Ronai and Ronai
AMERIKAI

Önellátásra készülnek a fajmagyarok 2011. augusztus 14. vasárnap 5:08 | AN

 • Hozzászólások(130)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Önellátásra készülnek a fajmagyarok

Budapest – Sok tekintetben egybevág az Orbán-kormány alaptörvényének ideológiájával és gazdasági elképzeléseivel a Magyarok Szövetsége koncepciója, amely a III. Magyarok Országos Gyűlésének jelszava a Szent Korona jegyében Bösztörpusztán: “Nemzeti önellátás a Kárpát-medencében”. Ha Magyarország távolodik Európától, mindenkivel szemben szabadságharcot vív, szükség is lehet az önellátásra. Az önellátás prófétái azonban nem annyira balgák, mint gondolnánk, létrehoztak egy “Korona Vagyonkezelő Szövetkezetet”, amely egy kétmilliárdos beruházás keretében készítené el az első önellátó Magyar Falu-t. Ennek érdekében a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet és a Magyarok Szövetsége stratégiai megállapodást között a Széchenyi István Hitelszövetkezettel a projekt megvalósítására. A szervezők a kétmilliárdos bizniszben saját önellátásukról már gondoskodtak. Bennünket arra szemeltek ki, hogy átvegyük a beteg ideológiájukat, fizessünk nekik, és gazdagítsuk őket. Üröm az örömben, hogy megint beütött a turáni átok: Benis Miklós Mihály, a Magyarok Szövetsége elnöke, három nappal az országos gyűlés előtt lemondott, a “szervezés során támadt nézetkülönbségek miatt”. Valószínűleg összevesztek a pénzen. Lemondott Árpád, mert nem tudtak igazságosan osztozni a kumiszon.

Arra a kérdésre, hogy mit akar a Magyarok Szövetsége, a szervezet budakalászi honlapja – 2010. február 5-i frissítéssel – az alábbi választ adja: “A hazugságok korának lezárását, nyílt szembenézést az ország állapotával. Teljes állapotfelmérést és ennek alapján a nemzet közössége számára leginkább megfelelő cselekvési irányok megválasztását, a nemzet hosszú távú fennmaradása érdekében. Le fogja váltani a neoliberális politikát, és valódi nemzetállami működés feltételeit teremti meg. Létrehozza a valódi fordulat kormányát, a jelenleg regnáló politikai elit teljes és egyöntetű leváltásával.”

A Magyarok Szövetsége azonban – még mielőtt leváltotta volna a regnáló politikai elitet – úgy járt, mintha a honfoglalás előtt Árpád fejedelem lemondott volna. Benis Miklós Mihály elnök ezt írta augusztus 9-én a magyaroknak:

“Tisztelt Magyarok Szövetsége Egyesület tagjai!
Tisztelt Magyarok Szövetsége Települési Megbízottak!
Tisztelt Magyarok Szövetsége Tagok!

A mai napon (2011-08-09) lemondok a Magyarok Szövetsége Egyesület Elnöki tisztéről. A III. Magyarok Országos Gyűlése szervezése során kialakult nézet különbségek erőteljesen megosztják a szervezőket. A III. Magyarok Országos Gyűlése szervezésére ráhatásom nincsen, ezért a rendezvény kialakításáért és megvalósulásáért, sem erkölcsi sem anyagi felelősséget vállalni nem tudok.

Tisztelettel

Benis Miklós Mihály

2011-08-09″

Pedig az elnök nem sokkal korábban még így foglalta össze a Magyarok Országos Gyűlése hitvallását. Érdemes elolvasni:

„Némellyek szomorúan fütyörészik el a’ Mohácsi veszedelem nótáját, ’s azt hiszik, ott van koporsója minden Scytha fénynek. ’S tán úgy van, ámbár én nem hiszem – de az okos ember nem néz annyira háta mögé, mint inkább maga elibe ’s elveszett kincse siratása helyett inkább azt tekinti ’s visgálja, ’mit menthetett meg, ’s avval béelégedni ’s lassankint többet szerezni iparkodik.”
HITEL Gróf Széchenyi István 1830

A magyar nemzet fénykorát a Szakrális Királyság korában élte. A magyar nemzet önellátó képessége ekkor magas szinten működött. A folytonosságot keresve elődeinkkel, a Szakrális Királysággal, kimondhatjuk, hogy történeti alkotmányunk jogfolytonosságát 1944. március 18-i német megszállás szakította meg. Trianon tragédiája után elődeink kiemelkedő gazdasági fejlődését és az önellátásunkat a II. világháború, és az azt követő rendszer törte meg. A gazdasági folytonosság megteremtéséhez 1938, az utolsó békeév adja a mintát.

Az 1990 óta eltelt 21 év alatt, nemzetgazdaságunk folyamatosan leépült, ipari és mezőgazdasági termelésünk szinte teljesen megszűnt, szolgáltató nemzetté váltunk. Az állapotunk olyan súlyos, hogy élelmiszerből is behozatalra szorulunk, nem vagyunk önellátóak.

A Nemzeti Önellátás a Kárpát-medencében elsődlegesen azt fejezi ki, hogy nekünk magunknak kell cselekednünk, már ma. Összefogással, az Egységben képesek vagyunk felemelni a Nemzetet. A települési szintű élelmiszer és energia önellátás megvalósításával, alulról kezdve újra építjük Nemzetünk szövetét, a Magyarok Szövetségét.

Az élelmiszer önellátás szintje a település, a nemzeti önellátás szintje, a gazdaság összes szegmensével a Kárpát-medence.

Az önellátás és gazdasági felemelkedés eszköze az összefogás, az együtt gondolkodás, együtt cselekvés, a szövetkezeti mozgalom. A szövetkezet egyesíti magában a tulajdonost, a munkavégzőt és a felhasználót, a vásárlót. A szövetkezet biztos munkahelyet teremt azáltal, hogy egyesíti a belső, hazai termelést és a belső, hazai piacot. A települési szintű szövetkezetek képesek megvalósítani a magyar népi hagyományokban, szerves kultúránkban gyökerező közösségi tulajdon-birtok formát (közösségi erdő, legelő használat pl.), amely egyben magában hordozza a Szakrális Királyság működési rendjét.

Az 1920-as évek gazdasági felemelkedésének rugója a szövetkezeti mozgalom volt, amelynek gyökerei a reformkorra (1830) nyúlnak vissza. A termelő és fogyasztási szövetkezetek mellett a gazdaság pénzügyi kezelését is önellátóan valósították a hitel- és biztosító szövetkezetek. A termelés, a kereskedelem és a pénzrendszer irányítását a szövetkezeti forma segítségével ismét a saját kezünkbe vehetjük, csak rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e irányítani a sorsunkat.

A Kárpát-medencében a világon fellelhető összes ásványkincs megtalálható, kiváló termőtalajjal rendelkezik, bővelkedik vizekben, magas a napsütéses órák száma, a JÓ Isten is önellátásra teremtette. A szövetkezeti mozgalom megteremti újra a Kárpát-medencei magyarság egységét, a Szent Korona Egységében, hiszen tagja lehet ugyanazon szövetkezetnek, szándéka szerint a csallóközi és a rábaközi gazda, Bakonycsernye és Gyergyószentmiklós szülötte.

Jövőnkbe vetett hittel, a mában cselekedve, összefogva az Egységben valóra válik álmunk.

2011-07-22

Benis Miklós Mihály”

És hogy az ős-, gyökér, és turbómagyarokat nem ejtették teljesen a fejükre, itt olvasható a 2 milliárdos projekt lényege. Arról nem beszélve, hogy Bösztörpuszta sem lesz veszteséges vállalkozás, a nagy magyarkodás szellemi magaslatai a műkedvelőknek szólnak, a nagy magyarkodás mögött eléggé földi érdekek húzódnak meg. Nyereg alatt puhítják majd a milliárdokat. Erre mondaná Kohn bácsi, hogy ügyes. Nem kizárt, hogy a Turánra fogott átok mögött elszámolási vita húzódik, ami nemcsak eléggé evilági, de a magyar ősnemzés miszticizmusától is kissé távol áll. Íme a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet hírlevele:

“Kedves Tagtársunk!
Kérem, engedje meg, – hogy ígéretünkhöz híven, – ezúton is tájékoztassuk Önt, a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet munkájával kapcsolatos fontos változásokról, hírekről és eseményekről.
Elsőnek egy olyan sikerről tudósítunk, amelynek reményét a májusi közgyűlésen már felvetettünk, de a mostani eredmények, az akkori várakozásainkat is felülmúlták:
A közgyűlésen a tagság egyhangúan támogatta, hogy Szövetkezetünk még szorosabb együttműködést alakítson ki az alapító Magyarok Szövetségével és a Széchenyi István Hitel-szövetkezettel, annak érdekében, hogy a nemzeti felemelkedést segítő gazdasági modelleket és működő, termelő, munkahelyeket teremtő kis-szövetkezeteket hozzunk létre. Ennek értelmében, a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet és a Magyarok Szövetsége hosszú távú stratégiai megállapodást kötött a Széchenyi István Hitel-szövetkezettel, melynek kiemelt célja: az „Önellátás a Kárpát-medencében” – program beruházásainak lebonyolítása.
Ennek első lépéseként, a felek megállapodtak egy „minta- falu és gazdaság” megépítésében. Az elkészültekor 2Mrd.-Ft értékű beruházást a Kárpát-medence közepén, a Tisza-partján kívánjuk megvalósítani. A projekt célja, hogy egy összefüggő területen belül bemutassa – a magyar hagyományokra alapozottan, – azokat a belső, teljes körű, ellátási folyamatokat, amelyek lehetővé teszik egy-egy közösség önellátását. A tervezett beruházás végeredményeként felépülő faluban, működő kézműves-műhelyek, növénytermesztő üvegház, és hagyományos állattartó telepek épülnek fel, valamint olyan létesítmények, melyek a magyar hagyományok bemutatása mellett, ezek kipróbálását, megtanulását, és gyakorlását is lehetővé teszik.
A tervezett évről-évre visszatérő, egy-két hetes ott tartózkodáson résztvevő családok – a program keretein belül, – szakemberek segítségével ismerhetik meg a gyakorlatban az önellátás hagyományos és modern lehetőségeit, és ezek felhasználhatóságát mai világunkban. Egy adott időszakban több mint 100 család vehet részt a „falu” életében, ami évente 2500-5000 családnak biztosít összehangolódási lehetőséget az országos program sikere érdekében.
A tervek szerint 2012 év végéig 23 db, – egyenként 8 apartmant magában foglaló, egyenként 300nm összalapterületű – lakóház, egy háromszintes, közel 1950 nm alapterületű főépület, 5db kézműves műhely, 4db istálló, egy üvegház épül meg, valamint elkészülnek a lovas- és íjász- pályák és a csónakkikötő is. A továbbiakban, a területen a nyári szünidőben jurta-tábor is felállításra kerül, melyben egyszerre 2-300 gyermeket lehet elhelyezni.
A modell nem csak példáival, oktatásaiban és külsőségeiben fogja hirdetni a közösségek összefogásának a lehetőségét, hanem – az alapítók szándéka szerint – felépülése és működtetése is szövetkezeti alapon, egy nagy közösségi összefogással valósul meg. Az elképzelések alapján, a szerveződő, hagyományőrző, gazdálkodó és üdülő –szövetkezetként létrejövő szervezetbe mindenki csatlakozhat, aki a kitűzött közösségi célokat fontosnak tartja. Fontos eleme a szerveződésnek, hogy előtérbe helyezi a munkával elérhető tagságot, tehát részjegyeket nem csak pénzzel, hanem személyes részvétellel (munkával) is lehet majd szerezni.
A jelenleg 600 millió forint értékű ingatlan vagyon hasznosítását, és a megépülő beruházások forrásait csak egy részben fogják az alapítók biztosítani, a másik jelentős forrást azok – a jelenleg nem vagy csak részben kihasznált – pályázati lehetőségek garantálják, melyeket egy megfelelően kialakított szervezettel igénybe tudunk venni.
Második fontos híradásunkban Örömmel tudatjuk Önnel, hogy a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet ez évben is részt vesz a Magyarok Szövetsége által rendezett „Magyarok Országos Gyűlése” rendezvényen. Különösen érdekes számunkra, az idei gyűlés, hiszen az MSZ által megfogalmazott fő téma, – „Nemzeti önellátás a Kárpát-medencében” – a szövetkezés, a szövetkezetiség eszmeiségére építi fel cselekvési terveit. Ennek értelmében a KVSZ-en kívül bemutatkoznak más szövetkezetek és szervezetek is, így együtt mutathatjuk meg mindenkinek az országos (Kárpát-medencei) összefogás lehetőségeit. Ezen hírlevelünket meghívónak és ajánlónak is szánjuk, hiszen olyan programot igyekszünk összeállítani, amelyhez – részben vagy egészben – mindenkinek érdemes (lenne) csatlakoznia.
Kérjük Önt, hogy a környezetében élő családoknak is adja tovább az információt, hiszen minél többen leszünk, annál erősebbé és biztosabbá válhat mozgalmunk. Kérjük továbbá azon tagtársainkat, akiknek lehetősége van rá, hogy közösségének, iskolájának, lakóhelyének, munkahelyének, falujának, városának, megyéjének vezetőit
elérje, hogy Őket is hívják meg az országos gyűlésre. Fontos lenne, hogy Nekik is megmutathassuk eddigi eredményeinket és az összefogás további lehetőségeit.
Tervezett programok és bemutatók augusztus 12-15 között a Magyarok Országos Gyűlésén az „Önellátás sátor-táborban”:
Szövetkezeti -falu modell és szervezés:
- bemutatjuk az MSZ és a KVSZ, SZIHSZ összefogásból épülő „Magyar Falu” terveit és tervezett programjait,
- megkezdjük a falu működését irányító szervezetek felállítását, kialakítjuk – közösen – a falu üzenetét és gondolatiságát, valamint üzemeltetését garantáló szövetkezetet,
- bemutatkoznak a hasonló célzattal már létrehozott szerveződések, bemutatják eredményeiket és elmondják tapasztalataikat,
Első Hazai Cukorgyár Szövetkezet:
- beszámolunk az eddigi munkáról, eseményekről és tapasztalatokról
- Rába-közi – Csalló-közi gazdák találkozója
- a szövetkezethez csatlakozás lehetőségeinek bemutatása gazdáknak, fogyasztóknak, kereskedőknek és befektetőknek
- lakossági és szakmai fórum a cukorgyártás jövőjéről
Kis-közösségi és termelő-szövetkezeti üvegházak:
- a szentesi Árpád-Zrt. üvegház bemutatója, az építéstől, a termesztésen át, a gazdaságosságig,
- szövetkezési lehetőségek a kis-közösségi 100-500nm üvegházak létrehozására, az önelláthatóság érdekében,
- szövetkezési lehetőségek a nagyüzemi termesztésben, a 2 hektár feletti üvegházak létrehozására,
- a KVSZ, Árpád-Zrt és a szentesi-gazdák összefogására tervezett szövetkezeti modell bemutatása
Vagyonkezelő- és Hitel-szövetkezeteink:
- a KVSZ és a SZIHSZ bemutatása, az eddigi tevékenység és a tervezett lehetőségek ismertetése, lakossági fórum, a szövetkezetek munkájáról és terveiről
- a Korona-Jegy, a Koronanet Kft. beszámolója és értékelése az első, csak hazai elfogadóhelyeken beváltható étkezési utalványról
Pályázható szövetkezeti modellek a Vidékfejlesztési Stratégia ismeretében:
- a Vidékfejlesztési Stratégia lényegi ismertetése, a szövetkezetek lehetőségeinek közös meghatározása,
- alternatív energiaforrások és magyar találmányok a szövetkezetek kitörési pontjai? (a geotermikus energiától, az öntöző-csatornákon át, a magyar szélerőműig),
- több száz elnéptelenedett tanya és több ezer hektár termőföld közösségi hasznosításának lehetőségei, az életmód-váltás alternatívái,
- az önkormányzatok, vállalkozások bevonhatósága a helyi kisszövetkezetekbe
A „tudatos vásárlás” gondolatisága és cselekvési tervei:
- a hazai turizmus és falusi vendéglátás lehetőségei,
- hazai értékesítési pontok, kisbolt-hálózatok nyitásának és eredményes működtetésének lehetőségei,
- bemutatkozik a Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Hazai Turizmus Zrt.,
- bemutatkozás és lakossági fórum hazai termelőkkel, feldolgozókkal és gyártókkal (Forest-Papír Kft., NAGÉV Kft.)
Önellátó Közösségek bemutatkozása:
- Margaréta program (Kunszentmiklós),
- Dr. Halász József Mátrix programja (Szentkorona értékrend)
A fenti programpontok alapján az Önellátó-sátor előadásait az erre felkért minisztériumi, önkormányzati tisztségviselők, a Magyarok Szövetsége tagozatainak képviselői, szakértői, valamint a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet, a Széchenyi István Hitel-szövetkezet, az Árpád Zrt., a Magyar Termék Nonprofit Kft. képviselői fogják tartani. Az előadókat felkértünk, hogy előadásaikban törekedjen olyan megoldásokat és modelleket bemutatni, amelyek lehetőséget nyújtanak számunkra, az azonnali cselekvésre, bekapcsolódásra. Minden előadást követően lehetőséget biztosítunk a hozzászólásokra, megvitatásra.
Természetesen az országos gyűlés közös, nagy programjai szintén figyelmet igényelnek, ezért az „Önellátás – sátortábor” műsorrendjét úgy alakítjuk ki, hogy mindenki minél több „központi”- programon is részt tudjon venni.
További sátrak és programok:
Egyházak-sátra: a katolikus, református, evangélikus, unitárius felekezetek lelkészei és hívei találkoznak, előadásokat tartanak, és beszélgetnek a magyar kereszténység múltjáról és jövőjéről.
- Imafolyam népünk lelki újjászületéséért – a felvidéki MSZ kezdeményezésével zajló keresztény zarándoklat – sorozat továbbszervezése
Könyv-sátor: író-olvasótalálkozók, nemzeti könyvkiadók megjelenése, könyvbemutatók (Varga Csaba, Finnugor áfium ellen való orvosság; Záhonyi András, Tatárlakai csillagóra; Tóth Ferenc, Madarat tolláról, embert Istenéről; Darai Lajos, Európa mi vagyunk; Csörgő Zoltán, Hagyománytár; Fülöp Tibor, Huszárkonyha; Péter Erika, Csupacsiga mesék)
Alkotmányosságunk kérdéseivel foglalkozó sátor:
- a Magyarság küldetése (Molnár V. József),
- előadások a magyar történelemről, (Kocsis István, Szántai Lajos, Kiszely István)
- előadások a magyar történeti alkotmányról (Dr. Tóth Zoltán József, Samu Mihály)
- fórum a határon túli magyarság részvételéről a magyar országgyűlésben (a Felsőház lehetősége),
- fórum a jelenlegi Alaptörvényről – a sarkalatos törvényekről.
Pusztamúzeum: élet a magyar faluban, a XVIII. század végén, és a XIX században.
Zenei, tánc és prózai programok, fellépők:
- Zenei együttesek: Szkítia, Ismerős arcok, Gajdos zenekar, Török Tilla és zenekara, Bures banda, Ezüst Patak együttes, Dobogókő együttes, Tönköly zenekar, Áldás együttes, Gajdos zenekar, Szerényi Béla és zenekara, Eszterlánc zenekar,
- Néptánc-együttesek: Kunszentmiklósi-, Kenderkóc-, Csimpolya-, Szili Hagyományőrzők-, Bátaszék-, Nagyatádi-, Forgatós-
- Előadók: Félnótás-nótakör, Cuháré citerazenekar, Kakasdi Székely kör, Érpataki asszonykórus, Hevesi citerazenekar, Vesztergám Miklós tárogató-művész, Heffner Attila, Kátai Zoltán, Olasz Etelka mese-mondó, Fabók Marianna bábművész
- Előadások: A Gyöngy dala zenés ősmese, Tündér Lili – az elveszett mesejáték, Pistis Sophia Evangéluma – részlet
- Táncház – minden este, Minden magyarok tánca (vasárnap)
A területen zajló egyéb rendezvények:
- Országos egyes fogathajtó verseny
- Lovas- és gyalogos hagyományőrzők felvonulása és bemutatói (250 lóval és 1200 szereplővel, korhű öltözetben, a magyarság fontos történelmi korszakait megjelenítve)
- Íjász és baranta bemutatók
- Hagyományos mesterségek bemutatása, oktatása (fazekas, kovács, takács, varga, szűcs, asztalos, ötvös, bőrdíszműves szakmák, műhelyek és az itt készült tárgyak bemutatása és vására)
- Szertűz,
- Hazai bor, sör és pálinka bemutatók,
- Gasztronómiai bemutatók és főzőversenyek
Kedves Tagtársunk!
A programokból is kitűnik, az elvégzett munka mennyisége és magas minősége, amit a Magyarok Szövetsége és a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet tagsága, letett a közösség asztalára az eltelt időszakban. Bízunk benne, hogy Ön és családja, barátai is megtalálják programjainkban azokat a pontokat, eseményeket, előadásokat, amelyeken keresztül bekapcsolódhatnak a Magyarok Országos Gyűlésének színes forgatagába. Szeretnénk, ha ez a találkozó Önöknek is lehetőséget nyújthatna a még szorosabb összefogásra, amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy nemzetünk újra önellátó legyen hazánkban, a Kárpát-medencében.
Köszönjük megtisztelő figyelmét és bízunk benne, hogy személyesen is találkozhatunk Önnel és családjával, Bösztörpusztán, 2011. augusztus 12-13-14-15-én, a III. Magyarok Országos Gyűlésén!
Üdvözlettel és baráti szeretettel, a KVSZ és az MSZ vezetősége nevében:

Benis Miklós elnök, Szarvas Béla koordinációs igazgató”

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 2.7/5 (7 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: -5 ( 13 szavazatból)
Önellátásra készülnek a fajmagyarok, 2.7 out of 5 based on 7 ratings

Címkék:, ,

 • Hozzászólások(130)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

130 Reader’s Comments

 1. Őrizzük a tüzet

  Hölgyeim, Uraim, önök nem tudják, miről beszélnek. Márpedig a buta emberrel nehezebb, mint a gonosszal…
  Teszik mindezt mosdatlan szájjal, alpári stílusban = kulturálatlanul.

  Vajon miért fáj önöknek, ha magyar fiatalok őrzik, ápolják a magyar hagyományokat? Ha művelik a rendkívüli fegyelmet, edzettséget kívánó magyar harci testkultúrát, a hagyományos magyar harcművészetet: a barantát ? S egyáltalán: mi az, hogy „magyarkodik”? S vajon mikor bántják a skótot, mert „skótkodik”, vagy a franciát, mert „franciáskodik”? Hmm?

  Tudják önök egyáltalán, hogy az egész MOGY-rendezvény egyetlen fillér támogatás, közpénz nélkül, önerőből, rengeteg ember áldozatos munkájából, felajánlásokból állt össze? Hogy a barantás viselet, bár látványos, egyáltalán nem költséges, egyszerű ruhadarab? Hogy ezek a fiatalemberek a legszerényebb körülmények között élnek, s közülük nem egy az éhezés szintjén állja a sarat? Hogy olyan szinten művelik, többek között a lovasíjászatot, hogy ebből a sportágból világbajnokunk van, hogy verhetetlenek, világelsők vagyunk – s még a király is belesápad: http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=retsag&id=1117829952

  Ha akad önök között egyáltalán olyan, aki magyar szívűnek tartja magát, az tudja, hogy magyar ember nem lehet annyira buta és kulturálatlan, mint azt a hozzászólások zöme tükrözi.

  Értelemszerűen: Akinek inge, az vegye magára – de sürgősen!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (19 szavazatból)
 2. Kedves stefán,
  Kösz a verset, tiszta felüdülés volt.
  Eltelik még vagy 30-40 év, amíg a mai elbunkósodott generáció után talán jön egy, amelyiknek megint érték lesz a nyelv.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 3. Némá.
  Aktivizálódtak itten a böszméték.
  De minek járnak ide , holmi nemzetközi plutokrata libsik közé?
  Mikor itt csak mulatnak rajtuk az összeverődöttek , annak ellenére hogy egyikük súlyosan közölte : ” nemtudja mit fog tenni ha tovább olvassa “.
  -
  Egyébbiránt kár itt hőbörögni merthogy a mai világban élő normális ember inkább érzi magát európai polgárnak mint holmi erjesztett kancaszarmámorban vegetáló pusztai jobbágynak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (9 szavazatból)
 4. Nincs azzal semmi baj, ha valaki büszke a magyar származására, vagy pedig hagyományőrző egyesületben vesz részt. A gond ott kezdődik, amikor azt hiszi, hogy vissza lehet forgatni a történelem kerekét, és az egész nem csupán a szabadidő eltöltése, hanem a “nemzet” jövendő útja. Akkor nem veheti túlságosan zokon, ha józan emberek egy kissé hülyének nézik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (10 szavazatból)
 5. A hagyományokat feltétlenül őrizni kell.
  Múzeumokban és múzeumi intézményekben.
  Nade ezzel visszaélve feszültségeket generálni folyton ??

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (8 szavazatból)
 6. Magyarnak lenni nem kiváltság , nem erény hanem állapot.
  Miért legyek rá büszke ?
  Mert Mátyás király óta csak egyreinkább széjjel cseszte a magyar a saját országát ?
  Hát nemnagyon van mire büszkének lenni.
  Mostakkor nemzetáruló ócska senkiházi lettem ?
  ( Többet tettem én ezért az országért mint talán három szittyautánzat is…forrasztópákával meg csavarhúzóval. És számítógéppel.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (9 szavazatból)
 7. A fehérváriak is beöltöznek római légiósnak – de mégsem akarják feltámasztani a Római Birodalmat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 8. A legnagyobb bűnözők is beöltöznek fehérgallérba…mégsem akarnak uccaszéli markecolónak láccani …
  ( Jó kis hasonlat mi ? Még keresem ennek a megállapításomnak az értelmét..)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 9. Kedves Őrízzük a tüzet!

  Baranta – vannak barátaim, akik űzik ezt a sportot. A szomszédomnál nincs nagyobb hagyományőrző a környezetemben. Van ismerősöm aki tanyán lakik és kemencéket épít. Ki szoktam járni nyáron olyan éjszakai együttlétekre a helyi “toronyhoz”, ahol népdalokat énekelnek, hegedülnek fiatalok, vannak ott íjászok is. Az apám a hagyományőrzők legnagyobbika számomra. A gyökerei olyan mélyek, hogy te csak álmodsz róla.
  Te nem értesz minket. Nem a hagyományőrzés a baj, hanem a baj a gyűlölködés és a mérhetetlen butaság. Az a butaság, hogy el akarjátok hitetni mindenkivel, hogy az az élet az egyetlen igaz élet, amit ti műveltek.
  Ha az én baráti körömet megismernéd, akkorát csodálkoznál, hogy köpni nyelni nem tudnál.
  Én egy iszonyat közvetlen ember vagyok. A világon mindenféle módon ismerkedem, mindenféle emberekkel. Pl. szeretek fényképezni. Van amikor csak rendezvényeken fényképezek aztán megkeresem őket a facebook-on, és elküldöm a képeket. Ebből lesz egy oda-vissza köszönet. Én köszönöm a jó fotóalanyt, vagy a jó szituációt amiben a kép született ők meg rendszerint köszönik a képet. Imádom a pillanatfelvételeket. Az emberek nem nagyon ezért általában beállított képeket csinálnak a gyerekeikről, egymásról. Aztán rácsodálkoznak, hogy milyen, amikor áll a tábortűz mellett és meredten bámul a tűzbe, amikor a gyereknek kivillan a feneke a nadrágból, stb. Mostanában sajnos nem fényképezek. :(
  De az ég világon mindenhol ismerkedem és beszélek mindenféle emberekkel.
  Nem hiszed mennyit ismerek közületek is. Liberális vagyok és jó kapcsolatom van velük. Ők mondjuk azok a típusok, hogy szeretik azt amit csinálnak, de azt is megértik, hogy én mást és másképp szeretek. Igazából nagyon sok munkám van ebben. Mellékesen liberálisként indultam képviselő választáson néhány évvel ezelőtt. A legnagyobb hagyományőrző szomszédom megállított az utcán, amikor elmondtam a programomat a tévében és azt monda, hogy az enyém volt a legjobb. (csak oktatásról, és szociális kérdésekről beszéltem, mert ez az életem). Na pl. ezek a hagyományőrzők szerintem egyike sem volt ezen a nagyszabású rendezvényen.
  Én pl. leírtam, hogy nem lenne ez rossz, ha élő múzeumot akarnátok csinálni gyűlölködés nélkül és más nemzetek lenézése nélkül. Mert amikor más nemzeteket lenéztek, akkor a saját elképzeléseitekben rejlő turizmus lehetőségét ölitek meg. Csak az a baj, hogy ezt meg is teszitek.
  Ez azért butaság, amit csináltok és nem is kis butaság, mert ti elhiszitek azt, hogy egyetlen járható utat járjátok és mindenkinek azt kellene járni. Nem veszitek tudomásul, hogy ezerfélék, tízezerfélék, százezerfélék vagyunk.
  Pl. én iszonyatosan szeretem a francia sanzonokat, de a magyar népdalokat és a magyar nótákat is.
  Soha nem mondanám azt, ha valaki ezek közül csak a francia sanzonokat szereti, hogy kicsit is kisebb magyar mint én, de azt sem értem, ha valaki nálánál kisebb magyarnak tart, ha nem szeretem mondjuk a barantát.
  Nálunk ahol én élek pl. a barantások együtt szoktak fellépni a karatésokkal. Az egyik magyar hagyományőrzés a másik pedig japán küzdősport.
  Én büszke vagyok a mi városunk barantásaira. Kivétel nélkül kiváló ember, akik szerintem maguk is megmosolyogják azt, hogy azt amit csinálnak a “nagymagyarkodók” rá akarják erőszakolni a társadalomra az “önellátó falu” program keretében. Meg is fogom őket kérdezni, hogy mit szólnak ehhez, ami itt fentebb van a cikkben.
  Azon kívül imádom a parasztházakat. Imádom a gerendás mennyezetet, a nagy tokos ajtót. Nem tudom, hogy láttál-e már gyereket négykézláb mászni parasztházban. A nagy tokos ajtóknál kivétel nélkül minden gyerek megáll és megfordul és lecsüccsen a fenekére. Úgy érzi a paraszt házakban az otthont egy gyerek, mint ahogyan a macska érzi, hogy hova kell leülni és hova nem. A magyar parasztok tudtak valamit az építészetről. Otthont építettek és nem házat. Ez is hagyományőrzés.

  Jé. Most látom csak, hogy a Kekec is majdnem ezt írta más szavakkal.

  Mellesleg én konzervatív liberálisnak vallom magam. Én úgy gondolom, hogy a XXI. század előtt két út áll, vagy a halál, örök háborúkkal, vagy pedig a konzervatív értékeknek a szabad piacon való érvényesülése.
  A konzervatív értékek között ott van a hagyomány is. De csak egy akkora szeletet képviselhet a konzervatív értékek piacán, amit az emberek képesek és hajlandóak megvenni. Ez a szabad piac és ez az én gondolkodásom liberális oldala.
  De amikor rá akarjátok erőszakolni, mint egyetlen élhető világot az ezerfélék társadalmára, akkor már nem a konzervatív értékek szabad piacáról beszélünk, hanem diktatúráról.
  Ez az, amit ez a sok demokráciában gondolkodó, liberális ember nem tud elviselni, amiért hülyéznek (mellékesen megjegyzem jogosan) benneteket.

  Mellesleg én azért is szeretek liberális lenni, mert a liberális soha nem erőszakol rád semmit. Ha nézed pl. az én hozzászólásaimat nekem liberálisok is beszólnak és ennek örülök is.

  Én azért sajnállak benneteket, mert örök rabságban éltek. Megmondják, hogy mit gondoljál és te azt gondolod. Pl. biztos nem mondhatsz olyan hagyományt, ami neked nem tetszik, mert nem teheted. Én mondhatok olyan népdalt, ami nem tetszik bár imádom a népdalokat.
  Mondhatom a liberális közgazdászra, hogy mi hülye, a liberális színészre hogy csapnivaló.
  Neked megmondják, hogy mi az érték, és te azok szerint az értékek szerint rendezed be az életed.
  Igazából az egész, ami veletek történik olyan mint egy szekta.

  Van egy barátnőm (én annak tartom), aki Jehova Tanúja. Nagyon közvetlen vagyok. Csak úgy lököm ki magamból a felszabadultnál felszabadultabb gondolatokat. Tudni kell, hogy a Jehova Tanúja nem Jehova Tanújára nem mondhatja: „barátnőm”, még a Jehova tanúja is inkább csak „ismerős”, mintsem „barát”. A szektán belül a barátkozás veszélyes. Egyszer kérdeztem a „Jehovákról”. Ő kijavított, mondta: „Nem Jehova vagyok, hanem Jehova tanúja. Jehova csak egy van. Ő a király.” Mondta utána, hogy nem mindenkit szokott kijavítani. Én erre kiegyenesedtem és löktem neki egyből a felszabadult gondolatot: „Igen mert fontos vagyok neked.” Tudni kell, hogy a Jehova tanúinak figyelni kell arra, hogy azt kell mondaniuk, amit Jehova gondol. Amit mondtam arra egyből válaszolni nem is tudott. Gyorsan gondolkodott majd azt mondta: „Nem azért mondtam, mert fontos vagy nekem, hanem azért mert napi kapcsolatban vagyunk.” Na püff neki. :) Miről is van szó akkor?
  Na én épp így sajnállak benneteket. Megölitek a magatokban levő egyéniséget és azt várjátok el másoktól, hogy mások is megtegyék.
  Ha nem várnátok el, akkor akkora szeletet akarnátok a konzervatív értékek piacából kicsippantani, amennyit a szabad piac enged. És aki a Hat hét, hat táncra akar elmenni, amiben Kulka János egy buzi tánctanárt játszik az azt nézi meg a konzervatív értékek szabad piacán, aki pedig hagyományőrző módon kenyeret akar sütni a régi magyar kemencében az pedig azt teszi a konzervatív értékek szabad piacán.
  S hogy mitől konzervatív nekem a buzi tánctanár? Attól, hogy a homoszexuális a világ legcsaládcentrikusabb embere. Amikor minden tinédzser azon gondolkodik, hogy hol bulizzon hétvégén, hogy melyik sörözőbe mennyen, hogy melyik nőt hódítsa meg, vagy lecserélje megunt barátnőjét, akkor a homoszexuális azzal szembesül otthon magányában, hogy neki nem lesz olyan családja, amilyen a szüleinek. Soha nem lesz. Az egyetlen embertípus, aki tinédzserként mérhetetlenül sokat gondol a család intézményére. Ők a legcsodálatosabb emberek a világon és őket köpi, nyomja, rúgja, vágja az az értékrend, amit ti is képviseltek. Az az értéktelen rendellenesség.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (15 szavazatból)
 10. Szia bogaras,
  2011. augusztus 16. kedd 00:17
  Nagyon nehezen találom meg a régebbi vitaanyagokat, mert már nem mutatja a tábla. Rá kellett kereseni. Már elfelejtettem, hogy ebben a témában szerepelt.
  Nem vagyok pedagógus, csak oktató. És gyermekeim is vannak. Nagyon rossz pedagógus lennék, ahhoz fáradékony vagyok, és nem tudnék egyszerre annyi gyerekkel szót érteni. A személyiségem sem megfelelő, nem lennék érdekes hosszú távon, nem találnám a hangot a gyerekekkel, nem imponálnék nekik stb.
  Amit írtál, azzal egyetértek, és semmit nem tudok hozzátenni.
  Esetleg csak azt, hogy jó pedagógusok rossz rendszerekben is vannak. Épp most olvasom újra Hegedűs Géza önéletrajzát. Elmondja (sok példán keresztül megvilágítva, tanárait jellemezve), hogy korrupt, de zseniális igazgatója a legjobb pedagógusokat szerezte meg az iskolájának. Bőven volt köztük liberális tanár (nem keveset követelő, hanem szabadságot adó, motiváló, stb.), volt, aki az akkori kultúrpolitikával, sőt politikával szemben is oktatott, tanított. (Persze ez a Bethlen-féle konszolidáció éveiben történt.)
  Meg talán azt, hogy több jó pedagógus olyan rendszerben, olyan társadalomban terem, ami nem nyomja el a szabadságot, tiszteli az emberi autonómiát és méltóságot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 11. Én soha nem ettem meg, akit a mezőn lőttem. Inkább felsegítettem és hazakísértem.
  A képen az látszik, hogy az íjat jól tartják, de nagyon közeli tárgyra céloznak. Ezzel a fajta íjjal sokáig lehet vele pózolni, így készülhetett a kép.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 12. Girbegurba
  .
  Elnézést az üzenés módjáért… de hagytam neked (nektek) egy linket a Homofób érsek úr őexcellenciájáról szóló cikk után.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 13. Én is lőttem magamnak a minap egy kétliteres kannás bort. De nem a mezőn , hanem a TESCO.-ban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 14. bogaras, szimpatikus a szöveged, sokkal modernebb (valósabb) a konzervativizmusod, mint amit mifelénk a jobboldal annak tart. Ők keverik a bigott, atavasztikus múltba fixálódással.
  Nekik az egyébként polgári alapelv a Leben und leben lassen (élni és élni hagyni) túl liberális. Hát nem mindegy nekik, hogy a másik kivel fekszik le – ha ők személyükben nem érintettek? Egyébként a latens homoszexuálisok támadják őket leginkább (a LAHO-k) az egészséges emberek jobban tudják a másságot tolerálni.
  Például normális, józan, egészséges szexualitású embernek eszébe sem jutna homoszexuális erőszakkal fenyegetőzni, ahogy a Magyar Szigeten anno az egyik jobbikos tette.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 15. Köszi kekec!

  Ilyen bókot még nem kaptam a gondolkodásommal kapcsolatban: “modernebb (valósabb) a konzervatizmusod”.
  Köszi. Ezért most érdemes volt feljönni. Most még sajnos dolgozom az evést is elfelejtettem aztán azon vettem észre magam: korog a gyomrom. Aztán amíg megettem a kínai :) maradékát addig megnéztem, hogy hányan olvastak hányan jelöltek be az írásomhoz. Sajna az elejéről mindig lemaradok, vagyis nem akkor írok, amikor a cikket a legtöbben elolvassák így a kommentjeim sem sokmindenkihez jutnak el. De hát nekem kell az is akinek válaszolni tudok, nemcsak a cikk. Mellékesen még a cikkel kapcsolatosan csak kigyűjtöttem az idézeteket és írni még nem volt rá időm. :( Mellékesen imádom a Jungot.
  Most úgy gondolom holnap is vállalható dolgot írtam. Van amikor meggondolom magam és már úgy gondolom másnap, hogy vállalhatatlan, de igazából rajtad kívül még a Bartus Lacitól kaptam egy bókot az email címemre a gondolkodásommal kapcsolatban. Az ért fel ezzel abókkal, amit tőled kaptam.
  Várj megkeresem. Személyes levelezésünk tárgyát képezi. Remélem a Bartus nem haragszik meg, hogy most bevágom. :)

  Ezt írtam neki:
  “Én nem vagyok egy túl okos ember, de ami az agyamban van az rendszeresen cserélődik. És meg is engedem magamnak azt, hogy cserélődjön. (az Ön írásai például egy csomó korábbi gondolatomat kitakarította a fejemből gazdaságról, politikáról) Látva a jobbikosok gondolkodását és látva az Orbán hívőket örülök is, hogy erre képes vagyok.
  Lehet és biztos is, hogy sok hülyeség van a gondolataimban, de attól vagyok gondolkodó ember, hogy ezzel tisztában vagyok.”
  Ő ezt válaszolta. Figyelj. A te bókod majdnem ilyen jó, vagyis más, vagy jobb. Még nem döntöttem el:
  “köszönöm a levelet, nagyon élvezetes volt, ahogyan a gondolkodásáról írt.” (Bartus László)
  Szóval most büszke lehetsz magadra, csaknem olyan jól tudsz nekem bókolni, mint a Bartus :) :) :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 16. Azt hiszem, hogy lehetnék köztársasági elnök. Menjen helyett mennyen :)
  A szégyen mostmár tényleg megöl. Azt gondolom, hogy most kellene lemondanom a KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI posztomról. Mily szerencse, hogy nem vagyok az. :) :) :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 17. “bogaras
  2011. augusztus 17. szerda
  19:15 ”
  “Egy vérből valók vagyunk, te meg én – felelte Maugli. “

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 18. “Mellékesen imádom Jungot”. Ez igaz is. Meg az is, hogy egy cikk erejéig eltlvedtem. Most nem is a Jungos írás alatt vagyok. :) :) :)
  Hát nekem már tényleg aludni kellene.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 19. Kedves rupcsi!

  megint egy bók. :)
  Köszi
  Remélem legalábbis annak szántad.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 20. Ó igen!
  Közben el is kezdtem olvasni a A dzsungel könyve -t.
  Gondolom, 60 éve olvastam először. :-D

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 21. Egy böszmepusztai fajmagyar

  Kedves Bogaras!

  Igaz nem engem szólítottál meg, de szerintem a hozzászólásod címzettje nem fog már idejönni. Én is csak véletlenül kattintottam ide. Helyette elmondom a magam véleményét, illetve felteszem kérdéseimet.

  Gyűlölködésről. Úgy tudom, hogy általában minden liberális világnézetű ember azt vallja, hogy ő elfogadó, tiszteli a másságot, másként gondolkodást, a másik véleményét. Kérlek csak nézzed meg e cikknek a címét, hangvételét! Ez nem gyűlölet? Nézzed meg a kapcsolódó cikknek a címét? Ez sem gyűlölet? Azt hiszem hárman szóltunk hozzá ehhez a fórumhoz, három általatok fajmagyarnak, vagy turbómagyarnak titulált ember. Ezeket a jelzőket gondolom tiszteletből és szeretetből találták ki. Ugye? Illetve olvasd el Geyza nevű fórumtársad irományait. Ő sem fröcsög a gyűlölettől, ugye? Őt nem akarom minősíteni, de jó ha tudjuk: a stílus maga az ember! Tulajdonképpen neki köszönhető, hogy ide írtam.
  Vannak olyan politikai oldalak, csoportosulások, sőt egyének is, akik saját maguk identitását, csak valamihez képest tudják meghatározni, mert hiányzik az önazonosság tudatuk. Gyűlölöm a jobb oldalt, tehát liberális vagyok, vagy bal oldali vagyok. A módszerváltástól számítva a választásokon a polgárok nem valamely oldal mellett, hanem valamely oldal ellen szavaztak. Ezért volt az MSZP hatalmon és ezért van most 2/3-a Fidesznek. De hagyjuk a politikát!

  Miért baj, ha vannak olyanok is ebben az országban akik büszkék a származásukra, az őseikre, azok tetteire akiknek a haza, a nemzet szavak nem üres frázisok csupán, akik elsősorban magyarok akarnak lenni a saját hazájukban és nem européerek? Miért baj az, hogy vannak emberek, akik nyitott szemmel járnak, és nem az Ipodjukban vagy az okos telefonjukba vannak beleesve, és látják mi folyik ebben az országban? Akiknek fontosabb hagyományaink, értékeink megőrzése, mint az a globális konzumidiótizmus, mellyel elárasztanak minket. Tudod melyik a legnagyobb példányszámban eladott napilap? A Blikk. No comment. Ma hazánkban nem olvasnak könyveket, de a Győzikét millióan nézték. Milyen értéket ad az? Ez a követendő példa szerintetek? Vagy a Való Világ? Az iskoláinkban tömegesen termelődnek a funkcionális analfabéták, gyerekek verik a tanáraikat. Ez jó így szerintetek? A filmek és a számítógépek hatására terjed az erőszak a fiatalok között. Itt nem egyszerű verekedésre gondolok ám! Felnőtt olyan nemzedék, akik nem tudják felfogni, hogy tetteiknek súlya van, azért felelni kell. A gyerekek nem értik Jókai és Gárdonyi nyelvezetét.
  MTA felmérés alapján a 14-18 éves lányok párválasztásának első számú döntő tényezője a férfi kocsijának típusa. Nem számít hogyan néz ki, milyen szellemi képességei vannak csak a kocsi. Ez is rendben van így szerintetek?

  Mindenki sír-rí, hogy kevés a pénz, nincsen munkahely. Pont ezen a fórumon tárgyaltátok meg, miért nem lehet magyar árut előállítani. Bérköltség, meg hasonlókra gondolok. Olvass vissza. Ha így gondolkodtok, akkor szerintetek ki fog munkát adni? A multi? Elmentek a Teszkóba, meg az Ósanba és megveszitek a marokkói paprikát, meg a német húst. Mitől várjátok, hogy munkahelyetek legyen?

  A módszerváltás óta, a demokratikus eufóriában észre sem vettétek, hogy széthordták ezt az országot. Mindent amit őseink ránk hagytak, amit nagyapáink, apáink építettek, a gyárakat, az üzemeket, a földeket. Sírunk, hogy drága a cukor? Voltak cukorgyáraink, családok éltek meg a cukorrépa termelésből. Hol vannak ezek? Az egyetlen megmaradt cukorgyárunk a kabai brazil cukornádból gyárt cukrot. A Pick szalámihoz Németországból hozzák a húst. Falun éheznek az emberek, mert elfeledték, hogyan kell a földet művelni. Ez az ország mezőgazdasági nagyhatalom volt, köszönhetően az adottságainak. Nézz körül vidéken (Alföld, Dunántúl). Mennyi parlagon hagyott föld van! Levágatták a teheneket, disznókat a gazdákkal (parasztok). És külföldről hoznak be húst, tejet. Jó van ez így szerintetek? Belegondoltatok már abba, hogy itt csücsülünk a világ egyik legnagyobb édesvíz tartaléka felett és mégis Budapesten fizetitek a legnagyobb vízdíjat világviszonylatban?Miért? Sorolhatnám, de nem lenne elég hely a fórumba, attól tartok.

  Bösztörpuszta, illetve, hogy más is értse Böszmepuszta, nem arról szól, hogy hátrafelé nyilazunk és nyereg alatt puhítjuk a húst, hanem egyfelől emelt fővel és büszkén megéljük a magyar mivoltunkat. Nem úgy, hogy zsidózunk, és cigányozunk. Nem. Úgy, hogy elődeinkre, az ő tetteikre gondolunk, őket idézi meg a történelmi élőkép. Mert lehet, hogy újat mondok itt pár embernek, de Amerikán kívül más népeknek is van történelme, hagyománya, melyre büszke lehet. Igaz eddig még hallivúdi szuperprodukció nem készült belőle. Másfelől közös gondolkodással kiutat próbálunk találni abból a csapdából, melybe sikerült belesétálnia az országnak. Erről szól az önellátás is. Amit meg tudunk termelni, illetve elő tudunk állítani,miért hozzuk be külföldről?

  Megnyugtatok mindenkit nem akar senki “erjesztett kancaszart” inni, és erdőben nyilazott nyulat enni. Tudom, hogy azt sulykolják belénk, hogy mi egy kis nép vagyunk, semmit nem érünk, magunkat sem tudjuk megvédeni, muszáj az EU-ba lennünk, mert mi lenne ha nem ott lennénk, meg nincsenek természeti kincseink, stb. Emeljétek fel szemetek a pesti falszteról, és nézzetek körül ebben a hazában, járjatok nyitott szemmel és megfogjátok látni azt a gazdagságot, amit örökül kaptunk őseinktől. Csak abba is gondoljatok bele, az utódainknak mit hagyunk örökül?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (10 szavazatból)
 22. Kedves „Egy böszmepusztai fajmagyar”!

  Először is kösz, hogy engem szólítottál meg. Megtisztelő. Külön megtisztelő, hogy nem nyomtál egy lefele mutató jelet nekem. Bár megmosolyogtató volt, hogy amikor azt hiszem Kekecnek hívtam fel a figyelmét, hogy én már írtam nektek a bérköltségről, annak természetéről akkor rögtön két emberke visszament az írásomhoz és nyomott egy-egy lefele mutató jelet. Beminuszolt nekem. Addig nem zavarta, hogy mit írtam, de a rövid megjegyzésem után képes volt visszamenni, hogy benyomjon nekem egyet. :)
  Na a lényeg a lényeg, hogy tényleg megtisztelő, hogy írtál nekem. Ez azt jelenti, hogy végigolvastál és legalább elgondolkodtál. Tagadsz persze mindent, amit ott leírtam, de elgondolkodtál és ez nekem sokkal nagyobb öröm annál, hogy kekec vagy rupcsi bókolt. Mellesleg így szoktak kezdődni a beszélgetéseim azokkal az emberekkel akiket vissza kell vinni a levegőből a földre.
  Mellesleg Ipodom és okos telefonom sincs. Oly annyira nincs, hogy ellentétben veled fingom sincs arról, hogy mi a franc az az ipod. Azt sem tudom, hogy mikor küldtem valakinek utoljára sms üzenetet, illetve a telefonom is csak ritkán csörög. A személyes kapcsolatok híve vagyok.
  Te azt mondod, hogy tudom-e hogy a Blikk a legnagyobb példányszámban eladott napilap én azt mondom, hogy a harmadik legolvasottabb könyv a világon Az őrült majom Szent-Györgyi Alberttől, amelyet én büszke vagyok rá hogy olvastam és azokhoz a VILÁGPOLGÁROKHOZ tartozom, akik szintén olvasták és azok közül a MAGYAR POLGÁROK közül lógok ki, akik viszont nem olvasták. És ettől csak büszkébb lehetek arra, hogy magyar vagyok.
  Győzike, Való Világ? Liberálist te a világban nem találsz szerintem, aki Győzikét és Való Világot nézne. Hacsak nem azért, mert ebből írja a szakdolgozatát, vagy mint én ezzel húzza fel az agyát, hogy kreatívan tudjon gondolkodni. Vagyis liberális ha néz ilyeneket akkor azt a kritikai érzéke fejlesztése céljából nézi. Az már más kérdés, hogy van liberális, aki ezek eladhatóságából él. Mellesleg ezeket a liberálisokat én nem is nagyon szeretem. Sőt. Bartus kontra Sebestyén Balázs összehasonlításomnál olvashattad is róluk a véleményemet.
  „Az iskoláinkban tömegesen termelődnek a funkcionális analfabéták, gyerekek verik a tanáraikat. Ez jó így szerintetek? A filmek és a számítógépek hatására terjed az erőszak a fiatalok között. Itt nem egyszerű verekedésre gondolok ám! Felnőtt olyan nemzedék, akik nem tudják felfogni, hogy tetteiknek súlya van, azért felelni kell. A gyerekek nem értik Jókai és Gárdonyi nyelvezetét.”
  Én iskolában dolgoztam több, mint egy évtizedet. Nem kell bemutatni, hogy mi történik az iskolában. Alig várom a Bartus cikket, ami az oktatásról szól majd, hogy kifejthessem róla a véleményemet.
  Tanárverés? Ez most nem fog tetszeni. Én kifejezetten várom azt az időt, amikor a diákok végre fellázadnak együtt akár a szülőkkel is az ellen, ami az iskolákban folyik. Egy diáknak egy tantárgyból négy év alatt 6 tanára van, mert mindig ki kell rúgni valakit, hogy valami hülyének megint legyen helye. Ne mutasd be nekem, hogy hogy működik. 76 jelentkező van vidéken egy pedagógus állásra. Ez egy pontos szám egy magyar tanári állásra nem kitaláció. Ebből a 76-ból legyen 20 alkalmas, már lehet belőle választani. De legyen egy alkalmas, még abból is lehet választani. És kit választanak szerinted? Ahogy a főiskolai tanárom mondja: a TITÁNT. Azt, akinek az apja odatelefonál a polgármesternek, hogy „Helyezzétek már el, mert ti tán tudtok vele mit kezdeni!” Amíg dugig van a tanári pálya titánokkal, akik nem tudnak mit kezdeni a gyerekszegénységgel, a roma-magyar ellentéttel, a szülők alkoholizmusával, a kilátástalan jövőképükkel a gyerekeknek addig mindig lesznek tanárverések.
  Nem tudom, lehet, hogy már írtam. Volt egy pedagógus kollegám (vagyis korában tanár volt). Volt egy pályázat, hogy ki lehetett menni Japánba tanulmányozni a Japán oktatást. Kiment. Hazajött és előadást tartott belőle a kollegáinak. Én hátul álltam a teremben és végig röhögtem. Ő csak mondta, hogy mennyi a fizetésük, hogy milyenek a tisztasági körülmények, stb. Meg mondott egy két hasznos információt is. Én mosolyogtam. Amikor vége lett megkérdezte, hogy mit mosolyogtam. Mondtam neki, hogy azt, hogy OK, hogy sok a japán tanároknak a fizetése, de a kérdés az, hogy ebből a tanári gárdából hány tanár lehetne pedagógus Japánban és hánynak kellene munkanélkülinek lenni. Megharagudott. Egy hétig nem szólt hozzám, majd rám nyitotta az ajtót és azt mondta: „3”. Mondtam, „mi 3?” Ő azt mondta, hogy „azoknak a pedagógusoknak a száma, akik Japánban pedagógusok lehetnének közülünk. De nem az a baj, hogy 3 – tette hozzá – hanem az, hogy nem vagyok köztük.” De itt nincs vége a történetnek. Ez a tanár elhatározta (elsős osztálya volt akkor), hogy minden héten megismer egy gyereket. Mire vége lett az évnek minden gyerekről tudta, hogy az apja alkoholista, az anyja rákos. Hogy a családban van egy férfi aki szexuálisan közeledett a lányhoz. Tudta, hogy milyen egészségügyi problémái vannak a gyereknek. Tudta, hogy kinek mikor ért véget a kapcsolata és az milyen nyomot hagyott benne. És még sorolhatnám. Pedagógus lett belőle. Ehhez el kellett menni Japánba. Mellesleg abba a Japánba, ahol oktatják a sakkot úgy, ahogy Polgár Judit és a Polgár család be akarja vinni a magyar oktatásba, de mindenki ellenzi. Ellenzi, mert a sakk logikára tanítja a gyereket. A logika pedig mindenhol ott van: közgazdaságtanban, politikában, történelemben, irodalomban, művészetben. Sőt hiszed nem hiszed, de még a hazaszeretetben is.
  Van egy kedvenc könyvem az oktatásról: Gerlóczy Márton Igazolt hiányzás. Ezt a könyvet én minden pedagógus számára kötelezővé tenném. Ez a fiú iskolák sokaságában járt és mindenhonnan kiesett. Olyan író lett belőle, akinek a könyvét, ezt a könyvét Olaszországban és egyéb országokban is kiadták. És nem mellesleg az utóbbi 10 évben a legnagyobb példányszámban eladott magyar regény lett belőle.
  Na akkor egy kis idézet, hogy is látja ő a pedagógust, az alkalmas pedagógust, akiből egyel találkozott összesen. Meglátod ha a sorok mögé nézel, hogy semmi másra nem vágyott, mit sem arra, ami egy pedagógustól elvárható.
  „Ez az én pályám, a kihívások pályája, én, a pedagógus, a gyermeknevelő, a pszichiáter és délelőttökre kirendelt gyám egy személyben, akinek feladata, függetlenül a gyermek életét befolyásoló bármilyen súlyú problémától, egy és ugyanaz, elérni, hogy szabad legyen, értelmét lássa és érezze tetteinek, átlássa, hogy a tudás csak egy plusz, életét érzései és gondolatai vezérlik, egy olyan zenekar, aminek ő a karmestere és zenészei egy személyben. Tudatosítani bennük, hogy nem könyveken keresztül, harag vagy mosoly, szánalom vagy szeretet formájában, hanem egyszerűen és minden körülmények között veletek vagyok.” Amikor olyan pedagógussal találkozom, aki a ma gyerekének azt üzeni „egyszerűen és minden körülmények között veletek vagyok” én azt megölelgetem és megsimogatom és gratulálok ahhoz, hogy pedagógus tud lenni egy olyan világban, ahol a gyerekeknek olyan gondjaik vannak, amit mi felnőttként már el sem tudunk képzelni.
  Ajánlok neked még egy könyvet. Horváth Imre: Egy öngyilkosság… A ma gyerekéről szól. Horváth Eszterről, aki 15 évesen öngyilkos lett. Eszter európa bajnoki válogatott szinkronúszó volt még halála előtt. A legnagyobb magyar szinkronúszó volt és 15 évesen eldobta az életét. Sok mindent le lehet vonni a könyvből következtetésként, amit a naplójából és a fórumozásokból az apja összeállított, de azt nem, hogy a gyerek, aki tanárt ver az a rossz és a gonosz. Azt lehet levonni belőle ami az igazság: a pedagógus társadalom 80%-a alkalmatlan arra, hogy egyáltalán oktatási intézmények közelébe menjen. Az Eszter halálára pl. az volt a válasza a ma oktatásának, hogy 15 gyereknek igazgatóit adtak, mert a gyerekeket hibáztatták Eszter öngyilkosságáért és megtiltották a gyerekeknek, hogy beszéljenek a történtekről. Az elsőnek aminek meg kell egy normális oktatási intézményben történni ilyen esetben azt úgy hívják: „kibeszélés”. „Nem baj, hogy elmegy a matek óra, nem baj, hogy a magyar is oda, csak beszéljük ki ami történt, ne maradjon bennetek semmi.”
  Bevágom neked a weblapot:
  http://horvatheszter.atw.hu/ Ha ráérsz nézd meg azt a szobrot, amit Eszter magáról csinált. Egy fej nélküli sellő ő. Úgy élete meg a 15 évét, hogy senkit nem érdekel, mi van a fejében, csak az, hogy mit tud csinálni a testével. Ez a szobor nem más, mint a „ma oktatásának a szimbóluma” és nem liberális oktatáspolitikáért, és nem konzervatív oktatáspolitikáért, hanem az oktatási rendszerben levő mérhetetlen számú TITÁNOK miatt. Hogy a francba keresheted a problémát a gyerekek között az oktatásban, amikor ott a betegség tünetei vannak. Csak tavaly 40%-kal nőtt a tinédzser öngyilkosságok száma és akkor te itt sajnálod az alkalmatlan pedagógusokat, hogy azt, amit az igazgatónak kellene megtenni (picsánrugás) azt megteszi a gyerek?
  Ismétlem: mi ugyanazt a tanárt juttattuk a kórházba, akit 10 évvel később a következő generáció. Függetlenül attól, hogy közülünk kik lettek később liberálisok, konzervatívok, baloldaliak, szélsőjobbosok mind kivétel nélkül ugyanazt a tanárt „rúgtuk picsán”. Az alkalmatlant.
  Ja és az erőszak. Nem a filmek és a számítógép miatt terjed az erőszak, hanem az unalom miatt. A krónikus unalom az erőszak gyökere. Nézd meg az oktatási rendszert, hogy mit ad a gyereknek unalmon kívül. Semmit.
  Szintén kedvencem Scitovsky Tibor (a legnagyobb magyar közgazdász, a világ egyik legnagyobb közgazdásza: „Egyáltalán nem foglalkoztam a dologtalan szegényekkel, a munka nélkül maradókkal, és a neveltetésük hiányosságai vagy egyéb körülmények folytán munkára alkalmatlanokkal, tehát azokkal, akiknek sokkal több a szabad idejük, mint amennyivel tudnának mit kezdeni. Ezek az emberek állandósult, krónikus unalomban szenvednek, ami ugyanolyan komoly nélkülözést jelent, és hasonlóan végzetes következményekkel jár, mint az éhezés. Ahogy az éhség hatására az élelmet, úgy keresi az ember az unalom hatására az izgalmakat. S ahogy az éhező lopni megy, ha nincs pénze ennivalóra, úgy folyamodnak az erőszakhoz és a vandalizmushoz azok, akik híján vannak a békés unaloműzéshez szükséges ismereteknek és képességeknek. Ugyanis az agresszió és a rombolás mint az unalomtól való menekülés eszköze bárki számára hozzáférhető, bárkinek biztosíthat izgalmat és kielégülést, hiszen semmilyen ismeret nem kell hozzá, csak puszta erő vagy fegyver. Gondoljunk csak az unalmában rosszalkodó kisgyerekre! Az erőszak nem más, minta felnőttek „rosszalkodása”.”
  A gyerekeknek egyetlen okuk van az agresszióra és ez bizony jó ok: ha a tanáruk nem képes őket megtanítani a békés unaloműzéshez szükséges ismeretek és képességek elsajátítására. ÉS NEM KÉPESEK. Attól sem lesznek képesek, ha visszaadjátok nekik a BÜDÖS POFON ADÁSÁNAK intézményét.

  Most ezt így átküldöm neked. Ez egy fél hozzászólás aztán elkezdem a másikat írni. Azt is olvasd el.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 23. Annak idején, egy lőtéren lövészetvezető voltam. Lőttünk gépkarabéllyal/nem géppisztoly), pisztollyal és kis puskával is. Mai napig őrzöm a vitrinben a különböző serlegeket, porcelánokat. Volt olyan alkalom, hogy 60-70 ember is részt vett a lövészeten. Akkor kezdett tele lenni a hócipőm mikor szakosztály megbeszéléseken már ideológiát próbáltak bevinni. Éreztem, hogy ez nem az én világom. Kiléptem. Most valami hasonlót látok ezeken a nyilazó embereken lila ruha, árpád sáv, szattyánbőr csizma, már csak a csúcsos süveg hiányzik meg a kacagány.. Sportnak nagyon jó a nyíllal való célba lövés, de minek ehhez beöltözni? Legközelebb megalakul az ősember klub és akkor medvebőrbe bújva hajigálják a lándzsát meg a szakócát? Úgy érzem, hogy itt megint ideológiát terjesztenek, megy az agymosás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 24. Marad a gyerek, ha játszik. A homo sapiens tulajdonképpen homo ludens. Mondtam, hogy nincs a hagyományőrzéssel semmi baj (az amerikaiak is korabeli kosztümökben minden évfordulón eljátsszák a nagy polgárháborús csatákat) amíg nem gyártanak ideológiát hozzá, és nem akarják a nemzetet visszarángatni a múlt évszázadba-évezredbe – méghozzá komolyan. Amíg tudatában vannak az idő egy irányban folyó természetével. Ha valaki nem képes a játékos múltidézést a múltba fixálódástól megkülönböztetni – az komoly pszichológiai problémákat jelez.
  Egyébként meg a Nagymagyarország matricákról ma olvastam egy jót:
  mit szólnának ezek a “nagymagyarok” ha az olaszok elkezdenének Nagyitália matricákkal rohangálni? Segítek: Az ókorban a Duna vonaláig húzódott Pannónia provincia határa! Bizony nyugat-Magtyarország a Római Birodalom része volt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 25. Tudom, hogy ezt már senki nem olvassa, de szerintem ezzel kell zárni ezt a vitát.
  Nem azért mert én mondom, hanem azért mert Karl Popper akkor is ezzel zárja le a vitát, ha talán lesz még egy két hozzászóló:
  “Nincs visszaút a harmonikus természeti állapotba. Ha visszatérünk, végig kell járnunk a teljes utat – vissza kell térnünk az állatsorba. …De ha emberek akarunk maradni, akkor csak egy útv an, a nyílt társadalomba vivő. Tovább kell mennünk, bele az ismeretlenbe, a bizonytalaba és veszélyesbe, felhasználva annyi értelmet, amennyi szükséges lehet ahhoz, hogy megtervezzük a biztonságot és a szabadságot.” – Karl Popper

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 26. Kedves ( általam leböszmézett ) B.pusztai fajmagyar:
  -
  Elnézést kérek Tőled ha megsértettelek de el kell mondjak valamit:
  -
  A nyilasok ‘44.- ben elvitték és legyilkolták anyai nagyapámat mert szervezett munkás volt é felszólalt egy szakszervezeti gyűlésen.
  Apai nagyapámat is elhurcolták , szemeit kiszúrták és a Dunába lőtték.
  Más családtagjaim , akiket ezek miatt nem volt szerencsém ismerni szintén megsínylették az ” árpádsávos ” nyilas időket.
  -
  Az árpádsávos zászlóval ennek ellenére nem lenne semmi bajom , ha nem a náci csőcselék használná újra , nyilaskeresztre emlékeztető jelvényekkel és a Turulmadárral párosítva.Vagyis ezeket a régi magyar szimbólumokat pont úgy kisajátították mint Hitler a horogkeresztet , ami az inka vallásoktól a skandináv regékig mindenhol mint az Élet Jele szerepel , valamint ahogy a sztálinisták kisajátították a Nemzetközi Munkásmozgalom ötágú vörös csillagát. És gyilkoltak a bűnözőik , sapkájukon ezzel a jelvénnyel.
  -
  Kedves ” Fajmagyar ” :
  -
  Meg KELL hogy értsed : ha meglátom ezeket a jelképeket a csőcselék provokációiban, kissé elborul az agyam.
  -
  DE megígérem :
  megpróbálok mostantól különbséget tenni a tisztán hagyományőrző tisztességes emberek jelkép-használata és a nyilvánvalóan provokáló , bűnöző hordák jelkép-eltulajdonítása között….csakhát nagyon nehéz.
  Jó lenne ha Ti is járnátok ide és hozzászólnátok a dolgokhoz hogy az ilyen félreértések száma csökkenjen.
  Köszönöm.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (9 szavazatból)
 27. Így a kommentek végén van még egy adósságom.
  bogaras
  2011. augusztus 18. csütörtök
  19:02
  Ezen írásom kapcsán van adósságom. Általában én úgy szoktam, hogy ha valamit nekem számomra értékes ember ajánl (legyen az film, könyv, újságcikk, zene, stb.) annak én utána járok. Sőt ott volt a taxi33, aki ajánlott két filmet. Számomra nem értékes ember a taxi33, de ott meg a kíváncsiságom volt, amiért úgy éreztem, hogy utána kell néznem. Amikor fősuliba jártam, akkor a tanáraim olykor elkalandozta és megemlítettek egy-egy számukra kedves író nevét, vagy közgazdász nevét. Pl. Scitovsky Tiborhoz is az egyik kedves hiperaktív tanárom juttatott el. (mellesleg utálom a szót, hogy hiperaktív, mert amióta definiálták betegségként azokat, akikkel nem tud mit kezdeni a sok alkalmatlan pedagógus azóta a hiperaktivitást betegségként kezelik.)
  Na tehát itt vannak az adósságom:

  1) Scitovsky Tibor: Egy “büszke magyar” emlékiratai – mellesleg ebből szoktam sokat idézni. A fenti írásnál is ebből idéztem.
  http://www.kszemle.hu/kiadvany/ (Nem egy ökör ára. Ráadásul én grátisz felirattal kaptam annak idején, amikor megrendeltem. Még postaköltséget sem kellett fizetni. Valószínűleg úgy megörültek, hogy Magyarországon végre van valaki, aki nem akarja lehúzni a redőnyt)

  2) Scitovsky Tibor:
  Az örömtelen gazdaság. Sajna ezt nem igazán lehet megszerezni. Hiába van feljelentkezve az ember minden antkváriumban. TAPASZTALAT.
  Viszont könyvtárban igen. Én könytárköziben kértem le a könyvet.
  Amit tudni kell róla: 19 évvel a megjelenése után (1976) a Times Literary Supplement (a Times melléklete) a második világháborút követő időszak száz legnagyobb hatású könyve közé sorotla.

  3) Gerlóczy Márton: Igazolt hiányzás
  http://ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2011-05-31+14%3A00%3A00/gerloczy-marton-igazolt-hianyzas
  (Sajna a weblapja valamiért nem jött be). Most nem keresgélek jó kritika után. Bár van jó néhány. De a könyv úgyis magáért beszél.
  Ezután mindig fogok bevágni egy linket, hogy hogyan érhető el az, amit olvastam, amiből idéztem.

  MÁS IS MEGTEHETI – ÉS SOK ESETBEN LÁTOM TESZI IS.

  Sci

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 28. Hát ez a sci hogy került a végére? Érthetetlen. Egyébként semmit nem jelent.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 29. Látom már csak én írok ide, de ez ide kívánkozik.
  Ez a fajta hagyományőrzés tetszik:
  http://www.csillagszemu.hu/index.php?seo=timar_sandor_&content=category&id=4
  Most láttam egyébként az M1-en a csillagszemű című műsort.
  De még ha az m1-en is volt. Ez jó.
  Döbbenetes, hogy együtt táncsol a 3 éves a 23 évessel és a 63 évessel is.
  Ha így tanították volna nálunk a néptáncot még lehet én is elmentem volna anno.

  Mellesleg a néptáncot is szeretem meg a népzenét is, de ezt már írtam.
  Sőt még a Republicot is azért szeretem, mert ők is szeretik a népzenét és a néptáncot és ez meg is látszik az egész munkásságukon.

  Így lehet a múltat a jelenbe hozni és a jövőbe vinni. És nem visszakanyarodni a múltba és ott élni a jelen és a jövő helyett.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 30. Mi az a “fajmagyar”? van ilyen? és ha igen honnan ismerni fel? EMBEREK vagyunk, mint faj. Magyarázza már el valaki legyen olyan kedves. attól fajmagyar valaki hogy magyarul beszél, és nem szleng-ben!!! vagy attól faj-magyar, hogy olyan a vérvonala? vagy attól hogy ismeri a magyarnak mondott hagyományokat? vagy mitől? vagy lelkében magyar? Ezt a fajmagyart nem értem. Ez valami újkori nyelvújító szó?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

Turbómagyarok találkoztak Bösztörpusztán 2011. augusztus 13. szombat

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos