Ronai and Ronai
AMERIKAI

A DK a Jobbik betiltását kezdeményezi 2012. december 21. péntek 3:43 | AN

 • Hozzászólások(34)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
A DK a Jobbik betiltását kezdeményezi

Budapest – Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke Polt Péter legfőbb ügyészhez fordult, kezdeményezve a Jobbik betiltását. Alábbiakban közöljük a beadvány teljes szövegét. Most bebizonyíthatja a Fidesz, hogy elhatárolódik a nácizmustól, Rogán nem hazudozott a Kossuth téren. Polt Péter legfőbb ügyész ugyanis a párt közvetlen irányítása alatt áll. Ha a Fidesz antifasiszta, akkor betiltja a Jobbikot. Ha nem tiltja be, akkor cinkosa a Jobbiknak.

Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke december 17-én levelet írt Polt Péter legfőbb ügyésznek. A levélben a politikus arra kéri Polt Pétert, hogy forduljon keresettel a bírósághoz, és kérje a Jobbik megszüntetését. Molnár Csaba levele röviddel ezelőtt oly módon vált publikussá, hogy azt Szabó Zoltán, a DK elnökségi tagja a Facebook jó néhány – sajnos csak Facebook-regisztrációval elérhető – csoportjába önálló posztként feltöltötte. Mi a “Jobbik? Nem!” csoportban találtunk a levél szövegére, amely a következőképp hangzik:

“Legfőbb Ügyészség

dr. Polt Péter

legfőbb ügyész úr

részére

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Alulírott dr. Molnár Csaba indítványozom, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva forduljon keresettel a bírósághoz, és kérje a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnevezésű párt megszüntetését.

Indoklásul előadom, hogy megítélésem szerint nevezett párt működése 2003-ban történt megalakulása óta folyamatosan, és erősödő mértékben törvénysértő. A párt parlamenti működése során megállapítható a törvénysértés az alábbiak szerint:

a.)     A párt parlamenti tevékenységében, javaslataiban, képviselői fölszólalásaiban központi szerepet kap a hazai cigányság elleni indulatok fölkeltése, előítéletek mélyítése. A „cigánybűnözés” emlegetése, a cigányságnak „bűnözésre hajlamos” illetve „élősködő” társadalmi csoportként való megbélyegzése, az ország, közelebbről a köz- és vagyonbiztonság helyzetéért viselt kollektív felelősség vissza-visszatérő vádja megítélésem szerint kimeríti a közösség elleni izgatásnak a Btk 269.§ szerinti bűntettét. A cselekmény elkövetési magatartását jelentő gyűlöletre uszítás az Alkotmánybíróság döntése, illetve a magyar ítélkezési gyakorlat szerint olyan, másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerlő magatartás, amely az erőszaknak, a rend és béke megzavarásának nyilvánvaló és közvetlen veszélyét hordozza. Az a tény, hogy a Jobbik, és a hozzá lazábban-szorosabban kötődő félkatonai szervezetek által rendezett cigányellenes demonstrációk rendszeresen erőszakba, de legalábbis a gyülekezés békés jellegének elvesztésébe torkollanak (legutóbb pl. Devecseren és Cegléden), azt bizonyítja, hogy a gyűlöletre uszítás a Jobbik nagy nyilvánosság előtti (többek között parlamenti) szereplésével megvalósul roma polgártársainkat hátrányosan megkülönböztetve sérti emberi méltósághoz való jogukat, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint II. Cikkébe ütközik

b.)     A probléma „megoldása” érdekében roma polgártársainknak a párt és képviselői által többször javasolt lakóhely szerinti elkülönítése a cigányságot hátrányosan megkülönböztetve sérti a tartózkodási hely szabad megválasztásához fűződő jogot, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint XXVII. Cikkének (1) bekezdésébe ütközik.

c.)     A párt parlamenti tevékenységében, javaslataiban, képviselői fölszólalásaiban rendszerint kódolt formában bár, de hangsúlyos szerepet kap a hazai zsidóság elleni indulatok fölkeltése, előítéletek mélyítése. A zsidókkal szembeni hangulatkeltéshez a Jobbik által alkalmazott két leggyakoribb kód a bankok, a nemzetközi nagytőke általánosságban történő ostorozása, illetve az agresszornak kikiáltott Izrael Állam ellen intézett támadás. A Jobbik antiszemitizmusa azonban nem mindig ölt kódolt formát: Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő, a Jobbik külügyi szóvivője a Jewish Chronicle című londoni hetilapnak nyilatkozva nyíltan kijelentette, hogy „a zsidók itt nálunk nem kívánatosak” és megkérdőjelezte a magyarországi holokauszt áldozatainak a számát, mondván „Fantasztikus üzlet lett a számok körül zajló ugrándozás”. Mindez

 • kimeríti a közösség elleni izgatásnak a Btk 269.§ szerinti bűntettét. A cselekmény elkövetési magatartását jelentő gyűlöletre uszítás az Alkotmánybíróság döntése, illetve a magyar ítélkezési gyakorlat szerint másokat olyan aktív, tevékeny gyűlöletre ingerlő magatartás, amely az erőszaknak, a rend és béke megzavarásának nyilvánvaló és közvetlen veszélyét hordozza. Az a tény, hogy a Jobbik, és a hozzá lazábban-szorosabban kötődő szervezetek által rendezett demonstrációk többször torkollottak már garázdaságba, a gyülekezés békés jellegének elvesztésébe (zsidó közösségi célú épületek megdobálása, Izrael Állam zászlajának nyilvános elégetése) azt bizonyítja, hogy a gyűlöletre uszítás a Jobbik nagy nyilvánosság előtti (többek között parlamenti) szereplésével megvalósul. Az erőszak nyilvánvaló veszélyére utalnak a zsidó honfitársainkkal szemben az utóbbi időben elszaporodott atrocitások: a Schweitzer József professzor urat ért utcai inzultus, illetve a Kerényi András, a Budapesti Zsidó Hitközség egyik vezetője elleni pesterzsébeti támadás.
 • zsidó honfitársainkat hátrányosan megkülönböztetve sérti emberi méltósághoz való jogukat, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint II. Cikkébe ütközik
 • zsidó honfitársainkat hátrányosan megkülönböztetve sérti a személyi biztonsághoz, valamint a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogukat, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint IV. és VI. Cikkébe ütközik
 • zsidó honfitársainkat hátrányosan megkülönböztetve sérti a szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogukat, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint VII. Cikkének (1) bekezdésébe ütközik

d.)     A párt parlamenti szereplései során újra és újra indítványozza a halálbüntetés visszaállítását. Ez az indítvány sérti az ember élethez való jogát, ilyen módon az Alaptörvény II. cikkébe ütközik.

e.)     A párt indítványozza az általános iskola 8 osztályát el nem végzett polgártársaink kizárását a választójogból. Ez az indítvány iskolázatlan honfitársainkat hátrányosan megkülönböztetve sérti jogukat a választáshoz és választhatósághoz, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint XXIII. Cikkének (1) bekezdésébe ütközik.

f.)      Az Országgyűlés november 26-i ülésén Gyöngyösi Márton, a párt országgyűlési képviselője fölszólalásában párttársai helyeslésétől kísérve és pártja utólagos jóváhagyásával kijelentette: „itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent”. Ez a kijelentés

 • zsidó honfitársainkat hátrányosan megkülönböztetve sérti emberi méltósághoz való jogukat, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint II. Cikkébe ütközik
 • zsidó honfitársainkat hátrányosan megkülönböztetve sérti személyes adataik védelméhez való jogukat, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint VI. Cikke (2) bekezdésébe ütközik
 • zsidó honfitársainkat hátrányosan megkülönböztetve sérti a szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogukat, ilyen módon az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint VII. Cikkének (1) bekezdésébe ütközik

Megállapítható azonban a törvénysértés a párt parlamenten kívüli működése során is:

a.)     A párt Magyar Gárda néven törvénytelenül működő, emiatt utóbb a bíróság által föloszlatott egyesületet és mozgalmat hozott létre. A pártnak és az egyesületnek formálisan nem volt ugyan köze egymáshoz, a valóságban azonban mind az egyesület, mind a mozgalom ezer szállal kötődött a párthoz. Az egyesület elnöke a pártelnök Vona Gábor volt, alapítói között a párt számos vezető politikusa, illetve későbbi országgyűlési képviselője szerepelt, rendezvényein, megmozdulásain rendszerint részt vettek a párt országos vagy területi vezetői. A két szervezet között több együttműködési megállapodás született, amelyek hangsúlyozták ugyan a kölcsönös függetlenséget, de a két szervezet stratégiai partnerségét alapozták meg a párt eszmei irányításával. Az utolsó együttműködési szerződést 2009. június 14-én kötötték meg, alig két héttel a Gárda jogerős föloszlatása előtt, és jóval az elsőfokú, a föloszlatást még nem jogerősen kimondó ítélet után, annak tudatában. A Magyar Gárda miatt lépett ki a pártból 2008. tavaszán az alapító elnök Kovács Dávid, továbbá Nagy Ervin választmányi elnök és Fári Márton, a párt etikai bizottságának volt elnöke. Nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy a Jobbik szétválaszthatatlanul egybemosódott a Gárdával. Nyilvánvaló, hogy a Magyar Gárda a Jobbik pártmilíciájaként tevékenykedett, törvénytelen működésére pedig nem véletlenül vagy a pártvezetés akarata ellenére került sor, hanem a Gárdát éppen azért hozták létre, hogy formálisan ne a párt hirdesse meg a pártvezetés által politikai okokból fontosnak tartott, de törvénytelen vagy kétes törvényességű akciókat.

b.)     A Magyar Gárda föloszlatása után a pártmilícia szerepét több különböző, változatos nevű, a párttól formailag függetlenül működő szervezet, mozgalom vette át, a hamarosan „közfelkiáltással” megalapított Új Magyar Gárdától a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületen keresztül a Nemzeti Őrseregig. Ezek a szervezetek a föloszlatott Magyar Gárdához hasonló külsőségekkel, hasonló jellegű és tartalmú rendezvényeket tartanak együtt vagy külön-külön, az egykori Magyar Gárdához hasonlóan többnyire a Jobbik országos vagy területi vezetőinek jelenlétében. Ezek a rendezvények rendszerint a „cigánybűnözésre” hivatkozva uszítanak egy-egy település cigánysága ellen, félemlítik és fenyegetik meg őket. A Békés Megyei Főügyészségnek a „Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület” ellen benyújtott keresete szerint például „2011 tavaszán Gyöngyöspatán és Hajdúhadházon egyenruhában és alakzatban vonultak, fenyegetően léptek fel a helyi romákkal szemben, megsértették a romák méltósághoz és emberi élethez való jogait, annyira megfélemlítették őket, hogy közülük több család elköltözött a településről, a gyermekeket a roma szülők nem merték iskolába járatni, több kiskorú a félelem miatt lelkileg sérült.”

c.)     Ugyancsak a „Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület” 13 tagját állította elő a rendőrség november 30-án, amiért városnéző sétának nevezett egyenruhás felvonulást tartottak Miskolc Avasi lakótelepén, a Miskolci Városi Bíróság pedig nem jogerősen két-két nap elzárásra ítélte őket.

d.)     A fentiekkel megegyező tartalmú rendezvénysorozatot szervez a Jobbik „Magyar Élet Menete” néven (nyilvánvalóan az „Élet Menete” elnevezésű, holokausztra emlékező, évenkénti rendezvényt parodizálva). Talán konszolidáltabb külsőségekkel és visszafogottabb hangvétellel, de ugyanazokkal a célokkal és jelszavakkal, a Jobbikhoz kötődő félkatonai szervezetek tagjainak részvételével zajlott le a rendezvény például Székesfehérvárott, Veszprémben és Miskolcon.

e.)     Az említett rendezvények többször erőszakba, de legalábbis a gyülekezés békés jellegének elvesztésébe torkollottak. Az ilyen esetek nyilvánvaló következményei voltak a rendezvény kezdetén elhangzott, a résztvevőket föltüzelő cigányellenes szónoklatoknak. A szónokok és a rendezvényt bejelentő szervezetek ezzel kimerítették a közösség elleni izgatásnak a Btk 269.§ szerinti bűntettét, másokat olyan aktív, tevékeny gyűlöletre ingereltek, amely nem csak nyilvánvaló és közvetlen veszélyét hordozta az erőszaknak, a rend és béke megzavarásának, hanem az meg is valósult.

f.)      A Jobbik, illetve annak de facto pártmilíciájaként működő szervezetek ezzel roma polgártársainkat hátrányosan megkülönböztetve sértették a személyi biztonsághoz, valamint a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogukat, ilyen módon tevékenységük az Alaptörvény XV. Cikkének (2) bekezdésébe, valamint IV. és VI. Cikkébe ütközött.

g.)     Másfelől e rendezvények nyilvánvaló provokációk voltak, az ott megvalósított gyűlöletre uszító magatartásnak nyilvánvaló célja volt a résztvevők erőszakra, a rend és béke megzavarására történő buzdítása. A rendezők ilyen módon visszaéltek a békés gyülekezés jogával, megsértve ezzel a rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a joggal való visszaélés tilalmának elvét.

h.)     Ugyancsak nyilvánvaló törvénysértés, a bíróság ítéletének semmibevétele volt, amikor Szegedi Csanád, a Jobbik akkori alelnöke 2009 július 14-én az akkor már jogerősen föloszlatott Magyar Gárda egyenruhájában jelent meg az újjáválasztott Európai Parlament alakuló ülésén, és 2010. május 14-én ugyanebben az egyenruhában tette le országgyűlési képviselői esküjét Vona Gábor, a párt elnöke.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 3. § (3) bekezdése szerint mármost az „egyesülési jog gyakorlása…nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével”, (4) bekezdése szerint pedig egyesülési jog alapján szervezet csak „olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt”. Tekintettel arra, hogy a Jobbik és a de facto annak pártmilíciájaként működő vagy működött szervezetek a fentiek értelmében folyamatosan sértik mások jogait és szabadságát, tevékenységük pedig olyan területekre is kiterjed, amely nem áll összhangban az Alaptörvénnyel, illetve amelyet törvény tilt, nyilvánvaló, hogy a Jobbik működése nem felelhet meg a párt létesítő okiratának.

Másfelől a Párizsban, az 1947. év február hó 10. napján kelt, és az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett békeszerződés 4. Cikke szerint „Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedett magyar területen minden fasiszta jellegű politikai, katonai avagy katonai színezetű szervezetnek, valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát, fejt ki, a jövőben nem engedi meg olyan e fajta szervezeteknek fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól.”

 • A Jobbik revizionista propagandát fejt ki. Vona Gábor pártelnök 2009. augusztus 6-án az Erdélyi Magyar Ifjak gyergyószentmiklósi táborában kijelentette: „a Jobbik Magyarországért Mozgalom revizionista és radikális politikát folytat, mert csak így érheti el céljait…”
 • A Jobbikra alkalmazható a „fasiszta jellegű politikai szervezet” kitétel. Ennek megítélésére nézve a fasiszta pártok működéséről hozott 810/B/1992. AB határozat irányadó. A határozat a Moszkvában az 1945. év január hó 20. napján kötött, az 1945. évi V. törvénnyel becikkelyezett fegyverszüneti egyezmény 15. pontja alkotmányellenességének megállapítását kérő indítvánnyal kapcsolatban leszögezi: „4. 1945-ben Magyarországon a fasiszta pártok betiltására nemzetközi szerződés (békeszerződés) alapján került sor. Az akkori történelmi körülmények között nem volt kétséges, hogy a betiltás kötelezettsége elvileg milyen jellegű pártokra és szervezetekre vonatkozik. 5. A hatályos alkotmány a pártalapítás alkotmányos korlátait nem egyes politikai irányzatok megnevezésével, hanem általánosan, tartalmi ismérvek segítségével állapítja meg. A fő korlát az alkotmányos jogrend tiszteletben tartásának kötelezettsége, amely minden pártra vonatkozik. Ma tehát a békeszerződés 15. pontja azon pártokra alkalmazható, amelyek programja vagy tevékenysége az alkotmánnyal és az alkotmányos jogszabályokkal ellentétes.” Ennek alapján a fentebb leírtak következtében a Jobbikra alkalmazható a fegyverszüneti egyezmény 15. pontja, illetve a békeszerződés hasonló szövegű 4. Cikke.
 • A Jobbik a fentebb leírtak értelmében folyamatosan munkálkodik azon, hogy a nép egyes csoportjait megfossza demokratikus jogaitól. Abból a tényből pedig, hogy Vona Gábor egy 2012. január 28-án elhangzott beszédében kijelentette: „nem vagyunk demokraták”, joggal következtethetünk arra, hogy a párt nyilvánosságra nem hozott célkitűzései között szerepel az egész magyar nép megfosztása is demokratikus jogaitól.

A Jobbik működése tehát a fentiek értelmében a Moszkvában az 1945. év január hó 20. napján kötött, az 1945. évi V. törvénnyel becikkelyezett fegyverszüneti egyezmény 15. pontjába, illetve a Párizsban, az 1947. év február hó 10. napján kelt, és az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett békeszerződés 4. Cikkébe is ütközik.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. Törvény 2§ (6) bekezdése értelmében „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (3), (6) és (7) bekezdésének a civil szervezetekre irányadó rendelkezését a pártra is alkalmazni kell”. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11.§ (3) bekezdése szerint pedig:

„Ha a civil szervezet működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén

a) megsemmisíti a civil szervezet bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el,

b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a legfőbb szervet, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a legfőbb szervet, és minderről értesíti a civil szervezetnél választott felügyelő szervet is,

c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő eredménytelenül telt el, a civil szervezetet megszünteti.”

Fentiek értelmében bizonyítottnak tekinthető, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnevezésű párt működésének törvényessége nem biztosítható és nem is állítható helyre, minthogy a törvényesség hiánya a párt működésének meghatározó vonása, a párt pedig éppen azért kénytelen az alapító okiratában foglaltaktól eltérő módon működni, mert lényegi politikai üzenete a törvényes működés útján, és így az alapító okiratban foglaltak betartásával nem képviselhető.

Másfelől a New Yorkban 1965. december 21-én elfogadott és Magyarországon az 1969. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezmény 1. Cikk 1. bekezdése szerint az egyezmény „faji megkülönböztetés”-nek tekint „minden olyan különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést…, amelynek alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más terén az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása”. A fentebb leírtak értelmében megállapítható, hogy a Jobbik tevékenysége során megvalósítja, illetve előmozdítja az egyezmény értelmezése szerinti faji megkülönböztetést, továbbá faji megkülönböztetésre izgat.

Márpedig az egyezmény 2. Cikk 1. bekezdésének d. pontja értelmében „Minden részes állam bármely személy, csoport vagy szervezet által alkalmazott faji megkülönböztetést minden megfelelő eszközzel – szükség esetén törvényhozás útján is – megtilt és megszüntet”. Ugyanezen egyezmény 4. Cikkének b.) pontja értelmében pedig a részes államok vállalják, hogy „törvényellenessé nyilvánítanak és betiltanak minden olyan szervezetet, valamint szervezett és minden egyéb propagandatevékenységet, amely a faji megkülönböztetést előmozdítja vagy arra izgat…”

Kérem ezért legfőbb ügyész urat a beadványom elején indítványozott intézkedés megtételére.

Budapest, 2012. december 17.

.

dr. Molnár Csaba

a Demokratikus Koalíció

ügyvezető alelnöke”

Megjegyezzük, hogy hogy dr. Kende Péter ügyvéd Nyári Zsolt és Vajnai Attila magánszemélyek képviseletében 2011 őszén már indított jogi eljárást a Jobbik betiltása érdekében; ezt a keresetet – több elutasítás és fellebbezés után – véglegesen 2012. július 12-én a Fővárosi Főügyészség  utasította el. Mivel ezzel a magyarországi jogorvoslati lehetőség kimerült, felperesek 2012 novemberében a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordultak, de arról, hogy a strasbourgi bíróság befogadta-e a beadványt, egyelőre nincs hír. Az ügy részletei dr. Kende Péter blogjában találhatók.

Molnár Csaba levele az említett beadványnál sokkal részletesebb és természetesen utal az elmúlt év olyan eseményeire is, amelyek a Jobbik fasiszta jellegét bizonyítják. Nincsenek illúzióink a tekintetben, hogy a legfőbb ügyésztől milyen válasz várható erre a levélre. Mindenesetre ennek alapján egy újabb eljárás indítható, amelynek ha gyors jogi következménye nem is lesz, legalább a nemzetközi közvélemény figyelmét ismét ráirányíthatja arra a tényre, hogy Magyarországon és a magyar parlamentben akadálytalanul tevékenykedhet egy fasiszta, ezért illegitim párt.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.3/5 (22 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +29 ( 39 szavazatból)
A DK a Jobbik betiltását kezdeményezi, 4.3 out of 5 based on 22 ratings

Címkék:, , , , , , ,

 • Hozzászólások(34)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

34 Reader’s Comments

 1. A magyar demokrácia állapotára és a demokratikusnak nevezett intézmények működésére jellemző, hogy ezt a levelet (annak indoklási részét) nem a hatalmába bebetonozott legfőbb ügyész írta, a törvényesség őreként a bíróságnak. A levelet egy parlamenti képviselő írta, annak a főügyésznek, aki a bebetonozói és bezek holdudvarához tartozók esetében minden esetben elszabotálta azz ügy korrekt nyomozását, vagy bíróság elé vitelét.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (23 szavazatból)
 2. A DK bizonyította antifasiszta mivoltát. Ez igaz. (?)
  Hiányolom,hogy nem azonnal a történések után,és minden esetben külön, miért nem készítettek beadványt? Már a kezükben lenne egy csomó elutasító határozat, amivel bizonyíthatnák a magyar főügyész “rátermettségét” a problémák megoldására!
  Nem értem én ezt az egészet. A reakciók késve, vagy egyáltalán nem jelennek meg.
  Miért?
  Miért nem tudtak szólni mondjuk akkor, amikor Kertész Ákost atrocitások érték, és az élete védelmében el kellett hagynia az országot, mert senki – tudomásom szerint – nem kongatta meg a vészharangot?
  Miért nem készült beadvány, amikor – ez is köztudott – a Magyar Szigeten kifejezetten náci emléktárgyakt árultak, sőt, egy újságírót még vegzáltak is, nem is akármilyen módon?
  Magyarázza meg nekem valaki, aki értelmesebb nálam,hogy bennem van a hiba, amikor ezek eszembe jutnak?
  Vagy örüljek a jobb későn, mint soha eljárásnak?
  Emellett üdvözlöm a DK beadványát, csak…vannak gondolataim,és azok nem fognak tetszeni senkinek.
  Többek között az sem, hogy ez az ország – annak is a demokratikusabb fele – valahogy mindig későn kap észbe, mert nagyon hosszú a reakció ideje.
  Ez a késlekedés vezetett a mai állapotokhoz.
  Szerintem…
  Meg talán az, hogy – megint egy elcsépelt szólam – hogy az értelmiség,ami nem kis szám kis hazánkban, gyáva a szavát hallatni.
  A meghunyászkodók, és sumákolók, meg a kivárók országa lettünk.
  És csak süllyedünk, egyre süllyedünk… csak már nem nagyon van hova tovább…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (22 szavazatból)
 3. Tegyük fel, hogy betiltják a jobbikot, mondjuk néhány hónappal az esedékes parlamenti csalások előtt.
  1. Mi lesz a jobbik parlamenti és helyhatósági képviselőivel? Mi lesz azokkal, akik nem pártlistán, hanem egyéni jelöltként jutottak be?
  2. Hova fognak szavazni a jobbikos szavazók?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (14 szavazatból)
 4. Ez a “betildósdi-követelés” semmi több, mint szájtépés. Nagyon is jól tudják, hogy szó sem lesz tényleges betiltásról.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -14 (26 szavazatból)
 5. hát ez jó hülye ötlet.
  a betiltás csak a tüzet szítaná. az nsdap esetében sem értek el semmit a betiltással, a kommunisták esetében sem. igazi sikert a teljes társadalmi elutás jelentene, a betiltás vereségünk elismerését, megpecsételését jelentené.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (22 szavazatból)
 6. Tisztelt Csaba !
  Óvatosan kell csinálni . A Jobbik a Fidesz potenciális koalíciós partnere lehet ,ha úgy alakulnak a dolgok. Viszont van érvényben, még alkalmazás nélkül, egy ” BŰNÖSSÉGI TÖRVÉNY ” amely szerint nevesítve az MSZP és az abból kivált párt DK felelős 1918- 1990 között a kommunizmus elkövetett bűneiért. Ami alap lehet a két párt feloszlatására és akár a 2014- es választásokból való kizárásra . A nyugat nem fog segíteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (16 szavazatból)
 7. No kedveseim! Ezért írtam én múltkor azt, hogy a fidesznek kellene betiltania a jobbikot, ha bizonyítani akarná, hogy ők nem antiszemiták, nem pedig demonstrálgatni, Rogánt színpadra állítani. Ha ezt a beadványt a fideszből valaki adja be, akkor lenne hihető, hogy tenni is akarnak valamit.
  Amúgy dr Molnár Csaba kihagyta az EU zászlajának elégetését, ami szintén ugyanolyan bűncselekmény, mint Izrael állam zászlajának elégetése. Mondjuk annyi különbséggel, hogy az EU-nak ráadásul tagja vagyunk, Izrael pedig “csak” egy másik állam ezen a világon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (15 szavazatból)
 8. Jó pár hónappal ezelőtt írta Gyurcsány a facebook-n, hogy amíg a társadalom zöme, nem jut el addig a felismerésig, hogy milyen rendszerben él és ezek okozóját nem veti ki magából, addig itt bárki lesz kormányon, nem fog tudni, semmit sem csinálni.
  Ezzel én egyet értek!!!
  Azzal a társadalommmal, amelyik békemenetel, többségében még mindig a fideszre, jobbikra szavazna, hallgat amikor jogaiktól megfosztják, az értelmiség hallgat, kollaborál a megélhetése miatt stb azzal most nem lehet mit kezdeni.
  El fogunk menni a falig (szerintem nem vagyunk még ott), amíg mindenki felismeri hova jutottunk és akkor jobb bele nem gondolni, mi fog történni az országban!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 9. Kedves Szerkesztők, Kedves Kommentelők,

  nem egészen ide való, az amit most írok, de kedvelem a DK-t, Gyurcsány Ferencet tisztelem.
  Tulajdonképp kétségbeesve nézem, mindazt, ami ebben a sz… országban zajlik, már régóta nem szeretem, elmehetnék, nyelvtudásom is van – nem is egy -, de a házastársam nem akar, így nem megy…
  Rosszul sem élek (igaz jól sem!), van pár hobbim, ahova jó menekülni, álnevem ellenére olvasni is szoktam
  Ami borzalmasan zavar, az nem csak a totális elszegényedés, éhezés, az ország gazdasági és morális tönkremenetele és a szétzilált, gyűlölködő társadalom, hanem a napi szinten fejünkre zúduló propaganda, pszichikai terror, f… szóvivők, gyenge, sivár köztévék, manipulált Kossuth Rádió, ócska “Kanászkürt” újságok.
  A minap hozzá mertem szólni a 168óra – szellemileg rokon lap – egy cikkéhez, melyben Gy. F. a kormány hét fő bűnét taglalja. Annyi volt a bajom, hogy egyet mertem érteni Gy. F. véleményével, egy dolgot leszámítva, mely szerint a “Karácsony a ker. legnagyobb ünnepe. Persze azzonnal lealázott egy majom.
  Nem célom ilyen f@szfejekkel vitatkozni, szintjükre süllyedni, de azért mindez elgondolkodtató, látleletet ad a társadalmunkról.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (20 szavazatból)
 10. Új tények merültek fel a közelmúltban , ennek alapján a fűügyésznek kötelessége megtenni a szükséges intézkedést. Csak tartok attól, hogy el sem olvassa, rutinszerűen intézkedik. Az EUB-nál kell, hogy kikössön, ha eddig jele sincs az előzőnek és erre sem reagál az igazságszolgáltatás. Már kezdetektől mondtam- valószínűleg nem csak én – hogy egy fasiszta pártnak nincs keresnivalója a parlamentekben, sem itthon, sem az EU-ban.Nagy hiba, hogy a fidesznek van ügyészsége és nem független, most már a bíróságra is érthető bizonyos mértékben, de tudjuk, hogy fejétől büdödödik a hal “”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 11. A DK legalább megtette. Le van papírozva, írásban beadva. Utána lehet nemzetközi szervezetekhez fordulni.
  .
  Sajnos az ország átlagos mentális állapota és a kormány erőszakossága nem teszi lehetővé, hogy belülről helyreálljon a rend. Külső segítségre van szükség.
  .
  Világossá kell tenni külföldön, hogy mi folyik itt, és rámutatni, hogy ez hova vezet. Berlusconit lekapcsolták (bár most mocorog), megtehetnék Orbánnal is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 12. Kedves Am. Magyar Népszava, Kedves Hozzászólók!

  Mérgemben és sértettségemben – én is érzékeny vagyok – ezt a választ küldtem egy személyemet, véleményemet sértő (kormánybarát)kommentelőnek.
  Nem tudom, jól tettem-e, azt sem, hogy fogja-e érteni.
  Minden elkeseredett embertársamnak itthon és külföldön (Nyugat-Európa, Amerikai kontinens) szerettteljes ünnepeket kívánok.

  “Sajnálom, hogy Önnek írásommal kellemetlenséget okoztam vagy hogy nem értünk egyet Gy. F. személye, véleménye kapcsán.
  Én – mint mezei írástudatlan hozzászóló – csupán személyes gondolatomat írtam le a cikk kapcsán, mely szerint Gy. F. – az újságcikk értelmében – abban tévedett, hogy a “Karácsony a legnagyobb keresztény ünnep”.
  Sajnos kibújt belőlem a hittanóra, valamint a szövegelemzés – szemantikai tartalom. A 168 óra ezen írásában nem találtam utalást Gy.F. zsinagógabeli megnyilvánulásairól, sem bérmálkozásainak számáról, ha ez így van, akkor ez is téves, jobb órámban szóltam volna.
  Elhiheti, hogy a magyar lakosság jelentős része (részben önhibáján kívül) vallási ismeretekben még Gy.F.-nél is szerényebb tudással rendelkezik, ez természetesen nem baj.
  Az a baj, hogy én most nem igazán érzem magam jól a közéletben, igaz el lehetne menni…
  De annak örülök, hogy vannak Önhöz hasonló kritikai érzékű emberek, mindez reményre és optimizmusra ad okot, hogy mégis van sok jó dolog is itt…”

  Üdvözlettel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (14 szavazatból)
 13. “A parlamentben akadálytalanul tevékenykedhet egy náci párt.”.
  .
  Kettő.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (20 szavazatból)
 14. ” a Fidesz antifasiszta” – köszönjük kedves cikkíró: ma is jót nevettünk az AN fergeteges humorán. Már hogyan is lehetne egy olyan párt antifasiszta, amelyik alapvetően az illegális náci jobbiknak és csatolt széleinek köszönheti, hogy e teljhatalomhoz juthatott és hogy meg is tarthatja azt? Egyetlen olyan politikai / közéleti szereplő nem lehet se antifasiszta, se demokrata, aki a teljhatalmú illegitim fasisztoid-diktatórikus fidesz kormánynak nem az illegális náci alappilléreinek felszámolását tűzi célul.
  .
  Egyetlen politikai/közéleti szereplő nem érdekel, amelyiknek a fő céljai között nem szerepel, hogy felszámolja a hatályos nemzetközi szerződés és magyar törvény megszegésével létező fasiszta szervezeteket, melyek a bosszúvezérelt, illegitim, teljhatalmú fidesz kormány fő támaszaként szolgálnak.
  .
  Hm. Még a végén mégis el kell mennem szavaznom, és a DK-ra kell voksolnom? Bár sok a bűnük, de ezzel most mindent jóvátehetnek. Jóvátehetnének…. a 20 alatti szereplésük miatt erős kétségeim vannak, de itt a nagy lehetőség: most (még) bebizonyíthatják, hogy mégis demokratákká akarnak válni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 15. Nagyon szomorú, hogy az ügyészség magától nem tudja saját tennivalóit akkor, amikor nyilvánvaló törvénytelenséget észlel, kellett hogy észleljen.
  Nem tudnak arról, hogy a Kossuth téren (hivatalosan) náciellenes tüntetés volt?
  Nem tudják, ha törvényszegés jut a tudomásukra, akkor hivatalból kell intézkedniük?
  Nincs szükség ehhez külön beadványra, nem tudják?
  .
  Ugyanígy tennivalóik lennének a Fidesz túlkapásaival szemben is.
  Horthy rehabilitálása az nem köthető a nácizmushoz?
  Ha igen, akkor az hogyan köthető a nácizmushoz?
  Mi a teendő???
  Kedves Ügyészség! A Nyírő-ügy az törvényes volt? Erdélyben azt csinálhatnak a fidesz-vezetők amit akarnak?
  Mi a teendő???

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 16. hangyácska, 2012. december 21. péntek 10:42 kommentjére:
  .
  “…írta Gyurcsány a facebook-n, hogy amíg a társadalom zöme, nem jut el addig a felismerésig, hogy…” Épphogy a közéleti/politikai szereplőknek lenne elsősorban a feladatuk, hogy segítse a társadalmat eljuttatni a felismerésig. Hiszen ezért kapják tőlünk, az adófizetőktől a fizetésüket – különösen, ha képviselők. Ha pedig nem tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni, akkor mondjanak le, vonuljanak el önköltségen tanulmányi szabadságra, tanulják meg olyan országokban, ahol már rég kijárták a demokrácia iskoláit, és majd akkor térjenek vissza a pályára, ha megtanulták a demokrácia szakmáját.
  .
  Gyurcsány írhatna már végre valami hasznosabb, tanulságosabb dolgokról is (pl. a káposztafőzésről, virágültetésről való beszámolók helyett), pl. arról, hogy hogyan volt az lehetséges, hogy 20 évből 12 évük volt a magukat akkor, és most még inkább demokratikusnak, baloldalinak fényező politikai szereplőknek, pártoknak, hogy bebizonyítsák: a demokráciát építik és védik, ezzel szemben galádul elkótyavetyélték, eltékozolták a demokrácia lehetőségét. Arról kéne írnia, hogy hogyan volt lehetséges, hogy épphogy a ballibesek (köztük Gyurcsány) 2002-2008-as kormány hagyta a nácikat rohamosan megerősödni, szervezeteiket kiépíteni, holott az 1947-es Párizsi békeszerződés alapján játszva be lehetett volna azokat tiltani.
  .
  Gyurcsány segíthetné a társadalmat (de még a rajongói táborát is) azzal, hogy szembenéz nyíltan a sajátjai és a saját hibáival, hogy mit, hogyan, miért csesztek el 8-12-20 év alatt, és hogy ebből milyen tanulságokat tudnak levonni: mit és hogyan fognak végre már másképp csinálni, mint eddig..
  .
  Ha Gyurcsány inkább ilyen, valódi politikushoz méltó témákról írna az egyéni írói, szereplési vágyát tükröző posztjai helyett, akkor egyszer tán még a hitelessége is helyreállhatna. (Persze kérdés: akarja-e egyáltalán.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (17 szavazatból)
 17. Vigye el az ördög orbán! Most!

  Én pedig a fasiszta Fidesz betiltását kezdeményezem!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 18. Ennek most jött el az ideje.

  Rogán és csapata ez idő alatt sajnos bebizonyította egy percig sem gondolta komolyan amit a parlament előtt mondott. Tenni semmi érdemlegeset nem tettek a jobbik politikai karanténba zárása, az antiszemitizmus ellen. Csak a politikai népszerűséget hajhászták a dobogón és ebben a szerecsenmosdatásban – lehet jóhiszeműen de – partner volt Németh Sándor is. Neki is revideálnia kell álláspontját.

  Az EU-s parlamenti képviselők már figyelmeztették Magyarországot. A náci eszmék terjedése nemcsak magyar ügy, de itt is meg kell állítani.

  A jobbik a Fidesz eszköze. Nem szabad engedni, hogy használja, például az Európai Egyesült Államok létrehozása ellen, a cigány és zsidóellenes gyülölet felélesztésére, gyülölet keltésre a demokratikus baloldallal szemben.

  Ui. Gyurcsányt nem ekézni kellene. Kiváncsi volnék, hogy adott társadalmi és gazdasági szituációban a most nagyonokosok hogy döntöttek volna. Visszamenőleg qva egyszerű okosnak lenni. Ott és akkor már nehezebb.

  Egyébként melyik politikai párt és vezető képvisel nyilt és követhető ellenzéki politikát ma Magyarországon rajta kívül?

  Sokat nyerne az ország ha a sok szrt amit a mostani hatalmon lévők tudatosan rákentek lemosnák róla. Már csak azért is mert igaza van abban amit mond.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 19. A fiatalság ereje. A nyilasok visszavonulása:

  http://www.pluszminusz.hu/2012/12/20/szerk-takarodjatok/

  Ilyen egyszerű?
  Igen ha az egész társadalom felemeli a szavát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 20. e-vita
  Nem lenne célszerűbb, ha a kérdéseidet nem Gyurcsány Ferencnek címeznéd, hanem az MSZP funkcionáriusainak? Gyurcsány Ferenc az öszödi- beszédben mindent elmondott, az éhség sztrájkkal is elmondta a véleményét. Nem mást kellene vegzálni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 21. Kedves e-vita!
  GyF már negyedik éve nem miniszterelnök és több, mint egy éve nem MSZP tag, ahonnan pontosan a rajta számon kért bajok miatt lépett ki – nem volt támogatása a bajok orvoslására. Lehet, hogy más a címzettje a kritikádnak? :)
  Én nem minuszoltalak. :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 22. Tudtam, hogy a Gyurcsány rajongóknak nem tetszik a kritikám. Ez is nagy hibája Gyurcsánynak, amit örökölt és tovább örökít, hogy a ballibeseknek a legfőbb irányelvük: csak hódolat illet meg, nem bírálat. Mindaddig a szélsőjobbosoknak áll a zászló, amíg ettől a legfőbb elvtől nem tudnak megszabadulni, és a rajongóknak sem mutatják a példát, hogy a kritikát viselni tudni kell, sőt, netán még ráfigyelni is, mert hátha van benne valami igazság, és a kritikát nem azzal kell röptében lesöpörni, hogy bezzeg a másik mennyivel hibásabb, sőt, csakis mások a hibásak, mi pedig tökéletesek vagyunk, most és mindörökké!
  .
  A tények makacs dolgok: 2011. március 5-én, amikor egy isaszegi vallási közösség ellen az illegális náci jobbik hadrendbe szólította katonáit, akkor Gyurcsánynak fontosabb volt a rajongói körében ünnepeltetnie magát, valami blogszülinap ürügyén. Vagy fontosabb volt neki a virágültetésről, káposztafőzésről “értekeznie”, kijelentve, hogy: “keddig lehetőség szerint kerülni fogom a politikai témákat” épp azokban a napokban, amikor Gyöngyöspatán állt a balhé. Erről Bartus úr egy nagyon jó összefoglalót írt korábban, én pedig, azt is beidézve, megírtam szösszenetemet Gyurcsány káposztáiról (nevem alatti link odavezet).
  .
  Nos, ha Gyurcsány valamirevaló politikus akarna lenni, akkor ezekkel a hibákkal nyilvánosan szembenézne, bátor önkritikával, mutatva a példát, hogy “a társadalom zöme” hogyan juthatna el a megfelelő felismerésekig. És amíg nem kezdi el a hibáival való szembenézést (ő se), addig ő (is) egyike azoknak, akik hátráltatják a “társadalom zömét” a demokrácia megtanulásának folyamatában.
  .
  De sose lenne késő elkezdeni. Érdeklődéssel várom a változás első jeleit…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 23. az elmult időben nagyon a jobbikra tapadtak az elvtársak,,vajon a jobbik bűnősebb mint más baloldali párt ? vagy a FIDESZ, csak az ellenségeskedés beszél a Molnár elvtársbol,ugye a ——————– makrol álmodik ,a jobbik folytatja a saját politikáját,rosz vagy jo az már az ő bajuk de kitiltani men fog sikerűlni Molnárnak,szebb-jővőt uraim ————KELLEMES ŰNNEPEKET minden MAGYAR EMBERNEK.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 24. e-Vita
  2012. december 21. péntek
  19:14
  Tudnál mutatni olyan politikust, aki több hamut szórt a fejére, mint ő? :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 25. ion3: azért a baloldali pártokra – bármennyire is járultak hozzá hibáikkal a nácik megerősödéséhez, mégse lehet azt mondani, hogy fasiszták, vagy nácik. És ilyen kirekesztő “jókívánságokra” , amelyek csak fehér magyar férfiaknak szól, baloldalinak tűnő pártok mégse vetemednének. Még rendes emberek se.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 26. Gets: mégis hol szórta a hamut? Mert én nem igazán vettem észre. És külöünben se a hamut kell szórnia, hanem kielemeznie a hibákat, levonni a tanulságokat, és leginkább jóvátenni azokat. Nem pedig elkövetnie újra és újra. Hogy aztán megint látványosan hamut szórhasson a fejére a reflektorok fényében.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (4 szavazatból)
 27. e-Vita

  Szerintem nincs sok értelme Gyurcsányon olyan dolgokat számon kérni, amiről igazából nem tehet! Hogy voltak hibái, hát persze, tessék mondani olyan politikust aki nem hibázik.
  Amit én hibának tartok nála az az, hogy nem mondott le azonnal, amikor már tisztán látta, hogy csak a választás megnyerése volt fontos a pártjának. Gátolta az mszp, az szdsz, valamint a magyar oligarcha összefonódása a fidesszel, médiájuk és az UD ZRT “alapos” munkája révén. Úgy gondolom erről tudna, mit mesélni Dávid Ibolya!
  Gyurcsány kormányfőként gyakorlatilag önmaga, nem tudott volna betiltani semmiféle gárdát, fasiszta nyomulást. Ha mégis megpróbálta volna, na akkor lett volna az, ami majd ezután lesz.
  Még most is amortizálják, elég csak megszólalni neki valahol, azonnal beindulnak ellene.
  Sulykolják, hogy eladósította az országot, el lehet menni stb….
  Arról már senki nem beszél, hogy 2001 juliusától kinek köszönhető a deviza hitel, kik nem akartak itthon adót fizetni, inkább Szlovákiában (nekik mondta, hogy el lehet menni….) stb…..
  Gyurcsány, nem kétséges, hogy demokrata, minden hibája ellenére de, hogy egyedül neki kellene a társadalmat tájékoztatni, média nélkül, az értelmiség zömének talpnyalóvá válásával szemben, hát az képtelenség.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 28. a Fidesz … cinkosa a Jobbiknak
  Ez tény.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 29. a kecskének mondták, nem szabad megenni a káposztát. ez aztán polt-ot nagyon érdekli, majd amit orbán mond neki azt csinálja ő is. ezek mind ugyanazok a matruska babák, csak a méretük különböző, az eszük ugyanaz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 30. olvasva itt a kommenteket, nem bírom ki, hogy ne szóljak hozzá!

  nem szeretnék párhuzamokat vonni az elmúlt rendszerek és politikai irányzatok között, de érdemes lenne egy kicsit visszatekinteni a múltba, hogy honnan is fakad ez folytonos nyavalygás és elégedetlenség. …… vagy talán túl közel van hozzánk Bécs? Igen, ott abban az országban, ahonnan a 19 század talán egyik legabberáltabb szörnyszülötje elindult a világot jelentő deszkákon, ott ahol Magyarországhoz hasonlóan minden zsidó származású vagy annak vélt embert bezárták, bevagonírozták, megbélyegezték, ott ahol MA minden zsidó békében élhet. Ott, tanultak a múltból, beszélnek a múltról és nem felejtenek! Abban az országban fel mertek lépni a szélsőségekkel szemben, mert nem volt mit veszteniük. Nem vesztettek, hanem nyertek! Megnyerték az emberek bizalmát, amit a mi kicsiny országunkban lassan már mindenki elveszejti.

  Kérdem én, mi a veszíteni valója orbánnak, ha “elintézné”, hogy a jobbik írmagját is kigyomlálnák? Mit veszítene? …. de nyerne valamit?

  Ezt a kérdést már fel sem teszi magának, mert fél, hogy elveszejti a féltet hatalmát. Ez már rég nem párt kérdés! Ez már egy hatalommániás ember játéka, az emberekkel. Ez nem arról szól, hogy ki milyen “oldalra” szavaz, ez már nem arról szól, hogy melyik párt van többségben a magyar parlamentben. Ez csak is a hatalomról szól, és nem az emberekről.

  Ok, okozat! Amíg van szavazója a jobbiknak, amíg semjén tömjén zsolt vallásosnak vélt csoportosulása kap egy kis alamizsnát, addig ebben az országban soha nem is fog semmi változni.

  …… és még egy költői kérdés a végére! Tudja valaki, hogy “tisztelt” miniszterelnökünk melyik rendszerben szocializálódott?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 31. Javasolni kell tovabba hogy a miniszterelnok 120 napon belul egy listat keszitsen megnevezve azon szemelyeket akik a fenti buncselekmenyekben reszt vettek vagy kozvetlen segitseget adtak. Ezen szemelyeket a kozszolgalattol el kell tiltani magan vagyonukat azonnal be kell rekeszteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 32. Nem értem a cikk író mit ir antifasizmus megkérdőjelezéséről.
  Nem elég bizonyíték az, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke volt kormányfő Gyurcsány Ferenc kormányfőként mindig is kiüzdött a nácik betiltásáért?

  Sajnálom, ha a népszava írója szerint minden ember fasiszta csupán azért, mert csak az MSZP és kormányfőjét Bajnai Gordont kérték fel felszólalásra, akik egy színpadra álltak a jelenlegi kormány politikusával.
  Sajnálom, hogy a cikk írója csak őket tekinti demokratának, miközben tudjuk, hogy a náci párt éppen Bajnai idején terjeszkedhetett szabadon, és most Orbán és a pártja beleértve Rogán Antalt is rátriplázott a színpadi színházával.

  Sajnálom, hogy az amerikai cikk író, vagy nem tájékozott kellőképpen vagy pedig átesett a ló másik oldalára.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 33. Azt javaslom a ciik irójának, mielőtt véleményt ír, előtte legyen szíves az Amerika Népszava hír rovatát megnézni!

  A DK képviselők négy napon át a nácik betiltása ellen beszéltek és sárga csillaggal jelentek meg a parlamentben a Jobbikos beszéd után, és 3 napra rá Gyurcsány Ferenc Budapesten is a nácik ellen beszélt az utcai tüntetésen beelőzve ezzel Bajnai és Mesterházy rogán 3-ast.

  Azt is elfelejtette a cikk író, hogy az MSZP 4 nap után kért elnézést a választóktól, amiért a Jobbikos képviselő akkori hétfői felszólalását 4 napig nem vette észre!

  Ajánlom figyelmükbe a Demokratikus Koalíció weboldalát, azon belül a DK híreket és a DK videókat is, ha már az AMerikai Népszava cikk írói nem találják meg saját korábbi híreiket:
  http://www.demokratikuskoalicio.hu/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 34. Kedves Zita,

  kérlek, olvasd el még egyszer figyelmesen ezt a cikket! Sehol nem kérdőjelezi meg a DK antifasizmusát, sőt a képaláírásban határozottan az áll, hogy “a Demokratikus Koalíció bizonyította, hogy antifasiszta”. A cikkíró éppen nem a DK-n, hanem a Kossuth téri tüntetés szervezőin és azokon kéri számon a valódi, nem csak látszatcselekvésben kimerülő antifasizmust, akik ott – ahogy írod – a “színházi színpadon” álltak és az antifasizmus fényében sütkéreztek, miközben a DK politikusait csak a rendezvény legvégén, a “futottak még” kategóriában említették a jelenlévők felsorolásánál. De a szervezőket sem fasisztázza le, arról pedig végképp nincs szó, hogy csak őket tekintené demokratának. Őszintén szólva számomra kissé bonyolult a gondolatmeneted, és nem egészen értem, a cikknek melyik állításával vitatkozol és pontosan mit állítasz (a cikk maga tulajdonképpen csak néhány mondat, a többi Molnár Csaba levelének idézete).

  A DK közvetlenül a Gyöngyösi-beszéd elhangzása után javasolta a Jobbik politikai karanténba helyezését, és a legfőbb ügyésznek írt, a cikkben közzétett, a Jobbik betiltását szorgalmazó levele is igen hamar elkészült, sőt annak fogalmazványa a DK weblapján december 3-án meg is jelent:

  http://www.demokratikuskoalicio.hu/index.php/2011-12-05-15-42-05/hirek/3822-a-partok-koezoesen-kezdemenyezzek-a-jobbik-betiltasat

  de azt a DK először nem a legfőbb ügyésznek, hanem a Fidesz, a KDNP, az MSZP és az LMP frakcióvezetőjének küldte el, az ő támogatásukat kérve. A DK ezután pontosan két hetet várt, majd Molnár Csaba egyedül, csak a DK nevében küldte el a levelet Polt Péternek. Nincs ugyan semmi hír arról, hogy a többi párt válaszolt-e, illetve hogy mit válaszolt a DK javaslatára, de nem kell nagy ész ahhoz, hogy kitaláljuk: még az MSZP és az LMP sem volt hajlandó egyértelműen és radikálisan szembe menni a Jobbikkal, és aláírni egy olyan levelet, amelyben világosan az áll, hogy a Jobbik fasiszta, ezért törvénytelen párt, és be kell tiltani. Ezt a mai parlamenti pártok közül egyedül a DK vállalta fel; az AN cikke pontosan erről szól.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

Mussolinit éltetik Budapesten 2013. április 29. hétfő | AN

Nem neonáci, hanem náci párt a Jobbik 2013. április 14. vasárnap | AN

Éljen április 4-e, a felszabadulás napja 2013. április 4. csütörtök

Visszaadom a Magyar Érdemrend középkeresztjét 2013. március 20. szerda | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos