Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Lélektani határ 2012. június 6. szerda 10:04

 • Hozzászólások(114)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Lélektani határ

Schweitzer rabbi megtámadása lélektani határ. Szeretném jelezni, hogy mostantól más időszámítás zajlik. Égi jel, ami történt. Mostantól megtörténhet bármi. Ajánlom történelemkönyvek lapozását, minden pogrom és véres zsidóüldözés így kezdődött. Nem kell idióta liberálisokra hallgatni, akik mindezeket a figyelmeztetéseket riogatásnak, túlzásnak és hisztériának tartják. Jobb félni, mint megijedni. Schweitzer József inzultálása jel, Magyarországon a nácizmus átlépett egy fontos határt. A történtek igazolják a régi tapasztalatot, hogy azok a jobboldali pártok, amelyek politikai érdekekből megpróbálják felhasználni a szélsőjobboldalt, hogy a szélsőjobbot a baloldalra és a zsidókra uszísák, és így félemlítsék meg a politikai ellenfelet, egy idő után nem képesek kontrollálni az eseményeket. A nácik önjárókká válnak. Ennek a hazárdjátéknak mindig két következménye van: az egyik az, hogy maga a konzervatív jobboldal is fasizálódik, és megfertőződik náci, antiszemita eszmékkel. Másrészt nem képes a kiengedett szellemet visszatuszkolni a palackba. Orbán Viktor és a Fidesz elérte ezt a pontot, nem urai többé az eseményeknek. Nem tudják féken tartani az általuk szabadon engedett és gerjesztett antiszemita és náci indulatokat. Arra kényszerülnek, hogy egyre nagyobb engedményeket tegyenek a nyilasoknak, hogy azt az illúziót keltsék, ők irányítják az eseményeket. De ez nem így van. Schweitzer József megtámadása jelzi, hogy nem urai semminek, bármi megtörténhet, a nácik már nem foghatók vissza, nem kontrollálhatók. Ettől kezdve az események felgyorsulhatnak, ha Orbán a maradék tényleges hatalmával nem lép fel a nácizmus visszaszorítása érdekében.

Orbán teljhatalma csak látszólagos. A szélsőjobbnak és az áthallásos náci szövegeknek, a magyar fajgyűlöletnek köszönheti a kétharmados hatalmát, és addig tart a hatalma, amíg ezeket a zsigeri indulatokat kielégíti. Ez azonban egy olyan spirális örvénybe vezet, ahonnan nincs visszaút, és semmi nem elég, hogy a felkorbácsolt gyűlöletet kielégítse. Orbán versenyt fut azokkal, akik már készek és képesek lennének gyilkolni, és ha nem használ adminisztratív eszközöket velük szemben, akkor vereségre van ítélve. A náci-nyilasok úgy veszik át tőle a hatalmat, mint Szálasi Horthytól, vagy még durvábban. És ha ez bekövetkezik, akkor tessék elfelejteni a XXI. századot, mert a kőkorszak, a bunkósbot ideje jön el az utcákra.

Azt a tényt, hogy Schweitzer József nyílt megtámadása fordulópont és határkő, még az antiszemitizmus gerjesztésében élenjáró „történelmi egyházak” is érzékelik. Egy képmutató nyilatkozatot adtak ki, amelyben elítélik a történteket. Csakhogy a katolikusok vezette „trojkának” úgy kellett volna kezdenie, hogy sajnáljuk, elítéljük és bocsánatot kérünk az egyházatyák zsidóellenességéért, az első századoktól kezdődő zsidóüldözéséért, majd az antijudaizmushoz társult antiszemitizmusáért, amit szinte szó szerint vett át a világi politikai antiszemitizmus és a nácizmus a katolikus egyháztól. Bocsánatot kérünk Luther Márton zsidók ellen írott fröcsögő, gyűlölködő, antiszemita firkálmányaiért, a reformátusok folytathatták volna a megbánást azzal, hogy a történelmi bűneik mellé felsorolják, hányszor védték meg, és melengették keblükön a náci ifjabb Hegedűs Lórántot. Folytathatnák azzal, hogy egy héten belül leveszik Debrecenben azt a Horthy-emléktáblát, amelyet Bölcskei Gusztáv nemrégiben avatott fel. Bölcskei azt hiszi, hogy amikor a deportálásokat elrendelő Horthy Miklósnak emléktáblát avat, annak nem az lesz a következménye, hogy két héten belül Schweitzer Józsefet a nyílt utcán lezsidózzák és verbálisan fenyegetik? Ugyanaz a forrás nem adhat keserű és édes vizet: aki Horthyt magasztalja, az ne sajnálkozzon Schweitzer rabbi megtámadásán, mert azt ő maga idézte elő. Előbb törje össze a Horthy-táblát, bánja meg a bűnét, kérjen bocsánatot, és utána sajnálkozzon. Addig csak a bűneit szaporítja efféle képmutatással. A katolikus egyház püspökei és érsekei nemrégiben fejtették ki kódolt formában a zsidó-világösszeesküvést, Márfi érsek kevés híján felmondta a Mein Kampfot. Ez a méreg ebből a kútból jön, és nem csordogál, hanem ömlik. Az egyházi nyilatkozat nem más, mint a felelősség elhárítása, mossák a kezüket, mint Pilátus, mert pontosan érzik, hogy mi fog történni. Ezek az egyházak mindig elvetik a magot, és meglepődnek, amikor az szárba szökken, és úgy tesznek, mintha semmi közük nem lenne a mérges gyümölcsökhöz.

Ha Orbán Viktor a külföldi vélemények miatt arra vetemedne, hogy szintén megszólal a megtámadott főrabbi ügyében, akkor kezdje azzal, hogy Kövér Lászlót felszólította, hagyjon fel a nyilasok rehabilitációjával, fejezze be Erdélyben az antiszemita propagandát. Felszólította Hoffmann Rózsát, hogy a nemzeti alaptantervből töröljék a most beemelt nyilasokat és nácikat, Nyirőt és Wass Albertet. Az iPad-el verje fejbe Szájert, hogy azonnal törölje ki az alaptörvényük preambulumából az antiszemita élű és kirekesztő hivatkozást a szentkoronára és a „keresztény” gyökerekre. Mindenki tudja ugyanis, hogy ez mit jelent, leginkább azok a nácik, akiknek szólt. És csak utána fejezze ki a sajnálkozását, már ha sajnál bármit egyáltalán.

Az események világosan haladnak egy végkifejlet felé. Horthy és Szálasi erkölcsi rehabilitálása, kultusza, zsidótemetők rongálása, utcai inzultusok, támadások, verések, hamarosan betörnek a kirakatok, és nemsokára meglesz az első zsidó halott. Minden pontosan úgy zajlik, ahogyan azt az Orbán-rendszer kezdetén megírtuk. Sőt, nem gondoltuk volna, hogy a Mussolinit utánzó fasiszta állam kiépítése után ilyen hamar eljut a rendszer a nácizmushoz. Nem kell díszlettervező, hogy a Kossuth-tér és az egész ország 1944-re emlékeztessen.  Itt kérem, már Horthy nyomán Hitler, Nyirő ürügyén pedig Szálasi szelleme kísért. Az Amerikai Népszava és szerény személyem e folyamat leírása és előre jelzése miatt közutálat tárgyai vagyunk, majdhogynem “szalonképtelenek” a liberális baloldalon, bolondnak neveznek a féleszűek, amire büszkék vagyunk. Rossz lelkiismeretüket azzal tompítják, hogy a veszélyre figyelmeztetőket lehülyézik és karaktergyilkolják. Csakhogy az élet megy a maga útján, nem törődik a sunyi, kollaboráns, hazug és gyáva doktriner liberálisok elméleteivel, hanem úgy elsöpri ezt a semmirekellő, jellemtelen és gerinctelen bandát, hogy öröm lesz nézni.

Most megjelent a Facebookon egy rokonszenves felhívás, amely így szól: „Kedves itteni levelezőtársaim, Facebook közösség, demokraták! Kérlek benneteket, hogy minden lehetséges csatornán keresztül gyakoroljatok azonnali nyomást a demokratikus pártokra, a demokratikus civil mozgalmakra és szervezetekre! Érjük el, hogy az egész fővárosra kiterjedő, óriási méretű utcai tiltakozással megmutassunk, hogy a magyar nép nem náci! Mutassuk meg, hogy nem lehet ma és itt egy 90 éves agg tudóst és rabbit megalázni! Parancsoljunk megálljt végre annak a neonáci nyomulásnak ami itt mostanában zajlik! Követeljük, hogy a magyar állam teljes erejével szálljon harcba a neonácizmus ellen! Forduljunk minden lehetséges csatornán keresztül az Európai Unió, és atlanti szövetségeseink vezetőihez, hogy ha kell bármilyen eszközzel akadályozzák meg hazánk fasizálódását. ELÉG VOLT!!! KÉRLEK benneteket, osszátok meg mindenkivel ezt a felhívást, és személy szerint is tekintse mindenki itt becsületbeli ügyének, hogy a kövezkező órákban és napokban megfelelő választ adjunk!

Akárhogy is nézzük, ez bizony már jajkiáltás, amelyre minden ok megvan. De ez a jajkiáltás is pusztába kiáltott szó marad, nem fognak tömegek vonulni az utcára, mert a mainstream baloldali média nem ezt árasztja. Sok jajkiáltás lesz még, mire elhangzik majd az első, igazán szívbe markoló, kétségbeesett kiáltás, amikor tapintható lesz az életveszély, menekülni és bujdosni kell. Akkor megváltozik majd az alig létező liberális média hangja is, amely ma eltompítja még ezeket a jajkiáltásokat. A mainstream balliberális média egy része két éve folyamatosan lehazudja a valós veszélyt, szépíti a valóságot, és megakadályozza a demokratikus ellenzék radikalizálódását. Azért, mert ennek a médiának egy részét korrupt, elfáradt, haszonleső és sumákoló öregurak vezetik, akik a demokrácia utolsó évtizedében is mértékadó és hangadó közvélemény-formálók voltak. A háttérben húzogatták a szálakat, egyezkedtek a politikusokkal, előszobáztak a hirdetésnek álcázott támogatásokért, és közben megfeledkeztek arról, ami a dolguk lett volna. Az egyenes és őszinte, igaz újságírásról, a hivatásról, a demokrácia védelméről, ehelyett belesimultak abba a korrupt rendszerbe, amely miatt az emberek megutálták a demokráciát. Annak a helyzetnek, ami kialakult, maguk is felelősei. Ezt a felelősséget azonban nem ismerik el, hanem saját pozícióikat azzal próbálják megőrizni, hogy lehazudják a valóságot, az Orbán-rendszer igazi természetét. Ezért előbb-utóbb felismeri majd az ellenzéki érzelmű demokratikus közönség, hogy ezek az orruknál fogva vezetik őket, ahogy az ellenzéki pártokra sem számíthatnak. Minden tisztelet a kevés kivételnek. És akkor azokon a struktúrákon kívül, amelyeket ezek az emberek próbálnak a kontrolljuk alatt tartani, megindul egy ellenállás és szerveződés, amely őket is úgy söpri el, hála Istennek, mint a szél a falevelet. Egy ilyen kívülről szerveződő erő, amely lerúgja magáról ezt a koncot is, és egyenesen konfrontál a fasiszta és náci ideológiát átmentő diktatórikus hatalommal, az majd képes lesz tömegeket mozgatni, és megdönteni Orbán fasiszta rendszerét. Onnan lehet megismerni, hogy megérkezett a győztes erő, hogy nem lesz hajlandó betenni a lábát sem az ATV-be, sem a Klubrádióba, ha addig az kegyelemkenyéren él még majd, és sorolhatnánk még a listát, hanem ezeket ignorálva lerúgja magáról a becsontosodott, számító liberális megmondó emberek kontrollját. Sutba vágja az öntelt, immorális, cinikus, anarchista-liberális romkocsmatöltelékek nagypofájú senkiházi népségét. Ezt az erőt repesve várjuk.

A magyar nácizmus átlépte a lélektani határt. Ez hadüzenet volt, mostantól minden józanul gondolkodó demokrata tekintsen úgy a helyzetre, hogy “hadban” áll. Hadban áll a nácizmussal, és életek múlna a napi döntésein. Ne törődjön azokkal, akik hülyézik, az ilyeneket szokták az első vagonokban elvinni. Ezek az emberek olyanok, mint akik röhögtek Noén, amikor a bárkát építette. Aztán jött a víz.

Ha valaki nem vette volna észre, történelmi idők vannak. Ugyanolyan történelmi napokat él át Magyarország, mint a múlt század harmincas éveiben. A kiélezett helyzet megmutatja az értelmet, a felelősségtudatot és a jellemet. Sokan elbuknak ebben a próbában, a rosszabbak még támadják is azokat, akik a nehéz helyzetben nem találtatnak könnyűnek. Nem kell ezekre hallgatni, nem kell ezektől megijedni. Ezeket elmossa a víz. Mindenki építse a bárkát, ahol tudja, készüljön az isteni ítéletre, küzdjön a nácizmus és a fasizmus ellen, mentse a maga, a családja és mások életét, amikor eljön az ideje.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.5/5 (87 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +113 ( 137 szavazatból)
Bartus László: Lélektani határ, 4.5 out of 5 based on 87 ratings

 • Hozzászólások(114)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

114 Reader’s Comments

 1. 1) A liberalizmusnak töbféle jelentése va. (Ld. Wikipédia) Az első, a Feancia forradalomból eredő jelentése a gondolkodás szabadságát jelenti 1848-as nagyjaink is ezt vallották.
  Az eszmét elsumákoló “liberálisok” nem érdemlik meg, hogy így nevezzék őket.
  2) A dolgok logikájából (mint a XX.sz. történelem is bebizonyította) következik, hogy a mostani fordulat után az a zsidó, akire azt mondják. Legyen bár a megmondó ember egy részeg, bajkeverő csapat bármely tagja. A lényeg, hogy többségben legyenek azzal szemben, akit bántani akarnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 2. Hát elég nyomasztó írás. Sajnos fedi a valóságot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 3. Komlós Gy. Tamás

  Azt hiszem elkéstünk! A pokol már itt van! Akkor kellett volna felébredni a jóérzésű magyar polgároknak, amikor nem figyelmeztették az MSZP-t, hogy hova vezet az út. Mert csak ők okozták, hogy Orbánék ilyen többségre (2/3) tettek szert! Egyetlen országban a történelem során még nem voltak képesek a “demokraták”, a “jóérzésűek”, a csendes “szalonpolitikusok” megállitani azt a lavinát ami ma Magyarországon elindult. Ahol az erőszak a legkisebb formában beindul, ott ezt az orditózó, terrorizáló kisebbséget senki nem tudta megállitani. És én itt szeretném megkérdezni: mit tudnék én tenni, aki sok szenvedéssel, de túléltem a vészkorszakot, aki él-hal a magyar kultúráért, nyelvért, aki Pest szerelmese, de Izráelben él és minden évben haza (?!) látogat, mert azt hitte -ezideig – hogy e nélkül nem tud élni! Folytathatom-e igy miután ismét gyalázat minden, ami ott történik. 56 éve élek távol onnan és megtanultam, hogy ember vagyok, akinek fegyver van a kezében, nem alázhatnak meg csak azért mert zsidó vagyok! Az első atrocitás után visszaütnék, dacára 80 évemnek. Jobbnak látom lemondani arról, hogy meglátogassam “őshazámat”. De mit tehetek? Kérjem a világot, hogy zárják ki Magyarországot a népek családjából? Kit? Hogyan?
  Sajnos csak azt várhatom – ökölbeszoritott kézzel – hogy mikor kapom az értesitést, egy ott élő rokonom, barátom, ismerősöm megalázásáról esetleg még ennél is rosszabbról. Mert ahogy kezdetben irtam: A pokol már itt van! elkéstünk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 4. Ezen az oldalon is fontosnak tartom megismételni válaszomat egy elgondolkodtató hozzászólásra, ami így szólt:
  – “Véleményem szerint az nem igaz, hogy Orbán pártolja az antiszemitizmust. Sok minden írható a számlájára, de ez nem.”
  .
  Orbán nemcsak hogy pártolja az antiszemitizmust, hanem maga is gyűlölettel teli antiszemita. Már 1987-ben egy alezredes, egy őrnagy és egy hadnagy azt írták szobalehallgatásokkal bízonyított jelentésükben:
  – “Orbán gyűlöli, mert zsidó a származása és a viselkedése egyaránt.”
  http://nepszava.com/2012/03/magyarorszag/a-politikai-rendorseg-szerint-orban-antiszemita.html
  .
  “Sok minden írható a számlájára, de ez nem.” De igen!
  Ő nevez ki mindenkit és ő hagy jóvá mindent, ezért minden az ő számlájára is íródik:
  – az antiszemita MIÉP, majd a Jobbik támogatása és együttműködésük számos önkormányzatban;
  – az antiszemita “Magyar Demokrata” támogatása és székhelyhez juttatása (ez a lap nevezte először a nyilasokat Európa hőseinek!); a Demokrata volt az első szerkesztőség, ahova Orbán Viktor miniszterelnökként elment és ugyanő tett közzé felhívást 2002-ben a Demokrata előfizetésére;
  – az antiszemita Bayer Zsolt és a Magyar Hírlap támogatása (Bayer írta a Hírlapban: “Ők a mi indok-zsidóink – értsd: a puszta létezésük indokolja az antiszemitizmust”);
  – a Demokrata és a Magyar Hírlap tulajdonosa és fő szerkesztői által szervezett, békemenetnek álcázott antiszemita menet támogatása;
  – az antiszemita Csurka István támogatása és végtiszteletben részesítése;
  – az antiszemita Csurka és Dörner kinevezése az Új Színház élére;
  – az antiszemita Wass Albert és a nyilaspárti Nyirő rehabilitálása és beemelése a nemzeti tantervbe.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 5. Nagy antirasszista tüntetés lesz, aki tud, jöjjön el – már csak annak megmutatására is, hogy ebben az országban nem csak csupa eszemment
  rasszista él!
  http://atv.hu/cikk/20120610_antirasszista_megatuntetes_a_hosok_teren?source=hirkereso

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 6. Gavriel Bar-Shaked

  Tisztelt Bartus Laszlo,

  a hatart, az egyiranyu hatart, egy evvel ezelott leptek at, amikor felmentettek az ujvideki gyilkost, Kepiro Sandort. Elkuldom annak a csendornek kepet, aki mellettem allt es provokalt a birosag epuleteben, abban az epuletben, ahol 1944-ben Szenes Hannat iteltek halalra.

  Gavriel Bar-Shaked
  tortenesz
  Yad Vashem
  Jeruzsalem

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 7. nem hiszem hogy Magyarország lakossága képes vele született antiszemitizmusát lerázza

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 8. Véleményem szerint Orbán tudatosan nem pártolja az antiszemitizmust,de,hogy nem lép fel bizonyos események ellen,akaratlanul is ezt teszi.Nem tudni hatalmi törekvései a jobbikkal meddig mennek el.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 9. Remélem, hogy ez (pozitív) lélektani határ:
  “Először ítélt el valakit tegnap egy magyar bíróság a nácizmus bűneinek nyilvános tagadása miatt, ennek ellenére sem a Magyar Távirati Iroda (MTI), sem más médium nem tudósított az eseményről. A tavaly októberi Millás tüntetésen egy héber nyelvű holokauszttagadó táblát magasba tartó Nagy Györgyöt a Fővárosi Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta, próbaideje alatt pedig évente el kell látogatnia a budapesti holokauszt-múzeumba.”
  “a tegnapi ítélethirdetésről egyébként furcsa módon csak a nyíltan neonáci kurucinfo internetes portál tudósított, holott Magyarországon eddig még senkit nem ítéltek el nyilvános holokauszttagadásért. A döntésről az MTI sem számolt be tegnapi bírósági tudósításai között. Az újfasiszta honlap cikke egyébként tele volt csúsztatásokkal, a bírónő például az ítélet indoklásában nem hivatkozott a közelmúltban Schweitzer József volt főrabbit ért szóbeli zaklatásra’”
  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=559537

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 10. Tisztelt Bartus Úr !
  Miért nevezi Ön jobboldali pártnak O.V. társaságát?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 11. http://www.demokratikuskoalicio.hu/index.php/2011-12-05-15-42-05/hirek/2746-tegyuenk-pontot-az-orbani-remtoertenet-vegere
  Tegyünk pontot az orbáni rémtörténet végére! GYF.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 12. Többeknek a figyelmébe!

  Orbán nem antiszemita és kifejezetten nem az!
  Ennél sokkal rosszabb! Kell neki az antiszemiták (mivel nem hülye és tud számolni) szavazata.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos