Ronai and Ronai
AMERIKAI

A pápa Szent István koronájával manipulál 2013. február 28. csütörtök 20:28 | Bartus László

 • Hozzászólások(69)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
A pápa Szent István koronájával manipulál

Székesfehérvár – Miután XVI. Benedek titokban tartotta lemondási szándékát, ezért nem tudták a bejelentése előtt megölni, így a pápa nyugdíjba vonulhat, és kénytelen ezt tudomásul venni a szervezet, amely életfogytigra választja az Isten helyett uralkodó főpapokat. A Fejér Megyei Hírlap online kiadása interjút készített Kozma Imrével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökével. Kozma bírálta az Alkotmánybíróságot, éltette a katolikus jelvényt a Videoton mezén, és beszélt a pápa intéséről, amelyet lemondása előtt mondott neki, és amelyben “Szent István örökségére” emlékeztetett. A katolikus egyház értelmezése szerint a “Szent István-i örökség” lényege a pápától kapott korona, az állam Róma alá rendelése, és a katolicizmus elnyomó ideológiája alá való görnyedés.

Az Orbán-rendszer államformája az alkotmányos katolicizmus, amely ennek szellemében kiéheztette az állami iskolákat, hogy azokat a katolikus egyház, illetve a katolikus egyházzal kollaboráló protestáns egyházak kezére játssza. Hasonlóképpen tönkre teszik az összes szociális és hajléktalangondozó szervezetet, hogy utána az államtól kapott milliárdokkal megerősítve a Máltai Szeretetszolgálat kezére adják. A cél az, hogy ezeken keresztül milliárdokat juttassanak a magyar államon élősködő katolikus egyháznak, illetve pótolhatatlannak hazudják a valódi célját vesztett vallási szervezetet a “társadalmi szerepvállalás” hazug demagógiáján keresztül. A katolikus egyház nem az egyéneket, hanem az államokat téríti, és az állam erejével kényszeríti magát és elferdült ideológiáját a polgárokra. Leginkább azokon a területeken, amelyeken a polgárok a legkiszolgáltatobbak. Arra törekszenek, hogy a polgárok az élet minden területén kiszolgáltatottakká váljanak. Ennek a szellemi-ideológiai és anyagi gyarmatosításnak része az is, hogy állami erővel betiltatják az igazi keresztény gyülekezeteket és más vallásokat. Kizárólag a katolikus ideológiát valló állammal és a velük kollaboráló vallási közösségeket engedik egyházként működni. Ennek törvénytelenségét mondta ki az Alkotmánybíróság, de arra bárki mérget vehet, hogy a katolikus egyház nem engedi meg, hogy az Alkotmánybíróság döntésének érvényt szerezzenek. A katolikus egyház erőszakos ideológiájával, amelyet állami erővel érvényesít, megosztja a nemzeteket, és mindennél nagyobb gyűlöletet támaszt.

Ezt tükrözi a Kozma Imrével készült interjú is, amelyben Kozma az Alkotmánybíróság döntéseiről beszél, és amely a katolikus vallásnak az emberi jogokhoz való viszonyáról tanúskodik. Kozma az Alkotmánybíróság döntésével nem ért egyet, mert szerinte “az egyház olyan igazságokat hirdet, amelyek örök érvényűek. Nyilvánvalóan egészen más, amikor azokról az egyházakról beszélünk, amelyeknek több száz éves a múltjuk, hiszen ezek, elsősorban küldetésüket tekintve, már kipróbáltak”. Kozma szövege csúsztatás, hiszen minden egyház az örökérvényű igazságokat hirdeti, ha a Biblia igazságait mondja. Nem az embernek vagy a szervezetnek kell több száz évesnek lennie, hanem az örök igazságoknak kell hitelesnek lenniük. Ezeket a katolikus egyház éppenséggel elferdítette több száz éves múltja során, még a tízparancsolatot is meghamisította, amit Isten a saját ujjával írt kőtáblába. Ami a katolikus egyház kipróbált voltát illeti, arról tudnának mesélni a kiirtott katharok, a donatisták, a bohumilok, az inkvizíció többi áldozatai, az átkeresztelt és élve elégetett zsidók, a numerus clausust megszégyenítő egyházi zsidóellenes törvények, a megkínzott és elégetett “boszorkányok”, de a 20. századi tömeggyilkosokkal kötött konkordátumok,a  zsidóellenes parlamenti jegyzőkönyvek, és az antiszemita uszításoktól fröcsögő katolikus sajtó is. A betiltott egyházak egyike sem ölt, és nem követett el a katolikus egyházhoz hasonló bűncselekményeket, nem rabolta el senki vagyonát, nam hajtatott végre orvgyilkosságokat. A katolikus logika alapján a katolikus egyházat kellene betiltani, mert bizniszegyházként működik, eddigi történelme során pedig tízmilliók haláláért felelős.

Kozma ezután beszélt az Alkotmánybíróságnak az önkényuralmi jelképekről hozott döntéséről is, amellyel kapcsolatban azt mondta: “Csak az olyan jelképeknek, üzeneteknek van helyük a társadalomban, amelyek gyógyítanak, a közösséget építik. Ilyen például a Máltai Szeretetszolgálat jelképe, a nyolc ágú kereszt, a pajzs, amely a hit védelméről szól.” A hit védelméről és a pajzsokról beszélhetnének a keresztes lovagok által legyilkolt százezrek, akárcsak azok a magyarok is, akiket átvonuláskor útközben öltek meg és raboltak ki a keresztesek, akiknek Róma vagyont ígért azért, ha ölnek. De beszélhetne erről a Róma főterén elégetett Giordano Bruno is, akinek még a nyelvét is kivágták a hit védelmében a Szent Ágostonra hivatkozó katolikus gyilkosok. A történészek szerint a katolikus egyház gyilkolta le a legtöbb embert a történelem során. Az erkölcseiket pedig jól példázza, hogy Amerikában farkaskutyákkal kergették ki azokból a katolikus templomokból a híveket, amelyeket ők maguk építettek, mert kellett a templom ára a pedofil papok által megrontott kisgyerekek családjainak megítélt kártérítésekre. Egyebek mellett így adtak el több magyar templomot a cleveland-i amerikai magyarok feje fölül.

Az interjúban megkérdezik Kozmát a Videoton futballcsapatának szerepléséről is, miután Orbán Viktor futballcsapata a mezén viseli a máltai keresztet. A szemforgató választ érdemes teljes egészében idézni: “Kicsit szomorú vagyok, hogy lejjebb szorultunk, de reménykedem. Az az érzésem, majdnem lehetetlen a bajnoki cím megnyerése, de ha dobogóra kerülünk, örülök és nyugodt leszek majd. Van egy nagyon szép fénykép: sok-sok kisgyerek, kis focista látszik rajta máltai emblémás trikóban. Ezt a fotót elvittem Rómába, ez díszíti a máltai nagymester szobájának a falát, és ott látható a minap lemondott pápa szobájának a falán is. Ez a kép köti össze Székesfehérvár városát Rómával. És azt hiszem, mindannyiunkat. Őszintén megmondom, néha még imádkozom is a Videotonért.”

Nem tudjuk, Kozma mióta lett ekkora Videoton drukker, és mióta viseli ennyire szívén a Videoton szereplését, hogy nyugalma sincs, ha nem lesz dobogós az aranylábú csapat. Azóta, amióta Orbán, akinek csapata a Videoton, milliárdokat önt a Máltai Szeretetszolgálatba, és állami erővel játssza a kezükre a teljes szociális szférát, vagy előtte már egy nappal is vérmes Videoton szurkoló volt? A Júdás levél beszél a Bibliában azokról, akik haszonlesésből személyimádók. Mindenesetre megkapták az ócsai nyomortelep feletti ellenőrzést is, annak minden anyagi feltételével, ami nem kevés pénz. Mint korábban elmondták, depressziósok nem mehetnek a nyomortelepre, csak válogatott boldog kirakatemberek, akik jól mutatnak majd a kamerák előtt. Jellemző, hogy Iványi Gábor hozta létre a fűtött utcát, amelyre Orbán megszüntette az állami támogatást, majd Kozmáék “fűtött utca” néven létrehoztak egy programot, és abba öntik a százmilliókat. Így foglalták el a kereszténységet és a demokráciát is: a nevét ellopják, a tartalmát kicserélik.

Az interjú legérdekesebb része az, amikor a székesfehérvári újság az új pápa személyéről kérdezi Kozmát, aki így válaszol: “Szerintem olasz pápa lesz, mert az olaszok nem akarnak sem lengyel, sem német pápát. Az afrikaiakat is emlegetik, de ezt kizárom, ők még nem készültek fel arra, hogy a fehér emberek problémáival foglalkozni tudjanak. Az idő erre még nem érett meg. Ráadásul ha afrikai lenne a pápa, Afrika nem jutna elég adományhoz.” Miért nem jutna akkor Afrika adományhoz?

De megismételjük az egyik mondatot: “Az afrikaiak (…) még nem készültek fel arra, hogy a fehér emberek problémáival foglalkozni tudjanak”. Amellett, hogy ez a válasz bunkó és tahó, olyan rasszista, hogy az még a katolikus egyház mércéjével mérve is botrányos. A fekete emberek nem alkalmasak még arra, hogy a fehér emberek problémáival foglalkozzanak? Nyilván a törzsfejlődés alacsonyabb fokán állnak, ezért nem nőttek még fel a fehérek problémáihoz. Ez durván sérti az Egyesült Államokat is, amelynek afro-amerikai, fekete elnöke van. Emlékeztetünk, hogy ez az ember a “szeretetszolgálat” vezetője, és  jól példázza azt a “szeretetet”, amelyet a katolikus egyház képvisel, és amelyet a századok során mindig is képviselt, amelynek semmi köze nincsen sem a Bibliához, sem a kereszténységhez. Arról a sötét taplóságról nem beszélve, hogy mindezeket afrikai bíborosokról mondta, saját egyháza fekete bőrű bíborosait nevezte alacsonyabbrendűnek. Hol egyeztethető ez össze a Bibliával?

Az utolsó kérdés és az arra adott válasz pedig nem más, mint a Vatikán hatalmi igényének bejelentése Magyarország fölött:

“- Mit mondott önnek a pápa lemondása előtt?

- Elmosolyodott, és azt mondta: örülök, szeretem a magyarokat. Amikor elindultam, még utánam szólt: vigyázzanak Szent István örökségére! Mivel két nap múlva bejelentette a lemondását, mondhatom, hogy XVI. Benedek pápa utolsó, magyaroknak címzett üzenete volt ez.”

Köszönjük Ratzinger úr szeretetét, de ha az a két világháború közötti Magyarországból (és az egész magyar történelemből) jól ismert Szent István-i állameszmével azonos, amelynek lényege az államnak a katolicizmus alá rendelése, amelyet az szimbolizált, hogy a koronát a pápa adta Szent Istvánnak, akkor azt nem kérjük, tartsa meg magának. Elég volt abból a sok borzalomból, amit ennek nevében és jegyében a történelem során Magyarországra zúdítottak, és amelynek már most is látszanak áldásos gyümölcsei, miután a magyar alkotmányt a Vatikán által kitalált “keresztény” alaptörvényre cseréltek. Amíg őket vissza nem parancsolják a civil szférába, addig Magyarországon szabadság, demokrácia, jogállam, emberi jogok nem lesznek, csak marad a mindent felülmúló képmutatás, hazugság és gyűlölet, amely elpusztítja a nemzetet. Amíg ezek dirigálnak, ebben az országban, szabadság, békesség és nyugalom nem lesz. Legfeljebb az a maradéka is megszűnik, ami a katolicizmus áldásos ideológiája után még megmaradt.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.6/5 (46 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +61 ( 81 szavazatból)
A pápa Szent István koronájával manipulál, 4.6 out of 5 based on 46 ratings

Címkék:, , , , , , ,

 • Hozzászólások(69)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

69 Reader’s Comments

 1. katayama
  március1.
  18:46
  És ezt honnan tudod? Ilyen helyzetekben nem sokan jutnak le élve a földre, hogy elmeséljék ki mire gondolt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 2. csegala
  Katayama tudja. Ő mindent tud…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 3. Szolid 2o13.o3.o1.
  proaktív
  Ó, e nemes tulajdonságaival még vígan lehetne pápa! Kérdés melyik jelöltnek volt ügyesebb “lobbija”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 4. bumburi!

  :))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 5. commandante
  Hát az teljes mértékbe bizonyított, hogy Dukasz Mihály utólagosan lett rátéve a koronára. Ezt még Révay Péter koronaőr is leírta a 17. században.
  A korona funkcióját pedig írott források igazolják. Kottanerné Wolfram Ilona is leírja amikor elrabolta a koronát, hogy melyek azok a nélkülözhetetlen tárgyak és körülmények amelyek ahhoz szükségesek, hogy beiktassák a magyar királyt.
  De akárhogy is van, a lényeg a következő: A Világon egyedülálló alkotásról van szó. És az egyetlen Szent Korona.
  Ja és gondoltam megemlítem, hogy az az elmélet amit a MTA képvisel, sokkalta gyengébb lábakon áll. Talán max annyit tudnak felmutatni, hogy a koronán görög és latin felirat is van. A keresztény hagyományba nem szokatlan, hogy e két nyelvet egyazon szertartáson használják, pl beiktatásokon, felszenteléseken.
  Én személy szerint sokkal többre becsülöm Csomor Lajos vagy akár Bakay Kornél véleményét.
  De hát nem lehet mindenki sokat gondolkodó koronaszakértő mint te.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (13 szavazatból)
 6. Én katolikus vagyok meg lettem keresztelve.Valószinüleg azért mert europába születtem és itt ez az elterjedtebb.Azon érdemes néha egy kicsit elgondolkodni ha például valaki egy iszlám államban látja meg a napvilágot akkor a tudatát ahogy növekszik gyerekként és mire felnőtt lesz arra teljesen az iszlám szerint formálják.Ha valaki zsidó családba születik akkor a zsidó vallás szerint alakul ki a világgal és mindennel ami látható érzékelhető a tudata.Egy a lényeg.Nézzük csak meg e három vallás a teremtésre vonatkozó passzusát.Szinte szóról szóra ugyanaz.Minden más már az emberek agyszüleménye.Ha ebből indulunk ki akkor tényleg nincs más magyarázat csak az hogy minden ember egy őstől származik.Minden vallás akkor fog megbukni ha bizonyitottan kiderül hogy nem csak a földön hanem máshol is van élet ugyanis ilyesmiről egyik sem tesz utalást.Az is érdekes a vallásokkal kapcsolatban hogy az ember mint élőlény csak ő rá vonatkozik.Lenne egy kérdésem ami nem hagy nyugodni.Vajon a többi élőlény melyek ugyan úgy éreznek fizikai fájdalmat és bizonyitott hogy nem csak ösztönösen cselekszenek hanem a maguk módján képesek gondolkodni is itt a belsővázas gerincesekre gondolok mint az ember szóval ők csak azért megölhetők kihasználhatók mert kisebb az agya mint az embernek?Ha ezen elgondolkodunk akkor rájön mindenki hogy a teremtésen kivül minden mást amit leirtak csak az emberi képzelet és fantázia szüleménye és semmi isteni nincs benne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 7. Kozma Imrével kapcsolatban érdemes elolvasni A kereszt gombja c. könyvet. Az ORFI tönkretételéről szól, melyben K.I. alaposan kivette részét.
  Mézes-mázos arccal takart kapzsiság, gátlástalanság – ez jellemzi ezt az embert.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (17 szavazatból)
 8. Katayama, buddhistàkkal még biztosan nem zuhantàl le ezek szerint, próbàld ki egyszer !:)))
  Kozma “Atya” Imrének pedig gratulàlunk, a Le Pen csalàd szokta ilyen bunkósàgokkal szórakoztatni a nagyérdemût !
  Miért nem mond niggert, ha azt gondolja, minek ez az alakoskodàs ?
  Vagy abból indult ki ez a csupaszív tudós, hogy bizonyos gyógyszerek nem egyformàn hatnak a klinikai kísérletek szerint a fekete és fehér népességre ?
  Középkor, sötét középkor, komolyan….
  Vilàgszépe nincs IQ-hoz kötve, gondolom én, egyébként dürhô Zagyva is megmondta, milyen esetekben nem számít a bôrszín.
  De Vilàgesze, Isten-helyettes nem lehet akàrki !
  Vilàgos ? :))
  :((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (12 szavazatból)
 9. Milyen ciki lenne orbánnak meg a sleppnek egy fekete pápa kezét csókolni…..

  Az is ciki, hogy a kereszttel ugyebár rohannak mindenhova – olyan helyekre is – téríteni, ahol a törzseknél több istenhit van, tűzzel, vassal irtották, irtják, (a szeretet nevében) ami nem keresztény (katolikus), oszt egyszer csak majd olyan pápa előtt kell hajlongani, aki nem fehér….nnna

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 10. T.katayama!
  2013. március 1. péntek
  18:46

  “Zuhanó repülőn, nem találni egyetlen ateistát sem! ”
  .
  Nem artana, ha tudna is ertelmezni az olvasottakat !
  .
  Nem Istennel van a baj, hanem a kepmutato papokkal, akiknek a legkevesebb kozuk sincs Istenhez, Jezushoz.
  Nem csinalnak mast, csak a nevevel visszaelve hulyitik az embereket.
  .
  Nem veletlen a mondas: “Vizet predikalnak, bort isznak”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (10 szavazatból)
 11. A katolikusok száma az egész világon: 1 180 665 000 (az össznépesség 17,42%-a) [Afrika: 179 480 000, Amerika: 582 012 000, Ázsia: 125 860 000, Európa: 284 030 000, Óceánia: 9 283 000]
  A püspökök száma: 5065, ebből egyházmegyés püspök: 3828
  A papok száma összesen: 410 593, ebből egyházmegyés pap: 275 542, szerzetespap: 135 051
  Az egy papra jutó katolikusok száma: 2876
  (Nem pappá szentelt) férfi szerzetesek száma: 54 229
  Szerzetes nővérek száma: 729 371
  Papnövendékek száma: 117 978, ebből egyházmegyés: 71 219, szerzetes: 46 759
  A Katolikus Egyház által fenntartott oktatási intézmények: óvodák száma 68 119 (6 522 320 óvódás), alsó tagozatos iskolák száma: 92 971 (30 973 114 tanuló), felső tagozatos iskola és gimnázium: 42 495 (17 114 737 tanuló); katolikus egyetemen tanuló diákok száma: 3 275 440.
  A Katolikus Egyház által fenntartott szociális intézmények: 5558 kórház, 17 763 betegellátóhely, 16 073 otthon idősek, betegek és fogyatékosok számára, 561 otthon, illetve telep leprásoknak, 9956 árvaház, 12 387 bölcsőde, 36 933 szociális rehabilitációs intézmény.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 12. katayama!
  2013. március 1. péntek18:46
  “Zuhanó repülőn, nem találni egyetlen ateistát sem! ”

  Lehetne esetleg valami saját gondolatot? Nagyon régi és nagyon elcsépelt, de főleg nem bizonyított, amit írtál.
  És ha igaz is lenne ….. isten hány esetben állította meg a zuhanó repülőt?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 13. Korona,
  én legalább annyira vagyok szakértő, mint te!
  Csak kettőnk között annyi lényegi különbség van, hogy én igyekszem sokoldalúan tájékozódni, és egy percig nem hiszem magamról azt, hogy birtokában vagyok az egyetlen és megfellebbezhetetlen igazságnak. Pláne nem egy olyan kérdésben, ami köré pont napjainkban gyártanak hamis történelmet, és ideológiákat a hozzád hasonlók. Remélem a táltos, és a fősámán is alátámasztja, természetesen szigorúan tudományos alapon, amit ezek a felkent szakemberek állítanak, mert akkor minden rendben van.
  Ja, és még csak annyit, hogy valamicske közöm van a régi tárgyakhoz, ugyanis bírok néhány érdekes, a témához releváló szakmával, ezek közül az egyik a restaurátorság.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 14. Korona!
  Ezt a nicknevet nyilván ez alkalomra vetted fel, hogy az te igazadnak nagyobb nyomatékot adhass. Azonban ez sem változtat a tényeken. Például, hogy hirtelenjében bedobd Nagy Károly nevét és szerepét a Szentkorona ügy “védelmében”. Tetted ezt akkor, amikor Heribert Illig és Uwe Topper** nem annyira régen egymástól függetlenül kutatva, tulajdonképpen bebizonyították, hogy az illető uralkodó nem is létezhetett, a hadjáratai kitalált mesék stb-stb. Az aacheni szákhellyel bíró hatalmasság után egyetlen régészeti emléket, mint corpus archeologiaet nem hagyott hátra, csak és kizárólag kolostorokban lejegyzett szerkesztett(!) történeteket… Ergo, még az általa 18 tele társzekéren (mintegy 2000 tonna) begyűjtött avar arany-ékszernek is teljesen, egy darabig, nyoma veszett. Hely és idő kevés arra, hogy a két német régész és történész szerző, úgy 2000 oldalnyi bizonyíték özönét felsoroljam, így csak megjegyezném annak a legkisebb – szinte nulla – valószínűségét, hogy a “későbbi” szent korona Nagy Károly pannoniai portyázása során eme temérdek kincs közé keveredhetett volna…
  *

  ** Az említett könyvek: A nagy naptárhamisítás, és Magyarok a kitalált középkorban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (3 szavazatból)
 15. Másrészt, az hogy egy korona a világon egyedülálló és “szent” az nem az ő objektív adottsága, tehát e tényezőt mint bármiféle bizonyítékot, vagy egyáltalán érvként említeni is – úgy, mint pl. egy C14 kormeghatározás eredményét – felhozni enyhén szólva is nonszensz, vagyis nem lehet alapja egy ésszerű vitának…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 16. A fölsorolt adatokból kitűnik mennyi katolikus van,ezért eltarthatnák ők az egyházakat és ne ácsingózzanak a nem katolikus adófizetők pénzére.Eddig azt hittem a vallásos emberek emberbaráti szeretetből segítenek másokon,és ezzel nem dicsekednek,mert úgy tudom a hivalkodás is bűn.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 17. Én a vatikáni könyvtár zárt részére lennék kíváncsi.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 18. katayama
  Graula a statisztika másolásához…
  Arra nem találtál adatot, (pedig van) hogy mennyi gyerektartást fizet az állam a katolikus papok gyerekei után?
  Hogy értsd: nagyon nagylelkű a papsághoz a kormány, és fölöslegesen dobálja hozzájuk a milliárdokat! A hívek tartsák el őket!!! Meg a gyerekeiket is!

  Apropó!
  Azt elfelejtetted tudomásunkra hozni, hogy a világon melyik állam mennyi pénzzel “segíti” ezt az élvhajhász népséget..Mert mint láttuk, nagyon sok feladatot ellátnak… Pénzért… Csak azt senki nem hangsúlyozza!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 19. bumburi!

  http://pg23.uw.hu/cfund.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Az AN üdvözli McCain szenátor kijelentését 2014. december 4. csütörtök | Bartus László

Orbán Viktor szabadsága 2014. április 15. kedd

Gyurcsány és az Európai Egyesült Álmok 2014. április 14. hétfő

Rendkívül feszült a viszony a sógorokkal 2014. április 13. vasárnap

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos