Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Utolsó csengetés 2012. december 28. péntek 3:42

 • Hozzászólások(212)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Utolsó csengetés

Magyarországon sokan türelemre intik egymást. Szélsőségesnek és radikálisnak nevezik azokat, akik azonnali cselekvésre szólítják fel az ellenzéket, kritizálják a mérsékelt hangú demokratikus sajtót. A sajtó ugyanis jó esetben olyan szerepet töltene be a társadalomban, mint a láz az ember testében. Riadót fúj, és jelzi a testnek, hogy valahol súlyos veszély leselkedik rá. Az alábbiakban összefoglaljuk, miért nem lehet várni, miért kell kimondani, hogy diktatúra van, miért kell bojkottot hirdetni, és felmondani minden együttműködést a diktatúrával.

Magyarország súlyos beteg, de nincs láza, mert a sajtó nem fúj riadót, nem arról beszél, hogy ellopták Magyarországot, törvénytelen hatalom uralkodik, illegitim rendszer működik, államcsínnyel egyetlen ember gyakorolja a közhatalmat. Még csak nem is egy párt, hanem egy ember. Nincs olyan intézmény, testület, bizottság, törvény, amely Orbán Viktor akaratának ellenállhatna. A parlament csak díszlet, azt szavazza meg, amit ő akar. Nincs senkinek kontrollja az ország vezetője fölött. Az abszolút monarchiáknál is nagyobb hatalommal rendelkezik. Közjogilag illegitim állapot állt elő, még akkor is, ha nem zárták be az egykori demokrácia intézményeit, hanem az ő embereit ültették a vezető pozíciókba. Ha bárki képes egyetlen esetet mondani, amikor Orbánt bármilyen intézményes fék korlátozhatná személyes akarata érvényesítésében, akkor Magyarországon nincs diktatúra. De ha egy ember jelenti a törvényt, ha semmi nincs, amely hatalma és szeszélye útjában állna, akkor ez az ember diktátor, a rendszere diktatúra.

Ki hatalmazta fel Orbánt arra, hogy teljhatalmat gyakoroljon Magyarországon? Erre az érvényben levő alkotmány, amely alapján demokratikus választást nyert, nem hatalmazta fel. A kétharmados parlamenti többség nem adott jogot arra, hogy a demokrácia alkotmányát felszámolja, és egy új rendszert vezessen be. Az alkotmány ezt nevezte a hatalom kizárólagos gyakorlása kísérletének, az alkotmányos rend megdöntésének. Ez valósult meg.

Tévednek, akik azt hiszik, hogy nem szükséges a hatalommal a hallgatólagos egyezséget felmondani, mert a türelmes és mérsékelt ellenzékiség is létrehozza a demokratikus többséget, amely képes lesz az illegitim hatalmat leváltani. Ez hiú ábránd. Ennek oka a diktátorok és a diktatúrák természetében keresendő. Orbán Viktor soha többé nem lesz ellenzéki politikus. Ezt a frusztrációt még egyszer nem vállalja. A diktátorokat ugyanis minden esetben a frusztráció elleni harcuk repíti a teljhatalomba, és ha egyszer megszerezték, arról többé nem mondanak le. Hatalmukat a frusztrált tömeg biztosítja, amely frusztrált önmagát ismeri fel a diktátorban, aki a frusztrációjukra ígér gyógyírt. Akit a frusztráció vezérel, azt többé leváltani nem lehet.

*

A Nemzeti Együttműködés Rendszere nem más, mint a Nemzeti Frusztráció Rendszere. Az „együttműködés” a frusztráltak lelki közösségét jelenti. Nem véletlen, hogy az Orbán-rendszer első intézkedése a trianoni emléknap volt, amely a nemzeti frusztráció szimbóluma. Mint minden diktatúra, ez a rendszer is a frusztrációra épül. Adolf Hitler maga volt a frusztráció megtestesülése. A gazdasági világválság és a nagy német álmok megsemmisülésének hatására a frusztrált németek Hitlerben ismerték fel a saját frusztrációjukat, és Hitler volt a frusztráció esszenciája. Hitler varázsa a frusztráció volt, hogy senki nem volt frusztráltabb nála. Minden beszédéből a sértett frusztráció áradt. Ez volt a gyúanyag, és ez adta a beszédei mélységét. Ebben volt az ő vonzereje, vonzotta a frusztráltakat, akik a frusztrációtól való szabadulást remélték tőle, és ő azt is ígérte nekik. Hitler azért juthatott hatalomra, mert létrejött a frusztráltak kritikus tömege, s köztük ő maga volt a legnagyobb frusztrált. A frusztráltaknak nem kellett szégyellniük a frusztráltságukat, mert nem ők tehettek a kudarctól. A diktátor, a legnagyobb frusztrált felmentette őket a lelkifurdalás alól, maga a diktatúra pedig onnan kapta a támogatását, hogy a frusztráció okai ellen harcolt.

A frusztráció egy olyan csalódás, amely az embert életének egy fontosnak tartott céljától fosztja meg. A frusztráció agresszióhoz vezet minden olyan esetben, amikor az ember úgy érzi, hogy a veszteség nem miatta következett be. S mivel a frusztráltak döntő többsége nem magának tulajdonítja a kudarcot, az agresszió szinte minden alkalommal potenciális lehetőség, ha az ember nem talál megoldást a frusztrációra. A frusztráltak bűnbakot keresnek és találnak, a diktátorok pedig ebben segítenek, hogy a felelősséget másokban találják meg. Amikor a frusztrált magyarok végignézték a zsidók deportálását 1944-ben, sokan éreztek elégtételt a lelkükben. Ezért nem tiltakoztak tömegesen, sokan remélték, hogy nem jönnek soha többé vissza. Ha van a magyar népnek jellemző karaktere, akkor annak egyik meghatározó jellemvonása a frusztráció. A magyar himnusz is erről szól, „balsors, akit régen tép”. A magyar himnusz jól tükrözi az önsajnálatot, a hazugságot, hogy ezt a népet mindig a balsors tépi, mások teszik tönkre, pedig már megbűnhődte a múltat és a jövendőt. Az első feladatok egyike lenne egy normális Himnusz megalkotása, amely szakít a nagy nemzeti hazugságokkal és önbecsapással.

Trianon fel nem dolgozott tragédiája, és az arra adott antiszemita válasz helytelenségével való szembenézés hiánya mindig ott lappangott a magyar lélek mélyén. A rendszerváltás utáni csalódottság, hogy nem lettünk már öt év alatt Ausztria, a tanulatlan, képzetlen, a versenyszférában használhatatlan tömeg, a vidék elmaradottsága, a munkahelyek megszűnése létrehozta azt a kritikus frusztrált tömeget, amely már csak egy frusztrált politikus után kiáltott. Orbán Viktor kétharmados hatalomra jutása a frusztrált tömeg és a frusztrált vezető egymásra találása gyulladási hőmérsékleten. Hogy mennyien vannak a magyar frusztráltak, azt jól mutatja a vonuló „békemenet”, amely a „Frusztráltak Menete” táblával is vonulhatna. A helyzetet súlyosbította, hogy a magyar jobboldal hagyományosan frusztrációra építette a magyar identitást, és emiatt mindig az antiszemitizmusban, az idegengyűlöletben találta meg a bajai okát. Az „egyedül vagyunk” legendája, a „nem tartozunk se a Nyugathoz, se a Kelethez” hazugsága, a sikeresek és gazdagok örökös utálata adott önigazolást a nemzeti önbecsüléshez, hogy a hiba soha nem bennünk van. 1956-ban sem a kommunizmus ellen kelt fel a nép, hanem az oroszok ellen. A magyarokat csak “idegenek” ellen lehet mozgósítani. Ha Orbán nem a “nemzeti” frazeológiával adná el rablóbandáját, már régen a lábánál fogva akasztották volna fel annak a negyedéért, amit eddig csinált. Csakhogy most azoknak kellene lázadni a diktatúra ellen, akiket ők “idegenszívűnek” mondanak.

A polgárháború veszélye abban van, hogy egy polgári demokratikus forradalmat a “nemzeti érzelműek” idegenek támadásának minősítenének. Aki demokratikus (liberális) érzelmű, az már nem magyar, függetlenül attól, hogy ki az apja és az anyja. A liberális polgári demokrácia zsidó találmány, idegen a magyar lélektől. Ez egyébként kristálytiszta náci elméleten alapul. Az MDF-kormány idején még a Jurta Színházban csoportosuló periférikus szélsőségesek, a Szent Korona hasábjain publikáló elmebetegek hirdették ugyanezt, és azt is, hogy nem leszünk gyarmat. Ma pedig a miniszterelnök mondja. Orbán kódolt szövegei a Szittyakürt cikkeinek mondanivalójával azonosak. Ha őket antiszemitának mondjuk, akkor Orbánt minek nevezzük? Ugyanannak. Orbán antiszemita, ez nem kérdés. Az úgynevezetett “szabadságharcát” akár a Szittyakürtből is tanulhatta volna. Az Orbán-kormány a Szittyakürt programját hajtja végre becsomagolva. Ha az emigrációban Fiala és Marschalkó élne, lelkesen tapsolnának.

Úgy tűnik, Rogán szerepeltetése nem volt véletlen, Orbán kikiáltatta a Jobbikot az egyetlen náci pártnak. Minden jel szerint elkezdte a nyíltan náci párt felszámolását, és híveinek bekebelezését. Nemsokára egyetlen szélsőjobboldali párt lesz: a Fidesz. A Jobbikot ugyanúgy morzsolják le, mint annak idején a kisgazdákat és az egymást kibelező kereszténydemokratákat. Az árulókat átveszik maguk közé; Szabó Dezső, Wass, Nyirő, Horthy, Prohászka, Tormay Cecile hazára találtak, a Fideszben.

*

Ezt a helyzetet súlyosbította mindig a katolikus egyház dominanciája, amely teológiájában és a társadalomképében is a frusztrált lelkiállapotra apellál, és a frusztráltak tömegeit termeli ki. A „magyarnak” a „katolikussal” való azonosítása a katolicizmus frusztrált depresszióját a nemzeti sorsba vetítette, holott annak előidézője nem kevés esetben maga a katolikus egyház, illetve az általa inspirált „keresztény-nemzeti” politika volt. Hogy csak egyetlen elemet emeljünk ki, a katolicizmus nem ismeri a hitből való megigazulást, szerinte a jó cselekedetek teszik az embert igazzá. Ez állandó frusztráció forrása egy olyan embernek, aki be akarja tartani az erkölcsi törvényeket, de nem tudja. Ez ráadásul bibliaellenes tanítás, amely rombolja a lelket, mert maga a Biblia mondja, hogy senki nem tudja megtartani az erkölcsi törvényeket. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem azért adta az erkölcsi törvényeket, hogy betartsák azokat, hanem azért, hogy rájöjjenek: nem lehet betartani őket. Szükség van a Messiásra, aki helyettesítő áldozatával kifizeti a bűnök árát, a benne hívők pedig nem a jó cselekedeteik, hanem a hitük által válnak igazakká. Az erkölcsi törvényeket újjászületés nélkül nem lehet megtartani. Aki ezt követeli, az elhordozhatatlan igát helyez másokra.

A katolicizmus a kereszténységgel szemben nem a bibliai megigazulást tanítja, így a híveit állandó frusztrációba kergeti. Állandóan csalódniuk kell magukban, amikor újra és újra bűnbe esnek. Mindez párosul a pokoltól való félelemmel. Ez pedig nemcsak azokra vetíti ki az állandó frusztráltság állapotát, akik katolikus hívők, és gyakorolják a hitüket, hanem rávetíti az egész kultúrára, társadalomra, mert egy állandóan bűnös, esendő, elesett ember és világ képét közvetíti, ahol az emberek soha nem lehetnek boldogok és szabadok, hanem az emberek csúsznak-másznak a földi és a mennyei hatalmasságok előtt. Az alattvalókká görnyesztett nép fölött trónol a bűnök alól feloldozó egyház, és az egyház ideológiai uralmát biztosító államhatalom. Magyarország évszázadokon át élt ebben a szellemi elnyomásban, megrokkantott állapotban.

Ehhez tegyük hozzá, hogy a katolicizmus bálványimádása maga is frusztrált embereket termel. A Biblia tanítása szerint, mindenki olyanná válik, amilyen az istene. Mindenki olyanná válik, akit vagy amit imád. A bálványimádók olyanok lesznek, mint a szobrok, amelyek előtt leborulnak. Fejük van, de a fejükkel nem gondolkodnak, lábuk van, de nem járnak, kezük van, de nem fognak. A Biblia azt tanítja, hogy a bálványimádók merevek lesznek, dogmákban gondolkodnak, kiveszik belőlük a bátorság, a vállalkozó kedv, a szabadság, a boldogság, és az állandó szorongás, félelem, bizonytalanság bénítja őket. A bálványimádókat a tekintélytisztelet megkötözi, állandóan leborulnak valaki előtt a lelkükben is, nemcsak a szobraik elé. Ebből fakad a zsidókkal szembeni kisebbrendűségi érzés és frusztráltság is. Egyrészt a Bibliában hívő zsidó féli az Istenét, de nem fél és nem retteg tőle. Már Ábrahám is hit által igazult meg, ez különböztette meg a többi embertől: ismerte Istent, és a hite tulajdoníttatott neki igazságul. Ábrahám, Izsák és Jákób fiai nem bálványimádók, gyerekkoruktól tanulják, hogy ne legyenek idegen isteneik, soha senki és semmi előtt ne boruljanak le, ne essenek hasra senki előtt, ne tiszteljenek senkit sem jobban, mint ami embernek kijár. Senkit ne imádjanak, senki előtt ne hódoljanak, csak az Istent imádják, rajta kívül senkit. Ezért behozhatatlan előnnyel rendelkeznek a vallásos bálványimádókkal szemben, mert őket ez nem nyomorítja meg. Ehhez jön még az Ábrahám áldása, Isten ismerete, amelynek örökösei lehetnének a pogányok is Krisztusban, akiket vadolajfaként beoltana Isten a szelíd olajfába, a zsidóság áldásába, de a katolicizmus a zsidósággal szemben határozta meg magát, ezért antiszemitákat nem lehet beoltani a zsidóság olajfájába. Ezért megmarad az a fal, amely a pogányokat a zsidók áldásától és szabadságától elválasztja.

A pogányok érzik ezt a falat, és nem tudják áttörni. Van valami, ami a zsidóknak megvan, nekik nincs. Ez pedig borzasztóan frusztrálttá teszi a pogányokat, és állandó kisebbrendűségi érzést okoz az asszimilált zsidókkal szemben. Mivel a katolicizmus kívül marad ezen az áldáson, és érzi ezt a különbséget, egész lényege a frusztrációra épül, identitása a zsidók elutasítására, a teológiai és faji zsidóellenességre épül. Ez az alapja annak a „keresztény” antiszemitizmusnak, amely nemcsak a spanyol inkvizícióban, a pápai gettóban, a zsidók középkori máglyára vetésében, száműzetésében és a különböző hivatalokból való kitiltásában, a sárgacsillag kötelezővé tételében nyilvánult meg, hanem a felvilágosodás utáni században a keresztényszocialista tanításokban, amely a zsidóknak tulajdonított kommunista és liberális megoldások helyett kínált egy harmadik utat. Ezt a frusztrációt árasztja egész kultúrájuk, vallásuk, rendszerük.

Ezért van a magyaroknak zsidófóbiájuk. A bálványimádó katolicizmus miatt lett a zsidó a magyar antitézise. Ez már csak azért is veszélyes, mert az Ábrahámnak adott ígéret szerint aki a zsidókat áldja, az áldott lesz, és aki őket átkozza, az átkozott. A nemzetek ítélete pedig az lesz, hogy az antiszemita országok, nemzetek nem mennek be a Messiás ezeréves birodalmába. A sírt, hol ezek a nemzetek süllyednek el, nem veszik körül a népek, és senki szemében nem ül majd gyászkönny. Az ellenkezője nagy magyar hazugság. Az antiszemitáknak rossz hír, hogy az a zsidó Jézus (Jeshua, akinek az anyja Mirjam), akire hivatkozva üldözik a zsidókat, nem más, mint a zsidók királya, zsidók közt a legnagyobb, a megtestesülése mindannak, ami zsidó, aki soha nem tagadta meg a népét, és számon kéri a zsidókat a pogányokon. Ugyancsak rossz hír nekik, hogy ez a zsidó Messiás uralkodik majd az egész földön, és ezer évig Izrael királya lesz a föld királya. Erre varrjanak gombot a magyar antiszemiták. Márpedig ezt mondja a Biblia. Ez lesz a “keresztény Európa”, és a “keresztény világ”, amelynek a központja Jeruzsálem lesz, és nem Róma. Nem az Opus Dei és a jezsuiták Európája, nem Robert Schumann és Konrad Adenauer tervei, hanem az Ézsaiás könyve leírása alapján.

*

Hitler a Mein Kampf-ban kifejti, hogyan vált meggyőződéses antiszemitává. Leírja, hogy előbb a zsidókérdést elvetette, ellenszenves volt neki az antiszemita irodalom. Aztán találkozott a katolikus keresztényszocialistákkal. A fordulatát pedig így írja le. Hallgassuk csak magát Adolf Hitlert: „ Mindig gyakrabban vettem kezembe a ’Volksblatt’ számait, amely újság, ha terjedelemre kisebbnek is, de ezekben a dolgokban igazabbnak tűnt fel előttem. Erőteljes antiszemitizmusával nem értettem egyet, bár nemegyszer olvastam olyan okadatolásokat benne, amelyek meggondolásra késztettek. Ilyen körülmények ösztönzése folytán mindenesetre megismertem az ez időben Bécs városát irányító dr. Karl Luegert és a keresztényszocialista pártot. Amikor Bécsbe kerültem, mindkettővel szemben ellenséges érzülettel viseltettem. Ez a férfi is, e mozgalom is reakciós volt a szememben. Minél inkább megismertem azonban ezt a férfit és művét, igazságérzetem annál inkább megváltoztatta előbbi ítéletemet. Igazságos ítéletem lassanként csodálattá változott, ma pedig ebben az emberben minden idők leghatalmasabb német polgármesterét látom. Hány beidegzett véleményem változott meg a keresztényszocialista mozgalommal szemben elfoglalt álláspontom megváltoztatásának következtében! A legnehezebb lelki átalakulást mégis az antiszemitizmussal szemben vallott felfogásom változása jelentette. Ez idézte elő bennem a legnagyobb lelki tusát, és az értelem és érzelem között hosszú hónapokon át folyt a kemény küzdelem, mígnem a győzelem az értelem oldalára pártolt. Két év múltán érzelmem is követte értelmemet, hogy ettől az időtől kezdve ennek leghívebb szolgája és őre legyen.”

Hitler a katolikus keresztényszocialista bécsi polgármester hatására lett hitvalló antiszemita, akinek életrajzában az olvasható, hogy az Egyesült Keresztények antiszemita programjának hódolt, és az 1895. évi választásokon győzelmet aratott antiszemiták emelték a polgármesteri székbe. Még az „elzsidósodott Magyarország” ellen is kikelt, és érdekes módon őt is kétharmados többséggel választották meg.

Hitler leírja a Mein Kampf-ban, hogy minden vágya az volt, hogy festőművész legyen. Aztán egy életre frusztrált lett, hogy nem lehetett az. Íme: „büszke önbizalommal vártam felvételi vizsgám eredményét. Annyira meg voltam győződve a sikerről, hogy a visszautasítás villámcsapásként sújtott reám. (…) Lesújtva hagytam el Hansen mester gyönyörű alkotását, az akadémia Schiller téri épületét. Fiatal életemben először kerültem összeütközésbe önmagammal.” Ez az ember itt bekattant, és a csalódását soha nem heverte ki. Ez könyörtelen gyűlöletet hozott létre benne. Ennek hatmillió ember esett áldozatul. Adolf Hitler frusztrációja ide vezethető vissza, és a keresztényszocialistákkal való találkozás után megtalálta kudarcának okát: a zsidóságot. Elkezdte “tanulmányozni” őket, és ahogy mondja: “Lassanként gyûlölni kezdtem õket.” Nem olyan nehéz az egy frusztrált és kisebbrendűségi érzésektől gyötört embernek. Mindenhol megtalálta a zsidót mint okot: “Mihelyt egy ilyen gennyes sebet az ember óvatosan felvágott, mindjárt rábukkant egy zsidócskára, akár a férgekre a rothadó testben.” Mindenki csak áldozat, akiket a zsidók vezetnek félre: “Minél inkább megismertem a zsidót, annál inkább meg kellett bocsátanom a munkásnak”, és saját magának. Önigazolásához pedig a zsidók rombolását kozmikus méretűvé növelte. Csak az egész világ elpusztításával fenyegető faj volt képes megállítani a festő pályához vezető úton egy olyan géniuszt, mint Adolf Hitler: mint írja a Mein Kampf-ban, ha a zsidó szellem „győzedelmeskedik e világ népein, győzelmi koronája az emberiség halotti koszorúja lesz, és akkor ez az égitest ismét emberek nélkül fog bolyongani a világűrben, mint sok millió évvel ezelőtt, mert az örök természet kérlelhetetlenül megbosszulja parancsai megszegését. Hiszem, hogy a mindenható Isten akarata szerint cselekszem, amikor a zsidóval szemben védekezem és harcolok az Úr művéért!” És erre hamar megszületik a válasz: “csak egyetlen megoldás lehetséges, a harc; az emberi léleknek, értelemnek és akaratnak fegyverekben nem válogatós harca, tekintet nélkül arra, hogy kinek kedvez a szerencse.” Amikor Hitler már tudta, hogy katonailag elbukott, a háborút már nem nyerheti meg, akkor még mindent megtett, hogy a zsidók elleni háborúját megnyerje. Végülis ezért indított háborút.

*

Talán sokan emlékeznek még arra a képre, amikor az 1994-es választásokon vereséget szenvedett Orbán Viktor a sötét szobában ült, és egy hokimeccset bámult. Ez az ember akkor kattant be. Azóta forral bosszút azok ellen, akik elvették tőle azt, amiről úgy gondolta, hogy jár neki. Ezt pedig vélhetően azoknak a pesti belvárosi zsidóknak tulajdonította, akikkel szemben (az SZDSZ miatt is) kisebbrendűségi érzései voltak. Ezután már nem akart liberális lenni, hanem „nemzeti”. A római katolikus egyházban pedig megtalálta a megfelelő ideológiát a frusztrációjához. Senkit ne tévesszen meg, hogy Orbán református, a protestantizmus csak egyes pontokon reformálta a katolikus egyházat, de ugyanabból a magból származik, ugyanannak a fának az ága. A protestáns egyházak tanításai sok tekintetben azonosak a katolikusok tanaival. Ezért nem véletlen, hogy Orbán legfőbb ideológiai tanácsadója, a református Balog Zoltán tanította a politikai katolicizmusra, és nem véletlen, hogy ő vezeti az „emberi erőforrások” minisztériumát, méghozzá abszolút katolikus elvek alapján, katolikus államtitkárokkal. Ezért helytelen „neoprotestánsnak” nevezni azokat a keresztényeket, akiket a történelem során a katolikus egyház eretnek címen üldözött és máglyán elégetett. Ezek nem protestálnak semmi ellen, hanem bibliai alapon újjászületnek, és keresztények lesznek. Semmi közük nincs a katolicizmushoz, nem ahhoz képest határozzák meg magukat, ez két teljesen külön vallás. Ezek mindig „kisegyházak” maradnak, mert a bibliai normák szerint Jézus Krisztus egyháza nem hierarchikus felépítésű, a gyülekezetek önállóak. Nincs elkülönült papság, nincs pápa. Ezeket a gyülekezeteket a katolikus egyház – az ugyancsak pápaságot építő Hit Gyülekezetét leszámítva – az Orbán-rendszerben betiltatta, mint egyházakat. Iványi Gábor néhány száz évvel ezelőtt még máglyán végezte volna.

Orbán vonzereje is a frusztráció, ő a magyar frusztráltság megtestesítője. A frusztrált tömeg felismeri benne a legfrusztráltabb embert, ezért követi. Orbán rendszere a frusztrációra épít, és ezt a frusztrációt teremti újjá, hogy rendszere szilárd talajon álljon. Az elszegényedett, létbizonytalanságban vergődő tömegek a frusztrált rendszer alapjai. Ők azok, akik haragban vannak a világgal, akik a barátokból is ellenséget csinálnak, akik ki nem állhatják a sikeres embereket, akik mindenkit utálnak magukon kívül. Ezt célozza az oktatás lerombolása. Nem kellenek bátor, szabad, képzett és önálló emberek, hanem rabszolgasorsba kényszerített, eladósított, válogatott értelmiség, akiket elsősorban a katolikus egyetemek képeznek. Az általános iskolákat először államosítják, aztán a katolikus egyház kezére játsszák, de az állami iskolákban is katolikus janicsárképzés folyik. Agymosást végeznek, amíg a szülő dolgozik, és termelik a frusztrált lelkű alattvalókat, akik tele vannak már gyerekként is sérelemmel és a bűnbakokkal szembeni gyűlölettel.  Amíg arról vitáznak egyesek, hogy kimondjuk vagy ne mondjuk, hogy diktatúra van, az iskolákban naponta oltják bele a gyerekek lelkébe az antiszemitizmust, a beteg nemzeti kudarcérzést, a történelmi sérelmeket, az önigazoló felsőbbrendűségi tudatot, a szorongást és a bűntudatot.

Eltelik csendben néhány év, és az állami, közigazgatási pozíciókat elfoglalják a Pázmány Péter egyetemről kibocsátott katolikus inkvizítorok, az általános iskolákból és a középiskolákból megannyi kis semjénzsolt sétál ki, a legsötétebb és leggyilkosabb eszmékkel a fejükben, amelyeket leöntenek képmutató mázzal. Ha egyszer valaki vissza akarná állítani a demokráciát, és örömmel bejelentené szeretett népének, hogy eljött a szabadság, döbbenten kellene látnia, hogy vele szemben a középkorból itt ragadt szörnyűséges emberek néznek vissza, akiknek nem kell a demokrácia, mert az zsidó találmány, a kapitalista bankuralom az idegenek nemzetpusztító eszköze a magyarok leigázására, a zsidók nemzetközi hatalmát szolgálják, és kiszívják a szegény magyar nép vérét. A háttérben pedig ott mosolyog Semjén és Orbán, Prohászka és Banga, Szent Ágoston és Aranyszájú Szent János.

*

Ezért nincs mire várni. Ezért kell megnevezni a diktatúrát, bojkottálni a teljes rendszert, világossá tenni a hatalomgyakorlás illegitim voltát. Egy frusztrációra épülő rendszerből csak diktatúra lehet. Egyre agresszívebb lesz, egyre jobban kell majd büntetni a bűnbakokat, egyre súlyosabb vádakkal kell illetni azokat, akik a nemzeti kudarc okozói. A szörny alakja egyre rémisztőbben magasodik a társadalom fölé, a kontroll egyre nagyobb lesz. A félelem csak nő. Ezt nem lehet kibekkelni, nem lehet megúszni. Ma rosszabbak az esélyek, mint voltak egy évvel ezelőtt, és egy év múlva még rosszabbak lesznek. Orbán még kivárja a 2014-es választásokat, ahol a magyar nép újra megerősíti akaratát, felhatalmazza a “nemzeti kormányt”, hogy fejezze be azt, amit elkezdett. És ő befejezi. Akkor már nem marad más, csak a menekülés.

Az ellenzék és a sajtója azt várja, hogy 2014 után helyreáll a normális élet, és nem sejti, hogy a skizofrén paranoiás agyban már kész a terv: 2014 után jön csak az igazi pokol. A betegség halálos, a beavatkozásra csak bizonyos időn belül van lehetőség. Utána a halálos kór pusztítása megállíthatatlan. Orbán nem gyógyítja a beteget, hanem tudatosan betegíti, növeli a frusztrációját az oktatással, a “munkaalapú” társadalommal, a nyomorral, a kilátástalansággal, mert ez a frusztráció az ő rendszerének az alapja. Ahogy nő a frusztráltság, nő az életveszély, mert egyre keményebben kell fellépni a bűnbakokkal szemben. Ekkor már nem lehet lázadni demokratikusan, mert az robbanással fenyeget, és mindenki örül, ha elrejtőzhet. Most ez az utolsó pillanatok egyike, amikor még lehetne. Ezért nem lehet a rendszeren belüli túlélést, a konszolidációt keresni, a puha diktatúrában reménykedni, mert egy beteg elme dolgozik, és a frusztráció hajtja. Egy frusztrált léleknek soha nincs nyugalma, állandóan harcban áll. Ha most nem állítják meg, később már nem lehet.

Teljes konfrontációra van szükség, neki kell menni, nevén kell nevezni a diktátort, és a diktatúrát, és minden területen bojkottálni kell. Követelni kell az alkotmányos demokratikus rend, a 2010 előtti közjogi állapotok visszaállítását, és addig felmondani minden együttműködést vele. Előre figyelmeztetni kell, hogy csaló választásokon nem veszünk részt. Neki szüksége van a legitimációra, a választási bojkottól fél a legjobban. Le kell mezteleníteni, és nyilvánvalóvá kell tenni a diktatúráját. Meg kell állítani a gyorsvonatot, mert a szakadékba rohan. Ez a vonat a végállomáson már nem áll meg. Ezért rángatja az Amerikai Népszava olyan dühödten a váltót. Nem azért, mert bolond. A bolondok a vonaton ülnek és a büfékocsiból integetnek.

Utolsó csengetés a Nemzeti Frusztráció Rendszerének alattvalóihoz.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.5/5 (92 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +136 ( 168 szavazatból)
Bartus László: Utolsó csengetés, 4.5 out of 5 based on 92 ratings

 • Hozzászólások(212)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

212 Reader’s Comments

 1. 1) Orbán ellenzéke sokszínű. A fehértől a feketéig sok szürke árnyalat létezik. Vegyük úgy, hogy Bartus úr a fehér, Orbánék és Vonáék a feketék. Le tudja-e győzni a fehér egymagában a feketéket? Pláne úgy, hogy kikiált minden nem fehér árnyalatot a fekete kollaboránsainak és hátba támad, befeketít minden szürkét aki a feketék ellen van? Szerintem nem.
  .
  Mi lenne a jó stratégia?
  Bármennyire is frusztráló össze kell fogni minden szürke erővel amelyik a feketék ellen van! Közben pedig állandóan kell terjeszteni a fényt, a fehéret, hogy mindenki világosodjon fel, a világosabbak is fehéredjenek, a sötétek is világosodjanak. Bartus úrnak volt egy ilyen szerepe, sokan halgattak rá politikusok és véleményformálók akik multiplikátorokként vitték tovább szavát. Kiátkozással és kiutálással ez már nem fog menni. Vissza kell szerezni a bizalmukat!
  .
  2) A választási bojkottot az ellenzék óriási többséggel elutasította. Több hónapja már! Több vezér nyilatkozta, hogy hülyeségnek tartja és le van véve a napirendről. Ezzel az elvi vita rég lezárult.
  .
  Mi van most? Kiáltsuk ki az egész ellenzéket kollaboránsnak és mondjuk továbbra is a magunkét? Én nem tehetem mert elvileg se értettem ezzel egyet. Annak pedig aki elvileg egyetértett azt tanácsolom, hogy ne folytassa mert óriási károkat okoz.
  .
  Az a furcsa helyzet állt elő, hogy Orbán a regisztrációval akarja távol tartani a baloldali szavazókat, a magányos bojkottagitálok pedig ismételt bojkottfelhívásaikkal csinálják ugyanazt. Ha a többség szavazni akar, bűn hátbatámadni őket.
  .
  3) Barry1 +++++++++
  Sírás-rívással, sötét pesszimizmussal, vesztes hozzáállással nem lehet győzni.
  A véleményformálóknak nagyon nagy a felelősségük. Ők olyanok kell legyenek mint lelkesítő kapitányok a csatában. Ráncba is kell szedjék a csapatot, de reményt és lelket is kell öntsenek mindenkibe. Ha el is veszett egy csata, nem számít: mindent bele a következőbe!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (14 szavazatból)
 2. hunyadi
  A 2-es pont valamiért hibádzik.
  Azt mondod több vezér is elutasította a bojkottot az ellenzék részéről,több hónapja már…
  Hát azóta történt egy és más. PL a kormány ( fidesz ) megszerezte, államosította az informatikai céget, ami a választási eredményeket eddig hibátlanul összesítette.
  Ha semmi más probléma nem lenne, már ez is elég ok lenne a bojkottra! Tudvalevő, hogy az informatikai szakemberek tudnak olyan szoftvert csinálni, ami az eredményeket kellő helyre csatornázza be.
  Ne mondd hogy lehetetlen!
  És akkor még nem beszéltünk a határon túlról bejövő, a fidesz által ellenőrzött ( vagy nem ) szavazatokról,amik tetszőleges számúak lehetnek..Egyébként is ellenőrizhetetlen, és bebizonyíthatatlan ez a csalási lehetőség is.
  .
  Véleményem szerint, ha a 2010-es választásokat nem óvták meg, – pedig joggal tehették volna,mert 7-kor nem zártak be a szavazókörök, a fidesz meg odairányította a szavazóit,ahol a listájuk szerint vesztésre álltak – akkor a 2014-ben eljövendő választások a csalások csimborasszója lesz! és akkor futkározhatnak majd,az eredményen senki nem fog tudni változtatni.
  .
  Nagyon hibás az a nézet, hogy a lakosság részvételi hajlandóságát meg fogják tudni változtatni.Az emberek csalódottak, és félnek.Inkább választani sem mennek el, és így nem is fognak regisztrálni.
  .
  Mi van most? – kérdezed és nem értesz egyet, hogy az ellenzéket kollaboránsnak nevezzük. Annak nevezzük, ami!
  Ha nem lenne az, akkor nem működne együtt a kormánnyal semmilyen szinten. Márpedig azt teszik.
  .
  Azt írod, hogy Orbán arra játszik, hogy kevesen regisztráljanak. Be fog jönni a számítása. Tudod miért? Mert jól ismeri a magyar nép hozzáállását ezekhez a dolgokhoz! Márpedig ilyen ellenzékkel nem lehet felrázni az emberek öntudatát!
  .

  Van ellenpélda, ott vannak a diákok! Meg is zavarták a hatalmat rendesen!
  Mit gondolsz mi lenne, ha az ellenzék is azt az álláspontot képviselné, amit a diákok? Szerintem záros határidőn belül meg lenne döntve a kormány!!! Áldozatok nélkül!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Amit nem mondhatunk el, ha a mostani történéseket nézzük.Demokrata módon próbálnak ! fellépni a diktatúra ellen…Aminek a végkimenetele nem lesz leányálom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (19 szavazatból)
 3. Képzeljük el Hitlert egy “demokratikus ellenzékkel”!
  .
  Na, és most Orbánt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 4. "tisztelthölgyeimésuraim"

  .
  .
  Hunyadi!
  Ellenzéki vezetőkről írod, hogy több “vezér” nyilatkozta…
  Úgy érzem, hogy részedről ez egy becsempészett trükk. Tudomásul kell venni ugyanis, hogy Orbanisztánban csak egyetlen egy Ve z é r van.
  Ez nem a szavakon lovagolás hanem, mivel “mi [itt] fél szavakból is értjük egymást” a közös szótár semmibe vétele teljes mondatok félreértelmezését vonhatják maguk után…
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (11 szavazatból)
 5. Szevasztok jobberek! Úgy látom most is szolgáltok és minuszoltok!
  Tartsa meg isten a szokásotokat,mert ez azt jelenti, hogy élénken érdeklődtök az AN iránt! Na csak így tovább!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 6. @ proaktiv
  Nyertél! Igen, ezek Hitler szavai. Kísérteties, ahogy ezeket olvasva rögtön a mi saját futóbolondunk jutnak az ember eszébe (és ezek csak rövid részletek). Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egyenlőségjel tehető közéjük. Más idők járnak, mások a körülmények és nem azonos nagyságrendű a két ország. Lehet, hogy merő véletlen; hogy az ilyen bomlott elméknek azonos rugóra jár az agyuk. De egyre nehezebben tudom elhessegetni magamtól a gondolatot, hogy legalábbis valamikor olvasta “nagy elődeit” és megmaradtak benne bizonyos dolgok.
  (Váncsa István az ÉS-ben pedig (pszicho/szocio)patának írja le.)
  .
  Amúgy Hitlert és valódi céljait már 1936-os emigrációja után megjelent könyveiben leleplezte volt bizalmasa, Hermann Rauschning, a náci párt egyik vezetője. Senki nem törődött vele…
  .
  “Már-már azt hinné az ember, hogy valódi ítélőképesség sugallja cselekedeteit, amikor egyszerre csak felszakad a fecsegés zsilipje, s aki hallgatja, egyre jobban meggyőződik arról, hogy futóbolonddal áll szemben.

  Politikai szédelgésének két alapvető jellemvonása van: az egyik a határtalan kétszínűség, a másik az a képessége, amellyel szemben az ember teljesen védtelen, hogy egyik pillanatról a másikra a legtermészetesebb módon elfelejti iménti ígéreteit vagy kijelentéseit. A köpönyegforgatás művészete mögött ne gondoljuk, hogy valami machiavellis számítás lappang. A legtöbb nácit, Hitlerrel az élen a szó szoros értelmében elhagyja az emlékezetük, amikor éppen el kell felejteniük azt, amire nem akaródznak emlékezni. Hisztérikus nőknél gyakori tünet ez.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 7. Orbánt már egy választáson, minden bamba reménykedés
  ellenére, nem lehet megbuktatni.
  A kezében van minden.
  Kész.
  Ennyi.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 8. T.G.M.irta valahol feljebb:”Orbánt a sikere miatt sokan becsülik.”Kérem legalább egy pozitiv,az orszság javát segitő sikert emleitsen meg,akkor elhiszem,amit irt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 9. Jajjjj, már itt is…
  TGM nem azt írta, hogy az ország sikere miatt becsülik Orbánt!!!
  Az ország sikerének és Orbán 89 óta tartó politikusi sikersorozatának (egyfolytában beválasztották a parlamentbe, kétszer is miniszterelnök, egyfolytában pártelnök, legelső fellépése óta tematizálja a haza közvéleményt = ezek a hazai politika legsikeresebb személyévé tették a választók “jóvoltából”, magánéletében az ország leggazdagabb földesurává lett politikusként.) egybemosása hazudozással ér fel. A kettő élesen elválasztandó kategória.
  Talán mélyedj el a “politika-politikus” szavak eredeti jelentéseiben, akkor nem kevered össze az ország sorsát az országban uralkodó közélet meghatározó szereplőinek sorsával. Az egyik ugyanis tökéletesen sikertelen, a másik pedig sikersorozat.
  Bár ha összekevered a szezont a fazonnal…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 10. Tegyük élhetővé !

  Szeretnék hozzászólni vegyes NO témakörben.
  Az utóbbi napokban létrejött szellemi termékek (cikkek és hozzászólások) olvasva után én úgy érzem , itt létrejött egy NAGYON SZÍNVONALAS gondolkodói műhely .
  Ezért kérem Bartus Lacit, ne csináljon hasonló áprilisi tréfákat- mint leállítás. (mi itt a diktatúrában közben agyvérzést kapunk!)
  Ha Bartus László nem állítja le , mitől szünhet meg országunkkal foglalkozó szókimondó, reálisan értékelő fórum, szűkkörű virtuális média ? :

  a) piszkos anyagi (szervernek, honlapnak működtetésnek költségei vannak, fizetni kell)
  b) a kormány leállítja oly értelemben, hogy Magyarország területéről nem érjük el a http://www.nepszava.com címet, helyette valami kapunk más tartalmú weblapot.
  (Remélem ebben az esetben Bartus László és az összes kint élő velünk gondolkodó azonnal felrálmázza a demokratikus kormányokat, segítséget kér. Segítséget anyagi és műszaki tekintetben.Bartus Lászlónak főállású, USA által fizetett riporteri állást követelünk !!!! )

  az elnyomó rezsimnek nem érdeke minket bezárni – bármennyire fáj és űt a szájnyalinkás Nemkedves de, elme-Beteg diktátornak a kritikáink- , mert réteg online média vagyunk. A magyar lakossághoz való eljutásunk kevesebb 1%-nál !
  És olvasóink közül kevesen fognak szervezkedni, fegyvert fogni sajnos ,.. gyanítom.
  Nem a NO olvasóknál fog borulni a bili, hanem éhező , számítógépet nem használó rétegeknél, amikor is már csak utcai harc lesz az alternatíva.
  Bili-borítók és NO kommentelők közt úgy sejtem nulla információs átjárás van.

  .
  .
  más:
  Szeretettel üdvözlöm TGM úrat a kommentelők közt!
  Nem minden cikkével tudok azonosulni, de nem ez a lényeg. Hanem a javító szándék.
  Biztatnék minden gondolkodót csatlakozzon névvel , vagy nickkel, rázzuk össze szürkeállományunkat, gondoljuk át együtt, keressük meg a sok jó megoldás közül a nemzetileg legjövedelmezőbbet !

  Bármelyikünkből kijöhet egy előrevivő hasznos mondat .
  Hajrá magunkért ! Hajrá családunkért,rokonságunkért és legutoljára az országért !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 11. Tegyük élhetővé !

  elnézést kérek, elmatolcsyztam a beírásomat, főállású ÚJSÁGÍRÓi állást követel Bartus Lászlónak a demokratikus ,független magyar közvélemény

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 12. én is. Egy másikról bumburi is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 13. Lehet, hogy valaki szórakozik?????????????????

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 14. szerintem valaki belépett “admin” néven, mert nem hiszem, hogy B.L. írt volna ilyeneket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 15. Kedves Norbert és Mindenki,
  valaki a nevemet használva írt be, de kitiltottuk. Ez most az igazi “admin” bejegyzése. Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 16. Kedves admin!
  Kösz az infót, jól gondoltam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 17. Megnyugodtam én is. Elég furcsa stílusban trollkodott.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 18. Nyul György 2012. december 28. péntek 12:25
  “A magyarországi helyzet megítélésében Bartus Lászlónak teljesen igaza van. Reálisan mutatja be a magyar nemzet történelmi frusztráltságát…
  Ami téves Bartus úr felfogásában az a keresztényi megoldásnak nevezett jövőkép. A biblia ugyanis nem az igazság forrása, csak egy igen régi vallás és nép legendáriuma. A világot nem a zsidók istene irányítja, ahogy nem is ő teremtette…”

  Egyetértek, magam is így vélem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 19. Kedves B. Laci!
  Ha már hamisítanak is, akkor már márka vagy.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 20. Ez az ember egy rendszeresen visszatérő gyalázkodó alak, aki elég primitív módon jutott be, de kitiltottuk. Elnézést kérünk mindenkitől a köznyugalom megzavarása miatt, amit a borzalmas szövegeivel előidézett. Mostantól saját nevemen jelenek meg a hozzászólások között. Üdvözlettel, BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 21. Kedves Szenzor,
  az igazi márkákat úgy hamisítják, hogy nehezen lehet felismerni. De ez nem is hasonlított. :)) BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 22. Vérnyomásom az egekben, de már kezdek megnyugodni…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 23. Bumburi megnyugodhat, senki nem fért az adataihoz, blöff volt, rosszat mondott az illető, aki egyébként Angliából írogat, Leeds mellől, és nagyon primitív szövegeket.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 24. Bartus úr!
  Őszinte vagyok. A legkevésbé sem az adataim végett aggódtam! Felháborított az aljas hangnem. Ráadásul megnéztem amit belinkeltek,és az még jobban felháborított,amit rólunk gondolnak, és terjesztenek.

  Az adataimat meg nem féltem.Millió meg egy helyen nyilván vagyunk tartva úgy is, akár tetszik ez nekünk, akár nem.Gyönyörködjenek benne!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 25. Kedves Bumburi,
  ezek nagyon sötét emberek, nem kell foglalkozni velük és a véleményükkel.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 26. Bartus úr!
  Köszönöm “megnyugtató szavait”. Úgy teszek ahogy ajánlja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 27. Miről maradtam le? :))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 28. gets
  Olyan vagy mint egy udvaron játszó kisgyerek, aki játék közben beszól, hogy miről maradt le.
  Semmiről… (mondjuk rá)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 29. A kommentek túlnyomórészt a magyar helyzettel foglalkoznak, cikkében azonban Bartus László számos olyan gondolatot is felvet, amelyek a katolicizmussal általában függenek össze, nem kizárólagosan magyar sajátosságok. Főként ezekhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni.

  Előre bocsátom, a téma összetettsége engem mindig is visszatartott attól, hogy nagyon belemélyedjek ennek vizsgálatába. Az is visszatart, hogy – ha nem muszáj – nem kívánok megbántani hívő embereket, azokat sem, akik nem különböztetik meg vallásuk lényeges elemeit egyházuk gyakorlatától. Vallástörténeti érdeklődésem amatőr jellegű, passzív olvasó vagyok e tárgykörben, zsidóként és ateistaként pedig főként nem mélyedtem el a katolikus egyháztörténetben. Most e cikk kapcsán – és főleg Karácsony utáni hangulatban, sokadik kommentelőként eltérnék a főtémájuktól, és az egyházi vonatkozásokról írok.

  Idézem a cikket: ” Hogy csak egyetlen elemet emeljünk ki, a katolicizmus nem ismeri a hitből való megigazulást, szerinte a jó cselekedetek teszik az embert igazzá. Ez állandó frusztráció forrása egy olyan embernek, aki be akarja tartani az erkölcsi törvényeket, de nem tudja. Ez ráadásul bibliaellenes tanítás, amely rombolja a lelket, mert maga a Biblia mondja, hogy senki nem tudja megtartani az erkölcsi törvényeket.”

  Valóban frusztráció forrása lehet, ha nem tudunk megfelelni a velünk szemben támasztott erkölcsi követelményeknek. Én gyakran gondolok arra, hogy a keresztény frusztráció oka lehet éppenséggel a Szeretet követelményének középpontba állítása, anélkül, hogy valós lehetőséget kínálna ennek megvalósítására. Természetesen nem a jótékonykodásra gondolok, vagy szerzetesek altruista életvitelére, hanem arra, hogy hiányoznak azok a lépcsőfokok, amelyek egy ilyen eszmény megvalósításához elvezethetnének, ha egyáltalán elérhető ez a “kegyelmi” állapota egy egyénnek, a társadalomnak, vagy a “világnak”. Van okunk azt is gondolni, hogy nem érhető el.

  E ponton számomra kétféle zsidó-keresztény szembeállítás tűnik kézenfekvőnek. Mert lehetetlen állapot elérése nem tűnik ugyan követhető célnak, de elérhetőnek gondolt célok jól megfontolt, pragmatikus, kiérlelt és arányos követelményrendszere, ahol a “rendszer”-en van a hangsúly, közelebb vihet bennünket a boldoguláshoz. Ne tessék csodálkozni, itt most egy ateista zsidó – képletesen szólva – a Tízparancsolatot védi, ahol a Szeretet csak egy a tízből. De talán először a Ne ölj parancsolatán kell túljutni, aztán meg a többin, és eddig még ez sem sikerült, nagyon nem, bár voltak próbálkozások. Mert hogyan is beszélhetnénk Szeretetről, ha a Törvényt – ami a Szeretet minimuma – sem tartjuk be! (És hogy is tarthatnánk be a törvényeket, ha nincsenek folyamatosan megújuló, jó törvények?)

  A kereszténység természetesen magáénak vallja a Tízparancsolatot, számomra azonban a hangsúlyeltolódás az, ami nyilvánvaló. A Törvény pedig olyan lépcsőfok, amit nem léphetünk át, amire szükségünk van, és mert jó esetben a Történelem visz minket tovább azon az úton, amit a Törvény követelményrendszere megszab. És hogy ahová eljutunk, az a Szeretet mindent átfogó, tökéletes megvalósulása lenne? Ez már bizony a hit kérdése, itt egy ateistának már nem szabad megszólalnia…

  Az említett két zsidó-keresztény szembeállítás közül most jutottunk el a másodikhoz. A Történelemhez, ami a zsidó vallásnak szintén központi eleme. Aki a keresztény Bibliát kézbe veszi, annak két része világosan szemlélteti ezt a különbséget. A zsidó Szentírás maga a Történelem, az Újszövetség egyetlen Ember története. A Történelem a Szeretethez elvezető empátia, a közösséghez való viszonyulás egyik nagyon fontos forrása, az egyetlen Ember iránti szeretet – mert az Újszövetség erről szól, már valami más, azaz már követelmény. Bánhatnánk vele óvatosabban!

  E két keresztény-zsidó szembeállítás azonban korántsem annyira éles, mint ahogy a fentiek ezt sugallhatják, mégpedig azért nem, mert mindkét eset hangsúlyeltolódásokra vonatkozik. Igaz, nagyon is fontos hangsúlyeltolódások ezek, történelmi hatásukat tekintve pedig egyenesen katasztrofálisnak mondhatóak, azonban a jövőt tekintve talán mégis levonhatóak a tanulságok. Történtek kísérletek eddig is, ha mást nem nézek, maga a reformáció is felfogható ilyen kísérletnek. De a katolikus egyház is elindult egy ilyen úton a II. Vatikáni Zsinaton – bár úgy tűnik, ami ott elindult, el is akadt.

  A reformáció. Ha a protestantizmus fejlődését, egyházaik gyakorlatát nézzük, ez akkor is igaz lehet, bár közel sem egyformák ezek az egyházak. Nem tudom, hogy a nagyobbak vezetői hogyan számolnak el a lelkiismeretükkel. Számomra az egyik legigazabb, legmegrázóbb történet az erdélyi székely szombatosok története. Ők végül is “igazi” zsidókká váltak, Hitler el is intézte az utolsókat, nyomukat pedig a falurombolás. Nekik már nincs mivel elszámolni. Remélem, lesznek ennél szebb történeteink is.

  Amikor manapság olyan gyakran zsidó-keresztény kultúrkörről beszélnek, nekem bizony vegyes érzelmeim támadnak. Mintha valamiféle gesztusról lenne szó a zsidóság felé, ami őszintén hangzik – az is – de mégis veszélyes, mert nem egészen igaz, s így az öncsalás elemeit hordozza magában. Hogy mért nem teljesen igaz? Emlékezzünk csak vissza – például – néhány évtizede még sokkal inkább görög-római eredetű kultúráról hallhattunk, mint az európaiság alapértékéről. Kár lenne ezekről az értékekről megfeledkezni. (Lehetséges, hogy ha lennének igazi konzervatívok Magyarországon, egészen az antik világig kellene visszanyúlniuk, hogy találjanak valami konzerválásra érdemest. Mert a magyar hagyományok – ugyan milyenek is? Meg sem tudnánk egyezni! Nyugatról meg ugye nem importálhatjuk a múltunkat. Reménykedjünk, hogy a régi görögöknek is piros pötty volt a popóján!)

  Ha már így idáig jutottam a gondolataimmal, Karácsony utáni ajándékként, hagy ajánljak egy elfelejtett könyvet egy írótól, aki nem mellesleg pravoszláv teológus volt. Olvassák figyelmesen Dimitrij Mereskovszkij Krisztus és Antikrisztus című trilógiájának első részét, a Julianus Apostatát. Felejtsék el, hogy az író nem kapta meg a Nobel-díjat, ne gondoljanak arra, hogy Hitlertől Oroszország felszabadítását várta.

  Gondoljanak arra, hogy nem mindig világos, ki a Krisztus és ki az Antikrisztus.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 30. sedona

  Ha a fidesz egy “fair” (ami nagyjából lehetetlen) választáson 2/3-ot kapna,nos
  akkor nincs is miről beszélni. Akkor DÖGÖLJÜNK MEG, nem is érdemelnénk mást.
  Ezt ,csak elméletileg tartom lehetségesnek, gyakorlatilag elképzelhetetlen.
  Ez nem létezhet, ilyen nép nincs a földön.
  Remélem legkésőbb 2014-ben ennek vége lesz.
  A kivándorlást azért nem tartom jó megoldásnak, mert először is, ez a MI hazánk,jön egy bunkó félanalfabéta paraszt, közli,hogy mostantól NER van,
  ,hazudozik, rabol,küld pár” konzultációs”. levelet,,erre mi besz@runk, csomagolunk és elhúzunk a francba??!!,Jól van ez igy???
  Arról nem is beszélve, hogy kint az anyagi sikerek (ez is kétséges!) ellenére is idegenek maradnánk egész életünkben. Van nekünk hazánk, egy jó kis ország! Ne adjuk fel olyan könnyen!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 31. Köszönöm, Bartus Lázló, jókor lépett közbe, sokakkal együtt engem is megnyugtatott. Megnyugodva azonban visszatérnék egyik fő problémánkhoz: bojkott vagy nem bojkott? Már 2010 őszén megjelent a Népszavában egy publicisztika Őfelsége ellenzéke címmel, amelyik akkor az MSZP ál-ellenzéki magatartását bírálta. Valami ilyesmit írt az illető: ellenzék csak parlamentáris demokráciában létezik, diktatúrának nincs ellenzéke, s arra az amerikai doktrinára hivatkozott, hogy terroristával nem tárgyalunk. Mert egy: ha szóba állunk vele, legitimizáljuk, kettő: a terrorista bármit ígérhet – úgysem tartja be, hiszen terrorista, törvényen kívüli, outlaw jelenség. Vele minden megállapodás értelmetlen, tehát. Azzal a publicistával már akkor egyet lehetett érteni, világosan látta, hogy maga a “fülkeforradalom”, a hamisított kétharmad (ha jól emlékszem, a szavazatok 54%-a alapján), már a diktatúrával egyenlő. Ő már akkor úgy látta, az Orbán diktatúrában az ellenzéknek, ha csakugyan ellenzék akar lenni, vállalnia kell, hogy “kivonul” a parlamentből, vállalnia kell a passzív rezisztenciát, más szóval a bojkottot, ellenkező esetben együttműködik a diktátorral, törvényesíti a diktatúrát.
  Azóta több, mint két év telt el, az események a fönt említett publicista akkori álláspontját igazolják. A “bojkott” szót, emlékezetem szerint először Kolláth György alkotmányjogász mondta ki, de sajnos nem keltett jelentőségéhez méltó visszhangot.
  Mindezek ellenére én nem vádolnám tudatos kollaborációval, árulással azokat a baloldaliakat, akik még reménykednek abban, hogy valamiféle “jogilag járható” úton is meg lehet buktatni az Orbán rendszert, de mély meggyőződésem, hogy végzetesen és tragikusan tévednek.
  De hagyjuk meg nekik a lehetőséget, hogy a tévedésüket belátva csatlakozzanak azokhoz, akik tudják, hogy a törvényes utak lezárultak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 32. Elnézést, hogy újra megszólalok. Widder Gábor hozzászólására kell még reagálnom. Magam is abból a fajából való vagyok, amelyikből ő, zsidó is vagyok, és a tudományos világnézet alapján állok, erre a formációra szokták mondani, hogy ateista. Én jobban szeretem a mítoszt és a rációt szembeállítani. Ebből a nézőpontból racionalista vagyok, és tartok tőle, hogy a pozitív mítoszok sem igazolják a negatív, fundamentalista, emberellenes mítoszokat. Szeretném fölhívni a figyelmét arra a hozzászólásomra, amit Bartus László karácsonyi cikkéhez írtam. Ha érdekli, egy e-mail címre el tudom küldeni, itt megismételni illetlenség lenne, mások elől venném el a felületet. Szeretettel üdvözli és boldog új évet kíván Oldberg

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 33. Egy kis kikapcsolódás: Orbán paródia
  http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/elkerulhetetlen_utkozes

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 34. Bocsánat. Ezt a linket akartam mellékelni az előbbi bejegyzésban.
  Ez az Orbán paródia :
  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=kgl5XqVSkMc&feature=endscreen

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 35. Regisztrálás vagy bojkott egyik sem fog működni s nem lesz egységes.

  Ehelyett profi teamet kell összehozni időben akik előkészítik, figyelik , kezelik, és megóvják a választások eredményét.

  Itt profi munka kell, nem lehet amatőrködni, vitatkozni, és mindent előkészíteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 36. javítás:

  Itt profi munka kell, nem lehet amatőrködni, vitatkozni, és mindent elő kell készíteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 37. Eagle
  A profi teamet a fideszesek már megalkották! Tisztában vannak azzal, hogy nem nyerhetnek, csak manipulációval. Gátlástalanul meg is teszik, hisz csaknem az életükben maradásukról van szó.
  Hallgassa meg Tóth Zoltánt a választással kapcsolatban. Nem sok reményt hagyott a 2014. évi választások tisztaságára. Sajnos arról nem hallottam nyilatkozni, hogy mi a véleménye az informatikai rendszer államosításáról.
  Sokunk szerint az informatikai rendszer államosításával, szerveranti gátlástalansága és kubászov listája miatt minden eldőlt, már most.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 38. oldberg

  Köszönöm a hozzászólást. E-mail címem: widderg@chello.hu.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 39. csakén
  2012. december 31. hétfő
  08:22

  Igen tudom, pont ezért mondom a profi teamet mert még ha bojkott is lenne, azt is profi módon meg kell szervezni, és előkészíteni a választások megóvását is jó előre, a nemzetközi megfigyelő csoport munkáját, és a bojkottot is törvényesen prezentálni, végigvinni, törvényerőre emelni. Szóval profi módon végigvinni mert az össznépi megmozdulás kevés lesz törvényerejű háttértámogatás nélkül.
  .
  Ők kidolgozták, hogy nyerjenek, az ellen team nek már most fel kell készülni és kidolgozni a választások megóvását, érvénytelenítését és minden ami ezzel kapcsolatos tennivaló.

  Ez volt az én elképzelésem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 40. Kedves Bartus László!
  Magam és csaaládom nevében békés,sikerekben gazdag,a megmondásaihoz jó egészséget és kitartást kivánva Boldog Ujesztendőt kivánok Önnek és a szerkesztőség minden tagjának,azoknak,akik az általam egyetlen ujságot irják,szerkesztik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 41. Minden Kedves Kommentelőnek Békés (?) U.É.K.
  Az ügyeletes minuszolóknak, kívánom,hogy jobban éljenek, mint az elmútnyócévben + 2 év.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 42. Én meg csak most vettem észre, hogy itt az év vége. Boldog Újévet Az AN nek és minden kommentelőnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 43. voltpapnövendék

  Nagyívű cikk, egyes pontokon zseniális, ez a legjobb, amit eddig B.L.-től olvastam. Két megjegyzés: 1. a katolikus egyház tisztségviselőit sohasem érdekelte, mi áll a Bibliában, azt a szent hagyomány nevében bármikor felülírták. 2. Szent Ágostont én nem tenném Orbán meg Bangha Béla mellé, pl. azért, mert ő még a hit általi megigazulást vallotta, Aquinói azért esett neki.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 44. Én is sokat gondolkodtam a bojkotton. Már ami minket, egyszerű földi halandókat illet. Rendben. Nem regisztrálunk, nem szavazunk. És akkor? Nem éppen ezt akarják? Hogy lehetőleg csak azok menjenek választani, akik rájuk fognak szavazni? Akkor egyszerűbb az életük, nem kell annyit csalni.
  Hogy alacsonyabb lesz a részvétel? Nem lesz elég a legitimációhoz? Játsszunk el a gondolattal, hogy tényleg nagyon sokan maradnának távol. Ami már rendkívül kínos lenne. Ha feltételezzük, hogy mindenféle csalásokkal élnének a nekik megfelelő eredmények elérése érdekében, akkor szerintem a részvételi arányokat is meg tudják hamisítani. Vagy rosszul gondolom?
  Eagle is jól tapogatózik. Csakhogy nem lehet minden urna mellé megfigyelőket állítani. Ráadásul “érdekesen” korlátozza a törvény a működésüket (4 . §).
  “A nemzetközi megfigyelő nyilvántartásba vételéről, valamint nyilvántartásból való törléséről a Nemzeti Választási Központ elnöke dönt, a döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak .”
  Hmm. Tehát nem kell indok és mehet a sóhivatalba, ha nem tetszik a döntés.
  És amúgy mit tehet az ellenőr? Többek között:
  “kérdést intézhet a választási szervek tagjaihoz, és felhívhatja azok figyelmét az által a tapasztalt rendellenességekre”
  Mással nem beszélhet! Vagyis tulajdonképpen megtiltják, hogy kapcsolatba lépjen a jelöltekkel, pártokkal, a választókkal. Ahonnan egyébként a visszaélésekről egyáltalán tudomást szerezhetne.
  Íme, így lehet “a nemzetközi megfigyelő csoport munkáját törvényesen prezentálni, végigvinni”, kedves Eagle.
  .
  Valóban csak egy lehetőség lett volna (lenne?) a bojkottra: a pártok kivonulása az áldemokratikus parlamentből. Ez ugyan tetszene a viktátornak (mint tudjuk, jól ellenne ő az ellenzék nélkül), de több, mint kínos volna (lett volna).
  De már valószínűleg ehhez is késő. Bár lehet, hogy próbálkoznak majd valamivel, ha bevezetik a háromhetente-hetente módszert is. Én eléggé tanácstalan vagyok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 45. Kedves Kuksi, ha a zúgynevezett ellenzék pártok indulnak, a mi bojkottunk lepkeszellentésnyit se ér.
  Ilyen vonatkozásban ki vagyunk nekik szolgáltatva.
  Viszont többmilliós tüntetésekkel vissza lehet velük vonatni, sőt el is lehet zavarni őket, és akkor még nem is léptük át a demokratikus lehetőségek határát.
  Ám ehhez tenni és kéne valamit.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 46. Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, sikeres és boldog Új Évet kívánunk!
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 47. *
  Kedves Bartus László !
  *
  A magam részéről nagy tisztelettel és szeretettel kívánok békés. boldog , sokkal jobb újévet, mint az idei volt. – és sok olvasót és támogatót lapodnak, lapunknak !!!!!!!! . : – )))
  *

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 48. Kedves Bartus László!
  Én is nagyon boldog és sikerekben, egészségben gazdag, új évet kívánok Önnek és családjának! Türelemben is legyen gazdag.:) Viselje türelemmel értetlenkedő kommentjeinket!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 49. Egyúttal minden kommentelőnek is nagyon boldog új évet kívánok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 50. Négy napig internettől elzártan (micsoda boldog, nyugodt időszak!) csak most sikerült elolvasni a cikket. Kiváló elemzés, összefoglalás. A színvonalas kommentelés is reményt keltő az AN-t illetően, hátha növekszik a támogatói kör.
  Bár részemről az egyházi ill. bibliai észrevételeket is maximálisan osztom, csak kérdés szintjén jegyzem meg, hogy annak ilyen mélységű beleszövése egy ilyen cikkbe nem nehezíti-e meg a tartalom megemésztését és elfogadását? Látszik is néhány kommenten, akik amúgy egyetértőek csak ezt a részt nem osztják, de az ebben való érvelés pro és kontra olyan messze visz az egyébkénti mondanivalótól, hogy kár is belefogni.
  Nagyon sikeres 2013-at kívánok családommal az alkotónak és kedves családjának!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos