Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Miért nem kár a Klubrádióért? 2012. május 20. vasárnap 21:31

 • Hozzászólások(138)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Miért nem kár a Klubrádióért?

Rövid válasz: azért, mert ennél, a jelenlegi Klubrádiónál az is jobb, ha nincs. A hosszabb válasz elmondja, hogy miért. Ahogy áldás lenne az is, ha nem ez az ATV lenne az ellenzék televíziója. Elmondom erről is, hogy miért.

Több írásomban kifejtettem, legutóbb az „Iványi Gábor kontra Németh Sándor” (Amerikai Népszava, 2012. május 16.) című cikkemben, hogy az ATV tulajdonosa úgy üzemeltet „ellenzékinek” hitt televíziót, hogy közben elemi érdeke a konszolidált puha diktatúra fennmaradása. Az ő érdekét mindennél jobban az szolgálja, ha az a kormányzat, amelynek állítólag ő az ellenzéke, soha nem bukik meg. Németh Sándor egy demokráciában soha nem kapna annyi pénzt és vele államegyházi jogokat, mint amit Orbán diktatúrájától megkap. A Hit Gyülekezete kedvezményezettje az Orbán-rezsimnek, méghozzá úgy, hogy ezekhez a kedvezményekhez ellenszolgáltatás nélkül nem jutna hozzá. A Hit Gyülekezete ugyanis ideológiailag nem illik az Orbán-rendszerbe, a jobboldal számára mindig destruktív cionista szekta volt. Ezért a Hit Gyülekezete nem természetes szövetségese a klerikálfasiszta rendszernek, a szentistváni katolikus keresztény-nemzeti államnak. Ehhez a két félnek különalkut kellett kötnie, amelyről a sajtó be is számolt. Ezért olyan „ellenzéki” televíziót néznek az Orbán-rendszer ellenfelei, amelynek érdeke az, hogy az Orbán-rendszer megmaradjon.

A kérdés nem olyan egyszerű. Németh Sándor az ATV-t elsősorban a Vidám Vasárnap miatt tartja fenn. Deklaráltan az evangelizáció miatt van szüksége erre a tévére. Mint tévéprédikátor, azért tart fenn másfajta műsorokat is, hogy a csatornának legyen közönsége, a költségek egy részét kitermelje hirdetésekkel. Részben örökölte, hogy az ATV baloldali irányultságú, ahogyan a nézők egy részét is megörökölte. Másrészt abban az időben maga is a baloldal támogatója volt. A Fideszt nagy ellenségének tekintette, miután az a veszély fenyegetett, hogy Orbán hatalomra jutása a Hit Gyülekezete üldözését jelenti majd. Emiatt keresett politikai kapcsolatokat a baloldali pártoknál, majd Orbán jobboldali ellenlábasainál. Talán őt magát is meglepte, hogy Orbán és Semjén egyezséget ajánlott, hogy megszabaduljon a jobboldali alternatívától, az MDF-től. Németh Sándor elárulta a demokrácia érdekeit, amikor az MDF támogatása helyett az Orbánnal való kiegyezést választotta. Ez az egyezkedés elvezetett oda, hogy a Hit Gyülekezete magára hagyta Dávid Ibolya pártját, és „visszavonult” az aktív politikai szereptől. Ez azt jelentette, hogy nem lesz Orbán ellenzéke. Cserébe pedig a Fidesz békén hagyja a Hit Gyülekezetét, és nem veszélyezteti az egyházi státuszát. Ennek a megállapodásnak nyilván része az ATV, amely nem „uszít” az Orbán-rendszer ellen. Ebben a helyzetben az lett volna a tisztességes, ha Németh Sándor ígéretének megfelelően visszavonul a politikától, és az ellenzék egyetlen televízióját eladja egy valóban ellenzéki tömörülésnek. Szembesülnie kellett volna azzal, hogy miután Orbánnal meg nem támadási egyezséget kötött, nem lehet tulajdonosa az egyetlen ellenzéki televíziónak, mert az összeegyeztethetetlen egy ilyen televízió szerepével. Ha Orbánnal megegyezett, akkor a nézőit becsapja, és az ellenzéket megfosztja attól, hogy egy valóban ellenzéki médiuma legyen. Csakhogy az ATV a Hit Gyülekezete zsarolási potenciáljának része is. Németh Sándor pedig soha nem mondott le arról, hogy a nagypolitikában részt vegyen. Emellett azt tartja, hogy addig van védelme, amíg televíziója van.

Ezért úgy gondolta, hogy elég lesz, ha kereskedelmi csatornaként ad egyfajta hírszolgáltatást. Vannak közéleti műsorai, amelyek sokkal korrektebbek, mint a jobboldali és a jobboldal által megszállt közszolgálati média műsorai, de nem avatkozik Orbán rendszerébe. Sokan azt gondolják, ez tisztességes vállalkozás, jó szolgálatot tesz, mert fórumot biztosít olyanok számára, akik máshol nem kapnak nyilvánosságot. Az Orbán-rendszer megdöntése végülis nem az ő feladata. A Biblia szerint egy gyülekezetnek nincsenek politikai céljai, nincs evilági küldetése. Nem Németh Sándor felelőssége az Orbán-rendszer felszámolása. Különösen azok után, hogy kiegyezett vele, egyházi küldetéséhez pedig jobb feltételeket nyújt, mint a baloldali kormányok bármelyike. Németh Sándornak ezért nem érdeke, hogy nekimenjen Orbánnak. Egy visszafogott ellenzéki televíziót működtet, amely megtartja a nézőit, de nem veszélyezteti az Orbánnal kötött egyezséget. A diktatúra elleni fellépést nem tekinti feladatának. E logika alapján sokan azt gondolják, ez így teljesen rendben van.

Csakhogy a helyzet ennél is bonyolultabb.

Az Orbán-rezsim felszámolta a jogállamot, eltörölte a demokráciát, és elvette a demokratikus alkotmányt. Amikor a Hit Gyülekezete megegyezett Orbánnal, akkor ezt ugyan sejteni lehetett, de még nem lehetett tudni. Új helyzet alakult ki, amelyben olyan ellenzéki médiára lett volna szükség, amely a demokráciát megvédi. Erre azonban Németh Sándor televíziója nem volt alkalmas a kettejük között létrejött egyezség alapján. Történelmileg úgy alakult, hogy az egyetlen ellenzéki televízió a Hit Gyülekezete tévéje maradt, ennek a szerepnek azonban a vallási közösség sajátos érdekei miatt nem tud megfelelni. Ebben a helyzetben az a látszat keletkezett, hogy van sajtószabadság, hiszen az ellenzéknek van egy televíziója, ez azonban nem az ellenzéké, és nem is tölti be egy ellenzéki tévé szerepét a diktatúrában. Az idő túlhaladta azt az ellenzékiséget, amelyet az Orbánnal kiegyezett Németh Sándor nyújtani képes. A megváltozott körülmények miatt két korrekt megoldás kínálkozott: szembefordul Orbánnal, és felmondja a meg nem támadási szerződést, vagy megmarad Orbán partnere, de az ellenzéki televíziót eladja annak, aki az Orbán-rendszer valódi ellenzéke. Korábbi életútjának az felelt volna meg inkább, ha elutasítja a diktatúrát, vállalja az üldöztetést, és a többi betiltott egyház oldalán harcol a szabadságért. Televízióját pedig valódi ellenzéki tévére hangszereli át, és frontális támadást indít a diktatúra ellen.

Németh Sándor ehelyett nem fordult szembe a diktatúrával, hanem elfogadta az államegyházi státuszt, és az ellenzéki televíziót is megtartotta, miközben ő már nem ellenzéke a fennálló hatalomnak. Megfordult a helyzet, ellenzékiség helyett a diktatúra érdekeit szolgálja, miután az Orbán-rendszer megdöntése neki nem lehet a célja, és a nézőit sem arra kondicionálja. Márpedig demokraták számára nem lehet más cél, mint Orbán rendszerének eltörlése. Nem is a kormányt kell leváltani, hanem a rendszert kell megdönteni. Németh Sándor nem ellenzéke, hanem része annak a rendszernek, amely megdöntésre vár. Ebben a helyzetben ő a tulajdonosa az egyetlen ellenzéki televíziónak, amivel taktikázik Orbán és az ellenzék között. Eladni mindaddig nem fogja, amíg az ellenzékkel azt elhiteti, hogy ez ellenzéki csatorna, és azok nem bojkottálják a televízióját. E látszat fenntartásához van szükség például Kálmán Olgára.

Milyen baj következik abból, ha az ATV csak annyira ellenzéki, amennyire a tulajdonos Németh Sándor ellenzéki? Az, hogy akik az ATV-t nézik, annyira lépnek fel a diktatúrával szemben, amennyire Németh Sándor azt megdönteni akarja. Semennyire. Németh Sándornak joga van olyan tévét üzemeltetni, amilyet akar, de az ellenzéknek tisztában kell lennie azzal, hogy ez a tévé leszereli az aktív ellenállást, mert ez a tulajdonos érdeke. A nézőnek kell azzal tisztában lennie, hogy egy manipuláció részévé válik. Az ATV mindenkiből kis Németh Sándort csinál, mindenkivel úgy láttatja a világot, mintha mindenkit sok százmilliós állami támogatás fűzne az Orbán-rendszer fennmaradásához. Németh Sándor ATV-je átveszi az ellenzék gondolkodása fölötti ellenőrzést, és az Orbán-rendszer érdekeinek megfelelő mederbe tereli. Az indulatokat féken tartja. Az ATV képviselői kijelentették a Heti Válasz egyik cikkében, hogy „kölcsönös meg nem támadási szerződést” kötöttek Orbán Viktorral. Ezért az ellenzékiség látszata csupán csapda. Milyen ellenzéki tévé az, amelynek a tulajdonosa meg nem támadási szerződést köt az elnyomó hatalommal?

Mindez Németh Sándor ártalmatlan játéka lenne, ha nem lenne ekkora a tét. De a demokratikus ellenzéket gúzsba köti egy olyan televízió, mely az ellenzékiség látszatával megtéveszti a nézőit, de a műsoraival a fennálló hatalom maradását szolgálja. Mindez egy olyan ember kezében, aki mindent tud a tömegpszichológiáról, és több évtizedes tapasztalata van, hogyan lehet egyetlen szavával jobbra vagy balra terelni a tömeget. Amikor a néző a tévét bekapcsolja, önmagát kikapcsolja, és akkor átveszi a gondolkozását Németh Sándor. Ennek azonban most súlyos következményei vannak. Kiépültek a diktatúra jogi kereti, jelenleg a konszolidációja zajlik. Ha ez megtörtént, a jogi lehetőségekkel élve a szabadságot tovább korlátozzák. Egy igazi ellenzéki televízióra lenne szükség, amely mozgósít, és nem pótcselekvést nyújt az ellenzék számára. Németh Sándor ma már nem ártatlan bárány, hanem tudatos manipulátor, aki nem a helyzetnek megfelelő reakciókat közvetít. Elfedi a valóságot, megszépíti a helyzetet, és irreleváns válaszokat ad a problémára, ami saját kettős helyzetéből fakad. Az ellenzék saját magát fegyverzi le akkor, amikor ezt a televíziót helyezi középpontba, és a figyelmét erre fordítja. Németh Sándor az ATV nézőit, s ezáltal az ellenzék jelentős részét, a saját ellenzékisége szintjére hangolja.

A szándékosság megkérdőjelezhető annak, aki nem ismeri Németh Sándort és a Hit Gyülekezetét. Aki ismeri a Hit Gyülekezete vezető lelkészét, milyen akkor, ha ellenzékben van, az tudhatja: amit az ATV jelenleg mutat, az szándékosan tompított és lefojtott ál-ellenzékiség. Felosztották egymás között a piacot. Az Orbán-média letarolja a jobboldalt és a „közszolgálati” média nézőit, az ATV kontroll alatt tartja az ellenzéket, cserébe monopolhelyzetben maradhat a baloldalon, és megtarthatja a piaci részesedését. Ebből következik, hogy amíg az ATV létezik, az ellenzék nem fogja az Orbán-rendszert megdönteni. Kálmán Olga bele van tervezve a rendszerbe. Ha „az Olga jól megkérdezte”, „ha az Olga jól megmondta”, akkor az ATV átvert nézője azt hiszi, történt valami. Másnap nem vonul ki az utcára, hogy a demokratikus alkotmányt és az emberi jogait visszakövetelje. Ez már nem ártalmatlan dolog, az ATV most erre van kitalálva. Az orbáni konszolidáció egyik eszköze. Akkor tudja majd meg a közönség, hogy mekkora csalás a jelenlegi ATV, ha Németh Sándor megelégeli, hogy közvetve a nácik szekerét tolja, és egy igazi ellenzéki televíziót csinál az ATV-ből. Belátható időn belül akkor lenne az Orbán-rendszernek és a magyar fasizmusnak ellenzéke, ha Németh Sándor és a Hit Gyülekezete ellenük fordulna. De szerencséjükre Németh Sándor megöregedett, kerüli a konfliktusakat. Ha megfizetik, és békén hagyják, akkor már az igazságért nem harcol.

Az ATV nézőinek azt kell eldönteniük, hogy tévézni akarnak vagy szabadságot akarnak. Tévézhetnek is, de akkor azt diktatúrában kell tenniük. Ha szabadságot akarnak, akkor erről a tévéről le kell mondaniuk, mert ez kiveszi a lelkükből a szabadság iránti elszántságot és erőt. Akik nem tudnak tévé nélkül meglenni, és ez az egyetlen nézhető csatorna, azok tévézzenek nyugodtan, de ne beszéljenek az Orbán-rendszer megbuktatásáról. Készüljenek arra, hogy a tévéfoteljükből fogják az Orbán-rendszert szemlélni még vagy húsz-harminc éven át.

A Klubrádió helyzete némiképp más. A Klubrádió nem azért szolgálja az Orbán-rendszer érdekeit, mert kiegyezett a háttérben a hatalommal. Hanem azért, mert szerepzavarban van, vak, süket és gyáva. Ebből kifolyólag romboló hatása nemcsak akkor szűnhet meg, ha a rádió megszűnik, hanem akkor is, ha a rádió megváltozik. De erre hosszabb ideje nem mutat hajlandóságot. A Klubrádió nem vette észre a változásokat. Beleragadt a demokráciába, és ma is úgy próbál viselkedni, mintha demokrácia lenne. Azt gondolja, hogy a sajtó feladata kizárólag a tájékoztatás. Egy korábbi durva példámban már jeleztem, hogy a Klubrádió szakmailag kiváló élő tudósításokat küldene Auschwitzból. Megbízható adatokat közölne a beérkezett vonatok számáról. Szakértő mondaná el, hogy az alkalmazott gáz hogyan öl, és pontos számokat hallhatnánk a kemencék kapacitásáról. Csak azt felejtenék el közölni, hogy itt emberirtás folyik, iparszerű méretekben gyilkolnak. Azt sem mondanák el, hogy ebben az esetben nem érdemes szó nélkül felszállni a vonatokra, mert a végállomáson a halál vár. Médiafelfogásuk szerint a sajtónak ez már nem feladata. A sajtó feladata csak a tájékoztatás. Elég, ha elemzi a diktatúrát, megdöntenie nem kell.

A Klubrádióban még fél évvel ezelőtt is azt mondták, hogy nincs diktatúra. Ezért Bolgár György rendszeresen lebeszéli a betelefonálókat az igazukról. Felveszi azt a téves pózt, hogy neki mindig a másik oldalt kell képviselnie. Ez tévedés, az újságírónak mindig az igazságot, a törvényességet, a jogállamiságot és a demokráciát kell védelmezni, nem az ellentétes álláspontot. Egy törvénytaposó kormánnyal szemben nem mondhatja azt, hogy próbáljuk megérteni a kormány álláspontját is. Ez nevetséges. Ahányszor a Klubrádiót hallgattam, dührohamot kaptam, és agyvérzés kerülgetett. Ez a rádió nem felrázza az ellenzéket, hanem elaltatja. A Klubrádió meghamisítja a valóságot, letagadja a tényleges helyzetet, és megbénítja az ellenzék cselekvőképességét. Ha nem így van, akkor hogyan lehet, hogy Orbán egy hangos szó nélkül felszámolta a demokráciát?

A sajtó a negyedik hatalmi ág. A sajtónak nem az a feladata, hogy élőadásban közvetítse a demokrácia szétverését, hanem az, hogy a demokráciát megvédje. Bolgár György élő műsorban fejtette ki nekem, hogy a Klubrádió feladata csak a tájékoztatás. Amerikában riadót fújna a sajtó. A rádió műsorát megszakítva közölné, hogy támadás érte a demokráciát. Megbénítanák az országot, és nem lehetne addig semmit sem csinálni, amíg a diktatúra közvetlen veszélye el nem hárul. Londonban egy nyugdíjjal kapcsolatos intézkedés miatt kétmillió ember vonult az utcára. Erre nem válasz az, hogy Magyarországon nem vonulnak az utcára, mert abban kitüntetett szerepe van annak, hogy az emberek mit hallanak a médiában. Ha azt hallják, hogy nincs diktatúra, ez demokrácia, akkor miért is mennének az utcára? De ha nem mennek is, és ha a rádiót megszállja még aznap a katonaság, akkor is az igazat kell mondania. Mikor figyelmeztette a Klubrádió kellő eréllyel az országot, hogy államcsínyt követnek el? Mikor tette világossá, hogy nemcsak totális diktatúra létezik?

Nem szeretnék ebbe részletesen belemenni, de ne felejtsük el azt, hogy az a magyar lakosság, amely inkább szavazott fasisztákra és nácikra, mint a baloldali liberális demokratákra, nemcsak a baloldali pártok politikusait, hanem azt a baloldali sajtót is megutálta, amelyik nemegyszer erkölcstelen módon mellettük állt. A demokrácia bukása az ő csődjük is. Húsz évük volt, hogy a demokratikus ethosz megerősödjön. Ehelyett megutálták az emberek a demokráciát. Ha generációváltásra van szükség a baloldali és liberális politikusok között, akkor még inkább a baloldali és liberális sajtóban, amely annyi elvtelen kompromisszumot megkötött, hogy hitelesen alig jön ki a száján valami, amit a rajongótáboron kívül más is meghallana. Ennek oka pedig egyszerű: a sajtófinanszírozás cseppet sem volt etikusabb, mint a pártfinanszírozás, amelyből azok a korrupciós botrányok kifejlődtek, amelyek a demokrácia utálatát kiváltották. A sajtófinanszírozás ugyanúgy elkoptatta őket, mint a pártfinanszírozás a baloldali politikusokat. Nem tudnak már egyenesen gondolkodni és beszélni, megromlott ez az érzékszervük. Ebből csak a demagóg fasiszták jöttek ki jól. Az ősbűnről sem szeretnék beszélni, legyen annyi elég, hogy amikor létrejött az Újságíróklub nevű förmedvény, amelyben három egymással egyetértő újságíró verseng azon, hogy melyik tud elfogultabban nyilatkozni a politikai szereplőkről, akkor a baloldali sajtó munkatársai egy emberként röhögtek fel, hogy ilyen a világon nincs. Nem véletlen, hogy csak a nyilas Bayerék másolták le. Az pedig mindent elmond, hogy ez a műfajilag nem létező műsor lett a megmaradó baloldal zászlóshajója. Nemcsak a műfajjal volt a baj, hanem azzal a szellemiséggel, amely mint esszencia az Újságíróklubban ölt testet. Mit várjunk a Klubrádiótól, amely nagyrészt erre a szellemiségre épül? Egyszerűen a sejtekbe beivódott a számítás és a sumákság. Addig itt nem lesz se megújulás, se demokrácia, se feltámadás, amíg ez meg nem változik. Magamat is a bukottak közé sorolom: vagy szembenézünk önmagunkkal, és az elmúlt húsz évvel, és mi megváltozunk, vagy ki kell várni, amíg ez a generáció ki nem hal. Ha nem változik meg, akkor ez a generáció már nem megy be még egyszer az ígéret földjére, hanem diktatúrában fog meghalni. Ez a Klubrádió nagy kérdése is.

Azon lehet vitatkozni, hogy a Klubrádió szerepzavarból teszi, a vaksága miatt nem tudja, hogy mi zajlik körülötte, vagy igyekszik úgy viselkedni, hogy ne szűnjön meg. De annál a Klubrádiónál, amelyik lebeszéli az embereket az ellenállásról, az igazságukból kiforgatja őket, annál a Klubrádiónál az is jobb, ha nincs, mert tiszta helyzet marad utána. Akkor lehet látni, hogy diktatúra van, és előbb-utóbb elindul egy szervezkedés a diktatúra megdöntésére. De amíg a Klubrádió azt a baromságot mondja, hogy demokrácia van, addig Áder János kijelentheti a világ szégyenére, hogy ő a demokráciát fogja védeni az Orbán-rezsimben. A Klubrádió a jóllakott és kiöregedett Albert Flóriánra emlékeztet 1973-ból, aki csak sétált a pályán, és a mentalitásával lerombolta az egész magyar focit. 1989-ben a 168 Óra rádióműsora élményszámba ment, remegő gyomorral várta egy ország, hogy megszólaljon a szignál. Hol van a mai Klubrádió ehhez? A mai 168 Óra sem az, ami volt, de a Klubrádió kifejezetten egy “anti-168 Óra” ebből a szempontból.

A Klubrádió nem fogta fel, nem érzékelteti, hogy Magyarországon mi történt. A túlélésre játszó alkalmazkodás szócsöve lett, azok hangját szólaltatja meg, akik azt hiszik, hogy majd ez is elmúlik magától, éljük túl, ne csináljunk semmi bolondságot. Az Egyesült Államokban a WTC elleni támadásnál nagyobb terroristatámadásnak minősülne az, amit Orbán Viktor Magyarország ellen végrehajtott. A demokrácia vagy diktatúra kérdése attól függ, szét vannak-e választva a hatalmi ágak. Van-e a hatalomnak intézményes kontrollja? Ha nincs, akkor vége a demokráciának. „Irányított demokrácia” nem létezik. Az „irányított demokrácia” nem demokrácia.

Magyarország diktatúra attól kezdve, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét, a hatalmi ágak szétválasztását megszüntették. Aki nem hiszi, mondja meg, mi az, amit Orbán Viktor nem tehet meg Magyarországon, ha akar. Ebben az esetben a sajtó nem viselkedhet úgy, ahogyan a Klubrádió. Arra a Klubrádióra, amely vak, süket és hülye, semmi szükség nincs, mert a létezésével nagyobb kárt okoz, mintha nem lenne. Diktatúrában nemcsak értékes műsorokat kell készíteni, hanem hasznosakat. És ezt nem a Klubrádió ellenségeként, hanem a barátjaként mondom. Térjenek végre észhez, és arról beszéljenek, ami van.

Egy diktatúrát pedig nem elemezni, hanem megdönteni kell. A forradalmárok mit akartak először elfoglalni? A rádiót. Nekik pedig ott van a rádió kezükben, és nem tudják, hogy mire való.

Nem elég mindig csak Orbánékat szidni, és a magunk oldalát elfogultan védeni, hanem itt is tisztázni kell bizonyos kérdéseket, mert ma már olyan nyíltan náci jelenségek vannak Magyarországon, amelyek fizikai veszélyt jelentenek. Nincs mire várni. A korlátlan hatalom és a szélsőjobb nem fogja saját magát korlátozni. Elmennek a végsőkig, amíg nem találják szembe magukat egy náluk nagyobb erővel. Most kell a jövő halálos áldozatait megmenteni, nem lehet tovább mellébeszélni. Magyarország már a tragédia szélén táncol.

Már régen ellenállásra kellett volna felszólítani az embereket. Az utcát azóta elfoglalta a szélsőjobb. Most már az a tét, hogy meg tud-e húzni a lakosság a hatalomnak egy határt, amelyet a nácizmus nem léphet át. Különben bármi megtörténhet. Horthyt azért szereti annyira Fidesz szimpatizáns szélsőjobb, mert megölette a zsidókat. A következtetéseket le lehet vonni ebből.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.2/5 (55 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +71 ( 101 szavazatból)
Bartus László: Miért nem kár a Klubrádióért?, 4.2 out of 5 based on 55 ratings

 • Hozzászólások(138)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

138 Reader’s Comments

 1. Bolgár tegnap már idézőjelbe tette a Magyarországi demokráciát!!! :D

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 2. T.proaktiv
  A Gyurcsány ellenesség alapkövetelmény minden médiánál ahol a Fidesznek vagy az MSZP-nek érdekeltsége van.
  Ami a KR.-t illeti, igaza van a szerzőnek. De ilyen az egész magyar “ellenzéki” média. Ez a megalkuvás, gyávaság egyrészt következik a nemzeti sajátosságunkból, másrészt a médiákban dolgozók felkészületlenségéből. Ez utóbbit mutatja, hogy abban a hiszemben élnek, egy demokratikus jogállamban képviselik az ellenvéleményt.Jó lenne felébredni még addig amíg a világ figyel ránk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 3. Kedves Gets!

  Ne mondja! Juhéjj, két évvel a Nemzeti Együttműködés Rendszerének nevezett fasiszta diktatúra bevezetése után Bolgár György, a liberális sajtó zászlóshajója “idézőjelbe” tette a magyarországi demokráciát! Két héttel azelőtt, hogy a fal mellett egyenként kivégzik őket! Ezt a tisztánlátást! Bravó!!! Hurrá!!!! Nyissunk pezsgőt! És ha Bolgár György idézőjelbe tette, akkor az idézőjelbe van téve. Lehet, hogy rövid időn belül nem leszünk szélsőséges, hisztériakeltő hülyék? Nem, az nem lehet. Mi akkor is azok maradunk, amikor majd öt éves késéssel a ballib sajtó nagy megmondó emberei is rájönnek, hogy hol vannak. Akkor is nekik lesz igazuk, a valóság definíciója ez: valóság az, amit ők a valóságról mondanak! Az nem elég, hogy Te is azt mondod, Neked akkor kell mondanod, amikor ők mondják! Különben egy szélsőséges, radikális, hiteltelen hülye vagy. Nos, ha van valami, ami az Orbán-rendszer javára írható, az az, ha ezt a mentalitást és szellemiséget elsöpri, de örökre. Nem kell minden változástól megijedni, tisztul a kép.
  Üdvözlettel, Bartus Laászló

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (19 szavazatból)
 4. Lehet beszélni megalkuvásról és gyávaságról – de nem kellene elfelejtkezni arról, hogy ez a két un. ellenzéki – ATV és KR – , ha nem vigyáz a szavaira olyan KEMÉNY PÉNZBÜNTETÉS-t kaphat, hogy be is zárhatja a boltot! Ugyanúgy, ahogy a Népszava és a NOL is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 5. Ja, bocs, akkor hallgassunk el. Várjuk meg, amíg más eszközökkel számolnak fel. Rendezkedjünk be erre. Nem tudtam, hogy már feladtuk, még ajogot is, hogy legalább megmondjuk.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (21 szavazatból)
 6. Nagyon rossz lenne, ha a Klubrádiót valami “Amerika hangja” rádióként képzelnénk el. Lehet, olyasmit akartok tőle elvárni, amit viszont ők nem akarnak.
  Nagyon nem szeretném, ha a Klubrádió csak Megbeszéljük szerű műsorokból állna. Véleményem szerint heti egy-két adás bőven elég volna ebből.
  Próbáljátok azt elképzelni, hogy a kultúrában, tudományban, gazdaságban is lenne alternatív mondanivalója a rádiónak. Hiszen a közélet minden területén csak egy hang szól. Sokkal jobban szeretném, ha ez a rádió át tudná venni a néhány évvel ezelőtti Kossuth rádió színvonalát igényes zenékkel, beszélgetős, szolgáltatási műsorokkal, neadjisten régi rádiójátékokkal, és minél kevesebb lenne a direkt politizálásból. Ahol a kofavizit egy kellemes bulvárműsor a sok igényes választékból. Én nem akarok harcoló, acsarkodó Klubrádiót. Normális, színvonalas, igényes rádiót szeretnék, olyan emberekkel, akik kompetensek, hitelesek. Hogy ez a klubrádió-e vagy más, mindegy. Viszont erre most csak a Klubrádiónak lehet esélye. A harcot meg vigyétek, vigyük máshová.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (14 szavazatból)
 7. Nagyon nagy részben igaza van : sokan akik itt élnek ( és kifogásolják a tengeren túli kritikákat, mondván könnyű kintről…) nem látják ilyen tisztán át a helyzetet !
  Szerintem ez a kijelentése, hogy…nem kár érte,,,, – alighanem egyfajta figyelmeztetés, mint amikor a gyerekem a figyelmeztetések ellenére újra és újra egyensúlyozik a szék lábán, majd esik agy rohadt nagyot : na, látod ezt most megérdemelted..! Pedig nyilván nem kívántam őszintén, hogy jól megüsse magát – hát valahogy így érzékelem én Bartus megjegyzését is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 8. «Bolgár tegnap már idézőjelbe tette a Magyarországi demokráciát!!! » Micsoda szélsöséges megallapitas. Holnap mar zarojelbe teszi és holnap utan azt mondja a hallgatoknak, hogy hat nem is olyan nagy baj ez kérem, hiszen husz évvel ezelött sem volt demokracia, akkòmeg?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 9. moment
  “Nagyon nem szeretném, ha a Klubrádió csak Megbeszéljük szerű műsorokból állna.”
  .
  Nem is fog, de az biztos, hogy a leghallgatottabb műsoruk. Mert a NÉP szava, a hallgatók politikai véleménye jobban kihallatszik egyenes adásban. A népnyúzás elleni spontán felháborodás ott jön át legjobban, és sokan ott hallják visszaigazolva a saját álláspontjukat. Ezért is hallgatják annyian.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 10. Lehet az ATV-t -esetleg a Klubrádiót bírálni, de ha ők sem lesznek, mi marad? Sajnos a többség nem ezt a két médiumot nézi, hallhatja. Láttatok már királyi vagy kertévés hiradót?????? És fideszjobbikos Echotv-t vagy Hírtáévét??? Na az az igazi magyar botrány. Nagyon nem érthetek egyet a két most bírált médium eltűnéséért drukkolni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 11. Kedves admin !
  Ahogy a szólás mondja: szelet vetett, s vihart arat…
  Élvezettel – tudjátok, hogy hogyan értem – olvasom a hozzászólásokat.
  van itt tézis és antitézis.
  Az igazság?
  Attól is függ, ugye, honnan, hogyan nézzük.
  Középre kerültem, más úgy sincs alapon, mégis nézem az ATV-t, hallgatom a Klubrádiót, minden visszafogottságuk ellenére. Azt megmagyarázom magamnak, hogy az ottaniaknak is kell állás, pénz, ami nélkül ugye szörnyű az élet. Bátorság ! Akinek senkije, semmije sincs, akinek nics mit vesztenie, az lehet bátor.Itt még a hozzátartozókat is büntetnék !
  Azért azt belátom, hogy egyre védekezőbbek, egyre megengedőbbek a Fidesszel szemben. Ezt nem kellene, ennyire nem, végül már igazat is adnak az eszement ötleteiknek ???
  Ennyire mégsem kellene félni és behódolni. Jobb hiján mégis néznem, hallgatnom kell, nem fogok Echo és Hir TV-t nézni, azt nem birom elviselni, ha csupán kiváncsiságból is belenézek…Ők rettenetesek ! Az a mélységes gyűlölet, amit sugároznak, közvetitenek számomra elrettentő, túl azon, hogy csupa hazugságot terjesztenek.
  Na, a Vidám Vasárnapot eddig sem, ezután sem fogom nézni ! Az én toleranciámnak is van határa…és Havast sem birom elviselni…
  Dehát nem is kell, magam dönthetek, magunk dönthetünk, mivel töltjük el az időt !
  Valóban, itt a net, sok-sok mindent lehet olvasni, és még hangos hirek, videók is vannak.Valahogy mégis szeretek rádiót hallgatni, és a tv-t nézni – is.
  Tudom, nem elég szemlélődni, kommentelni szűk körnek, cselekedni kell/ene, én ebben “béna” vagyok.Sajnos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 12. Mindjárt mondom

  proaktív: >>“De megdöbbentőbb Havas Henrik tőle megszokott flegma unalommal tett kijelentése, hogy ő utálja Gyurcsányt.”
  .
  Az atv-n a Gyurcsány-ellenes megnyilvánulás a képernyőre kerülés alfája és omegája, jól kivehető, eleve elvárt munkaköri kötelesség.<<
  .
  Neked is kénytelen leszek Heller Ágnest idézni: "Ezek el sem tudják képzelni, hogy van olyan ember, akinek saját, önálló véleménye van, és nem attól van, hogy fizetnek neki érte."
  .
  Képzeld, én is utálom Gyurcsányt. Húha. Szerinted ezért a kommentért mennyit kapok?
  .
  Havas a bunkó stílusa ellenére még mindig gerincesebbnek tűnik, mint Bolgár. Nem arról beszélek, hogy emberileg milyenek, mert azt nem tudom, hanem arról, hogy közszereplőként mit mondanak az adásban. Havassal körülbelül 70-80%-ban értek egyet. Bolgár esetén ez mostanában 0%
  .
  Bolgár egyszerűen árt ennek az országnak azzal, amit művel. Sok más értelmiséginek nevezett, naiv, ostoba puha p.höz hasonlóan.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (6 szavazatból)
 13. Kedves Bartus László! Sok mindennel egyetértek, de mégis … Bármit mondhat a Klubrádió, lehet akármilyen radikális, felhívhat komoly ellenállásra, ha nincs kit. Utánam ! Előre! Hátra nézek és nem követ senki! Elvesztem a csatát és még nevetségessé is válok. A magyar társadalom még nem nézett szembe önmagával, még nem szembesült felelősségével. Nagy része ezért vevője még mindig a szélsőjobbnak, a nyilas, náci gondolatoknak. Orbán ezt ügyesen kihasználva nagy tömeget állított maga mellé. A másik oldalon a kényeskedő, nyafogó vájt erkölcsű értelmiség, saját magát is ámítva, ellenállásra buzdítás helyett, demokrataként tetszelegve inkább leszerelt, mint biztatott. Ilyen helyzetben a Rádiónak nem lehetett célja, hogy bezárják. A cél: minél többekhez eljutni, minél több ellenzéki hangot megszólaltatni, tájékoztatni, amíg lehet legalább addig, minél többeket. Tömeget , erőt gyűjteni, meggyőzni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 14. Kedves Mindjárt mondom! Ha ez a stílus jobban megfelel: emberi oldalról ekkora baromságot mint ez itt: “Bolgár egyszerűen árt ennek az országnak azzal, amit művel.”-még nem hallottam! Ha “gerinc”kell: ritka nagy állat az aki utálja Gyurcsányt! Így jó?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 15. Kedves Anslusz – igaz, pontosan így van, én lennék a legboldogabb, ha nem ilyenek lennének, és minden akadály nélkül működhetnének. BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 16. Ma drága Bolgár úr mantrázza a hülyeségeket. De ezt így,… Na de mégis,/mégse,
  és így tovább.
  Na drága Bolgár úr persze nem tud semmit. Moldova György talán tudja, de drága Bolgár úr nem tus semmit.
  Drága Bolgár úr! Nem kéne elkotródni? Nem tetszik tudni? Mi tudjuk!
  A KR-nek ebben a formában semmi értelme. Semmi!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (8 szavazatból)
 17. Bolgár úrtól, (a Drága Bolgár úrtól) épp most tudtam meg, hogy Orbán nem antiszemita és Magyarországon nincs diktatúra. Waze, most már nagyon megnyugodtam.
  Még jó, hogy hallgatom a Klubrádiót.
  Kibédy énekelte azt a számot, hogy “Én nem hiszem, hogy…” Micsoda énekes volt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 18. Kedves B.L.! Igaza van. Én is így gondolnám, ha nem ebben az országban élnék. De még itt élek. Ahhoz a csoporthoz tartozom, akit le”kádárhuszároztak”, megmondták, törvénybe iktatták, hogy mindenért ÉN vagyok a felelős. Lenyomták a társadalom torkán ezt a törvényt, néhányan tiltakoztunk ellene. Nagy hátszelünk nem volt, nem volt jogász, aki kiállt volna és azt mondja, márpedig visszamenőleges törvénykezés nincs. Nem volt jogász, aki kellő alapossággal megfogalmazott beadvánnyal élt volna az Alkotmánybíróságnál, az EU-nál, akinek odafigyelnek a hangjára, mondandójára, hazai és nemzetközi porondon. Mindenki lapított és várt. Ha ezt meg lehetett csinálni, akkor a társadalom többi részét is meg lehet félemlíteni.. Ebbe beletartoznak az írott és képi sajtó munkatársai. Ehhez már csak egy médiatörvényt kellett alkotni, ehhez már csak háttéralkukat, háttérembereket kellett kötni/megvenni, és íme az eredmény. A félelem, a rajta kell lenni egy fizetési listán, mert az élet drága, nagy úr. Ehhez igazodnak a népek. A fent említett két médium pedig a mai HOFI. Szelep. Aki ma kimenne az utcára és tiltakozna, véleményem szerint az a réteg, amelyik nem “gyújtaná” fel a várost, mert nem így szocializálódott. Marad a kimért vélemény.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 19. Bolgár György szerint nincs diktatúra.
  Ha majd kést szúrnak a hasába, akkor se kiált gyilkost, hiszen még él.
  Majd, ha meghalt…
  .
  De ha korábban radikalizálódnak a szükségesnél, akkor nincs, aki kövesse a felháborodott tömeget, sőt, a többiek igazolva látják a rágalmakat. Ez nagyon bonyolult politikai (ideológiai) játszma.
  .
  Valamikor ifjú és bohó koromban megpróbáltam megérteni az aktuális ideológiát. Nekiálltam végigolvasni a klasszikusokat. Többek között emlékszem egy bizonyos Uljanov (Vlagyimir Iljics) megjegyzésére: minek kell annyi illegális újság, röplap és a többi? Persze, ezek nagyon jó, hogy vannak, “de a legális lehetőségeket sem használjuk ki eléggé”.
  .
  Szóval, jó lenne, ha a KR határozottabb lenne, de nem lenne jó, ha megszűnne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 20. Mosolyogva olvasom a rengeteg hozzászólást, Van itt pro és kontra. Egyik ezt gondolja, másik amazt. De mit TUDTOK? Mert az az igazán érdekes. Az igazság. A Klubrádió egyik műsorvezetője -tizenéve ismerem- pillanatnyi őszinteségi rohamában mesélt egy-két dolgot nekem ( egyébként totális fidesz fan!) arról, mi folyik ott. Azóta nem hallgatom. Az ATV-ből ezer éve ismerek egy csomó stábtagot. Bánó, Havas, Bolgár, stb- egy kutya.Aratóról nem is beszélve. Nem is jöhetett volna neki jobbkor a fidesz győzelem. Egy darabig még az is megfordult a fejemben, hogy dolgoznék az ATV-ben, de sajnos olyan hülye vagyok, hogy inkább éhen halok, mint asszisztáljak ehhez az átveréshez. A volt férjem nem ilyen, elment a Hírtévéhez, szerinte a pénznek nincs szaga. Azok legalább bevállalják, hogy hazug szemetek. Higgyétek el, Bartusnak van igaza, és sajnos, amit ő lát, az még mindig nem a teljes kép, mert akkor nem lett volna ebben a cikkben ilyen kis visszafogott.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (15 szavazatból)
 21. Nem látom a hsz-em, pedig azt írja itt van, ezért elküldöm újra:
  Mosolyogva olvasom a rengeteg hozzászólást, Van itt pro és kontra. Egyik ezt gondolja, másik amazt. De mit TUDTOK? Mert az az igazán érdekes. Az igazság. A Klubrádió egyik műsorvezetője -tizenéve ismerem- pillanatnyi őszinteségi rohamában mesélt egy-két dolgot nekem ( egyébként totális fidesz fan!) arról, mi folyik ott. Azóta nem hallgatom. Az ATV-ből ezer éve ismerek egy csomó stábtagot. Bánó, Havas, Bolgár, stb- egy kutya.Aratóról nem is beszélve. Nem is jöhetett volna neki jobbkor a fidesz győzelem. Egy darabig még az is megfordult a fejemben, hogy dolgoznék az ATV-ben, de sajnos olyan hülye vagyok, hogy inkább éhen halok, mint asszisztáljak ehhez az átveréshez. A volt férjem nem ilyen, elment a Hírtévéhez, szerinte a pénznek nincs szaga. Azok legalább bevállalják, hogy hazug szemetek. Higgyétek el, Bartusnak van igaza, és sajnos, amit ő lát, az még mindig nem a teljes kép, mert akkor nem lett volna ebben a cikkben ilyen kis visszafogott.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (10 szavazatból)
 22. jobb kétszer, mint egyszerse :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 23. “Ezért az ellenzékiség látszata csupán csapda. Milyen ellenzéki tévé az, amelynek a tulajdonosa meg nem támadási szerződést köt az elnyomó hatalommal?”
  Mostmár csupán az a kérdés merült fel bennem:
  LÉTEZIK-E MAGYARORSZÁGON – VALÓDI – ELLENZÉKI MÉDIA?
  Mert ez a naiv, széplelkű, magát jószándékúnak mutató két média csupán a
  felgyülemlett, düh és elkeseredés “biztonsági szelepét” tölti be.
  Milyen jó, hogy ez az egy megmaradt. (nyilatkozik a hozzászóló)
  Igen. Van egy hely ahol hozzászólhatsz. DE MIHEZ ÉS MINEK.
  Hasonló a gyóntatószékhez, azzal a különbséggel, hogy a média nyilvános.
  Kialakulni egy paktumszerűség, hiszen mit ér ez a két látszatcselekmény?
  Csupán arra alkalmasak, legyen mivel bekötni a demokratikus ellenzék
  támogatóinak szemét. Hol van az a fellépés ami a kormány és a nyiltan
  fasiszta ideológiát szolgáló médiákban jelen van.
  Az utóbbi időben egy interjuban olga is elmondta, hogy ő éppen ilyen
  jó műsorvezető lenne bármilyen irányzatú TV-ben. Nagy csalódásomra
  alá is támasztotta meggyőződését. Természetes tőle ezt várják és már
  el is ismerté többször munkáját. Mintha a tőle elvárt magatartás saját
  meggyőződése lenne. Nem lehet csodálkozni ezek után, hogy az ellenzék
  megszólalói gyakran csoldálkoznak egymásnak ellentmondó kérdésein.
  Egyébbként – a maga módján – okos, de ki gondol néha arra, hogy ez
  egy ellenzéki politikát közvetitő műsor és nem valami bűnügyi kihallgatás.
  .
  ÖSSZEFOGLALÁSUL ELMONDHATÓ, HOGY ELLENZÉKINEK LÁTSZÓ
  MÉDIUM VAN, DE A DEMOKRATIKUS ELLENZÉKNEK NINCS SZÓSZÓLÓJA..
  EZ A LÁTSZAT VALÓBAN ROSSZABB, MINT A SEMMI, MERT FÉLREVEZET!
  PEDIG A VÁLASZTÓK JELENLEGI POLITIKAI FELKÉSZITÉSÉRE NAGY
  SZÜKSÉG LENNE MERT A FIGYELEM ELALTATÁSÁNÁL NINCS KÁROSABB.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 24. SZgabi, felcsigaztad az érdeklödésemet, mi is folyik ott?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 25. Mindjárt mondom
  “Képzeld, én is utálom Gyurcsányt. Húha.”
  .
  Bárhol és bámikor kijelentheted, elmondhatod a saját véleményedet, ahogy más is, de egy újságíró a tv nyilvánossága előtt nem teheti meg, nem utálkozhat nyilvánosan, egy közszereplő politikus megfontoltan alantas amortizálása, gusztustalan leminősítése neki tabu.
  Már ha valamit is ad magára. Ha nem, akkor Havas a neve.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (17 szavazatból)
 26. szgabi-nak akár igaza is lehet. Na és? Nekem az a fontos, mi látszik (hallatszik) belőle az éterben. Amit szgabi ír, az csak arra jó, hogy kételkedjünk. Semmi több.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 27. szgabi@ konkrétumokat is tudsz mondani? Aratónak miért jött jól a Fidesz? ………….girbegurba@ A kételkedés véd meg az elvakultságtól.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 28. Kedves Mindjárt mondom, jogodban áll utálni Gyurcsányt, még azt is megengedem, hogy erre okod lehet. De úgy gondolom, ezt most félre kellene tenni Neked is, de főleg az ellenzék pártjainak és szervezeteinek. Mert azt azért gondolom belátod, hogy GyF a legrosszabb formájában is ezerszer jobb volt ezeknél, nem rombolta le a demokráciát, nem taszított mélyszegénységbe milliókat, nem ártott tudatosan. stb. Az aktuális Gyurcsány-utálat kizárólag csak a megosztást szolgálja, és így a Fidesz malmára hajtja a vizet. Az időközi választások sorra bizonyítják, hogy egységre lépve győzhetett volna az ellenzék. Ha nem sikerül egységet létrehozni, mert vannak, akik utálják GyF-et, mások meg szeretik, akkor marad a Fidesz, jó eséllyel 100 százalékkal. A többi ellenzéki párt és szervezet pedig simán megszűnik. Ez a sors iróniája lesz, hiszen például az MSZP-t láthatólag nem észszerű, esetleg normális vitára érdemes okok állítják szembe Gyf-fel (mint remélhetőleg Téged), hanem kizárólag az, hogy tőle féltik a húsos fazekukat, amely hatalmon és ellenzékben különböző mértékben ugyan, de garantált, és viszont nem érdekli őket az ország sorsa, a mi sorsunk. De ha megszűnik, vagy eltörpül a párt, akkor vége az arany életnek. Hadd ne minősítsem, hogy ezt nem fogja fel, és ne, érez egy csepp felelősséget sem? Ezért még egyszer: ha lehet, Gyurcsány-utálatodat bízvást őrizd, de most tedd félre, és majd akkor vedd újra elő, amikor már nem a Fidesz uralkodik rajtunk….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 29. Bartus Lászlóna bizony sok mindenben igaza van.Rosszul türtem a jobb oldali betelefonálók túlsúlyát.Apolitikusokról nem is beszélve.Amikor ezt a tulsulyt többen kifogásoltuk jött a cumi, hogy ez azért van hogy a törzshallgatóság megismerje a jobboldal álláspontját. Mert kéretik elhinni a msorvezető azt gondolja hogy nem ismerjük.A másik baromir utálom a bolgár gyurcsányozását. Többször kértem ne tegye azt sem volt képes belátni hogy ezzel az orbáni jelzővel fenntartja a volt miniszterelnök karaktergyilkosságának folyamatát. A legutobbi plagium intrjúnál gusztustalanul és bántóan kérdezett alá, és azt sugallta hogy még bármi kiderülhet. Szóval amit az utobbi időben a bolgár műsorban folyik az vérlázitó. ezzel szemben Kuncze Gábor Gálvölgyi János és a Padödö hölgyek műsora tényleg szórakoztató Sőt a Rangos Katalinnak is többnyire jók az interjú műsorai leszámitva amikor kael csabákat szólaltat meg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 30. A Klubrádió, – amíg GYF volt a Táncsics élén – még néha felhívta Gyurcsányt, ma hogy kitúrták az MSZP-ből, s az alapítvány éléről, Rangos Katalin Szekerest, Puch Lászlót, Lendvait, Bárándyt hívja meg.
  Szóval így megy ez…
  Azóta Bolgár fossa a szót, hogy Gyurcsánynak hátrább kéne lépnie.
  Aha, majd ha hülye lenne. A DK-hoz többségében már nem a volt MSZP-tagok lépnek be, hanem teljesen civilek, akik még egyetlen pártnak sem voltak tagjai.
  S már 5 ezer fölött van a létszám.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 31. Van, aki nem utálja Gyurcsányt:

  http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/gyurcsany-a-befuto-28-al-nyerte-az-idokozi-valasztast

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 32. moment
  gratulálok,feltaláltad a közszolgálati rádiót. A bevallottan EGYETLEN ellenzéki rádiótól viszont nem közszolgálatiságot, hanem ellenzékiséget – és annak is a harcosabb fajtáját várjuk el.
  gastkold
  sem szeretni, sem utálni nem kell Gyurcsányt. Oda kell figyelni arra, amit mond – aztán el lehet dönteni, hogy vele értesz egyet – vagy mással. Mondjuk ezt is kellene szolgálni az ellenzéki médiáknak: ismertetni és ütköztetni az információkat. Ez nem meccs, ahol drukkerek kellenek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 33. Magyarországon ma valóban nincsen aktív és demokratikus ellenzéki médium és a pártok közül is csak a DK nevezhető annak.Nincs ilyen számottevő erő sem. A Klub rádiót nem ismerem, mert vidéken, ahol élek, nem fogható. Persze azért interneten elérhetném, de a neten inkább más forrásokból igyekszem tájékozódni. Mint pl. az Amerikai Népszavából is.
  Azzal messzemenően nem értek egyet, hogy jobb lenne, ha az ATV nem is lenne. Az újságíróklub és tagjai az egymással versengő Gyurcsány-utálatukkal, valamint Mészáros Tamás “splendid isolation” stílusú “tárgyilagosságával” kezd elviselhetetlenné válni. Kálmán Olga is “tudja”, hogy kinek mikor lehet alákérdezni, mégis kedvelem. Nem mondja meg a tutit, de hagyja, hogy a vendégei, és közülük is a kiemelkedőek (mint pl Róna Péter) kimondják. Olga nehéz szerepe az is, hogy egy-egy képtelen agresszív vendégének “hagyja”, hogy kiállítsa magáról a képet. (Pl. Tarlós)
  Bizony nagy kár lenne, ha ez sem lenne. Bánó TÉT-je sem rossz és Rónai Egon is kezd feljönni. Ld. pl. a Majtényivel folytatott beszélgetését. Még Havas beszélgetős műsorai is jók lehetnének, persze Havas kibírhatatlan beképzeltsége és impertinenciája nélkül.
  Az ATV nem fúj riadót, az tény, de hagyja, hogy a bemutatott “vendégek” szövegeiből a nézői levonják a maguk következtetéseit és még a korábban ismeretlen fiatal politikusokat is bemutatja. Pro és kontra. Nem buzdít ellenállásra, tény, de nem is nyugtatgatja az embereket.
  Én úgy vélem, hogy inkább felkészíti az embereket az orbáni populista szövegek értelmezésére, és ez sem semmi.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 34. Bartus László úr téved, ha azt hiszi, hogy Németh Sándor kiöregedett a politikából. Oda kell figyelni rá. Lehet, hogy a kora miatt bölcsebb lett, de változatlanul ravasz róka ő. Azt nem lehet tudni például, hogy miért is veszi át annyi iskola tulajdonjogát a Hit gyülekezete manapság. Csak a magasabb egyházi normatívából akarna profitálni, vagy más célja lenne? Ezt nem a más egyházak (s főleg nem a “kanonizáltak”) iránti aggódás sugallja nekem, mert megérdemlik, amit kapnak s az nem az elismerés. Mi a fenének vállalnak szerepet a magyarországi fasizmus kiépítésében, amikor az alap-tanításaik szerint egészen más lenen a dolguk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 35. …és a Klubrádióban Wass Albert mosdatása, magyarázata folyik. Egy gyilkos, köztörvényes “író” magyarázata.
  Ezért bizony fölösleges a Klubrádió-

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 36. Voltpapnövendék

  A Klubrádió tulajdonosa, Arató András betegre kereste magát az üldözötti szerep eljátszásával, a szerencsétlen, hülye hallgatók tömegesen adakoznak neki különböző formákban. Ő meg február óta nem fizet az alkalmazottainak, mondván, nincs pénz, mert az állami hirdetések nem jönnek… Dehogy baloldali, egy rohadék kizsákmányoló kapitalista!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (8 szavazatból)
 37. Drága Bolgár úr ma is, igen, ma is. Ma a külügyi államtitkárral.
  Hajmeresztő, drága Bolgár úr! Hajmeresztő.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 38. Most olvastam vissza ismét ezt az írást, miután 2013. dec.15-én Mészáros Antónia a “Szabad szemmel”-ben minősíthetetlen modorú és szinvonalú riportot készített Gyurcsánnyal. Gyurcsány keményen de nem gorombán szépen helyretette Őt. Érdemes ezt a riportot megnéznie annak, aki nem látta. Ez van ma nekünk, mint ellenzéki média. VAN viszont ennek egy vitathatatlan előnye: igencsak eltökéltté és harcossá teszi azokat, akik ezt meglátják, felfogják és nem tudják elfogadni! Világosabbá válik, miért nincs és nem is lesz normális ellenzéki összefogás,mert attól kezdve Gyurcsány mögül ki sem látszana se az mszp se a külön2014PM csapat. Ez van. Folytatják Gyurcsány és a DK kiszorítását,a szép sikert elért karaktergyilkolást. Ki fog ebből profitálni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos