Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A nagy bukta 2013. augusztus 31. szombat 18:33

 • Hozzászólások(157)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A nagy bukta

Amikor Bajnai Gordon azt mondta az MSZP-vel való megegyezés után, hogy “a mai nappal kicseleztük Orbán Viktort”, mindenkinek Pelikán és Virág elvtárs párbeszéde jutott eszébe a Tanú című filmből, amely az operettszínházban a magyar narancs megszületése után hangzott el. Nem szeretnénk Orbán Viktor helyében lenni. Nem véletlen, hogy vígjátéki mondatok törnek fel az ellenzéki politikusok szájából. Minden vígjáték alaphelyzete egy hazugsággal kezdődik, aztán egyik hazugságból következik a másik, és a szereplők nem képesek kikeveredni a hazugságok láncolatából. Egyre komikusabb helyzetekbe kerülnek, mert nem lehet kimondani az igazságot, az alaphazugság pedig hazugságspirálba viszi őket. Bajnai pártlakájai úgy ünneplik a Mesterházyval kötött megállapodást, mint Bástya elvtárs a magyar narancsot. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád. Ez a színvonal. A Tanú azért remekmű, mert kortalanul ábrázolja a hazugság alapsémáját. Amikor Bajnai Gordonból jól felismerhetően Virág elvtárs szavai törnek elő, nem lehet kétségünk afelől, hogy amit látunk, vígjáték, a magyar ellenzék pedig önmaga paródiája, és mint minden vígjáték, az egész hazugságra épül.

Az alaphazugság az, hogy különböző értékrendet, filozófiát, politikai irányzatot és stílust képviselő pártoknak össze kell fogniuk, mintha egy párt lennének, mert másképp nem válthatják le azt a pártot, amely ezt a választási szabályt hozta. A demokrácia lényege a verseny, amelyben mindenki megmutatja a programját, a polgár pedig választ. Mindenki egyenlő feltételek mellett megméreti magát és a politikai irányzatát. Ez a demokrácia olyan alaptörvénye, mint a fizikában a gravitáció. Ha a verseny valamelyik résztvevője a hatalmával visszaélve olyan szabályt hoz, amely arra kényszeríti valamennyi ellenfelét, hogy világnézettől, ideológiától, kormányprogramtól függetlenül egy választási szövetségbe tömörüljön, különben matematikailag nincs esélye arra, hogy a választási törvényt megalkotó pártot valaha leváltsák, akkor nincs szabad választás. Az ilyen választáson nem szabad elindulni. Ha abból indulunk ki, hogy nem lehet a gravitációt felrúgni, nem lehet “ellenzéki együttműködés” címén közös listába (kvázi “közös pártba”) terelni egymással össze nem illeszthető politikai alakulatokat, akkor a napnál is világosabb, hogy Orbán választási törvénye kizárja a hatalmi váltógazdálkodást, mert a demokrácia normális működése szerint már nem lehet őt leváltani. Máris teljesült Hillary Clinton alapkövetelménye: demokrácia addig van, amíg szabad választások vannak. Ahol mindenkinek egy pártszövetségbe kell tömörülnie, hogy matematikai esély legyen a hatalmon levő párt leváltására, ott nincsenek szabad választások. Ez olyan, mint amikor a kalózok elfoglalnak egy hajót, és a hajó gyomrából felvezetik a megláncolt rabokat, és felkínálják, hogy választás döntsön, kié a hajó. A részeg kalózok röhögése közben kihirdetik a végeredményt, hogy a kalózvezér nyert. A hajót nem elvették, hanem a jogos tulajdonosok demokratikus választáson elveszítették.

Az alaphazugság ennek a helyzetnek az elfogadása. Az ellenzéki pártokat senki nem kényszerítette arra, hogy ebbe az ultimátumba belemenjenek. Ez nem demokrácia, nem választás, nem választási törvény, hanem diktátum, terrorizmus, erőszak. Az ellenzéki pártok a demokrácia alapszabályait adták fel, amikor elfogadták azt, hogy lemondanak a demokratikus választások lényegéről, a szabad versenyről, és a választást arra az egyetlen kérdésre szűkítik le, hogy “Orbán vagy bárki más”. Ez nem program. Demokratikus választásokon nem az a tét, hogy megszabaduljanak valakitől, akit nem lehet demokratikus úton leváltani, hanem az, hogy a szavazók programok, politikai filozófiák között választanak. Ha az a program, hogy Orbántól megszabadítsuk az országot, akkor annak az eszköze nem az általa kiírt hamis választás. Az ellenzéki együttműködés kudarca mutatja, hogy itt a gravitáció törvényét akarták megerőszakolni. Nem lehet Mesterházyt, Bajnait és Gyurcsányt együtt indítani, mert ők is versenytársak, és egymással össze nem illeszthető politikai irányzatokat képviselnek. Kire szavazok, ha rájuk szavazok? Mesterházyra, Gyurcsányra vagy Bajnaira? Mit választottam, ha ők nyernek? Tisztában van valaki azzal a káosszal, ami választási győzelem esetén ennek a hazugságnak az elfogadásából fakadna? (Ez persze kizárt.) Vagy csak arra kell szavazni, hogy nem Orbán? Ebben az esetben meg kell mondani, hogy miért kell mindenáron elzavarni Orbánt. És máris annál a kérdésnél vagyunk, amellyel az ellenzék nem akar, nem mer szembenézni, amelyre nem ad választ. Micsoda Orbán rendszere? Alkotmányos, törvényes, legitim vagy nem? Ha igen, akkor miért kellene mindenáron elzavarni? Ez nem demokratikus gondolkodás. Ha nem, akkor viszont nem leváltani kell, hanem rendőrt hívni.

Itt az alapkérdések nincsenek tisztázva, az ellenzék magatartása ezért komédia. Akik azt állították, és azt sürgették, hogy Orbán választási törvényéhez alkalmazkodni kell, fel kell adni a demokratikus választások lényegét, a szabad versenyt, azok nem demokratikus módon gondolkodtak. A választást olyasmire akarják használni, amire az nem való. Valami helyett próbálják használni. Egy diktatúrát akarnak leváltani, de azt nem mondják ki, hogy ez egy diktatúra, mert akkor azt is ki kellene mondani, hogy a regnáló hatalom törvénytelen, amelyet nem választások útján lehet és kell leváltani, hanem követelni kell a távozásukat. Az nem választás kérdése, hogy diktatúrát akarunk vagy nem. Ilyen választást nem lehet kiírni, pedig ez a választás erről szól. Még akkor is, ha az ellenzék le akarja ezt tagadni. Az ellenzék hagyja meghamisítani a választás tartalmát, miközben azt sem mondja meg, hogy itt a szavazás arról szól, hogy diktatúrát akar a nép vagy nem. Tudomásom szerint ebben a tárgyban nem lehet választásokat tartani. Ha nem a diktatúra kérdésében kell dönteni, akkor nem legitim politikai program az, hogy bármi áron leváltani Orbánt. Ebben az esetben mindenkinek külön kell indulnia a választáson. Fodor Gábor és mások fantompártjainak is. (Az pedig már nem a Tanú, hanem középkori durva vásári komédiák szintje, hogy Schmuck Andor ripacs életművész is az “ellenzéki összefogás” része.) Mindennek van határa. Ha viszont külön indulva nincs matematikai esély Orbán leváltására, az maga a diktatúra. Az ellenzék szavaival cáfolja, tetteivel elismeri, hogy diktatúra van. De mivel tagadja, hazugságba keveredik. A deklarációk és a tettek ellentétben vannak egymással. Ebből lesz Virág elvtárs szövege.

Nevetséges hazugság, amit az MSZP mond: “Az MSZP szóvivőjének szavai szerint a szocialisták azért fogtak össze a demokratikus ellenzék pártjaival, hogy leváltsák “a tolvaj Orbán-Simicska-kormányt”, amely munkájának eredményeként az emberek rosszabbul élnek, mint három éve.” Csak ennyi lenne a probléma? Csak az a baj, hogy tolvaj az “Orbán-Simicska-kormány” és az emberek rosszabbul élnek? Ezért kell összefogni és mindenáron leváltani őket? Ez elégséges magyarázat vagy egy nagy hazugság? És a demokratikus Alkotmányt hol tetszettek elveszíteni,  melyik kanyarban tűnt el? A hatalmi ágak szétválasztása hova lett? Hatalmi ágak szétválasztása nélkül nincs demokrácia, ezt már a 18. században tudták, az MSZP még nem tudja. Az MSZP-kormány is lopott. A különbség nem ez. A differencia lényege nem a lopás nagyságrendjében vagy stílusában van. Ha nem vették volna észre az elvtársak, új gazdasági-politikai rendszer született. A parlament – amelyből Önök nem vonultak ki a NENYI megszavazása után, mert előbb fel sem fogták, hogy mi történik, utána pedig ragaszkodtak inkább a képviselői juttatásokhoz, mint az Alkotmányhoz és az Alkotmányra tett esküjükhöz – ezzel bízta meg Orbánt. A parlamenti választásokat forradalomnak minősítették, ezt önmaguknak megszavazták, és annak alapján adtak felhatalmazást maguknak egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere létrehozására. És létrehozták. Ezt nem tetszettek észrevenni? Ez törvényes? Legitim? Azért szavazzon a polgár egymást kizáró pártok összefogására, mert ezek is lopnak? Ez hazugság. Nem azért próbáltak összefogni a demokratikus pártok, mert ezek lopnak, hanem azért, mert a tolvajokat nem lehet elkapni. Felszámolták a demokráciát, antidemokratikus rendszert hoztak létre, amelyben egyetlen ember kezében összpontosul minden hatalom, és nincsenek intézményi korlátai a teljhatalmának. Tudomásom szerint ez nemcsak az Alkotmánnyal, a Btk-val, de a Magyarország által aláírt uniós alapokmányokkal is ellentétes. Miért nem erről beszélnek? Ha ezt nem mondják meg nekem a demokratikus ellenzék pártjai, akkor ilyen hülyékre vagy simlisekre (a megfelelő szó aláhuzandó) akkor sem szavaznék, ha egyetértenék azzal, hogy puccsisták eltávolításának eszköze egy olyan választás, amely tagadja a demokratikus választások lényegét, minden írott és íratlan szabályát, és amely alkalmatlan bűnözők eltávolítására.

Bűnözőkkel szemben rendőrt hívnak, vádat emelnek, bírósági eljárást indítanak, nem választásokat tartanak. Miért nem tartanak választásokat Bándy Kata gyilkosának ügyében? Őt miért nem választások útján akarják legyőzni? Ha Orbánék lopnak, akkor az bűncselekmény. A tolvajokat mióta távolítjkák el választásokkal? A whisky-s rablóval szemben miért nem szavazást tartottak? Amilyen népszerű volt, megnyerte volna, főleg, ha ő írja a szavazás szabályait. Már a lopással kapcsolatban is sántít, hogy azért kell a demokratikus pártok összefogása, mert ezek loptak. Lopás miatt nem kellene közös listát indítani. Orbánéknak nem a lopás a legnagyobb bűnük, hanem az alkotmányos rend megdöntése. Ez államellenes bűncselekmény. Azért nem lehet a lopás miatt felelősségre vonni őket, mert nincs független igazságszolgáltatás. Megszűnt a hatalmi ágak szétválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszere, a kormányzó hatalmat senki nem ellenőrzi. Ez a nagyobb baj, nem a lopás. Mindenhol lopnak, de ahol jogállam van, ott a tolvajokat elkapják, és nem választáson próbálják legyőzni őket. Ennek a hazugságnak aztán az a következménye, hogy az államcsíny elkövetői szemérmetlenül azt mondhatják, hogy “a bukott baloldal” akar visszatérni a hatalomba, és ez ellen kell védekezni. Török Zsolt olyan vitába keveredik, hogy az MSZP vezetőinek mennyi az átlagéletkora. Erről vitatkoznak, miután eltűnt a köztársaság. Ide vezet a hazugság, hogy nem mondják ki az igazat. Ha az ellenzék az alkotmányos rendhez ragaszkodna, amelynek megváltoztatása bűncselekmény volt, és semmi mást nem tenne, csak az Orbán-rendszer legitimitását támadná, előbb-utóbb a helyzetük kívül és belül tarthatatlanná válna. De ha úgy tesznek, mintha demokrácia lenne, akkor nevetségessé teszik magukat, és tálcán kínálják a bűnözőknak az országot. Ők maguk hamisítják meg a demokrácia alapelveit, meghasonulnak önmagukkal, bűncselekményt tussolnak el, legitimálják a törvénytelen állapotot, és bebetonozzák évtizedekre az Orbán-rendszert. Egyetlen hozadéka, hogy lesz néhány állásuk a parlamentben. A Fidesz képviselők és köztük annyi lesz a különbség, hogy nekik nem kell Felcsútra állásinterjúra menni.

Az Orbán-rendszer akkor dől meg, amikor valaki a legitimitását fogja megkérdőjelezni. Ez a gyenge pontja, itt van az Achilles-sarka, ha itt ütik, összeomlik. Minden olyan lépés, amely a legitimációját erősíti, a rendszer megszilárdulásához és konszolidációjához vezet. Mindenek előtt a választási részvétel ilyen. Ez nem választás lesz, hanem az Orbán-rendszer önlegitimációs médiaeseménye. Az ellenzékkel az a baj, hogy nem az Orbán-rendszer ellenzéke, hanem az Orbán-kormány ellenzéke, a rendszeren belül. Csupán matematikai esély alapján feltételezve egy ellenzéki győzelmet, a rendszert akkor sem tudnák megváltoztatni, mert az alaptörvény megakadályozza, hogy bárki demokratikus úton megváltoztassa. Orbánon kívül senki nem tud kormányozni. De aki azt állítja, hogy Orbánt demokratikus választásokon le lehet győzni, az hazudik. Demokratikus választások ugyanis nem lesznek, ezzel szemben van egy álláshirdetés a magyar parlamentbe, amelyre most jelentkeznek néhányan. A legitimációért cserébe az ellenzéki szerep eljátszásáért kiutalnak egy kis illetményt. Becsapják szegény embereket, akik azt hiszik, hogy nem tettek meg mindent a diktatúrától való megszabadulásért, ha nem mennek el a választási komédiára. Éppen ellenkezőjét teszik: ha elmennek, a diktatúrát megerősítik, és a hamis látszat megőrzéséhez beszavazzák a kollaboránsokat a parlamentbe. Ezzel fejeződik be Orbán nagy műve. Morálisan nagyon kétségesek azok a hisztérikus és zsaroló szövegek, hogy “nem bírunk ki még négy évet” (gondolom, Puch elvtárs kasszakulcsa nélkül). Ez hazugság. Még húszat is kibírnak majd, ha így folytatják. Lehetne tenni ellene, ha lenne egy kis elvszerűség, de az nincs. Bajnai Gordon praktikus szemléletéből nemcsak az ideológiai különbség – fasiszták és demokraták – összemosása, hanem az elvtelenség is következik, amelynek maga is áldozatul esik. Saját emberei dicsekednek el azzal, hogy csapdába ejtették, kényszerhelyzetbe hozták, hogy ne azt tegye, amit szeretett volna, és erre nem rúgja ki őket? Ezt meg lehet vele tenni? Milyen lenne miniszterelnöknek? A háta mögött indítanának az emberei egy háborút, amiről ő utólag értesül a sajtóból? Elmegy tárgyalni Washingtonba vagy Londonba, és az emberei a nekik tetsző irányba manipulálják a tárgyalásokat, mert van jobb ötletük, mint neki? Az MSZP-ben pedig elvszerűség már régen nincs. Valamikor volt, de ma már nem is emlékeznek rá, nem is értik, hogy az mit jelent. A hatalom akarásán kívül semmit nem tudnak. Csak megjegyzem, hogy Salamon királynak volt egy bölcs döntése, amikor két anya veszekedett egy gyereken, hogy kié a gyerek. Salamon azt mondta, hogy vágják ketté a gyereket, és adják az egyik felét az egyiknek, a másikat a másiknak. Így tudta meg, ki az igazi anya. Az igazi anya ugyanis azt mondta, hogy ne vágják ketté a gyereket, inkább legyen a másik asszonyé, csak ne haljon meg. Mesterházy és Bajnai kettévágatnák a “gyereket”, ami azt bizonyítja, hogy egyik sem igazán szereti, egyik sem az igazi “atyja”. Erről szól az ő megállapodásuk.

Gyurcsány Ferencben van a legtöbb tartás. Az MSZP-Együtt-2028 közötti megállapodásra nem lehet mást mondani, minthogy a DK önállóan indul. Ebben van spiritusz. Csakhogy az elvszerűségtől ez is távol áll, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől, mert a DK is belement abba a zsákutcába, hogy aki nem fog össze, és aki nem vesz részt a választáson, az Orbán hatalmát erősíti. Senki nem merte kimondani, hogy ez a legnagyobb hazugság. Az elvszerű magatartás az, kedves Feri, hogy megnézed a 2010 előtti Alkotmányban, hogy az Alkotmány lehetővé teszi-e az alkotmányos rend megváltoztatását. Mit mond az Alkotmány arról, hogy az alkotmányos rend megváltoztatása ellen van-e joga és kötelessége mindenkinek fellépni? Utána megnézed a Btk-t, hogy mit mond az államellenes bűncselekményekről, és azt összeveted az alkotmányos rend megváltoztatásának (megdöntésének) törvényi tényállásával. Megnézed a NENYI-t, amely az alkotmányos rend megdöntésével bízta meg az Orbán-kormányt. Kiolvashatod belőle, hogy a legitimációt az adta, hogy a 2010-es választásokat forradalomnak minősítették át. Megnézed az Alkotmányban, hogy az országgyűlési választások miről szólnak (parlamenti képviselők megválasztásáról). Megkérdezel erről egy normális jogászt, hogy ismer-e az Alkotmány olyan lehetőséget, hogy “forradalom”? A NENYI-s parlamenti szavazás felülírja-e az Alkotmány tiltásait a rendszer megváltoztatását illetően? Ha mindebből megállapítod, hogy bűncselekmény történt, akkor az általad igen helyesen hangoztatott elvi politizálásból az következik, hogy a DK kétségbe vonja az Orbán-rendszer legitimációját, bojkottot hirdet az egész rendszer és a választási hazugság ellen. Lehet, hogy most nem juttok be díszletnek Orbán parlamentjébe, de ezért bőséges lesz a jutalmatok: ti lesztek az igazi ellenzék vezető ereje, a kollaboráns ellenzék ellenzéke is, akik néhány év múlva közutálat tárgyai lesznek, és ahogyan a rendszer megy előre a maga útján, egyre többen ismerik fel, hogy igazatok van, és csatlakoznak hozzátok. Ha a legitimációt kéred számon, és elvszerűen politizálsz, Ti fogjátok megdönteni az Orbán-rendszert. Ha nem, akkor jön majd valaki más, aki ezt megteszi helyettetek, Ti pedig a többi elvtelen kollaboránssal együtt mentek a levesbe. A történelem szemétdombján egy szál virággal több lesz a ti sírotokon. Sírköveteken az áll majd, hogy nem voltak olyan buták, mint a többiek, de nem voltak elég elvszerűek.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (82 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +116 ( 142 szavazatból)
Bartus László: A nagy bukta, 4.7 out of 5 based on 82 ratings

 • Hozzászólások(157)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

157 Reader’s Comments

 1. Van az a rossz érzésem, itt nagykoalíció készül a fidesszel és Bajnaival meg az álbaloldali szocikkal. De azért várjuk ki a végét, hátha dobják Bajnait!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 2. Nagyon tetszett ez az elemzés is, kizárólag a létező valóság kimondásával tisztul a kép, válik az átlagember számára is világossá, hogy esetleg mitől van rossz érzése, vagy kaphatna magyarázatot arra, amit nem ért, így válhatna lassan felnőtté ez az infantilizált -, lebutított -, senkinek nézett társadalom, akit csak kül. érdekek megvalósulása céljából használnak , de ők maguk, nem számítanak semmit. Takargatják előle az igazságot, mit a kisgyerek elől a valóságot, nehogy nagyon megijedjen, az apa nem börtönben van, vagy meghalt, csak külföldön dolgozik, ezzel aztán elveszik tőle a felnövekvés -, a megküzdés -, az énerő -, a tisztánlátás kialakulásának is a lehetőségét. Zavart, szorongó, háttérbe szorított és elbutított -, rosszul tájékozódó kisgyerek marad, mint a magyarok általában.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 3. Logikus Bartus László bojkott melletti érvelése, de egyelőre nem látszik az a tömeg, amelyre az Orbán rendszer megdöntésének programját alapozni lehetne. Az Orbán kormány működését látva és érezve, hihetőnek tűnik az a megállapítása is, hogy néhány éven belül rendszerváltóvá érik a magyar helyzet, de túlzásnak tartom azt várni, hogy egy politikai párt erre mérget is vegyen. Még nem találkoztam olyan sikeres rendszerdöntéssel, amit felülről gerjesztettek. Sokkal inkább jellemző, hogy felismerve a tömeg hangulatát és ambícióit, egy politikailag aktív csoport (párt, vagy párttá alakuló mozgalom) az elégedetlenkedők élére állt. Magyarországon egyedül a fasiszták aktívak, a rendpárti szándékkal keltett rendetlenséget illetően, az éhségmenetek viszont elszigeteltek maradtak. Ami azt jelenti, hogy egyelőre az ország többsége védeni és nem bomlasztani akarja a rendet. (Nem az államrendszerre gondolok elsősorban, de értelemszerűen a két fogalomnak van közös része is.) Talán, ha a magukat demokratikusnak valló pártok mindegyike bojkott párti lenne, jó üzenet lenne a “magyar ugarnak”, ahol a legtöbben úgy gondolják, hogy nem megteremteni kell az igazi rendet, hanem elegendő kivárni azt. De a jelek szerint ilyen kísérletre egyelőre nem kerül sor.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 4. kivánka
  Az emberek már bojkottáltak – 2010-ben!
  Legalábbis a baloldaliak.
  Jövőre majd a jobboldaliak bojkottálnak, mert nagyon meg lettek vezetve, sőt egyenesen hülyére lettek véve.
  Az LMP és a Jobbik nem bojkottálná a választást – akkor ez így már nem bojkott, a többieknek ez csak kiiratkozás lenne a választásból.
  -
  1 millió forintért bárki lehet jelölt és indulhat a választáson – sokan bele fognak vágni, ezzel ki is fogták a bojkottálás vitorlájából a szelet, az 1 millió kemény forint sokak fantáziáját megmozgatja ám!
  Magyarország a csodával határos – itt semmi sem az, aminek látszik…normális országban lehetne bojkottálni mert lenne összefogás, viszont normális országban nem is lenne szükség bojkottra….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 5. 1 millióért indulni lehet a választáson….
  http://nol.hu/belfold/aki_indul_a_valasztason__annak_egymillio_uti_a_markat?ref=sso

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 6. csakén
  A választás bojkottja még nem rendszerváltás. Amit belinkeltél, a jelenlegi helyzetben egyszerre szellemes és szomorú. A közvélemény kutatások szerint csak a 2/3 -a nem lesz meg Orbánnak, tömeges bojkottól nem kell tartania. Én továbbra is Bajnai és Mesterházy urak gyors lelépésében és a lehető legszélsesebbkörű választási szövetségben látnám az esélyt, amely nem valós kormányzásra, csak a demokrácia helyreállítására kapna mandátumot. Egy széleskörű szövetségnek még a bukása is hatásos tudna lenni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 7. kivanka
  El kell keserítselek. Az mszp nem köt választási szövetséget. Ők kormányváltásra kötnek csak.
  http://hvg.hu/itthon/20130904_Nem_fogadja_el_a_DK_javaslatait_az_MSZP

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos