Ronai and Ronai
AMERIKAI

A veszprémi érsek leleplezte a katolikus mételyt 2012. február 29. szerda 8:48 | AN

 • Hozzászólások(144)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
A veszprémi érsek leleplezte a katolikus mételyt

Budapest – David Baer amerikai teológiaprofesszor nyílt levelére válaszolva Márfi Gyula veszprémi érsek kifejtette a katolikus egyház álláspontját a szabadságról, a demokráciáról, Amerikáról és az Európai Unióról. Akinek eddig kétsége volt, hogy honnan borul a sötétség Európára és Magyarországra, kik a szabadság ellenségei, kik szítják a gyűlöletet, honnan fakad az antiszemitizmus, kik állnak a kultúrharc mögött, kik állnak az Orbán-rendszer mögött, az most meggyőződhet róla, hogy ez a római katolikus egyház és az elnyomó feudalizmus állama, a Vatikán.

Márfi szövegéből mindenki ráismerhet Orbán Viktor rendszerének ideológiájára, tetteinek mozgatórugójára, a katolikus egyház államelméletére és filozófiájára. Az ördögi, sötét, gyűlölködő és buta szöveg nem ártalmatlan, mert ez a politikai katolicizmus a magyarországi jobboldal szellemi tartalma és ideológiája. Gyilkos nézetek, tomboló gyűlölet a szabadság ellen. A katolicizmus keresztényellenes, üldözi a kereszténységet, betiltatták a hívő evangélimui keresztény gyülekezetek nagy részét, Márfi leveléből kiderül, hogy a háttérben ők mondják meg, hogy ki lehet egyház, és ki nem. A római katolikus szekta antiszemita és az emberi szabadság legnagyobb ellensége. A világ egyik egyik legnagyobb fekélye, milliók halálért felelős, fizikai kínzások, gyilkosságok kapcsolódnak hozzájuk, milliók vére tapad a kezükhöz. Szervezetükön belül a legocsmányabb erkölcstelenség tombol, a papok nagy része homoszexuális, kiszolgáltatott gyerekeket rontanak meg, teherbe ejtett apácák csecsemőinek százait gyilkolták meg. A legaljasabb trükkökkel szivattyúzzák ki az államtól az adófizetők tízmilliárdjait, dőzsölnek a szegények pénzéből, és a nemzeti szuverenitást, önrendelkezést támadják az Opus Dei-nek dolgozó ügynökeik, politikusaik által.

A katolikus főpapok annyira elpofátlanodtak, hogy kezdenek előbújni a sötétségből, és végre azok is szembesülhetnek az igazsággal, akik az Amerikai Népszava számos cikke után sem hiszik el, hogy a méreg a Vatikánból jön, a katolikus egyház teszi tönkre, rombolja le és szipolyozza ki Magyarországot. Orbán és Semjén a Vatikán hazaáruló ügynökei, akik egy sötét gyilkos szervezet gyűlölködő, antiszemita eszmerendszerét foglalták alaptörvénybe, felszámolva a szabadság és a demokrácia alkotmányát, amelyért bíróság előtt kell felelniük. Egy tömeggyilkos vallási szervezet érdekeit szolgálják, és a rabság, az elnyomás és a gyűlölet filozófiáját kényszerítik az országra.

Az a tervük, hogy Magyarországon keresztül a régióban, majd egész Európában felszámolják a szabadságot, veszélyt jelentenek nemcsak Magyarországra, hanem egész Európára, Amerikára és az egész világra. Róma maga alá akarja gyűrni újra a világi kormányokat, ezúttal sem lesz drága ezért semmi, ahogyan végiggyilkolták Európát a történelem folyamán. Ez a durva, sötét és gonosz erő áll Orbán, Semjén és a Nemzeti Együttműködés Rendszere mögött. Ez ellen tényleg fel kell lázadni, a hatalom hazaáruló bitorlóit el kell zavarni. Aki szabadságot akar Magyarországon, annak az ájtatoskodó köntösbe bújtatott hamis vallással, a bárnybőrbe bújt farkasokkal, a katolikus egyházzal, a Vatikánnal és a papokkal kell szembe szállnia, mert ők vették el a szabadságot, miután Orbánt a szolgálatukba állították.

Az alábbiakban közöljük Márfi levelét, amelyben leleplezi a katolikus egyház igazi arcát, és bebizonyítja, hogy Orbán a katolikus egyház ideológiáját követve viszi rabságba Magyarországot, szítja a gyűlöletet, terjeszti a fasiszta és náci kórt, amely a katolicizmusból árad. Akkor lesz újra szabadság Magyarországon, ha a katolikus mételytől megtisztítják a közéletet, kirugdossák a Vatikán ügynökeit, a katolikus egyházat, a gyilkos eszméket és gyűlöletet szító papokat kiebrudalják az államhatalomból. Tiporjátok el a gyalázatost!

Íme teljes terjedelmében Márfi levele, a sötétség és a gonoszság ideológiája:

“Tisztelt Professzor Úr!

Hálás vagyok Önnek, hogy figyelemmel kíséri hazánk sorsát, ugyanakkor nem hallgathatom el kritikai észrevételeimet, amelyeket őszintén igyekszem megfogalmazni.

Alapvető kifogásom az, hogy az Ön levele mind a magyarországi, mind az európai helyzet felszínes és egyoldalú ismeretét tükrözi, a távolabbi összefüggések figyelembe vétele pedig teljesen hiányzik belőle.

1.  Kezdjük a vallásszabadság kérdésével.  Mint  katolikus  püspök, örülök annak, hogy  egy  luteránus  egyetem  tanára  a  lelkiismereti  és  vallásszabadsággal  kapcsolatban  a   II. Vatikáni  Zsinat  Dignitatis Humanae kezdetű  nyilatkozatát  idézi,  ugyanakkor  nem  értem, hogy  az  Ön  által  kifogásolt  alaptörvény  mennyiben  sérti  a  lelkiismereti  és  vallásszabadságot. Magyarországon ma mindenki olyan vallást gyakorol egyénileg is és közösségben is, amilyent akar.  Az egyes egyházak elismerésének és nyilvántartásba vételének csak az egyházak anyagi természetű, állami támogatásával kapcsolatban van jelentősége. Itt viszont érthető módon a Magyar Állam azokat a közösségeket részesíti előnyben, amelyek hazánk zivataros története folyamán jelentős mértékben hozzájárultak az ország fennmaradásához, illetve amelyek tevékenysége társadalmilag kiemelten hasznos, például iskolákat, egészségügyi intézményeket tartanak fenn és karitatív tevékenységet folytatnak.

Professzor Úr azt is kifogásolja, hogy e nyilvántartásba vételt nem a bíróság, hanem a parlament végzi. Ebből is látszik, hogy Ön nem ismeri eléggé a magyarországi helyzetet.  A független magyar igazságszolgáltatásban még ma is számos olyan ember dolgozik, aki a kommunista rendszer idején elkötelezett kiszolgálója volt a pártállami diktatúrának és tevékenyen részt vett egyházellenes, ún. koncepciós perekben. – (A koncepciós per olyan jogi eljárás, amelyben minden fordítva történik, mint a törvényes perben: először fogalmazzák meg a „koncepciót” tartalmazó ítéletet, majd ehhez készítik el a „tanúvallomásokat”, illetve gyártják le a „bizonyítékokat”.)

Azonkívül  ez  a  bíróság  az  elmúlt  20  évben  meggyőzően  bizonyította, hogy  az  egyházak  nyilvántartásba  vételére  alkalmatlan. Több, mint 300 „egyházat”  bejegyeztek, amelyek  legnagyobb  része  a  legminimálisabb  kritériumoknak  sem  felelt  meg.   Nekem egy 2007-ben kiadott jegyzékem van.   Ebben 4 olyan „egyházat” találtam, amelyet egyazon (falusi) házszám alá jegyeztek be, közülük 3-nak még a hivatalos képviselője is ugyanaz a személy volt.  -  Olyan „egyházak” is elnyerték az elismerést, amelyeknek már a  neve  is  mosolyt fakasztott a komolyabb (akármilyen  vallású)  hívek  ajkán, mint  például  az  „Aranyos Zarándokok  A-tól  Z – ig” ,  a  „Magyar Boszorkányszövetség”  vagy  a  „Derű  Egyháza”.

A helyzet megértéséhez azt is tudnunk kell, hogy a bejegyzett közösségek jó része semmiféle hitéleti tevékenységet nem végez, a bejegyzést csak azért kérte, hogy egyszerű gazdasági vállalkozásként – a vállalkozások által igénybe vehető kedvezményeken túl – az egyházaknak adható támogatásokban is részesülhessen.  Jórészt ezzel magyarázható, hogy adventista egyházból három, metodistából három, zsidóból hat, buddhistából pedig nem kevesebb, mint 13, azaz tizenhárom (!) volt bejegyezve.  (Aki ismeri a buddhizmus nagy irányzatait – hinajana,  mahajana,  vajrajana,  azaz  tibeti  – annak  ez  már  eleve  gyanús. Beszélgettem a nepáli lámával: a tizenhármat ő is nevetségesnek tartja.)

Ami pedig a Professzor Úr által különösen is reklamált egyházakat illeti, a következőket tudom mondani: Ezeknek az egyházaknak Magyarországon nincs bázisuk. Ennek ellenére metodista egyházból – mint említettem – három is be volt jegyezve. Egyáltalán nem könnyű eldönteni, vajon mindhárom igazi vallási közösség-e vagy csak ún. biznisz-egyház.  Iványi Gábor metodista lelkészt nálunk mindenki ismeri, sokkal inkább nagyhangú politikusként, mint igehirdetőként.  Ám az ő közösségét a metodista világegyház sem ismeri el. (A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevet használják.) – Anglikán egyházból egyet  ismerünk,  ez  Szent  Margit  Anglikán / Episzkopális  Egyház  néven  található  a  régi  jegyzékben.  Nevéből ítélve a katolikusbarát High Church irányzathoz tartozik. Lelkészük Dunakeszin lakik, ahol semmiféle anglikán közösség nincs.  A tiszteletes úr elsősorban a budapesti Angol Nagykövetség alkalmazottait pasztorálja.

Miközben e sorokat írom, érkezik a hír, hogy tegnap, február 17-én a Magyar Parlament újabb 17 egyházat ismert el, köztük a Magyarországi Metodista Egyházat és a fönt említett anglikán egyházat is.  Így összesen Magyarországon ma 31 elismert egyház van. Hálás lennék Professzor Úrnak, ha keresne Európában még olyan országokat, amelyek ennél több vallási közösséget támogatnak. Ha nem talál, akkor kritikáit a jövőben inkább Angliáról, a skandináv országokról, Bulgáriáról, Görögországról vagy Romániáról fogalmazza meg, mert ezekben az országokban az anglikán, az evangélikus, illetve az orthodox nemzeti egyházak a mai napig államegyház-pozíciót élveznek. (Romániában a román görög-katolikus egyházmegyék a mai napig nem kapták vissza teljes mértékben a Ceausescu-rezsim idején elvett és a Román Orthodox Egyház által birtokba vett javaikat.)

2. Második kifogásom levelének azzal a részével kapcsolatos, amely a magyar kormány európaiságát kritizálja. Én úgy látom, Professzor Úrnak Európával kapcsolatos ismeretei is egyoldalúak és hiányosak. Levelében egy olyan Európát tart szem előtt, amely Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi és Jean Monnet óta már nem létezik.

A mai Európa nemcsak a gazdasági érdekek mentén, hanem ideológiailag is megosztott. Van még egy rejtőzködő keresztény Európa is, de van egy nálánál sokkal hangosabb, a hatalom és a médiumok nagy részét kezében tartó, élesen keresztényellenes, ultraliberális Európa is. – A mai Európa felszínén a Nagy Építészt még elismerő, de Jézus Krisztus és a tízparancsolat Istenét tagadó réteg lebeg. Ők azok, akik túladagolják Európának a szabadságot, amely – a túladagolt gyógyszerhez hasonlóan – már nem gyógyít, hanem mérgez. Számukra az európaiság egyet jelent az abortusz engedélyezésével, a szabadszerelemmel, a leszbikusok és homoszexuálisok házasságának elismerésével, a gender-ideológia hirdetésével és a vadkapitalista  szabadversennyel, amely a tőkések extraprofitjához, a kis- és középvállalkozások csődjéhez és a kisemberek teljes elnyomorodásához vezet.

Ez a magát baloldaliként és modernként ünneplő Európa igazában:

- a kommunistákból lett kapitalisták Európája,

- a diktátorokból lett „szabadságharcosoké” és a „demokráciáért aggódó” diktátoroké,

- a kétezer éve idejétmúlt és életképtelennek bizonyult erkölcsöt hirdető „moderneké”,

- „az egyházak szabadságáért aggódó” egyházüldözőké,

- akik egyetlen dologban állhatatosak: a nagyüzemi méretekben folytatott hazudozásban, a sokakat megtévesztő farizeusságban.

Amikor azt állítják, hogy az Orbán-kormány autokrata, Európa-ellenes, múltba révedő és nem tartja tiszteletben a vallásszabadságot, saját hibáikat ostorozzák, de nem önmagukban, hanem másban. Én Orbán Viktort sosem akartam szentté avatni. Tudom, hogy ő éppen olyan gyarló ember, mint mi mindannyian, neki is vannak gyengeségei és téves döntései. A fenti vádakról mégis az a magyar mondás jut eszembe: „bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfejű”.

Az ultraliberális és az ún. konzervatív tábor képviselői jelen voltak azon a meghallgatáson, amelyet Strassbourgból közvetített a Hír TV. Ez egy színjáték volt, amelyet Orbán Viktor nyilvános kioktatása és megalázása céljából rendeztek. Nekem feltűnt, hogy a világ legnagyobb diktátorának (Mao-Ce-tungnak) hívei oktatták itt a demokráciát, és egy közismert pedofil tanította móresre Orbán Viktort, az ötgyermekes családapát, akinek mind az öt gyermeke ugyanattól az asszonytól (a feleségétől) született.  Ezen a meghallgatáson ő volt a legeurópaibb, kis túlzással: az egyetlen európai.  Imponáló türelemmel hallgatta végig a habzó szájjal üvöltöző Daniel Cohn Benditet és társait, a vádakra higgadtan válaszolt, majd engedélyt kért arra, hogy a hagyományos családmodell híveként, hazaszerető emberként és hívő keresztényként maradhasson meg európainak.

Egyébként az ellene szóló legfőbb vád hasonló ahhoz, amit közel négyezer éve Lót és családja  ellen  hozhattak  fel:  nem  volt  „szodoma-komfortos”  a  magaviseletük. De ugyanez volt baj a prófétákkal is: hiányzott tanításukból a „Közel-Kelet-komfort”, miként az első három század keresztényei sem tanultak meg a dekadens Római Birodalom etikettje szerint viselkedni. – Erről jut eszembe, hogy a mai Európa a hanyatló fázisába érkezett Birodalomra emlékeztet: a sportarénákban még nem ölik meg ugyan egymást, de hatalmas pénzekért folynak a kíméletlen küzdelmek; a tömegkommunikációs eszközök – katarzis helyett – a nép (a demosz) alantas igényeinek kielégítését nyújtják; a férfiak és nők pedig – gyermekeik helyett – szeretőikkel dicsekszenek.

Európa nem küld már misszionáriusokat a harmadik világba, mivel maga is missziós terület, terepet nyújtva az Afrikából, Indiából, a Fülöp Szigetekről, sőt Indonéziából érkezett hithirdetőknek.  Váci Mihálynak a hatvanas években írt sorai (a Hű lázadás c. verséből) ma már nem csak az ál-kommunista Magyarországra, hanem egész Európára érvényesek:

„Míg új világtörvény fojt és ölel,

s új termést hoztak a volt igazságok;

a dolgok zsarnok uralma jön el,

s nincsenek próféták, se messiások.”

3. Harmadikként megemlítem Professzor Úr levelének még egy gyengeségét: azt, hogy figyelmen kívül hagyja az Európán túli hatalmak szerepét az „Orbán-ügyben”. Ön úgy ír Európáról, mintha az egy önálló birodalom lenne, amelynek most éppen problémája akadt egy tartományával.  Ha Ön azt hiszi, hogy itt egy európai belügyről van szó, akkor bizony nagyot téved.  Orbán Viktornak nem az Unióval van elsősorban baja, hanem azzal a nemzetközi nagytőkével, amelynek birtokosait valahol a New-York-i Wall Street-en sejtjük, ezért egyszerűen csak így hívjuk őket, hogy „Amerika”. Ez az elnevezés persze téves: a dollárnak és a dollár urainak-szolgáinak nincs hazájuk, nemzetiségük sem.  Ők a kozmosz polgárai, a szó legrosszabb értelmében vett kozmopoliták, akik az egész világ meghódításáról álmodnak.

Ehhez pedig pénzre van szükségük, nagyon sok pénzre. Ezért nem elégszenek meg az általuk kirobbantott, „demokrácia-importnak” hazudott háborúkkal, orvosok és gyógyszerészek megvételével egyidőben épített hatalmas gyógyszer-gyáraikkal és a kezükben tartott multinacionális gazdasági vállalatokkal, hanem (kamat) adófizetőikké akarják tenni az egyes államokat is. Ennek érdekében megpróbálják befolyásolni a szabad választásokat, illetve igyekszenek megvenni az egyes kormányokat. Az a „jó kormány”, amelyik hajlandó felvenni az előnytelen hiteleket is, majd azok gyors elköltésével örökös adófizető gyarmattá teszi hazáját.  Az ilyen kormánynak nem kell tartania attól, hogy diktatúrával vádolják: nyugodtan kilövetheti békés tüntetők szemét, kizárhatja ünnepségeiről saját népét, korlátokat építhet a parlament köré, még a hivatalos adatokat is meghamisíthatja, ettől még „európai” és „demokrata” marad.  Legfeljebb akkor koppantanak a fejére, ha a teljes államcsőd (fizetésképtelenség) veszélyébe sodorja hazáját.

Más szabályok vonatkoznak a „rossz kormányra”, amely megpróbál kitörni az adósságcsapdából.  Ezt akkor is leminősítik, ha az államháztartási hiány ezt nem indokolja, miniszterelnökét Hitlerhez és Sztálinhoz hasonlítják, cigánynak mondják, majd cigánygyűlölőnek még akkor is, ha történetesen ő oszlatja fel a cigányellenes akcióiról elhíresült egyesületeket, vagy ő küldi az Európai Parlamentbe az egyetlen cigány nőt.  És hiába nyújt támogatást a zsidó egyházaknak, hiába vannak zsidó barátai, természetesen nem maradhat el vele kapcsolatban az „antiszemita” megbélyegzés sem.

A nemzetközi nagytőke birtokosai különösen is haragszanak Orbán Viktorra, mert  több olyan, nagytőke-ellenes intézkedést hozott (bankadó bevezetése, multinacionális cégek  privilégiumainak csorbítása), amelyeket már több ország is átvett, illetve átvenni szándékozik.  Ezért szervezték meg azt az átfogó hadműveletet, amelynek ma is a tanúi vagyunk. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy ezt az akciósorozatot Amerikából irányítják, amerikaiaknak sem nevezhető pénzemberek.

Ez még akkor is így van, ha az amerikai „színészek” (Hillary Clinton, Charles Gati, George Soros) mellett látszólag az európai szereplők vannak többségben. A nagytőke ügyesen felhasználja Európa megosztottságát, igénybe veszi az Európa Bizottság (az Unió kormánya) és az Európai Parlament tisztségviselőit, különösen azokat, akik Orbán Viktor ideológiai ellenfelei. Természetesen felhasználja a magyar ellenzék képviselőit is, akiket rettenetesen idegesít a jobboldal kétharmados parlamenti többsége.

Az Unió képviselői jól tudják, hogy a nemzetközi nagytőke fojtogató karjai Európát is veszélyeztetik, mégis vállalják az együttműködést anyagi érdekből, félelemből vagy ideológiai okokból.  A helyzet korántsem ismeretlen: így fogott össze kétezer évvel ezelőtt a Főtanács is az általa gyűlölt Poncius Pilátussal.  Pilátust tapsolják ma is sápadtan minden írástudók és farizeusok… – És nem hiányozhatnak természetesen a hamis tanúk sem, akiknek létformájuk a hazudozás, és mivel övék a médiumok nagy része, rá tudják venni még a jobboldali sajtó egy részét is arra, hogy „feszítsd meg!”-et kiáltsanak Orbán Viktorra és az „alattvaló fajnak” (Kertész Ákos), sőt „patkány-népnek” minősített magyarokra. (Az utóbbi minősítés Kertész Imre Nobel-díjas írótól való.)

Minden országnak, így az Uniónak is vannak olyan előírásai, amelyeket úgyszólván senki sem képes teljesen megtartani. Ezek viszont kiválóan alkalmasak arra, hogy számonkérjék őket azokon a kormányokon (és csak azokon!), amelyek „nem állnak be a  sorba”. A kettős mérce alkalmazása az ultraliberális világ mindennapos gyakorlata. De nem hiányoznak a bolsevik módszerek sem – ahogy arra már utaltam. „Ha lopni akarsz, kiálts tolvajt!” Ostorozd saját hibáidat másokban, így magadról elterelheted a figyelmet.

Nálunk ma is érvényben van egy olyan szerződés, amelyet az IMF (Nemzetközi Valutaalap) erőltetett rá a valuta-szűkében lévő és szovjet felügyelet alatt álló magyar kommunista kormányra (1982-ben), amely szerint a Valutaalap magyarországi birtokai mindenféle ellenőrzés és szabályozás felett állnak, sem cégeik, sem azok alkalmazottai, de még azok bérlői ellen sem indítható semmiféle eljárás sem magyar, sem nemzetközi bíróság előtt.

Mi más ez, ha nem közönséges diktatúra? Része egy nemzetek felett álló, vadkapitalista, ultraliberális diktatúrának, amely egyenes leszármazottja a hitleri és sztálini zsarnokságnak. Professzor Úr talán nem hallotta, de mi tudjuk, hogy nálunk a fasisztákból lettek a legkegyetlenebb kommunisták. Ugyanakkor ma azt is látjuk, hogy a kommunistákból lettek a leggazdagabb kapitalisták, és ők azok, akik a leghangosabban aggódnak a magyar demokráciáért. Gyurcsány Ferenc, Kovács László, José Manuel Barroso, Daniel Cohn-Bendit: mind-mind a vörös diktatúra hívei voltak, ma pedig a vadkapitalista diktatúra kiszolgálóiként „aggódnak a demokráciáért”.

Adolf Hitler a világ németjeit akarta egybefogni a világuralom megszerzése érdekében.  -„Világ proletárjai, egyesüljetek!” – ez volt Sztálin jelmondata, ugyancsak a világ feletti hatalomról álmodva. – „Világ nagytőkései, kartellbe tömörüljetek!” – ez a tisztességtelen úton összeharácsolt nemzetközi nagytőke urainak jelmondata – ahogy azt David C. Korten „Tőkés társaságok világuralma” c. könyvében már 1995-ben megírta.

Az eszközök különbözők, ám a cél és az eszmeiség ugyanaz. Egyik diktatúra sem tűri el a kritikát, még kevésbé azt, hogy valaki kilógjon a sorból. De azért valahol mégis mindegyik megbukik…A fent említett, harmadik típusú diktatúráról szól az „Új mondat új zsarnokságról” című vers, amelyet soraimhoz mellékelek. Külön felhívom Professzor Úr figyelmét az utolsó szakaszokra, amelyek komoly figyelmeztetést tartalmaznak mindannyiunk számára: ha gyanútlanul átvesszük a diktatúra megtévesztő propagandáját, magunk is szem leszünk a láncban, magunk is zsarnokság leszünk.

Amitől óvjon meg minket a Szentlélek, aki egyedül képes kimenteni a világot – és benne szeretett Európánkat is – az ultraliberális, vadkapitalista diktatúrából – felszínre hozva a most még sűrű hamuréteg alatt rejtőző keresztény Európát.

Professzor Urat tisztelettel és szeretettel köszönti:

Veszprém, 2012. február 23.

dr. Márfi Gyula

veszprémi  érsek”

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 3.7/5 (24 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +12 ( 44 szavazatból)
A veszprémi érsek leleplezte a katolikus mételyt , 3.7 out of 5 based on 24 ratings

Címkék:, , , , , , , ,

 • Hozzászólások(144)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

144 Reader’s Comments

 1. admin
  Köszönöm a választ, így már értem és ezzel egyet is tudok érteni.( az utóbbi időkben egyre kevesebbet olvasom az öncenzúrázásra kényszerített magyar hírportálokat) Erről a jelenségről oldalakat lehetne írni. Én személy szerint sajnálatosnak tartom, hogy Magyarországon néhány, magát liberálisnak valló ember lejáratta a liberalizmust.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 2. Sajnos ez Amerika, fogalma sincs a cikk írójának, mi van Magyarországon, s kész lejártani a veszprémi érseket, Miindszenty bíboros utódját…
  Szomorú.
  Csak a pénz számít Amerika, hajrá, mit Böjte Csaba mondott: “az ördög ganaja…”…
  Ezen ganajon sok minden kihajt…!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -9 (29 szavazatból)
 3. admin – azért néha érdemes a Hírszerzőt is megnézni. A belinkelt nyüzsi-cikk első kommentje:
  zsaru64 2012. 02 29., 16:16 nem tetszik: 8 tetszik: 70

  Addig amíg a RK egyház olyan pompában él, és tele van pedofilekkel, addig nedumáljon,és főleg ne írjon cikket.
  Mndenkinek ajánlom Bartus L. cikkeit az egyház szemétségeiről.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (15 szavazatból)
 4. Tisztelt Mohay József dr,

  köszönjük értékes hozzászólását. Szeretnénk kérni, legyen kedves megjelölni azt a helyet, ahol Böjte Csaba Amerikáról azt mondta, hogy “az ördög ganaja”. Ezt nagyon fontos kijelentésnek tartjuk, ezért szertnénk megismerni a kijelentés forrását. Hol hangzott el, hol olvasható? Válaszát várva, Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (20 szavazatból)
 5. bocs, a link eltévedt – a Stockholm szindrómához.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 6. lopus 2012. március 1. csütörtök 13:19
  Állitod:”A ne hazudj , tételesen nincs felsorolva a bűnök lajstromában !”
  .
  Mit gondolsz mit jelent magyarul:
  “hamis tanulságot ne szólj felebarátodról” ?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 7. vers csak úgy

  Nagy itt a zűr-zavar,
  Csavar, balkanyar
  Vissza jobbkanyar
  Fals info port kavar.
  Az igazság fanyar.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 8. admin, itt az idézet, de Amerikarol nincs szo:
  «Egyetlen elfogadható válasz a mai világ haláltáncára, Jézus Krisztus válasza. Kétezer évvel ezelőtt közénk jött, és nem állt le vitázni, kiosztani senkit, hanem szülőföldjén Názáretben, megélte szeretteivel a maga csendes, becsületes munkáséletét. Fenntartható vágyakat állított elénk, egy olyan életformát, mely elérhető, s mely boldoggá is tesz. Szent Ferenc már nyolcszáz évvel ezelőtt az ördög ganajának nevezte a pénzt, egyszerű, vidám életútja ma is járható. Fenntartható, tiszta örömök után kell kinyújtsuk a kezünket. Olyan örömök után, melyet nem esz meg a rozsda, melyet nem rág szét a moly, melyek után másnap nem keserű a szájunk íze. Van kiút, van válasz recsegő, ropogó világunk kérdéseire. Jézus, ha ma közénk jönne, ugyanazt tenné, mint kétezer évvel ezelőtt, szépen megélné a csendes, egyszerű názáreti életét szeretteivel. Dolgozna, alkotna, mint ács vagy földműves, vagy tanár, vagy orvos becsületesen, szorgalmasan, ott a szép szülőföldjén, ahol született.»
  Böjte Csaba
  http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=2160&n=lambert&blog_kategoria=B%F6jte%20Csaba%20atya%20elm%E9lked%E9sei

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 9. …annyiban tisztázom, hogy Böjte atya bölcs lévén, nem konkrétan Amerikáról, hanem a pénzről mondta az “ördög ganaja” címet, de Magyarországról viszont sajnos sokan úgy látjuk, hogy sok esetben Amerikában (is)-de ott dominálóan minden a pénz körül forog és motivál….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 10. Kedves miaszösz, nem hiszem, hogy éppen erre célzott a Mohay dr. Várjuk az ő forrását. Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 11. …nem Amerika természetesen konkrétan, Böjte atya bölcsen, általában a pénzre értette a kifejezést és mivel nagyon motivál mindent Amerikában/is a pénz -írtam soraimat….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 12. Tisztelt Mohay úr,

  Ön téved, Amerikában több emberséget láttam, mint Magyarországon, az általános erkölcsök jobbak, mint Magyarországon (ne a hollywood-i filmek alapján ítéljen, az nem Amerika), sokkal több a hívő és keresztény ember, mint Magyarországon, a pénz jól fejezi ki minden olyasmi értékét, amelynek pénzben meghatározandő értéke van, jobban, mint Magyarországon, a pénzzel való helyes bánásmód a Biblia szerint nem az ördögtől, hanem Istentől van, ha a pénz az ördög ganaja, akkor a katolikus egyház túl sokat gyűjt belőle, különösen a mi zsebünkből. Ehhez a képmutatáshoz tegyük hozzá, hogy Böjte Csaba rendszeresen jár ide az ördög ganaját gyűjteni, és elég sokat össze is gyűjt. Most felhívást teszünk majd közzé az amerikai magyaroknak az újságunkban, hogy ne rontsák meg szegény Isten szolgáját, és ha Böjte még egyszer ide jön egyetlen fillért ne adjanak neki, az ördög ganajából semmivel ne támogassák.
  És még csak annyit: a farizeus katolikus egyház pocskondiázza a pénzt, mert nem tudja, hogy azért mennyit kell dolgozni, mert még életükben nem dolgoztak meg érte, soha nem tudtak semmiféle kreatív vagy termelő munkával pénzt csinálni, kivéve néhány kisebb szerzetes rendet, akiket általában ki is közösítettek, és a pénz értékével sincs tisztában, mert száémolatlanul zsarolják ki az állami költségvetésből. Megvetik azokat, akik képesek pénzt csinálni, de ők maguk e képességek és munka nélkül akarnak sok tízmilliárdos tételben hozzájutni az ördög ganajához. Elég undorító képmutatás, miközben uszítanak náluk sokkal különb emberek és országok ellen. Mert Amerika százszor különb bármelyik katolikus országnál, és sokkal több hívő, istenfélő ember lakja, mint például Magyarországot, vagy a a katolicizmus által uralt, leszegényített katolikus országokban, ahol viszont a papok dőzsölnek az ördög ganajából. Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (29 szavazatból)
 13. Naésakkó mitajánlanál PÉNZ helyett ?
  Talán munkaegységet ?
  Höhö..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 14. dr. úr!
  Jó reggelt. A kapitalizmusban élünk.
  Számomra rendkívül szórakoztató amikor a katolikus egyház elítéli a pénz világát akkor amikor tudvalévő, a Vatikán a legnagyobb pénzmosoda.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (19 szavazatból)
 15. Bartus úr – Böjtére és az ördög ganajára van találat – de a pénzre, és nem Amerikára vonatkoztatva:
  http://erdely.ma/hitvilag.php?id=109611&cim=bojte_osszevegyultunk_egy_uzsoras_kufar_tarsasaggal_es_most_csodalkozunk

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 16. Egyébként meg Böjte az árváinak – és nem cifrább oltárra vagy pedig jobb minőségű miseborra gyűjt. Nem az egyháznak adakoznak tehát, akik adnak – hanem az árváknak.
  Az ördög ganaja kifejezést meg Assisi Szt. Ferenc alkalmazta a pénzre, Böjte csak utal rá.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 17. Na végre. Lassan kezd kibontakozni a teljes kép arról, hogy Orbán és szűk csapata kiknek is az elhívatott lekötelezettje, semmibe véve az ország/a nemzet valós érdekeit!
  Márfi Gyulát pedig “köszönet” illeti, hogy türelmetlensége révén talán még ideje korán felnyílhat a még mindig “mélabúsan szendergők” szeme.
  (1) Tudható volt, de már látható is, hogy a Fidesz-KDMP egyik felbujtó, bátorító és támogató klikket a katolikus klérus képezi. Ez persze nem véletlen. A katolikus egyház mindig is haladásellenes és hatalomra törő szerveződés volt, mely okán gyűlölt minden világi hatalmat, amely az állami privilégiumaik meglétét bármi módon is veszélyeztette! Ezért eredendően ellensége a liberális, a szociáldemokrata, szocialista, a zöld és a kommunista eszméknek és követőiknek.
  Orbánék minden baloldali nézetű magyar emberre tudatosan, ámde gonosz módon kiterjesztett “kommunistázása” nem csak azt a célt szolgálta, hogy félrevezesse az általa valójában megvetett, naivan, vagy egyszerűen gondolkodó választókat, hanem, hogy magán, az egyházon keresztül magához csalogassa a hívők tömegeit is! (Külön szerencse, hogy a nyugdíjas népréteg maga nem egy vallásos tömörülés, amely ilyen módon “bepalizható” lenne!)
  És miről álmodozhat a derék Márfi püspök “urunk”? Például arról, hogy majd kötelező lesz a hittan minden iskolában, és a rendőrséggel vezettetheti elő azokat, akik nem kérnének a kötelező hittérítés örömeiből. Meg persze arról is, hogy majd beleverhesse a balga, gyökértelen, alattvalói fejekbe, hogy mit is kell gondolni a világról, hatalomról, értékekről, erkölcsről, meg az alattvalói meghunyászkodás illemszabályairól és megsértésük következményeiről. Mint mondjuk a dicstelen Horthy-korszak idején. Vagy tán nem erről álmodozik drága kormánymegbízottunk, Kerényi úr is? “A megtévedt, gyökértelen, téveszmékben leledző (értsd alatta: szerencsétlen és buta) magyar honfitársunknak utat kell mutatnunk nekünk!” -mondta, és a “Márfi Gyulák “útmutatására” gondolt valójában, amiből viszont a többség egyáltalán nem kér!
  (2) És vajon kik a kitüntetettek, mi a céljuk és mekkora lesz a “bruttó ára” annak, hogy a Fidesz-KDMP gazdasági érdekkörei olyan nagy és szabad érvényesülési teret élvezhetnek Orbán jóvoltából, hogy lassan az ország teljes egésze a gazdasági csőd mocsarába süllyed a “Fideszes gondviselés” terheitől? Mert ami ma kormányzati “gazdaságpolitika” címszó alatt zajlik, az még a józan paraszti ésszel sem fogható fel, csakis egyfajta eszelősséggel, vagy a közérdek teljes megtagadásával magyarázható.
  Kíváncsi lennék, hogy ez utóbbi érdekel-e egyáltalán valakit ebben az országban?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (21 szavazatból)
 18. …a vitát lezárván én Isten kegyelmébe ajánlom Amerikát!…
  én mindenestre itt jól érzem magam Magyarországon, bár mi török, tatár, kommunizmus és 20 év vadkapitalizmus után vagyunk.. még mi jön, vagy ki?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (12 szavazatból)
 19. Kedves “dr” úr!(?)
  Azon kívül, hogy amit írt nem értek egyet szeretném önnek megfontolásra, hogy egy blogon “dr” címet használni egy picit kivagyiságnak tűnik. Szerintem vannak itt “dr”-k és PHD-k is mégsem kérkednek a cimükkel. Persze ha S.P -vel együtt kapta ezt a címet akkor pardon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (17 szavazatból)
 20. Kekec,

  Böjte a szélsőjobboldal támogatására és legitimációjára használja az árvák ügyét, Szent Ferenchez azért ne hasonlítsuk, annál kicsit jobban él. :)) Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (22 szavazatból)
 21. Kedves Kekec,

  nézze meg, hogy Böjte cikke a gondola.hu oldalon jelent meg. Gondolom, Önnek nem kell elmagyarázni, hogy mi az. Amit pedig a pénzről, bankokról és pénzvilágról ír, az részben nagy butaság, részben pontosan odavaló, a gondola.hu-ra. Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 22. Avi – nézz szét a Varánusz blogon. Meg fogsz lepődni, hogy hány dr és Phd van –
  Lehet, hogy az olvtárs is csak viccnek szánja!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 23. Mindenki neki esett dr-dr-nak. Így jár aki az ellenség területén szidja az ellenséget. Pardon: védi a védhetetlent. Már mint a katolikus egyház, mint vallási alapon működő, keményen nyereséges gazdálkodásban érdekelt gazdasági társaság és munkavállalóinak viszonyát a pénzhez. Ez van. Ha másnak kell, akkor az ördög ganaja, ha nekem kell, akkor az árváknak kell. Lassan megérjük azt is, hogy ebben a nagy szegénységben a Vatikánnál beáll a fizetésképtelenség, csődöt jelent és felszámolják. Márcsak az a kérdés ki lesz a “felszámolóbiztos”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 24. jó-jó szeretem a viccet csak nem értem :)))))))))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 25. admin – csak jeleztem, hogy Amerikával összefüggésben nincs találat. Nem mintha a szöveggel egyetértenék. Az ilyen szövegekkel győzködhetik a 47 ezres
  8 órai munkabérből (98 helyett) vagy 22.800 Ft segélyből (28.000 helyett)
  élőket (vegetálókat), hogy csökkentsék az igényeiket, és érjék be azzal, amivel kiszúrják a szemüket.
  VALAMENNYI meg csak eljut az árváknak is!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 26. és bocsi, nem tudtam hova is rakjam, de a “tarvágás” talán illik ide is. Ez fizikai – az érsek úré meg szellemi:
  Imre így állították helyre a 44-es állapotokat a Kossuth téren. Talán majd néhány bombakrátert is legyártanak – most csak a fákat vágták ki tőből:
  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150642740095116&set=a.312789050115.148110.184334725115&type=1&theater

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 27. Kekec, a bombakráterek gyártása előtt még eltávolítják Károlyi Mihály szobrát onnan. :( Gondolom, ez a cél. Egyébként érdekelne, hogy a tervezett mélygarázs benyúlik-e a Parlament alá is, ha igen, vizsgálták-e statikusok, hogy nem árt-e a Parlamentnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 28. neveletlen – viccelsz? A jogon statisztikát tanítanak, nem statikát. Egy mezei miniszterelnök ilyen marhaságokkal nem foglalkozik! Ő megtervezi – a szakhatóságoknak 30 (HARMINC!) napot ad az engedélyezésre, oszt jónapot.
  Abba nem fér bele egy komolyabb statikai szakvélemény.
  Károlyi eltávolítását még megérteném (már rég böki a jobbosok csőrét):
  de kinek voltak útjában a szegény fák? Hol vannak ilyenkor a környezetvédők?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 29. Kekec, nem viccelek. Semmi kedvem viccelni. Olvastam a 30 napos határidőről is. Bár nem tudom, mennyi idő alatt készül el egy alapos statikai vélemény, de azt tudom (munkahelyi tapasztalat), mennyi idő alatt készülnek el általában a szakvélemények, és nem ekkora horderejűek. Jó, ha 60 nap alatt. A környezetvédők kussolnak. Láttam, hogy nincsenek ott a fák (Belátni a kordon fölött a villamosból.) Megdöbbentem.
  Mikor a mélygarázs ötletéről hallottam, arra gondoltam, hogy a Parlament előtti tér alá gondolták. De nem. Nem lehet, hogy menekülő utat gyártanak maguknak mélygarázs építése ürügyén…?
  Károlyi Mihály szobra körüli dolgokról olvastam bőven. Se a jobbiknak, se kövérnek nem tetszik, hogy ott van. Lehet, hogy a fák estek áldozatul annak, hogy eltávolíthassák a szobrot? Ezeknek semmi se számít?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 30. neveletlen – már hogy a fenébe ne számítana semmi? SAJÁT jólétüket nagyon is komolyan veszik! A szobor ELŐTT van annyi hely, hogy a szobor a fák bolygatása nélkül is elbontható lett volna. Nézd meg a képet jobban! Esetleg ott akarnak majd lehajtót a mélygarázsba.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 31. Kedves Mohay dr.,

  Amerika köszöni, jól van, Isten kegyelmében van. A törököket el kéne már felejteni, a tatárok sem tegnap voltak itt, a 20 év pedig nem vadkapitalizmus volt, azt a magyarok még nem ismerik, nem is hagyták a kapitalizmust bevezetni, azért vergődnek az éhezés küszöbén. Magyarországnak először a sötét butaságból kellene kitörnie és az önámításból, önsajnálatból, erre senki nem kíváncsi. Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (18 szavazatból)
 32. Az ördög ganaja… Nem rossz! Akkor az egyházak ganajt gyűjtenek? A leg gazdagabbaktól a leg szegényebbekig?
  Nézzük csak! Egyházadó (több ezer Ft évente személyenként),keresztelő, házasságkötés,temetés, harangoztatás, mise az elhunyté.,ezt mind pénzért gyakorolja!
  Tegyük hozzá a horribilis állami támogatást,és rájövünk, hogy már ki sem látszódik az egyház a ganaj alól…
  .
  És egy megtörtént eset.Meghalt egy apa. Hátrahagyva 4 gyermeket, egy feleséget, és tetemes tartozást, házépítés után.A plébános úr nem hajlandó eltemetni, ha nincs kifizetve az általa nyújtott szolgáltatás ára.
  Mi történik ezek után?
  A plébános úr “szakácsnője” benyúl az egyik fiókba, kiveszi a kellő összeget, és átnyújtja a plébános úrnak, és így fizetve van a temetés, és járulékos költségei.
  “Becsületükre” legyen mondva, nem kérték az özvegytől, hogy fizesse ki a “szakácsnő” által adott pénzt.
  .
  Innen üzenem, hogy szégyen! Szégyen és gyalázat az egész álságos működésük!!4

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (11 szavazatból)
 33. Egy jó kis NOL komment corsac-tól:
  Hát tisztelettel!
  Mivel a Római Katolikus Egyház Magyarország és a magyar nép elleni hosszú harcában már sokszor eljutott oda, hogy csak egy hajszál választotta el szenvedő népemet a pusztulástól, így követelem, hogy a Római Katolikus Egyházat zárják ki az elismert egyházak sorából. Annak idején Kollonich Lipót esztergomi érsek többször kijelentette, hogy „én Magyarországot előbb rabbá teszem, aztán koldussá, végre katolikussá” („Faciam Hungariam captivam, postea mendicam, deinde catholicam”). De ezen egyháznak nevezett hazaáruló szervezet a 48-as forradalom idején is a magyar nép ellen tevékenykedett, mégpedig igen buzgón és eredményesen. Nem rajtuk múlt, hogy a Bach-korszakban nem sikerült németesíteni az országot, és végül is a bécsi kamarillának ki kellett egyeznie a magyar néppel.
  Tehát ezen egyháznak csúfolt összeesküvő társaság, amely semmiféle evangélikus tevékenységet nem folytat, sőt a botrányok sora tapad hozzájuk a pedofiliától kezdve a pénzügyi machinációkig – szemben a most üldözött kisegyházakkal, akik karitatív tevékenységükkel hívják fel magukra a figyelmet, és nem zavarják meg az ország törvényes jogrendjét -, így nem ismerem el őket egyháznak. Mivel a fideszes képviselők szerint az egyházi státus KEGYJOG, így kijelentem, hogy én ilyen kegyben nem részesítem ezen szervezetet. Javaslom, hogy tiltsuk ki őket az ország területéről, mint annak idején az egyik altagozatukat, a jezsuitákat. Ezen lépés igen üdvös lenne az ország számára, a nemzet erkölcsének emelkedésével járna és a magyar öntudat elsilányulása helyett egy egészségesebb és egységesebb nemzet kialakulását eredményezné.
  Előre is vissza utasítok minden olyan vádat, hogy kereszténység ellenes vagyok, mivel csak a római katolikus egyház ellen követelek ílymódon fellépni, a valódi keresztényi eszmét hirdető és gyakorlatot folytató egyházakkal nem. Ezt az országot nem szabad többé kívülről irányítani. Sem Brüsszel, sem Moszkva – sem pedig a Vatikán ne legyen az ország központja.
  Hát tisztelettel!
  Márfi Gyula érsek menjen csak a Vatikánba, és imádkozzon ott. Más vallási csoportok megítélése nem rá tartozik. De mivel mégis így tesz, leleplezi magát, mert kiderül, hogy ő a nemzet ellen szőtt összeesküvés egyik prominens képviselője. Ezért nemcsak a római katolikus izé ellen követelek fellépést, hanem személyesen vele szemben is!
  Ceterum censeo carthaginem esse delendam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 34. Azért úgy látszik, Bartus cikkei nem pusztába kiáltott szavak! Hiszen Gyurcsány az érseknek írt megjegyzéseiben már vallási érveket is felhoz – ami a szövegét befogadhatóbbá teszi a hívők szemében is. Azaz alkalmazza a “kutyaharapást szőrivel” elvet.
  http://nol.hu/belfold/gyurcsany_ferenc_levele_marfi_puspoknek

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 35. Gyurcsány Ferenc minden keresztény, magyar demokrata nevében megválaszolt a gyűlöletkeltő, ostoba egyházfinak. Köszönet érte.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (13 szavazatból)
 36. biologus – az ilyen szövegtől a legtöbb jobbos hívő sikítófrászt kap! Miszerint az Ő nevében csak ne nyilatkozzék Gyurcsány. Nem kell túllihegni – elég csak a jóérzésű és demokraták nevében megköszönni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 37. Dehát Orbán Kálvinista. Valahogy az az érzésem, hogy rá fog még fázni erre a barátságra a magyar katolikus vezetés. Ha azt hiszik, hogy irányitani tudják Orbánt, az már nem csak önbizalom, az önhittség. Magas rangu katolikus papok biztosan tudják pedig, hogy: “A megromlás elött kevélység, és az eset elött felfuvalkodottság.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 38. A Dkp program alapvetése eléggé világosan fogalmaz:
  3.3. Az állam világnézeti semlegessége

  Magyarország lakói évszázadok óta sokféle hitnek adóznak, sokféle életvitelt alakítanak ki a maguk számára. Polgárait csak semleges állam tudja egyenlőkként kezelni.

  Az állam nem viszonyulhat egyenlően minden polgárához, ha kitüntetett viszonya van valamely kiválasztott világnézethez. Magyarországon is végbement az Európa-szerte jellemző szekularizáció: az ország az elsők között, az 1568. évi tordai országgyűléssel valósította meg a vallási toleranciát, és lépésről lépésre haladt a lakói által követett egyházak egyenlő kezelése felé. E hagyománynak felel meg állam és egyház alkotmányba foglalt elválasztása. Ennek pénzügyi megalapozásában az 1997-ben az MSZP–SZDSZ koalíció által kialakított egyház-finanszírozási modell volt az első lépés, amelynek átmeneti megoldásaitól nem előre, hanem visszafelé léptek a Fidesz kormányai. Helyre kell állítani állam és egyház elválasztását, az állam világnézeti semlegességét, véget kell vetni a kisegyházak diszkriminációjának. Tovább kell haladni az egyházak pénzügyi függetlenségének megalapozásában, erősítve a finanszírozásban az állampolgári akaratnyilvánítás szerepét. Kezdeményezni kell annak megszüntetését, ahogy 1998-tól a Fidesz-kormányok a vatikáni megállapodásban foglaltakhoz képest kiterjesztették a nagy egyházak állami kedvezményeit. Nem kerülhető meg a megállapodás felülvizsgálata, szükség esetén akár felmondása. Az egyházi fenntartók által működtetett iskolák teljes állami finanszírozása nem terjeszthető ki 2014-től újabb egyházi alapítású, illetve egyházi kezelésbe adott önkormányzati iskolákra, és fokozatosan vissza kell térni a különböző fenntartók által működtetett iskolák egyenlő finanszírozásához. Érvényesíteni kell azt az Alkotmánybíróság által megerősített elvet, hogy egy település egyetlen iskolájának világnézetileg semlegesnek kell maradnia. Ahol ettől eltértek, ott helyre kell állítani az alkotmányos állapotot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 39. Teljes mértékben egyetértek a Puspok urral, gyakorlatilag minden pontra ràvilàgitott, amelyekben a kulonbozo magyar és kulfoldi személyek jelentos kavaràst végeztek.
  Nem kivànok reagàlni Gyurcsànyi ur kozbeszolàsàra, mert nem hinném, hogy o lenne az a személy, akinek leginkàbb érdeke lenne elhallgatni.
  Viszont a hozzàszolàsom célja, hogy ràmutassak arra a rossz kommunikàcios munkàra, amely a Fideszen belul folyik.
  Màr régen, amikor csupàn az ellenzéki kommunikàcios hadjàrat kezdeti vonalait felfedezni véltem, figyelmeztettem a Fideszt egy uzenetben, de nem csak erre, hanem egyetlen uzenetre sem vàlaszoltak.
  Innen, kulfoldrol mi sokkal jobban àtlàtjuk a tàmado feluletet, a legkulonbozo ujsàgokban megjelent cikkeket, de a magyar nagykovetségek, Brusszelben és màshol élo politikusok nem tettek semmit. Meggyozodésem, hogy a kulfoldon élo magyarok nagyrésze felszolalt a hazugsàgok ugyében, de mégis nyomosabb, eroteljesebb vàlasz kellett volna adni a kulpolitikai szakteruleten, nagykovetségeken dolgozo, részben kommunikàcioval is foglalkozo emberek részérol. Nem lett volna szabad ugy elengedni a tàmadàsokat, hanem sajtotàjékoztatokat, imformàcios eloadàsokat kellett volna osszehivni.
  Igy fordulhatott, hogy francia egyetemeken / Sorbonne, Nancy / tanito professzorok, amerikai tanàrok, akiknek egyébként fogalmuk sem volt a magyarorszàgi helyzetrol, olyan magyar kollégàk tanàcsait kovették, akik egyértelmuen a magyar helyzet elmérgesitésével foglalatoskodtak és a mai napig foglalatoskodnak. Természetesen ismerjuk ezeket a zavarosban halàszo baràtainkat.
  Teljesen felesleges kommunikàcios àllamtitkàrt fizetni egy nagylétszàmu kisegitocsoporttal, ha képtelenek tobb nyelven, idoben megfeleloen kezelni egy helyzetet.
  Ràadàsul Orbàn Viktor munkatàrsai nem egyszer olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek teljesen bekeverték az egyszeru, de oket tàmogato polgàrokat.
  Fontos volt, hogy a Puspok ur vilàgosan ràmutatott, hogy a vallàsban milyen ellenmondàs van a cselekedet és a tettek kozott.
  Megfigyelheto a vallàs teruletén az a fajta vàltozàs, amely 1968-tol jelen van nyugati vilàgban és amely nem csupàn a vallàs elutasitàsàban mutatkozik, de rendkivul kàros a nevelés alapveto értékeiben.
  A keresztény egyhàz befolyàsànak csokkenése jelentos kàrokat okozott Hollandiàban, Belgiumban, de ide sorolhatjuk Franciaorszàgot is.
  Az Europai Unio is sajnàlatos modon olyan irànyban terelgeti az orszàgait, hogy azok minél kevesebb mértékbékben célozzàk a Haza, a csalàd, a hit és hazaszeretet egyetemes értékeit.
  Udvozlettel Franciaorszàgbol.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (6 szavazatból)
 40. klasszláb kábel

  T. Hunyadi!
  Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja című kitűnő drámája az általad is említett parasztfelkelést is beleértve remekül bemutatja Luther jellemét. Győrben talán most is játsszák.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 41. Kedves Kekec!
  .
  Teljesen egyetértek veled és kiegészíteném mondandódat egy, két mondattal.
  Az egyház szégyenteljes tevékenységet fejtett ki a magyar jakobinusok perében is, ahol különösen Martinovics Ignác megalázásából, illetve meggyalázásából különösen kivette a részét. …Ennek a gyászos tevékenységnek ma is őrzi a nevét a vár alatti Vérmező. Csodálom, hogy az új rezsim ezt a helynevet még nem változtatta meg.

  Ui.
  A “kommunizmus áldozatainak napja” mellé nem ártana a Katolicizmus áldozatainak napját is bevezetni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 42. Az ördög ganaja vitához egy megjegyzés:
  .
  Ezek szerint a templomi persely a . s z e n t . b i l i …

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 43. Mohay úr!
  .
  A nácizmust kifelejtette a felsorolásból. Véletlen?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 44. MÁRFI PÜSPÖK LEHETSÉGES, HOGY JÓ PAP, LEGINKÁBB JÓ Katolikus.
  Az azonban tót zicher, hogy szarember.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

A DK nem bojkottálja a Fideszt 2014. április 29. kedd | AN

Heisler hazudik a közgyűlés tagjainak 2014. február 12. szerda | Bartus László

A Mazsihisz bojkottja nem zsidó ügy 2014. február 9. vasárnap | AN

Lázár János is holokauszttagadó 2014. február 6. csütörtök | Bartus László

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos