Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Náci-e vagy? 2013. augusztus 23. péntek 4:29

 • Hozzászólások(113)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Náci-e vagy?

Ha valaki ellátogat a washingtoni Holocaust Memorial Museum-ba, különleges élményben lehet része. Nem a múlt elevenedik meg számára, hanem a jelen.  Goebbels propagandaminiszter beszédei különösen figyelemre méltóak. Az egyik videón azt mondja, véget kell vetni a kultúrában a zsidó dominanciának: “van nemzeti sajtónk, nemzeti filmünk, nemzeti színházunk, nemzeti oktatásunk, amelyekből kiszorítottuk a zsidó szellemet”.  1933 áprilisában egy nemzetközi sajtótájékoztatón Goebbels és Hitler arról beszélt, hogy a nemzetiszocializmus egy forradalom útján jutott hatalomra, hogy megmentse Németországot a gazdasági válságtól. A németek önvédelmet gyakorolnak a zsidókkal szemben. Bojkottot hirdettek mindennel szemben, ami zsidó. “Németek, védjétek meg magatokat, ne vásároljatok zsidóktól!” – mondja Goebbels. Szabaddá kell válni a zsidók pénzétől és kulturális befolyásától. A külföldi kritikákat Németország elleni kommunista és zsidó összefogásként interpretálták, amellyel szemben nem szabad megadni magukat.

A náci rendszer a propagandára épült, alapja a sajtó kisajátítása, a közvélemény alakításának monopóliuma. “Rádiót minden otthonba!” – hangzik a felszólítás, mert a rádióból mostantól nem a zsidó métely, hanem az igazság árad. Az igazság, “amely szabaddá tesz”, tehetnénk hozzá az Orbán-rendszer propagandaminiszterének, Balog Zoltán páternek ezerszer ismételt szavaival, amelyben az egykori lelkész rendre meghamisítja a Bibliát: az idézet nem János apostoltól származik (akkor sem, ha János evangéliumából való), mint ahogy ő mondja, hanem Jézustól , és arra vonatkozik, hogy az igazság szabaddá tesz a bűntől. A nácik eme kedvenc bibliai idézete, amelyet előszeretettel írnak az antiszemita gyűlöletmeneteik élére is, a zsidó Messiás és a zsidó írástudók közötti vitában hangzott el, amelyhez a pogányoknak semmi közük. A vita a zsidó identitás lényegéről szólt. Jézus azt magyarázta Ábrahám fiainak, hogy akkor lesznek igazán Ábrahám fiai, ha nemcsak származás szerint lesznek azok, hanem belül is, és a benne való hit által megszabadulnak a bűntől. Balog propagandaminiszter és a magyar náci propaganda ezt a szöveget abban az értelemben használja, hogy akkor lesznek szabadok, ha megszabadulnak a zsidóktól. Az “igazság” ebben a szövegkörnyezetben kódolt antiszemita uszítás. Komikus, amikor bűnösök antiszemita tömege cipeli a transzparenst, rajta a zsidó Messiás bűn ellen mondott szavaival.

Abba a szomorú helyzetbe kerültünk, hogy a Fidesz rendszerének megértése a katolikus egyházatyák és a náci propaganda tanulmányozása nélkül nem lehetséges. A “keresztény” identitás alapja Szent Ágoston elmélete, amely szerint Isten a zsidókat elvetette, és helyébe a katolikus (és a reformált katolikus) egyházat állította. A “keresztény” identitás alapja a zsidók elvetése, a katolikus egyház alapköve az antiszemitizmus, és ebből az antikrisztusi katolikus elméletből fakad a szélsőjobboldali szemlélet, hogy “keresztény az, ami nem zsidó”. Mivel a katolikus egyház a Biblia újabb meghamisításával a nemzeti identitást azonosította a “kereszténységgel”, ezért a politikai katolicizmusra épülő szélsőjobboldali gondolkodás szerint “magyar az, aki keresztény, és keresztény az, aki nem zsidó”. A magyar nem zsidó. Hitler ugyanezt mondta a Mein Kampf-ban: a német nem zsidó. A kereszténységnek természetesen ehhez semmi köze nincs. Jézus országa nem evilágból való, és a bűntől való szabadságot hirdeti, nem a zsidóktól való szabadságot. Lévén, hogy a kereszténység zsidó vallás, a zsidó hit beteljesedése a zsidó Messiásban, amelybe beoltatnak csupán a pogányok. A Biblia zsidó könyv, Pál apostol, a pogányok zsidó apostola pedig azt magyarázza a leveleiben, hogy a Messiásban való hit nem ellentéte a zsidó vallásnak, hanem a lényege. A kereszténység igazi lényege “a” zsidóság. Az igazi zsidó az, aki egyszersmind keresztény is, és Ábrahámhoz hasonlóan hitből igazul meg. De ezt Balog propagandaminiszternek nem kell tudnia, ezt Goebbels sem tudta. Ezt csak keresztények tudják, Balog pedig nem az, ennek ugyanis objektív kritériumai vannak, amelyekkel ő messziről láthatóan nem rendelkezik.

A Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülésén Vidnyánszky direktor meghirdette a színház zsidótlanítását, és művészet helyett a propaganda szolgálatába állítását: “a színház az egyik legkifejezőbb eszköz egy ország építésére, (…) néhány év alatt képes megváltoztatni egy nép fogékonyságát”. Ők nem kérdéseket tesznek fel, hanem az általuk vallott igazságot adják elő, propagandát folytatnak, amivel építik az “ő országukat”. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, Debrecen polgármestere hasonlóképpen egyértelműen fogalmazta meg a politikai elvárást: a “nemzeti” színházi státusz megerősítését várja, és “nemzeti” alatt ezúttal is azt kell érteni, hogy “nem zsidó”. Van nemzeti színházuk, van nemzeti filmjük, van nemzeti sajtójuk, van nemzeti oktatásuk, akárcsak Goebbelsnek, és ezek lényege a zsidótlanítás. A zsidó szellem ugyanis rombolja a nemzeti szellemet, ahogyan azt a két világháború között az Orbán-rendszer egyik favorizált ideológusa, a hungarizmus atyja, Prohászka Ottokár püspök is volt kedves kifejteni ezt, Bangha Béla jezsuita idológussal egyetemben. Banghát eddig méltatlanul nem fedezte fel magának a náci ideológiára épülő Orbán-rendszer. A nácizmus és a politikai katolicizmus édestestvérek, a nácizmus csupán szekularizálta a katolikus egyház antiszemitizmusát, amelyre az identitása épül.

Olvasom, hogy a választások tisztaságát a Fidesz szerint a baloldal veszélyezteti. Goebbels sem mondhatta volna szebben. A Fidesz retorikája és kommunikációja nem hasonlít, hanem hajszálpontosan egybeesik a náci propaganda alapszabályaival, amelynek lényege az igazság megfordítása és a hazugság terjesztése. A németek a zsidókkal szemben önvédelmet gyakoroltak, ahogyan most a magyarok is. Éppen úgy, ahogyan a katolikus egyház “egyházatyái” meghirdették. Szent Ágoston szerint a zsidók a vérükben hordják a gyilkosságot, mint Káin leszármazottai, ezért gyilkolták meg a Messiást is. Ezt fejlesztették tovább a katolikus egyház ideológusai egészen odáig, hogy ha a zsidók megölték Isten fiát, akkor meg fogják ölni a katolikusokat is, ezért jogos a velük szembeni önvédelem. Önvédelem alatt azt kell érteni, hogy még a 18. században is zsidók tízezreit küldte máglyára a katolikus inkvizíció, hogy a több évszázados üldöztetésről és borzalmakról ne is beszéljünk. A nácik ezt csak folytatták, de hozzájuk képest semmi újat nem találtak ki. A nácik is megvédték magukat a zsidóktól Auschwitzban. Ezért volt a “keresztény-nemzeti” fasiszta Horthy-rendszer jó barátja a német náciknak, és talán nem véletlen, hogy ma is egy volt lelkész a propagandaminiszter, hogy a katolicizmus melyik részlegesen reformált változatából, az mindegy is. A protestantizmus antiszemitizmusa nem szakított azzal, amit az anyaszentegyházától tanult.

A nácik önvédelmet gyakoroltak és szabadságharcot folytattak a zsidók ellen. A különbség annyi volt, hogy Goebbels kimondta, hogy ez a zsidók ellen irányul, az Orbán-rendszer antiszemitái ezt nem mondják. Ha megkérdezik őket, akkor tagadják. A Fidesz-hívők az antiszemitáknak abba a népes táborába tartoznak, akik elítélik a holokausztot, és a holokauszt elutasításával igyekeznek azt a látszatot kelteni, mintha ők nem lennének antiszemiták. Antiszemita csupán a Jobbik, mert azok a gyilkolást is helyesnek tartják. De Szent Ágoston alapján a katolikus “keresztény” antiszemitizmus hivatalosan mindig elítélte a zsidók fizikai megsemmisítését, csak jogfosztásukat rendelte el. Ennek ellenére néhány százezer zsidó áldozatul esett a katolikus egyház zsidóellenes törvényeinek, száműzetésüknek és túl forróra hevített máglyáinak. Ezeket ők üzemi balesetnek tekintik és nem népirtásnak, pedig az volt. A gettó a katolikus egyház találmánya, a sárga jellel együtt a ruhán. A katolikus pápa római gettóját hetven évvel az első náci gettó előtt számolták csak fel. Orbán egy izraeli lapnak azt nyilatkozta, hogy “ha meg akarjuk védeni a demokráciát, akkor elszántnak kell lennünk a Jobbikkal szemben”. Orbán védi a demokráciát, amelyre igazi veszélyt csak a nyílt náci párt jelent, viszont a horthysta klerikálfasiszta párt, amely csak korlátozza a zsidókat, és ennek érdekében a szabadságot, viszont az nem veszély a demokráciára. A zsidók kívül állnak a nácik demokráciafogalmán, céljuk éppen a zsidók által teremtett demokrácia felszámolása.

Régi fasiszta és náci elmélet, hogy a gazdasági válság a zsidók miatt van, ezért a zsidók pénzétől kell megszabadulni, a zsidók üzleteit, kölcsöneit, hiteleit kell bojkottálni, amelyre a kapitalizmus és a parlamenti demokrácia átkos rendszere épül. Goebbels a zsidók bojkottjára szólított fel. Ezek ellen harcol a nácizmus és a fasizmus, ahogyan az Orbán-rendszer is, amely legfontosabb feladatának a zsidó pénztől való megszabadulást tartotta. Az IMF a zsidó-világösszeesküvés és a zsidó kamatrabszolgaság eszköze a náci irodalomban. Az Orbán-rendszer a “Sion bölcseinek jegyzőkönyve” című antiszemita hamisítás szellemében fizette vissza az IMF hiteleit, más – nemzsidó – hitelekből. Az volt a fontos, hogy a zsidó pénztől megszabaduljanak, Hitler és Goebbels is ezt tette volna. Zsidótlanítást jelent a Nemzeti Együttműködés Rendszere, és akinek bármi kétsége lenne efelől, az látogasson el a washingtoni Holocaust Memorial Museum-ba, és minden régi náci filmhíradót be tud azonosítani azzal, ami Magyarországon történik. A Fidesz politikusainak szövegeit párhuzamba állíthatja ezekkel. Nem véletlenek a Wass Albert-, Prohászka-, Horthy-szobrok. Ezek nem szavazatmaximalizálást szolgálnak, hanem kifejezik azt a náci ideológiát, amelyre Orbán rendszere épül. Akik nem ismerik a nácizmus lényegét, nem ismerik annak a magyar nép lelkében levő mély gyökereit, azok nem tudják, hogy Orbán az IMF-hitel visszafizetésével már most megnyerte kétharmaddal azt a választást, amelyen a rendszer illegitimitása miatt a az ellenzéknek el sem szabadna indulnia. De azt már most el is veszítette. Ezt az antiszemita gesztust mindennél fontosabbnak tartja a nácizmussal zsigerileg fertőzött magyar nép többsége, és a választáson jutalmazni fogja. Erre épül ez a rendszer, a lélekben kisnyilasok millióira.

Bruck András már elmondhatja a 168 Órában, ahol ugyanezért engem túlmozgásosnak neveztek másfél évvel ezelőtt, hogy diktatúra van, pedig strukturálisan azóta semmi nem változott. Kíváncsian várom, mikor jutnak el a felismeréshez, hogy ez egy fasiszta diktatúra, amely a nácizmus ideológiájára épül.  Orbán még a Jediót Ahronót című izraeli lapnak adott interjújában is azt mondta, hogy “a holokauszt zsidó és magyar áldozatai, akiket nem megfelelően védtünk meg, köztünk élnek, ezért nehéz szembenézni a múlttal, de nem zárkózhatunk el előle”. Így csak egy antiszemita beszél a Fehérlófia könyvesboltban. Mintha a holokauszt áldozatainak “zsidó és magyar” áldozatai is lettek volna, mintha a zsidók nem magyarok lettek volna, és mintha nemzsidó magyarok is áldozatok lettek volna. Továbbá mintha a magyarok védték volna az áldozatokat, de ez nem sikerült elég jól. Ezzel szemben a magyarok kevesebb, mint két hónap alatt, példás szorgalommal és lelkesedéssel vagonírozták be és küldték haláltáborokba Orbán “zsidó honfitársait”, akiket Horthy úgy védett meg, mint Selmeczi Gabriella a nyugdíjakat. Ezt a magyarok a lelkük mélyén soha nem ismerték el, és soha nem is bánták meg. Orbán tipikus antiszemita szövege pedig azt a célt szolgálja, hogy ettől a szembenézéstől megkímélje szeretett magyar népét, mert ha a magyarok megtérnének a nácizmusból, az ő rendszere egy nap alatt összeomolna. Orbán rendszerét az antiszemitizmus élteti, és emiatt elkerülhetetlen, hogy tragédiával végződjön. Orbánnak “nehéz a múlttal való szembenézés”, ez érthető: antiszemitáknak mindig nehéz volt a múlttal elszámolni.

Ugyanebben az interjúban Orbán azt mondja, az antiszemitizmus szerinte “gyakran kisebbségi érzésből fakad. Sok emberből hiányzik az önbizalom, azt gondolják, hogy a zsidók erősebbek náluk és ezért kárt okozhatnak bennük”. Freud tapsolna a gyönyörűségtől. Orbán korábbi frusztrációit a zsidóktól elszenvedett vereségeknek tulajdonította. Hitlerhez hasonlóan vált vezérré, amikor a legfrusztráltabb emberben a frusztrált tömeg felismeri önmagát, aki kódoltan rámutat frusztrációja okára, a zsidókra. Orbán személyes frusztrációját és a zsidóknak tulajdonított vereségét transzformálta magyar-zsidó konfliktussá, és tette zsidókkal szembeni személyes szabadságharcát a magyar nép szabadságharcává. Ez az Orbán-rendszer. Messzire vezetne annak elemzése, hogy a bálványimádó pogány vallások, valamint a Bibliában megfogalmazott különbség zsidók és pogányok között hogyan erősíti ezt a frusztrációt. Ezt éppen a keresztény újjászületés oldhatná fel, mert “Krisztus ledöntötte a közbevetett választófalat”. De az újjászületés nélküli, antiszemitizmusra épülő pogány “kereszténység” ezt a választófalat csak erősíti. Ha megmarad a választófal, megmarad a gyűlölet, amelyet a belső irigység, frusztráltság táplál. Akit nem lehet szellemileg legyőzni, azt törvényekkel kell korlátozni, és ha a megalázásuktól sem nyugszik meg a frusztrált lélek, akkor fizikailag kell megsemmisíteni őket. Érdeklődéssel várom, mikor jut el a mi vezérünk először ehhez a gondolathoz.

A választófal belül van, amelyet újjászületés nélkül nem lehet áttörni. Balog propagandaminiszter figyelmébe ajánljuk azt a bibliai idézetet is, amelyet szintén Jézus mondott, hogy szükséges újonnan születnetek, mert aki nem születik újjá, az nem látja meg az Isten országát. Annak bensejében ez a választófal megmarad. Ez a ti problémátok barátaim, ettől beteg a lelketek, és érzitek szükségét egy elnyomó rendszernek, amelyben kívül győzedelmeskedhettek, ha belül nem tudtok. Betegek vagytok, ez tesz benneteket antiszemitává és nácivá. Ha szerencsétek van, nem váltok gyilkossá is, mint az elődeitek. Pedig nem kellene gyűlölnötök a zsidókat. Ők védik legjobban a klerikálfasiszta antiszemita rendszereteket, ők kardoskodnak leginkább azért, hogy Orbán Viktor nem antiszemita. Közülük sokan megismétlik ugyanazt a hibát, amit a holokauszt előtt. Vegyétek észre kedves náci testvéreink a Fideszben, hogy ti nem a zsidókkal harcoltok, hanem Istennel, a zsidók Istenével. Őt gyűlölitek, őt üldözitek, miatta vagytok frusztráltak, aki beépítette a lelketekbe ezt a választófalat. De nem kéne haragudnotok, mert az ő zsidó Fiában le is rombolta azt. Elég lenne megtérnetek és újjászületnetek.

Megismerhetnétek például az igazságot, és az igazság szabadokká tenne benneteket. Az igazság pedig az kedves náci magyar testvérek, hogy zsidó az Isten. Ellene harcoltok, ezért vereségre vagytok ítélve.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.3/5 (75 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +87 ( 117 szavazatból)
Bartus László: Náci-e vagy?, 4.3 out of 5 based on 75 ratings

 • Hozzászólások(113)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

113 Reader’s Comments

 1. http://hvg.hu/kultura/20130826_Foto_Fegyverrel_pozolo_noo_szervezi_az_Al

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 2. Fegyverrel pózoló nő szervezi az Alföldi-ellenes tüntetést

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 3. Kedves Commandante! Nem lett volna pofám leírni amit írtam, ha nem a saját nevemet használom. Ráadásul még magyar állapolgár is vagyok, ( Így két ll-el) és itt élek csutilandban. Azt sem mondhatom, hogy különlegesen bátor vagyok. Néhány kutyától például félek. No nem a politiokai nagykutyáktól, hanem például egy kaukázusi juhásztól. Veletek ellentétben viszont tartom magam ahoz, hogy egy demokratának soha nem szabad félnie. Mert aki fél, az önmagával is meghasonlik. Igaz, hogy mindenkit lehet azonosítani, akkor is ha nicket használ. Legfeljebb nem éri meg. A félelem pedíg egy szörnyű dolog. Megalázza az embert . “Orcájukon mint félelem, sápadt el a harag” Ugye találó az idézet. A haragból felgerjedő dühből azután szörnyű dolgok következnek. Mivel a félelem érzése előttem ismeretlen, dühös sem tudok lenni. Még azokra sem, akik ártani akarnak nekem. Sajnálom őket. Na ez az, amiért nyiltan vállalom a nevemet. minig és minndenhol. Nem kell elfogadni a véleményemet, lehet rejtőzködni, de minek?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 4. http://nol.hu/velemeny/20130827-lopakszik_barna_kod

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 5. Ide is felteszem, bár úgy látom, az Út a bukáshoz jobban felborzolta a kedélyeket…

  Ma még maffia…
  ..
  Vagyunk a győztes fideSS-armada,
  vagyunk a Führer ezerharmada.
  Volnánk még birkamenet,
  tüntetünk Viktor mellett,
  éltetjük Vezérünket ma.
  ..
  Vagyunk a mocskos mutyi-maffia,
  vagyunk a trükkös trafik-taktika.
  Elloptuk mind a földet,
  füstölni is jó üzlet,
  jóltartjuk híveinket ma.
  ..
  Vagyunk az öntelt csibészek hada;
  valljuk, hogy minket eltart a haza.
  Egykulcsos adó mellett
  zabrálunk, amíg lehet,
  hizlaljuk offshore számlánk’ ma.
  ..
  Alkalmi prókátorok is vagyunk;
  Ipadre alkotmányt is mókolunk.
  Gránitba vésve-írva,
  már négyszer módosítva
  védjük törvényünkkel magunk’.
  ..
  Vagyunk a suttyó oligarchia;
  rákenünk mindent a Bajnaira.
  Gyurcsányozunk, libázunk,
  nem tudjuk, hol hibázunk,
  (de) féltjük a hatalmunkat ma.
  ..
  Vagyunk mi Horthy utódállama;
  Szeretnénk, hogyha soká állana.
  Öntjük mi vasbetonba,
  náci mázzal bevonva,
  láttán Hitler is ámulna.
  ..
  Nagynak szeretnénk látni mink a hont;
  ezért nem ismerjük el Trianont.
  Erdélyben ott uszítunk,
  míg mindent elpusztítunk,
  szavazzatok miránk és pont.
  ..
  Vagyunk a gőgös fideSS-maffia;
  kápónk az Orbán Győző bá’ fia.
  És hogyha többé nem lesz,
  jaj, vélünk akkor mi lesz,
  Győz majd a demokrácia?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 6. Kedves Admin
  A cikk – címe: Náci-e vagy? – Helyesen magyarul: Náci vagy-e?
  Ettõl eltekintve a cikk nagyon jó.
  Üdvözlettel.
  sammy

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 7. Szerencse, hogy a 3xbóvlis beszüntette Magyarországon a paramilitárisokat….
  http://nol.hu/belfold/gardazurok__a_magyar_hajnal_lehet_a_jobbik_konkurenciaja
  -
  sammy – vegye a lapot….
  Ertsey Katalin is így kérdezett, ettől olyan mellbevágó!))))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 8. Elnézést ez nem ide tartozik,de egy hete nem hagy nyugodni a gondolat, nagy csend van az ellopott rakétafejekröl? Ezt a videot valaki feltette egy kommenthez!
  Mennyire helytálo az most nagy kérdés? Talán cserebere történt! turul egy régi madár :(
  http://www.youtube.com/watch?v=99xQv4yFVjU

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 9. kitti
  Valamikor márciusban még én is rákérdeztem, reagálás akkor sem volt, de azóta aztán annyi minden történt, mutyi, mutyi hátán, így ez feledésbe merült, sok más mindennel együtt!
  Viszont mostanában a hazai oldalakon olvasni lehet, hogy okt. 23-ra nagyon figyelmeztetik a 3xbóvlis fülkeforradalmárt, aki igencsak be van rosálva valamitől!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 10. 2007-8 körül Nyerges András az ÉS Színrebontás cikksorozatában pontosan leírta, összehasonlította a náci párt viselkedését hatalomra jutása előtt és után. Stílusban, cselekvésben, szóhasználatban pontosan ugyanazt csinálták mint 206-tól a fideSS. Megteremtik ismét a szocializmust úgy, hogy Rákosi elvtárs is csettintene a nyelvével, de ez nem internacionalista szocializmus, hanem nemzeti.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 11. Döbbenetes…
  http://www.168ora.hu/itthon/kinek-lathatatlan-ez-legio-117745.html
  ez az összekacsingatás…..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 12. Hello

  Én nagy bajban vagyok , a 10 éve húzódó problémám tárnám fel , mert már csak a JJóistennél nem voltam!!!!!!!!!!!!

  !
  problémám szeretném megírni.

  A Fószerkesztőhöz kaphatok egy e-mailt.?

  Bartus Lászlóhoz?

  Köszönöm

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 13. 2o13.11.28.18.17sammy

  Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos