Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A diktatúra vámszedői 2012. december 26. szerda 11:13

 • Hozzászólások(200)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A diktatúra vámszedői

Talán sokan észlelték, hogy szenteste előtti napon az Amerikai Népszava online nem volt elérhető, és egy olyan felirat jelent meg, hogy soha többé nem is lesz elérhető. Ez nem volt tévedés, ez volt az eredeti szándék. Az AN-t meg akartuk szüntetni. Mindez összefügg az elmúlt hetek megdöbbentő felismerésével, hogy Magyarországon már nem Orbán Viktor és az Orbán-rendszer a szabadság és a demokrácia legnagyobb akadálya, hanem a hivatalos ellenzéke és az ellenzéki sajtó. Ha az Amerikai Népszava következetesen akar haladni az úton, amelyen elindult, akkor most már minden erejével az ellenzék és az ellenzéki sajtó ellen kell harcolnia. Ha ebben a saját olvasótábora nem követi, akkor nincs értelme a létezésének.

Orbán Viktor a maga erejéből már megbukott. Rendszerét a hivatásos ellenzék és a korrupt ellenzéki sajtó tartja fenn. Ami Orbán Viktorból és a rendszeréből látható, az egy szervezett rablóbanda, a politikai katolicizmusra épülő ideológiai diktatúra, egy fasiszta értékrendet követő állam, amely az antiszemitizmusból és az idegengyűlöletből épít kohéziót maga köré. Ez azonban nem látszik a maga valóságában, mert az ellenzék fügefalevele eltakarja a mezítelenségét. Orbán elveszítette a kontrollt a rendszere fölött. Képtelen kézzel vezérelni, a népharag elsöpörné, ha a nép látná a rendszert. De nem látja. Megszűnt a társadalmi önmozgás, az egymástól független intézmények, a civilszféra szabadsága, minden az egyetlen mozgatótól függ. Ha magára hagynák, és megengednék, hogy mindenki kívülről lássa, feltárulna a rendszer jellege, primitivizmusa és működésképtelensége. De ezt nem hagyják, hanem a demokrácia díszletét rajzolják köré. Vizionálnak egy nem létező világot köré: parlamentet, közleményeket, látszólagos többpártrendszert, vitákat, olyan helyzetet teremtenek, mintha egy hellyel-közzel tiszteletreméltó, legitim, demokratikus hatalom működne, amelyet komolyan kellene venni. Mindazt, ami nincs ebben a rendszerben, azt ők teszik hozzá. Ez az, ami életben tartja az Orbán-rendszert. Ha kivonulna belőle az ellenzék, és az ellenzéki sajtó nem építene köré egy Patyomkin világot, ha nem vennék körül félelemmel vegyes tisztelettel, ez a szisztéma pillanatok alatt magától összeomlana. Ennek oka pedig az, hogy az ellenzék és az ellenzéki sajtó még mindig meg akar élni az Orbán-rendszerben, és nem megdönteni akarja azt. Ki lehet menni Bécsbe, lehet keresni jó pénzt. Ez a fontos.

Orbánról és a rendszeréről mindent tudunk. De ez a tudás semmit nem ér, ha az ellenzék és az ellenzéki sajtó nem mondja ki, ha úgy tesznek, mintha ez a tudás nem lenne. Mesterségesen tartják életben az Orbán-rendszert azzal, hogy félnek tőle és komolyan veszik, és a pecsenyéjüket akarják sütögetni benne. Erre a diáktüntetések mutattak rá legélesebben, pedig azok is kénytelenek voltak az ellenzék által létrehozott művilágot tudomásul venni, és úgy tenni, mintha. Ez az ellenzék és ez az ellenzéki sajtó képes lenne az Orbán-rendszert úgyis működtetni, ha már Orbán nem is lenne benne. Képesek lennének megteremteni ezt a világot nélküle is, a félelmeikből megépítenék az alakját. Elbeszélgetnének róla, bírálnák egyes intézkedéseit, mintha létezne, de soha nem mondanák ki, hogy nem kell a részletekkel foglalkozni, nem kell az egyes intézkedéseket elemezni, ez az egész illegitim, törvénytelen, amelyet el kell törölni.

A megdöbbentő valóság az, hogy az Orbán-rendszer ellen úgy lehet harcolni, ha az ellenzék és az ellenzéki sajtó ellen harcolunk, amely életben tartja. Amíg az ellenzék és az ellenzéki sajtó nem változik meg, addig az Orbán-rendszert nem lehet megbuktatni, mert ezek tartják életben. Ez a felismerés szintén megelőzi a korát, ezért várhatóan nem arat majd osztatlan sikert, és az Amerikai Népszava a legdurvább támadások kereszttüzébe kerül. Ehhez tegyük hozzá, hogy Orbán hívei soha meg sem közelítették azokat a durva támadásokat, amire a liberális és baloldali ellenzék képes. És ha a mi oldalunkon állók csak fele olyan bátorságot és határozottságot mutatnának Orbánnal szemben, mint amilyet velünk szemben megengednek, Orbán Viktort már régen elfelejtettük volna. De ez bennünket soha nem tartott vissza attól, hogy a Klubrádióról, az ATV-ről, és az ellenzéki pártokról elmondjuk a véleményünket. Most azonban többről van szó: ha ez az ellenzék és ellenzéki sajtó nem változik meg, akkor mindennap mélyebbre süllyed a kollaboráció és a korrupció mocsarában. Az Amerikai Népszava viszont arra kényszerül, hogy egy idő után ne tegyen különbséget a rendszer működtetői és kiszolgálói, valamint a kollaboránsai között, és az Orbán-rendszerrel együtt vesse el a hivatásos ellenzéket és a korrupt álellenzéki sajtót. Ezt azonban nem teheti meg, ha nem élvezi saját olvasótábora támogatását. Egy lap nem állhat harcban saját olvasóival, akik olyan kompromisszumot kötnek meg, amelyet az Amerikai Népszava soha nem fog megkötni. Ezért határoztuk el karácsony előtt, hogy lekapcsoljuk, és megszüntetjük az Amerikai Népszavát.

A konkrét döntést az váltotta ki, hogy visszatekintésként közöltük a WDR német közszolgálati rádió írását, amely rablóvezérnek nevezte Orbánt és rablóbandának a Fideszt. Ezt az év legjobb cikkének tartottuk, mert a német közszolgálati csatorna tényekből vezette le ezeket a helyes következtetéseket. Az év médiabotrányának tartottuk ugyanakkor a Klubrádió interjúját, amelyben Bolgár György felelősségre vonja a német cikk szerzőjét, hogy merészel ilyen hangon beszélni a magyar miniszterelnökről, és csodálkozva kérdezi a szerzőt, hogy a főnökei felelősségre vonták-e ezért. Mindehhez tudni kell, hogy minden közszolgálat sokkal szigorúbb etikai normák között dolgozik, és ezúttal nem valamelyik szultánság közszolgálata nevezte Orbánt rablóvezérnek, hanem a precíz német közszolgálat. A cikk szerzője magától értetődően mondta, hogy a főnökei nem vonták felelősségre úgy, mint Bolgár György, és azért nevezte Orbánt rablóvezérnek, mert az. Kumin Ferenc sem cáfolta azokat a tényeket, amelyekből az egzakt következtetéseket levonták. Ez azt jelenti, hogy a német közszolgálat nem sértegette Orbán Viktort, hanem száraz tényeket közölt akkor, amikor rablóvezérnek nevezte.

Szeretném érzékeltetni, mennyire durva az, hogy a magyar ellenzéki sajtó egyik zászlóshajója, nemhogy nem követi a példát, hanem még azt is felelősségre vonja, aki kimondja az igazságot. Bolgár azért hívja fel a demokratikus német sajtót, hogy számon kérje rajta a magyar diktátorral szemben megfogalmazott tényszerű kritikát. Ez példátlan. Botrány. Ez kifejezi a magyar ellenzéki sajtó morális állapotát. Ez azt is jelenti, hogy ha a német újságíró nem hazudott, és bármiben fogadok, hogy Bolgár magánvéleménye szerint is igazat mondott, akkor a magyar sajtó, amely ezt elhallgatja, amely ezt nem mondja ki, az hazudik. Ha nem az őszinte véleményét mondja, akkor még manipulál is. És amikor azt mi szóvá tettük, akkor saját olvasótáborunk felmondta ugyanazokat a korrupt, megalkuvó szövegeket, amelyeket Bolgártól és társaitól hallunk. Ekkor határoztam el, hogy az Amerikai Népszava online-t megszüntetem, mert ez a lap vagy igazat mond, és a lényegről beszél, vagy nincs. Ez a lap soha nem fog megalkudni senkivel, aki hazudik. Az AN a polgári radikalizmus leghaladóbb irányzatainak követője, és amíg egyetlen ember bitorolja a közhatalmat, addig az is marad. Személyesen én csak a lényegről szeretek beszélni, arról, ami ma a legfontosabb üzenet, más nem is érdekel. Ha ezt nem tehetem meg, különben saját olvasóinkkal találom magam szemben, akkor a magam részéről ennek az olvasótábornak a szórakoztatását befejeztem. Nem vagyok hajlandó se Bolgár, se mások kedvéért hazudozni, és őket a korrupt magatartásukban követni. Az ő véleményük egy cseppet sem érdekel, de az a ház, amely meghasonlik magával, az elpusztul. Nem kívánom az Amerikai Népszavát sunyi, korrupt nézetek terjesztésére fenntartani még akkor sem, ha ezek csak hozzászólások formájában jelennek meg. Sem azt nem szeretném, hogy a kétszer kettőről vitatkozzunk a lap hasábjain. Akik azt gondolják, hogy mi elfogult vagy ostoba módon támogatunk mindenkit, aki nem tagja a Fidesznek, és azért tartjuk fenn ezt az oldalt, hogy itt szabadon lehessen gyalázni Orbán Viktort, azok nagyot tévednek. Mi itt az igazságot hirdetjük pártállásra való tekintet nélkül. Ha ezt nem tehetjük, akkor inkább nem teszünk semmit, vagy megvárjuk, amíg saját olvasóink morálisan felnőnek a feladathoz.

Szeretném leszögezni, hogy az igazságnak nincs köze a hamissághoz. Akik nem választják el a hamisat az igaztól, azok hamisak. A demokrácia legfontosabb alapja a megkülönböztetés és az elválasztás képessége. Ahol ezt nem teszik meg, ott a korrupt lélek szétrohasztja az országot, felszámolja a demokráciát, és utat nyit a fasiszta diktatúrák felé. Aki nem érti meg, hogy nem lehet cimborálni az önkénnyel, nem keveredhetnek szerepek, nem lehet hazudni egy diktatúráról, az nem demokrata. Egy olyan egyház televíziójában sem szerepelni, sem azt nézni nem lehet, amely cinkosa volt a lelkiismereti szabadságot eltörlő egyházi törvénynek, és kedvezményezettje lett az önkénynek, miközben mások jogfosztottak. Aki ezen túllép, az korrupt. Ez romlás, hamisság, hazugság és mocsok. Aki gyűlöli az Orbán-rendszert, az nem fogadhatja el az Orbán-rendszer hazug kedvezményezettjének szolgáltatásait. Azért sem, mert egy manipuláció áldozatává válik, és azért sem, mert ezzel alkalmatlanná válik arra, hogy fellázadjon a diktatúra ellen, és egyenesen gondolkodjon róla. Olyan kompromisszumot köt meg, amely a lelki erejét felmorzsolja, a szívét megrontja, és a gondolkodását eltorzítja.

Meg kell érteni, hogy az elveknek és az értékeknek igenis nagy szerepük van. Még a hazug értékek képviselői is, vagy akik képmutatóan képviselik azokat, előnyben vannak azokkal a pragmatikusokkal szemben, akik pragmatizmusnak nevezik az elvtelenséget, a hitványságot, és az értéknélküliséget. Vannak elvek, amelyekhez ragaszkodni kell akkor is, ha azok képviselete hátrányt okoz. Attól ember az ember, hogy elvei vannak, hogy nem adja el a lelkét. Ahol az emberek ezt megteszik, ott elveszítik a szabadságukat, a tartásukat, az önállóságukat, ott lesznek szolgalelkűek, alattvalók. Elveszítik a méltóságukat, a lázadásra való képességüket. Képtelenekké válnak a rend társadalmának felépítésére, amely a polgárok szabálykövetésére és az értékek tiszteletben tartására épül. Az ilyen hely farkasok lakhelyévé válik, az emberek együttélése lehetetlen lesz, és nem tudnak egy működőképes országot létrehozni. Nem tisztelik se magukat, se egymást, a nyomor és a káosz, az erőszak vár rájuk, egymás húsát szaggatják. Ezt értsék meg azok, akik mindenféle ostoba kibúvóval mentséget találnak erre, hogy ha nem ragaszkodnak a tiszta elvekhez, akkor a legkisebb megalkuvás idevezet. Magyarország állapota ezt mutatja, és még most sem tanultak belőle, és azok foglalják el az ellenzéki nyilvánosság pozícióit, akik ezt a mentalitást képviselik. Márpedig ők méltó társai Orbánnak, soha nem is fogják megdönteni, és ők az első számú akadályai annak, hogy megbukjon.

Mi ebben a korrupt mentalitásban nem tudjuk követni az olvasóinkat sem, és az a kérésem, hogy ha még valaha látni akarják az Amerikai Népszava oldalait, akkor ennek a szellemiségnek a megnyilvánulásaitól tartózkodjanak, mert vagy bezárjuk az egész lapot, vagy egyenként kitiltunk mindenkit, aki azokat a nézeteket terjeszti, amelyek Magyarország romba döntéséhez vezettek. A legkisebb kompromisszumokat sem kötjük meg olyanokkal, akik letagadják vagy elhazudják a diktatúrát, akik manipulálják a közvéleményt, akiknek hátsó anyagi szándékaik vannak, akik kedvezményezettjei az Orbán-rendszernek. Az ATV soha nem lesz ilyen jó helyzetben, mint az Orbán-rendszerben, mert a közszolgálati és a kereskedelmi televíziók megszűntek a konkurenciái lenni, aki baloldali érzelmű embereket akar elérni, azok hirdetési szándéka mind náluk csapódik le. Az ATV tulajdonosa egy demokráciában soha nem élvezne ilyen kedvezményeket, mint amilyeneket Orbán diktatúrája biztosít neki, nem beszélve arról, hogy betiltották az összes egyházi konkurenciáját, az ellenségeit, akiket imakommandókkal átkoztat rendszeresen. Nem véletlen, hogy az Orbán-rendszer konszolidációját végzi, és féken tartja az ellenzékieket. Az is többször bebizonyosodott, legutóbb éppen Rogán visszataszító felléptetésével, hogy az ATV fenntartója összejátszik Orbánékkal. A Klubrádiónak is megszűntek a természetes konkurenciái. Semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy a diktatúrát annak mondják, ami. Nem kockáztatnak semmit, ha hallgatólagosan eltűrik őket a rendszer szalonellenzékeként, tőlük maradhat az Orbán-rendszer a világ végéig. Ők eljátsszák egy szó nélkül a demokráciát. Ezek soha nem fogják megdönteni a diktatúrát, hanem csak akadályozzák azt.

Egy kedves kollégám azzal mentegette a megalkuvókat, hogy az emberek bárkivel összefognak, akik meg akarják dönteni a diktatúrát. Azokkal is, akik nem olyan radikálisak, mint mi. Először is, mi nem vagyunk úgy „radikálisak”, mi a legtermészetesebb demokratikus reakciót képviseljük, minden hátsó szándék és sumákság nélkül. Radikálisnak ez csak a sumák és korrupt Magyarországon számít, ahol nincsenek az embereknek elveik, értékeik, csak érdekeik. Másrészt ezek az emberek nem akarják megdönteni a diktatúrát, mert nem is tartják annak, vagy ha annak tartják, ezt nem mondják ki róla. Velük nem tudnak összefogni azok, akik a diktatúrát akarják megdönteni. Németh Sándornak és az ATV-nek cseppet sem érdeke, hogy Orbán diktatúráját eltakarítsák, nekik soha nem volt ilyen jó, és nem is lesz. Ilyen státusba és pénzekhez a Hit Gyülekezete soha nem juthatna egy demokratikus kormánytól. Az ATV egyeduralkodó az egyik politikai oldalon, és a közszolgálat sem riválisa. Ilyen helyzete egy demokráciában soha nem lesz. Ennek megfelelően ők nem a diktatúra megbuktatásán, hanem konszolidálásán dolgoznak, kiegyezve a diktatúrával, hogy a szerepleosztás szerint ők a kijelölt határokig ellenzékieskedhetnek, ezzel fenntartva a demokrácia hazug látszatát, másrészt leszerelve az ellenzék radikalizálódását. Akik ezt nézik, azoknak végük van. Akik ebben dolgoznak, nem újságírók, hanem egy érdekcsoport bérmunkásai, akiket áttételen keresztül Orbán fizet. Ez szórakoztatóipar, nem ellenzéki sajtó. Olyan embert szolgálnak, aki ugyanolyan fasiszta diktátor, mint Orbán. Rogán felléptetésével még arra is kísérletet tettek, hogy megszerettessék a diktatúrát, amit soha nem is neveznének annak.

Ugyanez a helyzet a Klubrádióval, azt leszámítva, hogy ők nem tudnak kötelező tizedet szedni a hallgatóiktól, mint a Hit Gyülekezete a tagjaitól. Ezért anyagi szempontból egy kicsit szívatják őket, mert azt gondolják, hogy az elmúlt nyolc évben elég jól megszedték magukat, most éljenek abból. Szó nincs arról, hogy a diktatúra megbuktatásán dolgoznának, ezt nem is tekintik feladatuknak. Kikérik maguknak, hogy az Orbán-rendszert bárki diktatúrának nevezze. Gyártottak egy hazug ideológiát maguknak, hogy a sajtónak nem feladata harcolni az önkény ellen.

Amikor nem gyökeresen a rendszert utasítják el, hazudnak. Amikor hazudnak, a rendszert szolgálják. Hiába „tájékoztatnak”, gyakorolnak demokratikus kritikát, mert itt nem demokráciáról van szó. A feladatuk egészen más lenne. Amikor otthon voltam, és bekapcsoltam a Klubrádiót, minden alkalommal két perc után dührohamot kaptam. Megmérgezi a lelket, mert ha egy részletkérdésben igazat mond, akkor is hazudik, mert legitimálja az egész rendszert azzal, hogy a részleteket vitatja.

Azok az ellenzéki pártok, amelyek nagyon helyesen kivonultak az illegitim alaptörvény vitájáról és elfogadásáról, a rendszert konszolidálják és legitimálják a parlamentben való későbbi részvétellel, és fenntartják a demokrácia hamis látszatát. A rendszer addig a napig él, amíg ezt a látszatot fenntarthatja. Ezt a látszatot kizárólag az ellenzék pártjai és az ellenzéki sajtó teremti meg. Ennél fogva ők az Orbán-rendszer életben tartói. Aki az Orbán-rendszer ellen harcol, annak ezt el kell utasítania. Rá kell kényszerítenie az ellenzék pártjait és a sajtóját is, hogy ezt az együttműködést és kollaborációt mondják fel. Az Orbán-rendszer akkor fog megbukni, amikor ez megtörténik. Semmi értelme az Orbán-rendszerrel szembeni kritikának, ha a korrupt ellenzék és a korrupt sajtója elfoglalja a teret a társadalmi ellenállás elől. Ez legjobban a diáklázadás alkalmával látszott meg: a speciális helyzetnek köszönhetően kinőtt valami, amit nem tudtak kontrollálni és elfojtani. De ha tehették volna, akkor megteszik.

Amikor az Amerikai Népszavát bezártam néhány órára, az olyan jól sikerült, hogy több órás munkával tudták visszaállítani, hogy az archívum megmaradjon. Ezután nem tudtam megoldani, hogy úgy ne legyen a website, hogy közben van, ezért most működik tovább. De vagy engem, vagy a korrupt olvasókat veszítjük el, ha itt ezeket az ellenzékieket bárki védeni meri, és ezt a korrupt mentalitást terjeszti. Az Amerikai Népszava elítéli, és a leghatározottabban elutasítja a Klubrádió, az ATV és az ellenzéki pártok kollaborációját, korrupt magatartását, amely nem nevezi nevén a rendszert, és utána nem úgy viszonyul hozzá, ahogy egy diktatúrához kell.

Az Amerikai Népszava nem szolgálja ki ezeket a korrupt igényeket és olvasókat sem. Kell lennie egy helynek a magyar világban, ahol ragaszkodnak azokhoz az elvekhez, amelyek máshol természetesek. Alig várjuk, hogy elinduljon egy olyan párt vagy mozgalom, amely együtt söpri el a diktatúrát a kollaboránsaival és a korrupt ellenzékével együtt. Mi nem kötünk kompromisszumot se Orbánnal, se azokkal, akik műellenzéket játszanak. Aki ezt nem tudta, az nem tudja, mi az Amerikai Népszava. Akinek ez nem tetszik, annak köszönjük az érdeklődését, de arra kérjük, hogy keressen magának más lapot, amely az ízlésének megfelel. Mi keskeny úton járunk, nem baj, ha kevesen mennek rajta. Eljön az idő, amikor sokan leszünk.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.6/5 (75 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +115 ( 143 szavazatból)
Bartus László: A diktatúra vámszedői, 4.6 out of 5 based on 75 ratings

 • Hozzászólások(200)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

200 Reader’s Comments

 1. Ego
  Panelnyuggertől ne várj választ az igazi kérdésekre. Fél. Ezt vetíti ki másokra is, most történetesen az AN tulajdonos Bartus Lászlóra.Lesznek még többen is, ha jól gondolom.
  Ezt a feladatot kapta, ezt szeretné teljesíteni. Mivel eddig nem tudták lejáratni, most ezzel a technikával próbálkoznak…Szegénykém! Félhet továbbra is, mert sikertelen az igyekezete…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 2. Nem mellesleg a diaáktüntetés mögé állva el lehetett volna takarítani ezt a mocskot két hét alatt.
  .
  Ehhez is kevés ez az ország.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (24 szavazatból)
 3. Stumpné Bekes Margit

  Laci! Többnyire igazad van,de… Sajnos Magyarországon nincs ellenzék,ellenzéki sajtó,se megyéb média.Itt van a probléma!
  No meg ott,hogy az emberek félnek!!! A diákok nem.Nekik nincs mit vesziteniük,legfeljebb a láncaikat.Sajnos Orbán odáig züllesztette ezt az országot,hogy minden ellenállás nélkül azt csinál meg,amit megakar.Laci! A lakosság nagyobbik része egyik napról a másikra él,nyomorognak,éheznek! Itt van az élő példa Karácsony,amikor a Krisnások ebédosztására kilométeres sorok gyűltek össze,minden korábbiaknál sokkal többen.Ez az ország teljes apátiába süllyedt és semmi sem tudja őket kimozditani ebből.Legfeljebb választásokkor,amikor véleményt mondhatnak.(Ha mondhatnak!) Ez a nagy probléma…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (29 szavazatból)
 4. Maeldron, igy igaz!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 5. panelnyugger
  Ha annyira irritálja Bartus László, miért olvassa az írásait? Ezek szerint önt is érdeki Bartus úr véleménye! Fentebb ugyan kritikát fogalmaztam meg, de nem utasítottam el az ő véleményét, munkásságát. A kettő nem ugyanaz. Eltérő vélemény, vagy elutasítás. Az ön kommentjéből totális elutasítás sugárzik.
  Van olyan újságíró, akit én is elutasítok. Ez nálam annyit tesz, hogy átugrom a cikkein, mondván, érdektelen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 6. “attól kezdve nem merülhetne fel a kérdés a magyar közvéleményben, hogy van-e még demokrácia, és van-e már önkény ”
  Aki hallgatta, az tudja, hogy van/volt ilyen csatorna.
  A többség meg nem is tudja, hogy van/volt egy Klubbrádió.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 7. Tisztelt Bartus Úr!

  Az online sajtóból napi rendszerességgel csak az AN-t olvasom , az offline-ból pedig a Természet Világát (de az már a 140. évfolyamnál jár), és gyakorlatilag csak a Bartók Rádiót hallgatom (a híreknél azt is kikapcsolva).

  Ezúton kérem ne kapcsolja le az Amerikai Népszavát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (25 szavazatból)
 8. A Hócipő és Marabu Dodója lemaradt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 9. “…Attól félek, hogy BL fél a más véleményen lévőktől…”
  .
  - Frászt.
  .
  BL nem “fél” senki véleményétől, hanem az alpári hülyeség kibírhatatlan számára. Legyen szó bármiről. És ha túl sok ilyet lát, kilövi az oldalt. Ez érthető.
  .
  Ezen kívül: ha valaki ugyanazokat az értelmetlen baromságokat tol vissza folyamatosan, függetlenül a tényektől és a magyarázatoktól, az nem “vélemény”, hanem baromság. Megint csak, témától függetlenül.
  .
  “…Bartus Úr véleménye mindannyiunké?…”
  .
  - Ezt ki állítja?
  .
  Ami a tagdíjat illeti, meg a támogatást:
  .
  - Nehogy már számon kérje ezt itt bárki is, hát a feltételek adottak, mindenki tudja, ennek tudatában fizetnek, vagy nem.
  .
  Úristen…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 10. Laci! Írásod nagyon jó és minden sora igaz! De megoldást ezekre a nagyon súlyos problémákra te sem javasoltál,mert gondolom te sem tudod,hogy mit lehetne tenni? De volna egy tiszteletteljes kérdésem.Ha annyira tisztán látjátok az itthoni diktatúrát, antiszemitizmust egyre jobban feltörő fasizmust, miért nem segít az USA a magyar embereken? pl. miért nem ajánl fel,politikai menedékjogot? Tisztelettel várom válaszod!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 11. “…miért nem segít az USA a magyar embereken?…”
  .
  1, Mert ez magyar belügy, és kizárólag magyarországi magyarokat érint.
  .
  2, Mégis, hogy segítsen?
  .
  Még az USA sem tud olyat tenni, hogy kicseréli a magyar lakosság 80 %- ának az agyát… Az USA nem parancsolhatja meg az átlagmagyarnak, hogy ezentúl beszéljen legalább egy idegen nyelvet, mostantól ne legyen eszeveszetten korrupt, félanalfabéta, gonosz, rosszindulatú, alapvetően gyűlölködő, ne tobzódjon valamiféle elmebeteg felsőbbrendűségi tudatban, ne gyűlöljön mindent, és mindenkit, aki okosabb, jobb, tehetségesebb nála!!!
  .
  Az USA nem tudja elintézni, hogy ahol egy nagyobb csoport magyar megjelenik, ott azonnal ki ne törjön a gyűlölködés, a mocskolódás, a másik gyűlölete, lehúzása!
  .
  Ezen nem segít semmiféle politikai menedékjog- adás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +24 (34 szavazatból)
 12. Most persze, azzal fogsz takarózni, kedves panelnyugger, hogy kiutáltunk innen. Pedig tévedés, csupán az érveidre lennénk kíváncsiak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 13. “Miért nem segít az USA a magyar embereken?”
  Minden bizonnyal akkor fog majd segíteni, ha polgárháború törne ki Magyarországon.
  Mint anno a délszláv háború esetében, amikor a pusztítások már nagyon elfajultak. Az akkori amerikai intervenció is nagy fáziskésésben volt.
  Szerencsére Clinton mégis véget vetett a dolognak. Ezért a szerbek még ma is utálják.
  Senki sem fogja nekünk kikaparni a forró gesztenyét, magunkra vagyunk utalva.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 14. Molnár Géza:
  .
  - A délszláv háborúhoz hasonlónak esélye nincs magyarsztánban.
  .
  Egyetlen feltétel sem adott hozzá. Ha akarod, lökök neked erről egy kis elemzést, de szerintem nem kell, mert te is tudod, miről beszélek.
  .
  Azért Közép- Kelet Európa egyik legerősebb haderejével rendelkező, ám etnikailag durván megosztott, mesterséges államot (mármint, az egykori Jugoszláviát) ne hasonlítsuk már a pucérseggű magyarsztánhoz…
  .
  Szóval, nyugi, ott nem lesz tömeggyilkolászás. Marad a jelenlegi, céltalan, tunya dagonyászás, esélytelenség, eszeveszett politikusbűnözők, stb.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 15. Az írás reális helyzetértékelés ! Ez van. Olvastam egy minősítést : Normális helyen az igazi ellenzék, vagy a börtönben van , vagy az utcán. Vészek hányta országunkban egyik helyen sincs. szerintem a Lacikonyhában vannak és sütögetik a pecsenyéjüket. Elnézést a megfogalmazásért ( őszinte leszek ) Ez a hányadék banda meri magát politikai elitnek titulálni ??? RÖHEJ !!! Ezen nehéz lesz változtatni. Ahogyan kisegítették az LMP-t a cédulákkal, úgy most jó előre megegyeztek az egyéni és listás helyekről is. A választási bizottságban úgy fogják variálni a szavazatokat, hogy a fontosabb Szocik bekerüljenek a csökkentett parlamentbe is. Gyurcsánynak , Schiffernek , Vonának Bajnainak, pedig fel is út, meg le is út. A PLEBS meg tapsolni fog újra.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 16. Eldrad,
  Az esélyekről egy szót sem ejtettem, méghozzá azért, mert teljesen egyetértünk ebben a témában (egyébként más témákban is, ezt észrevettem).
  Semmilyen esély sincs erre, vagyis a polgárháború kitörésének gyakorlati esélye nulla. Csak elméleti szinten egzisztál ez a dolog.
  Erről már jómagam is készítettem egy elemzést. Igaz, nem publikáltam.
  Így kösz, de felesleges idelöknöd nekem mások elemzését.
  Inkább : Lökd ide a sört !, ismered ezt a dalt?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 17. jaja49 (2012. december 27. csütörtök 15:16)
  “Normális helyen az igazi ellenzék, vagy a börtönben van , vagy az utcán.”
  Nagy igazság, erről van szó.
  Meg a tükörképéről: amelyik “ellenzék” nem ilyen, az nem ellenzék, hanem cinkos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 18. Kedves Bartus László! Nagyon megnyugodtam a cikke olvasása után. Mégsincs akkora baj velem, mint sokan állítják. Most hogy más ( egy nálam sokkal képzettebb tapasztaltabb) is leírja elmondja azt amit már elég régóta mondogatok. tudniillik én régóta harcolok a magam eszközével a fidess ellen, de rájöttem, hogy értelmetlen dolog. És nem a fidess félemlített meg(.Pedig ezügyben ugyancsak kitartóak voltak.) Hanem az állítólagos ellenzék , az állítólagos demokraták azok akik elérték azt, hogy évek harca után azt mondom hogy elég volt. Egyedül nem megy.Ebbe a csoportba beletartozik a magyar Népszava , aki a márc. 15.-re készített kerámiámat amit a diktatúra ellen készítettem udvariatlanul visszautasított.Helyette egy semmitmondó unalmas márc.15. címlapot adtak ki. Ez bíztosan jobban tetszett orbán viktornak mint az én kerámiám. Aztán Iványi Gábornak ajándékoztam. ( Már megbántam mert nem jó helyen van) Felajánlottam a Dem. Koalíciónak egy nagyméretű 8 alakos kerámiámat , hogy az érte kapott pénzt nekik adom. Megkértem a “nagy facebookos demokratákat”, hogy segítsenek megosztani a képet, hogy az emberek lássák, hogy van ma Magyarországon egy művész aki adja a nevét, a tudását a demokráciáért. Nem fél és nem áll be a kerényi féle tömjénező művészek közé. Gréczy válaszra sem méltatott, Földes Ági írt egy rövid üzenetet, hogy majd megvizsgálja a helyzetet. Azóta is vizsgálja. Stb.stb. Ide tartozik Vágó István, Dési J. a Demokratikus koalíció is és sorolhatnám tovább. Különleges életem volt különleges munkáim vannak amit soha nem árulok. Csak jótékonysági karitatív célokra adom a munkáimat. Sajnálom nagyon a sok kiszolgáltatott nehéz sorsú gyerekeket időseket. És nagyon sajnálom Magyarországot. De úgylátszik az emberek ezt akarják. Azt a kevés tenniakaró embert aki szeretne TENNI a diktatúra ellen az ellenzék a közönyös közömbös magatartásával a facebukos demokratákkal az élen ellehetetlenítik. 20 évig Ausztiában éltem. Tudom , ha felajánlanék 30-40 kerámiámat az Osztrák államnak elismert nagy osztrák müvész lehetnék. Ez jelenleg megfontolás tárgya. Igaz hogy most jelenleg szégyellem hogy magyar vagyok, DE ide születtem magyar anyanyelvű vagyok és TENNI TENNI szerettem volna a diktatúra ellen . A kiszolgáltatottság ellen. A megkülönböztetés ellen. De erre a mai “demokratikus” ellenzéknek nincs szüksége. Így hát maradok a művészetnél , a gyerekeimnél, unokáimnál. a hitemnél.( teszem ezt nagy örömmel) “ÉRTED HARAGSZOM NEM ELLENED” József Attila örök szavaival zárom a véleményemet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 19. Túlbecsülöd az ellenzék ill. az ellenzéki sajtó jelentőségét. Az előbbi gyakorlatilag nem létezik, az utóbbi marginális. A diáktüntetések reményt, bizakodást adtak. De ne várjuk már, hogy a diákok kaparják ki a gesztenyét minden elnyomott rétegnek…A magyar (átlag) alapvetően egy irigy, konformista, megalkuvó, lusta népség. De ne romboljuk a (maradék) harci szellemet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (15 szavazatból)
 20. Tisztelt Bartus Úr!
  Csak gratulálni tudok, a bennem már régóta bujkáló véleményt fogalmazta meg nagyon tökéletesen. Az ATV-n a fórum műsor megy a Gréczy gyerekkel, borzongok, de a Vicsek talán még rosszabb. Tényleg a szövegükkel a háborgó emberek fékentartását végzik szorgalmasan. És ebből Ők nagyon jól megélnek. Ha ilyenek a Gyurcsány tanácsadói, akkor megint tévuton jár. Sajnos.
  A minap hallottam a Kéri okostojást egy műsorban. Nincs az ellenzéki oldalon olyan ember aki emlékeztesse a pár évvel korábban elengedett meredek szövegeire. És akkor még nem beszéltünk az értemiségnek becézett hordalékról. Bizony nagyon nagy a baj.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 21. Igen, igaz!!! Az ellenzéknek, az Alkotmány megszüntetésekor és az alkotmánynak nevezett katymaz megszavazásakor ki kellet volna vonulni és soha többet, be nem lépni a parlamentbe. Magyarországon nincs ellenzék. Íme, lehet ellenzék nélkül is parlament.( ezt már mondta valaki). Egy hiteltelen saját klientúráját, kiszolgáló MSZP, egy DK, ahol egy ember, egyedül birkózik egy ragacsos masszába, a többi Orbán kreációról nincs mit beszélni. A szomszédban, a választások kapcsán, ki merik jelenteni az elő közszolgálati csatornán, hogy a demokráciájuk, a dél-amerikai államok húszas-harmincas évek klientúrákat kiszolgáló politizálás szintjén van. Remélik, hogy majd elérik a szintet amikor a nagy többség is élvezheti a demokratikus vívmányokat. (de hát ők csak “bocskorosok”)
  Írtam egy korábbi hozászolásomban: Itt csak fehér és fekete van nem lehet maszatolni.
  Végig olvastam az összes kommentet. Magán véleményem szerint van három fehér seggű aki pont azt a kiszolgáló ellenzéket képezik le akiről a cikk szól.
  1. kalmik. Az ultraliberális elméleti demokrata, aki addig magyarázza a demokráciát ,és a szabadság jogokat, hogy elmegy a vonat. ( nem hiába emlegeti a filozófia szintjén művelt és értelmezett demokrácia műhelyt GALAMUS-t )
  2. Molnár Géza. A magas lóról, pökhendijen és lenézően, tárgyaló demokrata intellektuel típusa.
  3. panelnyugger: Az MSZMP panel nyugdíjasa, az MSZP oszlopos híve, reform kommunista, lehet még III/III, akinek a vérébe a kavarás, panelszintű intelligenciával.
  Hát szrból ostort és még csattanjon is…………..
  Sajnos, még negyven évig bolyongunk, míg kinő egy új generáció. :-D

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 22. Kedves Astaroth, az ellenzék ill. az ellenzéki sajtó jelentőségének túlbecsüléséről szó sincs…
  Ami most folyik ellenzéki sajtó + ellenzékiek megszólalásaikor, az nem más, mint az esetleges indulatok csillapítása a részükről. Azt elhitetni a diáktüntetések kapcsán, hogy Orbánék meghátráltak (a többi jelzőjüket nem sorolom), semmi másra nem jó, mint hazug képet festeni a jelenről.
  Szó sincsen semmilyen meghátrálásról, kommunikációs trükkök sorozatáról van szó, aminek célja ugyanazt elkövetni, mint ami ellen a tiltakozás beindult, de más szavakkal beszopatni a tömeggel, csak kiegészülve azzal, hogy a társadalom lehető legnagyobb létszámát a diákok ellen sikerüljön hangolni.
  A helyzet – a felsőoktatás tekintetében – jelenleg sokkal aggasztóbb, mint a tüntetések megkezdése előtt volt.
  Ezt Orbán meghátrálásaként kommunikálni becsapással, félrevezetéssel egyenlő.
  Ugyanis az kizárt, hogy évtizedek óta honi politizálásból élők annyira vakok lennének, mint amilyennek mutatják magukat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 23. Türelem! Az ellenzéki sajtót nem lehet és nem is kell gleichschaltolni. Senkit sem lehet radikálisabb álláspontra kényszeríteni, mint amit a saját tapasztalatai kiérleltek benne. Ellenzéki oldalról bántani a Klubrádiót az olyan, mintha a jégesővel versenyt pusztítanánk, versenyt kaszabolnánk a saját szőlőnket, miközben azt kiabáljuk: “Lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten!”.
  .
  Amíg sokszínű az ellenvélemény, addig ugyan kevésbé hatékony, de annál hitelesebb, annál demokratikusabb. Az ellenállás logikája évezredek óra azt diktálja, hogy meg kell várni azt az időpontot, amikor a sokféle hang , a tömegbe bekiabált sokféle jelszó összeolvad és mindenki ugyanazt követeli. Ehhez meg kell várni annak az egy bizonyos ügynek a felbukkanását, ami létrehozza a közös nevezőt. Nem biztos, hogy az egyetemi keretszámok kérdése az a bizonyos ügy, ami egyaránt radikalizálja a tűzoltókat, a kirúgott állami alkalmazottakat, a magánnyugdíjuktól egy bizonytalan ígéret ellenében megfosztottakat. a cigányokat, a kisegyházak tagjait, a melegeket, a nyugdíjasokat, az emberi-állampolgári jogaikban megcsúfoltakat, a szavazataik ellopásában megkárosítottakat és a kivonuló multik megszűnt munkahelyei után siránkozókat.
  .
  Az élet szükségszerűen fel fogja dobni azt a történetet, amelynek elég erős szimbolikus ereje lesz ahhoz, hogy a különböző érdekcsoportok képviselői az utcára menjenek a “szervezett felvilág” uralma ellen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 24. Alonzanfan, én türelmes vagyok, nem is tulajdonítok nagyobb jelentőséget (pontosabban: nem várom el, hogy mások is az eddig legmagasabbra feldobott labdának tekintsék a diáktüntetést) annál, ami, de elvárnám, hogy legalább az ellenzéki sajtó objektív tájékoztatást adjon addig, amíg van rá lehetősége. Konkrétan: nézze meg mik voltak az ígérvények ( a tüntetés előtt és azóta) anyagi körbeágyazásai, és ha semmilyen változást nem tapasztal csak a kifejezésekben, de egyébként jottányit sem engedett, csak átfogalmazott, akkor ne nevezze eredménynek a semmit, és meghátrálásnak a bosszúból még előbbre lépést. Ha nem hajlandó segíteni az eligazodásban, akkor legalább ne ártson.
  Teljesíthetetlen elvárás?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 25. Úgy látom sokan nem jártak a határokon kívül és főleg nem nyugat irányában. Fogalmuk sincs mi az ottani demokrácia tűréshatára! Ennyi pofoncsapás esetén már Párizs lángokban állna, sőt már le is égett volna.
  Ellenzéki ATV-s friss élményem. Hír: lebontják az alaptörvény asztalait. ATV riporter kérdése Kerényihez: Ugye nem azért bontják le, mert nem volt érdeklődés, hanem már betöltötte a szerepét? Oh, Uram de büdös a szád!
  Tessék, ezekről beszél szegény Bartus szája. de minek, értitek magas lovon ülő elméleti professzorok?
  Vajon mit hallott ebből szegény ATV imádó baloldali? Azt, hogy milyen jó és helyes volt az asztalok felállítása, amit mindenki szeretett. Helyes kormánydöntés volt. Puff neki.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 26. Találtam.
  http://vendegszovegek.wordpress.com/2012/12/18/schilling-arpad-tessek-politizalni/
  Szerintem jó.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 27. A Wikipédiából, Szilárd Leóról:
  1933-ban Adolf Hitler vette át a hatalmat Németországban. Szilárd megérezte az új idők szelét: „Bepakoltam két bőröndömet, hogy bármelyik pillanatban elhagyhassam az országot.” A Reichstag felgyújtása után elérkezettnek látta az időt és felszállt a bécsi gyorsra. A kocsik kongtak az ürességtől. Másnap azonban már fel sem lehetett férni erre a vonatra és a nácik a határon megállították a kocsikat és kiszállították a zsidókat. „Az embernek nem kell sokkal okosabbnak lennie a többinél, ha boldogulni akar az életben, az is elég, ha csak egy nappal megelőzi őket” gondolt vissza erre a szerencsés, ám nagyon is tudatos menekülésre.
  .
  Ti már becsomagoltatok? Itt is ugyanilyen reménytelen a helyzet!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 28. Valóban az ellenzék és sajtója tartja életben Orbán rendszerét. Én azonban nem mondanám, hogy szándékosan. Nyilván van ilyen is; ismerjük a Fidesz-MSZP paktumok egy részét és a Simicska-Puch páros bizonyos területeken tapasztalható összefonódását.
  Véleményem szerint sokkal nagyobb a baj! Sokan még most is azt hiszik demokráciában élnek és a demokrácia játékszabályai szerint próbálnak ellenzékinek lenni. Tévednek. És ezt a tévedésüket próbáljál igazolni a rendszer kevés demokrácia látszatát keltő lépésének elismerésével, felnagyításával. Nem látnak nem hallanak, mert nem akarják látni, hallani azt ami számukra máig hihetetlen. Azt, hogy ma Magyarországon nincs demokrácia. Van egy párt amit a választók teljhatalommal ruháztak fel. Egy olyan párt melynek vezetői még a demokrácia legalapvetőbb értékeit is eltörölték a kétharmados szavazógépezet segítségével. Ezt kellene felismerni és nem a demokrácia látszatát legalizálni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 29. nincsen bizalom már senkiben,

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 30. Kedves Bartos Úr !Nagyon sajnálnám ha megszüntetnék az AN-vát .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 31. Kedves Laci !
  Teljesen egyetértek a cikkeddel ! Nagyon fontos, hogy ilyen egyenesen és egyértelműen leszögezted az AN Online (ANO) arcpoétikáját ! Számomra ez eddig is egyértelmű volt, de csodálkozom, hogy nem minden olvasónak volt ez egyértelmű. Az Ünnepek alatt hosszabb ideig nem értem el az AN oldalát, azt hittem csak műszaki hiba.

  Arra kérlek, NE SZŰNJÖN MEG AZ AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE !!! SOKAN, NAGYON SOKAN VAGYUNK, AKIKNEK ERRE NAGYON SZÜKSÉGE VAN !!!

  KÉRLEK NE AZ ÁLELLENZÉKI OLVASÓKAT VEDD ALAPUL. MENJENEK EL ŐK, DE MIATTUK NE VESZÍTSÜK EL EZT A FONTOS IRÁNYTŰT !!!!

  Igen ! Iránytűnek nevezem az ANO-t, de még ennél is többnek ! Ilyen őszinte, az igazsághoz megalkuvás nélkül ragaszkodó, igazi közéleti és politikai IRÁNYTŰNEK tekinthető újság jelenleg NINCS a mai magyar média piacon !

  Elegünk van az álellenzéki média sunnyogásából ! Ha az ANO elhallgat, akkor sok tízezren maradunk hiteles elemző információk, és igaz szó nélkül !!!

  Inkább veszítse el az ANO azokat az olvasókat, akik e cikkben foglalt arcpoétikával nem tudnak, vagy nem akarnak azonosulni, de az ANO MARADJON!!! Az ANO-ra SZÜKSÉGÜNK VAN !!! SZÜKSÉGE VAN MAGYARORSZÁGNAK, SZÜKSÉGE VAN AZ ORBÁN DIKTATÚRÁT ŐSZINTÉN MEGDÖNTENI ÉS ELSÖPÖRNI VÁGYÓ IGAZI ELLENZÉKI KÖZVÉLEMÉNYNEK!!! SZÜKSÉGE VAN A DIÁKOKNAK, ÉS AZ ÁLTALUK ÉLEDEZŐ ŐSZINTE ELLENZÉKI ELLENÁLLÁSNAK !!!

  KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSEDET !!!
  BÍZUNK ABBAN, HOGY HELYESEN FOGSZ DÖNTENI !!!

  Tisztelettel és köszönettel : (egy)

  Hazafi

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 32. csatt

  Hoppácska, ezt nem gondoltam volna. Becsszóra.
  csatt 19:09++++++++++++++++++++++++ gratula!!!!!!!! Barry1

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 33. csatt
  Szinte szó szerint ezt irtam le a “karácsonyfát álitott a HH “topicban, szerda00:42!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 34. A kommenteket olvasva, akkor az a megoldás,hogy nincs megoldás! Ülhetünk a hideg vízben és el kell türjük, hogy O.V. 20 évig fog uralkodni. Hát köszönöm,én ebből nem kérek. Még egy lehetőségünk van, az hogy lelépünk ebből az országból. Inkább lelépni mint itt elevenen megrohadni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 35. Szomorú lenne ha megszűnne ez a weboldal. Éppen azért, mert itthon NINCS valódi ellenzéki sajtó. Sajnálatos módon Bartus László helyzetértékelése pontos.
  A hozzászólásokkal kapcsolatos véleményét azonban nem osztom. Éppen azt hiányolom sok itthoni website esetében, hogy vagy nem lehet más véleményt hangoztatni, mint amit a lapgazda képvisel, vagy nem is lehet kommentelni.
  Azt nem lehet elvárni, hogy mindenki tökéletesen egyetértsen. Az ismeretségi körömben éppen az AN írásaival szoktam érvelni az itthoni hazug beállítások ellen.
  Örömmel láttam azt, hogy most olyanok is megszólaltak a lap életben tartását kérve, akik eddig nem szoktak hozzászólni. Jó látni, hogy többen olvassák a lapot, mint ahányra én korábban gondoltam. Ez is egy érv a lap megtartása mellett.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 36. lotusz

  Dehogy fog ez 20 évig.!!! Max : 2014 oktober-november.
  1.Gazdaságilag nem fogják, birni, ahogy a Szovjetunió sem birta.
  2. orbán egészségi állapota: Hát nézz már rá.
  3. Nemzetközi lépések(gazdasági, diplomáciai)
  4. Orbitális csalás ‘14-ben. Azonnali bukás
  5. Egyszerűen tényleg nem nőnek a fák az égig!
  6. Az “egyszerű emberek ” fognak radikalizálódni!
  (Jó, jó tudjuk ,hogy van X- faktor, de néha enni sem árt!!!!!)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 37. Balogh de nem balga

  Kedves Barry1!
  Csodálom az optimizmusodat. Ez a jellem békés, demokratikus uton nem engedi ki a kezéből a hatalmat. Ezt jól vésd az agyadba, mert még emlékezned kell rá!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 38. Kedves Laci!

  Én egyetértek és együttérzek magával, amiért sír a lelkében Magyarország miatt. Ez a Magyarország “egy különleges ország”, ahogy Orbán is szokta mondani: “Ebben az országban bármi megtörténhet, ami normálisan működő demokráciában nem.” Ezt a tényt már ő is régen felismerte és azóta folyamatosan ki is használja a benne rejlő lehetőségeket. Errefelé különleges szellemi erők, talán átkok működnek, amik az embereket a megalkuvásra, haszonelvűségre, gerinctelenségre motiválják. Más magyarázatot nem találok rá, hiszen össztársadalmi szinten ennyi korrumpálható személy hogy létezhetne? Ha itt-ott akad néhány gerinces, tiszta jellemű ember egy-egy közösségben, aki nem hajlandó beállni a falkába, azt ellehetetlenítik különböző módszerekkel úgy a közvetlen környezetében, mint a magasabb hatalom gyakorlói. Mindenki félti a megélhetését, ezért nem kockáztat, hanem behódol a falkának és a falkavezérnek. Bolgár úr itthon már hozzászokott ehhez a gyakorlathoz, ezért nem érti, miért működik ez másképp határainkon túl, nevezetesen Németországban.
  Errefelé nem a tartalom számít, hanem csak a forma, persze a hivatalos propaganda ennek az ellenkezőjét terjeszti sikeresen, mert az igazság errefelé senkit sem érdekel, hiszen az nem forma, hanem tartalom.
  Magyarország és Amerika között egy lényeges különbség: Amerikában minden eladó, Magyarországon pedig mindenki eladó, azaz megvehető. Az a kevés ember, aki nem, az vagy éhen hal vagy elmenekül nyugatra.
  Lehetséges, hogy ebbe a helyzetbe bele kell törődnünk, mivel itt változásra meglátásom szerint semmi esély, jöhetnek-mehetnek kormányok, az emberek lelkében és fejében van a baj. Semmi sem fog változni, csak a személyi összetétel. Ez a hely egy negatív pólusa a világnak erkölcsi-szellemi értelemben, lehetséges, hogy turisztikai célból még mint látványosságot sok turista meg fogja tekinteni. Arra mindenképpen jó lesz, hogy különbséget tudjanak a látogatók tenni a jó és rossz között és hálásak lehessenek a Gondviselésnek azért, hogy nem ide születtek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 39. A digitális öngyilkosságot én elvből ellenzem bármilyen esetben. Úgy vélem, amit egyszer már publikáltunk, amibe már sok munkát fektettünk, amit már az e-világgal megosztottunk, azt nem helyes megsemmisíteni. A web kezdettől fogva egy (virtuális) közösségi tér, egy közös szellemi, kulturális, tudományos műhely, közös digitális információs adatbázis, globális könyvtár – hiszen az internet direkt erre lett kitalálva. Amit egyszer “felteszünk az internetre”, az ennek a közös, globális műhelynek, adatbázisnak a részévé válik. Hamarosan és egyre több e-társ idézi, hivatkozik rá, “linkeli”, új trendi szóval “lájkolja”, elbookmarkolja. A web újabb részhálóin (“közösségi hálók”) különösen gyorsan, 1-2 klikkel tovább lehet szórni 1-1 webcímet egyszerre akár százas, ezres, tízezres, százezres “példányban”.
  .
  Ha egy website-ot, honlapot, blogot, postot meggyilkolunk (törlünk, megszüntetünk, kikapcsolunk), de akár ha csak inkompatibilis módon “fejlesztünk” vagy elköltöztetünk (azaz a korábbi elérhetőségi webcímeket átírjuk, megváltoztatjuk), akkor a weben egy csapásra tonnányi halott linket csinálunk.
  .
  Olyasmihez hasonlít ez Kedves Olvasóm, amikor valaki “meglepetésként” átrendezi a lakásodat (pl. életed párja, vagy valamelyik szülőd, vagy gyereked), anélkül, hogy megbeszéltétek volna, és a korábban megszokott mozdulattal nyúlsz pl. a megszokott szekrénybe a megszokott pohárhoz, és az nincs ott. Jó esetben csak másik helyre került, és előbb utóbb megtalálod valahol másutt, rosszabb esetben az átrendezést selejtezéssel is egybekötötte az “elkövető”, és akkor fújhatod kedvenc poharad véglegesen hűlt helyét.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 40. Úgy van, ahogy e-vita mondja. Az ANO műhely. Szellemi műhely, és nem asztalos műhely. A végtermék virtuális, nem konkrét, fából készült használati tárgy, nem bölcső és nem koporsó. A közös gondolkodás egyszer tetté, gyakorlati cselekedetté érik, de ezt a folyamatot megerőszakolni nem lehet, mert ez organikus, mint a biológiai szervezet fejlődése. Ki kell várni! Ja, hogy türelmetlenek vagyunk? Hát persze! De – megint csak e-vitával értek egyet – ha türelmetlenségünkben öngyilkosságot követünk el, azzal csak beismerjük a gyöngeségünket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 41. Megoldódott, kösz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 42. girbegurba
  Én is éppen valami hasonlót írtam, amikor elszállt az AN, mert egyszerűen másképpen láttam a Bolgár-interjút: NEM Orbán-mentegetésnek, hanem gyáva TÁJÉKOZTATÁSNAK: a német nyelven nem olvasók tudomására hozta cikk tényét,
  Orbán rablóvezéri minősítését vagy féltucqatszor,
  a társai rablóbandaságát kétszer, és a
  Führerstaat jelzőt is kétszer + egyszer magyar fordításban is.
  Továbbá azt a tényt is a “sorok között” a hallgatók tudomására hozta, hogy ezt a német közszolgálati adó közölte – nagyjából és egészében a német vezetők hallgatólagos jóváhagyásával.
  Ezzel sem hátba támadni nem kívántam Bartust, sem feleslegesen vitázni, egyszerűen más a véleményem, nem orbánmentegetésnek láttam.
  Az AN radikálisabb. mnt a Szabad Európa rádió volt, mert az a rendszert támadta, és nem az itthon maradó, és csak a “sorok közöt” tájékoztató újságírókat. És erősen kétlem, hogy azok totális szembefordulásával a Kádár rendszer akár csak egy nappal is korábban bukott volna meg.
  Az ATV és a Klubrád esetében elfogadom Bartus diagnózisát, de nem a terápiát! NEM Bolgár úrért hallgatjuk, és Olgácskáért nézzük: hanem azokért az ellenzékiekért, vagy egyszerűen józan közgazdászokért, elemzőkért, akik másképp nem jutnának lehetőséghez, hogy megszólaljanak, és a szövegük nem tudna hatást gyakorolni.
  Márpedig a csepp kivájja a követ, és ezek a szövegek igenis hatnak! A nem csöpögő víz ellenben nem tud semmiféle hatást sem kifejteni.
  Ezzel együtt, az eddigi törvényszerűségek ismeretében (Bartus átlag 2 évvel korábban kezd el mindent mondani, mint az a közbeszéd témája lesz) kb a választásokat közvetlenül megelőző, vagy követő időszakban lesz napirenden az Orbán rendszer totális, mindenre kiterjedő társadalmi elutasítása.
  Az én tippem a közvetlenül utána: amikor a demokratikus játékszabályokban még hívő tömegek is ráébérednek, hogy nincs más út és lehetőség.
  Addig viszont marad a hatalmas tehetetlenségű tengerjáró hajó-tömeg apró lökdösésekkel való irányba állítása. Amihez még az ATV és a Klubrádió is (bár inkább az ott megszólaló ellenzékiek) hozzájárulhatnak.
  És végül, de nagyon nem utolsó sorban: az AN.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 43. Molnár Géza
  Csak sajnos ilyen “elemzések” biztosan voltak valamikor 56 elején, közepén is.
  Aztán mégis mi lett belőle? Ezért ez nem tud megnyugtatni.
  Ego
  … és ha nincs mögöttük tömegtámogatás, akkor a börtönben rohadnak meg, mint a RAF-osok (Rote Arme Frakcio) Amíg az országban csak 100 ezer normális magánnyugdíjpénztár tag van, vagy operai tüntető, addig nincs TÖMEG! Azon kell dolgozni, hogy legyen! Bár az is igaz, hogy ennek előállítását az ellenzéknél nagyságrenddel többet tesz Orbán! (és ezt nem dicséretnek szánom: egyiknek sem!)
  csatt
  Mi, akik nem kizárólag a jobbos médiákból tájékozódunk, TUDJUK, hogy nem igaz az “Orbán visszatáncolt” szöveg. De honnan veszed, hogy nekünk szól? Jelenleg van egy szilárd Orvbán-támogató réteg, akiket az a hit tart össze, hogy Orbán tudja mit csinál és értük “szabadságharcol” A tévedhetetlenségi mítosz kikezdése is egyik módja ezek lemorzsolásának.
  Balogh de nem balga
  No látod, hát éppen ez az: ÉRTESÜLT a hírről, amit olyannyira fű alatt, stikában akartak megcsinálni, hogy még az ott dolgozók sem tudtak róla! A tény a lényeg, nem a “vörös farkas” körítés! Az a hívő is értesült, aki megrendelte ott a “gránit-tartósságű” tákolmányt. Gutta cava lapidem! Sok-sok pici csepp kell.
  anonyme
  Az Unió pénze legalizálja a diktatúrát. Addig kénytelenek a demokrácia látszatát fenntartani, amíg azokhoz hozzá akarnak férni. Márpedig a demokrácia “drárga, lassú de MŰKÖDIK” azaz még a látszatdemokráciában is vannak lehetőségek. ha azt külső nyomás támogatja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 44. Kedves Zsuzsa!
  Teljesen igazad van. Amint lent, úgy fent, és fordítva is igaz. Nézzük meg munkavállalói szinten. Nem az érvényesül, aki teljesít, hanem, aki jól dörgölőzik a főnökhöz. Ugyanez zajlik fent, a mutyizás. Régebben azt olvastam, hogy ez a szocialista rendszer bűne, de előtte ugyanez volt. A magyarok ezt nem bírják abbahagyni. Generációról generációra öröklődik. Tapasztalom a mindennapi életben a munkahelyen és erre büszkék is a simulékonyak, mert ez természetes nekik és azt mondják csináld te is, mert a kapcsolatok számítanak. Soha nem lesz vége, ez olyan keleti mentalitás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 45. kekec,
  Nagyjából egyetértünk, de szerintem Bartusnak teljesen igaza van. Ha a hatalom teljesen megszüntetné a Klubrádiót, az persze fájna, de akkor világosabban látnák az emberek a lényeget, még ha a részleteket kevésbé is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 46. kekec
  “Amíg az országban csak 100 ezer normális magánnyugdíjpénztár tag van, vagy operai tüntető, addig nincs TÖMEG! Azon kell dolgozni, hogy legyen! Bár az is igaz, hogy ennek előállítását az ellenzéknél nagyságrenddel többet tesz Orbán!”
  .
  Milyen igaz. Éppen megfúrták a január 2-ra tervezett újbóli operaházi tüntetést, mert azt találták az Ellenzéki Kerekasztal megbeszélések legjobb dátumának. Felhőmentes azért nem lesz:
  .
  “HANGFELVÉTEL NÉLKÜL
  Az Együtt 2014 óhaja ellenére nem készül hangfelvétel az Ellenzéki Kerekasztal 2013. január 02. – án kezdődő tárgyalásain.
  Hurrá! Mintha csak az Orbán-kormány ülése lenne!”
  http://www.pupublogja.hu/2012/12/hangfelvetel-nelkul.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 47. girbegurba
  Aki hallgatja, az eddig is látta, aki nem hallgatta, az eddig sem látta és a megszűnéstől mit látna? Még esélye sem lenne, hogy a jövőben kinyíljon a szeme.
  proaktív
  Honnan veszed, hogy a nap közbeni tárgyalással megfúrták az estére tervezett tüntit? Link?
  Egyébként meg azért az itthoni sajtóban is megjelenhet ilyen cikk, ami egyrészt ténykiényt közli, hogy polgárháború lesz – és ezt meg is indokolja, másrészt szintén a választások utánra várja:
  http://nol.hu/lap/forum/20121229-ablakzsiraf
  “Magyarországon polgárháború lesz. Ez nem lehet vitás, a formális logika alapján csakis ez következhet. Nem kell ahhoz kimenni az utcára, birkanépséget nézegetni, mint legeltetik velük a semmit, elég az állami tévét nézni: a miniszterelnök évek óta harcról beszél, az ő harcáról, szabadságharcról, forradalomról, s azok ellenségeiről, az ellenforradalmárokról, az ellenség legyőzéséről, eltiprásáról, felszámolásáról, szelídebb pillanataiban is minimum tockossal, kokival, sallerral példálózik, csupa fizikai ráhatással, mint akit gyerekkorában rendre hülyére vertek.”

  “…Miért volna másképp? Gondolja valaki, hogy 2014 áprilisában, a választás napjának estéjén az Országos Választási Bizottság kormánypárti elnöke megerősíti az exit pollok eredményeit, miszerint veszített a kormányzó párt és új erők alakítanak kormányt? Hogy aztán a köztársasági elnök a házelnökkel és a kormányfővel versenyezve gratuláljon elsőként a győztesnek, hozzátéve, hogy ilyen az élet, múltkor mi nyertünk, most ti nyertetek, de legközelebb majd megint mi akarunk nyerni; ősszel aztán a tetejébe még az önkormányzati választásokon is csupa új polgármester győzedelmeskedik. El tudja ezt valaki képzelni, amikor a hatalom teljes fegyverzetben áll, az egész választási információs rendszer az övé, s legfeljebb ő ellenőrzi önnönmagát?”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 48. kekec,
  Szerintem t;évedsz, de nem tudom bizonyítani.
  Majd utólag talán kiderül. (De előbb beborul.)
  Mindenesetre elegem van a hazugságból. Abban éltem a rendszerváltásig. Után is volt sok hazugság, de legalább nem a rendszer lényegeként. Nem akarom folytatni, és a Klubrádió éppen ezt teszi: folytatja az alkalmazkodást a hazugsághoz. Az ifjabb nemzedék már ebben nő fel, és természetesnek tartja. Ugy nem ezt akarod?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 49. girbegurba
  Nem abban van a vitánk, hogy ez egy ronda nagy gyulladt pattanás, amit ki kell nyomni, mielőtt teljesen elmérgezi az egész szervezetet. Hanem egyszerűen az időzítéssel. Száraz bőrű egyedként jó néhány keserves tapasztalaton tanultam meg, hogy csak nagyobb bajt csinálok, ha idő előtt akarom kinyomni, mielőtt megérne. Tudom, hogy türelmetlen vagy, de amíg nincs TÖMEG az eltávolítás mellett, nem érdemes erőltetni.
  Nem “általános” a sztrájk, ha az ország fele egyáltalán nincs mellette, és az ellenzéki fele is megosztott. Ennek a helyzetnek még érni kell!
  És én nagyon bízom Orbánban, aki eleven bizonyítéka Murphy törvényének: amit el lehet rontani, azt el is rontja.
  Mi addig is tegyünk meg mindent, ami rajtunk áll, pl ha esik ha fúj, ki kell menni 2-án az Operához!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 50. Bocsi, de úgy látszik nem lesz operai tünti, azt csak Gyurcsányék javasolták, még korábban.
  De nem látom teljesen reménytelennek a helyzetet, amikor a diákok már nyomulnak, és ilyen cikket képesek írni. Sokkal világosabban látnak – és azt világosabban merik elmondani – mint a drágabolgárúrék. Ez azért reményt nyújt arra, hogy a következő nemzedék még nem teljesen hülyült meg.
  http://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20130102_Csak_amig_hagyjuk

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos