Ronai and Ronai
AMERIKAI

Nyomoznak Bartus hamis 6-os kartonja ügyében 2014. szeptember 29. hétfő 18:12 | AN

  • Nincs még hozzászólás
  • Print Friendly and PDF
  • Betűméret változtatás
Share
Nyomoznak Bartus hamis 6-os kartonja ügyében

Budapest – Bartus László újságíró feljelentése alapján közokirat-hamisítás bűntette miatt nyomozást rendelt el a X. és XVII. kerületi Ügyészség a Bartus László nevére kiállított hamis 6-os karton ügyében. A Btk. szerint, aki hamis közokiratot készít vagy felhasznál, 3 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető. Az ismeretlen tettesek elleni feljelentés két személyt nevesített, Mészáros Imrét, a Gój Motoros Egyesület vezetőjét, és Németh Sándort, a Hit Gyülekezete vezető lelkészét, akik felhasználták a hamis közokiratot.

A nyomozás elrendelése bizonyítja, hogy a Bartus László nevére kiállított 6-os karton hamisítvány. Mivel a 6-os kartonokat hivatalos állami szerv, a BM állította ki, azok közokiratnak minősülnek, és bírósági eljárásban is perdöntő bizonyítékként használhatók fel. Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze a Hetek című lap főszerkesztője. A Hetek annak ellenére állította, hogy a Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott 6-os karton valódi, hogy Kenedi János és Varga László szakértők felhívták a lap figyelmét arra, hogy a 6-os karton hamis. A szándékos lejáratás és hamis közokirat szándékos felhasználása bizonyított tény: tudták, hogy egy hamis közokiratról állítják azt, hogy valódi.

A Gój Motoros Egyesület elnöke által 2013. október 12-én nyilvánosságra hozott 6-os karton szerint Bartus László újságírót 1984-ben „Énekes” fedőnéven beszervezte az állambiztonsági szolgálat III/III-as Csoportfőnöksége. A 6-os karton azonban ránézésre is közönséges hamisítvány, nem azonos a BM által használt nyomtatványokkal, számítógépen készült, amelyen a nyomtatás során még a tinta is elmosódott. A rajta szereplő adatok nem felelnek meg Bartus László 1984-ben aktuális adataival. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) igazolta, hogy a bemutatott 6-os karton nem tőlük származik, és Bartus László nem szerepel egyetlen operatív nyilvántartásban sem. Hasonló tartalmú igazolást adott az Alkotmányvédelmi Hivatal (a volt Nemzetbiztonsági Hivatal), amely igazolta, hogy ilyen 6-os kartont nem őriznek, Bartus László soha nem volt a titkosszolgálat munkatársa. A hamis 6-os kartonról szakértői véleményt készített Kenedi János, az állambiztonsági ügyek szakértője, és Varga László, a Fővárosi Levéltár nyugalmazott főigazgatója. Mindketten bíróság előtt is tanúsították, hogy az irat a többi csatolmánnyal együtt hamis.

Miután a Gój Motoros Egyesület vezetője nyilvánosságra hozta a hamis 6-os kartont, egyedül a Hit Gyülekezete újságja, a Hetek adott hitelt annak, és egy lejárató cikkben próbálta bizonyítani, hogy a Gój Motoros Egyesület 6-os kartonja igaz. Az újság, amelynek Hack Péter, az állambiztonsági ügyek egyik szakértője a főszerkesztő-helyettese, még olyan képtelenségeket is állított, hogy egy 1984-es állítólagos beszervezés 6-os kartonja készülhetett 2004-ben, illetve az 1990. február 13-án jogutód nélkül megszűnt III/III Csoportfőnökség 6-os kartonjára 2004-ben még kerülhetett hivatalos bejegyzés.

A Hetek főszerkesztője Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, akiről Bartus László „Fesz van” címmel könyvet írt 1999-ben. Németh a hamis állításoktól hemzsegő cikkben azt nyilatkozta, hogy „ideje véget vetni Bartus ámokfutásának”, amely alatt az újságíró cikkeit értette, amelyekben a Hit Gyülekezete és a Fidesz közötti paktumról, és az ATV álellenzéki szerepéről írt. A hamis ügynökvád célja és a motívuma nyilvánvalóan Németh Sándor vezető lelkész személyes bosszúja és az újságíró szándékos lejáratása. A Gój Motoros egyesület vezetője azt követően hozta nyilvánosságra a hamis 6-os kartont, hogy Németh Sándor egy videón arról beszélt, hogy megvásárolta Bartus László állítólagos „aktáját”, és valamilyen formában gondoskodik majd arról, hogy az nyilvánosságra kerüljön.

[youtube iLdIwAL7pF8]

Bartus László feljelentése azt tartalmazza, hogy „A Gój Motoros Egyesület elnöke által nyilvánosságra hozatott hamisítványok megjelenése előtt Németh Sándor egy videofelvételen arról beszélt, hogy valaki felajánlotta neki az én állítólagos beszervezési aktámat, és azt ő megvásárolta. A feljelentésemhez csatolom a videofelvételt. Ezen a videón Németh Sándor azt is elmondja, hogy általa feltételezett államtitkok miatt nem személyesen jár el, de gondoskodik arról, hogy a rám vonatkozó állambiztonsági iratokat nyilvánosságra hozza. Furcsa egybeesés, hogy ezután jelentek meg a hamis közokiratok Mészáros Imre, a Gój Motoros Egyesület elnöke Facebook oldalán. Mészáros Imre azt állította, hogy a papírokat megbízható „baloldali személyektől” kapta azzal, hogy hozza nyilvánosságra azokat. A nyilvánosságra került hamisítványokat ezután Németh Sándor újságja, a Hetek a hivatkozott cikkében (Egy minden gyanú felett álló ember, Hetek, 2013. október 25.) védelmébe vette, és különféle módon igyekezett bizonyítani, hogy a hamisítványok igaziak. (…) Tisztázandó kérdés, hogy a Gój Motorosok által felhasznált hamis közokirat azonos-e azzal a „beszervezési kartonnal”, amelyről Németh Sándor a videón beszél. Erre utal ugyanis, hogy Németh Sándor Hetek című újságja a Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott 6-os kartont védi meg, és nem tesz említést arról, hogy létezik másik 6-os karton is, amelyet Németh Sándor saját állítása szerint megvásárolt. (…) A Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott hamisítványokat olyan szenvedéllyel és elfogultsággal igyekeztek megvédeni, mintha sajátjuk lenne. Ha a hamis közokiratok Németh Sándortól kerültek a Gój Motorosokhoz, az további bűncselekmények gyanúját is felvetheti. Ebben az esetben Németh Sándor nemcsak a Hetek című újságjával merítette ki a hamis közokirat felhasználásának büntetőjogi tényállását, hanem azzal is, hogy a hamis közokiratot megvásárolta, és a nyilvánosságra hozatal szándékával valamilyen módon a Gój Motoros Egyesület elnökéhez, Mészáros Imréhez eljuttatta. Ez feltárandó tényállás. Ha a Németh Sándor által megvásárolt hamis 6-os karton nem azonos a Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott hamis 6-os kartonnal, vagy ezt nem lehet bizonyítani, Németh Sándor a Hetek című újságjával – Mészáros Imréhez hasonlóan –akkor is kimerítette a Btk. 342. § (1) bekezdése szerinti hamis közokirat felhasználása büntetőjogi tényállást.”

A Btk. szerint közokiratnak minősül minden olyan okirat, amelyet hivatalos szerv, hatóság állított ki. A 6-os kartonokat és a többi állambiztonsági iratot a Belügyminisztérium III/III Csoportfőnöksége állította ki, így közokiratnak minősülnek. A közokiratok bizonyító erejű iratok, a valódiságukhoz fűződő társadalmi érdek fejeződik ki abban, hogy a közokirat-hamisítás a közbizalom elleni bűncselekmények közé tartozik. A Btk. 342. § (1) szerint „Aki a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja, b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Bartus László szerint a nyomozás elrendelése reményt keltő, de újabb vizsga előtt áll az igazságszolgáltatás és a jogállam: „A törvény egyértelműen fogalmaz. Nyilvánosságra került egy bizonyítottan hamis közokirat, amelynek a társadalmi veszélyességét nem szükséges hangsúlyozni. Pontosan lehet tudni, kik kerültek kapcsolatba a hamis közokirattal, kik használták fel. Tőlük el lehet jutni a hamis közokirat készítőjéhez is. Ha a nyomozás során ez sikertelen lenne, akkor is nyilvánvaló, hogy a hamis közokiratot kik használták fel. Ha az igazságszolgáltatás korrekt módon jár el, a nyomozás nem zárulhat másképp, csak Mészáros Imre Gój Motoros, és bűntársa, Németh Sándor vezető lelkész elleni vádemeléssel” – fogalmazott a megrágalmazott újságíró, aki szerint az elkövetett bűncselekmény a politikai alvilágra hívja fel a figyelmet. Majd hozzátette: „Tudom, nem szeretik az Amerikára való hivatkozást Magyarországon, de egy jogállamban, ahol nem számít a pénz és a kapcsolat, Mészáros Imrének és Németh Sándornak ezért az akcióért hatalmas kártérítést kellene fizetnie, Amerikában a Gój Motorosok és a Hit Gyülekezete vezetője a törvény szerint börtönbe vonulna. Amerikában csak azt néznék, hogy elkövette, és mit mond erre a törvény. Kíváncsi vagyok, Magyarországon mennyit számít a törvény, de bízom a nyomozóhatóságban.”

A feljelentés szerint „A cselekmény társadalmi veszélyessége nyilvánvaló. A rólam készített hamis 6-os karton az első hamis közokiratra épülő ügynökvád. A nyomozóhatóság tisztában van az ügynökmúlt és az ügynökvádak közéleti szerepével és következményeivel. Ha az ügyészség nem lép fel a törvény szigorával, és nem vet véget ennek a bűncselekménytípusnak, hamis 6-os kartonok illegális kereskedelme jöhet létre, politikai ellenfelek, haragosok, szemben álló közéleti szereplők lejáratásának eszköze lehet. A hamis közokiratok gyártása a közbizalom elleni súlyos támadás, amelyet a törvény véd.”

Bartus László a feljelentésében azt írta, hogy „mint a Hit Gyülekezete volt tagja tanúsíthatom, hogy a Hit Gyülekezete ilyen akciókkal igyekezett lejáratni korábban is azokat, akiket ellenfeleinek tekintett. Azt azonban, hogy a két szervezet, illetve az illető személyek között e tekintetben milyen konkrét együttműködés zajlott, nem tudom. Ennek felderítése a büntetőeljárás feladata. De nem kizárható, hogy a Gój Motorosokat arra szemelték ki, hogy „dobják be” a köztudatba az ügynökvádat és a hamis 6-os kartont, amelyről majd a Hetek, mint „kívülálló” sajtó „tudósít”. Ez félreismerhetetlenül a Hit Gyülekezete stílusa, Németh Sándor harcmodora.”

Az már nem a büntetőeljárás része, hogy Németh Sándor úgy vásárolta meg saját elmondása szerint Bartus László állítólagos „beszervezési aktáját”, hogy azt gondolta, a benne levő adatok államtitkok. A videón elmondott beszéde szerint tisztában volt azzal, hogy ez bűncselekmény, és vezető lelkész létére bűncselekményt követ el. Erre hivatkozva közölte az istentiszteleten prédikáció közben, hogy nem személyesen, hanem más úton fogja nyilvánosságra hozatni a hamis ügynökvádat.

Az ügy érdekessége, hogy a Hetekkel szembeni sajtóper első fokon azzal a hihetetlen ítélettel zárult, miszerint a bűncselekmény által létrehozott hamis közokiratra alapozott hamis tényállítás, a Hetek című lap azon állásfoglalása, hogy Bartus László ügynök volt, csak egy vélemény. Bartus László fellebbezett, a másodfokú tárgyalást januárra tűzték ki. A perben arra hivatkoztak, hogy az erkölcsi szempontok fontosak, hogy ügynökmúlttal ne lehessen manipulálni a közvéleményt. A perben a Hetek tanúja volt Morvay Péter, Németh Sándor személyi titkára, a Hetek külpolitikai rovatvezetője, aki Hartmann László néven a III/III. Csoportfőnökség munkatársa volt, aki a jelentéseiért jutalmat is kapott, amelyet az átvilágító bírák feltártak és Morvay is elismert. Morvay a perben is bizonyítottan hamis tényt állított arra vonatkozóan, Bartus László hogyan lett az Amerikai Népszava tulajdonosa.

Az ügyészég tájékoztatása szerint a rendőrségnek október 20-ig kell a nyomozást lefolytatnia, vagy a nyomozás meghosszabbításáról döntenie.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.6/5 (72 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +96 ( 118 szavazatból)
Nyomoznak Bartus hamis 6-os kartonja ügyében, 4.6 out of 5 based on 72 ratings

Címkék:, , , , , , ,

  • Nincs még hozzászólás
  • Print Friendly and PDF
  • Betűméret változtatás
Share
Kapcsolódó cikkek

Hack: A kultúrház vezetők ügynökök voltak 2014. február 1. szombat | AN

Törvényes-e az ATV látens tevékenysége? 2013. december 17. kedd | AN

Adalékok az ATV-ről szóló vitához 2013. november 30. szombat | AN

Hogyan jut Fidesz-pénz az ATV tulajdonosához? 2013. november 21. csütörtök | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos