Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Alkotmányellenes puccs 2011. március 29. kedd 17:48

 • Hozzászólások(130)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Alkotmányellenes puccs

Az érvényben levő Alkotmány tiltja azt, hogy bárki a kizárólagos hatalom megszerzésére törekedjen. Ezzel azonban már elkéstünk, ugyanis a Fidesz-KDNP koalíció nem a kizárólagos hatalom megszerzésére törekszik, hanem ezt a kizárólagos hatalmat gyakorolja. Biztos vagyok abban, hogy az Orbán-rezsim bukása után a mostani Alkotmányt vissza kell állítani, minden általuk hozott törvényt egyetlen tollvonással meg kell semmisíteni, ellenkező esetben semmit nem tehet az új demokratikus hatalom. A jelenlegi Alkotmány alapján bíróság elé kell állítani azokat, akik alkotmányellenes puccsal megváltoztatták Magyarország társadalmi-politikai berendezkedését. Előre szeretnénk kérni az Orbán-diktatúra utáni konszolidáció politikai vezetőit, hogy ne hozzanak olyan elvi határozatot, mint tették azt az első Fidesz-kormány után a szocialisták, amikor az MSZP politikai döntéssel garantálta, hogy Torgyán és Orbán ellen nem indítanak büntetőeljárásokat korrupciós ügyekben. Talán még mindig a kegyelmi kérvényeiket írogatnák Szegeden, nem pedig alaptörvénybe foglalva készítenék elő a tényleges életfogytiglani ítéleteket azoknak a politikai ellenfeleiknek, akik nem tisztelik majd a most készülő szentkoronás szűzmáriás alkotmányt és a belőle levezetendő elnyomó jogrendet. Mert azt, ugye, senki nem gondolja, hogy az új alaptörvény elfogadása után lesz annál nagyobb bűncselekmény, mint ezt az égetni való primitív papírhalmazt gyalázni. Már most tudnia kell mindenkinek, aki ebben részt vesz, hogy ha vége lesz ennek az ámokfutásnak, akkor nem lesz „kegyelem”, az alkotmányos rend megdöntéséért felelni kell. Ha nem így lenne, azzal újra elvetnék az erkölcstelenség, a viszály és a törvénytelenség magvát. Ezért a jelenlegi demokratikus erőknek, parlamenti ellenzéknek, már most deklarálniuk kellene, nehogy bárkit is váratlanul érjen, hogy ennek törvényes felelősségre vonás lesz a vége. Jogtudós emberek által kidolgozott formában közölni kellene azokat a büntetési tételeket, amelyek a hatályos Alkotmány szerint a demokratikus rendszer megdöntése miatt kiszabhatók. Ezt a bűncselekményt a Fidesz ma „alkotmányozásnak” hazudva követi el.

Egyesek tévesen úgy ítélik meg, hogy alkotmányosan végrehajtott puccsról van szó. Az Alkotmány nem ad felhatalmazást senkinek arra, hogy magát a társadalmi berendezkedést megváltoztassa, új rendszert hozzon létre. Hangsúlyozzuk: az Alkotmány a kizárólagos hatalom megszerzésére irányuló tevékenységet is tiltja, de Magyarországon már nem erre irányuló tevékenységet folytatnak, hanem a kizárólagos hatalmat gyakorolják. Ehhez kiiktatták a hatalmi ágak megosztását, a fékek és ellensúlyok rendszerét, a törvényhozás egyeztetési mechanizmusait. Ez nem lesz törvényes attól, hogy eltörlik azt az alkotmányt is, ami ezt tiltotta. Ami most „alkotmányozás” címén zajlik, az nem más, mint a törvénytelenség, a már gyakorolt kizárólagos hatalom utólagos legitimációja és bebetonozása. Ez puccs. A Fidesz-KDNP koalíció csupán kormányzásra kapott felhatalmazást és nem az alkotmányos rend megdöntésére, a társadalmi-politikai berendezkedés megváltoztatására. Erre a kétharmados parlamenti többség nem jogosítja fel. Ha lenne köztársasági elnök, Orbán Viktort le kellene tartóztatnia.

A Fidesz kétharmada birtokában kezdeményezhette volna, hogy szülessen egy új alkotmány. Feltéve, hogy betartja azokat a szabályokat, amelyek egy új alkotmány készítésénél szükségesek, és biztosítja a társadalmi részvételt, garantálja a lehetőséget, hogy a nép elfogadja vagy elutasítsa az új rendszer bevezetését. Itt nem ez történik, hanem erőszakkal megváltoztatják a politikai rendszert. Egy párt ideológiáját, szimbólumait fogalmazzák egy új alkotmányba, és ehhez igazítják a törvényeket. Ez diktatúra. Amit csupán Orbán Viktornak az a kijelentése “legitimál”, hogy a kétharmados parlamenti többséget eredményező demokratikus választás „forradalom” volt. Ez azonban fogalmilag kizárt.  Amikor majd a bíróság előtt kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan képzelte egyedül megváltoztatni az ország alkotmányos rendjét, és elsüti ezt a lózungot, ott  hangos röhögés lesz. 1989-ben vér nélküli forradalom volt, ami most zajlik, az ellenforradalom. Könnyen lehet, hogy ezt csak újabb forradalom tudja majd megdönteni.

Addig azonban cudar világ jön Magyarországra. Az nem véletlen, hogy az a pancser szöveg, amelyet hamarosan Magyarország alaptörvényeként elfogadnak, nem az Alkotmány nevet viseli. Az iPad-on vonaton írogatott minősíthetetlen szövegezésű primitív fércmű ugyanis nem üti meg egy alkotmánnyal szemben támasztható követelményeket. A nemzet megalázása az, ahogyan ezek alkotmányt készítenek. Ezek a zagyvaságok a rendszerváltás után csak elszigetelt szélsőjobboldali csoportocskák ákombákom szórólapjain voltak olvashatók, ma Magyarország alaptörvényének preambulumát alkotják. Ez Potyka bácsi és az antibolsevista, antifasiszta szövetség színvonala. Ezt a bevezetőt Bosnyák Imre is írhatta volna, aki Szálasi sírját gondozta. Ehhez képest Torgyán kisgazdái liberális demokraták és akadémiai professzorok voltak.

De a helyzet legalább tiszta: Orbán Viktor alkotmányellenes puccsot hajtott végre, eltörölte a demokratikus alkotmányt, a polgári jogrendet, helyette a saját rendszerét és hatalmát megalapozó alaptörvényt fogadott el. E naptól kezdve Magyarországnak nincs Alkotmánya. Orbán ezzel megszüntette az alkotmányos demokráciát, és létrehozta a Fidesz alaptörvényére épített alkotmányellenes félfeudális diktatúrát. A mi képzeletünk csak addig jutott, hogy Orbán olyan rendszert épít, amelyben mindig megszerzi a többséget, és nem lehet leváltani. Rá kell ébrednünk, hogy ez az ember olyan rendszert épít, amelyben neki mindig kétharmados többsége lesz. Nem adja ennél alább.

Orbán Viktor egyik legnagyobb csúsztatása az a mondat, amelyre százezreknek kellett volna utcára vonulni, hogy 1989 után valamiféle zavaros átmeneti időszak volt, amit ők most lezárnak. Amit ők lezárnak, az a modern polgári demokrácia volt, és ez csak azért volt átmeneti, mert azt ők most felszámolják. Magyarország húsvét után elindul a sötét középkor felé, a Duna-Tisza közén megszűnik a modern polgári Magyarország. Orbán állításával szemben most kezdődik el egy zavaros átmeneti korszak, amely vagy egy nagy bukással, forradalommal és az alkotmányos rend helyreállításával végződik (úgy tíz év múlva), vagy a királyság bevezetésével. Nem véletlen, hogy a „köztársaság” kikerült az ország nevéből, a Szent Korona pedig bekerült a legfőbb helyre, és „ugrásra készen várja”, hogy valódi közjogi funkciót kapjon. Nem lehet majd leváltani a Fideszt, de a fenyegetettség okozta stressz miatt Orbán arra törekszik majd, hogy a legkisebb veszély is elháruljon, és a királyság intézményével nyugalmat találjon a lelke. Nem fog, de Magyarország királyság lesz, ha addig el nem söpri egy éhséglázadás. Ha ezt megússza, akkor egy emberöltőre vége ennek az országnak, addig meneküljön mindenki, amíg tud. Ez a hatalom csak a nemzeti uszítással, ordas eszmékkel és elnyomással tudja fenntartani magát. A kisebbségek lesznek a bűnbakok, számkivetett, bujdosó lesz, aki nem lelkes híve a vallásos képmutató ájtatoskodásnak, a buta öntelt melldöngető magyarkodásnak. Aki nem lesz együttműködő híve az új rendszernek, az előtt bezárulnak az ajtók. Ha lenne pénzem, vagyonom, azonnal menekíteném. Az nemcsak szimbolikus aktus lesz, hogy fel kell esküdni az új alaptörvényre és az új hatalomra. Jobbágyok lesznek az egykori polgárok, akiket éppen csak meg nem ostoroznak majd az Audikban pöffeszkedő fidesznyikek. Ennyi történik, ennyi az új rendszer. Kormányzás címén pedig csak ennek a hatalmi gépezetnek a működtetése várható. Kormányozni nem tudnak, az ország rendbetételére nincs tervük, fogalmuk nincs, mit kellene kezdeni a lényeges dolgokkal.

Az új alaptörvény megnyit bizonyos kapukat, más dolgokat homályban tart, viszont egyértelmű ideológiai iránymutatást tartalmaz. A történelmi alkotmányra vonatkozó hivatkozás jól mutatja, merre tart Magyarország. Ebből minden elnyomó törvényt és minden elképzelhető aljasságot le lehet vezetni, ahogyan ezt meg is teszik majd. Az igazi feketeleves nem maga az alaptörvény, hanem azok a sarkalatos törvények lesznek, amelyeket ebből az alaptörvényből levezetnek. A bilincs akkor kattan mindenki kezén. A logika világos: forradalom történt, a nép Magyarország megújítására szavazott, soha nem látott (sic!) felhatalmazással bízta meg a nemzeti erőket, hogy új országot hozzanak létre. A felhatalmazás birtokában soha nem látott mértékű nemzeti konzultáció és kérdőívezés keretében a nép elsöprő többsége értett egyet a soha nem látott új alaptörvény rendelkezéseivel. Az új alaptörvény pedig meghatározta a főbb irányokat, és a sarkalatos törvényekre bízta a részletek kidolgozását. Aki a sarkalatos törvények ellen támad, az az alaptörvény, ezen keresztül a nép akarata ellen támad. Orbán ma még csak azt mondja, hogy akik nem vettek részt az „alkotmányozásban”, azok elárulták a választóikat (sic!). Holnap ezek már hazaárulók lesznek. És lesz majd törvény arra, ha valaki nem tiszteli eléggé a Fidesz alaptörvényét. Miközben Orbán a demokratikus alkotmányt, amelynek alapján uralkodik, amire felesküdött, naponta sérti meg.

Akkor csukódik rá Magyarországra a börtönajtó, amikor kihirdetik a Fidesz alaptörvényéből levezetett új választási törvényt, és kiderül, hogy nyista hatalmi váltógazdálkodás. Amikor kihirdetik az új egyházügyi törvényt, ami kapásból szektának és eretnek, jogfosztott közösségnek minősíti majd a katolikus egyház valamennyi alternatíváját, kommunista idegenszívűnek az ateistákat, a nemzet rombolóinak a hitetleneket. Tovább erősítik a tendenciát, hogy a gyerekeket papok nevelésére kell bízni, és elfoglalják a maradék iskolákat. Templomba kell járni vasárnap, nem a bevásárlóközpontba, különben a gyerek jövője el van vágva. Bővebbet erről Semjén Zsolttól megtudhatunk. Amikor megalkotják majd a törvényeket a bíróságokról, az ügyészségről, és kiderül, hogy nincs független igazságszolgáltatás, ahova fordulni lehetne, akkor jön a koppanás. Amikor az Alkotmánybíróságból csúfot űznek. Jönnek Rákosi legjobb tanítványai, irigykedve nézne rájuk a nagy Sztálin. A koncepciós perek majd megtörik a „múlt erőit”. Amikor igazán működésbe lép a médiatörvény, amire jószerivel már nincs is szükség. Néhány napot Magyarországon töltöttem, volt szerencsém közszolgálati híradót látni és elképedtem. Utoljára Jordániában láttam ehhez hasonló tévét. Döbbenten néztem magam elé, hogy itt emberek élnek? Ez a 21. század Európájában történik vagy ez csak egy rossz álom?

Kiépül a börtön. Hogy ez egy börtön, azt majd akkor tudja meg valaki, ha ki akar „menni” belőle. Vagyis, amíg meghúzza magát a polgár, amíg nem lázad, addig megúszhatja. Amíg semmi nem veszélyezteti ezt az elmebeteg rendszert, addig szabadon lehet sétafikálni, még írogatni is őfelsége kedvenc ellenzéki lapjaiban, amelyeket nem kebeleznek be vagy nem nyírnak ki. Lehet látszólag egyenes beszéddel pótcselekvést végezni, a feszültséget levezetni, a jól meghúzott határokig, lehet Semjén Zsolt kedvenc ellenzéki televíziójában bizonyítani, hogy van sajtószabadság. Nem kell félni a következményektől, mert a háttérben jól működik az egyeztetés, a „család” pedig – mint közös érték – összetart. A nyílt és kemény diktatúra akkor jön el, amikor valaki vagy valami veszélyezteti az önkényt. Kadhafi sem lőtte mindig a népét, csak amikor muszáj volt. És ne legyen illúziója senkinek. Már ma is „pofa be” van, ha nem akarja valaki az állását elveszíteni. Szellemiségében a Horthy-rendszer jön el, csendőrök, vármegyék, urak és jobbágyok, a magyar faj felsőbbrendűsége, durvaságában pedig a kommunista rendszer jön vissza, amint veszélybe kerül a „nemzeti együttműködés”. Lehet választani, ki lesz besúgó és kiről jelentenek.

Néhány héttel ezelőtt, amikor azt kérdeztem egy írásomban, hogy „miért nem ordítotok”, sokan kioktattak, hogy nem kell ordítani. Most látom az eszeveszett kapkodást, hogy egy nappal a demokratikus államrend felszámolása előtt tiltakozást szervezzenek. Bravó! Most kezdenek felébredni. Az eszükbe sem jut, hogy minek addig is várni? Már most is késő. Két hónapja minden nap százezreknek kellene tüntetni, igenis ordítani, nem piknikelni ez ellen az aljasság ellen, ami készül, hogy meghallja a világ, hogy beleremegjen Orbán füle. Egy hónap kell az előkészületre? Vicc. Ha valaki a felcsúti focicsapatban ennyit totojázik egy lövés előtt, azt öt perc után lecserélik, mert az ellenfél már régen elviszi a labdát. Menjen ki tíz ember. Holnap lesznek húszan, holnapután százan, két hét múlva százezren. Mire kell várni? Kire? Ha csendben elfogadják ezt az alaptörvényt, vége. Onnantól törvénytelen lesz az, amihez ma még joguk van. Azonnal ki kell menni az utcára!

Kivel? Senkivel. Egyedül, meg a haverral. Aztán majd mennek mások is. Voltam Budapesten. Láttam a boldogságot, lágy volt szőke és másfél mázsa. Elszoktam tőle, régen nem láttam ennyi üres tekintetű, buta embert az utcákon. Őszintén megesett a szívem, hova jutott ez az ország. Nincs fontosabb, mint újra felemelni ezt a népet. Ha egyszer lesz demokratikus Magyarország, akkor az legyen az első dolga, hogy kiműveli az emberfőket. Fájdalom, hogy mennyit butult ez az ország. Nem is csodálkozom, hogy ezt meg lehet vele tenni. Sokan ma még egy kérdést sem tudnának elismételni, nemhogy válaszoljanak rá. Mit tettek ezzel az országgal? Ezek csak akkor fognak lázadni, ha nem lesz, aki megtömi a bendőjüket. Sírni való, hogy sokan az állatok szintjén élnek és gondolkoznak. Ezek a nemzeti együttműködés támaszai. Csak arra kell vigyázni, hogy kapjanak annyit enni, hogy ne lázadjanak. Szomorú látvány. De vannak még Magyarországon százezrek, talán milliók, értelmes és okos emberek. Ha nem értik meg, hogy ezek a napok az utolsók, amikor még tehetnek valamit, a fejüket verik majd a falba, mert utána ilyen lehetőségük már nem lesz.

Nincs még minden veszve. Nincs joguk elvenni az országunkat, nincs joguk ahhoz, hogy félve lépjünk saját hazánk földjére, nincs joguk ahhoz, hogy alapvető emberi jogainkat elvitassák. Lehetne egy szép és kedves, barátságos hazánk, ahol mindenki otthon érzi magát, boldogul, szabadságban és békében él. De nincs, mert van egy Orbán Viktorunk, aki Felcsúton álmodott magának egy nagyot. Azért az mégis túlzás, hogy a mai modern világban, az Európai Unió tagjaként, ezt az aljasságot megcsinálhassa egy országgal, hogy betonba döngölhessen bennünket. Mi nem az orosz hadsereg vagyunk, hanem békés, demokratikusan gondolkodó magyar emberek. Semmivel nem rosszabbak, mint ő és a talpnyalói. És nem lehet nyugodt életünk. Ez az ember a rákfenéje mindennek. De a magyar történelemnek egy bizonyos hagyományát testesíti meg, és félő, ha nem lenne Orbán, lenne más, aki ezt a hagyományt követné, ezekre a zsigeri indulatokra építene.  Ezért, ha egyszer megszabadulunk Orbántól, ideje lenne ezzel a hagyománnyal is leszámolni. Hogy mi e hagyomány lényege? Azt könnyű beazonosítani: mindaz, ami abban a förtelemben benne van, amit ezek alaptörvényüknek neveznek.

Ebben a helyzetben megdöbbentő, hogy egyesek „emlékmenetet” szerveznek a köztársaságért. Emlékeznek, ahelyett, hogy meg akarnák védeni. Persze, későn kaptak észbe, nem csoda, hogy már csak emlékezni akarnak. De ez hiba, ha megszavazták az Alkotmány és a demokrácia eltörlését, akkor sem beletörődve emlékezni kell rá, mint egy halottra, hanem küzdeni érte, és nem engedni, hogy akármit szó nélkül megtehessenek. Az egzisztenciális bizonytalanság nem most fenyeget igazán, ha valaki most tüntet. Az egzisztenciális bizonytalanság azután jön el, amikor a feudalizmust bevezetik.

Ne legyetek ledermedve emberek. Félelemben, rettegésben, elnyomásban akartok élni, akiknek a fejére olvassák az Aranybullát a 21. század elején? Ki kell menni az utcára! Tüntessetek! Most, azonnal. Amíg megtehetitek.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.9/5 (85 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +147 ( 161 szavazatból)
Bartus László: Alkotmányellenes puccs, 4.9 out of 5 based on 85 ratings

 • Hozzászólások(130)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

130 Reader’s Comments

 1. Az előbb hallgattam a Kálmán OLgát és a Szíjjártót, és valahogy nekem az jött le, hogy talán ami igazán kizökkenti ezeket abból a nagy magabiztosságból, ha a nemzetközi vélemény ellenük van. Talán már csak az az egyetlen pont, ahol meg lehet őket fogni. Itthon mindenkit és mindent bedaráltak, és magasról szarnak rá, hogy ki mit mond, de ha az EU-ban vagy más meghatározó hatalom negatív kritikával éri őket, az bosszantja. Igaz minden rossznak okozója a csúnya és gonosz MSZP, de hát mit lehet csinálni, vállalni kell, és ezen a fronton támadni.
  Én azt kérném Bartus Úrtól, hogy neki van lehetősége arra, hogy minél szélesebb kőrben tájékoztassa a közvéleményt és az amerikai sajtót az itt, nálunk elkövetett törvénytelenségekről.
  Mi itthon ígérjük, hogy kitartunk, és ha kell megyünk, csatlakozunk a felmentő sereghez.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (21 szavazatból)
 2. “és valahogy nekem az jött le, hogy talán ami igazán kizökkenti ezeket abból a nagy magabiztosságból, ha a nemzetközi vélemény ellenük van. ”

  Fontos számukra a nemzetközi vélemény, ezt az is bizonyítja hogy hamis fordításban küldték el az EU-nak a szentkoronás ‘kotmány tervezetét. Kihagytak belőle az EU-nál vélhetően biztosítékokat kicsapó részleteket. Mintha nem is Európában lennénk 2011-ben hanem a Szovjetunióban 1937-ben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 3. A die Zeit híreinél lehet regisztrálni és kommentelni. Főként németül, de
  angolul is. Azt vettem észre, Magyarországról egy hamis kép van. Akinek lehetősége van, írja meg az igazat.!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 4. Oláh Zsuzsanna,
  még csak pár napja olvasom a Népszavát, de már kezdek ismerkedni a többi szerző cikkeivel is. Eddig mind tetszett, persze a Bartus-cikkek a leginkább húsbavágóak a demokrácia lebontása okán (érdekes módon az első ilyen cikket forrásmegjelölés nélkül kaptam egy elszántan FideSS-gyűlölő barátomtól, utána kerestem rá a névre a neten).
  Én eleve úgy értettem, hogy a M.o.-on élő ismerőseidnek add tovább a linket. Én ma küldtem el vagy 250 ismerősnek az iwiw-en. Nem lehet tudni, kiben mit indít el. Egy Jézus nevű fickó pl. nem tudni, pontosan mi okból kezdett el prédikálni annak idején, de ma egy 2 milliárdos vallás alapszik a tanításain, sőt egy másik vallás is saját prófétájának ismeri el.
  Ez a csoportdinamika. Nem lehet előre tudni, mivé fajul végül egy “alapítói üzenet”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 5. rendben! udv. probalkozom azzal is!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 6. Riasztó az az elmebetegség, ahogyan ez a cikk gyalázza a törvényesen megválasztott kormányt pusztán azért, mert elvesztették a hatalmat azok, akiknek soha egy percre sem lett volna a hatalom közelébe kerülniük.
  A Fidesz-KDNP koalíció kétharmados felhatalmazása teljesen jogszerűvé teszi az Alkotmány újraírását, és aki ezt kétségbe vonja, annak pontosan a demokrácia alapjáról nincsen semmi fogalma. Így nem marad más, mint az erőszakos kisebbség fröcsögése, amiből látszik, hogy egy echte rákosista terrorcsoportról van szó, amelyik, ha hatalmat kapna, erőszakkal számolna le a most kormányon lévőkkel.
  Magyarország és mindannyiunk érdekében nagyon remélem, hogy ilyen gyűlölködő terroristák nem jutnak a hatalomba soha többé.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -43 (57 szavazatból)
 7. KÖSZÖNÖM A CIKKET !
  EGYETÉRTEK ! A HALOGATÁS VÉGZETES ! ÉBRESZTŐ MAGYARORSZÁG !
  JOGOSAN FEL LEHET ÉS FEL KELL ÉBRESZTENI A TÁRSADALMI ELÉGEDETLENSÉGET !!! EZ AZ EGYETLEN VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉG, ÉS ENNEK ESZKÖZE ( FEGYVERE ) A SOROZATOS TÜNTETÉSEK !!!
  Ezt csak szervezetek ( párt, civil, szakszervezet, stb.) képesek koordinálni, DE CSAK HATALMAS ÉS RENDSZERES GYŰLÉSEK SZERVEZÉSÉVEL, AMELYEN FELÉBRESZTŐ, LELEPLEZŐ, ÉS TETTEKRE ( aktív tiltakozó tettekre gondolok, : petíciók, követelések, stb. minden ami hírértékű, és túlnő a társadalmi érzékenységi küszöbön, ) FELSZÓLÍTÓ, TÜZES, SZÓNOK(OK) BESZÉDEIRE, VEZÉR EGYÉNISÉGRE VAN SZÜKSÉG !!! – ÉS PÉNZRE !!!
  AZ ÉBRESZTÉS = A JOGOS TÁRSADALMI ELÉGEDETLENSÉG FELÉBRESZTÉSE ÉS FOLYAMATOS FENNTARTÁSA TÖMEGES SZINTEN ! ÉVENTE 1 – 2 CSENDES NAGYGYŰLÉS MÁR NEM ELÉG ! NEM !!!
  CSINÁLJUNK MÁR VALAMIT, AZ ÉG SZERELMÉRE !!! MIÉRT HAGYJUK BAMBÁN, HOGY VIGYÉK SZABADSÁGUNKAT A VÁGÓHÍDRA ???
  EZ A LANGYOS POLITIZÁLÁS KEVÉS !!! A BLOG BEJEGYZÉS KEVÉS !!!
  AZ ÚJSÁGCIKK ÍRÁS KEVÉS !!! A BESZÉLJÜK MEG MŰSOR IS KEVÉS !!!
  EZ MIND JÓ, DE KEVÉS !!! “FEGYVERBE KELL HÍVNI A NÉPET !!!”
  A FEGYVER MAGA A TÜNTETÉS, A TÖMEG MEGJELENÉSE !!! E FEGYVER EREJE PEDIG A KÉPMUTATÓ, HAZUG, A DEMOKRÁCIÁT ÉS A GAZDASÁGOT SZÉTROMBOLÓ POLITIZÁLÁS LELEPLEZŐ FELTÁRÁSA, AMELY FELKELTI A JOGOS ELÉGEDETLENSÉGET TÖMEGMÉRETEKBEN !!! – TOVÁBBÁ IRÁNYT, CÉLT ÉS CSELEKVÉSI MENETRENDET TUD FELMUTATNI, ÉS EZZEL KEZELNI, VEZETNI IS TUDJA A TÖMEGELÉGEDETLENSÉGBEN REJLŐ ERŐT ÉS POTENCIÁLT !!!
  ORBÁN KIRÖHÖG TÉGED, ENGEM, AZ EGÉSZ TÁRSADALMAT, ÉS EGÉSZ EURÓPÁT !!!
  EZT NEM KELLENE ENNYIBEN HAGYNI !!!
  MAGYARORSZÁG ! ÉBRESZTŐ !
  PÁRT- CIVIL- és SZAKSZERVEZETEK, HÍVJATOK GYORSAN UTCÁRA MINKET !!! ÉS MI AZONNAL MEGYÜNK !!! MÁR CSAK EZ MARADT A FEGYVERÜNK !!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (18 szavazatból)
 8. Tartós Béka – nak. Hogy tudjad nem szoktam irogatni,de ez a bejegyzésed és
  a látásmódod annyira felháborított,hogy most mégis megteszem.Gondolkozz,
  láss !! A FITYESZRE szavazók kétharmados többsége az nem egyenlő a ma-
  gyarországon élő lakosság kétharmadával,de a FITYESZ igy kezeli.És nem
  beszélve arról,hogy ebből kik azok a szavazók akik csak azért mentek el sza-
  vazni mert jobbat akartak mint az MSZP. Akár ők szavaztak volna a ” KALÁKA ”
  pártra is ha az jobbat igér.Már látod ha olvasol,hogy FITYESZ népszerűsége
  csökken !!! Ennyire nyiltan és dilettáns módon hatalmat bebetonozni,ezért
  ilyen új alkotmányt alkotni ( mit alkotni ? iPad -on szerkeszgetni és még ez a
  ” szajer nebulo ” büszke is rá.) Belátom vannak dolgok amik jóirányba indultak el,de ez vajmi kevés ahhoz,hogy az ország lakossága érezze a kormány a
  FITYESZ párt érte dolgozik a jobblét a felemelkedés reményében.Ameddig
  azonban igy működik ,marad a remény a várakozás sokmillió leszegényedett magyar életében.De milesz,ha elveszik a remény és jobblétre fordulás, ha
  nem működik a kilábalás lehetősége.Nem kivánok ebben most állástfog -
  lalni.Ha elfogy majd az öröknek hitt beletörődés a megaláztatás és egyszer
  majd jön a felébredés.Akkor vajon a FITYESZ mit fog csinálni,vajon akkor
  mekkora lesz a támogatottsága ? Még egy kérdésem lenne hozzád ,TE ekkora
  baromnak születtél vagy csak úgy az éveid során alakult ki ?
  Nehidd, nem sértésnek szánom csak puszta tények !!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 9. Tartós R. Béka,
  le kéne kapcsolnod e fejed felett lebegő lézerdiódás glóriát, hogy tisztán lásd, amit olvasol.
  A cikk NEM gyalázza a kormányt, hanem országlásának következményeitől félti úgy a Köztársaság állampolgárait, mint a demokráciát általában.
  Ha már gyalázásról meg törvényes választásról beszélsz, emlékeztetnélek, hogy a FideSS folyamatosan illegitimnek nevezte a törvényesen megválasztott kormánykoalíciót. Persze biztos lemaradtam valamiről és én hülye nem vagyok tisztában vele, hogy a gyalázkodás a FideSS fasisztáinak előjoga, ellenben az EMBEREKnek egy rossz szavuk sem lehet.
  A 2/3-os többség az pusztán ország kormányzására hatalmazza fel ezt a csürhét, nem a demokrácia lebontására. A trükk abban rejlik, hogy “…A 2010. évi választások győztese örökbe kapott az 1994-1998 közti ciklusból egy alkotmányos megkötést, mely előírta, hogy az „új Alkotmány előkészítésének részletes szabályairól szóló országgyűlési határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők négyötödének szavazata szükséges”. Ezt eredetileg ideiglenes rendelkezésként fogadta el az Országgyűlés, arra az időszakra, amikor a hetvenkét százalékos többséggel rendelkező MSZP-SZDSZ-koalíció javaslatot tett az alkotmány véglegesítésére.8 A Fidesz-KDNP azonban most megújíthatta volna. Ehelyett törölték az alkotmányból,9 világossá téve, hogy álláspontjuk szerint a mandátumok kétharmadának megszerzésével olyan felhatalmazást kaptak, mely nem egyszerűen kormányzásra szól, de arra is, hogy – az egész nemzet nevében eljárva – megváltoztassák az alkotmányos berendezkedést,10 s hogy az ellenzéknek csupán statisztaszerepet szánnak az alkotmányozás folyamatában.11

  A kormányoldal kezdetben attól sem zavartatta magát, hogy az ellenzéki pártok kivonultak az alkotmány-előkészítésből. Amikor pedig ráeszmélt, hogy távolmaradásuk veszélyezteti a készülő dokumentum legitimitását, nyíltan kimondta: hajlandó engedni ebben-abban, de esze ágában sincs visszaadni az ellenzéknek a tárgyalási pozíciókat, melyektől a négyötödös szabály eltörlésével megfosztotta.12

  A folyamat időbeli megtervezése is arról tanúskodik, hogy ki akarja vonni magát mindenfajta kontroll alól…”

  A teljes cikk itt olvasható: http://es.hu/2011-03-23_alkotmanyozas-8211-mi-vegre-i
  A szerzője alkotmányjogász, tehát lényegesen jobban ért hozzá, mint te vagy én, vagy a müncheni sörpincékből szalajtott “WC-fülke-forradalmárok”.
  Az “erőszakos kisebbség fröcsögése” leginkább a fent említett “forradalmárokat” jellemzi, mint pl, Wittner Máriát a FideSS Arcát, vagy Bayer Zsoltot, az antiszemita uszítót. Mindkettő díszpéldánya a pártjának, és bizonyára a hullagyalázás is meg az uszítás is a FideSS nemzeti hitvallásának ’sarkalatos” pontját képezi.
  Nem t’om, miféle “echte rákosista terrorcsoport”-ról locsogsz itt, ez bizonyára valami FideSS-es terminológia azokra, akikre nem hatott a pártod parasztvakító propagandája, de ha már így szóba hoztad a terrort, a vármegyék, a botosispánok, a Corvin-kereszt meg a többi előkotrása a történelem szemétdombjáról bizony vitéz ‘kőbányai” Horthy Miklós korát akarja visszahozni, amit fehérterrornak is neveztek, továbbá Horthy büszke volt rá, hogy ő a világ első államfője, aki fasiszta módszerekkel kormányoz. De beszélhetünk arról is, mikor a Führered nyilvánosan a “nemzettestvér” kifejezést használta többször egymás után, holott a Parteigenosséi rögtön figyelmeztették, hogy ez gáz, mert Szálasi “nemzetvezető testvér” szavat idézte – nem csak ezt, mást is -, aki ugyancsak nem humánus, nemzetet felemelő cselekedeteiről híresült el.
  Remélem, ennyiből felfogtad, hogy normálisan gondolkodó ember nem fogja szó nélkül tűrni a politikai gengszterbandád ámokfutását, akikről most én mondom: “nagyon remélem, hogy ilyen gyűlölködő terroristák nem jutnak a hatalomba soha többé.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (24 szavazatból)
 10. Kedves” Tartos Beka”
  A valasztok fele ment el szavazni, a ketharmad pedig ennek a felnek a ketharmada, tehat Magyarorszag lakosainak kb. / ha nagyon jo akarok lenni onhoz/ akkor 30%-a szavazott a fideszre!
  7o % egeszen biztosan nem!!!!! tehat tessek ennek fenyeben kakaskodni!
  Az Alkotmany ujrairasa nem volt feladat, sem kormanyprogramban nem volt, felhatalmazva pedig vegkepp nem volt ez a kormany! DE!!! ha mar alkotmanyozasi kenyszere van, alkotmanyozzon es ne szegyenteljes fercmuvet keszitsen!
  Egyebkent meg olyan erdekes, hogy ha nem vette volna eszre, altalaban a baloldal nem gyulolkodi ugy mint on, onok, meg most sem, pedig mar nagyon-nagyon sok okunk lenne ra!!!!! Ez a 9 ev mar nekunk is kiragta a harag zsakjat.
  Udvozlettel Olah Zsuzsanna

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 11. Talán nem kellene elzárkózni a pártoktól. Közösen kell fellépni, tüntetni. A megosztottság nem jó. Az csak őket erősíti. Az érdek közös, vitázni ráér ha helyreállt a Köztársaság és a demokrácia, Akkor ott lesz erre a parlament.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 12. Tartós Béka: az elmebetegek közé való vagy, amely tüneteket orbántól kezdve lefelé a Fideszben kell keresni! Csücsöri,eltorzult tekintetű vezér,ostoba nemzetellenes tettek,idióta Deutsch és társai,hazug ex-kommunisták sora, az európai normákból kiiratkozott, csőcselék bandája-ezek a haverjaid,birka!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 13. Tartós fiam, nagyon hülye vagy. Maradj szépen csöndbe. :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 14. Tartós: A 2/3 -nem egyenlő a demokráciával. Az, hogy valakinek ekkora többsége van nem jelent korlátlan lehetőségeket. Nem tehet meg bármit amit akar. Te beszélsz itt terroristákról, amikor a kis kedvenceid a demokrácia alappilléreit rombolják le? Hol marad a sajtószabadság, az Alkotmánybíróság, az ombudsman? Lehet, hogy szegény naiv Bözsi néni elhiszi, hogy nyugaton is így van. Talán azt is, hogy ott sincs rendes nyugdíj, rokkant nyugdíj meg a többi. Valóban vannak ilyen országok, ahol nincsenek ilyen intézmények, de nem az EU-ban. Mondjuk Belorusszia, vagy valamelyik dél-amerikai diktatúra. Bözsi néni meg a többi naiv mindent elhisz. A többi csápoló meg azért nem foglalkozik vele, mert tele van ambícióval. Gondolják, nekik is leeshet valami. Te melyik csoportba tartozol?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 15. Minap egy nagy magyar szomorúan mondta nekem: jó Neked, te zsidó vagy, van hova menned, de én hova menjek ebből a szar országból..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 16. Jó kis cikk. “Tüntizni” viszont egyelőre nem megyek, mert azt gondolom, ennek az országnak sajnos sokk-terápiára van szüksége – pont az ilyen “tartós bélák” miatt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 17. Hát, kedves Hanna, látod; van benne valami. :-)
  Gondoltad volna, hogy irigyelni fognak?
  Ha minden kötél szakad, megyünk Etelközbe.. :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 18. Szerintem nagyot hibázik a magyar sajtó, mikor minden más hírről tudósít, s tovább játsza a szerepét, mintha mi sem történt volna. Reggeltől reggelig, napi 24 órában ezt és ilyen cikkeket kellene beolvasni, és nem foglalkozni a cirkusszal, amit művel a fidesz, hogy a lényegről elterelje a figyelmet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 19. Az ATV-n kívül már egy csatornában sem lehet itt bízni. Már mindenhova beültették a fityeszes tanácsadókat. Ha vége az EU elnökségnek az, szerintem az ATV-t is elhallgattatják majd valamilyen ürüggyel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 20. Az ATV-n még Kálmán Olga is megszelídült, s jópofizik, s csitítja az embereket Bolgár is a Klubrádióban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 21. Tényleg, most hogy a Tartós Béka-megválaszolásom utáni kommenteket olvasom: el is felejtettem feszegetni, vajon mitől jött rá a FideSS-re az alkotmányozási kényszer. 1998-2002-ben nem nagyon hőzöngtek ellene. Vagy szimplán csak az a magyarázat, hogy akkor nem volt meg hozzá a kétharmados ámokfutási engedélyük?

  Nem kell ám mindent megtenni, amire lehetősége van az embernek. James Bondból sem lett sorozatgyilkos, pedig ott van neki a 00-ás felhatalmazás.

  Orbán és bandája körében viszont igazából egyetlenegy “kényszer” aktuális.
  A zubbony.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 22. Be lettek fenyítve? Olga nemrég még szorongatta a Bencét az Alkotmánybíróság hatáskörével kapcsolatban. Mindenki be van itt szarva? Akkor már tényleg csak az Amerikai Népszava maradt. Meg a Szabad magyar Televízió. Indíthatnának állandó stream-et az oldalon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 23. Üzenem mindenkinek, aki fel van háborodva a Fidesz kétharmados többségén, hogy a magyar választási rendszer a rendszerváltás óta ilyen, ott tessék reklamálni, ahol megalkották.
  Az meg külön szánalmas, hogy a nem-szavazókba is belebeszélik, hogy ők valójában a Fidesz ellen szavaztak, és még aki a Fideszre szavazott, az sem azért szavazott rájuk, hogy alkotmányt írjanak. Honnan jön ennyi marhaság? Mióta számít a nemszavazók véleménye akár egy molekulányit is?

  Vajon akkor is ment ez az óbégatás, amikor a Horn-kormány ugyanígy kétharmados többséget kapott?
  Csak nem csöndben tetszettek akkor lenni? Nahát!
  Arról nem is beszélve, hogy az a kétharmad ráadásul a választói akarattal SZEMBEN jött létre, mert az SZDSZ előtte végig az MSZP ellenfele volt, és ebben a tudatban szavaztak rájuk a választók!

  Aki itt fityiszezik, meg fasisztázik, az ne várja, hogy bárki is komolyan fogja venni a beteges fröcsögését, mert az ilyen egyszerűséges és modortalan stílus eleve kizárja a normális vita lehetőségét.

  Tessék végre tudomásul venni, hogy a jelenlegi kormány demokratikus választáson nagy többséget szerzett, és teljesen jogszerűen él a felhatalmazásával!
  Aki ezt a demokratikusan szerzett jogot bármilyen alapon elvitatja, az egyszerűen nem demokrata!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -17 (23 szavazatból)
 24. Csókolom, csókolom, Olganéni, Gyuribácsi.
  Tudjuk, ércsük, holnap is kell a gyerekenek enni.
  Mi, a jobbak, már a kérdésből is értünk, semmi baj.
  Hanyas vagy drágaságom? 28-as? Mi 1/2 szavakból is értjük egymást. :-)
  Mi ne ércsenénk? Gyakorlatunk van már !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 25. tyűűűűűűűűűűű

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 26. Tartós, te is 1500-at kaptál a kommentért? “Tessék végre tudomásul venni, hogy a jelenlegi kormány demokratikus választáson nagy többséget szerzett” -Ez igaz. De erre hivatkozva nem szabad felszámolni a demokratikus intézményeket és a Köztársaságot. Az MSZP-SZDSZ 2/3-a más volt. Ott két egymástól független párt alakított koalíciót. A mostani kormány esetében szó sincs ilyen függetlenségről.
  Ez nem fityesz gyűlés, nekünk nem kellenek szónoklatok a felhatalmazásról. Erre senki sem hatalmazta fel őket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 27. Béka, mikor a Horn-kormány kapott 2/3-ot, akkor sem voltam csöndben: örömömben tapsoltam!
  Mert az egy demokratikusan megválasztott és demokratikusnak is megmaradt kormány volt.
  Majd, ha a koronázás megesett, akkor folytatjuk a beszélgetést, ok? Addig meg olvass!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 28. Kedves Béla!
  Így igaz, és senki sem tagadja a 2/3-ot, legfeljebb az ellen ágáll, hogy ez a kétharmad azért csak pár millió ember szavazata, nem 10 millióé. Tehát ne rendelkezzenek a nép nevében. Tegyék a dolgukat, építség az országot, hozzanak létre munkahelyeket és legalább a bajnai-kormány szintjére emeljék a gazdaságot. Kaptak egy óriási lehetőséget a választások után, de elpazarolják az energiájukat mindenfajta hülyeségre.
  A legfontosabb dolguk a hatalom bebetonozása, ahelyett, hogy fellendítsék a gazdaságot, és a többségnek, (nem a kevés tehetősnek) jobb életet biztosítsanak. Az átlagember, a dolgozó többség rosszabbul jár, a családi adózás is a kisebb keresetűeknek, vagy az egy jövedelemből élőknek semmit nem ad, a hitelt felvevő fiatalok mind bedölnek az adóság csabdájába. Szóval azok, akik igazán fontosak lennének ennek a társadalomnak, mind szenvedő alanyai az eszement politikának. És ezek után, a legfontosabb az alkotmányozás.
  Gondoljon csak bele, ha egy pár elkezdi az életét, és felelősen gondolkodik, akkor először munkahelyet keres, aztán lakást és csak aztán tervezi a gyereket. Tehát az első és legfontosabb a sorrend. Ha a kormányunk felelősen vezetné az országot, nem kéne attól tartania, hogy a szavazók elpártolnak tőle, sőt még újabb szavazókat is tudhatna magának.
  Még megjegyezném, mi csak annyira bíráljuk a jelenlegi kormányt, amennyire megérdemli. Büszkén merem vállalni, hogy én a Gyurcsány kormány híbáját is láttam, és szóltam ellene,bár töredéke volt ezeknek, és csak gazdaságpolitikai és nem politikai hibát követtek el.
  És ki a demokratikus gondolkodású???? jó kérdés!!!! Én biztos az vagyok, akkor is ha Ön másként látja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 29. Olyan ország polgáraitől kéri számon tisztelt Uram a tehetetlenséget, ahol
  azoknak az embereknek akik ténylegesen dolgoznak és a bérük az unio-s
  bérek 20-30 %-át érik csak el, akiknek a kisfizetésük 70-80 %-a rezsire megy
  el, akik egyre jobban a munkanélküliséggel vannak fenyegetve, akik a bankok
  és az állam korrupciója gyanánt, a haláluk utáni időkig el vannak adósítva, stb. stb. stb. Nos hiába ír Ön vitathatatlan tényeket, megállapításokat, ez mind, egy ködben kiabáláshoz hasonlít csak – sajnos.
  Nem is beszélve arról, hogy kimondatlanul is, de szeretné tudni a lakosság nagy része (vagy talán már előre is undorodunk a valós adatoktól), hogy Magyarországon mennyi ember él meg a politikusságból (minden pártoldalon) vagyis mennyi ember él búsásan, jólétben abból hogy csak p…..k (jár a szája)!!!
  Mert ezek azok, akik valójában munkanélküliek ill. munkakerülők.
  Vany egy nem is olyan régi vicc (?)
  Mi a különbség a munkanélküli és a politikus között?
  Csak annyi, hogy a munkanélküli valamikor dolgozott!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 30. Új pártállam épül
  Épül, hisz építik… Az alapokat már lerakták a hatályos alkotmány szétkúrásával, a gazdaság, a szellemi élet, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a “közmédia” – régi, egyáltalán nem szép időket idéző – csaknem totális megszállásával, elbitorlásával. Szinte mindenütt a Történelem Ura Kegyencének kegyencei basáskodnak…

  Rövidesen fölszentelik e pártállam épületének falait az Orbán-tákolmány parlamenti (és egyházi) elfogadásával. A “sarkalatos törvények” fogják betetőzni e viszolyogtatón anakronisztikus, giccses épületet, amelyet a magyar 19-20. század legrosszabb hagyományai szerint alkottak.
  http://karancs.nolblog.hu/archives/2011/03/30/Uj_partallam_epul/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 31. A labda felrepült. Nincs fenn sokáig. Elkapja valaki vagy megyünk a lecsóba?
  Dönteni kéne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 32. Én, mint a jelenlegi Fidesz-KDNP kormány egyik szavazója a sokból, kifejezetten felháborítónak tartom, hogy itt valakik el akarják vitatni a kormány törvényes jogát arra, hogy éljen a felhatalmazásával.
  Az én szavazatomban bizony benne volt, hogy írják meg végre az új Alkotmányt, ami már nem ideiglenes.
  És a demokrácia csorbulása lenne, hogyha nem juttathatnák érvényre az én (is) akaratomat, noha erre megkapták a felhatalmazást!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -18 (20 szavazatból)
 33. Bíborka, Jimbo, Hanna, mindenki,
  vegyétek észre, hogy
  Tartós R, Béka
  FideSS-propagandájával szemben lehetetlen érvelni. Ennyiből egy éhes krokodilt is győzködhetnétek, hogy ne egyen meg benneteket, mert milyen kedves, aranyos gyerekek vagytok.
  Ő nagyon jól tudja, hogy tények ellen nincsenek érvek.
  Ezért is nem ír semmit
  1. a FideSS “illegitim kormány” szövegeléséről
  2. az alkotmányjogász tételes elemzéséről, ami fehéren-feketén megmutatja, hogyan bontja le ez a csürhe a demokráciát
  3. a Wittner-féle hullagyalázó “fröcsögésről” – hogy az egyik kedvenc szavát használjam
  4. a Horthy-korszak visszahozásáról
  5 a Führer nyilvános Szálasi-idézgetéseiről.
  Ezek – és persze sok más dolog -, tények, amiket nem lehet megmagyarázni. Attól egyébként csak még rosszabb lenne.
  Ott van viszont a 2/3-os többség, az egy jó, kényelmes, számára pozitív, kikezdhetetlen tény, gond nélkül lehet ismételgetni, míg a nyelvéről le nem kopik a piercing.
  “Majd, ha a koronázás megesett, akkor folytatjuk a beszélgetést, ok?” – írta neki Hanna.
  A helyzet viszont ennél azért rosszabb. A Führer ámokfutása év végére államcsődbe viszi az országot. Ez őt nem érdekli, mert addigra már meglesz a közpénzből vásárolt vadiúj magángépe, a Führerforce One, csak fel kell pakolnia rá a pereputtyát, aztán irány a világ 4 tája. (Ámbár nem tudom, hova menekülhetne. Utoljára 1945-ben Dél-Amerikában volt komolyabb kereslet bukott fasisztákra).
  Mi, a pórnép meg itt maradunk a szarban (bocsánat, a pácban, nehogy “az ilyen egyszerűséges (sic!) és modortalan stílus eleve kizárja a normális vita lehetőségét”) :)
  A kérdés az, hogy a mi FideSS-agitátorunk hol lesz akkor: a Führerforce One fedélzetén a Kiválasztott Kevesekkel, vagy velünk pórokkal itt, a tönkrevágott országban?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 34. Igy kivulrol nezve valoban aggasztonak latszik a magyarorszagi helyzet, es ha ossze vetjuk mi tortent a masodik vilaghaboru alatt odahaza, akkor megdobbento parhuzamossagokat talalunk. Itt van peldaul, hogy miert hagyjak az emberek, hogy ezeket megtehessek veluk? Anno a Zsido lakossag ugyanigy hagyta magat deportalni es a nem Zsido tarsaik pedig ugyanigy neman hagytak, hogy ez megtortenhessen. En ugy velem emogott valamifele pszichikai allapot lehet – egyreszrol megfelemlites, azaz sokan szeretnenek kimaradni a negativ tortenesekbol (ez ugye valamilyen szinten ertheto is). Masreszrol pedig nem egyszerre tortennek meg a lepesek, tehat mindig csak egy picivel rosszabb allapotba kerulunk, ami az elozohoz kepest nem tudnik adott idopillanatban olyan borzalmasnak. Utolag az egeszet vissza nezve termeszetesen annak latszik, csakhat ahhoz el kell teljen eleg sok ido, hogy ez mindenki szamara erzekelhetove valjek.

  Ugye kezdodtek ezek a jelensegek kisebb zavargasokkal, aztan le “szemet komcsiztak” mindenkit aki nem ertett veluk egyet, felepitettek a 12. keruletben a nyilas emlekmuvet es Pokornyi a legfelsobb birosag dontesenek elleneben sem volt hajlando lebontatni azt. Mindekozben a cigany kisebbsegre is ossztuzt inditott jonehany szelsojobb szervezet — ugye emlekszunk meg a kislanyra akit fejbe lottek. Ezek a mozzanatok is hasonlitanak a 30-as Nemetorszag kezdeti lepeseire, aminek tortenelmi kimenetelet mindenki ismeri.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 35. fromUK :
  A definíciód pontos akár a Halál !
  Minden egyes szava találó és igaz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 36. Der “Budapester” wiederholt einen Kalauer der sogenannten ung. Linken. Orban
  habe ja weniger als 2/3 der Sitze verdient, weil tats. nicht viel mehr als
  50% der abgegebenen Stimmen auf ihn entfielen. Berücksichtige man auch die
  Nichtwähler, schmelze die Mehrheit weiter zusammen. Mit anderen Worten, man
  erkennt das ung. Wahlgesetz nicht an, dem man auch einmal eine Mehrheit zu
  verdanken hatte.

  Wirklich gefährlich für Ungarn ist, dass die Opposition auf diesem Niveau
  Politik betreibt und es keine pol. Alternative zu Orban gibt. Statt sein
  Mandat erst zu nehmen und im Parlament Paroli zu bieten, macht man das
  gleiche wie die Fidesz vor einigen Jahren und boykottiert das Parlament.

  Szóval:Wirklich……. valóban veszélyes Magyarország részére, hogy az ellenzék ezen a szinvonalon politizál és Orbánnal szemben nincs politikai alternatíva….gibt.
  Azt hiszem, ezért nem segítenek. Ugyan kit segítsenek? Tényleg, kit segítsenek?
  Nur, leider es ist nicht ein Kalauer, es ist die traurige Wahrheit. Bitte nachzählen.
  /von: Die Zeit./

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 37. Csak úgy mellékesen, jót derülök azon, hogy a”magyar értelmisé” számára a német nyelvre váltás olyan természetes, mint a jó békebeli monarchia idején.. :-)
  Kár, hogy nekem nem megy olyan jól.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 38. Bonhomme,

  igazad van. Lehetetlen velük normálisan vitatkozni, mert képtelenek érvelni.
  Nincsen annál szomorúbb, mikor egy-egy műsorban értelmes emberek a fidesz mellett próbálnak kiállni. Lesütött szemmel, átlépve a tényeket. (Lásd pl. A tét legutóbi műsora az ATV-n)
  Aki meg itt érzelmi szinten izmozik, szerintem jól meg van fizetve.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 39. sentinel
  Tartos Békának ez a dolga, ezért fizetik. Ne akadj ki ,mindenkinek élnie kell valamiböl.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 40. Apropó szavazás és 2/3. többség. A fityisz viccet csinált a választási törvényből is. Nem volt az oly rég Béka…Emlékez csak anélkül hogy számtan órát tartanék neked,csak ÉN emlékeznék a voksolási turistákra?? Tudod Béka hiszen tudnod kell hogyan is kirándult a csürhe egyik körzetből a másikba. Tényleg hogyan is van hát ez? A polgári körökben lett egyeztetve hányas szavazó körzetet kel úgymond megsegíteni?? Az elmúlt választások eredményei vagy a rész eredmények alapján adták ki az utasítást hol is kéne “alkalmilag” átjelentkezni? S tényleg ha már itt tartunk lelkesedésből szegtetek törvényt (bocs esz nem törvény szegés ki használni egy jogi kiskaput- gondolom arról gondoskodik apátok hogy ez vele ne történhessen meg ) vagy azért is fizetett I.Viktor mint a fiataloknak a március 15.ei lelkesedéséért? Számlát kaptatok? A srácok két nap múlva kaptak mikor el kezdte firtatni a sajtó hogy vajon milyen pénzből fizeti a fityisz a bértapsoloit.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 41. Bíborka
  Észrevételeddel csak megelőztél. Felháborító, amit megcsinálhatnak. Persze minta az Orbánné szakácskönyve volt. Azóta több jobbos rendezvényen csak saját könyveiket árusítják az előadók.Czakó Gáborok, Jókai Annák, stb Hogy jön ez az alkotmányozáshoz? Úgy, hogy vegyük észre hogyan tolakszanak, tülekednek a nagy keresztényeink mindenütt. És erre jön majd még az alkotmányos felhatalmazás. A nemzet torzult hitvallása és sajnos beteges kormánya.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 42. Bonhomme, emlékszel arra a videóra/Bukás c. film alternatív feliratozása/ ahol azt mondják, hogy majd szereznek olyanokat akik írnak, kommentelnek? Úgy tűnik megtörtént. Itt van Tartós barátunk. Még az is lehet, hogy képzést indítottak. Sok kis jugend tag tanulja, hogyan kell hozzászólásaikkal osztani az igét.
  Semmi újat nem tudnak mondani. Ilyeneket hallunk, hogy:
  1. 2/3 -már unalmas
  2. “A kormányprogramot megvédtük” – mikor is?
  3. Felhatalmazás-mire a demokrácia és a Köztársaság felszámolására?-tőlünk ugyan nem.
  Felélesztik a Horthy éra kitüntetéseit, szimbólumait. Megyünk vissza az 1945-előtti időkbe. Mint, ahogy Bonhomme mondta-olyan mint a 30-as évek. Akkor is sokan úgy gondolták, hogy nincs semmi probléma. Aztán ott is rájött jó néhány csápoló, hogy rossz lóra tett. Csak akkor már nem mondhattak véleményt következmények nélkül.
  Tartós barátunk nem veszi észre, hogy visszafele haladunk és nem előre. Az ország szerintük a méltóságos kormányzó úr idejében volt szabad, amikor diszkriminatív és rasszista törvények voltak hatályban. Amikor a csendőrök vidáman pofozkodtak, az ellenzékieket a hatalom meg simán kivonhatta a forgalomból. Meg akkor is szabad volt az ország amikor a nácik megszállása alatt magyar állampolgárokat lőttek a Dunába, vagoníroztak, és kifosztottak.
  Ez a szabadság? Ezen nosztalgiázik az új alkotmány?
  Tartós, neked nem lesz helyed a FührerForce One-on, még a csomagtérben sem. Te szépen itt maradsz és viseled a következményeket, hacsak nem falnak fel előbb téged is rajongásod tárgyai. Tudod, annak idején a gestapo emberi egymást is letartóztatták, és jól kihallgatták, amit nem minden esetben élt túl a delikvens. De neked hiába is beszélünk…felesleges. De te is feleslegesen osztod az észt nekünk. Nekünk van meggyőződésünk, vannak elveink, ezekből pedig nem engedünk.
  Mi elvárjuk, hogy demokratikus kormányunk legyen, amely védelmezi a Köztársaságot, az emberi és állampolgári jogokat. Elvárjuk, hogy legyen hatalommegosztás, legyenek demokratikus intézmények, valódi jogkörrel.
  Nekünk Alkotmány kell és nem Nibelung mese.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 43. Jimbo,
  asszem, láttam, bár erre a témára mindenki megcsinálta a maga “remake”-jét, így most keverednek bennem a poénok.
  Bevallom férfiasan, bennem fel sem merült, hogy a FideSS-talpasok pénzt kapnak ezért. Nekem is vannak FideSS-es ismerőseim, látom, milyen elvakultan hisznek a Führerükben, ezért én eleve úgy gondoltam, hogy teljesen maguktól ismételgetik az orbáni lózungokat (= jelszó, felirat – bár fizetés ill. bevétel értelemben is használatos), mint valami örökhajtós Duracell-papagáj. De minden lehetséges, még fizetés és napi szoftverfrissítés is, amikor is betöltik a vízfejekbe az aktuális lózungokat. Bár mivel többnyire ugyanazokat ismételgetik, nem látom a képzés nyomát. Ezért gondolom úgy, hogy csak párttársi vállonveregetést kapnak a helyi Gauleitertől.
  A csendőrök egy érdekes téma.
  A csendőröknek annak idején még volt hatalmuk is meg tekintélyük is.
  A szocialista népi rendőrnek már csak hatalma volt.
  A mai rendőröknek meg egyik sincs, holott mindkettőre nagy szükség lenne most, hogy sokan úgy értelmezik a demokráciát, hogy akkor aztán mindent szabad, aztán mikor a rendőr lekocol egy-egy ilyen magáról megfeledkezett csürhetagot, a FideSS-es JogÁszok rögtön azt firtatják, jogosan intézkedett-e a rendőr. Az, hogy a csürhetag mit követett el, mellékes. Én pl. máig várom, hogy a csürhével kifizettessék a tv-székházban okozott kárt.
  Én biztos nem lennék rendőr ilyen körülmények között.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 44. Az igaz, hogy a csendőrnek volt tekintélye,de demokrácia akkor nem volt. És én nem arra demokráciára gondolok ahol a csőcseléknek mindent szabad,mert jogai vannak. Arra gondolok ahol a törvénytisztelő állampolgárok jogait nem sértik meg a pofozkodó csendőrök. Mert akik ma csendőrségnek hívják magukat azok fasisztoid önbíráskodók. A régi csendőrök közt is sok volt az ilyen.
  Igen, fizessék ki azok a huligánok a károkat amiket okoztak 2006-ban! De nem fogják, mert ezek mindenkit rehabilitálnak, egyenesen hőssé nyilvánítanak. A rendőröket és a bíróságot meg hiteltelenné teszik. Nem csodálkoznék ha végül Gyurikát is felmentenék.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 45. Mért, Bonhomme, Szijjártón vagy Lázáron látszik a képzés nyoma? Szarból nem lehet…, államférfit gyúrni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 46. Sly,
  ott a pont! :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 47. Hanna, Jimbo,
  igazatok van.
  De azért a mai rendőröknek kellene a hatalom és a tekintély is, hogy tudjanak és merjenek intézkedni.
  Más. Példa: kimész tüntetni, megdobálod a rendőröket, őrizetbe és nyilvántartásba vesznek, majd elengednek, hazaérve meg azt látod, hogy közben kirabolták a lakásodat. Most ugyanattól a rendőrségtől várod, hogy segítsen rajtad, kapja el a tettest, amelyet pár órája még üvöltve fikáztál.
  Kérdés: hogy állsz most a rendőrökhöz? És ők hozzád?
  Persze, hogy vannak túlkapások is, még rendőrbűnözők is. De attól még ők alapvetően a REND ŐREI.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 48. Igen Bonhomme, igazad van. Pont ezért nem volt jó dolog a rendőrség felhígítása ezekkel a gyorstalpalós újoncokkal. Bár volna egy tippem minek kellettek ők.
  A régi motorosokat meg ellehetetlenítik ezzel a törvénnyel, mely hazugnak nyilvánítja őket. A dobálózó, gyújtogató szélsőjobboldaliból meg politikai mártírt csinálnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 49. Tartós Béka!
  Hitler kancellárt 1933-ban demokratikusan, nagy többséggel választották meg. Tehát Hitler kormánya demokratikus kormány volt. Ugye? És aki ezt elvitatja, az nem demokrata. A német polgároknak ezt nem csak tudomásul kellett venniük, de lelkesedni is kötelező volt a rendszerért, amely szinte azonnal minden polgári jogot eltörölt. Megnyitotta a koncentrációs táborokat először a politikai ellenfelek megsemmisítésére, majd bővítették a “faji” és más megbízhatatlan emberek megsemmisítése számára…
  Kedves Béka – elnézést, hogy a keresztnevén szólítom – kérem olvassa el a zseniális magyar költő Radnóti Miklós Töredék című versét, amely a tanú (1944.május) erejével radírozza ki az ilyen hamis illúziókat, mint amit egy téves (hibás) választási törvény – a 2/3 abszolutizáló erejével – táplál a naívakban a demokrácia iránt, ugyanakkor fegyvert ad a demokrácia ellenségeinek kezébe.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 50. Most itt is kötelező lelkesedni,nem? Ha nem lelkesedsz, akkor minimum dilettáns vagy.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos