Ronai and Ronai
AMERIKAI

Randolph Braham Horthyról 2013. november 3. vasárnap 20:11

 • Hozzászólások(28)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Randolph Braham Horthyról

New York – Randolph Braham professzor, a magyar holokauszt-kutatás legjelentősebb életművel rendelkező személyisége húsz évvel ezelőtt, Horthy újratemetésekor megjósolta Horthy politikai feltámadását. Ezért a Horthy-szobor felállításáért nemcsak a Jobbik, ifj. Hegedűs Lóránt és a Magyar Református Egyház a felelős, hanem azok is, akik húsz évvel ezelőtt politikai újratemetést rendeztek neki, és nem utolsó sorban azok is, akik ma az Orbán-kormány képviseletében támasztják fel a Horthy-kultuszt. Horthy megítélése csak antiszemiták számára nem lehet egyértelműen negatív. Az alábbiakban újraközöljük Randolph Braham Horthyról szóló írásáat.

A magyar nacionalisták szerte a világon minden kétséget kizáróan dicsőíteni fogják az egykori államfőt, akit az antikommunizmus és a revizionizmus elleni harc sikeres bajnokának tartanak. A nacionalisták felemlegetik majd, hogy Horthy kormányzása idején az ország a keresztény-nemzeti vonal irányában fejlődött és Horthy a Trianoni Szerződés (1920) által elcsatolt területek visszaszerzésével jelentős lépéseket tett Nagy-Magyarország visszaállítása irányában. De tényleg hazafi volt-e Horthy Miklós? Horthy a konzervatív-arisztokrata elit képviselője volt, amely az idejemúlt félfeudális osztályrendszert életben tartotta. Horthy belpolitikájában arra törekedett, hogy a földbirtokos arisztokrácia előjogait megtartsa, a parasztság törekvéseit pedig elnyomja. Külpolitikájában fő célja a Magyarországot „sújtó békeszerződés revíziója” volt. Ez a politika Magyarországot a Tengelyhatalmak kötelékébe és egy tekintélyuralmi fasiszta jellegű rendszerbe vezette.

Horthy Magyarországa keblére ölelte Hitler revizionista törekvéseit és első volt a csatlós államok között, amely a Hármas Szerződést (Tripartium) 1940. november 20-án aláírta. Magyarország, csatlakozván a Tengelyhatalmak Jugoszlávia (1941. április 11.), majd Szovjetunió (1941.júnuis 27.) elleni támadásához, hamarosan a nyugati demokratikus országokkal is háborúba sodródott. A magyar és német csapatok 1943 eleji, megsemmisítő voronyezsi és sztálingrádi veresége után a Horthy-rendszer főcélja az lett, hogy Magyarországot fokozatosan kivonja a Tengelyhatalmak kötelékéből. De az elérhetetlen célok elérése – az elcsatolt területek visszaszerzése, a szovjet megszállás elkerülése és a „hagyományos rendszer” fenntartása – tragédiához vezetett: Magyarországot először a németek (1944. március 19.), majd a Vörös Hadsereg szállta meg. A németekkel együttműködő magyar nácik október 15-16-án sikeres puccsot hajtottak végre Horthy ellen. Az új „hungarista” rezsim alatt Magyarország maradt az egyetlen náci csatlósország, amely a háború legvégéig a németek mellett harcolt és ennek következtében ismét az egyik igazi vesztesként került ki, ezúttal a II. világháborúból.

Horthy bel-és külpolitikája végzetes volt általában az országra nézve, de katasztrofális volt a magyar zsidóság részére. Horthy politikája nagymértékben elősegítette – ha valóban elő nem idézte – a lojális és igencsak hazafias magyar zsidóság pusztulását, amely közösség pedig aránytalanul nagymértékben járult hozzá Magyarország modernizálásához. Horthy uralma alatt az egykori virágzó zsidó közösség fokozatosan mind szigorúbb megkülönböztető rendelkezéseknek lett kitéve, s ez a folyamat aztán a zsidó közösség hanyatlásához, majd tényleges megsemmisítéséhez vezetett.

Akárcsak a konzervatív arisztokrácia többi tagja, Horthy is „civilizált” antiszemita volt, aki különösen lekicsinylőleg bánt a „keleti”, nem asszimilálódott zsidókkal. Nem sokkal azután, hogy 1919-ben kinevezték az ellenforradalmi nemzetőrök parancsnokává, a hadsereg számos egysége pogromokat hajtott végre, melyek során zsidók ezrei pusztultak el. Nem sokkal kormányzói kinevezése után Magyarországon törvénybe iktatták az I. világháború utáni Európa legelső zsidótörvényét (1920. szeptember 22.). Ezt aztán a 30-as évek végének egyre kegyetlenebb zsidótörvényei követték. 1941 nyarán mintegy 16-18.000 úgynevezett „idegen” zsidót deportáltak Kamenyec-Podolszkba, ahol legtöbbjüket a nácik mészárolták le. 1942 elején Bácska területén a magyar csendőrség és a katonaság mintegy 1000 zsidót gyilkolt meg. Több ezer zsidó a kényszermunkás századokban való szolgálat alatt pusztult el.

Bár igaz, hogy Európa többi náci-beállítottságú országához képest a zsidók Magyarországon viszonylagosan jól éltek, a 30-as évek végi, majd a 40-es évek eleji egyre kegyetlenebb zsidótörvények megteremtették az alapot a német megszállás után bekövetkezett Végső Megoldás elfogadásához és sikeres kivitelezéséhez. Schloss-Klesheimben, 1944. március 18-19-én Hitlerrel való találkozása folyamán Horthy beleegyezését adta, hogy több százezer „zsidó munkás”-t Németországba szállítsanak. A Végső Megoldás német és magyar szakértői ezt a megegyezést aztán alaposan kihasználták annak érdekében, hogy ideológiailag alátámasztott faji törekvéseiket végrehajthassák. A Horthy által kinevezett Sztójay Döme-kormány hivatalba lépése után a magyar zsidó közösséget a háború legkegyetlenebb és legkoncentráltabb megsemmisítési folyamatának tette ki.

Az állami hatalom nyújtotta lehetőségek birtokában a nácik és magyar cinkosaik villámgyorsan „megoldották” a zsidókérdést. A zsidók elszigetelését, vagyontalanítását, gettóba zárását, összegyűjtését és deportálását – mindezt Lengyelországban csak évek hosszú során hajtották végre – mintegy négy hónap alatt tudták lebonyolítani. Július 7-én Horthy ugyan leállította a deportálást (bár ez július 9-ig folytatódott), de ekkorra már – Budapest jelentős kivételével – egész Magyarország Judenrein volt! A magyar vészkorszak közel 600.000 áldozatot követelt.

Horthy csodálói kétségtelenül a deportálás leállítására emlékeznek elsősorban a magyarországi Holocaust kapcsán. De, mint tudjuk, a Kormányzó még azokban az utolsó pillanatokban sem a maga elhatározásától indíttatva cselekedett. XII. Pius pápa, Gusztáv svéd király és számos más nyugati vezető, akik tudomással bírtak a magyar vészkorszak szörnyűségeiről, erős politikai és erkölcsi nyomást gyakoroltak Horthyra, akármilyen hatásos is volt azonban ez a politikai és erkölcsi nyomás, a döntő tényező, amely Horthyt cselekvésre indította, valószínűleg az volt, hogy a hadihelyzet rohamosan romlott. A Vörös Hadsereg gyorsan közeledett Magyarországhoz, a nyugati szövetségesek győzelmesen terjeszkedtek a sikeres normandiai partraszállás után. S ha Horthy talán meg is mentette Budapest zsidóságát (ezt a tényt a Raoul Wallenberg körüli mítoszt keltők, sőt még a német és magyar nácik is saját érdemükként emlegetik), a vidéki magyar zsidóság, beleértve a Csehszlovákiától, Romániától és Jugoszláviától visszaszerzett területek zsidóságát – egyértelműen Horthy kormányzósága alatt pusztult el.

Mindez pedig közvetlenül a Szövetségesek győzelme előtt ment végbe, amikor Auschwitz titkai már széles körökben ismertesek voltak.

(…)

(Megjelent a kanadai Menóra című lapban 1993. augusztus 27-én. Az angol eredetiből fordította Hoppe Mariann)

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.6/5 (28 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +30 ( 38 szavazatból)
Randolph Braham Horthyról, 4.6 out of 5 based on 28 ratings

Címkék:,

 • Hozzászólások(28)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

28 Reader’s Comments

 1. Mindezeket tudta feltételezem a Boross Péter nevezetű volt miniszterelnökünk is, mégis számtalanszor idealizálta Horthy tevékenységét,anno az MTV1-en.
  Ez az ember tán még most is Orbán tanácsadója, úgyhogy nincs mit csodálkoznunk a mai állapotokon.
  A tények által nem zavartatva, napjainkban ugyanazt a politikát fogja Orbán folytatni, mint egykor Horthy. Feltehetően az üldözendők most az ellenzék soraiból fognak kikerülni.
  A tettestársak a parlamentben. Igen, mindannyian.
  Ha nem veszik észre az árulkodó jeleket, akkor ők is aktív részesei lesznek az elkövetkezendőknek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +34 (58 szavazatból)
 2. Lehet mínuszolni, attól még az igaz, hogy az ellenzék nem képes együtt mozdulni ilyen gyalázatos dolog ellen sem, mint a Horthy kultusz újra építését.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +36 (52 szavazatból)
 3. Ha a fasiszta fidesz komolyan mondaná, hogy nem tetszik nekik ez a szobor, akkor nagyon egyszerűen le tudnák beszélni róla a református egyházat. Nácibarát egyháznak nem jár állami apanázs. Ha kell, a szánalmányt is ekként módosíthatnák. De nem akarják, csak port hintenek. Mint mindig. Erre tartják a rogángyereket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (37 szavazatból)
 4. Bumburi! Igazad van. A tettestársak tényleg a parlamentben vannak. Abban is, hogy az ellenzék nem mozdul együtt. Nagyobbik baj az, hogy az ellenzék jelenléte legitimálja “ezt ” a parlamentet.( Hívő tagozat! Gyerünk ” minuszolni”)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (37 szavazatból)
 5. Balogh de nem balga

  Bumburi!
  Nem szégyen, hogy a baloldal vezérbikáinak a fő gondja a Gyurcsány amortizálása, a fasizmus meg tombol az országban? A vezérbikák (pl. szanyi ürge) a volt miniszterelnököt akarják börtönbe zárni, de a Hortyt dicsőitő Boross kocsmároshoz nincs egy szavuk sem. Az én apám ott volt a Don kanyarban Voronyezsnél. Amit nekem mesélt az ott történtekről, az alapján a történelem hamisítás is gőzerővel folyik. Ehhez sincs szava a tisztelt ellenzéknek. Szégyen ami itt folyik, sok elvakult MSZP hívő jó lenne már felébredni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (34 szavazatból)
 6. Balogh de
  nem balga
  De bizony hogy szégyen! És fel sem fogják!
  Azt hiszik azért vannak ott, hogy pályázgassanak a jól fizető helyekre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (29 szavazatból)
 7. A képhez. A tekintetes méltóságos úrnak is volt olyan öntelt vigyora mint a mi dunaparti napóleonunknak. Ő is elhitte hogy felette talán még az Isten se. Róla már tudjuk mire jutottunk vele. A következő traumát a szintén kétfenekű beszédű csúti focista fogja okozni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (30 szavazatból)
 8. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  “…A Raoul Wallenberg körüli mitoszt keltők…”-et emleget az írás, amellyel egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert a magyar jobboldalnak Wallenberg egy hivatkozási alap arra nézve, hogy “no lám, a felszabadító Szovjet Hadsereg letartóztatja a zsidók megmentőjét”, holott ez egy zavaros, még mindig háborús helyzetben történt, máig nem tisztázott zavaros ügy… Nekik éppenezért jól jön. Ugyanakkor a jobboldal eme jólelkű képviselői semmiféle érdeklődést nem tanúsítanak annak a svájci diplomata, Carl Lutz iránt és természetesen semmiféle kultuszt nem ápolnak a tiszteletére, pedig legalább annyi ember életét mentette meg, mint Wallenberg, mert az ő életrajzában nem jeleneik meg az a szovjetellenes momentum…
  A jobbszél csakis ilyen – hoci-nesze alapon – feltételekkel hajlandó egyáltalán elismerni (tárgyalni) a magyar zsidósággal szemben elkövetett égbekiáltó bűnöknek a töredékét is, és azt is csak az ő hazug szempontjaik szerint megszűrve, az ő . a l a t t o m o s módon, r e l a t i v i z á l ó . szempontjaiknak megfeleltetve… [Lásd: Schmidt Mária egész tevékenysége és a jelenlegi törekvései.]
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (26 szavazatból)
 9. Boros Péter horthyféle kadett volt/katonai középiskola/.Nem csoda,hogy ő a Horhy kultusz egyik fő ápolója.Gondolkodásában ott van az egykori dzsentrik minden jellemzője.Tanácsokat ad Orbánnak,segíti a fasiszta rendszer reinkarnációját.De a fiataljai sem jobbak ennek a maffia /HÁ./ bandának.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (33 szavazatból)
 10. … Ha szerencsénk lesz orbán bandáját nem a keblén melengetett vona bakancsos hordája fogja követni

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (23 szavazatból)
 11. Egy szimpla tömeggyilkost éltetnek…hová jutottunk..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (29 szavazatból)
 12. bumburi
  2013. november 3. vasárnap
  20:53

  Nem tudom milyen ellenzék ez. Valóban kormányozni akar vagy csak meríteni a húsosfazékból? Vagy abban az esetben ha kormányozni akar, hagyja Orbánt ámokfutni, bevezetni az összes hatalom bebetonozását szolgáló törvényt és rendelkezést, majd beleülni az előmelegített székbe és maga javára használni ezeket, mosván a kezét: ” ja kérem ezt tette az országgal “.

  Miféle ellenzék ez??? Nincs itt ellenzék csak osztozkodási kísérletek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (20 szavazatból)
 13. Egyértelmű, hogy Orbánnak Horthy a példaképe, de annyira gyáva féreg, hogy ezt nyiltan nem meri felvállalni,hárít a Jobbikra. A hatalomért Orbán is “eladná “a szerinte “hazaáruló” (őt nem támogató) magyarokat gondolkodás és lelkismeretfurdalás nélkül.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (19 szavazatból)
 14. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  Summa summarum:
  .
  HORTHY MIKLÓS EGY TÖMEGYILKOS, MELY MEGÁLLAPÍTÁST CSUPÁN MENNYISGI KÜLÖNBSÉGEK KÜLÖNBÖZTETIK MEG HITLER HASONLÓ MINŐSÍTÉSÉTŐL.
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (20 szavazatból)
 15. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  Balogh de nem balga !
  Remélem megvetted már a
  MEGSZÁLLÓ MAGYAR CSPATOK A SZOVETUNIÓBAN
  című 600 oldalas dokumentum kötetet.
  .
  Korabeli részletes jegyzőkönyvek sokasága tanúskodik például a Voronyezs és környékén a magyarok által elkövetett iszonyatos háborús bűnökről, tömeggyilkosságokról, a Hothy dráma utolsó felvonásának tragikus kezdetéről…
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (15 szavazatból)
 16. Balogh de nem balga

  “tisztelhölgyeimésuraim”!

  Igen. Csak egy gondom van vele. Történetesen az, hogy nem nekem kellene olvasgatnom, hanem nagyon sok “hitelesnek és mértékadónak” tartott magyar történésznek és politológusnak. Jó apám hasonlókat mesélt és még sokat ami a kömyvben sincs benn. PL. nem igaz, hogy a németek nem engedtek bennünk visszavonulni. Apám parancsnoki távirász volt, de már rég meghalt, most már mindenki azt mond amit akar, főleg azok, akik ott sem voltak. Nem tudom láttad-e az ATV-ben a vitát a történész tudorokkal és a szerzővel? Szégyen.

  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 17. “Az én apám ott volt a Don kanyarban Voronyezsnél. Amit nekem mesélt az ott történtekről, az alapján a történelem hamisítás is gőzerővel folyik. Ehhez sincs szava a tisztelt ellenzéknek.” (Balogh, de nem balga)

  Tisztelt Balogh úr!

  Ugye nem gondolja komolyan, hogy a jelenlegi ellenzéknek a leghalványabb fogalma van arról, mi történt a Don-kanyarban, egyáltalán, hogy fogalmuk van bármiről a világon???
  Gyakorlatilag az ellenzék bármelyik képviselőjének bármelyik interjújának végighallgatása felér egy érzéstelenítés nélküli lobotómiával.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 18. Balogh de nem balga

  T. Nagy András!
  Igen, lehet, hogy igaza van. Ezért nagyon el vagyok szomorodva. Arra már rég rájöttem, hogy politológus és elemző közt ritka a gerinces, vagy Ők sem ismernek alapvető dolgokat? Ezek után kire számíthat e szerencsétlen nép?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 19. .
  .
  Tisztelt Balogh és Nagy urak !
  .
  Azt azért ne feledjék, hogy Krausz Tamás dokumentum gyűjteménye, így az ebben nagy számban föllelhető nagyszámú háborús bűncselekmény, eddig sehol – legalábbis Mo-n – nem volt olvasható. Épp ezért feltétlen szükséges, hogy minél szélesebb körökhöz eljusson ez a munka, hogy végre minél többen megismerjék a II. Magyar Hadsereggel kapcsolatos lényegében hamis mítosz mögötti sötét valóságot. Véleményem szerint éppen a mai események – szobor avatás, a jobboldali terror tudatos relativizálása stb – tükrében az utolsó másodpercben vagyunk.
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 20. Balogh de nem balga

  Hülyegyerek minuszoló!! Kívánok neked egy kicsi Don-kanyari nyaralást. Fogalmad sincs az életről, vagy szemét vagy és mások baaján élvezkedsz.
  Ez legyen életed legnagyobb öröme!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 21. Csapody (Miklós?) MDF-es képviselő azt nyilatkozta Horthy újratemetése után, hogy a budapesti zsidók igazán küldhettek volna egy koszorút Kenderesre, Horthy sírjára. Erre már sokan nem emlékeznek vagy nem akarnak erre a mocskos megjegyzésre emlékezni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 22. Az Orbán kormány ,a mai realitások figyelmen kívül hagyásával egész gazdaságpolitikáját a 20-s,30-s évekről másolja .Miért ne tűrnék az akkori kor idoljainak feltámasztását is?Sajnos a magyar “néplélek” igényli a Horthy-rendszer külsőségeit,és az uralmon lévők ennek csak cinikusan eleget tesznek.Persze nem lehet általánosítani,de biztosan sokan vannak akik álmodoznak nagyszüleik múltjáról.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 23. lakó: “Az Orbán kormány ,a mai realitások figyelmen kívül hagyásával egész gazdaságpolitikáját a 20-s,30-s évekről másolja .”
  Tegyük hozzá, hogy már akkor sem vált be.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 24. Horthomiglan Horthodiglan,
  “az utolsó másodpercben vagyunk” Igen, már kirúgták alólunk a zsámolyt. Még lógunk egy kicsit, de már nem sokáig érezzük.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 25. Császár Atilla

  Szerintem hibás lehet a fordítás egy eleme. Horthyt nem a revizionizmus llleni harc bajnokának, hanem a revizionizmusért, a revízióért vívott harc bajnokának tartják. Mint Hitlert például.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 26. "tisztelhölgyeimésuraim"

  Császár Attila !
  .
  Ugye ezt viccből írtad a revizionizmusról, ha igen nincs baj…
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 27. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  Bocs’, az előbbit Császár Attilának címeztem…
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 28. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  A cikkben tetszett még egy találó meghatározás, a konzervatív “civilizált antiszemita” arisztokratákról…
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos