Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A “zemberek” és az emberek 2013. április 2. kedd 17:43

 • Hozzászólások(89)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A "zemberek" és az emberek

Álljunk meg néhány emberi szóra, és gondolkodjunk azon, miket beszélünk, elvtársak. A Fidesz után a magát ellenzéknek nevező társaság is átvette a “zemberek” szólamát. A “zemberek” kezdetű hivatkozás olyan misztikus lényekre történik, akiket valamiért tökéletesnek, kikezdhetetlennek és megfellebbezhetetlennek gondolnak. Pedig a “zemberek” szörnyek. A “zemberekre” mégis azért hivatkoznak, hogy utána minden száj elnémuljon: ha a “zemberekről” van szó, az mindjárt más.

Bajnai Gordon, a világ legrendesebb embere és a világ legrosszabb politikusa, egyéb csacskaságok mellett azt a butuska közhelyet ismételte el egy normális újság normális olvasóinak, hogy “az embereket nem lehet azért büntetni, mert rossz kormányuk van”. Bajnai Gordon egyrészt ugyanazt csinálja, amit Orbán Viktor szokott, külföldön nyilatkozik, de a hazai “zembereknek” beszél. Ők ezt szeretik hallani legjobban: nem tehetnek semmiről, ne büntessék őket mások miatt. Hogyan bízhatnánk meg olyan emberben, aki ugyanazt teszi, amit Orbán, és ugyanazok kegyeit keresi, mint egy fasiszta párt demagóg elnöke? Másrészt Bajnai Gordon (és legfőképpen zseni tanácsadója, akinek szeretjük még mindig tulajdonítani az összes képtelenséget, amit Bajnai beszél) ezzel a mondatával egy gyorstalpaló politológusképzésen is megbukott.

A “zemberekre” való hivatkozás olyan varázsszó, amely lehetetlenné tesz minden további érvet és vitát. De felfogjuk-e végre, hogy kik azok a “zemberek”? Mintha a “zemberek” lennének az abszolút mérce, a jó és igaz megtestesítői. Induljunk ki abból, hogy Magyarországon megfordult a világ. Ma a sötét, buta és mindenre alkalmatlan emberek uralkodnak az élet minden területén, és ennek megfelelően az ő kormányuk van hatalmon. Ők, azok, akiket úgy neveznek, hogy a “zemberek”. Ezzel szemben megfélemlítve, eltaposva és elnyomva, majdnem illegalitásban él és senyved az ország civilizált része, amely a “zemberekkel” ellentétben meghaladta az őskort és az emberevő kultúrák természetét. Ezek száma fogy, mert egyrészt kihalnak, másrészt kivándorolnak, harmadrészt közülük is sokan a “zemberekhez” csatlakoznak, mert a környezetükben azt látják, hogy az a magasabb rendű és sikeresebb létforma. A “zemberek” fertőzés útján szaporodnak. Az értelmes élőlények pusztulását segíti, hogy az olyan intelligenciák, mint Bajnai Gordon, nem őket képviseli, nem hozzájuk szól, nem az ő nyelvükön beszél, hanem Mesterházyt és társait követve, ő is a “zemberek” kegyeit keresi. Még egy olyan német újságban is nekik üzen, amelyet a civilizáció tagjai olvasnak, és pontosan tudják, hogy Bajnai kikről beszél, amikor a “zemberekre” hivatkozik.

Ezért érzi védtelennek, kiszolgáltatottnak és elhagyottnak magát a törzsfejlődés magasabb fokára lépett ember, aki úgy érzi, hogy Szőke Feri és társai vadásznak rá az utcán, Fekete György leselkedik rá a kultúrában, Széles Gábor és Szaniszló Ferenc a médiában, a hit és erkölcstan tanár az iskolában, akinek nyugdíját Selmeczi Gabriella védi, akinek szakmai jövőjét a közmunkatáborokban jelölte ki Mussolini nagy elvbarátja, és akinek ideális otthonul az ócsai nyomortelepet jelölték ki. Ezekkel azonosul értelmileg és érzelmileg a “zembereknek” nevezett vegetáló élőlények tömege, akiknek agyfukciói a papucsállatka szintjére süllyedtek, és akiket csak emberevőknek nevezhetünk, ha pontos definícióra törekszünk. Az ő kormányuk van most uralmon, ha valaki nem tudná. Az ő vallásuk a kötelező ideológia a nemalkotmányban. Ez az álvallás a “zemberek” vallása, ennek nevében égették el élve nők százezreit máglyákon, mert megkívánta a püspök, vágták ki élve a magzatokat az anyák hasából, mert az anyák zsidók voltak. Az ő szellemi vezetőjük az, aki egy trónról hirdeti a szerénységet, és rablott kincseken ülve, a világ leggazdagabb államából szónokol a szegénységről. Innen szivárog a fekete füst képében a szörnyeteg, és a barbár démonokkal egyesülve ezek hozzák létre a “zembereket”, akikre Bajnai hivatkozik, és akiknek kacsintgatva üzen.

Bajnai (és ész ellen beoltott főtanácsadója, pártelnöke) téved, amikor azt hiszi, hogy a “zemberek” valaha is rájuk fognak szavazni. A “zemberek” sötétek és buták, mint az anyaföld, olyanok, mint a dögevő turulmadár, de nem hülyék. Pontosan felismerik, hogy Bajnai nem közülük való, neki emberi ábrázata van, és nem a gyűlölet a létformája. Ezek soha nem fognak rá szavazni, mert ez ugyanaz a tömeg, amelyet Hitler és Goebbels állított elő. Ezek az emberek megigézett állapotban vannak, nem urai önmaguknak, egy részük pedig soha nem is volt ennél magasabb szinten, csak korábban elfoglalta a társadalomban az “őt megillető” helyét. Az élőlényeknek ezt a növekvő magyar csoportját, amelyet a “zembereknek” neveznek, valami furcsa csalás folytán “jobboldalinak” mondják, holott nekik semmi közük a jobboldalisághoz. A lelkük mélyéből felhozott tudatalatti révén nekik kizárólag a zsigeri gyűlölethez, a vegetatív szinten mozgó léthez, az anyagcsere folyamatok szintjén levő gondolkodáshoz, a kiolthatatlan vérszomjhoz és az unintelligenciához van közük, amelyek éppenséggel ellentétei a jobboldali konzervativizmusnak. Az igazi jobboldaliakat ezek vagy beolvasztották az agyuk kivágása után, vagy elpusztították. De valami rejtélyes oknál fogva ezt nem vették észre azok sem, akik magukat ellenzéknek tartják. Ezekkel a náci végtermékekkel akarnak – mint “jobboldaliakkal” – kiegyezni, árkokat temetni és ellenségességet elásni. Megmondom mi lesz itt elásva: a humán teremtmények csontjai tömegsírokban, miután a “zemberek” furkósbottal agyonverték őket, ha ezt nem állítják meg időben.

Bajnai Gordon azt mondja, hogy a “zemberek” nem tehetnek róla, hogy ilyen kormányuk van, mert a “zemberek” – ugyebár – nem tehetnek semmiről. És amikor ezt a “zemberek” hallják, akkor a földön fekve röhögnek, artikulátlan hangokat adnak ki magukból, a térdüket csapkodják, kipiszkálják bicskájukkal a foguk közül a húsdarabot, majd a kést egy mozdulattal a kocsmában felállított Bajnai bábu szívébe vágják. Majd elérzékenyülve egy gyertyát és egy féldeci pálinkát helyeznek el Orbán Viktor csapszékben felállított oltáránál. A hátsó teremben pedig nagy üstben melegítik a vizet, amelyben megfőzik és fokhagymásan megeszik az ilyen Bajnai-féléket. Az életét és családját féltő intelligencia, amely várja a felszabadítókat, és remegő kézzel veszi kezébe az újságokat, reménykedve, hogy “talán majd a Bajnai”, azt olvassa, hogy akiben reménykedik, az is az emberevőknek hízeleg, nekik udvarol, az ő hazugságaikat szajkózza. Ahelyett, hogy szembefordulna velük, a képükbe vágná az igazságot arról, hogy a világ meghaladta a kőkorszakot, a barbár mítoszok világát, az Emesét meghágó turulmadarat, és az ő felszabadításukért harcolna. Csüggedten ejtik földre az újságot, és valamiért árulásnak érzékelik az árulást. Bajnai Gordon pedig csodálkozik, hogy elfogyott a regimentje. Egy lakatlan szigeten ő lenne az első, akit a kannibálok megesznek, és még a tűzön is együttműködést ajánlana nekik a menü összeállításához, ahelyett, hogy felszabadítaná tőlük a szigetet.

Miután Bajnai Gordon és társai nem képesek azonosítani az ellenfelet, ezért megpróbáljuk elmagyarázni saját nyelvükön is a tévedésüket. A képviseleti demokráciában nem igaz, hogy a “zemberek” nem tehetnek arról, hogy “rossz kormányuk” van. A “rossz kormányukat” ugyanis a “zemberek” választották. Ha az emberek ebben ártatlanok, akkor legközelebb leváltják a rossz kormányukat, és ha a “rossz kormányuk” ezt megpróbálja megakadályozni, akkor elzavarják őket. De a “zemberek” nem gondolják azt, amit Bajnai Gordon, hogy nekik “rossz kormányuk” van. Ám ebben az esetben nemcsak a kormányuk rossz, hanem a “zemberek” is azok. Ez úgy lehet, hogy a “zemberek” és “az emberek” nem azonosak egymással. A “zemberek” nem ártatlanok. Orbán Viktor kormánya nem az űrből érkezett, hanem a “zemberek” választották meg, akik ráadásul elégedettek velük. Nem azért, mert jól kormányoznak, vagy ők jól élnek, hanem azért, mert az ő szellemi igényeiket, gyűlöletszükségletüket elégíti ki, az ő értelmi színvonalukat testesíti meg. A “zemberek” kormánya teszi lehetővé, hogy világhírű professzorokat kitegyenek az állásukból, diplomások utcát söpörjenek, de a falu tahója élje világát abból, hogy ő “magyar ember”. Kár is lett volna elmenni a szakmunkásképzőbe. Ezért, amíg a “zemberek” osztják az észt, amíg ők nincsenek kipusztítva az emberek lelkéből, addig Orbán Viktor kormányzása örök életre van ítélve. Végének csak az szab határt, ha a külvilág megelégeli, hogy túl sok embert esznek meg. A “zembereket” ugyanis nem dédelgetni kell, nem a kedvükben kell járni, hanem az írmagját is ki kell pusztítani az emberek lelkéből.

Ez hogyan lehetséges? Ennek megértéséhez azt kell tisztázni, hogy kik azok a “zemberek”?

Minden emberben lakozik egy “zember”, egy állat. Minden ember tudatallatijából előhozható a gonosz énje, amelyben elraktározódtak az ősei bűnei, a kollektív bűnök, Ádám természete, a saját elfojtásai, a világi kívánságok, az önző gonoszság, a civilizáció nélküli ösztönök és aljas indulatok. Akit a dolog mélyebben érdekel, az tanulmányozza a modern pszichológiát, pszichiátriát. A civilizáció, a tanulás, a fegyelem és önkontroll, a szocializáció a bennünk lakozó “zembert” nyomja el, és a “zembert” humanizálja. Ugyanakkor vannak olyan módszerek és helyzetek, amelyek képesek az emberi fejlődés folyamatát megfordítani, és a mégoly tanult és civilizált emberből is előhozzák a “zembert”, az állatot (a “zállatot”). A tömeglélektan leírja ezt a helyzetet, módszert és állapotot, amelynek során az individuum tömegemberré válik, és a legintelligensebb egyén is képes egy aljas és buta tömeg szintjére süllyedni. A fasiszta és náci propaganda, retorika ezt a jelenséget hozza létre, és az emberek mind nagyobb csoportjából képes “zembert” kreálni. A Vezér beszédei, hazugságai minden alkalommal azt a célt szolgálják, hogy a létrejött tömegembert, mint vadállatot etesse, életben tartsa, és folyamatosan ebben a hipnotizált állapotban lebegtesse. Skizofrén paranoiában szenvedő embereknek kifinomult érzékük van arra, hogy a frusztrált tudatalattiból előhozzák a turulba született állatot, a “zembert”.

Namármost, amikor Mesterházy Attila elmegy könyörögni Brüsszelbe, hogy ne sújtsák szankciókkal a “zembereket”, mert ők nem tehetnek róla, és amikor Bajnai Gordon is ezt nyilatkozza a Der Standardnak, akkor elismerik a “zember” állapotot és normálisnak tartják a “zember” minőséget: megerősítik az identitását és elősegítik a továbbélését. Márpedig Bajnai Gordon jóhiszemű állításával szemben csak és kizárólag a “zemberek” tehetnek arról, hogy rossz kormányuk van. Emberek soha nem választották volna meg őket. Ha ezek nem “zemberek” lennének, akkor leváltanák vagy elzavarnák őket. Ez az oka annak, hogy a “zemberek” szeretik a rossz kormányukat, mert nekik ez a jó: ez adja meg a frusztrációs szükségletüket, kielégíti a gyűlöletigényüket, beteg tömegember lényüket életben tartja. Röhögnek rajta, hogy Mesterházy, Bajnai és a többiek a fennmaradásukért küzdenek. A “zember” nevű állat él és élni akar, harcol a létéért, és mindent megtesz azért, hogy megakadályozza, hogy a magában elnyomott “ember”, az értelmes egyén felülkerekedjen. Már akiben valaha volt ilyen. A legfőbb “zember” maga a Vezér, ő a legbetegebb, a legfrusztráltabb “zember”, és ez vonzza a többit. Őt követik, ő tartja életben őket, és ők tartják életben a Vezért.

Ebből az következik, hogy Bajnai Gordonnak azokat kellene képviselnie, akik ellenállnak, és nem süllyedtek a “zember” szintjére. Neki kellene “szabadságharcot” hirdetnie. Kíméletlen harcot kellene indítania a “zember” ellen, és mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb részének lelkében elpusztítsa az Orbán által megszült “zembert”, és felszabadítsa a civilizált, gondolkodó egyént. A hipnotizáló, tömegemberré aljasító hazug propagandával szemben az elnyomott gondolkodó egyént kellene megszólítania azokban is, akiket magával ragadott a sötét “zállat”. Nem pedig a “zember” lényüket kellene még tovább hízlalni és megerősíteni. Németországból azért lett civilizált és demokratikus mintaország, mert megítélték a náci szörnyet, amely tömegemberré és állattá aljasította őket. Szembefordultak vele, és az állatot visszaszorították a tudatalattiba. Magyarországon Orbán Viktor ugyanazt a tevékenységet végzi, amelyet Adolf Hitler. A tudatalattiból felszabadítja a szörnyet és állat szintjén vegetáló tömegembereket termel, akik kivetkőznek a civilizációból és a vak gyűlölet vezeti őket. Ezek neve a “zemberek”. A “zemberekből” szörnyetegek lesznek, és egy testet alkotva szörnyállamot hoznak létre, amely szörnyetegként viselkedik. Először azokat pusztítja belül, akik nem válnak “zember” szörnnyé, majd a külvilág ellen fordul. A mérges dögkútból támad fel ez a szörny, kátrányszagú a lehelete, és ha a “zembereket” nem lehet visszaváltoztatni emberré, akkor a szörny megállíthatatlan, és el kell pusztítani.

Ezért Bajnainak és Mesterházynak azt kellene mondania az Európai Unióban, hogy kérnek egy kevés türelmet és segítséget ahhoz, hogy a “zemberré” válás folyamatát megállítsák, és visszafordítsák, hogy ne kelljen a “zemberrel” elpusztítani az embert is. Ha ez nem sikerül, akkor viszont az a kérésük a magyar lakosság fertőzetlen része és Európa érdekében is, hogy a szörnyeteget pusztítsák el, vágják le a sárkány fejét, dugják be az állattá züllesztő hazug szájat, és az erő alkalmazásával józanítsák ki és térítsék észre a “zembereket”, hogy aljas és állatias tömegember helyett újra értelmes, civilizált és gondolkodó egyének legyenek. Hitler után megtanulhatták, hogy ennek időben véget kell vetni, és ez nem illetéktelen beavatkozás, hanem életmentés.

Orbán frusztrációba belebetegedett lelke miatt a demokratikus verseny helyett a szörnnyé válás útját választotta, és tíz éve magához hasonló kis szörnyeket, kígyókat, “zembereket” nevel. Már a “zemberek” szavaztak a vizitdíj és a tandíj ellen, a “zemberek” hisznek a szabadságharcos hazugságokban, Orbán antiszemita elméleteiben, a magyar felsőbbrendűségben, a turul legendában, a szentkorona-tanban, a külvilág magyarellenes összeesküvésében, a makói olajmezőkben, a föld csakrájában, a nemzeti nagyságban, a sajátos magyar gondolkodásban, a fenékpöttyben, a gyűlölet erejében, a paranoiában és a frusztrációban. Rátalált a katolicizmus, a fasizmus és a nácizmus keverékére, és a Mussolini és Hitler által használt beszédtechnikával, a hazugság erejével ülteti az emberek lelkébe Orbán. A beoltott mag pedig fává növekedik, és megtermi a gyümölcsét. Intelligens emberek így züllenek értelmileg és érzelmileg Szőke Feri szintjére, és kerülnek egy asztaltársaságba vele. Nemcsak azok a “zemberek”, akik felgyújtották Budapestet, és a gyilkos indulatú “békemenetben” menetelnek, földeket és kitüntetéseket kapnak, hanem azok is, akik öltönyökben ülnek a Vezér beszédein, professzoroknak nevezik magukat és egyetértenek vele.

Bajnai és Mesterházy azért álellenzék, mert az Orbán által létrehozott szörnyeknek, a “zembereknek” udvarolnak, a szörnyek által működtetett rendszeren belül keresik a boldogulást. A szörnyek szavazatait akarják elnyerni, a szörnyekkel kiegyezve akarnak békességet teremteni, miközben magukra hagyják azokat, akik nem csatlakoznak a szörnyekhez, és a szörnyek kiszemelt áldozatai. Ebben partner az álellenzéki sajtó, és azok a művészek, akik a kíváncsi és aggódó külföldi médiában szépítik a helyzetet, mint például Esterházy Péter, aki ezzel el is árulta az író mindenkori hivatását, és jól szemen köpte Babits Mihályt. Jónás nem azért nem akart menni Ninivébe, mert azt gondolta, hogy ott jó emberek vannak, hanem azért, mert tudta, hogy Isten jó, és ha megtérnek, meg fog bocsátani nekik. Jónás nem volt vak. Nem vette volna maga mellé például főtanácsadónak és pártelnöknek azt a Szigetvári Viktort, akinek a keze között eddig minden párt és miniszterelnök megbukott a baloldalon, aki piarista tanítványként akar liberális demokráciát építeni a politikai katolicizmussal karöltve, aki a “zemberekkel” akarja Bajnait is összeboronálni, aki elsőként fog koalíciót kötni Orbán Viktorral, ha az felajánlja. Jónás ezt az embert a cápáknak dobta volna, még mielőtt ő a bálna szájában köt ki.

Végezetül egy csúnya kifejezéssel világítunk rá a lényegre, amelyet tekintsen mindenki irodalmi trágárságnak, de mind tartalmában, mind hangulatában, mind erejében és irányultságáben ez fejezi ki a lényeget. Bajnai és Mesterházy azt mondta, hogy ne bántsuk a szegény “zembereket”, mert nem tehetnek a “zemberek” a kormányról, amelyet ők választottak, ők tartanak életben. Ne őket büntessük. Ezzel szemben az igazi ellenzék azt mondja, hogy a magyar “zembert” fenékbe kell rúgni, de úgy, hogy a szemei kiessenek. Fejezze be az idegengyűlöletet, a nacionalizmust, a sötét fasiszta magyarkodást, a zsidógyűlöletet, az ingyenélést, az ingyen sörről való ábrándozást, a másokra mutogatást, a buta önteltséget. Nézzen szembe a gyilkos voltával, félmillió ember halálba küldésével. Mindenek előtt a “zembert” kell büntetni, hogy megtanulja a különbséget a jó és a rossz között, és megtudja, mi a következménye, ha a rosszat választja. Tanulja meg, hogy mi a civilizáció, és az egész föld nem Fradi-pálya.

Ha ez nem vezet eredményre, ha nem lehet a “zembert” a tudatalattiba visszaszorítani, akkor ezt az országot, mint szörnyet, el kell törölni, mert az ilyen szörnyek gyilkoltak meg tízmilliókat és gyújtották fel a világot. Várom, mikor, melyik “ellenzéki” politikus közli ezt Európával.

Utóirat

Azon vannak egyesek fennakadva, hogy erős szavakat használok. De az én erős szavaimnak dramaturgiai funkciója van. Az a célja, hogy meghökkentsen, felrázzon, provokáljon, kimozdítson. Nem én tehetek arról, hogy a halk és szelíd szóból mifelénk nem értenek. Ez zavarja a “finom” lelkeket, de az Index, a HVG és az összes többi lap öncélú trágársága, a kereskedelmi tévék közönségessége, nem zavarja őket. Ennek oka az, hogy esetemben az üzenet sérti a füleket, ezért még örülök is, ha zavarom a nyugalmukat. Ha ellenállást tapasztalok, akkor nem enyhítek, hanem még egy lapáttal ráteszek. Rossz szokás. De ha kisebb lenne az ellenállás, a stílus is finomabb lenne. Elnézést kérek azoktól, akik enélkül is megértenék, de ők nagyon kevesen vannak. Hazugság, hogy ez elidegeníti az olvasót. Aki egyetértene, azt is. Aki erre hivatkozik, az nem értene egyet akkor sem, ha cukorba mártanám az üzenetet. Aki nem akarja meghallani, annak mindegy, csak kifogást keres. Voltam én már szarkasztikus, kedves, vicces és szárazon elemző. Lehet a nóta ilyen, vagy olyan, hazugoknak akkor sem tetszik. Így legalább megértik és sérti őket. Ez a szándékom. Legnagyobb példaképeim úgy kezdték ugyanezt a mondanivalójukat, hogy “mérgeskígyók fajzatai”. Hozzájuk képest én egy opportunista vagyok, pedig ugyanazokról, ugyanazoknak, ugyanazt mondom. Hihetetlen, hogy mennyire nem érdekel a finnyások véleménye, akiket a szabadságuk elrablása, az emberi jogaik sárba tiprása nem zavar, csak az erről szóló erős szavak. Nekem az őrjöngésük örömöt okoz, jó napot szerez, egészségesebb leszek tőle. Úgy érzem, valami hasznosat tettem.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (79 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +121 ( 133 szavazatból)
Bartus László: A "zemberek" és az emberek, 4.8 out of 5 based on 79 ratings

 • Hozzászólások(89)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

89 Reader’s Comments

 1. Kalous Antal,
  A néptől egyre jobban félek. Magyarországon a Nép és a Zemberek ugyanaz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 2. Nehéz ügy egyébként ,eldönteni, hogy mi az “ország érdeke”, mivel minden rétegnek más és más.
  Mesterházy és Bajnai a lobbizásukkal azt demonstrálták, hogy bíznak a 14-es győzelemben és Orbán leválthatóságában – tehát hogy nem érdekük egy még jobban leromlott és beszűkült lehetőségű ország előállítása. Azaz áttételesen is azt demonstrálták, hogy Orbán rendszere “nem diktatúra”, mivel épeszű ellenzék diktatúrával szemben nem választhatja annak támogatását.
  Márpedig az ország már önkényuralom, tehát az ország erősítése egyben az önkényuralom erősítését is jelenti. Ez teljesen indokolja a cikk megírását.
  Minden enyhítést Orbán azonnal a saját és rendszere sikereként tud propagálni, azaz az ország gazdasági konszolidációja a diktatúra erősítése és megdönthetetlensége irányában hat.
  Ráadásul még mindig nem ismerjük a választási törvény végleges verzióját, tehát nem lehet tudni, hogy ténylegesen mivel kell majd megküzdeni.
  Azaz az ellenzék most ugyanolyan döntési helyzetben találta magát, mint Gyurcsány 2006-ban: sokkterápiát választ, ami ugyan kemény tanulságokkal jár a népnek, de hamar túl esnek rajta (Gyurcsány akkor és Bartus ebben a cikkben ezt az utat választotta) vagy pedig hosszan elnyúló lassú emelkedésre rendelkeznek be, a nép kínjait elnyújtva, és Orbán rendszerének konszolidációjához hozzájárulva. (Mesterházy és Bajnai ezt választották)
  Ha külföldön reális és politikai alternatívaként akartak mutatkozni, nem is mondhattak mást.
  Jó lenne tudni, hogy már leírták a 14-es lehetséges győzelmet, és már 18-ra készülnek – vagy tényleg komolyan gondolják, hogy a választás már 14-ben is megnyerhető? Mert akkor valóban nem érdekük az ország helyzetének rontása.
  Ha a végén mégis a választás bojkottja mellett döntenének, ilyen nyilatkozatok után talán az nagyobbat szólna, mintha már most hőzöngenének. Hiszen ők próbálták másként, de Orbán nem hagyott nekik más lehetőséget….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 3. Ez a cikk egyféle allegorikus válasz sok embert gyötrő kérdésre, hogy lehet, hogy egy ilyen sötét hatalom kénye-kedve szerint uralkodik “mérges kígyóknak fajzatai” felett. Hát így lehet!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 4. BRAVÓ BARTUS ÚR! Nem az a baj,hogy erős szavakat használ,hanem az hogy itt Magyarország 80% -a zemberekből áll. Kevés az igazi ember.Itt csak a gyülőlet dominál egymás iránt és sajnálom a Bajnait és a Mesterházyt is mert már ők is egymás ellen acsarkodnak és nem összefognak. Sajnos ilyen a magyar ember! Jó lenne ,ha olyan ember mint Ön lenne ebbe a hazában akire hallgatnának az emberek,és az zemberekből is emberekké válnának és elzavarnák ezt az elmebajos kormányt! Kár hogy nem itthon él Bartus Úr! Őszinte tisztelője! Zsóka mama.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 5. Nagyon jó írás, csak az a baj, hogy az nem érti, akihez szól. Trágárság ide vagy oda, ezt se Mesterházy, sem Bajnai nem érti. Bajnai túl jó lelkű, Mesterházy pedig túl fiatal.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 6. Már csak azért is felháborító Mesterházy és Bajnai viselkedése, mert a normális emberek, akik szenvednek ettől a rendszertől, szeretnék, hogy a szövetségeseink nyomást gyakorolnának az országra és a kormányra. Én legalábbis már régóta imádkozok, hogy az EU szankcionálja végre ezt az őrületet és hagyja abba ennek a tolerálását, az emberek egy része csak akkor veszi észre, hogy rossz orbánék kormányzása, ill. csak akkor bírják magukat aktivitásra, ha az állapotok is romlanak alattuk, annyira, ami már eléri az ingerküszöbüket. Anno sem annyira szabadságot akartak az emberek itt Magyarországon, mint inkább jólétet, a szabadságtól igazából a többség idegenkedett, soha nem is nyert választást a demokratikus antikommunista ellenzék. Mindenféle pósztkommunista társaságot győzelemhez juttattak, csak épp az egykori ellenzéket nem. És egyébként is, az uralkodó rétegre nem nagyon lehet önmagában nyomást gyakorolni, tejben vajban fürdenek, az ország minden kincse nekik terem, ők csak akkor vannak igazából nyomás alatt, ha az alattvalóik elkezdenek elégedetlenkedni.
  z egy őrület, hogy kimennek az ellenzéki vezetők, és Orbán rendszerének a tartósítására tesznek felhívást. Ez felháborító…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 7. –> kekec 2013. április 3. szerda 08:41
  |
  “Ráadásul még mindig nem ismerjük a választási törvény végleges verzióját, tehát nem lehet tudni, hogy ténylegesen mivel kell majd megküzdeni.”
  |
  A választási törvényről a fülkeforradalmárok terveit mindenesetre ismerjük és ha meglesz a végleges verzió, akkor nyilvánvaló lesz, hogy elsősorban magával a választási törvénnyel kell megküzdeni.
  Azon sem lennék meglepődve, ha a törvény elfogadása után nem sokkal a fülkeforradalmárok, hivatkozva a nemzetközi “támadásokra” (és bízva a “rezsicsökkentés” sikerében), előrehozott választást tartanának. Így a demokratikus világnak nem lenne ideje a törvény alapos elemzésére. A fülkeforradalmárok meg újratermelnék magukat a következő ciklusra.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 8. Kedves Bartus Úr!

  Olvastam a Fesz van című könyvét. Nem igazán kívánkozok Németh Sándor, és az Ön kitűnő, bölcs, és toronymagas értelmi szintjére sem emelkedni, mert azt látom, hogy különböző módszerekkel, de mindketten másoknak osztják az észt.
  Hadd idézzen Önt: ” Legtöbb amit egy ember a másiknak adhat, hogy békén hagyja.”
  Kérem hogy inkább irónikus, humoros dolgokat írjon a gyűlölködés helyett, vagy jöjjön haza, és induljon a választásokon. Egy támogatója már van (vagyok) :-))
  Talán érdemes volna az életfilozófiájában egy másik szempontra is tekintettel lenni: sajnos az anyagvilágunkat feléltük, és ahogy látom ettől sem lettünk jobbak csak páran esetleg gazdagabbak a többség rovására. A következő évtizedekben szerintem a létért fog folyni a harc a föld népessége 80%-ának, és ez nem lesz egyszerü. Elviekben persze a zembereknek is volna annyi eszük, hogy a 20%-ban jobb lehetne, dehát nekik ennyi jutott.

  Tisztelettel: tornai egy zember a sok közül

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (17 szavazatból)
 9. Dr. Sütő László

  A “zemberek” csőcselék neveléshez hozzá vehetjük a történelem hamisítást, a mítoszokban való hit erősítését, a történelmünk önkritikával való elemzését !!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 10. Azért is örültem az EU-nak, mert reméltem, nem hagyja bomolni kormányainkat.
  Csalódtam! Még jó, hogy hozta a szabad munkavállalást. Pedig nem akartam elmenni! A “zemberek” igen is tehetnek róla! De ez úgy látom, tényleg tetszik nekik!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 11. ti (2013. április 3. szerda 11:50)
  Minden igazi értelmiségi “másnak osztja az észt”, mert ez a dolga.
  Az, hogy megírja a valóságot, nem gyűlölködés, hanem realizmus.
  Nem biztos, hogy egy értelmiségi hajlandó viccmesélésre adni a fejét.
  .
  Ha meg nem sértem: most, hogy Bartus megalkotta és definiálta a “zember” fogalmát, miért sorolja magát közéjük? Írása alapján alulértékeli önmagát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 12. Kedves Kekec,
  aki úgy véli, hogy 14-ben nem, de 18-ban gyôzhet, az szerintem az emberevés konkretizàlódàsàhoz és a vilàghàború kirobbanàsàhoz asszisztàl . Tovàbb mélyíti csak a vàlsàgot .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 13. ti:
  .
  - Közhelyes marhaságokat írsz.
  .
  1, Aki tényeket közöl, az nem tudom, miért minősül “észosztásnak” – főleg, hogy ennek a szónak van egy olyan konnotációja, hogy az illető, aki “észt oszt”, csak fecseg, értelem nélkül. Bartus úr pedig tényeket közöl, köss bele a tényekbe, ne marhaságokat irkálj, és ne kötekedj.
  .
  2, “..Hadd idézzen Önt: ” Legtöbb amit egy ember a másiknak adhat, hogy békén hagyja.”..”
  .
  - Egészen addig, amíg az a “másik ember” (Zember) békén hagy engem. Ez csak addig érvényes.
  .
  3, “…Kérem hogy inkább irónikus, humoros dolgokat írjon a gyűlölködés helyett…”
  .
  - Nehogy már te kérj itt bármit is. Nehogy már te mutasd Bartus Lászlónak, meg másnak sem, hogy mit, hogyan írjon.
  .
  4, “…sajnos az anyagvilágunkat feléltük..”
  .
  - Hülyeség, fél kontinensnyi termőföldek vannak AFrikában, Ázsiában kihasználatlanul, a fejlett országokban pedig szintén nincs gond a korszerű földműveléssel. Víz is van bőven, más kérdés, hogy nagy része rosszul, vagy sehogy nincs hasznosítva. Ásványi ércek, olaj, gáz; vannak, bőven. Atomenergia is van.
  .
  Akkor meg mit éltünk fel?
  .
  “…A következő évtizedekben szerintem a létért fog folyni a harc a föld népessége 80%-ának..”
  .
  - MI van, agyadra mentek a poszt- apokaliptikus filmek? Milyen hülyeség már ez? Mitől borulnának a fejlett országok el annyira, hogy a “létért kelljen harcolniuk?”
  .
  Ezoterikus baromságok helyett jobb lenne, ha inkább gazdasági, katonai, történelmi, politikai, technológiai, tudományos tényeket tanulmányoznál, és nem jönnél ide nagy pofával, meg nulla tudással kötekedni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (15 szavazatból)
 14. Eldrad, teljesen igazad van. Aki nem ért egyet az itteni cikkekkel, az takarodjon. Nem vitázni kell, hanem egymást erősíteni! Csakis egy nézetet lehet vallani ezekről a dolgokról, és aki itt akár kötekedik, akár kételyeket ébreszt, vagy csak más hangot üt meg, az áruló! Defetista szemlélettel soha nem fogjuk tudni megbuktatni a fasiszta kormányt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (18 szavazatból)
 15. zsóka: nem 80, hanem 99 százalék. A magyarokat évszázadok óta nem tudják civilizálni. A Habsburgok végvárrendszert építettek ki, iskolákat alapítottak, nyugati szakembereket hívtak be, fejlettebb kultúrájú népességet telepítettek az országba, azaz Európát próbáltak csinálni Magyarországból, mégis állandó hőzöngés, kuruckodás (nem véletlenül kuruc.info a nácik lapja!) volt a reakció a sárország, Mucsa részéről. Később a szovjetek akkor mércével fejlett ipart csináltak itt, technológiát adtak nekünk, felszabadították a fasizmus alól az országot, az elnyomás alól a munkást és a parasztot, felszámolódott az analfabétizmus, stb. azaz ha ma már korszerűtlen módon is, de modernizálták Magyarországot. A hála? Szovjetellenesség, fasiszta lázadás, majd a rendszerváltás után nyílt fasizmus. Most Európa ill a nyugat próbálja a magyarokat civilizálni, és látjuk a reakciót. Sajnos ez van. nehéz kimondani, de az egyedüli megoldás az ország lakosságának a cseréje lenne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 16. Értettem! Bocsánatot kérek… :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 17. Ethelwolf, ez most olyan igazi ‘zemberesen’ hangzott.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 18. világ proletárjai egyesüljetek.! , nem más ez itt ami nálunk van, mint az eredeti tőkefelhalmozás, az ország javainak lenyúlása,a közvagyon szétrablása, az egyszerű vidéki emberek jobbágysorba döntése, a munkanélküliek és rokkantak rabszolga munkára kényszerítése, a demokrácia teljes lebontása, egy feudálkapitalista ország létrehozása, egy erősen fusztrált hatalomániába szenvedő diktátor vezetésével. igaz Bartus úr értékelése, ezt a magyar emberek jó része magának köszönheti, akár elment szavazni, akár nem. Ha még egyáltalán a civilizált világba szeretnénk visszakapaszkodni, itt tenni kell érte, itt a szép szavak és a széplelkek rinyálása már kevés, . egy rendszer megbukik, ha a az uralkodó osztály már nem képes a hatalmát fenntartani, és az új képes a hatalmat átvenni. örök igazságú megállapítás, nem én találtam ki, Minden hatalmat a dolgozó népnek, munkát kenyeret! remélem azért ezeket a népnyúzókat is megüti a guta minél hamarabb, vagy csak simán lefordulnak a jó kis bársonyszékből és majd ha a libal legel a sírjukon, akkor lesz itt igazi kánaán.addig itt nem lesz béke az olajfák alatt. Uff beszéltem: öregsas

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 19. ti
  2013. április 3. szerda
  11:50
  .
  Bartus nem gyűlölködő csak haragos, és az talán baj? Ki nem az azok közül akik tisztán látnak. Az lenne a természetellenes, ha nem lenne az és még ezt az ámokfutást és össznépi leépülést sztoikus nyugalommal figyelné. Nem rombolni akar, hanem szemeket felnyitni, és nem magáért emel szót hanem sokunkért. Ezt azért te is bizonyosan észrevetted.
  .
  Ha már tanácsokat adsz neki, hogy inkább humorosakat írjon, hát a te sztereotípiáid valóban azok de azért kellemetlenek is, mert ugye az, hogy szerinted “a létért fog folyni a harc a föld népessége 80%-ának,” még nem ok arra, hogy eltűrjük az elnyomást, hogy a kormányzat pusztítson, mondván, hogy úgyis minden elpusztul. Azért még mindenkinek joga van szót emelni a maga módján.
  .
  Úgy érzem megsértődtél kedves “egy zember a sok közül” de pont erről szól Bartus cikke, felteszi a kérdést, hogy miért ezt érzik a “zemberek” sértőnek ha valaki igazat mond , miközben valós napi megaláztatásokat a kormányzat és a népbutítók szájából szopogatja mint a nyalókát.

  A hozzászólásod magáért beszél és választ ad Bartus kérdésére, de te ezt sem vetted észre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 20. Ha olykor kissé lágyabb megfogalmazásban, de napok óta ugyanezt írom. Kaptam is érte hideget-meleget, főleg a Bajnait támogatók oldalán. Mintha a hívek képtelenek lennének megérteni az Érted haragszom, nem ellened igazságát…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 21. Én a legcsekélyebb gyűlölködést sem éreztem ki a cikkből. Még csak különösebben durvának sem tartom. Sőt. Mintha ez lett volna a leg… hogy is mondjam? A legszeretetteljesebb (hirtelen nem találok megfelelő szót, ami kifejezné az érzésemet), leghiggadtabb írása az eddigiek közül. Tudom, nagyon furcsán hangzik, de ez a benyomásom. Úgy szól, mint apa a hülye fiához.
  Talán van, aki megért, nem akarom cifrázni.
  Az eddigi írásaival is túlnyomó részt egyetértettem, ám ennek minden sorával maradéktalanul azonosulni tudok, a stílusával egyetemben. (Nem mintha ennek lenne valami jelentősége.)
  De jó is lenne, ha mindenki mélyen magába nézne, és meglátná belül ezt a “zembert”…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 22. “A barbár Magyarország” elleni fellépésről írnak egy kinti újságban, hát én eddig bugrisoknak mondtam a vezetőinket, mert annyira kilóg a kapanyél a szájukból, de a barbárok kifejezés is illik rájuk!
  Na és azokra is, akik tapsikolnak a sallerosztáshoz, a pávatánchoz, a hamvakkal futkározáshoz országhatárokon keresztül és lehetne sorolni, hogy mennyi szennyet kentek erre az országra a mély nemzeti gőgjükkel, a magyarkodásukkal!
  Cebe László: Gondolatok
  “Ha egy erős és nagy nemzet nacionalista, az veszélyes, de egy kicsi és gyenge nemzet nacionalista, az nevetséges.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 23. Ethelwolf 2013. április 3. szerda 14:32

  Tévedés. Sokminden civilizációs kérdés, hanem módszertani kérdés.
  A magyaroknak nem a civilizáltságával van baj elsősorban.
  A populizmussal a ma olya nagyra értékelt demokratikus államokat is simán be lehetett dönteni. ld. például Jakubinus-mozgalamakt követő Napoleon-korszak, Hitler.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 24. Egyébként már a legelső Békemenet jól láthatóan azoknak szólt, akik a felelősség ellöl kívántak menekülni. Annak meg mindig lesz fogadó felülete.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 25. De jó, hogy vagy, Bartus! Tartod bennem a lelket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 26. Ez a cikk -” A “zemberek” és az emberek” tökéletes. Ehez hozzáadni vagy elvenni nem lehet. Gratuláció!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 27. Mi az hogy nemalotmány?
  Alkotmány az !
  Van neki asztala.
  Igaz elég kicsi.
  A sok módosítás már nem fér el rajta.
  Ezért lesz hozzá szék is.
  Alkotmány széke.
  Aztán meg az árnyékszéke.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 28. Lehetne még fokozni.
  Alkotmány papucsa – ez Áder.
  Alkotmány zoknija – ez ki lenne ?
  Alkotmány fülpiszkálója
  Alkotmány tésztadagsztója
  Alkotmány köpőcsészéje

  Tessék, tessék … lehet ötletelni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 29. Olyan jó írás, egyáltalán nem kemény a fogalmazása, inkább realista.Mindig szomorú leszek, ha Bartus Lászlót olvasom. Ez a magyar “zember miért nem akar ember lenni? Esetleg a gyerekei kedvéért.:(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 30. Kuksi
  2013. április 3. szerda
  16:05
  Nagyon jól megfogalmaztad az én véleményemet és érzéseimet is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 31. Igen mint nagyon sokszor, most is teljesen egyetértek Bartus Lászlóval. Végig olvasva okfejtéseit, folyton Széchenyi ugyanerről szóló mondatai jártak az eszemben. Vagyis “„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt megérdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakán, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen.” /Gróf Széchenyi István/
  Na ja!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 32. bubu64
  2013. április 4. csütörtök
  01:00
  .

  ” Ez a magyar “zember miért nem akar ember lenni? ”

  Mert úgy tudja magáról, hogy ő már az.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 33. Az egyik legjobb irásnak tartom.
  Képzeljük el.
  Hitler német tábornokai, akik felismerték Hitlerben a német nemzet romba döntőjét, megkérnék a szövetséges erőket arra ne bombázzák már a német városokat, ne bántsák a német népet, azért mert egy gonosz Hitlerük van.
  Ugye milyen képtelenség.
  Bizony, a magyarok 51-52 százaléka Orbánt akarta, megkapta, de kétharmadostul.
  A betonba öntött Orbánt már nem tudja a nép leváltani. Önként meg nem megy el. Csak az erős demokratikus országok vezetői tudják elmozditani és a Magyar
  Nemzetet felszabaditani. Mint ahogy Hitler is az összefogás semmisitette meg.
  Igaz a szelleme még mindig itt lebeg köztünk, s terjed is.
  Mi lesz veled Magyarország?
  Rádöbben a demokratikus nyugat milyen nagy veszély fenyegeti az unió közösségét, ha Orbánt engedik , h az EU vezetőit szidja?
  Hogy sárba tiporja a demokrácia alapelveit ?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 34. 15-en en is kuldom , es elnezest kerek .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 35. vélemény
  2013. április 4. csütörtök
  15:36
  .

  “Önként meg nem megy el. Csak az erős demokratikus országok vezetői tudják elmozditani és a Magyar Nemzetet felszabaditani.”
  -
  Feltéve, hogy nem milliók állnak mellé és védelmezik szeretett vezérüket. Ez esetben csak két választás marad, vagy nem foglalkoznak az egésszel, vagy kivonják a forgalomból az egész csürhét Orbánnal és milliós elbutított, bosszúvágyó követő táborával együtt, ami sok áldozatot kíván.
  .
  Te melyik megoldást választanád?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 36. Laci jól látja. A zembereket kellene pallérozni, s az “mission impossible”. Ez van, ez a magyar ugar…lehet dagonyázni. Ady szavai döbbenetes aktualitással érvényesek:

  “Szeretett úri véreim: a serleg tele. Nincs már itt nekünk semmi keresnivalónk: gyerünk vissza Ázsiába!… Egy kis helyet talán kapunk, persze lehetőleg távol még az ázsiai kultúrára hajlandó népektől is. Bejöttünk – agg krónikások szerint – hős Álmossal s Árpáddal és társaival. Menjünk vissza Rakovszky Stefi, Lengyel Zoltán, ifj. Móricz Pál s a többi nyomában. De menjünk, míg – lehet…

  E dicső, gazdag történelmű úri népségtől lakott ország tegnap szerencsésen elérte a legbalkánibb nívót. Az a gyalázatosságában is mulattató komédia, mely ez ország keserves parlamentjében tegnap lefolyt, bele fog kerülni a történelembe. Egy futó percig szeretnék honáruló „nemzetiségi agitátor” lenni, hadd tudnám kellő érzékenységgel felfogni a magyar parlamentben lefolyt skandalumot. Ilyen megríkató baromság megérésére mégsem voltunk berendezkedve, pedig elkészültünk mi már minden megérhetőre.

  Parlament kell ennek az országnak? Kancsuka, nem parlament. Azaz dehogy kancsuka. Kisdedóvó, gyermekkert és sok-sok türelem, ha e dicső erényből maradhatott volna valami a huszadik századra.

  Vázsonyi Vilmos, az egyetlen magyar népképviselő, akit öntudatos nép választott, nem juthat szóhoz a magyar parlamentben. Nem engedik szóhoz jutni a gyermekek, akik haragusznak, mert kinizsisdi s malomkősdi játékukat megzavarta, a gyermekek, akik, hajh, tizenkilencmilliomod magunk szerencsétlen bőrén kockáznak és malomköveznek.

  Az immár legbalkánibb parlamentnek ez a botránya irtózatos, kegyetlen világosságot adott a mi szemeinknek. Olyan titkot világított meg, amit jaj de jó lett volna sohasem tudni. Megtudtuk hogy a magyar parlamenti gyermekek mind egyformák: esküdjenek bár a kétfejű sas karmára, a Széll Kálmán harmatozó pattanására, Kossuth Lajos kalapjára, pápa csalhatatlan őszentsége papucsára, bármire. Obskurus agyuk velejének vastag burkát csak egy kicsit kell megkarcolni, ott zsibongnak előttünk a maguk siralmasan hasonlatos voltukban.

  Kultúr-bestiákat mondott Vázsonyi? A kultúra isteni nevében vétózunk e címadományozás ellen. De a bestiák reputációja érdekében is, mert a bestiák mindig ki merik a fogukat mutatni, nem csak akkor, mikor demokrata képviselővel van dolguk.

  Szeretett úri véreim, Ázsia ordított fel tegnap bennetek. A nosztalgia, a nomád, baromi ember méla vágyakozása rohamba tört ki. Nem voltam ott, de látom a képet. Középen az agyonhajszolt egyetlen intellektus. Sokat tud, sokra vágyik, merész a hite, elszánt a munkája, nagy a gyűlölete. És – óh szörnyűség – ősei a Jordánon átkeltek. Ez a kis zsidó óriás közöttük. Ezt az óriást fiatalon fölkapta szárnyaira a hír, imádja őt sok ezerek tömege, s tud… Ez, ez a legborzasztóbb! Ez az ember mer tudni közöttük, a tudatlanok között! De meg hogy ez az ember zsidó! Ott áll zavarodottan a középen. Egy harsány szitok hallszik. Lengyel Zoltán kiáltott, egy ifjú együgyű, ki hiányos intelligenciájával más, kultúr országban evőkészlet tisztító sem lehetne. Meg Leszkay úr, meg Rakovszky úr, meg a többi jólismert idióta. És Vázsonyi egy egyfogatú kocsin futtat el ebből a komédia házból, hova bekerülni idestova erkölcsi halál lesz.

  Szeretett úri véreim, értsük meg egymást. Kinizsi fáj ugye és a malomkő? A keleti nomád lomhasága lázadt fel ugye, hogy semmisítsük meg ezt az embert még a Krimiából velünk hozott eszközökkel, mert tanulni, tudni, s az ő fegyvereivel állni vele szemben nem tudunk. Ugye így van szeretett úri véreim? Mert csak így lehet menteni ezt a világra szóló skandalumot.

  Ha ugyan így is lehet. De aligha. Néznek bennünket kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamojéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor, látják, hogy üresek és könnyűk vagyunk, ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk, ha egy kicsit már józanodni kezdünk, rögtön sietünk felkortyantani bizonyos ezeréves múlt kiszínezett dicsőségének édes italából, látják, hogy semmittevők és mihasznák vagyunk, nagy népek sziklavára, a parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége, szeretett úri véreim? Mert magam is ősmagyar volnék, s nem handlézsidó, mint ahogy ti címeztek mindenkit, aki különb, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen, mintha itt sem lettünk volna.

  Legyünk ez egyszer számítók. Kerekedjünk föl, s menjünk vissza Ázsiába. Ott nem hallunk kellemetlenül igazmondó demokratákat. Vadászunk, halászunk, verjük a csöndes hazai kártyajátékot, s elmélkedhetünk ama bizonyos szép ezredéves álomról.

  Menjünk vissza, szeretett úri véreim. Megöl itt bennünket a betű, a vasút, meg ez a sok zsidó, aki folyton ösztökél, hogy menjünk előre. Fel a sallanggal, fringiával, szentelt olvasókkal, kártyákkal, kulacsokkal, agarakkal, versenylovakkal és ősökkel! Menjünk vissza Ázsiába!…”

  1902.01.31.!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 37. Astaroth, hàla és köszönet érte !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 38. Ez tényleg megdöbbentő. Köszönöm én is.Asta. Vagy egyszerre több idődimenzió van, vagy a magyar valóban nem változik, vagy létezik össznépi karma, amit nem dolgoztunk le. 110 év eltelt és újra ugyanaz a szitu. Ez félelmetes.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 39. Ildikó Rödönyi

  Az iszonyú valósághoz képest Bartus László szavai nem túl erősek.
  Ahhoz a tehetetlen dühhöz viszonyítva, amitől nap-mint nap ökölbe szorul a kezünk, amit nincs módunk kiüvölteni magunkból, ahhoz viszonyítva Bartus szavai olyanok, mint a szférák lágy zenéje. Akinek ez a” zene” sérti a fülét, az nem akar szembe nézni az igazsággal.
  Néhányan még itt egyensúlyozunk a dögkút peremén és várjuk a megváltó csodát. Azt hittük, Bajnai képében végre megérkezett. Ám csalódnunk kellett.
  Csak Bajnai jött, a csoda elmaradt. Helyette Juhász Füvész és társa, a főtanácsadó érkezett. Ezek befolyása alá kerülve Bajnai nemvárt metamorfózison esett át. Gyurcsány volt munkatársából és barátjából távolságtartó, finnyás idegenné vált, és energiáit Mesterházyval való rivalizálásba ölte,
  Ennek a rivalizálásnak jegyében ment Ő is az Unióba a mérhetetlenül gusztustalan, átlátszó, álságos és ostoba “kérésével”.
  És most itt állunk “csoda” nélkül. Az egyetlen lehetőségünket, Gyurcsányt a zemberek saját szennyükbe taposták, de megölni nem tudták!
  Gyurcsány már talpon van.
  Elnézve ezt a két pávatáncos, rivalizáló balerinát (MA-t és BG-t), úgy tűnik, egyikükből se lesz énekeshalott. Az idő pedig sürget.
  Nem várhatunk Gyurcsány rehabilitálásával. Ez a sürgető feladat pedig ránk, emberekre vár.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos