Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A Bajnai-jelenség 2012. január 17. kedd 1:45

 • Hozzászólások(227)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A Bajnai-jelenség

Nem ismerem közelről Bajnai Gordont, de megítélésem szerint tévképzetek élnek a személyével kapcsolatban. Nem ártana ezeket szertefoszlatni. Nem arra gondolok, amit Orbán Viktor karaktergyilkos médiája terjeszt. Ha bárki arra vállalkozik, hogy Orbán demokratikus alternatívája legyen, vagy akár csak nem marad csöndben, az nem ússza meg anélkül, hogy belemarjanak a legalantasabb eszközökkel, próbálják a személyiségét lejáratni, őt magát tönkretenni. Soha nem azzal foglalkoznak, amit az illető képvisel. Nem azzal vitatkoznak, amit mond, hanem a személyét veszik célba, és igyekeznek gátlástalan eszközökkel hiteltelenné tenni. Ennek sem a polgári, sem a keresztényi normákhoz nincs közük.

A módszerekre jól rávilágít az a hecckampány, amit Bajnai ellen indítottak. Azt írják, hogy Hillary Clintonhoz és a demokratákhoz („baloldalhoz”) közeli politikai agytröszt támogatja, és Soros pénzéből fizetik. Nyilván azért pénzelik Amerikából, mert kívülről akarják megdönteni a magyar fülkeforradalmárok által megválasztott kormányt. Bajnai idegenszívű, külföldi ügynök, aki pénzért eladja a hazáját, és idegen érdekek alá akarja kényszeríteni, ha hatalomra kerül. Ez a propaganda üzenete. Hillary Clinton neve szitokszó, mióta volt olyan bátor, hogy udvariasan néhány kérdést intézett Orbán Viktorhoz a demokrácia állapotát illetően, amire Orbán udvariatlanul csak egy hét múlva válaszolt. Soros nevét magyarázni sem kell magyar antiszemitáknak, akik a Fidesz fő bázisát jelentik. Arról viszont nem esik szó, hogy Bajnai egy másik amerikai agytröszt, a republikánusokhoz („konzervatívokhoz”) közelálló CSIS Európa Osztályának tanácsadója is, amelynek igazgatója Heather Conley, aki Bush elnök idejében a State Department Magyarországgal is foglalkozó államtitkár-helyettese volt. Magyarországon nehezen tudják elképzelni, de a világ normális részén nem minden párt alapon válik ketté, szóba állnak egymással különböző pártállású emberek, családtagok (!), még politikusok is. Egy párt nem olyan, mint egy családromboló destruktív szekta. Hegyeshalmon túl nem háborút folytatnak a politikai ellenfél ellen, hanem pártállástól függetlenül, egyenrangú félként dolgoznak ugyanazon. Ideológiai alapon nem tagadják ki a másik oldalt, és nem vitatják el sem a hozzáértését, sem a jogát, hogy az ország érdekében dolgozzon. A kormányzati munkában mindenki elsősorban szakember. A Johns Hopkins egyetemre ugyanúgy meghívják előadónak Bajnai Gordont, mint Schmitt Pált, bár utóbbi esetében el kell zárni a doktori disszertációkat. De ez az oka annak is, hogy demokrata elnök megtarthat egy republikánus minisztert, tanácsadók dolgozhatnak mindkét adminisztrációnak.

Ez a civilizált polgári világ, amely már szinte elképzelhetetlen Magyarországon, köszönhetően Felcsút nagy fiának. Ez az a világ, amellyel kompatibilis Bajnai Gordon. Ez a kulcsa annak is, hogy megértsük a Bajnai-jelenséget, lehámozva róla a magyar viszonyokból fakadó előítéleteket.

A szürke és unalmas

Bajnaival kapcsolatban leginkább az a felfogás terjedt el, hogy színtelen, szürke és unalmas, akiből hiányzik a karizmatikus vezetőkre jellemző vonzerő, szuggesztivitás. Mint mondják, soha nem tud tömegeket megmozgatni vagy maga mögé állítani, mintha ez kellene. Legfeljebb egy válságkezelő szakértői kormány vezetésére alkalmas, amíg meg nem jelenik olyan vezető, aki képes a tömegekre hatni és magával ragadni őket.

Magyarországnak már nagyon nagy szüksége lenne egy „színtelen, szürke és unalmas” emberre, aki nem kíván hatni a tömegek érzelmeire, nem akarja azt, hogy szeressék, kövessék, tőle függjenek. Azt hiszem, tévednek azok, akik azt hiszik, hogy Bajnai azért nem próbál szuggesztív hatást gyakorolni a tömegre, mert nem képes rá, hanem azért, mert ezt nem helyesli. A magyar ember megint nem veszi észre az igazi kincset, hanem helyette a talmi, csillogó giccset keresi. Bajnai magatartása mögött nem egy gyenge képességű ember, hanem a modern államfelfogás húzódik meg. Ennek lényege az, hogy az ideológiai vitákat nem az állam szintjén kell megvívni, hanem a civil szférában. Világnézetet nem az államnak kell terjeszteni. A pártok feladata nem az, hogy egy ideológiát állami hatalomhoz segítsenek, mert annak a vége az országot kettészakító ideológiai háború lesz. Elkerülhetetlen, hogy az állam valamelyik ideológia oldalán el ne nyomja, és ne terrorizálja polgárai egy részét. Ideológiai vitáknak a kultúrában, a civil életben van a helyük. Az állam dolga az, hogy ezek függetlenségét és szabadságát egyformán biztosítsa. De az állam nem avatkozik értékvitákba. Az emberek választására bízza, miben hisznek, mit szeretnek, mit követnek. Ha az állam nem vesz részt a világnézeti harcokban, akkor annak eredménye nem kultúrharc lesz, hanem sokszínűség, egy gazdag és kulturálisan színes, szabad és alkotó társadalom. Az állam feladata nem az, hogy egy ideológiát uralkodóvá tegyen, és azt a hatalom erejével a polgárokra kényszerítse. Az államnak szakmai-technikai feladatai vannak. Legyen víz, villany, gáz, közlekedés, tanítás, legyenek utak, élhető legyen az ország, működőképes gazdaság, ösztönző gazdasági környezet, működő feltételek. Ezek szakembert igényelnek, nem váteszt vagy prófétát. Az állam a közfeladatok ellátásáról gondoskodik. De nem akar senkit a maga arcára formálni, saját ideológiája alapján megnevelni. Az állam jó értelemben vett technokratákat igényel. Az ideológiai viták a civil szférába, a szakpolitikai viták pedig a parlamentbe valók. Normális ország nem is választ világnézeti pártokat, amelyek világnézetet akarnak hatalomra juttatni. Tisztességes ember megelégszik azzal, ha szabadon élhet saját világnézete szerint, nem igényli azt, hogy azt az állam másokra kényszerítse. Ha ideológiai állam kerül hatalomra, az szükségszerűen világnézeti konfliktusokhoz, a társadalmi béke felbomlásához, elnyomáshoz, önkényhez és diktatúrához vezet. Ideológiai állam korlátozza vagy megszünteti a szabadságot és a demokráciát.

A modern polgári demokráciákban azért nehéz megkülönböztetni jobboldalt és baloldalt, mert ezek egyre kevésbé bírnak ideológiai tartalommal. Különbségek inkább az állam szerepének megítélésében, adók és kedvezmények dolgában, különböző közgazdasági iskolák követésében, szakpolitikai kérdésekben vannak. Ez veszélyt jelent azokra, akik „karizmatikus” képességeikkel akarnak hatalomra jutni, és az érzelmek felkorbácsolásával akarnak tömegeket maguk mellé állítani. Keynes vagy ellenfelei közgazdasági elméleteivel nehéz tömeget toborozni. Ideológiai kérdésekkel inkább. Ennek vége azonban mindig háború lesz, a világnézeti, ideológiai pártoknak mindig legyőzendő ellenségeik vannak, állandó harcban állnak. Lényegükből fakadóan nem képesek együttműködni, a más világnézetűeket elfogadni, velük békességben élni. Ha a nép egyszer rájön, hogy nem megváltókra, „karizmatikus” vezetőkre, nagyhatású szónokokra van szüksége, hanem korrekt szakpolitikusokra, akik működőképes szabad országot teremtenek, és gondosan vigyáznak arra, hogy az ideológiai vitákat ne állami eszközökkel folytassák, akkor a szuggesztív szélhámosoknak, akik hozzá nem értésük és ideológiai harcuk folytán hideg polgárháborúba és katasztrófába viszik az országot, végük. Ezért ők olyan látszatot teremtenek, hogy szürkének, unalmasnak, színtelennek, vezető szerepre alkalmatlannak próbálnak beállítani olyan szakpolitikusokat, akik az államnak nem tulajdonítanak ideológiai szerepet, és nem kívánnak bálványai lenni a manipulált tömegnek. A hitegetők úgy próbálják beállítani, hogy ezek a „technokraták” nem értenek a társadalmi összefüggésekhez, csak számokat látnak, embereket nem, de ez félrevezetés és manipuláció. A világ vezető országaiban ezeknek a szakpolitikusoknak a szakértelméhez ezek a szempontok is hozzátartoznak.

A szakértő politikusok tehát nem azért nem hirdetnek ideológiákat, tartanak hazug lelkesítő beszédeket, mert nem tudnának, hanem azért, mert ezzel nem értenek egyet. Ideológiával csak annyiban foglalkoznak, hogy világossá tegyék, az nem az állam feladata. Bajnai úgynevezett „szürkesége” mögött ez a tudatos államelmélet húzódik. Magyarország szerencsésnek mondhatja magát, mert több ilyen politikusa is van, ezek egyike Bajnai, aki miniszterelnökként már bizonyított, és emberileg is a legszimpatikusabb. Az sokat elmond, hogy Bajnai képes volt két évre visszavonulni, és meg sem szólalni. Lélektanilag a legjobb pillanatban lépett színre, ami felkészültségét bizonyítja. Ez azt jelenti, hogy nincsenek elvonási tünetei, ha nem beszélnek róla, ha nem szerepel, ha nem veszik körül rajongók. E típus legfőbb jellemzője, hogy a politika nem hat az adrenalinjára, szakmai feladatnak tekinti a munkáját, nem neki van szüksége arra, hogy ezt csinálja, hanem az országnak van szüksége az ő szakértelmére. Ha nincs rá szükség, nem betegszik bele, hogy nem lehet politikus vagy miniszterelnök. A szakmája területén bárhol boldog tud lenni a civil életben. Demokratikus országban csak ilyen embert érdemes választani. Diktátornak vagy hamis népboldogítónak az ilyen nem alkalmas.

Ha a magyar nép csak fele olyan józan és okos lenne, mint amilyennek hiszi magát, akkor az egyetlen miniszterelnöki éve után Bajnai Gordont választja, és nem a háború sötét angyalát. A fentiek alapján fel kellene ébredni, és el kellene felejteni azt, hogy Bajnai Gordon „csak” szakértői kormány vezetésére alkalmas, és csak egyfajta pótlék lehet, egy „kisegítő” miniszterelnök. Normális országnak ilyen „a” miniszterelnöke, és nem a pótléka, amíg fel nem bukkan valami populista hazudozó, akit megint lehet vakon követni. Bajnai Gordon nem szürke, nem unalmas, hanem tisztességes és korrekt. Meg kellene tanulni a fogalmakat helyesen használni.

A magyar balsors

Mielőtt egy ilyen ember színre lép, és elhozhatná a békés, nyugodt életet, a szabadságot, meg kell szabadulni az ideológiai államtól. Ha ez sikerül, akkor a legfontosabb feladat, az ideológiai állam írmagját is kiirtani. Ez úgy történik szakpolitikusok esetében, hogy nem állnak le vitatkozni az adott ideológiával, hanem olyan törvényi kereteket teremtenek, amelyek sem ennek, sem más ideológiának nem adnak esélyt, hogy megkaparintsák az államhatalmat. Jobb helyeken ez egy demokratikus alkotmány feladata. Előtte azonban le kell győzni az önkényuralmi ideológiai államot. De amíg nem látják tisztán, mi áll a diktatórikus rendszer hátterében, nem lehet sikerrel harcolni ellene.

Magyarország tragédiája az, hogy nem képes az állam az ideológiai háborúkból kikeveredni. A magyar balsors oka az, hogy bizonyos erők állandóan állami eszközökkel akarnak terjeszkedni, és irányítani akarják az államot. Nem hajlandóak lemondani arról, hogy az állam az ő ideológiájukat terjessze, és az állam az ő államuk legyen. Ez minden baj forrása.

Ha keressük, mi áll ennek a magyar balsorsnak a hátterében, akkor azt kell kutatnunk, milyen ideológiát próbálnak állandóan az államhatalom eszközével terjeszteni. Ha megnézzük Európa történelmét, és megvizsgáljuk a magyar történelmet, és mindezt összefüggésbe hozzuk a mai Magyarország helyzetével, akkor csak egyetlen megoldásra juthatunk. A római katolikus egyház a rákfenéje mindennek. Ez a magyarok átka, nem Turán. Ez Magyarország tragédiáinak oka, a magyar nemzet pusztítója és legfőbb ellensége.

Mielőtt bárkinek kétségei támadnának, könnyen belátható, hogy Európa szellemi elnyomása, a középkor sötétsége a katolikus egyház műve volt. A reformáció, majd a felvilágosodás hozta el a katolikus egyház igája alóli felszabadulást. A protestáns etika, a polgári szabadságjogok, a szabad vállalkozás, a kapitalizmus szelleme, mind a katolikus egyházzal való szembenállás, a katolicizmus alóli felszabadulás gyümölcse. A katolikus egyház gyűlöli a szabadságot, a liberális polgári demokráciát, a parlamentarizmust, az emberi jogokat és a kapitalizmust. A római katolikus egyház soha nem mondott le arról, hogy az államhatalom eszközével szerezze vissza uralmát az emberek lelke fölött. A katolikus egyház az, amely ideológiai és világnézeti államot akar, amely elnyomja és jogfosztottá teszi azokat, akik nem hódolnak be ennek az ideológiának. Ők azok, akik állandóan háborút indítanak a szabadság és a világnézeti semlegesség ellen. Nekik köszönhető a Horthy-rendszer, ők adták hozzá az ideológiát. A „keresztény-nemzetinek” nevezett kurzus valójában katolikus kurzus volt. Az egyik csúcspontja az eucharisztikus világkongresszus volt Budapesten, a másik a magyarországi zsidóság deportálása, mint ennek a kurzusa a betetőzése. A római katolikus egyház legnagyobb hazugsága az, hogy a katolikus világnézeti állam nemzeti állam, a nem katolikus állam az nem nemzeti állam. A manipuláció eszköze az a hazugság, hogy a nemzeti értékek letéteményese a katolikus egyház, a katolikus értékek azonosak a nemzeti értékkel. A hazugság csúcsa az, hogy a katolikus egyház Isten uralmát teremti meg és az emberek érdekét, a közjót szolgálja. Ezzel szemben a valóság az, hogy Istennek semmi köze ehhez, egy vallási rendszer elnyomása, terrorja ez, amely a doktrínáit rá akarja erőltetni az emberekre, papjai révén pedig uralmat, hatalmat, pénzt és gazdagságot akar. Aki nem vallja a katolicizmus ideológiáját és államfelfogását, az a nemzet ellensége. Aki világnézetileg semleges államot akar, az is. Ennél fogva minden polgári demokratikus gondolat nemzetellenes. Akik pedig nemzetellenes gondolatokat képviselnek, azok a nemzet ellenségei. Idegenszívűek, idegen érdekek kiszolgálói. Mivel a katolicizmus a zsidósággal szemben definiálja dogmatikailag és társadalmi szempontból is önmagát, ebből fakad az antiszemitizmusa. A katolikus egyház az, amely a nemzet ellenségeit a zsidókkal azonosította (nemcsak a nemzet, hanem az emberiség ellenségeinek is tartja őket). Ezért a katolikus egyház a magyar népen belül ellenséggé tette a zsidókat, ellenük uszítva a nem zsidó magyarokat. Ma már világméretű zsidók elleni harcába is bevonta Magyarországot, és maga előtt tolva próbálja hatalmát az antiszemitizmus révén újra felépíteni és megerősíteni.

Ehhez csak vázlatosan annyit említsünk meg, hogy a római katolicizmus szakított az eredeti kereszténység zsidósággal kapcsolatos pozitív felfogásával. A korai kereszténység tudta, hogy Jézus Krisztus zsidó volt (és nem rendes magyar ember, mint némelyek hiszik, és nem is nemzet nélküli mennylakó, mint valami ufó). A tizenkét apostol zsidó volt, a pogányok apostola Pál, a Benjamin nemzetségéből való farizeus, egy megtért zsidó. Kezdetben a kereszténység kizárólag zsidó felekezet volt, nem is engedtek pogányokat maguk közé. A Biblia szerint Isten szórta szét az apostolokat, hogy a megtérést és a bűnbocsánatot a pogányoknak is hirdessék, mert a Messiás minden emberért meghalt, az engesztelő áldozat pedig minden emberre elhatott. A kereszténységet tehát a zsidóságtól kapták a nemzetek. A kereszténység az után kapott antiszemita jelleget, hogy a római katolicizmus bálványimádó vallást csinált belőle. A római katolicizmus nem keresztény vallás, hanem egy másik vallás, amit a hagyomány szerint nem Péter apostol, hanem Simon mágus alapított, aki pénzért akarta venni a Szentlelket. A római katolicizmus az állam hivatalos vallása lett a római birodalomban. A keresztény egyház eredeti zsidó gyökereinek képviselőit üldözni kezdték, a katolikus egyházatyák és Hitler antiszemitizmusa egy tőről fakad. A katolikusok antijudaizmusa lett az európai antiszemitizmus alapja. Krisztus gyilkosának állították be a zsidóságot, amely átok alatt van, akik a kereszténység ellenségei, meghamisítva azt, hogy a kereszténység zsidó vallás: a szelíd olajfába, a zsidóságba lett beoltva a vadolajfa, a pogányság. Aki nem hiszi, olvassa Pál apostol Rómabeliekhez írott levelének 11. részét. Katolikus egyház és antiszemitizmus eggyé vált. Ami Krisztus előtt Izsák és Izmael ellentéte, az Jézus után a kereszténység és a római katolicizmus ellentéte. Ahogyan Izmael üldözi Izsákot, úgy a katolicizmus a zsidó-kereszténységet. A zsidó-keresztény kultúra egyik példája Amerika, nem véletlenül a szabadság és a demokrácia hazája, ahol a katolicizmus semmiféle állami támogatást nem kap. Amerika sikerének és gazdagságának titka, hogy a katolicizmus államvallási törekvéseit alkotmányosan kizárta.

Magyarország temérdek szenvedése ebből fakad. A katolicizmus a zsidóság és a zsidó-kereszténység ellen fordította a magyarokat. Pedig a zsidók mindig nagyon szerették a magyarokat, 1848-ban a legnagyobb áldozatokat hozták a magyar szabadságért, miközben a katolikus egyház a szabadságharc ellenfeleit, a Habsburgokat támogatta. A zsidóság sokat tett a magyarokért, sokat tett a magyar kultúráért, és mindvégig magyarnak vallotta magát, magyarabbnak a magyaroknál. De ez a szerelem sokszor egyoldalú maradt a katolikusok uszítása miatt. A bálványimádó katolikus vallással pedig Róma maga alá gyűrte a jobboldali politikai pártokat, rajtuk keresztül az államhatalmat. A katolicizmus mögött levő gonosz szellemi erők pusztítanak, ha a katolicizmus nincs államhatalmi pozícióban. Gyilkos indulatok ezek, nem véletlenül maradtak hullahegyek utánuk a történelemben. Sok náci nem is tudja, hogy az a sok zagyvalék a fejében katolikus ideológiából származik. Az új alaptörvény katolikus kreáció, vatikáni megrendelésre készült. Rögzíti a pápától kapott „Szent Korona” főségét, ami szellemileg a pápaság főségét, és Magyarország alárendeltségét jelenti. Kinyilvánítja a Szent István-i állameszméhez való visszatérését, ami a trón és az oltár szövetsége. (A demokraták ideológiai vakságára jellemző, hogy csodálattal hallgatták, amikor az ATV-ben Róna Péter arról beszélt, hogy Szent István Európájához tartozik, Orbán pedig Koppány pogányságába viszi az országot – micsoda összezavart vakság ez.) Elismeri a „kereszténység”, értsd: katolicizmus, nemzetmegtartó szerepét. Nemzeti az, ami katolikus, és katolikus az, ami nem zsidó. Emellett hangsúlyozza a történelmi alkotmánnyal való jogfolytonosságot, csak annyit hagy meg a magyar történelemből, ami római katolikus befolyás alatt volt. István király a magyar népet a kezdet kezdetén a katolicizmus alá rendelte, és nem képes azóta sem megszabadulni tőle.

A katolikus egyház antikapitalizmusa, demokráciaellenessége, antiszemitizmusa áll az Orbán-rendszer és Orbán „szabadságharca” mögött. Már a rendszerváltás után is a katolikus műsoridő miatt indult a médiaháború és az egész kultúrharc. A katolikus egyház állt kezdettől fogva a demokratikus intézményrendszer elleni támadások mögött. Folyamatosan őrölték fel a demokráciát, cserélték a jobboldali pártokat, mindvégig az államhatalom bekebelezése volt a céljuk. Üldözték a zsidó-keresztény protestáns kisegyházakat, gerjesztették az antiszemitizmust. Tömény uszítás árad a katolikus templomokból. Ők utáltatták meg a rendszerváltást, a kapitalizmust, a demokráciát, a szabadságot és Európát. A szélsőjobboldal és a katolikus-nemzeti jobboldal mögött a római egyház, a Vatikán uszításai és hatalmi céljai állnak. Ők állnak a Nemzeti Együttműködés Rendszerének ideológiája mögött, ők kreáltak újra elnyomó világnézeti államot.

Kísérleti állam, faltörő kos

XVI. Benedek pápa egyértelműen elfordult a II. Vatikáni Zsinat szellemétől, és a militáns feudális katolikus hagyományt elevenítette fel, a trón és az oltár szövetségét hirdetve. Semjén közvetítésével Magyarországot kísérleti állammá tették. A Vatikán Magyarországon keresztül próbálja támadni Európát, és visszaszerezni pozícióit. Orbán Viktor kormányzása kezdetén úgy járt a Vatikánba, mint haza. Tudatosították benne történelmi küldetését, magáévá tette az antiszemitizmusra és az antiliberalizmusra épülő katolikus világnézetet, és ezt a harcot vívja. Emiatt teszi tönkre az országot, erőszakolja meg a katolikus egyház szellemében a nemzetet. Emiatt erősödik az antiszemitizmus, a nácizmus, nem véletlenül épült fel a Nemzeti Együttműködés Rendszere Mussolini fasiszta államának mintájára, amely a katolicizmust feltámasztotta hamvaiból. Ebből fakad a demokrácia, az individuális szabadság, a jogállami Európa, a liberális Nyugat és Amerika elutasítása. Mindezeknek egyetlen nagy ellenségük van a világon, amelynek szellemi ereje Rómában összpontosul, és ez a katolikus egyház. Orbán ma úgy viselkedik, mint egy Opus Dei ügynök. Semjénről nehezen lehet elképzelni, hogy nem esküdött fel valamelyik titkos katolikus társaságnak. Ma a Vatikán miniszterelnöki és miniszterelnök-helyettesi szinten van jelen az államhatalomban és a magyar közéletben.

Magyarország jövője attól függ, meg tud-e szabadulni attól, hogy a római katolikus egyház befolyása érvényesüljön a közéletben, hogy a katolikus egyház a jobboldali pártok segítségével ostrom alatt tudja tartani a demokráciát, a parlamentarizmust, a polgári szabadságot. Nem lehet másképp megszabadulni, soha nem lesz nyugalom, béke és szabadság, amíg Magyarországon a katolikus egyházat ki nem irtják a közhatalomból. A fejszét a fa gyökerére kell vetni, a magyar nép jövője azon múlik, hogy ki tudja-e irtani a katolicizmust a politikai életből és az államhatalomból. Orbán ellen egy radikális katolikusellenes pártot kellene alapítani, amely minden erejével pusztítja a katolicizmust a közéletből, felhívja a figyelmet arra, hogy a papok állnak megint az ország romlásának hátterében. Leleplezi a katolikusok ármányát, a papok uralmát. Olyan kamikaze pártot, amely nem egy másik ideológiát akar a katolicizmus helyére állítani, hanem a katolikusoktól megtisztított ideológiamentes államot hirdeti. A katolikus egyházat vissza kell kényszeríteni a civil szférába. Nem szabad engedni az olyan hazugságoknak, hogy ők állami feladatokat látnak el, ezért teljes állami támogatásra és fenntartásra jogosultak. Ki kell rúgni őket az oktatásból, az egészségügyi intézményekből. Ha van pénzük, tartsanak el iskolákat és kórházakat, ha nincs, akkor ne tartsanak el. Ha valaki katolikus világnézeti oktatást akar a gyerekének, az fizesse meg a papot, aki tanítja. Az állam köszöni a felkínált segítséget, amit állami pénzen nyújtanának, de nem kér belőle. Az oktatás a katolikus egyház trójai falova, nem szabad ennek bedőlni. A katolikus egyházat az államvallási pozíciójából vissza kell sorolni a civil szférába, ahol más vallásokkal egyenrangú módon gyakorolhatják hitéletüket. Saját híveik pénzén éljenek, és ne az állam, az adófizetők zsírján gazdagodjanak, nyomják el a polgárokat. Ha nem tudják fenntartani az épületeiket, adják el, költözzenek akkor épületbe, amit fizetni tudnak. Az adót ugyanúgy fizessék meg, mint bárki más. Horn Gyula példája lebegjen mindenki előtt: konkordátumot kötött a katolikus egyházzal, azt hitte, ha minden pénzt megad nekik, akkor megelégednek, megveszi a jóindulatokat. Ugyanolyan idegenszívű, kommunista, pufajkás zsidó maradt utána is, hogy a milliárdokat bezsebelték tőle. Horn Gyula azt nem értette meg, hogy a pénz és a benyomulás az állami intézményekbe csak eszköz, a cél az államhatalom elfoglalása és Róma alá hajtása, a demokrácia felszámolása. Pedig Horn Gyula nem volt ideológiailag képzetlen, korábban már hallott arról, hogy a politikai katolicizmus kifejlett formája maga a fasizmus.

Fel kell ismerni, hogy Magyarország a katolicizmusnak köszönheti Trianont, a Don-kanyart, a holokausztot, a kommunista elnyomás negyven esztendejét, az ígéretesen indult demokrácia és a harmadik köztársaság elvesztését. Neki köszönheti, hogy a világ szemetjévé lettünk. Ha nem tűnik el a katolicizmus a közéletből, és jobboldali ideológiai pártokon keresztül ostromolhatja tovább a demokráciát, akkor hiába tűnik el Orbán Viktor, a szenvedésnek soha nem lesz vége, mert jön helyette más. Akkor a gyűlölködés, az antiszemitizmus soha nem hagyja el az országot. A katolikus pártokat a magyar történelem tapasztalatai alapján ugyanúgy be kell tiltani, mint ahogyan a Szovjetunió Kommunista Pártját betiltották a Szovjetunió bukása után. Sóval kell behinteni a helyüket.

Ha valaki világnézetileg semleges államot akar, amelyben higgadt és udvarias, demokratikus elkötelezettségű szakpolitikusok intézik az ország ügyeit, és amelyben békén hagyják a civil társadalmat, akkor a katolikus egyházat ki kell irtani a közéletből. Ha megbukik az Orbán-rendszer, nem szabad szem elől téveszteni, hogy mi okozta ezt a borzalmas pusztítást, ami eddig történt, és ami még előttünk áll. Ha sikerül a katolikus mételyre ráébreszteni a magyarokat, hogy ők állnak a gyűlölködés hátterében, ők teszik tönkre az országot, akkor olyan vezetőkre, olyan miniszterelnökökre van szükség, akik az ideológiai vitákat, világnézeti szabadságot a civilszférában tartja. Nincs szükség hitetőkre, „karizmatikus” hazudozókra, nem kellenek bálványok, népmegváltók, akik ideológiai és világnézeti alapon magyarokra és nem magyarokra osztják az országot. Olyan szakpolitikusok kellenek, akik korrekt módon igazgatják a közügyeket, a magánszférában pedig megvédik a lelkiismereti, a világnézeti, a kulturális szabadságot és sokszínűséget.

A Vatikán pedig takarodjon ki a magyar államból. Menjen a pokolba.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 3.3/5 (184 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +22 ( 330 szavazatból)
Bartus László: A Bajnai-jelenség, 3.3 out of 5 based on 184 ratings

 • Hozzászólások(227)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

227 Reader’s Comments

 1. Valamelyik előző cikkhez volt egy hozzászólás, talán Bartus úr előző írásához. Nagyon tetszett és logikus volt. Nincs itt szó ideológiáról, Istenről, egyszerűen a pénzről szól minden és ahol a hatalom ott a pénz, de fordítva is igaz, ahol a pénz, ott a hatalom. A katolikus egyház csak ettől a rezsimtől számíthat nagy támogatásra. Ők tudnak akkora tömeget mozgósítani( mivel a legtöbb hívő katolikus vallású nálunk), hogy Orbánéknak megérje pénzelni. A református a másik, ők az erdélyi szavazatok miatt fontosak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (33 szavazatból)
 2. Napjainkban számolatlanul öldösik, üldözik a közel-kelet keresztényeit az “iszlám tavasz” országaiban. Mit is mondott az érdekükben a római katolikus (keresztény) egyház feje?
  Mit ..is… Nos egy szót sem érdemeltek!!!
  Köszönöm a cikket Bartus László!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -9 (37 szavazatból)
 3. Gyurcsány Ferenc nem hat évig volt kormányon, hanem négy és fél évig.
  S miután sajnos az MSZP állt mögötte, taccsra is tette az összes reformját.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (22 szavazatból)
 4. Valamelyik előző cikkhez volt egy hozzászólás, talán Bartus úr előző írásához. Nagyon tetszett és logikus volt. Nincs itt szó ideológiáról, Istenről, egyszerűen a pénzről szól minden és ahol a hatalom ott a pénz, de fordítva is igaz, ahol a pénz, ott a hatalom.

  En voltam az. Kaptam is erte jo sok minuszt a tobbiektol.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (20 szavazatból)
 5. Andras!
  En is ugy emlekszem, hogy Gyurcsany Ferenc 8 ev helyett 6 evig volt miniszterelnokunk, es ugy emlekszem, hogy fokent a FIDESZ-es torpedok miatt akadtak meg a reformok. Ekkor meg otthon eltem, tehat valoszinu jol emlekszem! Udv.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (30 szavazatból)
 6. Zsuzsa , csaknem az ezereves varosban eltel ?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (7 szavazatból)
 7. CommonSense!
  A kerdest nem igazan ertem? /tobb ezereves varosunk is van/
  2009. majusaig 55 evig eltem budan. Udv.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (8 szavazatból)
 8. ….Budan! /jav./

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 9. Ok . Egy regi ismerosomre gondoltam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 10. 1) Ne adjunk fel olyan magas labdát az ellenfélnek, hogy rögtön az első bekezdésben (utolsó mondat) nem egyeztetjük az alanyt az állítmánnyal. Akik elegánsan elsiklanak az „álamfő” hülyeségei felett ebben azonnal az „idegenszívűség” bizonyítékát fogják felismerni.
  2) Magyarország lakosságának kb. 60%-a katolikus. Ebből talán 20% vallásos, 20% megy évente egyszer-kétszer templomba, 10% maga se tudja, és talán csak 10% valóban közömbös. Nagyon sokan helyezkednek tehát védekező állásba, ha a katolikusokat támadja valaki.
  Egyébként az ellenreformáció idején Habsburg párti, és még a XX. század nagy részében is latinul miséző katolikusokat inkább tekintik kozmopolitának, mint a zsinóros palástban kezdettől magyarul prédikáló reformátusokat. Az viszont tény, hogy a „főnökük” a pápa. Ami a nacionalizmust illeti, had hívjam fel figyelmeteket egy Hegedüs Lóránt nevű lelkész tevékenységére.
  3) És most jön a lényeg. Hogy kerül a csizma az asztalra, és Bajnai Gordon egy cikkbe, amelynek nagy része támadás a katolikus egyház ellen? Ha az ex-kormányfő valóban azt tervezné, hogy visszatér a politikába – ami eleve hiteltelenítené, mert többször kijelentette, hogy ilyen szándéka nincs – ennél biztosabban nem is lehetett volna ezt megtorpedózni.
  ——–
  Bartus László korábbi cikkeivel nagyrészt egyetértek. A Mussolini párhuzam pl. ragyogó volt. Remélem, hogy fenti észrevételeimet nem támadásként, hanem segítő szándékú kritikaként fogadja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (16 szavazatból)
 11. ” Az egyház egy önálló köztársaság, azt csinál, amit akar, legfeljebb a Jóisten kéri számon – így jellemezte a hazai állapotokat a Győri Egyházmegyei Hivatal volt számvevője, akit félmilliárdos sikkasztás vádjával állítottak kedden a bíróság elé.”

  Az említett könyvelő azt mondta a Bíróságon, hogy meggyónta a bűneit. :)))))))))))))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (16 szavazatból)
 12. Nem értem, mit gyónt meg? Hiszen az egyház érdekében tette! Ennél Kajafás is egyenesebb volt, legalább nem hazudta azt, hogy megbánta.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (16 szavazatból)
 13. Az egyház (mármint ugye a katolikus; merthogy egyházból sok van) lehet önálló köztársaság, de én bizony nem tűrném, hogy az ügynökei büntetlenül követhessenek el bűntetteket MÁS országokban.
  Továbbá kinevezésük feltételéül szabnám, hogy elfogadják az ország törvényeinek betartását.
  Továbbá adót fizettetnék velük, mint mindenki mással.
  Továbbá állami támogatások helyett megkövetelném, hogy eltartsák magukat. (Megjegyzem, ugyanezt tenném a sportklubokkal is.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (16 szavazatból)
 14. “Ha a magyar nép csak fele olyan józan és okos lenne, mint amilyennek hiszi magát, akkor az egyetlen miniszterelnöki éve után Bajnai Gordont választja, és nem a háború sötét angyalát.”

  Kedves Bartus László!

  Sokat segített volna, ha a választáson Bajnai vállalta volna a miniszterelnök jelöltséget :)
  A többivel mélységesen egyetértek.
  Üdvözlettel: sz.gabi

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (23 szavazatból)
 15. Kedv es Bartus Ur.Megint rátapintott a lényegre.Irását kötelező olvasmányként ajánlom azoknak a megtévedt keresztény hivőknek,akimk orbánt éás rendszerét imádják,támogatják.Igaza van,amikor azt irja soha nem azzal foglalkozik../a z embert támadó politika/..amit a személye képvisel,hanem a személyt veszik célba./ Ezt tették a mai hatalmasok Gyurcsány Ferencel is.Én hiszem és vallom,hogy ő észre akarta tériteni a politikusokat.A Fidesz megértette a támadható felületet és azt,hogy ha az emberek ráéreznek Gy.F.mondanivalójára,akkor a szavazáskor kezüket a gondolat fogja irányitani.Meg is tettek mindeent,hogy a gondolatot kiforditsák és gyülöletté alakitsák át.Mmeg is lett az eredménye.Ezt segitette az egyház is.A választást megelőző időszakban a papok a szószéket nem az uisteni ige hirdetésére használták fel,hanem arra szóllitották fel a hivőket,hogy kire kell szevazni és kire nem szabad.Sajnos én a magam bőrömön tapasztalom a romai katolikus vallás gyülölködését.A rokonságomban többen is vannak,akik “katólikusok?,templombba járók,a keresztet kétkézzel magukrahányó ajtatosak a templomba.A templomból kijövetelük után minden ajtatosságot elfeledve,gyülölködnek,ha tehetnék gyilkolnának nem csak idegent,de testvért is.Ez a gyülölet uralja most a magyar népet és a papok nem a gyülület megszüntetésén,a szeretet és a békesség hirdetéséval foglalkoznak,ahogyan ezt tenniük kellene a tizparancsoéat alapján és esküjük alapján is.Csak meg kell nézni Semjén kispártvezér sunyin mosolygó arcát,az hüen fejeziki a megbizatásnakeredményes teljesülésének elégedettségét.De IOrbán ur is,aki a keresztény szellemiség elvét valja magáénak,nem e szellemiség jegyében cselekszik.Ha igy lenne nem beszélne folyton háboruról,megtámadáűsról,nem nevezné a FDESZ-től eltérő polgárokat ellenségnek,hazaárulónak.Nem uszitana uton-utfélen.nem utasitaná el a másik oldaalról érkező javaslatokat.Nem támaadná hazug,kreált érvekkel azokat a jószándéku politikusiokat,szakembereket ,akikaz ország és a benne élőkhelyzeténenek megjavitásáért szeretnének tenni.Nem támadták volna Gyurcsány Ferencet és öleleö karral fogadnák most Bajnai Gordont.Nem ezt teszi,hanem uszit,gyülöletet kelt,megosztja az embereket nemzetiesekre és nemzetelenes hazaárulókra,mindezt a keresztényi hit szelemében.Valóban ez a magyarok átka,nem a turáni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (28 szavazatból)
 16. Bartus úr – ismét végigolvasva a cikkét a hosszúsága ellenére találtam benne hiányosságot. Pl. jól illusztrálta volna a karácsonyi ételosztó sor a RókusTÓL a Blalháig, tehát arccal a krisnások felé és háttal a katolikus templomnak: azaz a katolikus egyház MÉG KARÁCSONYKOR SEM volt képes karitatív akciót szervezni, és a krisnások nagyobb krisztusi vonásokat mutattak, mint ők. Pedig a többmilliárdos állami támogatásból azért futhatta volna erre is!
  És szerintem a katolikus egyház nyomulása ellen éppen a krisztusi elvekkel való szembesítéssel és számonkéréssel lehet a legjobban harcolni.
  Biztosan vannak az egyházban is őszintén hívő, példás életű papok is – de ők a kivételek.
  Egyébként is egy kép néha többet elmond, mint több oldalas cikk. Már felraktam korábban is ezt a Négymadár rajzot, de ide is illik: nagyon jól jellemzi
  ezt a kettősséget – de talán jobb lett volna, ha nem falunevet, hanem “Zsákmányszerzés”-t írtak volna a másik irányra – akkor nem kellett volna lábjegyzetben tájékoztatni a nézőt a háttérről.
  http://negymadar.blog.hu/2011/05/27/isten_utjai_4

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (15 szavazatból)
 17. Ezért is szüntették be az összes egyházat, csak egy párat meghagyva.
  Amúgy miért lett volna ez fontos ezeknek a fasiszta-komcsiknak?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (15 szavazatból)
 18. kekec,

  Szerintem “az egyházban is őszintén hívő, példás életű papok” nem kivételek. A szervezet és világi ideológiája az, ami a bajokat okozza. Őszinte hívő sok van, a papok között alighanem hasonló, vagy nagyobb arányban, mint a nagy tömegben. A hit tartalmában rejlő ellentmondások feloldása mindig fájdalmas: a világi (ezen belül lelki) béke, segítő szándék a fontosabb, vagy a túlvilági? Az őszinte hívők is hajlamosak szenvedést okozni a túlvilági üdvözülés reményében (annak üdvéért, akinek szenvedést okoznak). Ez az a mágikus hit és jószándék, ami a földi pokolhoz vezet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (9 szavazatból)
 19. Kedves KI,

  a katolikus vallás gyakorlóinak nem sok köze van egyházuk vezetőinek törekvéséhez, amellyel ideológiai állam létrehozására, és az államhatalom elfoglalására törekszenek. Sőt, nem sok közük van saját egyházukhoz sem, nekik beleszólásuk semmibe nincs, még az egyházukat sem maguk választották, hanem belekeresztelték csecsemőkorban őket, ez is jól ki van találva. Éppen azért született a csecsemőkeresztség is, hogy ne lehessen választani. Tehát cikkem mondanivalójához semmi köze nincs annak, hogy hány katolikus hívő mit csinál és miben hisz. Bajnai Gordon ugy kerül egy cikkbe a katolikus megszállással, hogy ez a cikk nem Bajnai Gordonról szól, hanem az ideológiamentes államról. Bajnai Gordon személye és mentalitása azt az államfelfogást példázza a cikkben, amely az ideológiai harcokat, vitákat a civil szférába utalja, a kormányzást pedig igen helyesen szakpolitikai kérdésnek tekinti. Ezért modern, demokratikus, Magyarország számára üdvözítő felfogást képvisel és testesít meg. És a cikk második része arról szól, hogy ezt az államfelfogást, az ideológiailag és világnézetileg semleges államot kik veszélyeztetik állandóan az elfoglalás veszélyével és ordas eszméikkel.
  Hogy a református egyház letért ősei útjáról sok tekintetben, az nem kérdés, a katolikusok csatlósai az állami kedvezmények megnyerése céljából, egyes képviselői pedig nácik lettek, ez elég szörnbyűséges. De maga a Református Egyház nem tör arra az állami hatalomra, amire a katolicizmus, és szervezeteileg nem képviseli a cikkben szereplő, gyűlöletre épülő filozófiát. A reformátusok minden elhajlásukkal együtt is keresztény egyház, a katolikus egyház nem keresztény felekezet, az egy külön más vallási képződmény.
  Ha Ön egyetértett a Mussolini párhuzammal, akkor ne felejtse el, hogy abban is jelentős szerep jutott a Vatikánnak, amely Mussolini kezéből lett állam, és a fasizmus vezető ideológiája a katolikus államegyház. A mostani cikk nincs ellentétben azzal.
  Szerintem rendben van az első bekezedés utolsó mondata. Egy jelenséget hasonlítok több normához.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -9 (25 szavazatból)
 20. A magyar demokratak, odzkodnak nevén nevezni a dolgokat, lattuk a diktatura esetében is, nem hinném, hogy a katolicizmus kérdéseiben vallalnak ezt a «vallashaborut». Semjén meg Orban tüstént rohanna a Vatikanba, hogy most mar a «poganyok» is tamadjak Magyarorszagot ( értsd. a pogany zsidok…)
  Itt esetleg a tényfeltaro ujsagiras segithetne, ami mivel demokracia sincs, igen csak akadozik .
  Széles tömegektöl nem lehet elvarni, hogy magukéva tegyék e cikk gondolatvilagat.
  Barmit mondjon is az értelmes ember, Mit-Ugrasz nekiall majd magyarazni, hogy igy van ez Hono-Lulu-ban is, meg a Holdon és a Marson is, az egyaltalan nem ördögtöl valo, hogy az egyhaz és az allam összefonodik, piszkos komcsik, stb. Csak értelmes emberrel érdemes vitaba szallni. Ez a fidesz esetében eleve kizart. A kommunikacio velük kontraproduktiv, szabotalt, kitekert. És igy van ez a fidesz hivökkel is. Csak bizonyos tények allithatjak meg öket, olyasmik, mint peldaul Skicc Pali plagiuma.
  És ez a demokratak negy büne, hogy éveken keresztül atadtak a médiat ennek a mételynek. Meg is lett az eredménye. Bajnai egyedül kevés. Lassan az egész orszag az örültek hazahoz kezd hasonlitani.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (20 szavazatból)
 21. makákó
  2012. január 18. szerda
  04:35
  Bizonyára sértetted az egyházakban hívő( szándékosan nem írtam Istenben hívőt) emberek önérzetét, ahogy Bartus úr írásai és Kertész Ákos írásai is sértenek bizonyos köröket. Akinek nem inge, nem veszi magára.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (11 szavazatból)
 22. Kedves Admin!
  Nem jó indok a csecsemőkori keresztelés, igaz, hogy már akkor a családi hagyomány miatt megkeresztelik a gyermeket,viszont a zsidó vallásban is megvan az életkorokhoz kötődő rituálé. Nem vagyok vallásos, de úgy tudom, hogy felnőtt korban is meg lehet keresztelkedni, azt nem tudom, hogy, ha zsidó, vagy mohamedán vallásra akarok áttérni megtehetem-e?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (8 szavazatból)
 23. Az nagyon igaz, hogy beleszólás a katolikus egyház dolgaiba nincs, viszont a többi egyház dolgaiba sincs nagyon. Mindenhol megvannak az egyházi vezetők, püspök, rabbi, ajatollah, hol így, hol úgy hívják és vita nem nagyon van. Biblia, Talmud, Korán magyarázatok vannak, amit szintén épp az adott korban létező vezetők adnak, max. a vezetők között vannak viták. Ha az adott egyház egyszerű tagja próbál újítani, akkor igen nehéz a helyzete. Engem nagyon felkavartak és egyben tetszettek Chaim Potok könyvei. Nagyon könnyű kikerülni egy egyház kebeléből, ha nem állsz be a sorba.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 24. Tisztelt Admin!
  Bajnai Gordon ügyében tökéletesen igaza van. Az állam és az egyházak dolgait is szét kell választani. De akkor Orbán, hogy szerez híveket? :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (19 szavazatból)
 25. A csecsemőkeresztség lényegére jól rávilágít a reformáció utáni erőszakos elkeresztelések gyakorlata. Harc folyt a gyerekekért, abban a hitben, hogy ha egy gyereket megkeresztelnek valamelyik egyházba, az örök kötés, mágikus erő, amit nem lehet megváltoztatni. Ez is hazugság, egy mágia, de megtörhető, minden ember szabad választást kapott Istentől. A Biblia egyértelműen beszél arról, hogy a keresztséget megelőzi a hit, ennélfogva csecsemő keresztelése nem bibliai, mert csecsemő nem tud hinni. Emellett a Biblia teljes alámerülésről beszél, hogy a “bűn teste” megerőtelenüljön, eggyé válás ez Jézus halálával és feltámadásával. Nem pedig arra való, hogy valamelyik felekezetbe, vallásba vagy szektába csaklizzák a magatehetetlen csecsemőt, utána azt állítva, hogy ez ellen már nem tehet semmit, ami nem igaz. Mivel a katiolikus vallás nem keresztény vallás, ezért a katolikus csecsemőkeresztség szellemi célja a megszületett gyermek távoltartása a kereszténységtől, a keresztény egyháztól. Bizony. A zsidóságban a körülmetélés isteni parancsa azért más, mert ott a származás és a vallás egybeesik. Legalábbis, aki ősei vallását gyakorolja. Egyébként ode is látezik betérés, prozelitizmus.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (18 szavazatból)
 26. Kedves Oláh Zsuzsanna!
  Te is és Bartus László is rosszul emlékszel, Gyurcsány Ferenc nem hat évig, hanem pontosan négy és fél évig volt kormányfő.
  Talán számold ki!
  Az egy dolog, hogy a Fidesz mindent akadályozott, de az MSZP populizmusa fúrta meg a reformokat.
  Mert ők ki akarták szolgálni a népi igényt.
  Sikerült, a zemberek Orbánt kapták.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (7 szavazatból)
 27. 2004 szeptember és 2009 április között pontosan hány év telt el?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 28. Bubu64

  Kosz a szimpatiat. Idealista felfogas azt hinni, hogy Orban (reformatus) es buntarsai isteni (katolikus) sugallatra vezetik be a fasizmust. Isteni sugallatbol nem lehet banyakat es borpinceket venni, szep nagy hazakat epiteni, jo kocsikat venni. Egyetlen celja van az egesznek: minel tobb penzt lenyulni. Most pedig nyomjatok csak a minuszokat kedves kommentelok. Szeretnek liberalis negativ rekordot donteni.

  makákó
  2012. január 18. szerda
  04:35
  Bizonyára sértetted az egyházakban hívő( szándékosan nem írtam Istenben hívőt) emberek önérzetét, ahogy Bartus úr írásai és Kertész Ákos írásai is sértenek bizonyos köröket. Akinek nem inge, nem veszi magára.
  VA:F [1.9.3_1094]
  Szavazás elmentve. Új szavazás: 0

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (10 szavazatból)
 29. Úgy látszik, telibe találtam az igazságot, szíve közepén találta a jobboldalt a cikk. A magyar jobboldal annyiban különbözik az európai jobboldaltól és az amerikai konzervatívoktól, hogy szellemi tartalmát és ideológiáját történelmileg a kirekesztő, hatalomra törő politikai katolicizmus adja. A magyar jobboldal ezért antiszemita, kirekesztő, militáns és innen fakad, hogy fasisztoid ideológiai államot épít. A Heti Nyálas lefordította a katolikus egyházról szóló részt zsidókra: http://hetivalasz.hu/jegyzet/zsidoellenes-partot-44986/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201201
  Azon túl, hogy ez mennyire ízléstelen, antiszemita szöveg, és hogy mennyire távol áll az igazságtól, mert a zsidó hitközségek soha nem törekedtek államegyházi rangra Magyarországon, jól kifejezi, hogy a magyar jobboldalnak a katolikus ellentéte a zsidó. A lényegre tapintottak, saját lényegüket mutatják be: antiszemiták, fasiszták és nácik, és ezt most már egyre kevésébé képesek leplezni. Mindennek hátterében pedig a jobboldal ideológiáját nyújtó katolicizmus áll. Örülök, hogy közepébe talált a cikk, a szívükbe talált az igazság.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (35 szavazatból)
 30. Kedves admin, valoszinüleg lesznek nacik, akik majd az AN-t kurucinfonak nézik majd, és minket meg zsidogyülölöknek…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 31. Érdekes, ahogy özönlenek ide a nácik. Tiltakoznak, miközben zsidóznak, ezek természetesen nem kerülnek be az Amerikai Népszavába, viszont komikus, ahogyan mínuszolnak. Leleplezte magát a jobboldal, hogy nekik a katolikus ellentéte a zsidó. Védhették volna a katolicizmust, bár ezzel a történelemmel nem könnyű, de érvek helyett a zsigeri antiszemitizmus buggyant ki belőlök. Erről beszélünk: a római katolicizmus nem keresztény vallás, célja az államok elfoglalása és a népek ideológiai gúzsba kötése, ideológiájuk alapvetően antiszemita, fasisztoid és náci alapvetésű, és ez a rákfenéje a magyar történelem eddigi tragédiáinak. Ez Magyarország jövőjének a kulcsa. Aki eddig nem hitte, a Heti Nyálas antiszemita, náci reakciójából most megérthette. Köszönjük az önleleplezést, köszönjük, hogy népszerűsítik az Amerikai Népszava cikkét, reméljük, ez is segít abban, hogy minél több emberhez eljusson, és minél több ember szemét felnyissa.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (28 szavazatból)
 32. Tisztelt Mindenki!

  Ezzel a Stumpf Andrással valami baj van. A Heti Válaszban akkora akkora ökörséget írt “zsidóellenes pártot” címmel, hogy nekem egyből Döbling jutott eszembe /na és persze Mininapóleonunk/. Mindenki olvassa el, tanulságos…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (13 szavazatból)
 33. Jahh! És persze hozzászólni sem lehet…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 34. Tisztelt Admin!
  Aki hisz abban, hogy Istenhez úgy kerül legközelebb, hogy a katolikus vallást vallja, az abban is hisz, hogy a megkeresztelkedés Jézus nevében történik, aki szerintük Isten fia. Nem mindenki biblia tudós közülük.Származás szerint, pedig születhet valaki katolikus családba és ott természetesnek veszik, hogy katolikus lesz a csecsemő, mint, aki származása szerint zsidó vallású, így körülmetélik. Ezek egyébként rituálék, amik összetartották a közösségeket, a fiataloknak megadták a közösséghez tartozás erejét. Sajnos az egyházi vezetők keményen visszaéltek ezzel, minden oldalon, minden vallásban. Igen a zsidó vallásban is.
  Nekem teljesen mindegy valaki milyen vallású, sőt az is, hogy hisz-e Istenben EMBER legyen( nagybetűvel).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 35. Sajnos az egyházak mindenhol megosztják az embereket. Sőt egy valláson belül is mennek a hol, véres, hol verbálisan vívott csaták. Muzulmánoknál, a siíták és szunniták között. Keresztényeknél református és katolikus( középkor). Zsidóknál a mai Mo.-n is Mazsihisz és EMIH között. Ebből él a politikusi réteg egy része. Nem kellene hagyni és beszállni a vallási uszításba. Mindenkinek legyen meg a saját vallása.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 36. Andras!
  Igazad van, /utana neztem/ tevedtem! Koszonettel Olah Zsuzsanna

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 37. Kedves Bartus László:

  Az egyenes beszédhez nem szokott füleket természetesen kiakasztja, amit ír.
  Aki csak falkában képes gondolkodni,az elhajlott az emberitől.
  Igazi lényeges hír már csak itt az AN-ben lehet olvasni.
  Innen merít a példa szerint a fasiszta sajtó is. Hiába a sötétségben, amit a katulikusok csináltak, nem lát már senki. Szükséges a magyar sajtó talán egyetlen gyertyácskájára, hogy valamit látni lehessen. Ebből merítenek és viszik hírét, persze jól kicsavarva.
  Ez telitalálat valóban.

  Én már fontolgattam, hogy írok egy cikket, hogy valakinek nincs igaza címmel.
  Mármint, hogy nekem, vagy a katulikusoknak. Mert mindent fordítva látnak.

  Hogyan gondolják a katulikus hívők, ha olvassák a bibliát, hogy ahogy Jézus fogalmaz a hívők, mint nyáj követi a jó pásztort, mert ismerik a hangját, és idegenre nem hallgatnak. Ha nyáj akkor juhok. Egy juhról sem hallottam, hogy valakit is üldözött folna, vagy megölt volna. A pásztor is legfeljebb a farkasokkal, vagy medvével harcolt, hogy megvédje a juhokat.
  A katulikusok miért nem gondolják végig, hogy a példázatban, amikor lázár, az a nyomorúlt szegény ott feküdt a gazdag ajtójánál, akkor a gazdag nem kriminalizálta, csak nem vett róla tudomást, és ezért is pokolra került, most meg még jól meg is büntetik, vagy eltüntetik egy gettóba. Ez a katulikus szeretet.
  Ez a fordított látás. A farkas kiabál a juhra, hogy farkas.
  Jezabell űldözi Jezabellt.

  Tiszta diliházat csináltak az országból, Orbán és a Vatikán gonosz szelleme.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (10 szavazatból)
 38. Stump Andras egy barom hazug antiszemita. Ezt irja: csupán a „katolikus”, „katolikus egyház” szót, szóösszetételt cseréltem ki a „zsidó” szóra. Ez egy hatalmas hazugsag. Mig Bartus Ur a fenti cikkben a katolicizmusrol (ideologia) es a katolikus vilagnezetrol beszel, addig Stumpf magarol a zsidokrol. Tehat Stumpf nem a katolikust cserelte ki zsidora, hanem a katolikus egyhazat. Micsoda aljas hazugsag. Stumpf ezzel nagyon elvetette a sulykot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (20 szavazatból)
 39. admin,
  “római katolicizmus nem keresztény vallás, célja az államok elfoglalása és a népek ideológiai gúzsba kötése, ideológiájuk alapvetően antiszemita, fasisztoid és náci alapvetésű, és ez a rákfenéje a magyar történelem eddigi tragédiáinak. ”
  Ebből a következő részt találom igaznak:
  “célja az államok elfoglalása és a népek ideológiai gúzsba kötése, ideológiájuk alapvetően antiszemita”
  A többi túlzás.
  1. “nem keresztény vallás” Ez nézőpont és definíció kérdése. A katolikusok biztos másképp gondolják, és a valláskutatók is.
  2. “ideológiájuk … fasisztoid és náci alapvetésű” Ez igaz lehet azokra a pártokra és politikusokra, akik a hatalomért szövetkeznek a klérussal, de a katolicizmus sokkal korábbi, mint akár a fasizmus, akár a nemzeti szocializmus. Inkább fordítva lehet igaz: a fasizmus természetes szövetségese a katolicizmus, ahogy azt A római iskola szépen ki is fejtette.
  3. “ez a rákfenéje a magyar történelem eddigi tragédiáinak” Talán nem csak ez.
  .
  A politikai következtetésekkel egyetértek, csak az indoklás néhány részletével nem. Abban is biztos vagyok, hogy a kialakuló fasiszta állam megszüntetéséhez, a demokrácia visszaállításához a katolikusok aktív részvételére is szükség lesz. Kár lenne hitvitákkal ellenünk fordítani őket. (A hívőkről beszélek, nem a vezetőkről.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 40. Kedves Girbegurba,

  1. az, hogy a katolicizmus nem keresztény vallás, az nem vélemény kérdése. Nem is ugyanazt a Bibliát használják. A katolicizmus megváltoztatta, még a tízparancsolatot is, hitgyakorlata ellentétes a Bibliával, Jézus tanításaival.
  2. a katolicizmus fasisztoid, csak atörténelem különböző korszakaiban másképpen nevezték.
  3. A magyar történelem legnagyobb tragédiáinak a katolicizmus az oka, ha a végső okokat kutatjuk. Ez nem vitás.
  4. A demokrácia visszaállításához nincs szükség a katolikusok aktív részvételére, mert az éppen ugyanazt jelentené, hogy valamely egyház az állam ügyeibe avatkozik. A demokrácia visszaállításához semmi másra nincs szükség, mint egy igazi demokratikus alkotmányra, amely valóságosan szétválasztja az egyházat az államtól, valamennyi egyházat egyformán, nem tartja el, és nem keveri az állami és az egyházi szerepeket, amely kizárja, hogy ideológiai, vallási, világnézeti állam jöjjön létre. Erről nem kell megkérdezni sem a katolikusokat, sem más felekezetet.
  5. Hitvitákat nem kell betiltani, annak minden szabad társadalomban helye van, csak azokat a civil szférában kell tartani, az állam nem avatkozhat bele.
  6. A katolicizmus ugyanúgy bírálható, mint bármi más, nem kell az igazságot elhallgatni azért, hogy a tetszésüket megnyerjük, mert attól kezdve még három lépés, öt semjéni mondat, és Orbán dikatúrájánál tartunk.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (14 szavazatból)
 41. Óh, hát így már értem a rengeteg mínuszt! :) Gondolom, a hetiválasz cikk után özönlöttek ide megnézni az eredetit. Különben sose lett volna lehetőségük, hogy értelmes gondolatokat is olvassanak néha, hátha egy-kettőnek eljut az agyáig, már megérte :) A kis drágák! Gyertek, csak gyertek, olvassatok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 42. szgabi – csak nem képzeled, hogy végigolvassák Bartus cikkét? Nekik bőven elég, amit olvastak róla a hetinyálasban. Itt már csak minuszolgatnak.
  Ha elolvasás után lennének érveik, és azt képesek lennének kulturált európai módon előadni, akkor lenne rá módjuk. Mennyivel egyszerűbb olvasatlanul a lefelé mutató kezecskét nyomkodni? Erre még egy majom is beidomítható!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 43. Azzal egyetértek, hogy jó volna kihagyni az államot az ideológiai vitákból és az ideológiai vitákat az államból. Az viszont nem tetszik, hogy itt egy újabb összeesküvés-elmélet készül. Az emberek egy csoportja szerint az összes baj okai a zsidók, akik összeesküdtek Magyarország ellen. (80-as IQ alatt úgy fogalmaznak, hogy ki akarják irtani a magyarokat.) Az általam egyébként nagyra becsült Bartus László viszont tudni véli, hogy problémáink kizárólagos oka a katolikus egyház. Biztosan léteznek hataloméhes főpapok Rómában is és máshol is, antiszemita eszelősők a katolikusok között és más felekezetben (l. Hegedűs Lóránt és köre), de nem lehetne-e itt, belül is keresni a felelősöket? Azokat a mohó oligarchákat, akik milliárdokat keresnek az abnormálisan túlszámlázott állami beruházásokon, azokat, akik beletébolyodtakj a hatalomba és azt akár az ország bukása árán is meg akarják tartani? A lakosság többsége katolikus, ezért mögé bújnak. Ha elszaporodnának nálunk a muzulmánok vagy akár a sátánisták, akkor most formálisan azokkal azonosulnának.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 44. Ezt a kis faxsz Stumpot lattam egy nehanyszor az ATV-n. Remelem, ttobbszor nem hivjak meg a kis nyilast.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 45. Nem egészen értem, hogy lehet ugyanazon név alatt kettőnknek is írni, de talán egyszer majd kiderül a rejtély.
  Egyet értek Bartus úrral, szerintem Bajnai Gordon remek kormányfőnk lenne, csak az a kérdés, lenne-e mögötte kellő parlamenti támogatás. Sajnos a politikai elitünk korrupt és züllött megélhetési politikusokból áll java részt. Aki régóta a politikában mozog jó részük a korrupciós ügyek miatt zsarolható, aki pedig most szeretne csodát tenni, félek csak a zsebét szeretné megtömni. Ezúton is elnézést kérek mindenkitől, akire a fenti feltételezések nem vonatkoznak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 46. Kedves Sagittarius,
  Ön vélelmez a katolicizmus szerepét illetően, és nem vizsgálja a történelmi tényeket. Lehet, hogy vannak összeesküvés-elméletek, ez nem az. Szánjon rá időt, és vizsgálja meg a történelem tükrében. Akkor vesznek el a részletekben, és akkor nem találják ellenszerét a kialakuló diktatúrának, ha nem veszik észre az igazi okokat, a vatikán pedig röhög a markába, és tartja elnyomás alatt az országot. Éppen ez ellen szól a cikkem. Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 47. Ma Orbán a nap utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a kereszténység áll szemben az EU-val.
  Ezt szerintetek miért mondta.
  És vagy százszor elmondta, hogy ők (mi) keresztények vagyunk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 48. Kedves Oláh Zsuzsanna!
  Szívesen, remélem Bartus László is utánaszámol (t).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 49. Kedves András,

  Önnek igaza van, bár részletkérdés, a lényegen nem változtat, de valóban kevesebb volt, mint hat év. A pontatlanságért elnézést kérek. Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 50. Kedves admin,
  1. “nem vélemény kérdése” Fenntartom, hogy ez nézőpont és definíció kérdése. Csak akkor nem tűnik annak, ha biztos igazságként fogadom el egy másik vallás vagy felekezet igazságát.
  2. “a katolicizmus fasisztoid, csak atörténelem különböző korszakaiban másképpen nevezték” Így is fel lehet fogni, de ez megint nézőpont kérdése.
  3. “A magyar történelem legnagyobb tragédiáinak a katolicizmus az oka, ha a végső okokat kutatjuk.” Kétségtelenül nagy tragédiák forrása. De pl. ez okolható a muhi csatáért vagy a mohácsi vészért is?
  4. “A demokrácia visszaállításához nincs szükség a katolikusok aktív részvételére, mert az éppen ugyanazt jelentené, hogy valamely egyház az állam ügyeibe avatkozik.”
  Nem azt mondtam, hogy a az egyház részvételére van szükség, hanem hogy a katolikus hívő emberek részvételére.
  “A demokrácia visszaállításához semmi másra nincs szükség, mint egy igazi demokratikus alkotmányra, amely valóságosan szétválasztja az egyházat az államtól, valamennyi egyházat egyformán, nem tartja el, és nem keveri az állami és az egyházi szerepeket, amely kizárja, hogy ideológiai, vallási, világnézeti állam jöjjön létre.”
  A célban egyetértünk, de azon túl, hogy másra is szükség van, én arról beszélek (írok), hogyan jutunk el egy ilyen alkotmányig. Ráadásul azt gondolom, hogy egy ilyen alkotmány is csak akkor töltheti be szerepét, ha széleskörű támogatottsága van már bevezetésekor (legitimáció).
  “Erről nem kell megkérdezni sem a katolikusokat, sem más felekezetet.”
  Valóban nem kell, de nem is ezt írtam. Az az álláspontom, hogy a különféle vallású embereknek, köztük a katolikusoknak is lehetőleg részt kell venniük az alkotmány vitájában, és meg kell nyerni támogatásukat.
  5. “Hitvitákat nem kell betiltani, annak minden szabad társadalomban helye van, csak azokat a civil szférában kell tartani, az állam nem avatkozhat bele.”
  Egyetértek. Viszont azt gondolom, hogy az önkényuralom elleni fellépés során kerülni kell a hitvitákat, többek között azért, hogy ne keltsünk viszályt a potenciális támogatók között. Attól, hogy a katolicizmus olyan amilyen, és hogy a Vatikán és a klérus az önkényt támogatja, a katolikus hívők még nem lesznek automatikusan az önkény pártján. Sőt, talán katolikus papok is vannak, akik a demokratikus politika hívei.
  6. A katolicizmus ugyanúgy bírálható, mint bármi más, nem kell az igazságot elhallgatni azért, hogy a tetszésüket megnyerjük, mert attól kezdve még három lépés, öt semjéni mondat, és Orbán dikatúrájánál tartunk.
  Ezzel is egyetértek. Csak a politikai vitát ne keverjük a hitbélivel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos