Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A Brooklyn Bridge elmélet 2011. november 17. csütörtök 9:34

 • Hozzászólások(114)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A Brooklyn Bridge elmélet

(Előre jelzem, cikkeim hosszúak. Nem azoknak íródnak, akik sms-t olvasnak csak. Ők ne fáradjanak vele, ez nem nekik készül.)

Fotó: Molnár Miriam/Amerikai Népszava

Egyszer New Yorkban a Brooklyn Bridge-en ültem, és lábamat lóbálva a híd híres sodronykötelein keresztül néztem a Downtown-t, a Wall Street-et is magába foglaló pénzügyi negyedet. Az IMF központja Washingtonban van, mégis ez a világ pénzügyi központja, amellyel szemben az Orbán-kormány ádáz szabadságharcát vívja. A felhőkarcolókban a világ legnagyobb pénzügyi befektetései dőlnek el, itt cserél gazdát a legtöbb áru, hatalmas, országok sorsát befolyásoló vásárlások, tranzakciók zajlanak. Mintha a világ tárulna kicsiben az ember szeme elé. Ekörül zajlanak most a világ politikai és pénzügyi vezetőinek csatározásai, hogy merre van a kiút az adósságválságból. Aki ezt látja, mindent látott. Arra lettem figyelmes, hogy miközben a sodronyokon keresztül nézem a világ szívét, a Brooklyn Bridge vaskötelei hálóként fonják be a „világot”. Megvilágosodásom támadt, és ekkor alkottam meg a családomban nagy sikert arató „Brooklyn Bridge elméletet”, amely ugyan elsőre úgy tűnik, hogy maga a spanyolviasz, viszont a belőle származó következtetések már nagyon is érdekesek. A teória lényege, hogy az egyedül életképes szerveződés az, amely hálót épít és nem piramist. Aki meg akarja hódítani a világot, vagy csak a saját kis világát, annak hálót kell építenie, amely beszövi a meghódítandó területet.

Előzetesen annyit mondanék, hogy így épül fel az orosz maffia, az al-Kaida, az őskeresztény egyház, Kínában ma is így szerveződik a földalatti kereszténység, Kubában az ellenállási mozgalom, így épülnek fel a multinacionális cégek, de így szerveződött a polgári körök mozgalma is, amely Orbán Viktor sikerének egyik titka. Közös jellemzőjük az, hogy megfoghatatlanok és kiirthatatlanok, rendkívül mozgékonyak és hatékonyak, illetve ha egy tönkremegy, nem dönti romba az egész szervezetet. A piramis jellegű szervezetek hierarchikusan épülnek fel, ezért ezeket könnyen fel lehet számolni, nehézkesek, sérülékenyek és drágák. Ha lefejezik vagy a hierarchia bármely szintjén beavatkoznak, esetleg az egyik alegység csődbe megy, akkor csődbe megy az egész, illetve a szervezet összeomlik.

A háló jellegű szervezetek azonban nem hierarchikusan épülnek fel. A kötelek találkozási pontja egy-egy sejt, amelyeket csak a közös cél és eszme, azonos tevékenység vagy szolgáltatás tart össze, laza kapcsolatban vannak egymással, mint az egyik csomótól a másikig érő szálak, de ezek mindegyike egymástól függetlenül, önállóan működik. A cél az, hogy minél sűrűbb legyen a háló. Egy-egy sejt hatósugara és tevékenysége a másik sejtig terjed. Ha az orosz maffia vagy az al-Kaida egy csoportját lebuktatják, akkor a többi sejt még tovább él. Kiirthatatlan egy ilyen háló, mint egyes gyomnövények, úgy működnek, akár egyes élő sejtek, úgy szaporodnak el, mint a szervezetben a rák. A háló önmagát szövi, magát építi. Minden egyes sejt olyan, mint egy modern franchise. Maga a franchise technológia is a Brooklyn Bridge elméleten alapul, ez a multi cégek sikerének titka. Van egy minta, közös cél és eszme, dizájn, tartalom, azonos tevékenység, ezt készen kapják a sejtek, van laza kapcsolat, de önállóan és szabadon működnek.

A politikában is jelen van a két szerveződési forma. A pártok piramis jellegű szerveződést hoznak létre. Diktatúrákban az ellenállás viszont háló formájában szerveződik. Tömegmozgalmakat hálóban szerveznek. Az arab világban végbement forradalmak a Brooklyn Bridge teória alapján szerveződtek. Ezért nem tudtak a diktatúrák mit kezdeni velük. A közös „franchise” a Facebookon jutott el a „sejtekhez”. Szellemi forradalmat csak háló építésével lehet indítani. Orbán Viktor a maga módján szellemi forradalmat hozott létre, amennyiben lebutította a magyar népet, sötét eszmék foglyává tette, megmérgezte őket a két világháború közötti ordas ideológiákkal, a politikai katolicizmus, a fasizmus és a nácizmus gyökereivel.

A „mindenki hozzon magával még egy embert”, kabarétréfává vált fordulata, érvényes maradt a bukott választások után is, és ez a hálóépítés egyik kulcsa. Orbán Viktor a szélsőjobboldal ideológiájával nyerte meg kétharmaddal a választásokat, és szélsőjobboldali programot is valósít meg. Ez az oka annak, hogy a gazdasági nehézségek és a romló életszínvonal ellenére is kitartanak mellette. Ne tévesszen meg senkit az, hogy az elégedetlenség nő, mert ez csak azok körében nő, akik nem a hálóból érkeztek a zászló alá. Mindennek eszköze pedig a polgári körök mozgalma volt, amely úgy épült fel, ahogy az a Brooklyn Bridge elmélet nagykönyvében meg van írva. Orbán Viktor biztosan számíthat arra a bázisra, amely a polgári körök hálóiban nevelkedett. Azok nem fogják az eszmét és az ideológiát elhagyni azért, mert korog a gyomruk. Ha igen, várnak egy másik Orbánt ugyanarra a feladatra.

Ezért értelmetlen kutatni, hogy milyen konkrét szálak voltak a Fidesz és a 2006-os zavargások rendbontói között. Lehettek érintkezések, de ezekre nem volt szükség. A „polgári körök” nevű háló működött. Ha Orbán bármit mondott, azt a csőcselék tudta, hogy mit jelent. Amit Orbán Viktor mondott, azt a háló egyes sejtjei lefordították a saját értelmi szintjükre és a tettek nyelvére. Az egyes sejtek tagjai állandó kapcsolatban voltak egymással, és értelmezték, kibontották, továbbadták a vezér üzenetét. Ebből fakad ma is az, hogy ha Orbán mond valamit, akkor tőle függetlenül és egy központi akarat irányítása nélkül egy pillanat alatt átveszi és böfögi vissza ugyanazt a teljes vertikum. Ez franchise. Ha Szijjártó megszólal, és a legsötétebb hazugságot mondja, az nem az amerikai külügynek szól, hanem a virtuálisan még mindig létező hálónak. Nem véletlen, hogy Vona Gábor is a polgári körökből, méghozzá Orbán polgári köréből nőtt ki. Ez a Fidesz és a Jobbik szellemi azonosságának alapja, ezért egy az ő táboruk, noha kettő még a zászló. Ez ugyanaz a bázis, ugyanaz a háló.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a háló nem cél, hanem eszköz. Annak eszköze, hogy az emberek tudatát befolyásolják. Ezt nemcsak rossz célokra, hanem jó célokra is ugyanilyen hatékonysággal lehet használni. Magyarország jövője szempontjából ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy Orbán megy vagy marad, mert akár megy, akár marad, itt marad utána az, amit az emberek fejében, lelkében, jellemében és magatartásában létrehozott. Itt marad az a sötét tömeg, amely megfertőződött és maga is fertőz. Ma éhes, de holnap nem lesz az, és ha egy újabb Orbán megszólítja ezeket a bennük levő tartalmakat, arra azonnal pozitívan reagálnak. Addig nem lehet Magyarországon tartós változást elérni, amíg egy szellemi forradalom világosságot nem tesz a fejekben.

Hadd idézzem Jászi Oszkárt, aki egyik szellemi elődje Ady Endrével együtt annak a szellemi mozgalomnak, amely nélkül nem lehet katarzist elérni, de még jelentős tömeg támogatására sem szert tenni. Azt mondja Jászi: „a demokrácia nem egyszerűen bizonyos gazdasági és alkotmányjogi változásoknak keresztülvitele, hanem legalább éppen olyan fontos az erkölcsi szintézisnek továbbfejlesztése, és a köztudatba bevitele.” Vagyis: nem elég, ha demokratikus változás, demokratikus kormányzás jön létre, ha a demokrácia erkölcsi értékeit nem viszik be a köztudatba. Olvassuk tovább: „A demokrácia továbbfejlesztése csak bizonyos erkölcsi meglátások alapján lehetséges. Ilyen mély meggyőződések és hitek nélkül a demokrácia élettelen, alaptalan formulának bizonyult.” Ismerős? Továbbá: „Csak az erkölcsi parancsok felújítása adhat életet a demokráciának. És melyek ezek az imperativusok? A demokrácia lényege az, amit Ady úgy fejezett ki, hogy ’minden ember fenség’. Hogy nem az államért élünk, hanem az állam feladata az embert tovább vinni a végső emberi értékek útján.” Majd az emberek természeti jogáról, egyenlőségéről szól. Utána: „Ugyanebből a felfogásból ered az a meggyőződés, hogy a többségi elv nem a végső lényege a demokráciának. A többségi elv egy szükséges rossz, mert nem tudtunk helyette jobbat és igazabbat keresztülvinni. De ami a demokráciára igazán jellemző, az nem pusztán a többségi elv, hanem a kisebbségnek a joga, hogy a maga élni akarását egy ésszerű rend keretében keresztülvigye, és az uralkodó osztály mellett a maga céljait és felfogását érvényesíthesse.”

Ez éppen ellenkezője annak, hogy a kétharmad mindenre feljogosít. A Horthy-rendszer Jászi Oszkárt tartotta egyik legnagyobb ellenségének, aki Károlyi Mihály egyik legfontosabb munkatársa volt a demokratikus köztársaság megteremtésében. Orbán Viktor azoknak a szellemi örököse, akik ellen Jászi harcolt. Végül egy utolsó idézet: „A demokráciának egyik alapvető parancsolata a vallás és a szellem világának sérthetetlensége. A lélek és a szellem szabad kell, hogy legyen; e nélkül az egyén rabszolga.” A Nemzeti Együttműködés Rendszerének alaptörvénye, annak preambuluma, a készülő oktatási törvény ennek éppen az ellenkezője, megszünteti a lélek és szellem, a lelkiismeret szabadságát, és az egyént alattvalóvá, rabszolgává teszi. A szabadságot a tekintélyelvűség váltja fel, a gondolkodás nem szabad, hanem kívülről, fentről érkező dogmák terrorja helyettesíti, leginkább az oktatáson keresztül, de az élet minden trületén. Mindez szoros összefüggésben áll a médiauralommal, amely szintén ezt közvetíti.

Ma Magyarországon olyan sötétség van, amely ezt nem érzékeli, vagy ha érzékeli, akkor támogatja, vagy ha nem támogatja, akkor nem tartja fontosnak. Mindez egy olyan agymosásnak, szellemi elbutításnak az eredménye, amelyet a Brooklyn Bridge elmélet alapján szerveződő „polgári körök” mozgalma útján értek el. A demokrácia hívei nem hallgatnak Jászi Oszkárra, azt gondolják, elég a struktúrákat megváltoztatni, lebecsülik az emberi lélek és tudat, az ideológiai harc jelentőségét. De az emberi tudat leveti magáról azt a struktúrát, amely nincs összhangban a belső értékekkel. Ha ez a demokrácia, akkor a demokráciát is. Ezért nem az a fontos, hogy Orbán megy-e, ha jön az IMF, vagy nem, mert úgysem megy. Aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor valaha is önként távozik, vagy lemond, vagy létezik olyan gazdasági csőd, amely őt erre rávegye, az nagyot téved, az semmit nem értett meg abból, ami eddig történt, és fogalma nincs a pszichológiáról. Orbán Viktor az utolsó töltényig harcolni fog, ha kell, vagy magával rántja az országot a szakadékba, de magától nem fogja átadni a hatalmat azért, mert a „nem ortodox” gazdaságpolitikája csődöt mondott. Ha erre a világ politikai és pénzügyi vezetői próbálják rávenni, akkor különösen nem, mert abban testesülne meg leginkább az a fantazmagóriája, hogy külső diktátumot kényszerítenek az országra. Igazolva érezné magát, ahogyan a polgári körökben kiképzett támogatók hada is.

Ezért ezeket a gazdaságpolitikai döntéseket befolyásolni nem lehet. Kétharmad birtokában úgyis azt tesz, amit akar. Bőségesen van tehát idő arra, hogy ne a gyors bukásban bízva hitegessük magunkat, és kizárólag a politikai változásra koncentráljunk. Hanem meg kell fogadni Jászi, Bibó és mindenki más intelmeit, tanulni kell abból, hogy a mai világ meghatározó politikai fordulatát szellemi forradalom, a felvilágosodás készítette elő. Ez a szellemi forradalom nálunk nem valósult meg, a demokráciának nincs gyökere. Minden ember egyenlőnek születik. Ebből indul ki minden, de Magyarországon ez sem evidencia. A középkorban vagyunk. Nevén kell nevezni, hogy felvilágosodást hirdetünk, új szellemi mozgalmat indítunk, és ehhez a Brooklyn Bridge elmélet hálót építő szervezési módját használjuk, a mozgalomnak valami nevet adunk (ne legyen polgári kör), mert erre a piramis alkalmatlan. Szembe kell nézni a valósággal: itt van egy rendkívül sötét és buta tömeg, amelynek fogalma nincs már arról, mi az emberség, mi a szabadság, mi az egyenlőség, mi a testvériség.

Elkorcsosult tömegről beszélünk, az országnak legalább 60-65 százalékáról, akiknek fogalmuk nincs arról, hogyan működik egy ország, amit Amerikában a hétéves kislányomnak már megtanítanak az iskolában. Nem lehet megspórolni a nép felvilágosítását, a butaság felszámolását. Csak olyan helyen lehet az IMF-ről olyan hazugságokat terjeszteni, mint Magyarországon, ahol az emberek tökhülyék a pénzügyekhez, a gazdasághoz, a világpolitikai folyamatokhoz, egy ország finanszírozásához, ahol fogalmuk nincs arról, mi az IMF, és mit jelent a pénzvilágban. Csak annyit tudnak, hogy meg kell sértődni, magyarellenesnek kell nevezni, és ordítani kell ellene, mint az újévi malacnak.

Van még egy fontos szempont. Az emberek tudatában levő hazugságok nemcsak az ítélőképességet rombolják, hanem a jellemet, a magatartást is. Ahogyan a magyar emberek gondolkodnak, viselkednek, ahogyan a 300 forintos vizitdíjra reagáltak, az egy kulturált, demokratikus országban elfogadhatatlan. Meg kell őket tanítani, mert amíg nem tanulnak, addig a saját kárukon kell megtanulniuk. Amikor azt mondjuk, hogy fenékig kell inniuk a poharat, és addig nem szabadulnak meg Orbántól, amíg meg nem változnak, az igaz. De ez az idő tanulással és felvilágosítással lerövidíthető. Ha nem tanulnak, akkor muszáj lesz a végigmenni az úton, eljutni a legnagyobb borzalmakig, még át kell élni az újabb nyilasokat is, amikor már a csőcselék is elnémul, a sok nagyszájú, cinikus, semmirekellő liberális pesti értelmiségi is, amely csak a hasznát lesi, fikázni tud, másokat stigmatizálni és gyalázni, de bármi értelmeset letenni az asztalra nem, mert olyat kell átélniük, amit az ellenségüknek sem kívánnak.

Ezért a polgári körök ellentétére van szükség, a Brooklyn Bridge elméletre, olyan hálóra, amely jóra, igazra tanítja a népet, és a legjobb tulajdonságait hozza a felszínre. Szellemi és erkölcsi forradalmat kell hirdetni. A részben elmaradt, részben félrecsúszott magyar felvilágosodást pótolni. Meg kell ismertetni, terjeszteni az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban, az Emberi Jogok Nyilatkozatában megfogalmazott szabadságeszmét. Szabadegyetemeket kell indítani, előadásokat kell szervezni, megfelelő anyagokat készíteni a sejtek részére, amelyek nagyon céltudatosan és praktikusan tanítják, világosítják meg a különbséget, a történelmi folyamatokat. Lerombolják a Trianonról szóló, a két világháború közötti korból származó hazugságokat, hamis mítoszokat, feltárják az antiszemitizmus gyökereit, annak útját egészen gázkamrákig, bemutatják a felvilágosodás és az egyház, a politikai katolicizmus harcát, nem félnek nevén nevezni az okokat, a történelmi tényeket. Bátran elmondják, hogy Mussolini saját maga beszélt arról, hogy a fasiszta állam ideáját pápai enciklikákból, a felvilágosodás szabadkőműves gondolkodói elleni harcból vezette le. Egy ilyen szellemi mozgalom után nem lesz zengő érc és pengő cimbalom a legragyogóbb beszéd is, amely a demokráciáról és a szabadságról szól. Mert ma az.

Jászi mondja, hogy „merőben gazdasági és politikai reformok nem elegendők, ha nem térünk vissza alapvető értékeinkhez, és nem visszük be a nép tudatába”. Orbánék nem a semmiből indultak, voltak alapok a butasághoz, amire építkezhettek. De még így is, ha Orbán Viktornak sikerült még jobban megrontania két-három év alatt a népet, akkor ugyanennyi idő alatt sokakat ki lehet józanítani is. A teljes tudatformáláshoz több idő kell, viszont a helyzet drasztikusan romolhat, ha nem kezdi el senki. Az a politikai mozgalom, amely piramist épít csak, és csak a politikai változásokra koncentrál, nem képes történelmi távlatokba helyezni a történéseket, elhanyagolja az ideológiai harcot, nem képezi az embereit, az elbukott Orbán Viktorral szemben. Másodszor is, mert az ő hálójával, a megbolondított emberekkel szemben, vagy azok felett, tartós győzelme nem lehet senkinek. Ne tévesszen meg senkit, hogy az életszínvonal és a nevetséges intézkedések miatt sokan elégedetlenek a Fidesz táborában is. Az alapstruktúrák, amelyeket a polgári körökben raktak le, azok érintetlenek. Ezeket szét kell rombolni.

Befejezésül: figyelni kell, amit az ellenfél mond. Ők tényleg nemcsak egy választást nyertek. Velük szemben egy választási győzelem nem elég. Most ugyan nagy kapkodás van a gazdasági krízis miatt. De amúgy minden ideológiai alapon beágyazódott. Nem figyelünk rá, de Semjén, a „horgony”, nyíltan hirdeti, hogy ők a felvilágosodás ellen, az enciklopédisták, a szabadkőművesek, a liberális demokrácia ellenében határozzák meg magukat. Az ellen harcolnak, annak szellemi muníciójával hülyítették el és etették meg a polgári körökben az embereket. A populista demagógia ma is erre épül. Ez az Achilles-sarka a Nemzeti Együtthülyülés Rendszerének. Itt lehet őket legyőzni, vagy sehol. Megbukhatnak, de ha itt nem győzik le őket, százszor is feltámadnak.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (58 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +117 ( 129 szavazatból)
Bartus László: A Brooklyn Bridge elmélet, 4.7 out of 5 based on 58 ratings

 • Hozzászólások(114)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

114 Reader’s Comments

 1. Ez olyan mint a network marketing , mindig alakul és változik a tömegek mint a víz arra mozdulnak amerre utat találnak!
  A víznek is kis rést kell nyitni aztán kibővíti magától , ez a gyakorlatban is használható , utat kell mutatni az EMBEREKNEK mert a könnyebb utat szeretik választani!!!!!!!
  Olyan emberekre van szükség akikre nagyon figyelnek ott vannak a köztudatban!!!

  Itt az ideje hölgyeim , uraim hogy megnyilvánuljanak de ne csak a főzőműsorokba!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (19 szavazatból)
 2. Bartus Úr!
  Nagyon rég vártam arra, hogy ennyire a kíváló írást, elemzést, sőt felhívást olvassak Öntől!
  Tudtam, hogy nem híába várok. A legtöbbször az volt a bajom, hogy a hirtelen harag, az indulat, az aggódás és elkeseredés eluralkodott, és, habár a cikkkek és tartalmak zöme elfogadható, világos, vagy akár kíváló is volt, de szerintem a sperpektíva túl alacsonyan volt. Kicsit feljebbről figyelve Ön úgyérzem rátalált a Nemzeti Együtthülyülés Rendszerének sajnos brilliáns felépítésére, és így azonnal helyes irányt tud mutatni az ellenálás – akarom mondani egy demokratikus, egyénközpontú gondolkodás rendszerének felépítésére.
  Csak megjegyzem a kialakult háló fog megfojtani, nem az a kéz aki kivetette ránk.
  Mégegyszer, gratulálok, sok jó írása, és kiválló elemzése között ez (remélem korszakalkotóan) legjobb, legjelentősebb.
  Szerintem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +35 (41 szavazatból)
 3. Német barátommal beszélgettünk a magyarországi helyzetről. Nem sokat tud, róla, csak amit a Frankfurter Allgemeine Zeitungban olvas, és amit én a magam hiányos németségével elmesélek neki. Egyik alkalommal kifejtettem neki, hogy mindent újra kellene kezdeni, új parlament új emberekkel, de a szavamba vágott: “Nem, először a fejekben kellene rendet tenni”. Én akkor nagyon elszégyelltem magam, mert nagyon igaza volt. És Bartus Lászlónak is. Ha sok ember gondolja ugyanezt, akkor azért lehet benne valami…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (29 szavazatból)
 4. “Csak olyan helyen lehet az IMF-ről olyan hazugságokat terjeszteni, mint Magyarországon, ahol az emberek tökhülyék a pénzügyekhez, a gazdasághoz, a világpolitikai folyamatokhoz, egy ország finanszírozásához, ahol fogalmuk nincs arról, mi az IMF, és mit jelent a pénzvilágban. Csak annyit tudnak, hogy meg kell sértődni, magyarellenesnek kell nevezni, és ordítani kell ellene, mint az újévi malacnak.”

  Ez sajnos nagyon sok országban így van még, más kérdés, hogy nagyon sok ország nem kerül csődközelbe, sőt komplett régiókban nyoma sincs válságnak (pl. Latin-Amerika), mivel nem követték el ugyanazokat a hibákat, amikre egyszer már ráfaragtak.

  Engem egyébként megdöbbent, hogy teljesen iskolázott, művelt embereknek fogalmuk nincs, mi az: eladósodás. Egyszerűen nem fogták fel, hogy ezt az országot befektetők finanszírozzák. Ott van Pista bá, aki örökölt 20 millió forintot, és kincstárjegyet vett rajta, mert azt hallotta, hogy az állam, az valami tuti dolog, és lehet, hogy nagyot nem lehet kaszálni, de ami kicsi jön, az biztos. Ehhez képest aki azt üvölti, hogy nem kell visszafizetni a kölcsönöket, az egész egyszerűen arra uszít, hogy el kell venni Pista bától a húszmillióját, amit jogszerűen örökölt, és annak kamatait is. Miért? Mert van neki.

  Ezek az emberek nem értik meg, hogy a sok-sok Pista bá, a kisebb és nagyobb, magyar és nem magyar befektetők pénzéből finanszírozzák az országot. Ami nem lenne baj, ha a bevételből infrastruktúra, tudományos kutatás-fejlesztés, oktatás stb. fejlesztését finanszíroznák, hogy később, tíz-húsz év múlva, amikor a kölcsönök lejárnak, majd legyenek eredmények, amelyekből a kölcsönök visszafizethetők. De ilyesmi még mutatóba se történik, mert amit el nem lop a politika, azt az államgépezet magára költi, a maradékból kifizetik a nyugdíjakat meg a szociális segélyeket, közben pedig rohad szét az ország.

  A kamatokat időközben persze fizetni kell, erre újabb kölcsönöket vesznek fel, mert pontosan tudják: a nemfizetés csőddel, az ország finanszírozásának leállásával járna együtt. Nem nyitnának ki az iskolák, nem járna tömegközlekedés, a bankrendszer összeomlana, mert akinek van megtakarítása, az hozzá akarna jutni, emberek tömegei halnának meg az egészségügyi ellátás megzuhanása miatt, bandaharcok törnének ki az élelemért, és a bandák bizony etnikai alapon is formálódnának. Miközben nincs egy normális rendfenntartás, hiszen a polgárokat a bűnözéstől már ma se nagyon védi meg semmi.

  Tényleg azt akarják egyesek, hogy minden omoljon össze? A legszebb az, amikor olyan emberek uszítanak, akiknek maguknak is van kincstárjegyük vagy valamilyen más állampapírjuk, vagy olyan portfóliójuk banknál, biztosítónál, amiben magyar papírok is vannak… ők hogy gondolták? Nekik fizessenek, csak a “külföldinek” ne? Vagy a zsidónak ne? Vagy kinek?

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +33 (35 szavazatból)
 5. Kedves Bartus László! A cikke jó, sőt, több annál: igaz… A BB-teória valóban triviális, bárki könnyen beláthatja igazát, és bárki könnyedén alkothat hasonlóan konzisztens elméletet (nekem is van ilyen). Alapvetően egyetértek azzal a megállapítással, hogy Magyarországon a demokrácia nem működik, az elmúlt 22 évben is csak nagyon behatárolt módon működött. Ugyanis nem is működhetett, mert nálunk ez a fogalom gyökértelen. Csak a kiváló gondolkodók (Jászi, Bibó és a hozzájuk hasonló kevesek) fejében létezett. A nép (tudja, az a bizonyos “istenadta”…) számára a demokrácia szó egész mást jelent. Maximum a nyugati demokráciák által kitermelt körülményeket (árubőség, utazás szabadsága, stb.), amelyekre vágytak, de amelyeket nem, vagy csak igen korlátozottan kaptak meg. Valamikor a rendszerváltás kezdetekor azt találtam mondani egy társaságban: “Ha Ti azt hiszitek, hogy a Marihilferstrasse átköltözik Pestre, és minden gondunk megoldódik, súlyosan tévedtek! A költözködés (árubőség, stb.) be fog következni, de ezzel még szinte semmi sem oldódik meg. A fejekben kell rendet tenni. És ez hosszú, fájdalmas folyamat lesz, sok-sok vargabetűvel, kudarcokkal, és persze sikerekkel is. De idő kell hozzá. Lehet, hogy egy-két nemzedék múlva jön csak el az áhított demokrácia. Talán nem véletlen, hogy az Úr negyven éves sivatagi bolyongásra ítélte az Egyiptomból kiszabaduló zsidókat, mert azt akarta, hogy egyetlen, szolgaságban született se léphessen a Kánaán földjére…”
  Biztos, hogy elő majd a “jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán”. Az odavezető utat és a módszereket illetően teljesen egyetértek Önnel. De tartok tőle, hogy nem 2-3 évig fog tartani. És közben még át kell élnünk sok-sok rettenetes dolgot…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +29 (31 szavazatból)
 6. Nagyon jó cikk, és ismét a mélyére néz a dolgoknak. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb célt is fog érni. Köszönöm.
  -
  “Meg kell ismertetni, terjeszteni az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban, az Emberi Jogok Nyilatkozatában megfogalmazott szabadságeszmét.”
  Jobban nem is lehetett volna fogalmazni.
  -
  Ajánlom mindenkinek, aki egyetért a fentiekkel, a következő oldalt:
  http://www.emberijogok.org/home.html
  Így kezdődik: “Az oktatás jelenti az alapot és a katalizátort a világ emberi jogokkal kapcsolatos állapotának megváltoztatásában…”
  Egy teljes program és ingyenes anyagok állnak rendelkezésre, melyeket szabadon terjesztheti bárki, és megtanítják az emberi jogokat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (19 szavazatból)
 7. @ricsi: tökéletese így van. De sajnos, “Mari néni” egyhamar nem fogja megérteni “Pista bácsit”. “Mari néni” ugyanis tudatlan és sötét, mint a fekete föld. És sajnos, nálunk sokkal több “Mari néni” van, mint “Pista bácsi”….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 8. A Brooklyn Bridge-elmélet tudományát hálózattudománynak nevezik. Ajánlom mindenkinek Barabási Albert-László fizikus Behálózva c könyvét. ahol olvasmányosan, laikusok számára érthetően van leírva, hogy miért és hogyan is működnek a skálafüggetlen, hatványeloszlást követő hálózatok, mint például az internet, az anyagcsererendszer vagy a terroristaszervezetek. Emlékeim szerint ez az amerikai elnökválasztási kampányban is “kötelező” olvasmány volt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (18 szavazatból)
 9. Jo a cikk es valoban ez tunik a jarhato utnak.
  Azt hozza tennem,hogy szerintem nem Orban orban rontotta meg a nepet 2-3 ev alatt,hanem beleult a keszbe,illetve csak ratett egy lapattal. Az elmult rendszer “puha”diktaturajaban es az elmult 20 evben nevelkedett nepet sehol senki nem tanitotta meg a demokracia jelentesere! Mindent keszen kaptunk,senki es semmi nem inditott arra,hogy megszokott lustasagunkat levetkozve elkezdjunk tanulni es javitani a sajat eletminosegunkon (itt nem anyagiakra gondolok).
  Orban ezt az onzo lustasagot lovagolja meg es a maradek vagy uj keletu virtust lefoglalja az “idegen toke” elleni szabadsagharccal,egy zaszlo ala vonva a nepet a hos vezer moge. Haboru idejen pedig a szuksegallapot(demokratikus rendszer felfuggesztese) termeszetes.
  Sajnos az oktatasi torveny nem kap eleg hangsulyt!! A szemunk elott (es kozonyunk asszisztalasaval) rabolja el meg egy generacio lehetoseget a szellemi kitorestol,az ontudatos demokratava valastol! Ennel nagyobb bunt nem igazan tudok elkepzelni!
  A hitemet nem tagadom meg,de a katolikus egyhazzal vegeztem! Ilyen bunt Isten neveben nem szabadna elkovetni.
  Az ugynevezett “felelos,liberalis ertelmiseg” pedig tukorbe nezhene es elkezdhetne krakokgva anyagot gyujteni,mert nem sikoltozik egy emberkent!
  Teljesen igaza van Bartus ur, a tanitassal kell kezdeni

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (19 szavazatból)
 10. Ismét egy igaz írás. És a kétségbeesés is újra itt van, mert nem lesznek olyan emblematikus emberek, akik fel mernék vállalni ezt a szolgálatot.Mert lássuk be, Magyarországon zömmel csak jóra váró emberek vannak, akik tenni is hajlandók érte, azok nagyon kevesen vannak.Ha mégis akadnak, azoknak a sorsuk, hogy is mondjam a tákolmány ismeretében,bizony megpecsételődik.
  Előre lehet látni az orbáni aljas gépezetet ha beindul,mi lesz. Segítőkezet nyújt hozzá a jobbik, aki a minap azt mondta, hogy a jobbik is be fog vonulni mindenhová, mint Horthy.
  100 ezrek vevők az ilyen, és ehhez hasonló beszédre.
  Sajnos,még kevesen vagyunk.Az emberi butaság meg határtalan…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (23 szavazatból)
 11. Nagyon jó írás.
  A Brooklyn Bridge elmélet nagyon találó.
  (A rövidített BB megnevezéséről nekem általában Brigitte Bardot jut eszembe.)
  Minden elmélet annyit ér amennyit a gyakorlatban megvalósít.
  Nekem az a meglátásom hogy a mai technikai körülmények között, internet stb.,azért nem olyan körülményes a változás. Sokszor pillanatok alatt kialakulnak előre nem látott (random) dolgok.
  Mindennek megvan a maga “kifutási ideje”, és ez napjainkra igen változatos, sokszor gyors,rapid.
  A BB elmélet bonyolultsága ellenére pillanatokon belül valóságos változások magyarázata lehet.
  Engem az a pontja érdekel ami az elméletből gyakorlatba billen át.
  A mai világban ez az internet elterjedése nélkül elképzelhetetlen.
  Sajnos Magyarországon az internetnek még fejlődnie kell, addig nem lesz + változás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 12. Svejk!
  Amit írsz azzal egyet lehet érteni, és azzal is, hogy nem 2-3 év alatt rontotta el, és nem csupán Orbán az országot. Itt a mai legnagyobb gond tényleg az emberek gondolkodásmódja, látásmódja… de amiről ez a cikk szól, az számomra azért a legnagyszerűbb felismerés, mert nem az “apró” részletekbe, (melyek sajnos szinte mindegyike csak annyira apró, hogy alkalmas örökre tönkre tenni valaha szeretett hazánkat,) nem egy főgonoszra, és sajnos korántsem mellékszereplőkre koncentrál, nem cibálja a hálót, hanem a lényeget a nyugodt helyzetfelismerést, és a megfontolt harc kezdetét jelentheti.
  Szorul a hurok a demokraták, liberálisok, másképpgondolkodók körül. A ránk kivetett háló erős, nagy, betakar, s ez már a választásokkor látszott. Hogy kéjjel húzzák összefelé, s azt hiszik, most már nincs belőle szabadulásunk, az jól látszik. Viszont JELENLEG az a legfontosabb, hogy higgadtan megtaláljuk az önvédelem alapját, a háló gyenge pontjait. A háló legtöbb szála és csomója, hozzánk hasonló, esetleg nálunk is jobb emberből fonódott. Ha megfelelően tudunk kommunikálni, s egy réteg bizalmát megnyerjük, bármi lehetséges még. Semmi értelme kiszökni egy résen keresztül, nincs hova menni. A tiszta egyenes beszéd, a harag és gyűlölet eltasítása lehet fegyver. Az igazság nem odaát van.
  Új hálót fonni sem időnk, sem “tehetségünk”, sem alapanyagunk nincs annyi, mint azoknak, akik évek óta ezt a foglalatosságot űzik. Valamint két hálóval harcolni egymás ellen szintén nincs értelme. A háló ráadásul saját vérünből (rokonaink, barátaink) is épült, ne széttépni akarjuk. (Ezért nem értettem annak idején sem egyet azzal, hogy egy tolvonással kell megszüntetni majd MINDEN törvényét e háborodott rezsimnek.)
  Meg kell szereznünk a hálót, mert egyrészt esélyes, hogy megfolyt, hisz mi most benne vagyunk, (nyakig,) másrészt már ott olálkodik és egyre erősebb a Rosszabbik, aki kaján vigyorral várja, hogy megszerezze a hálót Orbánéktól, főleg, ha mi harcolva vele meggyengítjük. Ha orbán esetleg megelégedne azzal, hogy minket kalitkéba zár, a Rosszabbik kiprepalálva szeretné látni minden politikai ellenfelének fejét rezidenciája falán.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 13. Huh! Első olvasatra is frenetikus… Mindenkinek ajánlani fogom – egyelőre 150 SMS-ben, talán nem haragszik meg Laci – később bekapcsolódom a vitába…
  Üdv Üdv Üdv ! ! !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 14. Ervin, amit írsz, bennem a “Mátrix” c. filmet idézi fel újra meg újra…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 15. Remélem Orbán nem úgy viselkedik majd mint Hitler. Ha buknia kell bukjon az ország is. az orbáni politika ügyesen a hatalomtól függővé tette az emberek többségét. állitólag állását veszélyezteti az az állami alkalmazott aki egyáltalán szót emel a zsarnok ellen. Persze amikor mások voltak kormányon akkor szitotta a fidesz a kormány elleni akciókat. Akkor fontos volt a hitelminősitők szava, most h az orbáni politikát értékelik le a nulla szintre, most persze a hitelminősitőket támadják. De Orbán gyakorlatilag megbukott…ha már egy bolti eladó is úgy érzi sülyedünk a mély szegénység felé , minden hanyatlik, az már Orbán uralmának végét jelzi. Ki irja meg az orbáni dicsőség lapjait és ki jogos bukását. lessz -e szobra majd Felcsúton annak a miniszterelnöknek, akinek elmondása szerint gyakorlata van a disznóólak takaritásában.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 16. Observer! Nem tudom, ez dícséret, kritika, vagy csak egy közömbös közlés-e, konkrétan a Mátrix-et nem láttam, sőt, viszonylag (nagyon) kevés film megnézésére van időm. Ettől függetlenül, amit írtam, abban magam is, valamiféle “akcióhős” jellemvonást akartam ábrázolni. Mintha egy Bruclee, vagy van Dam, már-már alul marad egy egyenlőtlen harcban, mikor hirtelen isteni nyugalom, mély meditáció alatt kitágul előtte a világ és persze az idő is, és csalhatatlan hatékonysággal éppen a megfelelő pontokat célózva kilátástalannak túnő harcot további sérülés nélkül győztessen fejezi be.
  Tudom, ilyen csak a filmeken van, de meditációnak, higgadtságnak hasznát venné a sértett és csalódott “szoclib” tábor.
  Bartus Úr írása akár ennek a kezdete is lehetne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 17. Az a jó BL írásaiban, hogy amit mi sejtünk vagy tudunk, azt ő be is bizonyítja , levezeti logikusan, érthetően, történelmi példák segítségével is.
  A legfontosabb tényleg a fejekben rendet rakni, mert amíg pl. egy szargyártói hazugságra csak egy vevő is lesz ebben az országban, addig nem fogunk felzárkózni Európához.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 18. ervin,
  nincs igazan vita koztunk. Az oktatast pont ezert tartom fontosnak! Meg az is lehet,hogy mi elbukunk,de legalabb a kovetkezo generacionak legyen fogalma arrol,hogy mi a demokracia es ne csak konyhaasztalok mellett halljak vagy sajat inteligenciatol vezerelve tanuljak hogyan is lehetne elni.
  Nem akarom lebecsulni a kovetkezo generaciot,de azt hiszem ez megint csak keves lesz az udvosseghez. Ugy tunik keves a “jo otthon” ehhez,inteligenciat pedig tanitani nem lehet.
  Ez az o.t. intezmenyesitett droidnevelove valtoztatja az iskolat. Nem szabad lebecsulni a szerepet,hiszen most is ennek (is) isszuk a levet.(Marmint a mult oktataspolitikajanak)
  Es a T. cikkiro is a tanitast emeli ki-joggal! En csak azert kardoskodom,hogy nem lenne szabad elrontani gyermekkorban,mert rendbehozni sokkal nehezebb,mint azt a mai tarsadalom kivaloan szemlelteti.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 19. Tökéletes a cikk. Ez az eredmény nyolc kemény év agymosását, és számtalan év történelemtanulási hiányosságát tartalmazza. A magyarok többsége által nem ismert történelmünk „átírásától”, a hívők által nem ismert Biblia egyházi szószékről történő „átpolitizálásáig”. Jól érvelni, felelősségre vonni csak tudott alapokról lehet, az pedig (sajnos) hazánk fiainál igen hiányos.
  Egyébként számomra tökéletes leírása az eljövendő antikrisztusi kornak. Persze a másik háló létrejöttében azért reménykedem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 20. Svejk!
  Osztom aggodalmadat, de ha belátható időn belül javulnak kilátásaink, akkor nem lesz hosszúéletű a jelenlegi koncepció az oktatásban sem, a tákolmányt is hamar át lehet írni, s alkotni egy valódi konszenzuson alapuló ALKOTMÁNYT. (A mostani “súlyát” jelzi, hogy a nagy melldöngetve bekerült egyik nagy vívmányt, a költségvetési hiánycélra már jövőre, tehát a hatályba lépés évében megsérti a kormány, aki alkotta. Ahogy fogalmazott korábban egy jó blogíró, ez a “hülyék alkotmánya”, s nem kell sok idő hozzá, hogy ezt a mai Orbánhívők, is lássák, és kikérjék maguknak. Az ilyen mulatságok a festményekkel, meg az AT asztalával is ezt a célt szolgálják :) .)
  Az oktátásügyben elkövetendő merényletek valóban komoly agállyt érdemelnek, de optimista hozzáálásban ennek sem lesz idő hiányában ideje komoly kárt okozni gyerekeink fogékony fejében. Viszont kiválóan kiderül, kik azok a talpnyalók, akik ezt az iskolákban komolyan veszik, s könnyebb lesz, remélhetőleg szintén konszenzus alapján távolabb zavarni néhányukat csemetéinktől.
  A tanárok nagyon meg vannak félelmlítve, és folyik is nagyon komoly politikai tisztogatás, de tartós “diktartúra” esetén is vannak, mintahogy az átkosban is voltak tisztes pedagógusok, akiktől azért tanulhatnak majd jót is gyermekeink.
  Ha nem ezek az ájtatos manók akarnák ezt tenni, a saját ideológiáik szerint, még örülnék is, ha a gyerek NEVELÉSÉBE jobban besegítenének, mert az sem optimális helyzet, ahogy a mai generációk nevelkednek. (3 iskolás gyerekem van.)
  Nem tudom, lesz-e, illetve mikor (, hogyan) kilábalás ebből az erkölcsi válságból, ahova besüppedtünk, de azt gondolom, azzal nem sokra megyünk, ha csak a vezérek ellen akarunk lázadni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 21. Tisztelettel jelentem, nagy jelentőségű lehetett a cikk, ha ilyen gyorsan megjelent a “szokásos” két minuszoló, persze gondolom csak egy személy…

  Te “kedves” ismeretlen.
  Van véleményalkotási jogod, de ha saját véleményed lenne talán vitatkoznál, beszélgetnél itt velünk. Mi sem értünk egyet sok mindennel egymást közt sem, de tiszteljük annyira egymást, hogy ezt kifejtjük. Nem mindha különösen mélyen érintene a két minusz, ezzel nem minket, hanem magadat minősíted így.
  Tisztelettel: Simon Ervin

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 22. Korriigálok, azt hiszem egy minusz van. :) ! (még.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 23. Egy, de alapos. Minden kommenten végigmegy.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 24. “A részben elmaradt, részben félrecsúszott magyar felvilágosodást pótolni. Meg kell ismertetni, terjeszteni az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban, az Emberi Jogok Nyilatkozatában megfogalmazott szabadságeszmét. Szabadegyetemeket kell indítani, előadásokat kell szervezni, megfelelő anyagokat készíteni a sejtek részére, amelyek nagyon céltudatosan és praktikusan tanítják, világosítják meg a különbséget, a történelmi folyamatokat. Lerombolják a Trianonról szóló, a két világháború közötti korból származó hazugságokat, hamis mítoszokat, feltárják az antiszemitizmus gyökereit, annak útját egészen gázkamrákig, bemutatják a felvilágosodás és az egyház, a politikai katolicizmus harcát, nem félnek nevén nevezni az okokat, a történelmi tényeket.”
  Ehhez fogott hozzá a Kohányi Társaság, és BL személyesen a városligeti szobor koszorúzásakor.
  Persze az nem elég. Attól tartok, hogy a tömegekhez nagyon nehéz lesz eljuttatni a felvilágosodás eszméit, mert a média-monopólium elzárja az utakat. Akihez eljut, az már eleve fogékony rá. De mi lesz a többivel? Sajnos először meg kell buknia a rezsimnek, de még utána is nagyon nehéz lesz. Az oktatásügy vastagon érintett ebben a küzdelemben, és sok múlik a pedagógusokon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 25. Stumpné Bekes Margit

  A cikkben megfogalmazottak a valóságnak megfelelnek. De egyben vitatkoznék! 10 millió embert nem lehet megvezetni,agyukat átmosni,emberi robottá,végrehajtóvá tenni.A lét határozza meg a tudatot! Ha az emberek rájönnek (rájöttek!!!) arra,hogy átverték őket,akkor várható, hogy hatalmas indulattal kitörjön belőlük a vadállat.Lehet itt hálózatról beszélni,ez csak a hatalom megragadásáig tart ki….Azon kivül Orbánt nem a tömeg fogja megdönteni,hanem az a pár nagytőkés,aki hitt benne és most veszni látja a pénzét!!!! Információk szerint már megkapta az “elbocsátó szép üzenetet”.Napok,esetleg hetek kérdése,hogy meddig van még a “trónon”.Remélem hamarosan lezárul egy korszak anélkül,hogy összeesküvéseket kelljen szervezni ellene.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 26. vélemény

  Ez bizony így van, én a saját bőrömön tapasztalom. Csak szakmai kritikát szerettem volna megfogalmazni, illetve meg is fogalmaztam ami mellett a mai napig itt az emigrációban is kitartok.
  Semmilyen ellentmondást nem tűrnek, szembe mennek a józan ésszel és ez borzasztó. Ja és én voltam Fideszes. Voltam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 27. A tüntetés

  “Megöntjük a kormányt” – szól a tömeg a téren.
  “De kérem – szól a megafon – máris kezdik, vagy még nem?”

  “Ólmot és nem bronzot, fület és nem orrot” így a szóvvő,
  mert nálunk az erő, mely söpör, mint Főkefe,
  s ez mozgalmunk ereje. Ha meg nem tetszik,

  lesz, ki lila a haragtól, vagy fosástól, de a hallás-vallástól
  ólommal megszabadul, mert van, ki egy beszédtől elbutul,
  s van füle, de csak úgy látszik, ám lojális orrában a nárcisz
  illata is átalakul, mit az ólom kellően orvosol.

  Így a fémtől nehezen, nézvén mereven,
  tán nyílik csipája a jóra, mert itt az óra,
  s füle és orra immár hatályon kívül,
  a svájcifrank-Alpokat végre meglátván
  rájön, hogy ledőlt az Orbán-bálvány.

  Figyelmeztetés:
  Ne feledd, van koporsó is ólom,
  de csak annak jár, ki idő előtt távozik,
  illetlen módon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 28. Két évtizeden keresztül oktattam vezetési és szervezési ismereteket zömmel nyugati szakirodalmak alapján. A módszert tekintve Bartus úr cikke frenetikus, kiváló, le kellene fordítani az európai nyelvekre, és térítés nélkül odaadni az összes EU-s képviselőnek. Most már csak azt kellene valahogyan megszervezni, hogy létrejöhessen egy csoport, amely elindítja és levezényli egy háló létrejövetelét.
  A cikket tankönyvekbe kellene beleírni. Felsőfokú intépzényekben oktatni kellene. ” Figyelővel” tökéletesen egyetértek, – a módszer alkalmas lenne arra is, hogy az egyházak képmutató tevékenységét leleplezzék és elterjesszék az igazi, valódi kereszténységet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 29. Kedves Ervin. Látom Te is megfigyelted a két minuszolót. Hány milliót fizrtnek ki a haveroknak az internet figyelésre? Sokat. Ne félj jegyzetelnek,írogatnak. És így jelzik itt járnak. Mezei fityeszes netán jobbikosnak olyan ez az újság hogy nem jönne fel ide. Nemhogy elolvassa a cikkeket,kommenteket. Ez égeti a szemüket,és mire elolvasnák szélütést kapnának a gyűlölettől. Mert kiválló cikk ez is mint Bartus úr szinte minden cikke. Nagyon jól látja,az eseményeket,még ha nem is itt él. Köszönöm Bartos úr,köszönöm kommentelő társaim.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 30. keddi
  Hozzuk össze.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 31. Varga Mária,keddi,én is benne vagyok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 32. Kedves girbegurba! Azon ritka pillanat állt elő, hogy csak részben értek egyet Önnel. “mert a média-monopólium elzárja az utakat. Akihez eljut, az már eleve fogékony rá. De mi lesz a többivel? Sajnos először meg kell buknia a rezsimnek, de még utána is nagyon nehéz lesz.”
  Ebben a néhány sorban kivételessen lényegi különbség van szemléletünkben.
  Én azt hiszem, azon kívül, hogy gyakorlatilag esélytelen, de nem is lenne sok értelme, ha előbb “magától” megbukik a rezsim, majd aztán “kapcsolnánk rá” az igazunkat terjeszteni.
  A mi dolgunk kikövetelni a tiszta beszédet, elsősorban, illtve a lehető legnyíltabban elmondani a mi véleményünk. Ütköztetni, de nem harcban és nem ellenséggel a véleményünket. Igenis legyünk fogékonyak rá, mi mozgatja a másik felet, mik a céljai, mit lát jónak és mit rossznak a jelenlegi kormány munkájában. Elégedett-e a kommunikációval, az intézkedésekkel, (és konkrétan melyikekkel,) a … nem sorolom. Mesélhetünk indulatok nélkül az általunk hibás döntésekről, és sértő stílusról is, de csak csínján, mintegy apró panasz, hisz nem mi vagyunk a lényeg (neki), hanem saját maga. Meggyőződése, hogy most ő számít, mert “ők” vannak hatalmon, nem ezek a népnyúzó Gyurcsányék.
  Minél több idő telik el, minél jobban akarják föntről besározni, annaál nyilvánvalóbb lesz a szándék.

  Megjegyzem, a polgári körök sikere a kisember “felemelése”, hisz a kis közösségek sok valódi hasznos tevékenység mellett, (így valós hasznosságérzet elérésével), közösségek összetartásának előidézésében rejlik. Mindenki szeret hasznos, fontos lenni, m indenki szeret nemes célokért kiállni. Erkölcsi fölényük, és a könnyű irányíthatóságuk is ugyanezekre a kisközösségekre vezethető vissza. Ez tulajdonképp a háló alapja.
  A háló erős, és be van “oltva” mindennel, ami Gyurcsányhoz kötődik. Ha Orbánt a szűk elitje esetleg meg is buktatná (1% esély se) a háló még nem bomlik széz és képviseli mindazt amiből szőtték.
  Alakítani, finoman, “láthatatlanul” kell formálni, alakítani a kötéseit a hálónak addíg, amíg az alkotók befolyása elmúlik.
  A lényeg, hogy nem elég a média-monopólium, de egy jó adó mondjuk sokat segítene.

  Kedves Keddi!
  ” Most már csak azt kellene valahogyan megszervezni, hogy létrejöhessen egy csoport, amely elindítja és levezényli egy háló létrejövetelét.”
  Itt csak a fentiekhez tennék egy kiegészítő megjegyzést.
  Valahol olvastam is, hogy a jobboldali közösségek a kifelé, embertársaik felé, a közösség felé nyitottab, összetartóbb típus például a liberális beálítottságuak felé. (Pont azért talán, mert a liberális és demokrata is az egyén, az egyéniesség, egyediség, és szabad gondolkodás értékelője.)
  Mi nem vagyunk olyan jók szerintem ebbe a hálózatosságban. Mi büszkén vállaljuk a saját gondolatainkat, érzéseinket, és ebben ritkán van kettő azonos.
  Ez sem kedvez a hálózat építésnek, meg az sem, hogy max. azt tűzhetnénk ki zászlónkra, hogy “le Orbánnal”, de ezzel a lakosság zömét elijesztenénk.

  Alattomos talán, de, kihasználva a növekvő elégedetlenséget, és a gazdaság állapota miatti bizonytalanságot “észrevétlenül” lopózunk a sejt, a háló elemeibe, vagy annak közelébe, és próbáljuk formálni a hangulatot.

  Én ilyen direkt módszert magam nem alkalmazok, de amikor csak tehetem beszélgetek másképp gondolkodókkal, és nem rejtem véka alá érzéseim se.
  Közösségesdire sem időm, se ambícióm nincs, tehát amit írtam szintén csak egy gyenge elmélet…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 33. A Kohányi Társaság az én képzeletemben lehetett volna ilyen, az AN olvasótábora elég koherens és aktív ehhez, de New Yorkból nem lehet ezt megszervezni. De ha nekem bármi közöm lenne bármilyen párthoz, akkor is ezt szerveződést választanám, a hivatalos pártstruktúra mellett vagy ahelyett.
  Terjedelmi okok miatt kihagytam a háló és a piramis összehasonlítását a Vatikán és a bibliai alapú önálló gyülekezetek között. Csak azért említem, mert itt többen utaltak rá. Talán ki sem kell itt fejtenem, olvasóink biztosan tudják a fentiek alapján ezt folytatni. Hogyan képviseli az evangélium üzenetét egy bibliai gyülekezet, és az milyen hatást fejt ki a hallgatóban, valamint hogyan képviseli ezt a Vatikán egyháza és milyen hatást, eredményt vált ki a hallgatóban. A piramis szervezésű Vatikánnak azért kell az állam pénzén lógni, mert különben összeomlana, ezért aztán az állam eszközeivel akarja ráerőltetni a világnézetetét az emberekre, megfosztva őket a szabadságuktól. Nem véletlen, ez szükségszerű következmény. Nem véletlen az “isteni” rend, Pál apostol nem szervezett hierarchikus világegyházat, mert abból hamarosan hamis egyház lett volna. Ha Istennek megfelel ez a forma, akkor talán nem véletlen, hogy mekkora hatékonysággal lehet használni más területeken is. Bibliai, hálószerűen működő gyülekezetek viszont önfenntartóak is. Amíg el nem “prostituálódnak”, láthatunk rá példát eleget. :))
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 34. Egyetértek a cikkben foglaltakkal, esetleg annyi észrevételem lenne, hogy Magyarországon nem 60% az agynyomorított ember hanem minimum 80-90 %.
  Az ország lakói nem tanultak és nem is fognak tanulni az 1940-es évek keserű tapasztalataiból. A mai napig a nyilas náci eszmékre egyre nagyobb számban vevők az emberek. A fajok szerinti megkülönböztetés teljesen elfogadott a magyarok között. Ezeket az embereket nyugati típusú demokráciára nevelni nem 60 év hanem 600 év is kevés lenne. Nyugodtan felülhetnénk a lovainkra amint honfoglaló eleink tették és elhúzhatnánk a sivatagba tevét legeltetni. Kb ennyire alkalmas ez a nép.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 35. Kedves Stumpné Bekes Margit :
  1 : ” A lét határozza meg a bűntudatot…”
  2 : Gyanús nekem ez a hirtelen behódolás a gaz IMF .-nek.
  Szerintem komolyan elbeszélgettek Mosthataolmonlévővel egyesek , mire hirtelen egypár kommunikációs bakugrás kiagyalása után 180 fokot fordult a Kormány véleménye.
  Ez kézenfekvő…amint Füllig Jimmy mondaná !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 36. Gratulálok a cikkhez!
  Amikor a két lapot, a http://www.podo-pro.hu-t, és a http://www.amichay.hu-t elindítottam, magam is a hálózatépítés mellett tettem le a garast (a saját, privát garasomat). Abban is egyetértünk, hogy a tudatlanság felszámolása az elsőrangú feladat – ezen dolgozom a magam szerény eszközeivel és szíves örömest építek ki kapcsolatot, együttműködést mindazokkal, akik a maguk területén hasonlóképpen fáradoznak.
  Amit partnerek nélkül is megtehettem, hogy az általam tisztelt lapok írásaira linkeket illesztek a saját cikkeimbe, például ebben is: http://amichay.hu/halalt-viragzik-most-a-turelem/. Ezzel a módszerrel nem csupán hasznos információkkal bővíthetjük a saját mondandónkat, lehetőséget adva az eredeti szöveg megismerésére, hanem növeljük azt a bizonyos hálózatot.
  Nekem sokszor mondták, hogy mit képzelek – napi párszár olvasóval megválthatom a világot? Egyedül minden bizonyára sokáig tartana, de nekem mániám az együttműködés – a magyaros irigységnél hatékonyabb.
  A podo-n leírom a várossal kapcsolatos renitens nézeteimet, külföldi példákat hozok, és halászom az okos bloggereket. Az amichay-on az Izraellel kapcsolatos sötétséget igyekszem oszlatni. Már kaptam olyan e-mailt, amelyben az írója bevallja, hogy mióta olvassa az írásaimat, kezdi érteni a közel-keleti konfliktust, és egyértelműen Izrael-baráttá vált. Korábban nem értette, és nem foglalt állást a dologban.
  Igaz, ez egy nagyon lassú folyamat, mint újságíró ebből megélni sem tudok, de szemben számos magyar kollégával, megőriztem a független gondolkodó és író helyzetemet, ami, legalábbis számomra, nem kevés.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 37. Bartus úr – jó és alaposan kiveséző cikk – egy hiányossággal: A leírtak a fidesz és a jobbik kemény magjára, a közel 1-1,5 millió emberre vonatkoznak. Őket fertőzte meg hálóban terjedő náci-vírus, ők menthetetlenek. A választásnál a fidesz mellé álló többi 1 millió azóta már észhez tért, hogy őket egyenesen megvezették, becsapták, nem ilyen lovat ígértek. Ők tehát csak egy könnyű fertőzésen estek át, amit a nyilvánvaló gazdasági bajok hatásosan kikúráltak.
  A Fidesz csakis akkor tud a kemény magjával nyerni, ha az ellenzék szétaprózott, és ennek a bizonytalan 1 milliónak (és az otthon maradó másik 2 milliónak) nem tud érthető és vállalható alternatívát mutatni..
  Ezért hozták létre az LMP-t (Schiffer saját szájú bevallása szerint “az Mszp-vel szemben”) és ezért vacillált annyit Gyurcsány, hogy megbontsa az Mszp tábort – mert előtte lebegett a lengyel példa, ahol a pártszakadás a baloldal elmorzsolódásához vetetett, amiből máig sem tudtak visszaerősödni.
  Ráadásul erősen benne volt a pakliban a 6 hónapi “függetlenségi” státus is a parlamentben.
  A cikkre remélem felfigyelnek a Dkp-ban is, mivel ajánlatos lenne a párt szervezetét ilyen hálózatos módszerrel felépíteni (ad absurdum: felkészülve akár az illegalitásra is)
  És ajánlatos lenne meghirdetni a nyílt “Ellenzéki kerekasztalt” – minden városban, faluban, kerületben – amihez bárki csatlakozhatna. Amúgy akár a Polgári körök mintájára. Mivel az hatásos technika – és a “jó” vírus és gondolatok terjesztésére is alkalmas lehet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 38. Nem hiszek az alaptalan optimizmusokban. Itt még semmit nem is kellett bevetni. Hol van még az elnyomás, a megfélemlítés, a terror, afelépített és működő együttműködés rendszere? Bárkivel fogadok, hogy Orbán minimum két választást nyer még, lehet, hogy inkább hármat, és utána egy forradalom söpri el az egész bandát, jó esetben nem egy sötét éhséglázadás. Rosszabb esetben még lesz benne egy kevés Jobbik öldökléssel. Ki fogad velem?
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 39. Avi – tőlem a mínusz, mivel a narancskullancs kifulladt/vagy lejárt az ügyeleti ideje/vagy lassan olvas, és még nem ért el hozzád.
  És azért a mínusz, mert a II.vh. előtti dzsentri világból, ahol lenézték a fizikai munkát (a szörnyűségek netovábbjaként mutogatták a diplomást, aki utcaseprésre kényszerült a világválságban) a Kádár-korszak kaláka építési módszerei ezt elég hamar kitörölték az emberek tudatából. Több évszázados megrögzött nézeteket – pár évtized alatt. És arra még a korlátozott szocialista demokrácia is elég volt, hogy a “Puszták népéből” a törvény előtti egyenlőséget evidenciaként elfogadó öntudatos (kis)polgárt faragjon.
  Viszont Kádár összehasonlíthatatlanul jobban értette a magyar néplelket, amikor éveket és meggyőző kampányt (Dr.Agy) fordított a tudati nevelésre, mielőtt belefogott a reformjaiba. Mert az emberek a jóra is meggyőzhetők.
  Ezért én nem látom esélytelennek, hogy a bizonytalan rétegek okos példákkal, oktatással, neveléssel gyógyíthatok. A “kemény mag” persze menthetetlen, de el lehet őket szigetelni, mint az emberi szervezet a háborús repeszeket.
  Végezetül: én töretlenül hiszek az ember fejlődő képességében (embert sem eszünk már egy ideje)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 40. Tulajdonképpen sajat magunk vagyunk magunk legnagyobb ellenségei. Orban vagy Vona, vagy valaki mas, nem ez a lényeg.
  «…ha Orbán mond valamit, akkor tőle függetlenül és egy központi akarat irányítása nélkül egy pillanat alatt átveszi és böfögi vissza ugyanazt a teljes vertikum.» : ((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 41. T. admin: tartom! Orbán EGY választást fog nyerni: az államfőit. A fidesz más tészta. Annak max 2018 a kihordási ideje.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 42. Ah, nem lesz államfő, csak akkor, ha a miniszterelnöki jogosítványok és a tényleges hatalom is mennek vele. Nem fog diszpintynek beülni a Várba, unná, beteg ember, kell neki a hatalom és az adrenalin. A Fidesz és Orbán egy és ugyanaz, egylényegű. Nincs már sok hátra ezeknek a kis lázadóknak, akik félreértették a helyzetüket és azt hitték, hogy kritizálhatják Orbánt. Percek kérdése a selyemzsinór. A fogadás az, hogy Orbán a Fidesz élén még legalább két választást simán megnyer. Utána vagy a nyilasok vagy demokratikus forradalom söpri el. Egy láda pezsgő a tét. OK?

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 43. miaszösz: a lényeg “a teljes vertikum” – ami egyre jobban csökken!
  Eleve nem tartoztak bele, akik nem a fideszre, vagy a jobbikra szavaztak, és azok nagy része is, akik otthon maradtak. És most már nem tartoznak bele azok sem, akik a megszorítások nélküli jólétre vágytak, valamint akik azt hitték, hogy a VILÁGBAN mutatkozó konjuktura hazai eredményeit Orbán “jó és profi’” akkori kormányzása okozta.
  Továbbá a fidesz egy tökéletes piramis – 1 ember a csúcson, a közeli sameszok alatta – és így tovább lefelé – ami viszont egy horizontálisan széthúzódó hálón ül és azt rezonáltatja.
  Vagy Orbán, mint döglégy a hálóban – minden moccanását követik a háló szálai, és koncentrikus körökben helyezkednek el körülötte a hívei (belső kör – kifelé egyre tágabb és lazább kötődésekkel a külső körökön).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 44. Részemről rendben. Hungaria Extra Dry (kék címkés) ha javasolhatom.
  Mivel elég sok olyan jogosítványt biztosított az elnöknek, amivel akár szétkergetheti a parlamentet, a hatalom mániája is ki lesz elégítve – ezért kicsinek látom a vesztés esélyét.
  De mi lesz, ha nem éli meg?
  Ahogy Naszreddin Hodzsa mondta: 1 év alatt meghalhat a szamár, meghalhatok én is – de meghalhat a kádi is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 45. Tartom ezt a magyarosch választást, remélem, jó ital, mert én nyerem. Ha Hodzsának lesz igaza, akkor én fizetek.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 46. A szerző nagyon beletalált a gondolataimba. Minden szóval egyetértek.
  .
  “Minden ember egyenlőnek születik. Ebből indul ki minden, de Magyarországon ez sem evidencia. A középkorban vagyunk.”
  .
  Középkor khmm. Nem olyan rég élt egy ember a demokrácia hazájában, akit Martin Luther King-nek hívtak. Nem a középkorban. Szóval nálunk sem reménytelen a dolog.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 47. admin
  A Fidesz vezetésében nem csupán Orbán a hatalommániás.Ez tuti.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 48. Az én véleményem, melyre (na nem azért mert úriember biztosra nem fogad,) de nem teszek tétet, hogy Orbán egyre GYENGÜLŐ hatalommal és elfogadottsággal, de drasztikus próbálkozásokkal a hatalom magánál tartására még kis aránnyal, de megnyerheti a 2014 -es vákasztásokat, de utánna ennyit mint amit ebből a ciklusból eddig vitt, már nem húz ki. Kudarcossan, (az országgal együtt,) belebukik hatalommániájába.
  Ami jó lehet ebbe, hogy jó ideig nem lesz elfogadható, hiteles, csak szűk tábor számára. A rossz, hogy nagy ára lesz. Viszont mindez csak egyik a lehetséges verziók közül, rajtuk, és rajtunk is sok múlik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 49. Én arra fogadok, hogy
  .
  2014. Fidesz
  2018. Jobbik
  .
  nem szeretem a pezsgőt, de majd megegyezünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 50. Nem szoktam fogadni, de attól tartok, BL-nak van igaza.
  Nagyon esélyes, hogy a fideSS, piktorral az élén tartja magát a hatalomban. A magyar társadalom elég beteg ahhoz, hogy rá lehessen erőltetni a zsarnoki hatalmat. Kialakul majd a besúgó rendszer, és az emberek beletörődnek, hogy nincs mit tenni.
  Az időzítésben nem vagyok biztos. Nagyon tönkre tudják tenni az országot, és ezt az emberek már nehezebben tűrik.
  piktor fő esélye az, hogy a német gazdaság jól beinvesztálta magát a magyarba, és húz maga után. Ezért sokesélyes, hogy meddig tarthatja magát ez az újfehérló. Ha maga után húz is a német gazdaság, piktorék alatt ennek haszonélvezője egy szűk réteg lesz, és széles tömegek fognak nyomorogni. Ez mindig veszélyes, mert nagyon nehéz kicentizni, hogy meddig szorítható a csavar.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos