Ronai and Ronai
AMERIKAI

Az Emberi Jogi Bizottság elnöke fogadta Jeremiást 2011. december 7. szerda 16:35 | AN

 • Hozzászólások(27)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Az Emberi Jogi Bizottság elnöke fogadta Jeremiást

Strasbourg – Az Európa Tanács Emberi Jogi Bizottságának elnöke, Mr. Thomas Hammarberg tegnap délben, saját irodájában fogadta Izsák-Bács Jeremiás lelkészt, aki már 27. napja folytat tiltakozó böjtöt Strasbourgban, az Európa Palota bejáratánál, a magyarországi új egyházi törvény jogsértő, kirekesztő és alkotmányellenes tartalma, valamint az Orbán-kormány demokráciaellenes és jogállamot leromboló lépései miatt. A lelkész nem csak az egyházak jogsérelmei miatt emeli fel szavát demonstrációjával, hanem keresztényként kötelességének érzi a szolidaritás vállalását mindazokért, akik a jogállamiságot és demokráciát durván megsértő kormányzás és törvényhozás miatt súlyos jogsérelmeket szenvedtek. Az európai Emberi Jogi Bizottság elnöke támogatásáról biztosította a tiltakozó lelkészt. Jeremiás tiltakozó böjtje eredményes, a vártnál is sikeresebb és jobb fogadtatásra talált Strasbourgban, most már csak arra kellene figyelni, hogy ne haljon meg.

Jeremiás lelkész átadta az európai Emberi Jogi Bizottság elnökének címzett levelét, amelyben összefoglalta tiltakozó böjtjének okát és célját, mellékelte hozzá az Egyházak Nyilatkozatát, valamint az új egyházi törvény alkotmányt sértő, és az emberi jogokkal ellentétes rendelkezéseinek szakmai elemzését is. Mr. Thomas Hammarberg, mint az Európa Tanács Emberi Jogi Bizottságának elnöke, az Európa Tanács nevében teljes megértéséről és támogatásáról biztosította Izsák-Bács Jeremiás lelkészt, demonstrációja okait és céljait illetően.  Ígéretet tett arra, hogy az átadott dokumentumokat eljuttatja az Európa Tanácsban résztvevő 47 tagállam képviseletéhez, valamint felszólítják a magyar kormányt és parlamentet, vonják vissza vagy módosítsák az új egyházi törvényt, hogy az eddigi egyházak  ne veszítsék el egyházi státuszukat, és ennek elérése érdekében minden rendelkezésükre álló eszközt igénybe vesznek. Hozzáfűzte még, hogy az Európa Tanács illetékesei minden magyarországi eseményt figyelemmel kísérnek, és nagy aggodalommal töltik el őket a Magyarországon tapasztalható, az európai normáktól idegen politikai és társadalmi változások, főképpen amelyek a jogállam és demokrácia lebontása terén észlelhetők.

A kölcsönös tisztelet légkörében zajló találkozó végén elnök úr azon kérdésére, hogy a megbeszélés végeredménye alapján a lelkész befejezi-e az éhségsztrájkot, és úgy gondolja-e, hogy a demonstrációja elérte a célját, Jeremiás lelkész azt válaszolta: “úgy gondolja, részben elérte a célját, és köszöni, hogy az Európa Tanács ilyen magas szinten foglalkozik a magyar üggyel, de a tiltakozó böjtöt folytatni kívánja addig, amíg a másik két legmagasabb európai testület, az Európai Bizottság, és az Európa Parlament is érdemben állást nem foglal, és lépéseket nem tesz a Magyarországon történő folyamatokkal szemben.”

Mindez azt mutatja, hogy Európa vezetői már aggódnak a tiltakozó magyar lelkész egészségi állapotáért, de a magyar kormány a böjttel tiltakozó erdélyi származású magyar lelkészről tudomást sem vett, egy szóval sem tett említést róla. Demokratikus országokban ilyenkor a kormányok felveszik a kapcsolatot és tárgyalnak, segítséget nyújtanak a demonstrálónak, és felelősséget éreznek az életéért. Meg kell jegyezni, hogy néhány egyházat és egyén adakozót leszámítva a magyar demokratikus ellenzék sem vett tudomást arról, hogy valaki a közös célok érdekében a tiltakozásnak ezt az önfeláldozó formáját választotta.

Búcsúzóul lelkész úr tájékoztatta még elnök urat arról, hogy demonstrációjával Magyarországon több civil, egyház, lelkész rokonszenvvel viseltetik, és nem kizárható az sem, hogy lesz aki csatlakozik hozzá. Lapunk információi szerint Soós Péter lelkész, Izsák-Bács Jeremiás kapcsolattartója hamarosan szintén Strasbourgba utazik, és csatlakozik a böjthöz. Nem kizárt, hogy mások is követik példáját. Izsák-Bács Jeremiással Soós Péter útján lehet kapcsolatba lépni: mobil: +36-30-663-0880,  E-mail :  spj1125@gmail.com

Jeremiás lelkész levele az Európa Tanács Emberi Jogi Bizottságának:

.

EURÓPA  TANÁCS

Emberi Jogi Bizottsága

S t r a s b o u r g

Mr. Thomas Hammarberg

elnök úr részére

Tárgy :   Tájékoztatás  Izsak-Bács Jeremiás lelkész  tiltakozó  böjtjének okáról és céljáról

I.   Tiltakozó böjt oka:

A közös európai értékeink – szabadság, jogállamiság, demokrácia, szolidaritás – súlyos megsértése történik ma Magyarországon.

Indoklás :

1./   A januártól élessé váló,de máris működő és sokakat megfélemlítő, valamint egzisztenciálisan ellehetetlenítő Új média törvénnyel a sajtószabadság (így lényegében a szólásszabadság, a szabad vélemény nyilvánítási jog) súlyos korlátozása lép életbe.

2./   Új alaptörvény, az Alkotmány helyett:

2.1. Megszünteti az államhatalom  ideológiai semlegességének elvét;

2.2.Sarkalatos törvényekkel” lényegében megteremti a diktatúra jogalapját;

2.3. Nemzeti ideológia elveire cseréli a polgári demokratikus jogállami normákat,

2.4. Demokrácia-, és alkotmányellenesen bebetonozza a jelenlegi kormánypárt  hatalmát,

saját győzelmét előre biztosító választási törvénnyel, véglegesen korlátozva ezzel az

esetleg későbbi másik kormányzat mozgásterét.

2.5. Bevezetik a kollektív bűnösség elvét, boszorkányüldözést folytatva a legnagyobb

ellenzéki (szocialista) párt ellen, hogy a következő választáson megnehezítse indulásukat.

2.6. A munkavállalók jogaival ellentétesen, a sztrájkhoz való jogot korlátozza.

3./   Szintén diktatórikus visszaélés a sarkalatos törvényekkel

3.1.Az új egyházi törvény :

-          Alkotmány ellenesen elvették több mint 100 törvényesen működő egyház státuszát.

-          Az „egyház” megjelölés erőszakos módon, egyesületi jogállásra változtatása súlyosan hátráltatja a szabad vallásgyakorlás jogát,

-          A hátrányos megkülönböztetéssel elvették a törvény előtti egyenlőség jogát,

-          Azzal, hogy a bíróság helyett a parlament kétharmada dönt róla, ki minősül egyháznak és ki nem, elvették a törvényes eljárás lefolytatásához való jogot, és elvették a fellebbezés jogát az újra regisztrálási kérelem elutasítása esetén (ráadásul avval fenyegetik a majdan „nem regisztráltakat”, hogy elkobozzák vagyonukat és intézményeiket)

-          (ld.: Melléklet – Egyházak Nyilatkozata, kelt: 2011.08.10. angol nyelven.)

3.2. Alkotmánybírósági törvény :

-    Alkotmánybíróság jogkörének drasztikus csökkentése,

-    A bírói testület pártsemlegességének megszüntetése, pártbefolyás érvényesítése,

-    Jelenleg folyamatban lévő 1584 beadvány teljes jogon kívül helyezése január 1.-től

3.3. A Munka törvénykönyve :

-          Munkavállalók jogainak drasztikus csökkentése,

-          Szociális jogok elvonása,

-          Sztrájkjog drasztikus csökkentése,

3.4.  Választási törvény :

-    Egyoldalú, antidemokratikus szabályozás, ami csak a jelenleg hatalmon

lévő pártnak kedvez, (pl.: jelöltállítási feltételek drasztikus szigorítása,

választókerületek teljes átalakítása saját érdekek alapján, stb.,)

4./   Egyéb törvények : ( társadalmi ellentétek szítása, szolidaritás elutasítása, a szegénység

kriminalizálása, hajléktalanok, kukázók 150.000,- forintra büntetése vagy bebörtönzése.)

4.1.  Hatalmi ágak szétválasztása elvének felszámolása :

-   Bírósági függetlenség megszüntetése,

-   Ügyészség függetlenségének megszüntetése,

-   Köztársasági elnöki hivatal pártbefolyás alá vonása,

-   Alkotmánybíróság függetlenségének és jogkörének drasztikus csökkentése,

4.2.  Elhibázott gazdasági és adótörvények :

-   Az egy kulcsos adó hatása:  gazdagok támogatása, szegények megsarcolása,

-   Alkalmazottak jogainak súlyos csökkentése,

-   Társadalmi elégedetlenség (instabilitás) okainak megteremtése,

-   Magánnyugdíj Pénztári vagyon (10,9 Billió Euro) államosítása, ellopása, ezzel

megvalósult a magántulajdonhoz való emberi jog durva megsértése is !

4.3.  NIBEK (új titkosrendőrségről szóló) törvény :

-   Adatvédelmi és emberi jogok semmibe vétele,

-   A politikai üldözés és a totális diktatúra lehetőségének megteremtetése.

Összefoglalva :

II.    A tiltakozó böjt célja:

Felhívni   az    Európai Unió– ,  és  az   Európa Tanács   vezetőinek   figyelmét,

hogy Magyarországon színlelt demokrácia működik!  Ennek leple mögött, 2012. január 1.-től, - a történelemben korábban már keservesen átélt –  egypárti és egyszemélyi diktatúra fog működni az Európai Unió egyik tagállamában.

A múlt század két világháborúja közötti dicstelen európai történelmi emlék  arra késztet, hogy az 1.-4. pontokban felsorolt indokok alapján figyelmeztessem a nemzetközi, az Európai Uniós, és a magyarországi közvéleményt ennek súlyos veszélyére!

KIÁLTOK,   tegyünk  meg mindent ennek megakadályozására, megfékezésére !

Strasbourg, 2011. december 6. a tiltakozó böjt  27. napján

Izsák-Bács Jeremiás

Tiltakozó  lelkész

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 5.0/5 (23 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +52 ( 54 szavazatból)
Az Emberi Jogi Bizottság elnöke fogadta Jeremiást, 5.0 out of 5 based on 23 ratings

Címkék:, , , ,

 • Hozzászólások(27)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

27 Reader’s Comments

 1. Köszönet Izsák-Bács Jeremiásnak és kapcsolattartóinak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +48 (54 szavazatból)
 2. Isten legyen Izsák-Bács Jeremiás lelkész úrral és segítse meg, adjon erőt egészséget célja eléréséhez és sikeréhez.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +44 (48 szavazatból)
 3. Köszönöm a kiállását a lelkész úrnak. Bárcsak segíteni tudnék!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +32 (38 szavazatból)
 4. Mély tisztelettel és köszönettel hajtok fejet eme EMBER előtt, ki helyettünk- akik csak ,, a székünkben ülve szórjuk a béna, gyámoltalan, tehetetlen szavakat” , mert és mer TENNI…
  Izsák-Bács Jeremiás lelkész urat az elhívásában továbbra is segítse és áldja Isten.
  Bár lélekben támogatja, erősíti hite én azért merem remélni, hogy lesznek többen, kik csatlakoznak Hozzá s nem hagyják magára a böjti megpróbáltatás alatt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +35 (37 szavazatból)
 5. Szerintem meg ezeket a “nagy tudású” narancsbárókat kellene hosszabb böjtre fogni , hát ha valami fény gyúlna abba a lánglelkükbe !!!!!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (26 szavazatból)
 6. Izsák Úr!

  Isten megáldja a szolgálatáért!

  Köszönjük Önnek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (31 szavazatból)
 7. Figyu!!!!!!!!!!!!!!
  Minden tiszteletem a lelkész Úré!
  e készüljünk arra , hogy ezlesz az utolsó szabad szilveszter.
  ÉS AZUTÁN A SÖTÉTSÉG!
  Eltotlyáztuk az időt. Úgy kell nekünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (24 szavazatból)
 8. Tiszteletem Izsák-Bács Jeremiásnak!
  Köszönöm amit a demokráciáért, azokért fideszhívőkért akik fel sem tudják fogni, hogy ez értük is szól kivéve ha ellentétes az érdekeikkel! Azokért a szélsőségesekért is küzd akik még ettől is rosszabbat emelnének hatalomba és nagy részük keservesen megszenvedné!
  Az úgynevezett ellenzéktől legalább egy tiszteletadást megérdemelne de ők elfoglaltak! A könyökük véres a hatalmi tülekedésben de vagy nem tudják mi történik vagy nem érdekli őket!
  Ha esetleg mégis eljut hozzájukt valamilyen Izsák-Bács Jeremiás harcáról szóló hír, remélem nem haragszanak rá amiért élesedik a kontraszt Izsák-Bács Jeremiás tette és az ő tehetetlenségük, értéktelenségük között!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (32 szavazatból)
 9. Azért gondolom az is észrevehető, hogy kőkemény politikai fogalmak, célok, utalások is szerepelnek az egyháztörvény okán tartott bőjt okai között. Természetesen minden tiszteletem, elismerésem a lelkész úré, de olvassunk a sorok között, ki, /vagy melyik párt/ inspirálhat ilyen megfogalmazásokat; célokat. Sajnos ezt még mi a kezdetleges demokráciánkban nem tanultuk meg. Hmm!
  Hozzászólt: Egy evangéliumi, hívő keresztyén ember, akinek egyháza kiszorult az új egyháztörvény alapján az elismert egyházak soraiból!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -10 (22 szavazatból)
 10. Köszönjük lelkész úr!
  Remélem, hogy Magyarországon is végre leszállnak a magas lóról, és végre méltatják a tevékenységét, és tesznek is valamit érdemben!
  .
  Az MTI sajtószolgálatához is be kéne adni ezeket a híreket és dokumentumokat, hogy áttörjük az otthoni média hallgatását:
  http://os.mti.hu/kozlemeny_beadasa

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (17 szavazatból)
 11. Engedjétek meg, hogy bemásoljak egy másik oldalon zajlott beszélgetést!
  .
  Ime:
  .
  Én:
  .
  Ki tudja ki Izsák-Bács Jeremiás lelkész?, Halott róla valaki?
  Csak kíváncsiságból ….
  .
  A válasz:
  (…) okostojás!!! Miattatok süllyedünk egyre lejjebb a szarba! Mert eláruljátok HAZÁNKAT!!! Mindenhova rohantok panaszkodni!!
  .
  Újra én, válaszként:
  .
  Kicsit rosszúl esik a személyezgetés, a stílus amit megütött valószínű, hogy csak ön értékeli … Azok akik segithetnének az országon minden bizonyal fintorognak, és addig örüljön míg van bennük enberi érzés még az olyanok felé is mint ön (…)
  .
  A Másik: Izsák-Bács Jeremiás lelkész egy olyan erdélyben született magyar ember aki ma éhség sztrálykot folytat Strasburgban! És tudja miért harcol? Önért, Magyarországért és az elnyomás ellen, a Demokráciáért … 27 napja teszi mindezt, már az egészségéért aggódnak! Mig maga mit tesz? Szidkozódik, Szapul …. És még maga mondja: Trtson össze a magyar? Tájékozódjon mi van az országban, de addig szégyelje magát!
  .
  _____________________________
  .
  Az üzenet váltásnak vége.
  .
  Bevallom tovább nem bírtam …
  Megdöbbentő az amit ma magyarországon művelnek a fidesz kormány tagjai és azok szimpatizánsai, párttagjai.
  Sajnálom és szégyelem, hogy Izsák bácsi az olya magyar érdekében is szót emel aki igy vélekedik , azokrol az emberekről akik igen is tesznek valamit, és olykor, Mint Izsák bácsi, akár az egészségét is kockára tesz ….
  .
  Én alázatosan meghajolok és mély tiszteletemet közvetítem!
  Köszönöm önnek Izsák-Bács Jeremiás lelkész Úr!
  .
  Isten Áldja!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (22 szavazatból)
 12. Drgon
  2011. december 7. szerda
  18:53
  Egy igaz mondás: segíts magadon, és az isten is megsegít.
  Minden támogatást megérdemel a Lelkész úr!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 13. Nekem az nem megya fejembe, hogy senki nem akad ott Starsbourg környékén vagy Magyarországon, aki a lelkész mellé állna – persze, nem szóban, hanem ott az épület elött.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 14. ……és Te, delisa, miért nem vagy ott???? személyesen, nem szóban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 15. delisa
  2011. december 8. csütörtök
  01:48
  Egyetértek, sokan megtehetnék. Az USA-ból nem tudom megtenni, de legalább adománnyal támogatom. Azt tényleg bárki megteheti, és kellene is megtegye.
  Az előző cikkben megtalálhatók az adományozási lehetőségek:
  http://nepszava.com/2011/12/magyarorszag/az-emberi-jogi-birosag-vizsgalja-az-egyhazi-torvenyt.html
  Sőt, nekem Paypalon is sikerült Soós Péteren keresztül (a fenti cikkben közölt e-mail címmel).
  Tehát tényleg bárki megteheti, akinek egy csöppet is fontos a demokrácia, hát még a vallásszabadság!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 16. Nagyon tisztelem a kedves lelkésztJeremiás bácsit.magam is keresztény vagyok,teljes evangéliumi de nem tudom ez Isten akarata-e hisz imádkozni tanít az Úr minket a hatalomban lévőkért is, ez a legjobb amit mi tehetünk krisztusi emberek..Csak Isten az a ki az imáink hatásásra tehet itt valamit az állammal és mindennel de nem biztos hogy ez az útja..legyen meg Isten akarata,térjenek meg az emberek és üdvözüljenek,akkor nem lesz ennyire súlyos a helyzet a világban..Ámen
  Azért imádkozom lelkész bácsiért..Isten mutatssa meg neki az Utat..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 17. Osszátok meg minél többen, minél több helyen hogy mindenki tudjon róla, mert ezt a Magyar média nem közli, erről Magyarországon nem tud senki semmit……sajnos!!! Büszkék vagyunk Rád Jeremiás lelkész Úr, Köszönjük .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (12 szavazatból)
 18. http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=498917
  Kamarás úr is csatlakozhatna Izsák-Bács Jeremiáshoz, ha már Kanadába emigrált. :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 19. delisa, pl. Soós Péter melléállt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 20. IZSÁK-BÁCS JEREMIÁS . É L J E N . 120 ÉVIG !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 21. Abba senki nem gondol bele, hogy vajon a lelkész Úr a böjtje után , milyen bánásmódban fog részesülni a hazájában…. Talán ki is toloncolják….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 22. Bajnok Edit
  2011. december 8. csütörtök
  12:21
  Kedves Edit!
  Valóban imádkoznunk kell a hatalomban lévőkért (is), de nem pontosítottál, hogy miképpen. Ha a cselekedeteik látványosan a saját kárukra is vannak, akkor azért kell imádkoznunk, hogy kapjanak világosságot, és térjenek meg a bűneikből, mert különben egyenes útjuk lesz a pokolba. Ezt meg keresztényként nem kívánhatjuk senkinek.
  Lehet nem olvastad, de Jeremiás lelkész úr elmondta, hogy Istentől való elhívás az amit tesz, ezt meg gondolom, látva hogy az egészségével és az életével is fizethet a tettéért nem kell(ene) kétségbe vonnunk.
  De az Ige is azt mondja, hogy
  Jak 2:17-18 Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
  De mondhatja valaki: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
  Úgy gondolom, Jeremiás lelkész úr láthatóvá tette a hitét. Bár sok magyar gyülekezet/egyház vezetője és tagjai is így tennének.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 23. Ateista vagyok, de most kérni fogom mindenki Istenét, hogy ez az ember sikerrel járjon. Minden tiszteletem az övé. Többet érhet el, mint a komplett hazai ellenzék.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 24. …és lesz, aki csak éppen
  néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
  fehérek közt egy európait.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 25. Sajtokozlemeny

  2011.dec.16 Stasbourg
  Izsak-Bacs Jeremias
  Magyarorszagi Anabaptista Misszio
  Magyar Kereszteny Mennonita Egyhaz
  Lelkesz

  A bojt 37-ik napjan irom ezt a nyilatkozatot es kijelentem hogy a mai napon tudomast szereztem arrol, hogy Magyarorszagon a meg jelenlegi Alkotmany Birosag arra keszult hogy megsemisitse az Egyhazi Torvenyt.
  Lazar Janos kijelentette hogy E.T.-t viszavonjak – Technikai okokra hivatkozva.
  A kesobbiekben ugy nyilatkozott hogy a ket unnep kozott Rendkivuli Parlamenti osszehivast surget es E .T.-t ujra meg fogjak szavazni.
  Ez azt jelenti hogy 2012. Jan. 01-tol, mivel mar nem lesz Alkotmany Birosag a regi-uj E.T.-tnem lesz aki felulvizsgalja
  ( nesze semmi fogd meg jol)
  Ezert en ugy dontottem hogy folytatni fogom a – BOJTOT – es minden erommel TILTAKOZNI fogok a tovabbiakban is a KIREKESZTETT EGYHAZOKERT, mindaddig amig az ELETEM birja, vagyis a VEGSOKIG.
  Nem fognak megfelemliteni azok az ,, uzenetek sem “ amit eddig is kaptam es kitartok az mellett hogy az 1990 evi E.T. demokratikus volt es megfelelt az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatanak, pelda erteku volt.
  Azzal hogy a Kormany es a Parlament megprobalya szabalyozni, felulbiralni az E.T.-t, azt a tenyt Demonstralja hogy az Egyhaz es az Allam nincs szetvalasztva.
  Sajnallom hogy 14 engedelyezett Egyhaz vezetosegbol, eloljaroibol egyikuk sem emelte fel a hangjat a kirekeszres ellen.
  Vajon szerintuk ,, a Messiasnak “ nincs helye a Kirekesztet Egyhazakban?

  TILTAKOZOM:

  1. Az uj E.T. elfogodasaert!
  2. Minden jogsertesert amit ez a Kormany a ,, Sarkalatos Torvenyekkel “ korlatozza, megkurtitja a tarsadalom jogait.
  3. Minden Kirekesztes ellen.
  - faji, – vallasi,- szocialis,- tarsadalmi kirekesztes ellen

  Remellem, hogy kozel az a nap hogy a magyar nep visszanyerje:
  - melto szabadsagat
  - es melto helyet a civilizalt europai csaladban, vilagban.

  Izsak-Bacs Jeremias

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 26. Article paru dans l’édition du
  Samedi 17 Décembre 2011

  Monde
  Strasbourg Pour alerter les institutions européennes
  Il jeûne pour la liberté religieuse en Hongrie
  Jeremias Izsak-Bacs, responsable d’une communauté mennonite de Hongrie, vient de jeûner trente-sept jours durant à Strasbourg, pour défendre la liberté religieuse, qu’il estime menacée dans son pays.
  Depuis plus d’un mois, le pasteur Izsak-Bacs se poste en alternance devant le Conseil de l’Europe ou le Parlement européen. Il dit jeûner depuis le 11 novembre, se maintenant en mangeant des gousses d’ail et en buvant de l’eau et du thé au miel. Ce responsable d’une communauté mennonite tente de sensibiliser les eurodéputés et les diplomates aux dangers d’une nouvelle loi hongroise distinguant certaines religions et discriminant les autres. Il dit avoir été reçu par Thomas Hammarberg, le commissaire …
  (*) selon les toutes dernières informations de sources proches du pasteur, la loi controversée pourrait être retirée par le gouvernement hongrois avant son entrée en vigueur début janvier

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 27. New post on Kanadai Magyar Hírlap

  Forradalmi felhívás a Szolidaritástól: döntsük meg a rendszert!
  by Christopher Adam

  A magyarországi Szolidaritás Mozgalom tüntetéseket szervez szombatra a 2012. január 1-én hatályba lépő, a több mint kétévtizede tartó demokratikus berendezkedést felváltó húsvéti alkotmány ellen. Kanadából is nyomon követhető, hogy milyen gyorsassággal radikalizálja a kormány- és rendszerellenes hangulatot a Fidesz antidemokratikus, a kétharmaddal maximálisan visszaélő hatalomgyakorlata, valamennyi független közintézmény ápolitizálása és a gazdaságpolitikai csőd által fokozott nyomor. A legújabb bukás a Valutaalappal (IMF) történő tárgyalások felfüggesztése, amikor az IMF képviselői váratlanul felálltak az asztaltól és repülőjegyüket megváltoztatta hazamentek, ugyanis kiderült, hogy a kormány a Magyar Nemzeti Bank függetlenségének felszámolására készül az új jegybanktörvénnyel.

  “Ami az elmúlt negyvennyolc órában történt, az mindennél pontosabban mutatta meg, hogy a jelenlegi kormány – miniszterelnökével, minisztereivel, lelkesen támogató vagy passzívan asszisztáló képviselőivel és mindent vállaló szóvivőivel együtt – a cinizmusnak korábban szinte elképzelhetetlen fokára jutott”–írta Török Gábor, konzervatív politikai elemző aki egészen eddig – saját bevallása szerint – “megértő és elemző módon próbált közelíteni ehhez a kormányhoz.”

  Ha még bárkinek kéne bizonyíték, hogy merre halad Magyarország, érdemes elolvasni a Népszabadságban – a legnagyobb magyar országos napilapban – mejelent felhívást, melyben a Szolidaritás nem csupán néhány kisebb-nagyobb tüntetés és sztrájk mellet agitál, hanem rendszerváltásra szólítja fel a kormányt ellenzők egyre népesebb táborát. Ime néhány részlet a Szolidaritás markáns – tulajdonképpen militáns – felhívásából:

  “Már csak egy-két hét, és véget ér egy korszak, megszűnik egy állam, amelyet úgy hívtak, Magyar Köztársaság. Vele együtt eltűnik mindaz, amiről azt képzelted, életed szilárd keretrendszere, hiszen törvények garantálják, független intézmények őrködnek felette. (…) Ezen a karácsonyon alaptörvényileg acélkerítést kapsz ajándékba mai uraidtól, amely megszabja életed kereteit. Ne legyen illúziód, ők évtizedekre rendezkednek be.

  Ezért kell a tereket, utcákat átnevezni, a szobrokat ledönteni. Ez egy rablóbanda, amely elődei hibái és bűnei miatt kétharmados parlamenti többséget kapott, azonban gúnyt űz ebből a ritka felhatalmazásból. Önös érdekeit iktatja törvénybe, csak a saját jelképeit tűri el.

  Kedves Magyarország! 2012. január elsejétől egypárti alaptörvény váltja fel köztársasági alkotmányodat, melynek bevezetése és a hozzáigazított sarkalatos törvények biztosítják egy végletesen megosztó, szegényellenes, Európából kifelé sodródó hatalom évtizedekre szóló uralmát. (…)

  Most nem az a lényeg, ki jobboldali, ki baloldali, ki szabadelvű, ki konzervatív, hanem az, hogy a rendszer, ami létrejött, ártalmas és megvetésre méltó. Úgy érezzük, hazafias kötelességünk minden erőnkkel küzdeni ellene. Egy-két jól sikerült tüntetés ehhez már nem elég. Éppen ezért társadalmi mozgalmat indítottunk, hogy a húsvéti alkotmányra alapozott új rendszert minél hamarabb megdönthessük. Hogy megszüntessük az országot megbénító közönyt. Hogy állampolgári öntudatra ébresszük kisebb és nagyobb közösségeidet. Hogy megtisztulásra, összefogásra, közös értékeink tiszteletben tartására késztessük a demokratikus elveket valló pártokat. Hogy új irányt szabjunk Magyarország történelmének.”

  A Szolidaritás azt is jelezte, hogy mindenféle törvényes eszközt hajlandó bevetni annak érdekében, hogy minél nagyobb nyomás alá kerüljön a kormány és az általuk épített rendszer. Ezek közé sorolja a flash mob-ok szervezését, tüntetéseket, sztrájkokat és a polgári engedetlenség minden formáját.

  Aki azt gondolta, hogy esetleg a karácsonyi ünnepek miatt nem figyelnek annyira a kormány autoriter politikájára, a Magyar Köztársaság két héten belüli megszüntetésére, azt elég nagyot téved. A Szolidaritás ugyanis az ünnepek előtti legforgalmasabb bevásárló-hétvégére tervez villámcsődületet (flash mob-okat) országszerte.

  Budapesten, 2011. december 17-én a Moszkva téren (másnéven a “Széll Kálmán téren”), valamint a Blaha Lujza téren terveznek déli demonstrációkat a kormány ellen. Ezen kívül 24 vidéki városban is demonstrál a Szolidaritás.

  A Kanadai Magyar Hírlap — innen a tengerentúlról is — szolidaritást vállal a dinamikus magyarországi civil mozgalmakkal, illetve a demokratikus alkotmány és a szociális igazságosság melletti kiállásukkal.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

Rosszul lett Jeremiás 2011. december 20. kedd | AN-információ

Befejeződött Strasbourgban a tiltakozó böjt 2011. december 19. hétfő | AN

Budapesten folytatódik a strasbourgi böjt 2011. december 17. szombat | AN

Strasbourgban csúcsra jár az éhségsztrájk 2011. december 15. csütörtök | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos