Ronai and Ronai
AMERIKAI

Kertész Ákos: Alávaló hamisítások 2013. november 19. kedd 5:11

 • Hozzászólások(33)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Kertész Ákos: Alávaló hamisítások

Őszintén szólva az volt a tervem, hogy ha egyszer Kanada hivatalosan is befogad, és én újra a nyilvánosság elé léphetek, mindnekelőtt a kanadai élményeimről számolok be, a juharfalevél országáról, Montrealról, erről a megkapóan szép, ezerszínű és ezerarcú kozmopolita városról, és főleg a kanadai emberekről, azokról az itteni új barátaimról, akik visszaadták az emberbe vetett megtépázott hitemet; újra tartalommal töltöttek meg olyan, a szememben már-már kiürült fogalmakat, mint (embertársaim iránti) bizalom, figyelmesség, barátság, szeretet, önzetlen segítőkészség, szolidaritás, türelem; egy jó darabig nem akartam arról a szorongásról beszámolni, amit a magyarországi állapotok láttán érzek, ahol reménytelenül szétzüllött a csillagok égi kertje és fuvalkodnak a kakasok elveresedve, ahol a gyönyörű magyar tájon és szeretett szülővárosom utcáin hömpölyög a morális mocsok, a megtört gerinc és mérgezett lélek szennye, de egy napig sem úszhattam meg, mert a szenny és a mocsok hullámai fölcsaptak, és visszahúztak magukhoz.

A magyarországi médiában a rólam megjelenő híradások hozzszólásaiban újra föllángolt ugyanaz a gyűlölködő mocskolódás, ami végülis kikergetett az országból, de ezt könnyen viselném innen, ahol egy példamutatóan demokratikus, szabad ország védelme alatt állok. Amit mondtam, kimondtam, azért minden felelősséget vállalok, de amikor meghamisítják a mondataimat, olyan szavakat adnak a számba, amit soha ki nem mondtam, soha le nem írtam, és nem is írnék le soha, akkor nem tehetek úgy, mintha nem történt volna semmi sem.

Mert mit is írtam én le tulajdonképpen?

„A magyar genetikusan alattvaló.”

Ez a mondat jó ürügy volt a megtámadásomra, mert ki lehetett forgatni, meg lehetett hamisítani, mert a rasszisták azt állíthatták rólam, hogy én vagyok a rasszista. A zsidógyűlölők azt mondhatták, hogy én vagyok a magyargyűlölő. Mert a rasszisták nem bírnak más kontextusban gondolkodni, csak fajelméletben. Ezért vádolták a fehérek elleni rasszizmussal a faji előítéletektől sújtott népüket képviselő, és a fajgyűlölet ellen a legkövetkezetesebben harcoló Martin Luther King tiszteletest és Nelson Mandelát. Ezért vádolják a muzulmánok fajgyűlölettel Izraelt. Hát úgy vagyok én rasszista, mint Mandela és Luther King, úgy vagyok fajgyűlölő, mint Izrael.

Ezek olyanok, mint a debil óvodások, akik csak egy fogalmat ismernek. „Hülye vagy!” „Nem igaz, mert te vagy a hülye!” „Nem igaz, mert te vagy a hülye!”

Nem ez a mondat fájt az engem megtámadó mocskos szájú uszítóknak, ez csak ürügy volt, hogy belém köthessenek. Ennél sokkal súlyosabb vádakat is megfogalmaztam én abban a nyílt levélben, ami kiverte a biztosítékot.

Azt merészeltem mondani, hogy:

„Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert [egyedül] a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.

Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”

Na, ez volt a kemény beszéd, mert azóta az orbáni diplomácia többször is megkísérelte – hogy szalonképessé tegye a rendszert Európa előtt – úgy vállalni kifelé a felelősséget, hogy befelé mégse vállalja. Ehhez a duplafedelű dumához nagyon értenek a pávatáncosok.

Mindezen – folytattam – „csak a baloldal szelleme lenne képes változtatni […] és ezzel megváltani a magyart, méltóvá tenni arra, hogy az európai közösségnek (kis áttétellel: a szabad világ közösségének) egyenrangú tagja lehessen.” De nem tudja. Miért? Mert „elherdálta minden pozitív szellemi vagyonát, teljes történelmi örökségét Dózsa Györgytől Petőfin és Adyn át Károlyi Mihályig, Bibó Istvánig, Nyers Rezsőig, a kelet-német turisták előtt a határt megnyitó Horn Gyuláig, az örökölt médiahálózatával és infrastruktúrájával együtt, [és most] teljes tudatzavarban, szervezetileg lerobbanva, kifosztva, védtelenül áll a diktatúra támadásával szemben. De közben az egész baloldali elit és tisztikar, beállt a harácsolók, a korruptak, a tolvajok közé, elárulva nemcsak az eszmét, de konkréten a baloldal közkatonáit is, mert sebesülten és haldokolva hátrahagyta őket a vesztett ütközetek után a harcmezőn, és sorsára hagyta a védelmére szoruló civil lakosságot is. És ahelyett, hogy az utolsó töltényig harcolna a diktatúra ellen, a kiskapukon át menti a rablott vagyonát és az irháját.

Mert belőlük is hiányzik az a négy alaptulajdonság, ami emberré tesz minket: az empátia, a szolidaritás, a tolerancia és a lelkiismeret.”

Hát ezek az én megbocsáthatatlan szavaim, ezekért kellett engem majdnem az őrületbe kergetni, vagy ha ez nem sikerült, legalább kikergetni az országból, hogy meg se álljak az óceán túlsó partjáig.

Aki alattvalóként él, és szolgalelkűen lefekszik a mindenkori hatalomnak, az „boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni.” Ezt nem lehetett megemészteni, ehhez képest a genetikus alattvaló egy kis fricska az orrocskára. És még azt a költői kérdést is föl mertem tenni, hogy:

„Magyarországot vajon nem határozza-e meg a Simicska & Puch Co. működése?” Tetemre hívtam az ország legnagyobb hatalmú oligarcháit is. Hát mi ehhez képest egy olyan állítás, hogy a magyar genetikusan alattvaló?

Bolhaköhögés. De ezen lehetett megsértődni. Ettől húzhatták föl az orrukat az öntelt sovén nacionalisták, akik soha nem voltak képesek szembenézni önmagukkal. És ebbe köthettek bele az ostobák, akik nem bírnak egy keserű megállapítást megkülönböztetni az általánosító előítélettől. Hát minden mondatom után írjam oda, hogy tisztelet a kivételnek, akinek nem inge, ne vegye magára?

Ráadásul én ezt már sokszor leírtam. Például másfél évvel azelőtt a „Szabadság friss, kristálytiszta levegője” című cikkemben, és épp az Amerikai Népszavában. Rejtély, hogy miért pont a nyílt levél keltett fölhördülést.

„(…) a nyugati világ a konszenzusos demokráciától működőképes. Az alattvalói alázat csak a magyar népre jellemző, itt minden olyan kísérlet megbukott, amely a szabadságra akart építeni. Ez a nép retteg a szabadságtól, boldog a börtönben, mert ott nem kell döntenie. Ennek a népnek az Isten hiába adott szabad akaratot – nem kell neki.” Más: a Könyvhét című lapban már 2010 októberében leírtam a következőt: „[Az,] hogy a nyugati modernizáció eredményeit magyar földbe átplántálni nem lehet nálunk nem rendszerfüggő. Ez genetikus, vagyis a magyar néplélek által meghatározott”. Furcsa, hogy efölött a főszerkesztő, Kiss József, úgy siklott át, hogy közben igen szívélyes barátságban maradt velem, a nyílt levél után azonban egy tizenöt éves munkatársi kapcsolatot rúgott föl azon az alapon, hogy őt is megsértettem, mert ő is magyar – vagyis sürgősen be kellett állnia a sorba.

De nekem volt egy rossz húzásom: elkövettem egy nagyon súlyos hibát. Több volt, mint hiba.

Bűn volt. Mentségem nincs. Elvettem azok bizalmát, akik hittek nekem.

Erről nem beszéltem eddig, nem is nagyon volt rá módom, most itt az ideje, hogy szembenézzek ezzel is. Kísérletet tettem annak a mondatnak az érvénytelenítésére, amibe még az is belekötött (vagy ha nem, hát mentegetett érte – ami még rosszabb), aki a mondandóm többi részével egyetértett. Sőt, az is, aki amúgy elfogadta az egész írói életművemet.

Alig egy héttel a nyílt levél megjelenése után, az alábbi nyilatkozatot tettem közzé a Klubrádión keresztül:

„Ilyen mondat helyesen nem létezik.”.

Én tudtam, hogy ez dodonai értelmetlenség – fogalmazni még tudok –, de így akartam megúszni, hogy tompítsam is a szóban forgó mondat élét a többi mondanivalóm hitelessége érdekében, meg nem is. Mégis, sajnos, helyesbítésnek fogták föl. (Pedig nem helyesbíteni akartam, csak megzavarni a támadóimat; visszavonásról, bocsánatkérésről meg pláne nem volt szó!) Noha ketten is sugdosták a fülembe, hogy „csináljak már valamit”, a döntés az enyém volt, a felelősség is az enyém, nem a felbujtóimé, ezért a nevüket is elhallgatom. Már a következő pillanatban megbántam, mint a kutya, ha kilencet kölykezett, de már nem volt visszaút. Megbántam, mert igazam volt, a mondat nem érthető félre.

A magyar genetikusan alattvaló.

Igenis az! A „nyílt levél” óta eltelt több mint másfél esztendő ezer százalékig bebizonyította.

Egyetlen szó, a genetikus szó az, ami állítólag félreérthető, aminek kettős értelme van.

Nem igaz. Nem érthető félre, csak az érti félre, aki félre is akarja érteni, és csak egyetlen egy értelme van.

Amikor a főváros rendkívüli közgyűlése – mert az én megbélyegzésem annyira fontos volt, hogy nem bírták kivárni az egy hét múlva esedékes rendes közgyűlést – visszavetette a budapesti Díszpolgárságomat, a nyelvtudomány sietett segítségemre, persze eredménytelenül, de nem is lehetett elvárni, hogy Tarlós István, ez a Fideszessé zápult egykori SZDSZ-es, Orbán pórázon tartott pitbullja, olyan szellemi kapacitással rendelkezzék, hogy a tudomány érvelését figyelembe vegye.

Mártonfi Attila lexikológus a Nyelv és tudomány 2011. szeptember 23-i számában a „Mit állított Kertész Ákos?” című cikkében a nyelvtudomány szempontjából, tehát a szótárak alapján elemzi az én vitatott mondatomat. „Ezeket a kérdéseket különösen fontos akkor végiggondolnunk, ha egy szöveg megértésén díszpolgári cím múlik” – jegyzi meg Mártonfi magyarázatul.

Hadd idézzem ide Mártonfi cikkéből mindenekelőtt Bárczi Géza A magyar nyelv értelmező szótárát, már csak azért is, mert Bárczi nekem professzorom volt, másodévben jelesre szigorlatoztam nála, és erre a mai napig büszke vagyok.

genetikus (tud) származást, eredetet, fejlődést feltüntető; a megismerendő tárgyat, jelenséget keletkezésében, eredetében bemutató. ~ definíció; ~ módszer: származtató, történeti, oknyomozó módszer.

Másodikként Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések szótárából másolom ide a szócikket, mert ez a leggyakrabban használt ilyen jellegű munka.

genetikus gör–lat I. a genetika szakembere II. 1. keletkezési, fejlődési 2. eredetet, fejlődést feltüntető 3. származtató, fejlődést vizsgáló, oknyomozó;

Ezzel szemben mit jelent a „genetika”, amivel direkt, hogy félre lehessen érteni, összekeverik az általam használt „genetikusan” kifejezést?

genetika gör el., gen örökléstan

A Wikipédia online Magyar Értelmező Szótára szerint:

genetikai (melléknév) a génekkel vagy a genetikával kapcsolatos; fejlődés(tan)i, származás(tan)i.

Ezek után hadd idézzem ismét Mártonfí Attilát:

„Kifejtőbb megfogalmazásban tehát az eredeti mondat: Történeti meghatározottságból adódóan a (hosszú ideig feudalizmusban élő) magyar társadalom tagjainak kulturálisan meghatározott, jellegzetes viselkedése, hozzáállása a mindenkori hatalomnak való alárendelődés. Ez kétségkívül szabatosabb, támadhatatlanabb megfogalmazás, viszont szürke, érdektelen és unalmas, tehát semmilyen olvasóközönséghez nem jut el. Márpedig ez nem lehetett egy nyílt levél célja. Ezért élt a szerző erős hatású retorikai eszközökkel.”

Még most sem világos? Még mindig hozzá kell fűzni valamit gyöngébbek, hogy ne mondjam mindjárt „gyöngeelméjűek“ kedvéért?

Tehát az alattvalói attitűdöt nem a génjeink örökítették, az nem faji tulajdonsága a magyarnak, ilyet sosem állítottam, bár ezt akarták a számba adni. Az engedelmességre való hajlam a retardált feudalizmusra, a polgári demokratikus hagyományok és a szabadságjogok krónikus hiányára, vagyis a történelemre vezethető vissza, ettől nincs igénye a személyes szabadságra, az alapvető emberi jogokra, ettől válik szolgalelkűvé, alattvalóvá a magyar. Bibó István szerint a zsákutcás magyar történelmi fejlődés torzította el a magyar néplelket. A szabadságharcot vérbefojtó Ferenc Jóskát is, az orgoványi gyilkosokkal, a tiszti különítményesek vérengzésével, a trianoni ország-csonkítás elfogadásával hatalomra kerülő Horthyt is, és az esztelen gazdaságpolitikával, kíméletlen megszorításokkal a népről hét bőrt lenyúzó, a demokráciát eltaposó Orbán Viktort is rajongva tudják szeretni a magyarok.

Ezt mondtam. Ezt vállalom. De azt az alattomos, gyalázatos ferdítést, hogy én egyetlen népet, nemzetiséget, népcsoportot, bármiféle embercsoportot kollektíve, genetikusan alávalónak neveztem volna, azt kikérem magamnak, az alávaló hamisítás és szemenszedett hazugság.

Még jó, hogy nincs az a mindent elborító hamu, amiben ne csillogna gyémánt is. Nem igaz, hogy Magyarországon senki sem gondolkodik. Ismertem egy jobboldali családot, nagy Orbán hívők voltak, és a Fideszre szavaztak 2010-ben. Amikor elkezdődött ellenem a hajsza, egy nap jöttek szembe az úton, hűha, hová bújjak előlük, gondoltam, hogyan tűnjek el – de nem lehetett. Jöttek rendületlenül…

De furcsa mód széles mosollyal, csillogó szemmel, kézfogásra nyújtott kézzel: „Köszönjük, hogy végre valaki jól megmondta ezeknek!”

És nem ők az egyedüliek. Ez tartja bennem a lelket.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (58 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +85 ( 101 szavazatból)
Kertész Ákos: Alávaló hamisítások, 4.8 out of 5 based on 58 ratings

 • Hozzászólások(33)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

33 Reader’s Comments

 1. Szóforgatásban nagyok vagyunk mi magyarok. Döngethetjük, amolyan vezéresen a mellünk. Van, aki szépen forgatja, van, aki ki.
  Nagyon bosszantó, amikor az embernek kiforgatják a szavait, lényegében mások meghatározzák mit gondolt. Ha ezt az eszközeikkel magas hangerőre emelik, akkor már a gondolat, a gondolkozás szabadságát veszik el.
  Egy ideje érezni már, hogy itt tartunk. Sőt tovább… A jól átalakított, rendszerhez szabott hallójáratokon, már torzítva is küldik a kiforgatott gondolatokat, csakhogy a hatásfok fenntartható legyen. Ebből nekem az jön le, hogy már nem elég kicsit hazudniuk. Ez lehet reményteli is, ha az idő dimenziójában nézzük az eseményeket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 2. Tényleg nem kellett volna nyilatkozatot tenni, pláne a klub rádióban!
  „Ilyen mondat helyesen nem létezik.”.
  Meg sem hallották. Csak fújták a maguk értelmetlen felháborodását, ezzel együtt bizonyítva a saját genetikusan alattvalóságukat.
  Ezek az emberek azt hiszik hogy a hatalom ezt várja el tőlük? Vagy előre menekülnek?Megalázva azt, aki ki meri mondani az igazságot?Ezek lesznek a jövendő jó pontok?
  .
  A baloldal is ékesen bizonyított! Azzal hogy azóta is dagonyázik,és eszi a moslékot amit eléjük öntenek…
  Felháborító!A magas labdákat észre sem véve próbálnak túlélni,és közben lealjasulnak a fideszhez.Talán mindig is ilyenek voltak, csak nem volt eddig olyan éles a helyzet, hogy ezt észrevegyük.
  .
  Ez az egész rágalomhadjárat egyre volt jó. Pótcselekvésnek.Kiengedték a gőzt, és köpködni tudtak VÉGRE valakire.
  VALAKIRE, aki nem tudott, és nem is akart visszaköpni,mert érezte a saját igazságát a leírt szavakban. Azt az igazságot, ami már nem sajátja, mert az egész ország ebbe a dagonyászásba süppedt. Mintha a történelem megismételné önmagát.
  .
  Ragaszkodnak a dagonyához,és a mosléktól nem is várnak jobb ételt,nehogy a gazda sértve érezze magát.A többség kussol,elnyomva az oda nem illő felháborodott hangokat,és iparkodnak megfelelni a hatalomnak.
  Közben minden megy tovább.
  .
  “Autóbalesetben” megrongálták Radnóti Miklós szobrát. Tegnap tudtuk meg, hogy Csillag Ádámot megtámadták alávaló módon…
  Csak 2 példa, és mennyi van!!!
  Kedves Kertész Ákos!
  Én személy szerint örülök,hogy nincs itt, ezeknek az aljas embereknek a közelében.Sajnálom azokat, akik igaz ügyért dolgoznak,és éppen ezért érik támadások.
  Magyarország elindult a lejtőn,és nagyon úgy tűnik nem lesz ki megállítsa.
  Mert genetikusan alattvalók vagyunk.
  Szörnyű kimondani is, de igaz.
  A keveseknek meg akiknek ez nem tetszik marad a kivándorlás, vagy idehaza a megbélyegzés, megalázás, ha nem tudnak elindulni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +34 (40 szavazatból)
 3. Nos akik ezt tettek azok a “genetikusan ALÁVALOK”. Szolgalelku ostoba banda, Orban csahos kutyai.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (27 szavazatból)
 4. GENETIKUSAN igény van rá, hiszen…”A szabadságharcot vérbefojtó Ferenc Jóskát is, az orgoványi gyilkosokkal, a tiszti különítményesek vérengzésével, a trianoni ország-csonkítás elfogadásával hatalomra kerülő Horthyt is, és az esztelen gazdaságpolitikával, kíméletlen megszorításokkal a népről hét bőrt lenyúzó, a demokráciát eltaposó Orbán Viktort is rajongva tudják szeretni a magyarok.”

  Erre a regnáló hatalom még rá is fog tenni egy lapáttal, mivel most tervezik létrahozni a kormány alá rendelt nemzeti történelemhamisító intézményüket, mely az elmúl 100-150 év tudományos igénnyel kutatott és igazolt eseményeit lesz hivatva átértelmezni, hogy ne mondjam megerőszakolni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (31 szavazatból)
 5. Teljesen mindegy, az egész levél úgy hogyan volt, helytálló, igaz, nem volt gyalázkodó, Kertész nem tűnt rasszistának egy csöppet sem és a levélből inkább reménytelenség, szomorúság, jogos elégetetlenség és harag de mindenképpen jószándékú felpanaszolás sugárzott.
  .
  Legalább is én így érzetem. Részemről nem volt sértődés, inkább szomorú belátás, hogy tényleg ez a magyar nép.

  Bizony nem könnyű ezt megemészteni, habár én már régóta külföldön élek és mindenki szerint soha nem voltam és nem is vagyok tipikus magyar, azért engem is elkeserít, és még akkor is ha nem ingem és nem veszem magamra, elszomorít és azt mondom, sajnos MI magyarok ezek vagyunk.
  .
  Elkeserít a romlás, enyészet pusztulás, menteném még a menthetetlent is.
  .
  Ami a genetikailag alattvalót illeti, valóban nem lehet ilyet mondani mert beleőrülnek az emberek, nem értik. Nem lehet mindig az igazat mondani.
  .
  Én egy előző hszemben írtam elég lett volna azt mondani, hogy született szolgalelkű, habár talán ez a mondat valóban rasszista kijelentés, de ha benne van a genetikai szó akkor megsértődnek. Nem értik. Ha értenék mások lennének.
  .
  Én most is azt mondom, habár Kertésznek igaza volt, nem volt helyes, hogy ezt mondta, vagy így fejezte ki magát, de semmikép nem volt szerencsés, de azt is mondom, hogy teljesen mindegy, akkor másért kötöttek volna bele, mert a levél egészében igaz, helyes, becsületes és gerinces volt.
  .
  De egy hülyének nem lehet azt mondani, hogy hülye vagy, hanem csak hogy milyen okos vagy, hogy ilyen vagy és még okosabb lennél, ha másképp csinálnád, pl. így meg így, és ha sok hízelkedés és könyörgés után megteszi és hasznát látja, akkor megdicsérni, hogy milyen okos volt, hogy ilyen az eszébe jutott, – mintha tényleg neki jutott volna az eszébe – és bizony nekem ilyen okos dolog sose jutna az eszembe.
  .
  Ettől hülye a hülye, hülye úrhatnám szolga magyarja. Ez van. Maga alatt vágja a fát, ez az élete.
  .
  Sok sikert, hosszú életet és boldog nyugalmat kívánok Kertész Ákosnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (23 szavazatból)
 6. Commonsense
  2013. november 19. kedd
  07:57

  Nos akik ezt tettek azok a “genetikusan ALÁVALOK”. Szolgalelku ostoba banda, Orban csahos kutyai.++++++++++++++++++++++++++
  -
  Libikóka, nov. 19, 08:01
  Erre a regnáló hatalom még rá is fog tenni egy lapáttal, mivel most tervezik létrahozni a kormány alá rendelt nemzeti történelemhamisító intézményüket, mely az elmúl 100-150 év tudományos igénnyel kutatott és igazolt eseményeit lesz hivatva átértelmezni, hogy ne mondjam megerőszakolni.
  +++++++++++++++++++++++++++++++
  -
  És ehhez is megtalálják a “megfelelő”, erre kapható embereket – na azer írtam, hogy már az “alávaló” is igazolt!
  Hogy aztán majd a hamis történelem tanítását, hogyan lehet helyreigazítani, na az lesz egy történelmi felelősség!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 7. Ez tartja bennem a lelket, hogy vannak Kertészeink, akik segítenek a dudvát lelkünk kertjéből kigyomlálni. Vélem, nem gyomlálni kéne, hanem kitépni. Kitépni, gyökerestől kiirtani. Sajnos, országunkból a virágot irtják a gyalázatosok, a kertészeinket üldözik el, így élünk mi a magyar ugaron. A posványban fetrengünk, a moslék jut nekünk. Nem mindig érezzük az előbbi mondatot magunkénak, évszázadonként vannak felemelő pillanataink.
  Érdekes, hogy én egy pillanatra sem értettem félre Kertész úr mondatait. Büszke vagyok rá, hogy vannak ilyen kertészeink, akik megpróbálják széppé varázsolni országunkat, akik megpróbálják az embereket ráébreszteni borzalmas valójukra, javítják ezeket a sérült lelkeket, gyógyítják a belső rohadást.
  Én nem olyan szelíden tudom megfogalmazni gyötrő kételyeimet, ahogy Kertész úr teszi, még most is igyekezvén nem megbántani honfitársait, szájukba rágva, hogy mit akart mondani, mert magyarjaink nagy része az óvodások szintjén vannak értelmileg, már bocsánat kedves óvodások. Ki kell mondani, rasszista állatok, hogy genetikusan vagy genetikailag teljesen érdektelen.
  Bocsánatot kérek Kertész úrtól, amiért hagytam, hogy elüldözzék.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (18 szavazatból)
 8. “„Magyarországot vajon nem határozza-e meg a Simicska & Puch Co. működése?” Tetemre hívtam az ország legnagyobb hatalmú oligarcháit is. Hát mi ehhez képest egy olyan állítás, hogy a magyar genetikusan alattvaló?”
  .
  Ebben a mondatban látom én is azt a “fő bűnt”, amiért nekiestek, elüldözték Kertész Ákost a hazájából!
  Nyugodtan írhatta volna azt, amit az ATV a híradóin keresztül sulykolt, hogy “genetikusan alávaló”, mert az ország véleményformálói, “meghatározói” bebizonyították, hogy alávalók! Tegnap, amiikor a fidesz és az mszp közösen megszavazták a milliárdos ÁFA csalás kivizsgálását, bizonyítottnak látszik Kertész Ákos idézett mondata.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (16 szavazatból)
 9. Kedves Kertész Ákos!
  Méltatlan dolog, ami Önnel történt. Igazát igazolja, hogy balliberális “barátai” is önre rontottak, amikor a FIDESZ karekter-gyilkosság tervező műhelyében tudatosan vagy csak primitív szövegértelmezési képességükből eredően kiagyalták, hogy mondandójából kiragadva a “genetikusan” szót ismét kampányt lehet indítani a baloldal ellen. Meggyőződésem, hogy Önt ehhez csak felhasználták, ezért lett emberáldozat a karaktergyilkosok oltárán. Az Ön által leírt magyar néplélek pedig ennek tapsol, vagy jó esetben némán asszisztál. Az Ön által korrek módon leírt baloldal pedig a karakter-bérgyilkosokhoz csatlakoz(ott)ik, médiája (?) minden befolyásoló képességével együtt. Így működik ez másokkal szemben is, jelenleg az általam nem kedvelt Kéri Lászlót kezdték ki, mert “kócosfogú”-nak merte titulálni Selmeczi Gabriellát. Ezért még a nőverő Balogh képviselő ellen tüntető képviselőnők megbírságolását némán tűrő Magyar Nőszövetség is tiltakozik, az ATV riporterének egyetértő asszisztálása mellett.
  Szomorú, hogy el kellett hagynia hazáját. Ismeretlenül mégis arra bíztatom, ne keseregjen e miatt, mert egy szabad, toleráns és demokratikus országban élheti le, békében élete hátralévő éveit. A Magyarország Köztársaság ugyanis végleg elveszni látszik, hiszen az MSZP-Együtt-PM megállapodás azt mutatja, hogy a “Simicska & Puch Co.” halálta ítélte. Az alattvalók Magyarországa prolongálva lesz, hiszen a magát legnagyobbnak gondoló baloldali erők nem az orbánrendszer leváltásával, hanem az annak 2014 utáni hatalomban maradásának felelősének kijelölésével vannak elfoglalva.
  Megbékélést és jó egészséget kívánok Önnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (19 szavazatból)
 10. Bocsánat, de elkapkodtam:
  ,
  “Tegnap, amiikor a fidesz és az mszp közösen megszavazták a milliárdos ÁFA csalás kivizsgálását”
  .
  így helyes:
  .
  Tegnap, amiikor a fidesz és az mszp közösen megszavazták a milliárdos ÁFA csalás elleni kivizsgálást…..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 11. hangyácska
  Bocs, talán így helyesebb lenne: a fidesz, és az mszp ellene szavazott a milliárdos csalás kivizsgálásának.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 12. Á Mártonfi: “Történeti meghatározottságból adódóan a (hosszú ideig feudalizmusban élő) magyar társadalom tagjainak kulturálisan meghatározott, jellegzetes viselkedése, hozzáállása a mindenkori hatalomnak való alárendelődés. ” Vagyis: “Apuci jó kislánya akarok lenni!” – ez a törekvés. a) válogatottan rossz apucik jó kislánya újra és újra. b) apuci jó kislányánál szadistább és gonoszabb a valami miatt outcastté lettekkel szemben – nincs a világon. (MERT maga is rab. Ez a kápó pszichológiája.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 13. http://nepszava.hu/cikk/1003384-lam-mit-hoz-a-mult
  -
  Van aki még tisztán emlékszik a narancsszínű gatya alól kilógó piros gatyásokra, azer még nem mindenkit látogatott meg dr. Alzheimer.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 14. bruckenbacker kapitány

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Kert%C3%A9sz_%C3%81kos

  Az idetévedő szélsőjobbos minuszolóknak ajánlom a linket…..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 15. Azért, kedves Kertész Ákos, azt nem tudjuk feledni, hogy Kanada is aláírta azt az 1947-es párizsi békeszerződést, amelyet hatályos magyar törvény is magában foglal, és amely értelmében Magyarországon “minden fasiszta jellegű politikai, katonai vagy katonai színezetű szervezet” mindenkor illegálisnak tekinthető.
  .
  És mint a többi aláíró ország (USA, Anglia, Ausztrália, India, stb…), Kanadát sem érdekli egy kicsit sem, hogy ezt a kötelezett ország nem tartja be. Nem kicsit. Nagyon.
  .
  Ha Kanadának egyszer csak elege lesz a magyarországi politikai menekültekből, akkor biztosan meg tudná találni a megfelelő eszközt, hogy ennek a szerződésnek a betartására valahogy rávegye Magyarországot. Ha akarná.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 16. Lehet, hogy szégyellnem kellene, de a nyílt levél előtt nem ismertem az ön munkásságát. Mindössze annyit tudtam önről, hogy az ország egyik legkiválóbb írója, és Kossuth-díjas.
  .
  Aztán elolvastam a levelet és annak minden gondolatával, következtetésével, szavával, kifejezésével és jelzős szerkezetével teljesen egyetértettem.
  .
  Aztán haladtam tovább. És akkor az ön írásának egyik négyszavas egyszerű mondata körül – a hatalmon lévő politikai osztály tagjai sorában – kitört a hisztéria.
  És én csak álltam, mint bálám szamara és nem értettem, hogy végül is mi a probléma ezzel a mondattal: “A magyar genetikusan alattvaló.”
  Hiszen ez köztudott, közismert, és teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar genetikusan alattvaló. Mi ebben a különös? Mi ebben a sértő? Sajnálatos, hogy ez történelmileg így alakult, de mi maiak nem igen tehetünk róla.
  Aztán úgy véltem, hogy megtaláltam a kérdésemre a helyes választ.
  .
  Természetesen ezt sokféleképpen meg lehet fogalmazni, különösen hozzáértő íróemberek tollával, de ezzel a jelzős szerkezettel talán a legpontosabban fejezte ki, hogy népünk viharos történelme ilyenné formált bennünket.
  .
  Itt, ezeken a hasábokon többször is írtam azt, hogy:
  “A suttogva kimondott igaz szó az orbáni csatazajon is áthallatszik.”
  És itt a hangsúlyt az igaz szóra teszem. És ön, kimondott egy igazságot. (Nem is egyet, sokkal többet és sokkal súlyosabbat.)
  .
  Látnia kell, hogy ezen szavak körül kialakult politikai hisztéria igazolja, hogy amit mondott az úgy igaz és helyes. És köszönöm, hogy kimondta, tulajdonképpen azt, amit szinte mindenki tudott, sejtett vagy érzett.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 17. bumburi
  .
  Köszi!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 18. Nem kell ennyi energiát fordítani semmiféle magyarázkodásra. Aki akarja és tudja, megérti, aki pedig nem akarja, vagy túl egyszerű hozzá, az úgysem érti meg.
  .
  Orbán arra jött rá, hogy Mo.-n többségében vannak a kizárólag egyszerű szavakat, mondatokat értők. Rezsicsökkentés, gyarmatosítók stb. Ezek egyszerű szavak, de hatnak az érzelmekre. Az már csak keveseknek jut el, hogy Orbán gyarmatosítja az országot.
  .
  Ma már könyveket égetnek. Mivel a kormány passzívan (és aktívan) hozzájárul a szélsőjobbos tettekhez, vissza kell tekinteni a náci Németországra, és abból kiderül, hogy a normális embereknek még mennyi idejük van cselekedni (tiplizni, menekülni). Nem sok.
  .
  Úgy érzem, hogy a folyamat már nem állítható meg, persze azoknak, akik meg tudnák állítani nem áll érdekükben. Külföld csak végső esetben fog beavatkozni. Úgyhogy az ország szépen végig fog menni az úton.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 19. Az én szerény véleményem az, hogy az igazság nem odaát, hanem középen van. A kezembe akadt egy rövid idézet, amit aktuálisnak érzek itt megosztani, azokkal is, akik csak ebben a rövid földi létben hajlandók gondolkodni. “Az élet játéka a bumerángok játéka. A gondolataink, tetteink és szavaink visszatérnek hozzánk előbb vagy utóbb megdöbbentő pontossággal.” /Florence Shinn/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 20. Ezt már néhányszor leírtam: A hülye pontosan azért hülye, mert ha megmondják ezt neki, akkor az nem javítja a helyzetét, hanem fokozza az állapotát! Ezért is csínján kell bánni az ítéletekkel, mert ugye akinek javul az ítélet folytán az állapota, az nem is lehet annyira hülye. :))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 21. Köszönöm a cikket, Kertész Ákos!
  NYÍLT LEVÉL
  Angela Merkel Szövetségi Kancellár Asszonynak
  2013, november 9.
  Igen Tisztelt Szövetségi Kancellár Asszony,
  Ma, a Berlini Fal leomlása és a Kristályéjszaka évfordulóján mint német polgár és magyar hazafi írok Önnek.
  1963-tól 1990-ig szerény eszközeimmel, filmjeim és TV műsoraim segítségével hozzájárultam német honfitársaim informálásához, és Németország külföldi hírnevének növeléséhez. Birtokosa vagyok a Berlini Ezüst Medvének és a Grimme-Díjnak, tagja vagyok az Európai Filmakadémiának, és 1994-ben az Európai Parlamentben Európai Érdemrenddel tüntettek ki.
  1992 óta ismét Magyarországon élek. Azért szántam magamat erre a lépésre, mert a magyar polgárok többségével együtt azt reméltem és hittem, hogy az ország egy demokratikus, szabadságszerető és a jóléthez vezető útra lépett, mint a Német Szövetségi Köztársaság 1949-ben.
  Három és fél év óta az ország – bár időközben tagja lett az EU-nak – letért erről az útról. Szétrombolták a demokratikus intézményeket, „egyenirányúsitották” a legtöbb médiumot; a legtöbb független intézményt: Alkotmánybíróság, Nemzeti Bank, Számvevőszék, Legfelsőbb Bíróság – pártkatonák foglalták el. Hatályon kívül helyezték a régi alkotmányt, és helyét egy, az uralkodó kormány ideológiájának megfelelő “Alaptörvény” foglalta el.
  Tisztelt Szövetségi Kancellár Asszony,
  Az uralkodó párt, a FIDESZ, kereszténynek és demokratikusnak mondja magát, de nem az. Itt milliónyi ember él a létminimum alatt. Itt a hajléktalanokat pénzbüntetéssel és börtönnel sújtják. Itt deklarált antiszemiták ülnek a parlamentben, itt cigányokat lőnek agyon, itt három hónapra csökkentették a munkanélküli segélyt, itt megvonják a szociális segélyt azoktól, akik nem akarnak közmunkát végezni havi nettó 130 Euróért.
  Kedves Merkel Asszony,
  Sok éve CDU szavazó vagyok. A FIDESZ a mi pártcsaládunkhoz tartozik, az Európai Néppárthoz. Mindenki tudja, hogy Önnek ebben a pártcsaládban – jogosan! – döntő szava van. Kérem, érvényesítse befolyását, hogy orvosolják itt a helyzetet. Segítsen Magyarországnak!
  Őszinte tisztelettel
  Libik André

  http://www.andrelibik.esmartguy.com

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (19 szavazatból)
 22. Kertész úr! A két tolvaj emlegetése nem okoz gondot,mert nálunk a lopás bocsánatos bűn,de ha valaki a magyarokat nem “büszke,zseniális,okos” embereknek állítja be az “hazaárulás,és megbocsájthatatlan bűn”.”Igazi nagy magyarok” csak akkor fognak össze,ha valakit bántani,mocskolni kell.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 23. Az előző hírhez linkeltem az elérhető szótárakat és a Nyest cikket is. A moderátor valamiért nem engedte át.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 24. Sarah
  Ha egyszerre két melléklet van egy hozzászólásban, csak később jön ki.
  Figyelmeztetés jelenik meg a hozzászólásnál ilyen esetben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 25. “Magyarország temetőföld. Posztumusz Humusz.
  Történelme soha el nem évülő priusz!”
  (R.J.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 26. ha valakinek van gyomra hallgatni, nézze meg a hírtévé tegnapi 22 óra 30-as páholy című műsorának utolsó kb. 5 percét.
  linket ne várjon tőlem az elveim miatt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 27. Amikor végakarata szerint elhamvasztanak egy rákos beteget , akkor a rákos daganat az, ami még akkor is ott veri a mellét a tüzben, amikor már minden más elhamvadt.
  “Ö” az, aki utoljára ég el.
  “Ö” okozta a gyötrelmet, a halált és “végignézi” az általa megkínzott meghalt ember elillanását.
  Ès a rassziszmus éppen ez a rákos dagat.
  A magyar kiadása pedig különösen szívós. Anno a magyar jobb náci volt, mint a német.
  Jobb náci volt, van és lesz Ennyi az esze és körülbelül ilyen egyszerüen látja a világot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 28. André Libik
  Köszönöm ezt a levelet. Remélem el is ment fordításban a kancellár asszonynak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 29. Felölem lökhetitek a minuszokat, akkor is Magyarország a negatív példa Europában arra, hogy miként nem szabad csinálni.
  Ès ez több pontra is vonatkozik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 30. Kedves Kertész úr, amióta elüldözték, azóta várom, hogy hírt adjon magáról.
  Az a bizonyos mondat halálosan pontos, igaz, tömör, “pancsolatlan”. (Mellesleg arra is jó volt, hogy lebuktassa a sok álértelmiségit, akik beálltak utána a szörnyülködők közé.) Amikor később azt mondta, hogy helyesen nem létezik, egy kicsit elkedvetlenedtem, de éreztem benne olyasmit, hogy “kinyalhatjátok”, és örülök, hogy jól éreztem.
  Tényleg írjon az ottani emberekről, az ottani élményeiről, minél előbb.
  Szeretettel,
  B.
  (Visszagondolva furcsa, hogy csak az ön alattvalós levele után kezdtem olvasni az AN-t, ma meg milyen iszonyúan elhagyatottnak érezném magamat nélküle.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 31. egy bizonyos szellemi magasság felett itt mindenkit le akarnak faragni, nem Kertész Ákos az egyetlen….. akinek a könyveiből tanultuk értelmezni a szocializmust, a kispolgárt, a munkások “hatalmát” Könyvei ott vannak a magyar irodalom könyvespolcait, függetlenül attól, hogy a mocsárban mit vartyognak a békák….

  “(S az álmosaknak, piszkosaknak,
  Korcsoknak és cifrálkodóknak,
  Félig-élőknek, habzó szájúaknak,
  Magyarkodóknak, köd-evőknek,
  Svábokból jött magyaroknak
  Én nem vagyok magyar?)”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 32. Egy uj chalange maradt meg Kertesz Akosnak: Megtanulni olyan szepen irni angolul mint ahogyan magyarul tud…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 33. Remek írás. Köszönöm Kertész Ákosnak, hogy ismét megosztotta az AN hasábjain gondolatait. Békét, örömet, egészséget kívánok az új kezdethez, mindennapjaihoz új hazájában.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos