Ronai and Ronai
AMERIKAI

Heisler hazudik a közgyűlés tagjainak 2014. február 12. szerda 3:50 | Bartus László

 • Hozzászólások(37)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Heisler hazudik a közgyűlés tagjainak

Budapest – Heisler András, a Mazsihisz elnöke levelet írt a közgyűlés tagjainak, amely úgy állítja be a történteket, mintha az “Igen Tisztelt Miniszterelnök Úrnak” írt levelük a közgyűlés határozatával összhangban állna. Heisler azt állítja, hogy “a miniszterelnöknek írt levél a  közgyűlési határozatunk érvényesítési módja”. Ez a levél legalább olyan hamis, mint amit Orbánnak írtak.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke levelet írt a közgyűlés tagjainak, amelyben magyarázatot kívánt adni az Orbán Viktornak írt levélre. Heisler szerint nincs ellentmondás a közgyűlés határozata és a miniszterelnöknek írt levelük között. Azt állítja: “a miniszterelnöknek írt levél a  közgyűlési határozatunk érvényesítési módja”. Csakhogy az Orbánnak írott levél egyetlen szót sem szól a közgyűlésről és annak határozatáról. A levél a Zsidó Közösségi Kerekasztalra hivatkozik. Fogas kérdés, hogyan lehet a közgyűlés határozatának “érvényesítési módja” olyan levél, amely egy szóval sem említi a közgyűlést és annak határozatait.

Az Orbánnak írt levél nem tesz említést a csendőrimádó Szakály Sándor menesztéséről sem. Erről Heisler levele ugyan azt mondja: “A határozat kéri Szakály Sándor felmentését.” De őgy folytatja: “Erre vonatkozóan nem tettünk a kormányfő felé kiegészítő javaslatot.” Az érthetetlen, miféle “kiegészítő” javaslatról lenne szó.

Szakály menesztése része volt a közgyűlési határozatnak, egyik feltétel a három közül. Semmiféle kiegészítést nem jelentett volna, ha a levélben ez szerepel. Senki nem hatalmazta fel a három aláírót, hogy a Mazsihisz nevében erről a követelésről lemondjon. Ez a mozzanat bizonyítja azt, hogy az Orbánnak írt levelet a Miniszterelnökséggel egyeztetve készítették el. Heislerékkel közölték: Szakály személye nem lehet alku tárgya. Ezért nem került a levélbe. Ebből az is látszik, hogy a levél kiindulópontja a kész válasz volt. A kész válaszhoz igazították a “kéréseket”.

Szakály kihagyásából látszik, hogy olyan levelet írtak Orbánnak, amelyet előre egyeztettek. Ezek azok a “követelések”, amelyeket Orbán elfogad. A levélíróknak a válaszig kell elhitetni, hogy a közgyűlés határozatát képviselték. Orbán válasza után már mondhatják: a Mazsihisz győzött, valamennyi kérésüket teljesítette az Igen Tisztelt Miniszterelnök Úr. A közgyűlés határozata okafogyottá vált.

Nem Szakály menesztése az egyetlen, a közgyűlés másik két határozatát is meghamisították. A közgyűlés a “Sorsok Háza” projekt leállításáról és nem átalakításáról szólt. Az Orbánnak írt levél a “Sorsok Házánál” egy nagyobb hazugság, az “Együttélés Háza” létrehozását javasolja. Erre azért volt szükség, hogy a “Sorsok Háza” projektjének leállítása ne jelentsen az Orbán-kormánynak vereséget. Az “Együttélés Háza” még alkalmasabb a történelemhamisító üzenet közvetítésére: a magyarok zsidók iránti jóságáról szólna, még a holokausztot sem kell belekeverni. Legfeljebb annyiban, hogy amikor jöttek a csúnya németek (a sas), akkor az ártatlan és jóságos magyarok mentették őket.

A 70. évforduló arra mutatott rá, hogy a magyar nép nem szembesült a holokausztban játszott szerepével és felelősségével, hanem elutasítja és letagadja azt. Mindezt kormányzati szintről irányítják, miután a hatalom alaptörvényében rögzítette, hogy azzal a Magyarországgal azonosítja magát, amely a zsidókat a haláltáborokba küldte. Egy ilyen helyzetben az “Együttélés Háza” álságos és cinikus, csak hazug lehet. Az “Együttélés Háza” elnevezésre azért volt szükség, hogy észrevétlenül ki lehessen cserélni a “Sorsok Háza” projekttel. Azt a látszatot kelti, mintha Orbán meghallgatta volna a zsidóság kérését, és változtatott volna holokauszttagadó és történelemhamisító álláspontján. Ezt találták ki Lázárék Heisleréknek a Miniszterelnökségen.

Bátran lehet fogadni arra, hogy a “kérés” meghallgatásra talál. Orbán még az áruló zsidó vezetőket is fogadja majd, hogy készüljön sok ölelgetős fotó a nyugati világ megnyugtatására.

Hasonlóképpen hazudik Heisler levele a közgyűlés tagjjainak a náci emlékművel kapcsoilatban. A közgyűlési határozat egyértelműen leszögezi, hogy az emlékmű nem épülhet meg. Heisler levelében előbb ezt is ielsmeri. Mint írja: “A Mazsihisz az emlékmű leállítását kéri.” Majd így folytatja: “levelünk ugyan igen finom formában, de ugyanezt fejezi ki.”

Ezzel szemben az Orbánnak írt levelükben ez áll: “Javaslatunk elfogadása mellett a Szabadság térre tervezett emlékművel kapcsolatban is szeretnénk párbeszédet kezdeményezni.”

Ez azt jelenti, hogy Orbánnak elég rábólintani arra, hogy “párbeszéd” kezdődjön. Azzal már teljesítette a Mazsihisz követelését. Az Orbánnak írt levél meghamisítja a közgyűlés határozatát, álságos “kéréssel” lehetővé teszi, hogy a közgyűlés bojkottjáról szóló határozat okafogyottá váljon. Tárgyalni róla, vagy leállítani, nem ugyanazt jelenti. Mit kellene tárgyalni ezen a botrányos emlékművön, amely felmenti a magyar fasisztákat a tetteik alól?

A közgyűlés a “Sorsok Háza” leállítását, Szakály menesztését” és a náci emlékmű elvetését kérte. Heislerék levele ezzel szemben ezt kérte: 1. Szakály maradhat a helyén, róla már szó sincs. 2. a “Sorsok Háza” helyett legyen “Együttélés Háza” projekt, ugyanazzal a történlemhamisító tartalommal. 3. a náci emlékművet nem kell leállítani, elég ha párbeszéd folyhat róla. Ha Orbán igent mond az “Együttélés Házára”, és elfogadja az emlékműről való párbeszédet, a Mazsihisz áruló vezetői bejelenthetik, hogy a bojkottra nincs szükség.  Ott állnak majd a holokauszttagadó rendezvényeken az első sorban, mellük dagad a vesztegetési pénztől, és hallgatják Schmidt Mária és a többi történelemhamisító előadásait. Az alaptörvénybe foglalt hazugság legitimációt nyer, átmehet a köztudatba.

Heisler azt írja levelében: “nem hősökké akarunk válni, hanem hatékony érdekérvényesítő szervezetté”. Megnyugtatjuk Heisler Andrást, arról szó sincs, hogy “hősök lennének”. Kiválóan érvényesítették saját érdekeiket. Heisler azt írja a közgyűlés tagjainak: “óriási a támogatottságunk itthon és külföldön”. Csakhogy az a támogatás a közgyűlés megalkuvást nem ismerő határozatának szólt, nem az Orbánnak írt levelüknek, amely az ellenkezője ennek. Azt fogják hazudni, hogy Orbán a közgyűlés határozatában foglaltakat fogadta el.

A közgyűlés határozatainak érvényesítési módja az lett volna, ha a Mazsihisz elnöke elküldi a miniszterelnöknek változtatás nélkül a közgyűlés határozatának szövegét, és jelzi a miniszterelnöknek (és nem az “Igen Tisztelt Miniszterlnök Úrnak”), hogy a közgyűlés határozatainak teljesítése esetén készek tárgyalni az emlékév rendezvényein való részvételről. A tárgyalás feltétele annak bejelentése, hogy Szakályt menesztették, a Sorsok Háza projektet leállították (nem kicserélik más név alatt egy hasonlóra), a német bevonulás emlékművének tervét törölték.

Végezetül néhány szubjektív megjegyzés.

A levélben egy félmondat tartalmazza az igazságot: “nem kenyértörést akarok a miniszterelnökkel, hanem eredményt”. Csakhogy senkit nem érdekel, hogy Heisler András mit akar, ha a közgyűlés másképp döntött. A miniszterelnök kész helyzet elé állította a zsidóságot. A felelősség az övé. Az Orbánnal való “kenyértörés” elkerülése nem írja felül az igazságot, Auschwitzba deportált zsidók halálát. Nekik semmi más elégtételük nem maradt, minthogy az utódaik nem mentik fel a gyilkosaikat. Jaross Andor, Baky László és Endre László röhög a sírjában, a gázkamrába hajtott, pucérra vetkőztetett, kopaszra nyírt zsidó nők, a ma élők nagyszülei, szomorúan pillantgatnak vissza a zuhanyzó ajtajából Heisler Andrásra, Tordai Péterre és Zoltai Gusztávra.

Legfőképpen Zoltai Gusztávra. Sejteni lehetett, hogy Zoltai nem fogja engedni, hogy a közgyűlés a levesébe köpjön. A Mazsihisz már húsz éve Zoltai tulajdona. Az ő ténykedése meggyalázása mindennek, ami szentnek és igaznak mondatik. A Biblia lábbal taposása, blaszfémia még a gondolata is annak, hogy az Örökkévalót ismerő, az Írásokat tisztelő zsidóknak ehhez az emberhez bármi közük lehet. Felfoghatatlan, hogy hitközségek (!) szervezetét ilyen erkölcsű ember irányíthatja. Botrány, hogy húsz éve ez ellen nem tudnak tenni semmit. Az Orbánnak írott levél mögött vélhetően Zoltai áll, ő “zsugázta le” az egészet Lázárral. Nyilván, nem minden érdek nélkül. Meghúzódik a háttérben, és tolja maga előtt a jellemgyenge Heislert. Felfoghatatlan, hogy fontosabb a pénz és a Lázárral való napi kapcsolat, a közös biznisz, mint a zsidóság legnagyobb tragédiája. Mindezt felülírja az Orbánnal való “kenyértörés” elkerülése. Ebből a legfontosabb szó a “kenyér”. Döbbenet, hogy Zoltaitól még akkor sem tudnak megszabadulni, amikor már a holokauszt áldozatait árusítja ki.

Felettébb furcsa a zsarolásra való hivatkozás is. Az nem zsarolás, hogy Köves Slomó lesz a fasiszta rendszer dísz-zsidója, és nem ők. Ez inkább egy dicsőség. Árulásra nincs mentség. Zsarolásra való hivatkozás nevetséges és vérlázító. Nem a Teremtő választott népéről beszélünk, aki igazságban lakozik, és a gyengékkel van? Írásmagyarázó rabbik vezetik ezeket a hitközségeket. Hogyan tudják összeegyeztetni ezt Zoltai személyével, és egy olyan szervezettel, amely még a saját közgyűlése határozatát is meghazudtolja? Micsoda erkölcsi romlottság ez? Megbotránkoztatják a pogányokat, kiröhögtetik és megaláztatják magukat az antiszemitákkal. Hol vannak azok, akik visszautasították az Orbán-kormány piszkos pénzét? Most vagy szólaljanak meg, vagy zsebeljék be ők is a pénzt, és mulassunk!

A közgyűlés nyitóimájában Kardos Péter rabbi ezt mondta: “A bölcsességetekre hallgassatok, mert a magyar zsidóság újkori történelmében egyedülálló helyzetbe kerültetek. Mert ma nemcsak a magyar zsidóság jelenét, de a jövőjét is meghatározó óráknak cselekvő részesei vagytok.” A közgyűlés a zsidóság jelenére és jövőjére vonatkozóan bölcs döntést hozott. Ezt a bölcs döntést ünnepelte egy napig Magyarország és a világ. Győzött az igazság és az emberi méltóság. Ezt a döntést vette semmibe néhány áruló, ezt a dicsőséges győzelmet fordította megalázó vereségbe.

Ha Zoltai ezt is megteheti, akkor odalökte a zsidókat pénzért a náciknak. Senkire nem számíthatnak, mert az Orbán előtt való megalázkodás és kapituláció miatt a külvilág elutasítását váltották ki. Ilyen ügyben nem lehet elvtelenül védeni a mundér becsületét. Meg kell tisztítani a sorokat. A közgyűlés döntése dicsőséget, Zoltai, Heisler és Tordai levele undort váltott ki. Az antiszemitákban pedig gúnyos röhögést.

Miért venné magára a bűnt, aki nem vétkes benne? De vétkesek közt cinkos, aki néma.

.


VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (23 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +30 ( 36 szavazatból)
Heisler hazudik a közgyűlés tagjainak, 4.7 out of 5 based on 23 ratings

Címkék:, , , , ,

 • Hozzászólások(37)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

37 Reader’s Comments

 1. Amirol senki nem beszel!
  Orbanek pontosan meghataroztak: melyik datumrol/idointervallumrol, ill. arrol mit es hogyan kell megemlekezni.
  Mert az sok befektetett penzt meger nekik, hogy a 2014es valasztasokon igy legitimalodjon ujhorthy-rendszeruk, hogy aprilis 6.-an a nep/ellenzek mar valojaban erre voksoljon.
  Ez is egy oka annak, ha egy valodi europai demokratikus ertekrendet vallo ember ilyen mocsok atveresben, mint az ezevi valasztasicsalas, nem vesz reszt!
  Sose feledjuk: mindig elottunk jarnak minimum egy lepessel!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (26 szavazatból)
 2. “A közgyűlés döntése dicsőséget, Zoltai, Heisler és Tordai levele undort váltott ki. Az antiszemitákban pedig gúnyos röhögést.”

  A SZOLIDARITÁS-ból lassan, de biztosan szolidaritás lesz, majd ez is csendben elapad.
  Kis hazánkban pedig itt és most ez az egyik legnagyobb veszteség.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +24 (26 szavazatból)
 3. Tamas Csacsicska

  Itt a kiváló alkalom, hogy Zoltait – és a Mazsihisz belső körét – el lehessen zavarni, minden zokszó nélkül. Azonnal új közgyűlést kell összehívni (lehetőleg még erre a hétre) és dönteni a kollaboránsok leváltásáról. Itt az ideje, hogy az önálló hitközségek vegyék át a hatalmat a szövetségen belül és ne a szövetség (Zoltai) uralkodjon a hitközségek fölött. Véget vetve Zoltai önkényuralmának.
  .
  A mostanihoz hasonló presztízs-veszteség még sohasem érte a Mazsihiszt! Alkalom nyílott volna arra, hogy összefogjon a nem zsidó civil szférával, hogy kitörjön az elszigeteltségből. Alkalom arra, hogy sok antiszemita elgondolkodjon a bátorságról, az egyenes gerincről, a nyílt sisakkal való kiállásról. Évtizedek óta most először került közel a Mazsihisz olyan értelmiségi- és politikai körökhöz, amelyek megbecsülése és rokonszenve hosszú távon a magyar zsidóság érdekeit szolgálta volna. Most nyílott alkalom először arra, hogy a társadalom részvéttel álljon a zsidókkal történtekhez.
  .
  Nem lehet, hogy három kollaboráns, gyáva féreg ezt megakadályozza. Határozottan le kell zárni a Zoltai korszakot, fel kell szabadítani a Mazsihiszt – ha a hitközségek azt akarják, hogy becsületes korszak kezdődjön és a zsidó fiatalok ne a Köves Slomó fémjelezte – ugyancsak kollaboráns – irányzathoz csatlakozzanak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +38 (40 szavazatból)
 4. Megismétlem!
  .
  Amikor – nem minden ok nélkül, jog nélkül, alap nélkül – azt várjuk az EU-tól, avatkozzon már be a magyarországi ügyekbe, mert hiszen itt egy, egyre inkább fasizálódó (de már működő) és fertőző diktatúra van kialakulóban, akkor ők kimondatlanul azt válaszolják: ha ez a magyaroknak így jó, – mert jónak kell lenni, ha nem tesznek ellene semmit, – akkor b…k meg.
  .
  Nos, valami hasonlót érzek a mazsihisz vezetőségének a levele után. (Feltételezve, hogy az aláíró három görénynek van felhatalmazása ilyen tartalmú levél elküldésére.)
  Ez után, – a többszázezer magyar (zsidószármazású) nő, gyerek, férfi legyilkolása emlékének elárulása után – azt üzenem innen ezeknek a férgeknek: ha ez a magyar zsidóknak így jó, – mert jónak kell lenni, ha nem tesznek ellene semmit, – akkor b…k meg.
  .
  És végül, Kertész Ákos levele után itt azt írtam, hogy ettől kezdve lélekben én is magyar zsidó vagyok, – hát most visszavonom.
  Nem azért mert, úgy vélem, hogy akkor helytelenül tettem, hanem azért, mert ilyen árulókkal nem kívánok semmilyen szellemi közösséget vállalni.
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (27 szavazatból)
 5. Heisler levele úgy hangzik mintha Orbán írta volna.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (28 szavazatból)
 6. Nézem a zsidó vezető gúnyos arcát.
  Tőle se vennék használt autót….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (22 szavazatból)
 7. Ha teljesítené a kormány a három feltételt változtatás nélkül, vajon erkölcsileg elhárulna minden akadály a közös megemlékezés elől? Még mindig ott van Vass Albert a tananyagban, ott az új alaptörvény és ott van maga a Fidesz pöttöm kis vezérével,. Lehet – e megemlékezni olyan valakivel együtt, aki a mai napig nem kért bocsánatot de megemlékezni azért akar? Az egész nem hiteles és nem önvizsgálatból fakad, hanem képmutatásból. Tízegynéhány évvel ezelőtt a szocialista kormány bocsánatot kért állami szinten a csehektől amiért ‘68-ban bevonultak az oroszok oldalán. Akkor nem mondták, hogy Magyarország elvesztette az önrendelkezését, pedig akkor ténylég így volt. Persze akkor mág nem élt Lázár a fő zseni aki mindezt előadja, de most föltámadt nekünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (20 szavazatból)
 8. Már írtam erről, de megismétlem. (hátha egyszer nyitott fülekre találok)
  .

  A MAZSIHISZ elméletileg a vallásos zsidóságot képviseli.
  (A hitközségeknek a nyilatkozatok megtiltása az orbáni kinyilatkozásig pedig már szinte megegyezik az orbáni diktatúra stílusával)
  .

  Felmerül bennem az a gondolat, hogy annál az úgynevezett Kerek Asztalnál
  ki és milyen minőségében képviselte azokat a Magyarországon élő IdegenSzívűeket, akik nem vallásosak, de nem cseréltek szívet?

  .
  Ideje lenne egy egyesület létrehozásának, amely azokat a zsidókat fogadja tagnak akik vallásosság nélkül is oda tartozónak érzik magukat. Kellene egy közös képviselet a MAZSIHISZ mellett. (Fékek és ellensúlyok)
  Ha jól emlékszem volt vita a rendszerváltás környékén, az egyház vagy nemzetiség kérdésében.
  Kezdem egyre inkább úgy érezni, hogy rossz döntés született annakidején

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (18 szavazatból)
 9. Eközben megy a hányingerkeltő dörgölőzés a rendszer által kinézett új barátokhoz:

  http://index.hu/kulfold/2014/02/11/orban_es_ader_is_koszontotte_irant_a_forradalom_evfordulojan/

  Nem tudom, mikor tették ki an indexen, az én észleletem alatt kb. 5-15 percig volt a címlapon a hír. Már eltűnt onnan, de a külföld rovatban elérhető.

  Persze, lehet, hogy az USA is gratulált az irániaknak, de nem tartom valószínűnek. Ugyanakkor maguk az irániak szarba se’ veszik orbánékat. Putyint is csak az érdekli, hogy kicsit felújítsa/meghosszabbítsa a 2. VH utáni magyar jóvátételt.

  Ami pedig a MAZSIHISZ-t illeti: ez valóban a belső tartás próbája a Közgyűlés számára. Igen furcsának találom, hogy az árulás után napokkal még mindig nincs kijelölt időpont a rendkívüli ülésre. Amekkora többséggel megszavazták az eredeti nyilatkozatot, azzal simán kivághatnák a 3 gerinctelent. Legalábbis külföldről komoly támogatásuk van már most is, például így:

  http://index.hu/belfold/2014/02/11/uzentek_orbannak_az_amerikai_zsidok/

  Nincs mire várniuk, igen tisztelt közgyűlési tagok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (17 szavazatból)
 10. Amit ez a 3 ember művel a magyar zsidóság nevében, az felháborító!
  Már eleve az Orbánnak írt levél is az!
  Egy nagyon rövid levélben helyre tudták volna tenni ezt az egész mocskos hazugságot, amit a kormány akar elkövetni.
  Valahogy így képzeltem:
  .
  Miniszterelnök úr!
  Tájékoztatásul közöljük, hogy az összehívott közgyűlésünk határozott álláspontot képvisel ez ügyben.
  A közgyűlés határozatát nem áll módunkban megváltoztatni,ezért kérem annak tudomásulvételét.
  A történelmi tények megváltoztathatatlanok.
  Az áldozatok emléke előtti tisztelgés meg nem eladó.
  Kérem a közgyűlési határozat szíves tudomásul vételét.
  Tisztelettel és itt a 3 név.
  .
  Ennyit nem voltak képesek leírni?
  Inkább lementek kutyába a még több pénz reményében, és vállalják a közösségük hülyének nézését!
  Gerinctelenségüket meg egy újabb levéllel fokozzák, amikor a Kedves Barátaimnak hazudoznak?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (27 szavazatból)
 11. Orbanek eddig a tarsadalom minden reteget megsertettek mar, majd a sertesek ellen tortent barminemu felszolamlasokat/tiltakozasokat tisztessegtelen politikai eszkozokkel kulon-kulon letortek.
  Ezt egy mar joelore “felszeletelt” erdekrendszerben konnyeden megtehettek -hala a megtevesztheto tomegeknek es a birka ellenzeknek…- es igy konnyeden kiepithettek ujhorthy/maffia/diktatura-rendszeruket.
  Nem volt es ma sincs olyan ero/part/media/szervezet, amely ezt erdemben felismerve megvalositotta volna az igy kialakult -az europai demokratikus ertekrendek szerint uldozendo es az emberiseg elleni bunok miatt egyszer mar elitelt- mara mar nyilvanvaloan bebizonyithato fasisztoid rendszer elleni teljes BOJKOTTot.
  Ebbeli kotelesseget az orszag elmulasztotta, raadasul aprilis 6-an voksolason teszi torvenyesse -az eddig csak es kizarolag az aldemokratikusan mukodo partlament 2/3-a altal elfogadott un: Alaptorvenyen alapulo – sajat maga ujboli elnyomasat…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 12. A cikk pontosan elemez. Teljes mértékben igaza van. A jósolt válasz fog bekövetkezni.
  .
  Ami most történt a Mazsihiszben, sajnos, az egész magyar társadalomra hatással lesz. A bekövetkezett társadalmi erózió betetőzése, katasztrófa.
  .
  A kiút, bár jogilag nem tudom hogyan lehet végrehajtani, a zoltaiék menesztése.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 13. Tegnap pont ezt a gyanúmat írtam le.
  De hogy az EMIH-nek is befekszenek , elképesztő.

  “Felkérésre írtak levelet a Mazsihisz vezetői
  Kormányzati ösztökélésre a miniszterelnök „elfogadhatatlan válaszát” próbálták megelőzni.”
  http://nol.hu/belfold/20140212-felkeresre_irtak_levelet_a_mazsihisz_vezetoi#

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 14. telekis
  Hiába minden szó!
  Megyünk előre a sötét múltba. Semmi sem számít!
  A TV csatornák által lebutított tömegek nem gondolkodnak!
  Az összefogás politikusai a fórumokon mindig saját közönség előtt ünnepeltetik magukat.
  Az értelmiség meg kussban van.
  Szegény Magyarország!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (16 szavazatból)
 15. bumburi!
  Itt nem csupan ugyekrol van szo (altalaban mi is itt egyes torteneseket targyalunk ki…), hanem egy olyan ujboli ertekvalasztasrol, amely ennek a nepnek ismet egy mar elfeledettnek hitt es a vilag altal egyszer mar bunosnek tartott sotet multu rendszer visszahozatalat eredmenyezi.
  Roviden szolva: ujabb 100 ev kampo!
  Az en nagyapam az I.vilaghaboru utan menekult Erdelybol Magyarorszagra.
  Apam 56-ban nem hagyta itt a vilag legszebb fovarosat: Budapestet.
  A gyerekeim pedig most tovabballtak Magyarorszagrol.
  Ennyi!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)
 16. Nézzük.
  Mi legyen az adekvát álláspontunk erről:
  http://nepszava.hu/cikk/1010583-karsai-laszlo-tortenesz
  Az álláspontot és a személyt egyaránt érintően.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 17. oldster 07:23

  Hozzászólásod elejével egyetértek, a végével nem.
  Azért nem vállalod a zsidóságot, mert a vezetőik elárulták? Nem most kéne inkább melléjük állni? Hogy sikerüljön elzavarniuk a korrupt vezetőket? Legalább várd ki, mi lesz. Majd akkor fordulj el tőlük, ha ez nem sikerült. Addig ne azonosítsd őket az árulókkal.

  Bár lehet, hogy igazad van, nálunk ez hagyomány. A szakszervezeteket is elárulták a vezetőik, mégsem tettek ellenük semmit. A roma vezetőkről már végképp ne beszéljünk.

  Igazis, cigányság. Őket végképp nem hallottam megnyilvánulni a témában. Pedig roma holokauszt is volt…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 18. Heisler András nem kenyértörést akar, hanem eredményt. A közgyülési határozattal szemben a történelemhamisítókkal akar egyezkedni és sikeres megállapodást kötni. A realitásérzete a nullával egyenlő. Mióta Orbán a nyilvánosság előtt törtet a legnagyobb hatalom felé, azóta a vak is látja, hogy soha senkinek nem tesz eggedményt, hogy egy akarnok, despota. Amit Heisler András tesz az tisztességtelen, és Magyarország egyik legnagyobb tragédiájának, a magyarok által megalázott, kirabolt, kitaszított és legyilkolt honfitársaink emlékének a meggyalázása. Ugyan ezt teszik azok, akik a médiában próbálják mentegetni az alaptörvénybe is rögzített antiszemitizmust és felelősség alóli felmentést, akik a Sorsok Háza projektre is azt mondják, várjuk meg, hogy fog működni, akik a Szabadság téri megszállási emlékművet következetesen az áldozatok emlékművének nevezik, s csak az a bajuk vele, hogy nem terveztek rá héber nyelvű feliratot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 19. EdCarping
  2014. február 12. szerda
  12:43
  “… a történelemhamisítókkal akar egyezkedni és sikeres megállapodást kötni.
  A realitásérzete a nullával egyenlő. …”
  .
  Ez ugyben is -mint mindegyikben- a problema ugyanaz:
  Egy ujhorthy/ujnaci-rendszerrel nincs mirol targyalni, hozza viszonyulni barmi modon is bun.
  A 2010-tol kialakult helyzetre az egyetlen hozzaallas/osszefogas csak a rendszer teljes BOJKOTTja lehetett volna…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 20. És tegyük fel azt a kérdést is, hogy a “Sorsok Háza” projekt körül Gerő András mit keres és mennyit?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)
 21. Tőlem ez a három niemand nyugodtan nyalhatja a felcsúti seggét halálukig. Senkitől sem kaptak felhatalmazást arra, hogy az egyértelmű és határozott közgyűlési döntést követően külön üzletelésbe kezdjenek az Orbán-bandával. Ezzel kiírták magukat a magyar zsidóságból (Zoltai esetében ez már régen megtörtént). Egyébként tegnap névtelen kormányzati források megszellőztették, hogy Heislerék levelét “tollba mondták”. Szégyenletes történet, szégyellem, hogy zsidónak születtem. Pedig jól tudom, nem nekem kellene szégyenkeznem!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 22. zsolnai
  Biztos hogy sokat!
  A pali mindig ágrólszakadt kinézettel rendelkezett, de amióta beszállt a fidesz táborába, látszik, hogy ad magára!
  Méltósággal viseli árulásának hozadékát.Azt hiszi, hogy a zemberek nem látják át a pálfordulását.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 23. Gyula Bognar, Jr.

  A MAZSIHISZ vezetői is egy húron pendülnek az összes magyar politikussal, csak korrupció, seggnyalás, a politika pöcegödrében való meggazdagodás hajszolása és becstelenség jellemzi mindet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 24. http://www.mazsihisz.hu/2014/02/12/heisler-andras–nem-hosokke-akarunk-valni,-hanem-hatekony-erdekervenyesito-szervezette-6822.html

  volt fenn alatta egy facebook üzenet:
  “Barátod a hóhér.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 25. Kedves telekis
  Egyetértünk, “Egy ujhorthy/ujnaci-rendszerrel nincs mirol targyalni…”, de hozzá teszem, hogy ez a megállapítás csak tisztességes emberekre és demokratákra érvényes.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 26. Én ettől a három embertől nem csak kocsit nem vettem volna: de feleségül sem mentem volna egyikhez sem. Ha mégis, ilyen eset után el is váltam volna.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 27. de jó látni, kikhez dörgölőztek:
  http://hvg.hu/itthon/20140212_Holokamu__Bajnai

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 28. Ha az odatartozást egy nemzethez, etnikumhoz, vagy más népes közösséghez azok néhány – ideiglenes – vezetõje miatt kellene megtagadni, nem tudom mennyi ilyen közösség maradna …
  Az ilyen vezetõk kiközösítése, helyes meg/elítílése ha nem is azonnali, de ritkán marad el, ha mégis elmaradna. A feladat tehát nyilvánvalóan az, hogy erre a lehetõ legkevesebbet kelljen várni …

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 29. Működik az időgép, ismét van Zsidó Tanács. A Nol.hu azt is kiderítette, hogy egy kormánytag kérte, hogy írjon Heisler ily szívhesz szólóan és ő megtette. Mindig csodálkozom, ha valaki a sokadik átverés és pofára esés után is még bedől a csalóknak. Vagy ő is csaló és már előre megegyeztek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 30. Én nem vagyok zsidó, de éltem akkor, amikor a vidéki magyar zsidókat elszállították a falvakból. Horthy csendőrei puskatusoztak (nem akarom leírni, mert még most is könnybe lábad a szemem) a vitézek ott álltak és várták a sorra kerülést. Ki ezért ki azért, hogy minél több jusson belőle. A főjegyző megkérdezte, hogy pontosan mennyi a földje ott…..(valahol). Ezt a földet pontosan tudom, hogy meg is kapta a főjegyző és a nevére is került, sőt még kárpótlást is kapott utána a rendszerváltáskor. Szégyellem ezt a mai felfogást, szégyellem a történelemhamisítást, úgy ahogy van.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 31. Vajon több a Mazsihisz,
  mint amit a Gazsi hisz?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 32. “Belül viszont szerdán megszületett az első felszólítás, amely a vezetőség lemondását követelte.

  „Mazsihisz vezetői hazudnak. Becsapnak bennünket. Visszaélnek az őket felhatalmazó, gyakorlatilag egységes többség, a magyar zsidóság megbízásával. Elárulták a megbízóikat, méltatlanná váltak a tisztségükre” – ezeket a megállapításokat Suchman Tamás, a Mazsihisz egykori alelnöke (…) küldte szét e-mailben a szervezet tagjainak.”

  http://index.hu/belfold/2014/02/12/suchmann_a_mazsihisz_vezetoi_hazudnak/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 33. Ezt találtam Korniss Mihály FB oldalán.
  https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1898015_250577725109369_1192253977_n.jpg

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 34. Internet izzeee: nagyon gyorsan percek alatt eljutnan az informaciok a vilag minden pontjara. Most meginkab elöbb utolerik a hazug embert, mint a santa kutyat. Mazsihisz csak sajat maga tudja kezelni az ügyet, dönthet hova akar tartozni, Orban fasiszta haborus bünösökat rehabitalo diktaturajahoz, vagy meltoan megemlekezni a holokauszt aldozatairol.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 35. Izrael behívatta a magyar nagykövetet
  .
  http://hvg.hu/vilag/20140213_Izrael_behivatta_a_magyar_nagykovetet#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2014_2_13

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 36. Izrael bekérette a magyar nagykövetet – A Magyar Hírlap verziója
  .
  http://magyarhirlap.hu/izrael-bekerette-a-magyar-nagykovetet

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 37. Keszthelyi Robert

  A naiv vagy kollaborans Mazsihisz testvergyilkossagra keszul csakhogy ne veszitsen a benyalassal szerzett zsakmanybol?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Az AN üdvözli McCain szenátor kijelentését 2014. december 4. csütörtök | Bartus László

A DK nem bojkottálja a Fideszt 2014. április 29. kedd | AN

Orbán Viktor szabadsága 2014. április 15. kedd

Gyurcsány és az Európai Egyesült Álmok 2014. április 14. hétfő

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos