Ronai and Ronai
AMERIKAI

Kövér, a pszichopata kommunista gennygóc 2013. december 29. vasárnap 18:14 | AN

 • Hozzászólások(85)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Kövér, a pszichopata kommunista gennygóc

Budapest – Mégiscsak igaza volt Kövér Lászlónak, amikor azt mondta, hogy kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna. Erre legjobb példa ő maga. Kövér egy civilizált országban nem léphetné át az elmeosztály küszöbét. Bármelyik szakember megmondja, hogy Kövér egy pszichopata szociopata, aki közveszélyes orvosi eset, pszichológiai alkalmassági vizsgán megbukna, egy daru kezelésére is alkalmatlan lenne. Ez az elmebeteg rászabadult az Országgyűlésre, katonaságot alapított a törvény házába, bünteti az ellenzéki megnyilvánulásokat. Ha van gennyes seb ennek az országnak a testén, azt Kövér Lászlónak hívják.

Kövér pszichológiai állapotát pontosan mutatja, hogy az MSZMP KB egyik intézetéből érkezve kommunistázik. Normális embernek lennének morális gátlásai, hogy ezzel a múlttal a háta mögött ne kommunistázzon. 1986-ban már nem volt kötelező a diktatára állampártja Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete munkatársának lenni, ha felajánlottak volna egy ilyen állást. Vissza lehetett utasítani, ha valaki nem értett egyet a kommunistákkal. De ilyen állásokat nem dobáltak az emberek után, ki kellett érdemelni. 1986-ban még senki nem tudta, hogy itt rendszerváltás lesz. A párton belül még nem voltak olyan “reformerők”, amelyek a békés rendszerváltás előkészítésén dolgoztak volna. Akik ott voltak a párt vezető szerveiben, tudományos intézeteiben, azok megbízható, elkötelezett, jó kommunista elvtársak voltak.

1988-ban az MSZMP pártértekezletének elnökségében még ott ült Kádár János és a régi kommunista garnitúra. A fejük felett az a felirat volt olvasható, hogy “A párt vezetésével a demokrácia és a reformok útján a szocializmusért”. 1986-ban mennyivel inkább. Kövér elvtárs vajon miért dolgozott volna a párt KB társadalomtudományi intézetében, ha nem a szocializmusért? Kövér azt hiszi, nem emlékszünk még arra, mi volt 1986-ban? Nem tudjuk, milyen szigorú hierarchia volt, és milyen nehezen lehetett a párt vezető szerveibe bekerülni? Ahol ő dolgozott, az egy kiemelt presztízsű intézet volt, nem kerülhetett be akárki. Megbízható, jó elvtársnak kellett ahhoz lenni. Olyannak, mint Kövér elvtárs volt. Voltak annak a rendszernek bátor kritikusai, de azok nem a KB intézetében dolgoztak, hanem szamizdatot írtak. Kövér ezeket kommunistázza a pártközponttal és a vörös katona nagypapával a háttérben. Akit ez nem zavar, akinek nincsenek emiatt gátlásai, az tipikus pszichopata.

Kövér 2013. június 22-én a hortobágyi templomban (!) azt mondta, hogy “a magyarságnak még a kommunistákból is a legalja jutott, akik nemzetárulásban, hazaárulásban és nemzettársaik megnyomorításában mindig élen jártak Kun Bélától Rákosi Mátyáson át Kádár Jánosig.” Ha így van, akkor a volt KISZ-titkár Kövér László is közéjük tartozik. Kövérnek Kádár János volt a legfelső főnöke. Kövér László a kommunisták legalját szolgálta ki, és ebben a minőségében még a legaljának is a legalja volt. Egy ilyen állás betöltéséhez a helyi kommunisták vagy minimum a városi pártbizottság – a kommunisták legalja – ajánlása kellett. 1986-ban az MSZMP KB egyetlen intézete sem alkalmazott olyan munkatársat, aki a rendszer ellensége lett volna. Kövér munkanélküli volt és sehol máshol nem talált állást? Miért nem ment dolgozni oda, ahol Hamvas Béla dolgozott, vagy oda, ahol Kőszeg Ferenc. Kőszeg miért nem a KB-nál dolgozott? Kövért kiretusálták volna arról a fényképről, ahol Kőszeg Ferenc a kommunista állambiztonság emberei elől fut a Batthyány örökmécsesnél? Ha valaki kommunistázhatna, akkor Kőszeg Ferenc tehetné. Miért éppen Kövér, az egyik kommunista prominens vállalkozik arra, hogy megmentsen a kommunistáktól bennünket? Vagy Iványi Gábor, aki Kövér nagy “keresztény” kurzusában nem elég keresztény, hol volt 1986-ban? Esetleg szintén a KB intézeténél ténykedett volna?

Kövér nemcsak saját kommunista múltjáról feledkezik meg, hanem egész családja múltjáról. Ha a magyarságnak Kun Bélától Rákosi Mátyáson át Kádárig a hazaáruló és nemzetáruló kommunisták legalja jutott, akkor az ő családja három generáción át az volt, mert szolgálta Kun Bélától Kádár Jánosig ezeket a nemzetárulókat, akik közül nem kivétel ő maga sem. Ő a hazaáruló és nemzetáruló ősei nyomdokaiba lépett, és vitte tovább a család legalja kommunista hagyományait. Kövér 2005-ben azt hazudta, hogy az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete 1986-ban már elsősorban tudományos intézet volt és nem pártintézet. Kövér hülyének néz mindenkit: elfelejti, hogy a pártállamban még a párt közvetlen irányítása alá nem tartozó tudományos intézetek is pártirányítás alatt tevékenykedtek, nemhogy az állampárt Központi Bizottságának társadalomtudományi intézete. Egy állami egyetem tanszékén sem lehetett tanársegéd, akit a pártbizottság nem javasolt. Kövér gátláztalan hazudozó, aki a saját kommunista mújtját, az állampárttal való kollaborációját ilyen egyszerűen elintézi, másokat pedig gyilkos indulattal kommunistáz. Azoknak dolgozott, akik a III/III-as jelentéseket olvasták, akik a társadalom manipulációjának tudományos hátterét alakították. Aczél György vezette az intézetet, aki ugyan egy felvilágosult és művelt polgár volt a tahó és műveletlen Kövérhez képest, de korábban mégiscsak a kommunista párt agitprop KB titkára volt.

Kövér ráadásul mindent annak a kommunista rendszernek és a kommunista őseinek köszönhet, akiket most mocskos szájjal gyaláz. Abban a rendszerben tanulhatott ingyen, kapott nála tehetségesebb embereknél jobb előmenetelt. Abban a rendszerben ilyen hangnemben senki nem beszélhetett. Ilyen gyűlölködő patkányokat, mint ő, nem tűrtek meg a hatalomban, mert méltatlan volt egy állami vezetőhöz. Azok a kommunisták, akiket ő mocskol, polgárok és úriemberek voltak hozzá képest. Annak a rendszernek voltak üldözöttei, de az nem Kövér László volt. Annak a rendszernek az üldözöttei nem az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében voltak üldözöttek, hanem vidéki iskolákba, fizikai állásokba, levéltárakba voltak száműzve a hivatalos szellemi életből. Rájuk nézve sértő, hogy ez a Kövér gyalázza a kommunistákat, aki ráadásul még őket is kommunistázza, ha valamelyik polgári demokratikus pártnak a szimpatizánsai, és nem a kódoltan náci, nyíltan fasiszta párttá vált Fidesz támogatói.

Annak a Kövérnek van bőr a képén kommunistázni, aki a kommunistáknak köszönheti a karrerjét, az előmenetelét, a diplomáját. Ő akarja kiűzni a kommunizmust Magyarországról, mintha Belzebub által ki lehetne űzni az ördögöt. Kövér a “demokrácia testén” gennyedző sebnek nevezte Gyurcsány Ferencet, akivel ugyanannak a KISZ utáni MISZOT-nak volt az alelnöke, amelynek Gyurcsány Ferenc. Kettejük közül Gyurcsány a demokrata. Ha van gennyedző seb a magyar demokráciában, akkor azt Fidesznek, Orbánnak és Kövérnek hívják. Ezek közül is a leggenyyesebb Kövér, aki még elmebeteg is, és első lesz, aki a tömegbe lövet, ha megunja a nép a diktatúrájukat. Kövér és társai 2006-ban utcai puccsot próbáltak végrehajtani, de nem sikerült. Utána megcsinálták ugyanazt a puccsot a 2010-es választások után. Ugyanazt a forgatókönyvet vették elő, csak a “forradalom” szó elé odaírták, hogy “fülke”. Az eszelős gyűlöletük abból fakad, hogy Gyurcsány demokratikus választáson legyőzte őket. Az egyetlen, akit nem tudtak megvenni, és aki átlát rajtuk, és aki nem fél tőlük. Kövér azt nevezi demokráciának, amelyben minden hatalom a másik pszichopata, Orbán Viktor kezében összpontosul. Az ellenzék szégyene és gyalázata, hogy engedi demokráciának nevezni azt a mocskot, amit létrehoztak, és nem támadja teljes erejével a rendszer legitimitását. Mert ez a rendszer illegitim, alkotmányellenesen jött létre.

Kövér beszél elszámoltatásról, amikor az orrunk előtt lopják el még azt is, ami le van betonozva. Idióta haverja a saját kertjébe épít közpénzen futballstadiont. Ezért a kommunista Kínában nyilvánosan felakasztanák. Észak-Koreában nem élné meg a reggelt. Mikor mert volna bármelyik kommunista vezér ilyet megtenni? Rosszabbak, mint a kommunisták. Ezek beszélnek a kommunisták koncepciós pereiről, amikor a fél szocialista párt a vádlottak padján ül az ő bűncselekményeikhez képest nevetséges vádakkal, amelyeket a Fidesz pártkatonája, Polt Péter képvisel? A kommunistázás semmi más célt nem szolgál, minthogy ideológiát adjanak a fasiszta diktatúrának: azért nem lehet őket leváltani, nehogy visszajöjjenek a kommunisták. De hol vannak itt rajta kívül kommunisták? A kommunisták a nyolcvanas években ezerszer különbek, tisztességesebb és felvilágosultabbak voltak náluk. Érthetetlen, hogy Kövért hogyan engedhették 1986-ban maguk közé. A negyven évet azért emlegeti, mert már negyven évig akarnak uralkodni és leválthatatlanok lenni. A kommunisták azért akartak uralkodni, nehogy visszajöjjenek a fasiszták, a fasiszták azért akarnak idők végezetéig uralkodni, nehogy visszajöjjenek a kommunisták. Ideje lenne, ha a demokraták mindkét diktatúrát elkergetnék örökre.

Kövér pontosan úgy viselkedik az Országgyűlés elnöki székében, ahogyan egy elmebeteg viselkedne a Lipótmező zártosztályáról. A Lipótmezőről szabadított ember minden bizonnyal büntetéseket szabna ki, ha valaki neki nem tetsző módon nyilvánul meg. Csendőrséget szervezne a népképviselet intézményében, hogy azokkal fenyegesse a nép által megválasztott képviselőket. Ha nagyon dühbe gurulna, azt mondaná, hogy a parlament baloldalán levőknek semmi keresnivalójuk nem lenne az épületben, majd amikor megelégelné, hogy bárki bármit mondhat, javaslatot tenne a rendeleti kormányzásra, hogy ezt a parlamentnek nevezett vitatkozós csürhét kergessék szét. Addig is álljanak fel, ha ő belép. Kövér megnyilvánulásai és nyilatkozatai nemcsak egy demokrácia kereteibe nem férnek bele, nem csupán méltatlanok egy közjogi méltósághoz, hanem egyértelműen orvosi beavatkozást igényelnek, és kényszerzubbony után kiáltanak. Kövér egy közveszélyes ember.

Ideje lenne, hogy Kövér megnyilvánulásai alapján orvosok, szakemberek diagnosztizálják ennek az aberrált embernek a betegségét. Főnökén, Orbán Viktoron már láthattuk, milyen súlyos pszichikai betegségben szenved, és feltételezhetően milyen erős gyógyszereket használ. Kövér kórképe könnyen felrajzolható lenne, magánviseli a pszichopatákra jellemző valamennyi tulajdonságot. Nincs önkritikája, gátlástalan, kóros hazudozó, agresszív, nincs lelkifurdalása, félelemérzete, az önkontroll és a felelősségérzet teljes hiánya, érzelmi sivárság, empátiahiány, beteges énközpontúság jellemzi, erkölcsi érzéke a nullával egyenlő. Egyes kutatások azt mutatják, hogy az agyi központok közül az érzelmek kialakításáért felelős amigdala, és a döntéshozatalban, illetve a viselkedés szabályozásában szerepet játszó prefrontális kortex érintett leginkább. Agresszív viselkedés esetén az említett központok és a környező struktúrák közti kapcsolat sérülése mutatható ki.

Az amerikai Vanderbilt Egyetem kutatói viszont azt vizsgálták, mi az, ami túlteng a pszichopatákban. Az eredmények megerősítették, hogy ez az impulzivitás, a jutalom iránti felfokozott vágy és a kockázatvállalási hajlam. A kutatók szerint leginkább a két utóbbi tulajdonság áll kapcsolatban a pszichopátiával. Az egyének olyan erősen vonzódnak a jutalomhoz, hogy az elnyomja a kockázatérzést és a büntetéstől való félelmet. A kutatók az agy “jutalmazó hormonja”, a dopamin és a pszichopátia közötti kapcsolatot fedezték fel. A pszichopata agya a jutalmazásért képes kikapcsolni az önkontrollt, a felelősségérzetet, hazudik, szelektív az emlékezete, átgázol bármin. Ez a jutalmazás lehet anyagi természetű, a társadalmi érvényesülésre vonatkozó, de lehet a pszichopata egy általa csodált ember elismerésétől függő, akinek feltételezett elvárásait minden gátlás nélkül kiszolgálja, hogy tőle érzelmi jutalmat kapjon, de ilyen jutalom lehet a hatalom kóros élvezete is. A pszichopata tipikusan törtető karrierista, gátlás nélkül áthág bármilyen szabályt. A diktátorok mindegyike pszichopata volt. A szeretetet és az érzelmeket nem ismerik. A pszichopaták egy része nem kerül közvetlen összeütközésbe a törvénnyel, vagy a törvényeket ő maga hozza, egy részük viszont gátlástalansága miatt börtönben végzi.

A pszichopata paranoiás, azért támad agresszíven, mert az a meggyőződése, ha nem ő uralkodik vagy dominál, akkor ő lesz az áldozat. A pszichopata kaméleon természetű, megnyerőnek látszó, minden eszközt képes bevetni céljai érdekében. De mindenkit csak eszköznek tekint, kihasznál, senkiben nem tud igazán megbízni. A kudarcokért mindig mást hibáztat.

A pszichopatáknak nincs betesgégtudatuk, ezért nem fordulnak orvoshoz, 14 éves koruk után a kezelésük szinte lehetetlen. A társadalom védtelen velük szemben, ha nem ismeri fel, hogy agykárosodásban szenvedő elmebetegekkel áll szemben. Nem lehet hatni rájuk. Egyetlen megoldás, hogy korlátozzák őket és a hatalmukat. Ha ez nem lehetséges, akkor a szakemberek szerint futni kell tőlük. Ahol a pszichopaták uralomra jutnak, annak pusztulás lesz a vége. A magyaroknak még hazaáruló és nemzetáruló fasisztákból is a legalja jutott.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (270 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +424 ( 462 szavazatból)
Kövér, a pszichopata kommunista gennygóc, 4.7 out of 5 based on 270 ratings

Címkék:, , , ,

 • Hozzászólások(85)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

85 Reader’s Comments

 1. KÖVÉR mondta:
  “Kommunista kutyábol nem lesz szalonna”
  Mikor ökelme ezt mondta,valoszinü az olyan fajta kommunistákra gondolt,mint amilyen ő volt,vagyis saját magára.Szeretném megkérdezni tőle,Milyen érzés a “kommunisták legaljának” lenni?
  Szeretném megmondani neki azt is,hogy az általa is oly nagyra tartott Horthy M.jovoltábol romba döntött országot a kommunisták vezetésével épitették ujra és a kommunisták teremtettek a lerombolt országbol élhető országot.
  Obsener:
  Már ketten vagyunk.Én is hasonloan cselekszem a “szükebb környezetemben”Oh milyen jó lenne,ha nem ketten,ahanem kétmillioan lennénk ilyenek!
  Ami az irást illeti nagyszerü jellemrajz a tárgyban szereplő személyről.Pofa kell ahhoz,hogy ilyen jellemrajzal rendelkezve olyan felelős posztot töltsön be,mint őkelme.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +106 (110 szavazatból)
 2. Observer idealista vagy :-)

  “A demokraták legfontosabb dolga, hogy az elkövetkező, egyre nehezebb időkben minden lehetséges módon megmutassák országnak-világnak a rezsim valódi természetét. Elsősorban arra van szükség, hogy türelmesen megmagyarázzák a magyar polgároknak mindazt, amit ma még nem látnak, vagy nem akarnak látni.”
  Ha szabad kiegészíteni “az egyik legfontosabb dolga…”.
  A “demokratát kinevelni” is működhetne,de ahhoz gyors növésűnek kellene lennie,h még a “robbanás” előtt felnőtt legyen.
  Ha a “robbanás” előbb következik be,mint a demokráciatudat kialakulása ,ugyanott fogunk tartani,mint 100 évvel ezelőtt…. pár ember megmondja nekünk mi kell és elhisszük… újra elhisszük,h hős és bátor és öntudatos nép vagyunk.Ha végignézed a történelmünket (kritikus szemmel) beláthatod,h ez már nagyon régóta nincs így.Nagyon régóta az az elv :- “ne foglalkozzunk vele, valahogy majd csak lesz”
  Ölünkbe hullott a békés rendszerváltás de mivel hülyék voltunk (vagyunk még ma is) elhisszük ,h mi harcoltuk ki… mert ezt hitetik el velünk és ülünk a nemlétező babérjainkon.

  ” A nagy ballib osztás-szorzás-vergődés alapvető oka nem az, hogy két vagy akárhány baloldali párt nem képes megállapodni egymással.
  Az itt a baj, hogy az emberek jelentős része egyáltalán nem akarja leváltani a Fideszt, a kormányellenesek közül nem elhanyagolható mennyiség inkább a Jobbikra vagy más jobbos és/vagy EU-ellenes alakulatra cserélné, még jelentősebb csoport (kb. a döntő többség) szerint a jelenlegi politikai palettáról tök mindegy ki kormányoz, úgyis csak szar hullik az égből, és a maradék számít csak balliberális szavazónak.
  A kormányváltást tehát nem a ballib szavazók nehéz mobilizálhatósága gátolja, hanem az érdeklődés hiánya.”
  “A baloldalnak akkor lenne bármi esélye a kormányváltásra, ha a teljes apátiába süllyedt, a politikát mindenestől elutasító bizonytalanokat tudná valamilyen módon felsorakoztatnia maga mögé. Ez kb. az a réteg, ami még a legnagyobb részvételi arányú választásokon is hogy-hogynem otthon maradt. Ezt a csoportot max. akkor lehetne mozgásra bírni (és akkor is csak irdatlan erőfeszítések árán), ha egy teljesen új, hiteles de ugyanakkor széles társadalmi elismertséggel bíró politikai alakulat letenne az asztalra egy mindenki számára érthető, megalapozott és számon kérhető konkrétumokkal tűzdelt programot.”
  ” Ehhez az kellene, hogy azok is higgyenek benne, akik nem hisznek semmiben. Attól tehát, hogy egymást túllicitálva, barokkos szóvirágokkal szidják Orbán Viktort még egyetlen politikától elfordult bizonytalan sem fog a baloldalra állni. (Ahogy pl. Gyurcsány gyalázása sem volt elég 2006-ban a Fidesznek a győzelemhez, pedig jobb pozícióból indultak, mint most az ellenzék.)
  Ezt amúgy a ballib politikai elit is pontosan tudja, ezért a baloldal számára 2014 már rég nem a kormányváltásról, hanem a baloldali ellenzéki pozíciók leosztásáról szól.
  Na ezért megy a marakodás, taktikázás, beszólogatás az összefogás és a közös programalkotás helyett. ”
  http://varanus.blog.hu/2013/08/30/meggyutt_559
  ben2

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (29 szavazatból)
 3. zumm-zumm,
  ez az igazság. A jelenlegi állapotok még nem elég rosszak, hogy valós igény lenne egy változásra
  Ehhez valóban egy érthető, világos program kellene. (Ki fogja adni? Milliárdosék?)
  Hol az a társadalmi osztály, amelyik az élére állna dolgoknak? Ma, minden osztály teljesen átjárható. Ha pénzed van, olyan hülye lehetsz, mint Kövér, akkor is megtalálod a helyed a “rangsorban.”
  Itt csak egy forradalmi jellegű változás segíthet, de mi kell a forradalomhoz? Ugye, …..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (27 szavazatból)
 4. lilla-

  Nem elmebeteg, hanem pszihopata és szociopata. A két utóbbi felelősségrevonható……

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +46 (50 szavazatból)
 5. Folyt.
  ” A demokraták legfontosabb dolga, hogy az elkövetkező, egyre nehezebb időkben minden lehetséges módon megmutassák országnak-világnak a rezsim valódi természetét. Elsősorban arra van szükség, hogy türelmesen megmagyarázzák a magyar polgároknak mindazt, amit ma még nem látnak, vagy nem akarnak látni.”

  Ezért (is) kell a DK. nak bejutnia a parlamentbe. Még ha minimálisra is csökkenti Vérmesemaci a lehetőségeiket,akkor is….
  Csak nehogy nyerjenek.( :-) )
  Reményeim szerint a Fidesz nyer majd. Akkor tovább fog folytatódni a harács és az emberek végre tényleg elgondolkodnak majd és a saját bőrükön tapasztalják és végre talán megtanulják, hogy a politikusaink vannak miértünk és nem mi vagyunk a politikusokért. Mert ami az utóbbi években folyt az Alaptörvénytől kezdve a haveri kinevezésekig…,AB jogkörszűkítéstől kezdve a felduzzasztásáig, a MANYUP pénzek lenyúlásától a stadionépítésekig.. Már azt is meg merik tenni,hogy az ellen indítanak vizsgálatot ,aki nyilvánosságra hozza ,h évek óta következetesen és szervezetten lopják meg az államot ( közvetve az állampolgárokat) és erre csak csekély létszámú és kismértékű a tiltakozás.
  Ajánlanék egy vicces játékot pár olvasónak. Felejtse el a politikát ,relaxáljon pár napot ha tud.Próbáljon pár napig nem törődni a politikával. És pár napi nyugalom után olvassa el a napilapokat. És utána (pártállástól függetlenül) tegye fel magának a kérdést: hát normálisak ezek?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +31 (31 szavazatból)
 6. Gonoszka:

  Létezik olyan erő, amelyik nem azonos az erőszakkal: ezt én – az egyszerűség kedvéért – “bársonyos forradalomnak”, vagy “békés rendszerváltásnak” nevezem. Volt is már erre példa, nem is egy. Létezik (létezhet) ugyanis olyan történelmi helyzet, amikor a regnáló hatalom kénytelen “megadni” magát. Ez akkor következik be, amikor olyan mértékű az elutasítottsága, hogy már erőszakkal (terrorral) sem tudja fenntartani hatalmát. Ilyenkor két forgatókönyv lehetséges. Az első, hogy a regnáló hatalom kiegyezik az ellenzékével. Látszólag önként távozik a hatalomból, és megpróbálja (legalább részlegesen) átmenteni magát (kb. ez történt 89-90-ben nálunk). A másik, hogy elmenekül a süllyedő hajóról, és megkísérli magával vinni az elrabolt holmit.
  .
  Nem állítottam határozottan, hogy ezek közül valamelyik fog megvalósulni nálunk. De van rá esély. Ehhez viszont az kell, hogy a demokraták kerüljenek többségbe a társadalom valamennyi szegmensében. Hogy ez el fog tartani egy ideig? Lehetséges. De a “rendszerváltás” legnagyobb tanulsága szerintem éppen ez. Hogy tudniillik nem lehetséges anélkül, hogy a fejekben is megtörténjen a rendszerváltás. Ez pedig csak egy tanulási folyamat végeredményeként képzelhető el. (Egyetemi tanulmányokat sem lehet folytatni anélkül, hogy el ne végeznénk az általános iskolát…). Mi 89-ben egy lehetőséget kaptunk, méghozzá ajándékba. Most viszont ki kell vívni a szabadságot. Erővel.
  .
  És ha nem megy, akkor erőszakkal.Bár a jó öreg Kalasnyikov elvtárs a napokban eltávozott az Örök Harcmezőkre, de örökbecsű alkotása itt maradt. Lehet, hogy használni is kell majd…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (20 szavazatból)
 7. Van még 3-4 biztos hónapja a ” kétharmadnak “. Valószínű még rákapcsol, és hajrázik a kormány. Beindul a törvénygyár és amikor készen lesz a nagy mű, utolsónak megszavazzák, hogy az összes 2/3-os törvény legyen 4/5-ös. Biztos ami biztos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 8. A fenti cikk nagyon jó,de leröviditve,a következöt jelenti.Orbán,és Kövér,portréjára ha ránéz egy pszichólógus szakember,azonnal látja,az örült fény csillogását a szemekben.Orbánnál nyilt titok,hogy már régóta kezelik,Kövér mégy csak ezután jön.Neki még nem érte el az iQ-ja a növény kategóriáját.Rajtuk röhög a fél Ország,de nem veszik észre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +30 (34 szavazatból)
 9. Az előzőhöz még annyit, hogy aztán jöhet Gonoszka.
  .
  Más: ha igazán tökösek lennének, belevennék az “Alaptörvénybe”, hogy csak a Fideszre lehet 2014-ben szavazni. De egy sunyi, álnok, gyáva banda.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (20 szavazatból)
 10. Igen observer, ez az a fázis, amikor az uralkodó osztály is felismeri,hogy a régi úton nem megy tovább.
  De hol a forradalmi élcsapat? A “proletáriátus” már a láncain kívül a lepukkant autóit is elveszítheti.
  Tanulni? Gondolat, gondolkodás?Mint B. Russel mondta, a gondolkodástól jobban félnek, mint a haláltól.
  A fijjúg már tudják, de még találékonyak az új módszerek keresésében.
  Nincs kitől tanulni, mert a milliárdos nem fogja tanítani a baloldaliságot. Az igazi baloldaliság Marx-Engels és a tiszta lenini munkák. Gyurcsány, Mesterházy, stb. semmit nem tudnak ezekről a normákról. Na hagyjatok engem velük.
  Az erőnek meg kell mutatni, hogy “erőszakra” is képes.
  Az erőnek erőt is kell mutatni! Ez lehet néhány személy részére kiosztott pofontól egy rakéta becsapódásáig sok minden. Ha erre technikailag és organizatorikusan / konspiratórikusan képtelenek, akkor nincs miről beszélni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (15 szavazatból)
 11. megint egy csöppnyi levegőhöz jutottam a remek, keretes mű által

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (16 szavazatból)
 12. Gonoszka 2013. december 30. hétfő 14:08

  A jelenlegi ellenzék gyenge és gyáva. Illetve gyáva és gyenge.
  Gyáva számolni az utcai akarással, mert gyengének érzi magá, s joggal, “normális” keretek közt tartani adott esetben a folymaatokat.
  S gyenge megszólítani az embereket, amiért az utcára kiszólítani azért is gyáva, mert tudja, hogy harminc kiabálót tudna maga mögött, ami inkább égés, mint ererdmény.

  A következmény, mait már a multkor is beszéltünk, egy polgárháborús kirzis lehet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (16 szavazatból)
 13. Ebben a cikkben minden benne van, ami jellemzi Kövért és Orbánt, ésaz általuk létrehozott rezsimet. Mondja már meg valaki, ezt az állapotot a Fidesz hívők miért nem látják? Miért nem gondolják végig, hogy mit tesznek ezek a maffiózók?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (26 szavazatból)
 14. Hogy stílben legyünk: Kövér elvtárs fogjon egy jó erős kötelet és keressen magának egy szilárd gerendát, és lehetőleg még ma akassza fel magát – a haza érdekében!
  Boldog új évet, magyar Targovistét!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (19 szavazatból)
 15. Amíg egy két személy minősítésével van elfoglalva az olvasó és a cikk írója addig én azon gondolkodtam, hogy mi lesz ha, a választási eredmény matematikája egy újabb kétharmados kormányzás lehetőségét vet fel. Mert, hogy itt nagykoalíció nem valószínű, hogy lesz!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 16. nanu 2013. december 30. hétfő 16:02

  Épp azt beszéltük a multkor, részben hivatkozva az előbbiben is, hogy jelenleg Magyarországon nem igazán van olyan választási forgatókönyv, ami 2015 végére 2016 elejére ne vezetne polgárháborús kirizishez. Illetve egyetlen van: kőkemény diktatura. SA-szerű gárdákkal, bármikor előzetesbe vivő rendőrséggel, gyakorlatilag korlátlan felhatalmazású TEK-kel.
  Ha a Fidesz bukja a választásokat, akkor az utcára viszi az embereit, mint 2006-ban. Ha nyeri a választásokat akkor az az államadósság-bomba okozta éhséglázadásokba torkolhat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (16 szavazatból)
 17. bezanne 2013. december 29. vasárnap 22:09
  .
  “orbánék egyetlen reménye a magyar nép bénultsága, fásultsága, közönye, letargiája, amik kizárják az önvédelemre való képességet.”.
  .
  Még nem találkoztam ennél tömörebb és találóbb megfogalmazással.
  Ezt én a következőkkel egészíteném ki: … a magyar nép butasága, gyávasága.
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (23 szavazatból)
 18. Andy Mage

  Az alapok már megvannak:
  http://hvg.hu/itthon/20131126_TEK_titkos_informacio_alkotmanybirosag

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 19. zumm-zumm
  2013. december 30. hétfő
  19:14

  Nem állítanám, hogy ettől lesz szebb a jövő év….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 20. Nálam már jó ideje lehallgatják a telefont. A külföldi hívásoknál egyértelmű. Nem baj legalább hallhatnak a szeretetről, a figyelmességről, a segítésről. És ha majd közölni szeretném , hogy hol található a szupertitkos fény fegyverem a sötétség ellen akkor majd kapcsolhatnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 21. göbbels karikatúra. :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 22. Kövér kezet foghat Gaudival! Ocsmány egy banda!
  http://hvg.hu/itthon/20131230_GaudiNagy_lovoldozos_keppel_fenyegeti_a
  Még fenyegetőzik is a szemétláda!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (11 szavazatból)
 23. Ami engem valójában Kövérrel kapcsolatosan érdekelne, az az,h miért is tette jó időre “tartalékpályára “magát…ha szabad így nevezni a nemzetbiztonsági bizottságot és a polgári titkosszolgálatokat.
  Csak a wiki szerinti életútja:
  KISZ-titkár, 1983 óta a szakkollégiumi mozgalom tagja, 1984-ben a Bibó István Szakkollégium tagja, majd nevelőtanára, emellett a Századvég című folyóirat alapító szerkesztője volt. 1986. február-szeptember között az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete ifjúságkutató csoportjának munkatársa volt. 1987 és 1988 között Soros-ösztöndíjasként a közép-európai társadalmi mozgalmakat kutatásával foglalkozott.
  1990. december 4-től 1993. április 26-ig a nemzetbiztonsági különbizottság elnökeként dolgozott, 1993-ig annak elnöke volt.
  1994-ben Veszprém megyében listavezető volt, pártja országos listájának harmadik helyéről szerzett újra mandátumot. Ekkor megválasztották a párt egyik alelnökévé. Ismét a nemzetbiztonsági bizottság tagjává választották.
  1998-ban pártja Veszprém megyei listájáról szerzett országgyűlési mandátumot. Orbán Viktor akkori miniszterelnök a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszteri posztjára jelölte, július 8-án tette le a hivatali esküjét. Pozícióját 2000-ig viselte, amikor pártja elnökévé választották.

  2001-ben lemondott pártelnöki pozíciójáról (!!!!), újra a nemzetbiztonsági bizottság tagja lett, a ciklus végéig pedig annak alelnöke. Ugyanezen időszak alatt pártja alelnöke.

  A 2002-es országgyűlési választásokon újra pártja országos listájáról szerez mandátumot, a nemzetbiztonsági bizottság elnökévé nevezték ki, frakciójának helyettes vezetője lett.
  A 2006-os országgyűlési választásokon pártja Veszprém megyei listájának éléről jutott be az Országgyűlésbe, ahol a nemzetbiztonsági bizottság tagja és a pártfrakció helyettes vezetője volt. A 2010-es választásokon pártja Zala megyei területi listájáról jutott a törvényhozásba, ahol újfent a nemzetbiztonsági bizottság tagja lett, valamint a Fidesz ajánlása alapján beválasztották a honvédelmi és rendészeti bizottságba is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 24. Gonoszka, én jobban megértelek, mint ahogy azt Te gondolnád… De Te is értsd meg, hogy – egyelőre – még nincs forradalmi helyzet. Az általad is említett klasszikus forrást idézem: “A forradalmi helyzet akkor következik be, amikor az uralkodó osztályok már nem tudnak a régi módon kormányozni, az elnyomottak pedig már nem akarnak a régi módon élni.” Nos, ez ma még nincs így. De előbb-utóbb bekövetkezik. És akkor forradalom lesz. Ami nem szükségszerűen úgy valósul majd meg, hogy eldördül a “Hófehérke” átkelőhajó (nem létező) ágyúja, és a tömeg megrohamozza a Parlamentet. Tetszik nekem a hevületed, de a történelem nem úgy működik, hogy újra és újra ugyanaz és ugyanúgy történik. Nem az eszköz a lényeges, hanem a cél…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 25. Nem ugyanúgy. Ma már kőbalta helyett uzit, stb használunk. Kíváncsi leszek, ki fogja kilőni az első atomgránátot. Lehet, hogy a Kaukázusban? DDD Persze, a spirál működik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 26. Szegény Veér András hogy megjárta Kövérről írt analízisével. http://www.origo.hu/itthon/20040513kover.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 27. Szegény Veér András 2002-ben hogy megjárta Kövérről írt analízisével. http://www.origo.hu/itthon/20040513kover.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 28. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 29. Kövér ott fogja végezni, ahová való. Egy pöcegödörben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 30. Vajon hova lett amit irtam??????????

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 31. csakigazatmondo

  .
  .
  HASONLÓ HASONLÓT VONZ,
  avagy kik is ezek a fideszes állatok valójában?
  .
  A Dzerzsinszkijről elnevezett intézmény ( a levelet küldő olvasó nyilvánvalóan az egykori szovjet belső elhárításra gondol ) szolgálatában álló ügynökökről soha nem gondoltam, hogy „csendes kis bélyeggyűjtők” szintjén működtek volna, de a Nagy Imre jelentései alapján elítéltek névsorának megismerése mégis letaglózott!
  ( A teljes érthetőség kedvéért felidézem a könyvből az idevágó szakaszt, mely az NKVD által Grósz Károly akkori magyar miniszterelnöknek átadott hivatalos okmányokból vétetett.
  „ Nagy Imre jelentései alapján a Szovjetúnióbeli magyar emigráció tagjai közül eddigi ismereteink alapján 25 főt tartóztattak le és vontak felelősségre. Nagy Imre 150 fős listájából 6 főt, a 15 fős listájából 9 főt, a 38 fős listájából 10 főt ítéltek el ( könnyen kikövetkeztethető, hogy Nagy Imre több listát is beterjesztett ) .
  Magyar Lajos újságírót, a Komintern VB keleti titkárságának vezetőjét HALÁLRA
  Madzsar József orvost, a Társadalmi Szemle egykori szerkesztőjét 10 év börtönre
  Sugár Andrást, a szovjet rádió osztályvezetőjét HALÁLRA
  Pollacsek Lászlót a Kreml kórház főorvosát, aki Nagy Imre kezelőorvosa is volt 15 évre
  Karikás Frigyes újságírót HALÁLRA
  Farkas Gábor mérnököt HALÁLRA
  Manuel Sára nyugdíjast 5 év börtönre
  Müller Ernőt, a KMP Külföldi Bizottságának tagját, a Thalmann Klub helyettes vezetőjét HALÁLRA
  Hidas Antal írót 8 évre
  Vági Istvánt a Magyarországi Szocialista Munkáspárt elnökét, a Szakszervezeti Internacionálé közép-európai szekciójának helyettes vezetőjét HALÁLRA
  Hevesi Gyula mérnököt 8 évre
  Wimmer Ernő szakszervezeti vezetőt HALÁLRA
  Gold Géza munkást HALÁLRA
  Hajdú Pál újságírót HALÁLRA
  Rákosi-Marschowsky építészt nyolc évre
  Vágó Bélát, a Tanácsköztársaság volt belügyi népbiztosát HALÁLRA
  Károlyi Gréta titkárnőt 3 év száműzetésre
  Varjas Elemér minisztériumi alkalmazotta HALÁLRA
  Gelyner József újságírót 10 évre
  Lukács Györgyöt HALÁLRA ítélték, de az ő bírósági ítéletét 1940-ben felfüggesztették
  Benedek György munkást 5 év börtönre ítélték
  mindezt ismétlem, NAGY IMRE FELJELENTÉSEI ALAPJÁN,
  bár feltételezhetjük, hogy a bevádolásokban társai is voltak.
  Idestova tíz év telt el azóta, hogy a közlemény nyomtatásban bárki számára hozzáférhetően megjelent, és közel húsz éve, hogy Grósz Károly bemutatta az MSZMP Központi Bizottságának titkos ülésén, de azóta egyetlen adatát sem cáfolták meg, sőt késégbe sem vonták. Az a budapesti hetilap sem kapott tiltakozó felszólalásokat, mely a névsort leközölte.
  .
  … a mártír szerepet – folytatja a levélíró – úgy tűnik a leírtak alapján, a kényszerűség szülte Nagy Imre számára, nem remélt, vagy nem remélhetett kegyelmet azoktól, akik ismerték életének ezt a sötét korszakát, akkori aktív szerepét….
  .
  eddig az idézet.
  micsoda mocskok ezek, akik egy ilyen áruló – a saját harcostársait, akik életüket veszélyeztetve védték, azokat juttatta bitóra! – mocsadék férget emelnek piedesztára, s istenítik?!
  mit várhatunk akkor ezektől?!
  .
  bárcsak már egymást öldösnék, s nem nekünk kellene megennünk helyettük!
  mert ne reménykedjenek, eljő az a perc, mikor lengeni-lingeni fognak „zászlók” az Andrássy út kandeláberein!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 32. Kedves Csakigazatmondó!

  Írtál nekem egy kedves hsz. amit én csak jóval később láttam. Azt írtad tudom az email címedet és írjak Neked. Fogalmam sincs hogy ki vagy és mi az email címed. De köszönöm a soraidat, és minden rendben van.( mármint kettőnk közt) mert Magyarországon semmi nincs rendben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 33. Kedves kegyelem! De jó hogy vagy! Azzal, hogy megírtad lehallgatják a telefonodat bátorságot adtál nekem, hogy most az egyszer még merjek ide írni.A telefon lhallgatás , gondolom már régen tudjuk. Velem az első furcsaságok űgy történtek, hogy ha plusszt nyomtam , akkor mínusz jelent meg.!Hát a technika. Talán! De amikor levelezést folytattam valakivel ée egyszercsak ELTÜNT a levelezésnek pont az a része amivel nekem lehet ártani, akkor már tudtam, hogy egyes “demokraták” keze valami csoda folytán igen messze elér.Áldoztam rá, informatikust hívtam elmondtam mi hiányzik, NEM TÖRÖLTEM KI azt mondta csak egy lehetséges eset van!!!! Még három különboző informatikust hívtam, nem ismerik egymást, az eredmény ugyanaz.! Én értem már mi történt. Így nem írok többet csak az időjárásról, még a baráti körömnek sem. Az életed példa értékű, a kerámiáid csodák!Remélem nem tűnik el ez a levelem. BÚÉK!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 34. Ez nem prostitúció , csak a Krasznai Tünde nem teheti be a lábát a Parlamentbe. Vannak azért akik be vállalják a múltjukat kerül amibe kerül.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 35. “[...] A közelmúlt eredményes prütykölgetését nagymértékben megkönnyíti az a tény, hogy a rendszerváltás meghatározó pártjai: az MDF, az SZDSZ és a Kisgazdák (az 1990-es választások első három befutója) az elmúlt 15 év folyamán sikerrel írták ki magukat a magyar politikából, ami némileg rásegít a történelmi képesalbumokból való kiretusálásukat célzó erőfeszítésekre. Az orbáni gárda tökéletesen tisztában van azzal, hogy az átlagmagyar polgár történelmi horizontja nagyjából személyes emlékezetének határával egyenlő. Az emlékezet pedig mint tudjuk, nem kimondottan gránitszilárdságú konstrukció, így egy kis fantáziával csodákat lehet művelni vele. Egyre élesebben rajzolódik ki elmémben a kép: Orbán Viktor a testével védelmezi Antall Józsefet a vadállat módjára csuhásozó balliberális horda támadásaival szemben (“ha az őt ma méltató, de életében gúnyoló szocialista és liberális politikustársaimat hallgatom, úgy tűnik, hogy csak a halott jobboldali lehet jó jobboldali”).
  Hát így. Mármint hogy ezzel és nem valamiféle súlyos személyiségzavarral magyarázható az, hogy Kövér oly könnyedén lép át saját állampárti múltján. Mi dolga lenne ezzel a múlttal? Nem szereti, ha az emberek pelenkában mutogatják magukat. A történelmi emlékezet amúgy sem valamiféle nemzeti közmegegyezés kérdése, a házelnök úr pedig csak annyit tesz, hogy a rá jellemző kimódolatlansággal ezt igyekszik is tudatosítani bennünk. Hogy kommunistázós kirohanásait feltehetően nem a tükör előtt állva szokta begyakorolni, azt eddig is sejthettük.
  Az Új Történelem megkonstruálásának végső célja jelen és múlt egymásra tükrözése. Ahogy politikai életünk mára lényegében a bipolaritás könnyen felfogható és kezelhető képletére egyszerűsödött, úgy redukálódik szép lassan a rendszerváltás óta eltelt negyed század története a világot uraló két ősi princípium: a fény és a sötétség, a jó és a rossz, építők és rombolók párviadalává. Pontosan tudhatni, kik állnak az egyik és a másik oldalon és ennyi pont elég, hogy választani tudjunk.
  Kövér László elmeállapotának a megítélése nem az én kompetenciám. De hogy beszédében van rendszer, abban egészen biztos vagyok. A 21. század kihívásaira választ adni képes, korszerű manicheista állam már a spájzban. Térdre, imához.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Megint vonulhattak a nácik Budapesten 2014. február 8. szombat

Meg kell zavarni a horthysta megemlékezéseket 2014. január 29. szerda | AN

Ez volt az “idegenrendészeti eljárás” 2014. január 26. vasárnap | AN

A náci emlékművet fel kell robbantani 2014. január 25. szombat | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos