Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Alkotmányellenes puccs 2011. március 29. kedd 17:48

 • Hozzászólások(130)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Alkotmányellenes puccs

Az érvényben levő Alkotmány tiltja azt, hogy bárki a kizárólagos hatalom megszerzésére törekedjen. Ezzel azonban már elkéstünk, ugyanis a Fidesz-KDNP koalíció nem a kizárólagos hatalom megszerzésére törekszik, hanem ezt a kizárólagos hatalmat gyakorolja. Biztos vagyok abban, hogy az Orbán-rezsim bukása után a mostani Alkotmányt vissza kell állítani, minden általuk hozott törvényt egyetlen tollvonással meg kell semmisíteni, ellenkező esetben semmit nem tehet az új demokratikus hatalom. A jelenlegi Alkotmány alapján bíróság elé kell állítani azokat, akik alkotmányellenes puccsal megváltoztatták Magyarország társadalmi-politikai berendezkedését. Előre szeretnénk kérni az Orbán-diktatúra utáni konszolidáció politikai vezetőit, hogy ne hozzanak olyan elvi határozatot, mint tették azt az első Fidesz-kormány után a szocialisták, amikor az MSZP politikai döntéssel garantálta, hogy Torgyán és Orbán ellen nem indítanak büntetőeljárásokat korrupciós ügyekben. Talán még mindig a kegyelmi kérvényeiket írogatnák Szegeden, nem pedig alaptörvénybe foglalva készítenék elő a tényleges életfogytiglani ítéleteket azoknak a politikai ellenfeleiknek, akik nem tisztelik majd a most készülő szentkoronás szűzmáriás alkotmányt és a belőle levezetendő elnyomó jogrendet. Mert azt, ugye, senki nem gondolja, hogy az új alaptörvény elfogadása után lesz annál nagyobb bűncselekmény, mint ezt az égetni való primitív papírhalmazt gyalázni. Már most tudnia kell mindenkinek, aki ebben részt vesz, hogy ha vége lesz ennek az ámokfutásnak, akkor nem lesz „kegyelem”, az alkotmányos rend megdöntéséért felelni kell. Ha nem így lenne, azzal újra elvetnék az erkölcstelenség, a viszály és a törvénytelenség magvát. Ezért a jelenlegi demokratikus erőknek, parlamenti ellenzéknek, már most deklarálniuk kellene, nehogy bárkit is váratlanul érjen, hogy ennek törvényes felelősségre vonás lesz a vége. Jogtudós emberek által kidolgozott formában közölni kellene azokat a büntetési tételeket, amelyek a hatályos Alkotmány szerint a demokratikus rendszer megdöntése miatt kiszabhatók. Ezt a bűncselekményt a Fidesz ma „alkotmányozásnak” hazudva követi el.

Egyesek tévesen úgy ítélik meg, hogy alkotmányosan végrehajtott puccsról van szó. Az Alkotmány nem ad felhatalmazást senkinek arra, hogy magát a társadalmi berendezkedést megváltoztassa, új rendszert hozzon létre. Hangsúlyozzuk: az Alkotmány a kizárólagos hatalom megszerzésére irányuló tevékenységet is tiltja, de Magyarországon már nem erre irányuló tevékenységet folytatnak, hanem a kizárólagos hatalmat gyakorolják. Ehhez kiiktatták a hatalmi ágak megosztását, a fékek és ellensúlyok rendszerét, a törvényhozás egyeztetési mechanizmusait. Ez nem lesz törvényes attól, hogy eltörlik azt az alkotmányt is, ami ezt tiltotta. Ami most „alkotmányozás” címén zajlik, az nem más, mint a törvénytelenség, a már gyakorolt kizárólagos hatalom utólagos legitimációja és bebetonozása. Ez puccs. A Fidesz-KDNP koalíció csupán kormányzásra kapott felhatalmazást és nem az alkotmányos rend megdöntésére, a társadalmi-politikai berendezkedés megváltoztatására. Erre a kétharmados parlamenti többség nem jogosítja fel. Ha lenne köztársasági elnök, Orbán Viktort le kellene tartóztatnia.

A Fidesz kétharmada birtokában kezdeményezhette volna, hogy szülessen egy új alkotmány. Feltéve, hogy betartja azokat a szabályokat, amelyek egy új alkotmány készítésénél szükségesek, és biztosítja a társadalmi részvételt, garantálja a lehetőséget, hogy a nép elfogadja vagy elutasítsa az új rendszer bevezetését. Itt nem ez történik, hanem erőszakkal megváltoztatják a politikai rendszert. Egy párt ideológiáját, szimbólumait fogalmazzák egy új alkotmányba, és ehhez igazítják a törvényeket. Ez diktatúra. Amit csupán Orbán Viktornak az a kijelentése “legitimál”, hogy a kétharmados parlamenti többséget eredményező demokratikus választás „forradalom” volt. Ez azonban fogalmilag kizárt.  Amikor majd a bíróság előtt kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan képzelte egyedül megváltoztatni az ország alkotmányos rendjét, és elsüti ezt a lózungot, ott  hangos röhögés lesz. 1989-ben vér nélküli forradalom volt, ami most zajlik, az ellenforradalom. Könnyen lehet, hogy ezt csak újabb forradalom tudja majd megdönteni.

Addig azonban cudar világ jön Magyarországra. Az nem véletlen, hogy az a pancser szöveg, amelyet hamarosan Magyarország alaptörvényeként elfogadnak, nem az Alkotmány nevet viseli. Az iPad-on vonaton írogatott minősíthetetlen szövegezésű primitív fércmű ugyanis nem üti meg egy alkotmánnyal szemben támasztható követelményeket. A nemzet megalázása az, ahogyan ezek alkotmányt készítenek. Ezek a zagyvaságok a rendszerváltás után csak elszigetelt szélsőjobboldali csoportocskák ákombákom szórólapjain voltak olvashatók, ma Magyarország alaptörvényének preambulumát alkotják. Ez Potyka bácsi és az antibolsevista, antifasiszta szövetség színvonala. Ezt a bevezetőt Bosnyák Imre is írhatta volna, aki Szálasi sírját gondozta. Ehhez képest Torgyán kisgazdái liberális demokraták és akadémiai professzorok voltak.

De a helyzet legalább tiszta: Orbán Viktor alkotmányellenes puccsot hajtott végre, eltörölte a demokratikus alkotmányt, a polgári jogrendet, helyette a saját rendszerét és hatalmát megalapozó alaptörvényt fogadott el. E naptól kezdve Magyarországnak nincs Alkotmánya. Orbán ezzel megszüntette az alkotmányos demokráciát, és létrehozta a Fidesz alaptörvényére épített alkotmányellenes félfeudális diktatúrát. A mi képzeletünk csak addig jutott, hogy Orbán olyan rendszert épít, amelyben mindig megszerzi a többséget, és nem lehet leváltani. Rá kell ébrednünk, hogy ez az ember olyan rendszert épít, amelyben neki mindig kétharmados többsége lesz. Nem adja ennél alább.

Orbán Viktor egyik legnagyobb csúsztatása az a mondat, amelyre százezreknek kellett volna utcára vonulni, hogy 1989 után valamiféle zavaros átmeneti időszak volt, amit ők most lezárnak. Amit ők lezárnak, az a modern polgári demokrácia volt, és ez csak azért volt átmeneti, mert azt ők most felszámolják. Magyarország húsvét után elindul a sötét középkor felé, a Duna-Tisza közén megszűnik a modern polgári Magyarország. Orbán állításával szemben most kezdődik el egy zavaros átmeneti korszak, amely vagy egy nagy bukással, forradalommal és az alkotmányos rend helyreállításával végződik (úgy tíz év múlva), vagy a királyság bevezetésével. Nem véletlen, hogy a „köztársaság” kikerült az ország nevéből, a Szent Korona pedig bekerült a legfőbb helyre, és „ugrásra készen várja”, hogy valódi közjogi funkciót kapjon. Nem lehet majd leváltani a Fideszt, de a fenyegetettség okozta stressz miatt Orbán arra törekszik majd, hogy a legkisebb veszély is elháruljon, és a királyság intézményével nyugalmat találjon a lelke. Nem fog, de Magyarország királyság lesz, ha addig el nem söpri egy éhséglázadás. Ha ezt megússza, akkor egy emberöltőre vége ennek az országnak, addig meneküljön mindenki, amíg tud. Ez a hatalom csak a nemzeti uszítással, ordas eszmékkel és elnyomással tudja fenntartani magát. A kisebbségek lesznek a bűnbakok, számkivetett, bujdosó lesz, aki nem lelkes híve a vallásos képmutató ájtatoskodásnak, a buta öntelt melldöngető magyarkodásnak. Aki nem lesz együttműködő híve az új rendszernek, az előtt bezárulnak az ajtók. Ha lenne pénzem, vagyonom, azonnal menekíteném. Az nemcsak szimbolikus aktus lesz, hogy fel kell esküdni az új alaptörvényre és az új hatalomra. Jobbágyok lesznek az egykori polgárok, akiket éppen csak meg nem ostoroznak majd az Audikban pöffeszkedő fidesznyikek. Ennyi történik, ennyi az új rendszer. Kormányzás címén pedig csak ennek a hatalmi gépezetnek a működtetése várható. Kormányozni nem tudnak, az ország rendbetételére nincs tervük, fogalmuk nincs, mit kellene kezdeni a lényeges dolgokkal.

Az új alaptörvény megnyit bizonyos kapukat, más dolgokat homályban tart, viszont egyértelmű ideológiai iránymutatást tartalmaz. A történelmi alkotmányra vonatkozó hivatkozás jól mutatja, merre tart Magyarország. Ebből minden elnyomó törvényt és minden elképzelhető aljasságot le lehet vezetni, ahogyan ezt meg is teszik majd. Az igazi feketeleves nem maga az alaptörvény, hanem azok a sarkalatos törvények lesznek, amelyeket ebből az alaptörvényből levezetnek. A bilincs akkor kattan mindenki kezén. A logika világos: forradalom történt, a nép Magyarország megújítására szavazott, soha nem látott (sic!) felhatalmazással bízta meg a nemzeti erőket, hogy új országot hozzanak létre. A felhatalmazás birtokában soha nem látott mértékű nemzeti konzultáció és kérdőívezés keretében a nép elsöprő többsége értett egyet a soha nem látott új alaptörvény rendelkezéseivel. Az új alaptörvény pedig meghatározta a főbb irányokat, és a sarkalatos törvényekre bízta a részletek kidolgozását. Aki a sarkalatos törvények ellen támad, az az alaptörvény, ezen keresztül a nép akarata ellen támad. Orbán ma még csak azt mondja, hogy akik nem vettek részt az „alkotmányozásban”, azok elárulták a választóikat (sic!). Holnap ezek már hazaárulók lesznek. És lesz majd törvény arra, ha valaki nem tiszteli eléggé a Fidesz alaptörvényét. Miközben Orbán a demokratikus alkotmányt, amelynek alapján uralkodik, amire felesküdött, naponta sérti meg.

Akkor csukódik rá Magyarországra a börtönajtó, amikor kihirdetik a Fidesz alaptörvényéből levezetett új választási törvényt, és kiderül, hogy nyista hatalmi váltógazdálkodás. Amikor kihirdetik az új egyházügyi törvényt, ami kapásból szektának és eretnek, jogfosztott közösségnek minősíti majd a katolikus egyház valamennyi alternatíváját, kommunista idegenszívűnek az ateistákat, a nemzet rombolóinak a hitetleneket. Tovább erősítik a tendenciát, hogy a gyerekeket papok nevelésére kell bízni, és elfoglalják a maradék iskolákat. Templomba kell járni vasárnap, nem a bevásárlóközpontba, különben a gyerek jövője el van vágva. Bővebbet erről Semjén Zsolttól megtudhatunk. Amikor megalkotják majd a törvényeket a bíróságokról, az ügyészségről, és kiderül, hogy nincs független igazságszolgáltatás, ahova fordulni lehetne, akkor jön a koppanás. Amikor az Alkotmánybíróságból csúfot űznek. Jönnek Rákosi legjobb tanítványai, irigykedve nézne rájuk a nagy Sztálin. A koncepciós perek majd megtörik a „múlt erőit”. Amikor igazán működésbe lép a médiatörvény, amire jószerivel már nincs is szükség. Néhány napot Magyarországon töltöttem, volt szerencsém közszolgálati híradót látni és elképedtem. Utoljára Jordániában láttam ehhez hasonló tévét. Döbbenten néztem magam elé, hogy itt emberek élnek? Ez a 21. század Európájában történik vagy ez csak egy rossz álom?

Kiépül a börtön. Hogy ez egy börtön, azt majd akkor tudja meg valaki, ha ki akar „menni” belőle. Vagyis, amíg meghúzza magát a polgár, amíg nem lázad, addig megúszhatja. Amíg semmi nem veszélyezteti ezt az elmebeteg rendszert, addig szabadon lehet sétafikálni, még írogatni is őfelsége kedvenc ellenzéki lapjaiban, amelyeket nem kebeleznek be vagy nem nyírnak ki. Lehet látszólag egyenes beszéddel pótcselekvést végezni, a feszültséget levezetni, a jól meghúzott határokig, lehet Semjén Zsolt kedvenc ellenzéki televíziójában bizonyítani, hogy van sajtószabadság. Nem kell félni a következményektől, mert a háttérben jól működik az egyeztetés, a „család” pedig – mint közös érték – összetart. A nyílt és kemény diktatúra akkor jön el, amikor valaki vagy valami veszélyezteti az önkényt. Kadhafi sem lőtte mindig a népét, csak amikor muszáj volt. És ne legyen illúziója senkinek. Már ma is „pofa be” van, ha nem akarja valaki az állását elveszíteni. Szellemiségében a Horthy-rendszer jön el, csendőrök, vármegyék, urak és jobbágyok, a magyar faj felsőbbrendűsége, durvaságában pedig a kommunista rendszer jön vissza, amint veszélybe kerül a „nemzeti együttműködés”. Lehet választani, ki lesz besúgó és kiről jelentenek.

Néhány héttel ezelőtt, amikor azt kérdeztem egy írásomban, hogy „miért nem ordítotok”, sokan kioktattak, hogy nem kell ordítani. Most látom az eszeveszett kapkodást, hogy egy nappal a demokratikus államrend felszámolása előtt tiltakozást szervezzenek. Bravó! Most kezdenek felébredni. Az eszükbe sem jut, hogy minek addig is várni? Már most is késő. Két hónapja minden nap százezreknek kellene tüntetni, igenis ordítani, nem piknikelni ez ellen az aljasság ellen, ami készül, hogy meghallja a világ, hogy beleremegjen Orbán füle. Egy hónap kell az előkészületre? Vicc. Ha valaki a felcsúti focicsapatban ennyit totojázik egy lövés előtt, azt öt perc után lecserélik, mert az ellenfél már régen elviszi a labdát. Menjen ki tíz ember. Holnap lesznek húszan, holnapután százan, két hét múlva százezren. Mire kell várni? Kire? Ha csendben elfogadják ezt az alaptörvényt, vége. Onnantól törvénytelen lesz az, amihez ma még joguk van. Azonnal ki kell menni az utcára!

Kivel? Senkivel. Egyedül, meg a haverral. Aztán majd mennek mások is. Voltam Budapesten. Láttam a boldogságot, lágy volt szőke és másfél mázsa. Elszoktam tőle, régen nem láttam ennyi üres tekintetű, buta embert az utcákon. Őszintén megesett a szívem, hova jutott ez az ország. Nincs fontosabb, mint újra felemelni ezt a népet. Ha egyszer lesz demokratikus Magyarország, akkor az legyen az első dolga, hogy kiműveli az emberfőket. Fájdalom, hogy mennyit butult ez az ország. Nem is csodálkozom, hogy ezt meg lehet vele tenni. Sokan ma még egy kérdést sem tudnának elismételni, nemhogy válaszoljanak rá. Mit tettek ezzel az országgal? Ezek csak akkor fognak lázadni, ha nem lesz, aki megtömi a bendőjüket. Sírni való, hogy sokan az állatok szintjén élnek és gondolkoznak. Ezek a nemzeti együttműködés támaszai. Csak arra kell vigyázni, hogy kapjanak annyit enni, hogy ne lázadjanak. Szomorú látvány. De vannak még Magyarországon százezrek, talán milliók, értelmes és okos emberek. Ha nem értik meg, hogy ezek a napok az utolsók, amikor még tehetnek valamit, a fejüket verik majd a falba, mert utána ilyen lehetőségük már nem lesz.

Nincs még minden veszve. Nincs joguk elvenni az országunkat, nincs joguk ahhoz, hogy félve lépjünk saját hazánk földjére, nincs joguk ahhoz, hogy alapvető emberi jogainkat elvitassák. Lehetne egy szép és kedves, barátságos hazánk, ahol mindenki otthon érzi magát, boldogul, szabadságban és békében él. De nincs, mert van egy Orbán Viktorunk, aki Felcsúton álmodott magának egy nagyot. Azért az mégis túlzás, hogy a mai modern világban, az Európai Unió tagjaként, ezt az aljasságot megcsinálhassa egy országgal, hogy betonba döngölhessen bennünket. Mi nem az orosz hadsereg vagyunk, hanem békés, demokratikusan gondolkodó magyar emberek. Semmivel nem rosszabbak, mint ő és a talpnyalói. És nem lehet nyugodt életünk. Ez az ember a rákfenéje mindennek. De a magyar történelemnek egy bizonyos hagyományát testesíti meg, és félő, ha nem lenne Orbán, lenne más, aki ezt a hagyományt követné, ezekre a zsigeri indulatokra építene.  Ezért, ha egyszer megszabadulunk Orbántól, ideje lenne ezzel a hagyománnyal is leszámolni. Hogy mi e hagyomány lényege? Azt könnyű beazonosítani: mindaz, ami abban a förtelemben benne van, amit ezek alaptörvényüknek neveznek.

Ebben a helyzetben megdöbbentő, hogy egyesek „emlékmenetet” szerveznek a köztársaságért. Emlékeznek, ahelyett, hogy meg akarnák védeni. Persze, későn kaptak észbe, nem csoda, hogy már csak emlékezni akarnak. De ez hiba, ha megszavazták az Alkotmány és a demokrácia eltörlését, akkor sem beletörődve emlékezni kell rá, mint egy halottra, hanem küzdeni érte, és nem engedni, hogy akármit szó nélkül megtehessenek. Az egzisztenciális bizonytalanság nem most fenyeget igazán, ha valaki most tüntet. Az egzisztenciális bizonytalanság azután jön el, amikor a feudalizmust bevezetik.

Ne legyetek ledermedve emberek. Félelemben, rettegésben, elnyomásban akartok élni, akiknek a fejére olvassák az Aranybullát a 21. század elején? Ki kell menni az utcára! Tüntessetek! Most, azonnal. Amíg megtehetitek.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.9/5 (85 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +147 ( 161 szavazatból)
Bartus László: Alkotmányellenes puccs, 4.9 out of 5 based on 85 ratings

 • Hozzászólások(130)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

130 Reader’s Comments

 1. Tartós R. Béka,
  “Én, mint a jelenlegi Fidesz-KDNP kormány egyik szavazója a sokból, kifejezetten felháborítónak tartom, hogy itt valakik el akarják vitatni a kormány törvényes jogát arra, hogy éljen a felhatalmazásával.”
  NEM vitatjuk el a jogot, hogy a FideSS-kormány ÉLJEN a felhatalmazásával. Az viszont igenis erősen vitatjuk, hogy VISSZAÉL vele.
  “Az én szavazatomban bizony benne volt, hogy írják meg végre az új Alkotmányt, ami már nem ideiglenes.”
  A mi szavazatunk viszont arra hatalmazta fel őket, hogy LEGJOBB TUDÁSUK szerint vezessék az országot, ne KÉNYÜK-KEDVÜK szerint.
  “És a demokrácia csorbulása lenne, hogyha nem juttathatnák érvényre az én (is) akaratomat, noha erre megkapták a felhatalmazást!”
  A demokrácia csorbulása pontosan az, AHOGYAN ők érvényre juttatják a SAJÁT akaratukat. Régen szarnak ők már a te szavazatodra, majd 4 év múlva leszel újra fontos nekik, mikor meg kell hosszabbítsd az országlásukat.
  Úgy látom, nem olvastad el a cikket. Na még egyszer:
  http://es.hu/2011-03-23_alkotmanyozas-8211-mi-vegre-i
  Vagy csak rosszul esett az igazság, mert nem volt olyan hangzatos, mint a Führer lózungjai?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 2. Eh, Béka,
  látom, süketnek magyarázom, miért volt nagy Beethoven.
  Hivatkozzak inkább a Boney M.-re? :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 3. sajtkukac,
  az 1933-as választás már nekem is volt eszemben, fel is akartam használni. Örömmel látom, hogy másnak is eszébe jutott a párhuzam. Gratulálok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 4. Ennek a Tartós Békának üzenem, hogy – ha eddig nem tette, – olvassa József Attila verseit, mondjuk 1935-től. Abból /is/ megtudhatja, mi volt, mi van, és mi lenne, ha hagynánk.
  Bartus Lászlónak igaza van. Tökéletesen.
  Menni kéne,menni kéne, amíg lehet. Nem elég, hogy ide írogatunk.
  Már sokszor mondtam, mondom most is, hogy a műveletlenség, ostobaság, sötétség jellemzi ezt a kormányt, a mostani felkenteket. És ilyeneket kíván alattvalónak is. Mint ez a tartós béka.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 5. Vétkesek közt cinkos aki néma….
  “amikor jöttek a zsidókért nem szóltam, mert nem voltam zsidó, amikor jöttek a kommunistákért nem szóltam, mert nem voltam kommunista, amikor jöttek a homoszexuálisokért nem szóltam, mert nem voltam homoszexuális. Amikor értem jöttek már nem volt aki szóljon”
  Igen, most kell szólni amíg még lehet.
  Tartós nem olvas József Attilát. A jobboldalnak “túl komcsi”.
  De nem olvasnak Radnótit sem.
  De még az általuk sokszor idézett Petőfit sem értik meg. Petőfi és a márciusi ifjak pont az olyan rezsim ellen harcoltak amit a jobboldal most az egekig magasztal.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 6. Jimbo,
  amennyire látom, ez az eredeti idézet:
  Niemöller, Martin német protestáns teológus:

  “Amikor a nácik elvitték a kommunistákat, hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat, hallgattam, mert nem voltam szociáldemokrata. Amikor elvitték a szakszervezetiseket, nem tiltakoztam, hiszen nem voltam szakszervezetis. Amikor elvitték a zsidókat, nem tiltakoztam, hiszen nem voltam zsidó. Amikor engem vittek el, már nem volt, aki tiltakozhatott volna.”
  De azért csekkold le te is, nehogy valami “FideSS-es Göbbels” ebbe kapaszkodjon bele, hogy már idézni se tudunk. :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 7. Hehehe.Oké. Amikor rákerestem nekem is rövidnek tűnt. Azt hittem én emlékszem rosszul.
  Majd jön békuci és erényeink hiányát bizonyítandó veti a szemünkre az eszméinket tükröző idézeteket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 8. megvan! http://hu.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 9. Könnyen lehet osztani az észt külhönban élve. Itthon élni, tenni a dolgát mindenkinek ott ahol van, minden eszközével lehetőségével. Hőbölögni, kritizálni, mellébeszélni…ez nagyon megy. Egyszer végre rendet kell tenni, tudom, ez fáj…de eljött végre ennek is az ideje.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (9 szavazatból)
 10. Ha a jelenlegi alkotmány szerint tilos kizárólagos hatalomra törni bárkinek, akkor ezt az ellenzék és az értelmiség miért nem mondja nap mint nap? Hol van a tiltakozásuk e szerint az érvelés szerint a parlamentben, a sajtóban? Miért nem mondják ki, hogy a FIDESZ ezért illegitimmé vált? Miért az egyszerű polgároknak kell utcára menniük megvédeni a demokráciát? Nemcsak Orbánról derül ki, hogy a “király meztelen”, hanem az ellenzékről és az értelmiségről is. Gittegylet. Sólyom úrnak kéne a leg hangosabban kimondania Orbán illegitimmé válását. Sunyi módon hallgat!!!!Ennek az lesz az eredménye, hogy vér fog folyni, de nem a felelősöké, hanem a polgároké mindkét oldalról. Azután a győztes majd új nemzeti ünnepet csinál a győzelméből, a halottakkal meg ki törődik utána?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 11. öregszeder,
  itt a cikk, amiből kiderül a FideSS turpissága.
  Attól persze még nap mint nap kéne velük ordítozni, de sajnos az ellenzékre (is) eléggé illik J.J. Zmaj költeménye:
  “Nincsenek itt oroszlánok, döglött kutyák között járok.”
  És ha ők nem teszik, nekünk kell.
  Ahogy angolul mondják: Ain’t nobody but me. (irodalmi fordításban: Ha senki sem, akkor majd én)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 12. bocs, a link kimaradt: http://es.hu/2011-03-23_alkotmanyozas-8211-mi-vegre-i

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 13. Drága Bartus úr,
  nem megy senki sehova. De tegyük fel, hogy mennek. Kivonulnak. Ugyanolyan szépen, lényegében meghunyászkodva, mint a Szabadsajtó utcánál. Akár sokan.
  Ennek csak max. két haszna van: alibitüntetők vagyunk Orbánnak, aki ránk mutatva nyugodtan, cinikusan mondhatja: miről beszélnek, hölgyeim és uraim? Hogy lenne a demokrácia veszélyben? Hiszen íme, önök bizonyítják: lám, lehet tüntetni, ellenvéleményt mondani. A másik “eredmény”: az illegitim, újfasiszta jobbiknak dolgozunk.
  Ugyanis e kivonulók legjobb esetben is csak azt tudják: mit ne! De hogy akkor mit és főleg hogyan – erről egyedül csak a jobbiknak van határozott koncepciója és hozzá megfelelő eszközei.
  És ahhoz sok idő kell, amíg ez újabb balos-libes-demokrata-érzelműnek tűnő utcára járókból kitermelődik valami olyan formáció, ami már a “mit és hogyan?” kérdésre is határozott, ésszerű és főleg elfogadható válaszokat fog tudni adni. Addig csak orbán és a jobbik fog itt tobzódni még jó darabig.

  És még, drága Bartus úr: sajnos nem lehet csak a fideszt kárhoztatni. A 20 év minden politikai garnitúrája (jobbról-balról) vastagon sáros abban, ami most létrejött. Ezért nincs a fidesz-jobbiktól se középirányban se balra semmi de semmi. A ballib part egy romhalmaz. És ott senki se fog építkezni tudni azok közül, akik a 20 év alatt benne voltak a “buliban”, mert a hitelüket ők maguk váltották aprópénzre. Most, hogy mindezt Paul Lendvai is megírta az elkúrt ország c. könyvében, már biztos vagyok benne, hogy nem az én beteges mániám ezt hajtogatnom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 14. Azt mondta a Szijjáró a minap, hogy Ők örülnek, hogy megyünk tüntetni, mert ez azt bizonyítja, hogy van demokrácia.
  Szóval nem tüntetni kéne, hanem fosztani, nem vagyont, meg boltokat, hanem hatalmat. A hatalomtól megfosztani ezeket a semmirekellő vigyori ficsúrokat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 15. Bíborka,
  erről van szó. Egyiptomban is így kezdődött. Előbb tüntetés, aztán röpült a Vezír:

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 16. Kedves Bonhomme!
  Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet erre a cikkre, tetszett.
  Vannak persze kiváló emberek, akik felhívják a közvélemény figyelmét a veszélyekre, de őket gyorsan elintézik a karaktergyilkosok. Konkrétan azért háborgok, mert annak ellenére, hogy ellenzéket is “tartunk” a Parlamentben, mégis nekünk kell kézbe venni a dolgokat, mert nem jól végzik a feladatukat. Mindenhez a polgár sem érthet és nem is ér rá mindig, mindennel foglalkozni, ráadásul könnyen félre vezethetik. De, ha muszáj, akkor tegyük mi, a fene egye meg!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 17. munkákat, szakmákat összevetve, talán a politikusi mesterség esetén a legnagyobb a lehetősége annak, hogy ne azzal foglalkozzanak a mesterségüket kitanult emberek, amit a (naív) közvélemény elvár tőlük, illetve amire “fölesküdtek”. ez egyrészt magából a munka sajátságaiból adódik, másrészt a valóságos emberi természet igazi jellegéből.
  - azon kár keseregni, hogy egy politikus nem jó ember, nem erkölcsös, nem önzetlen, a maga érdekeiért cselekszik, ésígytovább… ezek a várakozások csak azt mutatják mennyire félreismerjük magunkat, az ember legalapvetőbb indítékait. nos, szerintem mindenki elsősorban saját magáért, családjáért vállal áldozatokat, az embert nem az önzetlenség és a jóság irányítja, az ember alapvetően önző, irígykedő lény (mellesleg pontosan az irígységre épített a marxizmus proletárdiktatúra eszméje, és ezt az irígységet bújtják, leplezik az “igazság” fedőnévvel az antiszemitizmus és az egyéb szélsőjobb demagógiák).
  - a politikus is, mint bármelyikünk, jó munkát akar végezni (olyan nincsen, hogy valaki úgy kezdené munkanapjait, hogy no ma is jól elszúrok valamit…). csakhogy amíg egy boltos, iparos, orvos esetében nyilvánvaló kritériumok vannak, hogy ki egy jó szakember, politikus esetén az egyébként létező kritériumok korántsem nyilvánvalóak. a siker első közelítésre is legalább “két oldalú”. ez politikus esetén: karrier, hatalom, egyéni haszon az egyik oldalon, egy működő közösség, bizalom, megbecsülés a másik oldalon.
  - természetesen a lakosság nem azért “áldoz” a politikusaira, hogy azok kiéljék ösztöneiket, hanem azért, hogy munkájukból a közösségeknek haszna legyen. szerintem pontosan erre az ellentmondásos érdekeltségre szolgálnak egy jogállam és a (tágabban értelmezett) demokrácia kellékei, alkotmánytól a parlamentig, alkotmánybíróságtól a nyilvánosságig, szavazástól a polgári elégedetlenségig.
  - tehát nem azon érdemes keseregni, hogy el lettek kúrva a dolgok, hogy 2o éve egyfolytában el lettek játszva az esélyek (ami ráadásul nem is igaz), hanem minden áron meg kell akadályozni, hogy ne számolja föl a jelenlegi hatalom a jogi biztosítékokat, a demokratikus eszközöket, vagyis az egyedüli lehetőséget arra, hogy a természetes emberi ösztönöket, a politikusi önkényt a közösség féken tarthassa, és működésüket (önző módon) a maga javára fordíthassa.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 18. :) … és a Vezír röpte bizonyította igazán, hogy TÉNYLEG van demokrácia.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 19. ödy,
  jó az eszmefuttatásod. Ezért nem kell mentelmi jog. Tanulja meg a nyavalyás politikusa, hogy a hatalommal felelősség is jár. Ha te kárt csinálsz a cégednél, téged is felelősségre vonnak és megbüntetnek, ill. még ki is fizettetik veled a kárt. Ezek meg úgy érzik, “játszásiból” lehet mindent, mint az óvodában, csak itt még el sem tudjuk hajtani őket a “homokozó”-ból. Legalábbis nem egyszerűen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 20. ödy! Mindaz igen okos és szép dolog, amiket mondasz. Azonban semmivé porlik a gyakorlati próbán: “minden áron meg kell akadályozni,” – no és mégis, hogyan? És mi az az ár? És kik fogják fizetni? Egy demokratikusan megválasztott 2/3-os kormány ellenében, amiket lehetne tenni demokratikus eszközökkel, arra a harmatos lelkű ballibes-demokrata féle népek nem képesek. Különben be se következett volna ez a helyzet.

  Csak ha a kétkezibb, földönjáró istenadta tömegesen be-/ megindul… ha a fidesz bekómásított tömegbázisa nem kezd el ébredezni, józanodni, csak akkor lesz itt valami akadályoztatás. És ha még szerencsénk is van, és nem a fasiszták profitálnak majd az elégedetlenkedésekből…. de talán álomból elég ennyi egyelőre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 21. Lemaradt a szokásos mantrám: bár demokratikusan került a fidesz a 2/3 birtokába, de törvényszegő módon (párizsi békeszerződés megsértésével). De hát ez a törvényszegés nem érdekli a világot, kényelmesebb szépen szemet hunyni fölötte, és látszatból jóízűeket szörnyülködni, és látványcsodálkozni, hogy hah, vajh mi is folyik Magyarországon?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 22. e-Vita
  vállalom a harmatost, mondjuk a libest is, de a “ballal” ne sértegess (mert megy a jobb) :-) véleményem ugyanis (szándékom szerint) abszolút individualista alapokon és nem kollektivista megközelítésből indul.
  de abban teljesen igazad van, hogyha feszegeted a hogyan és a mindenár kérdését, és hogy ki fizessen. ez utóbbiból indulnék ki, az összefogás és a közös cselekvés alapja éppen és egyedül az lehet, hogy senki nem szeretne fizetni, azaz életében, életterében, fizikailag, szellemileg megszorongattatva találni magát.
  az összefogás, a demonstrációk, a civil mozgalmak, a helyi (önkormányzati) vezetők kiállása,…, a józan gondolkodás és az emberi lét értelmében vetett hit megőrzése, szerintem hatékony demokratikus eszközök, és eredményesebbek is talán, bármilyen erőszakos lépésnél, melytől sokan félnek, és nem csak a 2/3-ból (mert én is, mert te is,…)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 23. szevasz bonhomme! :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 24. Ez a Tartósan Begőzölt Béka is csak arra jó példa, hogy a magyar jobboldalnak csak akkor van baja a pártállammal, ha az nem az ő pártállama.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 25. Talán előbb kellene egy politikai formációt találni, amelyik a meglevő játékszabályokkal választást tud nyerni, lehetőleg olyat, ami az alkotmánymódosításra (újraírásra) képes, azaz kétharmadost. Nem mennék bele abba, hogy ez szerintem ez miért nem megy ( a modern negyvennyolc most állt össze, van a negyven, meg a nyolc), elég abban megállapodni, hogy ugye államcsínyt Bartus úr sem szeretne. Ha ebben maradhatunk, akkor meg is vagyunk a cikk műfaji meghatározásával: HŐZÖNGÉS.

  Ja az új alkotmányhoz meg nehogy már csakazértis alapon hozzányúljanak – biztos sok minden benne lesz, de már csak a közpénzügyi fejezet és amiatt az egy mondast miatt is MEGÉRI az új alkotmány, hogy mindenki a képességei szerint felelős önmagért.

  Ha követném a cikkíró csúsztatásait, akkor itt bizony nyugodt szívvel kijelenthető lenne, hogy a cikkk és a cikkíró a felelőtlenség visszasírója.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (3 szavazatból)
 26. Teljesen igaza van Lacinak, minden szó a helyén van. De: addig Magyarországon nem lesz, nem lehet megújulás, amíg a most még tanácstalan több millió potenciális választó nem talál egy tisztességes (legyen az baloldali vagy jobboldali) pártot, amelyikre szavazni lehet. Egy becsületes, feddhetetlen emberre van szükség, aki nem járatta le magát, akinek elég pénze van ahhoz, hogy pártot alapítson (hol van ilyenkor az első száz vagy kétszáz), aki az egyéni és pártérdekek diktálta haszonszerzés helyett végre a köz érdekében tevékenykedik, hogy olyan ország születhessen, amelyik nem süllyed el a Balkánban. Legyünk őszinték: hiába volt itt rendszerváltás, hiába csatlakoztunk az EU-hoz, a zemberek fejében továbbra is ott a pókháló. Ha nem lenne, akkor a kétharmad sem született volna meg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 27. A Tartos Békával kapcsolatos rengeteg hozzászóláshoz csak annyit tennék hozzá, hogy van egy természeti törvény. Ez azt jelenti,hogy a butaság alapját az Isten mindenkinek biztosítja, amit aztán mindenki úgy fejleszt, ahogy akarja. Tartós ezt kiválóra fejlesztette. A hülyeség tehát nem bűn, – A BŰN AZ, HA VALAKI EZZEL VISSZAÉL

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 28. A hülyeség ragadós…úgylátszik.
  MZ/X nek akartam adni egy negatívot de valahogysikerült rámragsztania a hülyeségeit….és sajnos mellényúltam. :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 29. Sebaj Geyza, a bejegyzésed után már legalább látja, hogy még véletlen sem ért vele egyet itt senki. De legközelebb szólok a főnöknek, s bukott az aznapi béred :D

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 30. Gubbancs!
  Tökéletesen igazad van. A mai közgondolkodásban ugyanis kétféle politikus van: az egyik már lopott és csalt, a másik meg majd fog lopni és csalni. Így aztán a bizonytalan emberek nem tudják kinek higgyenek. Aki meg a vízen is tud járni, azt meg keresztre feszítik. Az elmúlt 8 év alatt egyetlen igaz beszéd hangzott el az őszödi. Ezt a jobboldal azonnal arra használta fel, hogy a hatalmat megragadhassa. Nem rajtuk múlott, hogy ez nem történt meg. A szoclib. kormány nagy melléfogása volt, hogy akik a parlament előtti kordont elbontották, azokat azonnal meg kellett volna büntetni, hiszen az alkotmányos rend ellen vétettek. Most meg az akkori kordonbontók még a köztársaságot is lebontják.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos