Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A nemlétező ellenzékről 2013. április 24. szerda 17:04

 • Hozzászólások(70)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A nemlétező ellenzékről

Az Orbán-rendszernek ma nincs igazi ellenzéke, csak különböző mértékű kollaboránsai vannak. Azok a pártok, amelyek ma ellenzéknek nevezik magukat, nem valódi ellenzékei az Orbán-rendszernek, hanem életben tartói. Ha az Orbán-rendszer nem demokrácia, akkor akik úgy viszonyulnak Orbán rendszeréhez, mintha demokrácia lenne, azok nem ellenzékiek, hanem kollaboránsok. Ennek a rendszernek a hazugsága éppen abban áll, hogy demokráciának mondja magát. Aki ezt a hazugságot elfogadja, az nem ellenzéke ennek a rendszernek, mert a lényegét nem látja. Demokraták csodálkoznak a “kétharmad” ostobaságán, hogy nem látnak át az Orbán-rendszer jellegén, de ugyanígy csodálkozhatnának saját ostobaságukon is, hogy nem látnak át ennek az ellenzéknek az inkompetenciáján, önmagukat és másokat is becsapó retorikáján, téves helyzetértékelésén. Amit tesznek, az pótcselekvés, álnokság, tévelygés, önámítás, eredményét tekintve pedig egy illegitim hatalom legalizálása és életben tartása.

Abszurd és nevetséges, hogy az ellenzék úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Figyelmen kívül hagyja a NENYI-t, amelyben új rendszer létrehozását jelentették be. Nem vesz tudomást a demokratikus Alkotmány felszámolásáról, az Orbán által beígért új rendszer létrehozásáról, a jogállam felszámolásáról, a hatalmi ágak megosztásának, a fékek és ellensúlyok rendszerének eltörléséről. Elengedi a füle mellett Orbán szavait és önmeghatározását a centrális erőtérről, Európáról és a demokratikus világhoz való viszonyról. Görcsösen ragaszkodik a hamis helyzetértékeléshez, hogy még mindig demokrácia van, és az Orbán-rendszert demokratikus választások útján kell legyőzni. Az ország maradék demokratái azért szurkolnak, hogy megegyezik-e Bajnai Gordon és Mesterházy Attila arról, hogy melyikük lesz Orbán után a miniszterelnök. Egyikük sem, mert Orbán Viktort nem lehet demokratikus úton leváltani, ezt csak bolondok hiszik. Aki ezt még hirdeti is, az hazug, csaló, ámító. Velük szemben kiépült fasiszta diktatúra áll, annak minden kellékével, leginkább a populista demagógiával kábulatban tartott, gyűlölködő támogatók tömegével. Ez a polgári körök, a polgári motorosok országa. Az Orbán-kormány az elmúlt három évben semmi mást nem tett, mint első lépésben puskalövés nélkül elfoglalta a közrádiót és a köztelevíziót. Megszállta a médiát, saját embereit beültette a független intézményekbe, felszámolta a demokratikus intézmények önállóságát, felszámolta a demokratikus alkotmányt, meggyengítette a társadalmi szabadság pozícióit, a külföldi cégek és a lakosság minden rétegének megsarcolásával elkerülte a csődöt, tönkre vágta az oktatást, a kutatást, a kultúrát, a gazdaságot, veszélybe sodorta a rokkantak, a nyugdíjasok, a betegek létfenntartását, és ezt a pusztítást nevezik ők sikeres válságkezelésnek. Formálisan kiépítették az egypárti diktatúrát, gyakorlatilag így is működik az ország. Bebetonozták magukat egy olyan választási törvénnyel, amely kizárja a szabad és demokratikus választások lehetőségét. Mindez arra a “keresztény-nemzeti” ideológiára épül, amely néhányszor már pusztulásba döntötte az országot, amely se nem keresztény, se nem nemzeti, hanem ugyanaz, ami mindig is volt: fasiszta és antiszemita, amely a katolikus egyház szalondiktatúráját és soft-antiszemita rendszerét igyekszik megvalósítani sokadik alkalommal a történelemben. De ez még soha nem sikerült, mert ez az ideológia minden alkalommal brutális öldökléshez vezetett. Ezt az ideológiát mindig politikai szélhámosok karolták fel, és bűnszervezetek használták fel arra, hogy a tömeg figyelmét eltereljék a köztörvényes bűnözésről, amit folytatnak.

Magyarország a demokráciától idegen megszállás alatt van. Ha politológiai szempontból értékeljük, akkor egy fasiszta diktatúra közjogi struktúrája jött létre, amely egyelőre azért nem mutatja a fasiszta diktatúrákra jellemző totális elnyomás jegyeit, mert pávatáncol az Európai Unióval a megszerezhető pénzekért és forrásokért. Ha ezek az ajtók bezáródnak, akkor leveszik az álarcot, és elkezdik működtetni azt a rendszert, amely ma már készen áll. Bármikor minősíthetik a ma még szabad kritikát hazaárulásnak, ez csak rajtuk áll. De amíg egy fasiszta egypárturalom mellett is hajlandó az Európai Unió pénzt adni, addig ők hajlandók bizonyos látszatokat fenntartani. Az ellenzék az ország érdekei ellen cselekszik, amikor ezeket a látszatokat valóságnak fogadja el, és úgy tesz, mintha ezek valódiak lennének. A viselkedésükkel hitelesítik a megszállókat, a bűnözőket, akik az alkotmányos rendet megdöntötték. Orbán már elkezdte felkészíteni saját táborát az Európai Unióból való kilépésre, talpas fasisztái már kerepelik vissza, hogy ez az Európa nem Európa, köze nincs az európai civilizációhoz. Az ellenzék soraiban társadalomtudósok vannak, olyan professzorok, akik pontosan ismerik a diktatúrák természetrajzát, a diktátorok természetét, minden esetben biztos kézzel mutatnak rá, amikor egy ország teljhatalmú tényleges vezetője diktatúrát hoz létre. Tudnak olvasni azokból a jelekből, amikor a megfellebbezhetetlen, korlátok nélküli vezető ostromállapotot vizionál, és elhiteti, hogy kívülről fenyegetik, támadják az országot.

Az észak-koreai rezsim stratégiájától semmiben nem különbözik az Orbán-rendszer stratégiája, Selmeczi Gabriellát vagy Navracsicsot bármikor kölcsönadhatnak a koreai kisvezérnek. De életveszélyes szektákat is így tartanak egyben, az állandó fenyegetettség légkörét árasztva, amelyben a külvilág fenyegetés a bent levőkre. Orbán Viktor egy kis waco-i szektát alakított ki Magyarországból. A magyar értelmiség ezt felismeri mindenhol, csak Magyarországon nem. Csak Budapesten nem hajlandó nevén nevezni ugyanezt. Csak a magyar diktátort és diktatúrát nem képesek felismerni, és ebben a történelmi helyzetben totális csődöt mond. Kívülről mindenki látja, a nyugati sajtó megírja, de ezt Orbán saját ellenzéke cáfolja. Nevetséges. Ezért ne beszéljünk ostobaságokat, és nehogy bárki tévedésbe essen: mi nem teszünk egyenlőségjelet a demokraták és a fasiszták közé, még akkor sem, ha a demokraták korlátoltak. De az Amerikai Népszava nem azért szurkol, hogy a csaló választásokra az egymással is rivalizáló hamis ellenzék szövetségre lépjen, hanem azért, hogy végre valaki kimondja: a király meztelen, bűnözőkkel nem közösködünk, elutasítjuk az Orbán-rendszer által kiírt hamis választásokat, követeljük a bűnözők és puccsisták elfogását és felelősségre vonását.

Az Orbán-rendszernek csak az tekinthető ellenzékének, aki nevén nevezi a rendszert, nem tekinti azt legitim uralomnak, nem mondja demokráciának azt a rendszert, amelyben az élet minden területén Orbán Viktor akarata dönt – függetlenül alkotmánytól, törvénytől. Demokrata nem nevezheti demokráciának azt a rendszert, amelyben egy ember akarata a törvény. Demokráciában valóban választásokra készül az ellenzék. De ahol felszámolják a demokráciát, ott csak vakok készülnek választásokra, és olyan kollaboránsok, akik bűnös módon támogatják a rendszer hazugságát. Igazi ellenzék ilyen helyzetben kivonul a rendszer sáncai mögül, gyökerestől utasítja el az egészet, nem vesz részt a csalárd játékban, hanem felszabadító harcot hirdet a megszálló bűnözőkkel szemben. Az Orbán-rendszer pontos definíciója bűnszervezet, amely egy fasiszta ideológiára épül, de elsődleges célja a hatalom kizárólagos birtoklása és az ország teljes kirablása. Ehhez eszköz a klerikál-fasiszta ideológia, amely persze nem csökkenti a velejéig romlott katolikus egyház felelősségét, amely a diktátor születésnapján hálaadó misét rendez, jó szokásaihoz híven. A többi süket duma, hazug ideológia, amelyre hivatkozva majd üldözni lehet azokat, akik nem részei a maffiának. Orbán Viktort és bűnszervezetét nem jogosította fel az az Alkotmány, amelyre felesküdött, hogy a százféle álnévvel illetett mocskos és primitív egyeduralmát bevezesse. Bűnözőkkel nem választásokra készül az ember, hanem hívja a rendőrt, és várja, hogy bíróság elé állítsák őket.

Ez az ellenzék rosszabb, mintha nem lenne, mert demokráciát játszik egy önkényuralomban, és ezzel menlevelet ad a bűnözőknek. Saját maguk öltöztetik báránynak a farkast. Ők mondanak valamit, és a bűnszervezet látszólag politikai vitát folytat velük, és ezzel a demokrácia látszatát kelti, miközben a rendszer egy abszolút uralkodó szavára épül, és tökmindegy, ki mit beszél. De ne szépítsük, itt nem egy legitim abszolút uralkodóról, hanem egy közönséges bűnözőről, maffiavezérről van szó. Orbánra egy demokráciában életfogytiglani börtön vár. Ezt ő pontosan tudja. Az ellenzéknek ezt kellene mondania a világnak: itt egy bűnöző átvette a hatalmat, nem akarunk vért ontani, de várjuk, hogy a bűnöző börtönbe kerüljön a bűntársaival együtt, a magánszámláit és vagyonát lefoglalják, és a törvényes rendet helyreállítsák. Addig is, mi kivonulunk a bűnszervezet által működtetett politikai rendszerből. Kérjük az Európai Unió segítségét, hogy vigyék bíróság elé azt a maffiózót, aki az egyik tagállamban államcsínyt, fasiszta fordulatot hajtott végre. A magyar népet pedig arra buzdíjuk, hogy a pénzén épített felcsúti futballszentélyt szedje darabokra, és az emlékének az írmagját is irtsa ki ennek a bűnözőnek.

Bárgyúság azt figyelni, hogy Mesterházy és Bajnai összefog-e, és legyőzik-e a választásokon Orbán Viktort. Csak ostobák hisznek ebben. Fogalmilag kizárt, hogy a tyúkok legyőzzék a rókát, a bárányok a farkast, mert a róka és a farkas nem tart demokratikus választást sem a tyúkólban, sem az akolban. Minden választás eredménye az lesz, hogy a róka megeheti a tyúkot, a farkas megeheti a bárányt. Minden perc, amit az ellenzékinek mondott pártok ezzel töltenek, időveszteség, borzalmas károkat okoz, lenullázza a rendszer megdöntésének esélyeit és erkölcsi alapját. Ha ezek az emberek nem térnek észhez, mennek a történelem süllyesztőjébe, Mesterházyval és Bajnaival együtt. Kíséri őket Gyurcsány Ferenc, ha nem jön meg az esze, hogy nem szabad azon a kényszerpályán mozogni, amelyre Bajnai Gordon színre lépése vezette a rendszerrel szembeni ellenállást. Mert kétségtelen, hogy a fordulat akkor következett be, amikor rossz helyzetfelismeréstől (és egy féleszű tanácsadótól) vezérelve, Bajnai Gordon színre lépett. Bajnai nem forradalmár, hanem egy demokrata, egy jóindulatú, kedves ember, aki nagy hasznára lenne az országnak, ha végre demokrácia lenne. Neki nem lett volna szabad visszatérnie, amíg nincsenek demokratikus viszonyok. Azt kellett volna mondania, hogy demokratikus viszonyok között szívesen részt vesz a politikai életben, készséggel megméreti magát és kormányzati szerepet is vállal.

De most nem miniszterelnökjelöltre van szükség, hanem egy olyan politikusra, aki szembefordul az önkényuralommal, helyreállítja a demokratikus, alkotmányos rendet. Ezt a rendet választások útján már nem lehet helyreállítani, a hatalmat bitorló bűnszervezet demokratikus úton nem adja át a hatalmat. Bűnözők ellen egyébként sem választásokat tartanak, hanem bilincsben elvezetik őket. Ennek a rendszernek csak az tekinthető ellenzékének, aki ezt kimondja. Ezek a mondatok kompatibilisek a fennálló helyzettel. Azzal, hogy Bajnai Gordon megjelent a színen, azt az illúziót keltette, hogy van az ellenzéknek kormányképes és mindenki számára elfogadható ellenjelöltje, és neki kell menni a választásoknak. Mindenki kényszerhelyzetbe került, és kart karba öltve sétálnak be a zsákutcába, amelynek a végén nem fal, hanem szakadék várja őket. Most arról nem érdemes beszélni, hogy a Szigetvári által megtervezett nagy visszatérés minden lépése kudarccal végződött, minden taktikai megfontolás rossz volt, és eddig az egész csak arra volt jó, hogy a demokratikus viszonyok között rendkívül értékes Bajnai Gordont elkoptassa, és a vele szembeni bizalmat erodálja.

A jelenlegi helyzet ugyanis más karakterű politikai vezetőt, egy kemény forradalmárt kíván, aki nem erőszakkal, de tiszta fejjel és kellő határozottsággal frontálisan ütközik az Orbán-rendszerrel, és gyökerestől utasítja el azt. Aki mögé fel lehet sorakozni. Aki Orbánt olyan bűnözőnek nevezi, aki megszegte az Alkotmányra tett esküjét, és alkotmányellenes rendszert hozott létre államcsínnyel. És ennek megfelelően viszonyul hozzá.

Arról sem érdemes beszélni, hogy kívülről úgy látszik, mintha Mesterházy Attila egy álomvilágban élne, mintha maga is elhitte volna, hogy belőle miniszterelnök lehet, és már most úgy viselkedik, mint a hatalom birtokosai szoktak tíz évnyi megromlás után. Itt kétkezi, egyszerű, természetes és becsületes ellenállókra van szükség, nem páváskodókra, akik egy diktatúrában sem veszik észre, hogy nem a tükör előtt kell próbálniuk a királyok mozdulatait, hanem fénymásológépeken kell éjszaka nyomtatni az antifasiszta röplapokat. Aki választásokra készül, és egy nem szabad, nem demokratikus, előre elcsalt választásokra készülő ellenzéket támogat, az süket, vak és önámító bolond, az Orbán-rendszer szekértolója és legitimálója. Ez meghosszabbítja Orbán uralmát, és szükségessé teszi, hogy ez a generáció diktatúrában élje le az életét, és eltűnjön dicstelenül. Most mindenki nagyon okosnak látszik, aki pedig a választásokon való részvétel ellen beszél, az megveszekedett őrültnek, de eljön az idő, amikor világos lesz, mekkora hiba volt ez. 2014 után mindenki láthatja majd, hogy mekkora hibát követtek el, és ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy Orbán bejelenti majd, hogy a magyar nép visszaigazolta az eddigi politikáját, még nagyobb felhatalmazást kapott arra, hogy amit elkezdett, azt fejezze be. És ő befejezi. De miért kell belesétálni ebbe, amikor minden előre látható? Aki elindul ezen a csaló választáson, az kinyírta magát. Ez a választás Orbán kezében arra lesz jó, hogy igazolja azt a hazugságot, hogy a magyar nép megsemmisító ítéletet mondott a “megosztottságra”, egy nemzeti kormány és párt által akarja irányítani az életét. Ezeknek az ellenzéki pártoknak a vezetőit az iskolákban tanítják majd, mint elrettentő példákat, gyáváknak, karrieristáknak és opportunistáknak fogják nevezni őket, akik méltó párjai voltak Orbán Viktornak. Az utókor megvetését élvezik majd, és amikor feltámad egy új generáció, úgy söpri el őket Orbánnal együtt, hogy még az a vigasz sem adatik meg nekik, hogy a győztes oldalán álltak, mert a vesztesek mellé korrumpálták magukat. Akiben van tisztesség, tartás és becsület, akinek van egy kis szeme, esze, az nem attól várja a megváltást, hogy Mesterházy és Bajnai megegyezik-e. Teljesen érdektelen, hogy megegyeznek vagy sem, ez mit sem számít. Egyébként az is mindent elmond, hogy ez nem természetes. De ha az Orbán-rendszerhez úgy viszonyulnak, mint egy demokráciában szokás, akkor meg is egyezhetnek, és kéz a kézben vonulhatnak a biztos bukásba. Az Orbán-rendszer egypárti parlamentjében lenni díszpintynek, az mindennél nagyobb bukást jelent. Itt nemcsak a választások, hanem a morális tartás, a gerinc, a méltóság elvesztéséről is szó van. Ha nem fordulnak szembe a rendszer egészével, hanem ennek a rendszernek a keretein belül “ellenzékieskednek”, akkor ők a rendszer részei, és a rendszerrel együtt kell elutasítani és elsöpörni őket is. Ez lesz az új generáció feladata, ha addig mártírrá nem teszi őket az ő nagy demokratájuk, Orbán Viktor. Még akkor járnának a legjobban.

A Párt központi lapja, a Magyar Nemzet a napokban leírta azt, hogy “ahol demokrácia van, meg jólét, ott egy párt is bőven elegendő, a pártosodás – miként 1989-ben is – a bomlás biztos jele”. Ilyet le mernek írni, és nem mozdul meg a föld. Ők maguk leírják, hogy amit ők demokráciának neveznek, az egy párt uralma, az ő “demokráciájukban” egy párt is elegendő. A több párt bomlasztja a nemzetet. Tetszenek tudni, hol van ez kifejtve? A Mein Kampfban. Nem elég ez az ellenzéknek, hogy megértsék, miről van szó. Orbánék ezzel elismerik, hogy nem demokraták, de az ellenzékük mégis bizonygatja, hogy de bizony, ez demokrácia. Ez a bűnszervezet 1989-ről, a demokratikus rendszerváltásról, a többpártrendszerről azt mondja, hogy az a bomlás jele volt. Egy párt, egy nemzet, egy vezér, és tegyük hozzá, az állam által irányított jólét – ez a fasizmus. Ha nyíltan vállalják az antiszemitizmust is, akkor nácizmus. De azt nem vállalják nyíltan, hanem a vallásos zsidókkal való enyelgéssel próbálják elterelni a figyelmet arról, hogy az egész rendszerük az asszmilált zsidóknak tulajdonított liberális világrend ellen harcol, zsigereiben antiszemita. Ez egy gyilkos ideológiát felhasználó bűnszervezet, amely a demokratikus Alkotmányt meggyilkolta és az országot rabigába hajtotta. De az ellenzék ragaszkodik hozzá, hogy ez demokrácia, és úgy is viselkedik vele szemben. Ragaszkodnak ahhoz, hogy bolondot csináljanak magukból, porig alázzák őket, és történelmi felelősségük miatt menjenek a bűntársakat megillető helyre, a történelem szégyenpadjára.

Kedves álnaiv, ellenzékieskedő politikus barátaink! Leírom ide, hogy minek nézi önöket ez a fasiszta bűnbanda. Ezt írja a Magyar Nemzet arra érdemes tintanyalója önökről: az ellenzéki “pártok legfőbb célja az, hogy megszervezzék a jogot az állami támogatások lehúzására, jobb esetben parlamenti szereplőként osztozhassanak a költségvetésen, még jobb esetben kormánypártként maguknak utalgassák a lóvét.” Abszolút korrekt meghatározás, teljes mértékben egyetértünk. A diktatúra pontosan tudja, hogy önöket ez érdekli: megszerezni a jogot az állami támogatások lehúzására, osztozni akarnak a költségvetésen a bűnözőkkel, még jobb esetben azt remélik, hogy kormánypártként utalgathatják maguknak a lóvét, ahogyan azt korábban is tették, és amely tevékenységükkel voltak kedvesek a nyakunkba szabadítani ezt a rohadt fasiszta maffiát. Ezt az önök ellenfelei nagyon jól látják, ezért semmibe is veszik önöket, erkölcsi nullának tartják saját ellenzéküket, és mindez a tisztánlátásukat dicséri. Ebből következik, hogy jelenlegi érdekeiknek megfelelően átmenetileg hajlandók is önökkel megosztani a költségvetés egy részét, hogy felmutathassák önöket, mint a képviselői fizetésekkel bagóért kilóra megvett kollaboránsokat, hogy itt kérem demokrácia van. Gratulálunk!

Mindez persze csak addig lesz így, amíg úgy nem látják, hogy elérkezett a demokrácia és a jólét csúcsa, megtelik az ócsai lakópark, és bejelentik, hogy egy párt is bőven elegendő. Önök pedig mennek oda, ahol saját maguk helyét kijelölték ezzel a hazug és immorális magatartással. És mi akkor már örülni fogunk ennek, mert tisztul a kép, és megértjük, hogy a vakságuk a természet öntisztulási folyamatának eredménye volt. Majd felnő egy igazi ellenzék, amely az önök nevét legfeljebb csak viccelődésre használja. Most azonban még sajnálkozunk, mert még ott állnak a lehetőség kapujában. De nincs kétségünk, hogy ezt a lehetőséget is elpuskázzák. Ugyanúgy, ahogy három év óta elpuskázták valamennyit. Olyan helyzetet teremtenek, hogy rendes ember ennek az ellenzéknek is ellenzékévé válik. Pedig sok rendes ember van köztük. De a letisztulás még hátravan.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (76 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +109 ( 127 szavazatból)
Bartus László: A nemlétező ellenzékről, 4.8 out of 5 based on 76 ratings

 • Hozzászólások(70)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

70 Reader’s Comments

 1. Mi a fenének a hülyék országában ellenzék? Biodíszletet kreált magának a csuti. Szavamra! Egész biztos hogí ezeket ő szervezte meg magának. Kellenek neki ezek az udvari bohócok hogy hatalomban tartsák. Nélkülük talán megbukna magától. .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 2. “Orbán Viktort nem lehet demokratikus úton leváltani, ezt csak bolondok hiszik. Aki ezt még hirdeti is, az hazug, csaló, ámító”
  Ez a lényeg. Ezt minden normálisan gondolkodó ember látja.
  Különben marad a Zorbán, kifejlesztve egy korszerűsített Horthy rendszerhez
  hasonló állapotot, mivel csak az jó a “magukfajták nemzetének”. Miért nem veszi
  észre az ellenzék, hogy ők nem tartoznak ahhoz a nemzethez. Ezt már a csuti
  saját szájával megmondta egyszer az országgyűlésben: HAZAÁRULÓK! Azóta
  számtalan megnyilvánulásával folyton megerősíti a nem “magukfajták”-ról
  kialakított fenyegetései. Természetesen becsomagolva. Úgy, hogy akire
  tartozik – szerinte – azt megerősítse.
  Az ellenzék – ez másként értve – folyton azon diózik, hogy talán mi nem vagyunk
  tagja a nemzetnek?
  VEGYÉK MÁR ÉSZRE, ABBÓL A NEMZETBŐL RÉGEN KIZÁRTA A FIDESZ
  A MÁSKÉNT GONDOLKODÓKAT!
  .
  ILYEN ELŐZMÉNYEK UTÁN CSAK AZON LEHET GONDOLKOZNI, HOGY
  MI A TEENDŐ MOST!
  .
  TALÁN MÉG NEM KÉSŐ!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 3. De ki technikázta be Laborcékat?
  Ezt Senki NEM kérdezi?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 4. A cikk első bekezdése tökéletes véleményt mond az ellenzék töketlenkedéséről, politikai tehetetlenségéről. Az ellenzék egy tökéletesen primitív, tudatlan politikusok gyülekezete. Már csak abban bízhatunk, hogy talán feltámad egy valóban tehetséges politikusi gárda, aki nem csupán szakmai ismeretekkel, hanem politikai intelligenciával is rendelkezik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 5. Tegyük élhetővé !

  Nem létező ellenzék, nem létező polgárság, esélytelen magyar jólét
  alcím:
  Egyre JOBBAN teljesít a maffia-gazdaság (százalékosan nézve nővekszik a maffia bevétele a töpörödő gazdaságból. Heil MO ! )

  .
  Sokáig nem ostorozhatnám hsz-emben a megélhetésükért güriző dolgozókat (megérdemelnék, mert nem fognak össze, nem állnak ki érdekeikért. Józsi egyettértesz-e azzal, hogy a 4%-os dobozos sör ára 3 év alatt felment 50Ft-tal? 2,9-os infláció, ha..ha , persze . Júlcsi a 10%-os kis poharas tejföl ára 20Ft-ot emelkedett három év alatt . Kielégít-e téged maximálisan a három év alatt 17 százalékot emelünk, majd választások előtt 10%-ot csökkentük rezsicsökkentést ? ), akik napról napra élnek/élünk , egyre rosszabbul.
  Ők életbenmaradási harcban vannak környezetükkel. Güríző hangyának nem dolga (nincs energiája rá, nincs normális fizetésük arra , hogy kipihenjék magukat és agyukhoz is térjenek, hogy élvezhessék azt , ami a vegetáción felül tudna nyújtani a gondolkodó, elvont dolgokat is élvezni tudó homosapiens rassz ),és hogy követhesse a napi politikai fejleményeket.
  .
  Kicsit jobban ostoroznám az ellenzéki képviselőket – akik talán nem szeretnének fideszmaffiával együtt, egy hágai padsorok mögött állni . Adófizetői pénzen ti azért ültettek a Parlamentben, hogy képviseljétek a güriző hangyák érdekeit. Képviseltétek ? Az MSZP , a legnagyobb ellenzéki párt hány utcai demonstrációt szervezett a nyugdíj elvételkor, a szólás szabadság korlátozásakor, a …-kor ?
  Sunyítottatok. Ők voltak a hangyák megbízott írástudói . Becsapták a hangyákat , de galádul !

  Talán civil szervezésű tüntetésekre elsétáltak piros kabátban, de nem rázták fel a fárasztó munkába belevakuló hangyákat.

  Nagy a felelőségük !
  Most miért nem állnal elő ők is a fideszes alvilági kapcsolatokat bizonyító iratokkal ? Legalább gyanúkkal, “azt mondják az emberek”… fideszes szöveggel ?
  98-ban , a fidesz hatalomra kerülésekor egy csapásra megszüntek a robbantások. Nem csak a nagyobb belvárosiak, hanem a vállalkozók telepjárói alatt elkövetett MINDEN NAPOS robbantások is. Varázsütésre, egy pillanat alatt. fideszes varázsütésre ?
  Benne voltak ők is nyakig ? Egy a Puch-Simicska zászló ?
  Ha hallgatnak, akkor ne számítsanak hangya szavazatokra.

  .
  Érjünk lassan témánk súlyához.
  Itt van egy probléma , amit MEG KELL OLDANI.
  Nekünk 10.000.000 millió állampolgárnak kontra 200 ellen.
  (Lassan ébredező 10.000.000 életteret, megélhetést követel. JOGOSAN !)
  .
  Nem fő*özném most le a minusztelnököt (nem illendőségből), maradjunk tárgyszerűen higgadtak.
  orban elvtárs 15 éve van hatalmon . 98-tól 2002 ig legálisan, utána viszont 2010-től informálisan , (legálisan tett keresztbe a nemzetnek mindenben.papagáj kommandó, népszavazás, legtöbbet ők szerepeltek az ellenzéki TV adókon is ..) , majd 2010-től napjainkig ismét elismerten, nem kicsit, 53%-osan bátran , nagyon, és hangya pusztítóan .
  Megboldogult Antal József igen csak csípős, III/III-as paprikát etetett meg nemzetünk fiatal demokratájával ! Főmajom ezzel kiírtott mindenkit a környezetéből. (Főmajom , Simicska,.. besúgó íratait már megsemmísitették rég)

  OFF
  Vóna miért fekszik le politikailag már legalább három év óta O.Viktor gyanusítottal , amikor a napokban az jön ki a száján, hogy elmúlt 23 év politikusai viszont…. (al-majom)(biódíszlet)(megélhetési-fasiszta)
  ON
  .

  .
  Mindenhol a magyar életben , a gazdaságban a kultúrában de még a fociban is!! az van, amit főmajom elképzelt és LÁTVÁNYOSAN NEM MŰKÖDIK ! Nem működik. Ha főmajom kereket vet ,pávát táncol, turult mutat, akkor is csak rosszabb lesz.

  Főmajomnak a vérében van a rontás. Nekünk egy rontó főmajmunk van !!! Ismerjük már végre fel ,tapasztalva életünkből !(Főmajom lefejezhető,és a rontás elszáll.)
  .

  Főmajom őse azt tanította főmajmunknak, hogy osztd meg és uralkodj !
  Szíts ellentétet a szegények közt, de az elnyomokat jutalmazd busásan!
  Főmajom őse ezt a szovjet fegyverek védelme alatt tanította főmajomnak.
  .
  Ruszkik ki,( főmajom hangos, mert már tudja.)
  .
  Nem jó irányba megyünk, ez teljesen világos. Az országban nem az állatszerető bizonyított gűrcölő földművesek (akiknek még párt tagságjuk sincs) kapják a megművelendő földet, szakmájukat 16 éve jól vívő trafikosoktól politikai alapon veszik el a megélhetésüket, politikai /sógor-koma/ alapon dölnek el beruházások sorsa , az EU pénzek elosztása, a hírdetések a médiában, ….
  Téboly.
  Rontás !!!
  Tehetségtelenek kiválasztása, pátyolgatása politikai alapon !
  A jó , tehetséges magyarok kimennek külföldre kényszerből (sőt ott is szűlnek. nem túró rúdiért. schmitt pál ehhez mit szólsz ? biológiai vagyon elherdálásának a tényállása ? ), a rosszak itt basáskodnak, és felülről (hatalomból, jogszabállyal, napi szintű alaptörvénnyel) bunkózzák agyon azokat , akik a nemzetet tehetségükkel, szorgalmukkal kiemelhetnék a szegénységből .Nem jutnak egyről kettőre. Nyugdíj befizetésük elíllanó adóvá pórlad arrogans toni egynapos böfögése után.

  Itt vagyunk 10.000.000-on , feszülten, 10.000.000-an, baltával, félázsiai tekintettel.
  Tegyünk már végre rendet ! KÖNYÖRGÖM….!!!
  .
  Rogán Antal (életében sohasem dolgozott) képviselő , pedig ne fenyegetse meg perrel az újságírót, aki a milliós karórájáról kérdezi. Nem az újságíró a kiváncsi , hanem a nép.
  Tóni, az alvilágtól kaptad jutalmadul , azért ment fel az agyvízed oly hirtelenül ?
  Haa ?
  HOL VAN A MAGÁNYUGDÍJAM fideszes elvtársak !!!!!!!!!
  Mérges vagyok, mérgesebb vagyok, ….
  .
  Hazugság alapú társadalomban vagyok kénytelen élni.
  MEDDIG ??????????????????????????????
  .
  OFF
  száradnak már a lámpavasak………

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (14 szavazatból)
 6. A cikk jó.
  Csak sajnos falra hányt borsó.
  A műellenzék és naív áhítattal a csodát váró szimpatizánsai telsesen el vannak öntájolódva.
  Az írás zárógondolata:
  “…rendes ember ennek az ellenzéknek is ellenzékévé válik…” a lesújtó valóság.
  Ezért a reális lehetőség: nincs megoldás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 7. Bartus Lászlónak ezt a cikkét is kötelezővé kéne tenni Magyarországon minden józanul gondolkodó állampolgár és politikai párt tisztánlátására. Ha a nem létező ellenzék elfelejtette, hogy kell forradalmi úton elsöpörni a néptől rettegő diktátorokat, akkor a visszafogott hangvételű agytisztító cikkből bepótolhatják utólag is a hiányos politikai tisztánlátásukat.
  .
  Fájdalmas dolog szemlélni, hogy nincs aki sokszorosítva terjessze a passzív, kisemmizett nép között a jó hírt, mely csak akkor tud megvalósulni, ha egységesen fellépnek viharosan dübörgő követelésükkel, hogy kisöpörjék a nemzetpusztító fasiszta, náci hordát a demokrácia kerékkötőit örökre hazánkból.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 8. Kedves László!

  Vannak közöttünk apró véleményeltérések. Súlyos félreértés pl. az ellenzék teljességét a kollaboránsok közé sorolni. Mégis, a közös gondolkodás érdekében induljunk ki abból, hogy a diagnózis tekintetében mindenben egyetértünk. Azaz itt egy fasiszta, korporatív, leginkább az olasz fasizmussal egyező diktatúra alakult ki. Igen, de mi a teendő annak érdekében, hogy ezt a rendszert eltakarítsuk? Az Ön véleménye szerint ez demokratikus úton nem lehetséges. Gyengébbek kedvéért: Nincs arra történelmi tapasztalat, hogy az ilyen típusú rendszereket a jelenlegi magyarénál sokkal erősebb és népesebb baloldali mozgalmaknak sikerült volna Olaszországban, Németországban stb. választások útján leváltani. Mi marad tehát az Ön logikája szerint? Antifasiszta jellegű össztársadalmi összefogás, és a rendszer erőszakos megdöntése. Keserűen nevetnem kell. Ennek az orbáni rendszernek ugyanis rendkívül erős a támogatottsága, és nem kizárólag a rendszer kedvezményezettjeinek körében, hanem azon lényegesen túlmenően, mert nem alapvetően érdekviszonyok vezérlik a Fidesz – híveket, hanem egy jól megalapozott “vallási” elkötelezettség. Sok olyan tisztességes Fidesz hívet ismerünk, akik látják, és értik az orbáni rendszer hibáit, szociális érzéketlenségét, azonban “úgy vannak vele”, mint a hívő ember a vallásos tanokkal. Szó szerint nem hiszi el a tanok egy részét, de a tapasztalással szemben a hitet helyezi előtérbe. A Fideszben való bizalom tehát nem logika, nem gazdaság, és nem ész kérdése, hanem hitbéli fogalom.

  Hit, amelynek Orbán Viktor az istene.

  Vele szemben minden más gondolat maga az antikrisztus megnyilvánulása..
  Az a véleményem, hogy jelenleg és a közeljövőben sem választások útján, sem antifasiszta ellenállással – amelynek tömegbázisa sincs – az Orbáni fasiszta rendszer nem váltható le. A választási – demokratikus – megdöntéshez de az antifasiszta forradalomhoz is arra van/ lenne szükség, hogy a polgári konzervatív jobboldalon is tömegesen ismerjék fel, hogy az orbáni rendszer hazaáruló, fasiszta rendszer. A baloldal, a liberálisokkal együtt egyedül nem képes semmilyen módon a jelenlegi diktatúrát megszüntetni.

  Ehhez arra is szükség lenne, ha a Nato és az Európai Únió minden szinten felismerné, és bevallaná, hogy egy fasiszta rendszer semmilyen módon semmilyen tekintetben nem illeszkedik sem az atlanti, sem az európai demokrai8kus értékrendhez. Magyarán: Nem apró hülyeségekkel kellene egyik európai szervezetnek sem foglalkozni, hanem arról biztosítani a demokratikus erőket, hogy minden eszközzel segítik a fasiszta rendszer megdöntését.

  “Álmodik a nyomor….” Vagy Önnek, kedves László a diagnózison túl a megoldásra is van ötlete? Mert erről mélyen hallgat. Üdvözletem

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 9. Minden szava igaz Bartus Lászlónak! A cikk elolvasását minden demokratának csak ajánlani tudom!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 10. Mint mindég most is igaza van Bartus Úrnak! -de annak a kommentelőnek is igaza van / Füredi/ aki azt mondja hogy a sok hülye magyar HIT-ből hisz ennek az orbánnak.,és ezek sajnos elég sokan vannak! Én is azt kérdezném Kedves Bartus Úr,hogy Ön mit javasol mit csináljanak azok akik nem értenek egyet evvel a fasiszta diktátorral?.mert a demokratikus választás már tudjuk ,hogy nem jön be de akkor mi a megoldás?
  Tisztelettel!! Zsóka mama.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 11. ” Vagy Önnek, kedves László a diagnózison túl a megoldásra is van ötlete? Mert erről mélyen hallgat.”
  Füredi van ötleted?
  Elég speciális, ami itt kialakult.
  A szalámi taktika jól működik.
  Az apró un. ellenzéki csoport nem alkalmas összefogásra.
  Sajnos.
  Talán a Május 1-i felvonulás, ha tartana tovább mint egy nap, hozna eredményt.
  De, miről is beszélek?
  Az elmúlt évben ketten voltunk a PDSz-el.
  Bizalmi és én (nem vagyok pedagógus).
  Berágtam, tüntessen nektek a …. (be lehet helyettesíteni).
  Az új rendszer elérte a célját. Sunnyogás, félelem stb.
  Majd jönnek a fekete autók is, függöny nélkül.
  -te következel, ha ellene beszélsz ennek a 2/3-os demokráciának. Demokrácia??? Ha ha ha. :-DD
  :-( :-(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 12. Tisztelt Füredi
  Javaslom, hogy nézze át Bartus úr régebbi írásait is.
  Vissza lehet lapozni. Azokban valószínűleg talál megoldást az akkori problémákra,
  mellyel akkor még meg lehetett volna előzni némely eseményt. A világ változik,
  fejlődik. Mára nálunk is bekövetkezett az alkotmánytalanság állapota, mellyel
  az előző jogi környezet is megváltozott. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni,
  hogy ‘56-ban sem hittek kevesebben valamiben… Mivel a hit nem csupán a vallás fogalmával függhet össze.
  Talán inkább az élni és élni hagyni felfogás összhangja nem borult fel eléggé.
  A padlásról már nincs mit lesöpörni. Különösen a panelban. Meggondolást
  érdemel, hogy mi lehet a kötelező bankolással és a több hónapra leálló közművek miatt, a leálló logisztika miatt kieső ellátottság hiánya miatt. Az érintett
  tömegek nagy része ugyanis városlakóvá válva még nem ismeri ki magát.
  Üzlet a szomszédban, a kártyán van pénz és még nincs letiltva, vagy korlátozva.
  Egyeseknek még munkát ad az állam. Nincs üzemanyaghiány, legfeljebb nincs
  miből megvenni. A faluban maradtak meg úgyis önellátásra rendezkedtek be.
  A régi megszokott TTT-ből még megmarad a lakosság tűrése, ami nem végleges.
  A közel 500ezer lakos már elkezdte a népvándorlást.
  Remélhetőleg kialakul az újjászületett ellenzék is amikor érdekeiket felismerik.
  ‘56 előtt is beszélgettünk sok mindenről hiába. Egyszer csak azt vettük észre
  MEGMOZDULT AZ ORSZÁG, MEGSZŰNT A HIT, ELEGÜNK LETT MINDENBŐL.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 13. Bartus L. cikkeit (általában is)én a forradalmi tűz gerjesztése és fenntartása miatt fontosnak és jónak tartom.
  A probléma EU-val való megoldásának felvetését kissé naivnak és lassúnak éppen ezért elkésettnek vélem.
  Nincs most más mód mint a választási összefogás. (“Elsöpörni” ez a nép nem nagyon szeret de ha mégis azt bármikor megteheti.)
  Csak hát Mesterházynak be kellene látnia, hogy fogadja el Bajnait, valahogy együttműködve integrálják Gyurcsányt és a többi dem. ellenzéki erőt.
  Mesterházy még mindig vagy már nem látja, hogy olyan figurák is tolják őt előre, ápolják az önbizalmát, akiknek az utólag benyújtott “számláját” arcvesztés nélkül nem tudja majd kifizetni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 14. Ma reggel hallgattam a TV-ben Bajnai véleményét a “mielőbbi”, azaz a nyár közepei együttműködésről. Arra a kérdésre, hogy a DK-val, azaz Gyurcsány Ferenccel is megállapodnak-e, azt válaszolta, hogy “hát előbb az Mszp-vel kell megbeszélni a dolgokat”. Igazááááááán?
  Egy qrva szót nem mondott többet erről, a világért nem mondta volna, hogy IGEN, vagy NEM. Csak ködösített! Ez nem igazán egy gerinces jellemre utal!
  Hát neki nincs saját véleménye? Majd az, amit az Mszp megenged neki?
  Hát így áll a nagy ellenzéki oldal. Semmivel nem különbek a fasiszta bagázstól!
  Csöbörből vödörbe gittegylet!
  A két nagy bűnbanda (Puch-Simicska paktum) majd megállapodik először a választások előtt, utána jöhet a politikai pancser Bajnai, legyen ő a “bukott angyal”! Jól ki van ez már találva. Minél többet halogatják a dolgokat, egyre világosabbak a valós célok. Ebben a játszmában Bajnai lehet szép, jó szakember, de okos soha! Nálánál sokkal karizmatikusabb, bátor, őszinte kiállású vezető kell, aki mer is szembeszállni ezzel a bűnözői siserehaddal.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 15. Gyáva népnek nincs hazája!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 16. Kedves Füredi,
  Ön a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik lépést kéri rajtam számon, amikor még az első lépést sem tették meg. Az első lépés az Orbán-rendszer törvénytelenné, illegitimmé és szalonképtelenné nyilvánítása, vel a mindenféle együttműködés felmondása, ami magában foglalja a parlamentből való kivonulást és a jelenlegi választási rendszerben a választási bojkottot is. Az Orbán-rendszertől el kell választania, el kell különítenie magát azoknak, akik demokratáknak mondják magukat, nem keverednek bűnözőkkel, mert az Orbán-bandát bűnszervezetté kell nyilvánítani. Ez az első lépés. Erre azért nincs lehetőség, mert az MSZP igazi irányítója a Fidesz által zsarolható ember, az ő bábja pedig egy karrierista, és elhitte, hogy valaki, és valaki lehet. Emellett iszonyatos kárt jelent Bajnai Gordon és társasága mozgása, akiknek eddig minden terve összeomlott, minden próbálkozásuk kudarcot vallott, ilyen rövid idő alatt politikus még nem amortozálódott, mint Bajnai Gordon, akire mint messiásra tekintettek, visoznt ezzel a kavarásával elérte azt, hogy mindenkit belekényszerített a választásokon való részvétel zsákutcájába. Akik ezen a választáson résztvesznek, azok hosszútávon mennek a pöcegödörbe, mert ezt a választást abból a célból tartja Orbán, hogy egyrészt demokratának hazudja magát, másrészt megsemmisítő vereséget mérjen a baloldalra (lám, a nem is baloldaliként visszatérő Bajnai már a baloldal kegyeit keresi, hogy ne kerüljön szégyenszemre a senki földjére, megérdemelné, hogy az MSZP beintsen neki). Vagyis, akik Magyarországon demokráciát akarnak, első lépésben el kell magukat különíteniük a bűnözőktől, a törvénytelen hatalomtól. Ebből a pozícióból kell őket támadniuk, és úgy beszélni velük, úgy viszonyulni hozzájuk, ahogyan bűnözőkkel szokás. Első lépésben teljesen mindegy, hányan vannak Orbán hívei, a legitim demokratáknak a legitimitást kell megvonnia ettől a bűnszervezettől.
  Ami az én megoldási javaslataimat illeti, a második lépés is előkészület alatt áll, csak lassan haladok vele: megalapítjuk az emigráns Polgári Radikális Pártot. Lehet, hogy még ma felhívást teszek közzé, hogy jelentkezzenek, akik segíteni tudnak a jogi lépések előkészítésében, mert könyvet ir írok, az alaptevékenységemet is csinálnom kell, nem bírom egyedül. Emellett pénzt kellene gyűjteni a leendő tagoktól a párt online felületének, website-jának elkészítésére, mert jó lenne, ha ezt is nem az én zsebemből kellene fizetni, mert én semmivel nem vagyok gazdagabb, mint Önök.
  Röviden most csak ennyi. A negyedik és ötödik lépést ne kérje rajtam számon akkor, amikor még az első lépést sem tette meg senki. Fél éve minden cikkemben ezt írom. Ami pedig a nem demokratikus hatalomváltást illeti, én nem az erőszakot hirdetem, és nem erőszakos és véres hatalomváltást hirdetek, kezdettől fogva azért riasztok mindenkit, hogy erre ne kerüljön sor. Hanem arra gondolok, hogy demokratikus úton, szabad, egyenlő, titkos és demokratikus módon Orbán nem fogja átadni a hatalmat, erre mérget vehet. A rendszeréből való kivonulással, és békés, de határozott ellenállással kell a rendszerét összeroppantani. A különállás és a kivonulás más helyzetet teremtene az Európai Unió és Amerika számára is. De most az a feladat, hogy ha a hivatalos ellenzék ezt nem teszi meg, nekünk létre kell honbi egy olyan emigráns pártot, amelyhez csatlakozhatnak a világ minden részéből azok, akik elkülönítik magukat Orbán bűnszervezetétől, és azoktól is, akik egy fasisztoid rendszerben demokráciát játszanak, és gyáva és hazug módon kollaborálnak vele, legitimálják a törvénytelen hatalmat.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 17. Mindezekből következik hogy már nem hallgatom a klubrádiót ( sem )
  Francot sem érdekel a sok műanyag-politikus nyammogása.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 18. Ja…a Gyurcsányt aztat megszoktamhallgatni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 19. Kedves László! Egy apró félreértést oszlassunk el. Nem Önön, egy ízig-vérig jó demokratán kérem számon, hogy igazából semmi nem történik, ami megnyugtató lenne a számunkra. Gondolkodom, és kicsit később ismét részletesebben kifejtem a gondolataimat, addig is sok szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Önt, és minden itt megnyilvánuló igaz demokratát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 20. Bartus Laci megint feltalálta a meleg vizet meg a spanyolviaszt….:-(
  Nem most kellene kiabálni, amikor már semmi értelme.
  Akkor kellett volna, amikor még volt….
  …..
  De korábban akárhányszor megszólaltam itt, csak mocskolódás volt a válasz.
  Miközben amit Bartus ír, és amiről ódákat zengtek, azok helyenként szó szerint benne vannak a korábbi jegyzeteimben….
  Pl ebben: ( éppen egy éve írtam…)
  “Ki nevezheti magát demokratának egy diktatúrában?
  by Johnny Gary-Lee (Jegyzetek) on 2012. április 27., 6:44

  „Magyarország Alaptörvénye egy diktatúra alaptörvénye, mert nem tartalmazza a népszuverenitás elvét. Az általa adott hatalom(-birtoklás) nem alkotmányos és nem jogszerű, mert nem a néptől származik. (Nem legitim és nem legális).
  Ezért aki elfogadja az Alaptörvényt, az nem nevezheti magát demokratának.”

  Mivel ezt a három mondatot a továbbiakban naponta leírom, ezért most elsőre teszek mellé egy bővebb indokolást.

  Két alapigazsággal kezdeném:

  1. Demokrata az, aki elfogadja a nép hatalmát, aki a hatalmat a néptől eredezteti.
  2. „Lex iniqua est non” -Jogtalanság jogot nem alapít – mondták már a rómaiak is.”

  …..
  És arról itt most nem beszélek, amit az ellenzéki tárgyaláson személyesen megtapasztaltam, hogy az egész – magát demokratikusnak mondó – ellenzék elfogadja ezt az Alaptörvényt.
  Csak hát Bartus Lacinak is végre el kell jutni a végső valósághoz.
  Hogy kinek az érdekében jött létre a kollaboráns magyar politikai elit nép feletti diktatúrája? Mert nem saját maga érdekében, nem a magyar politikai elit érdekében.
  Ha én politikai elit lennék, olyan rendszert építenék, ami jó a népnek, amiben nem az erőszak, hanem a nép szeretete tart hatalomban.
  Ugyanannyi erővel azt is fel lehetne építeni. És az hosszú távon sokkal stabilabb, mint egy diktatúra. Ha az elit a helyzetét és a tudását a nép érdekében használná, és nem a háttérhatalom érdekében….
  ….
  Az egész politikai elit elárulta a népet.
  És innen kezdve új helyzet van…..ez már nem az egyik oldal diktatúrája, amit a másik oldal fel tud számolni. Ez a TELJES politikai elit nép feletti diktatúrája.
  És ezt már csak a politikai elit felszámolásával együtt lehet csak felszámolni.
  Tehát mostantól a kollaboráns politikai elittel NINCS együttműködés!!!
  Hazaárulókkal nem működünk együtt!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos