Ronai and Ronai
AMERIKAI

Orbán bosszúja tovább üldözi Iványiék egyházát 2013. december 8. vasárnap 14:57 Forrás: AN

 • Hozzászólások(47)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Orbán bosszúja tovább üldözi Iványiék egyházát

Budapest – Hiába gyűjtöttek össze a szükségesnél jóval több, közel 18 ezer aláírást Iványi Gáborék, még mindig nem lélegezhetnek fel a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél. Orbán Viktor képtelen megbocsátani, hogy a MET valódi egyházként szolgál, komolyan veszi a hitet és azt, hogy nem azt tekinti  feladatának, hogy az államnak gazsuláljon, hanem, hogy az elesetteket, a rászorulókat támogassa.

Orbánnak azért is szálka a szemében MET, mert tudja, hogy Iványi Gábor ha akarná sem felejthetné el, milyen ideológiai pálfordulások szegélyezik Orbán politikai pályáját. A kormány most szakértői vizsgálatot kíván indítani, hogy megállapítsák: valóban vallási tevékenységet végeznek-e. Érdekes, hogy ez a kérdés a reformátusoknál föl sem merül, pedig ifj. Hegedűs Lóránt Szabadság téri politikai performanszai minimum megérnének egy misét.

Iványi Gábor ezért levélben fordult Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez. Levelében felhívja a figyelmet arra, hogy a kormány, illetve a minisztérium intézkedési már több mint szőrszálhasogatóak.

Tisztelt Miniszter úr!

− A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó u. 11.) képviseletében a 17480-15/2013/EKEF iktatószámú, 2013. november 28-ra dátumozott, 2013. december 2-án postázott, az ön megbízásából Hölvényi György államtitkár által aláírt levelét 2013. december5-én, a törvényes határidőre (2013. okt. 1-jével) benyújtott egyházi elismerési eljárással kapcsolatos beadványunk befogadását követő 58. napon megkaptam, melyből kiderül, hogy ön elérkezettnek látta az időt egy szakértő (szívesen vennénk, ha a nevét  tudhatnánk) kijelölésére. Arra is felhívta a figyelmünket, „hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.”

Félő, hogy híveink meglepőnek, sőt akár packázásnak is tekinthetik (én pedig képtelen lennék az ellenkezőjéről meggyőzni őket) a szakértő számára kiadott szempontokat.

Vizsgálni kívánják, hogy

− egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „elsődlegesen végzett tevékenysége vallási tevékenységnek minősül”-e. Javaslom e bekezdésüknél azidőre beadott iratok mellett tanulmányozni Jézusnak a tanítói hivataláról Názáretben mondott prédikációját, amelyben Ésaiás prófétára (És 61) hivatkozva ezt mondja: „az Úrnak lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását,hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” (Lk 4,18-19)

Mivel egyházi működésünkben mindeddig arra törekedtünk, hogy a Mestert kövessük, érdeklődéssel várjuk szakértőjük munkájának eredményét azzal kapcsolatban, hogyan is választja ki a krisztusi szolgálatból az „elsődlegesen végzett…vallási tevékenység…” kritériumát.

Szakértőjük vizsgálni fogja azt is, hogy

− rendelkezünk-e tanításaink „lényegét tartalmazó hitvallással és rítussal”. Itt azt javasoljuk,kérdezze meg öntől vagy azoktól a kormányzati vagy törvényalkotási főméltóságoktól, akik hajdan keresztelési, esketési vagy temetési szertartásra kértek, tapasztalták-e, hogy rendelkezünk felismerhető istentiszteleti rítusokkal.

A harmadik vizsgálati területük a legmeghökkentőbb. Szakértőjük azt kívánja majd megállapítani, hogy

− „húsz éve szervezett formában, vallási közösségként működik Magyarországon”  egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, vagy nem. Erre nézve javasoljuk előkeresni a hét év üldöztetésünket lezáró, 1981-es állami elismerésünk tényét rögzítő hivatalos közlöny az évszeptemberi számát, illetve az 1990. évi IV. törvény következtében hasonlóan hivatalosan megjelent közleményt, mely tudtul adta, hogy az (akkor) új egyházi törvénynek megfelelően mindenféle külön eljárás nélkül a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, mint létező és működő egyházat a bíróság új bejegyzési számmal látta el.

Azt már szinte csak zárójelek között említem meg, hogy illő volna komolyan venniük az Alkotmánybíróság 6/2013.(III.1.) számú határozatát is (mely hatályos és megsemmisíthetetlen), ami határozottan kimondja, hogy egyházunk is azon felekezetek között van, melyek egyházi státusza elvitathatatlan, s hogy jogainkat 2012. január 1-jével a Magyar Államnak kötelessége visszaállítani.

Fentieket követően kérem,hogy a 17480-15/2013/EKEF.iktatószámú levélben megjelölt, szakértői kirendelésről szóló végzésüket részünkre megküldeni szíveskedjen, mivel a Ket. 78. § (2) bekezdése alapján a végzést közölni kell azzal, akinek jogát vagy jogos érdekét a végzés érinti. A tájékoztató levél megküldése a végzés közlését nem helyettesíti és nincs tudomásunk arról sem, hogy a szakértő milyen határidőt kapott a szakvéleménye elkészítésére. A 17480-15/2013/EKEF. iktatószámú levélben megjelölt, Ehtv.14/B. § (2) bekezdésében rögzített 60 napos ügyintézési határidő a miniszterszámára megjelölt határidő, melyet a kérelem benyújtásának napjától kell számítani.

Budapest, 2013. december 5.

Tisztelettel:

Dr. Iványi Gábor

elnök

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 5.0/5 (69 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +100 ( 100 szavazatból)
Orbán bosszúja tovább üldözi Iványiék egyházát, 5.0 out of 5 based on 69 ratings

Címkék:, , , , ,

 • Hozzászólások(47)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

47 Reader’s Comments

 1. A szociopata nyócévnyi ellenzéki politizálását, a bosszúszomját, hogy megbüntesse a 3x-i buktatásáért ezt az országot, valami “nagy bűnt” követhetett el Iványi Gábor is!
  Ha módjában áll, gondolkodás nélkül megöli ellenségét.
  Szóval azt kapjuk, amit ránk mér a 3xbóvlis vekkeres – a bűnünk, hogy elzavartuk 2002-ben és még utána sem kértünk belőle.
  Iványi Gáborral kapcsolatosan el nem tudom képzelni, hogy mivel érdemelte ki ezt a bosszúszomjat – de az a kérdés is ott motoszkál a fejemben, hogy a KDNP nagyon mélyen hívő keresztényei ehhez miért asszisztálnak, nincs bennük semmi szégyenkezés?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +84 (88 szavazatból)
 2. Felháborító!
  Az Iványi Gábor által vezetett egyházat ilyen tortúrának teszik ki, de a Németh Sándor által vezetett Hit gyülekezetet szemrebbenés nélkül történelmi egyháznak könyvelték el.
  Mennyi gazemberség lesz még ebben az ügyben?
  Orbán már annyira a gyűlöletének a fogja, hogy a munkatársainak is meg kell mártózni a mocsokban, ha meg akarnak felelni az elvárásainak?
  .
  A másik a református egyház. Amik történnek ott Hegedűs által, az hajmeresztő. A politikát a templom falai között gyakorolni lehet?
  Tudom buta a kérdés, ha figyelembe vesszük, hogy Orbánnak újabban a templomokban is lehetőséget adnak a beszédre. Már ott is mondja a sok hülyeséget, és tűrik az egyházak!
  Orbánnak nem az Iványi Gábor által vezetett egyházzal kéne szórakoznia, hanem egy eldugott helyen őszinte önvizsgálatot kellene tartania, hogy honnan indult,és hová jutott, és annak mi volt az ára…
  .
  Ember még így nem vette saját magát, és a nézeteit (hitét) semmibe, mint Orbán Viktor! Ezért ne másban (vallásban) keresse a hibát, hanem nézzen tükörben, és meglátja a valóságot.Ami nem szívderítő…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +73 (79 szavazatból)
 3. Orbán bosszúszomja az egójával egyenlő.
  És aki őt megsértette, (például azzal, hogy ki merte mondani a véleményét igazodás nélkül),
  ………………………………..ANNAK ANNYI ORBÁNIÁBAN.
  .
  Mert jelenleg Újmagyar Honban csak egyfajta vélemény és akarat létezik, (orbáni)
  a többi földbe taposva a tulajdonosával együtt.
  Oszt jónapot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +57 (61 szavazatból)
 4. Előre bocsátom: nem vagyok vallásgyakorló, de ateista sem. Egyszerűen materialista vagyok, de amit Orbán és bandája művel, köztük ez az eztergályosból pappá, majd miniszterré avanzsált sunyi seggnyaló Balog, az már engemet is felháborít! Mindent megtesznek azért, hogy a csúti törpe bosszúvágyát kielégítsék. Ennél még a Rákosi rendszer vallásüldözése is demokratikusabb, és jogszerűbb volt, mivel az az összes vallást elnyomta.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +70 (74 szavazatból)
 5. Részlet Kende Péter 2002-ben megjelent A Viktor című könyvéből:
  .

  “Orbánék elsõ és második gyerekét, Ráhelt és Gáspárt Iványi Gábor metodista lelkész keresztelte meg – a metodista egyházba. A harmadikat, Sárát Balog Zoltán – ma Orbán egyházi tanácsadója – a református vallás szabályai szerint. Majd a negyedik gyereket, Rózát – immáron miniszterelnök papája elõtt – a római katolikus egyház szenteltvize alá tartották.
  Iványi Gábort még ’89-ben kérték meg, Szolnokon – ahová Iványi gyakran járt híveihez, véletlenül pont abba a panelházba, ahol az Orbán-Lévai házaspár is élt –, ha megszületik a gyerekük, keresztelje majd meg. Iványi szívesen vállalkozott erre, hangsúlyozva, õ nem egy egyház számára ipi-apacsol le híveket. Meg is történt a dolog, bár elég nagy késéssel. Az elsõszülött Ráhel keresztelõjére négyéves korában, 1993 februárjában került sor, Békásmegyeren, kis pincekápolnában. Keresztszülei Kövér László és felesége, Bekk Mária voltak. Gáspárt majd háromévesen Kispesten, ’94 decemberében érte ugyanez a tisztesség, az õ keresztszülei Hermann Róbert és Hollósi Helga lettek.
  – Megfogadjátok-e, hogy a gyermek érdekében ellenálltok a gonosznak, és minden bûvének, hogy ne az befolyásoljon titeket? – tette föl a hagyományos kérdést mindkétszer Iványi Gábor. – Megtanítjátok-e neki a felséges Isten rendeléseit, amint az az Írásban van? Akarjátok-e, hogy megkereszteljem õt? – Majd megáldotta a gyermeket és imádkozott fölötte.
  Iványi Gábor a lemondott Demszky Gábor helyére visszakerült a parlamentbe, az SZDSZ színeiben. A folyosón futott össze Orbánnal, aki melegen érdeklõdött: – Mikor jövünk össze?
  – Igen, egy keresztelõpapnak szükséges idõnként megvizsgálnia: fogadalmuknak megfelelõ módon nevelik-e a gyermeket. Szívesen megtenném én is.
  – Jó, beszéljék meg az asszonyok az idõpontot! – javasolta Orbán, de az asszonyoknak ez azóta sem sikerült. Pedig Lévai Anikó valószínûleg szívesen vette volna. Ez abból derült ki, hogy nem sokkal késõbb vele is összefutott Iványi a parlamentben. Pokorni Zoltán miniszterrel beszélgetett a miniszterelnöki folyosón fõiskolája zûrjeirõl, amikor nyílt a miniszterelnöki iroda ajtaja, és Lévai Anikó lépett ki. Pokorni óriási döbbenettel nézte, amint fõnöke felesége az SZDSZ-es képviselõ nyakába ugrik, össze-vissza puszilja hatalmas marxi körszakállát, és rögtön a gyerekekrõl kezdenek csevegni. Lévai Anikó máig küld az Iványi családnak üdvözlõ kártyát minden jeles ünnepre, és mindig az egész család nevében ír alá. Egyedül.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +76 (78 szavazatból)
 6. Orbánék, a Fidesz és csatolmánya, a KDNP mindent megtesz azért, hogy az ország valaha magukat kereszténynek valló lakói is ateistává váljanak. Ha ilyen a kereszténység, amilyenek ők, akkor nem kell.
  Annyi bűnt, amit ezek mások ellen tesznek, nem lehet büntetlenül elkövetni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +47 (49 szavazatból)
 7. Oly kiváncsi vagyok mikor és mi történt Orbán lelkében és fejében amikor megvilágosodott? Megvilágosodott, hogy hite és lányáé a római katolikus egyházhoz köti és nem a methodistához.
  Ha erre választ kapnánk akkor talán eljutnánk annak a kérdésnek a meg- válaszolásáoz is, hogy miként teheti valaki az Alkotmányra letett esküjét önmaga semissé és térhet át a szellemiségében azzal ellentétes keresztény alapokon kizárólagosan nyugvó Alaptörvényre. Megszegve egyházi és állami esküjét egyaránt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +45 (45 szavazatból)
 8. SZÉGYEN AMIT IVÁNYIVAL MŰVELNEK! A köpönyeg forgatóknak áll a bál!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +40 (44 szavazatból)
 9. Egy család,ahol ennyi vallású ember él,kicsit érdekes.
  Milyen templomba jártak?Bár úgy tudom,hogy a nagyobbakat “kiléptették”
  iványi egyházából.
  Akinek ilyen sok vallása van,annak egy sincs.Ez csak egy színjáték(volt) és maradt is,főleg a +csuhások térdre,imához” után.
  Egy ventilátor is kevesebbet forog.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +47 (49 szavazatból)
 10. Bocsánat,Iványi véletlenül elütöttem! Elnézést.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (18 szavazatból)
 11. „Ne féljetek a barátaitoktól, mert a legrosszabb esetben elárulnak; ne féljetek az ellenségeitektől, mert a legrosszabb esetben megölnek; de féljetek a közömbösöktől, mert az ő hallgatólagos beleegyezésükkel árulnak el és ölnek meg benneteket.” (V.Visnyevszkij)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +35 (37 szavazatból)
 12. Milyen ember az, aki visszakéri a gyermekei keresztlevelét?
  Egyébként aki a Mindenható Teremtő Úristen embereivel packázik – az magával a Teremtővel teszi ugyanezt.
  Jó lenne vigyáznia.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +29 (29 szavazatból)
 13. Kicsit oldalvást közelítem a témát, és a moderátor is biztos kipontoz majd egy vagy két szót:

  A nép imája:
  ..
  “Isten elvtárs, te vagy a mennyei atyánk;
  de képviselődre rámegy ingünk-gatyánk!
  Szabadíts meg minket e gonosztól, kérlek!
  Szánd meg a szenvedő, birka magyar népet!”
  ..
  Semjén Zsolt, Vityu kán első apostola
  ..
  Vajon hol copyztad szentfazék arcodat?
  Vajon hol lógattad impotens farkodat?
  Kamu áhítattól párás szemügédet
  töröld meg, s ne verd át hivő magyar néped!
  ..
  Te lennél Vityu kán Szent Jobbja, valóban?
  Nem tudom, te mit látsz abban a tahóban,
  de ő benned simán egy kis kesztyűbábot,
  mivel átkúrhatja fél Magyarországot!
  ..
  Szentfazék Zsoltika, mit gondoltál, mire
  leszel jó, ha bukik? Megmondom: semmire!
  Itt fogsz te tátani majd letolt gatyával:
  na, akkor beszélj a Mennyei Atyával!
  ..
  Rá fogsz majd döbbenni: jól át lettél verve!
  A Viktátoroddal együtt fognak perbe!
  Egymás mellett ültök a vádlottak padján;
  s mikor szabadultok? Kábé sohanapján!
  ..
  Ott lesz majd az egész díszes kompánia,
  kiket úgy ismerünk: a fideSS-maffia!
  Ezerötszáz év néz ki fejenként néktek,
  mert kifosztottátok mind a magyar népet!
  ..
  Most még van időd, hogy bűneidet megbánd;
  De akkor majd nem lesz, kinek magad megjátszd!
  Pontosan látják majd, ki voltál valóban:
  szentfazék, ki istent látott egy tahóban!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +37 (39 szavazatból)
 14. Az alkotmány bíróság határozatát,csak így semmibe lehet venni??
  Vagy ez nem kötelező mindeni számára??
  Alkotmány bíróság nem tudna dörömbölni ? -,Viktor ez nincs rendjén.!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (28 szavazatból)
 15. És így fog járni a jövőben is mindenki, aki átlát vagy ne adj isten keresztülnéz (l. Gyurcsány) orbánviktoron!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (25 szavazatból)
 16. Az igazi egyház stadiont épít. Ezt vegyük végre tudomásul!
  Balog páter egyébként nem tudja, kivel szórakozik. Nem mondták meg neki, hogy közben én is beléptem a METbe? Most kihúzta a gyufát, és ezért csak magára vethet. (Keresztet.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +29 (31 szavazatból)
 17. pecor: Az a testület nem az a dörömbölős fajta. Számos határozatukat nem hajtják végre és nem történik semmi. A minimum az lett volna a részükről, már sokkal korábban, hogy tiltakozásul feloszlatják magukat. De hát félnek az éhezéstől, ez csak érthető talán?!
  Egyébként a maffia most az időt húzza, hogy minél később kerüljön az ügy a nemzetközi bíróság elé. Ott tudják, hogy nincs esélyük, és valószínűleg súlyos anyagi következménye is lesz a patkányságuknak. Amit az adófizetők fognak majd megfizetni, személyi felelős természetesen nem lesz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (28 szavazatból)
 18. Cobold
  “Milyen ember az, aki visszakéri a gyermekei keresztlevelét?”
  .
  Orbán felesége nem visszakérte, hanem kikérte a keresztlevele(ke)t.Visszakérni azt lehet, amit odaadtunk valakinek. Az egyházak nyilvántartása és annak dokumentuma nem tartozik ezek közé.
  .
  A keresztlevél kikérése egy másik felekezetbe lépés szándéka is lehetett, ami a nyilvánosság felé azóta is homályban maradt. Az áttérést Orbán Ráhelék római katolikus egyházi esketése sem nem cáfolja, sem nem erősíti. Mindenkit összeesketnek, akik egyházi szertartást igényelnek. A sokasodjatokra hivatkozva szinte minden(ki) belefér.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (22 szavazatból)
 19. emigrant

  Ismerem az alkotmánybíróság összetételét, ha ebben a testületben megtűrik
  Balsait, akkor az olyan is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (25 szavazatból)
 20. Hitetlen kívülállóként hüledeztem rendszerváltáskor, a tábori lelkészi szolgálat felállítását megelőző – egyházi felekezetek bemutatkozását célzó – állománygyűléseken. Egyetlen ökonomikus volt bennük: a másik felekezet lejáratása. Iványi és egyháza kakukktojás a mai rendszerben. Arról nem is beszélve, hogy Ő tényleg a szegények felemeléséért gyakorolja a hitét. Nem úgy mint Németh és Hit Gyülekezete, …. vagy éppen Vatikán. Így aztán nem csodálkozom keresztény kormányunkon sem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +29 (31 szavazatból)
 21. Balog Zoltán egy buta, beszédhibás neonáci, aki szégyent hoz az egyházára, a kormányára, az országára és benne minden egyes tisztességes magyar állampolgárra. Balog Zoltánt Isten is (ha van…) és az állampolgárok is meg fogják büntetni, feltéve, hogy nem halálozik el az Orbán diktatúra ideje alatt. Én, mint Iványi egyházának tagja és magyar állampolgár követelem, hogy Balog kérjen tőlem és az egyház minden tagjától bocsánatot a packázásai miatt. És persze azonnal mondjon le és menjen el Felcsútra disznót nevelni……(szegény jobb sorsra érdemes disznók…)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (29 szavazatból)
 22. sydney
  a ‘neo’ azért túlzás

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 23. Micsoda megvilàgosodott szellem, mindent magàbafoglaló lélek !
  ( szerencsére ….van ilyen is )
  Szorítunk Önért és ügyéért, kedves Ivànyi Gàbor !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 24. iványi ismeri O. fekete lelkét! Ez az ő bűne. Szerintem.
  A visszautasított 1%-kért lehetne pertársaságot létrehozni, az állammal szemben.
  Ezen agyalok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 25. rupcsi
  “iványi ismeri O. fekete lelkét! Ez az ő bűne. Szerintem.”
  .
  Akkor éppen ideje, hogy Iványi feltárja a helyzetet. Mert neki és egyházának ennél többet már úgysem árthatnak.
  Van olyan, hogy “Ideje van a szólásnak”. Most nagyon ideje van. Remélem, I. G. bátorításnak veszi.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (19 szavazatból)
 26. Ki es milyen alapon itelheti meg hogy egy kozosseg vegez egyhazi tevelenyseget vagy sem. Meg a tortenelmi egyhazak sem felelnek meg a bibliai normanak sot azok nem felelnek meg leginkabb.
  Az egyhaz kuldetese a foldon:
  Jas 1:27 Tiszta és szeplõ nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya elõtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az õ nyomorúságukban, és szeplõ nélkül megtartani magát e világtól.
  Mat 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
  Mat 28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
  Mat 28:20 Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

  Mar 16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
  Mar 16:16 A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
  Mar 16:17 Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken szólnak.
  Mar 16:18 Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

  Ezek alapjan tisztan lathato hogy azok a felekezetek amelyek elsosorban a maguk epitesevel foglalkoznak, nem bibliai felekezetek.
  Romai Katolicizmus/Reformatus egyhaz/ HIT gyulekezete regen a sajat dicsoseget hatalmat keresi amihez Isten az Atya es Jezus nevet csak felhasznalja, sok koze nincsen hozza.

  Mat 15:8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tõlem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 27. MIvel az egyhazaknak a mai torvenyek ertelmeben nem kell bibliainak vagy keresztenynek lenniuk, vagyis olyan dogmakban hihetnek amilyenben akarnak, nincs olyan kivul allo aki megtudja ezek egyhaziassagat itelni. A mai magyar egyhazakat csak az alapjan lehetne megitelni hogy biznisz egyhazak e, (adomentes jovedelmre akarnak szert tenni vagy tenyleg szolgaljak a hivoket es a kivul allokat).
  Ivanyi lelkesz ur egyhaza minden ketseget kizaroan igazi egyhaz, mig a tortenelmi egyhazakrol es a HIT gyulirol ezt nem lehet elmondani.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 28. Azonnal es vegervenyesen szuntessenek meg minden egyhazi tamogatast, a hivok tartsak el azokat. Szontesennek emeg minden foci es sport tamogatast es a “hivek” sajat penzbol tartsak el azokat. Eleg mar abbol hogy a mindenkori hatalom leginkabb ez a mostan az emberek vérét szivja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (18 szavazatból)
 29. “Orbán Viktor képtelen megbocsátani, hogy a MET valódi egyházként szolgál, komolyan veszi a hitet és azt, hogy nem azt tekinti feladatának, hogy az államnak gazsuláljon, hanem, hogy az elesetteket, a rászorulókat támogassa..”
  —————-
  Pedig lehetne egy kicsit előrelátóbb, ki tudja egy napon ő is mehet még Iványihoz egy kis ingyen levesért, ha visszafizette a lopott pénzeket és letöltötte a börtönbüntetését. Ha egyáltalán megéli a börtön végét.
  .
  Egyébként szóról szóra igaz, hogy az egész kormányzását a kicsinyes és személyes bosszú irányítja amely összefonódik a ” ha tehetem az ellenségem meg kell öni” szemlélettel.
  .
  Intoleráns, kóros elméjű közveszélyes egyed. Egy született hóhér. vannak ilyenek. Ennek a pályatévesztett egyednek böllérnek kellett volna mennie egy vágóhídra, a napi sajátkezűleg legyilkolt 8O élőállat után és a pár hektoliter vér láttán valószínűleg egy pár órára megnyugodott volna zaklatott lelkivilága.
  .
  Egyébként ez valós, most is megy falura disznóvágásra, imádja .
  .
  Megértem, hogy szereti a kolbászt, hurkát, disznósajtot pálinkával, de láttam a videót a falusi disznóölésről amit személyesen és büszkén irányított igencsak örömét lelte a szerencsétlen állat mészárlásában.
  .
  Kérges lelkű, elvadult korcs egyed.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)
 30. Ilyen beszédeket mondott Iványi úr, ezért nem szereti a Nemzet Böllére:

  http://judaizmus.blogspot.com/2010/04/ivanyi-gabor-beszede-az-elet-meneten.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 31. Erdekes! Most peldaul eppen Ukrajnaban lehet kivinni az elegedetleneket az utcara, raadasul az ellenzek is kepes ultimatumot adni a hatalomnak…
  Csak eppen nalunk nem mukodik a BOJKOTT eszkoze, minden tarsadalmi csoport hagyja, hogy a masikat vegzalja a diktatura, remelve azt, hogy o hatha sose kerul sorra…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 32. telekis
  Jobb ha mindenkiben tudatosodik, hogy előbb,vagy utóbb,de mindenkire sor kerül.
  Ami nagyon tanulságos: még Ukrajnában is (szovjet utódállamként) nagyobb a demokrácia, és az unióhoz tartozás iránti vágy, mint ebben a szerencsétlen, politikusok által manipulált Magyarországon.
  Ezért nincsenek nálunk hatalmas tüntetések, mert az ellenzék kiolt minden ez .
  irányú kezdeményezést.
  Nem képesek összefogni még a hazájukért sem, inkább hagyják a kormányt tobzódni a Horthy rendszer visszaállításával,és a szélsőségeseket megerősödni.
  A Bojkott meg nagyon macerás lenne a mostani felállás szerint. A legnagyobb ellenzékinek titulált párt (saját megnevezése) már nehogy egyet akarjon bárkivel!
  Eszelősen kerülik a változásnak még a lehetőségét is!!!Hogyne! Még majd kiesne a szerepéből a sok megélhetési politikus! Elég ha nekik jó, az ország népe meg tehet egy szívességet nekik! LEVÁLTHATJÁK ŐKET!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (15 szavazatból)
 33. Tavaly-tavalyelott meg voltak tuntetesek, most mar nincsennek.
  Szolga lett a nep (is)!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 34. telekis
  Nincs? Hát idejük sincs rá, mert beindult a KAMPÁNY!
  Hogy maradjon minden így, ahogy van… Mert nekik így is jó…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 35. Iványi úrnak egyetlen hibája,ami orbánnak nagyon nem tetszik ,hogy a lelkész úr nem a gazdagokat,hanem a szegényeket a rászorulókat támogatja,szolgálja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 36. Bezzeg 2006ban a tomegek spontan lazadtak fel. Ja!
  Nem allt mogottuk senki/part. Ja!
  Most bezzeg ugyanez a tomeg -mert nincs miert- nem lazad. Ja!
  .
  Most mar csak az (is) a kerdes, mikor fogja a mi dragajo mesterolgank/bolgargyurink ugyanezeket a kerdeseket (is) feltenni, osszefuggeseket (is) megkapargatni?
  .
  Miota latjuk elore a dolgokat mi, bumburi?
  Miota mondjuk mar, hogy a Fidesz nem egy part, hanem uzleti vallalkozas? (Igaz, nalunk okosabbak mostanaban pontosabb meghatarozast tettek: maffiaallam…)
  Miota mondjuk politikai megoldaskent a BOJKOTT eszkozet? (Ugyis az lesz…)
  .
  Csak azt nem ertem, ezen minek annyit tokolni? Mi nem vilagos itt?…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 37. telekis
  Lehet hogy lesz bojkott… kényszerből… megkésve, sokkal rosszabb érvényesítési lehetőséggel.
  És akkor elmondhatjuk, hogy megint egy elbaltázott lehetőség.
  Ami 3 évvel ezelőtt sikeres lehetett volna,az már most (gondolatban is) bukásra van ítélve.
  A NER mibenlétét fel sem ismerték! Évekkel később esett le nekik a tantusz!
  Mindig eszembe jut.
  A választások előtt még volt e a HEOL-on belül egy “Blogális világ” nevű felület, ahol meg tudtuk beszélni a dolgainkat.
  Vannak itt is akik részt vettek benne.Mindig téptem a szám velük együtt, hogy ezek a mai dolgok nagy valószínűség szerint meg fognak történni ( a kötcsei beszédből levonva a tanulságot)
  Pedig mi nem politikusok voltunk, akik előre láttuk, hogy mit várhatunk.
  Akkor ne akarja már elhitetni velem senki, hogy a mai ellenzék nem vette a lapot!
  Nem vette észre, hogy nincs alkotmány, hogy nyirbálnak minden jogot, hogy a vallást minden szinten erőltetik,és egyszemélyi döntés születik minden ügyben, a fidesz tagok hathatós közreműködésével!
  Tudatosan akarnak bennünket belevinni egy bizonytalan kimenetelű választásba, holott tudják hogy nem nyerhetnek!
  Egy súlytalan Mesterházy akarja uralni az ellenzéket, holott látnivaló, hogy csak a parlamentbe akar bekerülni. A többi miért hagyja?Mi ez a kollektív megalkuvás?
  Tényleg nincs más út, mint nekünk szerveződni? Ők meg majd pöffeszkednek, ha eredményt ér el valaki? Nem félnek attól,hogy mindegyiküket elsodorhatja egy mindent felülmúló össznépi engedetlenség?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 38. sydney
  2013. december 8. vasárnap
  21:23

  „…Balog Zoltán egy buta, beszédhibás neonáci, aki szégyent hoz az egyházára, a kormányára…”

  A kormányára? Mivel?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 39. csakén 2013. december 8. 15:17

  A kdnp-ben sajnos farizeusok ülnek, akik a külvilágnak mást mutatnak magukról, mint amilyenek valójában, és álszent módon viselkednek. Ehhez a magatartásukhoz pedig még sunyiság is társul.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 40. Eagle
  2013. december 9. hétfő
  02:52


  Eagle
  2013. december 9. hétfő
  02:52
  —————-
  Pedig lehetne egy kicsit előrelátóbb, ki tudja egy napon ő is mehet még Iványihoz egy kis ingyen levesért, ha visszafizette a lopott pénzeket és letöltötte a börtönbüntetését. Ha egyáltalán megéli a börtön végét.”

  Bár a próféta beszélne belőled, de Orbánt soha nem fogják sehol felelősségre vonni. Sajnos.

  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 41. orbán rasszista,ezért sem néz tükörbe…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 42. bruckenbacker kapitány

  Ez már nem csak aljasság, ez bűn amit tesznek.
  Az elemi bűn.
  Közben a rászorulók meg megfagynak kihűlnek éhenhalnak, kitaszítottakká válnak,persze ott ,ahol a “polgári” középosztály nem látja.

  Magam vallásos sem vagyok sőt ateista. Ez viszont nem a vallásról hanem az emberi mély aljasságról szól. És az van nekik vastagon.

  Nem kívánom nekik és a velük szoros kapcsolatban lévőknek, hogy megtapasztalják azt a “humanitást” amit ők sugároznak….
  És ha megtapasztalják azt mi az amit másoknak okoztak azok a nyomoroltak akit ők tettek azzá segítenek rajtuk.

  Ady Endre -

  Sírni, sírni, sírni
  Várni, ha éjfélt üt az óra,
  Egy közeledő koporsóra.

  Nem kérdeni, hogy kit temetnek,
  Csöngetyűzni a gyász-menetnek.

  Ezüst sátrak, fekete leplek
  Alatt lóbálni egy keresztet.

  Állni gyászban, súlyos ezüstben,
  Fuldokolni a fáklyafüstben.

  Zörgő árnyakkal harcra kelni,
  Fojtott zsolozsmát énekelni.

  Hallgatni orgonák búgását,
  Síri harangok mély zúgását.

  Lépni mély, tárt sírokon által
  Komor pappal, néma szolgákkal.

  Remegve, bújva, lesve, lopva
  Nézni egy idegen halottra.

  Fázni holdas, babonás éjen
  Tömjén-árban, lihegve mélyen.

  Tagadni multat, mellet verve,
  Megbabonázva, térdepelve.

  Megbánni mindent. Törve, gyónva
  Borulni rá egy koporsóra.

  Testamentumot, szörnyüt, írni
  És sírni, sírni, sírni, sírni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 43. Ugyan kérem , az már rég volt megsem történt ( Iványi Gábor és egyháza). Milyen család és emberek az ilyenek akik saját nevüket is leadják, vérüket megtagadják, üldözik azokat! A nagyapa igen csak forog a sirjában valahol Amerikában….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 44. proaktiv
  2013. december 8. vasárnap
  23:41
  Nem teheti!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 45. Abban reménykedem, hogy a legnagyobb büntetést a felesége és gyermekei fogják adni apjuknak.
  Megérdemelné!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 46. Arcpirító patkány fidesz. Orbán két gyerekét is Iványi keresztelte meg. Orbán egy szar ember és a bandája mind.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 47. A 2012-es szja egyszázalékos felajánlásnál még meg lehetett találni a Magyarországi Evangéliumi Közösség technikai számát, de akik akkor felajánlották az összeget kb. mostanára kapták meg hogy az utalást a nav megtagadta. Hatezer forintért lehet felebezni, (akkor is elfogják utasítani) közben a kubatov lista csak bővül. Mo. ezek irányítása alatt hányinger.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Az AN üdvözli McCain szenátor kijelentését 2014. december 4. csütörtök | Bartus László

Orbán Viktor szabadsága 2014. április 15. kedd

Gyurcsány és az Európai Egyesült Álmok 2014. április 14. hétfő

Rendkívül feszült a viszony a sógorokkal 2014. április 13. vasárnap

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos