Ronai and Ronai
AMERIKAI

Randolph Braham a történelemhamisításról 2011. november 23. szerda 5:30 | Rényi Pál Dániel Forrás: Magyar Narancs

 • Hozzászólások(50)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Randolph Braham a történelemhamisításról

Budapest – Magyarországon felgyorsult tempóban és gátlástalanul zajlik a történelem meghamisítása, a hazug mítoszteremtés, a múlt átírása, a magyar történelem és identitás idealizálása. A Magyar Narancsnak “Egy dicső nemzetkép érdekében” címmel adott interjújában ennek okairól és hátteréről is beszélt Randolph Braham történész professzor, a magyar holokauszt legnagyobb kutatója, a New York University tanára, megvilágítva a hazugságok hátterében meghúzódó történelmi igazságokat. Munkássága elismeréseként Randolph L. Braham a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta. Az alábbiakban a Magyar Narancs exkluzív interjúját közöljük a történelem meghamisításáról és az igazságról.

.

Randolph Braham professzor, a magyarság lelkiismerete

Magyar Narancs: Előadásai során éppúgy, mint a tanulmányaiban visszatérően a magyar történeti emlékezet és a holokauszttal való szembenézés hiányosságaira hívja fel a figyelmet. Miért?

Randolph L. Braham: Magyarország más kelet-közép-európai országokhoz hasonlóan elmulasztotta vállalni annak a felelősségét, ami zsidó közösségeivel történt 1944-ben. Ehelyett csak arra történtek próbálkozások, hogy minden felelősséget a német nácikra, illetve a Szálasi-korszak magyar nyilasaira hárítsanak. Ez persze nem változtat a tényen, hogy a magyarországi zsidók elhurcolására és megsemmisítésére 1944 márciusa és júliusa között – Horthy Miklós kormányzása és a Sztójay-kormány alatt – került sor. Nagyon sok magyar a szíve mélyén sajnálja és szégyelli, ami történt. Többségük – egy dicső, tisztességes és becsületes nemzetkép megőrzése érdekében – mégis szükségét érzi, hogy bagatellizálja Horthy szerepét, és felmentse őt a felelőssége alól. A magyaroknak igenis nyíltan és őszintén szembesíteniük kell magukat saját történelmükkel. Anélkül, hogy tudatában lennének és megértenék azt, mi történt ebben az országban 1918 és 1945, és főként 1944 márciusa és júliusa között, a most felnövő generációk nem lesznek képesek egy valóban szabad, demokratikus államot alkotni. Nem lehet demokratikus társadalmat építeni hazug alapokon. Szembesülni kell a történelemmel, de – és ez nagyon fontos – mindenféle bűntudat nélkül. Hangsúlyozni kell: a bűn és a bűntudat mindig egyéni, sohasem kollektív. A gyilkosok gyermekei ártatlanok.
MN: Hasonló jellegű traumákkal más európai országoknak is meg kellett küzdeniük. Felfedezhető olyan egyetemes motívum, amely mindenhol torzítja a nemzetek történeti emlékezetét?
RLB: Egyetlen ideológiai eszmeáramlat létezik, amely máig képes hatást gyakorolni, embereket és nemzeteket irányítani, s amely hatalmasabb, mint bármely másik: ez a nacionalizmus. A nacionalizmus a 17. században, röviddel a harmincéves háború után született meg, és a francia forradalom alatt, illetve utána élte legfőbb virágzását; túlélte a 20. század két gyilkos “izmusát”, a nácizmust és a kommunizmust is. Máig a nacionalizmus gyakorolja a legnagyobb befolyást emberekre és politikusokra. Követői – tudatában vannak, vagy sem – maguk is önkéntelenül csatlakoznak azokhoz, akik szándékosan törekszenek a történelem szégyenfoltjainak az eltüntetésére. Nem lehet elégszer megdöbbenni azon, hogy a XX. században épp a keresztény Európában történt meg az, hogy a származásuk miatt egymás mögé felsorakoztattak és iparszerű módon és méretekben legyilkoltak embereket.
Egyáltalán nem aggaszt a szélsőségesek, a holokauszttagadók vagy az azt meghamisítani igyekvők jelenléte: ők idővel így is, úgy is a történelem szemétdombján végzik. A többséget képviselő, mérsékeltnek mutatkozó politikusok aggasztanak inkább, akik szívük mélyén pontosan tudják, mit tettek elődeik a magyarországi zsidósággal – mégsem hajlandóak nyíltan és bátran vállalni a magyar állam szerepét a zsidók elleni hadjáratban, és ekként hallgatásukkal mossák tisztára a magyar történelem fekete napjait. Ezt a fajta szemhunyást szemlélteti részben Magyarország nemrég elfogadott új Alkotmánya is, melynek preambuluma szerint Magyarországot 1944 márciusa és 1990 májusa között megfosztották önrendelkezésétől. Ez a fogalmazás mintegy elválasztja, mondhatni feloldozza sokak szemében a magyarságot több százezer zsidó futószalagon történt legyilkolásának terhe alól. Ettől még a tény tény marad: a magyar állam felügyelete alatt működő hatósági szerveken, tehát a csendőrségen és a rendőrségen túl közhivatalnokok, civilek, sőt önkéntesek is segédkeztek mintegy 440 ezer honfitársuk három-négy hónap alatt történt elhurcolásában, és ezáltal Auschwitzban és más német koncentrációs táborokban történő legyilkolásában.
MN: Magyarországon nehezíti, szinte ellehetetleníti az őszinte szembenézést, hogy a nácizmust azonnal a kommunista elnyomás évtizedei követték.
RLB: Sok magyar nacionalista annak hangsúlyozásával próbálja oldani magában ezeket a feszültségeket, hogy a nem zsidó magyarok is szenvedtek a kommunista rezsim alatt, mely ráadásul – ellentétben a náci megszállással – nem csupán néhány hónapig, hanem évtizedekig tartott. Mintegy önkéntelenül is azt sugallják maguknak, hogy a történelmi felelősség kérdése a magyarországi zsidóság és a többségi társadalom között valamiképp “kiegyenlítődött”. A zsidók a náciktól szenvedtek, a magyarok többsége a kommunizmus alatt – mondják. Az összehasonlítási kényszernek megágyaz az a szélsőséges nacionalista képzet, mely magát a kommunizmust is a zsidósággal azonosítja. Ezt a teóriát sokuk szerint alátámasztja, hogy a Kun-rezsim és a Rákosi-rezsim vezetői között számos zsidó származású bolsevik is helyet kapott. Többségüket azonban néhány év elteltével eltávolították a Kommunista Párt vezetéséből. Nemcsak itt, mindenhol. De tudni kell, hogy a Kommunista Pártban tisztséghez jutók nem vallották magukat zsidónak, miközben a zsidókat vallási identitásuk miatt éppúgy üldözték, mint burzsoá rétegekkel azonosított üzletorientált szakmáik miatt is. Az is dokumentált tény, hogy létezett kommunista antiszemitizmus. Köztudott, hogy maga Sztálin is antiszemita volt.
A náci összeomlást követően rengeteg zsidó hitt abban, hogy az új szocialista éra elhozza a valódi felszabadulást és az antiszemitizmus végét. De a zsidóság rövid úton elhagyta ezen illúzióit, köztük azok is, akik részévé váltak a Kommunista Pártnak. A sztálinista éra a holokauszt kérdését tudatosan süllyesztette el a történelem orwelli fekete lyukában. Senki nem beszélt róla. A zsidóknak címzett kommunista üzenet nagyjából így szólt: felejtsétek el az ellopott vagyonaitokat, szenvedéseiteket, felejtsétek el halott szüleiteket – építsünk közösen egy új, boldog szocialista rendszert.
MN: Miként történhetett meg, hogy a magyar holokausztra alig valamivel a tengelyhatalmak végső bukása előtt került sor – akkor, amikor a Harmadik Birodalom bukása már biztos volt?
RLB: Ha úgy szól a kérdés, hogy kik voltak inkább felelősek, a magyarok vagy a németek, azt mondanám: a németek 51 százalékban felelősek, mert ha nem szállták volna meg az országot, Magyarország “csak” 60-65 ezer zsidót veszített volna, több százezren megmenekülnek. Ám 49 százalékban a magyarok a felelősek. Bármi lett volna is a németek szándéka, abban a történelmi pillanatban már nem tudták volna teljesíteni ördögi tervüket a magyar kormány egyes, Horthy által alkotmányosan kinevezett képviselőinek lelkes támogatása nélkül, akik a magyar állam hatósági erőit az egyébként meglehetősen szerény létszámú – alig valamivel több mint százfős – Eichmann-Sonderkommando rendelkezésére bocsátották. Amikor a deportálást koordináló Adolf Eichmann és csapata bevonult Magyarországra, nem lehettek biztosak benne, hogy a magyar államvezetés engedni fogja a zsidók elhurcolását. Eleinte attól féltek, hogy Horthy követi a román tábornagy, Ion Antonescu példáját, és a zsidókérdést belügyként kezeli majd. A németek tudták, hogy a román diktátor volt a felelős közel 300 ezer román és ukrán zsidónak a világháború első két éve alatt történt meggyilkolásáért. Tudták azt is, hogy Antonescu 1942 szeptemberében – négy hónappal Sztálingrád előtt – visszautasította a “végső megoldást”. Azzal, hogy Antonescu belügyként kezelte a zsidókérdést, megmentette az óromán és a dél-erdélyi, többségében magyar ajkú zsidóság nagy részét. Amikor Eichmann bevonult Magyarországra, sokan már a nácik közül is tudták, hogy a tengelyhatalmak elvesztik a világháborút. Épp emiatt döntöttek úgy, hogy a zsidók ellen vívott háborút viszont mindenképp győzelemre viszik.
MN: Tanulmányaiban rendre a magyar holokauszt különleges voltára mint az “elkerülhető holokausztra” hívja fel a figyelmet. Miben különbözött a magyar holokauszt más európai országok zsidó közösségeinek elhurcolásától és meggyilkolásától?
RLB: A későbbi veszteségek tükrében állítható, hogy a magyar zsidó közösségek a világháború első négy és fél évét viszonylag “szerény” veszteségekkel élték túl. Az 1942-es újvidéki vérengzés során, illetve a Kamenyec-Podolszkijban és Ukrajna más vidékein meghalt vagy legyilkolt, nagyjából 42-45 ezer munkaszolgálatossal együtt 1944 márciusáig hozzávetőleg 60 ezer magyar, a Kárpát-medencében élő zsidó veszett oda. 1944 tavaszán a két bécsi döntéssel viszszacsatolt országrész lakosságával együtt 800 ezres volt a magyar zsidó közösség, és köztük volt mintegy 100 ezer kitért, illetve keresztény, a faji törvények szerint zsidónak minősülő honpolgár is. Négy és fél évvel a háború kezdete után ez volt a legnagyobb, a leginkább “érintetlenül” hagyott zsidó közösség Európában.
Mint azt sok helyen hangsúlyoztam, a német megszállás szükségességének mindenekelőtt stratégiai okai voltak. Németország tudta, hogy a magyarok 1943 közepétől szerettek volna minél jobb feltételek biztosítása mellett kilépni a szövetségből, és nem engedhette meg magának, hogy Magyarország Olaszországéhoz hasonló útra lépjen. Amint ezt a stratégiai döntést meghozták, a németek szempontjából a zsidókérdés végleges megoldása “logikus” lépésnek tetszett. De erre esélyük sem lett volna a magyar hatóságok aktív, lelkes, mondhatnám, önfeledt segítsége nélkül. Több oka van annak, amiért én Magyarországra mint a legvitatottabb holokauszt-fejezetre utalok. Egyrészt ez volt az európai holokauszt legkíméletlenebbül és leggyorsabban végrehajtott pusztítása. A németeknek nagyjából négy-öt év kellett ahhoz, hogy “megoldják” a zsidókérdést Lengyelországban, ezt Magyarországon az akkori államvezetés teljes támogatása mellett négy hónap alatt végezték el.
MN: Több helyen utal arra, hogy a magyar zsidó közösségek oly mértékben asszimilálódtak a magyar társadalomba, hogy még csak nem is sejtették, mi vár rájuk.
RLB: Az 1848 utáni évtizedekben a magyarországi zsidó közösség nem csupán asszimilálódott, hanem valódi hazafiként kötődött a magyar ügyhöz. Hasonlóan erős jelenség talán csak Németországban volt megfigyelhető. Ignotus Pál mondta valahol: a magyar zsidók helyenként magyarabbak voltak a magyaroknál is. Igazi patrióták voltak – olyannyira, hogy az itt élő többi nemzetiség, a románok, szlovákok, horvátok gyűlölték őket emiatt. A magyar zsidó közösségek vezetői szinte mind a “zsidó aranykorszak”, az 1867-es kiegyezés utáni évtizedek alatt születtek, akkor nőttek fel. Még a német megszállás előtti hónapban is teljesen meg voltak győződve arról, hogy a kormányon lévő konzervatív arisztokráciához fűződő több évtizedes kapcsolataik megvédik a magyarországi zsidóságot azoktól a szenvedésektől, amelyekről előbb Újvidékről, Kárpátaljáról, később a lengyelországi és németországi hírekből értesültek. A “zsidó aranykorszak” alatt a zsidó hit magyarjai biztosították azt a vékonyka politikai többséget a kormányzó magyar arisztokráciának, amely lehetővé tette számára, hogy megőrizze politikai hatalmát – egyebek mellett más nemzetiségek politikai képviseleteivel szemben.
MN: Gyanútlanságuk az első világháborút övező antiszemitizmus fényében mégis hihetetlennek tetszik, elég csak az 1920-as numerus claususra és a további zsidótörvényekre gondolni.
RLB: Hogy érthető legyen a zsidók patriotizmusa, mondok egy példát. Több nemzetközi zsidó szervezet, például a Francia Izraeliták Közössége a Népszövetség elé citálta a numerus clausust, mondván, hogy sérti a trianoni békeszerződés, illetve a nemzetközi szervezet alapelveit. Az itteni zsidók – mint Vázsonyi Vilmos (1917-18-ban a harmadik Wekerle-kormány minisztere – R. P. D.) és mások is – e kezdeményezést azzal utasították el, hogy ez magyar belügy, és szükségtelen külföldi erőknek beavatkozniuk a magyar politikába. A belpolitikai problémák alkotmányos megoldásának fontosságáról beszéltek, és hazafiságukra jellemző, hogy a zsidó vezetők érvei között szerepelt az is: ők nem hajlandóak azon fórum elé járulni, amely ilyen brutális veszteségeket okozott Magyarországnak a trianoni békeszerződés elfogadásával. Később – részben emiatt – a magyar zsidóságot csak az egyetemes zsidóság “kiszáradt ágaként” emlegették.
MN: Az 1942-es újvidéki mészárlás után sem érezték magukat veszélyben?
RLB: A zsidó közösségek vezetői biztosak voltak abban, hogy ami másutt történik, nálunk nem következhet be – és ennek nem is volt realitása 1942 és 1944 között, a Kállay-kormány alatt. Kállay vagy épp Bethlen – Horthyhoz hasonlóan – “civilizált antiszemita” volt: nem szerették a zsidókat, de maguktól eszükbe sem jutott volna élni a tömegmészárlás módszereivel. Kállay folyamatosan visszautasította a németek követeléseit a “végső megoldásra”. A zsidók hitét táplálta egyebek mellett az is, hogy a Kállay-kormány 1943 végén bíróság elé állíttatta azokat a magas rangú kormányzati tisztviselőket, akiket felelősség terhelt az újvidéki tömegmészárlásért.
A zsidó vezetők mind itt, mind Szlovákiában azt hitték, hogy olyan emberek, mint Adolf Eichmann és Dieter Wisliceny (az SS századosa, a szlovák és a magyar deportálások másik fő szervezője – R. P. D.) megvesztegetésével el tudják halasztani vagy akár megelőzni a deportálást. Nem is gondoltak arra, hogy mind Eichmannt, mind Wislicenyt egyenesen a Harmadik Birodalom központjából vezényelték ide, és szigorú utasításokat kellett végrehajtaniuk. Hitler jóváhagyta, Himmler pedig közvetítette Eichmannéknak azt az üzenetet, mely szerint tárgyalhatnak a zsidó vezetőkkel, de csak három cél érdekében. Egy: szerezzenek annyi pénzt a gazdag zsidóktól, amennyit csak lehet. Kettő: hitessék el velük, hogy a tárgyalások eredményeként megmenekülhetnek. Három: a tárgyalások során tereljék el figyelmüket egy, a varsói gettólázadáshoz hasonló felkelés lehetőségéről. A zsidó vezetők egyik pillanatról a másikra védtelenné és eszköztelenné váltak: a megszállás napjától kezdve ugyanis az addig kormányzati pozícióban lévő maréknyi konzervatív-arisztokrata szövetségesüket is letartóztatták a Gestapo emberei.
A magyar zsidó tömegek vakságában szerepet játszott, hogy noha vezetőik már ismerhették az auschwitzi jegyzőkönyvet, nekik nem volt tudomásuk az Auschwitzban és más koncentrációs táborokban zajló tömeggyilkosságokról. Teljesen kifosztották és gettókba zárták őket. A legtöbb európai országban található gettók városok közelében, külső kerületeikben épültek. Magyarországon többnyire városoktól távol eső, elhagyott téglagyárakat, raktárépületeket tömtek tele zsidókkal, de voltak helyek – mint például az én gyermekkorom városa, az észak-erdélyi Dés közelében -, ahol egyszerűen a szabad ég alatt, egy erdőben kerítették körbe a gettó területét. Így aztán 1944. május 15-én, amikor az első deportáló vonat megérkezett, hogy elszállítsa a zsidókat, közülük sokan boldogan, a “felszabadulás” reményében szálltak fel a vagonokba. Biztosak voltak benne, hogy ennél rosszabb már úgysem jöhet.
MN: Eichmann 1960-as elfogását követően azt mondta: “Egyes esetekben embereimet megrázta a magyar rendőrség embertelensége.” Mivel magyarázható a magyar hatóságok különösen kíméletlen fellépése 1944 tavaszán és nyarán?
RLB: 1944-ben a nyilaskeresztesek, a szélsőjobboldal térnyerése nem a semmiből történt; a két évtizedes, szisztematikus antiszemita propaganda terméke volt. Az 1919-es ellenforradalom után és a Horthy-éra alatt az antiszemitizmus egyre erősebben, egyre koncentráltabban volt jelen mind a kultúrában, mind az oktatásban, és szerves részévé vált a politikai ethosznak is. A zsidótörvények elfogadásával kezdődően a magyarok többségét szisztematikusan mérgezték az antiszemitizmussal, és a már korábban létező antijudaista propagandát a nácik rasszista elemekkel egészítették ki. Való igaz, amikor Eichmann a csapatával bevonult, “kellemes” meglepetésként érte az a buzgóság, elhivatottság és gyorsaság, amellyel a Sztójay-kormány egyes – mind Horthy által, alkotmányos módon kinevezett – operatív vezetői végrehajtották az “Endlösung” parancsait. Sietniük kellett, tudták, hogy a szovjetek hamarosan elérik a román határt. Október 15-ig mindezt a központi kormány igazgatta, megvalósítását pedig a hivatásos állami szervek állami politika alapján hajtották végre. Törvénnyé emelték a zsidók kirablását – így sokakat az is motivált a zsidók elhurcolásában, hogy rátegyék a kezüket a tehetős zsidó üzletemberek gyáraira, vállalataira. A helyi SS-t is motiválta a zsidó vagyon megszerzése.
MN: A Horthy Miklós szerepének rehabilitálására vagy relativizálására irányuló kísérletek érvei között gyakran szerepel, hogy végső soron ő állította le a deportálásokat 1944 júliusában.
RLB: A klessheimi kastélyban folytatott tárgyalásuk során Horthy voltaképp megegyezett Hitlerrel 300 ezer zsidó “munkás” átadásáról. A zsidó vezetők ezt természetesen nem tudhatták, miként azt sem, hogy a kormányzó vállalta azt is: a továbbiakban nem szól bele a zsidókat érintő kérdésekbe. A deportálások júliusi leállítására több különböző ok miatt került sor. Horthyra erősödő nyomás nehezedett a pápa, Roosevelt amerikai elnök és Gusztáv svéd király részéről is. Az antináci magyar vezetők és politikusok is egyre hangosabban tiltakoztak. És nem utolsósorban erre ösztökélte Horthyt az egyre fenyegetőbbé váló katonai helyzet is: a szovjet csapatok már Romániában voltak, a nyugati szövetségesek már megvetették a lábukat Franciaországban, Budapestet pedig július elején súlyos légi csapások érték, hogy csak néhány példát említsek. Horthy minden valószínűség szerint arra a következtetésre jutott, hogy a tengelyhatalmak elvesztették a háborút. De a vidéki zsidóság majdnem teljes kiirtása nem a Szálasi-, hanem a Horthy-korszak alatt történt meg! A nyilasok közül valóban sokan együttműködtek a hatalommal a Horthy-éra alatt és előtt is: előkészítették a terepet az antiszemita akciókhoz, de a zsidók elkülönítése, megbélyegzése, összegyűjtése, kifosztása és deportálása, majd későbbi elgázosítása, elégetése a Horthy-korszak alatt történt. Edmund Veesenmayer, aki a birodalom nagykövete és teljhatalmú magyarországi megbízottja volt a magyar holokauszt idején, tanúskodott az Endre- Baky-Jaross-perben. Többek között azt mondta: “Horthy ugyanaz az államfő, aki egyik oldalról megmutatta erejét azzal, hogy július elején képes volt leállítani a deportálásokat, ám ezen erejével – ha igazán akarta volna – már az elején megállíthatta, meg is előzhette volna a deportálásokat.”
MN: Lát még esélyt arra, hogy Magyarország szembesítse magát ezekkel a történelmi tényekkel? Ez a kérdés a kommunista diktatúra alatt a szőnyeg alá volt söpörve – szemben a nyugat-európai demokráciákkal, ahol a demokratikus intézményrendszer kifejlődése mintegy kikényszerítette e folyamatokat.
RLB: Semmiképp nem szeretném kommentálni a magyar politika jelen helyzetét. De azt elmondhatom, és ezt őszintén gondolom, hogy Antall József és kormánya még szembesíthette volna az országot 1944-gyel, nyíltan és őszintén, ahogy a németek tették Adenauer alatt. Antall a holokausztról azt mondta: ha feltétlenül erről kell beszélnünk, ki kell emelnünk az igaz magyarok küzdelmeit, és bemutatni, hogy mit tettek egyes magyarok a zsidók megmentése érdekében. Ezt az attitűdöt Antall gyakorlatilag hivatalos álláspontként kezelte. Én ezt nem tudtam másként értékelni, mint hogy antikommunizmusuk által vezérelve még a holokauszt megítélésében is átütött a nacionalizmusuk. Fontos beszélnünk az “igaz keresztényekről”, mert a fiatal generációnak meg kell mutatni, hogy voltak igazi hősök. De ezek a kivételesen bátor emberek kevesen voltak. És nem lehet kárhoztatni azokat, akik ezt nem cselekedték meg, mert nagyon szigorú törvények tiltották a zsidók segítését és bújtatását. De az is tény, hogy “igazak” főleg 1944. október 15-től, a Szálasi-korszak kezdetével, Budapesten akadtak – előtte sajnos még kevesebben voltak. A nyilas korszak Budapestjén már valamivel könnyebb volt bújtatni a zsidókat, ugyanez a kis falvak közösségeiben, különösen 1944 nyarán szinte kivitelezhetetlen volt. Megtévesztő, ha állandóan az “igazak” bátorságát hangsúlyozzuk, de ezeket a bátor cselekedeteket nem a holokauszt kontextusán belül értékeljük. Szerepük túlhangsúlyozása eltereli a figyelmet a zsidók ellen elkövetett borzalmakról.

Névjegy
1922-ben született Bukarestben, röviddel ezután szüleivel visszaköltözött az erdélyi Désre. Az erdélyi kisvárost a második bécsi döntéssel visszacsatolták Magyarországhoz, az ott élő zsidó kolónia legtöbb tagját pedig – köztük Braham szüleit, testvéreit és rokonait – deportálták és megölték. 1944-ben Ukrajnában volt munkaszolgálatos, ám több társával együtt megszökött. 1945-ben szovjet hadifogságba esett, de egy zsidó elhárítótiszt segítségével innen is sikerült kiszabadulnia. Magyarország és Ausztria érintésével érte el Németország amerikai megszállás alatt álló területeit, ahol aztán az ENSZ Segélyezési és Rehabilitációs Hivatala és a Joint alkalmazta.
1948 elejétől él az Egyesült Államokban, kutatói munkásságát a kelet-európai régióban lezajlott – elsősorban is a magyar – holokauszt kutatásának szentelte. Legkevesebb hatvan könyvet és több száz tanulmányt publikált. Főműve,
A népirtás politikája először 1981-ben angolul, hét évvel később – A magyar holocaust címen – magyarul is megjelent. Ezen bővített, átdolgozott, közel másfél ezer oldalas művét 1994-ben angolul, három évvel később magyarul újra publikálta – e munka a magyar holokauszt legalaposabb és legjelentősebb történetírói áttekintése. Egyedülálló kutatói munkásságát példázza a 2007-ben kiadott A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája és a tavaly óta elérhető A magyarországi holokauszt bibliográfiája is.
1995-ben Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki. A New York-i Egyetem professor emeritusa és a New York-i Rosenthal Intézet igazgatója. Utóbbi és a szintén New York-i J. and O. Winter Fund vezetőjeként az elmúlt években több tucat magyar diáknak biztosított lehetőséget kutatásaikhoz.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.6/5 (22 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +27 ( 39 szavazatból)
Randolph Braham a történelemhamisításról, 4.6 out of 5 based on 22 ratings

Címkék:, , , ,

 • Hozzászólások(50)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

50 Reader’s Comments

 1. Nagyon jó cikk, köszönjük a szerkesztőknek, hogy ezt feltettétek az oldalra, még ha ezt csak a Fidesz lejáratásáért, és nem a valódi felelősségvállalásért tettétek.

  A cikk döntő többségével egyetértek, de azzal nem, hogy a német megszállásnak ekkora szerep jutott volna; Bulgáriában érdekes módon a II. világháború alatt egyedülálló módon kiálltak az ország legfőbb társadalmi képviselői, köztük a keresztény ortodox feje is saját kiirtásra ítélt zsidó honfitársaik mellett, amivel meghátrálásra tudták kényszeríteni a nácikhoz hű kormányt abban, hogy teljesítse “kötelezettségeit”. Magyarországon ehhez nem lett volna elég bátorság, sőt az egész magyar mentalitás sem érdemes arra, hogy annyira büszkék legyünk pár maroknyi életmentőre, hiszen láthatjuk ma is, mennyire szeretünk másokat hibáztatni, panaszkodni, és persze küzdelem, érdem nélkül emelkedni a társadalom ranglétráján, s szerezni meg mindent. Ezt én nap nap után tapasztalom, ahogy munkahelyemen szóba elegyednek az emberek, és igen, kedves zsidók, túl sűrűn hallom vissza titeket ezekben, természetesen előítéletes-összeesküvéses közegben.

  Amúgy van valamiféle kutatás arról, hogy mi volt a tényleges “gyakorlati haszna” a magyar holokausztnak? Vajon a hungaristák szemében a zsidrákok veszte valóba tartósan előbbre vitte a revizionista törekvéseket, az ország nem zsidóinak anyagi- és kulturális gazdagodását, jó hírének öregbítését? Nem hiszem, mert bár a magyar zsidók átvették a mi panaszkodásunkat és birkaságunkat (sőt a cikkből kiderül, hogy ez utóbbit túl is szárnyalták), de a nem zsidó magyarok a tanulás, a gyermeknevelés valódi értékeit, a műveltség keresését és ápolását annál kevésbé. Ha nem így lenne, a Fidesz se lenne, nemhogy a Jobbik…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (27 szavazatból)
 2. Kedves Animebj

  Miért gondolod, hogy a cikk csak a FideSS lajáratása miatt került fel az oldalra? Az eszedbe sem jutott, hogy talán azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mi várhat a magyarországi zsidóságra ha hagyja az ország a mostani rezsim őrült ténykedéseit?
  Speciel miért nem kellene büszkének lenni arra a maroknyi életmentőre akik kiálltak akkor a honfitársaik megmentéséért, vállalva saját életük kockáztatását. A mai Magyarországon még ennyi sem lenne. Sajnos a mai zsidó szervezetek vezetői ugyanolyan megalkuvók mint az akkori vezetők. Lásd a Mazsihisz, Emih Szim Salom és a többiek marakodását a az Orbánék által odavetett koncon. Azt hallod, hogy a zsidók emlegetik a Holokausztot? Persze mivel sokan úgy vagyunk ezzel, hogy a mostani közegben bármikor megtörténhet és pont ugyanolyan buzgón segédkezne a mai magyar társadalom mint annak idején. Egyébként honnan tudod, hogy akivel beszélsz az zsidó? Nekem sohasem jut eszembe beszélgetőtársaim származását, vallását firtatni.
  Egyébként a cikkben foglaltak mai aktualitása miatt is szégyenlem, hogy magyarnak születtem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +31 (51 szavazatból)
 3. vegre megdicserhetem az ujsagot

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 4. Ily tömören, világosan és ami lényeges, árfogóan kevesen “rajzolták’ meg azt a kort. Horthyt én mindég tömeg gyilkos ként szoktam jellemezni. Szálasi az ő zsebéből bujt elő, úgy, mint Vona az Orbánéból.
  Gyermek fejjel megéltem , láttam a csendőrök “parancsteljesítését”.
  A cikkben egy igaztalan, pártos szót nem lehet találni. Rideg tények és mégis borzongást okoz. Felidézi a gyermek koromat és bizony elpirulok. Hallom a torkunk szakadtából énekelt: “Éljen a Szálasi, meg a Hitler, üssük a zsidót a bika csökkel…”. Igaz a szüleim nem díjazták, ha hallották, kaptam bőven a pofonfa terméséből. Ezt én nem értettem: az okos, művelt országvezetők a nemzetvezetők, tanítóimból sokan helyeselték, akkor mi ütött a szüleimbe és még sok közemberbe? Ismét a gyermek koromat élem. Most se értem a nemzetvezetőket!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +31 (39 szavazatból)
 5. Kedves Animebj és Avi!
  Ami most zajlik van olyan aljas mint a zsidóüldözés!
  Ma mindenkit üldöznek aki ellenfelük vagy az lehet politikai téren vagy terhet jelent gazdaságilag.
  Rövid távon Gyurcsány, MSZP kriminalizálása, hosszú távon a művelt, gondolkodni képes, a tudása és tehetsége miatt nehezen igában tartható ember a potenciális veszély. Terhet jelent mindenki aki nem állítható munkába rövid távon, eltartásra, gondoskodásra szorul. Ebbe a kategóriába sorolja orbán a nyugdíjasokat is, nem csak a munkaképteleneket.
  Ők már nem használhatók, nem sorolhatók a “hasznos” kategóriába, nekik a “gázkamrák” irányába mutat a kormány!
  Azok a törekvések és törvénytervezetek miszerint a fiataloknak kell eltartani a nyugdíjasokat, nem csak a gondoskodás megszüntetését jelentik, de ezzel zsarolják a “hasznos” munkaerőt, gátolják őket az országból való menekülésben!
  Ma már mindenki “zsidó” csak addig nem realizálódik a besorolás amíg dolgozni képes, az orbán által felállítás alatt álló szociális rendszer a Mengele féle jobbra vagy balra ítéletet hozza meg!
  Ha valaki túlzásnak érzi amit mondok, gondoljon bele azoknak a százaknak a sorsába akik már eddig a halált választották és abba, hogy nem hiába említették tételesen a médiatörvényben az öngyilkosságokról szóló híreket mint tiltott tételeket.
  Az igazi összeomlás 2012-ben kezdődik amikor a külső ellenségre hivatkozva szentesítik az embertelen törvényeiket és módszereiket.
  Két legyet ütnek egy csapásra. Megszabadulnak a gazdasági tehertől és még nagyobb irányított gyűlöletet szítanak a politikai ellenfeleik ellen, ami megkönnyíti a velük való leszámolást és lehetetlenné teszi az ellenállást!
  Orbán vetekszik gonoszságban a “nagy” elődeivel és nem volt gond megtalálni végrehajtóit sem!
  Én nem szégyenlem, hogy magyarnak születtem de sajnálom.
  Eddig is nehéz volt de ami most történik az egy rémálom az életemben és a történelmünkben!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +40 (48 szavazatból)
 6. Betettem a blogomba egy közel két éves írásomat, nekem ez jutott eszembe fenti cikkről.

  http://leharblog.wordpress.com/2011/11/23/hholocaust-revizionistak-es-a-tenyek/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 7. Történelem hamisításban nagyok voltunk, vagyunk. Leszünk? :((
  “Egyébként a cikkben foglaltak mai aktualitása miatt is szégyenlem, hogy magyarnak születtem.” lopott mondat Avi-tól. :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (21 szavazatból)
 8. -(Elore Tudom hogy majd EZT is kitorlik,de………mint azt az idot atelt mondom!)-
  a masodik Vilaghaboru hivatalosan 1939 Szeptember 01-en tort ki.
  eddig ezzel rendben is volnank!
  a 49%-os Magyar felelosseghez hozzatartozik erosen,Bizonyitva azt,;
  1939 Majus ho 05-en Eletbe lepett az 1939 evi, IV.-ik TC / 2-ik Zsidotorveny Magyarorszagon!!
  kerdem en,;
  HOL voltak 39 Majusaban ugy Szalasi Nyilasai,es a Nemet Nacik Magyarorszagon,hogy ezert-(is)- Oket tehesse felelosse barki is??
  ISMETLEM,; 39 evi IV.-ik TC=MASODIK Zsidotorveny!!Ugyanis Magyarorszagon Mar VOLT egy ELSO ZSIDOTORVENY is az 1920(!!!!)-as Numerus Clausus!!
  Annyira ELSO volt ez a NUMERUS CLAUSUS,fedonevu 1-so zsidotorveny, hogy a XX-ik Sz.-i EUROPA Elso ilyen torvenye is volt ez egyben!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (21 szavazatból)
 9. “…Munkássága elismeréseként Randolph L. Braham a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta…”

  - Nem baj, ezután majd biztos visszavonják tőle.

  :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (28 szavazatból)
 10. Néhai Szirtes Zoltán könyvében* hazugságnak minősítette Antall József azon állítását, hogy ” Magyarország német nyomásra” kapcsolódott be a holokauszt folymatába, amit ugyanott pontról bontra be is bizonyított. Ugyanis 1941-ben még szó sem volt az ország német megszállásáról és ennek ellenére vígan és dalolva, a MÁV erre a célra “kiigényelt” vagonjaival szállítottunk ki a kőrösmezői Kamenyec-Podolszkíj ukrajnai hadműveleti területre 20ezer zsidót. Ott ezt a rengeteg embert a német halálbrigádoknak precizen átadva, a MÁV vagonjai üresen visszatérhettek magyarországra. Ukrajnában ma csak ezen a területen, mintegy nyolcszáz tömegsírt tartanak nyilván. Benneük a MI
  Mindezt azon a címen követte el a magyar hatóságok többezer embere (miniszterek, államtitkárok, hivatalnokok, csendőrök, katonák, rendőrök stb.), hogy mint külföldi állampolgároknak nincs meg a szabályos tartózkodási engedélyük. Antall és belügyminisztériumának védekezési logikája többek közt azon is megbukott, hogy ugyanakkor a nagy számú itt tartózkodó – nem zsidó vallású – legyel menekültből egyet sem utasítottunk ki ezen a jogcímen. Tehát faji alapon válogattunk.
  A legszomorúbb az egészben az, hogy Antall József, a történész vetett ágyat a legsötétebb történelmi hazudozás kezdetének, amelynek már csak szerves folytatása az a FIDESZ-hazugság, amit az új alaptörvény preambulumában kinyilatkoztatnak, miszerint az egész 1944-ben kezdődött volna. Több éves megelőző gyakorlat igazolja ezen állítás ellenkezőjét is…
  .
  *Szirtes Zoltán: “Temetetlen halottaink 1941.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (28 szavazatból)
 11. helyesbítés
  Bennük a mi halottaink is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 12. Minden sora igaz., és szégyenteljes.Mennyire jellemző a mostani hallgatás is. Mintha nem tudnánk, vagy hinnénk, hogy mire képes ez a megveszekedett hatalom!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (24 szavazatból)
 13. Önmagamat idézem:
  .
  http://www.168ora.hu/itthon/nem-kinos-tarlos-csurka-zsidozasaval-foglalkozik-85084.html
  ,

  “…….Ezért is szomorú, hogy a Braham elfogadta a Csurkától nem elhatárolódó és ezért is nyilas kormány illetve Államfő “kitüntetését” – vissza kellett volna utasítania, nehogy ezzel az ócska trükkel bizonygassák, hogy ők lám zsidót tüntetnek ki – mint ahogy a nyilas Római katolikus egyház Salka mártíromságával takaródzik: a Zsidók már 1972. ápr. 2.-án Jad Vasem elismerésben rétesítették Sára Testvért, míg a Római Katolikus egyháznak 34 évig nem jutott eszébe és az elismerésre csak 2006. szeptember 17.-én került sor. Bezzeg a Prohászkától, vagy pl. a Bangha Bélától nem hogy’ nem határolódtak el, hanem Boldoggá avatásukról beszélnek. TEHÁT NYILASOK.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (19 szavazatból)
 14. Mégegy idézet önmagamtól:
  .
  Állítsuk vissza az 1944 Március 19 előtti képét Budapestnek, hadd lássa a világ a mai magyar nép 2/3-os mai Magyarországát. (Hitler csak 37%-al nyert 1933-ban)
  .
  pl. újra szobrot a Gömbölíninek becézett Gömbösnek, a most szentté avatásra javasolt Prohászkának a Károlykertbe, elvinni a Dózsa szobrot – visszaállítani a Werbőcziét és csattanóúl:
  .
  legyen a Kodály kőröndből újra Hitler-kőrönd és az Oktogonból Mussolíni-tér, mint az 1938-óta az 1945-ös felszabadulásig volt. Legyen a VILÁGÖRÖKSÉG része.
  .
  Micsoda IDEGENFORGALMI NEVEZETESSÉG, HUNGARIKUM ! “

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (17 szavazatból)
 15. Kedves Tori!
  Idézed magadtól, én meg tőled, hogy “a 2/3-os mai Magyarország”, meg hogy “Hitler csak 37%-kal nyert 1933-ban.” Én értem, mit akarsz mondani, de az jön ki belőle, hogy a mai magyar többség kétharmaddal, míg Hitler nem sokkal többel mint egyharmaddal.
  Nem szerencsés összehasonlítás – most kivételesen nem politikai értlemben – mert először is a magyar “2/3-os többség” úgy keletkezett, hogy a választóképes lakosságnak csak mintegy 20 százaléka(ez kb 1,6millió fő) ment el szavazni, és . e n n e k . a . kb 53%-a (!!!!) (azaz kb 850ezer ember) a magyar nép
  m i n d ö s s z e 8,5 %- a . választotta meg ezt a k é t h a r m a d o s
  p a r l a m e n t i . t ö b b s é g e t .
  Ami a német nácik többségét illeti a Reistagban, az 43,9%-ot tett ki, ezzel szemben szemben a mieink 67, plusz a jobbik…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 16. Kissé alacsony a %. Sajnos sokkal nagyobb a magyar hozzájárulás.
  A zsidók megsemmisítésére igazából nem volt német terv.
  A valós terv egy a keleti területeken ( Galícia és térsége) egy zsidó rezervátum létrehozása volt.
  Ez egészen addig így ment, amíg a SzU elleni támadáskor Magyarországról nem transzportáltak ki a a hadműveleti területre pár tízezer zsidót.
  Ez az embermennyiség oly mértékben nehezítette a csapatok mozgását, hogy a németek felszólították a magyar kormányt, hogy szállíttassa el az útból a zsidókat, mert akadályozzák a közlekedést. Természetesen semmi nem történt.
  Ez után és csak ez után ment ki parancs a harctéri SS erőkhöz, hogy bármilyen eszközzel, de takarítsák el a zsidókat. Az SS a közelben levő Wehrmach és magyar csapatokkal együtt ez után követte el a Kamenyec-Podolszki mészárlást, ami után és csak ez után kezdődött meg a zsidók iparszerű kiirtása és a Wannsee konferencia

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 17. Bizony, az a helyzet, hogy próbálkozhatunk akármilyen növény megtelepítésével olyan talajon, mely az aktuális növény számára semmilyen táplálékot nem hajlandó adni. A talajtól függ, gyökeret képes-e ereszteni a növény, a kicsírázott mag jut-e tápanyaghoz.
  Így van ez a történelem meghamisítása tekintetében is…
  És így volt ez a holokausztba torkolló tevékenységek esetében, így van cigányáltalánosítás, a raboljuk ki azt, aki nem képes megvédeni szerzett jogait, és így lesz a tapossuk el, aki másként gondolja pogramok előestjén is, mert mi, ősszittyák ilyenek vagyunk. Igény kérdése minden. Ha nincs igény, okafogyott a kínálat…
  Minél előbb döglik meg a másik tehene is, annál nyugodtabban hunyjuk le szemeinket, bízván abban, hogy csak igazolódik egyszer: egyedül mi vagyunk szeplőtelenek, mindenki más hibás, bűnös rajtunk kívül…
  “Bizony, mondom néktek”, se fidesz, se jobbik nem lenne táptalaj híján.
  Rég nem hiszek abban, hogy Hazudniképtelen Viktormihálygyőző ámításai befolyásolná a zemberek gondolatait. Fordítva!!!
  Viktormihálygyőző ráérzett arra, mit várnak el tőle: gyűlöletet, engesztelhetetlenséget, a magyar felsőbbrendűség nyomatékosítását.
  Igazoló példáknak tömkelege lelhető fel (sajnos) fórumunkon is a megnyilvánulásokat átnézve: gazdaság, államszerkezet megreformálása helyett ellopni, ami a másé, számonkérni, miért nem mai tapasztalatokkal gondolkoztak honfitársaink harminc-negyven évvel ezelőtt, miért hitték el “az állam szavatolja” ajánlatokat…
  Nekem szerencsém van. Viszonylag fiatalon, több nyelv birtoklásával, már csak a jövő évi államvizsgát kell kivárnom. Persze csak akkor, ha Kubatov le nem kapcsol.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (20 szavazatból)
 18. Nem kell ragozni..
  Nem kell vitatkozni…
  Nem kell elmúlt eseményeken rágodni..
  Elég annyit tudni ZSIGERBŐL hogy ma és itt történelmet hamisítanak !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 19. “Az MSZP szerint a Corvin-lánc a Horthy-rendszert idézi.
  Kivenné az állami kitüntetések köréből a Magyar Corvin-láncot és megtartaná a Nagy Imre Érdemrendet a szocialisták parlamenti frakciója.
  A Corvin-láncra vonatkozó javaslatuk indoklásában a szocialisták azt írják: “a Horthy-rendszer reminiszcenciájaként értékelhető Corvin-lánc állami kitüntetésként való nevesítése méltatlan a Magyar Köztársaság demokratikus hagyományaihoz. A Magyar Szocialista Párt felháborodását fejezi ki az iránt, hogy a kormánypárti többség a XX. századi tekintélyelvű jobboldali politika szimbólumrendszerének egyik elemét élesztené újjá”.

  A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által támogatott előterjesztés a Magyar Szent István Rend, a Magyar Corvin-lánc, a Magyar a Becsület Rend, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend és a Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetések alapítását és újraalapítását rögzíti.”

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=493933

  Magyarország, 2011. november 23!!!???

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 20. Avi:

  Képtelenség, hogy olyan szintű üldözés érje a zsidóságot, és a cigányságot, mint amilyen a Vészkorszak idején. A Fidesz kétségtelenül a szélsőjobboldal kevésbé radikális szavazóira is szeretne hatni, és ugyancsak nehezen tűri el az ellenvéleményt, de ez nem jelenti azt, hogy diktatúrába tartunk. A választásokat ugyan a maga kedvére szeretné újraszabályozni, de még mindig lehet, csak nincs kire és ez adja a kormánypártnak aligha nevezhető hatalom igazi erejét, sikerét. Amíg nem talál méltó, ugyanakkor józan, nyugati sőt emberi mércével is érdemes kihívóra, addig tovább folytathatja elbukott “forradalmának” ápolását, 2/3-os többségével való könyörtelen és minden realitást nélkülöző kihasználását minden és mindenki ellen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -18 (24 szavazatból)
 21. Animebj
  2011. november 23. szerda
  18:47
  Ne haragudj, de nem hiszem, hogy ennyire naiv vagy. Nem tudom mennyi idős vagy de nem is ez a lényeg. Olvass egy picit elmélyültebben Bartust és az itt publikálók írásait. Eléggé logikusan levezetik, hogy mi mihez vezet. Gondolkozz el, hogy annak idején a müncheni egyezmény aláírói sem hitték mihez adták jóváhagyásukat és mi lett belőle. Gondolj a közelmúlt eseményeire. Sebrenyica, mond ez neked valamit? Vona nemrégiben elhangzott beszédére gondolj. Mire készülnek? Abban igazad van, hogy annyi embert talán nem tudnak majd kiirtani, de csak azért mert zsidóból már nincs annyi. Van viszont cigány akikből tudják pótolni a mennyiséget. Ne legyenek illuzióid az EU majd akkor fog beavatkozni ha itt elfajulnak a dolgok amikor már túl leszünk egy-két “kristályéjszakán”.
  Az írod, hogy nem tartunk a diktatúrába. Igazad van nem tartunk hanem már ott vagyunk!
  Gondolkozz!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (18 szavazatból)
 22. Avi:

  - Nem gondolom, hogy magyarsztánban bárki is masszív zsidóirtást tudna kivitelezni a következő évtizedekben.

  Erre egyszerűen nem adottak sem a belügyi, sem a nemzetközi feltételek (ez utóbbiak nem is lesznek adottak, míg Izrael létezik, és a világ legerősebb katonai- gazdasági- ipari- bármilyen hatalmainak egyike).

  Ha netalán – a sci- fi kedvééért – tegyük fel, mégis belefogna valaki ilyesmibe, az alighanem addig élne.

  A Moszad, az Aman, vagy valamelyik, általunk nem is ismert nevű izraeli kémcsapat rövid úton le tudna most már bárhol, bárkivel számolni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (10 szavazatból)
 23. Eldrad
  Igazad lehet viszont továbbra is az a véleményem,hogy a lehetőség benne van a mostani magyarországi politikai helyzetben. Nem lehet elbagatellizálni a “Jobbik” és tsai ténykedéseit. Nagy pénzben mernék fogadni, hogy Orbán lenne az első aki ha érdekei úgy kívánja akkor rászabadítaná ezt a csürhét a fentebb felsoroltakra. Azzal együtt, hogy most éppen a Likud testvérpártjának aposztrofálja magát. (szegény Likud :).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 24. Tehát Kertész Ákosnak igaza volt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 25. Animebj, Eldrad,
  Inkább ne próbáljuk ki.
  Az a baj, hogy a készség is, a szándék is megvan rá. Ez a fő. Sokan készek ezt tenni, és a szándékozók talán még nincsenek hatalmon, de messze sincsenek tőle.
  Elsősorban nem a zsidóságról van szó, hanem minden ellenzékiről. A zsidók emlegetése csak tünet.
  Azok, akik erre készek, nem ijednek meg a visszacsapás lehetőségétől. Ezek készek “hősi halált halni”, mert vagy eszeveszettek, vagy meg vannak győződve az igazukról (mint ahogy mi is). Nem vigasztal, ha utólag őket is eltakarítják.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 26. Ki? Mit? Mikor? Hogy?
  Mikor kezdődött?
  .
  Már 1919-ben sem lehetett mindenki állami alkalmazott.
  Apám 1908-ban Monospetriben született. (Berettyómellrtt
  a mai határ és Nagyvárad között félúton). A román megszállás
  elől a nagy háború végén Debrecenbe menekülve letelepedtek.
  Akkor a családot mindenféle román jött-mentnek csúfolták.
  Később már szinte zsidók is lehettek, néhány szomszédi
  pletyka szerint.
  Apám felnőve a vasútnál akart elhelyezkedni Püspökladányban.
  Úgy gondolta, megvan minden okmánya anyakönyvi kivonat,
  keresztlevél stb. De ez nem volt elég, mert a nemzet honosság
  igazolását is előirta.
  Igy kellett akkor a Monospetriben született, Debrecenben lakó,
  püspökladányi munkahelyhez a csépi község “törvényes
  birójától” honossági igazolást beszerezni. Ugyanis apám
  apja ott született, de csak kb 1 évig laktak ott. Mert ugye
  ki tudja, hátha valami jött-ment volt.
  Tartalma:

  Községi Bizonyitvvány

  Melyel Csép község előljárósága hitelesen
  bizonyitja, hogy X Y , a ki 1908
  évben születet, s a ki az apa: X
  Z debreceni lakos után Csép közsé-
  gi illetőséggel bir – kétségbevonhatatla
  nul magyar honos.

  Csép 1829 október hó 24

  Karika László
  törv. biró

  Körbélyegző:
  KOMÁROM VÁRMEGYE
  CsÉP
  KÖZSÉG
  80 Filléres okmánybélyeg kb 1 napi napszám
  .
  Természetesen mint erdélyit a terület visszacsatolásakor
  vasutasként kétéves erdélyi kiküldetésbe küldték.
  Igy kerültem gyermekkoromba Dés-re. Ahol előbb
  az Apafy Mihály utcában laktunk egy román hadseregbe
  bevonult tanitó ottmarad családjánál.
  Dacára annak, hogy ők is, mi is a németek szövetségesei
  voltunk (Már mint az országok) A tanitó családját a magyar
  hatóság kitelepitette. Igy mi egy Romániából menekült
  nagyon rendes zsidó családnál kaptunk új albérletet.
  .
  A háború befejezésekor, a még nyitott határon átjárva
  néhányszor sóért mentünk a dési ismerőseinkhez.
  Sajnos az ismerős zsidócsaládokat nem találtuk.
  .
  Barátaink elmondtak egy tragédiát. Ugyanis a dési
  nem zsidó orvosok katonaorvosként bevonultak.
  A városban maradt zsidó orvosok a gettóba kerültek.
  A város orvos nélkül maradt. Nagy szükség lett volna
  pedig rájuk, mivel az állomás egyik vagonjábol
  szerzett metilalkoholtól elég sokan megbetegedtek.
  Próbálták is a gettóból kihozni az orvosokat, de hol
  voltak már akkor?
  .
  Örömmel olvastam a cikket, mert legalább tudom
  nem halt meg mindenki a földijeim közül.
  Randolph Braham úrnak jó egészséget kivánok.
  Tanulságos irását köszönöm.
  .
  Gondolom szerény bizonyitékommal hozzájárultam
  ahhoz, hogy nem ‘44-ben a nyilasokkal kezdődött!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 27. Bocsánat! a kézzel irt honossági okmány dátuma
  Csép 1929 október hó 24

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 28. “… – az újnyilasok -akik erre készek, nem ijednek meg a visszacsapás lehetőségétől…”

  - Nem baj.

  Felfordulniuk kell, nem megijedniük.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 29. “..Gondolom szerény bizonyitékommal hozzájárultam
  ahhoz, hogy nem ‘44-ben a nyilasokkal kezdődött!…”

  - Nem.

  De ezt nem is állította senki.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 30. Avi és a többi mínuszoló:

  Nem gondoltam volna, hogy ennyi hivatásos(?!) rettegő van a NA oldalán, pedig “csak” olyan légkörben szeretnék társalogni, amely képes túllépni az ideológiai megosztottságon és objektíven gondolkodni, megfogalmazni véleményét.

  Abban egyetértek veletek, hogy az EU-nagyoknak jobb dolguk is van annál, mintsem a Magyarország mini-Putyinjára koncentráljanak, persze ha a 2010 vége és 2011 eleje közötti igen hangos, nemzetközi botrányokkal színesített reakciókból nem vonta le a következtetéseket a “kormányzás”, de ettől még egyáltalán nincs diktatúra. Az antikapitalista-antiglobalista szólamok nagyon elterjedtek a kontinensen, nemcsak a szélsőjobb, de a hagyományos konzervatívok között is, és persze könnyű belátni, hogy a Fidesz “válságkezelését” alapul véve aligha lehet valós, átgondolt stratégia mögöttük, mint a közönséges demagógia, a figyelem elterelése a hatalomra került populista erők kormányzásra képtelenségének palástolása. Az értelmiségiek “üldözése” is könnyen dekódolható az antiszemitizmussal, hiába, a zsidók mégiscsak többet tettek-tesznek országunkért, mint azok a szélsőségek, akik őket kisemmizve, kiirtva kívánják megvalósítani az elérhetetlen jobb világot, de az EU és az USA nem vevő az ilyenre, nem tűrné és nem is támogatna jogfosztásukat, kirablásukat, a Fidesz berkein belül pedig nem találni olyat, aki hajlandó lenne politikai karrierjét kockára tenni a Nyugat számára amúgy is mélységesen megvetett újnácizmus vagy más fajvédő-rasszista soviniszta mozgalmak pártolásáért.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 31. Animebj
  2011. november 24. csütörtök
  07:53

  Nem tartozom a megszólítottak táborába már csak azért sem, mert sem a cikkek alatt, sem a kommenteknél található gombokat nem szokásom nyomkodni. A kb két hónapos megfigyelésemet viszont szíves tovább gondolásra közreadom:
  Minden friss cikk (és ha már érkezett hozzá pár hozzászólás, az is) kapásból kap két (2) minuszt.
  Szerintem az itteni állandó beszélgetőtársak elmondják véleményüket, a negatív véleményt is, de nem sunyiskodnak! Meggyőződésem, hogy aki/akik itt névtelenül minuszolnak, valaki/valakik után jönnek és nem annyira a hozzászólást, mint a hozzászólót igyekeznek így minősíteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (10 szavazatból)
 32. Animebj
  Nem szokásom az itt kommentelőket ae mínusz se pluszokkal megítélni! Egyébként teljesen feleslegesnek tartom azt a fajta véleménynyilvánítást. Amikor úgy érzem, hogy reagálnom kell akkor írok egy pár sort. Nem vagyok hivatásos rettegő és ezt kikérem magamnak! Én a saját véleményemet és tapasztalataimat írom le. Esetleg ha észrevetted akkor azokat a soraidat nem is bíráltam amivel én is egyetértek. Véleményem szerint a te hozzászólásaidat olvasva más témákban is te egy igen naív emberke lehetsz. Sajnos talán a koromnál fogva én már nem vagyok egyes dolgokban annyira derűlátó mint te de ez nem is baj. További jó fórumozást kívánok neked és ne vedd szívedre ha esetleg más nem ért veled egyet. Így szép az élet. :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 33. Animebj, 2011. november 24. csütörtök, 07:53,
  A mai hatalom szinte minden megmozdulása antidemokratikus – azaz diktatórikus, önkényes. Hiába járnak el (esetleg) a formális jogi szabályok szerint, láthatóan önkényesen és mazsolázva értelmezik a jogot, az általános jogelvek meghágásával. (Pl: visszamenőleges jogalkalmazás). Ráadásul a demokrácia nem csak formális jogkövetésben merül ki: a polgári demokráciában demokratikus hagyományokat követnek, mint erkölcsi útmutatót. Csak így lehet, hogy pl. az angolszász jogrendben sokkal kevesebbet rögzítenek írott jogszabályként, és a hagyomány követése az egyik legfőbb elv.
  Sokan felsorolták már itt az AN lapjain, hogy a mai hatalom hogyan döfi le a demokráciát, milyen önkényes tetteket követ el, és hogyan készíti elő a következőket. Ha ez téged nem győzött meg, és azt írod, hogy nincs diktatúra, akkor nincs értelme érvekkel vitatkoznunk. Akkor szorítkozzunk arra, hogy egyes kormányzati és civil lépéseket erkölcsi és hasznossági alapon értékeljünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 34. Azt hiszem egyetlen náci befolyás alatt álló fasiszta országban sem dicsekedhettek olyan segítséggel a németek mint amit nálunk kaptak! Nem csak a kakastollas csendőröktől, tábori csendőröktől, hanem a civilektől is. Sehol sem segített önkéntesként a gyűjtőhelyekre kísérni, a lakásaikban felderíteni a még otthon bujkáló zsidókat egyetlen nemzet sem, mint a magyar. Sőt, a kiüresedett zsidó lakások szinte mindenhol központi nyilvántartás és eljárás alapján kerületek keresztény fasiszták kezébe, míg nálunk, még el sem indult a koncentrációs tábor felé a vonat a szerencsétlen üldözöttekkel, már hordta szét a Magyar Nép a lakásokban talált értékeket, bútorokat, vagy költöztek be a kiüresített lakásokba a magyar emberek minden központi irányítás nélkül. Azt hiszem sehol nem járőröztek civilek zsidókat felhajtani, és a Duna partra kísérni, vagy a gyűjtőhelyekre, csak nálunk! Mind ennek szemtanúja voltam, szemtanúi voltunk, és vagyunk még néhányan. Igen, a „dicső keresztény magyar” nép kitett magáért ártatlan emberek meggyilkolásában, elüldözésében, emberek megsemmisítésében részt venni!
  Nagyon korrekt volt az a cikk amelyik a magyarok felelősségét firtatta!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 35. A riport – ahogy azt R. Brabham – től megszokhattuk: pontos és tárgyszerű. A következtetések logikusak és magától értetődőek, beleértve mind a múlt, mind a jelen hivatalos és közfelfogásának szigorú, de igazságos megítélését is.

  Ám egy gondolat már hosszú évek óta nem hagy nyugodni, és erre még senki sem tudott elfogadható, tárgyilagos választ adni: ez a kérdés, a MIÉRT?
  Azaz: miért kellett mindennek történnie? Miért, honnan az a gyűlölet, aminek tömeggyilkosságba kellett torkollnia?

  Erre válaszoljon végre valaki, aki okosabb nálam, mert én csak találgatni tudok…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 36. ” Erre válaszoljon végre valaki, aki okosabb nálam, mert én csak találgatni tudok”

  Nem tartom okosabbnak magam nálad de azért lenne ötletem miért történnek ezek a dolgok az emberiség történetében folyamatosan.
  Az ember ugyanolyan ragadozó mint bármely más állat legfeljebb abban különbözünk, hogy fejlettebb a kommunikáció köztünk. Az ösztöneink viszont megmaradtak. A gyengének pusztulnia kell! Miután nagyjából civilizáltabbnak tartjuk magunkat az állatoknál (de miért is?) a túlszaporulatot és gyengébb egyedeket már nem lehet csak úgy minden további nélkül elpusztítani, tehát megideologizáljuk ezeket. Ezért törnek ki háborúk ezért van a nacionalizmus és ezért tudják egyes politikusoknak nevezett csúcsragadozók akiknek a szerepét régebben a királyok, egyház stb töltötték be az alájuk rendelt egyedeket különböző ideológiák alapján egymás ellen uszítva gondoskodnak a természet rendjének betartására.
  Az emberi faj a legnagyobb és legelvetemültebb ragadozó a fajok között.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 37. Avi 2011. november 24.

  Kedves Avi, tisztelem jószándékú igyekezetedet, de a válasz számomra nem kielégítő. Több sebből is vérzik, nevezetesen:
  1. Az ember (alapvetően, biológiai szinten) NEM ragadozó, mint ahogy a többi főemlős sem az! Elsősorban gyümölcs, mag és olykor lomb – evő, még akkor is, ha elfogyasztja a húst is, ha hozzájut, de nem “vadászik” érte, azaz: nem él ragadozó életmódot.
  2. Ám tételezzük fel, hogy a hosszú törzsfejlődés, és a mostoha külső körülmények hatására idővel rákényszerült a húsevésre, és “ragadozóvá vált”. A természetben a húsevők nem ölnek gyűlöletből, csakis akkor, ha éhesek, így a létfenntartásuk ezt megköveteli. És még akkor sem pécéznek ki maguknak “egy bizonyos” másik fajt, amelynek egyedeivel (és csakis azzal) jóllakhatnak.
  Akkor tehát mégis: hogy magyarázhatná ez meg pl. a magyaroknak, pl. a zsidók iránti gyilkos gyűlöletét? Ha helytálló volna a magyarázatod: akkor minden nép, vagy csoport szükségképpen gyűlölne és irtani igyekezne minden más népet, vagy csoportot! Ám nézzünk körül: ez azért koránt sincs így, noha azt elismerem: csordaszellem létezik, különösen a primitív népek esetében (a magyart nyugodtan közéjük sorolhatjuk, de pl. a 30-as évek németjeit nem. Vagy mégis?)
  Tehát: továbbra sincs magyarázat…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (3 szavazatból)
 38. Ó minuszló. Lássa, nemlássa, nalássa?
  Már csak a fegyver kell key helyet és le is lehet rendezni
  a siri csendet.
  Én meggondolnám, mert az nem való gyerek kezébe!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (4 szavazatból)
 39. Kakucsi
  Nem értetted meg amit mondani akartam. Lehet bennem van a hiba.
  OK. Fogadjuk el az állításodat a ragadozó vagy nem ragadozó dologról. Én azt állítom, hogy az ember pontosan azt teszi amit bármely más állatfaj a hangyáktól kezdve az oroszlánokig, hogy a fölösleges szaporulatot írtja csak annyiban különbözik a többi élőlénytől, hogy jelenlegi tudásunk szerint az oroszlánok és a többi élőlény nem csinál ehhez elméleteket.
  Az egy más dolog, hogy eközben élvezi is időnként ezeket a cselekedeteit viszont nem tudjuk, hogy az állatok hogyan vannak evvel.
  Mi emberek gyártjuk az ideológiákat, miért kell elpusztítani más embereket és ide behelyezhetsz bármely népcsoportot. Európában nagyrészt a zsidók de ha esetleg belegondolsz akkor a XV..századi Amerikában hol a fehéreket irtották, hol ők irtották az őslakosokat . A lényeg az, hogy különböző módon különböző ideológiák mentén háborúkkal vagy csak vallási üldözések által írtja egymást az emberiség a természet törvénye szerint. Ahogy a természetben az állatok között úgy az emberek között is folyamatosan zajlik a természetes kiválasztódás. A háborúk is azért vannak, mert az egyik nép igényt tart a másik nép életterére csakúgy mint a vadonban.
  Az egymás iránti gyűlöletet mint például a zsidóság ellen, speciel az a keresztény egyház szítja immáron 2000 éve amelyik a keresztény felebaráti szeretet nevében sok százezer autodafékon és más módon legyilkolt ember haláláért felelős. Azt, hogy a magyar nép ilyen azt hiszem Kertész Ákos elég jól leírta az okát.
  ………
  ” Ha helytálló volna a magyarázatod: akkor minden nép, vagy csoport szükségképpen gyűlölne és irtani igyekezne minden más népet, vagy csoportot! ”
  …..
  Nézz körül az emberiség történetének bármelyik fejezetében és megtalálod, hogy igenis mindegyik nép folytatott vagy most is folytat pusztítást más népek ellen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 40. “Képtelenség, hogy olyan szintű üldözés érje a zsidóságot, és a cigányságot,”
  Csak a módszerek változnak, a kirekesztés nem!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 41. Kakucsit én mínuszoltam.
  Avi magyarázata – ha nem is teljes – helytálló! Lehet hozzáolvasni, de nem fér ide egy-egy komment erejéig – könyvtárnyi anyag bizonyítja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 42. Keresztes S.

  Nem vagyok hungarista, de a magyarországi és a visszacsatolt területek magyarjai döntő többsége nem bűnrészes a holokausztért. A II. világháború idején, a német megszállás és a nyilasterror korában nagy akaraterő és bátorság kellett ahhoz, hogy túllépjünk a közöny és a megtorlástól való félelem fojtogató légköréből, és megpróbáljuk megmenteni ártatlanul kisemmizett és halálra ítélt szomszédainkat, vagy idegeneket. Az, hogy máig nem néztek szembe az akkori magyar politikai- és katonai elit illetve nagyszüleik mulasztásaival vagy akár bűneivel, nem jelenti azt, hogy ugyanúgy képesek lennének kiélni közönséges igényeiket, mint hogy kifosszák az elhurcoltak ingatlanjait és munkahelyeit vagy hogy rosszindulatú számításból segédkezzenek fizikai megsemmisítésükben.

  A jobboldal természetesen nem meri vállalni az akkori megfelelője felelősségét, nem fog egyhamar nyíltan szembenézni vele, de ugyanez a baloldal és a kommunizmus esetén is igaz, sőt utóbbi igen sokat tett azért, hogy a háború után ne kerüljön felszínre ez a súlyos csapás feldolgozása, hiszen igencsak ártott volna az a boldog szocialista utópia felé vezető út során (pedig valljuk be, hatalmas lehetőség volt benne, hogy sok ember számára idealizálja a kommunizmust, mint amely nem ölette halomra saját polgárait, így nem okozott szégyen az országnak).

  Amúgy a többieknek is szóljon, hogy ne legyenek rasszisták a magyarsággal szemben, mindenhol vannak olyan politikai, vallási vagy más ideológiai erők, amely ha teret nyernek, semmivel se lesznek humánusabbak, civilizáltabbak, mint a Vészkorszak idei magyarok. Jó példa erre a nyugat-európai szélsőjobboldal, amely ugyanaz a megvetés, gyűlölet és előítélet művelői, mint alig több mint fél évszázaddal korábban az akkori képviselő, csak a célpontjuk változott meg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 43. Drága Animebj!
  Nézz körül egy-két magyar honlapon. Ajánlom a NOL.hu-t. Nem igazán lehet mondani, hogy szélsőjobbos újság. Olvasd el a kommenteket aztán gondold át a véleményedet a mai magyarországi valóságról.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 44. Avi:

  Ez nem érv, hanem elterelés. Mint ahogy itt is, úgy a Népszabadság honlapján is kialakult egy hozzászólói közösség, amely tökéletesen el van magával, de nem tűri a újak, a “felforgatók” jelenlétét. Engemet is páriaként kezeltek, pedig jobb lenne több objektivitást és kevesebb előítéletet táplálni a másik iránt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 45. Animebj
  Nem kezel téged senki sem páriaként de engedd meg, hogy ha van valami ami nem egyezik a te véleményeddel azt bármelyikünk is szóvá tegye. Ugyanez fordítva is áll.
  Biztosan én is mondok hülyeségeket és ha valaki véleményt mond róla azért nem fogom úgy értelmezni, hogy ezért páriaként kezel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 46. Kedves Animebj, és mások.
  Az itt felmerült kérdésekre és értetlenségre nagyon kemény történelmi magyarázat van.
  Animebj vigasztalására és megnyugtatására ki kell jelentenem, hogy alapvetően a magyar ember sem rosszabb másoknál, csak azért jelentek meg a jellemtelenség és a gyűlölködés tipikus jelei rajtunk, mert történelmi sorsunk erre predesztinálta őket! Sajnálatos, hogy ez ma is fokozottan igaz.

  Elfeledkezünk arról, hogy a kiegyezés előtt, a dzsentri földbirtokoson kívül magyarnak szinte senki sem számított. A Trianon előtt Magyarországnak 6 – 7 népcsoport adta népét, és a népszámlálás éppen Trianonkor igazolta, hogy a kb. 17 millió létszámú országunkból 7 – 8 millió ember tartotta magát magyarnak. A többiek a környező országok népének tekintették magukat, Horvátnak, Szerbnek, Románnak, Székelynek, Szlovénnak, Szlováknak, és egy részük Csehnek, és Osztráknak. Ezeken kívül, még 16 kisebb népcsoport élt nálunk, például legalább 2 – 3 féle cigányság.
  Ebben az időben a köznevelés klasszikus értelemben véve nem létezett. Az egyházak elsősorban a térítés és a hívő kör megszerzése céljából tartott fenn iskolákat, aminek eredménye az volt, hogy népességünk 80% a praktikusan analfabéta volt.
  Országunkat a földbirtokosok és a nemesség képviselőiből álló rétegek irányították, a megkerülhetetlen egyházakkal, hiszen ezek közül néhánynak is hatalmas földbirtokai voltak, évszázadok hűbéri és tekintélyelvű rendszerére támaszkodva. Bár mely hatóság, rendőrség, csendőrség, bírák, szolgabírók, ügyészek, stb. elsősorban ezt a réteget szolgálták ki.

  Mint ismert, a klasszikus dzsentri, földbirtokos, de még az egyházak is degradálónak, megalázónak tekintették hogy pénzzel, kereskedéssel, iparral foglalkozzanak. Már a külföldön tanult orvosokat, mérnököket sem tekintették közülük valónak. Rendkívül szűk itthoni szakemberképzésünkel szemben külföldön már korábban megindult iparosodás, a kereskedelem és a pénzvilág erőteljes fejlődése miatt, rendszeres és kötelező alapfokú oktatás folyt. Nálunk a hazai fejlődés egyhelyben állt, csak elszigetelt erőfeszítések jelentek meg, elsősorban a külföldi ipari termékek importjában és ezek fizetésében a pénzügyek és banki tevékenység területén.
  A semmittevő, kártyás, mulatós, dzsentri réteg képtelen volt a fejlődő világ igényeinek eleget tenni, kivéve az állattenyésztés és a mezőgazdaság területét.
  Megelégedett azzal, ami az apja idejében még elegendő volt, és az egyházak sem lelkesedtek az ismeretek fejlődéséért, és elsősorban a hit tanainak terjesztése volt jellemző rájuk.

  Ebbe a vákuumba ismerte fel lehetőségeit a kereskedelemben jártas, a pénzügyekben tapasztalatokkal rendelkező, az ipart és termékeit, valamint a gyártás folyamatait jobban, vagy jól ismerő német, osztrák, zsidó, és csehszlovák szakemberek egyre szélesebb rétege.

  Amikor mind ez történt, népünk igen nagy része béres, hűbéres, részes gazda volt, és szinte kegyelemből élt az egyházi vagy földesúri birtokokon, teljes kiszolgáltatottságban és jogfosztottságban.
  Még 1930 ban is, a Trianononi csonkítás után jóval, a kvázi analfabetizmus országunk lakóságának több mint 60 % át érintette, pedig ez időben az erősödő ipari tőke már saját iskolákban képezte a számára szükséges szakembereket, és bizonyos felső körökben már komoly pénzekért, de már egy ideje az egyetemi oktatást is el lehetett érni származástól függetlenül.

  Aki a fenti történéseket ismeri, jobban megérti, hogy az elmaradottságunk szinte mindenben milyen következményekkel járt. Nem csak nálunk, de ahogy egyre keletebbre megyünk Európában, annál inkább tapasztaltuk és tapasztaljuk ezt ma is.
  Országunkat, népünket rengeteg tévhit, hazugság, értetlenség és politikai kalandorság sújtotta és sújtja ma is. Mind ezek hatását ma fokozottabban érezzük, hiszen a hírközlés forradalmasította az információk és ismeretek terjesztését, így van összehasonlítási alapunk, már azoknak akik olvasnak, idegen nyelveket ismernek. A többiek őrzik mentális lemaradásukat Európától.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 47. Arra azert kivancsi lennek hogy jott ki ez a 49%.
  A holocaust mint olyan nem egy tipikus magyar jelenseg, igy kijelenteni, hogy a holokausztert barmely nem nemet allam 49%-ban felelos lenne, az szerintem nyugodtan akar hazugsagnak is nevezheto.
  6 millio zsido veszett oda, ebbol Magyarorszagrol: 450 ezer zsido. Ugyanakkor volt ezen kivul meg 580 ezer magyar aldozata a vilaghaborunak. Boven van kit gyaszolnunk. De ennek nem kell az agyunkra mennie: hogy itelhetnem el azt a kereszteny magyar not, aki elvesztette a zsido ferjet a haboruban? Mennyi az o resze a nemzeti 49% bunossegbol? A csoportos felelosseget es felelossegre vonast a magam reszerol egy naci talalmanynak tartom es ezzel egyutt az olyanokat is mint Randolph Braham aki egy egesz orszagot kivan felelosse tenni egy tomeggyilkossagert. Pedig o egy zsenialis ficko, tobbet varnek tole: a felsooktatasbaol zsido leven szulohazajaban Romaniaban ki volt zarva, megis nehany evvel az orosz fogolytaborbol valo szabadulasa utan mar MS es rovidesen PhD fokozatot is szerzett New Yorkban.
  Nagydijas konyvet is irt, erdekes, hogy annak ellenere, hogy Bukarestben szulettt nem a romaniai, hanem a magyar holocaustrol. Ugy tunik, a muvei alapjan, hogy o egy ilyen magyar-holocaust specialista. Lehet, hogy ezert torzitja ennyire az aranyokat?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 48. az amirol Eldrad ir,az 1931-ben a Dr.Boszormenyi Geza vezette Nemzeti Szocialista Magyar Munkaspart-al kezdodott!! nekik egy Turul altal tartott Kard alatt koszoruban a kesobbi Nemet Horogkereszt volt a jelvenyuk!!akkoriban ezt be is tiltottak,igy atvaltottak az ugynevezett “Kaszas-horogkeresztre”!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 49. Nagy kar,hogy ide nem lehet kepet csatolni,mert be tudnam kuldeni az 1931-1945 kozt osszes ilyen Magyar Naci emblema hivatalos kepet!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 50. BKRS
  Lehet itt számháborúzni, hogy ki mennyi százalékért felelős a Holokausztért, de az az ország amelynek polgárai és hatóságai aktív részesei voltak ennek a borzalomnak és a mai napig igen nagy számban helyeslik azt, az nem 49 hanem 100%-ban felelős az általuk elkövetett gaztettekért. Tisztelet a kevés kivételnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

Éljen április 4-e, a felszabadulás napja 2013. április 4. csütörtök

Visszaadom a Magyar Érdemrend középkeresztjét 2013. március 20. szerda | AN

Wass Albert imádó a Holokauszt-bizottság élén 2013. január 16. szerda | Lázár György

Randolph Braham 90 éves 2013. január 7. hétfő | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos