Ronai and Ronai
AMERIKAI

Amerikában is januártól lehet kérni a kettős állampolgárságot 2010. december 30. csütörtök 3:32 | AN

 • Hozzászólások(7)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Amerikában is januártól lehet kérni a kettős állampolgárságot

New York – A hivatalosan egyszerűsített honosításnak nevezett kettős állampolgárság megszerzésével kapcsolatos egyéni kérelmeket január 1-től lehet benyújtani Amerikában a washingtoni nagykövetségen, a New York-i és a Los Angeles-i főkonzulátusán.

A hivatalos tájékoztatás kifejti, hogy az Alkotmány 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy „a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” A világban és a Kárpát-medencében élő magyarság körében az elmúlt 20 évben időről-időre felbukkant igényként, hogy az anyaországgal való kapcsolattartásban és magyarságuk megtartásában komoly segítséget jelentene – külföldi példák nyomán – egy egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése.

A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást. Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelv ismerete és nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolni.

Az egyszerűsített, kedvezményes honosítást kérheti a Magyarországon élő (függetlenül az itt tartózkodás időtartamától, jogcímétől) és a szomszédos államokban élő mellett a nyugat-európai, tengeren túli kérelmező egyaránt. A szabályozás nem teljesen újdonság a magyar jogrendszerben, hiszen már az első magyar állampolgársági törvény és az 1886. évi IV. törvénycikk is ismerte a határon túli magyarok, a csángók egyszerűsített honosítási eljárását.

Az új szabályokat a 2011. január 1. után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, de nincs időbeli korlát, azaz évek múlva is be lehet azonos feltételek mellett nyújtani az állampolgársági kérelmet. A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást.

Kérelmet bárki benyújthat, nemcsak az a személy aki megfelel az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás törvényi feltételeinek. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.

Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:
-    maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
-    magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
-    a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
-    honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. Mellékelni kell még egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élőnek egyet).

A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

Az idegen nyelvű okiratokat nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában
-    hiteles magyar nyelvű fordítással, és
-    ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni.

Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani
-    a magyarországi anyakönyvvezetőknél,
-    a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve
-    külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél.

Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására határidő tűzésével felszólítják. A hiánypótlás teljesítéséig az ügyben dönteni nem lehet.

New York-i főkonzulátuson

A Magyar Köztársaság New Yorki Főkonzulátusa arról értesíti az érdeklődőket, hogy a 2011. január 1-jétől alkalmazásra kerülő egyszerűsített honosítási kérelmek benyújtásához – a zökkenőmentes és kulturált ügyintézés érdekében – a Főkonzulátus előzetes bejelentkezési és időpont-foglalási rendszert működtet.

Időpontokat a 212-752-0669, 212-752-0661 telefonszámokon lehet igényelni.

A telefonos elérhetőség elsősorban időpontfoglalásra szolgál, az eljárással kapcsolatos részletes tudnivalók az interneten (www.allampolgarsag.gov.hu) találhatók meg.

Erről a honlapról tölthetők le a kérelmek benyújtásához szükséges adatlapok is.

Los Angeles-i főkonzulátuson

A Los Angeles-i főkonzulátus hasonló közleményt adott ki. Eszerint a Magyar Köztársaság Los Angeles-i Főkonzulátusa ezúton kívánja értesíteni Önöket, hogy a 2011. január 1-jétől alkalmazásra kerülő egyszerűsített honosítási kérelmek benyújtásához – a zökkenőmentes és kulturált ügyintézés érdekében – előzetes bejelentkezési és időpontfoglalási rendszert indít. Időpontokat a 310-473-9344 telefonszámokon, vagy személyesen a Főkonzulátuson lehet igényelni 2010. november 9-től. Az előzetes időpontfoglalásáról valamennyi ügyfél írásbeli visszaigazolást kap. A visszaigazolás hiányában az ügyfélfogadásra érkező ügyfeleknek csak akkor tudjuk biztosítani az ügyintézést, ha az előzetes bejelentkezést elvégzettek ügyei rendezésre kerültek. A fent jelzett telefonszám az állampolgársági ügyintézést illetően kizárólag időpontfoglalásra szolgál, az eljárással kapcsolatos részletes tudnivalók az interneten (www.allampolgarsag.gov.hu) találhatók meg. Erről a honlapról tölthetők le a kérelmek benyújtásához szükséges adatlapok is. Az egyeztetett időpontban a már kitöltött kérelmező adatlapok és csatolandó mellékletek befogadására van lehetőség.

A benyújtáshoz szükséges időpontokat keddi és csütörtöki napokra, 9.00-tól 16.00-ig lehet lefoglalni. Szíves megértésüket előre is köszönjük.

Az első ügyfélfogadási nap, amelyen az állampolgársági kérelmek benyújthatók lesznek: 2011. január 4., kedd. A Főkonzulátus jelenlegi ügyfélfogadási rendje más konzuli és vízumügyekben nem változik.

Gyakori kérdések:

- Kapok az állampolgársággal együtt magyar személyi igazolványt?

- Nem, csak azok kaphatnak magyar személyazonosító igazolványt, akik rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, tehát például a letelepedettet vagy bevándoroltak. Magyarországi lakóhely nélkül nem jár személyi igazolvány.

- Milyen jogokkal jár a magyar állampolgárság?

- A magyar jogrendszerben az egészségügyi- vagy szociális ellátást, illetve például a közoktatást ágazati jogszabályok szabályozzák, amelyek a jogosultságot lakóhelyhez vagy tartózkodási helyhez, illetőleg biztosítotti jogviszonyhoz kötik. Kétoldalú nemzetközi szerződések viszonosság alapján biztosíthatnak nem magyar állampolgároknak is hasonló jogokat és az uniós polgárokat is a magyarokéval azonos ellátás illeti meg.
Természetesen országonként eltérő, hogy milyen előnyökkel járhat az ott élő magyarság számára az állampolgárság megszerzése. Minden jövendő magyar állampolgár szempontjából közös lenne a Magyarországon tartózkodás és az útlevél megszerzésének joga, az uniós polgársággal együtt járó kedvezmények.

- Mennyi ideig tart az eljárás?

- Az eljárási határidő 3 hónap, de ebbe az időtartamba nem számít bele:
-    a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő,
-    az eljárás felfüggesztésének időtartama (ilyenkor a döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik),
-    a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama,
-    az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.
Tehát igazából a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után lehet választ várni.

- Szavazhatok, ha megszerzem a magyar állampolgárságot?

- Nem, a magyar állampolgársággal nem jár automatikusan együtt a szavazati jog. A választásokon való részvételhez magyarországi bejegyzett lakóhely is szükséges.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 5.0/5 (2 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +5 ( 5 szavazatból)
Amerikában is januártól lehet kérni a kettős állampolgárságot, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

 • Hozzászólások(7)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

7 Reader’s Comments

 1. Csak remelni tudom, hogy “egyesek”ezt a lehetoseget nem a bunozesre es a torvenyek kijatszasara fogjak hasznalni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 2. Ha nem jár szavazati jog,nem jár személyi,akkor mit kapnak a határon túli magyarok???
  A feleségem Kárpátaljáról telepedett át,márt 11 éve magyar állampolgár.
  Édesanyjának szertnénk kérni állampolgárságot,aki nem rendelkezik magyarországi lekcimmel.
  A törvény szerint csak az kaphat magyar személyit akinek van magyarországi lakcime. Nekik minek????
  A határon túl élők meg váltsanak továbbre is vizumot.
  Mert ugye csak az kaphat útlevelet akinek van személyi igazolványa.
  Akkor minek ez a nagy felhajtás a semmiért?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 3. kedves ALTAI TAMÁS. ezért nem kell a magyar törvényeket fikázni ezen törvények miatt.mert csupán VISSZAÉLÉSEK matt van mindez.vagyis hogy jogtalanul senki ne kapjon az államtól pénzt.védeni kell az érdekmagyaroktól magyar országot.és ez helyes!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 4. A kettos allampolgarsag megszerzese utan lehet igenyelni a magyar utlevelet is, tehat a vizumigeny megszunik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 5. magyar allampolgar aki israelben el ,hany napot lehet amerikaban vizum nelkul ???
  egyaltalan kell vizum ???
  van megszabott hatar ido ???
  es ha van ,mi a teendoje ha tovabb akar maradni amerikaban x napot ???

  koszonom a valaszt elore

  haimd

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 6. Ez tulontul sok tortura lenne, es kulonben is az Orban rezsim fegyveres leverese utan nullat sem fog erni ez a tipusu “kimagyarositas.” Plusz, ennyi torturaval inkabb felveszi az ember az amerikai, kanadai. svajci, vagy ausztral allampolgarsagot, nem igaz? A magyarral mit ene el kulfoldon, foleg ha mar van neki egy nem magyar allampolgarsaga?

  Nevetseges Franz Kafka fele kelet-europai szinjatek ez a Viktator fele rezsimtol, semmi mas.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 7. Akik kitántorogtak USA-ba nem azért mentek mert annyira élvezték a magyarságukat,Minuszterelnőkűnknek Kellenek aSzavazatok .Kisnyilasok Gyertek Haza Eljőtt aTiOrszágotok SzebbJővőt

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (10 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos