Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Schmitt ezzel nem úszta meg 2013. május 18. szombat 22:48

 • Hozzászólások(129)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Schmitt ezzel nem úszta meg

Miután Schmitt Pál fellebbezését elutasították, szakdolgozatát plágiumnak minősítették, doktori címétől megfosztották, és ezek után bejelentette, hogy a becsülete “helyre állt”, nem ért véget a történet. A doktori cím megvonása azt a látszatot kelti, mintha Schmitt elnyerte volna “méltó büntetését”, nem érdemes több szót pazarolni rá, felejtsük el.

Schmitt nem hazudtolta meg magát, miután úgy lett köztársasági elnök, ahogyan doktor és előtte olimpiai bajnok, fordítva magyarázza a történteket: a csalást kimondó határozattól szerinte helyreállt a becsülete, majd visszaadta azt a doktori címet, amelytől korábban már megfosztották. Nem kizárt, hogy igényt tart valami magas állami kitüntetésre ezért. Az igazán veszélyes azonban az, hogy közben az ország elfelejti azt, amit köztársasági elnökként tett, és azt is, hogy az mit jelent.

Schmitt Pál ezzel nem úszta meg a köztársasági elnöki szereplését. Nem sétálhat el úgy, mintha mi sem történt volna. Schmitt ügye nem zárult le, csupán a plágium ügye ért véget. Schmitt Pál köztársasági elnökként az alkotmányos rend elleni szervezkedés, valamint az alkotmányos rend megváltoztatása bűncselekmény elkövetésében társtettes. Schmitt Pál köztársasági elnökké való megválasztásának célja az volt, hogy a köztársasági elnök intézményét kikapcsolják az alkotmányos rend megdöntése útjából. Az Alkotmány az alkotmányos rendet védte, az alkotmányos rend megváltoztatása az állam elleni bűncselekmények minősített esete. Az Alkotmány egyebek mellett a köztársasági elnök kontrollját iktatta be, hogy ne lehessen az alkotmányos rendet megváltoztatni. Orbán Viktor ezt a kontrollt kapcsolta ki, amikor a köztársasági elnök székébe olyan embert ültetett, aki működése során több száz alkotmányellenes törvényt aláírt, mialatt egyetlen alkalommal sem élt alkotmányos vétójogával. Működésére az illegitim alaptörvény aláírásával tette fel a koronát, amellyel befejezetté vált az alkotmányos rend megváltoztatása. Államcsínyt tett lehetővé.

Orbán Viktor pártja az Alkotmányban meghatározott parlamenti választásokon szerzett többséget, és négy évre kapott jogot a kormányzásra. Az alkotmányos választási győzelmet azonban “forradalomnak” nyilvánította, és az Alkotmányon kívül eső aktusnak minősítette. Az Alkotmány nem ismer forradalmat. A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata lépett az Alkotmány helyébe. Kétharmados többséggel a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának elfogadásával megkerülték az Alkotmányt, és az alkotmányos rend megváltoztatását jelentették be. Ennek legitimitását az a mondat szolgálta, hogy miután a választásokat forradalomnak nyilvánították, megszavazták az alkotmányos rend leváltását: “az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.” Ez a parlamenti határozat, a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, az Orbán-rendszer alapja, nem az Alkotmány. Ez törvénytelen, alkotmányellenes és illegitim, ahogyan a hatalom is az, amely erre épül.

Az Alkotmányban a parlamenti választások célja az országgyűlési képviselők megválasztása. A parlamenti választás funkcióját meghamisították. A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata a választás tartalmát megváltoztatta, amikor kijelentette: “Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításáról döntöttek.” A parlamenti választások visszamenőleges átminősítésének nincs alkotmányos alapja. A választásokat nem lehet ezzel a tartalommal felruházni. Annál inkább sem, hogy a választások előtt a választókkal senki nem közölte, hogy a parlamenti választások mást jelentenének, mint ami az Alkotmányban és a választási törvényben áll. A “társadalmi szerződés” tartalma sem a NENYI előtt, sem a NENYI megszavazásakor nem volt ismert. Ilyen dokumentum nem létezett, arról sem népszavazást, sem egyéb szavazást nem tartottak. A parlamenti választáson a nép nem erről szavazott. A győztes párt programja nem tartalmazta, hogy aki rájuk szavaz, az egy új “társadalmi szerződésre” szavaz. Ennek egyébként sem voltak alkotmányos alapjai.

A parlamenti választások nem az alkotmányos rendről, hanem az Országgyűlés összetételéről döntöttek. A pártokra és a jelöltekre adott szavazatokkal a magyarok nem “új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere megalapításáról döntöttek”, hanem képviselőket választottak az Országgyűlésbe, akik az Alkotmány keretei között kötelesek működni. A kétharmados fideszes parlamenti többség hiába nyilvánította egy új rendszer megalapításának a választásokat a NENYI megszavazásával, ennek nincsenek alkotmányos alapjai. Ilyen “forradalmat”, “társadalmi szerződést”, új rendszer megalapításának lehetőségét az Alkotmány nem ismer. Ez ráolvasással sem működik. Ezért a rendszer alapja törvénytelen és illegitim. Az “új rendszer”, a Nemzeti Együttműködés Rendszere bejelentésével az Orbán Viktor által vezetett párt az alkotmányos rend megváltoztatását jelentette be. A NENYI megszavazása erre történő előkészület. Már Sólyom László mulasztást követett el, mert Orbánt és társait abban a pillanatban kellett volna őrizetbe vetetnie. De akkor még reménykedett abban, hogy Orbán még egy ciklus ad neki, és közpénzen megmászhatja a világ összes többi hegyét, ahova az első ciklusában nem jutott el.

Az alkotmányos rend megváltoztatása államellenes bűncselekmény. A Btk. 139. paragrafus (1) bekezdése értelmében, “aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve – különösen fegyveres erő igénybevételével – megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő”. A törvény feltételezte az erőszakot, mert feltételezése szerint a cselekményt az államhatalmon kívül álló személyek követik el, és nem készült olyan esetre, hogy az államhatalom birtokosai azok, akik az alkotmányos rendet megváltoztatják. Mivel az erőszakszervezetek fölötti hatalommal Orbánék rendelkeztek, és nem kelt senki az alkotmányos rend védelmére, nem volt szükség  erőszak alkalmazására. De az erőszak monopóliumával ők rendelkeztek, ezért az erőszakkal való fenyegetés megvalósult. Annál is inkább, mert a NENYI kijelentette: “A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét.” Ebben a mondatban benne van a fenyegetés is. Mivel a megtévesztést a társadalom csak később ismerte fel, nem volt szükség erőszak alkalmazására, amelyre minden bizonnyal sor került volna, ha valakik megpróbálják védeni az Alkotmányt.

A Magyar Köztársaság alapja az Alkotmány volt. Az Alkotmány határozta meg az ország politikai, gazdasági és társadami rendszerét. Orbán a választási győzelmét az alkotmányos renden kívülre helyezte, forradalomnak minősítette, “új társadalmi szerződéssé” nyilváníttatta, amely alapján egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere megalapításáról döntött. Ezt a nemlétező “társadalmi szerződést” azonban csak a Fideszre szavazók kötötték a választások győztesével, a többi szavazó ezzel ellentétesen szavazott. A nem szavazók véleménye pedig nem ismert. Ez azt jelenti, hogy ha még utólag át lehetne minősíteni a szavazás tartalmát, az új rendszerre akkor is a csak a választásra jogosultak egyharmada szavazott. De a szavazást nem úgy írták ki, hogy ki szavaz egy “új társadalmi szerződésre”, a “Nemzeti Együttműködés Rendszerére” voksol. A szavazáson mindenki annak tudatában vett részt, hogy az alkotmányos rend keretei között országgyűlési képviselőket és parlamenti többséget választ, amelynek kormánya négy évig kormányozhatja az országot. Mindezt az Alkotmányban meghatározott keretek között. Ezért a parlamenti szavazás rendszerváltó szavazássá, forradalommá minősítése csalás, törvénytelen, alkotmányellenes és illegitim. Az sem biztos, hogy egy rendszerváltásra vonatkozó szavazáson ugyanennyien vettek volna részt, és az sem biztos, hogy aki a Fidesz négyéves kormányzására szavazott, az az alkotmányos rend megváltoztatására is szavazott volna. Amikor a Fidesz saját szavazóit a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatában “a magyarokkal” azonosította, akkor a “magyarok” közül kirekesztette azokat, akik nem rájuk szazvaztak. De akik rájuk szavaztak, azok sem az alkotmányos rend megváltoztatására szavaztak, hanem a Fidesz négyéves alkotmányos kormányzására. Az Alkotmány különben sem tette lehetővé, hogy az alkotmányos rendet szavazás útján meg lehessen változtatni. A hivatkozás is hamis és törvényellenes.

A Nemzeti Együttműködés Rendszere nem azonos a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével. A Nemzeti Együttműködés Rendszere egy ideológiai állam uralmát jelenti, amelyben a hatalmat a “keresztény” és “nemzeti” jelzőket kisajátító csoport tartja a kezében, amelynek uralmát nem korlátozza senki és semmi. Uralmát a királyságra, a történelmi alkotmányra és a szentkoronára, a tekintélyelvűségre vezeti vissza. Vezérelvre épül, minden és mindenki a Vezér akaratától függ. A hatalmi ágak nincsenek szétválasztva, a politikai rendszer csak egy párt uralmát teszi lehetővé. Felszámolta az Alkotmánybíróság jogait, és nem az Alkotmánybíróság, hanem a végrehajtó hatalmat kezében tartó Vezér személye a törvényesség mérőzsinórja. Tartalmilag ez egy újkori klerikál-fasiszta rendszer, amely a két világháború közötti “keresztény-nemzeti” kurzus irredenta és antiszemita ideológiájára épül. Formailag egy szélsőjobboldali és egy klerikál-fasiszta-katolikus párt (a Fidesz és a KDNP) koalíciója. Struktúráját tekintve egy klasszikus bűnszervezet, amely olyan maffia, amely nem az állammal összefonódva, hanem az államot elfoglalva rabolja ki az országot. Ehhez a rablótevékenységhez használ fasiszta és náci ideológiákat és épít egy önkényuralmi rendszert. Ez teljes mértékben ellentéte a Magyar Köztársaság demokratikus Alkotmányának, amelyet megpuccsoltak.

A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata az Orbán-rendszer és “Magyarország” (nem a Magyar Köztársaság) alapokmányaként kijelentette, hogy “új politikai és gazdasági rendszert” hoznak létre. Miután az a hivatkozás, hogy ez “demokratikus népakarat alapján jött létre” hamis, a Nemzeti Együttműködés Rendszerét egy szűk érdekcsoport hozta létre. Amit tettek az puccs, államcsíny, amit az Alkotmány és a büntetőtörvénykönyv tilt. Bűncselekmény. Akik a bűncselekményt elkövették, bűnözők. Az alkotmányos rend törvénytelen megváltoztatása óta bűnszervezet irányítja az országot. A rendszer alapját jelentő Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát Schmitt Pál  még az Országgyűlés elnökeként írta alá (és vélhetően Orbán Viktor fogalmazta).  Az Alkotmányt eltörlő illegitim fideszes alaptörvényt pedig Schmitt Pál  mint köztársasági elnök írta alá. Jogérzékem szerint az alkotmányos rend megváltoztása miatt két ember számíthat életfogytiglani büntetésre: Orbán Viktor és Schmitt Pál, esetleg Kövér László. A következő legmagasabb büntetési tételen osztozik Navracsics, Szájer és Áder. Jó, ha tudja Schmitt: nem a köztársasági elnököket megillető kedvezményeket, hanem a börtön szolgáltatásait fogja élvezni élete végéig.

Ezért nem értek egyet azokkal, akik Schmittet ártalmatlan bohócnak, immorális idiótának, szerencsétlen hülyének, szoknyavadász Plagi bácsinak mutatják, mert ha az Alkotmány a legfőbb törvény, akkor ő Orbán bűntársaként a legsúlyosabb bűncselekményt követte el. Néha olyan látszat keletkezett, mintha Schmitt nem lenne teljesen normális, és nem lenne tisztában tettei súlyával. De amikor a lemondásáról volt szó, nagyon is tudta, hogy nem akarja elveszíteni sem a székét, sem a talmi csillogást, sem a rangot. Kinevezése azt a célt szolgálta, hogy a köztársasági elnök ne álljon az államcsíny útjában, és ezt ő tudta. Előre meg is mondta, hogy az államcsíny motorja lesz. Ez az előre megfontolt szándékot bizonyítja: Orbán és bűnszervezete szándékosan kapcsolta ki a fékek és ellensúlyok rendszerét, köztük a köztársasági elnök személyét. Schmitt pénzért, rangért eladta magát az államcsínyt végrehajtó bűnszervezetnek. Elárulta az Alkotmányt, az esküjét és a hazáját. Aláírta azokat az alkotmányellenes törvényeket, amelyekkel a törvényesség látszatával tudták az alkotmányos rendet megdönteni. A felelősségét nem csökkenti, hogy hülye, és nincs erkölcsi érzéke.

A maffiamódszereket bizonyítja, hogy 2011-ben a köztársasági elnökről szóló törvényt úgy módosították, hogy az életfogytig tartó kedvezmények akkor is járjanak a lemondó “álamfőnek”, ha két évnél kevesebbet tölt hivatalában. Ebből látható, hogy Orbán tudta: Schmitt nem fogja kitölteni a két évet, hanem miután elvégzi a piszkos munkát, eltüntetik és vele a bűncselekmény nyomait is. A következő év elején kirobbantották a plágium-ügyet, Schmittet pedig lapátra tették. Orbán mindenhol zsarolható embereket használ, és így tartja néhány társával kezében az egész rendszert. Igazi gengsztermódszerek ezek. Pitiáner bűnözők, romlott gazemberek, akik a trafikmutyi színvonalán állnak. Magyarország szégyene, hogy ilyen közönséges bűnözők vezetik az országot, és ezt eltűrik. Ezt a szégyent ez az ország nem könnyen mossa le magáról, ami sokat elárul ennek a népnek az intellektuális és erkölcsi színvonaláról.

Orbán Viktor, egykori politikus, köztörvényes bűnözővé vált. A vele szembeni fellépés mindenkinek alkotmányos joga és kötelessége. Mivel az alkotmányos rend megdöntése illegitim, ezért minden törvény, amelyet Orbán ezt követően megalkotott, semmis. Bukása és letartóztatása után valamennyit egyetlen tollvonással lehet és kell megsemmisíteni. Az alkotmányos rend megdöntése után a kormánypárt és az ellenzék fogalma érvénytelen. A magát ellenzéknek nevező politikai oldal szerepzavarban van, amikor a bűnszervezet ellenzékeként működik és a hatalmukat ezzel legitimálja. A maffia egyes intézkedéseit nem kell minősíteni, értékelni, abban semmi meglepő nincs, ha mindent elfoglalnak, kirabolnak, elvesznek, hiszen csak a dolgukat teszik. Az alkotmányos rendből visszamaradt pártok bűnt követnek el, amikor azt a látszatot keltik, hogy a bankrablók, az útszéli fosztogatók politikusok. Nekik egyetlen kötelességük lenne, hogy követeljék az alkotmányos rend visszaállítását, a bűncselekményt elkövetők törvényes felelősségre vonását. Ha a Nemzeti Együttműködés Rendszere illegitim, akkor az általa kiírt választások is azok, és a választások végeredménye is az, függetlenül a győztestől. Választásokra csak azért van szükség, hogy az államcsíny nyomait eltüntessék, és a rendszer törvénytelen megváltoztatását legitimálják.

A magát ellenzéknek nevező politikai oldal és sajtója kerüli a bűnözőkkel való konfrontációt, mert rossz a lelkiismerete. A demokráciát ők nem szüntették meg, de úgy működtették, hogy az sértette a demokratikus normákat. A korrupció, az állami szektor kirablása összeegyeztethetetlen a demokratikus normákkal. A baloldali és liberális sajtó ennek a rendszernek nem a leleplezője, hanem haszonélvezője volt. Ezért sorsa összefonódott a korrumpálódott és hitelét vesztett balliberális pártokkal, akiket ma is szolgai módon követ és kiszolgál. Titkos vágyuk, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül bekövetkezhet egy visszarendeződés és minden ott folytatódhat, ahol abbamaradt. Erre semmi esélyük, de a minimális programjuk az, hogy az elmúlt évtizedekért a felelősségre vonás elmarad: ha nem nagyon ugrálnak, és ha nem vonják kétségbe a rendszer legitimitását, akkor meghúzhatják magukat és megélhetnek benne. A baloldali és demokratikus érzelmű emberek egy része ezt nem látja át, ezért becsapják őket az álellenzéki pártok és médiumok. Az ország többi része hiába látja, hogy Orbán és bandája egy maffia, nincs olyan politikai erő, amely mellé állhatna. A hamis, hazug, képmutató és korrupt ellenzéket sem tudja támogatni. Ráadásul az ellenzék legnagyobb pártjának tisztázatlan a viszonya a bűnözőkkel a pártpénztárnokok közötti mutyik és a zsarolhatóság miatt. Ha a megváltónak tekintett Bajnai Gordon pedig annyit nem vesz észre, hogy az alkotmányos rendet törvénytelenül felszámolták, és az bűncselekmény, amely ellen fel kellene lépnie, akkor alkalmatlan arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen.

Ez az ellenzék Orbánnal együtt tűnik majd el. Közük nem lesz Magyarország demokratikus helyreállításához. Aki rájuk pazarolja a figyelmét, az energiáját, üres pótcselekvést folytat. Ezek az emberek soha nem fogják se leváltani, se megbuktatni a puccsistákat. Beépülnek csendesen az illegitim Orbán-rendszerbe, majd vele együtt tűnnek el. Aki Magyarország jövőjéért tenni akar, az nem számíthat arra, hogy ezek a hivatalos ellenzékiek szembe nézzenek a múltjukkal, a hibáikkal, leszámoljanak azokkal, új lapot nyissanak, a múlt terheitől megszabadulva egyenesen és bátran konfrontáljanak Orbánnal. Kivétel Gyurcsány Ferenc, aki viszont miniszterelnökként bizonyult alkalmatlannak, és öncélúnak tartott magamutogatása, nárcizmusa miatt sokan nem bíznak benne. A többiek nála is rosszabbak, részesei a hamis játszmának, rossz a lelkiismeretük, zsarolhatók, és az érdekük az, hogy ez soha ne lelepleződjön le. Bajnai Gordon pedig most már leplezetlenül miniszterelnök akar lenni, és mindent csak ennek rendel alá.

Ezért megalázza magát és bohócot csinál magából, aki belemegy a színjátékba, ellenzéki összefogást sürget, szavazásra buzdít. Ez nevetséges. Az pedig különösen undorító, hogy ez az ellenzék, amely nem leplezi le és nem mondja ki, hogy az alkotmányos rendet megdöntötték, hanem elhallgatja, hogy illegitim uralom van, a trafikbotránytól és hasonlóktól várja, hogy a fel nem világosított nép majd megutálja ezeket és rájuk szavaz. A fasiszta rendszer a társadalom öntisztulási folyamatának része is, amelynek célja, hogy megtisztítsa a közéletet a korrupt alakoktól. Mivel az ellenzékben, a liberális és a baloldalon, a pártokban és a sajtóban is ez az öntisztulás elmaradt, nincs aki leváltsa az Orbán-rendszert. Ha ez az öntisztulás csak akkor következik be, ha a baloldali pártokból és a baloldali sajtóból kihalnak azok, akik beszennyezték a demokratikus rendszert, akkor Orbán rendszere addig él, amíg ők ki nem halnak. Úgy tűnik, hogy sem a megváltozásukra, sem az önkéntes visszavonulásukra nem számíthatunk.

Amikor majd mindenki számára világos lesz, hogy közönséges bűnözők tobzódtak itt, amikor az elkövetők a bíróság előtt állnak, akkor ez az ellenzék nevetség és megvetés tárgya lesz, a magyar átok része, futó, rossz emlék, súlytalan, ostoba, korrupt figurákkal tarkítva. Ezt kockáztatják és magukat ítélik politikailag megsemmisítésre azok, akik a “megtérésük” nélkül hozzájuk csatlakoznak, akik nem rendőr után kiáltanak, hanem illegitim választásokra készülnek. Ugyanez igaz az ellenzékinek nevezett sajtóra is. Amikor kiderül, hogy azoknak volt igazuk, akiket ők gyávaságuk, rossz lelkiismeretük miatt hülyéztek, akiket szélsőségesnek, túlmozgásosnak neveztek, akikről azt terjesztették, hogy elment az eszük, akkor remélem, hosszú sorokban állnak majd, hogy bocsánatot kérhessenek és önként jelentsék be, visszavonulnak a sajtóból, mert az a tevékenység, amit ők folytattak, nem sajtótevékenység, hanem valami egészen más.

Schmitt Pált várják a fürdőben és a cellájában. Felkészül Orbán Viktor, kíséri Semjén Zsolt, Kövér László, Áder János, Szájer József, Navracsics Tibor, Simicska Lajos, Nyerges Zsolt, Szijjártó Péter, Selmeczi Gabriella és a többiek. Beszélő két hétben egyszer. Kezdődhet az évszázad maffiapere, a bűnszervezetben elkövetett országrablás miatt.

Ne féljenek, megvárjuk. Van időnk.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (98 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +157 ( 179 szavazatból)
Bartus László: Schmitt ezzel nem úszta meg, 4.8 out of 5 based on 98 ratings

 • Hozzászólások(129)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

129 Reader’s Comments

 1. Ez a cikk nem nagyszerű, hanem végletesen naív. Talán szerzője már elfelejtette a magyar néplelket.
  Talán nem veszi észre, hogy ennyi botrány után még mindig Fidesz időközi győzelmek és kormány melletti menetek vannak.
  Talán nem veszi észre, hogy a tüntetéseken pár ezer ember van a százezer helyett.
  Talán nem veszi észre, hogy aki felismerte ezt, már régen külföldön van, a szerzővel együtt.
  Talán nem veszi észre, hogy az USA túl messze van, kisebb gondja is nagyobb Magyarországnál, az Unió tehetetlen, rendelkezésére álló eszközeit sem meri alkalmazni (félve a következményektől), Európa legnagyobb hatalma pedig (egyelőre) olyan kijelentésekre sem válaszol, hogy a németek már egyszer bejöttek, és nem volt jó ötlet.
  Számonkérés, tárgyalás, ítélet, ugyan már.
  Bartos úrnak írom, mint aki a Biblia jó ismerője, olyan helyzetben vagyunk, mint az ókori Izrael, aki Isten akarata ellenére királyt választott magának. Ezt akarta a nép, ezt akarták a vezetői.
  Végül persze Istennek lett igaza, de nagyon sok idő telt el. Én legalább a gyerekeimet szerettem volna, ha egy jobb világban élnek fel, mégpedig Magyarországon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (30 szavazatból)
 2. Kecskeméti Károly

  “Heveske” (09.20) köszönöm, erről győzködöm a köreimet évek óta!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (7 szavazatból)
 3. Mint mindég most is igaza van Bartus Úr és nem tudok mást tenni, mint ahol csak tudom terjesztem az írását!!! Nagyon köszönöm,és továbbra is kívánok sok sikert az írásaihoz!!! Zsóka mama.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (18 szavazatból)
 4. Tegyük élhetővé !

  Kedves Bartus úr, olvtársak !
  .
  Napokkal ezelőtt gondoltam arra, hogy szükséges lenne -még a pártalapítás előtt- létrehozni egy hír tájékoztatási centrumot, ami közölné a világgal véleményünket.
  Arra gondoltam, fontosabb eseményeket leírnánk 4-5-10 sorba ( alul magyarul, felül angolul) és e-mailben rendszeresen elküldenénk Európa kormányaihoz, Moszkvába, Pekingbe , Wasingtonba, vezető nemzetközi újságoknak stb…
  Azon gondolkodtam mivel érveljek, hogy komolyan vegyétek a javaslatomat, és meg is valósítsuk valamilyen formában.
  Ma PC közelbe kerültem és végig olvastam az utolsó napok cikkeit és hsz-eit, és megdöbbentő egyes cikkek és vélemények mennyire idevágnak.
  .
  Az öteletemet az váltotta ki , hogy előre gondolkodva, látom, hogy itt nem lesz demokratikus keretek közti békés hatalom átengedés .
  Tehát szükséges , hogy a Nyugat és Kelet LÁSSA , hogy VANNAK ITT EBBEN AZ ORSZÁGBAN MÁSKÉPPEN GONDOLKODÓK.
  .

  Sajnos meg van a lehetősége egy polgárháborúnak vagy egy éhséglázadásnak (amire számítanak, lásd Pintér nyilatkozat) , ahol fegyvereket is bevethetnek a nép ellen. Sokszor úgy oldják meg a nagyhatalmaka helyi konfliktusokat , hogy fegyveres rendfentartó csapataikkal rendet tesznek, majd az ellenzéket hatalomba segítik.
  Akkor sem lenne jobb a helyzet, ha orban -ha már tarthatattlan a helyzet- engedi, hogy a mostani hatalmi elit kormányt váltson.
  Ahogy a nyilasok át tudtak öltözni kommunistáknak, ahogy orban vallástagadó liberálisból átöltözött keresztény fasisztává, úgy fognak ezek újból átöltözni ál-demokratákká.
  Ezért el kell őket küldeni, bármilyen jelmezben is jelentkeznek újból országvezetésre. (pl: Schiffer A. az első sorokban tolongana, rengeteg fideszes azonnal demokratává válna,..)
  .

  Obama , Jelcin, Merkel asszony nem olvas magyarul, nekünk kell megmutatni magunkat.(ha küldenek nekik rólunk anyagokat, akkor is az már erősen szűrt)

  Az Interneten mindenki akkora, amekkorának mutatja magát, amekkorának látszik.
  Ezért tartom szükségesnek független híriroda létrehozását a világ felé, mely közölné véleményünket -ha Bartus úr rábollint – Nepszava.com Szellemi Műhely , vagy bármilyen más néven.
  .
  És hogy nem csak én gondolom így, igazolás : Dunst levele Merkelnek, mely erős országtorzító hatású , tehát válasz -> Nepszava.com Független Híriroda véleménye Merkel asszonynak
  itteni kommentelők akik angolnyelv fordítást kérnek,Bartus úr cikkeiből …
  .
  Hatalmas felütés, kezdő levél lehetne ennek a cikknek a tartalma , az hogy a kormányt illegitimnek tartjuk, kinyilvánítjuk, hogy puccsot hajtottak végre.
  .
  Azt hogy ennek mi a módja nem tudom, talán udvarias levélben érdeklődhetnénk adnak-e erre a célra egy e-mail címet ?
  Az összefoglaló Hírszerkesztőségi leveleket külföldről kellene indítani, nehezebben lennének manipulálhatóak, tényszerű hangnemben lennének megirva, és itteni kommentek szolgálhatnának alapnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (25 szavazatból)
 5. Tegyük élhetővé !

  kimaradt : És persze Bartus úr meglátásai.
  .

  más:
  talán nincs egy hete, hogy írtam hogy az ügynöklisták szerintem okafogyottá váltak.(azért mert a 3. Köztársaság megszűnt-nekik kellett volna nyilvánosságra hozni a III/III-okat-, és diktatúra lépett a helyére. Új ,létező, működő ügynöklistáink vannak, most ezeket kell elkapni elsősorban)
  .
  Erre azt hallom a hírekben, hogy kisösszegű nyugdíj megvonás lesz ügynök körökben. A véleményem az , hogy jutalom elvonása nem egyenlő a büntetéssel.Nyilvásosságra is hozzák a neveket ?
  Mindenkiét , vagy mi ügynökünk jó ügynök, nem fideszes ügynök büntetendő , komcsi ügynök ? A bibó kollégista és az Astória (Schmitt Pál) ügynökei is meg lesznek nevezve ?
  Sok kézen keresztül mentek a listák, ezek még teljesek ?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (16 szavazatból)
 6. Stumpné Bekes Margit
  2013. május 20. hétfő
  09:03
  Netán nem azért, mert az emberi igazság érzet, eredendő emberi érték?
  Önmagunk védelmében és érdekében igazságot kell szolgáltatni.
  Előttünk támadta le egy egész horda Gyurcsány Ferencet, aki nem cinkelt lapokkal játszott – többek között sokak szerint ,ez volt a legnagyobb bűne – az egyetemes fejlődés irányába, és tétlenül nézte az ország.
  Esélyt sem adott neki senki a védekezésre, és akkor azt mondod spongya rá?
  Igen, ezt akkor kell kitárgyalni, amikor az idő megérett rá!
  Az idő azt bizonyította, hogy Őszöd minden szava igaz volt!
  Tartozunk önmagunknak és neki annyival, hogy ezt elismerjük, tartozunk önmagunknak annyival, ha ezt sokak nem ismerték fel, sőt ennek kapcsán hagyták magukat bepalizni, felvilágosítsuk, és tartozunk önmagunknak annyival, hogy lehetőséget kínáljunk azzal Gyurcsány Ferencnek, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, miértünk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (26 szavazatból)
 7. Az MSZP-nek az Öszödi beszedet a part bibliajava kellene avatnia,nem büntu-
  datot erezni miatta,elhalgatni,szegyenkezni.E helyett a nap minden orajaban
  minden perceben Öszöd igazsagat kellene kiabalni,orditani,a nep figyelmet
  ujra meg ujra rafigyeltetni,igen ezek vagyunk mi ,csak igy lenne ismet hiteles
  a baloldal.Sajnos keves ember maradhatna ebbben az esetben a partban.
  Azonban ha jön egy markans bator igazi balos ,aki ezt felmeri vallalni,s a par-
  tot a karrierpolitukosuktol megtisztitja lessz ismet eselye a baloldalnak az
  orszag ügyeiben intezkednie.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (21 szavazatból)
 8. Kedves Mindnyájan!
  -
  Örülök, hogy nem szmájliztam a hsz-emet. Így határozott, világos véleményekhez jutottunk. És Én egyetértek
  Másrészt, szóba került az agyonhallgatott SZDSZ is, mert jelentősen kivette a részét az “elmúlt nyócév”-ből.
  Én pl. rendszeresen megemlékezem Demszky-ről, amikor manapság Pesten tengelytörés nélkül sikerül átjutni.
  Köszönettel:
  porszem

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 9. Ki ismeri az első öszödi beszédet? Szinte senki!!!
  Az első öszödi beszéd az Országgyűlésbe megválasztott MSZP-s frakciótagoknak szólt. A lényege az volt, hogy az ország az – az életszínvonal tartása érdekében – erősen eladósodott, megszorításokra lesz szükség és ebből az új országgyűlési képviselőknek is ki kell venniük a részüket.
  No, ebből lett aztán nagy botrány. Főleg az újak, de a régiek közül is jó néhányan fel voltak háborodva, hogy most, amikor a mézes bödön közelébe kerültek, csak nem fogják kevéssel beérni. Kaszálni akartak, nem is keveset. Szóval, nagy volt a ribillió. Gyurcsány megrökönyödve, s felháborodva látta, hogy kik az ő “támogatói”. Aljas, pénzsóvár, kapzsi, gyűlölködő, hazafiatlan párttársak tucatjai.
  A nekik történő válaszadásában mondta el igen indulatosan a mindenki által ismert öszödi beszédet, amely a teljes igazságot tartalmazta. Sőt néhány helyen erősen dramatizálva nyomatékosította ezt az igazságot.
  Ez tette lehetővé, hogy sokan hazugságbeszéddé, vagyis a maga ellentétébe fordítsák. És így él ez a köztudatban, s nincs olyan erő, amely helyre tudná tenni ezt a tévképzetet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (30 szavazatból)
 10. Kedves László! Volna itt még valami.
  Azt írja, hogy “Magyarország szégyene, hogy ilyen közönséges bűnözők vezetik az országot, és ezt eltűrik. Ezt a szégyent ez az ország nem könnyen mossa le magáról, ami sokat elárul ennek a népnek az intellektuális és erkölcsi színvonaláról.”
  Az egyik hozzászóló azt írja, hogy ez a színvonal beleeszi magát az emberek fejébe, s ezt onnan nem, vagy csak nagyon nehezen lehet eltávolítani.
  Számomra ebből az a következtetés adódik, hogy ez a nép – segítség nélkül – egyedül nem képes meghaladni ezt a színvonalat. Segítségre van szükségünk.
  Hogy pontosan milyen is legyen ez a segítség – nem tudom. De ezt a színvonalat meghaladni – egyedül nem megy!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (18 szavazatból)
 11. oldster
  2013. május 20. hétfő
  15:01
  ” sokan hazugságbeszéddé, vagyis a maga ellentétébe fordítsák. És így él ez a köztudatban, s nincs olyan erő, amely helyre tudná tenni ezt a tévképzetet.”
  ——————-”——————
  Akkor ezt a tévképzetet el kell oszlatni.
  Ez a mi munkánk, és már nincs időnk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 12. BL megint elore latta (korabbi cikk) hogy mi varhato… Ez varhato: http://huppa.hu/sajtotlanitas/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 13. Erre a cikkra gondoltam: http://nepszava.com/2013/05/magyarorszag/urugy-lesz-a-kuruc-info-az-internetes-cenzurara.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 14. “Schmitt államcsinyt tett lehetővé.”
  Igy igaz.Sőt aktivan résztvett ebben az államcsiny megvalósitásában.Tehát bünös.NAGYON BÜNÖS.Ha egy ici-pici lelkiismerettel is rendelkezne soha nem mutatkozna emberek előtt.Nála azonban a becsület és a tisztesség ismeretlen kategoria.
  Kedves Bartus Ur!Kedves,hazánkért felelősget érző kommentelők!.Szégyen,hogy erről az államcsinyről csak az Amerikai Népszavábol értesülhetünk.Már azok,akik rendelkeznek internet hozzáféréssel.Sajnos a mai ellenzék ugy hallgat eről,mint ha misem történt volna.Tele kellene orditozni az országot,hogy minden Magyarországot szerető,minden a magyarságára büszke (ha egyáltalán vannak még ilyenek?)meghallja,megértse,hogy mi is történt ebben a szerencsétlen orsszágban.És egyetértek azokkal is akik az un.”öszödi beszéd” helyes értelmezésére hivják fel a figyelmet.Szégyen az MSZP-nek,annak minden vezetőjének,hogy nem értették meg e beszéd értelmét és célját.Sőt segitették azokat,akiket ennek a beszédnek a félre magyarázása hatalomra segitett.Ugy igaz,ahogyan “siis” ija fentebb:Az “öszödi beszéd igazságát kellene (az országot tele)-kiabálni,orditani.
  Helyesen irja “oldster” -”Gyurcsány F.támogatói aljas pénzsóvár,kapzsi,gyülölködő,hazafiatlan párttársak tucatjaiból állnak”Ezt az is ékesen bizonyitja,hogy nem követték Gy,F.-et azok sem,akiket felkarolt,pozicioba emelt.Áruló gazembereknek tartom ezeket.Én magam is ismerek egy ilyet a környezetemben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (15 szavazatból)
 15. Honnan van Bartus Lászlónak ennyi ereje, türelme, mindezt évek óta csinálni. ?Nekem néha az az érzésem hogy mindaz ami a Bibliában az UTOLSÓ IDŐKről íródott az éljük. Tehetetlennek érzem időnként magamat .amikor a sógorom azt mondja hogy imádkozik orbánért és mindaz amit érvként felhozok ellene (tényeket) arra azt mondja hogy egyikünk sem tökéletes és ő (orbán) legalább keresztény és nem kommunista. És én szeretem a sogóromat. De már dühöt is érzek ellene. Nap mint nap tapasztalom hogy a gonosz milyen kaján vigyorral tombol Magyarországon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 16. “arra azt mondja hogy egyikünk sem tökéletes és ő (orbán) legalább keresztény és nem kommunista. ”
  Egy narancsagyú hívőnek beszélhetsz, mint vaknak a szinekről.
  Ettől még szeretheted.
  A húgom is mantrázza a jobbikot. Neki már a barrikád is kevés.
  Olyankor szólok neki, hogy ne akarjom megtéríteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 17. Mar szinte latom Orbikat es cinkostarsait, amint reggelisetara viszik oket a bortonfolyason. Bar meg mindig a fulkeforradalom es az alaptorveny lesz a tema, de a szepen vasalt csikos egyenruhaban mar ez nem lesz tul hatatos es hiteles. Remelem ez a csodalatos latvany hamar bekovetkezik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 18. Hibátlan írás. Kíváncsi volnék, akad-e valaki, aki – akár csak egy-egy megállapítását is – tényekkel és észérvekkel cáfolni tudja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 19. Tegyük élhetővé ! 2013. május 20. hétfő 10:19

  Az Egyesült Államok szenátusában – ha jól tudom – már felvetették a Szabad Európa Rádió újraindítását. Lesz keletje. 2014 áprilisától mindenképp.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 20. Kedves “kegyelem!”
  Én meg a testvéremmel vagyok ilyen helyzetben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 21. Tényleg senki még nem vette azt észre, hogy mire megy ki a dolog?
  Arra, hogy a Köztársasági Elnök pozíciója nehogy bármi is akadálya legyen a kétharmados többség törvényalkotó akaratának. Az már más kérdés, hogy Schmitt Pállal olyannyira túllőttek a célon, hogy az már túlhaladt a szatíra határán.
  Áder János azonban tökéletesen megfelel a fenti akaratnak: látszatból vissza-visszaküldözget egy pár törvényt, amely pár névelő megváltoztatását követően – a törvényalkotó eredeti akarata szerint kerül elfogadásra. Még az sem kizárt, hogy az egész dolog előre lerendezett. Sőt, biztos, hogy “tutira” mennek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 22. Sokan a börtönt emlegetik. Nekem ennél fontosabb a mellékbüntetés: a közügyektől való eltiltás !!! Lehetőleg nagyon hosszú időre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 23. Változatlanul az a véleményem, hogy mivel Orbánék a puccsal totalitárius hatalmat alakítottak ki maguknak, ma Magyarországon a magunk erejéből semmit sem tudunk tenni. A jövő évi választásokat fejben és papíron az Orbán maffia már lefuttatta, nincs semmi törvényes eszközünk ellenük! Nem marad más, mint hogy segítséget kér Gyurcsány, Bajnai és a többiek a nyugattól. Ellenkező esetben ezrek életébe fog kerülni a lázadás, ami biztosan nem fog elmaradni.
  Orbánékat a puccsal történt hatalomszerzés miatt a nemzetközi törvényszék elé kell állítani, a külföldre offshore-ozott ezermilliárdokkal az utolsó fillérig elszámoltatni és ítéletet hirdetni felettük. Be kell vonuljanak az ENSZ békefenntartói, nekik kell levezényelniük az egész eljárást. Vissza kell állítani a köztársaságot és a törvényes jogrendet!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 24. Aki folyamatában figyelemmel kísérte Orbán Viktor politikai szereplését, annak nem meglepő és nem újdonság az un. alkotmányos államcsíny azaz, az Alkotmányos rend elleni fellépés. 1997 októberében pl. választási csalástól tartva beszélt „pártja Alkotmányon kívüli helyzetre vonatkozó vészforgatókönyvéről. ”Tehát 1997 októberében vagyunk még messze a választási időszak, Ő már blöfföl, csalásról beszél. Kuncze Gábor mondta:”Orbán Viktor újabb szokása szerint a tudatlanok bátorságával a tényleges folyamatok ismeretének hiányában alkot véleményt, ezért sem véletlen, hogy nyilatkozatai tele vannak nagy tévedésekkel./Az Országos Választási Bizottság tagjai között ott vannak az ellenzék képviselői a szavazókörzetekben pedig az ellenőrei.”/
  Lássuk mi hangzott el 12 évvel később – 2009. 11. 23.-án, – az ATV. HU. műsorában:
  „Halmai Gábor alkotmányjogász szerint nehéz értelmezni Orbán Viktor szavait az alkotmányról”-…
  „A Fidesz elnöke néhány hete azt mondta, hogy tiszteletben tartja az alkotmányt, de nem tiszteli, mivel az szerinte technokrata szabálygyűjtemény csupán. Halmai emlékeztetett arra, hogy az alkotmány szerint Magyarország demokratikus jogállam, ahol hatalommegosztás érvényesül. Emellett az emberi jogok is alkotmányos védelem alatt állnak. „Aki ezt nem tiszteli, annak a jogállamisággal vannak gondjai.”/
  Sokan látták tehát, hogy Orbán mire készül ha a kétharmados hatalom birtokába kerül. Sajna a nép az istenadta nép nem látta. Nem látta, mert tájékozatlan. Most issza a levét.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 25. Szerintem Sólyom László is (mulasztásos) alkotmánysértést követett el. Ráadásul államfői poszton. Tulajdonképpen ő sem úszhatja meg.
  Másrészről viszonmt, ha mindig a múltban elkövetett bűnök számonkérése van a közérdeklődés központjában, akkor sohasem jutunk előrébb.

  Kegyelemnek meg azt üzenem, hogy mondj meg a sógorának, hogy bizony ráfér Orbánra, hogy imádkozzon érte, mert a beteg emberekért lehet imádkozni. Viktornak is mielőbb valami olyan helyre kellene kerülnie, ahol el van szigetelve a világ mindennapi gondjaitól és a betegségének megfelelő orvosi kezelést kap. Emellett azonban a sógor imádkozzék azért a rengeteg magyar emberért, akiktől elvették a megélhetésüket, akik feje felől elkonfiskálják az otthonaikat, akik gyerekei éheznek, pedig ők is “legalább keresztények”. (Igaz,persze, hogy a többségük nem focista.)
  Amúgy meg megkérdezhetné a sógort, hogy mit ért azalatt, hogy “legalább keresztény”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 26. PlagiPál a NOB-tól figyelmeztetést kapott.
  A csiga ezekhez képest rakéta, ezen az ítéleten kellett ennyit gondolkodni?
  A NOB lejáratása valójában semmi ahhoz képest, amit a nemzeti golyóstoll elkövetett a köztársaság nélküli köztársasági elnöki poszttal!
  Annyira lejáratta magát, de még mindig nem érti, hogy jobban tenné, ha már elvonulna, vagy írná a beígért dolgozatot, vagy simán a múltján merengene, hogy magasra hágott, pontosabban vajjal a fején kiment a napra, valamivel a füle mögött nem maradt nyugton a babérjain….
  Magyarországnak ilyenekre futja, ezek lennének a követendők, erkölcsre oktatják majd a diákokat, ilyen példaképekkel a hátuk mögött?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 27. Most olvastam, hogy amerikai lapértesülések szerint a NOB megrovásban részesítette PlagiPált, a kizárást csak azer úszhatta meg, mert önként vállalta, hogy nem vesz részt a munkájukban.
  Hát, nem is tudom, ott is lehet egy-két magastudásúnak vaj a fején vagy valami a füle mögött?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 28. lovastengerész

  Ez a szemétláda meddig alázhatja még a saját nemzetét ? Mért nem tűnik már el a szemünk elől , meddig kell még hallgatni a sunyi hazugságait?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 29. Szerintem sok bűnöző van a közigazgatásba PL:
  Győrnek a Maffia főnöke a Győri NAV igazgatója
  Dr. Horváth Szabolcs alias Al Capone !
  Chicago-t Csinált Győrből !!! Pénzügyi korrupciók az ő kezébe kerültek !!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos