Ronai and Ronai
AMERIKAI

Mi lesz, ha összejön az egymillió? 2010. december 26. vasárnap 22:10 | Bartus László

 • Hozzászólások(3)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Mi lesz, ha összejön az egymillió?

New York – Beláthatatlan következményekkel járhat, ha a médiatörvény ellen tiltakozó Facebook-csoport létszáma eléri az egymilliót – nyilatkozta Varga Mihály szervező az Amerikai Népszavának. Ez a civil kezdeményezés lehet az Orbán-kormány legerősebb ellenzéke. A kezdeményezés sikere bizonyítja, hogy a fülkeforradalomnak sokkal nagyobb és elszántabb ellenzéke van annál, mint amit az ellenzéki pártok támogatottsága mutat. A civilek úgy utasítják el a diktatúrát, hogy a jelenlegi ellenzéki pártokból sem kérnek. A mozgalom addig erős, amíg nem akarnak pártot csinálni belőle. Ezen a címen lehet a Facebook-csoportot megtalálni és hozzájuk csatlakozni: http://www.facebook.com/pages/Egymillioan-a-magyar-sajtoszabadsagert/169854769717975 Interjú Varga Mihállyal, az egyik szervezővel.

Nem aprózták el, egymillió csatlakozóra várnak. Hányan csatlakoztak eddig a felhíváshoz a meghirdetett egymillió ember közül?

– Előre bocsátom, hogy én csak egyetlen aláíró vagyok a negyvenezerből, és semmiféle hivatalos szóvivő szerepkörben nem szeretnék tetszelegni. A tényekkel és a háttérösszefüggésekkel kapcsolatban azonban alapos rálátással rendelkezem. 2010. december 21-én (kedden) – a magyarországi sajtószabadságot súlyosan korlátozó médiatörvény elfogadását követő másnapon – „Egymillióan a magyar sajtószabadságért!” néven, politikai pártoktól független civil kezdeményezésként, önálló Facebook oldal indult. Az ambiciózus célt – az 1.000.000 tag elérését – kitűző kezdeményezők reális optimistáknak bizonyultak, miután az indulástól számított 21. órában a nyílt közösség létszáma átlépte a tízezres lélektani határt. A mozgalom kiteljesedése jelenleg is folytatódik, miután folyamatosan „mindenki hoz magával még egy embert”. Cél: a jövőben minden olyan írás, kép és mozgókép összegyűjtése és megjelentetése, mely a cenzúra következtében nem jelenhet meg vagy megjelenése vélhetően büntetést vonna maga után. A Facebook közösségszervező ereje lehetővé teszi, hogy ez a modern-kori szamizdat akár több százezer érdeklődőhöz jusson el pillanatok alatt. A kezdeményezők arra kérték a sajtó szabadsága iránt elkötelezett honfitársainkat, hogy csatlakozzanak ehhez Facebook gyűjtőoldalhoz, hogy minél több ember értesülhessen a kormánypropagandán kívülről érkező hírekről és véleményekről is!

A csoport létszáma 2010. december 23-án hajnalban 3 óra 30 perckor elérte a 19.441 főt, majd 9:30 órakor (azaz hat órával később) meghaladta a húszezer-nyolcszáztizenhárom embert, ami azt jelenti, hogy mindössze tizenkét óra leforgása alatt a véleményközösség megkétszereződött. Az oldal folyamatosan és egyenletesen bővült a karácsonyi ünnepek ellenére is. 2010. december 26-án 18.30 órakor az önkéntesen csatlakozók száma elérte, majd meghaladta 39.500 főt. Tegnap este pedig átlépték a 40 ezres határt. Ez gyakorlatilag napi tízezer újabb és újabb csatlakozó protestálót jelent. A fenti trend alapján joggal valószínűsíthető a csatlakozói létszám további, exponenciális növekedése.

Mi a cél ezzel a kezdeményezéssel? Milyen eredményt várnak tőle?

– A szigorúan önkorlátozó és önszabályozó elvek szerint fejlődő civil kezdeményezés – bizonyítható módon – politikai pártoktól és szervezetektől független kezdeményezés. A szervezők szeretnék a jövőben is megőrizni ezt a jellegét. Ugyanakkor elfogadhatalanok számunkra – és itt ismét az eddigi protestálók nevében is beszélek –, az új médiatörvény következő problémái:

1.     A felelős szerkesztők szabadságának korlátozása

2.     A közszolgálati hírszerkesztés koncentrálása

3.     A Médiahatóság egyszerre rendeletalkotó, jogértelmező és büntető hatalom mivolta

4.     A Médiatanács tagjai bármilyen törvény által védett információba betekinthetnek

5.     Az információs források felfedésének kötelezettsége

6.     Az oknyomozó újságírás ellehetetlenítése

7.     Méltánytalanul súlyos pénzbüntetések

8.     Szabálysértésért elítélt médium 5 évig nem pályázhat frekvenciára

Határozott törekvésünk, hogy ez a példa nélkül álló, átgondolatlan és megalomán jogalkotás ne képezze a hazai jogrendszer részét. A törvényt vissza kell vonni vagy radikálisan meg kell változtatni. Ebben a formájában méltatlan és elfogadhatalan egy európai elnökségi poszt betöltésére készülő országhoz.

– Ön szerint meghátrálásra lehet kényszeríteni az Orbán-kormányt a médiatörvény sajtószabadságot sértő passzusait illetően?

– Nincsenek illúzióim – és az oldalhoz csatlakozók túlnyomó többségének sem – az utóbbi hónapok belpolitikai történései után. Az Alkotmánybíróság, a Költségvetési Tanács, a magánnyugdíjpénztárak, a Terrorelhárító Központ, a médiaközpontosítást lehetővé tévő Médialkotmány és még a Fidesz koalíciós szövetségese – a Kereszténydemokrata Néppárt – médiaszakértőinek háttérbeszorítása, súlyos és intő jelek. Az alkotmányos biztosítékok lebontása, a hatalmi ágak feletti korlátlan pártkontroll nem sok jóval kecsegtet, ezért senkit sem biztatnék álmodozásra. Ennek ellenére a jelen pillanatban még nem lehet megítélni, hogy egy ilyen példa nélkül álló nemzetközi és hazai média-felzúdulás hová és mennyire messzire vezethet. Ezt a következő hetek eseményei fogják eldönteni.

- Ha jelentkezik Önöknél egymillió ember, nagyobb nyilvántartásuk lesz, mint bármelyik politikai pártnak, beleértve talán a Kubatov-listákat is.

– Ön a kérdésében csak a Kubatov listát említi, de mi mélységesen elítéljük a különféle politikai pártok törvénytelen adatgyűjtési gyakorlatát, bármelyik magyar parlamenti pártról is legyen szó. Az viszont tagadhatatlan, hogy egymillió ember véleménye, nyomásgyakorlási akarata nem hagyható figyelmen kívül, s ezt a lelke mélyén Orbán Viktor, a jelenlegi magyar miniszterelnök is elismeri. Magyarországon mintegy két és fél millió, legkülönfélébb életkorú ember használja a magyar nyelvű Facebookot, de természetesen számítunk külföldön élők szolidaritására is.

Vannak-e hosszabb távú céljaik az így létrejövő közösséggel?

– Korai még erről beszélni, de azt már most is látni lehet, hogy a közösségi hálók ereje és működési szisztémája felülírja a korábbi polgári engedetlenségi mozgalmak módszertanát. Azon túl, hogy pillanatnyilag nem is rendelkezünk megfelelő adminisztrátori jogosultságokkal, már középtávon sem szánunk magunknak lényegi tartalmi szerepet az oldal szerkesztésében. Éppen ezért a személyes szerepünk abban merül ki, hogy megteremtjük a technikai feltételeit egy kormányoktól és pártoktól független, személyes kommunikációs csatornának. Ahogy a Facebook oldal alkalmazás (mely lehetővé tette, hogy összegyűljünk) programozójának nevét is homály fedi, úgy az én személyem is érdektelen pillanatnyilag, egy vagyok a csoportunkból. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a hazai média jelentős részét már kisajátította a hatalom, így amint megszemélyesedik majd az oldal, összevont támadásba lendül a kormány propagandagépezete annak lejáratására. Céljuk az lesz, hogy megosszák a közösségünket, és nyilván nem lesz más eszközük, mint a szerkesztők és a kezdeményezők személyét helyezni a célkeresztbe, az ő hitelességük lejáratása árán szétzilálni a közösséget. Ettől személyesen nem félünk, de be kell látni, hogy biztosan árt majd, és nem használ a közösségnek és az oldal céljai elérésének. Úgy tudjuk a támadás kezdetének időpontját kitolni, ha minél később személyesítjük meg az oldalt. Mivel több ezirányú kérdés is érkezett, jelezzük, épp úgy nem félünk, ahogy a programozónk sem: szeretném én is óvni az ő anonimitásukat.

Van-e bármelyik párttal kapcsolatuk?

– Nincs ilyen kapcsolatunk, és – az oldalakon olvasható kommentek túlnyomó többsége alapján – a csoport nevében kijelentem, hogy nem is kívánunk kapcsolatba lépni semmilyen párttal. Az ilyen jellegű megkereséseket vagy indítványokat a magunk részéről tudatosan el fogjuk hárítani. Azt kell látni, hogy ez a több mint negyvenezer ember (az ilyenkor szokásos módon felbukkanó néhány tucat álnéven írogató vagy fiktív személyazonosság mögé rejtőző provokátort leszámítva) valódi patrióta érzelmeket magáénak valló, kellemesen intellektuális társaság.

Mi történik akkor, ha a kormány nem enged és életbe lép a médiatörvény? Milyen változásokra számítanak?

– Erre is fel vagyunk készülve. Stratégiailag két különböző forgatókönyvünk van, sok múlik ugyanis a közösség erején messze túlmutató nemzetközi fejleményeken. A vitatott törvény 2011. január elsején lép életbe, így az elkövetkező héten még nem számíthatunk cenzúrázott írásokra és retorziókra. Az „Egymillióan a magyar sajtószabadságért” Facebook oldal szerkesztőinek célja kettős. Egyrészt a nagy taglétszámmal szeretnénk nyomást gyakorolni a kormányra, hogy a január 1-től hatályos cenzúratörvényt vonja vissza és garantálja a sajtószabadságot Magyarországon. Másrészt, élni kívánunk az egy helyen összegyűlt embertömegben rejlő lehetőségekkel: helyet kívánunk biztosítani a cenzúra által kiszűrt írásoknak, hang és videó anyagoknak, illetve promóciós lehetőséget kínálunk minden, a demokrácia értékei mellett elkötelezett – pártoktól független – civil kezdeményezés számára. Ezzel megteremtjük a XXI. századi magyar szamizdat alapjait. Egyelőre az oldal, és jelen információk terjesztése, és a csatlakozási felhívások elküldése és minden egyéb eszközzel történő tagtoborzás a legfontosabb feladatunk. Ezért most a legnagyobb és legfontosabb segítség a magát tisztességesnek tartó, érték és mértékadó médiaképviselői részéről is: a civil, polgári öntudatossági mozgalmunkról történő korrekt tájékoztatás és hírszolgáltatás.

Névjegy: Varga Mihály

1956. február 9-én született. 1995 óta folyamatosan tanít különféle szintű oktatási intézményekben, melyek között van középiskola, szakközépiskola, felsőfokú szakképzési intézet, OKJ-tanfolyam,  főiskola is. A Wekerle Sándor Gazdasági Főiskola docense. Stratégiai kommunikációs tanácsadó, főszerkesztő. Munkahelye a PR Herald Kommunikációs Ügynökség.

Eddigi munkahelyei:

Magyar Televízió Szegedi Stúdió

– szerkesztő-rendező (1983)

Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdió

– filmgyártásvezető (1987)

Pilot Kft.

– főgyártásvezető (1989)

4 D Videostúdió Kft.

– produkciós menedzser (1990)

Generatív Kft.

szervezetfejlesztési tanácsadó (2002-03)

ECHO TV

-      Art’ ECHO kulturális műsorok főszerkesztője (2005, mindössze 3 adás)

PR Herald magazin

– lapalapító-főszerkesztő (1995-től jelenleg is)

PR Herald Kommunikációs Ügynökség (2005 – jelenleg is)

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.5/5 (18 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +32 ( 36 szavazatból)
Mi lesz, ha összejön az egymillió?, 4.5 out of 5 based on 18 ratings

Címkék:, , , ,

 • Hozzászólások(3)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

3 Reader’s Comments

 1. Egyetértve a fenti irással mindent – és még annál is többet – meg kell tenni a sajtószabadságért, mert ez az utolsó lehetőség, ami gátat tud szabni a “fülkeforradalomnak”.

  Lázár “ur” is megmondta, hogy a sajtóval szembeni harcot nem lehet megnyerni, pláne, ha az a humorral is egyesül!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 2. A legértelmesebb szöveg, amit a kezdeményezésről eddig olvastam. Fel kéne tenni a címlapra a linket, hogy aki újonnan jött, megértse, hogy mi történik itt, miért, és főleg, mi a távlata az egésznek. Az eredeti maga ebben régimódi és kissé agitatív. Ez tárgyilagos és informatív, értelmes, mint a társadalom, amelyben egy ilyen kezdeményezés létrejöhet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 3. Kedves Kornis Mihály,

  az interjú a címlapon van egy nagy fotóval. A cikkbe most elhelyezzük a linket, hogy aki szeretne, tudjon csatlakozni. Ide is bemásoljuk, ezen a címen található a csoport, itt lehet csatlakozni: http://www.facebook.com/pages/Egymillioan-a-magyar-sajtoszabadsagert/169854769717975
  Köszönjük értékes észrevételét.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

Die Welt: Orbán a puszták Putyinja 2010. december 29. szerda | MTI

Sajtókörkép a médiáról 2010. december 27. hétfő | AN, Facebook-csoport

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos