Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Gyurcsány tévedett 2015. február 3. kedd 8:03

  • Nincs még hozzászólás
  • Print Friendly and PDF
  • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Gyurcsány tévedett

Mielőtt nekem esnek a DK fanatikusai, gyorsan hozzáteszem, hogy ezt ő maga mondta, nem én. Én nem merek már ilyet leírni, mert a DK békemenetesei rám ugranak, szétverik az Amerikai Népszavát és szerény személyemet az Orbán-rendszer fizetett ügynökének és a demokrácia ádáz ellenségének titulálják. Ezt nem kockáztatnám, elégszer megkaptam ezt, tanulhattam a leckéből.

Hanem most maga Gyurcsány mondta, hogy tévedett, amit el sem hiszek, mármint azt, hogy tévedett. Hívei körében a tévedhetetlenség mítosza arra is kiterjed, hogy amikor Feri azt mondja, hogy tévedett, akkor ő abban sem téved. A baj csak az, hogy nem látom a hívek részéről a felismerést, hogy ebben az esetben ők is tévedtek, amennyiben teljes gőzzel mondták ugyanazt, amit Gyurcsány.

Gyurcsány szerint az ő tévedése abban állt, hogy nem kellett volna Pásztor Albert jelöltségét támogatni, mert „hiszen a volt miskolci rendőrkapitánynak korábban voltak cigányellenes nyilatkozatai”. Nyilván azok nem voltak elég rasszisták, mert a miskolciak végül ezzel együtt sem választották meg.

Álljunk meg itt egy baráti demokratikus szóra. Gyurcsány beismerése most azt jelenti, hogy igazuk volt azoknak, akik a magát Demokratikus Koalíciónak nevező pártot azért kritizálták, hogy egy rasszista jelöltet támogat, mert ezzel a rasszisták szavazataira hajt. Nos, ha így van, akkor ez azt jelenti, hogy ez a párt nyugodtan vegye ki nevéből a „demokratikus” jelzőt, mert demokratikus párt nem süllyedhet annál mélyebbre, hogy fajgyűlölettel akar szavazatokat szerezni.

Arra már nem is akarok kitérni, hogy ha ez valóban egy demokratikus párt lenne, akkor Gyurcsány Ferencnek a beismerés nagyszerűsége mellett azzal a lendülettel azonnal le is kellett volna mondania, és visszavonulnia a politikától. Amerikában egy főzőműsort sem vezethet olyan személy, aki e beismeréshez hasonló rasszista gyanúba keveredik.

A DK és Gyurcsány fanatikus híveinek most sorban bocsánatot kellene kérniük azoktól, akiket méltatlanul gyaláztak és szidalmaztak, mert ők a kritikájukkal nem várták meg Gyurcsány beismerő vallomását, hanem ennek tényével már akkor tisztában voltak, amikor ez megtörtént. Ugyanakkor be kellene látniuk saját tévedésüket is, ami ebben az esetben nem az, hogy egy rasszistát védelmeztek, hanem az, hogy gondolkodás nélkül hajlandóak szavakkal ölni egy emberért.

Az igazi tévedésük az, hogy azt gondolják, vakon ki kell állniuk egy pártelnök minden szava és tette mellett, és azt nem kritizálhatják. Nemcsak ők, mások sem, mert aki ezt megteszi, arra rásütik a „Gyurcsány-fóbiás” bélyeget, amivel el is intéznek minden demokratikus vitát. A demokrata nem arról ismerszik meg, hogy nem fél, hanem arról, hogy saját egyéni gondolata, véleménye van, amelyet bátran képvisel. A vitától nem fél. Most mit gondoljunk azokról, akik teljes erővel védelmezték azt, amiről Gyurcsány most elismerte, hogy nem volt helyes, tévedett, kritikusainak – köztük nekem – volt igazuk?

Erre próbáltam már figyelmeztetni a kedves DK-s elvtársakat, hogy nagy bajban lesznek, amikor Gyurcsány majd hol egyik, hol másik tévedését ismeri be, ők pedig ott állnak hülyén, hogy akkor most mi van. Arra a szintre ne süllyedjünk, hogy ebből is erkölcsi tőkét kovácsolunk, és azt mondjuk, hogy a Feri milyen fantasztikus, be tudja ismerni a hibáját és a tévedését, és megfeledkezünk arról, mi volt ez a tévedés. Ahogy arról is, hogy ezzel a lépésével hazuggá tett minket is, akik feltétel nélkül kiálltunk mellette.

Pedig tudom, hogy ez lesz belőle, de ez már olyan sötét mélység, ahova még gondolatban sem merem követni ezt a jobb reményekkel indult, ám teljes mértékben zsákutcába és meghasonlásba jutott pártot. És mi van akkor, kedves elvtársak, ha Feri nemcsak ebben tévedett, hanem sokkal nagyobb dolgokban?

Szerény véleményem ezúttal is túlmegy a felszín kapargatásán, mert a pozitív jelenségként értékelt önkritika mögött magam részéről egy irtózatos álnokságot látok. Feri bevallotta ezt, hogy ne kelljen bevallania mást. Hős csinált magából, miközben távoznia kellene a magyar közéletből, ahol csak akkor maradhat, ha a mércéje nem nagyobb, mint Orbáné vagy Vonáé.

De mindez semmi. Az igazi tragédia az, amit még nem vallott be, amiért még mindig tűzbe mennek a megszállott és fanatikus hívek. Ez pedig az alaptörvény elfogadása, az arra tett eskü, és a diktatúra parlamentjébe való bevonulás, amely a Köztársaság, a jogállam és az Alkotmány elárulása. Ezzel a DK megszűnt a rendszer ellenzéke lenni, hiába is erősködnek, már csak gyenge kollaboránsok, korrupt árulók, akiknek a történelem szemétdombján egy igencsak előkelő hely van fenntartva.

Mielőtt a DK-hívő olvasó „Gyurcsány-fóbiára” nyitná száját, figyelmeztetem gyorsan, hogy ne kapkodja el a reakciót, mert nem lehet biztos abban, hogy Gyurcsány mikor fogja ezt is beismerni, mint tévedését, ha egyszer a politikai túléléséhez erre a látványos színjátékra lesz szüksége. Hogy most egyéb tévedéseit ne is említsük, mert az elmúlt két évből csak ilyeneket ismerek. Csupán matematikai esélyként vegyük számításba azt a lehetőséget is, hogy nem vagyok ellenség, nincsenek személyes indítékaim a kritikát illetően, és esetleg tök igazam van.

Végezetül, hogy segítsek Gyurcsánynak lajstromba venni legújabb tévedéseit, összefoglalom, hogy „évértékelője” lényegét tekintve milyen hatalmas tévedései voltak. Ez olvasható a tudósításban: „Gyurcsány végül négy pontban foglalta össze a baloldalnak szóló üzenetet, amelynek lényege, hogy ne várjanak csodákat

  1. nem fogja a nyugat megbuktatni Orbán Viktort  sem Angela Merkel, sem más;
  2. nem fogják a civilek sem átvenni a pártok szerepét;
  3. a kormányt nem tüntetés és népfelkelés, hanem választás fogja megbuktatni;
  4. nem jön csodaember, aki szőke hercegként levágja az orbáni sárkány fejét.”

Nos, akkor vegyük sorjában a négy pontot.

1. Azért nem fogja sem a Nyugat, sem Angela Merkel megbuktatni Orbán Viktort, mert a kollaboráns álellenzéke, élén a Demokratikus Koalícióval, legitimálta a rendszer „demokratikus” jellegét egy csaló választáson való részvétellel, és a parlamentbe való bevonulással. Egészen más lenne a helyzet, és Orbán külföldi megítélése, ha a demokratikus ellenzék ragaszkodik az Alkotmányhoz, nevén nevezi Orbán rendszerét, amelyet teljes egészében bojkottál, és megvonj tőle a legitimációt.

2. Gyurcsány szerint „nem fogják a civilek sem átvenni a pártok szerepét”. Valóban, mert arról ő maga gondoskodik, hogy mire ezek a civilek eljutnának a szerveződés egy bizonyos fokára, akár a párttá válás útján, addigra azokat megfojtsa, kicsinálja, lejárassa, diszkvalifikálja. Ezért nem tudják átvenni a civilek a DK elhagyott és feladott szerepét. A civileknek előbb Gyurcsányt kell legyőzniük, hogy esélyük legyen Orbán legyőzésére. Gyurcsány nehezebb ellenfelük lesz, mint Orbán, mert látszólag ugyanezen az oldalon áll, és képes manipulálni a demokratikus oldalt, és azok ellen fordítani, akik nem akarnak vele “összefogni”, hogy halálos ölelésében részesüljenek.

3. Gyurcsány legnagyobb tévedése, s erre már mondhatnám, hogy szándékos hazugsága, hogy „a kormányt nem tüntetés és népfelkelés, hanem választás fogja megbuktatni”. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Gyurcsány nem a rendszer, hanem a kormány megbuktatásáról beszél, de ezen már régen túl vagyunk. Itt a rendszert kell megbuktatni, de az ő politikai továbbélésének záloga az a hazugság, hogy a DK-ra azért van szükség, mert a választásokon kell legyőzni Orbánt, és erre nincs más, mint ő maga. Lári-fári hazugság.

Az már kiderült, hogy Orbánt választáson legyőzni nem lehet, mert úgy szabja át a választási törvényt, hogy ez soha ne valósulhasson meg. Azért kell a liberális demokrácia híveinek elhinniük ezt a hazugságot, mert ez tartja életben Gyurcsányt és pártját, ez teszi lehetővé, hogy a diktatúra pénzén jól éljenek és szerepelhessenek. Ez a hazugság leplezi el a parlamentbe való bevonulás árulását is.

Gyurcsány Ferenc hazugságával szemben a valóság az, hogy miután nem vettek figyelembe egyetlen figyelmeztetést sem, hanem hagyták, hogy békés úton a liberális demokráciát megdöntsék, és egy klerikálfasiszta diktatúrát vezessenek be, amelyet immár az általuk legitimált alaptörvény védelmez, a demokratikus lehetőségek kimerültek.

Ezért ennek a rendszernek az vet véget, amikor a népharag eléri azt a szintet, hogy elsöpri ezt a fasiszta bandát. Mivel ez a rendszer nem adja magát önként, Istentől rendelt küldetése van, ennek halálos áldozatai is lehetnek, és a felelősség nem kis mértékben Gyurcsány tévedéseit terheli.

4. A legszebb az utolsó mondat, miszerint „nem jön csodaember, aki szőke hercegként levágja az orbáni sárkány fejét”. Ez csak Gyurcsány reménye, hogy senki nem marad a pályán, csak ő, de nem így lesz. Gúnyolódhat, de a helyzet, a történelem kitermeli majd a változáshoz szükséges vezetőt, aki nem Gyurcsány lesz. Szőke lesz, vagy barna, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy onnan lehet megismerni, hogy először a gyurcsányi sárkány fejét akarja levágni, mert tisztában van azzal, hogy addig nem fér az orbáni sárkány fejéhez.

És akkor most szólhat a kórus: „gyurcsány-fóbia, gyurcsány-fóbia”, „Orbán-bérenc, Orbán-bérenc”. Miközben Orbán bérence nem én vagyok, hanem Feri barátunk, miután én nem Orbán pénzéből élek, de az ő pártja igen.

A hívek idegeinek megnyugtatására hadd idézzem ide Kanttól a felvilágosodás jelmondatát, hátha megértenek valamit belőle, és a felvilágosodás ragyog be néhány DK-s ablakán: „A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! - ez tehát a felvilágosodás jelmondata.” (Immanuel Kant: Mi a felvilágosodás? 1784.)

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.3/5 (99 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +77 ( 183 szavazatból)
Bartus László: Gyurcsány tévedett, 4.3 out of 5 based on 99 ratings

  • Nincs még hozzászólás
  • Print Friendly and PDF
  • Betűméret változtatás
Share
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos