Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Olvasd, terjeszd, támogasd! 2013. augusztus 12. hétfő 16:19

 • Hozzászólások(723)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Olvasd, terjeszd, támogasd!

Ezzel az önironikus mozgalmár jelszóval fordulunk újra olvasóinkhoz, hogy lehetőségeikhez képest támogassák az Amerikai Népszava online működését. Hamarosan véget ér a nyári szünet, és szeretnénk újraindítani a korábbi mérsékelt hírszolgáltatást. Az Amerikai Népszava nemcsak egy médium a többi között, hanem az egyetlen, amely következetes ellenállást hirdet Orbán rendszerével szemben. Az Amerikai Népszava egyedüliként hirdeti, hogy a NENYI az alkotmányos rend megdöntésének bejelentése, a “forradalomnak” nevezett hazugság államcsíny, puccs. Magyarország jelenlegi alaptörvénye illegitim, nem érvényes, ahogyan az abból levezetett további törvények sem, mert az Orbán-rendszer államellenes bűncselekmény útján jött létre. Ezért azt valljuk, hogy az utolsó érvényben levő Alkotmány alapján Orbánt és bűnszervezetét azonnal le kell tartóztatni, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt bíróság elé kell állítani. Az általuk létrehozott rendszer egészét bojkottálni kell, a legitimitását el kell utasítani, az általuk kiírt csaló választásokon – sem pártként, sem képviselőjelöltként, sem választóként – nem szabad részt venni. A bűncselekmény által létrehozott antidemokratikus rendszert nem szabad legitimálni. Az Amerikai Népszava az igazi ellenzékiség képviselője, amely tiszta demokratikus és jogállami elveket képvisel, ellenzéke a kollaboráns ellenzéknek is, amely hazugságokkal eteti a demokratákat. Hazugság, hogy demokratikus úton le tudják váltani Orbán antidemokratikus rendszerét, önkéntes távozásra késztethetik a bűnszervezetét. Hazugság, hogy egy év múlva már más kormányzás lesz, hazugság, hogy vissza tudják állítani a demokráciát, hazugság a sok demagóg és populista választási ígérgetés. Egy év múlva ezek az ellenzéki pártvezetők nem tudnak jót állni a mostani hazugságaikért, a hazug propagandáért.

Ezért úgy gondoljuk, szükség van az Amerikai Népszavára, amely felmutat egy világos demokratikus és jogállami értékrendet, amely nem köt semmiféle hazug kompromisszumot, sem a klerikálfasiszta rendszerrel, sem az álellenzékével, hanem a magyar közélet valamennyi szereplőjét szembesíti egy olyan értékrenddel, amelyet nem az egzisztenciális érdekek, paktumok és a gyávaság alakít. Az Amerikai Népszava sehonnan semmiféle támogatást nem kap. Kizárólag olvasói támogatására számíthat. Azok nagylelkű támogatását kéri, akik ezt a közös értékrendet vallják, és fontosnak tartják, hogy ezek a gondolatok megmaradjanak, jelen legyenek és eljussanak sok emberhez. Ez nem lehet egyetlen ember magánügye és terhe. Ha az marad, akkor ennek a gondolkodásmódnak nincsenek támogatói, és nincsen létjogosultsága. Az anyagi támogatás kifejezi azt is, hogy mekkora a valóságos támogatottsága egy világnézetnek, esetünkben az alkotmányos szabadság megalkuvás nélküli követelésének. Az Orbán-rendszer elutasításának egyik kifejezési módja az, hogy az ember támogatja azokat az orgánumokat, amelyek annak valódi ellenzékei.

Az Amerikai Népszavának a csökkentett hírszolgáltatása mellett is naponta 10 ezer egyedi látogatója volt a szünet előtt, ez felment 35 ezer olvasóig is, ha fontosabb írás jelent meg. Számításaink szerint a napi tízezres törzsközönségből 600 olyan olvasóra lenne szükség, aki havi 7 dollárt (vagy 1400 forintot) fizet a Kohányi Társaság tagsági díjaként ahhoz, hogy az Amerikai Népszava igazi önálló online hírújságként működhessen. A felére lenne szükség, hogy helyre állíthassuk az amerikai és a világhírek szolgáltatását a magyar hírek mellett, ennek harmadára van szükségünk ahhoz, hogy a szünet előtti minimum hírszolgáltatást és a website fenntartási költségeit fedezni tudjuk. Tízezerből kevesebb, mint száz embernek kellene havi 7 dollár támogatást vállalni ahhoz, hogy a szünet előtti szolgáltatás mellett önellátó legyen az online változat. Az állandó olvasók kevesebb, mint 1 százalékának támogatására lenne szükség ehhez.

Tudjuk, hogy Magyarországon nincsenek hagyományai az önfenntartás, a felelősségvállalás, az adományozás különböző formáinak, az emberek hozzászoktak, hogy valaki fizet helyettük, minden ingyen van. Kedvüket vette az a tapasztalat, hogy még az adóforintjaikat sem arra használják fel, amire kellene, hanem azokat rendszeresen és biztosan ellopják. Ezért senki nem szeret fizetni semmiért. Ez a szemlélet és gyakorlat azonban, amelyet az elmúlt húsz év rossz tapasztalatai csak erősítettek, megakadályozza, hogy Magyarország szabad, független és demokratikus ország legyen, amelyben erős polgári és civil társadalom, a pártoktól és a közpénzek rablásától, a hatalomtól független szabad média alakuljon ki, amely képes megvédeni az országot, a jogállamot és a szabadságot. Ez a mentalitás a melegágya a fasiszta rendszernek és a mai álellenzék demagóg és hazug ígérgetéseinek is. Ez soha nem vezet el egy demokratikus és szabad Magyarországhoz. A demokrácia hívei akkor maradnak szabadok, ha megteremtik önerőből a civil fórumaikat, majd ezt a rendszert hozzák létre jogállami keretek között.

Nincs ingyen kenyér. Valahol, valakinek mindig meg kell fizetni az árat. Jogállamban mindig az fizet, aki a szolgáltatást igénybe veszi. Egy ilyen lap költségeit azoknak kellene fedezni, akik olvassák. A nyomtatott lapokat sem lehet ingyen olvasni, fizetni kell érte az újságosnál. Az ingyenes tartalomszolgáltatás bevezetése a kezdet kezdetén nagy hiba volt, ezért nem könnyű az átállás. Az Amerikai Népszava nem kíván egyelőre áttérni a fizetős rendszerre, mert nem akarjuk korlátozni gondolataink terjedését, és tudjuk, hogy ez is egy tanulási folyamat. Ha biztosak lennénk abban, hogy a szükség rákényszeríti az olvasót a fizetésre, és fizetne is, akkor azért magasabb színvonalú szolgáltatást is nyújtanánk, magam akár naponta is írnék kis jegyzeteket a teljes hírszolgáltatás és nagyobb tanulmányok mellett, másoktól is rendelnénk írásokat, amelyekért fizetni tudnánk. De nem vagyunk biztosak abban, hogy a fizetős online megélne, ez még néhány világlapnak sem sikerült. Ezért inkább az ügy iránti elkötelezettségre, az önnevelésre és a közösségépítésre építenénk. Az áldozatvállalás ugyanis sok mindent kifejez: üresek a szavak, az egyetértés, a demokrácia akarása, ha azért minimális áldozatra sem vagyunk hajlandók, és nem járulunk hozzá a közös költségekhez.

Szeretném megköszönni azoknak a kedves olvasóinknak a példamutató és nagylelkű támogatását, akik kezdettől fogva támogatnak bennünket, akik minden hónapban átutalják a havi 7 dollárt. Úgy fizetik ezt az összeget minden hónapban, mint a villanyszámlát. De ők nem hatszázan vannak, hanem nagyjából hatan. Azoknak is hálás köszönettel tartozunk, akik időnként egy összegben küldik el a Kohányi Társaság féléves vagy egy éves tagdíját, de ők sem százan vannak, hanem ennek töredéke. Talán azért is, mert az Amerikai Népszava viszonylag ritkán tesz közzé felhívást a fizetésre - nem gyötörjük ezzel az olvasókat -, mégis bízunk abban, hogy a közösségi érzés, a felelősségvállalás megindítja azokat, akik akik tájékozódási szükségletként szívesen olvassák és értékelik portálunk tartalmát. De ha valaki komolyan ellenzéki mozgalmat akar, ahhoz nagyobb céltudatosságra van szükség.

Azt szeretném elmondani, hogy a végtelenségig nem tudom és nem is szeretném több mint havi százezer forinttal támogatni azt, hogy olyan embereket szórakoztassak, akik nem vállalnak semmilyen részt ezekből a terhekből, akik a demokratikus és szabad sajtó e fórumára, a sajtószabadságra és a diktatúra elleni harcra nem szánnak havi 7 dollárt vagy 1400 forintot. Egy “élcsapat”, egy igazi ellenzék akkor alakulhat ki, ha létrejön egy összetartás, a közös teherviselésben és kötelezettségvállalásban is megnyilvánuló céltudatosság és közös akarat. Annak van értéke, amiért áldozatot is hozunk. Az Amerikai Népszava nemcsak saját működése és fenntartása érdekében, hanem az alapvető szemléletváltás érdekében is szeretne a magyar viszonyoktól eltérő mentalitású közösséget létrehozni. Ha erre nincs fogadókészség, az azt jelenti, hogy a demokratikus gondolkodás nincs jelen, ebben az esetben minden itt elhangzó szó a pusztába kiált, és semmi értelme nincs. Sajnos, a magyar emberek nem ismerik és nem is hiszik, hogy a pénzzel való gazdálkodásnak törvényei vannak. Aki a pénze egy részét a szabadság fenntartására, az általa igénybe vett szolgáltatások megfizetésére költi, ha anyagilag viszonozza azok munkáját, akik szellemi javakat nyújtanak neki, akkor nem kevesebb lesz a pénze, hanem több. Amit megfog, visszatart, azzal nem több pénze lesz, hanem egyre kevesebb.

Az Amerikai Népszava szolgáltatása, színvonala attól függ, mekkora bevétellel támogatják az olvasói. Ez kifejezi az Orbán-rendszerrel szembeni ellenállás mértékét és őszinteségét is. A jelenlegi támogatás még annak az egy kollégának a tiszteletdíját sem fedezi, aki a szünet előtt napi három belföldi hírt felhelyezett. Ha ehhez vissza akarunk térni, akkor vagy én vállalom ennek további költségeit, vagy az olvasók szemlélete és felelősségvállalása változik, és magukra vállalnak egy minimális anyagi terhet. Tudom, hogy magyarok esetében nem mérhető ezen az erkölcsi támogatás, de huszonhárom évvel a kommunizmus bukása után fel kellene nőni, felnőtté kellene válni, hogy nincs ingyen sör, nincs ingyen kenyér, valakinek fizetnie kell azok helyett, akik nem fizetnek. A szabadság nincs ingyen, a szabadságnak is ára van. Ez a gondolkodásmód az előfeltétele annak, hogy Magyarország szabad és demokratikus ország legyen. Nem elég elítélni a vizitdíj elleni populista népszavazást szavakban. A fasizmust csak a vizitdíj elleni szavazás népének lehet bevezetni. S ha a demokraták saját médiájukat nem képesek megteremteni, eltartani, akkor azzal azt nyilvánítják ki, hogy nincs igazi igényük a szabadságra. Még havi 7 dollárt sem ér nekik a szabadság.

Ez viszont elgondolkodtatja azokat, leginkább engem, akik fenntartják ezt a lapot. Ez az oka annak is, hogy még mindig nem döntöttem el, hogy teljes erővel bevessem magam a demokráciáért és szabadságért folytatandó küzdelembe, vagy teljesen kivonuljak belőle. Látnom kellene, hogy van értelme, az álellenzéki pártok által pótcselekvésre és önfeladásra ítéltek mellett vannak igazi ellenzékiek és demokraták is, akik tudják, mit akarnak. Szabad kapitalista országot jobbágyok, alattvalók, valakitől függeni akarók soha nem fognak építeni. Márpedig, aki nem akar fizetni semmiért, az soha nem lesz szabad ember. A Polgári Radikális Párt megalakítását is attól teszem függővé, hogy van-e egy áldozatvállaló közösség, amely ezt igényli. Ha nincs, akkor jobb dolgom is van annál, hogy unatkozó embereket szórakoztassak saját pénzemen. Senkit nem akarok megbántani. Tudom, hogy sokan ezt sem engedhetik meg maguknak, és hálás vagyok azoknak, akik támogatóink. De ezt a tevékenységet nem azért csinálom, mert keresni akarok rajta, vagy mániákus vagyok, aki nem tud mással foglalkozni. Egy ügyet szolgálok, de ha mások nem érzik ezt az ügyet magukénak és elég fontosnak, ha nem vállalnak érte felelősséget, az kifejezi azt, hogy ennek az ügynek jelenleg nincs elkötelezett közönsége, és nem érdemes rá sem időt, sem pénzt pazarolni. Majd eljön az idő, amikor ez megváltozik, de addig nincs értelme erre költeni és szórakoztatóipari tevékenységet folytatni. Ez nem profilja az Amerikai Népszavának, amely elsősorban az amerikai magyarok nyomtatott hetilapját jelenti.

Önmagának tartozik az, akinek fontosak közös céljaink, hogy kivegye belőle a részét. Neki van nagyobb szüksége arra, hogy felelősségteljes polgárrá váljon, mint nekünk az ő pénzére. De azokért, akik semmilyen áldozatot nem vállalnak, nem hoz senki szívesen áldozatot. Akikért ezt az áldozatot hozzuk, alkalmatlanok arra, hogy megmentsék őket. Minden Önökön múlik. Ha akarnak valamit, akkor az Amerikai Népszava felnőhet és betöltheti egy Szabad Európa Rádió vagy Amerika Hangja szerepét, de maradhat a vegetálás állapotában is, vagy eljuthat a csendes kivonulás gondolatáig is. Sokan csodálkoznak, hogy a demokrácia megfelelő tőkével rendelkező magyar hívei miért nem áldoznak a szabadságra, a szabad médiára. Azért, mert ők tudják, hogy ahol nincs egy kritikus tömeg, egy maradék, egy bázis, amely képes áldozatokra is, ott nem érdemes befektetni, mert kidobott pénz az ablakon.

Szeptembertől szeretnénk újraindítani a szünet előtti kapacitással az online szolgáltatását. Ezúton kérjük azokat, akik megtehetik, akiknek fontos az Amerikai Népszava által képviselt értékrend, hogy támogassák ezt. Tudom, hogy sokan vannak, akik alkalmanként elolvasnak egy cikket, vagy akár naponta benéznek, de nem akarnak részt vállalni az online fenntartásából. A magyar lakosság moziból nézi azt, ami körülveszi, bottal piszkálja, és kívül marad mindenen, ami az életét meghatározná. De kell lennie egy magnak, amely megőrzi, megtartja, tovább viszi az igét, az igazságot, a hitet, a reménységet, amely meg akarja őrizni magát, lelki egészségét, és tükröt akar állítani a valóságnak. Rájuk számítunk, és várjuk támogatásukat, befizetéseiket a Kohányi Társaság számláira. Bízunk abban, hogy létezik egy olyan mag, amely képes hordozni ezeket a terheket saját magáért is és másokért is.

Támogatásaikat magyarországi forint bankszámlára is befizethetik, átutalhatják amerikai bankszámlánkra, fizethetnek online bankkártyával vagy PayPal segítségével.

Köszönjük olvasóink értékes, nagylelkű és önfeláldozó adományait, támogatását!

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.1/5 (51 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +66 ( 98 szavazatból)
Bartus László: Olvasd, terjeszd, támogasd!, 4.1 out of 5 based on 51 ratings

 • Hozzászólások(723)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

723 Reader’s Comments

 1. Gyöngyi Péter
  Ebben igazad van, én nem mentem ennyire vissza.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 2. Gyöngyi PÉter
  2 szón múlott az egész. Kiválik, vagy kilép. A megállapodás szerint Gyurcsány és Mesterházy között a kiválik lett a távozásra elfogadott szó. Mire tényként kezelték, Mesterházy kijelentette, vagyis levelet írt a házelnöknek ( ha jól emlékszem) hogy Gyurcsány és társai KILÉPTEK az mszp-ből.
  Ennyit a Mesterházy szavahihetőségéről.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 3. Bumburi!
  Én ezt tartom aljasnak és előre megfontolt szándéknak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 4. Bumburi

  Dehogy a fele, ezt csak ők szeretnék elhitetni. Ez egy irtózatosan erőszakos,hangos, agressziv ,de massziv kisebbség ,nem mellesleg tele (állami) pénzzel . Lásd: cöf , vagy az a dunszt vagy ki. ,és az összes ál-civil. Nincsenek ezek olyan túl sokan.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 5. Ui. Többek között!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 6. És akkor váratlanul, hirtelen leesik a tantusz:
  http://nol.hu/velemeny/20130817-tusvanyostol_keletre

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 7. Gyöngyi kollega :
  ÉS ezekkel a módszerekkel akar a Mesterházy választást nyerni.
  Nem tudja sajátmagát meghazudtolni : Árvalányhajland gyermeke ő.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 8. Mesterházy nem akart osztozni, és a kiválik valamennyi “érték” átadással járt volna.
  Azért azzal szerintem tisztában vagyunk, hogy a DK frakció megalakulását a Fidesz meggátolta volna akkor is, hiszen a 2/3 mindent visz politikája működik náluk .
  A parlamenten belül az kap frakciót (és lassan felszólalási lehetőséget is) akinek megengedik, és akkor amikor megengedik.
  Mindenesetre sikerült lenullázni Mesterházynak a DK-t (és sokunk szemében saját magát is ezzel a lépésével) nagyon hosszú időre.
  Az ellenzéki politika ha nem kerül ki a parlamentből az utcára. szép lassan megszűnik létezni. Már most is csak úgy LÁTSZIK, hogy van a házon belül ellenzék.
  .
  Egyik nap egy régi jó barátnőmmel találkoztam, aki szerint minden szar és ez egy szemét banda, de majd csak elleszünk valahogy és nem rosszabb a többinél. De azért a bal oldalra fog szavazni a szélsőjobb miatt, ha egyáltalán elmegy. És többet ne beszéljünk politikáról, mert nem érdekli és nem figyel oda.
  Arra a megállapításra jutottam, hogy teljes a tehetetlenség a közönnyel szemben. Akivel vitatkozni sem lehet, mert nem érdekli, azt lehetetlenség bármiről meggyőzni. Nagyon lehangoló volt. Nem az első ilyen élményem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 9. Kedves Barry1!

  Mi a véleményed porszem linkelt cikkéről? Szerinted továbbra sem lehetséges, hogy az EU-ból ‘csak úgy’ kilépjünk?
  Válaszodat előre is köszönöm!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 10. Dear brown bear!Szerintem nem. (remélem)
  Nem (csak)miattunk ,a többiek miatt. Azonkivül itt hipp-hopp éhen halna a fél (vagy még több) ország. Mindig azt kérdezem ,hogy az EU -nak vagy a nyugatnak MIÉRT kellene mindent eltürnie?( erős hadsereg , hatalmas barátok ,szövetségesek, sok ásványi kincs, gáz ,olaj, rengeteg pénz,vagy mi???).
  ellenben óriási migráció ,destabilizálás ,biztonségi kockázat ,vérszem ,rossz példa, nemzetiségi feszültségek,gazdasági érdekek, soroljam még?Megkérlek , most te se gyere a szuverenitással meg a belüggyel ,az ebben az esetben egyáltalán nem számitana. Szóval ,szerintem nem. Barry1

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 11. Feszegessük még egy kicsit ezt a kérdést, ha nem bánod! (Őszintén szólva ez a lehetőség engem nagyon aggaszt.)
  Addig OK, hogy ez rossz példát jelentene, biztonsági kockázatot…etc. De:
  1) Nem hiszem, hogy az EU-ban az érdekelne bárkit, hogy itt a fél ország éhenhalna. Már most is rengeteg a szegénységben és a mélyszegénységben élő ember az országban (sokan pont ezért mennek külföldre dolgozni). Úgy látom, ezt az EU belügyként kezeli (és igaza is van: egy normálisan működő ország normális kormányának ezt meg is kellene tudni oldani, amennyiben az akarat megvolna hozzá).
  2) Mit tud csinálni az EU, ha ki akarunk lépni? Nyilvánvaló, hogy rengeteg pénzzel tartozunk, amit nem tudnánk visszafizetni. Na, de ez nem kezelhető úgy, mint ha egy személy tartozik egy másiknak: nem viheti az adósok börtönébe, nem veretheti meg…etc. Komolyan, milyen lehetőségei lennének az EU-nak a tartozás behajtására?
  3) Bizonyos szempontból az EU-nak jó lenne (legalábbis véleményem szerint), ha Magyarország kilépne (mert abban kb. biztos vagyok, hogy nem zárnának ki). Lezárhatnák az összes határt (ez az, ami legjobban aggaszt), hazánkat elszigetelhetnék minden irányban. “Amit főztél, edd meg!” jelszóval nem foglalkoznának többet velünk. Nem kellene egy lyukas vödörbe önteniük a pénzt. Magyarországon lévő cégeik, vállalkozásaik nyilván rosszul járnának, de az EU gazdaságban Magyarország annyira kicsi pont, hogy ez számítana nekik valamit? De őszintén!
  4) “miért kellene az EU-nak mindent eltűrnie” írod. Szerintem miért kellene azt eltűrnie, hogy folyton packázunk vele? Saját maga gyengeségét (mert szerintem az, hogy nem hatnak ránk még keményebben: igenis gyengeség!) azzal tudná legjobban titkolni, hogy hagyná Magyarországot kilépni. Mindenki látja (nyugati országokra gondolok), hogy Magyarország rossz útra lépett. Ha az EU-ból kilépne, ezt az EU nem akarná túlzottan megakadályozni. Mondjuk a NATO már más kérdés, szerintem EU-ból történő kilépésünk után onnan már ki lennénk zárva (biztonsági kockázat).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 12. Barry1
  2013. augusztus 20. kedd
  11:25
  “Mindig azt kérdezem ,hogy az EU -nak vagy a nyugatnak MIÉRT kellene mindent eltürnie?( erős hadsereg , hatalmas barátok ,szövetségesek, sok ásványi kincs, gáz ,olaj, rengeteg pénz,vagy mi???).”
  Barry1
  Ugye viccelsz?
  Az EU, nem fog háborúba bocsátkozni Magyarországgal!
  Ugyanúgy, mint ahogy az ellenzék sem akar polgárháborút itthon!
  Ez a farkascsorda ezzel él vissza, ezt használja ki és rendezi át a teljes államberendezkedést!
  Tehetetlenül áll az egész világ, ezzel a jelenséggel szemben.
  Ha lép az a baj, ha nem lép az a baj!
  Tudomásul kell venni, hogy ez a mi ügyünk.
  Az ellenzéké és az állampolgároké, de ameddig nincs egy összefogó erő, addig bénultan és összekötözött kézzel – lábbal nézhetjük, ahogy teljesen leamortizálnak mindannyiunkat.
  Ezért utálom az MSZP-ét és az Együtt PM-et, mert nem az összefogást preferálja, hanem saját egyéni és szervezeti ambícióit.
  Barry1, hidd el, én a legmesszebbmenőkig megértem amit képviselsz, de nem bízom bennük.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 13. Szia bumburi!
  Olvastam “lacimadár-barátunk” értékelhetően 2db gondolatát, amiből az egyikkel nem értek egyet, a másikkal viszont igen.
  1., Amivel nem értek egyet:
  Lacimadár rosszul tudja, mert az ő Viktorkája igenis már régen teljesítette az 1millió új munkahely ígéretét, mégpedig ebből 500ezret Angliában és a másik 500ezret a hazai közmunkaprogram keretében…
  2., Amivel pedig egyetértek (és ez részben következik az előzőből is…):
  Valóban ha a gazdaság nem teljesít -nincs valódi árutermelés- akkor az ország talpon maradása érdekében új adók bevezetése szükséges (tarnzakciós illetéket és a 27%Áfa-t említette), amit vannak akik zokszó nélkül fizetnek be. Hozzátenném, az ország talpon maradása helyett inkább Simicskáék tovább gazdagítása lehet inkább a cél, hiszen a költségvetési hiány 3% alá szorítása után kiérdemelt eu-s támogatásokat előbb kapják meg a haverok, mint akár lacimadár, vagy pláne mi…
  .
  Kedves Barnamedve!
  11ó43perces hozzászólásod 2.pontjával vitatkoznék, mert rosszul tudod…
  Nem mi tartozunk az EU-nak, hanem ő tartozik nekünk.
  Orbán Viktor megmondta, hogy a vámmentes határok miatt az országba bejövő árut nem lehet semmiféle adóval megterhelni, ami több pénzbeni kiesést jelent a magyar államnak, mint amit az uniótól támogatást kap, ergo nekünk az EU ráfizetéses.
  Azt igaz nem mondta, hogy ha urambocsá mi magunk termelnénk is valamit, amit exportálni is tudnánk, akkor azt mi is vámmentesen vihetnénk ki az országból,és akkor nekünk sem kellene a szomszéd államoknak vámtételt fizetni, ergo az előbb említett “veszteség” akár kompenzálódhatna is…
  .
  Kedves Barry1 és Gyöngyi Péter!
  Szerintem az EU-t az vezérli, hogy minden tagállama tartsa be a közösen elhatározott megállapodásokat, így ő maga is ezt teszi. Magyarország sokkal hamarabb szegné meg ugyanezeket a megállapodásokat, mint azt az EU tenné, na akkor -remélhetően csak egy rövid időre- tényleg megnézhetjük magunkat…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 14. A kötcsei beszédben is megmondta.
  Á nem, dehogy, úgyse…
  DE AZ LETT!
  -
  Tusványoson is megmondta.
  Á nem, dehogy, úgyse…
  DE AZ LESZ!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 15. Barry1 és Gyöngyi P!
  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=670775

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 16. telekis
  Ugyanaz bővebben. Porszem már belinkelte. Érdemes elolvasni! Fodor már csak ismeri Orbánt!
  http://nol.hu/velemeny/20130817-tusvanyostol_keletre?ref=sso

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 17. Telekis, ezzel nem mondtál nekem semmit. Én Orbánt és a hozzá tartozó köröket is, még erre is képesnek tartom!
  Havast, Kéryt, Lengyelt, Gerőt és sorolhatnám, még arra is képeseknek tartom, hogy ehhez csápoljanak, és azt üvöltsék, erről is Gyurcsány tehet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 18. Kedves Györgyi Péter

  Milyen HÁBORÚ. ???? EZ kb.olyan ,mintha Andorra háborúzna az USA-val. Még viccnek is rossz.Egyébként nem viccelek.
  A világ nem tehetetlen . Szerintem kivárják a ciklus végét. Addig meg nem akarnak lépni , nem pedig nem tudnak. Ha majd akarnak , akkor tudnak is ,nyugi.
  Ha lép az nem baj ,az a baj ha nem lép(kénytelen lesz),egyszerűen azért ,mert EZEK NEM HAGYNAK MÁS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGET NEKIK !!!!
  Sokkal ,de sokkal fontosabb érdekek vannak itt, mint az orbán rendszer.
  Úgyhogy nyugi ,kedves pitör.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 19. Kedves Barry1!
  Válaszolsz nekem is?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 20. Kedves Barnamedve

  11.25 -kor neked válaszoltam ( Dear brownbear ,az barnamedve) de lényegében a 14:07 az neked is szól(hat) részben. Üdv. Barry1

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 21. Kedves Barry1!
  Tudom, hogy 11:25-ben nekem válaszoltál, de úgy érzem, 11:43-as kérdéseim még nincsenek igazán megválaszolva.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 22. http://www.hirhatar.hu/blogok/Szokom_a_blogom
  PuPu átköltözött! :D

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 23. Barnamedve ,Most itt az egész család, de később majd válaszolok, bocs.
  Na mégis ( várjon a family) ,csak annyit ,hogy ebben a két válaszban lényegében minden benne van. Mi az ,hogy nem érdekelné őket ,hogy a fél ország éhenhal? Végül is a számlát (valamiko)r nekik kellene fizetni( pontosabban az adófizetőiknek.) És gondolod a nyugati cégek itt maradnának? Pl: Audi ,opel mercedes, bosch??? És ha lezárják a határokat ( lehetetlen) azzal mit oldanak meg? Merre mennének a kamionok? Nem akarom túl sokat ragozni,te ezeket úgy tekinted ,mint tényezőket ( ezt én tiszteletben tartom)
  De én nem: Csupaszseggü , dilettáns banda. Böff az egész. Ha úgy adódik seperc alatt kicsinálják őket. Azt ,hogy eddig miket tehettek meg,az nem jelenti azt ,hogy ez igy mehet a végtelenségig. Orosz rulettes se ment még nyugdijba. Ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Ők nem ,hogy abbahagyni képtelenek, de még lassitani se képesek. Üdv. Barry1

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 24. Úgy tudom, hogy az EU-ból nem lehet “kilépni”, mert erre éppúgy nincs lehetőség az uniós jogszabályok alapján, mint ahogy Orbán megfékezésére sem. Az utóbbin ma már dolgoznak legalább.
  Azt viszont el tudom képzelni, hogy ha Orbán újabb négy évet kap a zemberektől, akkor szép tempóban alkalmazni fognak velünk szemben minden létező szankciót, pénzmegvonástól a hetes cikkelyig, talán még a schengeni határokat is átírják miattunk.
  Nem hiszem azonban, hogy az Orbánt kesztyűbábként mozgató Simicska-Nyerges érdekkörnek ez volna a célja, Ma még használják a kis csútit, mert agyhalott híveire mákonyként hatnak a hülyeségei és hatalomban tartják a kormányt, biztosítva ezzel Simicskáék zavartalan rablását – ám mivel az elrabolt pénzek jó része EU támogatás, ha a szerencsétlen elmebeteg túlzásba viszi az oroszlán bajszának húzogatását, könnyen érheti valami sajnálatos baleset. Szőke Feri mindenesetre már szabadon járkál a Lendvai utcában…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 25. Kedves Barry1!
  Irigylem az optimista hozzáállásodat. Nem, nem kezelem tényként, de valljuk be: elég valószínű forgatókönyv lenne. Természetes, hogy a nyugati cégek nem maradnak itt, de már el is kezdték kiebrudalásukat, nem? (Pl. francia cafeteria-cégek, közműtulajdonosok…etc., miért maradna tartósan az Audi vagy a Mercedes?)
  Nem a határok teljes lezárására gondoltam. Sokkal valószínűbb, hogy schengenen kívülre tennének bennünket. Köszönöm, de nem sokat érek vele, ha útlevélre van szükségem mondjuk Németországba vagy Görögországba. Ad absurdum, visumra – még ezt is megélhetjük, újra…(emlékszem azokra az időkre, mint ahogy a kilométeres kamionsorokra is). Tudod, jó érzés úgy átmenni Hollandia és Belgium határán, hogy szinte még lassítani sem kell az autópályán.
  Az éhenhalás számláját egyébként miért fizetnék a német adófizetők – ha már nem vagyunk EU-tagok? Amúgyis erősödik Németországban (de nem csak ott!) az EU-ellenes hangulat. “Raus aus dieser EU”, olvasható helyenként a választási plakátokon… (remélem, helyesen idéztem).
  Ha válaszolsz, ne a családoddal töltött idő rovására tedd! :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 26. Felraktam valamit a Nyári szünet III-ra. Kérlek nézzétek meg, ha nem lenne tragikus, röhögőgörcsöt lehetne kapni miatta.
  (Ez számomra már az a szint, hogy a szék közepét direkt kivágják, hogy a nyelv beférjen.)
  Miről is irkálgattunk régen hogy hergelni, hergelni, hergelni.
  No nem egymást, hanem a tiszta seg’gűt!
  .
  Nos ezt a történést lehetne felkapni, és nevetségessé tenni ezt az egész bagázst.
  Azt aki a román szót nem merte a VIKTÁTOR előtt kiejteni, és egyúttal a VIKTÁTORT, aki idegrohamot kaphatott volna ettől a szótól SZENT ISTVÁN ünnepén.
  Egye fene, iderakom
  http://hvg.hu/kultura/20130820_Orban_elott_nem_mertek_kiejteni_a_roman_s#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_8_20
  Változatlanul állítom, hogy a legsikeresebb harc a nevetségessé tétel lehetne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 27. telekis
  “Olvastam “lacimadár-barátunk” értékelhetően 2db gondolatát”
  .
  Nem azt olvastad, hanem [colorado] nicknek a lacimadár nevû nick kommentjére adott elrettentő válaszát, aminek alapja lacimadár – a szövegben nem idézett – kommentje volt.
  .
  “Orbán Viktor megmondta, hogy a vámmentes határok miatt az országba bejövő árut nem lehet semmiféle adóval megterhelni, ami több pénzbeni kiesést jelent a magyar államnak, mint amit az uniótól támogatást kap, ergo nekünk az EU ráfizetéses.”
  .
  A magyar adózókat fel kell világosítani, hogy ha Orbán kivezeti az országot az unióból, a plusz 30%-os import vámtétellel terhelt alapár lesz a 27%-os áfa alapja. (Legalább 60 %-os plusz költséget jelent minden termékre. Az export termék külföldön eladhatatlan lesz, az import termékek itthon lesznek megfizethetetlenek.)
  .
  Akikre majd a vámtöbbletet is ráterhelik, azok a magyar (autó, gáz, tv, gyógyszer stb.) fogyasztók, a vásárlók lesznek.
  Akik ezt az ártöbblelet is meg tudnák fizetni, legalább helyettes államtitkári jövedelmmel bírnak.
  Akiknek kevesebb a jövedelmük, máris éjjel-nappal tiltakozniuk és ttüntetniük kellene az uniós kilépés gondolata ellen is.
  .
  Az ellenzéki pártok észrevehetnék a lakosságra leselkedő újabb anyagi romlás és a határok lezárásának reális veszélyét.
  Kedves ellenzéki pártok és aktivisták! Irány a szellemes szlogen- és transzparensgyártás!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 28. Szenzor
  A legszebb Rákosi időket idézi. Förtelem ez az ország.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 29. bubu64
  Hitler előtt is vigyázni kellett a szavakra. Idegrohamai neki is voltak.
  És Sztálin sem volt különb.
  Egyik este-éjjel ment a TV-ben egy 3 részes film (fikció) Sztálin notesza, vagy mi volt a címe.
  Elképesztő volt, mintha egy félelmetes jóslat lett volna.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 30. Tisztelt Hozzászólók !

  Azért,hogy történjen is valami a cél érdekében,mindenesetre megbízást adtam a bankomnak,hogy minden hónap elsején utalja át azt a bizonyos 1400 Ft-ot.
  Remélem,hogy ezzel segítek valamit.
  Egyébként én a DK-nak szurkolok ebben a nagy “népnemzeti” vészidőszakban.
  Tisztelettel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 31. Fodor Gábor véleményére, egy másik nézőpont. Nekem az utóbbi jobban tetszik. Persze az őrültek kiszámíthatatlanok.
  http://szendamondja.wordpress.com/2013/08/20/korforgalom/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 32. Szenzor
  Edvard Radzinszkijtól olvastam a Sztálin c. könyvét. Igazad van. Rákosi kismiska volt hozzá képest. A fizikai likvidálásokon kívül sok hasonlóság van a két rendszer között. Nekem az is feltűnt, hogy a régi emberek eltűntek Orbán mellől, illetve a háttérbe vonultak. Újak, fiatal, gátlástalan egyedek kerülnek az előtérbe, mint Sztálinnál, persze ott a régieket kinyírták. Itt csak azért kerülik el ezt azok, akik mellette voltak a kezdetektől, mert kussolnak. Nem mernek szólni, hogy a vezér őrült. A kulturkamf is Hitlerre és Sztálinra is jellemző volt.
  Tanulmányozhatjuk a múltat élőben. Tök jó nekünk.:(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 33. Kedves barnamedve

  Lassan már kezdek hozzászokni,hogy leoptimistáznak ,pedig én csak igyekszem reálisan és főleg praktikusan gondolkodni. NEM NŐNEK A FÁK AZ ÉGIG:!!!
  Láttam már birodalmakat ,országokat ,falat ,diktatúrákat összeomlani és diktátor okat csúfosan megbukni. Most is igy lesz,csak azért mert nem lehet másképp. Nem fogunk kikerülni az unióból, sem schengenből. Bármiben le merném fogadni. Ezzel együtt Mesterházy és Bajnai éppen történelmi bűnt követnek el., de ezek akkor is bukni fognak ,legfeljebb nehezebben..
  Még ajánlom neked Liza kommentjét ,nem akarom ismételni. Barry1
  Miért fizetnének a pl: német adófizetők?? Miért ,most kik fizetnek?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 34. barnamedve

  A Ticket restaurant vagy a pécsi Suez az nem azonos kategoria az
  Audival ,Opellal , a Mercedessel. ha ezek kimennének egy hónap alatt bukna a rendszer. Azt már többen is válaszolták nekem ,hogy az EU nem avatkozna be, nincsenek eszközei ( dehogy nincsenek!) ,de arra még senki se válaszolt,hogy miért nem???Az nem válasz ,hogy nem érdekli őket. Ez nem igaz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 35. Elolvastam Porszem által belinkelt Fodor Gábor írást.Az a baj, hogy Orbán agyát és ténykedését nézve van benne logika.
  Viszont Szendam írását és Barry gondolatmentét vizsgálva,azokban is van logika.
  Nincs más teendőnk, csak kivárni kinek lesz igaza. Megyünk, vagy maradunk?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 36. Barry1
  Az EU egy jogszabályokon keresztül létrehozott és működtetett létesítmény.
  A szabályalkotók nem számoltak az orbán viktor jelenséggel.
  Nem igazán tudnak mit kezdeni vele. Még te hívtad fel a figyelmemet a szavazati arányra, amit én jól elnéztem.
  Szerinted konkrétan mit tehetnek? (amiben képesek is egyetérteni)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 37. Az EU-nak vannak eszközei. Most pl. egy tucat projekt kfizetése van adatkegészítés matt várólistán. Nem véletlenül kapkodnak az illetékesek.
  Ezt a hatalmas adattömeget az EU szakértői alaposan át fogják nézni.
  A gondos munkához idő kell, Orbán ezalatt akár pávatáncot is lejthet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 38. szzenzor

  Persze tudom ,nem a kimondottan orbánékról szóló kész törvényekkel intézhetik el ha úgy látják jónak. Majd találnak valamit ,akár közvetetten. Most miért is fagyott
  be kb 600 milliárd, amiről lézer beszélt??? Véletlenül? ha akarják akár tilosban parkolás miatt is büntethetik(képletesen). Senki ne higyje ( kövéren kivül) ,hogy ott
  csupa idióta van.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 39. “A Magyar Nemzet gazdasági hírei
  Brüsszel kiéheztetne minket
  Beszéljen-e magyarul a mérnök? – emiatt is áll az uniós pénzek kifizeté

  2013. augusztus 19., hétfő 06:30

  Mondvacsinált okokra és problémákra vezethető vissza, hogy szinte minden jelentős forrást befagyasztott – a jelenleg futó tizenöt programból tizenhármat felfüggesztett – hazánk esetében az unió végrehajtó testülete, a brüsszeli Európai Bizottság. Csepreghy Nándorral, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárával Szabó Anna beszélgetett.

  –A legtöbb uniós forrást érintő programok esetében függesztette fel Brüsszel a minap a hazánknak járó támogatások kifizetését. Hogy történhetett ez meg?
  – A hét regionális fejlesztési programon felül további hatot érint a felfüggesztés. Fontos megjegyezni, hogy Brüsszelben uniószerte nagyjából 400 programot bonyolítanak le, 200-220 esetében zajlik hasonló vita. A pályázóknak itthon kifizetett pénzzel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) negyedévente számol el Brüsszellel, ekkor fizetik ki a számlákat. Ezt az elszámolást függesztik most fel.

  – Mikortól nem hajlandó fizetni az unió?
  – Mindegyik programnál más és más az időpont. A legsúlyosabb a közlekedési, az energetikai és a társadalmi infrastruktúrát fejlesztő programok támogatásának felfüggesztése, ezek érintik ugyanis a legtöbb forrást. Ezen a három területen az elszámolási vita már tavaly november óta tart.

  – Mi áll valójában a pénzek felfüggesztésének háttérében? Egy technikai jellegű vitát már le lehetett volna zárni kilenc hónap alatt.
  – Két nézőpont van. Az egyik szerint pusztán technikai problémáról van szó, vagyis bürokratikus jellegű a vita. A másik feltételezés szerint ez is része annak a polémiának, amelyik a felszín alatt és felett zajlik az Európai Bizottság és hazánk között, vagyis nyomásgyakorlásról van szó. Ez azonban nem bizonyítható.

  – Mibe köthet bele az Európai Bizottság?
  – Két ürügyet találtak. Az egyik a mérnöki kamarai regisztráció hazai gyakorlatának kérdése. E szerint az építési beruházásoknál a pályázók alkalmazásában kell hogy álljon olyan mérnök, aki regisztrálta magát a magyar köztestületnél. Brüsszel szerint ez versenykorlátozó tényező, mert a bizottság meglátása szerint kizárja az unió többi területén működő egyéb mérnököket foglalkoztató vállalatokat. Mi azt mondjuk, hogy ez tényleges érdeksérelmet senkinek nem okoz, ennek ellenére megszüntettük a gyakorlatot, és csak a győztes pályázónak kell kamarai tag mérnököt foglalkoztatnia”
  Nem szeretem a Magyar Nemzet c. újságot. Azonban remélem az EU végre bekeményít! Ez a Csepreghy gyerek zöldségeket beszél. Nem kell ezen csodálkozni. Néhány éve még zöldséget árult a Fideszes. MIÉP-es-.jobbikos apukája zöldséges boltjában Sarkadon. Ez a Csepreghy gyerek néhány éve még a zöldséget árulta, most meg zöldségeket beszél ,mert most Helyettes Államtitkár! Micsoda zöldséges karrier! Egyébként a család Erdélyből jött át. Nem maradtak a szülőföldön. Zöldségesből zöldséget beszélő helyettes államtitkár lett!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 40. Ez a taknyos néhány éve még a rohadt paradicsomot árulta Sarkadon az apja zöldséges boltjába. Most meg kioktatja az EU-t és fejlesztési pénzekről dönt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 41. bubu64

  Amit szenda mond és amit én mondok azok között az a különbség,hogy szenda
  szerint a csuti kamuzik és valójában nem is akarna kilépni az eu-ból,én meg azt
  mondom ,lehet,hogy megpróbálja, de nem fog neki sikerülni, mivel az eu-nak
  ez túl rizikós volna.(hogy nekünk milyen lenne ,az más kérdés)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 42. Szenzor (2013. augusztus 20. kedd 15:54)
  Teljesen igazad van, szerintem is a humor lenne a haláluk.
  Függetlenül attól, hogy nem értenék, mert a humorérzékük nulla, de a többi kb. 5 millió értené.
  Csak az a baj, hogy humorérzéke a “baloldalnak” sincs. Ha lenne, már régen bevetette volna. Ez a kormány annyi és olyan magas labdát adott már fel eddig is, hogy lepkehálóval lehetett volna csak lecsapni. Jó lenne egy igazi működő kabaré, de már nincs.
  Attól tartok, a humortalanság a politikusi lét oldalfüggetlen velejárója, mint kétkezi munkásnál a kérges tenyér. Talán mert minden szavukat annyi szempontból teszik mérlegre, mert annyira szájba akarják rágni, mert annyira nem bíznak az egyes ember agyi képességeiben. Lehet, hogy ebben igazuk van, de ha igen, az ilyen kopár talajon valóban nem él meg a humor, csak a demagógia.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 43. “…de nem fog neki sikerülni, mivel az eu-nak ez túl rizikós volna.”
  Kedves Barry!
  .
  Szerintem ez éppen olyan zavaros okfejtésed, mind az a jóslatod, a Fidesz jövőre túlnyeri magát a választásokon, és Orbánnak éppen ez lesz a veszte…
  .
  Számomra úgy tűnik, nem értetted meg újdiktátorunk ezévi tusványosi-előadását (nemzetállamokban keletkező értékek maradjanak ott, ahol megtermelték őket… miközben az EU per.pill. éppen eltart bennünket+végülis Simicskának “adja oda” a pénzét…), és nem érted az evvel ellentétes EU-szellemiségét (globális érdekek között az eu-államok érdekeinek közösen történő érvényesítésének szándéka) sem, de legalábbis túlkomplikálod ezeket a dolgokat.
  .
  Európa most beintett nekünk, áll a bál -a Lézerjankó vezette- Nemzeti (Közgép) Fejlesztési Ügynökségnél, ez is jó alkalom lenne arra, hogy egy valódi ellenzék végre csinálja is a diktatúra bojkottját…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (6 szavazatból)
 44. Szia telekis!
  Valószínű hogy igazad van. Annyira tagadja, és bagatellizálja a kormány az uniós kifogásokat, hogy biztos hogy baj van,az eddigi kommunikációjukból következtetve.
  Ha figyelembe vesszük porszem olvtársunk közléseit, akkor még az is benne van a pakliban, hogy az unió sok mindent megakaszthat, amit ezek itt meg akarnak valósítani,vagy már meg is valósítottak.
  Igaz hogy kicsi ország vagyunk, de nem engedhetik meg, hogy az effajta anarchia eluralkodjék, mert a rossz példa is tud ragadós lenni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 45. Barry1
  2013. augusztus 20. kedd 21:07
  (Csak hogy bizonyítsuk, hogy mi értjük a humort, én sem úgy írom a nick nevemet!)
  A pénzek visszatartásával csak segítséget tudnak nekünk nyújtani a LÉPÉSHEZ!
  Viszont valamiért akik indíthatnák a lépéseket, nem akarnak érteni belőle.
  Így az a variáció indulhat el, hogy megemelkedik és bővül az adókivetés köre és nagysága.
  Tehát a nép dühének robbanására kell alapozni. Csak mi jajongó és sirató nemzet vagyunk (kevés kivétellel), nem dühöngő felháborodó és tenni akaró. Mire a nép robbanásra kész lesz, a befogadó stadionok is állni fognak.
  Tudom, pesszimista vagyok sajnálom én így látom saját magunkat (nem minket)
  A hülye ellenzék meg azon vitatkozik, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Ahelyett, hogy megállapodnának abban az egyszerű lehetőségben, hogy amelyiknek több képviselőt sikerül a parlamentbe bevarázsolni. Persze ehhez meg a megnyerhető választási körzeteken lehet összeveszni. Gyerekkorunkban, ha vettünk egy zacskó cukrot többen, azt úgy osztottuk el, hogy egy ide-egy oda: egy ide-egy oda, amíg a zacskó ki nem ürült. Ja és annyian osztozkodtunk, ahányan a zacskó cukrot vettük. (nem hagytunk ki senkit)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 46. telekis NAGYON SZÉPEN MEGKÉRLEK,ha idézel tőlem ,akkor pontosan idézzél. Nem szeretnék visszatérni a veszekedős stilushoz . Nagyon nem!!!!!!!!
  SOHA, ismétlem soha nem mindtam ,irtam sehol sem, hogy a fidesz túlnyeri magát. Mindenhol azt mondom ,hogy SZÉTCSALJA a választásokat, és az nagyon nem mindegy!!! Úgyhogy ezt tisztázzuk ,és megkérlek ,hogy helyesbitsél
  LÉGYSZIVES!!! Nagyon köszönöm.
  A másik dolog : hidd el ,pontosan értettem a tusványosi blablát
  Nem érted, zavaros, túlkomplikálod. Itt már nem a véleményemmel vitatkozol, hanem engem minősitgetsz+ olyat adsz a számba ,amit soha nem mondtam ( túlnyerés)
  kedves telekis ,nem lehetne csak egy picit visszavenni és több tiszteletet
  mutatni a másik iránt? Üdvözlettel :Barry1

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 47. Mesterházi politikai analfabéta. A TV-ben látványosan összezúzta a szemünk előtt Gyurcsány levelét ami a kiszivárogtatók nevét tartalmazta. Büszkén jelentette be, hogy ő amikor nem vett részt az országgyűlési szavazáson, akkor elment fürödni. A román miniszerelnök szavait kifogásolva, megvédte Orbánékat. Tudnia kellene, hogy egy politikusnak mikor kell befogni a száját. Gyurcsányt annakidején pofátlanul, szemét módon hagyták cserben, ebben ő is résztvett. Egyelőre alkalmatlan politikai vezetőszerepre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 48. Keddi Teljesen igazad van ,de Basescu ,nem miniszterelnök ,hanem államfő
  a min. elnök Victor Ponta..Mesterházy olyan mint egy kisvárosi MSZP titkár-helyettes. Már a kolozsrvári za rándoklatot se értettem, a brüsszeli büfi -büfit
  sem. Hát nem egy nagy formátum, az biztos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 49. Kedves Barry1!
  .
  Jó! Pontosítok…
  .
  Akkor nem hiszek abban a meglátásodban/jóslatodban, a Fidesz veszte az lesz, hogy szétcsalja a 2014es választásokat. Azért nem hiszek benne, mert nem életszerű.
  A múlt héten kommenteltem: A diktatúrát a nyomorgó nép fogja megdönteni.
  Idézek PuPu tegnapi blogjából: Nem fogjuk megúszni, én már lassan azzal is elégedett lennék, ha a vérontást megúsznánk. Nem, nem a jobb-bal, vagy a nemzeti-liberális vonal mentén tör majd ki a balhé, sokkal inkább a szegények-gazdagok lesz az a választóvonal, mely a gondot okozni fogja.
  .
  Ugyanúgy nem értek egyet azzal az okfejtéseddel, hogy az EU-nak rizikós lenne hazánk kilépése az EU-ból.
  Csak rá kell nézni Európa térképére, ismerni kell a népességi adatokat és a valóságos gazdasági szerepet, és a vak is látja a mi valódi súlyunkat az európai folyamatokra.
  Mint mondták is, a mai diktatúránkkal fel sem vennének bennünket, ráadásul nem is kell ezzel foglalkozniuk, hiszen 2014 után várhatóan maga Orbán fogja ezt is elintézni (lásd. tusványosi-beszéd), ami nekünk persze egy jó nagy öngól lesz majd…
  .
  Bocs,ha megbántottalak volna: telekis

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 50. Kedves Telekis

  D ehogy bántottál meg, ( köszi a helyreigazitást) csak nem mindegy, hogy sz….. r mellett falni, vagy fal mellett sz…..ni.
  A gazdag vs. szegény problémát én is igy látom
  A magyar -eu problémakört teljesen másképpen látjuk. Nyugi .értem én az álláspontodat , értem tusványost is, csak éppen másképpen látom a körülményeket. Az eu 28 államából 15 kisebb nálunk , tehát mi igenis a közepes államok közé tartozunk ,nem beszélve a központi helyünkről , a példáról, a vérszemről. és egyéb érdekekről,körülményekről. Tehát az én véleményem. hogy maradunk az eu -ban és schengenben is: orbán nagyon kis pont, kevés ő ehhez. Ez az én véleményem ,de tudomásul veszem a tiédet is. Üdvözlettel: Barry1

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos