Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Koszorúzási beszéd 2011. július 3. vasárnap 11:58

 • Hozzászólások(38)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Koszorúzási beszéd

Budapest – A Kohányi Társaság július 2-án megkoszorúzta George Washington szobrát a Városligetben, amelyet Kohányi Tihamér, lapunk alapítója állíttatott éppen 105 évvel ezelőtt. A koszorúzáson Bartus László, a lap jelenlegi tulajdonosa, Kohányi Tihamér utóda mondott beszédet. Az alábbiakban közöljük az elhangzott beszédet.

Hölgyeim és Uraim, tisztelt Kohányi Társaság, az Amerikai Népszava olvasói, kedves Barátaink!

Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Önöket a Kohányi Társaság első nyilvános rendezvényén. Jelkép értékű, hogy erre az első rendezvényre itt, a Kohányi Tihamér által emeltetett George Washington-szobor lábánál kerül sor. Olyan időket élünk, amikor Kohányi ezzel a szoborral üzen a szeretett Óhazának, hogy vigyázzanak, soha el ne feledjék, hogy a szabadságnál nincs drágább kincs, nincs semmi fontosabb. Hogy az életnek, és mindennek, ami ebben az életben zajlik, alapja a szabadság. A demokrácia nem önmagában való érték, hanem annyiban tekinthető értéknek, amennyiben a legmagasabb szinten képes kifejezni, kiszélesíteni és megvédeni a szabadságot.

A szobor, amely előtt állunk, a szabadság szimbóluma. George Washington szabadsághős volt, a függetlenségi háború főparancsnoka és győztes hadvezére, aki tudta, hogy nem elég megszerezni a szabadságot, de meg is kell tudni tartani azt. Ezért a kivívott szabadság után legfontosabb céljának tartotta, hogy olyan alkotmányt hozzanak létre az Egyesült Államokban, amely örök időkre garantálja a szabadságot, védelmet nyújt politikai kalandorok, szélhámosok, önjelölt próféták, rögeszmés őrültek eszement próbálkozásaival, önkényével szemben. Amely megakadályozza, hogy bárki fölébe helyezhesse magát a többi embernek, hogy olyan jogot vindikáljon magának, hogy ő legyen a törvény, hogy ő megmondhassa, ki hogyan éljen, ki mit gondoljon, ki miben higgyen. Minden embert anya szült, ugyanúgy jön a világra és ugyanúgy távozik. Nincsenek született különleges jogokkal és mindenki másnál magasabb rendű képességekkel rendelkező emberek, akiket Isten arra predesztinált volna, hogy egy nép, egy nemzet örökös vezérei, diktátorai, autokratái legyenek. Csak olyan önjelölt emberek vannak, akik azt képzelik, hogy joguk van mások szabadságának korlátozására, jogainak csorbítására, a kizárólagos hatalom önkényes megszerzésére és megtartására.

George Washington, mint az amerikai alkotmány egyik megalkotója, tisztában volt azzal, hogy csak olyan alkotmány képes megvédeni a szabadságot és a demokráciát, amely a felvilágosodás eszméi alapján a hatalmi ágak szétválasztására épül. Ha valaki megnézi az amerikai alkotmányt – amelynek szellemi atyja Kohányi Tihamér kezdeményezésére e szobor formájában Budapesten áll –, az úgy épül fel, hogy a hatalmi ágakat veszi sorra. Elmondja azok feladatát, rendelkezik azok szétválasztásáról. Ez maga az amerikai alkotmány, minden szabadságot szerető nép alkotmányának alapja. Ez a társadalmi szabadság alapja. Ez az egyetlen eszköz arra, amely képes megvédeni egy országot bármilyen színezetű diktatúrától, önkényuralomtól, elnyomásától. Aki szabadságot akar a népének, az ilyen alkotmányt hoz létre, azt erősíti, védelmezi, és annak betűjét és szellemét is tiszteletre méltónak tartja. Aki a népét szolgaságba, elnyomásba akarja dönteni, aki nem szolgálni akarja a népet, hanem uralkodni rajta, annak első lépése az, hogy felszámolja a hatalmi ágak szétválasztását garantáló alkotmányt, kiiktatja a korlátlan hatalom útjában álló fékek és ellensúlyok rendszerét. A történelem igazolja, hogy minden ilyen kísérlet tragédiába vezet. Aki ezt megteszi, nem véletlenül teszi meg, az az ember a szabadság ellen tör, az az ember elnyomást és diktatúrát készít elő. Nevezze az új rendszerét bárminek.

George Washington az amerikai nemzet atyja lett a hatalmi ágak szétválasztását garantáló alkotmánnyal. Első elnöke lett annak az országnak, amelyet nem véletlenül neveztek évszázadokon át „a szabadság hazájának”. Kohányi Tihamér, amikor ezt a szobrot állíttatta Budapesten, egyrészt köszönetet mondott az Óhazának a clevelandi Kossuth-szoborért, amellyel Magyarország az amerikai magyarokat arra emlékeztette, hogy soha ne feledjék el hazájukat, soha ne feledjék el a földet, ahol születtek, mindig legyenek a szívükben magyarok, együtt sírjanak és nevessenek Magyarországgal, érte haragudjanak és ne ellene, és legfőképpen soha ne legyenek közömbösek azzal szemben, ami a magyarok hazájában történik. És ha kell, ha a magyar nép bajba kerül, nyújtsanak segítséget Amerikából. Kohányi megértette ezt az üzenetet, és az Amerikai Magyar Népszava Szabadság című újságon keresztül számos alkalommal gyakorolta az amerikai magyarság ezt a segítségnyújtást.

Másrészt, Kohányi Tihamér ezt a szobrot azért állíttatta válaszul az Óhazának, hogy soha ne feledjék el azokat az egyetemes emberi értékeket, azt a szabadságot, amit George Washington életútja, munkássága, és amit az amerikai alkotmányban lefektetett alapelvek jelentenek, képviselnek. Soha ne engedjék, hogy ezt bárki elvegye tőlük. Ha ezt valaki megteszi, soha ne legyenek tudatlanok a szándékait illetően. Tudniuk kell, hogy akkor az az ember a legszentebb emberi jogaik, az egész életük, nembeli lényegük ellen tör. Ehhez senkinek nincs joga. Ez ellen minden erejükkel tiltakozniuk és harcolniuk kell. Ez George Washington és Kohányi Tihamér üzenete.

Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. Az ember lényege a szabadság. A szabadság olyan, mint a levegő. Akitől a szabadságot elveszik, az elveszíti alapvető emberi lényegét, küldetését, képességét, azt megnyomorítják, az abba megbetegszik, lélekben meghal. Aki az Istentől elnyert szabadságot támadja, korlátozza, annak tevékenysége átkozott.

Ezért a szabadságról soha senki nem mondhat le. Ne higgye senki, hogy kaphat akármit a szabadságért cserébe, amiért érdemes a szabadságot feláldozni. Nem lehet korrupt lélekkel egészségesen élni. Senkinek nincs joga belefojtani a másik emberbe a szót, a véleményt, megtiltani vagy korlátozni számára a gyülekezést, az érdekei védelmét, a világnézet szabad megválasztását, a hitek és egyházak egyenjogúságát, az egyenlő esélyeket biztosító szabad és titkos választást, az ártatlanság vélelmét, a magántulajdon szentségét, a társadalmi szolidaritást.

Ma Magyarországon mindennek az ellenkezője zajlik. Koncepciós perekre emlékeztető letartóztatások, a sajtó és véleményszabadság korlátozása, a magántulajdon semmibevétele, a gyülekezés mindenféle eszközökkel való korlátozása, a világnézeti szabadság, a felekezeti egyenjogúság felszámolása, jogtiprások, a hatalmi ágak szétválasztásának megszüntetése, a fékek és ellensúlyok kiiktatása. Magyarország elveszítette a szabadságát. Struktúráját tekinte egy olyan államszervezési modell körvonalazódik, amelynek alapjai Mussolini fasiszta államára emlékeztetnek.

George Washington pontosan tudta: ha megszüntetik a hatalmi ágak szétválasztását, akkor szükségképpen létrejön egy önkényuralmi, elnyomó rendszer, amelynek semmi sem szent, amelyben nincs törvény, nincs jog, kizárólag az uralmon levők érdeke és akarata számít. Attól a perctől kezdve mindenki veszélyben van, mert semmi nincs, ami az önkénnyel szemben megvédje. Washington tudta azt is, hogy egy önkényuralmi rendszer nem tud demokratikusan működni, és ha létrejön az elnyomó rendszer, akkor az menthetetlenül működni is fog. Ha működik, képtelen önmagát korlátozni.

Magyarország megint olyan helyzetben van, hogy figyelő szemét a Városligetre, és erre a szoborra kellene vetnie, és mindarra, amit ezzel a szoborral éppen 95 esztendővel ezelőtt Kohányi Tihamér üzenni akart a magyarságnak. Meg kell hallani ezt az üzenetet. Nem a demokráciáért kell harcolni, mert akkor csinálnak látszatdemokráciát. A demokrácia kereteinek megtartása semmit nem jelent, az még nem szabadság. A szabadságért kell harcolni, és ehhez olyan demokráciát követelni, amelyben nem sérül a szabadság.

Megtiszteltetés számomra, hogy mint Kohányi Tihamér jelenlegi utóda, aki most az ő székében ülök, emlékeztethetem erre a jelenlevőket és rajtuk keresztül minden szabadságot szerető embert. Az Amerikai Népszava az alapító szellemében és George Washington, az amerikai szabadság, a liberális, szabadelvű hagyomány, 1848 szellemében tekint a magyarországi eseményekre, és a maga eszközeivel mindent megtesz azért, hogy magyar testvéreink elveszni látszó szabadságát segítse.

Legyünk méltóak elődeinkhez.

Éljen a magyar szabadság!

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 5.0/5 (17 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +37 ( 43 szavazatból)
Bartus László: Koszorúzási beszéd, 5.0 out of 5 based on 17 ratings

 • Hozzászólások(38)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

38 Reader’s Comments

 1. “…a sajtó és véleményszabadság korlátozása, … a gyülekezés mindenféle eszközökkel való korlátozása…” – A fenti beszéd elmondását és összegyülekezett meghallgatását korlátozták?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -48 (54 szavazatból)
 2. Fekete Györgynek: fenti beszéd nem nagy nyilvánosság előtt hangzott el, az esemény talán még a gyülekezés szabályai alá se igen tartozott, hiszen turistacsoport nézelődésének, beszélgetésének is lehetett volna tekinteni. És a turistacsoportokra egyelőre még nem alkalmazzák a nevezett korlátozásokat. De eljöhet az az idő is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +37 (37 szavazatból)
 3. Fotók itt: https://picasaweb.google.com/eVitAlbum/GeorgeWashingtonSzobor20110702

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 4. Sajnálatosan olyan kevesen voltunk, hogy talán még at utazási irodák sem foglalkoztak volna velünk csoportként.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (17 szavazatból)
 5. Egyre kevesebben emlékeznek arra, milyen volt szabadság nélkül élni. Aki beleszületett az új rendszerbe, azt gondolja ez mindig így volt, így lesz. Sajnos nem tanítják, mennyire fontosak az ember szabadságjogai, melyért napi szinten, a legapróbb részletekig is küzdeni kell.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (15 szavazatból)
 6. A társaság névadója az AN olvasását megelőzően ismeretlen volt számomra, és gondolom többen voltak ezzel így, és a részvételt is egyre kockázatosabbnak érezhették a szimpatizánsok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (17 szavazatból)
 7. Javaslom ne álljon le vitázni senki Fekete ural a jövőben,neki pedig javaslom mint egy végső tiltakozásul mint legfőbb petíció ne is látogassa a portált. A hangsúly a “javaslom” on van hiszen nem tilthatom nem mondhatom senkinek ezt vagy azt tegye s tudj isten szükség is van minden hasznos gondolatra még ha nem is “egy húron pendülünk ” ha az a gondolat építőjellegű s/vagy pozitív jobbító szándékú ám meddő az a vita mely önmagáért való. Hiszen azt még neki is be kell látnia hogy a vágyott el ismerést itt ugyan be nem szerezheti s az egyetlen mit elér sziporkázó stílusával,briliáns gondolatmenetével az nem egyéb mint a kétkedés s az ellenérzés.
  ………………………………………….

  Nem tudtam el jutni sajnos,ezt bánni fogom nagyon sokáig hisz nem hiszem hogy a közel jövőben sor kerülhet még egy olyan találkozóra ahol Bartus Laci is jelen van.
  :-(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (26 szavazatból)
 8. sly! Némileg, időnként szükség van ilyen fekete urakra, mert fejleszti a vitakészséget, az elmét, gondolkodásra serkent, segít annak a megfogalmazásában, hogy miért is vagyunk jó oldalon. (Az már kérdés, hogy oldalról beszélhetünk-e egyáltalán, ha az kimegy alólunk, de ez meghaladja e komment kereteit. )

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (19 szavazatból)
 9. Az amatőr videófelvétel amatőr változata itt: http://youtu.be/J0SQTVm7vhg
  (de várhatóan lesz ennek egy profibbra szerkesztett változata is a hivatalos AN csatornán, de addig is, aki nem tudott ott lenni, annak mégis némi ízelítő a feelingből.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (16 szavazatból)
 10. Éljen a magyar szabadság!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (21 szavazatból)
 11. Szívemből szólt a beszéd, én is az itt elhangozttak egy-egy töredékét próbáltam leírni hozzászólásaimban.
  Azonban magammal szemben is mindig kritikus vagyok, még ha aktuálsan nem mutatom is. Ezért illesztek ide egy linket:
  Érdemes elolvasni a galamus.hu-n:
  http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=77635
  Ez a cikk a szingapúri hatalom és az alárendelt társadalom viszonyával foglalkozik, és látszólag praktikus makrogazdasági szempontból cáfolja a beszédben elhangzottakat.
  Nekem úgy tűnik (föl?), hogy ott a szabadságot erősen korlátozzák, de az erős kezű és bölcs vezetés alatt gyorsan vagy egyenletesen fejlődő államban az alattvalók többségükben elégedettek. De az újabb generációk már nem fognak emlékezni, hogy régebben milyen volt az ország, és ha bármi ok miatt megtorpan a fejlődés, az elégedetlenséget szül majd. A fejlődés pedig, ha más miatt nem, azért fog megtorpanni, mert kicsi lesz az innováció hajtóereje.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 12. Kedves e-Vita tudod (remélem) rólam hogy azt tartom a vita viszi előre a világot ez evidencia hiszen láthatjuk hová vezet a nagy egyetértés. Ám ez az öncélú “vitatkozásra” nem áll. Mégsem ez a Fekete ural a problémám hanem az hogy ahhoz képest hogy a “bal oldali” eszmeiség képviselőjét tisztelhetjük benne túl buzgón bólogat az Orbáni propaganda szövegre. Úgy is mondhatnám lassan bér tollnok benyomását kelti,lásd a “lap nyitó” megjegyzést.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 13. Jegyezzétek meg, nem a demokráciáért kell harcolni, hanem a szabadságért. A szabadság szüli az igazi demokráciát és nem fordítva. Ahogy József Attila mondta: Szabadság, te szülj nekem rendet…
  Köszönjük a megemlékezést,szép és okos, színvonalas beszédet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (22 szavazatból)
 14. e-Vita
  Köszönöm, hogy legalább láthattam,ha nem is tudtam Bpestre utazni.Gondolatban ott voltam azért, de az nem ugyanaz.
  Ami Fekete urat illeti,végigszenvedtem a vége nincs okoskodásait, és az a véleményem, hogy vagy szómenése van, vagy tégla.
  Ami a Társaság taglétszámát illeti, nem tudom elképzelni, hogy mi az oka ennek az egy helyben való topogásnak!
  Ha olyan nagyon támogatnak bennünket mindenhonnan, akkor miért ez a kevés létszám?Megfoghatatlan…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)
 15. Mint a tarsasag egyik tagja orulok, hogy Bartus Laci elmondta, rendkivul mersekelt hangvetelu beszedet.
  Sajnos nem vehettem reszt rajta, mivel eppen videken (Torontoban) voltam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 16. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött a koszorúzásra. Ez történelmi pillanat volt, és nekem kifejezetten tetszett, hogy ilyen kis magból indulunk. A Kohányi Társaság előtt szép jövő áll, ahogyan elnézem a magyarországi viszonyokat. Elnézést kérek mindenkitől, de holnap jutok olyan helyzetbe ki tudom irni magamból azt, amit már nagyon szeretnék, már nagyon feszit..
  Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek, és akik lélekben velünk voltak, köszönöm a szervezőknek, mindenekelőtt e-Vita-nak a sok segitséget. Elnézést, de most még mozgásban vagyok. A helyzet itt nagyon durva, remélem, holnap végre meg tudom irni a beigért cikkemet. Van mit mondani, enyhén szólva.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (27 szavazatból)
 17. e-Vitae-nak köszönet, hogy láthatóvá, hallhatóvá tette, Bartus Lacinak pedig azért, hogy elmondta.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 18. Okosabb lett volna ha az időpontot már a hét elején közzéteszik. Péntek délelőtt még nem láttam a felhívást , szombaton pedig nem használok számítógépet. Őszintén sajnálom, hogy eképp lemaradtam a megemlékezésről.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 19. Fekete úrnak: “A fenti beszéd elmondását és összegyülekezett meghallgatását korlátozták?”
  Miért korlátozták volna? Hiszen ez még nem jelent fenyegetést számukra. De ahogy komolyra fordul valami, azonnal korlátozzák (tibetiek berendelése, rendőrök berendelése, szakszervezeti vezetők zaklatása, sztrájkjog szigorítása, sajtó fenyegetése)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 20. DR Káró Katona Kálmán

  Sajnos én sem lehettem ott, későn tudtam meg.
  Minden egyes szava igaz. Ha ezzel sem lehet az embereket felrázni akkor mivel?
  Aki emlékszok a 90 ellőtti önkényre az nem hagyhatja ezt ami most megy, Csendesen, hangosan háttérből előről kinek mi a vérmérséklete és vesztenivalója vagy az elvei, de tenni kell.

  http://www.klubradio.hu/index.php?id=208

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 21. DR Káró Katona Kálmán

  Bocsánat az elütésekért, dupla betűkért.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 22. bat-yam@ Bartus László kb. másfél hete jelezte, hogy ezen a szombaton, július 2-án progranja lesz a Washington szobornál, és várja a társaság tagjait, olvasókat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 23. Kedves Laci ! Nagyon köszönöm, hogy a beszéd szövege közzé lett téve ! Mégegyszer nagyon sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni személyesen, csak lélekben, de én is hiszem, hogy ez egy történelmi jelentőségű esemény volt!
  A beszéd minden szavával azonosulni tudok, tehát egyet értek vele !
  Igen! – újra a szabadságért kell küzdenünk (pontosabban harcolnunk), már nem csupán a demokráciáért ! Mégegyszer, nagyon köszönöm !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 24. @ G.Rozi, igen a kommentekben, de számomra az akkor még csak egy képlékeny felvetésnek tűnt

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 25. Bat-yam, én sem használok sábeszkor számítógépet, de avval együtt szerintem előtte már fenn volt a cikk. Mindegy, legközelebbin ott leszel!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 26. @bat-yam @ G.Rozi és többiek: a teljes nyilvánossá tétellel kapcsolatban volt egy kis politikai megfontolás is: hogy a nyilasok és egyéb snájdig szélsőjobbosok ne repüljenek rá az eseményre, már jó előre felkészülve. Nem mintha komoly tényező lennénk nekik, de hát legalább a balhé kedvéért megteszik. Sajnos Magyarországon ilyen esettől már 8 éve félni kell, a magyar állam már 8 éve nem biztosítja az alkotmányában és törvényében vállalt kötelezettségét: a szabad, zavartalan gyülekezési lehetőséget, csak az újfasisztáknak, neonáciknak, újnyilasoknak. És ez a ballibes kormányok idején kezdődött, elévülhetetlen bűnük, hogy hagyták, hogy ez váljék “természetessé”, elfogadottá. Az illegitim szélsőjobbos fidesz kormánytól nem is lehet mást várni, de hogy ballibes kormányok készítsék elő neki a terepet, puhítsa elő a társadalmat szorgosan, azon azért qrvára ki lehet akadni.
  .
  Az amatőr videó profibb változata az AN csatornán itt látható: http://youtu.be/G_7IET3M_k4
  a zenével együtt fantasztikus lett :-) Köszönet a segítőknek :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 27. Köszönjük Bartus Lászlónak és a többieknek! Még az időjárás is kegyes volt hozzánk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 28. Fekete György (nem) Úr-nak!

  ” – A fenti beszéd elmondását és összegyülekezett meghallgatását korlátozták?”

  Tudja kedves (nem) úr, nem korlátozták de az én példám is mutatja, hogy mivel a családomban vannak állami szolgálatban dolgozó gyermekem a rájuk való tekintettel nem mertem elmenni! A gyermekemet már felszólították, hogy ne kommentáljon politikai oldalakon! A saját részemről igazából nincs mit félnem mert 1-2 hónapon belül végleg elhagyom ezt az országot és visszatérek a szívemnek sokkal kedvesebb igazi hazámnak tartott Erec-be. Gyáva votlam és a mai napig szégyenlem. Viszont 2 gyermekem még itt van és az Ő munkalehetőségeiket nem tehettem kockára. Ezt már elérte ez a diktátor, hogy félnie kelljen azoknak akik másként gondolkodnak.
  Tisztelt (nem) uram ez az igazi korlátozás!!! :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (14 szavazatból)
 29. Megtörtént. Találkoztunk, koszorúztunk. Laci elmondta mit tudnia kell a világnak, a demokratáknak és kívülieknek.
  Tettünk egy lépést előre, melyet még sok fog követni.
  Ne azon molyoljatok, ki volt ott és ki nem. Ne azon, hányan voltunk. A kevés is lehet sok, a sok pedig kevés. Az a fontos, hogy megtörtént. Az a kérdés, hogyan tovább?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 30. Sajnos én sem tudtam erről, nem jutok mindennap ahhoz, hogy olvassam az AN-t. Szívesen elmentem volna. Bartus Lacinak: nem feledkeztem az ígéretemről, csak kicsit zűrös volt a múlt hetem, de a napokban sort kerítek a beváltására.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 31. “Magyarországon ilyen esettől már 8 éve félni kell, a magyar állam már 8 éve nem biztosítja az alkotmányában és törvényében vállalt kötelezettségét: a szabad, zavartalan gyülekezési lehetőséget, csak az újfasisztáknak, neonáciknak, újnyilasoknak. És ez a ballibes kormányok idején kezdődött, elévülhetetlen bűnük, hogy hagyták, hogy ez váljék “természetessé”, elfogadottá.”

  e-Vitae@tökéletesen így van, sajnos a fenti mondatokban minden szó igaz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 32. “Őszintén sajnálom, hogy eképp lemaradtam a megemlékezésről.”
  Én is!
  Tudtam, hogy itt van, de, más okból.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 33. A videófelvétel profi, legutolsó verziója itt található: http://youtu.be/FB5Mi5Fu8Lo

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 34. A szabad magyar sajtó Magyarországon járt: http://evitae.wordpress.com/2011/07/04/a-szabad-magyar-sajto-magyarorszagon-jart/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 35. Remélem a csónakázó tóból figyeltek az elvtársak ürgebőrből varrt búvárruhájukban.
  Nagy szégyene ennek az országnak, hogy csak ennyi embert érdekelt ez a kis megmozdulás.
  Kár, hogy a sok ezer ember aki idejár “művelődni” (AN) arra már lusta volt, hogy eljöjjön.
  Ezért tartunk itt, hogy az orrunk előtt bonthatták le a jogállamunkat, mert mindenki mástól várja a megoldást, de tenni nem akar érte.
  Nem hagyhatjuk, hogy a fortélyos félelem igazgasson minket.
  Köszönjük Bartus Lászlónak, aki amerikából pont leszarhatná mi történik idehaza, mégis többet tesz értünk mint a parlamentben lévő pártok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 36. Husz János Puszita

  Az eszedbe sem jut Antifülke hogy van akinek dolgozni kell? Ne minősítgess itt ha megkérhetlek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos