Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A kiegyezés napszámosai 2013. október 8. kedd 5:12

 • Hozzászólások(61)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A kiegyezés napszámosai

A magyar történelemnek vannak jó és rossz kiegyezései. Az Orbán-rendszerrel való kiegyezés rossz kiegyezés lesz. Ezt mindenki tudja, ezért ma már a „kiegyezés” jelentését is hamisítják. Bajnai Gordon nemrég azt mondta: nincs kiegyezés az Orbán-rendszerrel. Miközben minden lépésük a kiegyezés szellemében történik.

A kiegyezés az Orbán-rendszer legitimitásának elfogadását jelenti. Arról szól, hogy az ellenzék nem kérdőjelezi meg az Orbán-rendszer törvényességét. Cserébe Orbán biztosítja az ellenzékiség hamis látszatát, megadja a díszlethez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket. A kiegyezés résztvevői pedig megőrizhetik társadalmi helyzetüket és megélhetésüket. Lesz fizetés a baloldalon is.

Tartalmilag a kiegyezés a demokráciából a diktatúrába való békés átmenetet jelenti. Pedig az Orbán-rendszerrel való kiegyezésnek nincsenek racionális indokai. Nincsenek külföldi csapatok az országban. Magyarország szabad és független ország. Nem lehet azt mondani, hogy a kiegyezés egy lépés a demokrácia és a szabadság felé vezető úton. A kiegyezés a szabadságról való lemondást jelenti.

Magyarország szégyene, ha minden külső és belső kényszer nélkül megengedi a demokráciából a diktatúrába való békés átmenetet. Nincs náci Németország, kommunista Szovjetunió, rossz geopolitikai helyzet. Nem lehet hivatkozni arra sem, hogy belső társadalmi akarat hozta létre az Orbán-rendszert.

Az Orbán-rendszerről nem tartottak népszavazást. A 2010-es parlamenti választások nem az Orbán-rendszerről szóltak. A választók semmit nem tudtak Orbán terveiről. Orbán a választások előtt nem említette a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. Új társadalmi rendszer létrehozásával nem a szavazók, hanem az új parlament első ülésén a fideszes parlamenti többség bízta meg.

Az Orbán-rendszernek nincsenek objektív belpolitikai vagy külpolitikai okai. Létrejöttének oka egyedül Orbán Viktor akarata. Semmi nem indokolja, hogy ezt tolerálni kellene. Semmi nem magyarázza, hogy Orbán akaratát el kellene fogadni.

A kiegyezés az értelmiség és a hivatalos ellenzék árulása révén következik be. Célja az egyéni érdek, a megélhetés, az elmúlt húsz évben kialakított életszínvonal és életstílus megtartása. A szabadság védelmével járó kockázatok elutasítása és a kényelem szeretete.

Egyezséget ajánlanak a diktátornak, hogy nem kérdőjelezik meg a rendszer legitimitását, nem vetik fel a törvénytelenség kérdését, ha megtarthatják eddigi életfeltételeiket. Ezért még azt is eltűrik, hogy megalázza őket.

Képletesen ez azt jelenti, hogy az ellenzék tudomásul veszi: felhúzták a szögesdrótokat. Elhelyezték az őrtornyokat, a lágernek korlátlan hatalommal rendelkező parancsnoka lett. De az ellenzék úgy tesz, mintha ez nem történt volna meg. A szögesdróton belül, a táborparancsnok által meghatározott rend keretei között éli mindennapi életét. Feladata a nyugalom fenntartása. Az ellenzék a kápók szerepét játssza el.

Cserébe a táborban biztosítják az alapvető ellátást mindaddig, amíg a lágert demokráciának és szabadságnak nevezik. A tábor élete nem a fogyasztásra, hanem a munkára épül. De nem kell kiírni, hogy “A munka szabaddá tesz”. Hivatalosan a tábor szabályzata elítéli az előző lágerek gyilkosságait. Ez olyan láger, ahol nem akarnak senkit megölni, csak szolgaságba taszítani. Ezt az ellenzék megfelelő tárgyalási alapnak tartja. Feladata, hogy részt vegyen a tábor négyévenként rendezett akadályversenyén, és elhitesse a láger lakóival, hogy ha győznek, akkor lebonthatják a szögesdrótot. Ha nem most, akkor négy év múlva. Ezért a hazugságért a táborparancsnoktól kiemelt fejadagot és kényelmesebb barakokat kapnak.

Erről szól a kiegyezés, és az ellenzék abban reménykedik, hogy Orbán betartja a ki nem mondott egyezséget. Ebben a várakozásában csalódni fognak, mert nincs olyan abszolút hatalom, amely képes lenne korlátozni magát. Orbánnak egy idő után a legkisebb kritika sem fog tetszeni. Az elnyomás erősödik, a félelem nő, és elkezdődik az úgynevezett idegen érdekek hazaáruló ügynökeinek üldözése.

A kiegyezés azon a hazugságon alapul, amely csapdának állítja be a jelenlegi helyzetet. Mintha nem lehetne ellene semmit tenni, csak úgy lehet eltörölni, ha az Orbán által kiírt választásokon legyőzik.  Ez a 22-es csapdája, mert azon pedig nem lehet legyőzni.

Ez a “csapda” szöveg hazugság.

A csapdahelyzet addig áll fenn, amíg az ellenzék ki nem lép a Fidesz forgatókönyvéből és értelmezési tartományából. Amíg a Fidesz hazugságát elfogadja, és nem rombolja le az Alkotmány és a Btk. tiltó rendelkezéseivel, addig él a csapda. Demokratikus rendszer nem alakítható át törvényesen önkényuralommá. Ezt az Alkotmány tiltotta. Az ellenzék magát viszi csapdahelyzetbe, amikor elfogadja az Orbán-rendszer legitim és törvényes voltát. Úgy tesznek, mint az egyszeri magyar bíró, aki nem ismerte fel Szabó Albert pártjának náci jellegét, mert a furfangos Albert a náci zászlókban a horogkeresztet fogaskerékre cserélte. Ez megoldhatatlan feladat elé állította az igazságszolgáltatást. Hasonló az Orbán-csapda.

Orbán rendszere nevetséges és átlátszó alapokra épül. A NENYI nevű primitív szöveg közröhej tárgya, és ez az alapja. A Fidesz rendszere, alaptörvénye illegitim. Törvénytelen az egész. Államellenes bűncselekmény. Alaptörvény nem a vonaton születik az iPad-en. Ennek kimondása az igazság kimondása lenne, és átvágná az ellenzék által gubancolt gordiuszi csomót. Itt van vége a „csapdának”.

De ennek kimondása kellemetlenséggel, kényelmetlenséggel jár. Konfrontálni kellene a rendszerrel, vállalni a mocskot, amit Orbán náci propagandája zúdít az igazi demokratákra. Lehet, hogy menekülni, bujkálni kellene, lehetséges, hogy koholt vádakkal üldöznék azokat, akik felmondják ezt a hazug kiegyezést. Ezt nem vállalják.

Megfigyelhető, hogy az orbáni propagandagépezet szívesen fogadja a kiegyezés keretein belüli ellenzéki megnyilvánulásokat. Ilyenkor évődnek, fontoskodnak, eljátsszák a demokratikus vitát, kicsit szemtelenkednek. Mindez megváltozik azonnal, ha valaki kilép a kiegyezés keretei közül. Ha nem a Fidesz napi baromságaival törődik valaki, hanem a rendszer egészét kérdőjelezi meg, lehull az álarc. Vicsorognak a fogak.

Ekkor a Fidesz és a kiegyezésben érdekelt ellenzék együttes erővel össztűz alá veszi a renitenst. Veszélyezteti a kiegyezést és a konszolidációt. A szobordöntés primitív szervezés volt, mivel nem ösztönösen felszabaduló indulatok vezérelték, ezért egyesek színpadias viselkedése ízléstelen volt, nem vitás. De ez lenne a legnagyobb probléma? Akik ezt szervezték, azok is magyarok. A magyarok amilyen szinten tartanak rendben parkokat, olyan szinten döntenek szobrot is. Ne játsszuk meg az eszünket a kutyaszaros Budapesten. Ezek vagyunk mi. Ezt tudjuk.

De az egész felháborodás hamis. Mögötte az áll, hogy a szobordöntés sértette a kiegyezés kereteit. Túllépett az Orbán-rendszer által megengedett határokon. A Sztálin-szobor, akármekkora hülyeség egy keresztény-nemzeti fasiszta focista ábrázolására használni, mégiscsak azt mondta, hogy Orbán diktátor. Ha diktátor, akkor a rendszere diktatúra. Ezt a tabut döntötték le, nem a hungarocell szobrot. Ezért tört ki az ajvékolás mindkét oldalon. Veszélyezteti a kiegyezést és az ellenzéki megélhetést. Ezért a szobordöntés minden szervezési hibájával együtt pozitív esemény volt, nagy kár, hogy ezt a pozitívumot maga a baloldali értelmiség rombolja le.

Az ellenzék magatartása elfogadhatatlan. Régi rögeszme, nehogy okot adjunk a szélsőjobboldalnak a gyalázkodásra. A szélsőjobb gyalázkodni fog, nem kell nekik ok. Miért nincs a demokratáknak tartásuk és magabiztos hitük abban, hogy kicsodák ők? A legrosszabbul sikerült demokratikus megnyilvánulás is ezerszer különb, mint a legkiválóbb náci felvonulás, színházfelszentelés vagy rezsicsökkentés. Nem számít, hogy gyilkosoknak mi a véleményük. Nem kéne belerúgni azokba, akik az igazság oldalán állnak, és odalökni őket az emberiség szemetjének. Még akkor sem, ha nem esztétikus, amit tesznek. Nem utólag kell fikázni, hanem oda kell menni, és meg kell mutatni, hogy egy ilyet hogyan kell levezényelni, hogy az szóljon.

Az igazi ellenzéknek szembe kell néznie azzal, hogy az Orbán-rendszert nem lehet esztétikusan leváltani. Nem fognak esztétikusan távozni. Borzalmas lesz a vége. De ezért nem azok a felelősök, akik majd megdöntik a diktatúrát, hanem akik ezt a helyzetet létrehozták. A civilizáció nem virágoskertekből nőtt ki, hanem a francia forradalom barikádjain született. A rendszerrel kiegyezést keresők, a diktatúrában is a megélhetést hajszolók azok, akik esztétikusan szeretnék az önkényuralmat megdönteni. Ha ők nem vesznek részt benne, tegyék meg azt a szívességet, hogy legalább befogják a szájukat, és nem akadályoznak másokat. Akik az Orbán-rendszer konszolidációját segítik elő, azok a véres befejezés előkészítői. Minél tovább tart, annál borzalmasabb vége lesz. Így volt ez a kommunizmussal is, csak ott 1956-ban a vérrel előre kifizették a szabadság árát.

A Demokratikus Koalíció az egyetlen párt jelenleg, amely kimondja az Orbán-rendszer törvénytelenségét, az alaptörvény illegitim voltát. Az alkotmányos rend megdöntésével a DK tisztában van. Csakhogy az alkotmányos rend megdöntése és az illegitim hatalom által kiírt választáson való részvétel kizárja egymást. Csak a rendszer totális bojkottja – amelynek része a hazug választások bojkottja is – következik logikusan az alkotmányos rend megdöntéséből.

A DK téved, amikor azt hiszi, hogy lavírozhat az igazság és a többi ellenzéki párt kiegyezése között. Semmi szüksége ezekre a pártokra. Minek már megint az összefogásról hazudozni? Minek kellene ezzekkel közösen ünnepelni október 23-án? Nem tartoznak össze. Nem veszik észre, hogy az MSZP és Bajnai a rendszer részei, ők pedig azon kívül vannak? Miért akarnak ott sürgölődni az árulók között? Azt hiszik, díjazza ezt valaki?

Bajnai Gordonnak fantompártja van, nincsenek saját szavazói, mert azok a szavazók más pártok szavazói. Az MSZP lefeküdt a Fidesznek, a kiegyezésben mesterkedik, egész holdudvara ebben reménykedik. Az MSZP soha nem fogja emberszámba venni Gyurcsányt, és amíg Puch László a párt informális elnöke, addig ott semmi olyasmi nem fog történni, ami sértené Simicska Lajos és Orbán Viktor érdekeit.

A DK-nak azt kellene megértenie, hogy nem számít, ma hányan támogatják, hányan fordulnak el tőle, hova hányan szaladgálnak. Nem számít, hogy mit mond a balliberális értelmiség, amely helyezkedik, meg akarja őrizni eddigi pozícióit, életmódját, kitüntetésekre vadászik, és a kiegyezést keresi. Csak az igazság és a jövő számít.

Nincs igazuk a huhogóknak, akik azt mondják, hogy a Demokratikus Koalíció elveszíti a támogatottságát és felszámolja magát, ha nem indul ezen a hamis és illegitim választáson. A DK népszerűsége azért nőtt, és annak mértékében nőtt, hogy az igazság irányába radikalizálódott. Minél inkább leválik az Orbán-rendszer kollaboránsairól, annál nagyobb lesz a támogatottsága.

Az MSZP le fog bukni. Ki fog derülni róla, hogy a Fidesz leányvállalata. Bajnai amortizálta magát, Szigetvári és a Fidesz foglya, ha így folytatja, undorodni fognak tőle. Az egész hivatalos ellenzék nem sokkal a katasztrofális 2014-es választási vereség után a gyűlölet tárgya lesz. Orbánnal együtt fogják utálni őket. Az emberek keresni fogják azokat, akik nem paktáltak le velük. A DK-nak erre a helyzetre kellene megőriznie magát és nem prostituálódni.

Mindenki a Demokratikus Koalícióhoz fog csatlakozni, aki nem Orbán és veje tolvajbandájához tartozik. A DK meghasonlik magával, ha az igazságnál többre tartja a parlamentbe jutással járó állami támogatást. Elárulja elveit, leköpi saját magát. A szép pedig az lesz, hogy a végén az MSZP és a Fidesz kigolyózza valahogy abból, hogy kapjanak bármit. El is adják magukat, és pénzt sem kapnak érte. Az a kurva lesznek, akit megdugnak, de nem kap érte semmit, csak a végén jól megrugdossák.

Bízzanak az igazságban. Kezdjék el mondani a puccsot, az alkotmányos rend megdöntését, az államellenes bűncselekményt, a hatalom illegitim voltát, az alaptörvény és a belőle levezetett összes törvény érvénytelenségét. Meg fogják érteni az emberek, nem kell aggódni. Átmegy pillanatok alatt a köztudatba. Bízzanak benne, hogy az emberek felismerik az igazságot és megörülnek annak, ha megértik, mi történt velük. Néhány héten belül levonhatják ezekből a következtetést, hogy az Orbán-rendszert bojkottálni kell. Erre már nem marad sok idejük, mert amikor beindul a kampány, akkor már nem lehet visszalépni. Ha lehúzták a bugyit, onnan már nincs visszaút.

Ezután fel kell szólítani Orbán Viktort, állítsa helyre az alkotmányos és a törvényes rendet. Addig nincsenek legitim választások. Elő kell venni az ő vekkerét, és adni neki harminc napot. Csak azért, mert akkor a büntetőjogi felelősségre vonást a törvény szerint elkerülheti. Harminc nap után törvénytelenné kell nyilvánítani a rendszerét, a hatalmát, az alaptörvényét, és fel kell szólítani a távozásra. Ezzel egy időben felkérni a belügyminisztert, hogy tegye a kötelességét, tartóztassa le az államellenes bűncselekmény elkövetőit.

Nem számít, hogy Orbán nem mond le, az emberei nem tartóztatják le. Létrejön egy tiszta helyzet: megjelenik a színen a törvénytelen hatalom, és vele szemben az alkotmányos és demokratikus rend hívei. Akik a rendszer igazi ellenfelei, és nem akarnak húsz évig hazugságban, Orbán primitív és törvénytelen rendszerében élni, megtalálják a helyüket, ahova csatlakozhatnak. Akkor kezdődik el az igazi ellenzékiség. A DK ezzel megakadályozza az Orbán-rendszer konszolidációját, és nyílt színvallásra kényszeríti. Amint ezt Orbán megteszi, megásta a sírját.

Az Orbán-rendszer addig él, amíg a demokrácia és a legitimitás hamis látszatát fenn tudja tartani. Ezt eddig is az ellenzék biztosította neki. Orbán szalonképtelen, nevetséges ember, aki leplezetlenül lop és hazudik. Csak az ellenzék csinál belőle komolyan veendő embert. Követői szélsőjobboldali csürhe.

Amint az Orbán-rendszer legitimitása megkérdőjeleződik, a napja meg vannak számlálva. Mindegy, hogy utána meddig bitorolja még Orbán a törvénytelen hatalmat. Attól kezdve menekülésre és védekezésre van ítélve. Álmatlan lesz minden éjszakája. Ha támad, leleplezi önmagát. Amit a kollaboráns ellenzék csapdának nevez, az maga a hazugság, amelyre a kiegyezése épül. Ezt a hazugságcsapdát az ellenzék tartja életben. Magát ejti csapdába, amikor nem mondja ki a rendszer törvénytelenségét, de ennek nagyon is kézzelfogható oka van.

Egyedüli oka az, hogy az értelmiség és a hivatalos ellenzék megszokta a kényelmet és egy visoznylag jó életszínvonalat. Nem akarja ezt sem kockáztatni, sem elveszíteni. Nem akarja elhinni, hogy egy fasiszta rendszer ellen kell harcolni a 21. század közepén Európában. Nem vállalja a harccal járó kellemetlenséget. De ennek az ára felmérhetetlenül nagy lesz.

Ha a DK beáll a kiegyezés napszámosai és haszonlesői közé, ha elhiszi az értelmiség hazugságait, amelyet semmi más nem vezet, csak az önzés, az egzisztenciális érdek, a kényelem szeretete és a gyávaság, akkor a saját sírját ássa meg. Hozzájárul Orbán rendszerének megszilárdításához. Nem kellene törődnie azzal, mit beszélnek az önjelölt hangadók, a baloldali véleményformálók. Ezek mind bukott és korrupt emberek. Nem számít, hogy mit mondanak. Menni kell előre az igazság útján. Ne engedjék kibeszélni magukat ebből. Ezek nem tisztességes emberek. Ha a DK is elesik, nem marad senki. Még nem járnak egyenesen az igazság útján, de még rátalálhatnak, mert az ellenzékben egyedül ők szabadok. Ezt a szabadságot maguk adják el, ha ebben a kiegyezésben – bármilyen mellébeszéléssel – részt vesznek.

És akkor 2014 után tényleg nem marad semmi remény. Nem lesz mást út, mint az ország elhagyása. Magyar menekültáradat fogja ellepni Európát. Az ország pedig lesüllyed Azerbajdzsán és Szomália színvonalára. Éhenkórász rongyos emberek szédelegnek majd az utcán áldozatra lesve.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (65 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +129 ( 141 szavazatból)
Bartus László: A kiegyezés napszámosai, 4.7 out of 5 based on 65 ratings

 • Hozzászólások(61)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

61 Reader’s Comments

 1. nemóvatos
  2013. október 9. szerda
  07:52

  Ha az alaptörvényre végre nem azt mondanák, hogy illegitim (mert ehehz többség kell, mert amíg náluk van a többség, addig az ERŐ legitimál) hanem azt, ami a JOGI VALÓSÁG, hogy közjogilag ÉRVÉNYTELEN, abban a pillanatban az a) változat működik akár egyetlen, nagytekintélyű ember vagy egy kisebb csoport által is. Mert a JOGI érvénytelenség megállapításához jog kell és nem többség. És a jog megvan hozzá, mert az alaptörvény annyira rossz, hogy jogilag védhetetlen.
  .
  A b) megoldás lehetetlenségét meg nem tudom hogy lehetne az eddigiektől jobban elmagyarázni. …:-(
  Egy diktatúra adta joggal nem lehet a diktatúrát felszámolni….
  Tehát a b) verzió az nem megoldás….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 2. Csak remélem, hogy olvassa GYF és a DK valamennyi vezetője, tagja, szimpatizánsa ezt az elemzést.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 3. Geri Tibor,
  Szerintem túlkombinálod a történteket, a szándékokat. Nem hiszem, hogy a fideSS fasiszta diktatúrájának vezetője a baloldali maffia bábja lenne. Sokkal életszerűbb, hogy ezek mindketten saját privilegizált helyzetük fenntartásában érdekeltek, eközben egymással együttműködnek, de egyben egymással versenyeznek, egymást gátolják is. A jobb- és baloldali gazembereknek más elképzelésük van hatalmuk fenntartásáról. Ami pedig a liberális diktatúrát illeti, egyelőre épp az ellenkezője látszik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 4. Geri T. okt.9. 10:57
  Az a.) változat a bojkottról szólt.
  A b.) pedig az a.) és
  “akár egyetlen, nagytekintélyű ember vagy egy kisebb csoport”
  felbukkanásáig szolgáló óvatos és praktikus cselekvés.
  Hiszen mit érünk a közjogi érvénytelenség kimondásával, ki és hol mondja még ki ahhoz, hogy hasson a mondás?
  Főleg ha szerinted is: az ERŐ legitimál.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 5. Tessék, itt van, ezek vagyunk mi, az itt élők – kísérleti nyulak, hát csoda, hogy nem érezzük jól magunkat?!
  -
  http://www.hir24.hu/kulfold/2013/10/09/orban-viktor-magyarorszag-egy-laboratorium/
  -
  Annyi esze van, hogy nem magukon és családjukon kísérleteznek, pl. 47 ezerből, kecsketartásból és gombaszedésből megélni, jó, tudom, a falopás már megy!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 6. “Bízzanak az igazságban. Kezdjék el mondani a puccsot, az alkotmányos rend megdöntését, az államellenes bűncselekményt, a hatalom illegitim voltát, az alaptörvény és a belőle levezetett összes törvények érvénytelenségét. Meg fogják érteni az emberek, nem kell aggódni. Átmegy pillanatok alatt a köztudatba. Bízzanak benne, hogy az emberek felismerik az igazságot és megörülnek annak, ha megértik, mi történt velük. Néhány héten belül levonhatják ezekből a következtetést, hogy az Orbán-rendszert bojkottálni kell. Erre már nem marad sok idejük, mert amikor beindul a kampány, akkor már nem lehet visszalépni. Ha lehúzták a bugyit, onnan már nincs visszaút.”

  Ez csak akkor működhet (ne), ha nem csak DK állna ki a bojkott mellett, hanem a többi demokratikusnak nevezett ellenzéki erő is.Ha csal egyik is elindul a választáson, akkor ez egész bojkottot hiteltelenítették. Ehhez a DK-n és talán a Szolidaritáson kívül minden formáció töketlen.Úgy adnák el őket 30 ezüstért, mint a sicc.Ez az ország nem érett a bojkottra, sajnos.Tegye a szívére a kezét az,aki elhinné az összes pártnak, hogy bojkottálni fog és nem b*sz ki a többiekkel az utolsó pillanatban és egyedüliként elindul….Na ugye..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 7. ” A felszólalók öt-öt percben beszélhetnek majd, és Juhász szerint az MSZP nagyvonalúságát bizonyítja, hogy a szocialisták és a közvélemény-kutatásokon nem mérhető kis pártok is ugyannyi időt kapnak. Valójában azonban az MSZP-sek minél rövidebb felszólalásokat szeretnének, egyik vezetőjük szerint azért, mert így is “halálosan unalmas lesz a sok értelmiségi okoskodás, és persze Gyurcsánynak sem szabad hagyni, hogy kibontakozzon”.
  http://www.origo.hu/itthon/20131008-hogyan-szervezi-az-mszp-es-az-egyutt-pm-az-oktober-23-ai-tuntetest.html
  Ha ezt igy tervezik, ugyanolyan pitiáner, mint a villayoltás…közös ünnepet akartál? Nesze, itt van 5 perc…
  Ma az atv fórumban Jávor Benedek a riporteri kérdése az esetleges jelölt visszaléptetésröl ott ahol a DK jelöltje esélyesebb, azt vàlaszolta: majd Gyurcsány Ferenc eldönti mit akar: kormányváltást, vagy az ellenzéki összefogást neheziteni… Ujabb éjes bizonyiték mennyire igaza van Bartus Lászlónak megint: ezekkel összefogni? Minek? Már nem tudom ebben a piszkos játékban, összefogásnak hazudott pávatáncban melyik gusztustalanabb: az Mszp vagy a Bajnai mögött lévök?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 8. nemóvatos
  2013. október 9. szerda
  13:08

  “…mit érünk a közjogi érvénytelenség kimondásával,…”
  A rövid válaszom az, hogy egyrészt megfordul a bizonyítási teher.
  Onnan kezdve a hatalomnak kell bizonyítania, hogy amit tettek, az alkotmányos és jogszerű. Ezt nem tudják bizonyítani….
  .
  Másrészt megalapozza az ENSZ Emberi Jogok Nemzetközi Törvénye megsértése miatti ENSZ előtti eljárást.
  Mint írtam, a közjogi érvénytelenség nem egyszerűen a magyar alkotmányos rend megsértése, hanem a legsúlyosabb nemzetközi jogsértés. Ez fölött az ENSZ nem hunyhat szemet….mert akkor nem ér semmit az ENSZ….
  .
  És az érvénytelenség kimondásával deklaráljuk, hogy nem fogadjuk el a politikai elit alkotmányellenes diktatúráját, az ezer éves magyar államunk és alkotmányos rendünk eltörlését.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 9. Geri T. 10.09.20:57
  Akkor ha jól értem csak azt kell megtalálni aki kimondja és azt a fórumot amely előtt bizonyítani kellene a közjogi érvényesség állapotát (van vagy nincs).
  Nekem ez nem a realitás kategóriája.
  Az ENSZ ‘56-ban bemutatkozott, és azóta is inkább emlékeztet az EU. töketlenkedésére, pláne egy ilyen kis ország és egy ilyen politikai elit belügyeivel kapcsolatban.
  Egyelőre nem látok mást mint a.) és b.) .
  Ráadásul ha sikerülne is a választási győzelem, annak minimum 2/3-osnak kell lennie, és a rendészet valamint az államigazgatás azonnali einstandjával kell járnia.
  Azonnali kormányalakítással, POTENS új főügyésszel, belügyminiszterrel, országos főkapitánnyal, legfőbb bíróval.
  Különben itt anarchia és zavargások lesznek. A választó meg max. fél éven belül bánni fogja, hogy elzavarta a jelenlegi társaságot.
  A demokratikusnak jelölt ellenzék jelenleg potencia és intellektuális gondokkal küzd.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 10. nemóvatos
  2013. október 11. péntek
  08:34
  .
  Az ENSZ Emberi Jogi Törvényeit 10 évvel 56 után alkották, 67-ben lépett hatályba….
  És leírom újra:
  Akit a diktatúrában választanak meg, az akkor lesz képviselő, ha esküt tesz a diktatúra alaptörvényének betartására..
  Ha meg esküt tesz rá, akkor nem tudja megszüntetni. Csak módosítani….
  Vagyis nem a magyar államban lesz képviselő, hanem a magyar államot MEGSZÁLLÓ, Magyarország nevű állam diktatúrájában ….
  Amit nem tud megszüntetni….
  Vagyis a választás nem lehetőséget AD a majdani képviselőnek, hanem VÉGLEG ELVESZI annak lehetőségét, hogy a magyar alkotmányos rend szerint tegyen a magyar nép és a magyar állam érdekében….
  .
  Ha nem érted, amit írtam, akkor inkább kérdezzél….:-(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 11. E.Csaba,
  én adtam a mínuszt.
  Az igazság kimondását, hirdetését nem szabad attól függővé tenni, hogy hányan értenek egyet azzal.
  Nem is fog a többi párt vele hirdetni, míg ő maga el nem kezdi. Ha elkezdte, akkor nőhet a támogatottsága, népszerűsége, egyre többen döbbenhetnek rá ugyanarra az igazságra. De ha nem kezdi el, akkor erre nincs esély.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos