Ronai and Ronai
AMERIKAI

Katolikus hiszekegy az Alkotmány elején 2011. március 10. csütörtök 14:35 | Bartus László

 • Hozzászólások(70)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Katolikus hiszekegy az Alkotmány elején

Budapest – Bemutatták az új Alkotmány koncepcióját, amit egyedül a Fidesz alkotott meg, pártok részvétele és a nép megkérdezése nélkül. A kérdőívek ugyanis még csak a napokban érkeztek meg, a szöveg már készen van. A szöveg alapján annyi állapítható meg, hogy egy műfajilag meghatározhatatlan, zavaros, kisebbrendűségtől hajtott, hamis nemzettudatot árasztó hitvalláson kívül érdemleges változások alig vannak, néhány helyen rontottak az eddigi alkotmányon, és néhány dologról nem lehet tudni, hogy mit akarnak velük. Ezért kár volt új alkotmányt készíteni. Ami veszélyes, az a katolikus hiszekegyre emlékeztető hitvallás, amely a nemzet egésze számára teszi kötelezővé a felekezeti rögeszméket, és közös bálványimádásra kényszeríti az egész országot a Szent Korona tiszteletében. A veszélyes, hogy ebből a zagyvalékból mi következik az egyénre nézve.

Az új Alkotmány tervezete az “Isten áldd meg a magyart” felszólítással kezdődik, amelynek egyetlen erénye, hogy kivételesen helyesen írták az “áldd” szót, nem úgy, ahogy Schmitt Pál szokta, viszont a felszólítás végéről hiányzik a felkiáltójel. Ennyit a magyar nyelv védelméről, amit Schmitt javaslata nyomán most alaptörvénybe foglaltak. Isten tehát belekerült a világnézetileg semleges állam alkotmányába, méghozzá azzal a trükkel, hogy a szöveg a Himnusz első sorára emlékeztet, de nem az, mert nincs benne idézőjel. Maga a Himnusz se kívánkozik Alkotmányba, hiszen bármennyire tiszteletre méltó is, mint nemzeti ének, csupán egy irodalmi mű. Ez a mondat tehát nyilvánvalóan nem a Himnusz, hanem Isten miatt került az Alkotmány élére. Ennél a megoldásnál tisztességesebb lenne a lakosság és Isten felé is, ha nem ilyen ravasz módon próbálnák becsempészni, hanem nyíltan vállalnák, hogy Istenben hisznek vagy bíznak, és fittyet hánynak polgártársaik világnézeti szabadságára. Ráadásul vallási szempontból ez “az Isten nevét hiába ne vedd” parancsolat tipikus esete, az egyháztól deklaráltan elválasztott állam esetében pedig alkotmányjogi nonszensz.

Utána úgy folytatódik, hogy “Mi, a magyar nemzet tagjai”, de ez a “mi” jelen pillanatban kizárólag a Fidesz és a KDNP parlamentben ülő képviselőit jelenti, és mindazokat a szélsőjobboldali nézeteket valló jobbikos képviselőket, akik esetleg a Fidesszel együtt megszavazzák ezt az alkotmányt. Nem “mi, a magyar nemzet tagjai”, mondjuk ezt az imát az Alkotmány elején, mert rajtuk kívül ehhez senki a nevét, az áldását nem adta, semmiféle népszavazás ezt meg nem erősíti. Ezt a szöveget ők találtak ki maguknak, kizárólag ők mondják, és még talán azok, akik velük egyetértenek. De hogy nem “mi”, a magyar nemzet egésze, az egészen biztos. A Fidesz itt kisajátítja magának a nemzet fogalmát, saját világnézeti hitvallását a nemzet nevében teszi meg, majd a párt ideológiáját és szimbólumait ráerőlteti a nemzet egészére. Erre őket senki nem hatalmazta fel.

Ezután következik  a hitvallás szövege. Ez a katolikus hiszekegy mintájára fogalmazódott, se tartalmilag, se formailag nincs köze az alkotmányhoz. Színvonalát tekintve – a helyesírási hibákat leszámítva – leginkább Schmitt Pál alkotmánykoncepcióhoz benyújtott javaslatára emlékeztet, ami annyira kínos volt, hogy utóbb vissza kellett vonni. Állítólag mi mindnyájan büszkék vagyunk arra, hogy Szent István Magyarországot a keresztény Európához csatolta. A “keresztény Európa” kitétel fölött nagy vita volt az uniós szerződés kapcsán is, a Vatikán erőltette, hogy ez a fordulat bekerüljön, végül elvetették. Európa nem keresztény, hanem sokszínű. Másrészt Európa vagy egy ország nem tud “keresztény” lenni, a Biblia alapján ez fogalmilag kizárt. Keresztények csupán egyének lehetnek. Ugyanakkor a “keresztény” jelző országok esetében mindig a politikai katolicizmust jelentette, amelynek lényege, hogy a katolikus egyház az állam erejével, tekintélyével próbálja a vallási tanokat terjeszteni vagy mások számára kötelezővé tenni. Az egyháztól elválasztott állam esetében a keresztény jelzőnek nincs helye az alkotmányban. Ebben a megfogalmazásban azt jelenti, ha Szent István a keresztény Európához csatolta Magyarországot, akkor Magyarország is keresztény ország. Ez azért sem igaz, mert Szent István nem a kereszténységhez, hanem a római pápához, a katolikus egyházhoz térítette az országot. Ma azonban Európa nem vallja a katolikus egyházzal való azonosságot.

Azt állítja a hitvallás, hogy elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Közlöm, hogy nem ismerjük el, 1848-ban azért harcoltunk, hogy ezt ne ismerjük el. Az egész reformkor, a polgárosodás, a polgári forradalmak arról szóltak, hogy az államot elválasszák az egyháztól. A polgári demokratikus forradalmak óta ez a hazugság megszűnt, a nemzetet nem valamely egyház, vagy annak tanítása vagy követése tartja meg. A szekularizált államban nincs a vallásnak, a kereszténységnek, vagy bármelyik egyháznak nemzetmegtartó ereje. Világnézetileg semleges állam esetében ez az állítás tudományosan elfogadhatatlan.

Feltűnő az a megkülönböztetés, ahogyan a kereszténységgel kapcsolatban annak nemzetmegtartó szerepéről beszélnek, míg más vallások tekintetében azt mondják, “becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”. Ez a felekezeti és világnézeti egyenlőség elvét sérti, amennyiben megkülönbözteti, és magasabb rendű kategóriába helyezi a kereszténységet más vallásokkal és világnézetekkel szemben. Ha ez alatt nem más vallásokat, hanem a kereszténység különböző vallási hagyományait értik, a helyzet még rosszabb, mert a kereszténységen kívül nem vesznek tudomást az ország polgárainak más vallásairól. A nemzeti hitvallásban velük is a kereszténységet dicsőíttetik.

Külön problémát jelent, hogy a kereszténység különböző felekezetekre és irányzatokra oszlik, egységes “kereszténységről”, ami alatt mindenki ugyanazt értené, nem beszélhetünk. A katolikus egyház nem fogadja el a protestáns Bibliát és fordítva. Ami előtt a katolikusok térdet hajtanak, azt a protestáns teológia utálatosságnak mondja. Az új keresztény vallási mozgalmakról nem beszélve, amelyek épp olyan történelminek számító, bevett vallásfelekezetek, mint például a baptistáké vagy másoké. Az ő hittételeik tagadják a katolikus, más tekintetben a református tanításokat és fordítva. És ezek mind keresztény egyházak. Nem létezik olyan egységes “kereszténység”, amelyet maguk a keresztények is egyformán elfogadnának. De a Biblia nem is beszél arról, hogy a kereszténységnek bármi köze lenne a világi hatalomhoz, társadalomhoz. Ahogy Jézus mondta, “az én országom nem evilágból való”. Számos bibliai keresztény irányzat szerint a kereszténységnek a világi hatalomhoz való ragaszkodása önmagában keresztényellenes, bibliaellenes, istentelen cselekedet.

Egyetlen olyan egyház van, amely magát a világi hatalomhoz köti, alapfilozófiája a trón és az oltár szövetsége, nem véletlenül maga is egy államot irányít, és ez a római katolikus egyház. Ez egy felekezet a sok közül, de a magyar Alkotmány tervezetében szereplő kijelentések kizárólag a katolikus egyházra vonatkoztathatók. Ezért a szövegben helyesen úgy hangoznék, hogy “elismerjük a római katolikus egyház nemzetmegtartó szerepét”. Ebben az esetben már mindenki értené, miről van szó. Ezt eltakarják az általánosító “keresztény” kifejezéssel. Szeretném elmondani, hogy mi sokan, ezt nem valljuk, és nem ismerjük el. Ránk ez nem vonatkozik, pedig mi is a magyar nemzet részei vagyunk.

Van közben egy kishitű, kisebbrendűségi érzésektől hajtott felsorolás arról, mi mindenre vagyunk büszkék önmagunk nagyságát illetően. Egészséges öntudattal rendelkező emberek ilyeneket nem mondanak, nincs szükségük rá. Nem elegáns, kicsinyes, szorongó. A hitvallást készítő nagy keresztényeknek idéznénk a Biblia idevágó passzusát, hogy “dicsérjen meg Téged a más szája, ne a Tied”. Elég lenne ilyen bibliai alapelveket betartani, és nem döngetni a mellet a kereszténységgel, mert az nem keresztényi. Jobb lenne, mint a kereszténységről beszélni, és két mondattal arrébb a bibliai tanításokkal ellentétesen cselekedni.

Egy újabb bekezdés durva beavatkozás az egyének szabad választásába. A hitvallás azt jelenti ki mindnyájunk nevében, hogy “valljuk, együttélésünk legfontosabb  keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.” Ezt sem valljuk, hanem meghagyjuk mindenki szabadságát. Az egyének szabad választása, hogy az együttélésnek milyen kereteit választják: van aki a családot, van aki más értéket tart fontosabbnak. Ez a mondat Mikola doktor “szingli hordákra” vonatkozó megjegyzéseire emlékeztet. Van, akinek  a tudományos kutatás vagy az utazás fontosabb a családnál. Ez neki magánügye. Az alkotmánynak ezekben a kérdésekben nem kellene nyilatkoznia, ez nem templom, ahol a szeretetről kell beszélni. Ha erről szól, akkor csak egyet deklarálhat az állam, a különböző életstílusok, életmodellek szabadságát, egyenjogúságát, és az állam kívül állását. Az alkotmány nem arra való, hogy a szeretetről prédikáljon, mert vannak, akiket ez a képmutatás dühbe gurít. Az mindenkinek magánügye, a szeretetét nem kell az alkotmányban szabályozni. Senkinek semmi köze hozzá.

Valljuk, mondja a szöveg, hogy minden ember becsületének alapja a munka. Ezt sem valljuk, mert minden ember tisztelni való érték önmagában is, Marx mondta azt, hogy az embert a munka teszi emberré. Ez nem igaz, ezt megint a Bibliával lehetne legkönnyebben cáfolni, de a kereszténységet alkotmányba foglaló szerzők itt a marxi világnézetet népszerűsítik. Az is érthetetlen, hogy ilyenekről miért kell egy alkotmányban, ráadásul hülyeségeket, locsogni?

Ezután jönnek a kényes részek. A szöveg szerint “tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait, a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos folytonosságát”. Nem tartjuk tiszteletben a Szent Koronát, mi Kossuth Lajos pártján állunk, aki a trónfosztást, a polgári egyenlőséget követelte. A Szent Korona a hűbériség megtestesítője, nem a szabadságé. Mi nem tiszteljük mindazt, amit a Szent Korona jelképez, mi tiszteljük a magyar nemzet évszázados küzdelmét és harcát, amellyel megszabadult a Szent Korona elnyomó tiszteletétől, azoktól az úri osztályoktól, amelyek a koronára hivatkozva rekesztettek ki másokat a nemzetből, zsarnokoskodtak a nép fölött. A szabad polgári Magyarország legnagyobb győzelme a Szent Korona (és tisztelete) kirúgása a magyar jogrendből. A Szent Korona visszacsempészése nemcsak hagyománytiszteletet jelent, hanem mindazt jelenti, amit a korona, a feudális hűbériség, az elnyomás. Szerencsére Orbán Viktor azt mondta korábban, hogy az Alkotmányt nem kell tisztelni, feltételezzük, hogy ez az ő alkotmányára is igaz, és ki is jelentjük, hogy nem tiszteljük az alkotmányát és a Szent Koronát sem tiszteljük, hanem amíg élünk, harcolni fogunk a szabadságért a Szent Koronával szemben, és mindaz ellen, amit ez a fémtárgy megszemélyesít.

Sok át nem gondolt, zavaros szöveg van a hitvallásban. Például jogfolytonosságról beszél a történelmi alkotmánnyal, de a napi politika szintjén emlegeti a közelmúlt nemzeti szocialista és kommunista diktatúrájának elévülhetetlen bűneit. Ebben a távlatban hogyan jön ez ide? Ráadásul csak sebeket tép fel, mert ha a Lenin szobor kikerült a szoborparkba, akkor a Turul szobornak is ott lenne a helye. Ha a kommunizmus bűneit nem lehet tagadni, akkor a holokauszttagadással szemben is fel kéne lépni, de az mindennapos. Érthetetlen, hogy ezeknek a napi politikai ügyeknek mi közük egy történelmi távlatokban gondolkodó alkotmányhoz. És akkor miért nem írjuk be, hogy a tatárjárás idején elkövetett bűnök is elévülhetetlenek?

A hitvallás azt mondja, hogy egyetértünk azzal, amit a rendszerváltás utáni első szabad Országgyűlés deklarált: “a mai szabadságunk a világkommunizmust halálra sebző 1956-os forradalmunkból és szabadságharcunkból sarjadt ki”. Ami igaz volt 1990-ben, mert ez a határozat egy kommunista diktatúra utáni rendszerváltást követően született. De nem igaz ma, amikor történelmi távlatú alkotmányban gondolkozunk. Ma már 1848 eszméi, elvei, világnézete, követelései és vívmányai a magyar szabadság alapjai. 1956-nak nem voltak az 1848-as forradalomhoz hasonló tiszta polgári demokratikus követelései. Ez a kijelentés megint csak egy napi politikai kiszólás, aminek antikommunista éle a napi politikai harcokhoz kapcsolódik. Szimpla komcsizás. Méltatlan és megosztó egy nemzeti alkotmányban. Legalábbis ilyen vitatható kijelentések nem valók egy alkotmány preambulumába.

Ezután következik egy újabb zavaros lelki fröccs: “valljuk, hogy a huszadik század  erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra”. Hogyan jön ez egy időtlen alkotmányba? Nem lehet Schmitt Pál színvonalától elszakadni? Aztán: “Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki erejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.” Hogy jön ez ide? Mi ez? Valami iskolai ünnepély? Végül: “Alaptörvényünk jogrendünk alapja;  szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között;  élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.” Ebből egyetlen szó nem igaz. Annak, hogy a mostani alkotmány szerződés lenne a múlt, a jelen és a jövő között, egyrészt semmi értelme nincs, másrészt egy baromság. Arról pedig szó nincs, hogy ez kifejezné “a nemzet akaratát, azt a formát, amiben élni szeretnénk”. A nemzet akaratát ezek nagy ívben szarták le, még a saját kiküldött kérdőíveik visszaérkezését se várták meg.

A legsúlyosabb mondat a következő: “Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.” Még az a szerencse, hogy nem kopizták bele a NENYI-t, bár ha jól meggondolják, a hitvallás széteső, zavaros szövege nem más, mint egy bővített NENYI. Nem állunk készen a Fidesz nemzeti együttműködésére, ezt saját pártszervezeteikben kiadhatják pártfeladatként, de nem rögzíthetik a nemzet alkotmányában. Semmi közünk Orbán Viktor nemzeti együttműködési rendszeréhez. Féléves Amerikai Népszava előfizetést sorsolunk ki azok között, akik megmondják, egészen pontosan mit jelent az, hogy “nemzeti együttműködés”.

Ezt a katolikus hiszekegyet követi a voltaképpeni alkotmány, ami nem más, mint a nagy dirrel-durral megtagadott előző alkotmány majdnem szó szerinti átvétele, azzal a különbséggel, hogy vármegyék és főispánok lesznek a korona szellemében, nyilván hamarosan követik őket a csendőrök. Ötévenként lesznek önkormányzati választások, hogy a mostani garnitúrát még tovább pozícióban lehessen tartani. Nyitva hagyják annak lehetőségét, hogy ha veszélybe kerülne a következő tíz választáson a Fidesz kétharmada, akkor a sokgyermekes katolikus anyák minden gyerek után kaphassanak még egy szavazati jogot. De erre ráfizetnek, mert holnaptól, mi liberálisok is elkezdjük a gyerekcsinálást, én tíz gyerekig meg se állok, és örökbe fogadok még tízet. Ezen kívül nyitva hagyták az ajtót a határon túliak szavazati joga előtt, de itt érződik némi bizonytalanság, mert a határon túli hivatásos magyarokon kívül keveseket érdekel a kettős állampolgárság, az intenzív propaganda ellenére nagyon kevesen jelentkeztek.

Az előző átkos alkotmányhoz képest már csak annyi a különbség, hogy az Alkotmánybíróság szerepét teljesen eljelentéktelenítik, mert nem adhat be bárki alkotmányossági kontrollra vonatkozó kérelmet, csak az érintettek, és ez valahogy kiheréli az egészet. A magzatvédelem az okos lány állapotában van, mert mostantól ugyan a fogantatástól ember a magzat, és védelem illeti meg, de azt előre kijelentették, hogy ezt a védelmet a baba nem kapja meg, dögöljön meg, mert az abortusztörvényhez nem nyúlnak a jó keresztények, nehogy elveszítsék az abortálók szavazatait. Az fontosabb, mint a fogantatásától ember magzat.

Ha azt leszámítjuk, amit rontottak, amivel a demokráciát rombolták, kár volt új alkotmányt csinálni.

Ez a hiszekegy az alaptörvény elején a magyar nemzet fennállása óta, beleértve a honfoglalást, Szent Istvánt, az Árpád-házi királyokat, Dobzse Lászlót, a borzalmas Habsburgokat, a fürdőző törököket, a Tanácsköztársaságot, Horthy-t, Kádárt és Orbánt, a legszínvonaltalanabb és legprimitívebb fércmű, amely megalázza a magyar kultúrát, a magyar irodalmat, a magyar szellemet, amely szégyent borít szegény Jókai, Ady, Mikszáth, Móricz, Krúdy és mások fejére, akiknek volt eszük, és még írni is tudtak. Aki ezt a zagyvaságot összehordta, nemcsak hülye volt, hanem analfabéta is.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (122 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +151 ( 177 szavazatból)
Katolikus hiszekegy az Alkotmány elején, 4.7 out of 5 based on 122 ratings

Címkék:, , ,

 • Hozzászólások(70)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

70 Reader’s Comments

 1. Kedves Bumburi,

  bocsáss meg, nincs jogom elszomorítani Téged. Pont Téged, akit a legjobban szeretek itt olvasni a kommentelők közül…
  Jó éjt!
  Mert éjszaka jön.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 2. Hát ez röhej!! Egy büszkélkedést meg megy texasi redneck sem tud elmondani.
  Felülmúlták Amerikát!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 3. “Alkotmány (?Tákolmány?)
  Még ilyet nem láttam! Ez a hülyeség csúcsa.
  Ha ez igy folytatódik majd visszahozzák a jobbágyrendszert is.
  Az ország egy cirkusz, Orbánnal, aki, mint fõbohóc, mindent tud.
  (Talán mondjam: “mindent tudott, mindent tud, és mindent tudni fog.)
  Európa és a világ röhög!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (25 szavazatból)
 4. Már csak az ” első éjszaka jogát” kell bevenni az új alkotmányba !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (16 szavazatból)
 5. Kedves Bartus úr!

  Amit Ön az új Alkotmány tervezetéről írt, azt a józanul gondolkodó magyaroknak írta. Bámulatos analizálással és klasszikus iróniával nevetségessé teszi a balga szerzőket a primitív tartalma miatt. Nem hinném, hogy bárki képes lenne überelni, akár vallási alapon vagy a reális logika alapján.

  Ön ismét belevéste a zseniális véleményét a vénámba! Vajon mit válaszolhatnék egy ilyen mestermű után? Csupán egy dolgot tudnék hozzá tenni: a megígért „féléves Amerikai Népszava előfizetés kisorsolását azok között, akik megmondják, egészen pontosan mit jelent az, hogy “nemzeti együttműködés” felemelném a jutalmát még egy fél évvel!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 6. még egy hivatkozás a förmedvény elemzésére:
  (http://orulunkvincent.blog.hu/2011/03/10/az_alkotmany_hulyei)

  megjegyzem, hogy ezek a fiúcskák nem is tudnának jobbat és szerényebbet írni, mert nincs elégséges tudásuk eggyikhez sem

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 7. Új nap, új remény!A magyar Népszavában egyre több elítélő komment van, és ez engem örömmel tölt el!Vessetek meg érte,de ujjongok magamban…Eddig nem volt ilyen nyílt és elutasító ez a fórum, mert az emberek félelme felülírta a közlési vágyukat.Csak így tovább Magyarország!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 8. Kedves Bartus Úr!

  Az írásában szereplő gondolatokkal túlnyomóan egyetértek. Azért írok, mert a szövegből úgy tűnik, még Ön sem érti igazán a Fidesz által hirdetett “nemzeti együttműködés” jelentését. Azt persze, hogy “egészen pontosan” mit jelent ez, csak azok tudnák megmondani, akik kitalálták. Ők azonban eddig nem igyekeztek ezt világossá tenni, inkább ködösítettek ezzel kapcsolatban. Én külső szemlélőként csupán véleményt tudok alkotni a közelmúlt történései, hírei alapján. Ezt a véleményemet meg is írtam a Népszabadságnak, amely leközölte azt: http://nol.hu/velemeny/20110117-mifele_egyuttmukodes_ . Ha elolvassa, az talán segíthet önnek saját véleménye pontosabb megalkotásában.

  További jó munkát kívánok.

  Üdvözlettel:
  Papp Zoltán

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 9. Kedves Papp Zoltán,

  köszönöm kedves levelét, írását is elolvastam. Ezt mind értem, egyet is értek. Én csupán azt nem értem, hogy miféle új helyezetet vagy minőséget jelent a “nemzeti együttműködés rendszere”, hiszen minden emberi cselekvés együttműködés része. Az utas felszáll a buszra, a sofőr vezet, az életnek nincsen olyan területe, ahol ne lenne együttműködés. Mi lenne ez az “új” együttműködés? Ez mi? Azt nem értem. Nem látom, senki nem tudja megfogalmazni. Nem létező dologról beszélünk. Van a normális mindennapi együttműködés, másfajta nincs. Ez inkább arra utal, hogy ők a velük való együttműködést, amit Ön helyesen engedelmességnek nevez, jelölik ez alatt. Aki nem működik velük együtt, nem engedelmeskedik, az kívül van a nemzeten és a rendszeren. És amilyen ördögük van, rátapintottak a lényegre: mert ők abba fognak belebukni, amikor a hétköznapi, mindennapi, normális együttműködést is felmondják velük, vagyis nem engedelmeskednek nekik. Sztrájkok, engedetlenségek, munkabeszüntetések, tüntetések, ellenszegülések, az együttműködés teljes felmondása. Ebbe bukik majd bele a “nemzeti együttműködés rendszere”. Hogy az emberek a normális együttműködést is megtagadják velük.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (18 szavazatból)
 10. Vajon hány év múlva buknak bele. Évtizedekig vonultunk párt, és állami vezetőinknek integetve az állami ünnepeken – barátságosan integettek vissza a dísz tribünről. Néztük a pártállam vezetőinek képeit a falakon, és örültünk, hogy vigyáznak ránk, hogy a gonosz kapitalisták ne árthassanak nekünk.
  Kérdésem, hogy idejében feleszmél-e a nép, hogy ugyanebbe az irányba tartunk ma is.
  Igaza van, hogy bele fognak bukni, mert sem párt, sem vallás nem tudja az idők végezetéig a hatalmon tartani őket. A pártállamok bukásával saját maguk is példálóztak, manapság pedig számos vallási összetartozáson alapuló államvezetés bukását szemlélhetjük.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 11. Ez az az eset ,amikor a Virtuális Parlament létrehozását
  kellene szorgalmazni, hogy virtuális emberek, virtuális ,
  nem valós törvényket és kamualkotmányt a többi
  normális ember Kárára ne tudjanak elkésziteni.
  Melyik év volt az Amikor Orbán Viktor Miniszterelnök
  úr megdöntötte azt a Guiness rekordot , hogy hány hónapig nem
  megyek be a parlamentbe pedig képviselő vagyok.
  Ha én ugyanezt csinálnám a munkahelyemen , sokkal rövidebb idő
  alatt kirugnának, és nem lehetne belőlem cégvezető?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 12. Regen nevettem mar ilyen jot, pedig lehet,hogy sirnom kellene az uj Alkotmanyon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 13. Nemzetek együtt röhögnek…..Magyarországon, de remélem befelé folyó könnyeink nem látja senki! Agyam mint szivacs itta e gondolatokat. Köszönöm!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 14. Húsz évig annak örültem, hogy olyan országban élhetek, amelynek nincs államvallása. Előtte negyven évig az ateizmus volt, most meg — ha minden a KDNP forgatókönyve szerint alakul — a katolikus vallás lesz az. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy Orbán — akinek lépéseit általában a szavazat-optimalizálás szempontjai vezérlik — ebben a kérdésben mintha meggyőzhető lenne.
  Így megint lesznek — vallási alapon is — első- és másodosztályú állampolgárok.
  Nem mondhatnám, hogy feldob ez a tudat…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 15. Gyönyörű, csodálatos!… Mármint persze nem az “ÚJ ALKOTMÁNY”, hanem ez az elemzés, mely leleplezi a kistílű befolyásoló játékokat. Helyesbítek, nem kistílű manipulációról van szó. Szerencsére talán most annyira elvetették a sulykot, hogy néhányan a saját táborukból is elbizonytalanodnak, jó-e ez a nagy népi ideológia gyártás és behunyt szemmel elfogadtattni akarás.
  Az igaz, hogy sajnos láttunk már ilyet, és az is bűn volt, de legalább arról mindenki tudta, hogy az csak egy erőszakos kűlső rezsim diktálta ideológiának álcázott “megszállás” része volt. Ahhoz képest, mentségére legyen mondva, viszonylag konszolidált, elnéző volt, főleg nálunk. (Igen, a vezetői körön belül meg különössen elnéző…)
  Hogy visszatérjek Bartus László cikkére, azt tartom benne a legtöbbre, hogy helyettem is meg tudta fogalmazni győtrő ellenérzéseimet a témával kapcsolatba. Bennem eddig csak az értetlenség tombolt, miért is olyan fontos dolog ez a hirtelen alkotmányozósdi, és ha régit alapvetően nem is megváltoztatták, hanem inkább “csak ” kiegészítették, és átszövegezték, akkor miért mászok az egésztől a falra.
  Bartus Úr szerintem még visszafogottan, józanul és érthetően világított rá egy két kicsinyes trükkre, amivel a Fidesz előszeretettel manipulál. Jó lenne, ha cikkét a “nép” is olvasná, hátha észbe kapna, hogy rájuk hivatkozva épp felhatalmazzák magukat arra, hogy MINDENKI számára elfogadható értékrendet, ideológiai alapokat gyártsanak.
  Tisztelt Szerző!
  Az Ön cikkével nem kell mindenkinek eggyet érteni, de ha legalább elgondolkoznának páran abból a hatalmas táborból, az is jó lenne.
  Természetessen nem vagyok olyan naív, hogy ez most bármit is változtatna, hisz nyílvánvaló, hogy nemzeti összefogásban senki más véleménye nem számít, és ne legyünk olyanok mint a strucc, vegyük észre, ez az alkotmányozás is csak egy kipipálandó pont egy régen megtervezett ámokfutás kezdetén.
  Egyszerűen keresztűlviszik, mert erre a “nép” felhatalmazta őket, mert ez a nemzet, és a keresztény MAGYARORSZÁG érdeke, és természetes, hogy, ha Ők, megmondták, akkor mi így gondoljuk. Sokkal jobban szeretnék egy erős,de korrekt ellenfelet, mint egy álnokot, aki arról akar meggyőzni, hogy az ő véleménye magasabb rendű, ezért aki nem ért vele egyet, az vagy komcsi, vagy hülye, de úgysem mérvadó, mert az egység, a kétharmad, a nemzet úgyis tudja és teszi a tutit. Legfeljebb néha rosszul kommunikálják, de attól még tuti.
  Szóval attól, hogyha mindenki elolvasná ezt a cikket, és csak egy kicsit gondolkodóba esne, (mármint, ha a nép is szokott volna gondolkodni, mert erre egyáltalán szüksége sincs,) akkor talán néha elkezdené egy kicsit kétkedve, gyanakodva figyelni a leendő király szavait és tetteit.

  Félreértés ne essék, “nagyformátumú” politikusnak tartom OV-t, és elismerem a Fidesz győzelmét, sőt fölényes győzelmét. Ugyan néha csodálkozok, miből jött ez ki, és nincsenek kétségeim, hogy ez ideiglenes állapot, de azt kívánnám, hogy amíg dolgoznak, inkább az orzság javára, és ne saját ideológiájuk, értékrendjük, és kicsinyességük elfogadtattására használják a drága időt.
  (Tudom, nem nekik drága az idő…)

  A kereszténység és történelmi hagyományok felemlegetése inkább az adott vallás vezetőinek, illetve történelemtanárok és a hagyományörzők feladata lenne, szerintem nem sok keresnivalója van egy ország legfontosabbnak ítélt törvényébe. A vallás mindenkinek magánügye, a különböző történelmi korok, személyiségek és események megítélése meg viszonylag szubjektív, sőt, nagyon az, és még inkább azzá szeretnék tenni. Lehet, biztos nem tudom jól kifejezni magam, de arra gondolok, hogy ahogy eddig is volt, kiválasztanak és dicsőítenek egy kort, vagy személyt, hogy annak ürügyén legitimizálják saját ténykedésüket. És mivel mi, egyszerű emberek, leginkább csak az ő véleményükre hagyatkozhatunk (legalábbis ŐK mindig meg tudják mondani hogyan értelmezendőek az adott dolgok), így már is ki van kövezve az általuk mutatott út. Aki azt nem látja, vagy másfelé menne, az csak balga, vagy ellenség lehet.
  Én nem látom a helyes utat, csak azt, hogy a belső korlátok hiánya, a külső vélemények és kritikák totális elutasítása, és az aki nem velünk, az …, (na talán, remélem, itt még nem tartunk), szóval ez a tipusú hozzáállás nagyon, nagyon rossz felé vezet.
  Még egyszer mondom, én elismerem Orbánpárt nagyságát, erejét és szurkolok nekik, hogy ezzel az erővel egyszercsak helyes ügyekre, az ország javára tudjanak tevékenykedni, ahelyett, hogy ámokfutásba, saját pozícióik bebetonozására, a vélt ellenség elleni harcra pazarolják energiáikat.
  Elnézést kérek kicsit hosszúra sikeredett kommentem miatt, de el-elmerengő kisemberként engem rettenetessen zavar ez a tipusú politika, és odafönn nem is látok esélyt ennek megváltozására, de olyan jó lenne hinni, hogy azon párt széles tábora, így ( a számok tükréből egyértelmű,) sok kíváló elme, szinpatikus arc, sőt barát vagy rokon is legalább elmereng-e azon, hogy a vezér jófelé viszi-e őket.
  Végezetül még annyi, hogy én mindig magyarnak gondoltam magam, külföldön is, de ma rájöttem, én is vagyok az. Nem gyűlölöm a szlovák, vagy román embereket, nem keresem velük a konfliktust, ha tehetném inkább simítanám azt, és nem kiabálnék tekintélyes európai politikusokkal, ha viszonylag udvariassan, bár kétségtelenül határozottan szemembe mondják, ha nem értenek eggyet velem valamiben. Akkor nagyon szégyeltem, hogy idáig sülyedtünk, hogy ezt megtehetjük, hogy elvileg egy csoportba járunk. Ha európa összemosása helyett a trianon egyébként valóban igazságtalan BÉKÉJÉNEK felemlegetése a nagy érdem, és a történelmi magyarország határaira estleg féltékenyen kacsigatni sikk, akkor én tényleg nem vagyok eléggé magyar. Bennem van a hiba, sajnálom, elnézést kérek…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 16. Olvasva a tervezetet: frázisok gyűjteménye.
  Pl. a sajtószabadságról szóló rész alapján a jelenlegi médiatörvény eleve az új alkotmány ellenében hat.
  Lehetne sorolnom a már meghozott törvények és a tervezet közötti ellentmondásokat, de erre egy kommentablak nem alkalmas.
  Aki szeretné elolvasni a tervezetet, az itt megteheti:
  http://static.fidesz.hu/download/219/Alk_terv_2011_9219.pdf

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 17. nem lehetséges, hogy orsós(orbán)-nak a gyerekkori apai ütlegelések agyi történéseket is okoztak és annak hatásai most teljesednek ki?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 18. Én csak annyit füzök hozzá ehhez a remek és tárgyilagos elemzéshez, hogy a fidesznek küldenék egy dalt:
  http://www.youtube.com/watch?v=yk9Jgc6G-DE

  efi

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 19. Hát ez valóban nem egy ‘alkotmány’, hanem a bányász béka szintje alatt lévő tákolmány. Attól tartok, hogy ‘vezérünk’ erre a színtre szeretné lezülleszteni mindankit, hogy felettünk uralkodhasson!. Sajnos!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 20. Hat akkor Isten, Isten. Ahogy errefele szivesen mondjak Reagan elnok ota: God Bless America, ami azt jelenti Isten aldja meg Amerikat. A magyar valtozat a himnuszra hivatkozik, ahol ez csak egy fohaszkodas elso resze, amit a kipontositas kovet: jo kedvvel, boseggel. Szep, kerek gondolat.
  .
  Az alkotmanyi verzio: Isten aldd meg a magyart. Akar ponttal, akar felkialto jellel ez bizony felszolito mod, es talan szerencsesebb lenne az “Isten aldja meg a magyart” ha ilyesmire okvetlen szukseg van.
  .
  Az “Isten aldd meg a magyart” imperativusza sokak fulenek tul elesen hangzik, es talan a legfelsobb hatosagban is felmerul a kerdes: Raszolgaltatok?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Az AN üdvözli McCain szenátor kijelentését 2014. december 4. csütörtök | Bartus László

Orbán Viktor szabadsága 2014. április 15. kedd

Gyurcsány és az Európai Egyesült Álmok 2014. április 14. hétfő

Rendkívül feszült a viszony a sógorokkal 2014. április 13. vasárnap

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos