Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Ész nélkül 2013. március 24. vasárnap 21:25

 • Hozzászólások(164)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Ész nélkül

Magyarország lakossága oda jutott, hogy a világ szégyenévé lett. Kormányának tevékenysége az emberi méltóságot sérti. Demokratikus országokban gyerekeknek tanítják Magyarország példáján, hogy mit nem szabad. Ez azt is jelenti, hogy a magyar emberek nincsenek a demokratikus országokban élő gyermekek szintjén: amivel tisztában van egy német gyermek, az nem evidencia egy magyar felnőtt számára. Minden országnak van szürkeállománya, és az anyagcsere folyamatok szintjén élő rétege. De olyan helye kevés van a világnak, ahol ez utóbbiak nyelvén és értelmi szintjén kommunikál és gyakorol hatalmat egy kormány, amely ezt a színvonalat általános mércévé is teszi, az ország tudományos, művészeti elitje pedig nem emel szót ellene. A kivételt jelentő esetekben pedig magára hagyja azokat, akiket a tiltakozásuk miatt megaláznak. Magyarországon szitokszó azok neve, akik egyetemes emberi értékek mellett nyíltan is kiállnak.

Magyarországnak tudósai és világhírű művészei vannak. Orvosok, professzorok, kutatók, tanárok, zenészek, bölcsészek, szociológusok. Nem sérti az emberi méltóságukat, hogy kormányuk nevetségessé teszi az országot és az egész népet? Nem kínos tudományos konferenciákon, komolyzenei hangversenyeken érezni a sajnálkozást? Teljesítményük méltánylásánál pedig eltűrni a megjegyzést, hogy „pedig magyar”? Az a színvonal, amelyen Magyarország kormánya saját népével és a külvilággal kommunikál, nem sérti az önérzetüket? A Magyar Tudományos Akadémia tagjai nem érzik feladatuknak, hogy egy ponton megszólaljanak, és elmondják, hogy senki nem akarja Magyarországot kirabolni, hogy a magyar kormány kritikája nem annak szól, hogy „nem akarta elfogadni a Nyugat pénzét”? Nem lenne itt az ideje az ország tudomására hozni, hogy Magyarország nem a „háttérhatalom” ellen, hanem a józan ész ellen harcol, méghozzá olyan ideológiák nevében, amelyek a rendszerváltáskor csak a Szittyakürt nevű szélsőjobboldali újságban jelenhettek meg? Nem sérti a magyar tudományos élet képviselőit, az orvostársadalmat, a művészeket, társadalomtudósokat, hogy Magyarország miniszterelnöke a Jurta Színházban helyet kapott szélsőségesek gondolatait visszahangozva folytat „szabadságharcot” a világ ellen? Nem éreznek felelősséget azért, hogy a fiatalok elhagyják az országot? A hazugság kultúrája virágzik. Nem kellene tekintélyes embereknek elmondaniuk az igazságot és tiltakozni primitív hazugságok ellen?

Nem kínos, hogy Európa vezetői összenéznek, amikor Magyarország képviselője megjelenik, és előadja a „szabadságharcát”, gyarmatosítónak nevezi azt az európai közösséget, amely anyagilag támogatja, amelyhez csatlakozni akart, és amely azokat a demokratikus normákat kéri csupán számon, amelynek jegyében Magyarország a diktatúrából rendszert váltott? Nem gondolják, hogy kötelességük lenne felemelni a szavukat? Nem hiszik, hogy egy cigány kisfiú rasszista indokból történő hátba lövése és az ELTE tekintélyes professzorainak zsidózása és megbélyegzése ugyanannak a jelenségnek a része? Nem gondolják, hogy van egy pont, amikor nem hallgathatnak, nem bújhatnak el a laboratóriumba, a tanszéki szobákba, a levéltárakba? Nem érzik, hogy felelősségük van azért, hogy a nép lassan a 13. század értelmi színvonalára süllyed, és nincs, aki felvilágosítsa őket, vagy a szavát felemelje? Olyan kiválóság, mint Esterházy Péter, nem érzi úgy, hogy hazája ellen tesz, amikor az aggódó külföld hírügynökségei előtt bagatellizálja a magyarországi helyzetet? Ilyen emberek azért kapták a tehetségüket, hogy fáklyák legyenek a népüknek és a világ előtt. Milyen fáklya az, amely nem bevilágítja, hanem elrejti a sötétséget?

Már az is méltóságon aluli, hogy a nevüket említjük, de amikor Kocsis Máté Bajnai-listák miatt nyomozást kezdeményez, Rétvári Bence a ciprusi bankok megadóztatásával kapcsolatban riogat és nyugatellenes uszítást folytat, Orbán Viktor rajzfilmek ellen tiltakozik egy kormánynál, Kövér László lekommunistázza a jogaiért küzdő diákok szüleit, akkor nem gondolják, hogy valami veszedelmes dolgot készítenek elő? Nem ismerik fel a „szabadságharcos” retorika hátterében a zsidó világ-összeesküvés elméleteket, amelynek egyik hírhedt képviselőjét magas állami kitüntetésben részesítettek? Nem érzik a puskapor szagát, amikor kitüntetik a Trianon miatt uszító rockegyüttes vezetőjét vagy a Szálasinak emléket állító muzeológust? Nem a világ vége, amikor a legmagasabb állami kitüntetést a nyíltan náci újság és tévé tulajdonosa kapja? Lehetséges egy demokratikus országban, hogy egy falu képviselőtestülete a rendeleteit a „Szent Korona” nevében hozza meg, és a falu vagyonelemeit a “Szent Koronának” adja? Nincsenek ebben az országban jogtudósok? Nem kínos, hogy elmebetegek azt tehetnek, amit akarnak, és rajtunk röhög a világ? Nincs egy pont, amikor egy ország szürkeállományának szólnia kellene?

De nem csupán a magyar kormánnyal, hanem a politikai ellenzékével szemben is lennének kötelezettségeik. A magyar társadalomtudósok egyike sem olvasta Bajnai Gordon tavaly október 23-i beszédét, amelyben azt mondta, hogy Bibó István és Mindszenty József 1956-ban egy célban egyesültek? Mondta valaki a volt miniszterelnöknek, hogy ez hazugság? Bibó István és Mindszenty József soha nem egyesültek, soha nem ugyanazt akarták, és ha tiltakoztak valami ellen, akkor soha nem ugyanazért tiltakoztak. Bajnai Gordon még Pongrátz Gergelyt is közéjük sorolja és Nagy Imrét is. Volt szerencsém személyesen ismerni Pongrátz Gergelyt, az öccsével ma is üzleti kapcsolatban állok, elmondhatom, hogy Pongrátz Gergely egy kicsit sem állt Bibó Istvánnal azonos ideológiai alapon, de még Nagy Imrével sem. Soha nem egyesültek, és aki a céljait ennek példájára építi, az légvárakat épít. Becsapja magát és a követőit is. Senki nincs, aki ezt a volt miniszterelnöknek megmondja? Ha erre egy politikai program épül, az eleve megbukott. Ennyire nem számítanak a szavak? De akkor hol a határ? Magyarország újraegyesítése nem lehetséges úgy, hogy a demokratákat, a tekintélyelvűeket, a fasisztákat és a Szálasit éltető nácikat is egyesítjük. Nácik nem fognak Bibóval demokráciát építeni, de még Mindszenty hívei sem, ahogyan azt a mellékelt ábra mutatja. Miért nem érez senki felelősséget arra, hogy a volt miniszterelnököt figyelmeztesse: ilyen egység soha nem volt, még 1956-ban sem. 1956 bukásának oka éppen az volt, hogy a demokraták terveit keresztülhúzták azok, akik nem demokrataként lázadtak fel. Ez a tanulság, és nem is kevés.

Ha nincs egy tudományos, demokratikus, civil kontroll, akkor történhet meg, hogy Bajnai Gordon, aki a demokratikus világ legnagyobb reménysége is, október 23-án még azt mondja, hogy „nem kell újabb, a többiekkel versengő párt”, és március 15-e előtt már új pártot alapít. Amikor mindenki tudhatta már akkor is, hogy ennek pártalapítás lesz a vége, nem lehet más. Nincs a szavaknak súlya, jelentősége. Soha még ennyire nem hagyta magára egy ország szürkeállománya a politikai elitet, holott ennek a politikai elitnek a döntései határozzák meg az ország sorsát, a nép jövőjét. A politika teljesen elszakadt a társadalom szakmai-tudományos elitjétől és önjáróvá vált. A magyarság tudományos elitje magára hagyta az elbutuló népet és az ország vezetésével megbízott politikai elitet is. Visszavonult a civil szférájába, szótlanul és közömbösen szemléli kívülről mindazt, ami történik, mintha semmi köze nem lenne hozzá. Ennél még a szocialista rendszerben is nagyobb felelősségérzettel és bátorsággal vett részt a közügyek irányításában, a nép művelésében.

Felelőtlen és kalandor kormánynak felelőtlen és kalandor ellenzéke van. Aki azt hirdeti, hogy 2014-ben „Együtt győzni fogunk!”, az legjobb esetben vágyálmait fogalmazza meg, valójában félrevezeti a követőit. Arra a néhány tisztességes és felkészült emberre sem figyelnek, aki vállalja a nyilvános megszólalás negatív következményeit. Vörös Imre alkotmánybíró a kialakult jogrend alapján már tavaly novemberben azt mondta a Vasárnap Híreknek adott interjújában, hogy „a választási eljárási törvény elfogadásával megszűnik a polgári demokrácia és befejeződik egy autoriter rendszer kiépítése”, a legfrissebb interjújában pedig kijelentette ugyanott, hogy „Magyarországnak már nincs alkotmánya”. Az ellenzék ilyen szakmai következtetésekre nem kíváncsi, azokból nem vonja le a tanulságot. Pedig a volt alkotmánybíró azt mondja, hogy emiatt minden további következtetést azzal kellene kezdeni, hogy „feltéve, hogy lesznek szabad választások, de a mostani állás szerint nem lesznek.” Az interjú felett Bajnai Gordon választási hirdetése látható, amely azt mondja, hogy „együtt győzni fogunk”, „tegyél érte”. Ha a volt alkotmánybírónak igaza van, akkor Bajnai Gordon hirdetése félrevezetés, hitetés, amely azt a látszatot kelti, mintha a győzelem kizárólag az összefogáson múlna és a felelősség a választóké lenne. Holott nem szabad választásokon nem a választók akarata dönt. Bajnainak pedig nem a politikai akarnokság nevében kellene híveit fejjel a falnak küldeni, hanem a nem szabad választásokra kellene figyelmeztetni. Az alkotmánybíró interjúja fölötti hirdetésben azt kellene olvasni, hogy „Nem lesznek szabad választások! Akkor sem győzhetünk, ha összefogunk. Tegyél azért, hogy szabad választások legyenek!”

A politikai ellenzék lemondott a szabad választások igényéről, semmiféle feltételt nem támaszt a választásokon való részvételének. Az ellenzék legitimál egy elfogadhatatlan állapotot, és ezzel a saját hitelességét is elveszíti. Azzal, hogy legitimálja a törvénytelen állapotot, nem válhat a demokrácia, a jogállam és a törvényesség hiteles képviselőjévé. A hamis és hazug rendszer részévé teszi magát.

Ennek szellemében járt el a legnagyobb ellenzéki párt vezére is Brüsszelben. Mesterházy Attila, ahelyett, hogy Vörös Imre volt alkotmánybíró és más jogtudósok anyagával érkezne meg az Európai Unió központjába, és az érvényes alkotmány hiányára, a nem szabad választásokra hívná fel a figyelmet, arra kéri az Európai Uniót, hogy mindezt ne vegye figyelembe, ne alkalmazza Magyarországgal szemben azokat a szankciókat, amelyeket az EU értékrendjét elutasító tagországokkal szemben kell alkalmazni. Mesterházy az Európai Uniót arra kéri, hogy ne a törvényes úton járjon, hanem legyen tekintettel a szegény magyar népre, amely nem tehet arról, hogy ilyen kormánya van. Büntessék Orbán Viktort, de ne a magyar népet.

Ki hallott már ilyet? Hogyan lehet Orbánt másképp büntetni? Vegyék el a labdáját? Ideje lenne észrevenni, és tudomásul venni, hogy az Európai Unió normáit nem Orbán Viktor tapossa, hanem Magyarország, mert Orbán Viktor autokratikus döntéseinek következménye az, hogy Magyarország egésze lesz olyan ország, amely az európai értékeket sérti és a biztonságát veszélyezteti. A magyar lakosság egyrészt nem ártatlan abban, hogy önkényuralmi kormánya van, másrészt a magyar nép érdeke nem az, hogy Orbán megússza az európai szankciókat, és folytathassa a diktatúra kiépítését, hanem az, hogy az Európai Unió használja azokat az eszközöket, amelyekkel a tagországok lakosságát és Európa biztonságát védi az Orbán-féléktől. De mindezeken túl, a jog az jog, a törvény az törvény. Hogyan akar valaki a jogállamiság nevében fellépni, amikor az Európai Uniót arra kéri, hogy ne jogállami módon reagáljon, függessze fel a törvény alkalmazását. Az indoka pedig az, hogy a törvény alkalmazása ártana szegény magyaroknak, akik nem azonosak a kormányukkal, amelyet választottak, és amelyet 2014-ben újra abszolút többséggel fognak megválasztani (és ehhez még nem is kell majd sokat csalni). Ha van nevetni való azon, amikor megjelenik a morcos szabadságharcos Orbán Brüsszelben, akkor annál már csak Mesterházy Attila nevetségesebb ezzel a populista érveléssel, amellyel méltó párja Orbán Viktornak. Ugyanazt teszi Brüsszelben, amit Orbán: hazafelé üzen, hízeleg, alakoskodik. Követelnie kellene a szankciók alkalmazását, hogy a magyarok legyenek tisztában azzal, hogy milyen következményei vannak Orbán diktatórikus rendszerének. Úgy szavazzanak legközelebb rá, hogy tudják: ezzel hosszútávon az Európából való kivonulásra szavaznak, és azokhoz a diktatúrákhoz való csatlakozásra, ahonnan a baltás gyilkos való.

Gyurcsány Ferencet meghívják az Edinburgh-i Egyetemre előadást tartani. Az ellenzék legtisztábban látó politikusának pártja olyan közleményt ad ki, amely szerint Gyurcsány azt mondta, „a magyar miniszterelnök a múlt embere, csak ezt ő még nem tudja – jelentette ki Gyurcsány Ferenc -, hozzátéve, hogy ezt majd a választók egyértelműen a tudtára adják”. Ez a mondat bagatellizálja Orbán veszélyességét, és azt a látszatot kelti, mintha már meg is bukott volna. Ez helyesen úgy hangzott volna, ha azt mondja, hogy Orbán a múltnak olyan szörnyű korszakait képviseli, amelyek megbuktak, de ezt a választók sem tudják egyértelműen a tudomására hozni, mert nincsenek szabad választások a jelenleg ismert szabályok alapján. Gyurcsány ehelyett megnyugtatta a Nyugatot, hogy nem kell aggódni, hamarosan leváltják Orbánt. Mindezt a választások előtti pozitív beszéd jegyében, amely a jelenlegi helyzetben szintén becsapás, félrevezetés és hazugság. Egy nem szabad választáson demokrata nem vesz részt, hanem a szabad választásokat követeli. Nem szabad választásokon nem lehet győzni, mert a csalás célja éppen ennek megakadályozása. Aki nem ezt mondja, hazudik. Gyurcsány azzal a mondatával is félrevezeti a demokratikus közvéleményt, miszerint „az Unió eddig bizonytalan, hogy miként lépjen fel olyan demokráciaromboló lépésekkel szemben, mint amelyek mostanában Magyarországon történnek. Annak ellenére, hogy a közös európai recept nem született meg efféle súlyos problémákra, az orbáni önkényt elsősorban nekünk, magyaroknak kell legyőzni.” Ez hazugság. Egyrészt az Európai Uniónak vannak létező szankciói, amelyeket használnia kellene. A demokratikus oldal pártjainak szakmai segítséget kellene nyújtaniuk az európai intézményeknek, hogy azok kiigazodjanak a magyar jogban történt súlyos rombolásban. Szégyen, hogy senki nem tudott egyetlen konkrét érvet Orbánnak szegezni brüsszeli sajtótájékoztatóján, miért alkotmányellenes a negyedik módosítás. Hol voltak a demokratikus pártok több nyelven készített elemzései, amelyeket kiosztanak a nemzetközi sajtónak és az Unió képviselőinek is? Vörös Imre az interjújában több tucatot sorol fel belőlük. El kellene felejteni már azt a vidéki szemléletet is, hogy Brüsszel külföld, nem a mi ügyeink egyik fontos helyszíne, és aki Brüsszelben bírálja a kormányt, az hazaáruló. Ez nevetséges, hiszen az uniós parlamentben ugyanolyan frakciók működnek, mint a nemzeti parlamentekben.

Gyurcsánynak arra kellett volna felhívnia Európa figyelmét, hogy az önkényt a magyarok már nem tudják saját erőből legyőzni, mert nincsenek szabad választásokat biztosító törvények. Orbánt nem lehet demokratikus úton leváltani. Akik ma a demokratikus Alkotmány visszaállítása érdekében lépnek fel, azok szembekerülnek a hatályos törvényekkel. Ha valaki az alaptörvény megsemmisítését tűzi ki politikai céljául, még pártot sem tud alapítania, mert a bejegyeztetés feltétele, hogy elismeri a Fidesz alkotmányellenes alaptörvényét, amely szemben áll minden olyan demokratikus normával, amely az Európai Unió alapját jelenti. Ha nem esküszik fel a diktatúra törvényére, máris üldözésnek teszi ki magát. De Gyurcsány nem ezt mondta, hanem azt, hogy Európa beavatkozására nincs szükség, ezt a magyaroknak kell megoldani, és ők meg is oldják. Ez hazugság. Az Európai Unióba való belépés értelme leginkább az volt, hogy garanciát jelent a demokratikus viszonyok megőrzésére. A rendszerváltás óta folyamatosan antidemokratikus fordulattól kellett tartani. Az Unióba való belépés azért volt megnyugtató, mert ez ellen ígért védelmet. Nem is volt Orbán boldog a belépés miatt. Ennek ellenére megtörténhetett az antidemokratikus fordulat, és az ellenzéki pártok vezetői sorban beszélik le Európát, hogy ezt a védelmi garanciát működésbe helyezze. Orbán nemcsak Magyarországra jelent veszélyt, hanem Európára is. A magyar ellenzék vétkes bűne, hogy ezt nem tárja világosan Európa elé, hanem megijed a fideszes szóvivők rágalmaitól, fél, gyáva és mellébeszél.

Mindez nem független attól, hogy a magyar politikai közgondolkodásból kiveszett a minőség, a tudományosság, a szakmaiság. A politológus képzés gyorstalpaló talpalói határozzák meg a színvonalat, akik egyetlen szakmához sem értenek. A magyar nép tudományos elitjének meg kell értenie, hogy nem hagyhatja magára a közéletet, a pártokat, az egyre ordasabb eszméket valló népet, amelynek tömegei alapszinten sem értik a világot. Jogtudósok, szociológusok, professzorok, kutatók kiállására, szakmai munkájára és segítségére van szükség. Nem állhatnak be a hétköznapi ember tudatlan pártellenessége és politikaellenessége mögé, mert a demokrácia pártokra épül, politika akkor is lesz, ha kivonul belőle az értelem. Vissza kell adni a tudás rangját, társadalmi szerepét. Az ország szürkeállományának vissza kell követelnie az őt megillető helyet. Különben a fenekünkön levő piros foltokról, az őskori agysebészetünkről és a magyar-japán közös határról leszünk híresek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke hirdeti ezeket az elméleteket, nem valamelyik zárt osztály lakója. Szégyenei leszünk a világnak, ha az ország irányítását közveszélyes őrültek kezébe engedjük át, és a közbeszéd a kocsmák szintjére süllyed. A magyar ellenzéki sajtónak nem azokat az agyonunt fejeket kellene mutatnia, akik semmihez nem értenek, minden alap nélkül nyilatkozgatnak, hanem soha nem látott tekintélyeket, professzorokat, szakmájuk kiváló művelőit, akikről nem is tudnak a magyarok. Ha a Fehérlófia könyvesbolt törzsolvasója a tizenéves ésszel megáldott politológusokat és “a lejárt lemez” baloldali újságírókat hallgatja, amelyek némelyike behívná holnap a szovjet csapatokat, ha lennének, joggal gondolhatja azt, hogy ő egy értelmiségi, és joga van beleszólni a nagyok dolgába. Mindez táptalaja gyilkos ideológiák hatalomra jutásának, az emberi szabadság elvesztésének. Nem tudunk visszalovagolni Ázsiába. Meg kellene tanítani a magyar népnek, miből fejlődött ki az európai demokrácia és az mit jelent. Ha a magyar intelligencia háttérbe vonul, ne csodálkozzon azon, hogy megalázzák, az emberi méltóságát sértik, munkája feltételeit felszámolják, és a tudományos képzést visszafejlesztik. Maguk keltik az érzetet, hogy nincs szükség rájuk.

Vétkesek közt pedig legvétkesebbek azok a hitványak, akik leszólják azokat, akik higgadtan vagy kétségbeesve, halkan vagy a tehetetlenség miatt ordítva, de kinyitják a szájukat. Szégyen, hogy azok az emberek a legmegvetettebbek, akik a maguk korlátai között, de megpróbáltak tenni valamit. Akik ezeket bírálják, azok saját gyávaságukat, számító magatartásukat, megalkuvásukat, butaságukat vagy vakságukat leplezik az elegánsnak mutatott hidegvérükkel. Legalább becsülnék azt a szívfájdalmat, amit azok éreznek, akik látják mindezt, és nem tudnak semmit tenni ellene. Felháborító, hogy ezeket az embereket nem sérti az alapvető jogok lábbal tiprása, csak ha valaki nem elég elegánsan tiltakozik ellene. Ezek a beképzelt és megjátszós majmok rosszabbak mindenkinél.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (100 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +157 ( 177 szavazatból)
Bartus László: Ész nélkül, 4.8 out of 5 based on 100 ratings

 • Hozzászólások(164)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

164 Reader’s Comments

 1. Gonoszka

  A nénikéd nyal be,az. Ha mást támadnak ,kizárólag a vagyona miatt ,azt ugyanúgy megvédem. És mi az ,hogy kisz titkár mentalitás??? Azonkivül a Havasra , Gerőre és a Kérire igenis ki vagyok akadva és nem csak én ,hanem nagyon sokan.
  És ,ha jól figyeltél volna ,azt is irtam ,hogy nagyon sok mindenben nem értek egyet Gyurcsánnyal ,még DK-s sem vagyok Hol van itt a benyalás, vazze???
  Ja ,hogy nem fújom a semjén és navracsics által kötelezővé tett házifeladatot?
  Az a baj? Meg ,hogy az összes “politikus” közül Gyurcsányt tartom a legtöbbre.?Miért ,kit tartsak?
  Tartanék én mást is ha lenne,de nincs , arról meg nem én tehetek. És mit irtam rosszul? Miért ,ki tudta nyirni.?
  Azért nem kommentelek máshol ,mert utálom a primitiv, kőbunkó seggfejekkel való huzakodást. Akik képtelenek megérteni ,hogy 2X2 az 4.
  Ne ,hogy már itt is ez legyen . Csesszél le, essél nekem ne értsél velem egyet, ez igy van rendjén , örülök neki ,de ne olyannal találj meg ,amit nem mondtam Térj már észhez.
  Na, mennyi 2X2 ????

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 2. Eldrad
  ( te miből doktoráltál és mikor???)
  Ha valaki ,hát én nagyon rossz véleménnyel vagyok az országról és a magyar emberekről. Elkeseredésemben olykor kicsúszik a számon ez-az. De hadd
  kérdezzem meg tőled kedves( ha jól tudom, nem itt élő) doktor úr(nő).
  Honnan veszed ,hogy a magyarok 80 %-a fideszes ill. náci.
  Mosz vasárnap voltak időközi helyi választások Dunakeszin és Szentendrén.
  Az utóbbin a fidesz nyert a jogosultak 15%(!!!!!) -val. jobbikkal együtt 21%.
  Keszin 18% ill. 24%. És ezek erősen jobbos körzetek! ( szerintem országosan max: 20% a kettő együtt.) Na ,most akkor mi
  80? mi mennyi? Nyugi, tudom ,ennek a negyede is elfogadhatatlan lenne.
  Szerintem még a 2% is. Abban is egyetérthetünk ,hogy elkeseritő ,ami itt van, de!!!!!!! ne tegyünk rá önként még egy lapáttal. Azt hogy a fidesz80 vagy 120 % -on áll
  ezt hagyd meg a századvégnek vagy a nézőpontnak. Hadd dolgozzanak meg azért a vacak néhány milliárdért!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 3. néha,
  de azért akkor is 4.
  Tudod, mikor naponta kiveri a Fidesz a hülyék fogait és még mindig nem veszik észre magukat, akkor méregbe jövök.
  A többi weboldalakat is olvasva, nem akarok hinni a szememnek.
  Szóval se egyik, se másik. Látom egyformán unjuk a hülyeséget, csak
  megtartjuk magunknak. :))
  Ezekből a beírásokból tudod mi lesz? Az. Pontosan.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 4. Barry1 százalékai figyelemre méltók.
  Tudnunk kell, hogy a fideSS meg a joBBik hívek sem mennek el szavazni, mikor ilyen kicsi a tét. Nincsenek eléggé felhergelve hozzá, ők sem érzik nagyon fontosnak. De azért ez mégis jelez valamit, nem tudta a szokásos erejű mozgósítást elérni a fityeSS. A békAmenet sem megy annyira, mint korábban.
  Inkább az a kérdés, hogy ha valaha lesz lényegesnek látszó szavazás (választás ugyan nem, ebben tökéletesen igaza van Bartusnak), akkor a jobb érzésű szavazók közül hányan mozdulnak meg, és elérik-e a sötétség erőivel szövetkezők együttes számát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 5. Gonoszka
  Tudod, tele van az izém,mikor valaki ,akárki, bárki elkezd úgy “gazdagozni”
  Húú az bizniszmen, üzletel, hajhássza az (extra) profitot, meg kiviszi( miért ne vihetné ,ha leadózta?) Innen már csak pár lépés a bankok,meg a multik, meg az energiaizék ,sőt ájemef!!!!! Rosszul vagyok ettől a nyilas-bolsi ajvékolástól.
  És ha valaki közülünk gyurcsányozás közben teszi ezt ,attól is.
  Napokkal ezelőtt már szabályszerűen könyörögtem az egyik fletózónak ,hogy mondjon már egy (uno solo) példát ,amikor is csak a leghalványabb gyanú felmerült,hogy Gyurcsány akármikor, bármikor és bármilyen formában felhasználta volna politikai befolyását, hatalmát saját ,személyes meggazdagodására. Képzeld, a mai napig nem válaszolt, viszont bekussolt. Pedig egyszerű példákra gondoltam. Mondjuk eladták a Tiszti Házat, Dobrev
  Klára tokaji szőlőügyei ( ENSZ közgyűlés vagy csak taggyűlés)
  Katus mama kőbányái ,illetve ólombányái. Ne mi nyerjük a legtöbbet ,inkább az ős -oligarcha Lendvai Ildikó…… stb…. stb…..
  Könyörgöm ,nehogy lemenjünk már kocsismátéba!!!! Asszongya ,hogy:
  ” Felszólitom Kósa Lajost, Lázár Jánost és Rogán Antalt, jelentsék ki
  egyértelmúen, h ogy kannibálok vagy sem. A magyar embereknek joguk van tudni,hogy ettek e embert és ha igen akkor nyersen ,főve vagy sütve és mi volt a köret? Esetleg up-date?) Mert ez mostanság igy megy. Téboly.
  Kedves Gonoszka. Nem tudom ,hogy érted e mi is a bajom . Arról meg nem én tehetek (s@gg nyalás nélkül) ,hogy az egyébként korántsem tökéletes
  Gyurcsány Ferenc még igy is fényévekkel jobb mint a többi. Minden téren. Bár lenne nála jobb ,én örülnék a legjobban.
  Come on, lehet minuszolni és főleg (tényekkel) cáfolni. Alig várom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 6. girbegurba

  Tévedsz, a jobbosok mind el mennek szavazni. De gondolkozz.
  Létezik az ,hogy a Median ill az Ipsos szerint orbán 2600(!!!!) %-al
  verné Gyurcsányt ?OK,verné, de ennyivel? Neked mi a személyes tapasztalatod? És a többieknek? Szerintem 2-3 X-os, de nem 26X !!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 7. Barry1,
  A személyes tapasztalat akkor lenne megbízható, ha rendszeresen járnánk az ország különböző részeit: nagyváros, kisváros, nagyközség, kisebb falvak, és ott a legkülönfélébb rétegekkel váltanánk szót. Például Mátraverebélyen a helyi pappal és a falu közepén található nyomornegyed lakóival is, ugyanakkor elmennénk Mátrakesztesre vagy a síparadicsom lakóihoz is. Beszélnünk kellene a budai hegyvidék lakóival és a miskolciakkal is. Mit gondolnak Tatabányán, Kazincbarcikán, Makón, Pilisszentlászlón stb.?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 8. Barry1
  Nem kell ezen kiakadni – akit egy Nobel díjas meghív a könyvéhez, az tűnjön el – a pávatáncos pedig pávatáncoljon nekik életük végéig de csak nekik, és lopja ki még az unokáik szemét is…oszt jó napot! Vannak, akiknek ez jön be!
  Nekem igenis fáj, hogy a hazánkat és a népet lejáratta ez a 3xbóvlis kontár de nekik legyen még sokáig örömük benne, a haza imázsának már annyi…
  Horn Gyuláról a németek utcát neveztek el, ezt a gumiszobaszökevényt meg mindenütt kinevetik – hát lelkük rajta azoknak, akik szerint Magyarország ezt érdemli!
  Itt van az agyonmart Simor András példája is.csak
  Matolcsyné férjét hova hívják majd?
  Tudom, spirituszba, és nem a piros pöttyök miatt…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 9. girbegurba
  Mi nem vagyunk hivatásos,profi kutatók, maradjunk is a kaptafánál.
  A részemről ez csak egy amatőr kiváncsiskodás volt.
  Nem érzem a 26x -os különbséget. ennyi. Az érdekes ,hogy pár perce a Bolgár úr mondta,hogy a Tarki szerint az mszp 9%-ra zuhant. Ezt pl: éreztem is a környezetemben. Alapvetően 4 oka van
  1. Mesterházy és az MSZP feltűnő “nagyarcúsodása”.
  2. Kolozsvári Canossa “meaculpázás” Ki hatalmazta fel erre???,
  3. Rezsikamu melletti kiállás. Óriási stratégiai hiba!!!!!! Ebben akarnak versenyezni Rogánnal Németh Szilárddal meg a Kocsis Mátéval .? Elment ezeknek a maradék józan eszük?,,
  4. Brüsszeli puha…s a szankciókkal kapcsolatban. Meggyőzödésem,hogy ez az utóbbi két év LEGNAGYOBB hibája.
  Ez a szerencsétlen Mesterházy nagyon félreért valamit. + néha nem tudom ,hogy a Tabajdi most voltaképpen mszp-s vagy fideszes. Göncz Kinga él még egyáltalán .?, és ki tudja még a két másik hölgy nevét ? Az egyik azt hiszem valami Gurmai vagy ilyesmi. Rémes. Mint németben a nix. Még a 9 % is kész csoda.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 10. Ponta miatt támadják az MSZP-t és Mesterházyt.
  Ponta nyilatkozataival, a higgadtabb hangnemével és az EU-felé tett elkötelezettségéről beszélve szintén kiverte az asszonyverőknél a biztosítékot!
  A szélkakas, fülkeforradalmár nehezen viseli, hogy valakik normálisabb hangnemet ütnek meg és nem éreznek folyton puskaporszagot!
  Harcimarci elhiszi azt a közvéleménykutatást, amit ő készíttet – ez is olyan, mint a sikereink vannak, jók az eredményeink, nyomatni kell, majd elhiszik a zemberek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 11. Barry1,
  Persze, ugyanazt érezzük. Én sem hiszek a nyilvánosságra hozott mérési eredményeknek, csak éppen a saját becslésemnek sem.
  .
  Mi itt kórusban szidjuk őfelsége megalkuvó és alkalmatlan ellenzékét, de igazából azért tud így működni, mert mögötte megalkuvó és tehetetlen társadalom áll:
  1. Nem alakult ki a gazdaság alapjait szolgáltató, működő kisvállalkozások szövete. (Nem is igen hagyták az elmúlt 80 évben. Leginkább még a nyolcvanas évek elején fejlődött a mezőgazdaság, épphogy indult a kisipar, ami aztán a kilencvenes években még fejlődött is egy kicsit. De már az Antall-kormány alatt tönkre tették a mezőgazdaságot és a feldolgozó ipart, a baltás gyilkos cinkosa meg a szemünk láttára teszi tönkre az egész gazdaságot.)
  2. Ennek megfelelően a társadalmi tudat is valahol a nyugat-európai tizennyolcadik század szintjén áll. A Felvilágosodás szűk értelmiségi körre korlátozódik, nagy tömegek alattvalóként imádják azt, aki maga alá gyűri őket. A jogérzékenység a jussérzékenységre és önzésre korlátozódik. Bátor, szabad vállalkozás helyett (amihez jogbiztonság és szabadságjogok rendszere kellene) kijárás és intézményes korrupció alkotja a megélhetés biztos alapjait.
  3. A hagyományos munkásosztály és a hagyományos paraszti réteg is megszűnt, mert mind az ipari termelésben, mind a mezőgazdaságban lényegesen megváltoztak a technikai feltételek, egész más technika biztosít versenyképességet. Ennek megfelelően ezektől a (nem létező vagy rohamosan fogyó) rétegektől nem is várható, hogy kiálljanak a szabadságjogok mellett, sőt, ezért akcióba lépjenek.
  A náci rezsim rabszolgarendszert hoz létre. Legjobb esetben is csak az eredeti tőkefelhalmozás bérrabszolgáinak színvonalára juthatnak el az így nyomorba döntött emberek. A “munkásmozgalom” azonban nem ismételhető meg, épp a fent írtak miatt.
  4. Mindezeknek megfelelően nincs élő polgári társadalom. Nincsenek működő, önálló civil szervezetek. Nincs erő, nincs bátorság, nincs becsület.
  *
  Együtt: A magyar állam társadalma darabokra hullott, nem alkot élő szövetet. Az újra épülő korrupciós háló csak egy kis részétben tudja keringetni a nedveket. A test kívülről még egy darabnak látszik, itt-ott még pirospozsgás, lélegzik is, de számottevő része már elhalt, és látszanak a hullafoltok. A méreg lassan átitaja az egészet, és csak idő kérdése, hogy az egész a férgeké legyen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 12. Feledteti a hókáoszt a rezsicsökkentés!!!!!!!!!!
  A4mutyipeti kitüntette a Gázprom vezetőjét a középkereszttel, középen a VÖRÖS CSILLAGGAL!
  Azon izgultam, hogy nehogy rosszul szólaljon meg ez a bulvárkacsa, oszt még hazazavarja ezt a magas kitüntetésű embert! Vagy netán hazaárulózzon egyet!
  Ez a feledékenyek és megvezetettek országa – el tudom képzelni, hogy a hókáoszt mi feledtetné, ha ez az előző kormánynál történt volna!
  Azt is el tudom képzelni, ha az előző kormány tüntette volna ki a Grazprom vezetőjét, micsoda hazaárulózás lenne!
  GÁTLÁSTALANOKÉ A VILÁG! Ehhez hozzásegíti őket a butaság!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 13. Egyébként csak sokszor kell elmondani, hogy esett az MSZP, a Mesterházy, a Bajnai népszerűsége, aztán elhiszik a zemberek!
  Majd nem mennek el szavazni, hiszen erre megy ki a játék, a Fideszre nem szavazna, az ellenzéknek pedig esett a népszerűsége, áh, nem szavazok!))))
  Azt is elhiszik, hogy jobban élnek, mint nyócéve, igaz, hogy 450,- Ft a benzin, igaz, hogy a kenyér és a krumpli ára “kicsit” elszaladt, igaz, hogy éheznek gyerekek, igaz, hogy több százezer a tandíj, igaz, hogy az eü hozzájárulást jócskán megemelték, de jobban élnek, a kormány szerint, mert csökken a rezsi!)))))))))
  Anyám, borogass!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 14. A franc enné meg ezt a sok agyatlan bunkót. Ne a fidesz ellen szavazzon és ne az ellenzékre az isten barma, Hogy mi ellen szavazzon? A saját megaláztatása ellen , a 47 ezres fizetése ellen, az ellen ,hogy nincs mit zabálnia,és a kölykének sincs. A kölyke jövőjének az elvétele ellen . A saját életének az ellopása ellen. A munkahelyén lévő légkör és félelem ellen. Az istenit neki ,hát nem lát a szemétől? Ezt ,hogyan tudja neki “elhazudi” a média.? A saját nyomorult életéről ,egzisztenciájáról. A GYEREKÉRŐL van szó!!!!!! Mit nem lát?????? Kap havi 1-2 ezer forintot (valójában azt se,) Miközben zsiga marcell 1,5 milliót havonta!!!! hörcsi k képviselő meg CSAK költségtéritésként 27 millió
  forintot röpke 2 és fél év alatt. Hogy lehet valaki ennyire hülye? Most sajnálnom kéne?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos