Ronai and Ronai
AMERIKAI

Törvényes-e az ATV látens tevékenysége? 2013. december 17. kedd 0:21 | AN Forrás: nemethsandor.hu

 • Hozzászólások(25)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Törvényes-e az ATV látens tevékenysége?

Budapest – Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, és az ATV tényleges tulajdonosa, a Magyar Rádió “Halljad Izrael” című műsorában arról számolt be, hogy a Hit Gyülekezete konkrét politikai folyamatokat támogat, konkrét politikai ügyekbe avatkozik. Németh Washingtonban már úgy beszélt a politikai élet illegális befolyásolásáról, a Hit Gyülekezete gyakorlatáról, mint egy modellről. Ennek egyik eszköze a tulajdonukban levő televízió, az ATV. Csakhogy az alkotmány nem teszi lehetővé, hogy demokratikus felhatalmazás nélkül valaki a háttérből manipulálja  a politikai folyamatokat. Az egyházi törvény és a sajtótörvény nem ehhez biztosít jogi kereteket. Amiről Németh Sándor Washingtonban az amerikai fundamentalista evangéliumi keresztény vezetőknek beszélt, az Amerikában bűncselekmény. Magyarországon sem törvényes.

Németh Sándor a Magyar Rádióban fejtette ki nézeteit egyháza politikai aktivitását illetően, amikor beszámolt egy washingtoni Izrael-konferencián elhangzott előadásáról. A mikrofonállvány és a hivatásos hízelgő szerepét ezúttal nem Obersovszky Péter, hanem Breuer Péter játszotta. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze egyebek mellett ezt mondta: “Most két előadást tartottam. Az egyik előadás arról szólt, hogy egy elnyomott helyzetből miként lehet kitörni és olyan befolyásra szert tenni, amelyet fel lehet használni nemes ügyek támogatására. Azért kértek meg, mert a Hit Gyülekezete az Egyesült Államokban is és világméretekben is egy modell, egy példa. (…) A célja a rendezőknek az volt, hogy politikai aktivitásról beszéljek az amerikai keresztény vezetőknek. Ott általában a próféciákat, az Izraelre vonatkozó próféciákat, meg prófétikus perspektívákat rádiókban, televíziókban, szinte mindenhol terjesztik és ismerik az amerikaiak, de ugyanakkor konkrét politikai folyamatokat nem támogatnak olyan mértékben, amilyen mértékben kellene azt támogatni. Ugyanakkor azt látják a Hit Gyülekezeténél, hogy mi konkrét politikai folyamatokat és konkrét ügyeket támogatunk, illetve ezekkel kapcsolatosan állást foglalunk.”

Az elmondottakkal kapcsolatban megfogalmazódik néhány kérdés: a párttörvényben szabályozott formákon kívül törvényes-e politikai folyamatok tudatos befolyásolása egy pártként be nem jegyzett szervezet által? Az Alkotmány (de még a fideszes alaptörvény is) lehetővé teszi-e, hogy a választásokon demokratikus felhatalmazást kapott pártokon kívül bármilyen szervezet manipulálja és befolyásolja a politikai folyamatokat, erőviszonyokat? Ez legális-e? Ezt egy egyház vajon megteheti-e? Az egyházi törvény vajon ehhez a tevékenységhez myújt-e törvényes kereteket? A Biblia szerint az egyháznak van-e ilyen feladata? Kíváncsiak lennénk, Németh Sándor vajon melyik bibliai idézettel támasztotta alá, hogy az egyháznak politikai befolyást kell szereznie? Hol olvasott ehhez hasonlót az Apostolok Cselekedeteiben? S a civil törvények szerint vajon befolyásolhatja-e illegitim módon egy egyház a politikai, hatalmi viszonyokat, a pártstruktúrát? A Hit Gyülekezete ugyanis eddig két párt megszűnésében játszott meghatározó szerepet. Mindkét pártot előtte a tagjaival szervezetten megszállta, elfoglalta, időnként zsarolta, a választott vezetőket megpuccsolta.

Mivel a politikai befolyásolás legerősebb eszköze a média, ezek szerint ennek a tevékenységnek a szolgálatában működik a Németh Sándor tényleges tulajdonában levő ATV. Felmerül a kérdés: a sajtótörvény szerint ez a sajtó feladata? Mit mond erről a sajtótörvény? Van-e az információs szabadság elősegításe és a tájékoztatás mellett a politikai viszonyok befolyásolását célzó feladata is a sajtónak? Azt mondja-e a sajtótörvény, hogy végy egy televíziót magadnak, nevezd ki a gyerekeidet vezető pozíciókba, vedd meg kilóra a hatalom által kiéheztetett újságírókat, és utána manipuláld a politikai folyamatokat, a pártok erőviszonyait? Mert a tényeleges tulajdonosa szerint az ATV most ezt a tevékenységet végzi, amelyet már a világ más országainak is, mint követendő modellt, ajánl. Ugyanúgy exportálja az illegitim tevékenységét külföldre, mint Orbán Viktor a magáét.

Félreértések elkerülése végett: az a “politikai aktivitás”, amelyet Németh az amerikai evangéliumi keresztény vezetőknek ajánlgatott, Amerikában törvénytelen. Ez csak a rendezetlen kelet-európai viszonyok között működő vadkeleten elfogadható módszer. Amerikában még egy lobbiszervezetet is be kell jelenteni, a tevékenységét, a céljait, az eszközeit ellenőrizhetővé és átláthatóvá kell tenni. Amiről Németh Sándor beszél, és amely gyakorlatot ő folytat, azért Amerikában börtön jár. Jogállamokban nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha a politikai döntéshozatal nem nyilvánosan zajlik, és választásokon erre felhatalmazást nem kapott szervezetek a háttérben láthatatlan módon befolyásolják. Ez demokráciában elfogadhatatlan. A Németh Sándor által elmesélt gyakorlat a demokratikus intézményrendszer elleni támadás, politikai terrortevékenységnek minősülő befolyásolás. Ez a tevékenység ugyanis nem átlátható, nem ellenőrizhető, és nem nyilvános. Nincs mögötte jogi keret és legitim felhatalmazás.

A Hit Gyülekezete eddig is ezt az illegitim politikai tevékenységet folytatta. Olyan láthatatlan pártként működött, amelyet senki nem választott meg, mégis tudatosan befolyásolta a politikai folyamatokat, a pártok erőviszonyait,  a választások kimenetelét, a hatalmi viszonyokat és a pártstruktúrát is. De az igazi botrány az, hogy Németh Sándor ezt – kissé becsomagolva – nyilvánosan el is mondja. Korábban is elkövetett ilyen hibákat, amikor a Népszabadságban Czene Gábornak elmondták, hogy a Fidesszel kiegyeztek, amelynek lényege az, hogy a Hit Gyülekezete magára hagyja az MDF-et (amelyet akkorra már az SZDSZ-hez hasonlóan kisajátított), s a Fidesz egyezteti velük az új egyházi törvényt. Magyarra fordítva ez a paktum azt jelentette, hogy miután az MDF beengedte a hiteseket, és rábízta magát a Hit Gyülekezetére (egyebek mellett a kopogtatócédulagyűjtőire), a Hit Gyülekezete magára hagyja az MDF-et, amely ezzel kiesik a parlamentből, cserébe pedig bevett egyházi státuszt kap Orbántól. Ez illegális politikai tevékenység.

Az interjúból kiderül az is, hogy Németh Sándor nem a tájékoztatás és az információs szabadság elkötelezett híveként üzemelteti az ATV-t, mégcsak nem is a Vidám Vasárnap című vallási esztrádműsor kedvéért, hanem azért, hogy azzal kézivezérléssel befolyásolja a magyarországi politikai folyamatokat, erőviszonyokat, és az érdekei szerint meghatározza a közhatalom gyakorlóinak körét és egymáshoz való viszonyát. Ennek eredményeképp elmondható, hogy a magát ellenzéki televízióként meghatározó ATV működése nyomán négy év elteltével nincs számottevő ellenzék, nincs kormányváltó hangulat, annak ellenére, hogy az Orbán-kormány tevékenysége önmagában generálná azt egy tisztességes tájékoztatás esetén. Semmi nem veszélyezteti annak a Fidesznek a hatalmát, amely Németh Sándor egyházának a katolikus egyházzal azonos előjogokat, adómentességet, különböző kedvezményeket és különféle jogcímeken igénybe vehető százmilliós állami támogatásokat biztosít, anélkül, hogy egy fillérrel is el kellene számolnia. Az ellenzéki televízió tulajdonosának alapvető érdeke, hogy a hatalmi viszonyok ne változzanak, és azokat az ellenzéki politikai erőket, amelyek ezt veszélyeztetik, háttérbe szorítsa. Ezt szolgálják azok az újságírók, akik az ATV-ben közreműködnek ehhez az illegális tevékenységhez, amelyet Németh Sándor már nyilvánosan hirdet.

Még annak a pénznek a jelentős része is a Fidesztől és Orbántól származik, amelyért  a kollégák álellenzékieskednek a kijelölt határok között. Addig kapják a pénzt, amíg jó fiúk (jó lányok). Egyesek állítólag még tanácsadói fizetést is felvesznek az MSZP-től, és azzal a borítékkal a zsebükben játsszák a független újságírót és a megmondó embert. Le van itt zsírozva, kérem, minden. Orbán maga tartja el saját ellenzéki díszletét. Ez érvényes a parlamenti díszletre is. Az egy külön morbid vicc, hogy a jogállam és a demokrácia megszűnt, de az ellenzék ünnepli önmagát, és azt a riporternőt, aki az instrukcióknak megfelelően kérdez: az ellenzékkel keménykedik, a diktatúra képviselőivel bájolog, ahogy a tulajdonos akarja. Még pénzt is csinálnak belőle. Akiket orruknál fogva vezetnek, azok ezért még fizetnek is. Előbb becsapják, manipulálják, aztán még meg is vágják őket. És ez az oldal állítólag az ország okosabbik fele.

Az utolsó kérdés pedig az: vajon mit szólna a liberális demokratikus közvélemény (amely az elhangzott interjú után mélyen hallgat), ha a katolikus egyház vezetője jelentené be azt, hogy egyháza konkrét politikai folyamatokat és konkrét politikai ügyeket befolyásol, irányít és manipulál? Természetesen a “közjó” érdekében és “nemes ügyek” támogatására. Vajon felvetné-e valaki, hogy jogállamban ezeket a “nemes ügyeket” világossá kell tenni, és szabályozott keretek között lehet azokat érvényesíteni, nem pedig a háttérben, titkosan és rejtetten? Ki mennyiért nem teszi ezt szóvá? Kiről mekkora árcédula lóg, ki mennyiért hallgat? Mit szólna a balliberális sajtó, ha a katolikus egyház vezetője tartana előadást arról másoknak, hogyan kell az egyházuknak politikai befolyásra szert tenni? És akkor mennyivel különbek ők, mint a Magyar Nemzet bértollnokai?

Nagyjából ilyen elvszerűség fedezhető fel az ellenzéki pártoknál és a liberális értelmiségnél is. Az egyszerű emberek, a demokratikusan gondolkodó áldozatok pedig nem értik, miért kell egy fasiszta diktatúrában élniük, miért kell mindezt elviselniük, miért nincs egy egyenes jellemű ellenzék, miért nincs kiút, miért nincs senki, akit követni lehetne. Csak azt érzik, hogy “néhány oligarcha gazember manipulálja emberek millióit, akik a fejünk fölött eladnak bennünket”. Németh Sándor feljogosítva érzi magát arra, hogy meghatározza, irányítsa és kézben tartsa az emberek gondolkodását. Egy igazi Cipolla. Ugyanolyan nyíltan hirdeti, hogy az emberi lény képtelen az önálló gondolkodásra, és őket néhány arra hivatott ember manipulálja és irányítja, mint a politikai “aktivitást”. De nem törődik vele senki. Nem számít. Ezért hiheti azt, hogy ő irányítja közgondolkodást. Olyan, mint Lópici Gáspár, aki irányítja a közvéleményt.

Jó tévénézést! Szép álmokat!

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (40 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +69 ( 77 szavazatból)
Törvényes-e az ATV látens tevékenysége?, 4.8 out of 5 based on 40 ratings

Címkék:, , , , ,

 • Hozzászólások(25)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

25 Reader’s Comments

 1. “A HIT gyülekezet modell Amerikában.” ? Ez a szerencsetlen taho egy megalomanias bolond. Senki soha nem hallott a hires HIT gyulekezeterol, pedig megfordultam sok helyi gyulekezetben. A HIT gyulekezet az alkeresztenyseg legjobb peldaja. Semmivel sem kulonbozik a katolikus felekezettol csak itt Nemeth Sandor es felesege a “pápa” vagy hogy mindeki ertse a PAPA. (Keresztapa)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +38 (50 szavazatból)
 2. Hungaróscientológia.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (36 szavazatból)
 3. orbán politikai hulla

  németh sanya oligarcha
  a baloldal rogánja
  (moderálva)
  csőcselék nép a magyar

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (38 szavazatból)
 4. A katolikus és református egyházak nem ugyanezt csinálják? Dehogyis nem. Csak ők a templomaikban “okítják” a híveket a “helyes” politikai hozzáállásra. Na és a katolikus egyház nagyban, világméretben csinálja a vatikáni tévén, rádión, bankon és világméretű befolyásán bíborosain papjain keresztül. Mondjam hogy Vatikán igen jelentős részvényes fegyvergyárakban?… A különböző egyházaknak évszázadok óta igen jelentős befolyása van a politikára nyíltan vagy burkoltan. Törvényes e, tisztességes e hogy papok templomokban kampányolnak? Ugye nem? Mégis megteszik. Amíg politikusok állami pénzekből tömik őket, amíg egyházak pénzelnek politikusokat…addig ez így is marad. Mikor volt bármelyik egyház tisztességes?…Soha!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +33 (39 szavazatból)
 5. Annak idején Veér Andrást ( emlékszik rá valaki?)komolyan kellett volna venni amikor ez ellen a fószer ellen indított “hadjáratot”, mert nagyon sokan fordultak hozzá, a tönkretett családokból.
  Németh Sándor már akkor nagy gazember volt, azóta meg ezt a tulajdonságát hatványozni tudta.De hogy behazudja magát a történelmiek közé, az mindent felülír.
  Ahogy néztem a videót,és elhangzott megint a varázsszó, a politika,amivel igazolja saját aljas ténykedését ,és közben a mosolygó pofa vele szemben, hát nem semmi!
  A riporternek nem kellett volna megkérdezni, hogy miért avatkozik bele a politikába? Nem kellett volna komoly kérdésekkel a földbe döngölni ezt az aljas manipulátort?
  Az meg hab volt a tortán, amikor Németh eltelve saját nagyságától a politikán keresztül érzékeltette a hallgatókkal hogy milyen fontos ember is ő.
  A kopasz kedélyes mosolya mellett.
  Mindenhol prostituáltak vannak már?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +24 (38 szavazatból)
 6. Legjobban érzékelhető az irányítottság /az ATV-ben/ a Fórumot vezetők körében.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (29 szavazatból)
 7. Németh Sándor családi vállalkozásában lévő ATV egy jó ideig kifejezetten rokonszenves volt számomra. Először nem is igen értettem Bartust, aki olykor – enyhén szólva – keményen kritizálta a csatornát. Lehet, hogy az ő inspirációjára lettem kritikusabb én is, és eljutottam oda, ahová talán csak idáig kevesen jutottak el, ugyanis felismertem, hogy az ATV mit nyújt a nézőnek.
  .
  AZ ELLENZÉKISÉG HAMIS ILLÚZIÓJÁT. Úgy tesz az ATV, mintha mérsékelten ellenzéki lenne. Holott nem az, hanem félrevezetően, mondhatni fondorlatosan hatalompárti, – mondhatjuk kormánypártinak.
  .
  Ezt azért tartom visszataszítónak, mert a többiek legalább nem akarnak ellenzékinek látszani. A királyi televíziók számára teljesen rendjén való, hogy ők a kormány szócsövei. Nem lojalitásból, hanem teljes szívvel, meggyőződésből, pénzért. (Egyeseknél – látszatra, remélhetőleg.) A kereskedelmi tévék sem akarnak ellenzékinek látszani. Langyos filozófiájuk szerint ők a kiegyensúlyozott tájékoztatás hívei. (Amint jól látszik ez nem egyszerűen mosolyogtató, hanem ordas hazugság.)
  Így aztán – hozzájuk képest – az ATV a hamisság, a csalás, a szélhámosság teteje.
  (Bosszant is, hogy erre csak késedelmesen jöttem rá, de örülök, hogy rájöttem.)
  .
  Azt kérdezi BL egy másik írásában, „Hát hol van az elkurvulás határa?” – mire én azt válaszolom, hogy számomra itt!
  .
  Hogy egy tévés csatorna a jóhiszemű, kicsit csodára váró, kicsit buta, kicsit lusta, kicsit szorongó, kicsit gyáva, az igazságban kicsit reménykedő, ugyanakkor az embertelenségeket és az értelmetlenségeket nagy hallgatással és belenyugvással eltűrő és elviselő nézők százezrei számára az ellenzékiség hamis illúzióját kelti.
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (35 szavazatból)
 8. A videón elhangzott interjúban világosan látszik, hogy Németh $ándor mennyire nem tud beszélni. Keresi a szavakat, a nyelvezete katasztrofálisan rossz, képtelen röviden és tömören kifejezni magát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (17 szavazatból)
 9. Amikor meg anno olvastam a FESZVAN cimu konyvet abban volt a szerzonek egy kijelentese ( nem szo szerint idezve ) ami azt allitotta hogy NS ellen nem szektaznia kelett volna az MDF nek vagy a katolikusoknak hanem par morzsat odadobva meglehetett volna venni mert az egoja a becsvagya hajtja.
  Anno akkor ezt torznak gondoltam vagy finomabban fogalmazva tulzasnak de az ekmult nyocev az az elmult tizenot ev bebizonyitotta hogy ez a megallapitas akkor es is mar helyes volt.
  Nemeth Sandor gyakorlatilag egy masodik Katolikus egyhazat epitett es epit fel.
  Szamomra az igazi nagy kerdes hogy mi lesz azutan miutan mar Nemeth Sandor ( mint barki mas ) egyszer csak elkoltozik az elok sorabol. Akkor ki lesz az orokos ki kapja peg Szent Sandor tronjat ? Meg tud e allni a mu vagy marakodasba torkolva osszeomlik az egesz?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 10. Amikor a vasárnapi ” Szabad szemmel ” cimű müsorban Torockait reklmozták Gyurcsány ellenében akkor megfordult bennem a világ. Milyen véleményt akarnak ezek formálni, Ahol a köztörvényes lesz a minta?

  Mert fontosabb volt azt az egy szem volt MSZP-s most DK-st megszólaltatni akit az MSZP küldött átt és a Fidesz is segített a dezertálásban?
  Azért, hogy azttán az egészet Gyurcsány nyakába lehessen varni? Meg ellehetetleníteni tudják azokat akik ugy gondolták esetleg elég volt az MSZP megalkuvó álenllenzékiségéből.
  Az év legszemetebb Gyurcsány interjujában joggal kérte számon ariporteralany a riporternőtől miért alkalmazzák a “Tanu” c. film módszerét vele szemben amikor előbb vádolták joboldali érvekel majd álkérdéseket tettek fel.
  Ez az ATV szellemisége ? A jobboldal támogatása?
  Ez a polgármester választás egy orvosi ló. Miért nem indult az MSZP ? Lemutyizták ezt is közösen a jobboldalnak? No ez tényleg a vég kezdete.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (22 szavazatból)
 11. “Ugyanakkor azt látják a Hit Gyülekezeténél, hogy mi konkrét politikai folyamatokat és konkrét ügyeket támogatunk, illetve ezekkel kapcsolatosan állást foglalunk.” Nem tudja magában tartani a VALÓS célját, mégpedig a világ szerinti hatalmovágyát. Ennek a célnak az érdekében felhasznál, és elhitet embereket, akik istenként tisztelik. De ebben semmi új nincs. A történelemben a hamis, magukat kereszténynek mondott egyházak célja mindig ugyenez volt. Ők is beszéltek arról, hogy keresztények, de a céljaik, a cselekedeik ugyenezek voltak, mint most látjuk. Aki olvasott már Bibliát tudhatja, a világ szeretete és szolgálata (mint pl a hazudozás, politikai manipuláció, hatalomvágy stb) kizárja Isten valós szolgálatát. A világ szolgálata egy másik úr szolgálata, és hamis tanítók és próféták sajátja, akik persze megpróbálják magukat feltüntetni igazként. Jesua (Jézus) sohasem alkudott meg az igazsággal szemben a politikai vagy vallási irányzatokkal. Ne tévesszen meg senkit, ez az ember nem a Biblia szerinti kereszténységet hirdeti.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 12. Akik csak a közvetlen “hasznot” nézik a szekta TV működéséből, nem akarnak hinni a szemüknek sem. Pedig Németh Sanyi arra tesz kísérletet, amit a Szovjetunió is szeretett volna:
  http://index.hu/tudomany/2013/12/17/a_szovejtunio_azt_kutatta_hogyan_lehetne_masok_agyat_iranyitani/
  Ő komolyan azt gondolja, hogy az ember öntudatlan lény, akit ő manipiulációval és imakommandóval irányít. Ilyenektől mentik meg az amerikai filmekben a földet. BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (17 szavazatból)
 13. Elborzasztó, hogy kóklerek micsoda hatalomra képesek szert tenni!Az még borzastóbb, hogy akiknek ellene kéne tenni úgy emberségből, mint hivatalból mind megvehetők!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 14. 2013 dec.15, vasárnap, Szabad Szemmel !
  Mészáros Antónia nagyon szimpatikus volt mikor az “Este” műsorát vezette/köz TV/.
  Nem lehet megfejteni viselkedését, kérdéseit mostanában mi vagy ki irányítja !
  Esetleg neki is “korpás lett a haja “?
  Vasárnap jó riport alanyra tett szert !
  Ennek ellenére szomorú fejlemények ezek !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 15. Minden esetre arról a kijelentésről,amit slovákiába tett Németh S ,hogy kitől mit vásárólt nem hangos a média.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 16. némethsándor=sátán

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 17. kedves fórumozók.
  Minden gondolkodó ember remélem tudja azt,hogy a Fidesz egész politikája mögött az a ” parázna asszony áll,akiről a Jelenések könyvében a 17.fejezet elején olvashatunk.Ez a parázna asszony a római egyház.Ennek a parázna asszonynak,parázna lányai vannak,ezek pedig a bukott protestáns egyházak.A Balogh Zoltánok,a Hegedüs Lórántok,a Semlyén Zsoltok.Természetesen nem hagyhatjuk ki Német Sándort sem.Mindazok az egyházak,legyenek kicsik vagy nagyok,ha bele folynak a politikába közvetve vagy közvetlen ott az az egyház Ordögöknek lakhejévé vált,mint intézmény.A parázna asszony ül a veres fenevadon vagyis ő irányítja a fenevadat,más szóval a politikai hatalmat.A katolikus egyház alattomosan mélyen a háttérből irányítja a jobb oldali politikát.Német Sándor ezt másolta le.Ő a protestáns gondolkodókat vette mindenekelőtt célba.Régóta megfigyelhető az,hogy valóban az ATV próbálja amortizálni Gyurcsány Ferencet.Mészáros Antónia a vasárnap esti műsorában szabályosan amortizálni,lejáratni akarta Gyurcsányt.Felhívom a figyelmet arra,hogy Mészáros Tamás Antónia édes apja is ezt teszi az újságíró klubb műsorában.Havas ,Kéri László,Gerő András,Avar János,mindnyájan Gyurcsány ellenségei.Egyedül Gyurcsány Ferenc az aki világosan látja az egyházak disznóságait,aki meg meri fogalmazni kritikáját.Szóval meglátásom szerint,ha Ő tovább erősödik tavaszig,félő,hogy merényletet követnek el ellene a Jezsuiták,mivel ők ebben profik.Gondolom Németh Sándor áldását adná rá.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 18. Az egyhazaknak annyir anincsen politikai befolyasuk hogy nem mondjak meg (figyelj Hit gyuli) hogy kire kell szavazni. Mindenki arra szavaz akira akar. Amikor megkerdeztem egy gyulekezet vezetot azt mondt ahogy ok sohasem mondjak meg hirdetik ki hogy kire meyik partra “kell ” szavazni azt mindeki a lelkiismerete/szabadsaga/informacioi alapjan sajat maga donti el. Ahol persze birka a nep ott ez a szabadsag nem tud mukodni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 19. Charly
  Akiket felsoroltál, azok nem ellenségei Gyurcsánynak, csak megfizetett talpnyalók. Ha bekövetkezne az a furcsa, mondhatnám abszurd helyzet, hogy Gyurcsány újra miniszterelnök lenne, ők lennének a legelsők a hűségesküt letenni, nehogy csökkenjen a bevételük.
  Én még emlékszem arra az időre, amikor Mészáros Tamásék a klubban dicsérték Gyurcsányt.
  Vagy akkor hazudtak,vagy most. Szerintem egyik sem. Elvtelen senkik, akik most valakiknek érzik magukat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 20. “…kézivezérléssel befolyásolja a magyarországi politikai folyamatokat, erőviszonyokat, és az érdekei szerint meghatározza a közhatalom gyakorlóinak körét és egymáshoz való viszonyát. Ennek eredményeképp elmondható, hogy a magát ellenzéki televízióként meghatározó ATV működése nyomán négy év elteltével nincs számottevő ellenzék, nincs kormányváltó hangulat, annak ellenére, hogy az Orbán-kormány tevékenysége önmagában generálná azt egy tisztességes tájékoztatás esetén…. Az ellenzéki televízió tulajdonosának alapvető érdeke, hogy a hatalmi viszonyok ne változzanak,…”
  .
  Erdemes megfigyelni!
  2010 ota kulonfele kommunikacios technikak alkalmazasaval a neppel hogyan fogadtattak el korabban melyen elitelt (emberiseg elleni haborus bunok…) cselekedeteket, mara ezek jelenlete hogyan valt/valhatott “termeszetesse”, amelyre az ellenzek es annak mediaja reszerol jo ha valamifele “bolhakohoges”-nyi reagalas jott.
  Csak a legutobbi hetek/napok hirtelen eszembe jutott “termese”:
  - Orban okt.23.-i naci beszede a Hosok teren…
  - Budapest belvarosaban (is) Horthy szobor avatasa, Hitler utolso csatlosarol beszelunk…
  - valasztast nyert es helyi hatalomba jutott az orszag elso naci polgarmestere…
  .
  Gyurcsany megis inkabb szakacs-konyvet ir, Kalman Olga pedig piti ugyekben bajolog, stb…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (4 szavazatból)
 21. Attól tartok, hogy Cipollának és Németh Sándornak igaza van. Az emberiség képtelen az önálló gondolkodásra kevés kivétellel. Az emberismeret, az emberek gondolkodására való hatni tudás ilyen nagy hatalom és ehhez társul még a hit ereje. Amióta emberiség él a földön, ez mindig így volt, csak a folyamatokat másképp értelmezték és nevezték.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 22. “némets” 1 logopédusért ordító elmebeteg. a baj , h sajnálni sem tudom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 23. Emberek, a cikkben le van írva Orbán megbuktatásának módja!
  Ahogy a HGY kibuktatta az MDF-et, ugyanúgy a Fidesz alapszervezeteibe minél többen lépjenek be és belülről verjék szét ezt a pártot vagy/és gyengítsék Orbánt.
  Kívülről ez jelenleg elképzelhetetlen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 24. Bumburi
  ‘Elvtelen senkik, akik most valakiknek érzik magukat.’
  Ok a Magyar nep ‘ertelmisege’. Meghatarozzak a nep gondolkodasat.
  Ok a Magyarok! Ilyen ma a Magyar. Tisztelet a kivetelnek.
  Es szomoru.
  Meg a demokracia megtanulasahoz is egy diktatorra lenne szuksege a magyarnak. Hogy vki belejuk diktalja,hogy ne lopj, ne legy haszonleso, ne hazudj stb.
  Polgarhaboru es egy uj generacio kell,hogy ott vmi valtozas legyen.
  Honnan fog kinoni ez az uj generacio?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 25. “Magyarra fordítva ez a paktum azt jelentette, hogy miután az MDF beengedte a hiteseket, és rábízta magát a Hit Gyülekezetére (egyebek mellett a kopogtatócédulagyűjtőire), a Hit Gyülekezete magára hagyja az MDF-et, amely ezzel kiesik a parlamentből, cserébe pedig bevett egyházi státuszt kap Orbántól. Ez illegális politikai tevékenység.”

  Ha Sanyi bacsi a baratod,akkor nincs szukseged ellensegre!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

Devizahitel-blues 2013. december 19. csütörtök

Orbanisztánban a helyzet változatlan 2013. december 18. szerda

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos