Ronai and Ronai
AMERIKAI

Élesre fordult a böjt Strasbourgban 2011. december 1. csütörtök 6:14 | AN

 • Hozzászólások(36)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Élesre fordult a böjt Strasbourgban

Strasbourg – Eljutottak az egyházak és magánszemélyek, köztük az Amerikai Népszava adományai Izsák-Bács Jeremiás lelkészhez, aki már 20 napja tart tiltakozó böjtöt Strasbourgban az egyházi törvény jogfosztásai és a magyar jogállam felszámolása miatt. A lelkészt rendszeresen vizsgálja orvos, legyengült, de elszánt a böjt folytatására. Közben megérkezett a válasz az EU Emberi Jogi Bíróságától, amelyben arról tájékoztatják, hogy az egyházi törvénnyel kapcsolatos beadványát a bíróság elfogadta, és amilyen gyorsan lehet, vizsgálni kezdik az ügyet. Már a nemzetközi szervezetek is felfigyeltek a böjtre.

Soós Péter lelkész, Izsák-Bács Jeremiás kapcsolattartója, Iványi Gábor és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatásával meglátogatta Strasbourgban a tiltakozó böjtöt tartó lelkészt, és ejuttatta hozzá az eddigi adományokat. Izsák-Bács Jeremiás kapott széket, új táblákat, áállványt és szórólapokat. Elkészültek három nyelven a tiltakozások, amelyeket valamennyi Strasbourgban székelő diplomáciai képviseletre eljutattnak. Jeremiás lelkész böjtölése közben szórólapokat ad a járókelőknek és diplomatáknak.

Az eddigi legnagyobb eredmény a sajtónyilvánosság mellett, hogy a strasbourg-i Európai Emberi Jogi Bíróság elfogadta Izsák-Bács Jeremiás beadványát, amelyben az egyházi törvény emberi jogi felülvizsgálatát kérte. A bíróság azt írta levelében, hogy az ügyet olyan gyorsan vizsgálni kezdik, amilyen gyorsan csak lehetséges.

Izsák-Bács Jeremiás rendkívül kemény böjtöt folytat, csak vizet és cukormentes teát iszik, Soós Péter beszámolója szerint csaknem 20 kilót fogyott. Egészségi állapota még stabil, de az orvosi vélemények szerint az néhány nap múlva romolhat. A lelkész még kitart, lélekben erősnek érzi magát. A területfoglalási engedély december 31-ig szól, de a böjtöt nyilván nem kell addig folytatni, hiszen az már így is elérte célját. Izsák-Bács Jeromos azonban nem készül abbahagyni, elszánt arra, hogy felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét a magyarországi jogtipró állapotokra.

Soós Péter levelet írt lapunknak, amelyet az alábbiakban közlünk, ebben tolmácsolja a böjtölő lelkész köszönetét és kérését, hogy aki teheti imával, böjttel és adományokkal segítse tovább. Adományokat erre a címre kérik küldeni, amelyek most már azonnal eljutnak hozzá egy bankkártya segítségével:

Bank neve : BUDAPEST BANK Rt.
Címe : 1138 Budapest, Váci út 188. ( Europa – Hungary )
Számla tulajdonos neve : Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház
Címe : 5000 Szolnok, TVM. Ltp. Művelődési Ház, ( Europa – Hungary )
Számla száma : 10104569 – 72957800 – 00000002
IBAN : HU37 1010 4569 7295 7800 0000 0002
SWIFT Code : BUDAHUHB

Az alábbiakban közöljük Soos Péter lelkész úr, kapcsolattartó szerkesztőségünknek írott levelét, és a Strasbourgban készült fotókat. Szerkesztőségünk ezúton fejezi ki nagyrabecsülését Izsák-Bács Jeremiásnak azért az áldozatért és bátor kiállásért, amit a jogfosztott magyarországi egyházakért és hívőkért, illetve az egész magyar demokrácia és jogállam érdekében tesz. Ezúttal is megerősítjük felhívásunkat, hogy akinek van rá módja, támogassa Jeremiás lelkész urat és az ügyet. Szükségük van szállásra, szórólapok sokszorosítására, levelek postására, és még az üres víz is pénzbe kerül, amiből teljesen kifogytak.

Soós Péter lelkész szerkesztőségünknek írott levele:


Tájékoztató levél az AN Szerkesztőségének


Tárgy : “Kiáltó szó ”  Magyarországért !

Támogató  látogatás  a magyar demokráciáért  éhségsztrájkoló  lelkésznél

Tisztelt  Szerkesztőség !

November 25-e és 28-a között személyesen meglátogattam (a tiltakozó böjthöz is csatlakozva 3 napra)  Izsák-Bács Jeremiás lelkésztársamat Strasbourgban, aki – mint ismeretes, – már 20. napja tartó tiltakozó böjtjének “Kiáltó szavával”  kívánja felhívni a nemzetközi és a magyarországi közvélemény figyelmét az új magyar egyházi törvénynek az alkotmányt- és az emberi jogokat sértő tartalmára, valamint a Magyarországon történő illegális rendszerváltoztatásra, ami a jogállami demokráciát – szemfényvesztő módon – fasiszta jellegű és tartalmú egypárti és egyszemélyi diktatúrává változtatta át, rövid másfél év alatt, kiforgatva sarkából a teljes magyar demokratikus jogrendet! Sajnálatos, hogy mindez egy Európai Uniós tagállamban megtörténhet, mindenki szeme láttára, ráadásul úgy, hogy közben Magyarország az EU soros elnöki tisztét is be tudta tölteni fél évre, az illetékesek “szemérmes” szemet hunyása mellett. Ezért is van fontos jelentősége annak, hogy a lelkész úr a strasbourgi helyszínt választotta, és jelenleg ehhez ragaszkodik is.

Személyes látogatásom több célt is szolgált. Egyrészt 3 napos támogató böjttel csatlakoztam lelkész úr tiltakozásához, kifejezve ezzel a saját- és azon jogfosztott evangéliumi egyházak közös köszönetét, erkölcsi, lelki és anyagi támogatását, szolidaritását, akik felismerték, hogy lelkész úr demonstrációja már teljes egészében közügy. Nem csak a maga egyházáért, hanem a többi egyházért is, sőt ezen túl az összes jogsérelmet szenvedő társadalmi rétegért, és a jogállamiságért és demokráciáért is felemeli a szavát, és kiáltani próbál. A támogatók a tiltakozó lelkész úrral együtt vallják, hogy “Kiáltó szó”-vá lenni erkölcsi kötelesség, amikor a jogtiprások és önkény megszaporodik, vagyis nemzeti méreteket ölt (ld. pl. az elképesztő NIBEK törvényt). Ilyenkor nem hallgathatunk!  Aki kiáll a nyilvánosság elé és jó ügyért “Kiált”, azt támogatnunk kell!

Továbbá a látogatással jelét kívántuk adni az összefogásnak és az egységnek, amely önmagában már erkölcsi érték, és amelyet hitünk szerint Isten megáld!

A látogatás másik célja az volt, hogy az eddig összegyűlt anyagi támogatásokat személyesen átadjam részére, és technikailag előkészítsem a későbbi adományok gyors és biztonságos kijuttatását, és különféle eszközökkel (pl.: új transzparensek, ennek tartó állványa, szék, sokszorosított többnyelvű sajtóközlemények, stb.,) segítsük a demonstráció sikeres folytatását.

A tiltakozó böjttel “Kiáltó” lelkész úr – bár fizikailag már gyengén érzi magát –, de nagyon erős hittel, lélekkel, teljes bátorsággal, végső erejéig elszánta magát a demonstráció folytatására. Teljes hittel, és jó lelkiismerettel mondta el nekem, hogy nem saját ötletére alapozva, hanem Istentől érzett indíttatásra kezdte el tiltakozó böjtjét, és bizonyossága van abban, hogy neki Isten előtt kell majd számot adnia arról, hogy becsülettel megtette-e, ami rábízatott. Becsülettel böjtöl, csak vizet, és cukormentes teát iszik. Már 20 kg-ot fogyott. Saját szememmel láttam, hogy a nadrágszíját már 6 lyukkal szorosabbra kell becsatolnia.

Néhány napja – a helyi rendőrök javaslatára – áttette állomáshelyét az EU Parlament épületétől az Európa Palota feljáratához, ahol sokkal nagyobb a turista és diplomata forgalom, lévén ez épület az Európa Tanács székhelye. Itt lehetőség van a több nyelven (angol, német, francia) sokszorosított sajtónyilatkozatok kézbeadására, az érdeklődők részére, akik a világ minden részéről érkeznek nap mint nap. Strasbourgban kb. 47 országnak van konzulátusa, vagy külképviselete. Ezen a héten sor kerül arra, hogy mindegyikhez benyújtásra kerüljön az augusztusban közzétett, – 16 jogfosztott egyház és 4 lelkész által aláírt – “Egyházak Nyilatkozata”-nak angol nyelvű változata, a lelkész demonstrációjáról szóló sajtóközlemény angol, német, francia nyelvű fordításával együtt.

Lelkész úr nagyon köszön minden támogatást, akár anyagi, akár dologi, vagy erkölcsi legyen is az, és külön köszöni, aki a saját kapcsolatrendszerének eljuttatja az információt a demonstrációról.

Külön meg kívánja köszönni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (és Iványi Gábor lelkész úr) erkölcsi, szellemi, dologi és anyagi támogatását, valamint az AN olvasóktól és három evangéliumi egyháztól érkezett anyagi támogatást. Úgy hiszi, és egyben üzeni, hogy az a tiltakozás, “Kiáltó szó” vagyis “Kiáltás”, amit ő tesz, az mindazok cselekedetévé válik, akik adományaikkal támogatják, mert az adomány olyan igazságtartalmat is hordoz számukra, mintha ők is ott lennének és demonstrálnának ővele együtt. Külön kérte, – hogy mint kapcsolattartó, – tolmácsoljam köszönetét mindenki felé, aki adományával csatlakozott, vagy ezután fog csatlakozni a “Kiáltó” demonstrációhoz! Ezen kérésének az AN Szerkesztőséghez eljuttatott jelen levelemmel tudtam eleget tenni.

Nagyon hálás lenne azért, ha a különféle egyházak és gyülekezetek vezetői tájékoztatnák egyháztagjaikat demonstrációjáról, és tájékoztatnák a hívőket arról is, hogy ki-ki lelkiismerete és lehetőségei szerint erkölcsileg, szellemileg vagy anyagilag támogathatja lelkész urat, annak érdekében, hogy ezt a “Kiáltás”-nak szánt demonstrációt minél tovább, és minél eredményesebb hatásfokkal folytathassa, ahogy azt Iványi Gábor lelkész úr is megtette, melynek máris lettek jó gyümölcsei.

Isten áldását kívánva minden kedves olvasó életére,

Tisztelettel:

Soós Péter lelkész

kapcsolattartó

Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház

www.eszgy.hu

2011. 11. 30.

Soós Péter (balról) és Izsák-Bács Jeremiás (jobbról) Strasbourgban.


VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (22 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +48 ( 52 szavazatból)
Élesre fordult a böjt Strasbourgban, 4.8 out of 5 based on 22 ratings

Címkék:, , , , ,

 • Hozzászólások(36)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

36 Reader’s Comments

 1. Izsák-Bács Jeremiás nagyon nemes lelkű ember !

  Csak reménykedni tudok,hogy nem lesz maradandó egészségkárosodása!

  Strasbourg igyekezz!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +57 (57 szavazatból)
 2. Köszönjük a beszámolót és a nagyszerű eredményeket!
  Küldtem egy újabb adományt is. Kitartás, lelkész úr, és köszönjük.
  .
  Mindenkinek ismernie kéne az emberi jogokat, hogy tudják, csak kiállással és kiáltással lehet megtartani őket! Mindennap ragaszkodnunk kell hozzájuk.
  Miért is? Ha még nem láttad a filmet róluk, akkor nézd meg:
  http://www.emberijogok.org/home.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +31 (31 szavazatból)
 3. Ha a bankszámlára nem tud valaki közvetlenül utalni (ami jobb, mert a lelkész úr egyből megkapja), akkor a korábbi cikkben közölt PayPal számlára is meg lehet tenni, nekem úgy sikerült innen Amerikából. A PayPalon ezt az e-mail címet kell megadni: spj1125@gmail.com, ez Soós Péter lelkész úré.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +24 (24 szavazatból)
 4. Megint a Nyugatra várunk, mint 56-ban?
  Jó hírünk a világban már odavan! orbán “kecskeszar a deszkán” pattogása sem öregbítette azt.
  Még szerencse, hogy nem telik a nyugdíjamból külföldi kiruccanásra, így nem ég a bőr a képemről odakinn, hogy magyar vagyok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +32 (34 szavazatból)
 5. Tisztelem és meghajlok Izsák-Bács Jeremiás előtt!
  Ő a demokráciát képviseli, azaz minden olyan embert aki nem tevékeny támogatója a jelenlegi elnyomó rezsimnek!
  Helyettünk áll ki az ügyünkért, helyettünk szenvedéseket vállal!
  -
  Remélem a hazai, demokráciáért harcoló ellenzéki politikusok tiszteletadását kivárva lesz szerencsém személyesen is kezet fogni vele és meghajolni előtte amikor hazaér, vállalva azt is, hogy esetleg eltapos a tömeg!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (28 szavazatból)
 6. Ilyenkor szégyelem magam!
  Olyan érzésem van, hogy sajnos nem teszek eleget! Amikor azt látom, hogy egy magyar ember kézzel írott plakáttal kiál, egyedűl az ország és polgárai érdekéért, akkor azért megkérdem magamtól; holvagyok (unk) ilyenkor?
  Csak olvasom a cikkeket és várom a csodát: Hogy valaki elkezdej!
  Kívánom, hogy legyen végre valami amihez lehet csatlakozni! Aminek van értelme! Aminek van ereje! Olyat ami nem sztrájk! Ami már több! Ami nem azért van, hogy elmondjuk a bugyuta és értelmetlen halkszavú siránkozásunkat!
  Olyan lépések kellenek aminek ereje van! Egy diktátort egy mocskot egy fasiszta, tolvaj, népellenes kormányt nem szavakkal kell távozásra bírni!
  Ezt a lapot már eljátszottuk! Én úgy gondolom (sajnos) ennél sokkal több kell! ( ……)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +36 (36 szavazatból)
 7. Hat igen !

  Igazabol azt hiszem hogy Izsák-Bács Jeremiás azon kevesek ( egy kezemen megtudom szamlalni oket ) tartozik, akik felelmet nem ismerve kimernek allni az igazsagert, es a honfitarsaikert is. Erdemes valoban megbecsulni es felnezni ra mert nem a sajat igazaert kuzd hanem az orszagban elo emberek igazaert, jogaert a szabadsaghoz.

  Valoban kereszteny, olyen akit peldakent lehet allitani.

  Ha mar a keresztenyek szoba kerultek akkor ket megjegyzesem lenne ebben a temakorban. Egyreszt jo latni hogy valami mozgolodas “tomorulgetes” kezd az egyhazban a gyulekezetek kozott latszodni. No nem tul intenziven de azert mar van valami. Csak igy tovabb ! Drukkolok.
  //////
  A masik ami meg legalabb ennyire feltuno az pedig a nagy “szabadsag es hit bajnokanak” a Hit Gyulekezetenek mely ( bar annal hangosabb ) hallgatasa. Ott van kint a testveruk es bibliai igazsagokert jogokert kuzd onfelaldozoan. Ha jol tudom sem anyagi ( ez most a legkevesebb ) de erkolcsi tamogatast szolidaritast sem nyilvanitottak iranyaba.
  ….
  Ha ez valoban igy van akkor ez tobbet mond barmely nyilatkozatnal hogy ki kivel hol fekudt le es szovetkezett.

  Szegyen ez is.

  Izsák-Bács Jeremiás !

  Az Orokkevalo aldjon meg es oltalmazzon meg tegedet, tegye joszerencsesse az utadat.
  //////////
  Ui : Kivancsi vagyok mikor fognak megjelenni az elso “hirek” hogy ( a nevet most direkt nem irom le ) a fenti hos ( mert az ) milyen adocsalast, lopast vagy egyebb csunya dolgot cselekedett korabban. Mar csak mivel a mondanivalojaba belekotni nem tudnak akkor mindig a szemelyt probaljak lejaratni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +30 (30 szavazatból)
 8. Izsák-Bács Jeremiás küldetéséröl értesitettem a strasbourgi mennonita egyhazat
  http://www.christ-seul.fr/annu_fiche_consult.asp?id=47
  Eglise Evangélique Mennonite de Strasbourg
  Maison Sattler
  23 Rue Wimpheling
  67000 STRASBOURG
  és egy masik lelkészt, aki segitséget igért. Az AN cikket leforditva elküldtem nekik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +33 (33 szavazatból)
 9. Minden tiszteletem Izsak-Bacs Jeremiasnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (26 szavazatból)
 10. Karelsloboda, szívemből szóltál, azt hiszem sokan így érzünk, csak a jelre várunk, hogy történjen már valami, a Kossuth téri békés piknikezésnél valami sokkal jelentősebb, ami mellé odaállhatunk, és amit ez az aljadék kormány végre komolyan venne.
  Mert a szavaknak ugyan ereje van, de nem ezzel a fasiszta, gőgös rablóbandával szemben. Ez itt nagyon kevés.

  Ubul, a hitgyüli Német Sándorral az élen lefeküdt a fidesznek, a kormány maximális támogatását élvezi.
  Ne várjál tőlük szolidaritást a kormánnyal szemben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (23 szavazatból)
 11. Sajnos,csak szellemi segítséget,elismerésemet tudom önnek e sorokkal átadni.
  Kívánom,hogy sokáig és egészségben tartson ki álláspontja mellett.Mint zsidó,Izraelből ,lélekben önnel vagyok.(hol vagytok Izraeli magyarvédő kommentár bajnokok?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (17 szavazatból)
 12. Tisztelt peka36!
  En kulfoldre kenyszerultem, de nem eg a kepem azert mert Magyar vagyok.
  Sott, mondhatom tisztelnek es becsulnek a munkamert!
  Igen is szeretik a magyar munkast en ezt tapasztalom!!!!

  Udvozlettel: Egy Buszke Magyar

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 13. De jó lenne ha csatlakozna hozzá egy két magyar akinek van lehetősége kimenni.
  Még ha nem is éhség sztrájkolnak, még akkor is nagyon nagy jelentősége lenne e csatlakozásnak, feltéve ha ha Jeremiás is egyetért vele. A magyar ellenzéki pártoknak ki kellen vonulniuk a parlamentből és együttesen kellene Jeremiáshoz csatlakozni. Végül is az lenne egy komoly felhivás Orbán ellen, akinek mennie kell. Igaz most pitizett a vasutasoknak, az 1 milliárddal Gaskóval az oldalán, aki lazán tegezi Orbánt. Kérdezem miért nem a kormányváltás után adta a milliárdot, miért most. Talán mert fél a vasutasoktól? Ez az összeg pont annyi amennyit a fogorvosok kapnak… ha jól tudom. Orbán úr ideje csomagolni és átadni a helyet egy kormányzáshot értő szakembernek mondjuk Bajnai Gordonnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (17 szavazatból)
 14. b:

  A szcientológiás marhaságaidat tedd már félre! Utálom, ha valaki az emberi jogokért kiáll, ám ha sérelem éri őt, lelkiismeret-furdalás nélkül megszegi azt!

  Témánál maradva:

  Láthatjuk, hogy egyetlen ember is képes befolyásolni a nemzetközi demokratikus közvéleményt, képes ráirányítani a figyelmet az EU egyik önmagát kitaszítani kívánó tagjának bűneire! Példamutatását itthon nemcsak elismerni, hanem követni kéne, nem várni egy birkaterelő ál-demokrata pártra, amely közönséges vadállatok szintjére degradálná az utcai tüntetések hangulatát, mialatt alig várja, hogy a húsosfazékhoz érjen. Ne feledjük, kedves hozzászóló társaim, hogy mi messze nem élünk diktatúrába, sőt tekintélyelvű kormányzatnak se lehet nevezni, hiszen még mindig lehet kifogásolni, hangot adni, tüntetni ellenük anélkül, hogy ezért bebörtönöznének (számomra a diktatúra minimumképe Irán).

  Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy egy evangélikus keresztény, és nem egy katolikus vagy egy zsidó kezdett sztrájkba! Nyilvánvaló, hogy a magyarországi katolikus egyház és a magyarországi zsidókat látszólag összefogó MaZsiHiSz nem akarja, hogy a Fidesz által megterített asztaltól elzavarják, pedig ezzel a cinkos összekacsintással csak saját magukról állítanak ki bizonyítvány, mint akik nem képesek önálló, civil alapú szövetséget alkotni, hogy számukra semmi más nem fontos, csak és kizárólag az anyagi támogatás fenntartása. Merjetek antiszemitának nevezni, de amelyik vallási felekezet bármelyik(!) kormánnyal összebújva “terjeszti a hitet”, az gerinctelen megalkuvó, aki csak kárára válik a rábízott közösségnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 15. Animebj
  2011. december 1. csütörtök
  19:36
  Szia. Ki szegett meg mit? Konkrétum? Nem értem.
  Egyébként meg teljesen vallásfüggetlen az emberi jogi szervezet. Az, hogy a szcientológusok támogatják, nem jelent semmit.
  Az emberi jogi jogokat nem csak saját magukért védik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 16. Csak azért mondom ezt, mert mint már írtam a sztereotíp állítások nem helyénvalóak. Főleg itt az AN-ben, amely az emberi jogokat, a vallásszabadságot és demokráciát védelmezni kötelezte el magát.
  Ha van konkrétum, írj, és beszétünk róla. Ha nincs, akkor infromációd lehetnek legalább annyira tévesek, mint bármi más.
  .
  Iványi Gábor a levelében ezt írta:
  Az egyházi jogállás megvonásáról egyházunkkal – és tudomásom szerint más közösséggel hasonlóan – semmilyen kormányzati egyeztetés nem történt, arra sem a törvény elfogadása előtt, sem azóta nem kaptunk magyarázatot. Mindez azért is nyugtalanító, mert Egyházunk, s ismereteim szerint a hátrányba került közösségek talán mindegyike mindenben megfelelünk a törvény 14. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek (még a sokat támadott Szcientológiai Egyházról sem bizonyította ennek ellenkezőjét hatósági eljárás).
  .
  Itt a link: http://nepszava.com/2011/09/magyarorszag/ivanyi-gabor-a-tisztesseges-eljarashoz-valo-jogot-keri-szamon.html
  .
  Harag nincs, az AN célja szerintem közös célunk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 17. A lelkész egyedül többet tett azért, hogy riadóztassa az európai közvéleményt, mint az egész magyar ellenzék, meg mi itthon! Már ott kellene lennie több száz magyarnak mellette és követelve az EU -tól, hogy kényszerítse OVisékat arra, hogy vonják vissza fasiszta törvényeiket, meg az általuk Alaptörvénynek nevezett förmedvényt! Merkeléknek megvan a lehetőségük, hogy gazdasági vonalon kényszerítsék az OVist. Lehetőségük lenne, hogy zárkörű találkozón nyíltan közöljék az OVissal , vagy lelép magától, vagy rövid úton kényszeríteni fogják. Ez utóbbiba mi is beledöglünk, de legalább nem lesz mit vesztenünk és talán akkor nyakon vágjuk ezt a tetű, szemét bandát!
  Hogy miért nyugaton kellene követelnünk? Mert az elmúlt másfél évben bebizonyosodott, hogy magunktól nem vagyunk képesek változtatni, és ha a nyugat nem akar itt Európa közepén egy fasiszta birodalmat, hát akkor nekik kell lépni! Nekünk sajna nem megy!!!!!!
  Hogy miért nem mentem én ki a lelkész mellé tiltakozni? Nagyon egyszerű! Annyi pénzem sincs a rokkantnyugdíjamból, hogy Sopronig utazzak, nemhogy Strasbourgig!
  De azért hajrá lelkész, veled vagyok és köszi!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (18 szavazatból)
 18. ” Ne feledjük, kedves hozzászóló társaim, hogy mi messze nem élünk diktatúrába, sőt tekintélyelvű kormányzatnak se lehet nevezni, hiszen még mindig lehet kifogásolni, hangot adni, tüntetni ellenük anélkül, hogy ezért bebörtönöznének (számomra a diktatúra minimumképe Irán).”

  Ajánlom figyelmedbe 2011 január 1-t!!!
  Azért csak annyit, hogy személyes tapasztalatom van arról, hogy felszólítottak önkörmányzati dolgozókat a PÁRT-ba való belépéstre munkahely elvesztés terhe mellett. Közalkalmazottnak tilos a kormányt bírálni. Titkosszolgálati eszközökkel lehallgathatják őket. Egyébként csak nézz körül nyitott szemmel mert valószínűleg hunyorogva nem látod a kőkemény diktatúra kialakulását.
  Az uj AVH-t és a többieket.

  A többi OK.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (16 szavazatból)
 19. b:

  A szcientológia az egyik legdestruktívabb vallási szekta, és nem “egyház”, amelyet a keresztényektől vettek kölcsön. Egy olyan szekta, amely elvárja tagjaitól a teljes hűséget, és ezért akár annak kritikus családtagjaival való szakítást is megköveteli, ezzel bomlasztva a társadalom szövetét. Mitológiájában az előtte lévő más vallásokat, és annak hirdetőit csupán saját világképének igazolására használja fel, mint téves, félrevezető képzeteket, amelyekből csak ők képesek kigyógyítani az embereket. A tagságban való emelkedés nem hitbeli, hanem sokkal inkább anyagi kérdés, ez pedig elképzelhetetlen az igazi vallások esetén, például hogy valaki azért legyen egy ország érseke, mert pusztán milliókat adott a Vatikánnak. A legkülönfélébb cégekbe, szervezetekbe való parazita befurakodással a maguk képére formálhatják azokat, így gyűjtve pénzt illetve tagot szektájuk számára.

  Veszedelmes, elmebeteg fertő a Te vallásod, b, nem hiába szólaltak fel ellene nemcsak a KDNP-sek, fideszesek, de gy.k. minden párt prominens embere, amióta csak beengedték és vallási felekezetként elismerték (szemben például Németországgal, ahol üzleti szervezetnek könyvelték el, nem ok nélkül) és persze nem hiába fél úgy a pszichológiától, amely tudományos ismereteivel képes lehet kezelni az elvakultakat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 20. Köszönet a lelkész úrnak!
  Nem kéne hogy mindenki ilyen legyen, de azért egy pár ezer magyar lehetne, akit érdekel komolyan az ország sorsa.
  Én hét napig bírtam a böjtöt, minden elismerésem Jeremiásnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 21. Animebj: Én adtam mínuszt neked, a fröcsögő gyűlöletedre. Nem vagyok szcientológus, de nem hiszem, hogy ők lennének az ördögök.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 22. Animebj
  2011. december 1. csütörtök
  22:29
  Én is mínuszt adtam, de csak mert még mindig általánosságokat írsz.
  Konkrétumokról beszélhetünk, mondtam. Eddig két konkrétumnak alig nevezhető állítást olvastam ki a szövegedből:
  1) Szakítás a kritikus családtagokkal.
  Találkoztál már ilyennel? Én nem. Félremagyarázásokról igen, de azok mind tisztázva lettek. Szóval, konkrétum?
  2) A pénzről szerintem teljesen értelmetlen beszélni.
  Mit keresnek perselyek a templomokban? Mennyibe kerül egy gyászmise? Miből tartják el más egyházak magukat? Mit esznek? Hol laknak? Emellett meg mindenkinek magánügye, hogy mire adakozik. Jeremiás lelkész úr nem szcientológus de már jó pár eurót kapott tőlem. Tőled?
  .
  Úgy írod le az “adatokat”, mintha egész életedben szcientológus lettél volna, és nagyon alaposan kiismerted volna.
  Amit írsz mind elolvasható az interneten, de totál félremagyarázás. És sztereotip állítás. Én is olvastam ilyeneket. Na és?
  Olyat is olvasunk, hogy Szálasi meg Horthy isten volt, pl. a kuruc.info-n attól még igaz?
  .
  Én tudom, hogy amit írsz az nem igaz. Bárki besétálhat egy szervezetbe és megnézheti, vagy utánaolvashat pl. a http://mia.szcientologia.org oldalon. Én megfigyeltem és megtapasztaltam.
  Ha te tapasztaltál negatív KONKRÉTUMOT, akkor azt megemlítheted, és lehet érdemben tárgyalni róla, a többi csak ostoba papagájkodás.
  .
  “Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”
  .
  Ez a 18. emberi jog.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 23. Animebj
  2011. december 1. csütörtök
  22:29
  Én is mínuszt adtam, de csak mert még mindig általánosságokat írsz.
  Konkrétumokról beszélhetünk, mondtam. Eddig két konkrétumnak alig nevezhető állítást olvastam ki a szövegedből:
  1) Szakítás a kritikus családtagokkal.
  Találkoztál már ilyennel? Én nem. Félremagyarázásokról igen, de azok mind tisztázva lettek. Szóval, konkrétum?
  2) A pénzről szerintem teljesen értelmetlen beszélni.
  Mit keresnek perselyek a templomokban? Mennyibe kerül egy gyászmise? Miből tartják el más egyházak magukat? Mit esznek? Hol laknak? Emellett meg mindenkinek magánügye, hogy mire adakozik. Jeremiás lelkész úr nem szcientológus de már jó pár eurót kapott tőlem. Tőled?
  .
  Úgy írod le az “adatokat”, mintha egész életedben szcientológus lettél volna, és nagyon alaposan kiismerted volna.
  Amit írsz mind elolvasható az interneten, de totál félremagyarázás. És sztereotip állítás. Én is olvastam ilyeneket. Na és?
  Olyat is olvasunk, hogy Szálasi meg Horthy isten volt, pl. a kuruc.info-n attól még igaz?
  .
  Én tudom, hogy amit írsz az nem igaz. Bárki besétálhat egy szervezetbe és megnézheti, vagy utánaolvashat pl. a http://mia.szcientologia.org oldalon. Én megfigyeltem és megtapasztaltam.
  Ha te tapasztaltál negatív KONKRÉTUMOT, akkor azt megemlítheted, és lehet érdemben tárgyalni róla, a többi csak ostoba papagájkodás.
  .
  “Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”
  .
  Ezt mondja a 18. emberi jog.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 24. Animebj
  2011. december 1. csütörtök
  22:29
  Én is mínuszt adtam, de csak mert még mindig általánosságokat írsz.
  Konkrétumokról beszélhetünk, mondtam. Eddig két konkrétumnak alig nevezhető állítást olvastam ki a szövegedből:
  1) Szakítás a kritikus családtagokkal.
  Találkoztál már ilyennel? Én nem. Félremagyarázásokról igen, de azok mind tisztázva lettek. Szóval, konkrétum?
  2) A pénzről szerintem teljesen értelmetlen beszélni.
  Mit keresnek perselyek a templomokban? Mennyibe kerül egy gyászmise? Miből tartják el más egyházak magukat? Mit esznek? Hol laknak? Emellett meg mindenkinek magánügye, hogy mire adakozik. Jeremiás lelkész úr nem szcientológus de már jó pár eurót kapott tőlem. Tőled?
  .
  Úgy írod le az “adatokat”, mintha egész életedben szcientológus lettél volna, és nagyon alaposan kiismerted volna.
  Amit írsz mind elolvasható az interneten, de totál félremagyarázás. És sztereotip állítás. Én is olvastam ilyeneket. Na és?
  Olyat is olvasunk, hogy Szálasi meg Horthy isten volt, pl. a kuruc.infón — attól még igaz?
  .
  Én tudom, hogy amit írsz az nem igaz. Bárki besétálhat egy szervezetbe és megnézheti, vagy utánaolvashat pl. a http://mia.szcientologia.org oldalon. Én megfigyeltem és megtapasztaltam.
  Ha te tapasztaltál negatív KONKRÉTUMOT, akkor azt megemlítheted, és lehet érdemben tárgyalni róla, a többi csak ostoba papagájkodás.
  .
  “Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”
  .
  Erről szól a 18. emberi jog.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 25. Bocs, hogy 3-szor elment ez a komment. 1-szer is elég volt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 26. Mate, Ivan Tibor

  Kedves b,
  .
  Mint meggyozodeses “scientologus” harcosan kiallsz a szervezeted erdekeben es vedelmeben, es az elfogultsagod a husegedet es elkotelezettsegedet tukrozi.
  .
  En eleg keveset tudok a vilagszervezetrol, de amit tudok, attol nem ebredt rokonszenv bennem a szervezet irant.
  .
  A latvanyos es nyilvanos scientologus fellepes a pszichologia es pszichiatria ellen ugy tunik, hogy az a szervezet onvedelmi gesztusa, amivel minden lelektani problemaval kuszkodo egyent a sajat altudomanyos es minden kepzettseg, diploma es felkeszultseg nelkuli, gyakorlatilag feljogositas nelkul praktizalo onkepzett es onkepzetlen scientologusok akarjak vegezni, egyszeruen piacvedelmi okbol elterithetnek raszorulo szemelyeket a szukseges pszichiatriai kezelestol es gyogyszerezestol. Ez legjobb esetben kepmutatas, de vegletes felelotlensegnek is tekintheto.
  .
  Ron Hubbard soha nem tanult pszichologiat, de a szisztemaja kizarolag a tudat vizsgalasara koncentral, es mint sci-fi iro ehhez vajmi keveset erthetett, leszamitva azt amit esetleg pszichologia konyvekbol kiolvasott, vagy a korai priomitiv “hazugsag vizsgalo” berendezeeksrol kitalalt.
  .
  A scientologia tortenete osszeeskuvestol es kemkedestol terhes, mint a Hofeherke terv amivel a szervezet tagjai amerikai kormany es magan hivatalokbol a szervezetre nezve hatranyos tartalmu dokumentumokat loptak es semmisitettek meg, kivaltkep ha azok terhelo bizonyitekokat tartalmaztak a szervezetukrol. Ez volt az amerikai kormany hivatalok minden idok legnagyobb, maig is paratlan infiltracioja es szabotazsa egy szervezet altal.
  .
  Ezzel parhuzamosan mebprobaltak mindenkit lehetetlenne tenni, aki kiserletet tett, hogy leleplezze a szervezet valodi termeszetet.
  .
  Tudtommal a szervezet szinte hatartalan befolyast tud gyakorolni az individualis tagokra, mert azoknak az eleterol, annak a legintimebb tapasztalati es erzelmi elmenyeirol a szervezet mindent tud, es sajnalatosan ezeket az informaciokat a tagok onkentesen szolgaltatjak a “mentalis tisztasag” eleresenek folyamataban. Ugyanakkor szeretnek adatokat gyujteni es kartotekoket vezetni kivulallo szemelyekrol is. A kommunistak, nacik, maoistak soha nem ertek el ilyen kontrolt az egyenek felett.
  .
  Gyanitom b, hogy Te jobban tudod, mert belulrol latod a dolgokat. Ha valamiben ki akarsz javitani, kerlek, ne tetovazz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 27. Animebj és Maté Ivan véleményéhez csatlakozom. A scientologia szekta. Még rosszabb, mint a Hit Gyülekezete! Franciaorszag nem ismeri el, mint egyhaz, hanem szektaként tartja nyilvan. Hasonlo a helyzet Némtorszagban.
  http://www.rickross.com/reference/scientology/history/history201.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 28. Izsák-Bács Jeremiás ügyéhez egyébként nem kapcsolodik szorosan, de még lazan sem a szcientologia.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 29. Remélem hogy hamarosan elindul a dominó , és ezeket a patkányokat az utolsó hatalmas betontömbként fogja megsemmisíteni !! (majdnem azt írtam hogy agyoncsapni , de hát akiknek nincs az akkor lehetetlen)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 30. Mit gondoltok ? Tevedek ha azt allitom hogy Izsák-Bács Jeremiás jelenleg a

  LEGBATRABB MAGYAR .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 31. Mate, Ivan Tibor
  2011. december 3. szombat
  01:06
  Hello. Ezek a “tények” még mindig nem tények, ezért nehéz érdemben hozzászólni.
  Elsőként annyit tudok mondani, hogy amikor valamit tárgyilagosan akar valaki tanulmányozni valamit, mert tényleg tudni akarja, mi az, akkor nem csak az ellenzők propagandáját olvassa el.
  .
  Mindenféle végtelen áradatot lehet olvasni a Szabadkőművesek borzalmairól. De akkor ez azt jelenti, hogy Amerika honatyái mind brozalmasak voltak kezdve George Washingtonnal. És mi van Kossuthtal? Stb. stb.
  Nem, tessék elolvasni a saját magukról szóló írásokat is.
  .
  A te kommented válogatás az ellenzők végtelen hosszú anyagaiból, ami mindenhol fellelhető az interneten. Szóval egyáltalán nem új, és általánosító, vagy kifordított és kiszínezett tényeken alapul, vagy egyenesen hazugság.
  .
  Vegyük az egyik témát: “fellepes a pszichologia es pszichiatria ellen”
  Először is én soha nem hallottam fellépést a pszichológa ellen. És viccesnek hangozhat, de a pszichiátria ellen sem.
  .
  Direkt ezt a példát választottam ki tárgyalásra, ugyanis ez tökéletesen példázza, hogy hogyan lehet az egyszerű tényekből egy baromi hatalmas zöldséget keverni, ami félelmetesnek és rossznak tüntet fel egy csoportot.
  .
  A pszichiátria területén folytatott VISSZAÉLÉSEK ellen küzdenek a szcientológusok. Erről már volt egy esszém egy másik cikkben, de röviden ennyiről van szó:
  Senki nem beszél arról, hogy az őrülteket nem kell kezelni, van rengeteg alternatív (pszichiátriai) kezelés. A CCHR azért harcol, hogy a pszichiátria NE NYOMORÍTSA MEG többé az embereket káros, alig tesztelt szerekkel, illetve brutális embertelen “kezelésekkel”. Ennyi. Persze, hogy kell pszichiátria, de nem a mai elnyomó formájában. Lásd dr. Thomas Szász pszichiáter műveit. Ő magyar, és ő alapította a CCHR-t. Rajta kívül több száz pszichiáter és pszichológus dolgozik a CCHR-ral közösen a terület megreformálásán. Nem szcientológusok. Lásd http://www.cchr.org.hu
  .
  Tehát az állítást már maga a több száz CCHR-ral együttműködő pszichiáter és pszichológus személye cáfolja.
  .
  A többi állítást ugyanígy vehetném sorba, és kivesézhetném, de értelmetlen. Mindössze az kell, hogy menj fel a fenti kommentemben megadott mia.szcientologia.org vagy a szcientologia.org.hu linkre, és olvass utána, van egy többszáz kérdéses FAQ.
  .
  És még egyet fontosnak tartok megjegyezni. Általában verik a tamtamot az ellenzők, hogy hol lépnek fel államilag a Szcientológia ellen, csak az a furcsa, hogy a lista egyre rövidebb és rövidebb. Vajon miért?
  .
  Vajon miért nem közlik mindig a teljes listát?
  Tök egyszerű: mert mint te is, a kormányokban tevékenykedő hivatalnokok is hisznek a kiszínezett hazugságoknak, és nem informálódnak pártatlanul mindkét oldalról.
  Ezért sokszor csak teljes bírósági perek után, ahol a teljes igazság feltárul, mentik fel a Szcientológiát.
  .
  Vicces, mert a legnagyobb támadások baromira nem Francia- és Németországban voltak.
  Németország is furcsa, hogy még mindig a listán van, mert tavaly oszlatták fel a Szcientológia-ellenes kormányhivatalt, mint felesleges koncot.
  Ám ezek kismiska az Ausztráliaban, Spanyolországban vagy az USA-ban lezajlott eseményekhez képest.
  No, és mi történt? Ezekben az országokban NAGYON ALAPOS állami felülvizsgálat és számtalan bírósági tárgyalás után, A SZCIENTOLÓGIÁT TELJESEN ELISMERTÉK JÓHISZEMŰ VALLÁSKÉNT.
  Ilyen egyszerű.
  .
  Ennyi. Mondom, a FAQ-t érdemes elolvasni a fenti mia.szcientologia.org vagy a szcientologia.org.hu oldalakon, és ott a többi kérdésedre is megvan a cáfolat.
  .
  Több millió nem-szcientológus dolgozik a Szcientológia által alapított programokban, és mind elmondhatják, hogy a fenti állítások egyszerűen nem igazak. Sőt, bármelyik egyházba be lehet menni, és meg lehet nézni. Ehhez nem kell szcientológusnak lenni.
  De figyelmeztetlek, hogy az igazság veszélyes. Ha megtudod, végül még szcientológus leszel…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 32. Mate, Ivan Tibor
  .
  Visszanéztem, hogy jött-e már válasz, aztán átolvastam még egyszer a pontjaidat, és még tudnék magyarázatokat adni pár dologra belőle, ha a fenti válasz nem elégséges.
  Ebben az esetben, kérlek tedd fel a konkrét kérdéseket.
  Szia!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 33. Kedves hozzaszolok!
  Nem ismerem eszt az embert aki tiltakozik helyetunk Strasbourgban de merem mondani hogy kevesen merik eszt megtenni.
  Ugy erzem hogy sorakuznunk kellene es a Kosuth teren valamenyien kovetelyuk a kormanytol hogy mondjan le es a Kosztarsosagi Elnoktol aszt hogy elorehozot valosztasokot akarunk, az uj Alkotmany eletbelepeset halasza el mindadig amig meg nem alakul az uj Parlament es amig a NEPSZAVAZAS meg nem erositi az Uj Alkotmanyt.
  Szerintem a NEP – NEMMMEL fog szavazni az Alkotmanyra;
  Tamogatni kel a Lelkesz Urat ugy anyagilag mind erkolcsileg kifejezven a SZOLIDARITAST es egyeterzesunket O-vele;
  Bar volnanak meg tobb Jeremiasok Magyarorszagon.
  Koszonyuk Jeremias lelkesz ur!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 34. Én egy ateista vagyok. Ennek ellenére rettenetesen elkeserít az a hozzáállás, ahogy dicső kormányunk és 2/3 parlamentünk /ez egy hazugság/ kezeli a vallásszabadságot. szerintem teljesen mindegy, hogy hány hívője van egy egyháznak felekezetnek. A tevékenysége lapján kellene megítélni és ehhez a tevékenységéhez mérni az elismerését és támogatását. nem tudom mért félnek a katolikusok és a reformátusok no és a zsidók a metodistáktól, a krisnásoktól és sorolhatnám a kis egyházakat, akiket most a süllyesztőbe tett a figyusz.
  Ez már a sokadik szög a demokrácia koporsójába. Sőt már annyi a szög, hogy a fa ki sem látszik!!!
  Éljen a vallásszabadság!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 35. Nincs újabb hír Izsák-Bács Jeromos úr állapotáról? Aggódunk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 36. Sajtokozlemeny

  2011.dec.16 Stasbourg
  Izsak-Bacs Jeremias
  Magyarorszagi Anabaptista Misszio
  Magyar Kereszteny Mennonita Egyhaz
  Lelkesz

  A bojt 37-ik napjan irom ezt a nyilatkozatot es kijelentem hogy a mai napon tudomast szereztem arrol, hogy Magyarorszagon a meg jelenlegi Alkotmany Birosag arra keszult hogy megsemisitse az Egyhazi Torvenyt.
  Lazar Janos kijelentette hogy E.T.-t viszavonjak – Technikai okokra hivatkozva.
  A kesobbiekben ugy nyilatkozott hogy a ket unnep kozott Rendkivuli Parlamenti osszehivast surget es E .T.-t ujra meg fogjak szavazni.
  Ez azt jelenti hogy 2012. Jan. 01-tol, mivel mar nem lesz Alkotmany Birosag a regi-uj E.T.-tnem lesz aki felulvizsgalja
  ( nesze semmi fogd meg jol)
  Ezert en ugy dontottem hogy folytatni fogom a – BOJTOT – es minden erommel TILTAKOZNI fogok a tovabbiakban is a KIREKESZTETT EGYHAZOKERT, mindaddig amig az ELETEM birja, vagyis a VEGSOKIG.
  Nem fognak megfelemliteni azok az ,, uzenetek sem “ amit eddig is kaptam es kitartok az mellett hogy az 1990 evi E.T. demokratikus volt es megfelelt az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatanak, pelda erteku volt.
  Azzal hogy a Kormany es a Parlament megprobalya szabalyozni, felulbiralni az E.T.-t, azt a tenyt Demonstralja hogy az Egyhaz es az Allam nincs szetvalasztva.
  Sajnallom hogy 14 engedelyezett Egyhaz vezetosegbol, eloljaroibol egyikuk sem emelte fel a hangjat a kirekeszres ellen.
  Vajon szerintuk ,, a Messiasnak “ nincs helye a Kirekesztet Egyhazakban?

  TILTAKOZOM:

  1. Az uj E.T. elfogodasaert!
  2. Minden jogsertesert amit ez a Kormany a ,, Sarkalatos Torvenyekkel “ korlatozza, megkurtitja a tarsadalom jogait.
  3. Minden Kirekesztes ellen.
  - faji, – vallasi,- szocialis,- tarsadalmi kirekesztes ellen

  Remellem, hogy kozel az a nap hogy a magyar nep visszanyerje:
  - melto szabadsagat
  - es melto helyet a civilizalt europai csaladban, vilagban.

  Izsak-Bacs Jeremias

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

Szerdán sem döntöttünk kormányt 2011. december 29. csütörtök | TÖRÖK MÓNIKA

Kordonbontással védték meg a tiltakozók jogait 2011. december 29. csütörtök | AN

Nagy Navarro Balázs segítséget kér 2011. december 29. csütörtök | AN

Csillag Ádám videója az éhségsztrájk letöréséről 2011. december 28. szerda | Csillag Ádám

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos