Ronai and Ronai
AMERIKAI

Amerikai szakértő a diktátori elméről 2011. május 3. kedd 4:56 Forrás: hvg.hu

 • Hozzászólások(38)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Amerikai szakértő a diktátori elméről

Budapest – Zentai Péter, a HVG tudósítója interjút készített a diktátorok, zsarnokok, terroristák pszichéjének tanulmányozására, pszichoprofiljuk megalkotására szakosodott világhírű washingtoni professzorral. Jerrold Post nemzetközi politikai szakértő, az USA kormányának politikai pszichiátriai főtanácsadója, aki jelenleg Asszad szíriai és Kadhafi líbiai vezérrel foglalkozik. Az április 27-én a hvg.hu oldalán megjelent interjúban a professzor arról beszélt, hogy a zsarnoki „agy” csak akkor bontakozhat ki a maga teljességében, ha a zsarnok képes megfélemlíteni, sakkban tartani közvetlen környezetének tagjait. Az interjú áthallásos attól függetlenül, hogy a szakértő ismerné Orbán Viktort vagy valaha elemezte volna a személyiségét. A leírt személyiségjegyekkel kapcsolatban döntse el az olvasó, mennyire jellemzőek azok a nemzeti együttműködés rendszerének vezetőjére.

Zentai Péter: Professzor úr, létezik-e olyan egységes pszichiátriai kórkép, ami – történelmi időktől és földrajzi térségektől függetlenül – mindig, minden diktátor elméjét jellemzi?

Jerrold Post: Kimutatható a mindenkori diktátorok, terrorvezérek, maffiafőnökök pszichéjének négy alapeleme. Az első: a messianisztikus küldetéstudat, amely az átlagemberéhez képest hatványozott énközpontúságot takar. A második szimptóma: a paranoia egy fajtája – a diktátortípus az őt ért legkisebb kudarcért is másokat (néha „felsőbb erőket”) okol, és folyton ellenséget keres vagy épít. A harmadik alapvonása: a normális emberéhez képest beszűkült lelkiismeret, az ennek hiányából származó gátlástalanság. Ez az esetek többségében infantilizmusból, illetőleg nevelésbeli, gyerekkorból húzódó, kezeletlen problémákból ered. A negyedik elem: a legszűkebb környezet tagjainak agya, lelke feletti uralom megszerzésének és birtoklásának különleges képessége.

Z. P.: Mintha azért az okosság vagy az intelligencia is jellemző lenne a Szaddámokra, Kadhafikra, Hitlerekre, Sztálinokra.

J. P.: Ez nem igazán tipikus, vannak köztük intelligensek, okosak, ravaszak, de olyanok is, akik egy sor területen egészen butának, más területeken pedig szinte zseniálisnak mutatkoztak. Csaknem mindről elmondható ugyanakkor, hogy félműveltek. Sokat segít manapság a diktátori elme tudományos feltárásához Kadhafi líbiai vezér spontán megnyilatkozásainak elemzése: az ilyen emberek legyőzhetetlennek hiszik magukat, nincs realitásérzékük tetteikkel, azok nyilvánvaló következményeivel kapcsolatban. Saját szavának erejét minden diktátortípusú ember kolosszálisnak véli, noha kívülről hallgatva e beszédeket, hemzsegnek bennük az intelligens, tanult emberhez méltatlan ostobaságok és ellentmondások. E beszédeknek mindenkor integráns részei a létező vagy kitalált ellenség, a diktátornál erősebb, okosabb ellenfelek, különösképpen a sikeres nem diktatúrák (például Amerika), valamint a nyugati demokráciák lejáratását szolgáló tirádák, a szemtelen, fenyegető hangvétel. Elméjükből, lelkialkatukból fakad, ahogy az ellenségüknek tekintetteket nemcsak szavakkal, hanem például egy nagyon jellegzetes gesztussal próbálják megalázni: minden diktátor szokása, hogy megvárakoztatja vendégét, késik találkozókról: meg akarja mutatni, hogy „ki az úr a háznál”. Jellemzően infantilis bizonyítási kényszere van – igazából játszik, és önmaga előtt produkálja magát, mint egy gyerek.

Z. P.: Értem ezt, de akkor sem világos számomra az a bizonyos negyedik profilelem, tudniillik, hogy a diktátort a környezete fújja fel. Ez a környezet tagjainak a betegségére vall inkább, mi köze ehhez a diktátor elméjének?

J. P.: Egy példával válaszolok. Nem sokkal az iraki-iráni háború kitörését követően, 1982-ben az iraki csapatok vesztésre álltak. Az iraki elnök, Szaddám Huszein – időnyerés céljából – tűzszünetet javasolt. Irán legfőbb vezetője, Khomeini ajatollah nem csekély meglepetésre elfogadta az ajánlatot, feltételként azonban az iraki főnök lemondását szabta meg. Szaddám azonnal összehívta legszűkebb környezetét, rendszerének legfőbb támaszait. Felajánlotta nekik lemondását. A jelenlévők rögvest az egekig magasztalták, olyanokat mondtak neki, hogy nélküle meghal a nemzet, a tűzszünet jelentősége eltörpül az ellenség által követelt árhoz képest. Egyikük, Szaddam legrégebbi barátja, Rijadh Ibrahim egészségügyi miniszter azonban felvetette, mi lenne, ha az elnök formálisan – az ország aktuális érdekét szolgáló tűzszünet érdekében – távozna posztjáról, de azt később persze visszavenné. Az ötletet Szaddam azonnal megdicsérte. Aznap este Ibrahim házába állig felfegyverzett rohamosztagosok törtek be, a férfit elvitték. Szaddám másnap azért szívélyesen fogadta elhurcolt barátja feleségét. Az férje érdemeire, az elnök iránti feltétlen hűségére hivatkozott. A könyörgő szavak nyomán Szaddám kedvesen arról biztosította az asszonyt, hogy természetesen vissza fogja kapni férjét. A férjet haza is szállították asszonyához: fekete lepelbe csomagolva, feldaraboltan. Aztán a háború még hat éven át folytatódott, egymillió iraki vesztette életét. Szaddám Huszein tanácsadói, miniszterei, közvetlen környezetének tagjai közül soha többé nem akadt egy sem, aki ne azt mondta  volna, amit a diktátor hallani akart.

Z. P.: Ez is törvényszerű?

J. P.: Ez is tipikusan a diktátori pszichéből fakad. Bizalmasai a várható – a családtagjaikra is kiterjeszthető – megtorlástól rettegnek a leginkább. A megtorlás mindig személyre szabott: lehet lelki, fizikai és pénzbeli. A főnök ugyanis, noha ő maga pszichopata vagy neurotikus, egyúttal mégis általában elemi tehetségű pszichológus: csak olyanokat enged, édesget egészen közel magához, akiknek felmérte a pszichoprofilját, és tudja, érzi róluk, hogy totálisan az uralma alá hajthatók. A közvetlen környezet tagjai között a zsarnok – látszólag szeszélyesen – folyton jutalmaz és büntet, ezáltal megteremti az állandó feszültség légkörét. Bárki bármikor kihullhat a belső körből, de előre kiszámíthatatlan, hogy ki és mikor válik kegyvesztetté vagy kedvenccé. Ennek a pszichohorror játéknak a következménye, hogy a környezet tagjai elveszítik eredeti énjüket, kezdenek olyannyira alkalmazkodni a diktátorhoz, hogy szinte klónokká válnak. Agyuk kezd úgy járni, mint a főnöké, felveszik annak pózait, hanghordozásban is másolják őt, és kiépítik saját függőségi rendszerüket: klienseik lelkét ugyanúgy gyötrik, ahogy az övékét a vezér. Egy diktatúra természetéhez tartozik, hogy a legfelül gyakorolt megfélemlítés az idők során leszivárog a társadalom aljáig. A vezér tanításainak a környezetre gyakorolt mágikus hatásának megsokszorozásáról, a széles közvélemény agyába ültetéséről, az ellenséggé nyilvánítottak lejáratásáról egy állandóan terebélyesedő, az érzelmekre ható, a másként gondolkodókat megalázó propagandagépezet gondoskodik. E gépezet működtetését a diktátor a leginkább zsarolható, leggyengébb jellemű, mindenre kapható híveire bízza.

Z. P.: Mivel magyarázza, hogy egy sor diktátor, a néhai fasiszta és kommunista diktátorok éppúgy, mint modern utódaik egy része, például Fidel Castro, nem kegyetlenséget, hanem éppen ellenkezőleg, széles tömegekre ható bájt, sármot, valamiféle kedvességet áraszt magából?

J. P.: Maffiafőnökök egy részére is jellemző, hogy például jó családapák, polgári életet, némelykor puritán életet élnek. Sőt, humoruk is lehet fejlett. Ezek kettős életet élnek: Dr. Jekyll és Mr. Hyde komplexum ez.

Z. P.: Ön eleve diktatórikus rendszerek hírhedt urainak, például Szaddámnak, Kadhafinak, Milosevicsnek a pszichéjét tanulmányozta, róluk készített jelentést a hágai bíróságnak, az amerikai védelmi minisztériumnak, a washingtoni törvényhozásnak. De foglalkozott-e már azzal is, hogy mit kezdhetnek magukkal – a lelkük mélyén – diktátorok egy demokráciában?

J. P.: Egy demokráciában a közélet, a politikai élet nem tud mit kezdeni az ilyen emberekkel. Az ő számukra az üzleti élet némely szegmense, de leginkább a bűnszövetkezetek jelentenek karrierlehetőséget: Don Corleonék, Al Caponék lesznek. Egy demokratikus, átlátható társadalomban a törvények, az alkotmányos fékek és ellensúlyok állják útját diktatúra kialakulásának. Az Egyesült Államok és egy sor más olyan ország alkotmánya, ahol az első embert különösen nagy potenciállal ruház fel az alaptörvény, szigorú időbeli korlátot szab e nagy hatalom gyakorlásának. Az európai demokráciákban a parlament, a bírósági és a többi hatalmi ág, különösképpen a média függetlensége állít leküzdhetetlen akadályt a diktátori elme kibontakozása elé.

Z. P.: De hát professzor úr, hiába parlamentáris vagy amerikai típusú demokrácia Venezuela , Zimbabwe, Belarusz. Iránban is parlamenti választásokon győzött Ahmadinedzsád. Ettől még ő is, Chavez, Mugabe, Lukasenko is diktátor.

J. P.: Egyetértünk. Ezeknek az országoknak a történetéből nem következik a valóságosan működő demokrácia iránti igény. A nyugati világgal ellentétben náluk nincs az egész társadalomba beleivódott demokratikus hagyomány, a demokratikus szellem nem integráns része a kultúrának, nincs a szabadságát természetesnek tartó, a médiát maga mögött tudó civil társadalmuk. Az ön által megnevezettek jellemzően a szegényekre, alacsony műveltségűekre, a legegyszerűbben gondolkodókra, az elmaradott térségekben élőkre, közülük is a nagyon fiatalokra támaszkodnak, mert az ő szavazataik túlsúlyával gondolják élethossziglan biztosítani a hatalmukat. Így elhitetik magukkal, közönségükkel, hogy demokráciát, a nyugati típusúnál magasabb rendű demokráciát irányítanak. Azokat viszont, akik ezt belföldön, külföldön kétségbe vonják, a nép, a haza, a nemzet ellenségévé nyilvánítják, a propagandagépezet szétszedi, megszégyeníti, megpróbálja megtörni őket.

Z. P.: A mostani gazdasági, pénzügyi válságos idők vajon nem kedveznek-e a diktátor elmék nyomulásának, újfajta diktatúrák létrejöttének?

J. P.: Ez logikus felvetés. Ámde az információtechnológiai haladás, az elektronikus forradalom, a határok eltűnése, a globalizálódás, az államok józan és kölcsönös érdekeken alapuló közösségekbe, uniókba tömörülése, hogy egyre kevesebb az olyan terület, ami kizárólag egy-egy ország belügye, nos, mindez a diktátori elmék előretörése ellen hat. Az utóbbi idők legsúlyosabb figyelmeztetése a számukra, hogy megdönthetetlennek hitt zsarnokok vesztik el hatalmukat szerte az arab világban. Ez persze azt, akinek nincs kiforrott realitásérzéke, aligha fogja eltántorítani, sőt, akár fokozhatja benne a bizonyítási kényszert. Objektíve azonban a jelek arra utalnak, hogy egyre rövidebb ideig lehet csak életképes egy diktatúra, a nemzetközi környezet pedig egyre több eszközt tud és akar is bevetni, hogy ellehetetlenítsen egy diktátort.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (24 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +52 ( 52 szavazatból)
Amerikai szakértő a diktátori elméről, 4.8 out of 5 based on 24 ratings

Címkék:, , , , , ,

 • Hozzászólások(38)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

38 Reader’s Comments

 1. A kép önmagáért beszél! Az ilyen ember MINDENRE KÉPES!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +36 (40 szavazatból)
 2. Hát ezek után nem szeretnék Zentai Péter bőrében lenni! Tökéletes leírás Orbánról és környezetéről.
  Gondolom a Szíjjártó-féle propagandagépezet hamarosan ki fog deríteni erről a Jerrold Postról is valamit. Ha mást nem is, de annyit igen, hogy egyszer már hallott Gyurcsány Ferencről.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +42 (48 szavazatból)
 3. Az interjúból nem éreztem ki azt, hogy egy diktátortípusú ember, igyekszik bizonygatni a demokratikus mivoltát.
  Ez nem jellemző egy diktátorra?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (15 szavazatból)
 4. bohém ”

  Csak úgy süt a képéről ,az intelligencia, és az értelem . Ilyen egy demokrata ,2011-be hazánkba ! // Csak a gyerek meg ne lássa , mert felsír álmába ! //

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (24 szavazatból)
 5. Tökéletes az elemzés!Már meg van nálunk is az egészen fiatalok bevonása, a többi ismérvvel együtt… Már a 16 éveseket is kérdezi a kedves vezetőnk!!!
  A hívek meg tapsolnak! Pedig azt kellene ordítaniuk, hogy takarodj!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (33 szavazatból)
 6. Amikor a hg.hu tudósítója felvetette Venezuela , Zimbabwe , Belarusz és Iránban példáját, ahol parlamenti választásokon jutottak hatalomra diktátorok, nem merte Magyarorszot is megemlíteni. Emiatt valóban áthallásokkal lehet csak a magyar viszonyokra értelmezni a riportot.
  Egyébként figyelemre méltó, hogy Jerrold Post kimutatható hasonlóságot talál a diktátorok, terrorvezérek, maffiafőnökök pszichéjének négy alapeleme között. Ez így van, azért érez néha az ember maffia módszereket az orbáni politikában.
  A tudósítást elolvasva az az érzésem, hogy működik a médiatörvény láthatatlan cenzor effektusa. A cikk készítője az áthallásra, a sorok közötti olvasásra játszik. Így volt ez 1949 és 1989 között is. Ez is annak a jele, hogy már benne vagyunk az egypártrendszeri túlhatalomban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +30 (34 szavazatból)
 7. De ezeket a jeleket miért nem veszi észre más is OV-n rajunk kivül?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 8. Szépen nézünk ki…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 9. Ami Szijjartot illeti, ö mar tiszta orbanizmusban szenved, ugyanugy vesz levegöt, ugyanott akad el a frazealasban, ugyanaz az idétlen és gyermeteg ideges nevetgélés, mint a nagy nagy Viktor. És persze a semmit mondas tudomanya hazugsagokkal füszerezve.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (24 szavazatból)
 10. Az utolsó szóig igaz. És ez baj!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (20 szavazatból)
 11. A diktátor az soha nem vallja magát diktátornak!
  Szentül meg van róla győződve hogy egy hatalmas népfelséget
  testesít meg, és Ő csak hű szolgája a nagy népakaratnak, akik akár 130%-os hűséget is tanúsítanak iránta!
  Na meg sokszor beszél arról hogy mekkora teher is van a vállán a kormányzás összes teendőivel!
  Hát kérem Ez Ő!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (23 szavazatból)
 12. Találó!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 13. Miamare! Köszönöm

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 14. “a zsarnoki „agy” csak akkor bontakozhat ki a maga teljességében, ha a zsarnok képes megfélemlíteni, sakkban tartani közvetlen környezetének tagjait” – hát ez már megint egy világrengető újdonság. Eldobom az agyamat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (20 szavazatból)
 15. Na idetaláltál! e-Vita!
  Ha eldobod nem lesz nagy kráter a becsapódás helyén!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (19 szavazatból)
 16. Tökéletes kórkép! Kár, hogy közvetlen közelről tanúsíthatjuk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (18 szavazatból)
 17. végigolvasva a véleményeket –hát nem semmi —hozzátennék annyit még ,hogy kinézetre ,tetteire ORBÁN úr a néhai CEAUSESCURA hasonlít —igaz ő nem 5 általános iskolát járt csak —-de jó tanítvány ,hiszen aki élt kint az tudja mit gondolok —–még nincs jegyrendszer—még nincs kötelezően 5 gyerek de már alakúl az abortusz törvény—még nem kötelező a nagyított képet kirakni a közintézményekben mint a példaképének volt—és még nem állnak fegyverrel az oldalunknál amikor díszbeszédet mond -hogy ordítsd hogy éljen ORBÁN —-de már működnek a szekus módszerek–minden vonalon —-nemzetbiztonsági nyilatkozatok és hasonlók. –még hátra van hogy ORBÁN úr megkoszorúzza a néhai diktátor sírját nagy tiszteletből—-lehet ez már a végén lesz csak amiket írtam –addig még mindenkit bekebelez —megnyomorít –a szegényből még szegényebbet csinál –a gazdagból még gazdagabbat –így volt ez kint is —-majd elindúl a tömeg kűlföldre –előbb a tanúlt réteg aztán sorba sokan –mindegy hová csak innen el —ismerős a kórkép csak azt furcsállom ,hogy mind ezt 2011 -ben valakik szívbaj nélkűl csinálhatják és van ember aki ennek tapsikol—-lehet titokban szeretnek szenvedni –félni –éhezni –ki tudja miért van mégis ekkora tábora a mai diktátornak akinek a fejéről csak a korona hiányzik —-de aranyból mint CEUSESCUNAK –MERT EZ MINIMUM JÁR NEKI—ennyi jó tettért legalább ennyi—ki hogyan értékeli ezt?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +30 (36 szavazatból)
 18. irén! Nagy vagy köszönöm!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 19. Gusztávnagy, már két bocsánatkéréssel tartozol E-vitának.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 20. Hát Jerrold Posttól sem lettünk okosabbak.
  Az utolsó mondat mindenesetre sokatmondó:
  “a nemzetközi környezet pedig egyre több eszközt tud és akar is bevetni, hogy ellehetetlenítsen egy diktátort”, én hozzátenném, hogy azért, hogy egy másikat ültessen a nyakunkra. Finomabb és finomabb minthák, míg kikísérletezik a tökéletest.
  Kedves Posztolók, könyörgöm, néha nézzetek már túl kis hazánkon. Mi ez a paranoid idiotizmus, amibe zár bennünk a nyelvünk meg gőgös történelmünk? Olan de olan picinkék vagyunk mi!
  Vigyázó szemetek a “nemzetközi környezet”-re vessétek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (13 szavazatból)
 21. Irén, kedves, és azt láttad, hogy végezte a román diktátor?
  Döbbenetes képsorok. (Fent van a neten, láttam, de nem tudom, hol van.)
  Számomra azt volt még megdöbbentőbb – több ismerősöm jött el onnan előtte, nem teszem közzé, hogyan – , hogy a “tárgyaláson” sem fogta fel, hogy mit tett a népével!
  LEhet, hogy ezeknek az agya (értelme) normálisan működik, tudják azt, hogy kétszerkettő négy, meg azt, hogy a fal kemény, meg azt, hogy a pénzt nem enni kell, hanem ennivalót venni rajta,
  de a lelkük BETEG!
  Ezért szokták úgy végezni, ahogyan tessenek Suetoniust olvasni…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 22. Jaj, az ahogyan után lemaradt a pontosvessző.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 23. Azt hiszem Örkény írta le, hogy “Akinek humora van az mindent tud, akinek nincs az mindenre képes.” “Hősünk” eddigi megnyilvánulásaiból pedig sok minden, köztük a humor is hiányzik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (16 szavazatból)
 24. Szijjártó majd beszól,hogy :Az amerikai “ellenfülkeforradalmár” mondjon le…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 25. KopaszApó,
  igaz, nincs veszélyesebb annál, akinek a humora csak dakota közmondásokban merül ki.
  Zentai Pétert pedig hamarosan “érdemei elismerése mellett” kinevezhetik példul a kecskeméti Mercedes gyár üzemi lapjához újságirónak, oszt majd megirhatja amint népünk bölcsvezire I.törpehitler fáraó szemlét tart rabszolgái felett…(Figyelem, már megint adom az ötleteket a fiúknak, és még csak részesedést se kérek)
  Valaki mutassa már be ov-t Jerrold Postnak, könyörgöm!
  Irén,
  félelmetes a párhuzam, de igaz. Szeretném remélni, hogy odáig nem fajulnak a dolgok, bár már nagyon megérett arra, hogy eltűnjön a balfenéken.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 26. Kérem tisztelettel! Nagyon átlátják amit írtam—én a magam részéről azt sajnálom nem mentem és tanultam politológiát—-de 40 évesen már késő —igaz a jogot is pár éve sajátítottam el , de napi szinten hasznát veszem főleg mostanában.Köszönöm a hozzászólásokat—tény ,hogy félelmetes a párhuzam ,de az szomorú hogy igaz—-egy kemény diktatúra kezdetén vagyunk a valóságban amióta ORBÁN úrék KORMÁNYOZNAK —ők ezt másnak nevezik …….ha megérik a 2014 es évet —(reméljűk nem) addigra oly sok mindent a saját képűkre és kivánságukra formálnak mert megtehetik —-kihasználva sok ember kishitét akik rájuk szavazott!!—- elárulok egy saját titkot önöknek vállalva a nevemet ,a létemet ,a hitemet és a véleményemet—bármikor bárhol- —-TÉMAKÉNT -emlegetve —adok állampolgárságot és szavazati jogot —-nem kellett volna —erkölcsileg ez csodálatos dolog egy 80 éves néninek pl—-magyarként halhat meg —-bocsánat de így gondolom —-viszont akik dolgoznak náluk kint ERDÉLYBEN ez másként cseng—kértél állampolgárságot ,takarodj oda –morbid de nem akarok találkozni egy emberrel sem akinek ebből gondjai támadtak.Anno 83-ban nekem azt mondták kint változtassak nevet —MÁTURESCU-ra —a SEPRŐDI –fordítása ez.,amúgy bárkinek akinek ESCU–végződésű neve volt –és egygyüttműködött élhetett boldogan —-ezt már nem lehet párhuzamra vetíteni egy anya országban ,mert nem hívhatnak mindenkit ORBÁNNAK —vagyis ORSÓSNAK —(nálunk sokan felvett néven élik életűket)—11 évig erdélyből és környező országokból telepítettem magyarokat –munkát –tartozkodást –letelepedést –állampolgárságot adtam több száz embernek —rettenetes kemény munka —és sikeresen végigcsináltam –ismerem a lelkivilágukat–a gondolataikat —tanulmányt írhatnék —-Valójában én a valódi érzéseket –tudom vetíteni —ez a titka az én nézetemnek –ORBÁN úrék —melléfognak az erdélyi magyarsággal ha velűk akarták 20 évre bebetonozni magukat —–kivűlről minden szép —mint az igéretek –de amikor be kell tartani az még szebb. KÜLÖMBSÉGET HOGYAN KÉT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR KÖZÖTT? hűjének kit néz? én ha kint élek ,kapok állampolgárságot ,meg egy szavazati jogot—-hálából??? na ne !!! és ha beteg vagyok –és ha bármi másról beszélünk –arra mi a válasz? könnyű messziről jónak lenni —-szépnek lenni —-rengeteg embernek nincs munkája –hitele van —napi gondjai —a mindenkori minimálbér harcát küzdjük –78.000 ft –magasságában —de még ha 150.000 keres valaki —hol van ez a mindenkori 2.200.000 ft os fizetésekhez és sok egyéb juttatásokhoz? Reálisan gondolkodva mit remélhetűnk ,mi lehet mindennapi emberként az életcélunk ilyen körülmények között?? mindennap elvesznek valamit a kevésből —–tény mi kicsik vagyunk — ők akik a törvényeket hozzák naponta bizonyára nem tologatják a számlákat és sakkoznak –ha ezt most kifizetem arra nem telik –jövő hónapban fordítva —–SZÓVAL EZ A NAGY MAGYAR VALÓSÁG –aztán lehet színezni mint a kifestőkönyvet —–nem szégyen ez —csak egyre vigyázzunk —ne sűllyedjűnk teljesen el !!!!!! köszönettel. IRÉN

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 27. IGEN LÁTTAM –A KIVÉGZÉST—-SZÖRNYŰSÉG VOLT —A SAJÁT EMBEREI ÁLTAL ÉLTE MEG —-AMI MÁR OTT MŰKÖDÖTT AZ ELVISELHETETLEN VOLT —-ÉRDEKES KÜLFÖLD FELÉ CEAUSESCU IS MÁST VETÍTETT MINT A VALÓSÁG –MÉG EBBEN IS HASONLÍTANAK ORBÁN ÚRRAL —RENGETEG ADÓSSÁGA VOLT AZ ORSZÁGNAK —MINDEN NYOMORÍTÁS ARRÓL SZÓLT –AKKOR MÉG NEM VOLT EU—OTT TÉNYLEG AZT CSINÁLT AMIT AKART ——ÚTLEVELET BEVONTA A NÉPTŐL —MÉG EZEN DOLOG KORLÁTOZÁSA NEM KERŰLT NAPIRENDRE NÁLUNK —-DE EZEN KIVÜL MINDEN MÁS KAPOTT RETORZIÓS VÁLTOZÁST AMIÓTA ŐK KORMÁNYOZNAK —-A CEAUSESCU ÉRÁNAK VOLT MÉG EGY CSODÁJA —MINDEN NAPI ÚJSÁG FŐCÍMLAPJÁN Ő VOLT ,A BESZÉDE ,A LÉTE ,,ÉS AZ IGÉRETEI —AMI ÜRESEK VOLTAK —-LEHET JÚNIUSTÓL NÁLUNK IS KIALAKÚL AZ ORBÁN IMAGE? HA BELERANDÍTANAK A MAGÁNÉLETÜNKBE IS –KIVEL MIKOR -HOGYAN ÉS MIKÉNT? AKKOR TÉNYLEG ROMÁNIÁBA ÉREZZŰK MAGUNKAT —–MINT EGY ROSSZ ÁLOM-OLYAN EZ AZ EGÉSZ.,ÖSSZESZORÚLT GYOMORRAL VÁRJUK A MÁSNAPOT -,HOGY MI AZ ÚJ A NAP ALATT! MINDENKINEK KÖSZÖNET —-HA VALAKINEK POZITÍV TAPASZTALATA VAN –KÉREM ÍRJA MEG —–1163.BUDAPEST.GYÉMÁNT .UTCA .18. SEPRŐDI IRÉN . DE A NEGATÍVAT IS –AZ ŐSZINTÉT –MINDENT —–AHOGY GONDOLJA -ÉRZI.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 28. Turcsanyszkypityu

  Hir ist der ungarische Staatsführer! Gott sei uns gnädig!
  (Ime a magyar népvezér. Isten segítsen minket.)
  Nem tűri az ellentmondást. Ezért nem egyeztet, tárgyal itthon senkivel, hanem helyette leveleket küldözget a zembereknek.
  A sajátjait is bábfiguraként kezeli, ha kell erodálja azokat. Kivétel, talán Kövér Lacika, mert tőle a Viktátor nem tart.
  A legnagyobb pszichés kihívás, ha Brüsszelben kell “szót fogadni “. Kerüli is, ha teheti. És szereti a hasonlóan degenerált agyú Matolcsy-féléket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 29. micsoda öröm ráismerni egy két ripacs statisztára a mi ócska diktátorunk bandájából. nem is kell sokat találgatni:
  - ” csak olyanokat enged, édesget egészen közel magához, akiknek felmérte a pszichoprofilját, és tudja, érzi róluk, hogy totálisan az uralma alá hajthatók”
  - ” a környezet tagjai elveszítik eredeti énjüket, kezdenek olyannyira alkalmazkodni a diktátorhoz, hogy szinte klónokká válnak”
  - ” agyuk kezd úgy járni, mint a főnöké, felveszik annak pózait, hanghordozásban is másolják őt”
  - ” a gépezet működtetését a diktátor a leginkább zsarolható, leggyengébb jellemű, mindenre kapható híveire bízza”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 30. Hanna Egy csomagban adtam fel!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 31. Tetszettek volna, évekkel ez előtt, még időben DEBRECZENI JÓZSEF félelmetesen IGAZ JÓSLATAIT elolvasni. Ki törődött ezzel akkor? – Talán ma nem lenne szükség erre a kitűnő elemzésre.
  Ugyanis a jobboldali liberális közíró, mint személyes tanácsadója, közelről ismerte a mi kedves diktátorunkat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 32. Gusztáv, jól megbántottad, azóta sem írt :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 33. Mivel a cikk felett van egy jó kép, ránk nézve ez itt a legszomorúbb aktualitás, vagy magyarázat: a demokratikus szellem nem integráns része a kultúrának, nincs a szabadságát természetesnek tartó, a médiát maga mögött tudó civil társadalmuk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 34. Hiteles jellemrajz a csutiról

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 35. Hát ez nem “áthallás”!! Zentai Péter kolégám volt korábban – bécsi tudósitó korában – de most féltem.
  Remélem ezt is tul éli, hasonlóan a korábbiakhoz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 36. Egy valami még jellemző a diktátorokra, mikor érzik a vesztüket ,akkor összeomlanak, beleőrülnek a vereségbe. 2002-es választás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 37. “Szerencsés” régota külhonban élö vagyok, onnan figyelem a szomorù eseményeket. Itt mostmàr konkrétebben kellene beszélni, pl. hogy mik a teendök a diktatùra létrejötte ellen. Mert ha màr megvan , akkor màr tùl késö. Elöször is a magyar nép – eredetileg – nem egy birka tipusù, akivel csak ùgy szorakozni lehet. Ld. 56-os forradalom. Persze nem kell mindjàrt forradalommal reagàlni, ha nem muszàly, de a viszonylag csendes tüntetések arra valok, hogy a nép hallassa hangjàt, és megmutassa, nem alszik.
  Màsodszor nagyon nagy szerencséje a magyar népnek, hogy – màs népekkel együtt – az Europai Unio tagja. Az unio meg tudja védeni a népet a diktatùra kialakulàsàtol, egyébként màr felfigyeltek ov-ra, a médiatörvénnyel màr szépen bemutatkozott. Es amikor az unio felszolitotta ezzel kapcsolatban, még mindig csak a magàét hajtogatta, hogy ne mondjam, “pofàzott”…
  Össze kell fogni a népnek, és irni az Unionak, panaszkodni, hogy ne hagyjàk, hogy azt csinàljon a néppel, amit akar, hogy kisérjék mindig figyelemmel. Többek között erre szolgàl az unio, ki kell hasznàlni ezt a pozitivumot!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 38. Rendes emberről nem lehet ilyen fotót készíteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Untersovszky hősiesen alákérdez 2014. január 23. csütörtök

Hogyan jut Fidesz-pénz az ATV tulajdonosához? 2013. november 21. csütörtök | AN

A Fidesz náci stílusú propagandát folytat 2013. november 16. szombat | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos