Ronai and Ronai
AMERIKAI

Beterelték a diákokat Harrach előadására 2011. május 5. csütörtök 2:17 | AN

 • Hozzászólások(27)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Beterelték a diákokat Harrach előadására

Győr – Beviszi az egyetemekre a politikát a KDNP, ahol agitációt fejtenek ki és a pártba való belépésre szólítanak fel. Győrben Harrach Péter KDNP-s frakcióvezető előadásán az egyetem kötelezővé tette egyes szakok hallgatói számára a részvételt. Az egyház és az állam szétválasztása jegyében Harrach fejtágítóján részt vett az egyetem dékánja és a győri katolikus egyházmegye két papja is. A végén felszólították a diákokat, hogy minél többen lépjenek be a Kereszténydemokrata Néppártba. A rendszerváltáskor a Fidesz volt az egyik szószólója annak, hogy munkahelyekről és az iskolákból tiltsák ki a pártokat. Az MSZMP-t most felváltja a KDNP.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) égisze alatt szervezi a katolikus egyház azt, hogy a KDNP politikusain keresztül befolyása alá vonja az egyetemi ifjúságot. A jelek szerint a KÉSZ rendezvényeinek álcázva a katolikus egyház papjai és a KDNP politikusai jelennek meg az egyetemeken, ahol előadásokat tartanak a hallgatóknak, majd az egyetem tekintélyét felhasználva a pártba való belépésre szólítják fel a diákokat. A diákok függő helyzetben vannak az egyetemtől, ezzel visszaélve kényszerítik őket pártrendezvényeken és ideológiai agymosásokon való részvételre.

Tegnap Győrben, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának dísztermében Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője tartott előadást “Felelősségünk a családok megerősítésében” címmel. Ennek ürügyén szót ejtett a médiatörvényről, az új alkotmányról és az abortuszról, minden alkalommal kárhoztatva a “neoliberális” felfogást (a KDNP szótárában a “neoliberális” szó mindig azt jelenti, ami szemben áll a trón és az oltár szövetségével, a politikai katolicizmussal, ami a személyes szabadságra és felelősségre, a polgári demokratikus elvekre épül – a Szerk.). Sokak szerint az egyetem sértette a jelenlevő diákok világnézeti szabadságát. Az előadáson ugyanis részt vett az egyetem dékánja is, az intézmény tekintélyével hitelesítve az ideológiai, világnézeti és politikai agymosást. A rendezvényen megjelent és felszólalt két pap is a helyi egyházmegye képviseletében.

A győri egyetemen nemcsak hirdették a rendezvényt, hanem egyes szakok tagjai számára kötelezővé is tették a részvételt, szankciókkal fenyegették a távolmaradást. A helyszínen egyes csoportok tagjainak jelenléti ívet kellett aláírniuk. Az egyetem tanárai közül többen megbotránkoztak azon, hogy a katolikus egyház és a KDNP az egyetem falai közé újra behozza a politikát, és egyre több jel utal arra, hogy nyilvános kormánypropagandát folytatnak. A tanárok közül számosan úgy érzik, a világnézeti szabadságukat nem tartják tiszteletben, a másképp gondolkodóknak titkolniuk kell véleményüket, különben elveszíthetik állásukat. A kormányváltás előtt mindenkinek magánügye volt, miben hisz, és milyen politikai pártot támogat. A változások azt az érzetet keltik, hogy a kommunista rendszerhez hasonló politikai elnyomás következik, politikai megbízhatóságot várnak el, a nem kormánypárti tanároknak és diákoknak ugyanúgy suttogniuk kell egymás közt, mint a Kádár-rendszerben. Más egyetemekről hasonló információkat lehet hallani, információink szerint a kevés kivételek egyike a budapesti ELTE.

Harrach Péter  1990 és 1998 között a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárságán a világi ügyek főreferense volt. Ez a tevékenység tartalmilag szorosan kapcsolódik az Opus Dei-nek nevezett félig titkos katolikus világi rend küldetéséhez. Az Opus Dei vezetői és tagjai nem ismertek, a rendhez való tartozás nem nyilvános. A rend irányítása Rómában a jezsuiták vezetése alá tartozik. Az Opus Dei a lelkiséget erősítő szervezetnek álcázza magát, de valódi feladata az, hogy a megfelelő pozícióban levő világi hívek segítségével érvényesítse a civilszférában a katolikus egyház érdekeit. Az Opus Dei tagjai nem tárják fel a rendhez való tartozásukat, a környezetük nem tudja, hogy a katolikus egyház megbízásából és érdekei mentén fejtik ki tevékenységüket. Az Opus Dei tagjai (“ügynökei”) a politikai, a kulturális és a tudományos életben, a pénzvilágban, a gazdaságban és az oktatásban képviselik titokban a Vatikán (egy idegen állam) érdekeit.

A kereszténydemokrata pártok a politikai életben valósítják meg ugyanezt. Minden jel szerint Harrach Péter és Semjén Zsolt politikusként nem Magyarország, hanem a katolikus egyház és a Vatikán érdekeit szolgálja. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tipikusan olyan szerveződés, amely az Opus Dei küldetéséhez hasonló tevékenységet hivatott végezni. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jelentős szerepet játszott abban, hogy a jobboldali fordulata után a liberális Fideszt kereszténydemokrata jellegű párttá neveljék át, és elfogadtassák a katolikus egyház híveivel.

A rendszerváltáskor a Fidesz volt az egyik párt, amely követelte, hogy a munkahelyekről és az iskolákból, egyetemekről tiltsák ki a politikát. Azóta munkahelyeken és iskolákban tilos párttevékenységet, tagszervezést és agitációt folytatni, pártrendezvényeket tartani. A győri rendezvény kapcsán félő, hogy a munkahelyeken (az egyetem munkahely is) és az oktatási intézményekben a marxizmus helyét átveszi a katolicizmus, az MSZMP szerepét pedig a KDNP. A polgárok a demokratikus jogállam, a világnézeti szabadság helyett egyik rabságból esnek a másikba.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 5.0/5 (12 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +12 ( 16 szavazatból)
Beterelték a diákokat Harrach előadására, 5.0 out of 5 based on 12 ratings

Címkék:, , , , ,

 • Hozzászólások(27)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

27 Reader’s Comments

 1. Megdöbbentő!Így teszik a jövő nemzedéket képmutatóvá, amit majd diplomával honorálnak. Kétség sem fér hozzá, aki nem áll be a sorba, az behúzhatja az egyetem kapuját kívülről egy idő után.És elérik azt amit hihetetlennek gondol az ember.Balgaság ugyanis azt hinnünk,hogy többször nem tévedünk, és hogy tanultunk a rég elkövetett hibáinkból.
  A “hit,remény, szeretet” új jelentéssel bír ezután.Ha szeretsz bennünket (KDNP), akkor elnyered a reményt, hogy higgyünk Neked.És az egyház (Vatikán)kebelére ölel, miközben lelki nyomorékká tesz!
  Szép új világ…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (32 szavazatból)
 2. Épül a szép, új világ

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (23 szavazatból)
 3. Orbán András Lajos

  Mit gondoltok enélkül hány tanuló ment volna el az,,előadásra,, szerintem néhány fő……….A fiatalok se kíváncsiak a vén, suttogó, hazug mondókájára……….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (22 szavazatból)
 4. A jelenlét azért volt kötelező, mert az egyetem főnöksége igyekezet benyalintani a Hatalomnak. Mivel pontosan tudták, hogy az egyetemi ifjakat abszolute nem érdeklik a KDNP tömjén- és molyírtó-szagú elméletei, a csekély részvételt viszont minden bizonnyal megtorolnák rajtuk, hát egy ilyen előírással igyekeztek biztonságba helyezni az ülepüket.
  Mellesleg, hogy a csodába lehet a tudomány fellegvárába egy ilyen ótvaros, alaposan lejárt szavatosságú eszmeiséget képviselő társaságot beengedni előadás megtartásának céljából?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (23 szavazatból)
 5. Ide jutottunk ismét. Szomorúan látom, hogy a fiatalság teljes vertikuma került a fülkeforradalmárok és csatlósa, a romai katolikus egyház hadoszlopainak célkeresztjébe.
  Megelőző tanúlságként ide is bemásolom La Fonten: A holló meg a róka című tanmeséjét, Kosztolányi Dezső fordításában:

  La Fontaine: A holló meg a róka
  Holló úr ült a fatetőn
  Csőrébe sajt volt, jókora,
  S kit a jóillat csalt oda,
  A róka szólt hízelkedőn:
  “Á, jónapot, te drága holló!
  Mi szép vagy! nincsen is hozzád hasonló!
  Nem tódítok, de hogyha hangod
  Olyan, mint rajtad ez a toll, ó
  Akkor a madarak között első a rangod.”
  A holló erre rendkívül örül,
  Torkán egy hangot köszörül,
  Kitátja csőrét, földre hull a sajtja
  A róka felveszi és egyre hajtja.
  “A hizelgő, akármi fajta,
  Azokból él, akiknek hízeleg:
  Felér a sajttal ez a lecke – vedd.”
  A holló ámul, pironkodva, végre
  Megesküszik, hogy nem megy soha jégre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 6. “VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

  Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet. ”

  Ezt a gyóntató székbe hogy magyarázzák meg!
  TUDATOS KÖTELEZETTSÉG SZEGÉS, BÜNTETÉS JÁR ÉRTE!!!!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 7. Bocsánat! Röviden és tömören HÁNYÁS!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 8. Mit szól ehhez a Rektori Konferencia, Az MTA, és mi a véleménye a hallgatói önkormányzatoknak? Az egyetemeken is megjelenik a kormányzati és vallási terror? Ki fogja ezek után elfogadni ennek az egyetemnek a diplomáját, ha a KDNP-s elvtársak kötelezővé teszik az egyetemen a hitoktatáson való részvételt. Harrach elvtárs nem a KISZ-ben vagy az MSZMP-ben tanulta ezt a módszer?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 9. Tessék mondani, ők nem hazaárulók? Harrach Péter és Semjén Zsolt politikusként nem Magyarország,henem egy idegen állam a Vatikán érdekeit szolgálják!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 10. trulla! Üdvözlöm!
  Rosszabbak, már az egyházi tanításokat is meg HAZUDTOLTÁK, ELÁRULTÁK!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 11. Látjátok, feleim, ezek az egyetemek maradnak meg a rostán. Ezeket tartja a kormányzat fennmaradásra érdemesnek.
  Ezt ők is tudják.
  A diákokat be lehet terelni egy előadóterembe, kényszeríteni, hogy ott üljenek. Majd mobiloznak, olvasnak a pad alatt, vagy kibámulnak az ablakon. Még az is lehet, hogy az előadóra függesztik szemeiket, de nem őt látják.
  Nagyon sok mindenre lehet embereket kényszeríteni, de mindenre nem.
  Olyan is van, hogy ha nagyon erőszakoskodnak valamivel, akkor az ellenkezőjét érik el vele.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (18 szavazatból)
 12. Szent István is hazaáruló és gyilkos volt. Idegen hatalom segítségével, gyilkosságokkal és büntetéssel ráerőltette a kereszténységet a magyarokra.Erre olyan büszkék. Az egyház úgy jutalmazta, hogy szentté avatták. Ők így tüntetgetik ki egymást, Nem munka érdemrend, vagy köztársaság ilyen-olyan fokozatát kapják, hanem boldoggá, szentté avatják egymást. Mert az egyház is politikai hatalom, ezért most is nyomul.Orbán Viktornak szüksége van rájuk, az oktatás és sok minden más állami függőségi rendszerének az újraépítése által pedig mód van az egyházi befolyás növelésére.
  Ha a fiatalok nem állnak ellen……vége a liberális demokráciának

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 13. Nem jól csinálják a bölcsődébe kellett volna menniük.Nem lehet elég korán kezdeni az ifjúság átnevelését.de mit fognak kezdeni a mai kamaszokkal na arra oda figyelek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 14. Elgondolkodnak ezek az úriemberek azon, hogy mit mondana Jézus erre az eljárásra…?Ami itt folyik, az teljesen ellentétben áll a tanításaival.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 15. A saját családját közpénzekből foglalkoztatott Harrach arról is beszélt, hogyan lehet egy tagság nélküli pártnak irányítani az ország vezetését? Arról is beszélt hogy a magyar iskolákat sorra átjátsszák az egyházaknak? Hogy az agymosás a közmédia minden szegmenséből folyik? Hogy a hatalmas adósággal küszködő országban több új templomot építenek, újítanak fel mint óvodát, Azt már én kérdezem ki adott ezekre az aljasságokra felhatalmazást?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 16. Csodálkozunk, amikor már a 16 évesek is kapnak az új kérdőívből?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 17. Husz János Puszita

  Na ez a baj, nem a karcsúsítás. Botrány. Takarodjon a politikai nevelés az iskolákból és a munkahelyekről!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 18. Hitler idején a keresztyén értelmiség jelentős része kiszolgálta a nácizmust. Úgy tűnik napjainkban hazánkban is ez történik. A KDNP sem nem keresztény, sem nem demokrata. Hogyan fér bele a “szeresd felebarátodat, mint magadat” jézusi parancsa abba, hogy elrabolják 3 millió ember megtakarításait, csökkentik a szegények fizetését és a nagyoknak adják, hogy összekeverik a fogalmakat. A protestánsok ismét félhetnek attól, hogy a katolikus látszatkeresztények hatalma alatt lesznek kénytelenek élni? Harrach úr elolvashatná Jézus levelét a laodíceai keresztényeknek, a képmutató langyosoknak írtakat, figyelembe vehetné, hogy Jézus a képmutató langyosokat kiveti a szájából! Harrach hogyan gondolja, hogy a rokonainak közpénzből foglalkoztatását minek minősítik az emberek. Vésse jól az eszébe, hogy “azemberek” nem hülyék.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 19. Csak a rend kedvéért jegyzem meg: Én 1968 – 1974 között jártam az ELTE-re, bölcsész karra, és soha egyetlen előadásra sem tereltek be bennünket, a szaktárgyakon kívül oda jártunk előadást hallgatni, ahova akartunk.
  “MSZMP szerepét pedig a KDNP” erre reagálatam! Nem voltam semmiféle tag, félreértés ne essék, de egyik oldalon sem szeretem a tények elkenését. A jelenlegi kurzus meg jócskán túlteljesít, én régóta élek, de ilyet még nem láttam. Nem csak az oktatásban, semmiben sem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 20. Opus Dei a Vatikán titkosszolgálata…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 21. Minden hír könnyedén érthető, ha minden magyar hírben a keresztény szót lecseréljük a fasiszta szóra és úgy értelmezzük.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 22. Szörnyű! Mélységesen felháborító, hihetetlen mit művelnek. De én nem csodálkozom, tudtam előre, ezért is nem szavaztam rájuk. Emlékeztem 1998-2002 közötti időszakra. Okos ember nem felejt.
  Azt viszont elképedve szemlélem, hogy mennyi embert lehet megvezetni ebben az országban…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 23. Emlékeztek ,volt idő ,mikor minden nap, kötelező sajtó félóra volt . Most egybe hozzák ,természetesen ezt is kötelezően .Azt sem demokráciának hívták, és a mostani sem az .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 24. Egyszerűen nevetséges, hogy vannak, aki ezt a hírt elhiszik. Szerintetek lehet ma valamit kötelezővé tenni egy magyar egyetemen???????????,

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (11 szavazatból)
 25. Husz János Puszita

  Te mínuszoltál be mindenkit Gipsz Jakab? hehe

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 26. haha.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (6 szavazatból)
 27. Aki látta Bayer Zsolt dicsőséges, ovációval kisért fogadtatását az esztergomi Ferences Gimnáziumban az semmin sem csodálkozik.
  Egyébként régi meggyőződésem, hogy a Fidesz ászainak, potentátjainak e g y j ó r é s z e egyházi iskolákból szalajtott, “elhivatott” csapat. Szinte kisüt a mentalitásukból: céltudatos, vezérelvű, bigott és aszkétikus droidok…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

A fülkeforradalom felfalja gyermekeit 2011. május 5. csütörtök

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos