Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Kertész Ákos és a fajgyűlölet 2011. szeptember 3. szombat 13:46

 • Hozzászólások(218)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Kertész Ákos és a fajgyűlölet

Különös érzés olvasni a Kertész Ákos elleni tiltakozásokat egy olyan országban, ahol még a parlament falai közt is bevett szokás a cigányozás és a zsidózás, ahol a nemzet örökös miniszterelnöke minden különösebb visszhang nélkül genetikai gyökerekre vezetheti vissza, hogy a baloldal „amikor csak teheti” ráront nemzetére, és arról most ne is beszéljünk, mit kell érteni „baloldal” alatt. Az a jobboldali média fejezi ki mélységes erkölcsi felháborodását, amelyben mindennaposak a zsidókra, a cigányokra és más népekre való becsmérlő utalások.

Abban az országban kiáltanak farkast, amelyben a regnáló miniszterelnök tüntetően együtt pogácsázhat ordas antiszemita cikkek szerzőjével. Az a párt tiltakozik a fajgyűlölet ellen, amely sorra járja a kisebbségi falvakat, és az ott lakókat genetikai selejteknek nevezi, majd bakancsait végigverve a nyomorultak utcáin, fizikailag fenyegeti őket. Annak a jobboldali kormánynak a csahosai háborodnak fel Kertész Ákos mondatain, amely soha egyetlen szóval nem ítélte el a mindennapi rasszizmust. Mely maga is sokat tett azért, hogy hazalátogató magyar ne tudjon öt percet Budapest utcáin tartózkodni anélkül, hogy brutális antiszemita, rasszista szövegbe vagy megnyilvánulásba ne ütközzön. Ahol a fodrásznál, a boltban és a taxiban nem a futballeredményekről pletykálnak a vendégnek, hanem teli szájjal fröcsögik a legprimitívebb antiszemita rágalmakat, amelyeket a jobboldali sajtó és politikai elit közvetít nekik. Ahol egy nyíltan náci szellemiségű párt majdnem 15 százalékkal ül a parlamentben, és a népszerűsége csak nő, és ahol maga a kormányzó párt, s annak vezére is szélsőjobboldali indulatok felkorbácsolásával és rasszista szellők szárnyán jutott a kétharmados hatalomba.

Boldog ország lenne az, ahol egy „fajgyűlölőnek” vélt szöveg hallatán ilyen elementáris erővel tör föl a tiltakozás, a morális felháborodás, mint ami Kertész Ákos nyílt levelét követte, ha ez a felháborodás nem lenne maga is antiszemita megnyilvánulás. Mert nemcsak arról van szó, hogy nem egyforma mércével mérnek, hanem arról, hogy maga a tiltakozás is egy fajgyűlölő támadás. És nemcsak azért, mert Kertész Ákos egy szerencsétlen kifejezés használatával alkalmat adott arra, hogy kiforgassák szavait és egész mondanivalójának lényegét. Hanem azért, mert ezek a magas erkölcsi mércével rendelkező tiltakozók mindig találnak maguknak elég okot, hogy szitok és mocsok áradatát zúdítsák mindazokra, akik rasszizmusuk morzsáit szóvá tenni merészeltek, Eszterházy Pétertől Schiff Andráson át Spiró Györgyig, Heller Ágnestől Fischer Ivánon és Paul Lendvain át Kertész Imréig. Ki az, akikbe ezek még nem törölték bele a lábukat? A magyar szellemi élet legjavát árasztják el és támadják antiszemita szennyel és mocsokkal, függetlenül attól, hogy az illető minek vallja magát, zsidó-e vagy nem. A legalapvetőbb emberi tisztességet nem ismerve zúzzák össze értelmiségiek jó hírét, emberi méltóságát, ha azok kritikával illetik az aljanép terrorját, a nemzet hibáit vagy bűneit. Azonnal megbélyegeznek, kirekesztenek, faji háborúvá komponálják és alacsonyítják a legemberibb megnyilvánulásokat is. Magyar az, ami nem zsidó.

Nem tűrnek semmiféle kritikát a magyar nemzeti múltat meghamisító, szépítő hazugságokkal szemben. Nem lehet különbséget tenni a kocsmai antiszemita böfögő és egy államtitkár között, mert ugyanazt az eszmerendszert vallják. Ahol az elsők között gondoskodnak arról, hogy átírják a holokauszt történetét, meghamisítsák a történelmet, kozmetikázzák a magyarok szerepét. Ahol olyan hamis nemzeti önképet festenek, amelyben a mohácsi csatavesztés is a magyarok diadalát hirdeti. Ahol egy magát nemzetinek valló kormány olyan alaptörvényt készít, amelyben meghazudtolja a történelmi tényeket, elhárítja a felelősséget, kiírja a történelemből a vészkorszakot, amelynek során a magyar közigazgatás soha nem látott buzgalmával majdnem ötszázezer zsidó és cigány honfitársunkat küldték megsemmisítő táborokba. Azért, hogy elfoglalhassák a házukat és elvegyék a vagyonukat, ahol a vagonok indulása előtt az emberek fenekében turkálnak, hogy elrejtett értékeiket megtalálják. Ahol egy keresztény-nemzeti preambulumban a kirekesztő Szent Korona-tant alaptörvénybe emelik, és ahol a miniszterelnök úgy emlegeti a keresztény gyökereket, hogy annak jelentése minden kétséget kizáróan az, hogy nem zsidó. Ahol ugyanez az ember nyíltan antiszemita rádióműsort nevez a kedvencének, náci alapvetéseket közlő újságok szerkesztőségeibe látogat, és „magyar Magyarországot” emleget.

Milyen szép is lenne, ha Magyarországon ilyen elemi felháborodás kísérne minden fajgyűlölő megnyilatkozást. Még inkább, ha olyan tiszta erkölcsi alapon ítélnék el a fajgyűlöletet, mint ahogyan azt nyílt levelében Kertész Ákos tette. Az ő cikke ugyanis nem volt rasszista, de akik rátámadtak, azok motivációja igen. Nehogy bárkinek kétsége legyen afelől, hogy mi okozta a földindulást, hogy sarkaiból fordult ki a föld attól, amit Kertész Ákos írt. Két okból horkant fel a jobboldali “egy a tábor”. Egyrészt azért, mert Kertész Ákos zsidó. Másrészt azért, mert egy zsidó merészelte kritizálni a magyarok egyes tulajdonságait. Kijelentéseiben igazolni látják mindazt a sok borzalmat és oktalan gyűlöletet, ami a szívük mélyén lapul. Precedenst kívánnak kovácsolni az ügyből, hogy legyen mire hivatkozni állati és primitív antiszemitizmusuk miatt. Egy ideig most Kertész Ákos helyettesíti a vérvádakat.

Ez a Kertész-levél hivatkozás és indok lesz minden aljas gondolatra és tettre, előre és hátrafelé igazolja azt, hogy a magyar belpolitika eseményei egy magyar–zsidó háború kontextusában értelmezhetők. Az nem számít, hogy Kertész Ákos nem zsidóként, hanem magyarként bírálta a magyar nép tohonyaságát, mintegy önmarcangoló módon e nép tagjaként fájlalta elmaradottságunkat és erkölcsi hibáinkat. E megnyilatkozás kapcsán az antiszemiták „csináltak belőle” zsidót, mert ha nem lenne az, akkor is az lenne, mivel az ő világukban mindenki, aki bármi rosszat mer mondani a fajmagyarok büszkeségeire, az mind zsidó. És ha zsidó, akkor már gonosz. Nem csoda, ha ebben a légkörben meglendül a toll, és szándékosan provokál, vagy próbál ellent tartani a rá nehezedő nyomásnak.

A tiltakozók maguk siettek Kertész Ákos segítségére, fellépésükkel igazolva azt, hogy az elevenükre tapintott, és minden szava igaz. Írónak ez a dolga, és ő most jól teljesített. Éppen csak nála kell számonkérni a megfogalmazás visszafogottságát? Ebben az országban, ahol úgy zsidóznak, mint 1938-ban? És mindig nekik kell meghunyászkodni, vigyázni a magyarok túlérzékenységére, akik viszont soha semmiféle érzékenységre nincsenek tekintettel? Meddig kell hátrálni? A vagonig? Nem igaz, hogy a genetikával rokon kifejezése fajgyűlöletre utalt volna. Mi csak azért nem tartjuk helyesnek e szó használatát és pontatlan kontextusát, mert a zsigeri nácik kezébe olyan fegyvert ad, amelyet az egyszerű magyar ember nem ismer fel. Nem lát át a szitán, nem ismeri fel a koncentrációs táborok bűzös leheletét, ami ezekből a „morális” tiltakozásokból árad. Ha nincs ez a kifejezés, akkor is találtak volna valamit. Ez a szó hiába nem azt jelenti, ahogyan a fajgyűlöletre oly érzékeny náci közönség interpretálja, az nem számít. Az a fontos, hogy ők mit akarnak kihallani belőle.

Elmondhatom, hogy a tiltakozók 99,99 százaléka úgy háborodott fel Kertész Ákos szövegén, hogy közben őt minden “zsidó tetűnek” elmondta, és az a legkevesebb, hogy gázkamrába kívánta. Nem állítom azt, hogy mindenki, aki a súlyos megállapítások némelyikével nem ért egyet, náci. Mert lehetnek olyanok, akik nem értik a költők és írók nyelvét, nem értik az őrállók szíve fájdalmát és szenvedélyét, hanem egy ilyen írást úgy olvasnak, mint egy Trabant műszaki leírását. A Hortobágy poétáinak mindig harcuk volt ezekkel, de a mostani felháborodási hullám mögött nem az ő gondolataik és indulataik állnak. Nem véletlen, hogy a Jobbik nevű náci párt intézte a legerősebb támadást az író ellen, követelve azt, hogy vegyenek el tőle mindent, kivéve az életét (egyelőre). A lármázók, akik kórusban kiabálják, hogy „Vesszen Nyúl Béla”, sok esetben nem is tudták megkülönböztetni Kertész Ákost és Kertész Imrét, csak azt tudták, hogy valami zsidó, akit Kertésznek hívnak.

A baljóslatú és szerencsétlen kifejezés használata ellenére a normálisan gondolkodó emberek pontosan értették, hogy Kertész Ákos miről beszél, mit mond, s hogy a tehetetlen fájdalom, a mélységes hazaszeretet, a felelősségérzet és az aggodalom áll ostorozó és igaz szavai mögött. Legfeljebb azt sajnálták, hogy a szerző a „genetikusan” szó használatával okot adott arra, hogy a demokrácia és az emberiesség ellenfelei újabb támadásokat intézzenek azok ellen, akik nem egy fasiszta és náci Magyarországban látják a jövőt.

Kertész Ákos azt nyilatkozta, hogy nem számított arra, hogy szavai ilyen lavinát indítanak el. Persze, mert nem is úgy gondolta, ahogyan ezek. Ez azt mutatja, hogy az ő fejében meg sem fordult a „genetikusan” kifejezésnek az az értelmezése, amivel szavait kiforgatva őt támadják. Ez az oka annak is, hogy szerkesztőségünknek sem tűnt fel, hogy ez a kifejezés félreérthető lenne. Ha azt mondja, hogy a magyar genetikailag hordoz bizonyos negatív tulajdonságokat, azt észrevettük volna, és tanácsoljuk, hogy ezt ne mondja. De az a mondat, hogy „a magyar genetikusan alattvaló”, nem azt jelenti, hogy ezzel a magyaroknak valamiféle genetikai meghatározottságot tulajdonít. Ebben a kontextusban a szó azt jelenti, hogy “alapvetően, lényegét tekintve, fundamentálisan”, a magyar nép viselkedése alattvaló. Nem „alávaló”, ahogyan azt az antiszemiták értelmezik, hanem „alattvaló”, ami merőben más. Azt jelenti, hogy eltűri, ha elnyomják, ha elveszik a jogait, képes alávetésben és elnyomásban élni, nem lázad fel akkor sem, amikor kellene. Hiányzik belőle a szabad emberek tartása, önérzete, önbecsülése és öntudata.

Ezzel mi teljes mértékben egyetértünk. Kertész Ákos ezt fájlalja. Hogy ez nem mostani jelenség, hanem a magyarság ezt hordozza évszázadok óta, arra József Attilát idézi: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ”. Majd arra utal, hogy a sunyítás és a lapítás, az alattvaló lét olyan jellemtorzulást okoz, amely azt eredményezi, hogya magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud, és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.”

Kemény, de igaz, nagyszerű szavak, hajszálpontos meghatározásai a lényegnek. S mivel e tulajdonságok a magyar jobboldalra jellemzők, nem véletlen, hogy magukra ismernek, és ők azok, akik ez ellen tiltakoznak. Kertész Ákos az elevenükbe talált, mert a nagy magyarkodás, a színpadias és patetikus vonulások, a hősi múlt emlegetése, a nemzeti csakra diadala, a legfejlettebb magyar genetikai vérvonal, Dobogókőn a világ közepe, mind abból a nyomorúságból és kisebbrendűségi érzésből fakad, hogy a magyar alapvetően és fundamentálisan alattvaló, és így is viselkedik. A nacionalizmus, az irigység és a frusztráltság, a rosszindulat, a bűnbakkeresés, mind ebből a kisebbrendűségi érzésből fakad, ami az alattvaló létből származik. Abból, hogy „boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni.” De ez morálisan lepusztítja, azt eredményezi, hogy „se tanulni, se dolgozni nem tud, és nem akar”, majd ebből az következik, hogy „csak irigyelni tudja, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire”. Mérnöki pontosságú leírása a magyar jobboldal lélektanának. Ugyanezt írta Naplójában Márai, akit szelektíve még ők is szeretnek idézni.

És hogy tovább elemezzük a költő művét, ne feledkezzünk meg azokról a kitűnő mondatokról sem, amelyek ugyancsak kivágták a biztosítékot az alattvaló lelkületű, ezért fajgyűlölő jobboldali magyarokban. „Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”

Csodálatos mondatok, iskolában kellene tanítani őket. Ehhez mi még hozzátesszük azt is, hogy a magyar népnek, a magyar nemzetnek esélye nincs a felemelkedésre, de talán a megmaradásra sem, ha ezt a bűnét és tartozását, őszintén, tiszta szívből jóvá nem teszi. Amíg be nem vallja, el nem ismeri, amíg bocsánatot nem kér érte, és amíg nem hoz szívből jövő elhatározást, hogy ennek a gondolkodásnak még az írmagját is kiirtja az életéből. Több mint négyszázezer ember vére kiált, akiket elküldtek meghalni, akiknek a menetelését végignézték az ablakból, amikor a halálgyárakba hajtották őket, akiknek minden lelkiismeretfurdalás nélkül beköltöztek a lakásába. Fiatalokat és öregeket, nőket és gyermekeket vagoníroztak be, hogy ipari méretekben legyilkolják őket. Hazudjanak bármit, de ehhez hasonló népirtás még nem volt. A washingtoni holokauszt múzeumban külön részleg van a legyilkolt magyar zsidókról és a magyar deportálásokról. Naponta több ezer magyar zsidót gázosítottak és égettek el, miközben a szomszédokat csak az érdekelte, hogy mi marad utánuk.

És amikor azt mondja Kertész Ákos, hogy „ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős”, akkor a magyar nácik, akik szívük szerint ezt holnap megismételnék, megfeledkeznek egy kis „a” betűről. És ezt a szöveget úgy adják tovább, mintha Kertész Ákos azt mondta volna, hogy a holokausztért egyedül magyarok felelősek, holott a szerző azt mondja, hogy a holokausztért „ma” egyedül “a” magyarok felelősek, mert nem bánták meg úgy, mint a németek. “Nem vallották be, nem gyónták meg, nem tartottak bűnbánatot, se meg nem fogadták, hogy soha többé, se bocsánatért nem esdekeltek.” Itt van leírva a magyar siker és a magyar jövő kulcsa: amikor a magyarok ezt megteszik, föloldozást kapnak, és áldás jön az életükre.

Ugyanis, ha eddig nem vették volna észre, akkor elmondjuk: az, ami körülveszi őket, a nyomor, a zűrzavar és a káosz, a reménytelenség és a kilátástalanság, az átok. Átkozottak azért, amit tettek, és amire nem szereztek föloldozást. Ilyen helyen csak bogáncs és töviskóró terem. És ha a magyarság nem képes belátni ezt, és nem képes ezt rendezni, hanem ellenkezőleg: kirekesztő, antiszemita és rasszista, fasiszta pártokat követ, alattvalóként viselkedik, újratermeli mindazt, ami ebből a létéből fakad, akkor ez a nemzet átok alatt marad, és elpusztul.

Ezért a magyar nép köszönje meg Kertész Ákosnak, hogy ilyen világosan és tisztán elé teszi bajainak okát, megadja a diagnózist és a terápiát. És rúgja le magáról az antiszemita, náci csürhét, ezek mindennapi terrorját, egy fasiszta párt épülő diktatúráját. Szakítson az alattvaló léttel, és mint egy szabad nép, nézzen szembe történelmi bűneivel, számoljon le azokkal, és majd nem kell kompenzálni a kisebbrendűségi érzéseket, nem kell körmeneteken bohóckodni, és egy hulla darabját hurcolászni, abban reménykedni: akkor majd nem kell irigyelni senkit, nem kell bűnbakokat keresni az átokra, mert felszabadul ennek a népnek a tehetsége és alkotó energiája, és áldott lesz minden, amire ráteszi a kezét.

Végezetül ne felejtsük el azt, amire a jobboldal figyelme nem terjed ki, hogy Kertész Ákos cikke nem róluk szól. Hanem arról a baloldalról, amely tudja ezt, és amelynek küldetése az lenne, hogy az országot megmentse. De ez a baloldal elárulta a népet, a hazát, az elveit, mindent. Nem lehet jobban leírni, mint ahogyan Kertész Ákos ezt megfogalmazta. Olvassuk: „Mivel mindez a magyar jobboldal hitvallása, ideológiája, éthosza, csak a baloldal szelleme lenne képes változtatni rajta, csak a progresszív, haladó, demokrata baloldal volna képes megváltoztatni, és ezzel megváltani a magyart, méltóvá tenni arra, hogy az európai közösségnek (kis áttétellel: a szabad világ közösségének) egyenrangú tagja lehessen.” Ugye, ez világos.

Aztán jön a baloldal ugyanolyan kemény kritikája: „A nyolcvanas évek közepétől, Gorbacsov föllépésétől kezdve nem lehet a szovjet-bolsevista elnyomásra hivatkozni. Azóta a baloldal már önmaga felelős önmagáért, a magyarságért, az országért. Önmaga felelős azért, mert elherdálta minden pozitív szellemi vagyonát, teljes történelmi örökségét Dózsa Györgytől Petőfin és Adyn át Károlyi Mihályig, Bibó Istvánig, Nyers Rezsőig, a kelet-német turisták előtt a határt megnyitó Horn Gyuláig, az örökölt médiahálózatával és infrastruktúrájával együtt, hogy teljes tudatzavarban, szervezetileg lerobbanva, kifosztva, védtelenül áll a diktatúra támadásával szemben. De közben az egész baloldali elit és tisztikar, beállt a harácsolók, a korruptak, a tolvajok közé, elárulva nemcsak az eszmét, de konkréten a baloldal közkatonáit is, mert sebesülten és haldokolva hátrahagyta őket a vesztett ütközetek után a harcmezőn, és sorsára hagyta a védelmére szoruló civil lakosságot is. És ahelyett, hogy az utolsó töltényig harcolna a diktatúra ellen, a kiskapukon át menti a rablott vagyonát és az irháját.”

Erről van szó. Hajszálpontos elemzés, minden szavával egyetértünk. Ezért ne csodálkozzon senki, amikor azt írom, hogy jobb lenne, ha megszűnne a Klubrádió, mert az ennek a képmutatásnak vetne véget, megállítaná azt a próbálkozást, ahogyan „ahelyett, hogy az utolsó töltényig harcolna a diktatúra ellen, a kiskapukon át menti a rablott vagyonát és az irháját”.

Nehogy azt higgye a Klubrádió és jobb sorsra érdemes hallgatósága, hogy nem történhet annál rosszabb, mint hogy megszüntetik őket. De igen, történhet. Az, ha életben hagyják, és ezért cserébe önmaga mond le arról, hogy az utolsó töltényig harcoljon a diktatúra ellen, és csak arra képes, hogy mentse az irháját. Azokat az álságos szövegeket, amelyekbe mindezt becsomagolják, ismerem. És nem értek vele egyet, felháborítónak tartom. És biztos vagyok abban, hogy hat év múlva ugyanazt fogják mondani, amit én, csak saját találmányként és megkésve.

Igaza van Kertész Ákosnak. Nehogy azt higgyék, hogy a sumákolással megússzák azt, hogy bezárják őket. Mindenképpen bezárják őket, a kérdés csupán az, hogy szabad és öntudatos demokrataként viselkednek, és hősként állva gyilkolják le őket a harcmezőn, vagy alattvalóként viselkedve, szűkölve, csúszva-mászva és önmagukkal meghasonulva húzzák el az irhájukat, amit nem sikerült a kiskapukon átmenteni. És azért említem a Klubrádiót, mert jelenleg ott van ennek az oldalnak a színe-java virága. Ez a társaság lenne képes arra, hogy kompromisszumok és gyáva megalkuvások nélkül konfrontáljon a diktatúrával. Talán ha megszüntetik őket, és elvész annak lehetősége, hogy megtalálják a megélhetésüket a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, akkor talán ezt megteszik.

És végül Kertész Ákos rámutat a rothadás gyökerére, a korrupció forrására, ami a baloldal identitásvesztéséhez vezetett, és ami a baloldalt is a jobboldallal azonos morális szintre süllyesztette: „Magyarországot vajon nem határozza-e meg a Simicska & Puch Co. működése? Természetesen bizonyítékom nincs, de lidérces álmaim, véresen logikus következtetéseim vannak, mint sok társamnak, barátomnak, elvbarátomnak is.” Itt vannak a bajok gyökerei. Ezért a szabad polgároknak, akik nem tartoznak az irhájukat mentő baloldali liberálisok közé, ettől a struktúrától idegen, független pénzalapokat, intézményrendszert kell felépíteniük. A kisemberek összefogására és forradalmára van szükség. Amíg az nem lesz meg, addig nem lesz morálisan tiszta, feddhetetlen alapokon álló ellenállás a diktatúrával szemben. Olyan ember pedig soha nem lesz a vezére egy ilyen ellenállásnak, aki nem a fenti struktúrákon kívül keresi a cselekvés lehetőségét.

Végül Kertész Ákos megkérdezi: „mindezekről hol beszéljek, ha már nincs Amerikai Népszava sem?!” De van Amerikai Népszava és lesz is. Attól, hogy nincs pénzünk a hírszolgáltatásra, még vagyunk. És meggyőződésem, hogy eljön az idő, amikor képesek leszünk arra, hogy a feladatunkat betöltsük. Főleg, ha a demokraták, a nem alattvalók, a nem irhájukat mentők megértik végre, hogy ne a megélhetésüket keressék a diktatúrában, hanem a szabadságukat.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 3.6/5 (116 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +28 ( 244 szavazatból)
Bartus László: Kertész Ákos és a fajgyűlölet, 3.6 out of 5 based on 116 ratings

 • Hozzászólások(218)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

218 Reader’s Comments

 1. Emlekezzünk a 90 -es evek Jugoszlaviara,ott harcolt a nagyon-nagyon szloven a
  nagyon-nagyon horvat,a nagyon- nagyon szerb, a nagyon -nagyon bosnyak a
  nagyon- nagyon mas ellen csak azert mert maskep gondolkodott es maskep
  akart elni.Tudjuk az eredmenyt. Az egy gazdasagilag erös orszagbol a koldusok
  orszaga lett.Nalunk a nagyon- nagyon magyarok egyedül mas idegen nep köz-
  remüködese nelkül fogjak ugyanezt elerni. Hajra magyarok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (24 szavazatból)
 2. Marcus Aurelius: ezt azért gondold át újra “soha nem épülnek be” és aztán azt írod, hogy “véletlen és szerencsés” körülmények között kiválasztódtak. Szerintem meg az észnek igenis szerepe volt a kiválasztódásban, tehát az értelmesebb embereknek volt eszük elbújni a ragadozók elől és utódaik MÉG értelmesebbek lettek, azaz a kiválasztódás NEM ellentéte a tanulás genetikus beépülésnek.
  Egyébként az emberi nyelv veleszületettségét hirdeti Noam Chomsky és Jerry Fodor, tehát az elméletet nem az ujjamból szoptam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (9 szavazatból)
 3. Bocs admin, most olvastam a 17.55 -ös szöveget, ezért le is állok a genetikai témával (pedig érdekes, de tényleg nem egy politikai lapba való)
  Időköznem bekukkantottam jobboldalt ide-oda, hát megy az őrjöngés még mindig ezerrel. TÉNYLEG nem jöttek még rá, hogy ezzel csak felhívják a lapra a figyelmet, bár a Helyi Théma idézési nagyságrendjéig nem jutottak még el).
  Az alaphang persze az ocsmány zsidózás – de kezdik egymást azzal vigasztalni, hogy Kertész szövege “csak” a baloldalra érvényes. Naná! A keresztény űri közép és aljaosztály a teremtés hibátlan csúcsa – akkor csak azt nem értem, miért őrjöngenek?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (19 szavazatból)
 4. siis: elmebetegek ezt az egy nyelven beszélő kis országot is seperc alatt szétcincálnák. Pl:
  Bosszút Kötöny Királyért Nagykun Felszabadítási Front, Független Somogyország Gárda, Autonóm Őrségi Gyepűk Nagytanácsa, stb.
  Nagy az Isten állatkertje. Talán hálásak lehetünk a sorsnak, hogy “csak” a bal és a jobboldal áll egymással szemben!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (16 szavazatból)
 5. Kb egy hete írtam, hogy a Helyi téma és a mellette kinőtt ellen-reklám hatásos lesz az olvasótábor növekedésére – ez eddig nagyon bejött!
  Gratulálok Bartus úr roló-lehúzó cikkéhez, mint indítópatronhoz.
  Most kellene valami újító, ütős cikk, amivel az értelmesebb olvasók itt is tarthatók.
  :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (18 szavazatból)
 6. És mikor fogja fel végre a jobboldal a felelősségét a fasizmusért, az elborult elmével, az utolsó pillanatig Hitler mellett kitartó “kommunizmus elleni ” végső harcért, az utolsó esély elvsztéséért az ország gyarapításáért, a holokausztban betöltött szerepéért? Ezekért is az egész magyarság viszi el a balhét, de ők hárítják a felelősségüket, pedig a kezükben volt a hatalom, csak mutogatni tudnak a baloldalra. Micsoda ocsmány, cinikus hülyeség, hogy mindenért a magyar baloldal a felelős és csak a jobboldal az egyházzal karöltve képes a rendet helyreállítani. Agyalágyult, buta barmok bőgése! Köztörvényes bűnözők országlása!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (28 szavazatból)
 7. Kedves Tóth Ákos!

  Sajnos az általam ismert jelenségek ellenkező irányba mutatnak. De készséggel elfogadom, amit az igaz magyar emberekről írt, ha eléri, hogy ezek megjelenjenek a közéletben, és sokaságukkal elhomályosítsák a gerinctelen alattvalói, helyezkedő, seggnyaló többieket. Tessék, szabad a pálya! Vagy mégis Landeszmann főrabbinak lenne igaza?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (15 szavazatból)
 8. Tisztelt Ariana,

  szeretném felhívni a figyelmét, hogy ennek a kifejezésnek a használatát mi sem tartjuk szerencsésnek, de azért nem tűnt fel a kéziratban, mert nem sugallta a szövegkörnyezet a rasszista tartalmat. Nem a “genetikus” szón volt a hangsúly, ami csak egy jelző, hanem azon, hogy alattvaló. Ezzel pedig egyetértünk. A köznapi értelemben használt szerencsétlen kifejezés nem rasszista szándékkal és üzenettel került a szövegbe, hanem egy erős, átvitt értelmű jelzőként, generációróél generációra hatóan, alapvetően jellemző tulajdonságként. Ez nem szerecsenmosdatás, hanem valóban ezzel a jelentéssel került a szövegbe. Hadd hívjam fel a figyelmét arra, hogy milyen könnyű szót téveszteni: Ön például úgy idézi Kertész Ákost, mintha azt mondta volna, hogy “genetikailag”. Ha ez a szó került volna bele az írásába, akkor az nem jelenhetett volna meg nálunk. De ő nem azt írta, hogy genetikailag, hanem azt, hogy genetikusan. Ha faji jellegról akar írni, akkor ő is azt írta volna, amit ön: genetikailag. De nem ezt írta.
  Aztán abból is láthatja, milyen könnyen lehet egy szövegből teljesen más következtetésre jutni, ha elolvassa saját megjegyzését arról, hogy milyen “barátaim” vannak. Nem azt írtam, hogy az ismeretségi körömben és a barátaim 99,99 százaléka ítélte el antiszemita és rasszista rágalmakkal Kertész Ákos szövegét, hanem a lapunkhoz érkező tiltakozások szerzői.
  Ha jól megnézi saját levelének első bekezdését, abban egy rosszul idézett szóra alapozza helytelen feltevéseit. A második bekezdésben egy igaztalan premisszából indul ki, majd egy rosszindulatú és sértő következtetést von le belőle. A harmadik bekezdésben pedig tesz egy megalapozatlan állítást, miszerint Kertész Ákos “en bloc” az egész magyarságot sértette meg. Ez nem igaz. Engem például nem sértett meg, mert tudom, hogy rám nem igaz, és tudom, hogy kikről szól, és azokról az én véleményem ugyanaz. De ha megnézi az itteni kommenteket, rajtam kívül még elég sok embert találhat, akit nem sértett Kertész Ákos szövege, aztán ők is magyar emberek.
  Három bekezdés, három hiba, három tévedés.
  Ugye, milyen nehéz pontosan fogalmazni, még két ilyen rövid bekezdésben is, hogy az igaz, pontos és helytálló legyen?
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -10 (36 szavazatból)
 9. szerintem nem kene ennyire lazasan vedekezni, ettol megjobban erosodnek a masik oldalon, mert ugye azok vedekenek nagyon, akik bunosnek erzik valahol magukat….egyszeruen szarni kell a kritikakra, ugy jo a cikk ahogy Kertesz megirta es akinek nem tetszik, az tehet egy szivesseget! aki hibat keres, az ugyis talal, akarhogy van megfogalmazva…..nekunk sem kene ennyire erzekenyeknek lennunk, nem kell allandoan idegesen kapkodnunk a fejunket, hogy epp mi ellen vetunk ezzel vagy azzal….tiszta a lelkiismeretunk es nem mi vagyunk a bunosok, ne hagyjuk nekik, hogy ezzel a visszamutogatassal, lazadassal eltereljek a figyelmet a lenyegrol: onnon mocskossagukrol!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (26 szavazatból)
 10. Miután végigéveztem a számtalan genetikus szakértői véleményt,
  én is kifejtem röviden.
  1990 ben honfitársaink zöme vastagon leszarta a szabadság
  lehetőségét. Őket az egésznek a gazdasági oldala érdekelte.
  A Gorenje hűtőszekrény,a Kertner strasse magyaros-buga jakab-
  féle elfoglalása stb.Vagy. A magyar mezőgazdaságot csak a
  Uniós támogatás érdekli nem az összefogással megszerezhető
  lehetőség.
  Ezeket sorolni lehet ájúlásig.
  Ez lehet hogy nem genetika de oltári születési hülyeség.
  A probléma lehet hogy anyuka nunijában van !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (23 szavazatból)
 11. QQRIQ!
  Azt hiszem elég pontos a meglátásod.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (17 szavazatból)
 12. qqriq: “Előbb a has, aztán a morál.” Tömegméretekben ez igaz. De az ember – többek között – attól is ember, hogy jó néhány százalékban előbbre helyezi a morált. A társadalmat azok mozgatták, amik valamilyen morálhoz ragaszkodtak, hasuk ellenére is. Persze ez a morál lehetett agyament is, és a lobogó moralista a szakadékhoz is vezethette a népét. De egyetértek: morál nélkül nem megy.
  Ami pedig Kertész Ákos “hazaárulását” illeti: akkor minden próféta hazaáruló volt. Ezek mást sem tettek, mint saját népüket ócsárolták, gúnyolták, ostorozták, hogy visszavezessék őket az igaz hithez. Úgyhogy igaz lehet a kedves mamára tett célzás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (15 szavazatból)
 13. Kedves AN olvasók, és kommentelő társak!
  Én egy egyszerű állattenyésztő vagyok, és ahogy a napokban hosszabban kifejtettem, a politika iránt sem éreztem különösebb érdeklődést, csak diákhévvel, a rendszerváltás környékén. Nem ide tartozik, de demonstráción is csak a taxisblokádon voltam. Történelmet nekem úgy tanították, ahogy, nem is lopta be magát szívembe a tárgy, nem is jeleskedtem annak tanulásában…
  ( Ne haragudjatok, hogy megint csak magamból indulok ki, talán keresem a helyem, ilyen gondolatvilággal és érzelmi háttérrel hova való vagyok… :)
  Amióta netem, és kábeltévém van, 5-6 éve jöttem rá, a történelem, érdekes, “szép”, tanulságos, de ma sem vagyok nagy ismerője annak. (Nameg a helyesírásnak se…)
  Miért rabolom az időtöket?
  Nagyon nagy kérdésem van, bár sejtem, nem jó helyen kérdezem, de az eddigi benyomásom alapján Ti adhadtok számomra szimpatikus választ. A másik oldal szájából amúgy is fröcsögnek az ő “érveik”, még nem találtam köztük számomra komoly merengésre, megértésre méltó gondolatot.

  Tehát a kérdésem: mi a jó búbánat baja van a zsidókkal olyan sokaknak?

  Ha azt hiszitek, ez vicc, vagy provokáció, leírom, én míly keveset tudok a témáról, hol az a hiányzó láncszem, amibe ilyen hévvel ilyen sokak kapaszkodnak bele, bár ők soha sem indokolnak, csak gyaláznak, de mire fől a fogékonyság ilyen magas foka?
  Kérdezhetném egyből, hogy vajon inkább egynépcsoport, vagy egy vallás-e inkább, de inkább megpróbálok időrenben, ahogy bennem a kérdések felmerültek kérdezni.
  Még útált iskolai tanulmányaim során nyilvánvalónak tűnt számomra, hogy Hitlernek a zsidók pénzére volt szükség, ma úgy gondolom, hogy a pénzemberek politikai befolyásának kiiktatásának, a félelemkeltésnek és főleg az “ideális” ellenségkép megtalálásának sajnos nagyon sikeres húzása volt. Az extra profit volt, hogy haláluk elött még utolsó bőrt (sajnos sokszor szó szerint) is lehúzták róluk, a kényszermunkával. Én általános iskolás koromban jártam Buchenwaldban, onnantól kezdve a zsidó szó az ártatlan meghurcolás, a nácizmus jóvátetehetetlen bűneinek szinonimájaként maradt meg bennem.
  Filmekben, illetve felületes ismereteimből mindig szorgalmas, békés, jószándékú, életrevaló, összetartó közösségként gondoltam a zsidóságra, s azt mindig is tudtam, hogy különössen jó kereskedelmi érzékkel bírnak, de ez szememben tiszteletet váltott ki. (Miért van, hogy máshol a becsülettel megszerzett vagyon majdhogynem dicsőség, de a zsidóság kapcsán ez szinte bűn?) Van egy ismerősöm, aki szokta mondani, ha egy mondjuk “magyar” embernek születik egy hmm butább fia, aki csak fütyürészik egész nap, mert ez a szellemi képességének csúcsa, annak elég sötét a várható jövője, de ha ez a gyerek zsidó családban születik, akkor világhírű füttyművészt nevelnek belőle… Nem tudom reális e, vagy hülyeség, de a zsidók életrevalóságára minden bizonnyal utal. Lehet, hogy ez a sok “igazi magyar”, és a világ bármely részén élő antiszemita egyszerűen CSAK IRIGY?
  De akkor is, miért? És ezt ilyen nyíltan vállalják? Én is irigykedek néha, erre-arra, de soha nem akartam ezért mást bántani.
  Régen még “ijedten” figyeltem is, mivan, ha én is zsidó vagyok, csak nem tudok róla?, körülmetélve nem vagyok, szakállam ugyan nekem is nő, de néha levágom…
  Ki a zsidó, főleg, ha asszimilálódott, és ha itt él, gyönyörűen beszéli magyarul…
  Nem magánügye csupán, hogy mi a vallása, vagy a származása?
  Ki itt ebben az országban az igazi magyar?
  Van egy külön eszme, amit az igazi magyart jelelmzi? Merthogy, ez a nép olyan vegyescsalamádé, mint kevés másik, s szerintem történelmi “érdemeink” mellett eltörpül, aminek bűne nyomhatná vállunkat.
  “A világ vagyok – minden, ami volt, van:
  a sok nemzedék, mely egymásra tör.
  A honfoglalók győznek velem holtan
  s a meghódoltak kínja meggyötör.
  Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa -
  török, tatár, tót, román kavarog
  e szívben, mely e multnak már adósa
  szelíd jövővel – mai magyarok!”
  Nyomhatná, ha a nagy büszkeség helyett hajlandóak lennénk a régmúlt és a múlt század bűnei miatt lelkiismeretfurdalást érezni. Napjaink és a várható közeljövőről meg ne is beszéljek. Tudom, ezért kaszabolni is hajlandóak lennének mások, de véleményem szerint megérdemeltük Trianont, és mindaddig nem is érdemlünk mást, amíg nem tanulunk meg békével, nyugalommal és tisztelettel fordulni a környezetünk és más nemzetek felé.
  Ha ezt megtanulnánk, nem is lenne szükség siránkozni, mert “barátok közt” vagyunk. (Hánynom kell, mert egy szappanopera ellopta ezt a két szót, pedig milyen sép lenne…)
  Ezt a kis köztes részt főleg Tóth Ákosnak írom, aki szerintem MSz-es. Tudnék vele beszélgetni, azért is “provokálom picit.
  A zsidóság kérdésétől indultam, s tettem már fel ezt a kérdést fideszes barátaimnak is. Mi bajuk velük? Hát, … azt tudom-e, hogy a világ készpénzállományának a” 99% “- ára (ha-ha) van közvetlen befolyásuk? És, sajnálják tőlük? Lopták, vagy öltek érte? A magam részéről úgy gondolom, jobb helyen van, lenne, mint mondjuk helyi jobboldal, vagy szélsőjobb kezében. A másik ilyen típusválasz, hogy ismerem-e a vallásukat? Tudo-e, hogy benne van, hogy övék lesz a világ, vagy valami ilyesmi.
  Én úgy gondolom, hogy amíg megnyilvánulásaiban nem erőszakos, mások ellen szól, addig mindenkinek lehet bármi hittankönyvében, az a magánügye. A muzulmánokra szoktam haragudni, de ott sem a koránban van a baj, hanem a harcias néppel. Azért sem reklamálnak mások, a Tiétek a mennyek országa..
  Izrael rövid múltját elolvastam, azért abba minden bizonnyal a helyi arabok biztos nehezen nyugszanak bele, de azért, az számomra példamutató, hogy olyan katonai fölénnyel, amivel bírnak, konszenzust, kompromisszumot keresnek. Más már leigázta volna rég messze környéket, ők az önvédelemnél, és visszafogott megtorláson kívül nemnagyon mennek tovább.
  Kérem, mondják már meg nekem, hogy az irigységen kívül, hogy sokkal sikeresebb, tehetségesebbek, mint a legtöbb nép, mi az oka ennek az időről időre kiújúló hatalmas gyűlöletnek?
  Köszönöm.

  Most kéremszépen

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (29 szavazatból)
 14. A Klubrádióban a baloldal színe-virága? Hát, nagyon nagyot téved a szerző. A baloldal színét-virágát már rég hátrahagyta a harcmezőn. A Klubrádióban már csak a megélhetésiek vannak, akik néhány kivételtől eltekintve szakmailag sem túl pengék. Épp ez a legnagyobb baj, ezért nincs a baloldalnak sajtója, mert nem a tehetség számít.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 15. Erről is írtam a hetiszakasz-értelmezésben:
  http://amichay.hu/48_softim-%D7%A9%D7%81%D6%B9%D7%A4%D6%B0%D7%98%D6%B4%D7%99%D7%9D/
  és itt is:
  http://podo-pro.hu/onfenntartokormanyzat_3/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (6 szavazatból)
 16. Ervin, üdv a fedélzeten!
  A zsidók régen kitaláltak egy hibahárítási technikát: egy fekete bárányra felírták-ragasztották a nép összes bűnét, aztán kikergették a pusztába, ahol egymagában hamar elpusztult. Az volt a fikció, hogy ezzel a nép megszabadul a bűneitől (de legalább az értük érzett lelkiismeret-furdalástól – aztán persze a következő évre újra összejöttek ugyanazon bűnök….)
  Jelen világunkban ezt a szerepet a zsidók kapták – akiket a sikertelen és/vagy alulművelt emberek a saját sikertelenségükiért tesznek felelőssé. Mert ha ők nem lennének, mennyivel több vagyon, tehetség, akármi jutna nekik. Ha nem a zsidók – akkor az emberiség MINDIG talál magának ilyen fekete bárányokat: a törökök a kurdokat, az izraeliek a palesztinokat, a hinduk a muzulmánokat és viszont.
  A xenofóbia (az idegengyűlölet vagy inkább idegentől félés) az emberiség vérében van, és évezredek alatt segítette a túlélést. Amelyik nép ezt félretette (amerikai irókézek, inkák, aztékok) hamar rajtavesztettek.
  A xenofóbia olyannyira emberi jellemvonás, hogy nálunk volt egy kutatás korábban, amelyben azt vizsgálták, hogy a tényleges ismertségen és negatív élményeken alapulnak – vagy sem az előítéletek. És a nem létező PIRÉZ népcsoportra is sokan bejelölték, hogy azért nem szeretik őket, mert negatív élményük volt velük szemben.
  Globalizálódó világunkban, ahol a történések a tv-ben azonnal az egész világon vehetők (a világ kisebb lett, a japán földrengés képei azonnal elérhetők voltak pl.), ezek a korábban a túlélést szolgáló beidegződések már kontra produktívak – mégis az emberiség nem tudja átlépni a saját árnyékát.
  KELL a lelkének a fekete bárány – ha nem eléggé civilizált.
  Legjobban az ismeretlentől félünk – ahogy viszont a globalizálódó földön jobban megismerjük egymást – talán mód van megszabadulni a xenofóbiától is. Hiszen embert sem eszünk már egy jó ideje! Azért az emberiség csak fejlődőképes.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (18 szavazatból)
 17. Ervin,
  ez nem olyan téma, amit két mondattal el lehet intézni. Ha valóban többet akarsz tudni a zsidóságról, Izraelről és az antiszemitizmus okairól, akkor ajánlom azt a weblapot, amit a nevemre kattintva nyithatsz meg. Amichay – héber név, azt jelenti magyarul, hogy az én népem él.
  Rendszeresen elemzem a Tóra heti szakaszait, ami a Biblia őszövetségi részének eleje (Mózes 5 könyve) – nem vallásként, hanem az emberi bölcsesség eme tárházának megismeréseként teszem – nagyon sok kérdésre találsz választ ott.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (18 szavazatból)
 18. kekec,
  az nem fekete bárány, hanem bak – ebből jön a bűnbak kifejezés. A fekete bárány kifejezést arra használjuk, ha egy jó családban van egy “fekete bárány”, aki mindig zűrözik. Mint mostanában Magyarország az EU-ban, bár ott, más-más okoknál fogva egyre több lesz a fekete bárány…:)
  Az izraelieknek nem a palesztínok a bűnbakjai, legfeljebb fordítva igaz a dolog – ha láttátok volna a tegnapi demonstrációt, megértenétek, hogy ez a társadalom mitől megy előre, mint a gyorsvonat, mégis emberibb, mint a nagyra becsült európai.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (20 szavazatból)
 19. A legviccesebb és a legönleleplezőbb a jobbik azon követelése, hogy vonják vissza Kertész díjait, kitüntetéseit. Mintha a díjakat valamiféle “magyarságteljesítmény” és nem szakmai, művészi munkásság alapján kellene osztani. Feltéve, hogy egy művész “nem jó magyar” (mármint szerintük), már nem is jó művész. Ennek a másik oldala viszont, hogy elég, ha valaki “jó magyar”, máris jó művész vagy szakember. Ebből látszik, milyen világ lenne az ő uralmuk alatt: a tökéletes kontraszelekció (ja, hogy ez már meg is valósult?)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (22 szavazatból)
 20. ElPocoLoco: pont ebben a témában olvastam az előbb egy jó cikket (mélységben, tagolatlanságban és hosszban is Bartushoz mérhető)
  bár nem a kultúrára vonatkozó részt copyztam ki:
  “Fidesznek ez az ideológiája ugyanis azt üzeni, hogy a konfliktusok, az érdekek különbözősége, az eltérő megoldások, a sokféleség „természetellenes” állapot. A „természetes rend” az, hogy mindenki egy irányba megy, hogy a politikának nem kell fáradnia az érdekek egyeztetésével, kompromisszumok keresésével. Az így értelmezett politikának az az egyedüli feladata, hogy kijelölje az utat, amit aztán a társadalom, fölösleges viták nélkül, „nemzeti egységben” követ. Ha pedig valaki vagy valakik mégis megkérdőjeleznék ezt a politikát, akkor ezek az emberek, csoportok ennek a rendnek a szellemében önmagukat zárják ki a társadalomból. A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata pontosan ezt a liberális demokráciák minden hagyományával gyökeresen szemben álló felfogást tükrözi, amikor azt mondja, a „Nemzeti Együttműködés Rendszere”, ez a Fidesz–KDNP által kitalált ideológiai rendszer, „lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé”. Ez a mondat – ha ezt egyáltalán le kell „fordítani” – ugyanis azt mondja, mostantól fogva csak egyetlen út van – a politikában és a mindennapi életben egyaránt. Minden más út pedig járhatatlan és veszélyes.
  http://mozgovilag.com/?p=4025
  és még egy részlet ebből:
  Számos jele van annak, hogy ma a nemzetállamok gazdasági, politikai szerepe, kulturális jelentősége lényegesen más, mint volt még, mondjuk, a hetvenes években. Ezen a tényen az sem változtat, hogy számos európai országban vannak politikai pártok és mozgalmak, amelyek ezt a tényt nem akarják tudomásul venni, sőt ebből politikai tőkét is képesek kovácsolni. Ugyanakkor a szerencsésebb európai országok oktatási rendszerüket, kulturális politikájukat, egész gazdasági-politikai rendszerüket úgy formálják, úgy alakítják át, hogy az megfeleljen a mai, egyre inkább nyitottabbá váló, egyre inkább átjárható világ követelményeinek. Mindeközben Magyarországon görcsös erőlködés folyik a „sikeres”, „erős”, „büszke” magyar nemzet mítoszának megteremtése érdekében, erősödik a kulturális hagyományokba való bezárkózás, a kulturális államtitkár Julianus barát programot hirdet meg, külön hivatala lesz a hungarikumok védelmének, az oktatási államtitkár pedig az angol nyelv oktatása ellen, és a magyar pedagógiai hagyományok felelevenítése mellett érvel. Mindennek megint csak van jelentős hatása a mindennapi életre, hiszen – különösen a fiatalabb generációk számára válik félreérthetetlenné –, hogy ez a kormány a következetes kulturális modernizáció helyett ellentmondásos kulturális hagyományok újraélesztését, a nemzetállam kulturális definícióját állította politikájának középpontjába.
  Végül azt is látnunk kell, hogy ez a politika, ez a társadalomkép, ez az ideológia ebben az országban sokak számára elfogadható. Elsősorban azért, mert megteremti annak a lehetőségét, hogy az egyes embereknek ne kelljen szembenézniük a társadalmi problémákkal, konfliktusokkal. Hogy visszahúzódhassanak saját, egyéni életük keretei közé, hogy ne kelljen állást foglalniuk társadalmi, politikai kérdésekben. S ez az ellenmodernitás legfőbb célja, de egyben legsúlyosabb következménye is – nevezetesen az, hogy elfojtja, megsemmisíti a demokratikus politikai kultúrát, az állampolgárok részvételén alapuló demokráciát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (15 szavazatból)
 21. és itt kanyarodunk vissza Kertész Ákos írásához: nem véletlen, hogy ez az ellenmodernizáció csak Magyarországon tudott kormányzati hatalomként, kormányzati ideológiaként érvényesülni. Mert itt gyengék a demokratikus hagyományok, itt vesztettek a rendszerváltással nagyon sokan nagyon sokat
  a Kádár rendszerben elért szolid életszínvonalból, itt a korábban a társadalommal megkötött kiegyezés miatt viszonylag szabadnak tekintették magukat az emberek – tehát a rendszerváltás nem hozott katarzist – és IGEN – itt történelmileg, habitusban a vérünkbe van írva a szolgalelkűség az alattvalóság, amiért ezt fásultan tűri a többség.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (18 szavazatból)
 22. Amichay: de a fekete szint és a négy lábat eltaláltam! Szóval kecske, és nem juh?!
  Egyébként pont az izraeliek miatt tettem be a “viszont” kitételt. Juszt sem megyek bele abba a vitába, hogy az illegális telep-építést a helyi palesztinok minek tartják!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (13 szavazatból)
 23. Tisztelt Bartus Úr!

  Köszönöm a hosszú, elemzésnek is beillő válaszát.
  Én rövidebb leszek. :-)
  .
  Soha, sehol nem állítottam, hogy Kertész Ákos rasszista lenne; meg vagyok győződve az ellenkezőjéről.
  A levelére ugyanez érvényes, nem véletlenül kezdtem úgy a hozzászólásomat, hogy minden szava védhető, kivéve az ominózus mondatot. A védhető jelző az egyetértésemet is jelenti.
  Remélem, az kiderült a levelemből, hogy ‘az érted haragszom, nem ellened’ szellemében íródott.
  Annak idején az Ön három elemzése, a lap szellemisége, a hozzászólások színvonala (kivéve, amelyik nem) tett az AN támogatójává. Ahogy Ön is, velem együtt nagyon sokan szeretnék, ha ez a színvonal meg is maradna.
  Néha ugyan zavar az Ön vehemenciája, néha sértőnek érzem az általánosításait, de tudom, hogy jó cél érdekében fogalmaz a szokottnál érdesebben. Lehet, hogy Önnek van igaza, és ebben a mai hangzavarban hangosabban kell szólni, hogy meghallják a szavát.
  A pontos, egyértelmű fogalmazás nem megfelelési kényszer.
  Az ellenfélnek nem adni fölösleges támadási felületet nem megalkuvás, nem meghátrálás.
  Azt írja:
  “Amit ebből az esetből meg kell jegyezni, és meg kell tanulni, azt meg fogjuk tanulni.”
  Számomra ez elég, nem is akartam többet elérni a hozzászólásommal.
  .
  Részemről ezt a témát lezártnak tekintem, és maradok a lap hűséges, de kritikus olvasója.
  .
  Durst Dezső

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (18 szavazatból)
 24. Természetesen Kertész, ahogy bárki más, bírálható. A “magyarságméricskélés” azonban nem bírálat, hanem lelki-szellemi nyavalyások, gnómok, személyiségzavaros újnyilasok-neonácik perverzitása, hibbant-aljas hobbija. A “magyarságméricskélő” maga helyezi önmagát a racionális párbeszéd keretein kívülre; maga rekeszti ki önmagát a többé-kevésbé értelmes és tisztességes emberek köréből.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (17 szavazatból)
 25. Úgy tűnik nemcsak a jobb, hanem a bal szélről is támadnak a mínuszok! :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 26. Amichay, Kekec!
  Köszönöm!

  Kekec, egyébként feltűnt, hogy pont Amichay-tól idéztél? (N.P.)
  Remek írások, örülök, hogy felfedeztem őket, (galamus, mozgókép…) és azt hiszem bőven ad olvasni és gondolkodnivalót a közeljövőben. (Nekem az tetszik bennük különösen, hogy higgadt és rendkívül átgondolt elemzések, így szerintem sokkal alkalmasabb emésztésre, vagy vitára olyanoknak is, akik nem azonosulnak a benne foglaltakkal. Igaz, így kevesebb érzelmet indukálnak, kisebb hatásúak, mint mondjuk Bartus úr cikkei, de az érzelmek „manipulálását” úgyis sokkal hatékonyabban és sikeresebben művelik Orbánék, szerintem nekünk (akik szeretnék ha az élet valamikor visszatérne az ellenségeskedés előtti állapotokhoz,) az értelmekre kellene hatni. Hogy ellentétbe kerüljek magammal, egyből leírom, sejtem mennyire lehet eredményes 10 józanul gondolkozó, 90 hőbörgő „őrülttel” szemben. Akkor mi van nekünk is hőbörögni kellene? Áááá …)
  Külön köszönöm, hogy egy olyan hozzászólásomra válaszoltatok komolyan, ami meglehetős primitívségemről (, ha nem is lelki téren…) tesz tanúbizonyságot. Ha összekapom magam, tudok ennél azért színvonalasabb hozzászólást is írni, de most ez folyt ki belőlem.
  Egyébként még nem találtam választ a nagy kérdésemre, miért mindig ez a nép a bűnbak? (Köszönöm a szó eredetének bemutatását. Szemléletes.) Csak az irigységre, féltékenységre tudok gondolni, de, ha ez igaz, akkor pont a legnagyobb fokú lelki és szellemi szegénységről tesznek azok tanulságot, akik merik hangoztatni e népcsoporttal, (vagy e vallással ?) szembeni negatív érzelmeiket.
  Ha nagyon csúnya akarnék lenni, a „cigánysággal” szembeni ellenérzéseket előbb meg tudnám érteni, csakhogy én azt gondolom, meg kell próbálni nem általánosítani, hanem az egyes embereket nézni, és a problémáikba is beleélni magunkat. Sokaknak nehéz felfogni és elfogadni azt, hogy tényleg illene egyenlőnek tekinteni egymást.
  Itt most befejezem, és ismét csak megkérdem az admint, nem lehetne-e hozzászóláshoz kötni az értékelést, mert több mint zavaró, hogy van pofájuk itt pontozgatni, de arra „gyengék”, hogy szellemi vitára keljenek. Nem kell egyetérteni, de szépen meg lehet azt fogalmazni, (és abból esetleg mindkét fél profitálhat, ) hogy mivel és miért nem értenek egyet…
  Mondjuk ezt szabály nélkül is megtehetnék, ha fel tudnának nőni a feladathoz. (Tisztelet a kivételnek, aki megtette).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (12 szavazatból)
 27. ervin, bocsika ha félreértettelek és tudálékosan olyasmiről akartam írni amivel úgy látszik jobban tisztában vagy nálam. És NEM, nem tűnt fel, hogy N.P. és Amichay azonos – mivel nem is tudtam róla, gondolhatod, hogy különben nem ennyire kekeckedtem volna vele, az elemző cikkeit ugyanis nagy becsben tartom,
  viszont pont előtte olvastam a baloldal előtt álló utakról szóló elemzését, és az eléggé elfárasztott. Alapos és mély – viszont némi tördelés olvashatóbbá – tehát befogadhatóbbá tenné. Így utólag is bocsánatot kérek – nem a mondanivalóért, hiszen azt őszintén gondoltam – hanem a stílusért és a felületességért.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (8 szavazatból)
 28. http://ungparty.net/blog/2011/09/04/kertesz-akos-hetszer/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 29. E blogbejegyzés egyáltalán méltatlan a megvitatásra! Önkritikus elemzés helyett megint a “mélymagyarkodó” öntudatos sértődés, ami átjön e blogon. Úgy vélem Ady és József A. által már felvázolt, majd napjainkban K.Á. által is megerősített gondolatok mentén kellene egy nemzeti önelemzésbe belecsapni és nem a kardokat csörtetni ismételten!

  http://ungparty.net/blog/2011/09/04/kertesz-akos-hetszer/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (7 szavazatból)
 30. Kedves hozzászólók!
  Megérkeztek hozzánk is a neonáci banda mínuszolói. Ezek a tagok soha nem azt veszik figyelembe, hogy pl Bartus László milyen konkrétumokat írt le, hanem ugy általában az egész írást leminősítik (finoman szólva). Egyesek még azt is Bartus László hibájául, sőt bűnéül róják fel, hogy nem itthon él. Hála Istennek hogy nem itthon él, mert számunkra legalább van egyetlen hely, ahol megszólalhatunk. Jó lenne erőteljesebben összefognunk, mert a neonáci banda, – talán fizetik is őket, – még ezt a lehetőséget is kihasználja , legalább is megpróbálja az emberek egy részét itt is félrevezetni. A legjobb lenne lehetőleg konkrétumokat kiemelni hozzászólásainkban is, és a becsmérlő agyúakat keményen visszautasítani. Ezek az elfajult agyúak ugyanis reális érvekkel nem szerelhetők le, ezek csak az útszéli hangokat ismerik. Ezt mi nem tehetjük, de a konkrétumokat hangoztatva elejét lehet venni, hogy esetleg valakit megtévesszenek. Sokkal határozottabban kell a hazudozásokat visszautasítani.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (19 szavazatból)
 31. Kedves Bartus László!

  Nem tudom miért szükséges egy antiszemitizmust kritizáló cikkben egy másik előítéletet alkalmazva egy másik vallást elítélni. Tényleg elengedhetetlen feltétele lenne a zsidóság védelmének, hogy a katolicitást kell szidni? De ha muníciót szeretne ehhez, akkor ajánlok egy sokkal ütősebb példát a hulla darabjának körbehurcolásánál: a katolikus hit szerint egy élő személy húsát esszük és vérét isszuk az áldozás alkalmából (“az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital” bibliai igére támaszkodik a kenyér és bor átváltoztatásának ilyen teológiai értelmezése).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (14 szavazatból)
 32. Nem értek egyet az általam egyébként nagyrabecsült, tehetséges író – lásd:Makra – Kertész Ákossal. Épeszű és ziszteséges ember azt a szót hogy “genetikailag’” meghatározott nem írhatja le. Akkor sem ha Kertész itt dühében és elkeseredésében a genetikailag kifejezést egész biztos nem a szó náci értelmében használja. A ezerszeresen megviselt, életében megkínzott, deportált író itt – egyébként közállapotaink miatt teljes joggal – felháborodva – kínjában túloz sőt meggondolatlanul fogalmaz. Nincs genetikailag meghatározott ilyen vagy olyan magyar tulajdonság, elrendeltetés,de van mindaz amit például kristálytisztán Bibó István az eltorzult magyar alkatról kifejt, s ami a maga világos, pontos tényekkel alátámasztott formájában színigaz.Ketésznek,mint kitűnő írónak nagy a felelősége, nem bánnám, ha azt a gyökeresen hibás genetikilag kifejezést mielőbb akár az amerikai Népszavában akár máshol egy okos mértéktartó józan fogalmazássa korigálná. Mindenkinek figyelméba ajánlom Andrassew Iván okos és becsületes fejtegetését az Amerika – nem a hazai, a kettőt kéretik nem összkeverni- magyar Népszavában. Vele lehet mindenben egyetérteni,mint ahogy Andrassew aki a mai magyar újságírás egyik legtehetségesebb és valószinűleg legbecsületesebb képviselője általában méltó egyetértésünkre és elismerésünkre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (10 szavazatból)
 33. Némá hogy sikoltoznak a zajjanácik. Mintha a tyúkszemükre lépett volna egy úthenger.
  Ejjnye de zsenáns…
  Bezzeg úton-útfélen meg Parlamentben lehet büntretlenü zsidózni komcsizni Gyurcsányozni !
  ( A kis érzékenyek nézzenek már oda..)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (11 szavazatból)
 34. Néha én is vallási hevületet érzek Bartus László katolicizmust bíráló írásaiban, mintha megszólaltak volna azok a régi irányzatok, melyek még Cromwell korában működtek.
  De sajnos tartalmában nagyon is helytálló, amit ír. A katolicizmus ugyanis alattomos. Figyelem: nem képviselői alattomosak (nem kizárt ez sem, de nem általános), hanem maga a katolicizmus! Sok nagyon tisztességes katolikussal, katolikus pappal is találkoztam. Rendkívüli műveltség, emberszeretet, elfogadó és beleérző képesség, szeretet áradt belőlük.
  De maga az egész hatalomra tör, az a meggyőződése, hogy saját (Isten) királyságát kell létrehoznia, és ehhez minden eszközt felhasznál. Hajlandó szövetkezni a legalávalóbb és legelferdültebb hajlamú rablóbandával is, ha úgy érzi (úgy számítja), hogy ezzel növelheti hatalmát a lelkek felett. Utána majd megsiratja az ártatlan áldozatokat, és közben is szenved, hogy ilyen árulásra kényszerült Isten céljainak szolgálatában.
  Persze nem dolgunk, hogy a katolikus egyház, vagy különösen a Magyar Katolikus Egyház tevékenységét kárhoztassuk vagy dicsőítsük. Az a dolgunk, hogy kézzel-lábbal tiltakozzunk minden olyan törekvés ellen, ami államilag garantált, kivételezetten előnyös helyzetbe szeretné hozni akár a katolikus egyházat, akár bármely más vallási irányzatot és/vagy gyülekezetet másokkal szemben. Nem a katolikus egyház tevékenysége a gond, hanem az államé. Nem ilyen államot akarok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 35. Kekec!
  Nem voltál kekec :) . Én viszont tévedtem, mikor összemostam a szerzőket, tőlük és tőled is elnézést kérek. Annyi történt, hogy általában megnyitom a linkelt oldalakat, és olvasgatok. Valahogy most abba a tévedésbe estem, hogy tőled megnyitott linket is Amichay linkelte. Mégegyszer :
  ÉN BOCSI!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 36. Kedves Szász István,

  értem én az Ön véleményét, még egyet is értenék vele, ha pontosan idézne. Kertész Ákos nem mondta azt, amit Ön neki tulajdonít, hogy “genetikailag meghatározott” magyar tulajdonság. Azt mondta, hogy genetikusan alattvaló. Megismétlem, hogy maga a szó, amelyet használ, rendkívül szerencsétlen és félreérthető. De ezzel a kifejezéssel ő nem faji jellegre utalt, szövege nem rasszista, hanem jelzőként nyomatékosította, hogy az alattvaló jelleg nemzedékről nemzedékre, generációról generációra, történelmi távlatban, mélyen beágyazódva, alapvetően jellemzi a magyar mentalitást. A használt kifejezés a közös gyökér alapján alkalmas a ferdítésre, ezért szerencsétlen. De egy 80 éves ember, aki egész életében a rasszizmus ellen küzdött, nem most lesz rasszista, ahogyan nem is lett az. Egész mondanivalójához semmi köze annak, hogy egész életében mikor és mennyit szenvedett, ezek belemagyarázások. A szélsőjobb hecckampányt indított, rágalmaz, miután a kifejezés a kiforgatásra alkalmas. Nem idegbeteg országban és a szélsőjobb által uralt közbeszédben lehetne normálisan arról beszélni, hogy “Ákos, értjük, mit akartál mondani, nem vagy rasszista, de az általad használt kifejezés félreérthető, cseréld ki egy rokonértelmű szóra, ami ugyanazt jelenti, amit mondani akarsz, de nem félreérthető”. Erre a válasz: “ó, persze, erre nem gondoltam, bocsánat, azt mondom helyette, hogy nemzedékek óta, alapvető tulajdonságává vált”, vagy valami hasonló. Ennyi. De most nem lehet erről normálisan beszélni, mert velejéig romlott rasszisták és nácik hamisítják meg a szöveget és hiszterizálják a közvéleményt, ahol már minden gesztus mást jelent. Ennek az egy kifejezésnek a szerencsétlen használatán kívül, amit mond, minden igaz. Lehet ezt elfogadni, vagy nem, lehet vele egyetérteni vagy nem, lehet a stílust vitatni, lehet ugyanezt másképp leírni. De e véleményéhez való jogát vitatni nem lehet.
  Nem kell neurotikusnak lenni, és a hecckampánynak felülni, állandóan a náciktól rettegni, és nekik megfelelni. Kertész Ákos félreérthető kifejezést használt, de akik támadják, azok nem félreérthetők, azok világosan és egyértelműen zsidóznak és cigányoznak nap mint nap, miniszterelnöki tetszésnyilvánítások mellett. Ha Kertész Ákos most bármit mond, az azt jelentené, hogy elismerte. pedig nincs mit elismerni. Nem rasszista tartalommal mondta, amit mondott. Az a kifejezés, amit használt, nem a “genetikailag” kifejezés volt. De ha bármikor bármit mondani akar erről, azt természetesen közöljük.
  Üdvözlettel, Bartus László
  ui: Kedves Pista, ugye elnézed nekem, hogy most itt hivatalos formában magázódva válaszolok. Barátsággal üdv., Laci

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (10 szavazatból)
 37. Magyar vagyok, éppen emiatt komolyan aggódom Hazánkért. Nagyon komolyan el kellene gondolkodni a nemzeti önelemzésen, amit VIP említett. Egyszerű szavakkal leírva, miért történik a mi országunkkal a sok rossz, miért kellett mindig elnyomásban, leigázva élnünk? Miért ez az ” évezredes balsors”? Mi ez rajtunk? Átok? Sorscsapás?Semmit sem tehettünk volna ellene?Mindig külső körülmények, csak a mások hibája? El kellene ezen gondolkodni a nagyon magyaroknak, hogy más nemzetek miért szerencsésebbek mint mi.
  Ha végignézünk történelmünkön, minden kudarcunkban szerepet játszott a SZÉTHÚZÁS.(Íróink, költőink is megírták) A másik dolog a GŐG: Mindenki másnál nemcsak különbek vagyunk, hanem csakis MI SZÁMÍTUNK. Jó dolog a nemzeti büszkeség, de a gőg káros. Hiába keveredett a magyarság más népekkel, lenézzük azokat, akikkel a történelem során keveredtünk. Csak látszólag vagyunk befogadóak.
  Nagy hibánk még az IRIGYSÉG. Ez már közmondásos.(dögöljön meg a szomszéd tehene is) Talán itt jönnek be a képbe a zsidók, akik az évezredes nyomorúságukat, szétszóratásukat a maguk hasznukra fordították: Tanultak és mivel sokszor üldözték őket, olyan képességeket fejlesztettek ki, amit magukkal tudtak vinni. Így lettek jó üzletemberek, orvosok, zenészek stb .És összetartanak. Ez az irigység oka.
  Tanulnunk kellene saját hibáinkból, mások sikereiből! Ezt kellene a sok gyűlölködőnek megérteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 38. Kedves Girbegurba!

  Olvassa vissza azokat, amiket leírt a katolicizmus kapcsán és azt tapasztalhatja, hogy ha a katolicitás helyére behelyettesíti a zsidóságot, akkor egy az egyben megkap egy szokásos antiszemita, zsidóellenes szöveget (még azzal az ismert motívummal is benne, hogy ugye vannak azért rendes zsidó – rendes cigányok – de úgy általában viszont …). A kereszténységen belül különösen a katolicitásra szokás rárepülni (ez az angolszász világban elég természetes tradíció), de sokan általában a kereszténységgel szemben előítéletesek. Az egyházellenességben egyébként ugyanazok a diktatúrák jeleskedtek a huszadik században, akik a zsidóság irtásában is aktívak voltak, úgy mint Sztálin és Hitler főként. Szóval magam részéről nem gondolom elfogadhatónak bármilyen egyház vagy vallás mint olyan elleni előítéletet. A vallásszabadság liberális elve éppen erről szól, és ezt éppen diktatúrákban nem szokták megadni.
  Abban viszont tökéletesen egyetértek, hogy magyar politikai vonatkozásban “nem a katolikus egyház tevékenysége a gond, hanem az államé”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 39. Kedves Reader,

  javaslom, ne essünk abba a hibába, hogy ha valaki kritizál egy egyházat, akkor egyházüldözővé, jelen esetben katolikusüldözővé válik. Mindenkinek joga van bírálni egy olyan egyházat, amely a politika színterére lép, amely az állammal összefonódva, állami eszközökkel próbál a lelkek fölötti uralomra szert tenni, míg viszonzásképpen isteni eredetűnek legalizál egy kormányzatot. Ez demokráciában elfogadhatatlan. A történelemben jól ismertek a trón és az oltár szövetségének ma újjáéledő formái, tartalma és következményei. A felvilágosodás azzal nyitotta meg az utat a polgárosodás, a polgári jogok, a demokrácia, a szabadság felé, hogy ezt a szövetséget szétzúzta. Ma ennek a szövetségnek az újjáépítése zajlik, ami óhatatlanul jelenti a polgárosodás, a polgári jogok és szabadság korlátozását vagy felszámolását. Ebben a folyamatban a kezdeményező szerep a politikai katolicizmusé, amely csupán taktikát váltott az egyház és az állam szétválasztása után, de eredeti céljairól soha nem mondott le. Az általam bírált jelenségek nem a katolikus egyház hitelveivel, teológiájával kapcsolatosak, mert bár azokkal nem értek egyet, de a lelkiismereti és vallásszabadság értelmében ehhez való jogukat nem vitatom. Amikor a katolikus egyházat vagy egy rendezvényét kifogásolom, akkor nem a hittételeivel foglalkozom, hanem a polgárok szabadságát veszélyeztető törekvéseket bírálom. Ennek semmi köze ahhoz, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. De a mostani ideológiai állam a katolicizmusra épülve épít diktatúrát, és számolja fel a lelkiismereti és egyre növekvő mértékben a politikai szabadságot. Ennek bírálata nem vallási türelmetlenség.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 40. szasz istvan

  en nem emlexem, hogy Bayer Zsolt valaha is javitotta volna egyertelmuen antiszemita kifejezeseit, pedig ott nyilvanvalo volt a szandek is….nekem nem tetszik ez a ..ha minket tamadnak, akkor is mi huzzuk be fulunket farkunkat, ha mi tamadunk akkor is…szemlelet….Kertesz Akos ne kerjen elnezest senkitol, mert mi tudjuk, hogy mit akart mondani es nem adunk helyt semmifele provokacionak, felremagyarazasnak, csak mert otthon jol el tudnak szorakozni a jobbikosok, fideszesek azzal, hogy a joerzesu emberek lelkiismeretere apellalnak es zsaroljak oket, innen nyugatrol nem szeretnek ennek a jateknak folytonosan elnyomott szereplojeve valni! Ne azok gyozedelmeskedjenek, akik masok tisztesseges szandekat meg merik kerdojelezni es alap nelkulli ragalmaikkal neveket kepesek besarozni, eletutakat mernek zsakutcaba kuldeni! Mi itt kivulrol semmilyen politikai, gazdasagi fuggoviszonyban nem vagyunk! Azert tamogatjuk ezt a lapot es ezt a kozosseget, hogy innen tiltakozzunk az ellen az erkolcsi, gazdasagi rombolas ellen, amit orbannak, vonanak koszonhetunk es ami miatt undorral fordultunk el a hazanktol! Az igazi bunt azok kovettek el, folyamatosan kovetik a magyar nep ellen minden nemzetkozi tiltakozas ellenere, az egynegyednyi ketharmad felhatalmazasara hivatkozva es egy ilyen helyzetben Kertesznek nincs miert bocsanatot kernie!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 41. Mindenekelőtt leszögezném, hogy nem vagyok azonos N.P-vel, akiről sajnos nem is tudom, hogy ki. Ha valaki felvilágosít, nagyon köszönöm.
  Másodszor: a bűnbak nem fekete, de tovább nem kekeckedem…:)
  Ervinnek: Úgy gondolom, hogy a zsidó alapvetően nép, amelynek a vallása nem olyan, mint a kereszténység, amit fel lehet venni, sőt térítenek is rá (Izraelben mostanában távol-keleti keresztények mániája, hogy a zsidókat Jézus-hívővé térítsék, és nem nagyon értik, hogy az ékes héberséggel szerkesztett röplapjaikat az izraeliek miért tépik szét) Ha a XX. században Magyarországon vallást akartak ebből csinálni, maguk a zsidók is, a tézisük, elég durván megdőlt Auschwitzban. Ma pedig Izrael léte mindennél jobban bizonyítja, hogy ez egy nép, elég “nyakas” nép, ahogy a Bibliában is olvashatod.
  Azért ajánlottam a parasat hasavuát, mert abból, lassan, összeáll az ismeret, amely, szerintem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki megértse a zsidókat és azt is, hogy miért vannak sokan, akik szeretik gyűlölni őket. De nem mindenki – erről szó nincs.
  A zsidó életfilozófia, szokások, nevelés alapja a Tóra és az üzldöztetés.Na meg a hucpá – vagyis a szemtelenség, ami a szabad emberek egyik kellemetlen tulajdonsága.
  Nagyon megértem Kertész Ákost. A fájdalmát és a dühét is. Nekem az a szerencsém, hogy 32 éves koromban, az utolsó pillanatban, szerintem, kivándolotam Izraelbe. 2006-tól idén nyárig 5 teljes évet szántam arra, hogy Magyarországon hasznosítsam mindazt a tudást, tapasztalatot, amit előtte két évtizeden keresztül gyűjtöttem Izraelben. Nem kellett. Visszajöttem hát Izraelbe, de a számat nem fogom be, és szerencsémre nekem nincsenek díjaim, amit bárki is visszakövetelne. Én csak egy városgazdász-újságíró vagyok, aki nem hajlandó beállni egyik párt seggét se nyalni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 42. Reader és bumburi,
  De, mindkettő, az állam is és az egyház is gond. Mindkettő az egyház politikai hatalmát építi. Mindkettő a trón és oltár szövetségét építi. Mindkettő az állam és egyház összefonódását építi.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 43. Antizsidó néven hozzászólásokat küldő olvasónkat tájékoztatjuk, hogy az antiszemitizmus, a nácizmus csak Magyarországon vélemény. Civilizációban nem az, jobb helyeken bűncselekmény. Az Amerikai Népszavában rasszista megnyilvánulásokat nem tűrünk. Ugyanezt üzenjük annak a napi több ezer antiszemita és rasszista hozzászólónak, akik a legprimitívebb náci hozzászólásokkal kívánják kifejezni magyarságukat. Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 44. admin:

  Nem kell erőlködni, kedves admin, ezzel nem lehet megváltoztatni a legegyszerűbb észjárású kávéházi rasszistát sem. Egyszerűen azt írd le, hogy XY-nak töröltük a hozzászólását, magyarázatot pedig hagyd a fenébe, ezeknek úgy is mit sem ér a józan ész és a realitás bárhol legyenek is a világon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 45. Animebj!
  Ez nem az Ovis magyar törvények szerint kell, hogy történjen: itthon indoklás nélküli kirúgások vannak ne erre hasonlítsunk – tisztes helyeken jár az indoklás.
  :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 46. amichay: az idézett szöveg írója N.P. Soha nagyobb baj ne érjen, mintha vele kevernek össze!
  http://mozgovilag.com/?p=4025

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 47. ElPocoLoco:

  A kontraproduktivitás már rég a hazai belpolitika sajátja mind a baloldalon, mind a jobboldalon. A rendszerváltás 20. évfordulója pontosan baloldali kormányzás alatt éltük meg, amikor is az MSZP nyilvánvalóan politikai szándékaitól vezérelve ellenségeit (tehát a Fidesz tagokat) nem tüntette ki, ezért aztán nincs semmi furcsa abba, ha Madách-díjjal jutalmazza Orbán Viktor a Magyar Nemzetbe “író” mélyen antiszemita gyűlölködőt Bayer Zsoltot. Ezzel sajnos addig együtt kell élni, és elnézve az egyre veszedelmesebb tendenciát, lehet hogy M.o. soha nem fog kigyógyulni a néphülyítéssel vegyített kettős mércéből.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (4 szavazatból)
 48. Tisztelt Amichay!
  Én kevertem, elnézést :)
  Ez zavart be, azt hittem az Ön két linkje közül az egyik ez : http://mozgovilag.com/?p=4025 , és “azonosítottam” a szerzővel, Niedermüller Péterrel. Egyébként nagyon jó olvasni, írását.
  Az Önét lassabban emésztgetem, de köszönöm a figyelmet, és még egyszer elnézést, emberből vagyok, de legalább beismerem könnyen a hibáim :) .
  Ervin

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 49. amichay: így jár az, aki az ismeretei egy részét amerikai filmekből szerzi be. A Lator c. filmben, amikor Pilátus feleségének elmagyarázzák a bűnbak-technikát, az erre azt válaszolja: ÜGYES! És ott a kecske fekete volt. Feltételeztem, hogy legalább ebben volt szaktanácsadójuk.
  DE! Kertész Ákos szövege nem a zsidóság sorsáról, üldözöttségéről, a mai Izrael szerepéről- hanem Magyarországról, a magyar közállapotokról és a magyar nép dermedt tűrésének lehetséges okairól szól.
  Szerintem sem kell bocsánatot kérnie: akinek a genetika szóról, a genetikus meghatározottságról kizárólag a fajgyűlölet ugrik be, az beteg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 50. Egy olvasata, ahogy mi láttuk Ákos bácsi írását.

  http://munkasokujsaga.valos.info/hu/6-szam/222-kertesz-igazsagai

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos