Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A „kettős mércéről” 2012. április 3. kedd 17:48

 • Hozzászólások(56)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A „kettős mércéről”

A Fidesz és a KDNP kommunikációjának van egy olyan aduja, amit mindenre használnak, és amely minden szót az ellenfél torkára forraszt. Ez pedig a „kettős mérce” emlegetése, amelynek gyökereivel sokan nincsenek tisztában, és amely elhangzása után a vitapartnerek már nem is vizsgálják, hogy tulajdonképpen mit is mond a propaganda. A „kettős mérce” emlegetése Semjén Zsolthoz kötődik. Ha bárki visszakeresi Semjén megnyilatkozásait valamennyi vitás ügyben, akkor azt találja, hogy Semjén minden ügyben, minden érvre, válogatás nélkül, a „kettős mérce” demagógiával válaszol, és attól kezdve már nem is kell érveket felsorakoztatnia, vagy az ellenfél jogos felvetésére tételesen megfelelnie. A „kettős mérce” varázsszóként működik. Így volt ez a szlovák nyelvtörvény, a kettős állampolgárság, az egyházi támogatások, az egyházi iskolák ügyében, ez volt a rutinszerű válasz minden európai uniós kritikára: ne használjanak „kettős mércét”. A szómágia kitűnően működik, még soha senki nem szedte ízekre, hogy mi lenne itt a „kettős mérce”, hogy a konkrét esetekben mire hivatkozik Semjén. A varázsszót átvette aztán Orbán és lassan az összes lakája, tőlük pedig az egész kódolt szélsőjobboldal, a Fidesz és a KDNP teljes holdudvara. Ha nekik valami nem tetszik, egyetlen válaszuk van, ne alkalmazzanak „kettős mércét” velük szemben, ha az Európai Unió bármely intézménye akármilyen kritikát fogalmaz meg, nem kell azokra válaszolni, elégséges kimondani a mindig rendelkezésre álló varázsszót: „kettős mérce”. És ezzel ott van vége minden érdemi vitának.

Sokan nem tudják, honnan származik a „kettős mérce” emlegetése. A „kettős mérce” a zsidóellenes politikai katolicizmus szótárából való. A „kereszténynek” mondott katolicizmus antiszemitizmusa a két világháború között azért támadta egyebek mellett a zsidóságot, mert az elszakadt – úgymond – az ószövetségi szent könyveitől, a Tórától, és a Talmudot tekinti bibliájának. A „zsidó világhatalom” megszerzését és megtartásának programját olvasták ki Luzsénszky Alfonz hírhedt hamis Talmud-fordítása alapján. Az antiszemitizmus egyik alapjául szolgáló hamisítvány óta a szélsőjobboldal ismert szófordulata lett a „kettős mérce”, méghozzá, mint a Talmud parancsa. A „kettős mércét” olyan szövegekkel illusztrálták, hogy „izraelita megrablása tilos, nem zsidó megrablása meg van engedve”, majdhogynem kívánatos, a „gojnak tett eskü semmis”, „ha egy zsidó ökre egy idegennek ökrét megdöfi, akkor a zsidó szabad. Ha egy idegen ökre döfi meg a zsidóét, akkor az idegen köteles a zsidónak a teljes kárt megtéríteni!”, és ehhez hasonlók. Az antiszemita szélsőjobb innen olvassa ki a zsidók világuralomra való törekvését, a népek leigázását, a keresztények kirablását és szolgasorba döntését. A „kettős mérce” használata nyújtja a zsidók előnyét a „becsületes keresztényekkel” szemben, és ezzel a trükkel tudják megszerezni a naiv és balga „keresztények” fölötti hatalmat. A „kettős mérce” az egyik legfontosabb princípiuma az antiszemita retorikának és a zsidósággal szembeni harcnak. Ennek gyökereit a „keresztény” álca alatt megjelenő harcos katolikus zsidóellenességben lehet megtalálni, a jezsuita Bangha Béla antiszemita műveiben és Prohászka Ottokár püspök, a hungarista antiszemitizmus atyja gondolkodásában is. Ez a két „szellemi nagyság” adta a két világháború közötti klerikálfasiszta rendszer ideológiai alapját.

Anélkül, hogy felidéznénk a hamis Talmud-fordítással kapcsolatos részleteket, és megmártóznak abban a gyűlöletfolyamban és antiszemita mocsokban, amit a Luzsénszky-féle hamis Talmud-fordítás jelent, és amit ebből a „kereszténység” nevében a politikai katolicizmus végrehajtott, egészen a holokausztban játszott szerepéig bezárólag, csak utalni szeretnénk arra, hogy Luzsénszky Alfonz katolikus lapkiadóként jegyezte az 1902-ben Szent József lapja címmel indított, majd 1905-től a beszédes Katolikus Magyarország címmel megjelent lapot. 1945-ben „A zsidóság bűnei” című könyve miatt teljes vagyonelkobzásra és tíz év börtönre ítélték. Nemcsak ezt írta a kiváló katolikus szerző, aki nagyon tisztán és világosan interpretálta egyháza világnézetét és a zsidósághoz való viszonyát. Írt ő „Keresztényvédelem”, “Zsidóveszedelem” címmel is. Az 1911-ben írott „A Talmud magyarul” című hamis fordítása a magyar katolikus „keresztény-nemzeti” antiszemitizmus egyik alapművének számított, a szélsőjobboldal számára az egyik fő hivatkozási forrás ma is a zsidó világuralomra törekvés bizonyítására. Az egész Luzsénszky-féle hamis fordítás célja ez volt, hogy tendenciózusan kimutassa az antiszemita előítéletek “igazságát”. A hamisítás olyan nyilvánvaló, hogy a csalót már a Horthy-rendszerben is perbe fogták amiatt, amelynek során kiderült, hogy a „fordító” a Talmudot nem is látta, förmedvénye egy 1700-ban megjelent antiszemita iromány kivonata, amely már akkor is azt a célt szolgálta, hogy a zsidók „keresztényellenességét” bizonyítsa. Ezeknek az antiszemita „műveknek” az alapvető logikája épül a „kettős mérce” használatára, és ezt a szóhasználatot elevenítette fel a jezsuiták és az Opus Dei nagy tisztelője, a mai katolikus Magyarország építője, Semjén Zsolt és legjobb tanítványa, Orbán Viktor. Semjén, Orbán és a fideszes, kereszténydemokrata követők ezt a katolikus, antijudaista, antiszemita logikát és frazeológiát használja a mai helyzet leírására.

Ennek logikája az, hogy a zsidóságnak tulajdonított demokratikus parlamentáris rendszer, amely a zsidóknak a hatalomba való beszivárgását célozza, hogy a nemzetek fölötti hatalmat megszerezzék, a kapitalizmus, amely a zsidóság eszköze, hogy pénzügyi műveletekkel, banki trükkökkel kifosszák a keresztény nemzeteket, a liberalizmus, amely mindennek ideológiai alapját megteremtette, zsidó találmány. Az amerikai demokrácia zsidó uralom, a liberális demokrata értékeket valló, szekularizált Európai Unió idegen uralom, a zsidók uralma alatt áll. Ezek a zsidók a Luzsénszky-féle Talmudot tekintik – e logika szerint – az erkölcsi zsinórmértéknek, és ennek megfelelően használják a „kettős mércét”. A „kettős mérce” lényege az, hogy akik engedelmeskednek a szabadkőműves, nemzetellenes, liberális, idegenszívű zsidóknak, azokkal szemben más mércét alkalmaznak, mint azokkal a nemzetekkel szemben, akik ragaszkodnak a nemzeti függetlenséghez, szabadságharcot vívnak a nemzetközi zsidósággal szemben, és meg akarják őrizni a tiszta „keresztény” erkölcsöt a zsidóság gátlástalan, erkölcstelen, nemzetpusztító liberalizmusával, erkölcstelenségével szemben. Amikor Orbán, Semjén és antiszemita híveik azt mondják, hogy „kettős mércével” mér az Unió, amikor számon kéri Magyarországon a demokratikus normákat, kifogásolja a médiatörvényt, az alaptörvényt, az igazságszolgáltatás elfoglalását, akkor a nemzetközi zsidóság a „Talmud” vezérelve szerint bánik a zsidóknak nem engedelmeskedő magyar kormánnyal. Vagyis “kettős mércét” alkalmaz. Ebből persze egy szó sem igaz, mert éppen ugyanazokat az elveket akarják számon kérni rajtuk, amelyek mindenkire érvényesek, de a „kettős mérce” varázsszó mindent visz, minden elfed és eltakar, és világosan kódolt üzenet az antiszemitáknak, hogy itt a zsidó „kettős mérce” működik, amelynek célja a világ közepének, Magyarországnak elfoglalása és úgynevezett kifosztása. Erről szól a „kettős mérce” kifejezés használata. Védekezni úgy lehet ezzel szemben, hogy minden alkalommal ki kell mutatni tényszerűen, hogy semmiféle “kettős mérce” használatáról nincs szó. Nem szabad szó nélkül hagyni azt, hogy ezt gondolkodás nélkül mindenre rávágják, és utána minden szó fennakad.

Legfrissebben már Schmitt Pállal szemben is „kettős mércét” használtak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (a katolikus érdekérvényesítés világi szervezete) nyilatkozata szerint „idegen szívű hazaárulók”, egy „erőszakos kisebbség” áll Schmitt megbuktatása mögött, akik „erkölcsi relativizmust támasztanak”. Segítünk az Opus Dei-re emlékeztető militáns katolikus szervezet vezetőjének, aki felteszi azt a kérdést, „kikből állnak ezek a körök”? Ő körülírja, de mi kimondjuk azt, amit mindenki ért a leírásból: a zsidókból. Ők folytatnak „nemzetünk ellen hajtóvadászatot”. A Vatikán és a katolicizmus, illetve hagyományos antiszemitizmusuk áll a magyar jobboldal mögött, ez a magyar jobboldal identitása, és az ő fasiszta nézeteikre alapul a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Kereszténységről persze szó sincs, kizárólag egy hamisított vallási szervezet hatalmi törekvéséről. Az egész katolicizmus ugyanolyan hamis, mint a Luzsénszky-féle Talmud-fordítás, amely részben az engesztelhetetlen zsidógyűlöletük mögött áll, mivel nekik tulajdonítják, hogy felekezetük nem áll a világi hatalmak fölött az egész világon. A katolikus felfogás szerint Schmitt Pál már ugyanolyan mártír, mint Jézus Krisztus, mindkettőjüket a zsidók juttatták a maguk „keresztfájára”.

Az Orbán Viktor vezette katolikus fasiszta diktatúra elkövetkező lépéseit vetíti előre az egyre nyíltabban megjelenő katolikus agresszivitás, amikor a KÉSZ elnöke azt mondja a politikai ellenfelekről, az általuk gyűlölt demokrácia híveiről, hogy „hiteltelen minden szavuk, ki kellene tiltani őket minden közszereplésből! Ha valami szégyennel kell, hogy eltöltsön bennünket az éppen az, hogy még mindig részt vehetnek a politikai életben.” Ez összecseng Kövér László házelnök parlamenti szövegével, hogy a tőle balra ülőknek nem lenne szabad a parlamentben lenniük. Hát persze, hogy nem, hiszen a nemzet ellenségei, a nemzetközi zsidó tőke és uralom kiszolgálói. Ha ezt a véleményüket már visszatartani sem tudják, akkor a szívükben már eldöntötték, hogy ennek az áldatlan állapotnak véget fognak vetni. Nem lesz itt többé „kettős mérce”, nem adnak helyet azoknak a közéletben, akik idegen érdekek hazaáruló ügynökei. Az átmeneti törvényben már megteremtették a jogi alapját annak, hogy a volt kommunista diktatúra utódpártjai felelősséget viseljenek a pártállam bűneiért, és ennek alapján az MSZP-t és a Demokratikus Koalíciót betiltsák. Hogyan is ne tiltanák be, mikor a bolsevizmus ugyanannak a zsidó világuralomnak az egyik formája, mint a liberalizmus, amelyek ellen vív szabadságharcot a nemzet legitim vezetője, Orbán Viktor.

Érdekes évtizedek elé nézünk, és az események akkor kezdenek még érdekesebb fordulatot venni, ha esetleg az Unión belüli első katolikus fasiszta mintaállam, Magyarország adhatja – mondjuk – a következő pápát. Ennek most nem sok esélye látszik, de Róma útjai kifürkészhetők.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (54 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +56 ( 66 szavazatból)
Bartus László: A „kettős mércéről”, 4.7 out of 5 based on 54 ratings

 • Hozzászólások(56)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

56 Reader’s Comments

 1. Nagyon jó!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (20 szavazatból)
 2. Köszönöm, ezt soha nem tudtam.
  .
  (Szomorú megjegyzés: Egy országnyi értelmiségi képtelen lealább a századrészét produkálni annak, amit egyetlen ember ezeken a hasábokon. Az értelmiségtől senki nem várja el, hogy fizikailag harcoljon, hogy hős legyen — egyetlen elvárás vele szemben, hogy segítsen helyesen értelmezni a valóságot. Ha erre képtelen, akkor egy országot hagyott cserben.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +32 (40 szavazatból)
 3. A valódi Talmud:

  http://zsido.hu/talmud.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 4. Szerintem a következő pápa előbb lesz amerikai mint magyar, ott fontosabb a terjeszkedés.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 5. Sajnos nagyon jól működik a Luzsénszky- féle fordításban, a kettős mérce illusztrálása. Én is hallottam kollégámtól, akinek igen sok a deviza hitele. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy azt lehet becsapni, aki hagyja magát. A liberalizmusban, amit divat mostanság szidni és félreértelmezni, a legszebb az ember bizonyos fokú döntés szabadsága. A diktatúrában ilyen nincs(MNYP pénzek kizsarolása)A rosszul döntők, főleg a magyarok szeretik másra kenni a felelősséget. Kik vannak mindig kéznél? A zsidók és a kommunisták. A katolikusoknak ez jó, addig sem őket szidják. Egy probléma van, hogy most a katolikusok vannak hatalmon, ők fosztogatnak minket.:)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (23 szavazatból)
 6. Köszönjük Bartus úr ezt az egyértelmű világos magyarázatot. Többször
  megkiséreltük barátommal nekikezdeni némi magyarázathoz. Sajnos
  sikertelenűl. Mi fiatalon a háború alatt találkoztunk először a fékevesztett
  antiszemita propagandával. Forrása a Magyar Futár cimű háborús
  propaganda lapban megjelent: Tarnoplból indult el cimű cikksorozat volt.
  Mi akkor “cowboj könyv”-szerű történetként olvastuk. Annyiba is tartottuk,
  mint azokat a történeteket. Később észrevettük, hogy némelyik felnőtt
  komolyan veszi és még költött is hozzá hasonlókat. Különösen akkor
  lángolt fel néhány ember szenvedélye, amikor Ladányban megnyitották
  a gettót. Elvitték az utcánkból az egyetlen zsidó családot. Egy öreg
  özvegyasszonyt két huszonéves lányával. Egynéhány kárpátaljáról
  menekült család nagy izgatott zsidóellenes uszitását akkor értettük meg,
  amikor az Elhagyott Javak Kormánybiztosságától kiigényelték az üresen
  maradt “kiszsidó”lakást. Mi és a régi túlavasuti lakosok sajnáltuk a
  “kiszsidóékat”. Semmi rosszat nem hallottunk a felnőttektől róluk.
  Bezzeg a lakásért harcolók összevesztek kié legyen a lakás. Akkor
  hallottunk először Tiszaeszlárról és más egyebekről, amik még a
  magyar futár történetét is felülmúlták. Mi itt régen békességben éltünk.
  Azok a menekülők közöttünk is hasonló kettős mércés nézeteket
  próbáltak szitani. Valószinűleg ezért is kellett menekülniük. Egyikük
  megkapta a lakást, a másik két család zsidóbérencként méltatta.
  Pedig mi köze lehetett a “kiszsidóékhoz” ?
  Szerencsére a háború közeledtével – az addig útközben összelopkodott
  dolgokat otthagyva – tovább menekültek. Valószinű volt okuk rá. Általuk
  emlegetett zsidóellenes téma egy ideig “beszédtéma” volt. Nemrég valami
  okból szóbakerült, de már szinte senki sem emlékszik arra az időre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (22 szavazatból)
 7. miezittenkérem?

  Sajnos ezekkel az egyszerű katolikus hívők sincsenek tisztában (mint ahogy többségük azzal sem, hogy a vallása abszolút nem bibliai).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (22 szavazatból)
 8. Tánó
  Köszönjük. Elolvasom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 9. Valahol itt kezdődik számomra az újságírás.
  .
  A szerző az egyetlen magyar nyelvű újságíró, akitől újra és újra tanulok.
  .
  Rajta kívül Váncsát szeretem olvasni, mert szellemes, de mivel ő a valóságot mindig a lila ködhöz hasonlítja, az olvasott anyagból semmi nem marad meg a fejemben.
  .
  És inkább olvasok 5km Bartust, mint hogy a Klubrádióban hallgassam Bolgár semmire nem vezető pipiskedését.
  .
  Az értelem ott kezdődik, hogy kimondja az ember, amit gondol, és ezzel egyidőben tényekkel, érvekkel támasztja alá.
  .
  Ezért olvasom az AN-t.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (29 szavazatból)
 10. Ego: +
  .
  Bubu64: tudomásom szerint a Talmudnak nem lehet hiteles fordítása, mivel nem szabad lefordítani. Ha el akarod olvasni, olvasd héberül. Általában nem szeretem az értelmetlennek tűnő törvényeket, de ha figyelembe veszem, hogy a Kaballa – számomra ismert, nem tudom, mennyire autentikus – tanítása szerint a Tóra kódnyelven íródott, lehet benne valami. Ezek szerint például Izrael nem a zsidókat és nem a zsidó államot jelenti, hanem azokat, akik szeretnének a Teremtőhöz hasonlóvá válni, és annak örülni, hogy adnak, az elfogadás iránt való sóvárgás helyett. Nagy vonalakban. Innentől minden fordítás értelmét veszti szerintem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 11. Maeldron:
  A teljes Biblia benne a Tórának nevezett Mózes öt könyve nem kódnyelven íródott,aki ezt állítja az félrevezet.

  2 Tim. 3:16
  16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 12. Maeldron
  Nem tudok héberül. Sőt zsidó vallású sem vagyok. Viszont olvastam Chaim Potok könyveit és nagyon tetszett benne, hogy az ifjú zsidók értelmezik a rabbik irányítása alatt a különböző évszázadok során keletkezett magyarázatokat és még vitatkozhatnak is vele, de meg kell védeniük az álláspontjukat. Nekem úgy tűnik, hogy náluk az értelem, a logika nagy szerepet játszik.A katolikus vallásban viszont amit kapsz(dogmák) el kell fogadnod kritika nélkül, még ha szembe megy a józan ésszel is. Az emberi butaságra építenek és ha jól belegondolok ők alkalmazzák igazán a kettős mércét. A buta embert ők kihasználhatják, de a zsidóság nehogy kihasználja a buta katolikust. Na ezt jól megfogalmaztam.:)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (17 szavazatból)
 13. Köszönet a cikkért!
  .
  Fel sem tűnik az agyament klerikálfasisztáknak a saját kettős mércéjük, amellyel mindezt kiötölték és évszázadok óta alkalmazzák mindenkivel szemben, aki nem hódol be az eszméiknek.
  A katolicizmus egyértelműsíti a kettős mércéjét az iszlámhoz hasonlóan, azzal, hogy az egyetlen igaz vallásnak hirdeti magát – ezért lesz vallásháború még a 3. évezredben is.
  :((((((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (16 szavazatból)
 14. Tánó: én túlságosan kategorikus kijelentésnek érzem, hogy “aki mást állít, az félrevezet”. A legnagyobb elmék évezredek óta gondolkodnak azon, hogy mit keresünk ezen a bolygón. Anélkül, hogy magamat minősíteném, én is nap mint nap ezen gondolkodom.
  .
  Ezért tudom, hogy minimum háromféle logikai úton lehet felismerni, hogy nincs szabad akarat. Logikai úton nem lehet eljutni oda, hogy van. Aki mást állít, az téved. Abban, hogy van szabad akarat, kizárólag hinni lehet.
  .
  Innentől fogva számomra hitelesebbek azok a tanítások, amelyek így vagy úgy azt mondják, hogy nincsen szabad akarat. Ha valaki szerint van, az vagy nem gondolkodott még életében, vagy nagyon erős a hite. A két lehetőség közül az utóbbit tiszteletben tartom. És vallási kérdésben tartózkodom a kategorikus kijelentésektől. Logikai kérdésben nem, mert a logika ember által elérhető és felfogható.
  .
  Az általam ismert, angol nyelven elérhető, Kabbalának nevezett kétféle tanítás egyikét sem veszem készpénznek, az egyikkel azonban több ponton tudok azonosulni, mint egyéb elméletekkel. Ha lesz időm, meg fogom tanulni a héber nyelvet.
  .
  Mondják, hogy ami angol nyelvű, eleve nem autentikus, mert kizárólag héber nyelven, 40 év fölötti, zsidó vallású férfi tanulhat Kabbalát, ha már fejből tud szóról-szóra 15 könyvet.
  .
  Szerintem meg abból főzünk, amink van.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 15. Tisztelt Bartus úr!
  Nagyon tetszett a cikk, főleg, mert, ahogy írtam, hallottam a hamis fordításról. Sajnos nem tudtam erre mit mondani az ismerősömnek. De jó, hogy ezt a témát Ön is felvetette.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (10 szavazatból)
 16. Szerintem ez a “kettős mérce” fegyver használható a jelenlegi állami vezetésünk összes akciójának a kritikus bemutatására, mert láthatóan mindig mást csinálnak – többnyire az ellenkezőjét – mint amit mondanak: lásd ovi szövegei. :(((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 17. Bubu64: nem mondom, hogy ne olvasd el magyarul, mert szerintem semmitől sem lesz baja az embernek, amit elolvas. Pusztán arra szerettem volna felhívni a figyelmedet, hogy létezik olyan érv, amely amellett szól, hogy nem szabad lefordítani más nyelvre, és hogy ezt vedd figyelembe, mert lehet, hogy a valódi megértés szempontjából fontos információ.
  .
  De például a “kettős mérce” a szempontjából, amiről Bartus Laci írt, egy nyelvi értelemben hiteles fordítás megfelelő lehet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 18. Bubu64: ha érdekel, olvasd el mondjuk ezt: http://www.laitman.com/2012/04/the-escape-to-unity/
  .
  Kissé ezoterikusnak tűnhet, és mielőtt belemélyednél, szólok, hogy ha sokáig olvasod, ők is kérni fognak a pénzedből (a fizetésed 10%-át), másfelől szerintem olvasásra érdemes.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 19. Meldron

  “Mondják, hogy ami angol nyelvű, eleve nem autentikus, mert kizárólag héber nyelven, 40 év fölötti, zsidó vallású férfi tanulhat Kabbalát, ha már fejből tud szóról-szóra 15 könyvet.”

  Szerintem azért mondják, mert ebben a korban érik el a zsidó férfiak, akit érdekel közülük és gyerekkora óta foglalkozik vele azt a tudást, amikor héberül tudják olvasni és értelmezni a Kabbalát. Egy zsidó nőnek nem sok lehetősége van a ezzel komolyan foglalkozni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (5 szavazatból)
 20. Maeldron:
  1,A legnagyobb elmék évezredek óta gondolkodnak azon, hogy mit keresünk ezen a bolygón->
  -> Ebben segít a Biblia
  2,Van szabad akarat. :) Nem tudom mit értesz azon hogy nincs
  3,A Kabbala nekem nem fontos
  4, Az anyanyelvi Bibliafordítás fontosabb mint gondolod, bár Te a Kabbalát tartod fontosnak-van magyar nyelven is forrás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 21. Maeldron (2012. április 3. kedd 19:11)
  Mellényomtam, a mínuszt találtam el…
  Bocs, bocs, bocs.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 22. Maeldron

  Köszönöm a linket, tudom, hogy ciki, de nem tudok angolul. Németet tanultam az iskolában, de mivel azt sem használom, sokat felejtettem. Tipikus megtestesítője vagyok a nyelveket nem beszélő magyar embernek.:( De ettől még sok minden érdekel és ha magyarul van, szívesen elolvasom. Ezért fogom azt a fordítást, amit Tánó ajánlott. Meglátjuk mire jutok vele, mert túl fejlett a kritikai érzékem.

  Azon én is sokat gondolkoztam, hogy van-e szabad akarat. Szerintem nincs. A neveltetés, a körülmények, mindenkit belekényszerítenek valamibe, amit nem akar ,esetleg úgy gondolja, hogy soha nem tenne meg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 23. Bubu64: vagy mert ebben a korban lettek impotensek.
  .
  (És lesz idejük értelmes dolgokkal foglalkozni, az se véletlen, hogy az összes ókori filozófus idős férfi volt.)
  .
  Tánó: Nekem nem a Kabbala a fontos, hanem a megértés, a fejlődés, a beteljesülés. Amit vizsgálatra érdemesnek tartom, azt vizsgálom. A keresztény vonalról az adventistákat szoktam hallgatni, ők is szombatot tartanak, és odafigyelnek arra, hogy mit esznek, nagy baj már nem lehet velük, leszámítva, hogy a betért nők nem sminkelhetnek és nem hordhatnak ékszert, ami szerintem hülyeség.
  .
  Érdekelne, hogy miből gondolod, hogy van szabad akarat. (Ha hiszel benne, az más). Azt mondani, hogy van, körülbelül olyan, mint azt mondani, hogy a világunknak bizonyos szintjén semmilyen törvények nem léteznek. (Legyen az fizikai, biológiai, szellemi vagy spirituális szint). A törvények létezése kizárja a szabad akaratot. Minden ember mindig a legjobb döntést hozza, a rendelkezésére álló imformációk, és a képességei, tehát a világ törvényei szerint. Tehát nem dönt.
  .
  Ha valaki dönthet, az Isten lehet, nagyjából így gondolom, de más álláspontra is nyitott vagyok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 24. Egyet nem értek: Hogy tudják az antiszemiták a zsidókat gyülölni, amikor Jézust és Máriát, stb. – akik ugyanabból a népcsoportból valók – imádják? Ez is “kettős mérce”, nem? Vagy EZ az ellentét “kivétel”? Kérem, valaki “világosítson” fel!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 25. Köszönet a cikkért! Bár minden része külön-külön ismerős volt, eddig nem állt össze a teljes kép! Még több ilyet kérünk!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 26. Nagyon roviden mert dolgozom… Mint valamennyire vallasos zsido elmondhatom, a legtobb zsido el sem tudja olvasni a Talmudot. Akik meg tudjak azok egesz eletukben azt bujjak, es nincs masra idejuk meg kedvuk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 27. Szeretném elmesélni, hogy tisztán látásunk kiélezödött. Söt, gondolkodni is tudunk.
  -
  Tegnap megnéztem a Szalma Botonddal készült atv-interjút, és már az elsö mondat ön-leleplezését kihallottam.
  -
  röviden: ök, (a kdnp) Az Erkölcs.
  -
  persze az egész ebben a stílusban ment, bizony Szalma úr még Jèzushoz is hasonlította magát, azonkívül rátámadott a Kálmán Olgára, ill. aztán megdícsérte (mert gyermeket ringatott) és felmentette.
  -
  hiába, ök Az Erkölcs.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 28. sammy:
  Pontosan. Ez egy érdekes kérdés. A katolikus miséken rengeteg egyházi ének van, amelyikben Izrael neve szerepel, ószövetségi olvasmányok hangzanak el, amelyek a zsidó tórában is szerepelnek-. (Ugyebár a keresztény bibliában is fellelhető Mózes öt könyve egyenlő a Tórával).
  Csak ugye eztán jön a “zsidók megölték Jézust” történet, ahol a “farizeusok” kifejezés a hagyományokhoz ragaszkodó zsidókat takarja, a szó pedig máig a képmutatóság metaforája.
  Ezzel együtt egy katolikus hittan is az ószövetség kezdetével indul, ahol Ábrahámnak mondja Isten, hogy “nagy néppé teszlek” – értve ezt a zsidóságra, és érdekes módon itt még nem keveredik össze a “választott nép” kifejezés a “kiválasztottal”.
  Gyakorlatilag az antiszemitizmus bibliai referenciáit kereső emberek szándékosan csúsztatnak és bűnbakokat keresnek, nem is gondolva bele, hogy ezzel önmaguk ellen is beszélnek.
  Az egész Katolikus Egyház számára akkor válik fontos kérdéssé az antiszemitizmus, amikor a saját hatalmát szeretné legitimálni a feltételezett zsidó világuralom ellentétpólusaként definiálva önmagát. Itt kezdődik az ideológia és itt ér véget a józan ész…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (16 szavazatból)
 29. zsuzsenkám: Sok az igazság abban, amit mondasz, én személy szerint kikérem magamnak, hogy Antall Józsefnek ártottam volna, és ha jól tudom, a keresztény tanítás szerint ne ítélj, hogy ne ítéltess, ehhez képest volt mutogatás mindenkire. Másfelől a többi KDNP-shez képest több volt benne a gerinc. Igaz, a mínusz végtelent beelőzni nem nehéz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 30. Féltettem az iszlámtól Európát és a világot, mert úgy láttam, hogy igazán ők jelentenek igazi veszélyt a keresztény világra. De most, hogy olvasom a cikkeket, ezt is és az előzőeket, már nem vagyok annyira biztos abban, hogy nem érett-e meg egy pusztító iszlám tornádó, és annak ereje, haragja. Csak azért, hogy lássa a vatikáni politika, hogy nem a zsidó eszme az ami káros és pusztító, ránk nézve.
  Talán ha lenne más valós ellensége, elfelejtene a világuralomra törni, hanem azzal foglalkozna, hogy egyáltalán fennmaradhasson.
  Félre ne értsen senki, én nem akarok világégést, de talán más megoldás nincs, ahhoz, hogy az emberek felébredjenek, hogy nagyon rossz irányba haladunk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 31. http://www.keesz.hu/node/3174
  “A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökeként fölszólalok az égbekiáltó igazságtalanságok, valamint gyűlöletkeltő manipuláció láttán, amely napjainkra kicsúcsosodott.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 32. Egy kerdes a szerzohoz mindenki aki katolikus az egyenlo hogy fasziszta is?Mert valahogy ez jon ki ebbol a zagyvalagbol.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -18 (26 szavazatból)
 33. Ez is kettős mérce (havas is használja):
  Havas már nemcsak bunkó, aljas is!
  A “civil a pályán”-ban végre megkapta Magyar György ügyvédtől, mivel havas gyakornoka volt obersovszki – “Amilyen a mester, olyan a tanítvány”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (15 szavazatból)
 34. Remek írás. !
  Maeldron
  2012. április 3. kedd
  19:11
  véleményével 100%-ban egyetértek ! Köszönjük Bartus Lászlónak ezt az alapos elemző, és szem felnyitó cikket !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 35. Én 20:49 – Kösz a felvilágosítást.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 36. Zseniális írás! Ilyen megalkotására evilági ember nem lehet képes. – Vajon miféle körök mozgatják Bartusunk ujjait?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (7 szavazatból)
 37. “Szerintem a következő pápa előbb lesz amerikai mint magyar”
  .
  Ki lehetne esélyes a magyarok közül? A hol hisztériás, hol depressziós dr. Erdő Péter? A Vatikánba is beszivárognak a környezetében terjengő hírek róla.
  Rajta kívül más szóba sem jöhet, de ő sem üti meg az elvárt szintet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 38. Naná hogy egy igen agresszív kisebbség buktatta meg Sittplagibát. A nevük : Jobbik.
  -
  Gets : Havas majestro tipikus példája a szellemileg túltenyésztődött alja-entellektüellnek.
  -
  Nembaj Imre , én is adtam egy mínuszt magának.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 39. “Ennek most nem sok esélye látszik, de Róma útjai kifürkészhetők.”
  -
  Ó még idén elvileg merényletben meg kell haljon a pápa:
  http://www.origo.hu/gazdasag/20120309-vatikan-penzmosas-gyanus-ugyek-ellen-kuzd.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 40. Nincs semmi titok az mögött, hogy Bartus László ilyen tökéletes korrajzokat ír Magyarországról. Egyrészt távolról szemlélve világosabbak az összefüggések, másrészt a mi politikai osztályunkkal ellentétben, tanult és okos ember. Bartus László filozófus is. Ha valaki kiváncsi miből származik ez a tudás, nézze meg, miről kell tanulni annak, aki a filozófi karon eredményes vizsgát akar tenni. Bartus László nem a foximaxin szerezte ismereteit A marxista filozófia alapjaiból. Mit gondoltok, miért támadják olyan vehemensen őt a jobboldali lakájsajtó “nagyjai”(és a baloldal hitványai)? Az Ilyen írásaiért, amit nekünk szerencsénk van rendszeresen olvasni, és amikkel ezek a szellemi mocskok nem tudnak a gyalázkodáson kívül mást szembeállítani. Köszönjük meg Bartus lászlónak azt amit Magyarországért és értünk tesz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 41. Igen a kettős mérce ! A papokra jellemző ” Bort iszik és vizet prédikál ” magyarul hazudik. Az írás utolsó bekezdésében megfogalmazott gondolat érdekes. Olvastam a 2012.dec.21-re datált VILÁGVÉGE jóslatokat . Azt összevetve János jelenései műben megfogalmazottakkal, az szerepel miszerint az elpusztuló világ utolsó fázisában újra PÉTER ( lásd ERDŐ PÉTER ) fog ülni a néhai Szent Péter Trónján. JAHVE a zsidók teremtő Istene viszont azt mondta nekik ” Sokasodjatok és hajtsátok uralmatok alá a világot “. A zsidók Isten parancsát komolyan veszik. Mi a világvége riogatást nem. Melyik teljesedik be, majd elválik !!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (6 szavazatból)
 42. REMEK cikk!
  .
  „Ha ezt a véleményüket már visszatartani sem tudják, akkor a szívükben már eldöntötték, hogy ennek az áldatlan állapotnak véget fognak vetni.”
  Már nemcsak a szívükben. Aki nem ért velük egyet, az hazaáruló bitang. Aki nem a rom.kat vallási tömörülés része, az is.
  Bár látnunk kell, hogy sem a kettős mérce szöveget, sem a pogány tetteket, sem az erkölcsi alapjukként megvallott (meghamisított) keresztény elveiket nem kérdőjelezi meg senki, nem bizonyítja rájuk a saját ellentmondó tetteikkel. Addig meg lehet vitatkozni, ki legyen a köztársasági elnök, ki mit csinál vagy nem. Gyakorlatilag érdektelen, a műsor vastaps közepette gond nélkül folyik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 43. Luzsenszky Alfonz Talmudja…

  http://www.freepress-freespeech.com/holhome/ltalmud/talmud.htm

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (4 szavazatból)
 44. Adel – de hiszen értékeljük mi! Tehát a katolikusoknak nem számít a lopás, csalás és hazugság (tehát a Tízparancsolat többszörös megsértése) és főleg a bűnbánat hiánya. Nem a bűnt ítélik el, hanem akik arról beszélni mernek!
  Nem a tökéletesen alkalmatlan személy kinevezését – hanem annak megbuktatását. Nem a pedofil papokat – hanem akik a bűnök leleplezésével rongálták az egyház tekintélyét. És mindezt Húsvét előtt a Nagyhéten.
  Csupa keresztényi szeretettől és hittől csöpögő trutyi!
  Miért is nem vagyok meglepve?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 45. Imre
  - szarva közt a tőgyét. IGEN! Aki ezt a kleriko-fasisztoid rendszer támogatja, az mind ilyen. Csak mi azért megkülönböztetjük a hívőket a klérustól, és a keresztényeket a katolikusoktól. Ugyanis nagyon könnyű! Ég és föld!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 46. proaktív – attól még megválaszthatnák, de túlságosan összekötötte a MAGYAR egyház sorsát Orbánékkal. Ha buknak- akkor elszáll az esélye. Egyébként is történelmileg igazságtalan lenne – Bakócz mennyivel nagyobb formátumú államférfi volt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 47. Amikor Orbánt már rég pszichiátrián kezelték (ápolták) a Fidesz bedobta, hogy ” Gyurcsány gyenge idegzetű”.
  Miközben ők éppen különböző aljas gazdasági manipulációban utaztak (a milliárdos Josip Toth meg Kaya Ibrahim, a százmilliárdos Váci-utcai Tisztikaszinó stb.), teljes össztüzet zúdítottak a szoclib. minden, az övékéhez képest icike picike ügyéhez.
  A zárójelbe foglaltakra azóta sem derült teljes fény, a sukorói ügyre – amely egyébként 100milliárdokat hozott volna (külföldről !) az országnak – ma is hatalmas füst kíséretében – nehéztüzérségi ( rendőrség, ügyészség ) tűzfüggöny borul.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 48. Jaja49!
  .
  János jelenéseit “egy zsidó” írta arról, hogy amikor majd Izráel földjére eljön a várva várt Messiás (akit ő nem ismert, csak várta), akkor majd a zsidók Ar Meggidónál {Armageddon} megütköznek a gonosszal, azaz “Kittim” seregeivel, azaz Rómával és az Ő segítségével teljes győzelmet aratnak fölötte. Ennek megfelelően Jézus halála után mintegy negyven évvel, i.sz.68.ban kitört a Zsidó Felkelés, melynek vezére Bar Kochba (aki egyébként magát, az általa veretett önálló zsidó állami pénzérmék tanúsága szerint is, messiásként aposztrofálta) csapatai élén éveken át tartotta magát, mígnem fölötte, a ma már közismert körülmények között (ld. Masszada) a Római Birodalom túlereje győzedelmeskedett.
  ld.: A Holt-tengeri tekercsek {az egyetlen autentikus korabeli anyagnak} több ezzel azonos utalását ill. leírása.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 49. Egyszerű ez a képlet nagyon. A katolikusok a zsidók hitújításán felkapaszkodtak, a feudalizmussal jól le is paktáltak, majd a feudalizmus kirohadt alóluk, s a helyzet nyertesei pont a polgárok, az értelmiségiek, a zsidók lettek. Ettől aztán a dzsentrik is, meg a katolikusok is antiszemiták, és ez azóta is igaz a társadalom mindenkori lúzereire. Az ő pártjuk a Fidesz, ezt nem én mondom, hanem OV maga nevezi plebejus pártnak a lengyel interjúban. A 40 év bolsevizmus sem volt jó, Gyurcsányék lopkodása sem volt jó, de ami most folyik, az a reakció tombolása, revansvétel minden sérelmükért. A csuhások vissza-kapnak, a plebejusok meg-kapnak (végtörlesztés-arbitrázs), és nemcsak hogy behurcolták a koronát a parlamentbe, még sámán is ugrál körülötte. 100-as IQ felett ez kiüti a biztosítékot, így lesz mindenki tudtán kívül zsidó, meg idegenszívű.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 50. A cikkből:

  “Érdekes évtizedek elé nézünk, és az események akkor kezdenek ….”

  -

  Évtizedek? Tizedek?? Jobb szeretem ha Bartus úr nem jósol, mert nem alaptalan amit mond és félő, hogy tényleg úgy is lesz.
  -
  Habár nem lefutott játszma, nem tudom, más is beleszólhat, de, hogy valószínűleg nem lesz sima úgy az nagyon valószínű.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos