Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Koalícióban az ördöggel 2014. május 26. hétfő 2:49

  • Nincs még hozzászólás
  • Print Friendly and PDF
  • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Koalícióban az ördöggel

Magyarország szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a baloldal megint akkorát bukott, mint Győzike a matekversenyen. Ennek csak annyiban van jelentősége, hogy Európa fasizálódása tovább zajlik. S ha a liberális demokrácia hívei tovább hajtogatják azt az igaztalan és öngyilkos szöveget, hogy „a liberális demokrácia nem tökéletes, de nincs jobb nála”, akkor ez hamarosan be is következik. A klerikálfasiszták hamarosan átveszik a hatalmat Európában, és kínálnak a demokráciánál egy „tökéletesebb” rendszert, amely a szabadságot felszámolja. Ők nem mondják majd azt, hogy ez nem tökéletes. Megajándékoznak bennünket az ultramontán katolicizmus fasiszta rendszerével, amelyet igazi demokráciának neveznek majd, mert nem az egyén “szabadsághóbortját”, hanem a „köz” érdekét szolgálják. Neked: kuss.

Ezek elhitetik majd, hogy Európa az évezredes katolicizmussal (álnéven: “kereszténységgel”) azonos. Minden baj forrása, hogy nem a sötét középkor pápista szellemében élünk, és nem a katolicizmus antiszemitizmusával tekintünk az egyéni szabadságra. Ahogy Magyarországon elhitették, hogy a katolicizmus a nemzeti lét forrása, pedig csak István király adta el a magyar függetlenséget az államok feletti katolikus evilági államnak. Ezen a jogcímen megmondják majd, ki európai és ki nem, ahogyan megmondták azt is, hogy ki magyar és ki nem. Aki azonosul az elnyomó és gyarmatosító katolicizmussal, amelynek ideológiája a szabadkőművesek, a liberalizmus és a zsidók gyűlöletére épül (amely ideológia a fasizmus és a nácizmus gyökere), az magyar. Aki nem azonosul a klerikálfasizmussal és zsidógyűlölettel, az nem magyar. A katolikus egyház mindig is azt követelte, hogy aki nem azonosítja a nemzetet és az államot a katolicizmussal, annak ne legyenek azonos jogai. Erről szól az európai történelem, és a katolikus fasizmus elleni szabadságharcról. Erről szól most Magyarország, azzal a különbséggel, hogy egyelőre nincsenek a katolikus fasizmussal szemben harcoló liberálisok. Ezért van elveszve ez az ország.

Ezek jó szokásukhoz híven mindent megfordítanak: a szabadsággal szembeni támadásukat nevezik szabadságharcnak, a zsidó Messiás népét pusztító bálványimádó és istentetelen vallást kereszténységnek. A kereszténység legnagyobb gyilkosai, keresztények égetői a kereszténység nevében követelnek világi hatalmat Isten nevében, miközben a Biblia Istene ezt tiltja a keresztényeknek. És a liberális demokrácia lépéshátrányban van, mert elfelejtette a felvilágosodást, elfelejtette, kikkel szemben kell megvédeni a polgári és az egyetemes emberi jogokat. Elfelejtette, kik a parlamentarizmus, a liberalizmus és a kapitalizmus legádázabb ellenségei a világban, és elfelejtették, hogy Orbán fasiszta rendszerének alaptörvénye ezt az ideológiát tette az ország hivatalos ideológiájává. Ha nem vigyáz Európa, Magyarország sorsára jut, és annak vége megint az lesz, hogy gyilkolni fogják a zsidókat és a szabadság híveit.

Mondhatnánk, hogy a magyar liberális baloldal ehhez csak annyiban járult hozzá, hogy az államellenes bűncselekménnyel korlátlan hatalmát gyakorló Orbán Viktor klerikál-fasiszta pártját nem állította meg a szegedi Csillag börtönnél. De ez sem lenne igaz, mert ez már előbb elkezdődött. Magyar baloldal már régen nem létezik, csak a nevében. Az MSZP nevű utódpárt legnagyobb árulása nem a Tocsik Mártától Simon Gáborig tartó pénzügyi bűncselekmény-sorozat volt, hanem a liberális elvek elárulása. A munkásokat soha nem is képviselték, létjogosultságuk alapja kizárólag az volt, hogy az egyetlen esélyt jelentették, hogy a liberális demokráciát megvédik a fasisztáktól. A doktriner liberálisokra sajnos nem lehetett számítani, mert teljes erejükkel a nácikat védték, ezért mint okafogyott társaság meg is szűntek, nagyon helyesen. Egyszemélyes utódpártjuk, a Fodor-féle bohózat bejelentette, hogy nem indul azon az európai parlamenti választáson, ahova tömegével özönlenek be mindenhonnan a fasiszták. Miért? Mert a párt egyetlen tagja, Fodor Gábor nem akar Brüsszelbe menni. Ez mindent elmond a hivatalos magyar liberalizmusról.

Az elvek elárulását azonban azért nem vethetjük a szemükre, mert fintort vágnak, ha ezt hallják. Nem is értik, mi a baj. Ezek csak hatalomtechnikai kérdésekről tudnak beszélni, arról is olyan primitív szinten, hogy egy igazi demokráciában egy falut nem lennének képesek elvezetni. De arról fogalmuk sincs, hogy mi történt előttük, mielőtt ők megszülettek volna, és mibe csöppentek bele. Fogalmuk sincs arról, mi zajlott itt századokon át előttük, és hogy az folytatódik tovább. Eszmék és elvek harca zajlik, ahol nekik sem eszméik, sem elveik nincsenek. Már fogalmuk sincs az elvekről, amelyeket elárultak, azt sem tudják, mit árultak el. Arról pedig különösen nincs halvány elképzelésük sem, milyen szerepe van egy ember, egy párt, egy nemzet és egy ország életében az elveknek. Még a hiányát sem érzik annak, ami az embert megkülönbözteti az állatvilágtól.

Ezért ennek az alakulatnak el kell tűnnie, az egymásban és önmagában gyönyörködő értelmiségi holdudvarával együtt. Ha nem lesz, aki elpusztítsa, a természet törvényei elpusztítják. Nincs többé szerepük ebben a világban, a létjogosultságuk megszűnt, elhalnak.

De nem elég hamar. Nem számolhatunk be egy olyan örömteli hírről, hogy az újabb megsemmisítő vereség után ezek eltűnnek. Nem fognak eltűnni, hanem még jó ideig rabságban tartják majd a baloldali és liberális érzelmű tömegeket, megcsalván őket.  Nem tűnhetnek el, mert Orbán Viktornak szüksége van rájuk. Életben fogja tartani őket, hogy a diktatúráját a demokrácia hazug látszatának fenntartásával tudja működtetni (a magyar nép vagyonának elrablásával és az európai demokráciák pénzéből, de ez nem számít, ha a magyar ember azt hiszi, hogy ez “magyar” kormány, és ha nem fasiszta kormány váltaná, akkor az nem lenne magyar).

Ezek a magyar baloldali képviselők csak azért hiányoznak majd az európai parlamentből, mert annyival kevesebb fasiszta jutna be és mérgezné ott a levegőt. De arra, hogy ezek az emberek, akár a magyar demokráciáért, akár a magyar szabadságért, akár az ostromlott európai demokrácia fennmaradásáért bármit is tettek volna, józan ember nem számíthatott. Ezek eddig sem tettek semmit. Inkább nem idézem, mivel foglalkoztak az MSZP európai parlamenti képviselői Brüsszelben, miközben Magyarországon államcsínyt hajtottak végre. Ha egy plüss mackóval el lehetne foglalni a helyükre beülő klerikálfasiszták helyét, akkor az éppen annyit érne, mintha ezek bejutottak volna a mostani választás után. Csak a helyükre kerülő plüss mackók kevesebbe kerülnének, okosabban néznének ki a fejükből, jobban öltözöttek lennének, kevesebb alkoholt fogyasztanának, és sokkal aranyosabbak.

Senki ne ábrándozzon azon, hogy az újabb megsemmisítő vereség után majd Mesterházy lemond. Esze ágában sincs lemondani, megvárja az önkormányzati zakót is, és azután marad. Az MSZP-ben, csendben, ugyanaz a puccsista hatalomátvétel megtörtént, ami a Fideszben. Ez már régen nem demokratikus párt. Mesterházy nem egy demokrata, aki szolgál valami ügyet, hanem Orbán Viktor gyenge utánzata. Saját embereit ültette a pozíciókba, és semmi más nem érdekli, mint a hatalma megtartása. Ez a párt már régen nem meri rábízni magát azokra, akiket állítólag képvisel, hanem Orbán kegyelmére és könyöradományára épít. Arra számít, hogy a klerikálfasiszta rendszer eltartja. És mindent ennek is rendel alá.

Mesterházyt csak a hatalom érdekli, a látszat, a szemfényvesztés, a rang, a pozíció és a pénz. Az Audi-kulcs, mert vélhetően már csak egy van. Ahogyan azt a „fiatal baloldali” bandát is, akiket magával hozott, és akiket pozíciókba ültetett. Ezek sokkal rosszabbak, mint az egykori kommunisták voltak, mert azoknak még voltak elveik, volt gerincük, azokban még volt emberi érzés. Azokban még volt együttérzés az elesettek, a szegények felé. Ezek a nyikhaj szoci gyerekek, akik csak a zusclagolás mesterségét tanulták ki, akik a puchizmusban szocializálódtak, akiknek annyi eszük nincs, mint egy bolhának, nagy ívben tesznek azokra, akik jóindulatából élnek, és akiknek a szavazatait felhasználva kerülik a tisztességes munkából való megélhetést. Lendvai Ildikó még tudta,  mi az állam és az egyház szétválasztása és annak milyen jelentősége van. Kovács László egy fénylő csillag az államférfiak egén, ezekhez képest, Horn Gyulában tökrészegen is több tisztesség, emberség és szakmai alázat volt, mint ezekben a senkiháziakban, akik elfoglalták “fiatalítás” címén a pártot. A kor nem érték, hanem állapot. Ha valaki tisztességtelen, tehetségtelen és hülye, azon nem segít, hogy fiatal. A fiatalsága elmúlik, az eszetlensége megmarad.

Ezekben a magukat baloldalinak hazudó zselézett hajú ficsúrokban semmi nincs. Se szív, se értelem, se tehetség, se tisztesség. Csak az akarnokság, a hatalomvágy és a gátlástalanság. Ezeknek fogalmuk sincs az elmúlt kétezer évről, halvány elképzelésük sincs arról, hogy előttük mi zajlott az országban, amelyben élnek, milyen eszmék, elvek, ideák ütköztek meg, milyen emberi nagyságok küzdöttek igazi célokért. Micsoda géniuszok alkottak remekműveket, amelyekben leírták ennek a nemzetnek az alapvető baját. Ezek üresek, mint a felfújt focilabda. Ezek olyanok, mint a víz nélkül való felhő, súlytalanok, annyit érnek, mint az üres korsó. Ha a Vidám Park nem szűnik meg, ezeket be lehetne állítani a körhinta lovai helyére. Ezeknek fogalmuk sincs arról a szellemi háborúról, ami a világban zajlik, arról pedig pláne, hogy ebben a háborúban hol lenne a helyük. Méltatlanok arra a szerepre, amit betöltenek, és méltatlanok ahhoz az országhoz, amelyben Ady Endre, József Attila vagy Krúdy Gyula alkotott. Ha megértettek volna legalább egy Ady-verset, már tudnák, miért születtek erre a világra, miért kellene harcolniuk. De ezeknek fogalmuk nincs semmiről. Bambák, tájékozatlanok és buták.

A baj az, hogy ezt senki nem mondja meg nekik, mert már félnek tőlük, vagy még mindig akarnak valami kis koncot, mert helyezkednek. Ezért elfoglalhatják ezek a liberális baloldal helyét, és nem jöhet létre helyettük valami más. Gyurcsány F. értelmiségi pártját (Demokratikus Koalíció vagy valami ilyesmi a neve) nem lehet alternatívának tekinteni, mert látszik, hogy ebből a szocializációból jött, és azt a kártékony értelmiségi réteget képviseli, amely Magyarország nyakára hozta a fasizmust. Másrészt ez a párt morálisan semmivel nem különb, mint Mesterházy luftballon pártja. Erkölcsileg annál is rosszabb: nekik ugyanis van eszük, és nagyjából tudják, mi zajlik körülöttük. Ttisztában vannak azzal, mit jelent, amikor az egyéni szabadság helyett a „közjót” emlegetik, amikor a nemzet egységét egy vallás adja, és amikor két Magyarország lesz: az igaz magyaroké, és a nem igaz magyaroké. Ők tudják, ha nem is mondják, hogy ez a fasizmus. De eladták magukat egy tál lencséért Orbánnak. A rendszer részei, felesküdtek a megpuccsolt Alkotmány helyére írt felcsúti alaptörvényre. Átkozottak lettek, olyanokká váltak, mint a pestises. A macska nem fog egyszerre kint is és bent is egeret. Nincs olyan, hogy egy kicsit vagyunk megalkuvók. Aki felesküdött az alaptörvényre, az felesküdött Orbán-rendszerére, magára Orbánra, és minden más csak hazugság.

A DK eladta magát a fasisztáknak, és ez akkor is így van, ha ugyanolyan bálványimádóik és vakhitű híveik vannak, mint a békemenetesek, akik semmiről nem vesznek tudomást. Egy szavuk sem számít, tisztességes ember nem áll velük szóba. Aki megteszi, nem tisztességes. Pont. Pedig most láthatják, ha kívül maradnak Orbán rendszerén, a választások után mekkora támogatottságuk lehetett volna. Sokkal nagyobb, mint amit a két európai parlamenti hely megszerzése jelez. De ők ezt választották: a párttámogatást, a parlamenti helyeket és a brüsszeli luxust a föld alatti mozgalom és az antifasiszta harc helyett. Az igaz, hogy sokkal kényelmesebb. Sokak reményét  eladták ezért, és Orbán rendszerét húsz évre bebetonozták. Nincs miről beszélni velük. El fognak tűnni a süllyesztőben, ahova valók. Azonnal, amint létrejön egy megalkuvástól, árulástól mentes igazi liberális ellenzék. Onnan lehet az igazi ellenzéket megismerni, hogy Gyurcsányék pártját a történelem szemétdombjára küldi azokkal együtt, akikkel elárulták az Alkotmányt. Nekik köszönhető, hogy az Orbán-rendszer zavartalanul működhet tovább. Ha nem egy igazi ellenzék végez velük morálisan, megteszi ezt Orbán. Hiába kerülték a konfrontációt, ha keményedik a diktatúra, két tűz kerülnek, és megérdemlik a sorsukat.

Márpedig most az a helyzet, hogy a CÖF megmondta, mi következik. Az ellenzéknek nyíltan be kell állni Orbán centrális erőterébe, nem elég az álellenzékiség. Azoktól, akik azt hiszik, hogy ez a CÖF bármit is tesz, vagy nem tesz, mond, vagy nem mond, amit nem Orbántól kapott parancsba, most elnézést kérünk, és tőlük elbúcsúzunk. A cikk további része értelmes embereknek szól. A CÖF megpendítette, hogy az MSZP elfogadható koalíciós partner, korábban más fideszes korifeus is megmondta, hogy ez az MSZP már elveszítette “nemzetellenes” jellegét, akár koalícióra is léphet vele a fasiszta vezér, ha Mesterházy marad a párt élén. Mesterházy másra sem vár, mint erre a felkérésre. És ha a CÖF ezt mondta, akkor Orbán eldöntötte. Ez azt jelenti sunyi DK-s barátaim, hogy Ti hiába köptétek szemen magatokat, üldözöttek lesztek. De ha mi, nem áruló demokraták, megszerveződünk egyszer, nem állunk szóba veletek, és a kisujjunkat sem mozdítjuk meg értetek.

Nyugodtan mérget vehet mindenki arra, hogy az MSZP belátható időn belül a Fidesz koalíciós partnere lesz, s elindul a kisgazdák és a kereszténydemokraták által már kitaposott úton, amelynek végén a Fidesz nemzeti baloldali tagozata lesznek, és felolvadnak a centrális erőtérben. Nem lehet más. Az MSZP jelenlegi vezetése ugyanis semmiféle kapcsolatban nem áll a baloldali érzelmű tömegekkel, ezért nem is merik rájuk bízni magukat, csak Orbán pénzére. Ezzel kiszolgáltatottá válnak. Egy skizofrén paranoiás elmebeteg diktátor azonban soha nem elégszik meg azzal, hogy a szűkebb környezete rettegei és engedelmeskedik, hódol neki. Neki mindenki hódolata és engedelmessége kell, ezért nem tűri a formális kívülállást sem. Le kell feküdni az ellenzéknek, be kell állni a nemzeti erőtérbe. Aki kívül marad, az már nyílt ellenség lesz, azt már üldözni fogják. Az MSZP is üldözni fogja Orbán oldalán az igazi ellenzéket.

Ha lennének elveik, ha hinnének az eszméikben, amelyek nincsenek, ha hinnének a magyar baloldal, a szabadságszerető emberek erejében, akkor már régen nemet mondtak volna az államcsínyre, a puccsra, a diktatúrára, megszakítottak volna minden kapcsolatot Orbán szervezett bűnözői csoportjával, bíztak volna abban, hogy a szabadságszerető emberek mögéjük állnak, majd finanszírozzák őket, ha látják, hogy van valaki, aki el akarja söpörni ezt a mocskos bandát. De csak sunyi, helyezkedő, jellemtelen, hataloméhes és tehetségtelen embereket láttak, akik letagadják azt, amit az egyszerű ember a két szemével lát, a két fülével hall. Ezeknek még a kampányfőnökük is a Fidesz embere volt. Ki az a hülye, aki ezekre szavaz, aki ilyen embereket támogat? Ki az a baloldali milliárdos, aki ezeknek a senkiknek, árulóknak, tehetségtelen tökfilkóknak egy vasat is ad? Tartsa el őket a Közgép és az Orbán Viktor. És teljesen igazuk van. A legtöbb, amit tehetnek, hogy menekülnek a NER hatósugarából, amíg lehet. Az MSZP-re nem számíthatnak.

Orbán viszont eltartja őket, és ahogyan egyre inkább kiszolgáltatottá válnak neki, egyre zsarolhatóbbak, a végén minden aljas kompromisszumra készek lesznek. Ha engedelmeskednek, lesz pénz, ha nem engedelmeskednek, nem lesz pénz. Ha szót fogadnak, akkor lesz Közgép-hirdetés az MSZP-s médiának, ha nem engedelmeskednek, nem lesz pénz. Az a balliberális sajtó, amely a liberális demokrácia alapelveit elárulta, amikor a szekerét a pártpénztárnok által kirabolt közpénzekhez kötötte, most vagy megy tovább az MSZP-vel az elkurvulás rögös útján, vagy ha elfogynak a tartalékai, akkor tisztessége maradékát összekaparva emelt fővel megszűnik. A tisztességesebbje legalább szépen hal meg. A többiek pedig várják az MSZP által megszerezhető Közgép hirdetéseket, amelyeket Orbán parancsára utalnak át.

A maffiában ez úgy működik, hogy amikor valaki eladja úgy a lelkét, mint az MSZP, vagy olyan zsarolhatóvá válik, mint az egész párt, akkor a maffiafőnök megvonja az apanázst. Kiéhezteti őket, aztán amikor a nyálukon csúsznak előtte, akkor megnyitja a bukszát, és kiadja a parancsokat nekik. Az MSZP egykori vezetőinek, akikben még volt tartás, gerinc, becsület, akik még nem adták el magukat teljesen, ezt már meg kellene akadályozniuk, és Dugonics Titusz módjára a mélybe kellene rántani ezt a pártot, amely már most mindennek a gyalázása, amit valaha MSZP-nek neveztek. Ennél a pártnál, és ennél az immorális, tehetségtelen és hataloméhes ifjúbaloldali bandánál, az egykori MSZMP az orosz hadsereggel a nyakán is százszor különb volt, hazafiasabb, becsületesebb és tisztességesebb. Ne feledjük: a diktatúra pártjáról beszélünk.

Ez a Mesterházy-féle MSZP teljes mértékben hasonult a Fideszhez, és a Fidesz hazafiságban, becsületességben és tisztességben meg sem közelíti az egykori diktatúra pártját, a Magyar Szocialista Munkáspártot. Orbán már most kisebb politikus, ártalmasabb és gátlástalanabb ember,  mint Kádár János volt. Ha valakiket a betonba kellene döngölni, hogy klasszikusokat idézzünk a Hősök teréről, akkor a Fidesz nevű maffia és fasiszta párt az. Ez lenne a mai MSZP feladata, amely szégyent hoz a munkásmozgalom egykori hőseire, a szociáldemokrácia mártírjaira, az antifasizmus áldozataira és örökségére, és meggyalázza mindazt, ami még baloldalinak, liberálisnak és demokratikusnak neveztetik. Az MSZMP és az MSZP egykori tagjait és vezetőit olyan helyzetbe hozta a Mesterházy-klán a pártban, hogy ha nem távolítják el ezt a bandát, vagy ha nem tüntetik el az önmagával meghasonlott pártot, hanem hagyják, hogy a baloldalt a fasiszták koalíciós partnerévé tegye, akkor elárulják elődeiket, az antifasiszta vértanúkat és az egész eddigi életüket. Ha ez a párt a korábbi korrupciós ügyek miatt, a pártpénztárnokok együttműködése révén a Fidesznek kiszolgáltatott lett, és nem ura magának, akkor ezt a pártot a szabad és demokratikus Magyarország érdekében fel kell számolni, meg kell szüntetni, el kell törölni.

Ha az a baloldali-liberális sajtó, amely már eddig is szégyenszemre kiszolgálta ezt a bandát, olyan mélyre süllyed, hogy a fasiszták pénzén kell Orbán pórázán ellenzékieskedniük, méghozzá az általa meghúzott határok között, köpje szemközt magát. Mindennek van határa. Még a Szovjetuniónak is volt. Hazaárulásig, a gerinc teljes feladásáig már nem kéne elmenni, bármennyit fizet Simicska a Közgépen keresztül vagy Mészáros Lőrinc Felcsútról.

Márpedig az MSZP-re az vár, hogy a fékezett habzású álellenzékiség után be kell vonulni nyíltan Orbán csizmája alá. Elindultak egy úton, amelyről már nincs visszatérés. Ezek az emberek már nem tudnak ebből a zsákutcából kijönni. A Fidesz jól állapította meg, hogy az MSZP elveszítette “nemzetellenes” jellegét, amely az ő olvasatukban azt jelenti, hogy feladta a demokratikus és jogállami elveket, a liberális demokrácia számukra semmit nem jelent. Nem harcolnak a keresztény-nemzeti, horthysta, ultramontán fasizmus ellen, méltók arra, hogy NER befogadja őket. Ez a kút feneke.

Az MSZP köldökzsinórján élő balliberális sajtóra pedig az vár, hogy ezt az aljas árulást kiszolgálja, Orbán demokráciadíszletének szerepét eljátssza az MSZP kis Orbán Viktorának pincsikutyájaként. Aki ugyanúgy tapos majd rajtuk, mint nagy példaképe, Orbán Viktor. Ennél rosszabb helyzet nincs: nem is egy, hanem két csizma alatt kell hazudni és manipulálni öreg fejjel, húsz évvel azután, hogy kitört a demokrácia. Van ennek értelme?

Ha az MSZP koalícióra lép a Fidesszel, már akkor is, ha ez nem formálisan, csak tartalmilag történik meg, akkor szövetséget köt az ördöggel. De Faust hozzájuk képest egy pozitív drámai hős, aki emberi eszményeket kutat, a tudás vágya űzi. De itt csak talmi dolgokról és piti pénzekről van szó. Lyukas harisnyáért adják oda magukat az utcasarkon. Aki Orbánnal bármilyen alkut köt, szó szerint az ördöggel köt szövetséget, mert Orbán Viktor mögött maga az ördög áll. Az az ideológia, amely a hatalmának alapja, az emberi történelem legördögibb találmánya, amelynek a történelem során milliók estek áldozatul. Jegyezze meg a sok okoskodó liberális, hogy a liberális demokrácia igenis a legjobb társadalmi rendszer a földön, amely megakadályozza, hogy bármelyik vallás vagy eszme nevében az államhatalom bárkit elnyomjon.

Minden vallás és eszme szabad a civil életben. A civil társadalom részeként szabadon gyakorolhatja mindenki, amelyiket akarja, vagy ha nem akarja, nem gyakorolja egyiket sem. Az államnak nincsenek ideológiai funkciói, nem avatkozhat lelkiismereti kérdésekbe. Az iskolának nem ideológiát és erkölcsöt, hanem ismereteket kell nyújtani, a többi a család joga és feladata. Az iskola nem lehet ideológiai janicsárképző, az ilyen iskola ellen minden tisztességes tanárnak fel kell lázadnia. Nem a közjó teszi az embert boldoggá, hanem az egyéni szabadság. A “közjó” hazug jelszava mindig elnyomáshoz és zsarnoksághoz vezet. Az a közjó, ha az egyén szabad. A katolicizmus nem kereszténység, a kereszténység nem a “közjót”, hanem az egyén szabadságát hirdeti. A zsidó Messiás az egyént váltotta meg, az egyes emberekért halt meg, nem a „közjóért”. Az antiszemita katolicizmus ellenkezőjét mondja mindannak, amit a Biblia. Potenciális gyilkos, aki a nemzet és a vallás fogalmát összekapcsolja, a nemzetet a vallással azonosítja. Fasiszta diktátor, aki a nemzeti egységet a közös vallással védi. Orbán Viktor rendszere ilyen. Aki szóba áll vele, aki legitimálja, aki a legkisebb mértékben is hozzájárul a rendszere működéséhez, mind becstelen hazaáruló, átkozott gazember. Azok is, akik a pénzéből élnek.

A liberális demokratáknak először a baloldali árulás, puccs és elnyomás ellen kell fellázadniuk. Először ezeket kell elsöpörniük, mert ezek tartják életben Orbánt. Azzal az értelmiségi réteggel együtt, amely mindig megmondta, hogy miről mit kell gondolni, ki kicsoda, ki mit csinálhat, mit nem, amely legnagyobb akadálya volt annak, hogy a szellemi és politikai életben valódi pluralizmus és szabadság, sokszínűség és egyenjogúság legyen. Az eredmény olvasható a felcsúti stadion villanyújságján. Elég volt belőlük, a háttérben szervezkedő megmondó emberekből, akik ebbe a helyzetbe kormányozták a demokráciát, és még mindig gúzsba kötve tartanak mindent. Megölnek magukon kívül minden csírát, minden kezdeményezést.

Az írók írjanak (ha már annyira szeretik a diktátorokat nem diktátornak nevezni: írjanak „remekműveket”), a filozófusok filozofáljanak, az esztéták esztétizáljanak, a kiváló zenészek zenéljenek, a szemorvosok gyógyítsák a szemeket. Ne avatkozzanak olyanba, amihez nem értenek. Fejezzék be, hogy ők a szürke eminenciások. Demokráciában ilyenek nincsenek. Legyenek végre egyek a sok közül. Mint a szabad Magyarország felkent apostolai tűnjenek végre el. Írogassanak egymásnak, veregessék vállon egymást, tüntessék ki egymást, de engedjék végre sabadon az országot, nem kell mindent nekik uralniuk, kontrollálniuk. Bízzanak a szabadságban és a liberalizmusban, engedjék, hogy nyíljon száz virág, nem kell mindjjárt eltaposni mindenkit, aki nincs a bandában. Hátha létrejön valami. Hátha valakiknek eszébe jut a francia felvilágosodás, amely elbánt az “egyház” legidősebb leányával, és megvetette a szabad világ alapjait.

Köszönjük az eddigieket, az összes aláírt petíciókkal együtt. Viszlát! Kellemes nyugdíjas éveket kívánunk!

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 3.8/5 (127 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +98 ( 242 szavazatból)
Bartus László: Koalícióban az ördöggel, 3.8 out of 5 based on 127 ratings

  • Nincs még hozzászólás
  • Print Friendly and PDF
  • Betűméret változtatás
Share
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos