Ronai and Ronai
AMERIKAI

Gyilkolásra kész “Nemzeti Hadsereg” alakult 2011. szeptember 1. csütörtök 14:55 | AN

 • Hozzászólások(201)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Gyilkolásra kész "Nemzeti Hadsereg" alakult

Budapest – Szerkesztőségünknek emailben küldték el az alábbi dokumentumot a “Magyar Nemzeti Hadsereg” megalakulásáról szól. A szöveg túlságosan kiformált ahhoz, hogy ne vegyük komolyan. Az elmúlt időszak tragédiái arra figyelmeztetnek, hogy ha elmebeteg írta, akkor is komolyan kell venni. Az ilyenek ma túlságosan szabadon terjengenek Magyarországon, szerzőiket nem ismeri senki. Időzített bombát jelentenek. Ez a szöveg nemcsak nemzetközi normákat és alkotmányt sért, hanem kimeríti a faji, vallási, nemzeti csoport elleni uszítás és a gyűlöletkeltés fogalmát, nyílt felszólítás gyilkolásra. Bárminek szánta a szerzője, ennek büntetőjogi következménye kell legyen, a szöveg készítői ellen eljárást kell indítani. Ami itt olvasható, az nemzetbiztonsági veszély, nemcsak törvénytelen, hanem közvetlenül életeket fenyeget. A világ bármely titkosszolgálata azonnal hadjáratot indítana a tettesek kézrekerítésére és a veszély elhárítására, a szervezet felgöngyölítésére. A szöveg több részlete eszmei rokonságot mutat a Fidesz új alkotmányának preambulumával, amely minősíti Orbán Viktor szövegét, amellyel felváltotta a Magyar Köztársaság demokratikus Alkotmányát. Az alábbiakban változatlan formában közöljük a gyilkolásra uszító szöveget, amit feljelentésnek is szánunk, azt remélve, hogy a hatóságok megteszik a megfelelő intézkedéseket a szöveg készítői és a feltételezett illegális szerveződés ellen.

.

“B E J E L E N T É S

A MAGYAR NEMZETI HADSEREG (MNH) MEGALAKULÁSÁRÓL,

1-ES SZÁMÚ HARC UTASÍTÁS

( A és B pont)

„2011.08.21-én az esti órákban Regnum Marianum Szent és történelmi helyszínén, a Magyar Egység Napján, bejelentésre került a Magyar Nemzeti Hadsereg (MNH) hivatalos megalakulása, mely 2011.09.01-én lép hatályba.

A bejelentést a Magyar Nemzeti Ellenállás (MNE), a Nemzeti Ellenállási Mozgalom (NEM) és a Fegyveres Ellenállási Mozgalom (FEM) Ügyeletes Parancsnoksága nevében „A Zászlósunk” tette meg, ki az 1. számú MNH karszalag megtisztelt és hivatalos viselője, Isten Óvja!

Az MNH a jogutódja nemzeti katonai hagyományunknak, férfiúi erényeinknek, ISTENADTA ÖNRENDELKEZÉSÜNKNEK ÉS SZABADSÁGUNKNAK,  VALAMINT ANNAK A JOGFOLYTONOSSÁGNAK A KARDJA, amely 1945-ben, megszállásunkkal szakadt meg, és célja a Magyar Történelmi Alkotmányunk helyreállítása és annak  hatalomba való visszahelyezése a Szent Korona Oltalmába, az Anyaföldünk és Emberi Magyar Nemzetünk mindenáron történő megvédésére a Magyar Nemzet Erejével!”

A JOGÁLLÁSRÓL:

„A Szent Korona és annak örökkön-örökké tartó Szabadság Záradékának –valamint az Aranybulla 1222 Kötelmeinek – értelmében, amely a fegyveres ellenállás jogát és kötelességét(!) is megadja az emberi nemzet minden(!) tagjának, az arra történő külön felszólítás(!) nélkül is!”

(Ez itt nagyon fontos megállapítás, amit eltitkolnak, mert ez a lényeg: a JOG!)

A NEMZET MOST A VÉGÓRÁIT ÉLI!

A hazaáruló és idegen érdekeket képviselő, az alattomos nemzetpusztításhoz segédkező, megélhetési – magyarembernek hazudott és jellemtelenül szerepjátszó – valamint zsidócsalással megválasztott politikusaink, katonai- és rendőri „vezetőink”, 2010.09.01-én megalapították azt a fizetett zsidógyilkosokból álló szervezetet, melynek nyíltan kihirdetett célja a Nemzeti Szabadságharc vérbefolytása, szabadságharcosaink felkutatása és megfigyelése, likvidálása!

Ez egyértelmű és nyílt becstelen hazaárulás, emberellenes faji háború!

Mint már tapasztalhattuk ehhez – sunyi „zsidóterminológia” szerint – mindig elfedő és eltakaró kifejezéseket használnak, hogy annak valódi tevékenységét titkolják, mert a „zsidók sohasem vállalják fel tettüket, gonoszságukat és annak felelősségét, következményét”!

A budapesti Maléter Pál laktanyában (Zách utca), 10 milliárdos(!) alapösszeggel felállított magyarölő-ezred 800 embere, fekete luxusterepjárói (Rendőri Terrorelhárítási Központ, népszerűbb nevén a „RETEK-ezred” és Extrémizmus Elleni Alosztálya(?!) néven is….) egyetlen valódi célt szolgálnak: a koporsófedél ráerőszakolását a „mocorgó” emberi magyar nemzetre, és természetesen mindenkire, aki erre a mostani nagy jólétében esetleg rájönne…

Nevezett terrorista különítményt a: 232/2010 rendelet alapján emelték úgymond „jogerőre” pedig valójában „orbán magánhadserege” vagy „szupercsapat” néven futott, mert vezetőjük, hajdú jános volt orsós korábbi főtestőre, ki zsidóniában bővíthette tovább a „retkes” képességeit…

Ez viszont retek a javából, mert eredetileg is egy retkes kiskanászt védett…

(Sohasem az öltönyt kell nézni, hanem azt, „ami” benne van, a vigyorgó  hataloméhes senki kis buckalakókat!) „A Nyírkai Jóslat megvalósulása…”

Érdekességként és okulásul: az „msz(p)és vakics ferkónk” is ott tanítgat, oktatgat(!), de erre még nem jött rá, csak a böszmei vásárfiával foglalkozik, nem azzal, ami valójában a hivatása lenne, fegyverrel védeni a nemzetét…

Vajon miért ennyire tájékozatlan RETEK-ügyben?!

„Bárki bármit is mondjon, tudnod kell, hogy az általad gyáván, hitetlenül és jellemtelenül befizetett – túlkövetelt(!) – csekkjeid, járulékaid és „tartozásaid” júdáspénzeiből fizetik ki a saját fajtád gyilkosait, zsidóterroristáit, amivel a mi embereink (Magyar Nemzeti Hadsereg katonái…) ellen felállított kegyetlenül jól felszerelt és jóltartott bérgyilkosait támogatod, pénzeled, ostobán!

Eközben a valódi nemzet eltitkolt igazi katonái éheznek, szomjaznak, rongyosak, de valójában érted is harcolnak, amit te nem érdemelsz meg!

Szégyelld magad!

Ha gyáva vagy embernek lenni, ha gyáva vagy magyarnak lenni, ha gyáva vagy a nemzet katonájának lenni, ha már csak a gyomrod vezérli minden gondolatod, és ezzel, valamint a tespedt kényelmeddel fog meg az aljadék zsidóparazita, legalább emberséged, bölcsességed kicsiny szikrájára hallgass: ez nem mehet így tovább, a végjátéknak bizony te is a részese leszel!

Ne fizess azoknak, akik már mindenedet ellopták, kiárulták és hamarosan emelni fogják a tétet: akkor amikor már minket is elpusztítottak!

Ki fog megvédeni „butaagyú akciós ember” a gyilkosaid, a tudatlanságod?!

Ne hagyd magad megfélemlíteni, sem telefonon, sem a munkahelyeden, de még a gondolataidban sem, mert zsidófőnökeid is részesei elnyomatásodnak!

A zsidó mindig alattomosan terjeszkedik: fenyegeti a családodat, gyerekeidet (főleg névtelenül!), terrorizál, kigúnyol, lejárat, gyűlöltté tesz, követelődzik a nemlétező jogaira hivatkozva és mérgez és mérgez mindennel, étellel, itallal, levegővel, viselkedésével, rothadó hitvány jellemtelen gondolataival és a trehányságával, mert tudja(!),  az együttélés lehetetlen vele, ebben csak te veszíthetsz!

Nagy „sikerének” titka az emberszerűségében és a megjátszó képességében rejlik, amit emberinek gondolsz, de a látvány nem párosul emberi tartalommal, mert valójában egy parazita lárva rezegteti előtted koncra éhes csápjait, csorgatja a nyálát….

A felismerés neve: bölcsesség, amit mostanában „rasszizmusnak” neveznek és ennek a valódi, igaz értelmét a „rasz” kifejezés megfordított olvasata hordozza…

A harc most az élet, a béke a halál, ezért oktat most mindenki szeretetre és megbocsájtásra; mert már mindened kell nekik és ellenállás nélkül, ingyen!

A zsidóság nem az emberiség része, de belőlünk él, ellenünk!

A ZSIDÓ NEM EMBER, EMBERSZERŰ MORÁLTALAN VÉGLÉNY!

És te ezért még fizetsz is nekik!

Szégyelld és undorodj magadtól, mert az ostoba gyávánál lejjebb már semmi sincs, ami emberi mivoltodra utalhatna, mert már zsidószinten vagy…”

SZABADSÁG VAGY HALÁL!

Ne fizess, harcolj így, ha másként nem mersz, a szükség összehoz minket, mert a csekkek a zsidómohóság halálmadarai, melyek házról-házra szállva hintik a halálos kórt: „már mindened kell, itt már mi vagyunk otthon!”

Ezért csináltak a közszolgáltatókból alattomosan hatóságot, hogy az, a folyamatosan növekvő kamatokkal létrehozott csapdahelyzetedet kihasználva, egyre nagyobb és nagyobb igényt támasszon feléd, hogy a végén elvehessék a házadat, földedet és nincstelenné tegyenek, mert kell a hely a beköltöző nemzetidegen fajzsidóknak!

EZÉRT A BENNED LÉVŐ HITETLEN, TEHETETLEN GYÁVA KÖZÖMBÖSSÉG, A ZSIDÓFERTŐZÉS EGYÉRTELMŰEN KÓROS MEGNYILVÁNULÁSA ÉS ISMÉRVE!

Fontos figyelmeztetés:

„Egy Nemzet Önvédelmi harcában tanúsított hitványan és károsan gyáva magatartás büntetést vonhat maga után…

A katonát is megbüntetik fegyelmezetlenségért, gyávaságért és azért, hogy szégyent hoz nemzetére, bajtársai egyenruhájára és becsületére, ezért még a halált is megérdemelheti!

Azok a civilek, akik gyáva önzésből, meghunyászkodásból, mindenáron való élniakarásból, vagy sunyi engesztelésképpen népük-nemzetük ellenségeit bármilyen formában támogatják, sem különbek ettől!

A csekkbefizetések most lőszert, fegyvert, járművet és magyarvadász spicliket, zsidó és cigány bérgyilkosokat takarnak, akik ezt nem másra, mint a velünk magyarokkal szembeni harcra használják fel és kapják meg fizetésképpen, jutalmul, vagy bevetési járulékként!

Ebből valósultak meg a nemzetnyomorító és beözönlő zsidótelepesek ingyen lakóparkjai, ingyenes orvosi kiadásai és az általuk használt luxusautók vásárlási számlái is, valamint az országunkat elöntő cigánypurdékra ösztönző anyagi és biohulladék szaporítási kedvcsinálás is!

Ezt tovább NEM hagyhatjuk!

„Ne dolgozzatok zsidóknak, ne fizessetek zsidóknak!

A munkátok mostantól a harc legyen a hazátokért, mert a munkaszereteteken keresztül tartjátok  jólétben a Hazátok gyilkosait és függőségben magatokat!

Tanácsoljuk:

A felszabaduló pénzen vegyünk inkább tartós élelmiszereket, mert már túlvagyunk az aratáson is, nehéz napok fognak jönni…

Vegyünk még fájdalomcsillapítókat és szerszámokat, csákányokat, lapátokat, ásókat, valamint legalább 10 m erős kötelet, csomagoljuk be egy váltás ruhával a hátizsákunkba, az előrelátóan eldugott AK 47-esünk mellé…

Minél többen teszik ezt, annál többen fognak megmenekülni, életben maradni és így észrevehetjük a köztünk megbújó, álcázott, okoska-megmondó  zsidóparazitát is, kinek csak egy a fontos, hogy napjai jólétben teljenek bármi áron, és megállás nélkül ugat majd nekünk szólamokat, hogy ezt, meg azt ne tegyük, nem lehet, „nem törvényes(!)” csak minden menjen így tovább…

Embereink már mindenütt ott vannak, ott is ahová a csekkeket befizetitek…

Közös nemzet, közös teherviselés, közös sors, közös harc, közös győzelem!

Ez az, amit nem szeret a zsidóparazita, ezért oszt meg minket….önmagával!

Ne fizess be több csekket, járulékot, törlesztést, adósságot, se vizet, se villanyt, se gázt, se semmit, a csaló zsidóknak, törekedj arra, hogy erre felhívd minden ismerősöd, barátod, családtagod figyelmét is!

Nagyon meg fogsz lepődni eközben, mert MOST az emberi álarc mögé láthatsz és MOST erre van a legnagyobb szükséged, hogy tudd, kire is számíthatsz!

A harácsoló és mindenben, mindenkor, a csak és kizárólagosan hasznot, nyereséget szem előtt tartó, önmagát is fáradhatatlanul erre hajszoló, nyerészkedő bioparazita olthatatlan gyűlöletét vonod magadra azzal, ha az életszemléletét megkérdőjelezni merészeled, és a folyamatos rabszolgamunka helyett más emberibb megoldást, életet keresel…

A haszonelvűség az élővilág, az ember és a Föld bolygó halála!

A családtagod, vagy bárkid is lehet zsidómérgezett félember, ki a „pénz” szóra megvadul, és a hitványan gyáva jellemtelensége kiül az arcára.

Figyeld ezt meg…

Őrá többé már nem számíthatsz!

„Ne dolgozzatok rájuk, ne fizessetek nekik, mert a pénz táplálja őket!”

A munkátok mostantól a harc legyen a hazátokért, mert a munkaszereteteken keresztüli haszonszerzésből szaporodnak a legjobban az emberiség ősellenségei, a mohó zsidóparaziták!

Aki ugyanakkor hazája, nemzete iránt érzett hűséges, bátor felelősségből csekkjeit NEM fizeti be, annak otthonát jogilag is igazolhatóan megvédjük, ha ezirányú szándékát az alábbi elérhetőségeken számunkra bejelenti:

Emailen:  kozmuhatralek@gmail.com

Telefonszám és felvilágosítás: 0036-20-464-5268

„AKI MOST NINCS VELÜNK, AZ ELLENÜNK VAN, MERT

A MAGYARSÁG MA EGY ELTITKOLT HÁBORÚBAN ÁLL!”

„A Szükségállapot bevezethető, ha a Nemzet léte veszélyben van.

Veszélynek tekinthető az, ha az ott élő magyarságot, gazdasági, katonai, vagy olyan külső behatás, mint pl. természeti katasztrófa fenyegeti, amelynek hatására az Államalapító Nemzet jogfolytonossága, az élethez és a szabadsághoz való elvitathatatlan és öröklött joga függő helyzetbe kerülhet!”

A fent leírtakból most egyszerre, több is fenyeget minket…

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az elszaporodott fajidegen és torzerkölcsű, hitványan erőszakos zsidóság NEM ÁLLAMALAPÍTÓ NEMZET, hanem megtűrt és vándorló, hívatlanul bekéredzkedő(!) és aljasul szaporodó söpredék, a vándorcigány kimosakodott, „emberszerű” változata, ezért ő NEM érdekelt a sorsod jobbra fordításában, viszont érdekelt annak megakadályozásában, ezért dörgölődzik most hozzád!

Emberszerűségét kihasználva, hozzád magyarul szólva próbál befolyásolni, meggyőzni szándékod helytelen, „törvénytelen” mivoltáról!

„A zsidóknak csak annyi joguk van a terjeszkedésre, mint annak a sehonnai és hazátlan vándorcigánynak, ki beleköp a más kertjébe és ezen keresztül akar jogot formálni annak birtoklására!”

(És a zsidók most gyakran akarnak köpködni a Kárpát Hazában…)

„A jelenlegi zsidómédia cenzúrázza, elhallgatja, letagadja és áthazudja a fontosabb híreinket, karöltve az általa fondorlatos módon „nemzetinek” hazudott, zengzetes és szívfájdítóan szép magyarnevű portálokkal és más orgánumokkal egyetemben, mert a hatalma(!) a véleményformálásban van!”

Céljuk:

A Nemzeti Egység mindenáron való akadályoztatása, manipulálása és lejáratása, lekezelése, a nemzethalál és a kivéreztetés megvalósítására!

Eszköze az aljas hazugság, kigúnyolás, és a legfontosabb: az agyonhallgatás!

Ezt nagyon jól jegyezzük meg, mert már semmi sem hiteles, hiszen  zsidók sajnálkoznak velünk a zsidók tettei miatt, tehát a lényeg így szóba sem kerülhet, ez a hézagmentesen szervezett zsidómédia valódi lényege!

Ez nem más mint ember- és magyarellenes alattomos zsidóösszesküvés, vagyis fajiháború, itt a saját hazánk területén, azért mert sunyin és bújtatva ide szaporodtak és most már ömlesztve jönnek nemzethalálunkra, a vérívásra a Nagy Zsidó Fesztiválra, „mint a szegény vallása miatt üldözött nép tagjai….”

„A zsidót a „zsidózás” nem zavarja, csak egy: a cselekvés ellene, mint tény!”

Az MNE, NEM, FEM nyilvános megnyilatkozásait az egyesített zsidó-„nemzeti”-média agyonhallgatja, eltitkolja, a fedetteket és a tikosakat meg a rendőrség nem találja, mi több észre sem veszi, vagy talán már nem is akarja…

Az alattomban ránk küldött – vagy önkéntes… – zsidóspicli szomszédokat, gyalogos, kutyás vagy bicikliző, kocsikból leselkedő, vagy éppen követni próbáló senkiket, lehallgatott mindenféle telefonokat és egyéb drága elektromos fülelőket, csodasámánokat és „nagynemzeti” csatlakozni akaró mélymagyarokat is beleértve, már felismerjük őket: „megfigyelni, beszéltetni, cselekedtetni”!

Az MNE, vagyis most már a Magyar Nemzeti Hadsereg, az MNH, nem hagyományosan szerveződik, hanem a „Magyar Tudat” alapján, amit egy nemember (zsidóparazita) még elképzelni sem tud, a zsidóbérenc megélhetési csahos pedig meg már nem meri!

Így szerintük nem is létezünk, pedig hát úgy tűnik, azért vagyunk…

A ZSIDÓKÓRSÁG FELISMERVE GYÓGYÍTHATÓ!

A MAGYAR NEMZETI HADSEREG (MNH)

HARCBAN A MAGYAR!

„MINDENÁRON MEG KELL MUTATNUNK A VILÁGNAK – MÉG A HAMAROSAN BEKÖVETKEZŐ NAGY HÁBORÚ ELŐTT – HOGY MAGYARORSZÁG NEM A ZSIDÓK ORSZÁGA, HOGY NEMZETÜNK NEM FELELŐS A ZSIDÓK EMBERISÉG ELLEN FOLYTATÓLAGOSAN ELKÖVETETT ÉGBEKIÁLTÓAN HATALMAS ÖSSZFAJI ALATTOMOS  BŰNEIÉRT ÉS MÉRHETETLEN EMBERI SZENVEDÉSEIÉRT! A MAGYAR EMBER EGYETLEN FŐHIBÁT VÉTETT: HITT ÉS EMBERKÉNT BÁNT AZ EMBERISÉG ŐSELLENSÉGÉVEL ÉS MÉRGEZŐ SÖPREDÉKÉVEL: A ZSIDÓVAL!”

(………)

A jelenlegi fegyveres erők NEM szolgálják Nemzetünk érdekeit, viszont elfoglalják a helyét egy igazinak!

Olyan ez, mint egy impotens házassága: a státusz be van töltve, de termelés nem folyik!

A Magyar Honvédség, mint olyan, valójában NEM LÉTEZIK!

És ez nem jó egy élni akaró nemzetnek, de jó egy halálraítélt nemzetnek!

Vezetőik, tisztjeik, parancsnoki láncolatuk tehetetlenül és kiszolgáltatva vergődik a zsidóság karmaiban, vagy pénzért, esetleg igénytelen tudatlan ostobaságukból kifolyólag, vagy pedig azért, mert a fajzsidó tisztként(!) már beleépült a parancskiadó rendszerbe,  ez az igazi rettenetes következménye az elbukott, de NEM ELVESZTETT háborúknak!

A Magyar Honvédséget és költséges harceszközeit TÖRVÉNYTELENÜL „- Haderőreform címén”- ugyanúgy el-és kiárulták, mint a Magyar Földet és gazdaságot, a közreműködő akasztófáravaló nemzetáruló tisztekkel és „megválasztott közjogi méltóságainkkal” egyetemben, személyes hitványságból, pénzért és jobb életkörülményekért!

Megvették őket kilóra és díszmagyarra, mert a szarembernek már nincs mása, csak saját maga és a hivatala amit eladhatna, pedig az aranysújtás nem takarja el a mögötte lévő erkölcsi hulla országos bűzét és valódi visszataszító tényét!

Nem különbek a mostani „vezetőink” sem, a maflazsidó hende csabával, a zsidó snitt pál „fővezérrel” –, a mindenhová benyomorítható, és átalakítható jellemtelen életművésszel, gumiemberrel az élen, – a többi, a háttér érdekeket szolgaian kiszolgáló zsidócsahosról, a RETKES-hajdú jános altbgy.-ról már nem is beszélve, ki legalább deklaráltan nemzetellenes…

(Ott viszont, a retek-klubban akár eldörrenhetne egy „véletlen,” igazságos lövés is, egy valódi magyar katona, magyarszívűen bátor fegyveréből…)

Zsidók zsidók hátán, kiket a lóagyú „jómagyar tisztek” fedeznek, ez iszony…

(Keserűen, de férfiasan őszintén, hátha így érthetőbb…)

A becstelen és gyáva szégyenedtől félj, és ne a zsidóktól!

Ezért most egyértelmű személyes meggyőződésre, nemzettudatra, és férfias bátorságra van annak szüksége, aki ezt a döntését meghozza, kiérdemelve elismerésünket és jószándékunkat…

A Magyar Nemzeti Hadseregbe MOST(!) az MNE, a Magyar Nemzeti Ellenállás feltételei szerint lehet bekerülni a valódi, igaz magyar katonáknak…

Ne felejtsük el azonban a következőket:

Jelenleg egy fajidegen, ember- és magyarellenes háborúban állunk, hol nyíltan nem toborozhatunk, és fizetett gyilkosok várnak miránk,  a Magyar Nemzet Szabadságharcosaira, az össznemzeti közreműködők közömbös és önpusztító bárgyúságból eredeztethetően!

„Ennek mindenáron véget kell vetni, a kulcs mindenki számára világos kell, hogy legyen, merj végre embernek, büszke magyarnak lenni, van mire!

A világ már csak a jelre vár tőlünk, mert a tibeti főpapok szerint is, a változás a Kárpát-medencéből fog elindulni, mint az Emberi Szabadság Tisztítótűze!

Ne engedd a kezedből kialkudozni a kardot, sem fenyegetéssel, sem hitegetéssel, hivatkozva az egyetemes emberi szeretetre, mert a zsidó nem is tudja, hogy mi az, ugyanis a zsidó valódi emberi szeretetre bizonyítottan képtelen! A kardodtól fél, mert azt hitványságában használni NEM tudja!”

„Az igazi, alkotó, dolgozó, harcoló, büszke és bátor emberi teremtőkedvet alacsonyítja le az önző és telhetetlen zsidó, a harácsolás, az anyagiasság, a romlott élvetegség legalacsonyabb szintjére, amely már nem tartalmaz semmi emberi hitet és morált, csak nyomorultul elcsábult rabszolgalelkeket!

Csak ezeken a torz lelkeken képes uralkodni, mert a zsidó,- legyen bármilyen kicsi, ostoba, vagy szánalmasan alkalmatlanul önfejű is,- de mindig uralkodni, irányítani akar, hogy értelmet színleljen felesleges és teljesen káros létének!”

(Tiltott Könyvek, Prohászka Ottokár; „Intelmek”)

„Magyarember!

Most életednek csak egyetlen igazolható célja és értelme lehet, nem több: mindenképpen és mindenáron meggátolni az ember – és társadalomellenes zsidóparazitizmus további elterjedését, befolyását emberi nemzetünk vérkeringésében! Ébredj lázálmodból, küzdj a fertőző zsidópestis ellen!”

1-ES SZÁMÚ HARCUTASÍTÁS!

Az Egyesített Ügyeletes Parancsnokság megbízásából:

HARCBAN A MAGYAR!

PARANCS!

„NEMZETI HADSEREG! CSATLAKOZZ!”

(Harci kiáltás!)

(A pont)

-Az ellenszegülőket a felszólítás után agyonlőjük…

-A csatlakozók húzzanak a bal felkarjukra nemzetiszínű karszalagot, az életüket megkíméljük, de személyüket később kivizsgáljuk.

-A megtévesztésből karszalagot viselőket és az azzal visszaélőket a helyszínen kivégezzük.

-Az egyértelmű megadási szándékot a fegyver letételét–átadását, mindkét kar felemelésével jelezzük.

-Őket fogolyként kezeljük, támadási és menekülési szándék esetén tűzparancs van érvényben, melyet betartunk, betartatunk, tisztességes viselkedés esetében azonban emberséges magatartást tanúsítunk, esetüket kivizsgáljuk!

(A jelenlegi TÖRVÉNYTELEN, CSALÓ ÉS HAZAÁRULÓ, TOLVAJ, ZSIDÓKORMÁNYRA tett jóhiszemű-jogtalan katonai-eskü NEM MENTSÉG,  a tájékozatlan  naív hiszékenység nem enyhítő körülmény, az ÖNHIBA, amelynek törvényes következménye van!)

-Harci helyzetben egyértelmű és világos viselkedést várunk az emberi életek megkímélése érdekében.

-A tétovázást támadási szándéknak fogjuk fel…

-Az ellenünk fegyvert használók ellen katonai rögtönítélő büntető eljárást indítunk „szükségállapotban elkövetett nemzet és- hazaárulás vádjával!”

(MNH, M.Kir.Kat.Törv.Köny, Egyesített Szolgálati Szabályzat, valamint a – „Vadászfarkasok-Rohamutasítása”)

FEGYVERES SZERVEZETEK, KATONÁK, RENDŐRÖK!

Már nincs több idő, már nincs több lehetőség, HARCBAN A MAGYAR!

Amennyiben te is annak érzed magad és nem zsidócsahos megélhetési nemzetsanyargatónak, cselekedj és az általad választott oldalra állj!

Mindkettőnek meglesz a maga következménye, ezt tudd!

Az esetleges benned lévő kevert vért megválthatod hűségeddel és áldozatoddal: magyarnak lenni vállalás, lehetőség a felemelkedésre, emlékezz az Aradi Tizenhármak Hősies Vértanúságára a Hazánkért!

Magyarszívű katonáink!

Kergessétek el egyenruhás zsidócsahosaitokat, árulóitokat!

Biztosítunk lehetőséget az egyéni-csoportos és századerejű, legális(!), tehát törvényesen jogszerű és a Szent Korona, valamint a mindenkori Magyar Királyi Hadsereg katonai szabályai szerinti  TÖRVÉNYES átállásra, visszamenőleg az AKIT hagyományaihoz!

(AKIT: Atilla Királyunk Testőrsége: „Az vagy, AKIT szolgálsz!”)

Laktanya Parancsnokok, Objektum Őrzők és Őrsök figyelem!

Ne habozzatok, ne áldozzatok emberi életeket többé a zsidók alattomos és gyilkos nemzet-és emberellenes céljaiért!

Gondolkozzatok és cselekedjetek, ezt teszi most a világ összes népe is!

A világ figyel ránk, a magyarság a példaképük, ez Őseink hagyatéka!

Katona- és férfi legyél most, ne megélhetési, egyenruhás önző véglény!

A hazádért létezel, nem a csaló és hazudozó zsidókért!

Emberként, közömbösségedért és oktalan tudatlanságodért is fizetni fogsz, mert a közömbösség és a tétlenség MOST BŰN, a Nemzeted harcban áll!

Keresd a kapcsolatot velünk, aki keres az talál…

„A támadókedvet nem csak a közkatonáktól, hanem mindenekelőtt a tisztektől és a főtisztektől várom el.

A tétlenséget és a védekező magatartást bűnnek tekintem, legyen szó akár a legmagasabb rangú tisztekről is!”

(……….)

AZ MNH Tisztjeit kioktattuk a hivatalos fegyverletétel-átadás fogadására!

A részleteket csak személyesen beszélhetjük meg, tehát NEM telefonon és internet „konferencia” vonalakon.

(Neked kell előbb lépned tiszttársam, neked kell cselekedned, ha ezt mi tesszük meg feléd, akkor „önkéntességedről” már szó sem lehet…)

JOGOSÍTVÁNY AZ MNH KATONÁI RÉSZÉRE!

„NEMZETI HADSEREG! CSATLAKOZZ!”

„A Nemzet végóráit éli, TE most önkéntes vagy és ez a legnagyobb erő és férfibecsület, az emberi-magyar vér bizonyítéka!

Nem külső parancsra teszed, hanem magadért és harcban elesett katonáinkért, ősapáinkért, apáinkért és védtelen asszonyainkért és talán még meg sem született gyerekeinkért, terrorban elpusztított szépséges lányainkért, édes Kárpát Hazánkért!

Jogod Istenadta és Örök: Szabadság vagy Halál!

A Magyar rabszolgaságban, becstelenségben, igazságtalanságban élni NEM tud, ez emberi jófajtánk minőségi záradéka!”

EZÉRT, A SZENT KORONA ÉS AZ ARANYBULLA ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ ÉLŐ ZÁRADÉKA NEVÉBEN,

F EL S Z Ó L Í T U N K:

TELJESÍTSD ELIDEGENÍTHETETLEN JOGOD ÉS KÖTELESSÉGED;  HARCOLJ  A GAZDASÁGI  ELNYOMÁSBA BURKOLT, FULLASZTÓ  ZSIDÓPESTIS TERRORJA ELLEN, A JOGOD AMI ERRE MEGILLET:

EZT TUDD ÉS ÉREZD,

IMMÁR KATONA VAGY, ELIDEGENÍTHETETLEN JOGOD VAN A FEGYVERVISELÉSRE – AMELY A SZÍVEDBŐL IRÁNYÍT, HOGY  AZT  JOGOSAN MIKOR HASZNÁLHATOD!

MNH TISZT FEGYVERÉT HARC NÉLKÜL NEM ADHATJA ÁT, MERT

A FEGYVER ÉS A HARC A TISZT  HŰSÉGE ÉS BECSÜLETE!

(„A magyarok a szívükben hordozzák a törvényeiket és nem könyvekből olvasgatják azt!”)

MAGYARVÉRŰ KATONA!

PARANCS!

1)       Jogod van az életre és a szabadságra, önnön és társaid, családod testi épségének megvédésére, oltalmazására, bármilyen eszközzel és bármilyen módon, BÁRMILYEN HELYZETBEN ÉS IDŐBEN!

2)       Jogod van a fegyver viselésére és használatára azzal szemben, aki:

-kényszerítő eszközt akar veled szemben használni emberséged- magyarságod miatt, vagy ki emiatt letartóztatni akar(!)

-aki ember- és nemzetellenes cselekedetre akar kényszeríteni,

-aki házadat, javaidat, ingóságaidat, földedet bármilyen ürüggyel, kifogással, eltulajdonítani akarja!

A  MAGYAR FÖLD ÉS SZABADSÁG ÖRÖK, NEM ALKU TÁRGYA!

3)       Megillet a katonához méltó jog, mert NEM fegyveres bűnöző, terrorista, fosztogató cigány vagy, hanem a Magyar Nemzeti Hadsereg önkéntese, EZÉRT RENDŐR A FEGYVERED NEM VEHETI EL, annak megadni magad NEM TEHETED, azt csak a Katonai vagy Tiszti Járőrnek adhatod át!

4)       Katonai Bíróság illet meg és emberséges bánásmód, CSAK ÉS KIZÁRÓLAGOSAN A SZENT KORONA ALATTVALÓINAK  kijáró törvénykezés és jogorvoslat formájában!

5)       A bolsevik-zsidó törvények – mint a jelenlegi! – nem vonatkoztathatók rád, azt nekünk találták ki, ellenünk!

6)       Két Hatalomnak tartozol elszámolással: Nemzetednek és Bajtársaidnak!

„A Haza szolgálata Isten szolgálata!”

7)       Ingyenes orvosi ellátás illet meg sérülésed esetén, halálodkor sortűz!

8)       VISELKEDJ  BÜSZKE ÉS BÁTOR MAGYAR KATONAKÉNT, ÉLJ ÉS HALJ NEMZETEDÉRT, HARCOLJ AZ IGAZADÉRT BÁRHOL ÉS BÁRHOGYAN, IMMÁR BAJTÁRSUNK, A NEMZET KATONÁJA VAGY, EGYBEN PÉLDAKÉP IS LEENDŐ IFJÚSÁGUNK SZÁMÁRA! LEGYETEK BÜSZKÉK ARRA, HOGY AZ ÚJ MAGYAR NEMZETI HADSEREG KATONÁI ÉS ÉLCSAPATA LEHETTEK, AZ MNH  (MNE) ÚTMUTATÓ TÍZPARANCSOLATA ÉRTELMÉBEN!

9)       „A MAGYART MEGILLETI AZ A JOG, HOGY A VILÁG   BÁRMELY RÉSZÉN, BÁRMIVEL ÉS BÁRMILYEN KÖRÜLMÉNYEK  KÖZÖTT LESZÁMOLJON NÉPE, NEMZETE ÉS A FÖLD ELPARAZITÁSODOTT ELLENSÉGEIVEL!”

(„AKIT”  Tiszti kiadás: A Hármas Jog)

Életbe lép a kihirdetése napján!

„Az életáldozatával a kötelességét végrehajtó és a hazáját önvédelmi harcában szolgáló, azt védő MNH katonát Vételezési Jog illeti meg!”

VÉTELEZÉSI JOG

(1-es számú Harc Utasítás B.pontja)

PARANCS!

„Egy nemzet léte, vagy nemléte nem múlhat azon, hogy a nemzettestbe befurakodott emberszerű zsidóparaziták mohósága miatt, a saját önvédelmi harcához szükséges bátor szívű katonáit ellátni, vagy felszereli ne tudja!

Mindent odaadni az életáldozatával hazáját, nemzetét védő katonának!

A haza szolgálata nem adok- veszek, hanem emberséged, becsületed és emberi fajtád iránti személyes elévülhetetlen jogod és kötelességed!”

„Az MNH egyenruhás és karszalagos ( bal felkaron hordott nemzetiszínű karszalag) tagja, nő vagy férfi élete, harcképessége és a nemzete iránti kötelességének, esküjének, harcának végrehajtása érdekében rekvirálásra, vételezésre jogosult!

Ennek alaki és tartalmi feltételei a következők:

Katonák párban, egyenruhában és maximum 10.000 ft/nap, egyszeri vételezési értékhatárban a következő alapélelmiszerekre jogosultak tetszőleges összeállításban:

-kenyér, péksütemény,

-víz, ásványvíz és sör,

-szalonna,kolbász, töpörtyű vagy tojás,

-liszt, cukor, só, kávé, tej, vaj, tea,

-krumpli, hagyma (-fokhagyma) paprika, gyümölcs,

-szappan, fogkrém, papírzsebkendő, mosószer és fertőtlenítő,

-ragtapasz, fájdalomcsillapító, kötszer, tampon, gyufa,

Minden másért készpénzzel fizetni tartoznak,azonban a felsoraltakért, – nevezett  értékhatáron belül,- MNH-s elismervénnyel ellentételeznek, melyet az üzletek tulajdonosai elfogadni kötelesek!

Hangsúlyozom, hogy kötelesek, mert ez Magyar Királyi Katonai Törvény!

Felszólítjuk az üzletek tulajdonosait, vezetőit, hogy Magyarországon tartózkodnak és hazafias, tisztelettudó, jogkövető hozzáállást várunk el tőlük!

Barátságtalan és nemzetidegen, magyartalan viselkedés esetén jogunknak nyomatékosan és egyértelműen érvényt szerzünk!

(A vételezéssel próbálkozó cigányok nem hozzánk tartoznak, rájuk rendőrt hívni kötelességük…)

Az MNH egyenruhás és karszalagos katonái,- nő vagy férfi,- ingyenes felszíni közlekedésre jogosultak.

Villamost, vonatot és autóbuszt szabad, de a földalattit és metrót erre igénybe venni az MNH Ügyeletes Parancsnoksága még nem javasolja!

(Hamarosan bevezetjük az üzemanyag és fegyver-lőszer-jármű vételézését is!)

FELSZÓLÍTJUK MINDEN KATONÁNKAT, BAJTÁRSUNKAT, HOGY A SZENT KORONA, VALAMINT A MAGYAR KIRÁLYI KATONASÁG REÁ VONATKOZÓ JOGAIT ÉS KÖTELESSÉGÉT MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT BETARTANI ÉS BETARTATNI KÖTELESEK!

VÉGREHAJTANI!

Tájékoztatjuk a megélhetésükkel takaródzó és aljas zsidószolgálatban lévő becsapott  zsidóállami katonáinkat, rendőreinket és a fegyveres szolgálatok tagjait, hogy a létük érdekében ne nemzetáruló idegenszívűeket szolgáljanak, hanem az MNH soraiban mutassanak példát férfi –és katonabecsületükről, mi győzni megyünk és nem zsidókat szolgálni, ezért most már törvényes lehetőségük van a szeretteik ellátására és a hozzánk történő jogszerű csatlakozásra, átállásra is, MERT A MAGYAR TÖRVÉNY MI VAGYUNK!

A cinikusokat és a minket lejáratni akarókat figyeljétek meg: őket NEM hozhatjátok, de jegyezzétek meg személyüket, beosztásukat…

„Hozzátok azonban járműveiteket, fegyvereiteket, és ha megérdemlitek, rangotokat is megtarthatjátok, cselekedjetek már ma, Kövess Bajtárs!”

„Az vagy, AKIT szolgálsz!”

(Érvénybe lép a kihirdetése napján!)

„Nemzeti Hadsereg! Csatlakozz!”

„Magyarvérű Embertársam!

Mi a legtisztább és a legcsodálatosabb Isteni Forrásból táplálkozva elvetettük Nemzetünk Szabadságának, Öröklétének fájdalmasan édes MAGVÁT!

Rajtad is múlik most már, hogy annak gyökerét, a mindent felzabáló rágcsálók, hazudozók, cinikusan visítozó-követelődzők élveteg hordája el ne pusztítsa, ezért óvókezedben karddal Te is őrködj felette!

Öntözd azzal ami a legdrágább neked, mert elvetett MAG nélkül nincsen jövő és nincsen már élet sem!”

„Az MNH egyik ejtőernyős-rohamlövész katonanőjének a véleménye:

Mivel sok férfi inkább már csak hím, elpuhult, elnőiesedett, eltunyult és zsidódivat szerinti „trendi” rózsaszín pólóban, pacifista gondolkozására büszkén sodródik az életben, ezért az ilyenekre már nem számíthatunk!

Nekünk a hazánkért és a gyerekeink jövőjéért aggódó nőknek is szól a harcra való felhívás!

A magyar nők nemcsak a hátországot és az ellátást biztosították a honvédő háborúk, szabadságharcok során, hanem ténylegesen katonának is állva!

Férfinak öltözve harcoltak, véreztek, szenvedtek és szereztek tiszteletet, rangot és elismerést maguknak és a Zászlónak.

Például a legismertebb a sok közül, Lebstück Mária,-„A Mária főhadnagy” című operett ihletője,- aki huszár főhadnagyi rangot érdemelt ki a harcban tanúsított bátorságával és hazaszeretetével, az ellenségben is tiszteletet keltve!

Kövessétek a példájukat, csak ezt üzenhetem a magyar nőknek, most rájuk is nagy szükség van, harcban a magyar, mutassatok utat a gyáván meghunyászkodó férfiaknak, az Anyaföld most hív benneteket is!

Nemzeti Hadsereg! Csatlakozz!”

„El fog jönni az idő az emberi magyarság történetében, amikor a zsidóság mindenáron való kikapcsolása az életéből, élet vagy halál kérdése lesz!”

( Liszt Ferenc)

Ez az idő elérkezett!

Kapcsolódó: Az MNE, valamint az MNE (MNH) -Útmutató Tízparancsolata.

Hitelesen: a forintosgyula.blogspot.com, valamint a hunveerfarkas.blogspot.com oldalain olvasható, terjesztésre ajánlott.

Továbbá: „Halálos veszélyben!”

Megsemmisítő és koncentrációs tábor a főváros határában!

VÉRREL A VÉRÉRT!

A MAGYAR NEMZETI HADSEREG (MNH) EGYESÍTETT ÜGYELETES PARANCSNOKSÁGÁNAK NEVÉBEN ÉS ANNAK RENDELETÉBŐL, MEGBÍZÁSÁBÓL, ILLETVE JÓVÁHAGYÁSÁVAL!

Tiszti Kiadás: Bejelentés az MNH megalakulásáról, 1-es számú Harc Utasítás.

A Kiadmány hiteléül: Nyilvános Bejelentés és Szabadság Záradék, A Szent Korona Alkotmánya és Joga, Az Aranybulla Üzenete, Országos Levéltár, AKIT, valamint az Aranykopjások Ötezeréves Kötelmei, Magyar Királyi Tiszti Kézikönyv, Tiszti Becsület Kódex, Vad düh és hősiesség – a nagykanizsai Rosseb Ezred és a Magyar Királyi Koronaőr Szolgálati Szabályzata, MNE: Szellemharcosok, és Éjszakai Farkasok, Vadászfarkasok-Rohamutasítása, „Vezérünk a Bátorság, Kisérőnk a Szerencse” (Puma.v.rep.)

„Aki bajban nemzete sorsa iránt közömbös, az annak egyben árulója is!”

(I. Rákóczi Ferenc)

Viszontlátásra égen, földön!

Bajtársi üdvözlettel: Forintos Gyula (MNH Tiszti Tagozata LH119)

„Hic vincendum aut moriendum est!”

Csonkaország, 2011. szeptember 1. MNH-BEJELENTÉS „Kövess Bajtárs!”

„2011 a Változás Éve, 2012 a Büntetésé, 2013 a Kegyelemé!”

HARCBAN A MAGYAR! KÖVESD!

512192661320277142128-18152229-3101724-0020110901

MNH. „Tűzkeresztség”/2011/13/19″

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.0/5 (21 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: -59 ( 93 szavazatból)
Gyilkolásra kész "Nemzeti Hadsereg" alakult, 4.0 out of 5 based on 21 ratings

Címkék:

 • Hozzászólások(201)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

201 Reader’s Comments

 1. Ez a pár elmebeteg igazából orvosi probléma, ha nem ismernénk olvasmányainkból, hogy hová vezet ha az elmebetegek hatalom közelbe kerülnek. Lásd 1944.
  Sajnos a fitalok tökéletesen tudatlanul kerülnek ki az iskolából és ha a családban legalább alapfokon nem ismerik meg a magyar történelmet akkor oda sodródhatnak a neonácik közelébe.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (12 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Ez az ember miért nincs börtönben? 2011. szeptember 27. kedd | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos