Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Lélektani határ 2012. június 6. szerda 10:04

 • Hozzászólások(95)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Lélektani határ

Schweitzer rabbi megtámadása lélektani határ. Szeretném jelezni, hogy mostantól más időszámítás zajlik. Égi jel, ami történt. Mostantól megtörténhet bármi. Ajánlom történelemkönyvek lapozását, minden pogrom és véres zsidóüldözés így kezdődött. Nem kell idióta liberálisokra hallgatni, akik mindezeket a figyelmeztetéseket riogatásnak, túlzásnak és hisztériának tartják. Jobb félni, mint megijedni. Schweitzer József inzultálása jel, Magyarországon a nácizmus átlépett egy fontos határt. A történtek igazolják a régi tapasztalatot, hogy azok a jobboldali pártok, amelyek politikai érdekekből megpróbálják felhasználni a szélsőjobboldalt, hogy a szélsőjobbot a baloldalra és a zsidókra uszísák, és így félemlítsék meg a politikai ellenfelet, egy idő után nem képesek kontrollálni az eseményeket. A nácik önjárókká válnak. Ennek a hazárdjátéknak mindig két következménye van: az egyik az, hogy maga a konzervatív jobboldal is fasizálódik, és megfertőződik náci, antiszemita eszmékkel. Másrészt nem képes a kiengedett szellemet visszatuszkolni a palackba. Orbán Viktor és a Fidesz elérte ezt a pontot, nem urai többé az eseményeknek. Nem tudják féken tartani az általuk szabadon engedett és gerjesztett antiszemita és náci indulatokat. Arra kényszerülnek, hogy egyre nagyobb engedményeket tegyenek a nyilasoknak, hogy azt az illúziót keltsék, ők irányítják az eseményeket. De ez nem így van. Schweitzer József megtámadása jelzi, hogy nem urai semminek, bármi megtörténhet, a nácik már nem foghatók vissza, nem kontrollálhatók. Ettől kezdve az események felgyorsulhatnak, ha Orbán a maradék tényleges hatalmával nem lép fel a nácizmus visszaszorítása érdekében.

Orbán teljhatalma csak látszólagos. A szélsőjobbnak és az áthallásos náci szövegeknek, a magyar fajgyűlöletnek köszönheti a kétharmados hatalmát, és addig tart a hatalma, amíg ezeket a zsigeri indulatokat kielégíti. Ez azonban egy olyan spirális örvénybe vezet, ahonnan nincs visszaút, és semmi nem elég, hogy a felkorbácsolt gyűlöletet kielégítse. Orbán versenyt fut azokkal, akik már készek és képesek lennének gyilkolni, és ha nem használ adminisztratív eszközöket velük szemben, akkor vereségre van ítélve. A náci-nyilasok úgy veszik át tőle a hatalmat, mint Szálasi Horthytól, vagy még durvábban. És ha ez bekövetkezik, akkor tessék elfelejteni a XXI. századot, mert a kőkorszak, a bunkósbot ideje jön el az utcákra.

Azt a tényt, hogy Schweitzer József nyílt megtámadása fordulópont és határkő, még az antiszemitizmus gerjesztésében élenjáró „történelmi egyházak” is érzékelik. Egy képmutató nyilatkozatot adtak ki, amelyben elítélik a történteket. Csakhogy a katolikusok vezette „trojkának” úgy kellett volna kezdenie, hogy sajnáljuk, elítéljük és bocsánatot kérünk az egyházatyák zsidóellenességéért, az első századoktól kezdődő zsidóüldözéséért, majd az antijudaizmushoz társult antiszemitizmusáért, amit szinte szó szerint vett át a világi politikai antiszemitizmus és a nácizmus a katolikus egyháztól. Bocsánatot kérünk Luther Márton zsidók ellen írott fröcsögő, gyűlölködő, antiszemita firkálmányaiért, a reformátusok folytathatták volna a megbánást azzal, hogy a történelmi bűneik mellé felsorolják, hányszor védték meg, és melengették keblükön a náci ifjabb Hegedűs Lórántot. Folytathatnák azzal, hogy egy héten belül leveszik Debrecenben azt a Horthy-emléktáblát, amelyet Bölcskei Gusztáv nemrégiben avatott fel. Bölcskei azt hiszi, hogy amikor a deportálásokat elrendelő Horthy Miklósnak emléktáblát avat, annak nem az lesz a következménye, hogy két héten belül Schweitzer Józsefet a nyílt utcán lezsidózzák és verbálisan fenyegetik? Ugyanaz a forrás nem adhat keserű és édes vizet: aki Horthyt magasztalja, az ne sajnálkozzon Schweitzer rabbi megtámadásán, mert azt ő maga idézte elő. Előbb törje össze a Horthy-táblát, bánja meg a bűnét, kérjen bocsánatot, és utána sajnálkozzon. Addig csak a bűneit szaporítja efféle képmutatással. A katolikus egyház püspökei és érsekei nemrégiben fejtették ki kódolt formában a zsidó-világösszeesküvést, Márfi érsek kevés híján felmondta a Mein Kampfot. Ez a méreg ebből a kútból jön, és nem csordogál, hanem ömlik. Az egyházi nyilatkozat nem más, mint a felelősség elhárítása, mossák a kezüket, mint Pilátus, mert pontosan érzik, hogy mi fog történni. Ezek az egyházak mindig elvetik a magot, és meglepődnek, amikor az szárba szökken, és úgy tesznek, mintha semmi közük nem lenne a mérges gyümölcsökhöz.

Ha Orbán Viktor a külföldi vélemények miatt arra vetemedne, hogy szintén megszólal a megtámadott főrabbi ügyében, akkor kezdje azzal, hogy Kövér Lászlót felszólította, hagyjon fel a nyilasok rehabilitációjával, fejezze be Erdélyben az antiszemita propagandát. Felszólította Hoffmann Rózsát, hogy a nemzeti alaptantervből töröljék a most beemelt nyilasokat és nácikat, Nyirőt és Wass Albertet. Az iPad-el verje fejbe Szájert, hogy azonnal törölje ki az alaptörvényük preambulumából az antiszemita élű és kirekesztő hivatkozást a szentkoronára és a „keresztény” gyökerekre. Mindenki tudja ugyanis, hogy ez mit jelent, leginkább azok a nácik, akiknek szólt. És csak utána fejezze ki a sajnálkozását, már ha sajnál bármit egyáltalán.

Az események világosan haladnak egy végkifejlet felé. Horthy és Szálasi erkölcsi rehabilitálása, kultusza, zsidótemetők rongálása, utcai inzultusok, támadások, verések, hamarosan betörnek a kirakatok, és nemsokára meglesz az első zsidó halott. Minden pontosan úgy zajlik, ahogyan azt az Orbán-rendszer kezdetén megírtuk. Sőt, nem gondoltuk volna, hogy a Mussolinit utánzó fasiszta állam kiépítése után ilyen hamar eljut a rendszer a nácizmushoz. Nem kell díszlettervező, hogy a Kossuth-tér és az egész ország 1944-re emlékeztessen.  Itt kérem, már Horthy nyomán Hitler, Nyirő ürügyén pedig Szálasi szelleme kísért. Az Amerikai Népszava és szerény személyem e folyamat leírása és előre jelzése miatt közutálat tárgyai vagyunk, majdhogynem “szalonképtelenek” a liberális baloldalon, bolondnak neveznek a féleszűek, amire büszkék vagyunk. Rossz lelkiismeretüket azzal tompítják, hogy a veszélyre figyelmeztetőket lehülyézik és karaktergyilkolják. Csakhogy az élet megy a maga útján, nem törődik a sunyi, kollaboráns, hazug és gyáva doktriner liberálisok elméleteivel, hanem úgy elsöpri ezt a semmirekellő, jellemtelen és gerinctelen bandát, hogy öröm lesz nézni.

Most megjelent a Facebookon egy rokonszenves felhívás, amely így szól: „Kedves itteni levelezőtársaim, Facebook közösség, demokraták! Kérlek benneteket, hogy minden lehetséges csatornán keresztül gyakoroljatok azonnali nyomást a demokratikus pártokra, a demokratikus civil mozgalmakra és szervezetekre! Érjük el, hogy az egész fővárosra kiterjedő, óriási méretű utcai tiltakozással megmutassunk, hogy a magyar nép nem náci! Mutassuk meg, hogy nem lehet ma és itt egy 90 éves agg tudóst és rabbit megalázni! Parancsoljunk megálljt végre annak a neonáci nyomulásnak ami itt mostanában zajlik! Követeljük, hogy a magyar állam teljes erejével szálljon harcba a neonácizmus ellen! Forduljunk minden lehetséges csatornán keresztül az Európai Unió, és atlanti szövetségeseink vezetőihez, hogy ha kell bármilyen eszközzel akadályozzák meg hazánk fasizálódását. ELÉG VOLT!!! KÉRLEK benneteket, osszátok meg mindenkivel ezt a felhívást, és személy szerint is tekintse mindenki itt becsületbeli ügyének, hogy a kövezkező órákban és napokban megfelelő választ adjunk!

Akárhogy is nézzük, ez bizony már jajkiáltás, amelyre minden ok megvan. De ez a jajkiáltás is pusztába kiáltott szó marad, nem fognak tömegek vonulni az utcára, mert a mainstream baloldali média nem ezt árasztja. Sok jajkiáltás lesz még, mire elhangzik majd az első, igazán szívbe markoló, kétségbeesett kiáltás, amikor tapintható lesz az életveszély, menekülni és bujdosni kell. Akkor megváltozik majd az alig létező liberális média hangja is, amely ma eltompítja még ezeket a jajkiáltásokat. A mainstream balliberális média egy része két éve folyamatosan lehazudja a valós veszélyt, szépíti a valóságot, és megakadályozza a demokratikus ellenzék radikalizálódását. Azért, mert ennek a médiának egy részét korrupt, elfáradt, haszonleső és sumákoló öregurak vezetik, akik a demokrácia utolsó évtizedében is mértékadó és hangadó közvélemény-formálók voltak. A háttérben húzogatták a szálakat, egyezkedtek a politikusokkal, előszobáztak a hirdetésnek álcázott támogatásokért, és közben megfeledkeztek arról, ami a dolguk lett volna. Az egyenes és őszinte, igaz újságírásról, a hivatásról, a demokrácia védelméről, ehelyett belesimultak abba a korrupt rendszerbe, amely miatt az emberek megutálták a demokráciát. Annak a helyzetnek, ami kialakult, maguk is felelősei. Ezt a felelősséget azonban nem ismerik el, hanem saját pozícióikat azzal próbálják megőrizni, hogy lehazudják a valóságot, az Orbán-rendszer igazi természetét. Ezért előbb-utóbb felismeri majd az ellenzéki érzelmű demokratikus közönség, hogy ezek az orruknál fogva vezetik őket, ahogy az ellenzéki pártokra sem számíthatnak. Minden tisztelet a kevés kivételnek. És akkor azokon a struktúrákon kívül, amelyeket ezek az emberek próbálnak a kontrolljuk alatt tartani, megindul egy ellenállás és szerveződés, amely őket is úgy söpri el, hála Istennek, mint a szél a falevelet. Egy ilyen kívülről szerveződő erő, amely lerúgja magáról ezt a koncot is, és egyenesen konfrontál a fasiszta és náci ideológiát átmentő diktatórikus hatalommal, az majd képes lesz tömegeket mozgatni, és megdönteni Orbán fasiszta rendszerét. Onnan lehet megismerni, hogy megérkezett a győztes erő, hogy nem lesz hajlandó betenni a lábát sem az ATV-be, sem a Klubrádióba, ha addig az kegyelemkenyéren él még majd, és sorolhatnánk még a listát, hanem ezeket ignorálva lerúgja magáról a becsontosodott, számító liberális megmondó emberek kontrollját. Sutba vágja az öntelt, immorális, cinikus, anarchista-liberális romkocsmatöltelékek nagypofájú senkiházi népségét. Ezt az erőt repesve várjuk.

A magyar nácizmus átlépte a lélektani határt. Ez hadüzenet volt, mostantól minden józanul gondolkodó demokrata tekintsen úgy a helyzetre, hogy “hadban” áll. Hadban áll a nácizmussal, és életek múlna a napi döntésein. Ne törődjön azokkal, akik hülyézik, az ilyeneket szokták az első vagonokban elvinni. Ezek az emberek olyanok, mint akik röhögtek Noén, amikor a bárkát építette. Aztán jött a víz.

Ha valaki nem vette volna észre, történelmi idők vannak. Ugyanolyan történelmi napokat él át Magyarország, mint a múlt század harmincas éveiben. A kiélezett helyzet megmutatja az értelmet, a felelősségtudatot és a jellemet. Sokan elbuknak ebben a próbában, a rosszabbak még támadják is azokat, akik a nehéz helyzetben nem találtatnak könnyűnek. Nem kell ezekre hallgatni, nem kell ezektől megijedni. Ezeket elmossa a víz. Mindenki építse a bárkát, ahol tudja, készüljön az isteni ítéletre, küzdjön a nácizmus és a fasizmus ellen, mentse a maga, a családja és mások életét, amikor eljön az ideje.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.6/5 (60 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +89 ( 101 szavazatból)
Bartus László: Lélektani határ, 4.6 out of 5 based on 60 ratings

 • Hozzászólások(95)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

95 Reader’s Comments

 1. girbegurba: a Republikon intézetben a megszűnt szdsz-es képviselők vannak, többek között Horn Gábor. Az szdsz-nek azért jelentős része van abban, hogy a szólás szabadságára hivatkozva nem szankcionálták sem a gyűlöletbeszédet, sem a náci megmozdulásokat.
  Egy reményünk lehet: ma az európai környezet nem ad háttértámogatást a hazai náciknak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (21 szavazatból)
 2. Az antijudaizmust az antiszemitizmussal összemosni súlyos hiba. Én mint keresztény antijudaista vagyok, más nem is lehetek, de elítélem az antiszemitizmust, sőt még kifejezetten filoszemita is vagyok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (20 szavazatból)
 3. S közben lemaradt érdemi hozzászólásom… :-)

  A magyarok 50 %-a idegengyűlölő és nacionalista, a kemény mag kb. 20 % nyilas-náci. S a fiatal nemzedék körében ez az arány sokkal rosszabb! Ha pedig ilyen a hangulat, előbb-utóbb tettlegesség is lesz, különösen ha egy olyan ember lehet fellépni, aki bizonyos módon jelkép. Azaz nincs min csodálkozni, megdöbbeni. Mindez egy természetes folyamat része. Lesz sokkal rosszabb is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (19 szavazatból)
 4. Kedves Maxval,

  tudom, miről beszélek, az egyház szereti kizárólag antijudaizmusnak feltüntetni a zsidóellenességét, és elhallgatni, hogy az nemcsak antijudaizmus volt, hanem vastagon antiszemitizmus is. A könyvemből ez világosan kiderül majd. Hitler csak egy felhasználó volt, a szoftvert a zsidó gyökereitől elszakadt, álkeresztény egyházban írták.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +34 (40 szavazatból)
 5. Itt az ideje, hogy félre verjük a harangot. Laci,te ebben sokat segíthetsz.. Fel kell lármázni a nemzetközi szervezetet,(ENSZ, EU, Izráel állam) lépjenek fel a magyar kormánnyal szemben. Horthy rehabilitálás, eszement náci hülye író hamvainak hordozása, nyilvánvaló együttmüködés a magyar ujnáci párttal. Számon kell első lépésben kérni a 47-es párizsi békeszerződés nácitlanításra vonatkozó rendelkezéseinek be nem tartását! Meg kell próbálni tömegmozgalmat indítani, felhívni a világközvéleményt arra, hogy Magyarországon a pokol szabadul el.Mindent meg kell tennünk. Ma a zsidókat, holnap minden tiszteséges polgárt! Kötelesek vagyunk egy megháborodott, hitvány banda hovatovább rémuralmát eltürni? Hol vannak a magyar Emile Zolák? Holnapra valamennyien Dreyfuszok leszünk? Nem, az istenit neki, nem! Szász I.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +37 (45 szavazatból)
 6. Tisztelt Kommentelők!
  Van egy rossz hírem. A világot és Európát pillanatnyilag nem érdekli, hogy egy olyan nyersanyag nélküli( jó tudom, a vízkészlet), gazdasági potenciálját tekintve nulla országban, mint Magyarország egy nyikhaj diktátorocska került hatalomra. Leírnak minket és kész.Ezt ő is nagyon jól tudja, ezért beszélhet összevissza(pávatánc). Ne számítsunk külső segítségre, ezt a balhét nekünk kell megoldanunk.

  http://www.168ora.hu/buxa/gorog-valsag-eurozona-g7-gdp-97350.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (32 szavazatból)
 7. Kedves Szász Pista,
  minden szavaddal egyetértek, teljesen igazad van, én a magam részéről ezt próbálom tenni az első perctől fogva. Nagyon örülnék, ha Schweitzer József gyalázatos letámadása egyre több embert térítene észhez, és rázna fel, egyre többen értenék meg végre, hogy hol vannak.
  Barátsággal üdv., B. Laci

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (24 szavazatból)
 8. Grezó, 2012. június 6. szerda, 12:35
  Nem feltétlenül, mert a sorrend változhat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 9. T tüske!
  Ezt a határozatot 2008 november 28.-án fogadták el:
  http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33178_hu.htm
  A magyar kormány felmentést kért hazai alkalmazása alól. Akkor már a liberálisok nem voltak a koalícióban!
  Lehet fojtani a liberálisok mocskolását.:)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 10. “még az antiszemitizmus gerjesztésében élenjáró „történelmi egyházak” is érzékelik. Egy képmutató nyilatkozatot adtak ki, amelyben elítélik a történteket.”
  Ez az ő pávatáncuk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 11. bubu64:
  nagyon jól leírtad, hogy mennyire érdekeljük a világot :-)
  Mi egymást közt nyomorgunk, és mindenki más bagózik rá.
  maxval:
  20% nyilas-náci szerintem nagyon magas szám, ez Szálasi idejében is csak 5% volt reálisan, Fürer nem is értette, hogy lehet ilyen alacsony…
  Szerintem ma Magyarországon inkább a cigány ellenesség a magas, mert arról az emberek 90%-nak van valós, életszerű negatív tapasztalata, és ebbe mossa bele a Jobbik a zsidóságot, hogy legyen kikre mutogatni mint a gazdasági kilátástalanság fő okozói, probléma forrásai.

  Az idegen gyűlölet mint 50% akár reális is lehet, néha magamat is ideveszem, mikor 300fős kinai minicsoport robog el mellettem tolakodva, arrogánsat.
  hehe

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 12. …mert vétkesek közt cinkos aki néma…
  Egész délelőtt valami ilyesmin járt az eszem. Valamit tenni kell!!! Valahogy fel kell hívni a világ figyelmét, hogy mi folyik otthon.
  Ha nem teszünk semmit, mi is bűnösök leszünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (26 szavazatból)
 13. Gyorsulva robogunk a nyílt utcai erőszak felé, mert a gazdaság is hamarosan becsődöl. A befektetők menekülnek, a konvertibilis munkaképességűek külföldön keresnek munkát, a magyar termék eladhatatlan (a fizetőképes nyugatiak gyanakodnak), a turizmus visszaesik, a megemelt adók nem hozzák a tervezett összeget, nő a munkanélküliség, csökken a reálkereset.
  Ehhez járul, hogy a joBBikos média a fasiszta kormány ellen is, meg a fasiszták által kijelölt “ellenség” ellen is uszít. A kormánykézen levő média a saját ellenségképe elleni uszításnak ad teret.
  Senki ne számítson külföldi beavatkozásra! A szíriai események mutatják, milyen mértékű tömegirtásnak kell bekövetkeznie, hogy a nemzetközi szervezetek kissé felemeljék a hangjukat. Nyílt beavatkozáshoz kifejezett népirtás kell, de az sem mindig elegendő. Kell még mellé az anyagi vagy stratégiai érdek is.
  A zsarnok ellen nem lehet a demokratikus jogállamban szokásos módszerekkel fellépni. Katonailag szervezett bandák ellen csak katonai szervezettséggel és erővel lehet eredményt elérni. Talán vannak már fiatalok, akik ezt nem csak felismerik, hanem a gyakorlatba is átültetik. Ehhez viszont lehet külföldről anyagi, logisztikai és humán segítséget szerezni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (23 szavazatból)
 14. A náci férgek sok lehetőséget nem hagynak a megoldásra!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (16 szavazatból)
 15. Husz János Puszita

  Ez a poszt most nagyon jól sikerült Admin, mélységesen egyetértek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 16. Állítsátok meg Artúro Uti!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 17. Ki az a TETU aki egy ilyen idos embert inzultal? miert nem probalkozik egy jofelepitesu izmos, eleteros fiatallal ha mar nem tud uralkodni az ordas indulatain?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (18 szavazatból)
 18. pikk 2012. június 6. szerda 13:03
  “egyszerű zavarodott ember oktalan agressziója”? Breiviké is az volt. Ez akkor mentség?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 19. “Egy reményünk lehet: ma az európai környezet nem ad háttértámogatást a hazai náciknak.” (tüske)
  Dehogynem. Csak egyelőre az európai *kormányok* nem adnak. Vannak nácik ott is bőven, és nem csak a magyar nácik kapnak támogatást tőlük, hanem nekik is nagyon jól jön a magyar nácik nyomulása. Rajtunk is múlik Európa sorsa.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (21 szavazatból)
 20. Kedves Bartus Ur!
  Jó,hogy megszólalt.Minden sorával egyetértek.Sajnos a magyar kkormánytagok nem csak Magyarországon uszitanak,hanem a szomszédos országokban is.Ezt csinálta legutobb K.K.Sajnos nem volt senki felettes tekintély,aki megintette volna,vagy elhatárolodott volna tőle.Mai vezetők megengedhetik maguknak,hogy egy szomszéd ország kormányát a saját hazájukban pocskondirozzák.Ez is elszállt a fülek mögött.De ott van a temetési ügy.Minden román tiltakozás ellenére megcsinálták.Pedig a Romániában éló jozan gondolkodásu magyar vezetők ova inrtették a sszervezöket,hogy ne tegyék.Tették.Ez ellen sem tiltakozott a hatalom.Ma ugy néz ki,hogy a mai hatalmasok mindent megengeddhetnek maguknak nem csak itt Magyarországon,hanem a szomszédos országokban is.Nagy baj ez.Sajnos mi egyszerü emberek nem tehetünk ez ellen semmit.Ezért is örülök,hogy Ön,Bartus Ur megszóllalt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 21. Kedves Bartus Ur!
  Jó,hogy megszólalt.Minden sorával egyetértek.Sajnos a magyar kkormánytagok nem csak Magyarországon uszitanak,hanem a szomszédos országokban is.Ezt csinálta legutobb K.K.Sajnos nem volt senki felettes tekintély,aki megintette volna,vagy elhatárolodott volna tőle.Mai vezetők megengedhetik maguknak,hogy egy szomszéd ország kormányát a saját hazájukban pocskondirozzák.Ez is elszállt a fülek mögött.De ott van a temetési ügy.Minden román tiltakozás ellenére megcsinálták.Pedig a Romániában éló jozan gondolkodásu magyar vezetők ova inrtették a sszervezöket,hogy ne tegyék.Tették.Ez ellen sem tiltakozott a hatalom.Ma ugy néz ki,hogy a mai hatalmasok mindent megengeddhetnek maguknak nem csak itt Magyarországon,hanem a szomszédos országokban is.Nagy baj ez.Sajnos mi egyszerü emberek nem tehetünk ez ellen semmit.Ezért is örülök,hogy Ön,Bartus Ur megszóllalt.Kérem irjon többször a Magyarországi helyzetről,hátha olvassák az Unió más országának vezető politikusa is és ök segitenek megállitani ezt az ámok futást.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 22. Oláh Zsuzsanna, sajnos, az a borzasztó, hogy nemcsak egy ilyen tetü van, hanem egész tenyészet. Sok szemét alak szemében a legnagyobb, legerősebb durvaság, ha valakit lezsidózhat. Schweitzer József úr esete nem egyedi. A nol riporterét is inzultálták. Ők ismert emberek, ezért hírként jelenik meg, ha őket inzultálják. Ha nemcsak verbális támadás ér valakit, zsidózással “fűszerezve”, talán az is hír. Olvastunk ilyesmit. De sokszor előfordul az ilyesmi hétköznapi emberekkel – és senki nem tesz ellene semmit. Mert félnek, hogy őket is mocskolják az ilyen szemét alakok. Láttam, hallottam, tapasztaltam. Villamosmegállóban is.
  Tele vannak az emberek indulattal, és – mivel most táplálják, kormányzati szinten – az antiszemitizmust, felszínre került egy felbátorított csürhe, amelyik bármit megengedhet és meg is enged magának.
  Bartus Lászlónak – sajnos – nagyon igaza van.
  Elértük, sőt, már át is léptük a lélektani határt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 23. Sutba vágja az öntelt, immorális, cinikus, anarchista-liberális romkocsmatöltelékek nagypofájú senkiházi népségét.
  .
  Nem könnyen elviselhető szavak, egy sajnálatos probléma van velük, hogy jogosak.
  Kertész Ákosra annak idején úgy rohant rá a sértődött liberális értelmiség, hogy csak úgy zengett tőlük a sajtó, média stb., és persze ezzel párhuzamosan folyt Bartus „kritizálása”.
  De immáron elérkeztünk oda, amiről B.L. beszélt. Akkor is és most is egyetértek a cikkel és írójával, nem hiszem, hogy ez a végállomás.
  Szégyen a keresztényekre nézve is, hogy erőtlen tiltakozásnál többre nem telik. Nem kell csodálkozni, hogy itt tart az ország, a preambulumban is beidézett Teremtőnek van egy ígérete a zsidóknak, és van egy ígérete a zsidók ellenségeinek. (Kár, hogy a kormány tagjai nem olvasták el a preambulumot, no meg a Bibliát, el lehetne gondolkozni.)
  1Móz 12:3 És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (10 szavazatból)
 24. figyelő – ha a ballib “értelmiség” zokon vette a “röfi vérében van, hogy csámcsog” kitételt, is, akkor eléggé ki fognak akadni Bartus cikkén. A reklámmal szólva:
  “Mert megérdemlik” és “Ez bizonyosság, nem ígéret”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 25. Bravo, Bartus Ur. Erdemes elolvasni Marfi ersek ur valaszlevelet amely megerositi a cikk minden mondatat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 26. admin
  2012. június 6. szerda
  16:40

  “Nagyon örülnék, ha Schweitzer József gyalázatos letámadása egyre több embert térítene észhez, és rázna fel, egyre többen értenék meg végre, hogy hol vannak.”
  -
  Inkább tovább bátorítja őket, a felháborodott nyilvánosságot sikernek könyvelik el. Bocsánat ha ilyen undok vagyok, de szerintem csak reálisan látom a dolgokat. Ők lépésenként mennek előre, minden felháborodott jajkiáltás egy siker üzenet, bátorítás nekik, hogy a következő lépést megtegyék.
  -
  Akik értik vagy értették, hogy hol vannak, már nincsenek ott. Akik maradtak azoknak tetszik. Igen, tetszik nekik. Sokakkal beszéltem, a sötétséget vágni lehet, nem akartam hinni a fülemnek. Szembe mennek a józan ésszel, az élettel.

  Ez reménytelen eset. Ezeknek semmi nem jön belülről csak a gyűlölet, semmit nem termelnek ki maguktól magukból, ezek fejlődésre és tanulásra képtelenek. Nem lehet a struccot megtanítani repülni. Futni fog és letapos mindenkit amíg el nem törik a lábát.
  -

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 27. A “lélektani határt” már rég átléptük, nem indult semmiféle társadalmi párbeszéd a 2008-ban indult cigány sorozatgyilkosságok esetében sem, kedves Bartus László. Lehet, hogy akkor sokan felháborodtak, szégyellték, hogy e közösséghez tartoznak, de úgy érzem, hogy a döntő többség csendes áldást adott rá, titkon elégtételként értelmezték az elmúlt évtizedek cigányok által elkövetett bűnözés megtorlásaként (ebbe beleértve nem csak az olaszliszkai lincselést, hanem a legpitiánerebb lopásokat is).

  A zsidóság a létező, újraéledő, egyre nyíltabb magyarországi antiszemitizmus miatt ne álmodozzon arról, hogy egyszer csak úgy kell fel ágyából, hogy a Jobbik leszáll róluk, és újra minden a ‘90-es évek elejére fog emlékeztetni, amikor a zsidózás az eldugott kocsmák és a focilelátók (na és persze a MIÉP) dimenziójában mozgott. Készüljenek fel, hogy hamarosan megölnek párat közületek, és ne számítsatok arra, hogy a magyar (keresztény) többség megbánja majd.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 28. kekec 2012. június 6. szerda 21:46
  A magyar lib vagy nem lib jobb és bal egyaránt legalább úgy el van varázsolva, olyan álomvilágban él, mint a nem értelmiségként „meghatározható” többség. Igazad van, és igaza van Bartusnak, megérdemlik és így velük együtt megérdemeljük azt, ami történik.
  Róna Péter miatt belenéztem az általam nem túlságosan kedvelt Havas műsorba, ahol Stumpf András a Heti Válasz újságírója nem akart hinni a fülének, amikor Róna elmondta, hogy milyen fertelmes híre van a világban Mo-nak.
  Nem értik/értjük, hogy aki szelet vet, vihart arat. Fel lehet dúlni értékrendeket, lehet unortodox szabadságharcolni(?), de jobbat kellene tudni felmutatni és vállalni kellene a következményeket, amit persze szorgos másra mutogatás, a markunk tartása közepette nem vállalunk.
  Egyre világosabban látszik, hogy az eddigi (amilyen olyan) „értékrendünk” elveszendőben, a helyette erőszakolt percenként változó unortodox elmebaj meg nem hordoz semmilyen hosszabb távú szellemi, gazdasági értéket. Többnyire egy végig nem gondolt, megalapozatlan, rosszul sikerült katyvaz, a fasizmus, nácizmus, kommunizmus, kereszténynek mondott vallás, pogányság zűrzavaros egyvelege.
  Mi azonban sértődötten szemléljük, hogy a világ köszöni szépen nem tart rá igényt, ámde mi nem adjuk fel – átfestett történelem, átfestett Trianon, átfestett szereplők stb..
  Szabadságharcolunk a nemzet megroggyanásáig megalapozatlan, nagyratörő álmok miatt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 29. Kíváncsi vagyok,meddig tart néhány szomszéd ország kormányának toleranciája(Románia,Szerbia,Szlovákia),ahol az Orbán-kormány tagjai olyan agresszíven lépnek fel és hazaárulóknak bélyegzik mind azokat a kisebbségi magyarokat,akik nem ezt teszik…
  Orbán és bandája, minden szempontból(gazdaság,politika,személyiségi jogok,jogállamiság,kisebbségi,politikai stílustalanság,stb.) FEKÉLY,AZ EURÓPAI UNIÓ TESTÉN!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 30. ” Készüljenek fel, hogy hamarosan megölnek párat közületek, és ne számítsatok arra, hogy a magyar (keresztény) többség megbánja majd.”
  Azért megható ez az aggódás egy olyan kommentelőtől aki ezidáig mérhetetlen Izrael és zsidóellenességről tett itt tanúbizonyságot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 31. Nem más szervezeteket kell riadóztatni, hanem magunkat. Ne várjuk mindig mástól a megváltást, megoldást. Mi csináltuk ezt a bajt, nekünk kell helyre hozni, és jobban megbecsüljük a saját sikerünket, jobban örülünk neki. Én ugyan már nagyon el vagyok keseredve az ország sorsa miatt, de azért nagyon bízom magunkban, hogy meg tudjuk csinálni.
  Életen nagyobb részét a szocializmusban éltem, nem panaszkodom. De ha már kivívtuk magunknak a demokráciát, akkor talán meg is tarthatnánk, mert ha most átengedjük fiaink-lányaink jövőjét egy olyan agymosásos rendszernek, amilyen most következik (vagy már van is), akkor mire számíthatunk, számíthatnak ők és unokáink, s egyáltalán a jövő nemzedék. Nem akartam nagy szavakat használni, de így sikerült.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 32. Hogy itt előbb vagy utóbb rendkívüli állapot lesz az hétszentség! Csuti minden cselekedete erre irányul, ezt már másfél éve mondogatom a családom körében. Lehurrogtak, és egyetlen porcikám sem kívánja, hogy igazam legyen, ellentétben a csuti vávyálmával, mert majd akkor érzi elemiben magát igazán.Nekünk annyi lesz, ő meg megussza büntetlenül, mert megy a diliházba.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 33. Véleményem szerint az nem igaz, hogy Orbán pártolja az antiszemitizmust. Sok minden írható a számlájára, de ez nem. Ma nincs olyan európai vezető, aki ezt nyíltan meg merné tenni, mert az izraeli befolyás olyan méreteket ölt, hogy ez lehetetlen. Lehet, hogy nem meri felvállalni a konfliktust a szélsőjobbos kilengésekkel, de Izraellel nem húz ujjat. Amíg tud, lavírozik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (11 szavazatból)
 34. figyelő
  A magyar nem változik:
  “Ábrándozás az élet megrontója, Mely, kancsalúl, festett egekbe néz”
  Változó világunkban már azért is hálásak lehetünk, hogy valami állandó – ha a magyar nép hülyesége, akkor az!
  Folio
  De éppen erről van szó: “amíg tud” De rendkívüli állapot esetén szüksége lesz a gárdistákra is!
  Olyan mértékig teszi tönkre az országot, olyan kitermelhetetlen kamatokra vesz fel hitelt, hogy sajnos egyre egyértelműbb: államcsődre és rendkívüli állapotra hajtanak! Ilyen kamatokat csak akkor vállal épeszű kormányfő – ha esze ágában sincs megadni! Argentína példája lebeg a szeme előtt: ott pár család kezébe került az ország vagyonának döntő többsége. Márpedig szüksége lesz bűnbakokra is: a cigányok ehhez túl sokan vannak – és nincs mit elvenni tőlük. Akkor meg kik maradnak? Na ugye?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 35. Nincs igaza a szerzőnek és sok hozzászólónak sem!
  Ebben az ügyben nincsenek mérföldkövek, határvonalak. építőkockák vannak és minden nap egy újabb építőkocka. Nincs dátuma az első építőkockák megjelenésének.
  Hosszú folyamatban kell ezt vizsgálni. Építőkocka volt az árpádsávos zászló megjelenése is ami mára nemzeti lobogó lett, a vonatozás a stadionokban, ami népi himnusszá vált.Mind-mind apró építőkockák.
  De hát ezek az össze-vissza dobált, egymás hegyére-hátára pakolt építőkockák egyszer leborulnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 36. Animebj 2012. június 7. csütörtök 05:51
  „Készüljenek fel, hogy hamarosan megölnek párat közületek, és ne számítsatok arra, hogy a magyar (keresztény) többség megbánja majd.”
  .
  Minden magyar ha keresztény, ha nem az utolsó ítélet napján a Teremtő Isten elé állva szembe kell hogy nézzen a tetteivel. Az, aki ismeri Isten igéjét (ilyennek kell lennie a keresztényeknek) súlyosabb felelősséget visel, hiszen az általa ismert isteni renddel fordul szembe. Ha előbb nem is de akkor mindent meg fog bánni amikor Jézus megtagadja őt.
  Máté 7:22 Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?
  Máté 7:23 És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
  .
  Manapság a valóban hívő keresztények szégyenkezve és könyörögve állnak Isten előtt, hogy ne veszítse el, változtassa meg ezt az istentelen, pogány, hazug, Isten igéjét meghamisító nemzetet és vezetőit.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 37. A magyar nem változik:
  “Ábrándozás az élet megrontója, Mely, kancsalúl, festett egekbe néz”
  Változó világunkban már azért is hálásak lehetünk, hogy valami állandó – ha a magyar nép hülyesége, akkor az!
  .
  Én egy hálátlan szörnyeteg vagyok. A rosszért – mert ez a velejéig romlott alapú „stabilitás” nagyon káros – nem vagyok hálás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 38. Görög neonáci politikus megütött egy képviselőnőt az athéni tévében
  http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=142354:goeroeg-neonaci-politikus-meguetoett-egy-kepviselnt-az-atheni-teveben&catid=77:kuelfoeldi-hirek&Itemid=114
  Nálunk is várható hasonló, de a következő részlet nélkül:
  “A görög politikai pártok éles hangú nyilatkozatokban ítélték el az incidenst. Az athéni ügyészség vizsgálatot indított, és elrendelte a tettes őrizetbe vételét. “

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 39. Folio
  2012. június 7. csütörtök
  11:25

  “Véleményem szerint az nem igaz, hogy Orbán pártolja az antiszemitizmust.”
  Nem-e? Vajon nem ő-e a kormányfő? S vajon nem az ő kormányának nácinkos tagjai okozzák-e égbekiáltó skandalumok sorát, itthon s a határokon túl egyaránt? Vajon, meddig zajlana zavartalanul ez a gyalázatos kutyakomédia, ha Orbán Viktor megálljt mennydörögne? Az ő kormánya, az ő rendőrsége, az ő ügyészsége, s az őáltala uralt egész szakramentum vajon meddig merne akkor szembemenni vele?
  Még jó, hogy azt nem állítja, Orbán Viktor nem is tud arról, mi folyik itt, mert ha tudná, bizonnyal megharagudna…
  Mindazonáltal, ha úgy van, ahogy állítja, és Orbán Viktor tényleg nem pártolja az antiszemitizmust, akkor a helyzet még sokkal súlyosabb, ugyanis az csak egyet jelenthet, azt, hogy ő maga gerjeszti.
  Ejnye, hát szabad ilyen csúnyát mondani szegény miniszterelnökre?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 40. Van még egy probléma a cikkel:

  az ” öntelt, immorális, cinikus, anarchista-liberális romkocsmatöltelékek nagypofájú senkiházi népség”- en kívül az un. jobboldali értelmiségnek legalább akkora a felelőssége a kérdésben.
  Ők tudták volna megállítani ezt a folyamatot, hogy ne fajuljon el idáig.
  De nem merték és merik, mert állandóan a Nagy Főnöküket lesik, nincs egy önálló gondolatuk, vagy véleményük.
  A nagy Főnököt pedig pusztán a szavazatok száma érdekli. Bárhonnan is jön az!
  A kör pedig bezárult.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 41. Minden orbáncon múlik. Naná, hogy az antiszemitizmust is ő gerjeszti.
  Egy igazi Dakota kellene már, hogy kiiktassa ezt a csuti barmot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 42. Egy másodpercig sem kívánom védeni Orbánt, nem az volt a célom. Csak szerintem ez a realitás, Izrael nemzetközi befolyása túlnő Orbánon, és ezzel ő is tisztában van.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 43. Folio, orban mar 89-ben antiszemita volt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 44. Folio írta (2012. június 7. csütörtök 11:25-kor):
  “Véleményem szerint az nem igaz, hogy Orbán pártolja az antiszemitizmust. Sok minden írható a számlájára, de ez nem. Ma nincs olyan európai vezető, aki ezt nyíltan meg merné tenni […] Amíg tud, lavírozik.”
  .
  Igazad van, hogy lavírozik, de antiszemitizmusa bizonyított. 25 éve már.
  1987-ben egy alezredes, egy őrnagy és egy hadnagy – szobalehallgatás alapján összeállított jelentésükben – ezt írták:
  “Orbán gyűlöli, mert zsidó a származása és a viselkedése egyaránt.”
  http://nepszava.com/2012/03/magyarorszag/a-politikai-rendorseg-szerint-orban-antiszemita.html
  Azóta antiszemitizmusa csak fokozódhatott ahányszor csak megalázva érezte magát nála intelligensebb, magasabb vagy jobbképű zsidó ellenfelei által. Mikor Orbán “magyar Magyarországról” beszélt, szándékát is elárulta, hogy el akarja üldözni őket.
  .
  “Sok minden írható a számlájára, de ez nem”? Dehogynem!
  Mivel ő nevez ki mindenkit és ő hagy jóvá mindent, úgy minden az ő számlájára is íródik:
  – az antiszemita “Magyar Demokrata” támogatása (ez a lap nevezte először a nyilasokat Európa hőseinek), amelynek még az első Orbán-kormány biztosított egy székhelyet;
  – a Demokrata volt az első szerkesztőség, ahova Orbán Viktor miniszterelnökként elment és 2002-ben ugyanő tette közzé nyílvános felhívását is a Magyar Demokrata előfizetésére;
  – az antiszemita Bayer Zsolt és a Magyar Hírlap támogatása;
  – a Demokrata és a Magyar Hírlap tulajdonosa és főszerkesztői által szervezett, békemenetnek álcázott antiszemita menet támogatása;
  – az antiszemita Csurka István támogatása és végtiszteletben részesítése;
  – az antiszemita Csurka és Dörner kinevezése az Új Színház élére;
  – az antiszemita Nyirő és Wass Albert rehabilitálása és beemelése a nemzeti tantervbe.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 45. Folio,
  Véleménye a zsidó összeesküvés legendájába illik.
  MINDEN ország nemzetközi befolyása túlnyúlik határain, definíció szerint.
  Hogy orbánon is, azt nem tudom értelmezni.
  Hogy valaki nyíltan nem meri vállalni az antiszemitizmust, még nem jelenti, hogy ne lenne antiszemita fű alatt, alattomos cselekvéssel.
  Ha az antiszemitizmust tág értelmében veszem, hogy ti. az minden demokratikus jogállami és szekularizációs törekvéssel szembeni fellépés, akkor ovi és bandája kétségtelenül antiszemita.
  De ha szűk értelemben nézem, pusztán a vallási és etnikai zsidóság szemszögéből, akkor is az, mert az újnyilasok és magyarországi újnácik az ő köpönyege alól bújtak elő (még ha Csurka volt is a bába). Ez tisztán szagolható, hiába használ dezodort.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos