Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A „kettős mércéről” 2012. április 3. kedd 17:48

 • Hozzászólások(56)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A „kettős mércéről”

A Fidesz és a KDNP kommunikációjának van egy olyan aduja, amit mindenre használnak, és amely minden szót az ellenfél torkára forraszt. Ez pedig a „kettős mérce” emlegetése, amelynek gyökereivel sokan nincsenek tisztában, és amely elhangzása után a vitapartnerek már nem is vizsgálják, hogy tulajdonképpen mit is mond a propaganda. A „kettős mérce” emlegetése Semjén Zsolthoz kötődik. Ha bárki visszakeresi Semjén megnyilatkozásait valamennyi vitás ügyben, akkor azt találja, hogy Semjén minden ügyben, minden érvre, válogatás nélkül, a „kettős mérce” demagógiával válaszol, és attól kezdve már nem is kell érveket felsorakoztatnia, vagy az ellenfél jogos felvetésére tételesen megfelelnie. A „kettős mérce” varázsszóként működik. Így volt ez a szlovák nyelvtörvény, a kettős állampolgárság, az egyházi támogatások, az egyházi iskolák ügyében, ez volt a rutinszerű válasz minden európai uniós kritikára: ne használjanak „kettős mércét”. A szómágia kitűnően működik, még soha senki nem szedte ízekre, hogy mi lenne itt a „kettős mérce”, hogy a konkrét esetekben mire hivatkozik Semjén. A varázsszót átvette aztán Orbán és lassan az összes lakája, tőlük pedig az egész kódolt szélsőjobboldal, a Fidesz és a KDNP teljes holdudvara. Ha nekik valami nem tetszik, egyetlen válaszuk van, ne alkalmazzanak „kettős mércét” velük szemben, ha az Európai Unió bármely intézménye akármilyen kritikát fogalmaz meg, nem kell azokra válaszolni, elégséges kimondani a mindig rendelkezésre álló varázsszót: „kettős mérce”. És ezzel ott van vége minden érdemi vitának.

Sokan nem tudják, honnan származik a „kettős mérce” emlegetése. A „kettős mérce” a zsidóellenes politikai katolicizmus szótárából való. A „kereszténynek” mondott katolicizmus antiszemitizmusa a két világháború között azért támadta egyebek mellett a zsidóságot, mert az elszakadt – úgymond – az ószövetségi szent könyveitől, a Tórától, és a Talmudot tekinti bibliájának. A „zsidó világhatalom” megszerzését és megtartásának programját olvasták ki Luzsénszky Alfonz hírhedt hamis Talmud-fordítása alapján. Az antiszemitizmus egyik alapjául szolgáló hamisítvány óta a szélsőjobboldal ismert szófordulata lett a „kettős mérce”, méghozzá, mint a Talmud parancsa. A „kettős mércét” olyan szövegekkel illusztrálták, hogy „izraelita megrablása tilos, nem zsidó megrablása meg van engedve”, majdhogynem kívánatos, a „gojnak tett eskü semmis”, „ha egy zsidó ökre egy idegennek ökrét megdöfi, akkor a zsidó szabad. Ha egy idegen ökre döfi meg a zsidóét, akkor az idegen köteles a zsidónak a teljes kárt megtéríteni!”, és ehhez hasonlók. Az antiszemita szélsőjobb innen olvassa ki a zsidók világuralomra való törekvését, a népek leigázását, a keresztények kirablását és szolgasorba döntését. A „kettős mérce” használata nyújtja a zsidók előnyét a „becsületes keresztényekkel” szemben, és ezzel a trükkel tudják megszerezni a naiv és balga „keresztények” fölötti hatalmat. A „kettős mérce” az egyik legfontosabb princípiuma az antiszemita retorikának és a zsidósággal szembeni harcnak. Ennek gyökereit a „keresztény” álca alatt megjelenő harcos katolikus zsidóellenességben lehet megtalálni, a jezsuita Bangha Béla antiszemita műveiben és Prohászka Ottokár püspök, a hungarista antiszemitizmus atyja gondolkodásában is. Ez a két „szellemi nagyság” adta a két világháború közötti klerikálfasiszta rendszer ideológiai alapját.

Anélkül, hogy felidéznénk a hamis Talmud-fordítással kapcsolatos részleteket, és megmártóznak abban a gyűlöletfolyamban és antiszemita mocsokban, amit a Luzsénszky-féle hamis Talmud-fordítás jelent, és amit ebből a „kereszténység” nevében a politikai katolicizmus végrehajtott, egészen a holokausztban játszott szerepéig bezárólag, csak utalni szeretnénk arra, hogy Luzsénszky Alfonz katolikus lapkiadóként jegyezte az 1902-ben Szent József lapja címmel indított, majd 1905-től a beszédes Katolikus Magyarország címmel megjelent lapot. 1945-ben „A zsidóság bűnei” című könyve miatt teljes vagyonelkobzásra és tíz év börtönre ítélték. Nemcsak ezt írta a kiváló katolikus szerző, aki nagyon tisztán és világosan interpretálta egyháza világnézetét és a zsidósághoz való viszonyát. Írt ő „Keresztényvédelem”, “Zsidóveszedelem” címmel is. Az 1911-ben írott „A Talmud magyarul” című hamis fordítása a magyar katolikus „keresztény-nemzeti” antiszemitizmus egyik alapművének számított, a szélsőjobboldal számára az egyik fő hivatkozási forrás ma is a zsidó világuralomra törekvés bizonyítására. Az egész Luzsénszky-féle hamis fordítás célja ez volt, hogy tendenciózusan kimutassa az antiszemita előítéletek “igazságát”. A hamisítás olyan nyilvánvaló, hogy a csalót már a Horthy-rendszerben is perbe fogták amiatt, amelynek során kiderült, hogy a „fordító” a Talmudot nem is látta, förmedvénye egy 1700-ban megjelent antiszemita iromány kivonata, amely már akkor is azt a célt szolgálta, hogy a zsidók „keresztényellenességét” bizonyítsa. Ezeknek az antiszemita „műveknek” az alapvető logikája épül a „kettős mérce” használatára, és ezt a szóhasználatot elevenítette fel a jezsuiták és az Opus Dei nagy tisztelője, a mai katolikus Magyarország építője, Semjén Zsolt és legjobb tanítványa, Orbán Viktor. Semjén, Orbán és a fideszes, kereszténydemokrata követők ezt a katolikus, antijudaista, antiszemita logikát és frazeológiát használja a mai helyzet leírására.

Ennek logikája az, hogy a zsidóságnak tulajdonított demokratikus parlamentáris rendszer, amely a zsidóknak a hatalomba való beszivárgását célozza, hogy a nemzetek fölötti hatalmat megszerezzék, a kapitalizmus, amely a zsidóság eszköze, hogy pénzügyi műveletekkel, banki trükkökkel kifosszák a keresztény nemzeteket, a liberalizmus, amely mindennek ideológiai alapját megteremtette, zsidó találmány. Az amerikai demokrácia zsidó uralom, a liberális demokrata értékeket valló, szekularizált Európai Unió idegen uralom, a zsidók uralma alatt áll. Ezek a zsidók a Luzsénszky-féle Talmudot tekintik – e logika szerint – az erkölcsi zsinórmértéknek, és ennek megfelelően használják a „kettős mércét”. A „kettős mérce” lényege az, hogy akik engedelmeskednek a szabadkőműves, nemzetellenes, liberális, idegenszívű zsidóknak, azokkal szemben más mércét alkalmaznak, mint azokkal a nemzetekkel szemben, akik ragaszkodnak a nemzeti függetlenséghez, szabadságharcot vívnak a nemzetközi zsidósággal szemben, és meg akarják őrizni a tiszta „keresztény” erkölcsöt a zsidóság gátlástalan, erkölcstelen, nemzetpusztító liberalizmusával, erkölcstelenségével szemben. Amikor Orbán, Semjén és antiszemita híveik azt mondják, hogy „kettős mércével” mér az Unió, amikor számon kéri Magyarországon a demokratikus normákat, kifogásolja a médiatörvényt, az alaptörvényt, az igazságszolgáltatás elfoglalását, akkor a nemzetközi zsidóság a „Talmud” vezérelve szerint bánik a zsidóknak nem engedelmeskedő magyar kormánnyal. Vagyis “kettős mércét” alkalmaz. Ebből persze egy szó sem igaz, mert éppen ugyanazokat az elveket akarják számon kérni rajtuk, amelyek mindenkire érvényesek, de a „kettős mérce” varázsszó mindent visz, minden elfed és eltakar, és világosan kódolt üzenet az antiszemitáknak, hogy itt a zsidó „kettős mérce” működik, amelynek célja a világ közepének, Magyarországnak elfoglalása és úgynevezett kifosztása. Erről szól a „kettős mérce” kifejezés használata. Védekezni úgy lehet ezzel szemben, hogy minden alkalommal ki kell mutatni tényszerűen, hogy semmiféle “kettős mérce” használatáról nincs szó. Nem szabad szó nélkül hagyni azt, hogy ezt gondolkodás nélkül mindenre rávágják, és utána minden szó fennakad.

Legfrissebben már Schmitt Pállal szemben is „kettős mércét” használtak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (a katolikus érdekérvényesítés világi szervezete) nyilatkozata szerint „idegen szívű hazaárulók”, egy „erőszakos kisebbség” áll Schmitt megbuktatása mögött, akik „erkölcsi relativizmust támasztanak”. Segítünk az Opus Dei-re emlékeztető militáns katolikus szervezet vezetőjének, aki felteszi azt a kérdést, „kikből állnak ezek a körök”? Ő körülírja, de mi kimondjuk azt, amit mindenki ért a leírásból: a zsidókból. Ők folytatnak „nemzetünk ellen hajtóvadászatot”. A Vatikán és a katolicizmus, illetve hagyományos antiszemitizmusuk áll a magyar jobboldal mögött, ez a magyar jobboldal identitása, és az ő fasiszta nézeteikre alapul a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Kereszténységről persze szó sincs, kizárólag egy hamisított vallási szervezet hatalmi törekvéséről. Az egész katolicizmus ugyanolyan hamis, mint a Luzsénszky-féle Talmud-fordítás, amely részben az engesztelhetetlen zsidógyűlöletük mögött áll, mivel nekik tulajdonítják, hogy felekezetük nem áll a világi hatalmak fölött az egész világon. A katolikus felfogás szerint Schmitt Pál már ugyanolyan mártír, mint Jézus Krisztus, mindkettőjüket a zsidók juttatták a maguk „keresztfájára”.

Az Orbán Viktor vezette katolikus fasiszta diktatúra elkövetkező lépéseit vetíti előre az egyre nyíltabban megjelenő katolikus agresszivitás, amikor a KÉSZ elnöke azt mondja a politikai ellenfelekről, az általuk gyűlölt demokrácia híveiről, hogy „hiteltelen minden szavuk, ki kellene tiltani őket minden közszereplésből! Ha valami szégyennel kell, hogy eltöltsön bennünket az éppen az, hogy még mindig részt vehetnek a politikai életben.” Ez összecseng Kövér László házelnök parlamenti szövegével, hogy a tőle balra ülőknek nem lenne szabad a parlamentben lenniük. Hát persze, hogy nem, hiszen a nemzet ellenségei, a nemzetközi zsidó tőke és uralom kiszolgálói. Ha ezt a véleményüket már visszatartani sem tudják, akkor a szívükben már eldöntötték, hogy ennek az áldatlan állapotnak véget fognak vetni. Nem lesz itt többé „kettős mérce”, nem adnak helyet azoknak a közéletben, akik idegen érdekek hazaáruló ügynökei. Az átmeneti törvényben már megteremtették a jogi alapját annak, hogy a volt kommunista diktatúra utódpártjai felelősséget viseljenek a pártállam bűneiért, és ennek alapján az MSZP-t és a Demokratikus Koalíciót betiltsák. Hogyan is ne tiltanák be, mikor a bolsevizmus ugyanannak a zsidó világuralomnak az egyik formája, mint a liberalizmus, amelyek ellen vív szabadságharcot a nemzet legitim vezetője, Orbán Viktor.

Érdekes évtizedek elé nézünk, és az események akkor kezdenek még érdekesebb fordulatot venni, ha esetleg az Unión belüli első katolikus fasiszta mintaállam, Magyarország adhatja – mondjuk – a következő pápát. Ennek most nem sok esélye látszik, de Róma útjai kifürkészhetők.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.5/5 (56 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +58 ( 68 szavazatból)
Bartus László: A „kettős mércéről”, 4.5 out of 5 based on 56 ratings

 • Hozzászólások(56)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

56 Reader’s Comments

 1. Magyarországról hová mentek a szellemi elit prominensei?Miért a Bartus László küzd csak ezzel a sötét magyar néppel.Meghülyültek akik itthon vannak még tessék mondani.?Meghallgattam a Lánchíd rádiót siralmas,silány az egész és azok is akik oda betelefonálnak.Mi az hogy aki nem ért velünk egyet az nem magyar állampolgár?Elmennek a jó francba.Azt hiszem itt sokan kikérjük ezt magunknak vagy ha így gondolják akkor osszuk el Magyarországot kétfelé de igazságosan ám .Akkor mehetnek az ő területükkel ahová gondolják és koronázzák meg az imádott viktorukat.
  Elég volt a baromságokból normális országban szeretnék élni.Hová jutottunk?És ezt ki látta előre?Aki észlelte az óriási felelősséggel bír.Miért nem szóltak vagy tettek valamit amíg lehetett?
  Schmitt mint Jézus azt hittem dobok két hátast székestől.EKKORA BAROMSÁG LÉTEZIK?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 2. Irén
  2012. április 4. szerda
  12:26

  Próbálnak mások is küzdeni csak kevesebb vagy zéró eredménnyel.
  -
  nem kell Magyarországot kétfelé osztani, azt hiszem ideje lenni abbahagyatni velük, ezt az “aki nem ért egyet a mi sötétségünkkel az mehet” . Menjenek inkább ők és vigyék a gőgös ostobaságukat, ne próbálják megszabni ki élhet a saját hazájában, menjenek ők és maradjanak a normálisak.
  -
  Tudod Schmitt próbálja játszani az aranyérmes sportolót, szúr a kardjával, várja, hogy majd figyelmezteti a bíró ha szabálytalan, mert neki nem kell ugyebár ismerni a szabályokat, és ha nem szól a bíró vagy nem veszi észre a trükkjeit akkor ugyebár ő aranyérmes hős. Ilyen srófra jár az esze meg az erkölcse még az államfői bársonyszékben is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 3. És ez még mindig csak a kezdet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 4. A Kéry Lacit eleinte kedveltem , aztán nem annyira kedveltem , de ma volt egy jó bemondása a Klubrádióban hogy aszongya :
  A SChmitt Pál reagálásaiból kitűnik hogy mennyire nincs tisztában a joggal , a lehetőségeivel. Az rendben van hogy védeni akarja magát , de ez a ” bírósághoz fordulás ” csak arra jó hogy még tovább lejárassa vele a FIDESZT . Kérdés hogy meddig tűrik még ? Minden egyes megnyilvánulásával lejáratja az őt pozícióba helyező pártot , mert a Nagyvilág előtt már nyilvánvaló milyen szempontok szerint lett kiválasztva.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 5. Én, talán egy évvel ezelött beszéltem egy talán református, vagy nem is tudom milyen felekezetű valakivel, aki megírta Schmit Pálnak, hogy ha aláírja a vallási megosztási törvényt, akkor a bukásához fog vezetni. Bejött.
  Szerintem szellemi dolgok azok, amik megelőzik az eseményeket.
  Az ördögfiak ezerrel törvénykeznek, hamisan, majd ráfogják az igazakra a kettős mércét, amit pont ők alkalmaznak.
  A polotikai katolicizmus nem újkeletű. Van kitaposott bevált módszerük:
  Bevádolás, hamis tanúk, hamis ítélet, melyet brutális, kegyetlen, szadista
  megtorlás követ. A fontos az, hogy a lelkek fölötti uralmat megszerezzék, hogy behódoljanak az anyaszentegyházuknak, hogy az emberek féljenek. Persze a hatalommal a pénz is jól jön nekik. Ha más a véleményed: idegenszívű vagy, akkor alkalmazzák ellened egy jól bevált módszert: “Térj át, vagy halj meg!”
  Jelenleg, még gazdasági téren használják, ha nem vagy fideszes, nem kapsz munkát, állami hivatalról ne is álmodj, hiszen bűnöző vagy hazaáruló stb.
  Ez ellen hogy tudsz védekezni? Tudsz. Úgy, mit ahogy Bartus Laci csinálja.
  Mindennek amit mondanak, csinálnak nézz utána, értelmezd és leplezd le.
  Az ördög munkáját le kell leplezni! Ezt az ördögi rendszert, csak így lehet felszámolni.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 6. Hozzászóló nevű kedves Olvasónkat, kérem, írjon nekem a nepszava@nepszava.com email címre. Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos