Ronai and Ronai
AMERIKAI

Iványi Gábornál jártunk 2013. november 16. szombat 23:50 | Kohányi Társaság

 • Hozzászólások(9)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Iványi Gábornál jártunk

Az ötödik Radnóti Meneten német antifasiszta fiatalok egy huszonkét fős csoportja is részt vett. Előző nap a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, Iványi Gábor fogadta a csoportot az egyház Dankó utcai központjában, majd másnap velünk gyalogolták végig a Menet 16-17 kilométeres útvonalát.

A fiatalok Németország különböző részeiből érkeztek, Lipcséből, Berlinből, és más városokból. Vonaton utaztak – saját költségükön – Magyarországra, hogy november 9-én részt vehessenek a 2013. évi Radnóti Meneten: egy napig tartott a vonatozásuk, majd a szombati esemény után egy másik napjukba került a visszaút haza, Németországba. Elszállásolásukat a Kohányi Társaság tagjai – saját költségükön – szervezték ill. vállalták. Pénteki programjaik megszervezésében a Kohányi Társaság titkárai segítettek.

Pénteken, a Radnóti Menetet megelőző napon, Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség(MET) elnökével beszélgethettek a fiatalok egy bő órán át. Ennek keretében megismerkedhettek a MET egyház rövid történetével, küldetésével, a magyar államtól átvállalt feladatokkal kapcsolatos szerteágazó, áldozatos munkájával.

Iványi Gábor örömét fejezte ki, hogy ennyi antifasiszta fiatalt üdvözölhet Magyarországon, ahol az ilyesmi ritka különlegességnek számít. A vendégek szívélyes fogadtatásban részesültek, és a német fiatalok hasznos és közvetlen információkat kaphattak a magyarországi helyzetről, melyről a külföldön élők egyébként csak másodkézből, jobb esetben személyes kapcsolatok révén, rosszabb esetben a többé-kevésbé torzító hírközlő médiumok csatornáin keresztül hallhatnak, olvashatnak.

A nyelvi akadályok áthidalásában, a kölcsönös megértésben a Kohányi Társaság egyik titkára ezúttal tolmácsként segédkezett, de az egyház egy jelenlévő munkatársa is tudott németül.

A fiatalok érdeklődve hallgatták az elnököt, jegyzeteltek, kérdéseket tettek fel. Szó esett az egyház oktatási munkájáról, a hajléktalanok gondozásáról, a társadalom peremére, vagy azon túl rekedt elesettek felkarolásáról, hogy hogyan próbálja egyházának szerény eszközeivel a  szegényeket,  üldözötteket,  munkaképteleneket,  hajléktalanokat, bevándorlókat, elítélteket vagy bármilyen egyéb szempontból támadott és hátrányban lévő személyeket, csoportokat segíteni.

Iványi őszintén beszélt az ország politikai és társadalmi helyzetéről, a fennálló aktuális, komoly problémákról: az aggasztó, egyre növekedő antiszemitizmusról, cigányellenességről, megosztottságról, a hatalmával visszaélő fidesz-kormány autoriter intézkedéseiről, szélsőjobbos vonásairól.

A vendégek az egyházak és az állam kapcsolatára vonatkozó kérdéseikre válaszul megtudhatták, hogy a magyarországi legnagyobb ill. legbefolyásosabb egyházak hogyan segítik a szélsőjobbos eszmék terjedését, az ezeket képviselő szervezetek működését. Iványi konkrét példákat említett, pl. a református egyház egyik lelkésze, Hegedűs Lóránt megnyilvánulásait, ill. a Jobbik “katonai színezetű” különítménye, a Magyar Gárda zászlóját megáldó katolikus, református és evangélikus egyház képviselőit. Említésre került az az akkor is  sokak által kifogásolt, erősen vitatható konkordátum(megállapodás), melyet a szocialista(!) kormány kötött a katolikus egyházzal 1997-ben, és amelyet most a teljhatalmú fidesz-kormány saját képére és hasonlatosságára fog átszabni. [Ez csak egy példa arra, hogy a rendszerváltás óta Magyarország múltbéli - 70? 100? 1000? évvel korábbi - állapotainak, - pl. a politikai katolicizmusnak - a visszarendezésén jobb- és "bal"-oldal meghatározó politikusai vállvetve szorgosan munkálkodnak. A szerk.]

Beszélt Iványi Gábor arról is, hogy egyháza hogyan próbálja ellensúlyozni a terjedő antiszemitizmus, cigányellenesség, egyéb gyűlölködések  jelenségeit: többek között segít ébren tartani a Holocaust és más népirtások történetét az áldozatokra való emlékezések által is.

A MET emléktáblákat helyezett el olyan falvak, városok vasútállomásain, melyekről a Magyar Államvasutak a haláltáborokba indította vonatait, melyek a náci gyilkosok számára szállították a halálra ítélteket. E táblák egy részét azóta leverték, megrongálták.

Rendszeresen megemlékeznek és emlékeztetnek az ukrajnai Kamjanec-Pogyilszkijnál 1941-ben történt, első szervezett deportálás és tömegmészárlás áldozataira, melynek során a nácik két napon belül egyszerre több, mint tízezer zsidó származású magyar állampolgárt pusztítottak el. A holokauszt 65. évfordulója alkalmából a MET delegációja a tömeggyilkosságok helyszínére utazva is megemlékezett.

2013. április 24-én az Örmény genocídium évfordulóján a MET (Wesley János Lelkészképző Főiskola) nyolcadik kerületi székhelyén avattak táblát az áldozatok emlékére.

Megtudhattuk, hogy Iványi olyan emléktábláknak, emlékműveknek is “menedéket ad”, melyeket a mindenkori politikai irányhoz igazodó hivatalok, hivatalnokok nem tűrnek, nem védenek meg. Egyik példaként említette az Groó Diána készített dokumentumfilmet Regina címmel, melyet 2013. május 8-án Berlinben mutattak be.

Alexander Schikowski: Róbert és Robika

Másik példaként egy németországi szobrász,  Alexander Schikowski “Róbert és Robika” c. alkotását említette Iványi, melyet a művész a romák ellen elkövetett gyilkosságok áldozatainak emlékére készített,  és a két tatárszentgyörgyi (apa és kisfia) áldozatról nevezett el. E szobornak a felállítását a tatárszentgyörgyi ill. más, a romák ellen elkövetett gyilkosságok helyszíneiként érintett helységek önkormányzatai, intézményei – hosszan tartó hivatali huza-vonák után – területükön nem engedélyezték, így a MET egyház fogadta be az alkotást, mely azóta is a békásmegyeri Megbékélés Háza Templomának kertjében látható. A különleges szobor fából készült, egy nagy kézfejet és egy hozzá vezető ívet (hidat? lépcsőt?) formáz.

A német fiatalok egyike megkérdezte, hogy mi a helyzet Magyarországon a szolidaritással az egyes hátrányos helyzetű, ill. a szélsőjobb által célba vett  csoportokon belül, ill. e csoportok között. Iványi őszintén megmondta a valót (mely a Magyarországon élők számára nem jelent újdonságot): a szolidaritás nem jellemző egyik esetben sem. A hajléktalanok és romák nem szívelik egymást, de egyéb csoportok között is vannak ellentétek – legjobb esetben elzárkózást, távolságtartást tapasztalni, rosszabb esetben elutasítást, ellenségeskedést. Érdekes volt hallani, hogy a hajléktalanok között szinte nincs egyetlen roma sem, mert azok valahogyan megoldják romatársaik ilyen jellegű gondjait, mindig helyet szorít a rászorulónak valaki azok közül, akinek fedél van a feje fölött. [Ezt akkor is sejthetjük, ha csak nyitott szemmel járunk utcákon, aluljárókban. A szerk.]

Iványi Gábor utalt arra is, hogy a magyar társadalom egyéb, a szélsőjobb által veszélyeztetett csoportjaira sem az összefogás, hanem ellenkezőleg: a széthúzás jellemző, de legjobb esetben is a közöny, a passzivitás, aminek következtében Magyarország a szélsőjobbos eszmék egyik fellegvárává válhatott – újra. Iványi a jelenséget egyetlen rövid, ám annál találóbb mondatba sűrítette: “Elgyávult és ellustult a lélek.

És mivel a fiatalok a hasonló korú magyarországi eszmetársaik felől szívesen hallottak volna, Iványi beszélt arról is, hogy Magyarországon a fiatalok köreiben alapvetően a szélsőjobbos eszmék hódítanak. Magyar fiatalok köreiben az antifasizmus nem “trendi”, inkább “cikis”.

A fiatalok azt is kérdezték, hogy a MET sokrétű munkájához honnan, milyen anyagi eszközöket kapnak. Iványitól megtudhatták, hogy alapvetően az állami támogatásra vannak utalva, de a fidesz hatalom a néki nem tetsző egyházaktól megvonta-megvonja az egyházi státuszt, így a MET és intézményei léte is veszélyben van. Jelenleg a fidesz-bürokrácia útvesztőiben időzik az a közel húszezer tagot igazoló irat, mely esélyt jelenthet az egyházi státusz megtartására. [Nem tudjuk elhessegetni a gyanúnkat, hogy a fidesz-hatalom bármi áron találni fog új ürügyet, okot arra, hogy a számára nemkívánatos egyházakat végleg eltörölhesse. A szerk.]

A bő egy órás beszélgetés után a MET munkatársai bemutatták a Dankó utcai “komplexumot”,  az oktatási színhelyeket, a kórházat, a “fűtött utcát”. Utóbbi kettőnél a mélyszegénység legmélyebb bugyraiba pillanthattunk bele. Ehhez igen erős lelkűnek kell lennie az egyszeri látogatónak is, nemhogy azoknak, akik nap mint nap szembesülnek vele önfeláldozó, segítő munkájuk közben.

Köszönjük Iványi Gábornak a lehetőséget, hogy a német fiatalok közvetlenül, autentikus forrásból kaphattak  információkat, személyes benyomásokat a magyarországi valóságról, melyeket tovább tudnak adni másoknak is a világ egyéb tájain.

Köszönet mindazoknak, akik a fiatalok elszállásolását, vendéglátását vállalták, ill. abban bármilyen segítséget nyújtottak. Nélkülük nem valósulhatott volna meg a két napos kölcsönös élmény, és nem jöhetett volna létre a fenti találkozás sem.

__________________________________
Források:
MET egyház
Kapcsolódó cikkek:
AN-cikkek a Radnóti Menetről
AN-cikkek Iványi Gáborról és a MET-ről

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 5.0/5 (22 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +35 ( 39 szavazatból)
Iványi Gábornál jártunk, 5.0 out of 5 based on 22 ratings

Címkék:, , , , ,

 • Hozzászólások(9)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

9 Reader’s Comments

 1. Nincs mit ehhez hozzátenni.
  Köszönet érte mindenkinek: Iványi Gábornak, Kohányi Társaság tagjainak, AN-nek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (25 szavazatból)
 2. Bár a magyar fiatalok lennének ilyen érdeklődőek,mint a német kortársaik!
  Köszönet a helytállásért mindenkinek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (20 szavazatból)
 3. Mi van Iványiék egyházi státuszával?
  És az 1%-ok? merre pihennek
  Nagy a csend, vagy lemaradtam valamiről?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (16 szavazatból)
 4. csipcsirip
  Nem maradtál le semmiről. A döntéshozók hallgatnak, mint az a bizonyos a fűben.
  Mire ez az egész elismertetési ügy átmegy azon az úton, amit a hatalom kitalált az egyház elismertetéséhez, addig sok víz folyik le a Dunán. Azt hiszik, hogy az emberek felejtenek.Pedig nem.
  Ez az aljasság nagyon sokáig rá lesz égve erre a vircsaftra, akik most hatalmon vannak.
  Egyenlőre nem merik elutasítani.Húzzák az időt a választásig. Már ha lesz választás egyáltalán…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (19 szavazatból)
 5. Kedves bumburi!
  Szerintem választás lesz, mert szeretnék általuk legitimnek tekinthető választási nyereség mentén bebetonozni a hatalmukat jó pár évtizedre.
  Bár ha nagy lenne az általam eddig nem tapasztalható ellenállás, akkor sok minden történhetne. De eddig csak a választások feléjük irányuló lejtését, és az ellenzéki vezetők bármely percben történő előzetesbe zárását látom reális lehetőségnek.
  .
  Közben rájöttem, hol van az Iványiéknak felajánlott 1%. Hát az iszapkatasztrófára adományozott pénz mellett!
  Oszt JÓNAPOT!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (18 szavazatból)
 6. “Csipcsirip
  2013. november 17. vasárnap
  12:09

  Kedves bumburi!
  Szerintem választás lesz, mert szeretnék általuk legitimnek tekinthető választási nyereség mentén bebetonozni a hatalmukat …..”

  Nagyon az az érzésem, hogy a 2014-es választásokat a demokratikus ellenzéknek bojkottálnia kellene, mert ilyen választási törvény és ilyen előkészített csalások mellett nem győzhet még 100 %-os összefogás esetén sem. Ha pedig a Fidesz csak 1 szavazattal is győz, ország-világ előtt mindenhol és minden percben szajkózza majd, hogy “ugye hogy a helyes irányba megyünk” és hogy ezt támogatja a többség.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 7. Kedves sydney (2013. november 17. vasárnap13:17)

  Milyen érdekes, hogy mi mindig ide lyukadunk ki, és az ellenzéki formáció erre nem képes. Igaz ehhez is nagyon össze kellene fogni.
  Pedig ez lenne az egyetlen olyan lépési lehetőség, mely bebizonyítaná a világnak, hogy
  …………. MI TÁMOGATÁSRA MÉLTÓAK ÉS ÉRDEMESEK VAGYUNK.
  .

  Itt az ellenzék a túlélésre és pár puha parlamenti székre vágyik, megfelelő jövedelem mellett. Ebből kilóg a DK valamennyire, habár nem tudja magát hova pozicionálni az sem. De őszintén megvallva, nem is tudom, hogy mit tehetne, mert amit tesz az megint kapkodásnak és kicsit összevisszaságnak látszik nekem. Bár azt elismerem, hogy nagyon jön fel. De ez az egész csak arra lesz pont elég, hogy ráfogják, ‘miatta lesz (lett)nem nyert’ a választás.
  Az Orbánék nyeresége meg borítékolható.
  A legújabb trükk amit hallottam, hogy kint levélben szavaznak, majd az itt bejelentett címen is. Ami már egyre érdekesebb tisztasági problémákat vet fel. Pár boríték meg talonban lesz, ha mégis szükség lenne rá. Ha jól emlékszem 10 napjuk van, az itteni választási és az eredmény kihirdetése között. Ez sok mindenre elég, még törvény módosításra is ha kell.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 8. A suttogva kimondott igaz szó az orbáni csatazajon is áthallatszik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 9. Helyesírási hiba: a “holokauszt” szót kis betűvel és így kell írni magyar szövegben!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Kezdet és vég 2014. május 19. hétfő | AN

Gyarmati Fanni emlékére 2014. február 16. vasárnap | AN

Iványi Gábor egyháza bojkottál 2014. február 14. péntek | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos