Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Kertész Ákos és a fajgyűlölet 2011. szeptember 3. szombat 13:46

 • Hozzászólások(222)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Kertész Ákos és a fajgyűlölet

Különös érzés olvasni a Kertész Ákos elleni tiltakozásokat egy olyan országban, ahol még a parlament falai közt is bevett szokás a cigányozás és a zsidózás, ahol a nemzet örökös miniszterelnöke minden különösebb visszhang nélkül genetikai gyökerekre vezetheti vissza, hogy a baloldal „amikor csak teheti” ráront nemzetére, és arról most ne is beszéljünk, mit kell érteni „baloldal” alatt. Az a jobboldali média fejezi ki mélységes erkölcsi felháborodását, amelyben mindennaposak a zsidókra, a cigányokra és más népekre való becsmérlő utalások.

Abban az országban kiáltanak farkast, amelyben a regnáló miniszterelnök tüntetően együtt pogácsázhat ordas antiszemita cikkek szerzőjével. Az a párt tiltakozik a fajgyűlölet ellen, amely sorra járja a kisebbségi falvakat, és az ott lakókat genetikai selejteknek nevezi, majd bakancsait végigverve a nyomorultak utcáin, fizikailag fenyegeti őket. Annak a jobboldali kormánynak a csahosai háborodnak fel Kertész Ákos mondatain, amely soha egyetlen szóval nem ítélte el a mindennapi rasszizmust. Mely maga is sokat tett azért, hogy hazalátogató magyar ne tudjon öt percet Budapest utcáin tartózkodni anélkül, hogy brutális antiszemita, rasszista szövegbe vagy megnyilvánulásba ne ütközzön. Ahol a fodrásznál, a boltban és a taxiban nem a futballeredményekről pletykálnak a vendégnek, hanem teli szájjal fröcsögik a legprimitívebb antiszemita rágalmakat, amelyeket a jobboldali sajtó és politikai elit közvetít nekik. Ahol egy nyíltan náci szellemiségű párt majdnem 15 százalékkal ül a parlamentben, és a népszerűsége csak nő, és ahol maga a kormányzó párt, s annak vezére is szélsőjobboldali indulatok felkorbácsolásával és rasszista szellők szárnyán jutott a kétharmados hatalomba.

Boldog ország lenne az, ahol egy „fajgyűlölőnek” vélt szöveg hallatán ilyen elementáris erővel tör föl a tiltakozás, a morális felháborodás, mint ami Kertész Ákos nyílt levelét követte, ha ez a felháborodás nem lenne maga is antiszemita megnyilvánulás. Mert nemcsak arról van szó, hogy nem egyforma mércével mérnek, hanem arról, hogy maga a tiltakozás is egy fajgyűlölő támadás. És nemcsak azért, mert Kertész Ákos egy szerencsétlen kifejezés használatával alkalmat adott arra, hogy kiforgassák szavait és egész mondanivalójának lényegét. Hanem azért, mert ezek a magas erkölcsi mércével rendelkező tiltakozók mindig találnak maguknak elég okot, hogy szitok és mocsok áradatát zúdítsák mindazokra, akik rasszizmusuk morzsáit szóvá tenni merészeltek, Eszterházy Pétertől Schiff Andráson át Spiró Györgyig, Heller Ágnestől Fischer Ivánon és Paul Lendvain át Kertész Imréig. Ki az, akikbe ezek még nem törölték bele a lábukat? A magyar szellemi élet legjavát árasztják el és támadják antiszemita szennyel és mocsokkal, függetlenül attól, hogy az illető minek vallja magát, zsidó-e vagy nem. A legalapvetőbb emberi tisztességet nem ismerve zúzzák össze értelmiségiek jó hírét, emberi méltóságát, ha azok kritikával illetik az aljanép terrorját, a nemzet hibáit vagy bűneit. Azonnal megbélyegeznek, kirekesztenek, faji háborúvá komponálják és alacsonyítják a legemberibb megnyilvánulásokat is. Magyar az, ami nem zsidó.

Nem tűrnek semmiféle kritikát a magyar nemzeti múltat meghamisító, szépítő hazugságokkal szemben. Nem lehet különbséget tenni a kocsmai antiszemita böfögő és egy államtitkár között, mert ugyanazt az eszmerendszert vallják. Ahol az elsők között gondoskodnak arról, hogy átírják a holokauszt történetét, meghamisítsák a történelmet, kozmetikázzák a magyarok szerepét. Ahol olyan hamis nemzeti önképet festenek, amelyben a mohácsi csatavesztés is a magyarok diadalát hirdeti. Ahol egy magát nemzetinek valló kormány olyan alaptörvényt készít, amelyben meghazudtolja a történelmi tényeket, elhárítja a felelősséget, kiírja a történelemből a vészkorszakot, amelynek során a magyar közigazgatás soha nem látott buzgalmával majdnem ötszázezer zsidó és cigány honfitársunkat küldték megsemmisítő táborokba. Azért, hogy elfoglalhassák a házukat és elvegyék a vagyonukat, ahol a vagonok indulása előtt az emberek fenekében turkálnak, hogy elrejtett értékeiket megtalálják. Ahol egy keresztény-nemzeti preambulumban a kirekesztő Szent Korona-tant alaptörvénybe emelik, és ahol a miniszterelnök úgy emlegeti a keresztény gyökereket, hogy annak jelentése minden kétséget kizáróan az, hogy nem zsidó. Ahol ugyanez az ember nyíltan antiszemita rádióműsort nevez a kedvencének, náci alapvetéseket közlő újságok szerkesztőségeibe látogat, és „magyar Magyarországot” emleget.

Milyen szép is lenne, ha Magyarországon ilyen elemi felháborodás kísérne minden fajgyűlölő megnyilatkozást. Még inkább, ha olyan tiszta erkölcsi alapon ítélnék el a fajgyűlöletet, mint ahogyan azt nyílt levelében Kertész Ákos tette. Az ő cikke ugyanis nem volt rasszista, de akik rátámadtak, azok motivációja igen. Nehogy bárkinek kétsége legyen afelől, hogy mi okozta a földindulást, hogy sarkaiból fordult ki a föld attól, amit Kertész Ákos írt. Két okból horkant fel a jobboldali “egy a tábor”. Egyrészt azért, mert Kertész Ákos zsidó. Másrészt azért, mert egy zsidó merészelte kritizálni a magyarok egyes tulajdonságait. Kijelentéseiben igazolni látják mindazt a sok borzalmat és oktalan gyűlöletet, ami a szívük mélyén lapul. Precedenst kívánnak kovácsolni az ügyből, hogy legyen mire hivatkozni állati és primitív antiszemitizmusuk miatt. Egy ideig most Kertész Ákos helyettesíti a vérvádakat.

Ez a Kertész-levél hivatkozás és indok lesz minden aljas gondolatra és tettre, előre és hátrafelé igazolja azt, hogy a magyar belpolitika eseményei egy magyar–zsidó háború kontextusában értelmezhetők. Az nem számít, hogy Kertész Ákos nem zsidóként, hanem magyarként bírálta a magyar nép tohonyaságát, mintegy önmarcangoló módon e nép tagjaként fájlalta elmaradottságunkat és erkölcsi hibáinkat. E megnyilatkozás kapcsán az antiszemiták „csináltak belőle” zsidót, mert ha nem lenne az, akkor is az lenne, mivel az ő világukban mindenki, aki bármi rosszat mer mondani a fajmagyarok büszkeségeire, az mind zsidó. És ha zsidó, akkor már gonosz. Nem csoda, ha ebben a légkörben meglendül a toll, és szándékosan provokál, vagy próbál ellent tartani a rá nehezedő nyomásnak.

A tiltakozók maguk siettek Kertész Ákos segítségére, fellépésükkel igazolva azt, hogy az elevenükre tapintott, és minden szava igaz. Írónak ez a dolga, és ő most jól teljesített. Éppen csak nála kell számonkérni a megfogalmazás visszafogottságát? Ebben az országban, ahol úgy zsidóznak, mint 1938-ban? És mindig nekik kell meghunyászkodni, vigyázni a magyarok túlérzékenységére, akik viszont soha semmiféle érzékenységre nincsenek tekintettel? Meddig kell hátrálni? A vagonig? Nem igaz, hogy a genetikával rokon kifejezése fajgyűlöletre utalt volna. Mi csak azért nem tartjuk helyesnek e szó használatát és pontatlan kontextusát, mert a zsigeri nácik kezébe olyan fegyvert ad, amelyet az egyszerű magyar ember nem ismer fel. Nem lát át a szitán, nem ismeri fel a koncentrációs táborok bűzös leheletét, ami ezekből a „morális” tiltakozásokból árad. Ha nincs ez a kifejezés, akkor is találtak volna valamit. Ez a szó hiába nem azt jelenti, ahogyan a fajgyűlöletre oly érzékeny náci közönség interpretálja, az nem számít. Az a fontos, hogy ők mit akarnak kihallani belőle.

Elmondhatom, hogy a tiltakozók 99,99 százaléka úgy háborodott fel Kertész Ákos szövegén, hogy közben őt minden “zsidó tetűnek” elmondta, és az a legkevesebb, hogy gázkamrába kívánta. Nem állítom azt, hogy mindenki, aki a súlyos megállapítások némelyikével nem ért egyet, náci. Mert lehetnek olyanok, akik nem értik a költők és írók nyelvét, nem értik az őrállók szíve fájdalmát és szenvedélyét, hanem egy ilyen írást úgy olvasnak, mint egy Trabant műszaki leírását. A Hortobágy poétáinak mindig harcuk volt ezekkel, de a mostani felháborodási hullám mögött nem az ő gondolataik és indulataik állnak. Nem véletlen, hogy a Jobbik nevű náci párt intézte a legerősebb támadást az író ellen, követelve azt, hogy vegyenek el tőle mindent, kivéve az életét (egyelőre). A lármázók, akik kórusban kiabálják, hogy „Vesszen Nyúl Béla”, sok esetben nem is tudták megkülönböztetni Kertész Ákost és Kertész Imrét, csak azt tudták, hogy valami zsidó, akit Kertésznek hívnak.

A baljóslatú és szerencsétlen kifejezés használata ellenére a normálisan gondolkodó emberek pontosan értették, hogy Kertész Ákos miről beszél, mit mond, s hogy a tehetetlen fájdalom, a mélységes hazaszeretet, a felelősségérzet és az aggodalom áll ostorozó és igaz szavai mögött. Legfeljebb azt sajnálták, hogy a szerző a „genetikusan” szó használatával okot adott arra, hogy a demokrácia és az emberiesség ellenfelei újabb támadásokat intézzenek azok ellen, akik nem egy fasiszta és náci Magyarországban látják a jövőt.

Kertész Ákos azt nyilatkozta, hogy nem számított arra, hogy szavai ilyen lavinát indítanak el. Persze, mert nem is úgy gondolta, ahogyan ezek. Ez azt mutatja, hogy az ő fejében meg sem fordult a „genetikusan” kifejezésnek az az értelmezése, amivel szavait kiforgatva őt támadják. Ez az oka annak is, hogy szerkesztőségünknek sem tűnt fel, hogy ez a kifejezés félreérthető lenne. Ha azt mondja, hogy a magyar genetikailag hordoz bizonyos negatív tulajdonságokat, azt észrevettük volna, és tanácsoljuk, hogy ezt ne mondja. De az a mondat, hogy „a magyar genetikusan alattvaló”, nem azt jelenti, hogy ezzel a magyaroknak valamiféle genetikai meghatározottságot tulajdonít. Ebben a kontextusban a szó azt jelenti, hogy “alapvetően, lényegét tekintve, fundamentálisan”, a magyar nép viselkedése alattvaló. Nem „alávaló”, ahogyan azt az antiszemiták értelmezik, hanem „alattvaló”, ami merőben más. Azt jelenti, hogy eltűri, ha elnyomják, ha elveszik a jogait, képes alávetésben és elnyomásban élni, nem lázad fel akkor sem, amikor kellene. Hiányzik belőle a szabad emberek tartása, önérzete, önbecsülése és öntudata.

Ezzel mi teljes mértékben egyetértünk. Kertész Ákos ezt fájlalja. Hogy ez nem mostani jelenség, hanem a magyarság ezt hordozza évszázadok óta, arra József Attilát idézi: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ”. Majd arra utal, hogy a sunyítás és a lapítás, az alattvaló lét olyan jellemtorzulást okoz, amely azt eredményezi, hogya magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud, és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.”

Kemény, de igaz, nagyszerű szavak, hajszálpontos meghatározásai a lényegnek. S mivel e tulajdonságok a magyar jobboldalra jellemzők, nem véletlen, hogy magukra ismernek, és ők azok, akik ez ellen tiltakoznak. Kertész Ákos az elevenükbe talált, mert a nagy magyarkodás, a színpadias és patetikus vonulások, a hősi múlt emlegetése, a nemzeti csakra diadala, a legfejlettebb magyar genetikai vérvonal, Dobogókőn a világ közepe, mind abból a nyomorúságból és kisebbrendűségi érzésből fakad, hogy a magyar alapvetően és fundamentálisan alattvaló, és így is viselkedik. A nacionalizmus, az irigység és a frusztráltság, a rosszindulat, a bűnbakkeresés, mind ebből a kisebbrendűségi érzésből fakad, ami az alattvaló létből származik. Abból, hogy „boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni.” De ez morálisan lepusztítja, azt eredményezi, hogy „se tanulni, se dolgozni nem tud, és nem akar”, majd ebből az következik, hogy „csak irigyelni tudja, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire”. Mérnöki pontosságú leírása a magyar jobboldal lélektanának. Ugyanezt írta Naplójában Márai, akit szelektíve még ők is szeretnek idézni.

És hogy tovább elemezzük a költő művét, ne feledkezzünk meg azokról a kitűnő mondatokról sem, amelyek ugyancsak kivágták a biztosítékot az alattvaló lelkületű, ezért fajgyűlölő jobboldali magyarokban. „Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”

Csodálatos mondatok, iskolában kellene tanítani őket. Ehhez mi még hozzátesszük azt is, hogy a magyar népnek, a magyar nemzetnek esélye nincs a felemelkedésre, de talán a megmaradásra sem, ha ezt a bűnét és tartozását, őszintén, tiszta szívből jóvá nem teszi. Amíg be nem vallja, el nem ismeri, amíg bocsánatot nem kér érte, és amíg nem hoz szívből jövő elhatározást, hogy ennek a gondolkodásnak még az írmagját is kiirtja az életéből. Több mint négyszázezer ember vére kiált, akiket elküldtek meghalni, akiknek a menetelését végignézték az ablakból, amikor a halálgyárakba hajtották őket, akiknek minden lelkiismeretfurdalás nélkül beköltöztek a lakásába. Fiatalokat és öregeket, nőket és gyermekeket vagoníroztak be, hogy ipari méretekben legyilkolják őket. Hazudjanak bármit, de ehhez hasonló népirtás még nem volt. A washingtoni holokauszt múzeumban külön részleg van a legyilkolt magyar zsidókról és a magyar deportálásokról. Naponta több ezer magyar zsidót gázosítottak és égettek el, miközben a szomszédokat csak az érdekelte, hogy mi marad utánuk.

És amikor azt mondja Kertész Ákos, hogy „ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős”, akkor a magyar nácik, akik szívük szerint ezt holnap megismételnék, megfeledkeznek egy kis „a” betűről. És ezt a szöveget úgy adják tovább, mintha Kertész Ákos azt mondta volna, hogy a holokausztért egyedül magyarok felelősek, holott a szerző azt mondja, hogy a holokausztért „ma” egyedül “a” magyarok felelősek, mert nem bánták meg úgy, mint a németek. “Nem vallották be, nem gyónták meg, nem tartottak bűnbánatot, se meg nem fogadták, hogy soha többé, se bocsánatért nem esdekeltek.” Itt van leírva a magyar siker és a magyar jövő kulcsa: amikor a magyarok ezt megteszik, föloldozást kapnak, és áldás jön az életükre.

Ugyanis, ha eddig nem vették volna észre, akkor elmondjuk: az, ami körülveszi őket, a nyomor, a zűrzavar és a káosz, a reménytelenség és a kilátástalanság, az átok. Átkozottak azért, amit tettek, és amire nem szereztek föloldozást. Ilyen helyen csak bogáncs és töviskóró terem. És ha a magyarság nem képes belátni ezt, és nem képes ezt rendezni, hanem ellenkezőleg: kirekesztő, antiszemita és rasszista, fasiszta pártokat követ, alattvalóként viselkedik, újratermeli mindazt, ami ebből a létéből fakad, akkor ez a nemzet átok alatt marad, és elpusztul.

Ezért a magyar nép köszönje meg Kertész Ákosnak, hogy ilyen világosan és tisztán elé teszi bajainak okát, megadja a diagnózist és a terápiát. És rúgja le magáról az antiszemita, náci csürhét, ezek mindennapi terrorját, egy fasiszta párt épülő diktatúráját. Szakítson az alattvaló léttel, és mint egy szabad nép, nézzen szembe történelmi bűneivel, számoljon le azokkal, és majd nem kell kompenzálni a kisebbrendűségi érzéseket, nem kell körmeneteken bohóckodni, és egy hulla darabját hurcolászni, abban reménykedni: akkor majd nem kell irigyelni senkit, nem kell bűnbakokat keresni az átokra, mert felszabadul ennek a népnek a tehetsége és alkotó energiája, és áldott lesz minden, amire ráteszi a kezét.

Végezetül ne felejtsük el azt, amire a jobboldal figyelme nem terjed ki, hogy Kertész Ákos cikke nem róluk szól. Hanem arról a baloldalról, amely tudja ezt, és amelynek küldetése az lenne, hogy az országot megmentse. De ez a baloldal elárulta a népet, a hazát, az elveit, mindent. Nem lehet jobban leírni, mint ahogyan Kertész Ákos ezt megfogalmazta. Olvassuk: „Mivel mindez a magyar jobboldal hitvallása, ideológiája, éthosza, csak a baloldal szelleme lenne képes változtatni rajta, csak a progresszív, haladó, demokrata baloldal volna képes megváltoztatni, és ezzel megváltani a magyart, méltóvá tenni arra, hogy az európai közösségnek (kis áttétellel: a szabad világ közösségének) egyenrangú tagja lehessen.” Ugye, ez világos.

Aztán jön a baloldal ugyanolyan kemény kritikája: „A nyolcvanas évek közepétől, Gorbacsov föllépésétől kezdve nem lehet a szovjet-bolsevista elnyomásra hivatkozni. Azóta a baloldal már önmaga felelős önmagáért, a magyarságért, az országért. Önmaga felelős azért, mert elherdálta minden pozitív szellemi vagyonát, teljes történelmi örökségét Dózsa Györgytől Petőfin és Adyn át Károlyi Mihályig, Bibó Istvánig, Nyers Rezsőig, a kelet-német turisták előtt a határt megnyitó Horn Gyuláig, az örökölt médiahálózatával és infrastruktúrájával együtt, hogy teljes tudatzavarban, szervezetileg lerobbanva, kifosztva, védtelenül áll a diktatúra támadásával szemben. De közben az egész baloldali elit és tisztikar, beállt a harácsolók, a korruptak, a tolvajok közé, elárulva nemcsak az eszmét, de konkréten a baloldal közkatonáit is, mert sebesülten és haldokolva hátrahagyta őket a vesztett ütközetek után a harcmezőn, és sorsára hagyta a védelmére szoruló civil lakosságot is. És ahelyett, hogy az utolsó töltényig harcolna a diktatúra ellen, a kiskapukon át menti a rablott vagyonát és az irháját.”

Erről van szó. Hajszálpontos elemzés, minden szavával egyetértünk. Ezért ne csodálkozzon senki, amikor azt írom, hogy jobb lenne, ha megszűnne a Klubrádió, mert az ennek a képmutatásnak vetne véget, megállítaná azt a próbálkozást, ahogyan „ahelyett, hogy az utolsó töltényig harcolna a diktatúra ellen, a kiskapukon át menti a rablott vagyonát és az irháját”.

Nehogy azt higgye a Klubrádió és jobb sorsra érdemes hallgatósága, hogy nem történhet annál rosszabb, mint hogy megszüntetik őket. De igen, történhet. Az, ha életben hagyják, és ezért cserébe önmaga mond le arról, hogy az utolsó töltényig harcoljon a diktatúra ellen, és csak arra képes, hogy mentse az irháját. Azokat az álságos szövegeket, amelyekbe mindezt becsomagolják, ismerem. És nem értek vele egyet, felháborítónak tartom. És biztos vagyok abban, hogy hat év múlva ugyanazt fogják mondani, amit én, csak saját találmányként és megkésve.

Igaza van Kertész Ákosnak. Nehogy azt higgyék, hogy a sumákolással megússzák azt, hogy bezárják őket. Mindenképpen bezárják őket, a kérdés csupán az, hogy szabad és öntudatos demokrataként viselkednek, és hősként állva gyilkolják le őket a harcmezőn, vagy alattvalóként viselkedve, szűkölve, csúszva-mászva és önmagukkal meghasonulva húzzák el az irhájukat, amit nem sikerült a kiskapukon átmenteni. És azért említem a Klubrádiót, mert jelenleg ott van ennek az oldalnak a színe-java virága. Ez a társaság lenne képes arra, hogy kompromisszumok és gyáva megalkuvások nélkül konfrontáljon a diktatúrával. Talán ha megszüntetik őket, és elvész annak lehetősége, hogy megtalálják a megélhetésüket a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, akkor talán ezt megteszik.

És végül Kertész Ákos rámutat a rothadás gyökerére, a korrupció forrására, ami a baloldal identitásvesztéséhez vezetett, és ami a baloldalt is a jobboldallal azonos morális szintre süllyesztette: „Magyarországot vajon nem határozza-e meg a Simicska & Puch Co. működése? Természetesen bizonyítékom nincs, de lidérces álmaim, véresen logikus következtetéseim vannak, mint sok társamnak, barátomnak, elvbarátomnak is.” Itt vannak a bajok gyökerei. Ezért a szabad polgároknak, akik nem tartoznak az irhájukat mentő baloldali liberálisok közé, ettől a struktúrától idegen, független pénzalapokat, intézményrendszert kell felépíteniük. A kisemberek összefogására és forradalmára van szükség. Amíg az nem lesz meg, addig nem lesz morálisan tiszta, feddhetetlen alapokon álló ellenállás a diktatúrával szemben. Olyan ember pedig soha nem lesz a vezére egy ilyen ellenállásnak, aki nem a fenti struktúrákon kívül keresi a cselekvés lehetőségét.

Végül Kertész Ákos megkérdezi: „mindezekről hol beszéljek, ha már nincs Amerikai Népszava sem?!” De van Amerikai Népszava és lesz is. Attól, hogy nincs pénzünk a hírszolgáltatásra, még vagyunk. És meggyőződésem, hogy eljön az idő, amikor képesek leszünk arra, hogy a feladatunkat betöltsük. Főleg, ha a demokraták, a nem alattvalók, a nem irhájukat mentők megértik végre, hogy ne a megélhetésüket keressék a diktatúrában, hanem a szabadságukat.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 3.6/5 (122 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +24 ( 256 szavazatból)
Bartus László: Kertész Ákos és a fajgyűlölet, 3.6 out of 5 based on 122 ratings

 • Hozzászólások(222)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

222 Reader’s Comments

 1. Már megint egy nagyon jól szórakozó minuszoló!
  Kedves ismeretlen!
  Ez itt egy olyan fórum, ahol beszélgetünk megosztjuk gondolatainkat, véleményünket és még csak nincs is mindenben teljes egyetértés. Ha Önnek is van véleménye, nemcsak dühe, próbálja tisztességes módon, gyűlölködés nélkül megfogamazni, és elmondani, hogyan, miből jutott álláspontjára. Arra tudunk reagálni, esetleg ÉRTELMES vita is alakulhat ki.
  Ja, bocsánat, már megint magunkból indultam ki…
  Jó szórakozást kívánunk a minuszoláshoz, ha ez ilyen örömöt okoz.
  Ön kitünő magyar, gratulálunk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -13 (55 szavazatból)
 2. Norris74: Ámen!
  “Az ellenállás egyre reménytelenebb és épp ezért egyre égetőbb szükség van arra, hogy taktikát változtassunk és két évtized után végre kivillantsuk a fogunk fehérjét és meginduljunk előre!”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (15 szavazatból)
 3. Nem csak Ady, Petőfi is hátborzongatóan aktuális!
  Petőfi Sándor A SZÁJHŐSÖK (Orbán március 15-i csonkításához “méltóan” némi kihagyással):

  Meddig tart ez őrült hangzavar még?
  Meddig bőgtök még a hon nevében?
  Kinek a hon mindig ajkain van,
  Nincsen annak, soha sincs szivében!
  Mit használtok kofanyelvetekkel?
  Évrül-évre folyvást tart a zaj,
  És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
  Nincs-e még meg minden régi baj?….

  S oh mi vakság! fölemelte még a
  Népszerűség őket paizsára,
  Az elámult sokaság, miképen
  Megváltóit, karjaiba zárja.
  Megváltók? ők a hon eladói,
  Elveszünk ez ordítók miatt…
  Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
  Mert a félénk eb mindég ugat.

  Én ugyan nem állok a sereghez,
  Mely kiséri őket ujjongatva,
  És ha egykor közibök vetődöm,
  Nem egyébért lépek e csapatba,
  Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
  Ál nagyok győzelmi szekerét,
  S haragomnak ostorával vágjam
  Arcaikra a bitó jelét!

  Szatmár, 1847. augusztus

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (18 szavazatból)
 4. …és 7 hónap után eljött 1848. március idusa.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (10 szavazatból)
 5. Kedves DeeDee78:

  nagy :). Üdv., BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (7 szavazatból)
 6. Egyébként N.P. alábbi szövege élő cáfolata Kertész túlhevült állításának: a baloldal mindenütt dermedt, nem csak nálunk, mert a hagyományos közönsége leépült és ezzel hagyományos szerepe megszűnt, és még nem tudott megfelelő válaszokat adni a globalizáció kihívásaira. Viszont az, hogy nálunk az átlagnál dermedtebb, valahol mégis csak a magyar determináltságot is igazolja!
  http://mozgovilag.com/?p=4704
  (Ne legyenek kétségeitek, Igen ez is N.P.!)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (9 szavazatból)
 7. Husz János Puszita

  Na és mi van akkor, ha a szélsőjobb rávetette magát, mint kacsa a nokedlire? Kit érdekelnek? Ha csendben meghúzza magát Kertész, Bartus vagy a mezei kommentelő, akkor nem fognak gyűlölködni? A vérükben van. ( Jöhetnek a hematológusok ).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -9 (25 szavazatból)
 8. Véleményem szerint az ilyen irományok (Kertész, Bartus) csak arra jók hogy provokálják a magyar népet (függetlenül attól, hogy milyen oldali)! Ilyeneket épelméjű ember nem ír le, ha író, ha hegesztő akkor sem! Úgy érzem az antiszemitizmus fokozódásához az ilyen gondolatok közlése csak hozzájárul.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (39 szavazatból)
 9. Kedves Bartus László!

  Köszönöm, hogy reagált a megjegyzésemre. (Egyébként egyszer már írtam, hogy még esztergomi munkája idejéből emlékszem Önre, a nővérem témavezetője volt a szakdolgozatánál.) Én nem azt írtam, hogy ne lehetne kritizálni bármilyen csoport bármilyen cselekedetét. A cikkben rendkívül szarkasztikusan célzott Szent Jobbra – ilyen típusú körmeneteket az ókortól kezdődően tartottak, és egyáltalán nem csak keresztények. Ez egy vallási szertartás, amit ha kigúnyolnak, az éppen olyan rosszul esik egy katolikusnak, még akkor is, ha egyébként nem rajong az ereklyékért, mint egy hívő zsidónak ha valaki a széderestét gúnyolná ki (ott is történnek humoros dolgok) – persze bárki megteheti, hogy azt gúnyol ki, akit akar, szólásszabadság van. Azonban határozott diszkrepanciát érzek annak vonatkozásában, hogy míg a katolikus szertartást kigúnyolni Ön szerint teljesen pc, addig mondjuk a zsidó szertartás kigúnyolását valószínűleg nem tartaná annak, mert a zsidóságot sérti. Én egyiket szertartás kigúnyolását sem tartom elfogadhatónak, az ilyesmit le lehet írni, senkit nem visznek el érte, csak nagyon nem szép.
  Orbán egyébként klasszikus keménynyakú kálomista, és közismert, hogy vezető fideszes körökben egyáltalán nem ritka a zsidó háttér. Orbán egyáltalán nem elkötelezett a katolicitás irányában, sőt. A katolikus kistestvér a víz alá nyomott KDNP, akik pedig leginkább saját magukat képviselik, mert az egyházi álláspontot többnyire egyáltalán nem. Az a kijelentés pedig egyáltalán nem igaz, hogy a katolikus egyház isteni eredetűként legalizálná a kormányzatot. Nyilván jól hangzik, csak egyszerűen nem igaz. Ha ilyen súlyos kijelentéseket tesz, azt valamilyen konkrét eseménnyel alá kellene támasztania. Nemhogy isteni eredetűnek nem legalizálja, de még csak olyan példára sem fog tudni hivatkozni, ahol bármelyik történelmi egyház képviselője látványosan kiállt volna a Fidesz vagy Orbán mellett. Az általános hozzáállás, hogy igyekeznek távol tartani magukat a politikától – ellenben a politika igencsak változatos módon igyekezne a hatalmát kiterjeszteni az egyházra is. A legutóbbi ügy, hogy már az egyházi iskolák igazgatóit is csak miniszteri hozzájárulással lehetne kinevezni, ami beavatkozás az egyházi autonómiába, utoljára ilyen a kommunizmus alatt volt. És ez csak egy eset a sok közül.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (33 szavazatból)
 10. kekec,
  Itt van a vonatkozó hetiszakasz:
  http://amichay.hu/29_ahare-mot/
  http://biblia.hu/biblia_k/k_3_16.htm

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (4 szavazatból)
 11. Kedves Reader,

  Ön azt írja: “még csak olyan példára sem fog tudni hivatkozni, ahol bármelyik történelmi egyház képviselője látványosan kiállt volna a Fidesz vagy Orbán mellett.” Ugye, csak viccel? És ez a következő idézet a katolikus egyházra is vonatkozik? “…igyekeznek távol tartani magukat a politikától.” Ugye, ez is csak egy vicc? A Szent Jobb körmenet nemcsak egyházi rendezvény, az állami méltóságok jelenléte, és mivel állítólag az államalapító király kezéről van szó, bálványimádást követel minden magyar embertől, aki nem katolikus, attól is. Tisztelni kellene a holttest egy darabját. Miért éppen a zsidó vallás jutott eszébe, mint másik vallás, amelyet szintén sérteni lehetne? Megjegyzem, a széder estén nem folyik állami szinten fekete mágia, sem bálványimádás, megmarad családi keretek között, az egyén szférájában. Ez az állami vezetőkkel együtt rendezett körmenetre nem igaz. De miért kellene a zsidó vagy másik vallást ideállítani, ha a katolicizmust bírálja valaki? Senki más nem rendez az állam bevonásával olyan misztériumot, amelyet ki akarnak terjeszteni az egész nemzetre, és alá akarják kényszeríteni. A kritika ennek szól.
  Miután a katolikus egyház igyekszik mindn állami iskolát lenyúlni, bekebelezni, ne csodálkozzanak, hogy az állam beavatkozik. Ha nem tenné, akkor az államnak semmi kontrollja nem lenne az oktatás fölött, ha szélsőséges esetben már minden iskola egyházi kézre kerül. Másrészt, akik állandóan az államhoz dörgölőznek, az állam és az egyház szétválasztását akarják megszüntetni, ne csodálkozzanak, hogy az állam is beavatkozik ott, ahol ők belenyúlnak az állami feladatokba. Az oktatás az állam feladata. Nem az egyházé.
  Nővérét szeretettel üdvözlöm. És Önt is.
  Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (30 szavazatból)
 12. Tisztelt begyu,

  csak az antiszemiták között növelik az antiszemitizmust, nem antiszemitát ez nem tesz antiszemitává, mert az nem is tartja nyilván a szerző származását, és nem hozza összefüggésbe aa véleményét azzal. Ebben az esetben is magyar író írt a magyar emberekről a magyar embereknek. Csak antiszemiták tartják nyilván a szerző származását, és csak azok vonnak le annak alapján következtetéseket. Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (25 szavazatból)
 13. Erdemes megnezni Nemetorszagot-szembeneztek a multtal- hol tart most moralisan, gazdasagilag. Van nekik pl. egy “nagyon rossz” football valogatottjuk- s bar az idosebbek pici morgolodasa mellett- meg szinesboru is játszik benne, sot zsidonak is van hely. Na meg a magyart is szivesen latjak, mint qualifikalt munkaero. Es erdemes veluk elbeszelgetni a multrol, persze nem a legutolso, kulteri kocsma torzsvendegevel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (14 szavazatból)
 14. Kedves Mindenki!

  Felvetés az eddigiekre:
  Talán fel kellene fogni, hogy a haza, a nemzet szeretete egyeseknek érzelmi kötődés, ami nálunk szerencsésebb országokban nem jobb meg bal oldal kérdése. Az én szerencsés családomban ez a szeretet nem pártszimátia függvénye. Az ilyen magyarságot gyalázó irományok pedig akkor is sértenek, ha nem érzem igaznak azokat magamra nézve. Ez a nem ingem nem veszem magamra okfejtés csak annál az embernél állja meg a helyét akinek az idenitás tudatát nem az érzelmi kötődés határozza meg. Vajon ha a tisztelt magyarázkodók édesanyját prostituáltnak titulálják, az sértő számukra? Ha szeretik Őt akkor a valóságtartalmától függelenül valószínűleg igen…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (23 szavazatból)
 15. Tisztelt rp,

  ha az édesanyánk prostituált lenne, és annak neveznék, az nem lenne sértő számunkra.

  Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (20 szavazatból)
 16. Kedves Bartus László!

  Köszönöm az üdvözletet és átadom.
  Ami a bálványimádás kategóriát illeti, ez abszolút vallási alapú megközelítés, mármint hogy valaki minek tekint egy vallási szertartást. Ez természetesen megint olyasmi, amit lehet mondani, hiszen ilyen kritikát a protestanizmus már jó pár száz éve óta megfogalmazott, csak annak világosnak kell lennie, hogy a protestanizmus vallási alapon kritizál. A bálványimádás mint olyan eleve bibliai fogalom. Tehát ez nem világi kritika. Világi szemszögből nézve valaki mondhatja, hogy ez az egész szerinte és számára hülyeség, de attól még a vallásszabadság és a tolerancia jegyében szerintem egyértelműen az tekinthető korszerű hozzáállásnak, ha elismerik, hogy másoknak ez érték, vallásilag nekik jelent valamit. Ilyen szempontból egyébként magam is a toleranciát gyakorlom, mert maga sem rajongok az ereklyékért, de elfogadom, hogy sok más ember számára fontos vallási szimbólum. Egyébként maga az egész Biblia is tele van “botrányos” szövegekkel, amik miatt Dawkins szörnyetegnek festi le a bibliai Istent (http://mindennapi.hu/cikk/blogok/az-oszovetseg-istene-egy-szornyeteg-/2011-08-28/6623) – számomra éppen ezek a legizgalmasabb, teológiailag a legnagyobb kihívást jelentő szövegek, és éppen ezek elemzése az egyik legígéretesebb fejlődési irány a modern teológiában.
  A további félreértések elkerülése végett leszögezem, hogy magam mind a végzettségem, mind a munkán miatt is elkötelezett vagyok a zsidóság irányába. Természetesen azért hivatkoztam éppen a zsidó vallásra és egy zsidó szertartásra, mert az antiszemitizmusról szól a cikk, és éppen a cikk hozza fel ennek kapcsán a katolikus témát, egy katolikus szertartást is, erre reagáltam. Egyébként ha már katolicizmus és zsidóság: noha a hívek között, mint az egész társadalomban, sokan hajlamosak az antiszemitizmusra, fontos megemlíteni azt is, hogy a jelenlegi magyar katolikus püspöki karban többen zsidó családból származnak, a legmagasabb posztokon. Ajánlom figyelmébe pl. a Keresztény Zsidó Társaság honlapját: http://www.kzst.hu/

  Annak kapcsán pedig korántsem vicceltem, hogy a történelmi egyházak képviselői látványosan nem állnak ki a kormány mellett. Ebbe beletartoznak a zsidó felekezetek éppúgy, mint a többi a keresztény egyházak. A Szent Jobb körmenet, a nagymise és bármilyen vallási szertartás teljesen nyilvános (a széderről sem zárják ki, aki részt akar venni). Az jön be, aki akar, akár Ön is beülhet az első sorba az aug. 20-i nagymisén: akkor most ebből az következne, hogy az egyház támogatja az Amerikai Magyar Népszavát? Ennek igen érzékletes példája volt a kapcsolódó Nagyboldogasszony ünnep (aug. 15.), ahol tavaly Meggyes az első sorba beült az esztergomi Bazilikában (ráadásul a szeretőjével), mellette a famulusai, holott Erdő Péter egyáltalán nem támogatta Meggyest, sőt éppen ellenkezőleg, a lehető legkeményebb nézeteltérés volt köztük. Viszont egyetlen olyan alkalom sem volt, amikor állami rendezvényen bármelyik egyház képviselője kiállt volna szónokolni pl. az egyház nevében, a kormányt éltetve. Tehát ők nem állnak ki – erről beszéltem. Ha tud ellenpéldát, kérem, írja meg
  Az alkotmányozás kapcsán pedig Balás Béla kaposvári püspök nagyon komolyan kifejtette aggodalmait az alkotmányba tervezett szimbólumok miatt. Persze nem hallgattak rá. Erdő Péter pedig nyomatékosan kérte, hogy ne Húsvéthoz, ne egy vallási ünnephez kapcsolják az alkotmányozást, mert utóbbi világi, állami cselekmény. Tehát pontosan azt az állam és egyház szétválasztása érvet fogalmazta meg, amit Ön is. Nem hallgattak rá.

  Az iskolák vonatkozásában: abszolút általános téveszme, hogy az egyház arra vágyna, vagy törekedett volna arra, hogy több iskolája legyen. Nagyon nehéz volt az eddigieket is megfelelő szinten fenntartani, nem bezáratni. Az iskoláktól az állam szeretne megszabadulni, nem akar fenntartó lenni, még akkor sem, ha a normatívát adja, mert a fenntartással rengeteg egyéb pluszköltség jár, és hatalmas felelősség, rengeteg plusz munka, és ennek költségei. Ezt szeretné az egyházra rátukmálni. Néhány iskolát lehet, hogy megment a bezárástól, hogy átveszik, de az egyház egyáltalán nem ugrál az örömtől, hogy újabb koloncot kap a nyakába. Tömegesen pedig képtelen lesz megmenteni őket, annyi nyugati egyházi támogatás sincs, amiből még ezt is lehetne finanszírozni.

  Szintén üdvözlöm Önt, nagyra tartom a munkáját és további jó munkát kívánok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 17. Bartus Úr!

  Már ismrhet annyira,mint kommentelőt, hogy minden szavával és aKertész Ákos mondataival is csak egyet tudok érteni. Bár ha én tudtam volna ezt ilyen jól megfogalmazni.Egyszer egy kommentemben tettem rá kísérletet, amiben azt fejtegetem, hogy igenis a magyarság rasszizmusa a mérhetetlen írigységéből fakad.
  Írigylik a zsidókat a tehetségükért, nagyon jó eszükért, szorgalmukért és nem utolsó sorban az ezen tulajdonságaik által elért kiváló eredményeikért. Talán még azt is írtam: érdemes megfigyelni, hogy a magyar származásu Nobel díjasaink mind zsidó emberek. Akinek egy csöp esze van, csak nagyon büszke lehet rájuk.
  Vagy vegyük a tehetséges muzikális cigányokat, akik muzsikája az egész világon csodálatot és megbecsülést váltott ki világszerte. Persze vannak köztük kiváló írók, képzőműveszek is egyaránt. Tudja én is írigylem őket, csak én nem rosszindulatúan, hanem úgy, hogy bizony sokszor szívesen cserélnék velük, és bocsásson meg a vulgáris kifejezésemért, de a rasszizmust pedig magasan szívárványos magasan leszarnám. Egyébként Kertésznek ez az írása, hajaz a Gyurcsány öszödi beszédére, elvégre ő is csak fel akarta rázni ezt a tunya megalkuvó bandát és lám mi lett belőle. Azóta is egyfolytában megkövezik, konkrétan üldözik és ha mi baloldaliak egységesen nem állunk ki mellette, még az is lehet, hogy egy ocsmány koncepciós perrel börtönbe küldik. Ezek és az ehhez hasonló ügyek mellett minden jóérzésű embernek kötelessége kiállni pártállásra való tekintet nélkül.Gyurcsánynál is nem az volt csupán a baj amit mondott, hanem az, hogy ő mondta. Ebből csinált aztán az akkori ellenzék háborús ügyet, ami sajnos mind a mai napig tart és még el fog tartani egy jó ideig.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (28 szavazatból)
 18. rp

  mit lehet egy olyan hazan szeretni, amelyiknek egyik fele arra szervezodott, hogy a masik felet ellehetetlenitse? de az is erdekelne, hogy mit nevez konkretan hazaszeretetnek es nem keveri-e veletlenul azzal a biztonsagerzettel, ami sok ember igenye, hogy a dolgok, targyak, termeszeti kepek a szemunknek megszokott helyukon alljanak? akinek van viszonyitasi alapja es latott mar jobbat, az nem gondolja azt, hogy a magyar haza mai tulajdonsagaiert kulonoskeppen szeretheto lenne….az on elegedettsege vajon mibol taplalkozik?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (14 szavazatból)
 19. Drága Uraim! Itt a hazában, és távoli földeken egyaránt. A leírt vélemények nagyon érdekesek, csak az a baj, hogy nem elfogulatlanok. mindenki úgy ír, amilyen szekértáborhoz tartozik, annak a vélt, vagy valós igazságait hangoztatja.De tudomásul kellene venni, hogy ebben az országban, amelyről volt aki azt írta, hogy “mit lehet egy olyan hazát szeretni” – a túlnyomó többség származásától, identitásától függetlenül becsületesen dolgozott és dolgozik, képessége, tanultsága és szorgalma is meg van hozzá. Az más dolog, hogy a politikusaink és írástudóink jó része saját jól felfogott egzisztenciális érdekétől, és hatalommániájától vezérelve ezt az országot egy állóháborús hadszíntérré változtatta.Itt valóban nem lesz jó élni, és ebben mindkét oldal vétkes. Az arányokról meg lehet vitatkozni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 20. Kösz Amichay, de őszintén ENNYIRE konkrétan nem igazán érdekel, ahogy Kertész cikke sem a zsidóságról szól – kár tehát ebbe az irányba elvinni a vitát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 21. Tisztelt Bartus Úr!
  Ha jól értelmezte volna a véleményem láthatta volna, hogy én nem a szerzők származását említettem, hanem két szakmát hoztam fel példának! Bár a példával természetesen általánosítottam : ilyeneket nem illik leírni senkinek, semmilyen népcsoport ellen.Akkor sem, ha két főből, akkor sem, ha 1milliárd főből áll.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 22. Nostredamus

  igen, az aranyokrol maris vitatkoznek, a tulnyomo tobbseg az nalam ugy jott le, hogy az orszag 47%-a van minimalberre bejelentve, ez az adat nem friss, ha jol emlexem 2-3 eves, azota talan rosszabb a helyzet es nem igaz, hogy csak a politikusok, irastudok, az elet minden szintjen mindenki hazudik, lop, csal….ezt is nyugodtan vissza lehetne vezetni a genekre….es ahelyett, hogy a kisebb kozossegek kikozositenek a bunozoket, penz beszel kutya ugat alapon megveregetik a vallukat es elismeressel nyilatkoznak roluk, hiszen milyen “talpraesettek”!? az meg veletlenul sem fordul meg a “talpraesettek” fejeben, hogy amit ellopnak, az egy masik formaban, mashonnan hianykent fog megjelenni, ami ot is kozvetlenul erintheti pld az egeszegugy! jahogy te nem korhazi agyat loptal???? persze hogy nem azt, valami egeszen mast, de annak kovetkezteben, most nem tellik korhazi agyra!…..igy mennek a dolgok es ez egy ossznepi jatek, azok is bunozok, akik aktivan reszt vesznek benne, meg azok is, akik hagyjak es elnezik! a tisztesseg leertekelodott, mert hagytuk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (9 szavazatból)
 23. Egyetértek Bartus Lászlóval, emelem kalapom Kertész Ákos előtt.
  Az, hogy ez a velejéig buta nép ilyen lett, igen az is inkább a baloldal bűne, mert “elfelejtette” közvetíteni a nyugti szemlélet- és gondolkodásmódot. Viktor “csak” 20 évre vágja haza a gazdaságot, a tudati lemaradásunk azonban 50 év. Én mindkettőt főbenjáró bűncselekménynek, hazaárulásnak tekintem, még az is kimutatható lenne, hogy hányam pusztultunk, pusztulnak még bele, Miközben a háborgók és álhazafiak egyre gyorsabban csukják be maguk mögött az ajtót. De napról napra egyre jobban is félnek,….teljes joggal!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (11 szavazatból)
 24. kekes, és semerre nem akarom elvinni a témát, csak ha valaki kérdez, vagy állít valamit, és tudom, hogy mi a forrás, akkor megadom.
  Egyébként ma kaptam egy gratulációt, hogy amit Kertész írt, azt én már májusban megírtam az amichay.hu-n
  http://amichay.hu/haza-megyek-jovok/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 25. Amichay
  2011. szeptember 6. kedd
  20:09
  Jó írás, csak ez is elszomorító. :(
  Örülök, hogy legalább neked jó lesz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 26. Jó írás – de némi csalódás: sehol semmi g…ika (tudjuk mi)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 27. Kedves Reader,
  .
  “Kedves Girbegurba!
  Olvassa vissza azokat, amiket leírt a katolicizmus kapcsán és azt tapasztalhatja, hogy ha a katolicitás helyére behelyettesíti a zsidóságot, akkor egy az egyben megkap egy szokásos antiszemita, zsidóellenes szöveget (még azzal az ismert motívummal is benne, hogy ugye vannak azért rendes zsidó – rendes cigányok – de úgy általában viszont …). ”
  .
  Tessék:
  >>>A judaizmus ugyanis alattomos. Figyelem: nem képviselői alattomosak (nem kizárt ez sem, de nem általános), hanem maga a judaizmus! Sok nagyon tisztességes zsidóval, rabbival is találkoztam. Rendkívüli műveltség, emberszeretet, elfogadó és beleérző képesség, szeretet áradt belőlük.
  De maga az egész hatalomra tör, az a meggyőződése, hogy saját (Isten) királyságát kell létrehoznia, és ehhez minden eszközt felhasznál. Hajlandó szövetkezni a legalávalóbb és legelferdültebb hajlamú rablóbandával is, ha úgy érzi (úgy számítja), hogy ezzel növelheti hatalmát a lelkek felett. Utána majd megsiratja az ártatlan áldozatokat, és közben is szenved, hogy ilyen árulásra kényszerült Isten céljainak szolgálatában.<<<
  .
  1. Nem a zsidókat, hanem a judaizmust kárhoztatja az így kapott szöveg, és szó sincs benne olyasmiről, hogy a zsidók tehetnének valami rosszról. Az én eredeti szövegemben sincs semmi olyan, hogy a katolikusok valamiért általában bűnösök lennének, vagy valamiért korlátozni kellene akár a katolicizmus egészét, akár a katolikusok jogait.
  .
  2. "Utána majd megsiratja az ártatlan áldozatokat, és közben is szenved, hogy ilyen árulásra kényszerült Isten céljainak szolgálatában." Igen, ez személyekről szól, de ebben semmi elítélő nincs, legfeljebb sajnálkozó lenézés. Ez a szövegrész azonos, változatlan. De helytálló-e? Melyik csoportra jellemző?
  .
  3.
  A zsidók vallása is lehet államvallás, az is betölthet olyan szerepet, hogy elnyomó hatalom ideológiai támaszául szolgál. Az ókorban talán volt is ilyen szerepe, nagyjából a mai Izrael területén. Ma is van hasonló törekvése, természetesen. De történeti okok miatt soha nem töltött be olyan szerepet, és olyan hatalmas tömeg fölött, mint a katolikus egyház.
  .
  4. A zsidók a Törvényt imádják, nem az elvont Istent. Van olyan anekdota, ami szerint a Törvény előbbre való Istennél. A Törvény az emberi érintkezéseket szabályozó eszköz. A Biblia szerint ezt Isten adta a népnek, de ezt nyugodtan tekinthetjük allegóriának. A katolicizmus (és általában a kereszténység) is eredetileg (Jézus és Pál apostol tanításai szerint) az embert és az emberi közösségeket helyezi a középpontba. Amikor akár Bartus László és mások látszólag a hitelveket és a gyakorlatot bírálják, akkor valójában az alapelvek megsértésére mutatnak rá. Arra, hogy a klérus egyes tagjainak és néha hivatalos képviseletének cselekedetei a természetes emberi közösségek védelme helyett azok szolgaságba kényszerítését támogatják.

  Üdvözlettel

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 28. Hehe! A minuszolók már számolni (és/vagy olvasni) sem tudnak.
  Mert 1847, augusztusa és 1848. márciusa között VALÓBAN 7 hónap telt el!
  Ez egy egyszerű tény – és a tények makacs dolgok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 29. girbegurba – a zsidók lehet, hogy a Törvény imádják, viszont bajban “Ábrahám, Izsák és Jákob” istenéhez imádkoznak, nem a törvényhez. Mindig kíváncsi lettem volna, hogy Echnaton napistenhite hatott a zsidókl elvont istenségfogalmának kialakulására – vagy pedig őrá az egyiptomi fogságban ideiglenesen ott tartózkodó nép eszméi.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 30. Kedves Reader,

  Bartus Lászlóhoz címzett hozzászólásában felsorolt néhány adatot, melyek azt támasztják alá, hogy a katolikus egyház képviselői mennyire nem törekednek arra, amivel vádoltam őket.
  Lehet, hogy igaza van. De akkor e képviselőknek sokkal hangosabban, és erőteljesebben kellene tiltakozniuk. Például legalább olyan erősen olyan nyilvánosság előtt, ahogy a szószéken álltak ki politikai oldal mellett vagy ellen, választások előtt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 31. kekec:
  Én is szeretném tudni. Freud elemzése szerint a zsidó vallás több forrásból táplálkozott, és formája közvetlenül a betelepedés (honfoglalás, hódítás) körüli időkben alakult ki. Ekkortájt az új egyistenhívő részek és a régi pogány részek vagy kompromisszumot kötöttek vallási kérdésekben, vagy valahogy eltűrték egymást, és a két irányzat csak később olvadt össze, a próféták hatására.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 32. Kedves Girbegurba!

  Egyetlen olyan magyar katolikus főpapról (akit egyébként nagyon nem kedvelek) tudom, hogy időnként interjúkban elég fidesz párti szövegeket nyom. Szándékosan nem írok nevet, aki ismeri, úgyis tudja, kiről van szó. Szerencsére még ez sem jellemző azonban, a mérvadó vezetés, maga Erdő Péter sem tesz így , erről fentebb írtam. Általános tapasztalatom a választások alkalmával az volt, hogy – mivel a közélet egy hívő számára is nagyon fontos – ezért a pap arra biztat, hogy mindenképp menj el szavazni és a lelkiismereted szerint szavazz. Viszont nagyon fontos, hogy az egyház nem kötelezheti el magát egyik oldal mellett sem, a szoci és a fideszes éppúgy lehet hívő, és a papság is tartja magát ahhoz, hogy pl. nem engednek semmiféle politikai jellegű rendezvényt egy templomban megrendezni és hasonlók. A masszívabb nyilvános politikai elköteleződés egyszerűen nem megengedett egy katolikus pap számára. Ebből persze az is következik, hogy nem állnak ki szónoklatokkal és hasonlókkal egyik politikai párt és oldal mellett sem, ezt sosem fogják megtenni. Ellenben, ahogy itt az Amerikai Népszavában egy pár kommentben már korábban írtam, Esztergomban pl. szolidan, de teljesen nyilvánosan kiállt a püspök, Székely János, a civil mozgalom mellett (tehát voltaképpen a Tétényi Éva vezette mozgalom mellett). Nem szónokolt, de megjelent TÉ egy kampányeseményén, és nyilvánosan ugyan nem volt bejelenthető, de a tavaly októberi győzelem után misét tartott Esztergomért, amin ott volt sok katolikus a civil mozgalom hívei közül, de természetesen bárki eljöhetett, Meggyes hívei is. Ilyesmiket tud tenni egy pap, nyilvános politikai beszédeket nem tarthat. Ellenben a katolikus hívők minden további nélkül vállalhatnak politikai szerepet, az egyház a hívek közössége, egyáltalán nemcsak a papság. Tétényi Éva például hívő, gyakorló katolikus, és ez a mások iránti toleranciája mellett az egyik legfontosabb jellemzője.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 33. reader: régi mondás (még a római korból), hogy a szenűtorok jó emberek – de a szenátus egy vadállat” És Puskin Tatjánájával szólva: Kell több? Nem mondtam eleget?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 34. bocs: szenátorokról és klérusról volt szó!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 35. Mindenkinek igaza van és senkinek se…
  Nem tartom szerencsésnek Kertész Ákos és hasonszőrű elvbarátai ilyen megnyilvánulásait. Egyszerűen nem igaz, amit mondanak. Mert ezek az emberek vagy sokat gondolnak más nemzetekről, vagy csak steril, abszolúte speciális, szűk kapcsolataik vannak. Becsapják magukat és másokat is írásaikkal. Talán megalázóan kisebbségi érzéseik vannak magukkal szemben vagy beszűkülve érzik magukat a magyar anyanyelvük végett. Talán fáj nekik, hogy magyaroknak születtek. A feleletet erre nekik kell tudni.
  Én például 9 évet dolgoztam német üzemekben német vezetés alatt, kifejezetten csak németek között, és Afrikában afrikai vezetés alatt, zömében afrikaiak között. Magyarok még a közelemben sem voltak. Ugyanakkor hétvégenként kolóniába jöttünk össze, mi magyarok. Sorolhatnám a minket, magyarok irigyelő, kifejezetten nagy nemzetek polgárait, családjait, akik szívesebben tartózkodtak az összeverődött magyarok társaságában, mint a saját nemzetbeliekkel. A németek, franciák és más „nagy nemzetek” fiai sokszor hasonlóan vélekedtek saját magukról, mint Kertész úr és Konrád úr a magyarokról..

  Ne felejtsük el, Magyarország helyzete speciális, 1000 éves ország, amely a XX. században majdnem felszámolódott. Minden magyar vesztett valamit, valakit, valahol és valamikor…Tatárjárás, Mohács, Világos, 1919, Trianon, 1945, 1956 stb.. Kevés országban változtak a tulajdonviszonyok és a tulajdonosok olyan gyakran, mint Magyarországon. Államosítások, vagyonvesztések, életek és családtagok erőszakos elvesztése minden magyar családot érintet. Mielőtt más nemzetet és népet magasztalnánk, magunkat meg szapulnánk, tudnunk kell, hogy minden nép olyan, amilyet a másik nép és a történelme megenged neki. És jaj a legyőzötteknek..!. mondja a 2000 éves közmondás.
  Senki ne gondolja, hogy a másik nép jobb, becsületesebb, emberségesebb és könyörületesebb. .
  Anonymusnak üzenem: svájciak és így ő maga is, most is élvezik a rablott és „befagyott” zsidó és náci bankbetéteket. Ez a svájci becsületesség ez…? Ez egyszerűen lopás.. Hogy dolgozik-e a svájci nép? Nem vonom kétsége. (szegény ország, gazdag nép)
  „És mi itthon maradtunk, kalandból”…. mondta egyszer egyik műsorában Hofi Géza.

  Hát igen! Nem volt szép és szerencsés tőlünk, hogy a Don-kanyarig masíroztunk. Megfizettünk érte! De kérdezem, ki ölte meg Petőfit és a sok-sok ezer magyar hazafit pl. 1849-ben? Hát persze! A orosz cári csapatok. Kik győztek le Világosnál minket? Hát persze, az orosz cári csapatok. Na és hol volt ez geográfiailag? Hát persze, az ezer éves Magyarországon. És hogyan kerültek ide az oroszok, Magyarországra ? Hát persze, bejöttek észak felöl, hogy elpusztítsák a független Magyarországot. Hívtuk őket? Nem hívtuk. És kértek bocsánatot valaha tőlünk? Nem kértek. (100 évvel később visszaadtak néhány zászlónkat a moszkvai hadiraktárukból) . Törököknek sokkal nagyobb becsülete volt velünk szemben. Nem adták vissza Kossuthot és társait.

  És a vonatok sem indulnak csak úgy el a vakvilágba, még a háborús körülmények közepette sem.
  A vonatokat indítják, például a Józsefvárosi pu.-ról, sőt, várják valahol, például Auschwitzbe(n). Még talán a vasúti vagonok műszaki vizsgáját is egyeztetik, a szakértők. (Szerintem a precíz németek tuti megnézték a papírokat, biztosan oda érjenek a szerelvények, de a szlovák vasutasok is feltehetően buzgó módon serénykedtek). Bizony, Szlovákia akkor, az USA és majd minden ország által is elismert, független állam volt, és a halálvonatokat az ő mozdonyaik húzták náluk. Még vontatási pénzt is kapott Szlovákia a Dienstleistung -ért. És hová tűnt el a 100.000 szlovák zsidó polgár Kedves Kertész úr? Persze, ez az ő felelőségük.

  És mit tettek eközben az igazság bajnokai, pl. az angolok és az USA, a bezzeg országok, mikor repülőikről lefényképezték a megszállt nagy lengyel ipari területet, Auschwitzt és környékét (Oswiecim). Bizony, bizony a nagy semmit! Pedig pontosan tudták, miféle disznóságok történnek ott a nagy barakktáborokban. De nem segítettek a szerencsétleneken sem ott és máshol sem. A parti őrségeik is visszafordították a menekülő zsidók lélekvesztő csónakjait az USA partjai előtt.
  Hasonlóan cselekedett az USA, mint derék az ő derék orosz (szovjet) barátaik a varsói felkeléskor. Hagyták, hogy a németek bevégezzék a lengyel ellenállás totális megsemmisítést (én legalább vettem a fáradságot és meglátogattam ezeket, a szörnyű helyeket évtizedekkel, később stoppal, hasonlóan Birkenaut, Ravensbrücköt, Sachenhausent, Buchenwald -ot stb.)

  Na és Svájc, kedves Anonymus, a háborúból kimaradt bezzeg ország, ő mit csinált, míg mások szenvedtek? Semmit!… Semmit?…Dehogynem! Szépen fogadta a zsidók pénzét, vagyonát és ugyancsak fogadta a nácik menekített pénzét is. Az emberek már nem kellettek Svájcnak! És ekkor még Magyarország legalább befogadó ország volt, noha születtek bizonyos törvények…
  Be volt szarva Svájc! Féltette magát, mint Magyarország, vagy az önálló Szlovákia. Senki sem akart a Csehország, Hollandia, Dánia, Hollandia, stb. sorsára jutni.

  Na és a dél-szláv háború, amely 20 éve kezdődött 1990 táján a 2. világháború után 50 évvel? Az megsemmisítettek végett kinek a harangja szól értük? Kertész úré? Vagy az amerikai Népszaváé? Vagy Anonymus által nagyra becsült Gyurcsány Ferencé? Hogy csak európai eseményt említsek. Ehhez, mint szól Kertész Ákos, a karosszérialakatosból kinőtt írógéniusz, aki mindenki által tisztelettel övezett bölcs lehetne? Már csak a kora is megengedi ezt neki. Az öreg bölcs, aki túlélte a 2. világháborút, majd a szovjet megszállást és a kommunizmust… Neki szerencséje volt, nem úgy, mint barátnőm édesapja, aki Auschwitz után az Altájban kötött ki 4 évre. Kis híján odaveszett. Kertész Ákos a magyar ifjúság példaképe lehetett volna, de már nem lesz az…erről ő maga gondoskodott. (Lehet, hogy én is megbuggyanok vén koromra.)

  Hogy mit lehetne tenni a jövőben a jövő generációért? Naponta kellene bejátszani a háborús és holocaustos rémtetteket valamelyik magyar TV-csatornán. De nem úgy, mint ahogy ez nálunk kampányszerűen zajlik. Naponta és módszeresen, a sok csatorna valamelyikén. Ehhez persze át és át kell dolgozni szüntelenül a sorozatokat, újabb tanukat kell megkeresni, fellelni, munkát kell a műsorba fektetni, mint ahogy a német TV-k teszik. És akkor itthon is megvalósulhat az annyit emlegetett „német megbánási” példa. Idővel tudatosul és beleverődik mindenkibe, mi is történt Lenin, Sztálin, Hitler és a többi gazember diktatúrája alatt. Ezt kell tenni: nem kicsit, sokat! Mert minden nap lesznek újszülöttek, akik majd megnézik valamelyik adást előbb vagy utóbb, és így megismerik és megtanulják diktatúra törvényeit, amely segíti őket a történelemben eligazodni. Az sem baj, ha lesz generáció, akiknek a könyökén jön ki már az egész a folyamatos ismétlések nyomán. Nem a „kinek nagyobb a fájdalma” Wettkampf dönt, hanem az új generáció igazságérzetét csiszolja a folyamatos ismétlés, mint Németországban. Nem kell félteni a fiatalságot. (Az öregeket úgysem lehet már megváltoztatni). Az igazságérzet tudatosul majd az új generációban, emiatt ne fájjon a fejünk. A történelem nem velünk, nem a mi korunkkal és nem is a mi tragédiánkkal kezdődött. Ezt tudomásul kell vennünk. Mert történelem volt, van és lesz…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (18 szavazatból)
 36. Úgy látszik, csal az emlékezetem, és ráadásul alaptalanul hittem el a híradásokat, hogy a választások előtt körlevelet olvasnak fel, és általában egyik pilitikai oldal ellen szónokolnak.
  Mugabét sem fogadták a Vatikánban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 37. Sokan felháborodtak Kertész Ákos írásán. Tőlük szeretném megkérdezni, hogy a Kuruc infót, M.Hírlapot és az ehhez hasonlókat olvasva, ugyanígy méltatlankodtak-e, tiltakoztak-e akárcsak egyetlen szóval is, az embertársaikat ért mocskolódások láttán? Vagy megengedhető a kettős mérce? Vagy talán azokkal egyet is értenek, ők is úgy éreznek? Ha igen, megkérdezném, miért gondolják saját magukat különbeknek? Cselekedtek-e valamit, ami feljogosítja őket a felsőbbrendűségre?
  Még 1 kérdés: hogy éreznék magukat, ha történetesen Ők is cigánynak, vagy zsidónak születtek volna? Hiszen senki sem maga határozta meg, hogy hova szülessen!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (15 szavazatból)
 38. Üdvözlet a Kedves Fórumozóknak!

  Én jobb oldali embernek tartom magam, és büszke vagyok arra, hogy Magyar vagyok. De ha bal oldali lennék, akkor is így éreznék, mert a hazaszeretet fontos dolog. Tartozni valahová ahonnan származom.

  Miért jó ez nekünk, hogy Amerikában, ahol ezt elolvassák, akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy minden magyar rasszista és fajgyűlölő. Kikérem magamnak. Vannak rasszisták hazánkban, de hol nincsenek. Amerikában is vannak, elég a déli államokra gondolni. De általánosítani, bűn és felháborító. Én bűnnek tartom. A magyarok 99 százaléka nem rasszista, hanem befogadó ember. “Alattvaló” ez kész botrány. Hogy merészeli valaki ezt írni. Ha én azt mondanám, hogy Amerika rasszista állam, és elnyomja a feketéket és a spanyol ajkúakat, mert a vezető pozíciókba, még mindig fehér emberek ülnek, akkor meg lennék bélyegezve, hogy rasszista vagyok, és hozzá teszem, nem így gondolom, mert Amerika a bevándorlók országa és toleráns nép. Persze a magyart ócsárolni lehet, hiszen kis nép vagyunk, és úgy sem tudunk kiállni az igazunkért. Ez nagy tévedés. Ha nem tudták volna, kedves fórumozók, hogy jobb és baloldaltól függetlenül, hatalmas felháborodást keltett Kertész úr nyílt levele. Azt hiszem valami jó dolog indult el ez által.

  Egy olyan országot, aki mindig is befogadó nép volt, aki állandóan bocsánatot kért és kér a második világháborús bűneiért, folyamatosan engedi be a más kultúrából érkezőket, értem itt az arabokat, kínaiakat stb. nem tűrheti, hogy bemocskolják és általánosságban lebecsméreljék hazáját, még ha vannak is kirívó esetek. Hozzáteszem, vannak bevándorló ismerőseim és nagyon kellemesen érzik magukat nálunk. Mert mint mondják, nem nézzünk furán és csúnyán, ha egy arabot látunk :)

  Egy olyan nép, aki számtalan tehetséges zsidó és nem zsidó származású költőt, írót, tudóst, orvost, művészt, színészt adott a világnak és elsősorban saját hazájának, (Nobel díjjal kitüntetett tehetségeseiről nem is beszélve), az nem lehet rasszista. Nem is az. A történelmet ismerni kell, és aki nem ismeri alaposan a történelmet, az elhamarkodottan ítélkezik. Akkor ugyanis feltenném a kérdést, hogy ki a rasszista, az aki fajgyűlölőnek és antiszemitának nevezi a magyarokat, vagy az aki elismeri nagy embereit és büszke hazájára. Én azt mondom, aki antiszemitának nevezi a magyarokat (köztük akkor engem is), az a rasszista, és fajgyűlölő.

  Én büszke vagyok hazámra, büszke vagyok kultúrámra, büszke vagyok a történelmünkre. Büszke vagyok, hogy ÉN MAGYAR VAGYOK. Büszke vagyok, hogy annyi szenvedés és eltiprás után még mindig, létezik Magyarország.
  Egy utolsó szösszenet aztán be is fejezem, és a moderátor törölheti is ha akarja a hozzászólásomat ha netalántán túl magyaros volt:
  Szóval csak annyi még, hogy nehéz nálunk a gazdaság, sok nálunk a szegény ember, sok mindennek ki vagyunk szolgáltatva, sok ember gonosz itthon (de nem a többség), én ennek ellenére Magyarországon szeretnék élni, és itt akarok meghalni vénségemre.

  Ne felejtse el senki, hogy eljön a mi időnk és a világ fel fog figyelni ránk és nem az ilyen becstelen cikkek miatt és vélemények miatt, amit a kinti média szajkóz.

  A magyar ember szereti a másikat. Még ha ez sokszor nem is látszik. Én tudom, mert minden magyar ember toleráns. Csak a megélhetés miatt olyan amilyen és nem azért mert ANTISZEMITA!

  Üdvözlet minden kint élő magyar embernek. Segíteni kell és nem bomlasztani!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (15 szavazatból)
 39. Körlevél volt. És pontosan az volt benne, amit mondtam: menj el és a lelkiismereted szerint szavazz. Egyébként a katolikus papságnak kánonjogilag tiltott a politikai szerepvállalás, a püspöki kar nem is teheti meg, hogy azt írja: szavazz X-re. Semmilyen körlevélben sem írtak olyat, hogy mint hívő csak egyetlen politikai pártra szavazhatsz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 40. Az meg miért baj szerinted, ha egy diktátort nem fogad a Vatikán? Szerinted nem ez a pozitív és normális? Elég érdekes gondolat, mit mondjak.
  Most írom le harmadszorra, egyszersmind utoljára: a papságnak tiltott a politikai szerepvállalás, tehát ez tiltott. Magyarán a pápa vagy bármelyik pap nem indulhat a választásokon, nem szónokolhat egy párt mellett, és templomokban, kizárólag a szertartásokat szolgáló helyeken semmilyen politikai rendezvény nem megengedhető. Pontosan azért, mert az egyház nem azonos egyik párttal sem, és hívei között bármilyen pártállású lehet. Viszont közéleti kérdésekben nyugodtan nyilváníthat véleményt, mint ahogy Balás püspök és Erdő Péter az alkotmány kapcsán tette, nem egyik vagy másik párt mellett kizárólag elköteleződve, hanem egy-egy adott kérdésről. Ugyanígy tehet olyan gesztust is, hogy nem fogad valakit, mit ahogy Erdő Péter ott hagyta Meggyest egy tárgyalás közepén, mert utóbbi elfogadhatatlanul viselkedett, vagy éppen fogad valakit és igyekszik egy nagyon fontos kérdésben hatással lenni rá, mint II. János Pál Tony Blairt fogadta, és próbálta meggyőzni, hogy ne indítsák el az iraki háborút. Sajnos Blair nem hallgatott rá, és meg is lett a következménye.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 41. És még egy a félreértések teljes elkerülésére: Mugabe vagy akárki viszont természetesen részt vehet egy misén, senki nem tiltja neki. De a pápa nem köteles fogadni, ilyen szempontból a pápa (vagy bármely főpap) tehet közéletre vonatkozó gesztust, a pápai fogadás ugyanis nem vallási szertartás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 42. Bartus László” úrnak”:Szóval ne a megélhetésemet keressem,hanem a szabadságot!Na köszönjük Emese,majd értesítjük!:))))))(((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 43. Nagyon sajnálom, hogy egyetértek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 44. Én úgy tudtam, hogy mikor egész Európában nem fogadták, a Vatikán törte meg a bojkottot. De mondom, lehet, hogy rosszul emlékszem. Lusta vagyok feltúrni a régi újságokat. Arra is csak emlékszem, millyen sokan panaszkodtak (keresztény hívők), hogy a pap politikai irányt ad a misén. Lehet, hogy nem a legutóbbi választásokon, hanem az előzőn.

  De tegyük fel, hogy rosszul emlékszem. Tegyük fel, hogy a klérus, különösen a legintelligensebb és legkulturáltabb tagjai, vagyis felső vezetése gondosan ügyel a politikai semlegességre, ami természetes feltétel a hívők (illetve a nyáj) bizalmának megnyeréséhez, Isten szolgálatához. A pap előtt a bűnös ugyanolyan esendő ember, mint az ártatlan. Ezek a papok felemelik szavukat a gyűlölet ellen, és még véletlenül sem mondanak olyasmit, amit egész népcsoportok megbélyegzéseként lehetne értelmezni.

  Ebben az esetben azt kell hinnem, hogy tevékenységük hatása, ill. a magyar emberek hite elenyésző. Lépten-nyomon vagy vad gyűlölettel, vagy finom, de gyűlöletkeltő (és csoportképző) utalásokkal találkozom.

  Egy családtagom ma hozott haza egy nyomtatott újságot, amit a Metro kijáratánál kulturáltnak látszó személyek osztogattak. “Világ Magyarsága”, 2011 augusztus. Bárgyú hülyeségek mellett gyűlöletkeltés, uszítás van benne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 45. Egy másik helyről másolom ide:
  .
  … Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek, amikor 2009-ben személyes találkozón beszélgetett az amerikai nagykövetség ügyvivőjével.
  .
  A találkozóról készült, a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott nagykövetségi jelentésben többek között arról is írnak, hogy …
  .
  …A jelentést készítő nagykövetségi munkatárs … Megjegyzi azt is, hogy az egyházat 2002-ben, illetve 2006-ban is érték olyan vádak, hogy a Fidesznek kampányol.
  .
  Egy másik amerikai nagykövetségi táviratban – egy 2010-es választásokról szóló nyugat-magyarországi körképben – arról jelentett a budapesti követség, hogy a egyesek szerint a katolikus egyház nyíltan támogatja a Fidesz kampányát. Papp Józsefre, Csorna MSZP-s polgármesterére hivatkozva közlik, hogy “Isten áldja Orbán Viktort!” feliratú szórólapok jelentek meg a templomokban… Bebes István fideszes körmendi polgármesterre hivatkozva ugyanakkor azt írják, van kapcsolat a Fidesz és az egyház között, de nincs jelentősége, mivel a népességnek alig 15 százaléka templomba járó, és közülük sem mindenki Fidesz-szimpatizáns.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 46. Kedves Treben!

  “Minden Magyar toleráns”. Hol él? Nem olvas újságot? nem néz Tv-t. Nem lát, nem hall, nem beszél. Igazi toleráns Magyar.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 47. Bocsánat elnéztem a nevét! Helyesen: Treven
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 48. Kertész indulatai az írástudók és nem a az egyszavas lózungokra mozdulók számára megfogalmazódott segélykiáltások voltak.
  .Aki ebből többet olvas ki, az vagy ostaba vagy ezt sanda szándékból teszi.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 49. Kertész Ákos és Bartus lászló minden sorával egyetértek, és valóban nem kellene Kertész Ákost “keresztre feszíteni” egy szóbotlásért, amit én sem tartok egy szerencsés szóhasználatnak. Az írás iránya jóakaratú.
  Annál nagyobb bajnak tartom azt hogy Magyarországon egy nyílt rasszista párt van, ez a Jobbik, amit már régen be kellett volna tíltani, illetve a jobbiknak udvarol FIDESZ. Ez a két párt rendszeresen együttszavaz az országgyűlésben, és kölcsönösen udvarolnak egymásnak. Ezzel kellene foglalkozni.
  Egy náci rendszer előkészítése folyik.
  Vajon kit akar a FIDESZ királlyá koronázni, hogy a címerben továbbra is ott van a korona????…, illetve az “Árpádsávos” zászló is benne van a címerben ami az új alkotmányban szereplő visszaállított “ősi törvény” szerint is a fehér(ezüst) sávokkal a Duna,Tisza,Dráva Száva folyókat jelenti. A Dráva-Száva köze nem magyar terület! És ezen felül még ezernyi probléma ami tönkreteszi a közéletet.
  Ha “köztársaság” az ország ,….akkor minek van benne a királyságot jelképező kettős kereszt? Ez egy tudfathasadásos dolog, az országcímerben, ami idegen tollakkal ékeskedik, vagyis Dráva-Száva közötti területtel. A címerben a korona a Nagy magyarország területét jelenti, és a hármas halom Tátra,Mátra,Fátra hegyeket jelenti a Werbőci féle ősi törvény a “Hármaskönyv” szerint. Tátra,Fátra szintén idegen tollak, amivel “ékeskedik” a címer.
  Ezen felül ott van a lakosság mindennapos nyomora és napi problémája.

  Kis Ferenc János

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 50. Bartus úr, azért teszem fel, mert talán elkerüli a figyelmét (és mivel említve van benne az AN és személy szerint Ön is.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos